Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
1 ХОТЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ 2016-12-06
2 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2016-11-15
3 Улаанбаатар хотын ДЦС 5-ын орчмын суурин газрын хот байгуулалтын үнэлгээ 2016-05-27
4 БАЯНХОШУУ, СЭЛБЭ ДЭД ТӨВҮҮДИЙН БОХИРЫН ШУГАМЫГ БАРЬЖ ЭХЭЛЛЭЭ 2016-05-23
5 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2017 ОНЫ ЗОРИЛТЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС 2016-05-13
6 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН BRT ТӨСЛИЙН ЭХНИЙ ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАМЫН ЗУРВАСЫГ 4 ДҮГЭЭР САРД ТОДОРХОЙ БОЛГОНО 0000-00-00
7 ИРЭХ ОНД BRT ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЭЛНЭ 2016-03-17
8 НИЙСЛЭЛЧҮҮД УСАН ПАРКТАЙ БОЛНО. 2015-11-13
9 ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРТ НИЙЦСЭН ОРОН СУУЦНЫ ТӨСЛИЙН ЯВЦЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО 2015-10-05
10 ДАНШИГ НААДАМ- ХҮРЭЭ ЦАМ” ШАШИН, СОЁЛЫН НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР 2015-07-31
11 НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРТ 15 ТӨРЛИЙН 8000 ГАРУЙ БАГАЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ ГАРДУУЛЛАА 2015-06-29
12 АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЗАХИРЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА 2015-06-05
13 АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ЯВЦЫГ ДҮГНЭЛЭЭ 2015-05-15
14 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТЫН САНАЛ 2015-05-05
15 Хөрөнгө оруулалтын 2016 оны ажлын санал 2015-05-05
16 “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЛАА 2015-04-14
17 Д.ОТГОНБААТАР: ЭХЛЭЭД ХОЁР ДЭД ТӨВ БАЙГУУЛНА 2015-04-03
18 УХААЛАГ ТЭЭВРИЙН СИСТЕМ БОЛОН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ ТЭЭВРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ СЭДЭВТ ФОРУМ БОЛЛОО 2015-04-01
19 ЗӨВХӨН АВТОБУС ЯВДАГ ТУСГАЙ ЗАМТАЙ БОЛНО. 2015-03-31
20 НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТОД 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР 2015-02-02
21 ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2015-02-03
22 “НИЙТИЙН АЖ АХУЙГ САЙЖРУУЛАХ” ТӨСӨЛ 2015-02-03
23 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 2015-01-13
24 Улаанбаатар хотын хэмжээнд авах авлигын эсрэг стратеги болон арга хэмжээ Хэрэгжиж буй арга хэмжээнүүдийн үнэлэмж, цаашид сайжруулах саналууд 2015-01-05
25 УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 2014-12-18
26 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТ 2014-12-12
27 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 2012-01-01
28 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн тайлан 2012-01-01
29 Үр дүнд суурилсан 10 алхам 2012-01-01
30 Засгийн Газрын 252 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
31 Засгийн Газрын 203 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
32 Засгийн Газрын 122 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
33 Засгийн Газрын 106 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
34 Засгийн Газрын 61 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
35 Засгийн Газрын 56 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
36 Засгийн Газрын 11 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
37 Засгийн Газрын 2 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
38 Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ 2012-01-01
39 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 2012-01-01
40 ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО-ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012-01-01
41 МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2012-01-01
42 Журамд нэмэлт оруулах тухай 2011-01-01
43 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
44 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
45 Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2011-01-01
 
Сурталчилгаа