Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
46 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2011-01-01
47 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөр 2011-01-01
48 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогцолбор хөтөлбөр 2011-01-01
49 Үндэсний хороо байгуулах тухай 2010-01-01
50 Хөтөлбөр батлах тухай /чацаргана/ 2010-01-01
51 Хөтөлбөр батлах тухай /боловсрол/ 2010-01-01
52 2010 оныг "Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил" болгох тухай 2009-01-01
53 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай 2009-01-01
54 Хөтөлбөр батлах тухай /МУ-г үйлдвэржүүлэх/ 2009-01-01
55 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2009-01-01
56 Хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай /ЖДҮ/ 2009-01-01
57 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 2009-01-01
58 Хөтөлбөр батлах тухай /газар хөдлөлт/ 2009-01-01
59 Хөтөлбөр батлах тухай /Хүнсний баталгаа/ 2009-01-01
60 Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол уламжлалт бий биелгээ/ 2009-01-01
61 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2008-01-01
62 Хөтөлбөр батлах тухай /УБ-ын гэр хорооллын/ 2008-01-01
63 Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2008-01-01
64 Хөтөлбөр батлах тухай /Ахуйн үйлчилгээний/ 2008-01-01
65 Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол бичгийн/ 2008-01-01
66 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2008-01-01
67 Хөтөлбөр батлах тухай /эрүүл ундны усаар хангах/ 2008-01-01
68 Дэд хөтөлбөр батлах тухай /Бичил уурхай/ 2008-01-01
69 Атрын-3 дахь аян 2008-01-01
 
Сурталчилгаа