Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-11
А/22 Гадаад томилолтын тухай 2017-01-11
А/19 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2017-01-10
А/18 Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай 2017-01-09
А/17 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-09
А/16 ”Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-09
А/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-06
А/11 Гамшгаас хамгаалах сургалт, үзлэгийн төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-05
А/10 “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-05
А/09 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-05
А/08 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-05
А/07 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-05
А/06 Захирамжийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 2017-01-05
А/05 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2017-01-06
А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-02
А/01 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарлах тухай 2017-01-02
А/932 Дүрэм батлах тухай 2016-12-28
А/931 “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” НӨҮГ-ын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2016-12-28
А/928 Дүрэм батлах тухай 2016-12-28
А/927 Цэцэрлэгийн байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28
 
Сурталчилгаа