Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/665 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-21
А/664 Газар эзэмших эрхийг сэргээх тухай 2016-09-20
А/663 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-19
А/662 “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-09-19
А/661 “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-09-19
А/660 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-19
А/659 Газар эзэмшүүлэх эрх олгож баталгаажуулах тухай 2016-09-19
А/658 Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-19
А/657 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016-09-14
А/656 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016-09-14
А/655 Цэцэрлэгийн дугаар, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016-09-14
А/654 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-14
А/653 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-14
А/652 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-14
А/649 2016 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-09-14
А/647 Гадаад томилолтын тухай 2016-09-13
А/646 Хөрөнгө гаргуулах тухай 2016-09-13
А/645 Тогтоол хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-13
А/644 Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-13
А/643 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-09-13
 
Сурталчилгаа