Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/540 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-06-28
А/539 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-06-28
А/537 Зохион байгуулалтын нэмэлт арга хэмжээ авах тухай 2016-06-27
А/536 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2016-06-27
А/534 ОХУ-ын Улаан-Үд хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2016-06-24
А/532 Орон сууцанд түр хугацаагаар нүүлгэн шилжүүлэх тухай 2016-06-24
А/531 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 2016-06-24
А/530 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2016-06-24
А/529 Захирамжийн холбогдох хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-06-24
А/528 Шугам сүлжээ хүлээн авч, бүртгэх тухай 2016-06-24
А/527 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2016-06-23
А/526 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2016-06-23
А/525 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-06-23
А/524 Газар эзэмшүүлэх эрх олгож, баталгаажуулах тухай 2016-06-23
А/523 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2016-06-23
А/522 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-06-23
А/521 Туул голын эргийн дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай 2016-06-23
А/520 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-06-22
А/519 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2016-06-22
А/518 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-06-22
 
Сурталчилгаа