Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/05 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2017-01-06
А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-02
А/01 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарлах тухай 2017-01-02
А/932 Дүрэм батлах тухай 2016-12-28
А/931 “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” НӨҮГ-ын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2016-12-28
А/928 Дүрэм батлах тухай 2016-12-28
А/927 Цэцэрлэгийн байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28
А/920 “Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан”-гийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-12-27
А/917 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2016-12-26
А/915 Ажлын хэсэг байгуулах, шинжээчийн баг томилох тухай 2016-12-23
А/914 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-23
А/912 Амьсгалын замын цочмог халдварын тархалтыг хязгаарлах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-22
А/911 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-22
А/910 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-22
А/907 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-12-22
А/906 Шагнах тухай 2016-12-21
А/904 Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах тухай 2016-12-21
А/903 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-20
А/901 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-20
А/900 Нийслэлийн 2016 оны Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах тухай 2016-12-20
 
Сурталчилгаа