Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/899 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-20
А/898 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-12-19
А/897 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-19
А/895 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-19
А/883 Үр дүнгийн урамшил олгох тухай 2016-12-14
А/875 Тээврийн хэрэгслүүдийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
А/874 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-12-12
А/871 Дүрэм батлах тухай 2016-12-12
А/869 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-12-09
А/866 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2016-12-09
А/864 Журам батлах тухай 2016-12-08
А/863 Газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-08
А/862 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-08
А/861 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-08
А/859 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-12-07
А/853 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2016-12-06
А/852 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-12-06
А/851 Гадаад томилолтын тухай 2016-12-06
А/850 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-12-06
А/849 “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-12-05
 
Сурталчилгаа