Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/848 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-12-02
А/847 Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-02
А/845 Гадаад томилолтын тухай 2016-11-30
А/844 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2016-11-30
А/843 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-11-30
А/838 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-28
А/837 Дүрэм батлах тухай 2016-11-28
А/835 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-28
А/833 Дүрэм батлах тухай 2016-11-24
А/832 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байрны үлгэрчилсэн жагсаалтыг батлах тухай 2016-11-23
А/831 Дүрэм батлах тухай 2016-11-23
А/830 Дүрэм батлах тухай 2016-11-22
А/826 Дүрэм батлах тухай 2016-11-22
А/825 Дүрэм батлах тухай 2016-11-22
А/820 Дүрэм батлах тухай 2016-11-21
А/818 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2016-11-21
А/815 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-11-21
А/811 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-11-18
А/807 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-11-18
А/804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-18
 
Сурталчилгаа