Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/757 “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2016-10-27
А/756 Дүрэм батлах тухай 2016-10-26
А/755 Дүрэм батлах тухай 2016-10-26
А/751 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай Зөвлөл байгуулах тухай 2016-10-26
А/748 Дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгох газрын байршлыг тогтоох тухай 2016-10-25
А/746 Гадаад томилолтын тухай 2016-10-24
А/745 Гадаад томилолтын тухай 2016-10-21
А/744 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн нэмэлт санал хураалттай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-20
А/742 Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2016-10-20
А/740 Монголын хүүхдийн ордны зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2016-10-20
А/739 Гадаад томилолтын тухай 2016-10-20
А/737 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-20
А/736 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-20
А/735 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-20
А/734 Гадаад томилолтын тухай 2016-10-18
А/733 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-18
А/727 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-10-14
А/725 Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах тухай 2016-10-14
А/723 Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-10-14
А/722 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-13
 
Сурталчилгаа