Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/721 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-13
А/718 Дүрэм батлах тухай 2016-10-12
А/715 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/714 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/712 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/711 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/710 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/709 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-07
А/706 Тээврийн хэрэгсэл балансад бүртгэн авах тухай 2016-10-06
А/705 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-06
А/701 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2016-10-05
А/700 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2016-10-04
А/699 Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай 2016-10-04
А/698 Гадаад томилолтын тухай 2016-10-04
А/696 Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын дүрмийг батлах тухай 2016-10-04
А/695 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-10-03
А/693 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-09-30
А/692 Гадаад томилолтын тухай 2016-09-30
А/691 Шагнах тухай 2016-09-30
 
Сурталчилгаа