Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/690 Зөвлөл байгуулах тухай 2016-09-30
А/689 Нийслэлийн Засаг даргын Ажлын хэсгийн тухай 2016-09-30
А/688 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай 2016-09-30
А/684 Зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтийн тухай 2016-09-27
А/683 Авто худалдааны цогцолборын инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын тухай 2016-09-27
А/682 Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-27
А/681 Дүрэм батлах тухай 2016-09-27
А/680 “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2016-09-27
А/679 “Геодези, усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2016-09-27
А/678 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-26
А/676 Нийслэлийн Багануур дүүргийн Ус дулаан дамжуулах төвийн гадна цахилгаан хангамжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-09-23
А/674 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-23
А/673 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, ажлын хэсгүүдийг батлах тухай 2016-09-22
А/672 Жагсаалт батлах тухай 2016-09-22
А/671 “Хэвлэл мэдээллийн төв” байгуулах тухай 2016-09-22
А/670 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-21
А/669 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-21
А/668 Шагнах тухай 2016-09-21
А/667 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-21
А/666 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2016-09-21
 
Сурталчилгаа