Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Мэдээ, мэдээлэл


Үүрэг даалагавар Нийслэлийн шуурхай
  2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр                        Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар № Өгөгдсөн даалгавар   Хэрэгжилт Биелэлт /хувь/ 2 “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармагийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Аялал жуучлалын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар/ Тус газраас 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газар, Аялал жуулчлалын багш судлаачдын нийгэмлэг, Улаанбаатар чуулгатай хамтран “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн яармаг”-ийг зохион байгуулахаар удирдамжыг батлан, ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг гарган бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.          100% Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.   ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ                                                                    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:   ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН   2017  ОНЫ 04 ДҮГААР САРЫН 10-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                                                                              Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                                Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5 6 7 1 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. / Дүүргүүд     1.Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай дүүргийн Онцгой комисс 01 дүгээрр албан даалгавар гарч, холбогдох ААНБ-д хүргүүлсэн бөгөөд албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2. Дүүргийн Засаг даргын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай” захирамжийг гаргуулж, дүүргийн хил залгаа Төв аймгийн Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумдын Засаг даргын Тамгын газартай  гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Мөн Онцгой байдлын хэлтсийн болон дүүргийн Ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийн судалгааг гаргасан.   Хэрэгжсэн                 .                   2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 04 дүгээр сарын 18       Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5     1 Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/            Байгаль орчны газар, нийслэлийн Газрын албанаас голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад арга хэмжээ авах талаар санал боловсруулахаар байгуулагдсан дэд ажлын хэсгийн хуралд дүүргийн Газрын албан дарга н.Бат-Ундрах 2 удаа сууж мэдээлэл өгсөн.          Мөн Улаанбаатар хотын ундны усны хориглолтын мужид орсон иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг нарийвчлан гаргаад байна. Нийт 930 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагыг нүүлгэн шилжүүлэх талаар дээд байгууллагад санал хүргүүлсэн.         Тус дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх усны ундарга бүхий газарт мэдээллийн санд орсон нэр бүхий 37 иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулахаар Дүүргийн Засаг даргад танилцуулаад байна. Мөн газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ бүхий 8 иргэний өмчлөх эрхийг хүчингүй болгуулахаар Нийслэлийн газрын албанд холбогдох баримтыг хүргүүлээд байна.       80%       2 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/           Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 01 тоот, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03 тоот албан даалгаваруудын хүрээнд  дүүргийн Засаг даргын  03  тоот албан даалгаварыг гаргаж Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Хуурайшилтын  улирал эхлэж байгаатай холбоотойгоор ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх  зорилгоор  ОБХ-ийн даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан дүүргийн ногоон бүсэд эргүүл шалгалт хийх хуваарийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-15 ны өдрүүдэд тус хэлтсээс  Nissan safari, Газель, Ой хээрийн түймэр унтраах протер маркын автомашинууд,  троссон шүүр 5, рло 5, гөвүүр 4, үлээгч аппарат 3 нийт 17 ш багаж хэрэгсэлтэй   Гал унтраах, аврах 63, 35 дугаар ангиудын бэлтгэл ээлжийн албан хаагчдтайгаар Хуанди, Дэндий, Улиастайн Их, Бага ам, Төр хурх, Бумбат, Хүрхрээ Залаат, Бага тэнгэрийн гэсэн амуудын ногоон бүсэд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалт зохион байгууллаа.                Эргүүл шалгатын хүрээнд дээрх ногоон бүсийн байгаль хамгаалагчдын ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийг шалгаж бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах талаар заавар зөвлөмжийг өгсөн.  Нийт 750 гаруй иргэдэд заавар зөвлөмж өгч, 4 аж ахуй нэгжийг ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийг шалгаж сургалтыг зохион байгуулж ажилласан байна. Мөн бөөгийн ёс заншил үйлдэж байсан 4 иргэн ил задгай галыг  унтраалгаж ажилласан.              Эргүүл, шалгалт талаарх илтгэх хуудсыг тухай бүрд нь Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд  хүргүүлсэн.              Баянзүрх дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 25 аж ахуй нэгж байгууллагыг ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийн судалгааг гаргаж  Нийслэлийн Онцгой байдлын хэлтэст хүргүүлж ажилласан.           100%                                                              ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН                                                    ХЯНАСАН                                                    БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН                                                  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                             Г.НАНСАЛМАА          ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 НЭГ.               Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/                 1             Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн гол болон туслах замуудад угсарч байрлуулсан замын хөдөлгөөн зохицуулах тэмдэг, тэмдэглэгээний ашиглалтад Замын цагдаагийн алба, УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ-уудтай хамтран үзлэг тооллогыг хийж гүйцэтгэв. Үзлэгийн тайланг үндэслэн  төлөвлөгөө боловсруулж, гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг сэргээх ажлыг 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.         ХОЁР.  2016 онд нийслэлээс хэрэгжүүлсэн авто замын, барилга байгууламжийн төслүүдийн чанарын баталгаат хугацааны үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, авто замын эвдэрч гэмтсэн хэсгүүдийг гүйцэтгэгч байгууллагуудаар засварлуулах ажлыг хийлгэх. /Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар/                        2 2016 онд нийслэлээс хэрэгжүүлсэн 25 авто зам, замын байгууламжийн төслүүдийн чанарын баталгаат хугацааны үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэгч компанийн төлөөллийн хамт хийсэн. Эвдэрч, гэмтсэн зайлшгүй засварлах шаардлагатай ажлуудыг фото зургаар баримтжуулан тухай бүрт нь заавар зөвлөгөө өгч зөрчлийг арилгуулж байна. 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөрчил арилгах тухай хугацаатай албан бичиг хүргүүлсэн. Үүнээс 7 байгууллага засварын ажлыг гүйцэтгэж дууссан. 13 байгууллага засвар хийх бэлтгэлээ хангаж байна.       35               ХЯНАСАН:   153 Маягт ШБ-01 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН       ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар Огноо: 2017.04.19 № Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4 5 6 1 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга ахлахуудад биечлэн үүрэг өгч, 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14в/697 тоотоор ажлын чиглэл хүргүүлэн, биелэлтийг тооцож ажилласан. Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй худалдаа наймаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт тавьж, хариуцлага тооцох чиглэлээр 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-наас 19-ний өдрүүдэд давхардсан тоогоор 702 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж  нийт 1620  аж ахуйн нэгж буюу 853 дэлгүүр, худалдааны төв, 234 баар, 174 ресторан, 223 караоке , 136 кафе, 2232 иргэн, 612 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 405 зөрчлийг таслан зогсоож,  2100 зөрчлийг  илрүүлсэн.   Захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар 2037 иргэн, 5 аж ахуйн нэгжийг 14.795.000 төгрөгөөр торгож, бусад хуулиар 44 иргэн, 14 аж ахуйн нэгжийг 2.762.000 төгрөгөөр торгож захиргааны арга хэмжээ авсан. Дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүд зөрчлийн улмаас хураагдсан 40 хайрцаг, 324 ширхэг задгай утаат тамхийг харъяа дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, үнэлэх, устгах, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлсэн байна.   Үүрэг биелэсэн.   100 %                                                 ТАНИЛЦСАН.:                          ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН                         ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                      Б.БАТСУУРЬ                                                       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                         ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН                         АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                 Ц.ОЮУНГЭРЭЛ                      2017  ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                      2017 оны 04 дугаар сарын 19-ны өдөр                                                                                            “Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ   №     Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100   1 2 3 4 1   Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/ Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах ажлын хүрээнд нийслэлийн гол гудамж замуудад байрлах 420 ширхэг тэмдгийг угааж  өнгө үзэмж ,харагдах байдлыг сэргээн арчлалт хийж ажиллаа. Үүнд:       №   Огноо   Байршил Тоо хэмжээ /ш/ 1 04.10 Бага тойруу 78 2 04.11 Их тойруу /Замын урд талаар/ 74 3 04.12 Их тойруу /Замын хойд талаар/ 62 4 04.13 Баянбүрдээс- Баруун 4 зам 40 5 04.14 Сүхбаатарын гудамж /Дөлгөөн нуурын уулзвараас Байгалийн түүхийн музей хүртэл / 20 6 04.15 СБД , Өлзий төвийн уулзвараас Сүхбаатарын талбай хүртэл 34 7 04.16 Бээжингийн гудамжны уулзвараас  Гэсэр сүмийн уулзвар /2 талаараа/ 112   Нийт дүн 420 ширхэг тэмдэгт арчлалт хийлээ. -Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан авто замын тэмдэглэгээний арчлалт, сэргээх ажлууд 5дугаар сараас эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа болно.   100%                           Биелэлтийг баталсан  Дарга  :                                                        Ж.Чинзориг                         Биелэлтийг хянасан ҮАТХ-ийн дарга:                                           Д.Ариунболд                         Биелэлтийг нэгтгэсэн ТШӨГХ мэргэжилтэн:                                Ж.Мөнхжаргал Хавсралт Гүйцэтгэсэн ажлын зураг авалт                               “Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ   № Байршил Тэмд гийн шифр Өмнө нь Дараа нь Тайлбар 1                                           Их тойруу 5,19 а,б   НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР    2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 04 дүгээр сарын 19                                                                                                               Улаанбаатар хот № Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо Нэг. “Нэг өрх-нэг ажлын байр” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг,  “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармаг зэргийн бэлтгэлийг хангаж, зохион байгуулах. 1 “Нэг өрх-нэг ажлын байр” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, “Эйч ар” клуб хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт нийт 61 аж ахуйн нэгж байгууллага 3996 нээлттэй ажлын байрыг танилцуулж, 7151 ажилгүй иргэдийг бүртгэсэн байна. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, дүүргийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсүүдэд 366 ажил олгогчоос ирүүлсэн нээлттэй 1553 ажлын байрыг танилцуулж, нийт 620 иргэнийг ажлын байранд зуучилж, 4735 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллажээ. Жил бүр уламжлал болгон Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран зохион байгуулдаг “Аялал жуулчлал ба Хөдөлмөр эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармагийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - - Аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх 100                                                                       ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                   П.БАТХҮЛЭГ                                                                        ХЯНАСАН: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН                                                                      ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Н.ЦЭЖИДДУЛАМ                                                                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АСУУДАЛ                                                                      ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                  Н.ОДОНТУЯА2017  оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн  үүрэг даалгаврын биелэлт   2017.04.20                                                                                                                                               Сонгинохайрхан дүүрэг   Д/д   Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4   Үүрэг даалгавар 1. Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 1 Сонгинохайрхан дүүрэгтэй ногоон бүсээр хил залгаа Төв аймгийн Онцгой байдлын газар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсүүдтэй ой, хээрийн түймэр гарсан үед хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2017 оны А/28 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд тус дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн  ой, хээрийн түймэр унтраах багаж, аранз, автомашины бэлтгэл бэлэн байдалд үзлэг шалгалт хийсэн. Дүүргийн 1, 21, 24, 25 дугаар хорооны ногоон бүсэд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 06 дугаар албан даалгавар, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/169 дүгээр захирамжийг гаргаж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.     70%       БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ    НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ        2017 оны 04 сарын 20 өдөр                                                                                                     Баянгол дүүрэг                                                      № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ   1.  Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. / Дүүргүүд/   2017 îíû 04 äүгээр ñàðûí 05-ны өдрөөс  04 дүгээð ñàðûí 19-ний өдрийн õîîðîíä  дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 30  áàéãóóëëàãà àæ àõóé íýãæид ãàìøèã, ãàë ò¿éìðèéí àþóëààñ óðüäчèëàí ñýðãèéëýõ шуурхай, төлөвлөгөөт болон биелэлтийн øàëãàëò õèéæ холбогдох хууль, дүрэм норм, стандартуудыг зөрчсөн  45  çºðчлийг  èëð¿¿ëэн  үүнээс 20  çºðчëèéã ãàçàð äýýð íü àðèëãóóëæ, бусад зөрчлийг арилгуулахаар çààâàë áèåë¿¿ëýõ àëáàí øààðäëàãà  3,   ìýäýãäýë  10-ыг хүргүүлэн ажилласан байна.            Иргэд, байгууллагын хүсэлтээр шуурхай шалгалтыг 15  áàéãóóëëàãàä хийж ажлын байрны галын аюулгүй байдлын ä¿ãíýëò  15-ыг îëãîâ.                           Иргэд байгууллагаас ирсэн өргөдөл, мэдээлэл 3-г  шалгаж, холбогдох хууль, дүрэм норм, стандартуудыг  үндэслэн  дүгнэлт  гаргаж  хугацаанд нь шийдвэрлэж  àæèëëаñàí. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/28 тоот “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, анги салбарын бэлэн байдлыг хангуулах тухай” тушаалын дагуу 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн онцгой байдлын газрын дэд дарга, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга дэд хурандаа Б.Үнэнбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг  хэлтсийн ой хээрийн гал түймрийн бэлтгэл бэлэн байдал гал унтраах багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн үүргэвч, машин техникт үзлэг шалгалт хийсэн.       100%                       2. Дүүргийн гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. Дүүргийн Засаг даргын А/139 дүгээр захирамжаар Замчдын гудамж, Жасрайн гудамж, Нарны замын туслах зам дагуу ургаж байгаа улиас модыг хэлбэржүүлэх, өвчин хортноос хамгаалж, шохойдох ажлыг “Бүрэн Үлэмж” ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу зохион байгуулсан. Нийслэлийн Хот тохижилтын газраас хариуцсан дүүргийн гол гудамж замуудын ногоон байгууламжийн арчилгаа, хамгаалалтын ажлыг 2017 оны 4 дүгээр сард багтаан эхлүүлэхээр гэрээ байгуулалтын шатандаа байна. Дүүргийн аж ахуйн нэгж, сууц өмчлөгчдийн холбоодод орчны тохижилтыг сайжруулж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг батлуулж, хүргүүлэн 2017 оны 05 дугаар сард багтаан биелэлтийг нэгтгэн дүгнэнэ. Мөн Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанд дүүргийн 38 байршилд сандал, хогийн сав шинээр тавих болон эко хавтанжуулах газрын судалгааг хүргүүлсэн Дүүргийн авто замын сүлжээнд замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтарч сэргээн засварлах, шинээр байршуулах тэмдэг, тэмдэглээний судлагаа нэгтгэгдэж байна.       100% 3. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй  аж ахуйн нэгжүүдэд Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэсээс гэрээ байгуулахдаа  орчны цэвэрлэгээ, тохижилтын байдалд  хяналт тавьж 5 байгууллагын хаягийг солиулж,  8 аж ахуйн нэгжид хугацаатай  үүрэг өгөн ажиллаж байна. Хар хорин зах орчим ил задгай худалдаа хийж буй иргэдийн  үйл ажиллагааг зогсоох талаар дүүрэг дээр Ажлын хэсэг байгуулагдан  Хар хорин захын удирдлагуудтай уулзан ажлын байр гаргах асуудлаар хэлэлцэж, түр ажлын байр гаргах талаар судлахаар болов. Мөн дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй худалдааны төв, дэлгүүрүүдэд  хоосон байгаа лангуу болон  түрээсийг боломжийн хэмжээгээр багасгахаар  судлан ажиллаж байна. Мөн  Хар хорин захын гадна нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж буй 86 иргэнд үйл ажиллагааг зогсоох албан мэдэгдэл хүргүүлэн, 5 контейнерын  газрыг чөлөөлөхөөр болоод байна.Ил задгай зөвшөөрөлгүй худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа тохиолдолыг зогсоох:  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/16 тоот захирамжийн дагуу Ил задгай худалдаа хийж буй иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох ажлын хэсэг байгуулан  төлөвлөгөө боловсруулан, зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж буй иргэдэд  албан шаардлага өгөн,  Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсээс  эргүүлийн  цагдаа гарган  ажиллаж байна.Цаашид ил задгай худалдаа хийж буй иргэдэд ажлын байр   олж өгөх зэргээр  төлөвлөгөө гарган, ил задгай худалдаа үйлчилгээг зогсоохоор ажиллаж байна.         100%                    ТАНИЛЦСАН: БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                  Д.ДЭЛГЭРМАА  БИЕЛЭЛТ  ГАРГАСАН:                                       Д.ЭНХЦЭЦЭГ       2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                  №   ТОВЧ АГУУЛГА   ХУГАЦАА   БИЕЛЭЛТ 1 Олон улсын “Сувилагчдын өдөр”-ийг угтаж Сувилагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14 Олон улсын “Сувилагчдын өдөр”-ийг угтаж Сувилагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрийн “Болзолт уралдаан, зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай” А/176 дугаар захирамжийг батлуулан, 2017 оны  05 дугаар сарын 12-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд НЭМГ-ын харьяа байгууллагын сувилагч нарын дунд “Сувилагчийн-Алдар” нийслэлийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.     НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА   2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 04 дугаар сарын 10                                                                                                                                       Улаанбаатар хот № Хариуцсан хэлтэс   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС 1.Нийслэлд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хувиарт өөрчлөлт оруулах,  бараа, бүтээгдэхүүнээ түгээлтээр хүргэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуутай уулзаж шөнийн цагаар хүргэх асуудлуудыг судалж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг зах, худалдааны төвүүдийн удирдлага болон хүнс, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогч нарын төлөөлөл, Монголын борлуулагчдын холбооны удирдлагуудтай  уулзалт зохион байгуулсан. Зах худалдааны төвүүдийн удирдлагуудаас Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/605 дугаар захирамжаар батлагдсан томоохон зах, худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарийг тогтоохдоо авто замын түгжрэл, ачааллыг судлан холбогдох төрийн байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжүүдийн саналыг үндэслэн тогтоосон тул өөрчлөх шаардлагагүй, бараа бүтээгдэхүүнийг шөнийн цагаар хүлээж авахад дотооддоо зохицуулалт хийж, түгээлтийн автомашин зогсох талбайг тусгайлж гаргах боломжтой гэсэн саналтай байна. Хүнсний болон өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогч байгууллагуудаас түгээлтийн машинуудын зогсоолыг шийдсэн тохиолдолд шөнийн болон ачаалал багатай цагаар түгээлт хийх боломжтой, авто замуудад аль болох хязгаарлалт хийхгүй байх талаар шийдвэр гаргуулах саналтай байна. Зах худалдааны төвүүдийн удирдлага болон хүнс, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогчидтой уулзалт зохион байгуулж саналыг нэгтгэсэн.           Уулзалтанд оролцоогүй зах, худалдааны төвүүдээс саналыг албан бичгээр авч нэгтгэх ажлыг дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулах /2017.04.26-ны дотор/   Зах худалдааны төвүүдийн удирдлагад бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг шөнийн цагаар хийх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, түгээлтийн автомашины зогсоол тусгайлан гаргах талаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хугацаатай үүрэг өгөх             70%  2. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, зах худалдааны төвүүдийн гаднах талбайн ил задгай худалдаа, зөвшөөрөлгүй худалдаа,   үйлчилгээг цэгцлэх, зогсоох талаар зохион байгуулалтын шуурхай арга хэмжээ авах үүргийг  төвийн 6 дүүргийн Засаг дарга нарт 2017.04.14-ний өдрийн 01/528 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Албан бичгээр хүргүүлсэн үүрэг даалгаврын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэгт нийтийн эзэмшлийн зам талбай, зах худалдааны төвүүдийн гадна талбайд ил задгай, зөвшөөрөлгүй худалдаа, үйлчилгээг зогсоох зорилгоор “Зөрчил” арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 309 зөрчил илрүүлж,  1.7 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан байна. Сүхбаатар дүүрэг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тос, тосолгооны материал худалдаалж буй 3, хуушуурны 2 ТҮЦ-т мэдэгдэл өгсөн байна. Чингэлтэй дүүрэг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байршсан  8 ТҮЦ-ийг албадан нүүлгэсэн байна. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгоогүй байна.   НИТХТ-ийн 2014 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар  дүүргүүдээс нийтийн эзэмшлийн зам талбайд сүүдрэвчтэй жимс, ногоо, зайрмагны худалдаа эрхлэх түр зөвшөөрөл олгохыг болиулах               70% 2 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС 1.Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2. Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар/       СБД-ийн 1, 2, 11, 12 дугаар хороо Сэлбэ голын далан суваг дээр нийт 107 өрх, 16 барилга байгууламж хамгаалтын зурвас зөрчсан байдалтай байна. СБД-ийн 13-р хороо Чингэлтэйн далангийн төгсгөл хэсэг дээр 35 өрх, СБД-ийн 14-р хороо Хайлаастын далангийн төгсгөл хэсэг дээр 36 өрх, Зайсангийн даланд 36 өрх, 108 барилга байгууламж, ХУД туул голын далангийн хамгааалтын бүсэд 66 өрх, 116 барилга байгууламж мөн ХУД-ийн 10 дугаар хороо Нисэхийн далангийн хамгаалтын бүсэд 7 барилга байгууламж тус тус байршсан байна.                                                 Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын  2017 оны А/144 дүгээр захирамжаар Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөөний нөхөөс, заадас засварлах, тэмдэглэгээ хийх, гүүрэн гарц, гүүрийн байгууламжийг засварлах, тэмдэг, хайс суурилуулах ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгох эрх шилжиж ирсэн. Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/45 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулж, Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ыг дээрх ажлуудын гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан тухай зөвлөмж, хурлын тэмдэглэл, захирамж, тушаалыг 2017.04.07-ны 01/481 тоот албан бичгээр нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.  Тус газраас гэрээ байгуулах мэдэгдлийг Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-т өгсөн. Гэрээ байгуулаагүй ч, замын хагарлыг битумээр засварлах заадсын ажил Энхтайваны өргөн чөлөөний зүүн захаас хийгдэж байна. Замын хэвтээ цагаан тэмдэглэгээний ажлыг дулаарахаар шөнийн цагаар хөдөлгөөний эрчим багатай үед хийгдэх ба 4 дүгээр сарын сүүлээр хийгдэх төлөвлөгөөтэй байна.                                                         Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ыг тэмдэглэгээ хийх, тэмдэг, хайс суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан тухай зөвлөмж, хурлын тэмдэглэл, захирамж, тушаалыг 2017.04.07-ны 01/481 тоот албан бичгээр нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.   Нийслэлийн гол гудамж замуудын хайс болон тэмдэг арчлалтын ажлуудыг хийж засаж янзлах, тоноглолыг засварлаж , шаардлага хангахгүй болсон тоноглолыг хураан авч нөхөн байршуулах ажил тогтмол хйигдэж байна. -Энхтайваны өргөн чөлөөний тэмдэг  угаалт:  “Энх тайвны өргөн чөлөөны 2 талын автобусны эгнээ тусгаарлах  483 ширхэг 1449 урт метр хайс угаасан. -Энхтайваны өргөн чөлөөний хайс  угаалт: Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах 171 ширхэг тэмдэг угаалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. -Чингисийн өргөн чөлөөний хайс угаалт: Чингисийн өргөн чөлөөний гудамж дахь автобусны эгнээ тусгаарлах  313 урт метр хайс угаалаа .  -Чингисийн өргөн чөлөөний тэмдэг угаалт: Хайс нөхөн суурилуулалтын ажил: БГД-т 10-р хорооллын урд замд-Явганы хайс-19 ширхэг, 28.5 метр 10-р хорооллын хойд замд-Явганы хайс-10 ширхэг, 15 метр БЗД-т Офицерүүдийн ордноос Зүүн 4 замд-Явганы хайс-20 ширхэг, 30 метр ЧД-т 32-н тойргоос 17 буудлын чиглэлд-Эгнээ тусгаарлах өндөр хайс-10 ширхэг, 30 метр СХД-т Төв лабораторийн урд замд- Эгнээ тусгаарлах өндөр хайс-6 ширхэг, 18 метр Дүн: Явганы хайс-49 ширхэг, 73.5 метр Эгнээ тусгаарлах өндөр хайс-16 ширхэг, 48 метр Нийт: 130 ширхэг, 243 метр Хайсны хөл нөхөн суурилуулалтын ажил: БЗД-т Намьяанжүгийн гудамжинд-Ширмэн хөл-20 ширхэг сольсон. Дайрагдан хураагдсан хайс нөхөн байршуулах болон засварын ажлын гүйцэтгэл: БГД 10-р хороололд-3 метр СБД Талбайн хойд талд-4 метр Никель хайсыг гагнаж арчлалтын ажил хийгдлээ. Нийслэлийн гол гудамж замуудын хайсанд 494 ширхэг цацруулагч тогтоох  арчлалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: БЗД, Бөхийн өргөөнөөс Зүүн 4 зам /урд, хойд талаараа/-Явганы хайсанд СБД, 32-н тойргоос 17-н уулзвар хүртэл-Эгнээ тусгаарлах хайсанд ЧД, Бөмбөгөр худалдааны төв- Эгнээ тусгаарлах өндөр хайсанд цацруулагч хадав.     Нийслэлийн гол гудамж замуудын Хайс болон Тэмдэг арчлалтын ажил нь манай байгууллагын үндсэн ажлын нэг хэсэг тул бид өдөр бүр   Улаанбаатар хотын гол замуудын  хайсанд 494 ширхэг цацруулагч хадаж тогтоов. Ажлын гүйцэтгэлийн зургийг хавсралтаар илгээлээ.     3   ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 1. Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар/             Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг нэр бүхий 98 гудамжинд хийлгэхээр Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ, болон ногоон байгууламжийн мэргэжлийн 78 байгууллагатай гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна. Засварлах шаардлагатай хогийн сав сандалын судалгааг гаргаж засварлах ажлыг эхлүүлсэн. Хогийн сав, сандал шинээр суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, тавигдах шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэх ажлын гэрээг 3 байгууллагатай байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байрлуулах хогийн савны ангилал загварыг  боловсруулан танилцуулгыг бэлдсэн.                 Ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагуудыг шалгаруулж, гэрээ байгуулан ажил эхлүүлсэн.                                                   100% 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 04 сарын 20-ны өдөр                                                                                                            Налайх дүүрэг    ТОВЧ АГУУЛГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ 1 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр А/117 дугаар захирамжаар “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын орлогч С.Тунгалагаар ахлуулан 13 гишүүнтэй байгуулсан. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах чиглэлээр 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ногоон бүсэд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд батлагдсан  хуваарийн дагуу эргүүл хийхээр төлөвлөсөн. Дүүргийн боловсролын байгууллагууд 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл хугацаанд нийтийн эзэмшлийн ногоон бүсэд амралт, зугаалгын арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх талаар албан бичгийг хүргүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 80 2 Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/ Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн 27850 м2 талбайд арчилгаа хийх, зүлгийн ургах нөхцөлийг бүрдүүлж нарийн самнах цэвэрлэгээ хийсэн. Мөн дүүргийн төв гудамж талбайн 20м ургамалан хашлагад тайралт хийх, Өвөршандын зам дагуух модыг шилжүүлэн суулгах, шинээр мод тарих бэлтгэлийг хангаж 78 модны нүхийг сэргээн ухах, ногоон байгууламжид орсон хариулгагүй малыг хаших, модны цэцэг усалгаа хийх хуваарийг гаргах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Дүүргийн 5 автобусны буудал, сандал, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 12 хогийн сав, орон сууцны квартал дундах 4 том оврын зөөврийн хогийн савнуудыг угааж цэвэрлэсэн. 70 3 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Дүүргийн 1, 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй цэгт худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа 9 иргэдтэй уулзаж, нөхөрлөл байгуулж, хууль, дүрэм журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулахаар зөвшилцөлд хүрсэн. 1, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт түлээ, нүүрс худалдаж байгаа 6 иргэнтэй уулзаж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор түлээ, нүүрсний цэгт үйл ажиллагаа явуулахыг зөвлөсөн. Зөвшөөрөлгүй цэгт түлээ, нүүрс худалдаалдаг иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай ажлын хэсгийг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй, гар дээрээс худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй хүүхдүүдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох дүүргийн ажлын хэсгийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаж байна. 80     ХЯНАСАН:                         ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН                         ГАЗРЫН ДАРГА                                                           Ж.АЛТАНГЭРЭЛ БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                         ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ                         ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                Г.ОДОНТУЯА 2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧААС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ    2017.04.19                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн түүнийг нотлох нотолгоо Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 5 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ Нийслэлийн Онцгой комиссын 2017 оны “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай” 03 тоот албан даалгаврын хүрээнд дүүргийн Онцгой комиссын даргын “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай” 02 тоот албан даалгаврыг гаргуулж албан даалгаврыг холбогдох аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 байгууллагад шалгалт хийж, ой хээрийн түймэр унтраах хүч хэрэгсэл, багаж хэрэгслийг бэлтгүүлэн, эргүүл шалгалт хийх хуваарь гарган дүүргийн Богдхан уулын Дархан цаазат газар хамгаалалтын захиргаа, дүүргийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 04 сарын 03-ны өдрөөс хойш эргүүл шалгалтыг 25 алба хаагч, 2 техниктэй явуулан ногоон бүсэд зорчиж явсан 54 иргэн, 18 автомашиныг буулган, 110 иргэнд санамж тараан ажилласан байна. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Богд Хан-Уулын Богино, Зайсан, Нүхт, Жаргалант, Чандмань, Арцат, Хүүш, Өвөр Зайсангийн амуудад ногоон бүсийн эргүүлийг Гал түймэр унтраах, аврах ангиудын албан хаагчид 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн эргүүлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Эргүүл 06 сарын 15 хүртэл явагдана.          Объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд төлөвлөгөөт гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг “Говь” ложистик, “АПУ” ХХК-ийн албан хаагчдад явууллаа. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд эрүүл шалгалтыг тогтмол гүйцэтгэх 100 Биелэлтийн дүн     100 %         ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ    2017.04.20                                                                                                      Багахангай дүүрэг   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. 1 Нийслэлийн Онцгой комиссын Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай 03, 04 дүгээр албан даалгавар, дүүргийн Засаг даргын А/82 дугаар захирамж, НОБГ-ын даргын А/28, А/29 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэн Ой ,хээрийн түймрийн үед ажиллах бүрэлдэхүүний томилогоо, төлөвлөгөө, багаж хэрэгслийн судалгааг гарган, дүүргийн тал, хээрийн бүсэд нутаглаж буй 12 айл өрхөд тал, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөө өгч харилцан ажиллах гэрээ байгуулж, бэлчээрийн бүсэд эргүүл хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ. 12 айл өрхөд тал, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөө өгч харилцан ажиллах гэрээ байгуулж, бэлчээрийн бүсэд эргүүл хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ.   - 100   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР     № Товчагуулга Хугацаа Хяналттавихалбантушаалтан, байгууллага 4 Голуудынхамгаалалтынбүсэдгазарэзэмшиж, ашиглажбайгааиргэн, ажахуйннэгжбайгууллагуудадонцгойалбантатварноогдуулахзамаарголдойрхонгазарэзэмшиж, ашиглахсонирхолыгхязгаарлахчиглэлээрдүрэмжурамболовсруулах, Туул, Сэлбэголдагууүерийнбүсэдбайгааайлөрхүүдийгнүүлгэхасуудлыгсудлах. /НийслэлийнБайгальорчныгазар, Газрыналба, НийслэлийнТатварынгазар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэйдүүрэг/ 14   5 Хаврынхуурайшилтынүедойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхталаартодорхойаргахэмжээавчажиллах. /НийслэлийнБайгальорчныгазар, НийслэлийнОнцгойбайдлынгазар, Дүүргүүд/ 14     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР         Нийслэлийн Байгаль орчны газар     2017 ОНЫ 04ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 04дүгээр сарын 20                                                                                   Улаанбаатар хот   № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 4 Голуудынхамгаалалтынбүсэдгазарэзэмшиж, ашиглажбайгааиргэн, ажахуйннэгжбайгууллагуудадонцгойалбантатварногдуулахзамаарголдойрхонгазарэзэмшиж, ашиглахсонирхлыгхязгаарлахчиглэлээрдүрэмжурамболовсруулах, Туул, Сэлбэголдагууүерийнбүсэдбайгааайлөрхүүдийгнүүлгэхасуудлыгсудлах. /НийслэлийнБайгальорчныгазар, Газрыналба, НийслэлийнТатварынгазар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэйдүүрэг/ 1.    Хамгаалалтын бүс шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Туул болон түүний цутгал голуудын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хамгаалалтын бүс дэх газар олголтын талаарх судалгааг Нийслэлийн Газрын албанаас гаргуулж авахад: - Онцгой хамгаалалтын  бүсэд буюу  50 м дотор нийслэлийн Засаг даргын захирамжтай 500, дүүргүүдийн Засаг даргын захирамжтай 2610, мэдээллийн санд дутуу бүртгэгдсэн 1674, нийт 4784 нэгж талбарт газар олголт хийгдсэн байна. - Энгийн хамгаалалтын бүсэд буюу 200 м дотор нийслэлийн Засаг даргын захирамжтай 1571, дүүргийн Засаг даргын захирамжтай 8027, мэдээллийн санд дутуу бүртгэлтэй 6712, нийт 16256 нэгж талбарт газар олголт хийгдсэн байна. - Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, түүний хамгаалалтын бүс, үерийн эрсдэлтэй бүс, зурваст зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй нийлээд 3100 орчим нэгж талбарт иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага байрлаж байна. 2.    Шийдвэр гаргахад ашиглах зорилгоор Туул, Сэлбэ голын сав дагуу агаарын зураг авалтыг хийлээ. 3.    Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга нартай Сэлбэ голын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт газар олголт хийсэн асуудал болон байгаль орчны асуудлаар уулзалт зохион байгууллаа. 4.    Нийтийн эзэмшилд олгоогүй, голуудын хамгаалалтын бүсэд ойжуулалт хийхээр нийслэлийн Газрын албанаас газрын мэдээлэл авлаа. 5.    Уг асуудлаар БОАЖЯ, Туул голын сав газрын захиргааг нэмж оруулан ажлын хэсэг байгуулах нийслэлийн Засаг даргын Захирамжийн төсөл боловсруулав. Хамгаалалтын бүсийн газар олголтын талаар мэдээлэл, зураглалтай болсон. - Цаашид Нийслэлийн газрын алба, Татварын газар, дүүргүүдийн холбогдох хүмүүсийг оролцуулан ажлын хэсэг байгуулж ажиллахаар төлөвлөж байна. 40% 5 Хаврынхуурайшилтынүедойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхталаартодорхойаргахэмжээавчажиллах.  /НийслэлийнБайгальорчныгазар, НийслэлийнОнцгойбайдлынгазар, Дүүргүүд/ 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/221 дүгээр захирамж, нийслэлийнОнцгойкомиссын 2017 оны03 дугааралбандаалгавар, НийслэлийнБайгальорчныгазрындаргын 2017 оны А/24 дүгээртушаал, Байгальорчныбагцхуультогтоомжийннэгдсэн хяналтшалгалтхийхтухай 2017/06 дугаар удирдамжийнхэрэгжилтийгхангуулахажлынхүрээндойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэххөдөлгөөнт эргүүлийг 2017 оны 04 дүгээр сарын10, 13, 14, 15-ныөдрүүдэднийслэлийн ногоонбүсийннутагдэвсгэрт: Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Санзай, Их, Багабаян, Жигжид, Гоодой, Баянбулаг, Хандгайт, Бэлх, Сэлхийн ам, БаянзүрхдүүргийнГачуурттосгон, Гүнжийнхоолой, Шархоолой, Намдаваа, Сүүлдаваа, СонгинохайрхандүүргийнБаянголын ам, Толгойт, Зүүнсалаа, Цагаанчулуут, Тарвагатай, Жаргаланттосгонзэрэггазруудадхийсэн. 2. Давхацсантоогоор нийт 120 орчимиргэнд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх танилцуулгыг хийж, гарынавлагатараасан. 3. Газрындаргын 2017 оны А/24 дүгээр тушаалаарнийслэлийнногоонбүсэд хуурайшилтын үед ажиллах 40 урамшуулалтморинэргүүлийг гэрээгээр, түймрийн хариуцлагатай жижүүрийг хуваарийн дагуу томилон ажиллуулж байна. 4. Ойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхдүрсбичлэгийгнийслэлийнхэвлэлмэдээллийналбаардамжууланолон нийтэд хүргэж байна. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага, сурталчилгааны материал, дүрс бичлэг хийгдсэн.Хяналт шалгалтаар ой хээрийн түймрийн болзошгүй эрсдлийг удаа дараа бууруулсан.   Цаашид урьдчилан сэргийлэх ажлыг хаврын хуурайшилтын хугацаанд тогтмол хийж хэрэгжүүлнэ.  50%       ТАНИЛЦСАН:          ДАРГА                                                            Э.БАТТУЛГА   ХЯНАСАН: ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА                                     НЭГТГЭСЭН: ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              С.БОЛОРМАА   Биелэлт: 214 км замын 15 чиглэлд нийтийн эзэмшлийн хайс, хашлага, сандал, хогийн савны бүртгэл судалгааг нарийвчлан гаргаж, бүртгэлжүүлэн, зам талбайн үйлчлэгч нарт хуваарьт замын эд хогшлыг хариуцуулан хүлээлгэн өглөө. Судалгаагаар:           Энхтайваны өргөн чөлөө, Москвагийн гудамж, Өнөр хороолол, Их, бага тойруу, Ард-Аюушийн гудамж, Үндсэн хуулийн гудамж, Нарны гүүр, Энхтайваны гүүр, Хасбаатарын гудамж, Их монголын гудамж зэрэг нийт 103 гудамжны 23660 у/м хайс, хашлага, 549 ш хогийн сав, 522 ш сандал, Маамуу нааш ир, Эвтэй 4 амьтан, Тэмээтэй хөшөө, Онгоцтой хөшөө, Нохойтой хөшөө, Чингэлтэй өндөрлөг, Баянголын өндөрлөг гэх мэт нийт 10 хөшөө дурсгал, дурсгал, 9 цэцэрлэгт хүрээлэн, 2 усан оргилуурын цэвэрлэгээ, арчлалтыг хариуцаж ажиллаж байна.           Энхтайвны өргөн чөлөөнд 16 ш хогийн сав, 3 ш сандал шинээр  суурилуулсан.            Энх тайваны өргөн чөлөө,  Их Монгол улсын гудамж, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Сөүлийн гудамж, Цэрэндоржийн гудамж, Турк Монголын цэцэрлэг, Засгийн газрын ордны баруун, зүүн тал, Их сургуулийн гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Олимпийн гудамж, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын урд тал, Бээжингийн гудамж, Нарны замын тусгаарлах зурвас, Партизаны гудамж, Тасганы овооны зам дагуух бичил цэцэрлэг, Хувьсгалчдын гудамж, Энэбишийн  өргөн чөлөө, Энхтайваны гүүрний хоёр тал, Наадамчдын зам, Нисэхийн тойргийн хоёр талын бичил төгөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны бичил цэцэрлэг, 22-ын товчоо, Сонсголонгийн замын тусгаарлах зурвас, Хос гүүрний цэцэрлэг, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө зэрэг 23 гудамжны 25 байршлын 210524 мкв зүлэгт талбайг цэвэрлэж, 825 ш мод, 3042 ш бут, 6241 у/м ургамлан хашлаганы хөрс сийрүүлж, 268 ш улиас модны гуврын цэвэрлэгээ хийж, усалгааны 10 машинаар 250 рейсээр 1942 тн усаар цэнэг усалгаа хийв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2017  ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 04 дүгээр сарын 20 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ /0-100/       1 Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Сэлбэ голын хамгаалалтын бүсэд орсон 1740 айл өрхийн судалгааг дүүргийн Газрын албанаас гаргаж , судалгаанд хамрагдсан эдгээр айл өрхүүдэд  голын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглахыг хориглосон холбогдох хуулийн заалт бүхий албан шаардлага, мэдэгдлийг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын албатай хамтран хүргүүлээд байна. 100   2 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ Улсын Онцгой комиссын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Ой, хээрийн гал түймэртэй тэмцэх тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, нийслэлийн Онцгой комиссын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгавар, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн “Ой, хээрийн түймэр болон өнжмөл өвсний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” А/104 дугаар захирамж, дүүргийн Онцгой комиссын 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 04 дүгээр албан даалгаврыг гаргуулан  доорхи ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: Дүүргийн Онцгой комиссын 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01 тоот “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт зохион байгуулах тухай” тушаал гаргуулсан. Тус тушаалын хүрээнд дүүргийн ногоон бүсийн Шарга морьт, Хандгайт, Санзайн ам, Бэлх, Сэлхийн зуслан, Гоодойн амуудад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, томилгоот 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг гүйцэтгэлд хяналт тавьж, эргүүл, үзлэг шалгалтыг зохион байгуулах, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бэлэн байдлын ажиллах журмыг 1 дүгээр, аж ахуйн нэгж байгууллагын эргүүл хийх хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус батлаж,  бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэх байгууллага ой хээрийн түймэр унтраах багаж зэвсэглэмжийг бэлтгэн, ногоон бүсийн нутаг дэвсгэрт 7 хоногт 150 км газар эргүүл шалгалт явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна. Мөн Онцгой комииссын “Ой хээрийн түймрийн аюултай үед харилцан ажиллагааг зохион байгуулж явуулах журам”-ыг батлуулан хэрэгжлүүлсэн. Дүүргийн ногоон бүсээр эргүүл шалгалт хийх хуваарь гаргаж, хяналт шалгалт явуулсан тухайд 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр дүүргийн 18-20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хашаанд болон нийтийн эзэмшлийн талбай, ногоон бүсэд гал түймрийн хэрэг зөрчлийг бууруулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг хүргэх, ухуулга сурталчилгааг хийх, хаврын хуурайшилттай байгаа үед хөрсний өвс болон хогоо шатаахгүй байхыг сэрэмжлүүлэн ажилласан. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд Аврах гал унтраах 34 дүгээр ангийн бэлтгэл 11 албан хаагч, 1 автомашин, тросон шүүр 8, ерло 5, гөвүүр 9, хүрз 2 багаж зэвсэглэмжтэйгээр ажиллав. Мөн 18, 19, 20 дугаар хорооны 45 айл өрхөөр санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгсөн. Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа  Бага баян, Санзайн амралтын үйл ажиллагааг шалгаж, үүрэг чиглэл өгч, хаврын хуурайшилттай байгаа үед хөрсний өвс болон хогоо шатаахгүй байхыг сэрэмжлүүлэн дүүргийн sbd.gov.mn сайтааар ард иргэдэд санамж сэрэмжлүүлэг хүргэж ажиллалаа. Хэлтсийн даргын тушаалаар Ой, хээрийн түймэр болон өнжмөл өвсний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар эргүүл шалгалтыг явуулах хуваарь гарган, гэр хороолол бүхий 17-20 дугаар хороодод  болзошгүй ой, хээрийн болон өнжмөл өвсний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар ард иргэдэд сурталчилан ажиллаж байна. 2017 оны 04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан хуваарийн дагуу Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах байцаагч П.Элбэгсайхан, д/а Б.Дэлгэрдалай нар Land 80 маркийн 08-03 УБҮ улсын дугаартай автомашинтайгаар тус дүүргийн ногоон бүсийн 17, 18, 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших Шарга морьт, Хандгайт, Санзайн ам, Бэлх, Сэлхийн зуслан, Гоодойн ам зуслангийн чиглэлд хяналт шалгалт зохион байгуулж ажиллалаа. Бэлтгэл ээлжийн 7 албан хаагчийг бэлэн байдалд байлган ой хээрийн түймэр гарсан тохиолдолд гаргах Porter маркийн 54-34 УБУ улсын дугаартай автомашин, ГАЗ 66 маркийн 01-17 УБЦ улсын дугаартай автомашин, PLO 8ш, тросон шүүр 10ш, цохиур 10ш, цуравдагч 1ш, хүрз 10ш, үлээгч аппарат 2 ширхэгийг тус тус бэлэн байдалд байлгаж техник үйлчилгээ хийлгээд байна. 100     3 Нийслэлд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хувиарт өөрчлөлт оруулах,  бараа, бүтээгдэхүүнээ түгээлтээр хүргэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуутай уулзаж шөнийн цагаар хүргэх асуудлуудыг судалж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/ Нийслэл хотын авто замын ачааллыг бууруулах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон зах, худалдааны төвүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 3/816 тоот албан бичгээр тухайн байгууллагын одоо ажиллаж байгаа цагийн хуваарь, цагийн хуваарьт хэрхэн өөрчлөлт оруулах, оройн цагаар бараа бүтээгдэхүүнээ татан авах боломжтой эсэх талаар  хариу ирүүлэх тухай албан бичгийг 1-20 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй 14  зах худалдааны төвүүдэд хүргүүлээд байна. Дээрх зах, худалдааны төвүүд энэхүү албан бичгийн хариуг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр ирүүлэх хугацаатай болно.                     4 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Дүүргийн нутаг дэвсгэрт дэх ил задгай худалдааг цэгцлэх ажлын хүрээнд 14 дүгээр хороонд нийтийн эзэмшлийн талбайд зөвшөөрөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Хөөрхөн хуушуур”, “Лайк хуушуур” гуанзуудад хяналт шалгалт хийж, үйл ажиллагааг нь зогсоох, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлөх талаар дараах ажлуудыг хийгээд байна. Тухайлбал, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст 2017 оны 04 сарын 11-ний өдрийн 8/777 тоот албан бичгээр хамтран ажиллах санал хүргүүлсэн бөгөөд 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс тус 2 гуанзанд 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдрийн дотор үйл ажиллагаагаа зогсоож, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлөх тухай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 8/818 дугаар бүхий мэдэгдлийг “Хөөрхөн хуушуур” гуанзны ажилчин н.Баянцэцэг, “Like” хуушуур гуанзны ажилчин Б.Бадам нарт хүлээлгэн өгсөн. Мөн 2017 оны 04 сарын 18-ны өдөр дүүргийн Газрын албаны тус хороог хариуцсан газар зохион байгуулагч н.Алтантуяа газар чөлөөлөх тухай албан мэдэгдлийг хүргүүлээд байна.     Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.   ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ       1.  Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн нэгж талбарыг хуваах, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлах ажлыг хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг  даргын тамгын газарт захирамж гаргуулахаар санал авч ажиллаж байна. 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭРНИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ №06             № Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь       1       Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Газар чөлөөлөх хэлтэс Д.Энхтөр   Дүүргүүдийн газрын албад Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийн талаарх судалгааг жил бүр шинэчлэн гаргаж байна. Эдгээр үерийн бүсэд байгаа айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг нүүлгэх асуудлыг дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд шаардах хуудас өгч эхлээд байна. Шаардах хуудсаар мэдэгдсэн шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд даргаагийн албадан нүүлгэх арга хэмжээг авч ажиллана.        100%  
2017-04-10 219
Үүрэг даалгавар Нийслэлийн шуурхай
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР №05   №     Үүрэг даалгавар   Хэлтэс   Гүйцэтгэл   Хувь     1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Х.Жаргалсайхан           Байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны 1 дүгээр улирлын тайлан, НЗД-ын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02 тоот албан даалгаврын дагуу “Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний биелэлт, НӨХГ-ын                                                                                  03 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн                                                                                   онцлох ажлын талаарх тайланг нэгтгэж байна.          Мөн байгууллагад 2017 онд Засгийн газрын тогтоол 1, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 11, НИТХ-ын тогтоол 3, Нийслэлийн Засаг даргын   захирамж 18, НЗД-ын Удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 1, НЗД-ын албан даалгавар 1 ирснийг бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж  хэрэгжилтэнд хяналт  тавин, биелэлтийг гаргаж байгаа бөгөөд  Засгийн газрын тогтоолын биелэлт 70%, Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилт 100%, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн Хурлын тогтоолын хэрэгжилт 70%, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын хэрэгжилт 70%, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт 90%-ийн биелэлттэй байна.       2   Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Х.Жаргалсайхан 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан хог цэвэрлэгээний аянд байгууллагын ажилтан, албан хаагчид  Энх тайвны гүүрнээс Нарны гүүр хүртэлх зам, талбай, ногоон байгууламжийн хогийг цэвэрлэв.   100% Танилцсан:                                     Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/ Биелэлт гаргасан:                      Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/ 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар 2017 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдөр   №     Үүрэг далгаврын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Хүрсэн бодит Үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/   Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан     Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ       Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5       6 1 Манай газрын хамт олон 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцож, хуваарийн дагуу Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байраас урагш Цэцэг төвийн уулзвар хүртэлх 16000 м.кв ногоон байгууламж 6000 м. кв зорчих хэсгийн зам талбайг цэвэрлэж 22 шуудай хог хаягдлыг Хотын тохижилт газрын хог ачилтын машинд ачуулав. - - - 100%                                                                                                                                      ТАНИЛЦСАН:                                              ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА                                                                                            БОЛОВСРУУЛСАН:                 МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА     НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ  ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ ГАРГАХ   № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн  /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1 Иргэдийн эрүүл, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд тус газар нь 2017.03.31-ний өдөр 13:00 цагаас 17:00 хүртэл нийт  76 ажилтан албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагын ойр орчмын газрын цэвэрлэгээ хийж 20 тн хог хаягдал ачиж Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргүүллээ.   Нийгмийн ажилтнуудтай хамтран хорооны иргэд, сурагчдын дунд “Далан сувгийн ашиглалт, хамгаалалт” сэдвээр сургалт зохион байгуулна. 100% 2 Нийслэлийн засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 2017.04.01-ний өдрийн их цэвэрлэгээнд тус байгууллага нь 11:00-15:00 цаг хүртэл нийт 76 ажилтан албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр хамрагдав. Улаанбаатар хотын Ерөнхий Менежерийн удирдамж, хуваарийн дагуу Баруун уулын далан дотор/СХД-ийн хос гүүрнээс 1-р хорооллын араар Барилгачны гудамж хүртэл/-х хариуцсан далангийн хог хаягдлыг цэвэрлэв. Нийт 6 тоннын хогийг автомашинаар 8 ресс хийж нийт 48 тн хог хаягдлыг хогийн цэгт хүргүүллээ. Дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын  төв ОНӨҮГ/11-310005/-д мэдэгдэж ажиллаа.                                   Далан суваг, барилга байгууламжийн өнөөгийн бодит байдлыг тодорхойлох Нэн даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай ажлын тоо хэмжээ авах Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасын журмын зөрчлийг илрүүлж  арга хэмжээ авах 100% 3 “ДАЛАН СУВАГ ЭЗЭНТЭЙ” НЭГ САРЫН АЯНЫГ ӨРНҮҮЛЭВ Хамрах хугацаа: 2017.03.20-2017.04.20   1.     Аяныг нээж МХЕГ-тай хамтран ЧД-ийн 12-р хорооны Баруун Уулын сувгийн эхлэл хэсгийг сэтэлж үйл ажиллагаа явуулж буй авто засвар, гагнуурын үйл ажиллагаа эрхэлж байсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн зөрчлийг таслан зогсоож эвдэж сүйтгэсэн 180м2 үерийн хамгаалалтын газрыг нөхөн сэргээж ажиллаа. 2.     БЗД-ийн 10-р хороонд хуучин сувгийн гольдролыг хааж, айл өрх суурьшин усны урсацыг боож буусан байсныг илрүүлж, суваг сэргээж ус урсах нөхөцлийг бүрдүүлж ажилласан. 3.     Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, СХД-ийн засаг даргын тамгын газар, СХД-ийн онцгой байдлын алба зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд  үерийн хамгаалалтын далан сувагт халиа дошин үүсэж айл өрхүүд шар усны үерт автах аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар газар дээр нь явж танилцсан 4.     Монгол Улсын Шадар сайд, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер болон холбогдох бусад албаныхан Баянзүрх дүүрэгт усанд автсан айлууд болон шар усны үер бууж болзошгүй газруудын нөхцөл байдалтай танилцсан. 5.     Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга болон холбогдох албаны хүмүүс Улаанбаатар хотын үерийн  хамгаалалтын далан суваг, барилга байгууламжийн нөхцөл байдал, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлын явцтай танилцсан.   “ДАЛАН СУВАГ ЭЗЭНТЭЙ” аяныг олон нийтэд хүргэж, хэвлэлийн бага хурал хийх Аян зарласантай холбогдуулан үерийн хамгаалалтын далан суваг руу хог хаягдал хаях, эвдэж гэмтээхгүй байхыг ард иргэддээ уриалсан SMS явуулах.   30%       ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН:                      Г.ЦЭЛМЭГ   БАЙГУУЛЛАГА: “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ ҮҮрэг даалгавар биелүүлээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100- 1 Байгууллагын ажилтнуудаас 01 улирлын төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг авч, байгууллагын улирлын тайланг гаргах   Байгууллагын 2017 оны 01 дүгээр улирлын тайланг гаргалаа.             100% 2 ЗАА-наас зарласан бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцож, хариуцуулсан зам талбай болон байгууллага дотроо их цэвэрлэгээг зохион байгуулах 2017 оны 04 сарын 01-ний Бямба гаригийн амралтын өдөр байгууллагын 60 ажилтан оролцож, их цэвэрлэгээг амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 2 тн хог хаягдлыг түүж, портер машинаар тээвэрлэж хаясан. Их цэвэрлэгээгээр хийсэн ажлын мэдээг Захирагчийн ажлын албаны 310005 утсанд өгсөн.           100%       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                     А.АЛТАНЖАРГАЛ    Нийслэлийн Байгаль орчны газар     2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ             2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот   № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ 0-100 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газарт төлөвлөгөө тасарсан ажил байхгүй болно.       100 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Уг аянд газрын 33 албан хаагч бүрэн оролцож, Их тойруугийн гудамж /Сансарын тойргоос Зүүн дөрвөн зам хүртэл/ замын 2 талаар цэвэрлэж, 13 шуудай хог  түүв.     Нийслэлийн ногоон бүсэд цэвэрлэгээ хийнэ. 100 6 Туул голын хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ Нийслэлийн Засаг дарга 2017 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулсан хэвлэлийн бага хурлаар нийслэлийн бүтээн байгуулалтад голын хайрга бус уулын дайрга ашиглах ба  түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийгээгүй, хууль зөрчиж байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг бүтээн байгуулалтын улирал эхэлж байгааг үл харгалзан зогсоож, тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах талаар мэдэгдсэн. Уг мэдэгдлийн хүрээнд тус газар нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 4 дүгээр  сараас хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүлж, зөвшөөрөлгүй болон нөхөн сэргээлт хийгээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цуцлах арга хэмжээг авна. Мөн БОАЖ-ын Сайдын тушаалаар Туул гол дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд тус ажлын хэсэгт газрын төлөөлөл орж ажиллаж байна.     Хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, арга хэмжээ авна. 30 8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон” тэмцээний хүрээнд зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч идэвхтэй оролцоно.     Тэмцээнд идэвхтэй оролцоно.           ТАНИЛЦСАН:          ДАРГА                                                            Э.БАТТУЛГА   ХЯНАСАН: ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА                                     НЭГТГЭСЭН: ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              С.БОЛОРМАА     2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 04 дүгээр сарын 04       Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5     1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/  Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 1 дүгээр улирлын байдлаар удирдах дээд шатны байгууллагад дараах тайлан мэдээг хугацаанд хүргүүлсэн байна. Үүнд: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтын тайланг /Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлээс дүүрэг хамтран 3 ажил хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд/ нэгдүгээр улирлын байдлаар 30 хувийн хэрэгжилттэйгээр, Нийслэлийн Засаг даргын 14 захирамжийн биелэлтийг 30%-ийн хэрэгжилттэйгээр, нэгдүгээр улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын хэрэгжилтийн тайланг /иргэдээс ирүүлсэн  195 өргөдөл, хүсэлтийн 157 буюу 80,5%-ийг шийдвэрлэснийг/ тус тус НЗДТГ-т хүргүүлсэн байна. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Төрийн албан хаагчийн 2016 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг  2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 02/37 тоот албан бичгээр,  ХАСХОМ-ийн тайланг Тус дүүргийн 36 албан тушаалтнууд 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний дотор https://meduuleg.iaac.mn/ сайтад хандан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 100% мэдүүлсэн байна.    Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 123 ажил үйлчилгээ бүхий төлөвлөгөөний биелэлтийг 30 хувь хэрэгжүүлэн ажилласныг дээд шатны байгууллага  болон удирдах албан тушаалтнуудад тайлагнаж ажилласан байна.          100%     2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Одоогоор хог цэвэрлэгээний нэгдсэн аян зарлагдаагүй байна. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албатай хамтран ажилладаг хяналтын “Шинэ тосгон” ТББ-тай хамтран дүүргийн 28 хороог хамруулсан “Их цэвэрлэгээний” аян”-ыг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаварын дагуу 2017 оны 03-р сарын 31, 04-р сарын 01-ны өдрүүдэд их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд 28 хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй 1137 /үйлчилгээний төв, зах, дэлгүүр, үсчин, гоо сайхан, ТҮЦ, баар, цайны газар гэх мэт/ аж ахуйн нэгж байгууллагын 3564 хүн, Ерөнхий боловсролын 19 сургуулийн 354 хүн, 14 их дээд сургуулийн 321 хүн, 19 цэцэрлэгийн 209 хүн, 102 СӨХ-ийн 496 хүн, 61 төрийн байгууллагын 615 албан хаагч цэвэрлэгээний ажилд оролцлоо. Аж ахуйн нэгж байгууллага, Их дээд болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, төрийн байгууллагууд орчныхоо 50 м газарт болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд цэвэрлэгээ хийж дүүргийн хэмжээнд нийт 184260 м2 талбайг цэвэрлэх ажил хийгдлээ. Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-с нийт 51 хог тээврийн авто машин ажиллаж 152 рейсээр 426.6 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэв. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албатай хамтран ажилладаг хяналтын “Шинэ тосгон” ТББ-тай хамтран дүүргийн 28 хороог хамруулсан аян зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.   50%      3 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, ус хуримтлагддаг гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойд хуримтлагдсан ахуйн гаралтай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлын хүрээнд 13, 14 дүгээр хорооны үерийн далан, Сүнжин гранд зочид буудлын усны суваг, 22-р хорооны 9, 27-р гудамжны жалга, 17-р хорооны эмнэлэгийн жалга, 8-р хороо Холбоо толгой, Эрдэнэтолгойн усны суваг, 28-р хорооны үерийн далан, 9-р хорооны 19, 20 гудамжны жалга, 28-р хороо 5-р хэсгийн жалга, 5-р хорооны Монелийн үерийн далан, 22-р хорооны Баруун алтан өлгийн жалга, 24-р хороо овоотын жалга зэрэг нийт 12 байршлын далан суваг, гуу жалгыг цэвэрлэх ажил хийгдлээ. Нийт 34 рейсээр 122.4 тн хог хаягдлыг  тээвэрлэж зайлуулав.     Дүүргийн хэмжээнд нийт 47 гадна зар сурталчилгааны байгууламж байна. Үүнээс өнгө үзэмж нь муудсан хулдаасан хэвлэл нь урагдсан 3 ширхэг гадна зар сурталчилгааны байгууламж байсныг хулдаасан хэвлэлийг нь буулгах арга хэмжээ авлаа.   Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4 нь 2017 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн иргэдийн бүлгийг ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд цаашид цэвэрлэх шаардлагатай үерийн далан, гуу жалганы цэвэрлээг хийлгэх арга хэмжээ авна. Шаардлага хангахгүй зар сурталчилгааны самбаруудын өнгө үзэмжийг сайжруулах мэдэгдэх хуудсыг эзэмшигчдэд хүргүүлж ажиллаж байна. 100%     4 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/147 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрийн А//88 дугаар захирамжаар удирдамж төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж Улаанбаатар марафоны нэрэмжит шилжин явах цомыг хуваарийн дагуу 120 байгууллагаар аялуулахаар  5 чиглэлээр удирдамж, хуваарийг тарааж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 6 байгууллагаар цомыг аялуулсан байна.              80%                                 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН                                                  ХЯНАСАН                                                                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН                                                МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА          2017  ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ     НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ГАЗАР     2017 оны 04 дугаар сарын 05                                                                            Улаанбаатар хот                                                           № Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ НИТХ-ын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07/01 тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажлын биелэлтийг харъяа агентлагуудаас авч нэгтгэн гаргаж,  НИТХ-ын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралд хэлэлцүүлсэн. 100% 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Манай байгууллага 2017 оны 04 сарын 01-ны өдрийн 10:00 цагаас Элчингийн гудамж /Япон элчингийн байрны уулзвараас Сэлбэ гол хүртэл/ 1800 м2 талбайг 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй 6 шуудай хог цэвэрлэн бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцсон. Дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨГ /11-310005/-д мэдэгдсэн. 100% 3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд мэргэжилтэн Б.Болор, Ү.Одонбилэг, С.Батсая, Г.Уранцэцэг нар оролцохоор бэлтгэл хийж байна. 100%                                                                                                                         ХЯНАСАН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Х.ГАЛЫМБЕК                                                                                                             О.МЯГМАРСҮРЭН                                                                                                             Ц.ЦОЛМОН                    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН  МЭРГЭЖИЛТЭН                     Б.БАДАМЦЭЦЭГНИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ   2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 04 дүгээр сарын 03                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1 Газрын 2017 оны нэгдүгээр улирлын тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг НЗДТГ-ын НЗУХ-т 2017.03.30-ны өдрийн 4/471 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Тайлант хугацаанд 41 ажил төлөвлөснөөс 10 ажил бүрэн дууссан, үлдсэн 31 ажил графикийн дагуу хэрэгжиж байна. Төлөвлөгөөний дундаж биелэлт 73%-тай байна.       100 2 2017 оны 4 сарын 01-ний өдрийн Бямба гарагт зохион байгуулсан бүх нийтийн цэвэрлэгээнд  Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 70 ажилтан, албан хаагчид оролцож Баруун уулын үерийн далан доторх / Өндөр гэгээн Занабазарын гудамжнаас баруун тийш Амарсанаагийн гудамж хүртэл/ 300 м орчим газрыг цэвэрлэж дуусгав. Шуурхай удирдлагын төвд мэдээлж, бүртгүүлсэн.       100 3 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд аялах Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом манай газарт өнөөдрийн байдлаар ирээгүй байна. Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэн бэхжүүлэх, хамт олныг идэвхижүүлэх, амралт, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, хамт олонч уур амьсгалыг бий болгоход чиглэсэн спорт, олон нийтийн арга хэмжээг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах үүрэг бүхий 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Соёл, спортын хамтлаг”- 2017.01.17-ны А/02 тоот тушаалаар томилогдож соёл, спортын арга хэмжээний 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан. Төлөлөгөөний дагуу 2017.02.04-ны өдөр хамт олны дунд “Олс таталт”, “Морин барилдаан”, “Цасны сумо” гэсэн 3 төрлөөр, 2017.03.31-ны өдөр шатар, даамын тэмцээнийг тус тус зохион байгуулж хүч самбаагаа сорьсон.       100         Хянасан: ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ ХЭЛТСИЙН даргА                                                           Н.ЭГИЙМАА     нэгтгэн гаргасан: мэргэжилтэн                                                                Д.ЭНХЖАРГАЛ 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ     2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр                                                 Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар № Өгөгдсөн даалгавар   Хэрэгжилт Биелэлт /хувь/ 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газрын 2017 оны 01-р улиралд төлөвлөсөн ажлууд цаг тухай бүрт хугацаандаа хийгдэн ажиллаж байна. 100%    2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2017 оны 04 сарын 01 өдрийн 10 цагаас эхлэн 11:30 минут хүртэл бүх нийтийн цэвэрлэгээнд Сэлбэ голын эрэг дагуу /зуун айлын гүүрнээс урагш Голден вилл хотхон орох жижиг гүүр хүртэл/, түүний харалдаа Денверийн гудамжны зам дагуу нийт 12 албан хаагч 6 шуудай хог цэвэрлэж хогийн машинд ачуулаж ажиллав.     100% 8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд тус газрын мэргэжилтнүүд оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 100% Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.   ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ                                                                    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:   ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН   2017.04.05                   2017  ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ /Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/ 2017 оны 4 дүгээр сарын 05     № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн  /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэг-жээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ         0-100 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулла-гуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлө-сөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны 1 дүгээр улирлын  тайланг нэгтгэж байна. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр улирлын биелэлт 30%,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 35%, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт  100%-тай  байна. Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний улирлын дундаж биелэлт 44,5%-тай байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/131, 3 дугаар 31-ний 01/134 тоотуудаар хүргүүлэв.     100 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Улаанбаатар хотын Манай газрын хамт олон 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцож, хуваарийн дагуу ШУТИС-ийн уулзвараас  e-mart-ын уулзвар хүртэлх Бээжингийн гудамжны урд хэсгийн зам талбайг цэвэрлэлээ. 20 шуудай хог хаягдлыг Хотын тохижилт газрын хог ачилтын машинд ачуулж, дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨҮГ /1 1-310005/-д утсаар мэдэгдэв.     100 3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд          нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулла-гуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн аялуулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд байгууллага дээрээ биеийн тамир спортыг сурталчлах, чөлөөт цагаараа зохион байгуулах спорт арга хэмжээний хөтөлбөр боловсруулах, мөн спорт хамтлаг бий болгохоор бэлтгэж байна.         100 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 4 дүгээр сар 5 д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт   1 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд харъяа агентлагуудын ажилтан албан хаагчдыг заасан хуваарийн дагуу 2017.04.01-нний 10:00 цагт Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт баянголын аманд  далан сувгийн 700 м газарт цэвэрлэгээ хийсэн.Цэвэрлэгээнд НУБГ, төвийн 6 дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид бүрэн хамрагдлаа.       НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР       2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ     2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                             Улаанбаатар хот № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/        Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг нэгтгэн 2017 оны 03 дугаар сарын 20 нд НЗДТГ-ийн ХШҮХ-т 02-01/869 албан бичгээр хүргүүлсэн. 1 дүгээр  улирлын байдлаар 9 заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц 12.1% -тай байна.             НМХГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1-р улирлын байдлаар нэгтгэн 2017.03.24–нд МХЕГ-т цахимаар хүргүүлсэн. 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтан, албан хаагчид 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан их цэвэрлэгээнд талбайн хуваарийн дагуу Дунд голын эрэг дагуух /Энхтайваны гүүрний доороос Нарны хороолол орох гүүр хүртэл/ хэсгийн хогийг цэвэрлэж дуусгалаа. Их цэвэрлэгээнд тус газрын 260 албан хаагч оролцсон бөгөөд нийт 8,000 мкв талбайн хогийг цэвэрлэж, ТҮК-ийн машинд ачуулсан. 3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  /Нийт байгууллагуудад/        “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тэмцээнд идэвхитэй оролцохоор төлөвлөж ажиллаж байна.                                                                                     НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4 5 1. Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар нь 2017 оны эхний улиралд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан мал эмнэлгийн хариуцан гүйцэтгэх ажлын биелэлтийг гаргаж НЗДТГ-т хүргүүлэв. - - - 100 2. Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 04 сарын 01-ны өдөр 25-р эмийн сангийн замын уулзвараас Смарт Электроникс хүртэлх гудамж талбай, ногоон байгууламжийг цэвэрлэсэн. Үүнд НМЭГ-ын 30 ажилтан оролцож, 20 шуудай 1 тн хогийг  цэвэрлэж дууссан. - - -        100 3. Улаанбаатар Марафон Олон улсын гүйлтийн тэмцээн НМЭГ жил бүр идэвхтэй оролцдог. Цомыг хүлээж авахад бэлтгээд байна. - - - 100  2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР № Товч агуулга Биелэлт 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ НХГБХГ-ын 2017 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр НЗД-ын орлогчийн туслах руу twin_0120@yahoo.com цахим хаягаар явуулсан. 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 01 өдөр хаврын их цэвэрлэгээнд тус газрын 20 албан хаагч оролцсон. Цэвэрлэгээ хийх хуваарийн дагуу сэлбэ голын эрэг дагуу Голден вилл хотхон орох гүүрнээс ургаш Бээжингийн гудамжны гүүр хүртэл түүний харалдаа Денверийн гудамж дагуу цэвэрлэгээ хийсэн. Мөн сэлбэ голын эрэг дагуу цэвэрлэж 13 шуудай хог гаргасан. 3 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомийг хуваарийн дагуу хүлээн авахад бэлэн болсон. 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр “Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ №     Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалга вар биелээ гүй бол хэрэг жээгүй шалт гаан Цаашид авч хэрэг жүүлэх арга хэмжээ Үнэл  гээ 0-100   1 2 3 4 5 1   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Газрын даргын 2017 оны эхний улиралд төлөвлөгөөний батлагдсан ажлууд цаг хугацаандаа бүрэн хэрэгжиж дууссан. -“Наадамчдын замын” арчлалтын ажил байнгын явагдаж, цас, мөсний үлдэгдэл, түүвэр хог цэвэрлэгээний ажлыг 2017 оны эхний улирлын байдлаар Ажилласан хүн хүч, машин механизмын тоо хэмжээ- Инженер-28, Тоо бүртгэгч-42, Замчин-389, Портер-40, Ачааны машин-27, Бобкат-18, Авто грейдэр-2 -Авто замын зорчих хэсгийн нуухны цэвэрлэгээ / у/м/-250,000 -Явган замын цэвэрлэгээ / м2/-1,884,300 -Түүвэр хог цэвэрлэгээ /м2/-1,560,000 -Ачиж хаясан хогны хэмжээ / тонн/-429. -Гэрэлтүүлгийн ажлын чиглэлээр: Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн 17465 ширхэг гэрэлтүүлэгч, 249 ширхэг хуваарилах самбарын ашиглалт үйлчилгээг хариуцан ажиллаж 1-р сард 167 165 846 төгрөг, 2-р сард 172 716 332 төгрөг ба нийтдээ 339 882 178 төгрөгийн ажил үйлчилгээ хийж гүйцэтгэл гарган хотын хэмжээнд нийт гэрэлтүүлэгчийн асалтыг 96,86% хувьтайгаар асаан ажиллаж байна. Мөн гэрэлтүүлгийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөр 1-р сард 113,678, 667 төгрөг, 2-р сард 131,049,128 төгрөг, 3-р сард 134,618,059 төгрөгийн төлбөр тооцоо гарсан бөгөөд энэ нь нийтдээ 379, 345, 854 төгрөг болж байгаа бөгөөд уг гарсан төлбөрийг цаг тухайд нь зохих газруудад шилжүүлсэн. Үйлдвэрлэлийн ажлын хүрээнд: Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар: 1-р сард – 193 ширхэг тэмдэг, 2-р сард -46 тэмдэг 3-р сард -107 ширхэг тэмдгийг тус тус захиалсан байршилд стандарт  техник шаардлагын дагуу тавьж гүйцэтгэлээ .             НАЗХГ-ын захиалгаар нийслэлийн 6-н дүүрэгт хайс шинээр суурилууллаа. Үүнд: ХУД-т -44 урт метр , СБД-т 21 урт метр, ЧД-т 222.8 урт метр, СХД-т16 урт метр , БЗД-т 6 урт метр  нийт 309.8 метр шинэ  хайс  тус тус байршууллаа. Сар шинийн баярыг угтаж иргэдийг аюул осол , авто замын түгжрэлгүй зорчуулах зорилгоор томоохон зах худалдааны төвүүд, өвлийн уралдааны үед хөдөлгөөн зохион байгуулалт хийлээ .Үүнд: ЧД,Хүчит шонхор худалдааны төвд 2017 оны 02-р сарын 11,12 ба 18,19-нд Хүчит шонхор захын замыг нэг чигийн хөдөлгөөнд оруулж 19 түр тэмдэг байршуулан хураан авлаа. “Дүнжингарав -2017” Хурдан морины уралдааны өдөр буюу 2017оны 03-р сарын 4,5-нд Хүй долоон худаг  , Цагаан хөтөлд 14 тэмдэг түр байршуулж хураан авлаа. Тэмдэг арчлалтын ажлыг Нийслэлийн 6 дүүрэгт хийж гүйцэтгэлээ . Үүнд: 1-р сард -461 тэмдэг , 2-р сард -145 тэмдэг 3-р сард -243 тэмдэг нийт энэ улиралд 849 ширхэг тэмдэгт арчлалт хийсэн . Мөн хотын өнгө үзэмж сайжруулах , авто замын тэмдгийн харагдах байдлыг сайжруулж осол аваараас сэргийлэхийн тулд тэмдэг угаалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн. Энэ хугацаанд Энхтайваны өргөн чөлөөнд 193 ширхэг  тэмдэг угааж арчлалт хийлээ. Хайс арчлалтын хүрээнд нийслэлйин 6-н дүүрэгт 5563 урт метр хайс арчлалтын ажил хийлээ. Хайс угаалтын ажил: Энхтайваны өргөн чөлөө -156 урт метр, БГД –т 360 урт метр БЗД-т 897 урт метр СБД-т 177 урт метр СХД-т 303 урт метр , ХУД-т 258 урт метр, ЧД-т 867 урт метр тус тус угааж нийт 2151 метр хайс угаалаа. Хайс шилжүүлэн байршуулах ажил: – Сар шинйн баяртай холбогдуулан  авто замын ачаалал ихсэх гудамж , замуудад 1305 урт метр хайс шилжүүлэн түр байршуулсан. Хайс нөхөж байршуулах, шилжүүлэх  ажил – Нийслэлийн гудамж, замуудад  2107 метр хайс хайс шилжүүлж , нөхөн байршуулах зэрэг арчлалтын ажил хийгдлээ.     Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажлаа бүрэн хэрэг жүүлж, гүйцэт гэлийн чана рыг сайж руула хад анхаа ран ажил лах 100% 2   Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 06/428 тоот албан бичгийн дагуу манай байгууллага 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 2017 оны хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд цэвэрлэх зам талбайн хуваарийн дагуу “Наадамчдын замын” 2 талын зүлэгт талбай, мод тарьсан зурвас талбайн хог цэвэрлэгээний ажлыг 6 км буюу 300000 м2 талбайд хийж 4.5 тонн хог ачиж тээвэрлэсэн. Нийт 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй цэвэрлэгээнийг ажлыг хийсэн. Цэвэрлэгээний ажлын дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨҮГ /11310005/-д мэдэгдэж ажиллалаа.   Цаг тухай бүрд цэвэрлэгээний ажлыг хийх. 100% 3   Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/147 дугаар Захирамж, хотын Ерөнхий Менежерийн баталсан хуваарийн дагуу “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг аялуулах аяны хүрээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн гаргасан удирдамжийг үндэслэн төлөвлөгөө гаргаж идэвхтэй оролцон, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлэн ажиллана. Тус байгууллагын Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Б.Түвшинтөр хариуцан ажиллах болно. Улаан баатар хотын Ерөн хий Менежерийн 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/398 тоот албан бичгийг хүлээн авч, хариу цах албан тушаалтанд танил цуулсан 2017  оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн гарга сан удир дам жийг үндэс лэн төлөвлөгөө гаргаж идэвх тэй орол цох. Тайланг тогтоо сон хугацаанд удир дам жийн дагуу хүргүү лэх         Биелэлтийг баталсан Дарга:                                                                                                Ж.Чинзориг Биелэлтийг хянасан ҮАТХ-ийн дарга:                                                                 Д.Ариунболд Биелэлтийг нэгтгэсэн ТШӨГХ мэргэжилтэн:                                                        Ж.Мөнхжаргал2017  оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн  үүрэг даалгаврын биелэлт   2017.04.06                                                                                                                                               Сонгинохайрхан дүүрэг   Д/д   Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4   Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1 Дүүргийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян зохион байгуулахаар Засаг даргын 2017 оны А/144 тоот захирамж гаргасан.  Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хог хаягдал хаяхгүй байх дадал төлөвшүүлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн үүсмэл болон хур хог хаягдлын цэгийг бүрэн устгах, дахин хог хаягдлын цэг үүсгэхгүй байх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах талаар шинэ арга барил бүхий санал санаачлагыг дэмжих зорилгоор 3 сарын  аяныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд “Хоггүй орчин-эрүүл амьдрал” болзолт уралдааныг хороод болон хог хаягдал тээвэрлэгч байгууллагууд, сууц өмчлөгчдийн хооронд явуулахаар удирдамжийг хүргүүлээд байна.       100% Үүрэг даалгавар 2. Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох   Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 03 дугаар сарын 31, 04 дүгээр сарын 01-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Их цэвэрлэгээний хүрээнд нийт       2392   аж ахуйн нэгж, 12455 иргэд оролцож 453695 м/кв талбайг цэвэрлэсэн. Их цэвэрлэгээгээр давхардсан тоогоор нийт 94 хог тээврийн автомашин 235 рейсээр 965,5 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 93 үйлчлэгч 783 уртааш метр хайс хашлага, хогийн сав, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээг угааж цэвэрлэн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн реклам мэдээллийн байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал өнгө үзэмжинд хяналт тавьж үзлэг явуулсанаар ҮЭ-ийн гудамж, Баянхошуу чиглэлд байгаа өнгө үзэмж муудсан зөвшөөрөлгүй 3 хаяг, байгууламжийг буулгах арга хэмжээ авсан. Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 3-р сарын 23, 24-ний өдрүүдэд авто замын дагуу түлээ, нүүрс, малын тэжээл, хоёрдогч түүхий эд, тосолгооны материал ил задгай, зөвшөөрөлгүй худалдаалж буй иргэдэд хяналт шалгалт хийж ажилласан. Шалгалтын явцад дээрх 18 цэгт хууль, тогтоомж, журмын тухай танилцуулж гаргасан зөрчлүүдийг газар дээр нь арилгуулсан. 23 зөрчил илэрснээс 1 иргэнд холбогдох хуулийн дагуу 720,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, 5 иргэнд үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай улсын байцаагчийн акт үйлдэж, 10 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд зөрчлийг арилгах тухай улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлж биелэлтийг хангуулан ажиллалаа. Дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ил задгай худалдаа эрхэлж буй иргэдийг дүүргийн цагдаагийн 3-р хэлтсээс 10 хоногийн дотор цэгцлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллаж байна       90% Үүрэг даалгавар 3. Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох   Нийслэлийн Засаг даргын А/147 тоот захирамжийн дагуу "УЛААНБААТАР МАРАФОН" олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулагдахаар "УЛААНБААТАР МАРАФОНД НЭГДЭЦГЭЭЕ" Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ЦОМ  дүүргийн хэмжээнд 2017 оны 03-р сарын 23-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд  хуваарийн дагуу  дараах байгууллагуудаар аялж байна. 1.Засаг даргын тамгын газар 2.Дэргэдэх хэлтэс, алба 3.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 4.Ерөхний боловсролын сургуулиуд 5.Их дээд сургууль 6.Аж ахуй нэгж байгууллага 7.Хороод  Засаг даргын Тамгын газрын А/33 тоот тушаалаар 2017 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр “Сонгинохайрхан марафон” гүйлтийн уралдааныг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.       50%     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ           2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодитүр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хороо нь 2017 оны эхний улиралд 31 ажил хийхээр төлөвлөж бүрэн хэрэгжүүлсэн. - - 100 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын тушаалаар 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн нийтийн цэвэрлэгээнд Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны хамт олон, Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүн нийт 18 хүн оролцлоо. Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас хуваарилсан газрыг Нийслэлийн Боловсролын газартай хуваан цэвэрлэж 15 шуудай хог гарган авч, хогийн цэгт хаясан. - - 100 8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит аяны цомыг 03-р сарын 20-ноос 05-р сарын 30-ны хооронд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, 9-н дүүргүүдэд батлагдсан удирдамжийн дагуу аялуулж, телевиз, олон нийтийн сошиал мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчилж байна. Дүүргүүд ДЗДТГ болон хэлтэс албад, хороод, ЕБС, цэцэрлэг, их дээд сургууль гэсэн 5 чиглэлээр дээрх цомыг өөрсдийн гаргасан хуваарийн дагуу аялуулж байна. Багахангай дүүрэг цомын аяны нээлтийн ажиллагааг 2017 оны 04-р сарын 03-ны өдөр дүүрэгтээ зохион байгуулж, 15 байгууллагын 220 хүн хамрагдсан. - - 70 НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                    /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/ № Товч агуулга Хугацаа   Биелэлт 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлтийг гарган нэгтгэж байна. Мөн Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны 1-р улирлын тайлан болон бусад холбогдох тайлангуудыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.  2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Ууганбаярын 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдрийн 06/428 дугаар албан бичгийн дагуу их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Тус газар нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 10:00-12:00 цагт хувиарласан талбай болох Их тойруугийн гудамж, Зуун айлын гүүрнээс Сансарын аюулгүйн тойрог хүртэлх талбайг цэвэрлэсэн болно. Их цэвэрлэгээнд газрын 50 албан хаагчаас 44 албан хаагч оролцсон. Тус их цэвэрлэгээний бэлтгэлийг ханган ажлын бээлий, шуудай, хүрз, шүүр гэх мэт багаж хэрэгслийг ашиглан 15 шуудай хог хаягдлыг савласан болно. 3 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ 14 Хамааралгүй 4 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ 14 Хамааралгүй 5 “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хууль, “Нийслэл хотын албан татварын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн томоохон төвлөрсөн зах, худалдааны төвүүд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн системд холбогдсон байдалд хяналт тавих нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулах. /Нийслэлийн Татварын газар/ 14 Хамааралгүй 6 Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ 14 Хамааралгүй 7 Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ 14 Хамааралгүй 8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн хуралд нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын холбогдох мэргэжилтнүүд 3 удаа оролцсон. Мөн гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах төлөвлөгөөнд саналаа тусган хүргүүлсэн. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар болон харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.    ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 НЭГ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/                   1 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2017 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажил графикийн дагуу явж байна. 2017 онд нийслэлд хийгдэх зам барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөл, бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр голлон ажиллалаа.  БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төслийн бэлтгэл ажлыг хангаж, ажил эхлэхэд бэлэн болсон. Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц барих төслийн бэлтгэл ажлыг графикийн дагуу хийж байна.   Мөн  Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртлэх 20,9 км замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил, Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөрбетон  гүүрээс гадна  Улс, Нийслэлийн төсөв, Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллалаа. -       БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төслийн шав тавих ёслолыг хийж, хаврын зам барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн.   -       Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 3 төсөл арга хэмжээний 2 төслийн холбогдох материалыг НХААГТ-т хүргүүлж, сонгон шалгаруулалт зарлагдсан байна.   -       Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтын II.1.1,2,5 болон II.3.2,3,4,5 заалтад тусгагдсан ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт зэрэг худалдан авах ажиллагаанд шаардлагатай материалыг НХААГ-т хүргүүлсэн.             2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ      2017.04.06   Д/Д   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ     1 Үүрэг даалгавар-1:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/   Газрын хэмжээнд 1-р улиралд төлөвлөсөн ажлын биелэлтийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 03 дугаар сарын 28-ны өдөр monitoring@ulaanbaatar.mn хаягаар хүргүүлсэн. 2017 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллав.     2 Үүрэг даалгавар-2: Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/   Тус газрын 10 албан хаагч 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр Баянбүрдээс 100 айлын уулзвар хүртэлх  талбайд их цэвэрлэгээ хийж нийт 12 шуудай хог цэвэрлэсэн. Цэвэрлэгээний талаарх мэдээг Шуурхай удирдлагын 310005 утсаар өгсөн. Цэвэрлэгээг чанартай сайн хийж гүйцэтгэсэн.                                                                       Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар  УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА   2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 03 дугаар сарын 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот № Хариуцсан хэлтэс   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 1.Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан нийт 139 ажил үйлчилгээнээс  I дүгээр улиралд хийж хэрэгжүүлэхээр 44 ажил үйлчилгээ төлөвлөсний дагуу хэрэгжилт, үр дүнг тооцож, дүн шинжилгээ хийж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Удааширч буй болон тасарч болзошгүй ажлуудад 1 удаа хяналт, мониторинг хийж ажилласан. 2. НИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдаж, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд шинээр болон шинэчлэн баталж мөрдүүлэхээр тусгагдсан эрх зүйн баримт бичиг, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явцад 3 удаа хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийж, гүйцэтгэл үр дүнг тооцож, хэрэгжих боломжгүй болон албаны чиг үүрэгт хамааралгүй баримт бичгүүдийн тайлбарыг холбогдох байгууллагад мэдээлж ажиллалаа. 1.МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагаан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга  хэмжээний 2016 оны биелэлтийг гаргаж, НЗДТГ-ын ХШҮХ-т цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн. 2. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг “L-Monitoring” программд хугацаанд нь шивсэн. 3. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр улирлын биелэлтийг гарган  НЗДТГ-т албан бичгээр болон o_tung@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлсэн.   -       1.Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн,  хурлын тэмдэглэлийн  хамт НЗДТГ-т хүргүүлж, тайлагнана. 2. 2017 оны I дүгээр улиралд багтаан баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөсөн эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт тавьж, төлөвлөгөөт бодлогын баримт бичгүүдийг НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж, НИТХ-д өргөн барина.       100%           2 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС 1.Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ 2. Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 1.СХД-ийн 23,27-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Намгийн сувгийн эхлэлд хогийн цэг үүссэн байсныг цэвэрлэж, гаргалгаа хоолойг чөлөөлөн 24тн хог хаягдлыг хогийн цэгт буулгасан. Баруун Уулын Суваг: Баянбүрдийн тойргийн авто зам доорх гаргалгааг шалгаж, ус хүлээж авах хэвийн ажиллагааг хангасан. Авто зам, гүүрний доод хэсгүүдэд усны зарцуулга буурах эрсдэлийг тооцож суваг татах, хог лаг цэвэрлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. “Геодези, усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ нь нийслэлийн хэмжээнд шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд одоогоор нийт 2080 м урт суваг татаж, ухлагаас гарсан мөсөөр далан үүсгэж, шаардлагатай газруудаас 3438 м3 мөсийг зөөж тээвэрлэж, 24620м3 ус соруулан, 24тн ахуйн хаягдлыг Улаанчулуутын төвлөрсөн хогийн цэг рүү тээвэрлэсэн. 2. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цомыг 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хүлээн авсан. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа 10 байгууллагуудад цом аялуулах хуваарийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр батлуулан, харьяа газруудад хүргүүлсэн. Хуваарийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Ус сувгийн удирдах газарт ёслол төгөлдөр хүлээлгэн өглөө. 1.Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт хийж хэрэгжүүлсэн бүх нийтийн цэвэрлэгээ, тохижилт болон шар усны үерийн далангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний талаар хийж хэрэгжүүлсэн ажилд 2017.04.04-ны өдөр УБЗАА-ны 6 мэргэжилтэн, хөндлөнгийн хяналтын 3 төрийн бус байгууллагатай хамтран 3 баг төвийн 6 дүүрэгт явцын болон нийцлийн хяналт шалгалтын ажлыг биечлэн хийлээ. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг дүүргүүдийн Тохижилт үйлчилгээний хэлтсүүдэд газар дээр нь мэдэгдэж, алдаа дутагдлыг арилгуулж ажилласан. 2. ХУД-ийн 11-р хорооны Зайсангийн үерийн далан суваг сэтэлж зам тавьсан, дулааны шугам татсан зэрэг зөрчлийг газар дээр нь шалгаж, ХУД-ийн ОБХ, МХХ-үүдтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай арга хэмжээ авсан. 3.Хотын өнгө үзэмжид муугаар нөлөөлж, үүсмэл болон хур хог үүсгэж буй хайс, хашаа зэрэг газруудыг цэгцлэх зорилго бүхий “Ажлын хэсэг”-ийг НЗД-ын 2017.04.03-ны өдрийн А/51 дүгээр захирамж гаруулса. 4. Дээрх захирамжийн дагуу судалгаа мэдээлэл цуглуулахаар 3 баг төвийн 6 дүүрэгт биечлэн ажиллаж, түүвэрчилсэн байдлаар нийт 45 байршлыг тогтоогоод байна. - 1.Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс Дүүргүүдэд өгөгдөж буй үүрэг даалгаврын биелэлтэд явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулах давтамжийг нэмэгдүүлэх замаар хот нийтийн аж ахуйн холбогдох ажлуудад хяналт тавьж ажиллана. 2.ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнөөр шуурхай шийдвэрлэх шаардлагатай цаг үеийн чанартай ажлуудыг давхар үүрэгжүүлэн биелэлт тооцож, ажиллана. 3.Үерийн далан сувгийн цэвэрлэгээ, шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын явцыг эрчимжүүлж, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана. 4. “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангах, УБЗАА-ны биеийн тамир спортын 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлж ажиллана. 100% 3   ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 1.Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 2.Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ 1. 2017.04.01-ний өдрийн Бямба гарагт Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, үерийн далан сувгийг цэвэрлэх их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа.                         2. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017.04.03-ны өдрийн А/51 дүгээр тушаалаар тохижилт цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг дүүргийн ЗДТГ, НХТЕТГ, НГА, ХТГ гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаж, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд ил байрлах өнгө үзэмжгүй, газар эзэмшил олгогдсон боловч ашиглагдахгүй байгаа хашаа хайсыг цэгцлэх шаардлагатай тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэх аян өрнүүлэн ажиллаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловруулан ажиллав. Эмийн сан, эмнэлэг, дэн буудал, буудлын тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах талаар Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газарт албан бичиг, автобусны буудлуудын цэвэрлэгээ өнгө үзэмжийг сайжруулах талаар автобусны буудал эзэмшигч “ЖиСиДеко” ХХК-д албан бичиг, барилгын хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулж арга хэмжээ авч ажиллах талаар Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт албан бичиг тус тус хүргүүлж, уулзалт зохион байгуулан ажиллав. Гэрэлтүүлгийн шонд хууль бус сурталчилгаа байрлуулж буй үйлдлүүдийг таслан зогсоох зорилгоор гэрэлтүүлгийн шонд хамгаалах зориулалтын наалт хийж байрлуулах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна.  1.           Их цэвэрлэгээнд Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага, харьяа газруудын 3700 гаруй албан хаагч, ААНБ-ын төлөөлөл болон ажилгүй иргэд, оюутан залуусын төлөөлөл нийт 32,5 мян хүн оролцож нийт 382,2 мян м2 талбайг цэвэрлэж 2723,8 тн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд хүргүүлсэн.     2.           Өнгө үзэмжийг нь сэргээж засварлах, орчныг нь цэвэрлэх шаардлагатай хашаа хайсны судалгааг гаргаж, сэргээн засварлах, цэвэрлэх хугацаатай үүрэг даалгаварыг хариуцагч ААНБ-д хүргүүлсэн.                               Автобусны буудал эзэмшиж байгаа “ЖиСиДеко” ХХК 135 автобусны буудал буудлын байгууламжийн бүрдэл хэсгийг угааж цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулав.     Нэр бүхий 42 гудамжны 3554 гэрэлтүүлгийн шонг хамгаалах ажлыг эхлүүлсэн.   1.         Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналт тавьж буй төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 14 хоног тутамд үзлэг шалгалт хийж цэвэрлэгээний ажлыг тогтмолжуулна. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үүссэн хур хог цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулна. Улаанбаатар  хотын ерөнхий менежерийн баталсан хуваарийн дагуу их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулна.   2.         Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн эд хөрөнгийг эзэнжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, арчилгаа цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэнэ.                   100%                       НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ   2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр № Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах тухай ” А/1146 дугаар захирамжийн дагуу бодлогын баримт бичгүүдэд туссан арга хэмжээний биелэлтүүдийг 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гаргаж, тогтоосон хугацаанд хүргүүлж ажиллав. 2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний Бямба гарагт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн гаргасан удирдамж, хуваарийн дагуу тус газрын 87 албан хаагч Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэлх Баруун уулын үерийн далан сувгийн хоёр талын 2100м2 газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж 110 шуудай хог хаягдлыг тээвэрлүүлэн цэвэрлэгээний мэдээг шуурхай удирдлагын төвийн 31-00-05 дугаар утсанд өгч ажиллав. 3 Нийт байгууллагуудад “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхитэй оролцох Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг аялуулах ажлыг НЗДТГ, УБЗАА, нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ-т эхлүүлсэн байна. 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар тус аяны удирдамж манай газарт ирээгүй байна     ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ц.ТУЛГА   ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Д.УРАНЦЭЦЭГ    БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              Н.ДҮНЖИЙМАА1.   Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар нь  2017 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажлаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.        2. Нийслэлийн хэмжээнд “Хог цэвэрлэгээний аян”-ий хүрээнд нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар нь баруун 4 замаас нарны зам хүртэлх замын 2 талын явган хүний замыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр цэвэрлэж нийслэлийн шуурхай алба буюу 310005 мэдэгдсэн. 8.  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг  аялуулуулсан болно.  2017  ОНЫ 03 ДҮГААР САРЫН 27-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                                    Багануур дүүрэг                                                                                                Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5 6 7 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусч байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/   2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан  дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний  үеэр   Дүүргийн Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагуудад 1 дүгээр улирлын тайлан, төлөвлөгөөг 03.24-ний дотор ирүүлэхийг үүрэг болгосон ба нийт 38 байгууллага тайлан, төлөвлөгөөг  ирүүлж,   төлөвлөгөөний биелэлт 95%-тай  байна. Хэрэгжсэн.         Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах.   Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны  А/04 дүгээр тушаалаар батлагдсан удирдамжийн  дагуу хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг  04 дүгээр сарын 01-ний өдөр дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд ААНБ-ууд өөрийн эзэмшлийн газраас гадна Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан хуваарийн дагуу хариуцсан газрын цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэсэн ба мөн ХХҮХ-тэй хамтран дүүргийн 5 хороодоос ажилгүй 140 иргэдийг түр ажлын байраар хангаж үүсмэл болон хур хогтой газруудын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Их цэвэрлэгээний үеэр  56,4м3 үүсмэл хог хаягдлыг “Автожим” ОНӨААТҮГ, 5 хороонд 2 хогны машин 4 рейс хийж тухай бүр ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт буулган ажилласан.     Хэрэгжсэн.                   Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/   Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/147 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны A/127 захирамжийн дагуу “Улаанбаатар марафон -2017” цомыг 03 сарын 30-наас 05 сарын 20-ны өдрүүдэд  дүүргийн 45 байгууллага, аж ахуйн нэгжээр аялуулах ажлыг эхлүүлээд байна.   Хэрэгжсэн.           Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/   Нийслэлийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд  дүүргийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Замын цагдаагийн тасаг, АЗЗА ТӨХК-ний холбогдох албан тушаалтнууд дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа А0501 автозамын тэмдэг тэмдэглэгээнд  үзлэг тооллого хийх ажлыг зохион байгуулсан. Тооллогоор ус зайлуулах хоолой-19, гүүрэн байгууламж-2, шинээр хийх, засварлах шаардлагатай тэмдэг, тэмдэглэгээ нийт -58ш байгаа бөгөөд АЗЗА ТӨХК-нд шаардлагатай газруудад шинээр хийгдэх болон  засварлах шаардлагатай  тэмдэг тэмдэглэгээний  судалгааг хүргүүлсэн. Мөн хороолол доторх авто замуудын хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэлд үзлэг шалгалтыг удирдамжийн дагуу  2017.04.07-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.  Багануур дүүргийн суурьшлын бүсийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн сурталчилгааны самбарыг тоолох, шалгах ажлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Үзлэгийн явцад нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байрлуулсан том тулгуурт самбар-22, жижиг тулгуурт самбар-11 байна.  Тооллогоор цоорч гэмтсэн самбар-4,  солих шаардлагатай самбар -25 байгаа бөгөөд холбогдох байгууллагуудад шаардлага хүргүүлээд байна.  Тус дүүрэгт  ил задгай худалдаа үйлчилгээ явуулдаггүй болно.                                                                                                              2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР   2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                            Улаанбаатар хот Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 01 Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу тус цогцолборын 2017 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган Нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч Д.Энхтөр даргын туслахад болон НЗДТГ-ын ХШҮХ, НБХ-т тус тус хүргүүлсэн.       Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 02 Нийслэлийн  Захирагчийн ажлын албанаас их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор нь   Ботаникийн эцсээс Чулуун овооны Нохойтой хөшөө хүртэл 2км авто замын 2 талын ойр орчмын  газрыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 10.00-13.00 цаг хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ           Цэвэрлэгээнд залуучууд,  багш, ажиллагсад нийт 52 хүн оролцсон ба нийтдээ 9000 м2 талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэн 32 шуудай ахуйн хог хаягдлыг Баянзүрх Дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний албанд мэдэгдэн ачилт хийлгэсэн.     Үүрэг даалгавар: Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялгуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 03 Улаанбаатар марафон-2017” олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбороос дараах нэр бүхий хүмүүс 18-35 насны ангилалд оролцохоор мэдүүлгээ гаргалаа. № Овог нэр Нас Хүйс Оролцох төрөл 1 Б.Батпүрэв 25 Эр 5000м 2 Н.Цэрэндаваа 27 Эр 5000м 3 О.Идэрмөнх 32 Эр 5000м 4 Б.Дамдинсүрэн 27 Эр 5000м 5 М.Цэдэвсүрэн 27 Эр 5000м 6 О.Батжаргал 27 Эр 5000м 7 М.Солдат 27 Эр 5000м 8 Б.Оюун-Эрдэнэ 29 эм 5000м 9 Ж.Батцоож 20 Эм 42км 10 С.Цэндээхүү 31 Эм 5000м 11 О.Сугараа 31 Эм 5000м 12 Ш.Галбаяр 29 Эр 5000м 13 О.Уламбаяр 27 Эр 5000м     Тамирчдын тэмцээнд оролцох мандатыг авах, тэмцээнд оролцох                         ТАНИЛЦСАН:                        ДАРГА                                                                                          Б.ЛХАМСҮРЭН                   ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                         М.ЧУЛУУНХҮ 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                          2017 оны 04 дугаар сарын 06                                                                                                                           Улаанбаатар хот Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газар нь 2017 оны I улиралд нийт 53  төрлийн ажил хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд төлөвлөгөөний биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. = 2017 оны II улиралд  хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг  боловсруулан биелэлтийг ханган ажиллана. 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний өдөр болгон зарласантай холбогдуулан Энхтайваны өргөн чөлөө /Баруун 4 замаас 10 дугаар хорооллын уулзвар/ хүртэлх гудамж, зам талбайн зорчих хэсэг, ногоон байгууламжийг цэвэрлэхэд нийт 205 ажилтан оролцож, нийт 55 шуудай хог хаягдлыг нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаас татан цэвэрлэсэн. = = 3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт dайгууллагуудад Тус газрын спортын арга хэмжээ хариуцсан ажилтнууд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангасан ба тус газар болон салбар төвүүдээс “Улаанбаатар марафон”-д оролцох ажилтнуудын бүртгэлийг хийж байна.   = “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд тус газар болон салбар төвүүдийн ажилтнууд идвэхтэй оролцоно. ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР                                                    Үүрэг даалгавар: 2. Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газар, нийт байгууллагууд/       Биелэлт:             Хотын ерөнхий менежерийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/04 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу  хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Бямба гарагт  зохион байгуулж хуваарийн дагуу Санзайн зам /Долоон буудлын эцсээс Жигжидийн уулзар хүртэл/-ыг цэвэрлэв.            Цэвэрлэгээнд 49 ажилтан, 13 зам талбайн үйлчлэгч нийт 62 ажилчин, хог тээврийн 2 машин ажиллан, 252 мкв талбайг цэвэрлэж, 2 рейсээр 8 тн хог тээвэрлэсэн.            Алтан-Өлгий хүндэтгэлийн оршуулгын газрын хашааны дотор гадна талбай, манаачийн ажлын байр, А, Б, корпусын шарил хоорондын өндөр ургасан хогийн ургамлыг зулгааж, бунхны дотор талыг угааж цэвэрлэн, 1 рейсээр 4,5 тн хог тээвэрлэв.     1. Байгууллагын 2017 оны эхний 1 дүгээр улиралд төлөвлөгдсөн ажлуудын хэрэгжилтийг ханган ажилласан болно. Мөн 14 хоног тутамд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөнийхөө биелэлтийг тухай бүрт нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. 2. Хаврын их цэвэрлэгээнд байгууллага хамт олноороо 2017 оны 04 сарын 01-ний өдөр идвэхтэй оролцож, тайлан мэдээгээ зургаар баримтжуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлээд байна. 3. "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагаараа идвэхтэй оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР   2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 04 дугаар сарын 05                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5 6 7 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  Байгууллагын 2017 оны 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөө, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцүүлж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний биелэлт хангагдсан. -         Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100 2 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06/428 тоот албан бичгийн дагуу 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Бямба гарагт 10.00-11.30 цагийн хооронд их цэвэрлэгээ Тус архивын газрын ажилтнууд Ж.Самбуугийн гудамж буюу Хүнсний 1 дүгээр дэлгүүрийн уулзвараас Тусгаар тогтнолын талбай хүртэл зорчих хэсэг, ногоон байгууламжийн  5200м2 талбайг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 15 албан хаагч идэвхтэй оролцлоо Албан бичгийн биелэлт хангагдсан. -         Бүх нийтийг хамарсан ажлын гүйцэтгэлийг хангаж ажиллана. 100 Нийт хувь 100%             ХЯНАСАН:                                                            ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                                                                                 Д.ОЮУНТУЯА   БОЛОВСРУУЛСАН:                                                            ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ж.БЯМБАА 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВД НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 04 дүгээр сарын 06                                                                                                            Улаанбаатар хот      Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ     Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1        Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/       Оны эхний улиралын байдлаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж, мэдээ тайланг хугцаанд нь гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна. - Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган, хуваарийн дагуу тайлагнаж ажиллах. 100 2        Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга  нар, нийт байгууллагууд/        Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн нийт ажилтан, албан хаагчид 2017 оны хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцож тухайн өдөр ээлжийн болон захиргааны чөлөөтэй албан хаагчдаас бусад бүх ажилтан, албан хаагч 80 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 1 дүгээр хороололын арын үерийн далан /Барилгачны гудамжны уулзвараас Залуусын гудамж хүртэл 650 м урттай 7-8 метрийн өргөнтэй талбай/-гийн цэвэрлэгээг хийж нийт 50 килограммын 100 шуудай, 25 килограммын 90 шуудай хог цэвэрлэсэн.        Далангийн хог бохирдол их, гэр хороололын иргэд, суугчид үнс, ахуйн хог хаягдлаа даланруу шууд хаяж хогийн цэг үүсгэсэн байсан.        Шуудайлах боломжгүй ихээр овоолсон хогийн овоо дээр ойр орчмын хогийг цэвэрлэн овоолж Захирагчийн ажлын албаны холбогдох албан хаагчид нөхцөл байдлыг утсаар мэдэгдэж, цэвэрлэсэн талбай, хогны хэмжээг Шуурхай удирдлагын зохицуулалтын төвд утсаар мэдээллэж, илтгэх хуудсыг цахим шуудангаар илгээсэн. - Дээд газар, Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн чиглэлийн дагуу бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцох. 100 3      Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/      Оны эхнээс авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хориглосон хэсгээр зорчиж зөрчил гаргасан 17944 тээврийн хэрэгслийг хяналтын камераар илрүүлж, торгуулийг баталгаажуулан тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягаар “Зөрчилд ногдуулсан торгуулийн мэдэгдэх хуудас”-ыг илгээсэн.       - Хэрэгжилтийг ханган, хуваарийн дагуу тайлагнаж ажиллах. 100         ХЯНАСАН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА :                         Д.ОДБАЯР   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН:                             Л.ЛХАМДУЛАМ2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр                                                                                    Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                                                                                                                                                          өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт   Ус сувгийн удирдах газар №     Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа     Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100 1 2 3 4 5 6 1  Ус сувгийн удирдах газар нь 1 дүгээр улирлын байдлаар удирдах дээд шатны байгууллагад дараах тайлан мэдээг хугацаанд хүргүүлсэн байна. Үүнд: -Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтын тайлан,   -Нийслэлийн Засаг даргын 9 захирамжийн биелэлт -Тус байгууллагын 2017 оны 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайланг ЗАА болон НЗДТГ-т тус тус хүргүүлсэн байна. Хяналт удирдлагын төвөөр дамжуулан 1373 хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэн ажилласан байна. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 5 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр манай байгууллагад хамааралтай 18 үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж тогтоосон маягтын дагуу Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан. Тус газрын 2017 оны 01-р улиралд төлөвлөсөн  ажлууд цаг тухай бүрт хугацаандаа хийгдэн   ажиллаж байна.      Төлөвлөсөн ажлуудаа цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана. 100% 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлын хүрээнд Ус сувгийн удирдах газраас Хан уул дүүргийн  19-р хорооллын үйлчилгээний төвийн хойд талаас Нарны гүүр хооронд Дунд голын орчны хогийг бүрэн цэвэрлэж дуусгасан. Цэвэрлэгээний ажлын тайланг холбогдох газарт өгсөн. Тус ажлын хүрээнд 125 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр нийт 500 шуудай хог цэвэрлэж, ачуулсан. - Тус аяны хүрээнд хуваарьт газруудын цэвэрлэж ажиллана. 100% 3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг ЗАА-наас хүлээн авсан.  Аяны хугацаанд хийх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Цом аялах хугацаанд БХБЯ, БОАЖЯ,ХСУХАТАҮЗЗ, НИТХ, НЗДТГ, ЗАА болон усны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын дунд Сагсан бөмбөгийн тэмцээн, байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжүүдийн тэмцээн уралдаануудыг злхилн байгуулсан. Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд тус газрын зүгээс баг тамирчид, мэргэжилтнүүд оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.   Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд амжилттай оролцож ажиллана. 100%     БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                             Д.МӨНХЦЭЦЭГ БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Б.ОЧИРБАТ                                                                      2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн  2017 оны үндсэн чиглэлд нийслэлийн нийтийн тээврийн салбараас тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн  биелэлтийг  хэлтсүүдээс авч нэгтгэв. 1 улирлын байдлаар 8 заалтын хэрэгжилт 32,8%-тай байна. Хугацаа болоогүй  1 заалт байна.  Хэрэгжилтийн тайланг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн  1/431 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. ·         Монгол Улсын Засгийн газрын 1 тогтоолын   1 заалтын хэрэгжилт 1-100%, Улсын Их хурлын байнгын хорооны тогтоол 1  заалтын хэрэгжилт 1-30%,  НИТХ-н 1 тогтоолын 1 заалтын хэрэгжилт 1-30%,  НИТХТ-н 2 тогтоолын 2 заалтын хэрэгжилт 1-100%, 1-30% нийт дүнгээр 58% биелэлттэй байна. ·         1 дүгээр улирлын байдлаар 7 захирамж, нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн  20 заалтын хэрэгжилт 1-100%, 2-90%,  5-70%, 7-50%, 3-30% хугацаа болоогүй 2 нийт дүнгээр 59,4%-н биелэлттэй байна. Тогтоол, шийдвэр, захирамжийн биелэлтийн тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “Төлөвлөлт үнэлгээ, мониторингийн удирдлагын систем” буюу “L-monitoring програм”-д  улирал бүр оруулж, 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/430 дугаар албан бичгээр Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.     100 2 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ Замын цагдаагийн албаны Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газартай хамтран “Нийслэлд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд хяналт тавих чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө” гарган, төлөвлөгөөний дагуу албан хаагч нарын ажлын хуваарийг батлуулан 2017 оны  04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийг дуустал хугацаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсээс нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг стандартын шаардлага хангахгүй тээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэсэн 16 жолоочийн бичиг баримтыг хураан авч, Нийслэлийн тээврийн газрын  автотээврийн хяналтын улсын байцаагчид шилжүүлэн Автотээврийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.4 дэхь заалтыг үндэслэн нийт 470000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээ буюу автобусны зогсоол дээр удаан хугацаагаар зогсож байгаа суудлын автомашины зөрчлийг арилгах зорилгоор автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар  71 зөрчлийг илрүүлэн фото зургаар баталгаажуулан Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд хүлээлгэн өгч, гэрийн хаягаар торгуулийн хуудсыг хүргүүлэх ажлыг хийж эхлүүлээд  байна.      90 3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/147 дугаар захирамжаар 2017 оны 05 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногийн Бямба гарагийг бүх нийтээр биеийн тамир, спортыг дэмжих автомашингүй өдөр болгож, “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулахаар тогтсон. “Улаанбаатар марафон” үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Бага тойруу, Энхтайваны өргөн чөлөөний  Баруун 4 замын уулзвараас Зүүн 4 зам хүртэлх авто зам, Сөүлийн гудамж, Бээжингийн гудамж, Анкарагийн гудамж, Самбуугийн гудамжны автозамын хөдөлгөөнийг тодорхой цагуудад  түр хязгаарлах тул нийтийн тээврийн үйлчилгээний   тээврийн хэрэгслийн чиглэл, замналд  өөрчлөлт орох төлөвлөлтийг гаргахаар бэлтгэл ажлыг хийж байна.     100 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА,                                                                                                   ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВ /ОНӨААТҮГ/                                                                                               2017 оны 04 дүгээр сарын 06 № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны I улирлын  тайлан, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэн боловсруулж тайлан мэдээг 2017оны 04 дүгээр сарын 04-нд холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлсэн.     100 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлын хүрээнд манай Төв, Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд болон  8 дүүргээс ирүүлсэн нийт оролцсон байгууллага, хүн хүч, цэвэрлэсэн талбай болон хог хаягдлын хэмжээ, хог хаягдал тээвэрлэсэн рейс зэрэг мэдээг хүлээн авч нэгтгэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Даваахатанд хүргүүлж ажилласан.      100 8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд цом аялахтай холбогдуулан байгууллагаас зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.     30 ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 76                                         ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                 Ч.ГАН-ОЧИР                                 БОЛОВСРУУЛСАН:ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ                                                                 ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                              Б.БИНДЭРЪЯА   2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН    2017.04.05                                                                                                      Багахангай дүүрэг № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 1 Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж,  амьдрах  таатай  нөхцлийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2/338-2/342 дугаар албан бичгүүдийг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж, дүүргийн хэмжээнд “Бүх нийтийн цэвэрлэгээ”-г 2017 оны 03 дугаар сарын 31, 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд нийт- 62 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 473 ажилтан, албан хаагч, 118 гэр хороолол болон орон сууцны оршин суугч иргэд ойр орчны 20715м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 31,8 тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав. Цэвэрлэгээний явцын мэдээг 09.00-16.00 цагийн хооронд 2 удаа  Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн /11-310005/ дугаарын утсанд мэдэгдэн, дүн мэдээг нэгтгэн dispatcher_ub@yahoo.com и-мэйл хаягаар хүргүүлэв.         Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийх ажлыг Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс зохион байгуулж, цэвэрлэгээний явцад 1,2 дугаар хорооны тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар хяналт тавьж ажиллав Цэвэрлэгээнд нийт- 62 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 473 ажилтан, албан хаагч, 118 гэр хороолол болон орон сууцны оршин суугч иргэд ойр орчны 20715м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 31,8 тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав. - - 100 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. 2 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр 1 дүгээр хорооны 400 м ус зайлуулах суваг болон 1,2 дугаар хороо холбосон авто зам дагуух үерийн далан далан, хангай зөрлөгөөс Цагдаагийн пост, Цагдаагийн постноос Төв аймгийн Баян сум хүртэлх гуу жалгуудад түүвэр цэвэрлэгээ хийж 8,5тн хог хаягдлыг цуглуулан зөөж тээвэрлэн устгал хийж ажилласан.  Дүүрэгт ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байхгүй болно. Мэргэжлийн байгууллагууд хамтран тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Түүвэр цэвэрлэгээ зохион байгуулсан. - - 100 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 3 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/147, Дүүргийн Засаг даргын А/65 дугаар захирамжийн дагуу “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялах аяны нээлтийн арга хэмжээ 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 07.00 цагт дүүргийн төв талбайд зохион байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээг Засаг даргын орлогч Б.Болормаа нээж аяны цом, хавтасыг гардуулан өгөв. Нээлтэнд нийт 15 байгууллагын 220 албан хаагч хамрагдлаа. Нээлтэнд нийт 15 байгууллагын 220 албан хаагч хамрагдлаа. - - 90   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР    2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН       ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар Огноо: 2017.04.06   № Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4 5 6 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/   Тус цагдаагийн газрын  2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний  1-р улирлын биелэлтийг харьяа газар, хэлтсүүдээс авч нэгтгэн  Цагдаагийн Ерөнхий Газарт хүргүүлсэн 1-р улиралд  хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 62 ажил арга хэмжээний биелэлт 75 хувьтай, тасалдсан, хэрэгжээгүй ажил арга хэмжээ байхгүй болно. Үүрэг даалгавар биелэсэн   100 % 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ “Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний хүрээнд тус цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Захиргааны удирдлагын газрын даргаар 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр тус цагдаагийн газрын харьяа нэгж, албадуудын цэвэрлэх талбайн хэмжээний салбар хуваарийг батлуулж, нийт 310 алба хаагчид 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагаас 12 цаг 30 минутын хооронд Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх 100 айлын гүүрнээс хойш Сэлбэ голын эрэг дагуу 500 метр газрын хог, хаягдлыг цэвэрлэж Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас олгосон 80 ширхэг шуудай, 72 ширхэг ажлын бээлийг алба хаагчдад тарааж олгон нийт 80 ширхэг шуудай хог хаягдал, 10 гаруй тонн задгай хогийг цэвэрлэн түүж, замын хажууд болон голын хоёр талын үерийн далангийн орчимд зөөвөрлөн төвлөрүүлсэн.  Цэвэрлэгээний ажлын гүйцэтгэлийн талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн Э.Даваахатан /88703377/-д утсаар мэдэгдэж, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн 11310005 дугаарын утсанд болон Dispatcher_ub@yahoo.com цахим хаягаар дүн мэдээг хүргүүлсэн.   Үүрэг даалгавар биелэсэн   100% 3 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн “Тэмцээн зохион  байгуулах тухай”  А/147 дугаарын захирамжаар батлагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн 2 удаагийн хуралдаанд тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын алба хаагч оролцож, бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр ажиллаж байна.   Үүрэг даалгавар биелэсэн Тэмцээн зохион байгуулах удирдамжийн дагуу   алба хаагчдаа хамруулж, арга хэмжээний үед хэв журам сахиулах хамгаалалтыг төлөвлөгөө зураглалын дагуу гүйцэтгэнэ.                                                                             БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                         ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН                         АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                        Ц.ОЮУНГЭРЭЛ                                                ТАНИЛЦСАН.:                          ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН                         ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                  Б.БАТСУУРЬ        2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ     2017.04.05                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 120 ажил үйлчилгээ 40 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн.     Цаашид төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллана. 100 Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, БҮХ ХЭЛТЭС, АЛБА Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн Захиргааны зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ариунжаргал   Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 сарын 15 ний өдрийн  А/54-р захирамжаар “Хоггүй  Хан-Уул”  аяныг 2017 оны 3 дугаар сарын 20 ний өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ныг хүртлэх хугацаанд зохион байгуулж их цэвэрлэгээний ажил үргэлжлэн явагдаж байна.  Аяны хүрээнд бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2017оны  03 дугаар сарын 25, 04 дугаар сарын 01 нд зохион байгуулж дүүргийн хэмжээнд 809 аж ахуй нэгж байгууллагын 4468 хүн оролцон 789537 м.кв талбайг хамруулан цэвэрлэж 55 рэйсээр 171,4 тонн хогийг цэвэрлэн ачиж тээвэрлэн ажилласан. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далан ,суваг шуудууг цэвэрлэх, онгойлгох ажлыг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран хороо тус бүрээр зохион байгуулан цэвэрлэгээ хийсэн.   2017 оны 04 сарын 05 ний өдөр Захирагчийн ажлын албанд тайлан мэдээг хүргүүлж ажилласан.   Дүүргийн хэмжээнд хоггүй Хан-Уул аян 04 сарын 20-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. 100 Үүрэг даалгаврыг:  ЗДТГ, ТНААХ, БҮХ ХЭЛТЭС АЛБА Биелэлт гаргасан: Орчны бохирдол хариуцсан  мэргэжилтэн О.Солонгоо   Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. Үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдлын цэвэрлэгээ:  Онцгой байдлын хэлтэс:       Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/53 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэхээр шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд далан суваг дотор хуримтлагдаж үүссэн хог хаягдлыг дүүргийн 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 дугаар хороодын автозамын ус нэвтрүүлэх хоолой болон үерийн далан суваг шуудуу, нийт 34 ус нэвтрүүлэх хоолойг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 машин 6 рейсээр 7.85 тонн хог цэвэрлэж ачиж тээвэрлэлээ. Зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээг зогсоох: Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс: Тус дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Ажилчны алдар талбай дээр зөвшөөрөлгүй жимс, ногооны худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг зогсоох талаар дүүргийн Газрын албанд хамртран ажиллах 01/455 тоот албан бичгийг хүргүүлж, зөөврийн төмөр хүрээтэй асруудыг журамлах талаар арга хэмжээ авахаар ажиллаж байна. Гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах: Тохижилт, нийтий аж ахуйн хэлтэс: Нийтийн эзэмшилийн замын тэмдэг тэмдэглэгээг хот тохижилтын газартай холбогдон сэргээх, угааж цэвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 2017 оны 04 дүгээр сарын 1-ний өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээний зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллахадаа дүүргийн нийтийн эзэмшлийн авто зам дагуу 14 ширхэг, аж ахуй нэгж байгууллагын хашаан дотор 17 ширхэг зар сурталчилгааны байгууламжийн агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж,  эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудад мэдээллийн байгууламжийн орчин тойрныг цэвэрлэх мөн самбарын байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулах шаардлага тавьж ажилласан. Дээрх зар сурталчилгааны байгууламжууд нь шинээр баригдаж байгаа болон ашиглалт орсон барилга, орон сууцны болон аж ахуй нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх агуулга бүхий мэдээлэлтэй байна.   Авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ: Замын цагдаагийн хэлтэс: 2017.03.27-03.28-ны  өдрүүдэд Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газартай хамтран батлагдсан удирдамжийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах авто замын босоо тэмдгийн тооллогын шалгалтаар явж, цаашид хурааж авах болон засварлах, арчлалт хийх, солих шаардлагатай тэмдгийн судалгааг гаргаж,  2017 оны 04.03-ны өдөр дүүргийн Чингсийн өргөн чөлөө, Махатма Ганди, Их Монгол улс зэрэг гудамжнуудад байрлах бохирдсон авто замын босоо тэмдгүүдийг Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-аар угаалган цэвэрлүүлсэн. 2017.03.27-ны өдөр Махатма Гандигийн гудамж, жаргалан хотхоны урд талын замд 2 ширхэг дулааны болон ус зайлуулах сувгийн худгийн 2 ширхэг таг байхгүй болсон байсныг Дулааны шугам сүлжээний байцаагч н.Эрдэнэцэцэгийн хамт шинээр 2 ширхэг худгийн тагийг тавиулан хэвийн байдалд нь оруулсан. Дүүргийн алслагдсан 12,13-р хороо, Шувуу, Био-комбинатын замд байрлах автобусны зогсоолд байхгүй болсон МУ-ын ЗХД-ийн 1-р хавсралтын 5.21 “Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол” 10 ширхэг тэмдгийг Улаанбаатар Зам засвар ачрлалтын газар ОНӨААТҮГ-ээр стандартын дагуу нөхүүлэн тавиулж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан.   Урьчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухй бүр авч бэлэн байдлыг хангах. 90 Үүрэг даалгаврыг: ТНААХ, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, ОБХ, Замын цагдаагийн хэлтэс Биелэлт гаргасан: ТНААХ-ийн Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж,СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн С.Батдорж, ХХҮХ-ийн Хоол үйлдвэрлэл , аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нарантуяа, ОБХ-ийн Мэргэжилтэн Н.Алтанзагас, Замын цагдаагийн хэлтэс Б.Эрдэнэхуяг   4 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. “Улаанбаатар марафон-2017” ОУ-ын гүйлтийг ажилттай зохион байгуулж иргэдийг өргөнөөр татан оролцуулах зорилгоор Хан-уул дүүрэгт “Улаанбаатар марафон-2017” цомыг 03 дугаар сарын 31-нээс 05 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 80 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, их дээд сургуулиудаар 3 цомыг зэрэг аялуулж  байна.   “Дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллагдаж байгаа аяны хүрээнд Улаанбаатар марафоны талаарх мэдээллийг 8 байгууллагын  2000 гаран ажилтан албан хаагчдад сурталчилан таниулж  5-6 спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж  1500 орчим иргэдийг хамруулан ажиллаа. Мөн гүйлтэнд оролцох иргэдийн  Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороонд  бүртгэж байна. Цомыг Засаг даргын орлогч, дүүргийн марафоны ажлын хэсгийн дарга А.Амартүвшин, Засаг даргын Тамгийн газрын дарга Б.Энхболд, БТСХ-ны дарга Д.Жаргалсайхан, ажлын хэсгийн нарийн бичиг БТСХ-ны менежер Т.Уранчимэг нар хуваарийн дагуу 8 байгууллагаар аялуулаад байна.     Аяны үргэлжлэх хугацаанд төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлэх 100 Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, Биеийн тамир, спорт  хороо /Бүх хэлтэс албад/ Биелэлт гаргасан: Биеийн тамир спорт хорооны менежер Т.Уранчимэг Биелэлтийн үнэлгээ 97,5%     ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   № ҮҮРЭГ БИЕЛЭЛТ 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлийн, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 1-р улирлын хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Мөн байгууллагын Төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний хавсралт болох  газрын 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1-р улирлын байдлаар нэгтгэж, нийслэлийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүрт  нь шуурхай ханган гүйцэтгэж байна. 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан “Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян”-д  байгууллага хамт олноороо идэвхитэй хамрагдаж 2017 оны 04 сарын 01-нд баянзүрх дүүргийн Зүүн дөрвөн замын уулзвараас Нарантуул олон улсын худалдааны замын уулзвар /Намянжугийн гудамжны/ хүртлэх явган хүний замыг цэвэрлэж нийт 15 шуудай хогийг Хот тохижилтын газарт хүлээлгэн өгсөн. 3 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ 2017 оны 03 дугаар сарын 27 ны өдрийн нийслэлийн удирдлагын шуурхай зөвлөгөөний хурлаар Энхтайвны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээний зөрчлийг илрүүлэх камерын системийг хэвийн ажиллагаанд оруулах ажлыг Сектек сервис ХХК-д үүрэг болгосны дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 27-оос 2017 оны 03 дугаар сарын 29 ны хооронд хяналт тавьж ажиллаа. Дээрхи ажлын хүрээнд хийсэн тайлан мэдээг 2017 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 02/158 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 4 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагын албан хаагчдыг идэвхитэй хамруулах,  Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжилт цом аялуулах ажилд  идэвхитэй оролцохоор бэлтгэж байна.    ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                         Г.ЭНХЗУЛ                                                   Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн                                                            ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                             И.УРАНЧИМЭГ                                            Захиргааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч   2017 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ №05             № Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь 1       Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийт хэлтэс, албад Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   90% 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийт хэлтэс, албад Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 10.00 цагт эхэлсэн 2017 оны хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийслэлийн Газрын албаны албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо. Нийслэлийн Газрын албаны хувьд Нарны зам дагуу /Наран туул захын уулзвараас Энхтайваны гүүр хүртэлх хэсгийн 2,3 км урттай, 13800 м2 талбай бүхий зам дагуух талбайг цэвэрлэж, нийт 64 шуудай хогийг тээвэрлүүлээ. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийслэлийн Газрын албаны 8 хэлтсийн  79 албан хаагч идэвхитэй оролцож, ирц 88.8 хувьтай ажиллаа. 100% 3 Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс Ч.Очир Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд байгуулсан 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 03-р сарын 09-ний өдрийн А/54 тоот тушаалаар Туул голын хамгаалалтын бүсэд газар ашиглаж байгаа болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж хууль бус газар ашиглалтын талаар авах арга хэмжээний санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Тус ажлын хэсгээс иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглалтын судалгааг гаргасан бөгөөд судалгаанд урьдчилсан байдлаар 56 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдснаас дийлэнх олонх нь буюу 53 аж, ахуйн нэгж нь газар ашиглалтын гэрээ хийгээгүй байна. Цаашид Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй дээрх аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхтэй холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллагууддтай хамтран шалгалт хийж, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлүүлэх ажил үргэлжилж байна. 70% 4 Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ Газар чөлөөлөх хэлтэс Д.Энхтөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны суурин судалгааг хийж байна. Суурин судалгааны дүнгээр нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд нийт 113 байршилд мухар гудамж үүсгэн орц, гарц хаасан 233 нэгж талбар байна. Үүний 203 нэгж талбар нь эзэмших эрхийн зөвшөөрөлтэй, 30 нэгж талбар нь огт зөвшөөрөлгүй байна. Цаашид эдгээр газруудын хээрийн судалгааг газар дээр нь хийж гүйцэтгэн судалгааны үндсэн дээр газар чөлөөлөх ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна. /Суурин судалгааны дүн эхний байдлаар/           № Дүүрэг Байршлын тоо Нэгж талбарын тоо эзэмших эрхтэй зөвшөөрөлгүй 1 Баянгол 3 2 1 2 Баянзүрх 53 53 7 3 Сүхбаатар 26 8 18 4 Сонгинохайрхан 9 8 1 5 Чингэлтэй 8 89 0 6 Хан-Уул 14 43 3   Нийт 113 203 30             70% 5 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийт хэлтэс, албад        Нийслэлийн иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх хүсэл, сонирхлыг нэмэгдүүлэх, дасгал хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллэн эрүүл мэндээ бэхжүүлэх мэдлэг, дадал хэвшилд сургах, өсвөр залуу үеийнхэнд өөрийн дотоод нөөц боломжийг нээж, зорилгодоо хүрэх тэсвэр хатуужилтай болгох, бие бялдарын болон оюун санааны өв тэгш хүмүүжил төлөвшүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд жил бүрийн 05 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногийн бямба гаригийг бүх нийтээр биеийн тамир, спортыг дэмжих амтомашингүй өдөр болгон зарласантай холбогдуулан “Улаанбаатар марафон” ОУ-ын гүйлтийн тэмцээнийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа билээ. Тус арга хэмжээнд нийт албан хаагчдыг идэвхитэй оролцуулахаар нэгжийн дарга нарт үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 100%   2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 04 дүгээр сарын 04 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ /0-100/                 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг  2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд нийт 45 заалт тусгагдсан. Үүнээс 100 хувийн биелэлтэй-5, 90 хувийн биелэлттэй-6, 70 хувийн биелэлтэй-10, 50 хувийн биелэлтэй- 6, 30 хувийн биелэлтэй-5, 10 хувийн биелэлтэй-8, хугацаа болоогүй ажил 5 байна. Эдгээрийг нэгтгэвэл 1 дүгээр улирлын байдлаар биелэлт 44,7 хувьтай  байна. Харин дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 150 заалттай батлагдсан. Үүнээс 100 хувийн биелэлтэй-22, 90 хувийн биелэлтэй-11, 70 хувийн биелэлтэй-23, 50 хувийн биелэлтэй-15, 30 хувийн биелэлтэй-18, 10 хувийн биелэлтэй болон хугацаа болоогүй 50 ажил байна. Эдгээрийн нэгтгэвэл биелэлт нь 1 дүгээр улирлын байдлаар 40.9 хувьтай байна. 100             2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/98 дугаар захирамжаар нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 03 дугаар сарын 31, 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Захирамжийн хүрээнд ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн даргын 7/685 дугаар Цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай албан мэдэгдэл гарган Аж ахуйн нэгж, байгууллага, СӨХ, иргэдэд хороодоор дамжуулан мэдээлэл хүргүүлж, 1295 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4330 иргэнийг бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд хамруулан гаднах орчны цэвэрлэгээг хийлгэв. Мөн дүүргийн ЗДТГ-аас хороо тус бүрт 5-30, нийт 300 иргэнийг урамшуулал олгон шуудай, бээлий, багаж хэрэгслээр ханган эзэнгүй талбай, далан гуу жалга,  хогийн цэгийн хог хаягдлыг бзрэн цэвэрлүүлсэн. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 9, 11-20 дугаар хорооны гэр хороололд цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж 240 иргэнд урамшуулал олгон далан, гуу жалга, гудамжны хог хаягдлыг цэвэрлүүлэв. Харин 2017 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдөр 1-8, 10 дугаар хорооны орон сууцны хороололд цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж 60 иргэнд урамшуулал олгон орон сууцны дундах нийтийн эзэмшлийн талбай, граж, булан тохойн хог хаягдлыг цэвэрлүүллээ. Их цэвэрлэгээнийн үеэр “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-иас ковш гарган 9, 11-р хорооны дахин төлөвлөлтөд орж газар чөлөөлөгдсөн талбайн эзэнгүй хог хаягдлыг түрүүлж, тээвэрлүүлсэн. Цэвэрлэгээний явцад Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг дарга, орлогч, Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нар, холбогдох мэргэжилтнүүд газар дээр нь хяналт тавин ажиллав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төрийн захиргааны байгууллагууд, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд идэвхтэй оролцож гаднах орчны хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж, хаалга, цонх, хашаа хайсыг угаалаа. Цэвэрлэгээний ажилд “Сүхбаатар тохижилт” ХХК, “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК, “Алтан дорнын хүч” ХХК, “Цүзүки-Юмэ” ХХК-иудын нийт 36 хог тээврийн машин, 4 ковш ажиллаж, нийт 126 рейс буюу  567 тонн хог хаягдал, цас, мөсийг тээвэрлэсэн байна.                 100           3 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ ·         Сүхбаатар дүүргийн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний тооллого судалгааг Нийслэлийн авто замын хяналтын газар, Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газартай хамтран зохион байгуулж 1200 гаруй замын тэмдэг тэмдэглэгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулан ажиллалаа. ·         Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хэлтэс, албадын дарга нар нөхцөл байдалтай газар дээр танилцаж, холбогдох арга хэмжээг авахаар ажиллаж байна. Тодруулбал, Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Б.Анхбаяр, ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Мөнхцогт нарын бүрэлдэхүүнтэй Ажлын хэсэг 9, 13, 16, 17 дугаар хорооны шар усны үерт өртөж болзошгүй айл өрхүүд болон үерийн даран, гуу жалгыг шалгахад хэд хэдэн зөрчил илэрлээ. /Хавсралт1-ээр Илтгэх хуудсыг дор хавсаргав/ ·         Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас өгсөн шинэ журам гарах хүртэл шинээр рекламны самбар байршуулах, гэрээ хийх, байгуулсан гэрээг сунгах үйл ажиллагааг зогсоох тухай 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/14 тоот албан бичгийн дагуу рекламын байгууламжтай холбоотой гэрээ байгуулах, гэрээний хугацааг сунгах асуудлыг тодорхойгүй хугацаанд зогсоогоод байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд 2016 онд гэрээ байгуулан рекламын самбар байгуулсан  22 аж  ахуй нэгж байгууллагад зар сурталчилгааны тухай хууль, журмыг мөрдөж ажиллах, өнгө үзэмжийг сайжруулж, тогтмол хяналттай байх тухай дүүргийн ЗДТГ-ын ТНААХ-ийн даргын 2017 оны 03 удагаар сарын 28-ны өдрийн 07/559 тоот албан даалгаварыг хүргүүлээд байна. Мөн зөвшөөрөлгүй байршуулсан рекламны байгууламжийн судалгааг хороодын Засаг даргын ажлын албадтай хамран гарган бүртгэлжүүлж байгаа бөгөөд Зар сурталчилгаа, рекламын байгууламжтай холбоотой шинэ журам гармагц зөвшөөрөлгүй самбарыг буулгах, шаардлага хангасан зар сурталчилгааны самбарын эзэмшигч ашиглагчидтай гэрээ байгуулан ажиллахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. ·         Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар болон Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журмын 6.7 - Төвийн бүсэд түлш, мод, нүүрсийг нийтийн эзэмшлийн талбайд болон хүнсний худалдаа эрхэлдэг зааланд худалдаалахыг хориглоно гэсэн заалтын дагуу тус дүүргийн  9, 11-17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт төв зам дагуу, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээрээс зөвшөөрөлгүй түлээ, нүүрс худалдаалж буй 29 иргэнд худалдаа эрхлэхийг зогсоохыг мэдэгдсэн. Мөн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр 7 буудлын эцэст байрлалтай 2 контейнерийг шалгахад зөөврийн устай, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэлийг дураараа явуулж, иргэдэд үйлчилж байсан тул үйл ажиллагаагаа зогсоохыг мэдэгдлээ. Эдгээр контейнерүүдийг нүүлгэн шилжүүлснээр 7 буудал дээр ил задгай, нохойн хоол зарж буй 15 иргэнийг замаас чөлөөлөн байршуулах боломжтой болно. Мөн тодорхой хэмжээний тохижилт хийснээр түлээ, нүүрсний нэгдсэн цэгээр ч ашиглах боломжтой байна. Түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгчдэд дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан “Зөвлөмж” болон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 8/668 тоот орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээ тогтмол хийх, хуурамч үнэмлэх бүхий хүнээс сэргийлэх анхааруулга бүхий “Албан мэдэгдэл”-ийг 1-5, 9, 11, 12, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 74 ТҮЦ-т хүргүүлээд байна. Цаашид дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 120 түргэн үйлчилгээний цэгт хүргүүлнэ. Мөн 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 8/729 тоот УБЦТС ТӨХК-ийн Сүхбаатар хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв болон дүүргийн Онцгой байдлыг хэлтэст зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-ийг цахилгаанаар хангаж буй иргэн, аж ахуй, нэгж байгууллагад хариуцлага тооцон, хяналт тавьж хамтран ажиллах тухай албан бичгийг хүргүүлээд байна. /Хавсралт2-оор Илтгэх хуудсыг дор хавсаргав/                       100         4 Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ Дүүргийн Газрын албанаас нутаг дэвсгэрт байгаа мухар гудамжны судалгааг шинэчлэн гаргаж, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст хүргүүлсэн болно. Уг судалгаагаар нийт 26 айл өрх хамрагдсан. 100     5 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон цомыг нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуй нэгжид аялуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/93 дугаар захирамж гарган ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Улаанбаатар марафон цомыг дүүргийн Татварын хэлтэс, Болорсролын хэлтсээр аялуулахаар гардуулан өглөө. Цом аялах аяны хүрээнд Татварын хэлтсээс 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр биллярд, дартсын тэмцээн зохион байгуулав. 100 Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.   ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ         Хавсралт1 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС  Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт зохион байгуулсан талаар Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүргийн дагуу Онцгой байдлын хэлтсийн дарга дэд хурандаа Б.Анхбаяр, хэлтсийн орлогч ахмад П.Элбэгсайхан, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн н.Мөнхцог нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг албаны Land 80 маркийн 0803 УНҮ улсын дугаартай автомашинаар 9,13,16,17 дугаар хорооны далан суваг шуудуугаар шалгалтыг зохион байгууллахад доорхи зөрчил илэрлээ. Үүнд: v  9 дүгээр хорооны Ногоон нуурын гудамжны үерийн усны далан хог ихтэй далан эвдрэлтэй, Мөн тус хорооны 7 дугаар гудамжин дахь үерийн далангийн тойрог хэсэгт ус зайлуулах хоолой шороогоор битүүрсэн, v  13 дугаар хорооны Рашаантын 12-14 дүгээр гудамжинд 2016 оны 06 дугаар сард шинээр үерийн ус зайлуулах суваг /шуудуу/ тавьсан газар нь хог болон шороогоор дүүрсэн,  ус зайлуулах хоолой нь битүүрсэн, Щ24 645 дугаартай айлын урд талын айл хашааруугаа орсон автомашины том хаалганы урд орших шуудууг шороогоор дүүргэж тэгшилсэн, v  13 дугаар хорооны Лазер төвийн урд хэсэгт орших ус зайлуулах шуудууг ухаж цэвэрлэх шаардлагатай, хог шороо орж битүүрсэн, v  16 дугаар хорооны тоосгоны эцсийн буудлын уулын гуу жалганаас уулын цас хайлж төв засмал замруу орсон байдалтай, v  17 дугаар хороо Дамбадаржаагийн 73-78 дугаар гудамж нь булгын усны цэвдэг намагтай, айлууд нь усанд автах эрсдэлтэй, Дүгнэлт:             Дээрхи хороодын айл өрх нь намагтай газар болон уулны ус бууж болзошгүй гуу жалга дагаж буусан байгаа нь эрсдэл ихээр дагуулж байна. Иймд дээрхи айл өрх нь өөрсдийгөө хамгаалах далан суваг татах шаардлагатай бөгөөд нүүх хүртэл арга хэмжээ авах. Цаашид авах арга хэмжээ: ·           Ус зайлуулах далан сувгийн эвдрэлийг засах арга хэмжээ авах, ·           Борооны улирал эхлэхээс өмнө суваг шуудууны хогийг цэвэрлэж, битүүрсэн шороог зайлуулан далан сувгийг сэргээх, ус зайлуулах сувгийг бэлэн болгох, ·           Газрын алба, хороодын ажлын албад усны далан суваг, гуу жалга цэвдэгтэй газар айл өрхийг буулгахгүй байх, ·           Хороодын ажлын албад ус зайлуулах сувагт байнгын хараа хяналт тавьж цэвэрлэгээг хороодын иргэдийн хүчээр цэвэрлэх арга хэмжээ авах,   ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                     Х.БОЛОРМАА ХЯНАСАН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА ДЭД ХУРАНДАА                                  Б.АНХБАЯР   БОЛОВСРУУЛСАН: ХЭЛТСИЙН ОРЛОГЧ, ГХТББХАМЭРГЭЖИЛТЭН, АХЛАХ БАЙЦААГЧ АХМАД                                                                         П.ЭЛБЭГСАЙХАН 9 дүгээр хороо ногоон нуурын гудамж        13  дугаар хороо рашаантын 12-14 дүгээр гудамжны хоолойг цэвэрлэх   13 дугаар хороо Лазер төвөөс доошоо хоолойн шороог ухаж цэвэрлэх     17 дугаар хорооны уулын жалга гуу   17 дугаар хороо Дамбадаржаа 73-78 дугаар гудамж булаг усны цэвдэгтэй   16 дугаар хороо тоосгоны эцсийн буудлын уулын жалга гуу           Хавсралт2 ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС   ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТҮЛЭЭ, НҮҮРСНИЙ НЭГДСЭН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТАЛААР ОРУУЛАХ САНАЛ   Үндэслэл:   Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын 5.1.19 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/31,  дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн Сар шинийн баярыг угтан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/34 дүгээр захирамжуудын  хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт ил задгай, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр авто замын дагуу худалдаалж буй түлээ, нүүрс зөвшөөрөлгүй худалдаалахыг зогсоож, цаашид дараах төвлөрсөн цэгүүдээс худалдаалах  саналтай  байна. Үүнд: 9 дүгээр хороо, Цагаан байрны автобусны буудлаас 32-ын тойрог руу явах  замд дахин төлөвлөлтөөр чөлөөлсөн газар 12 дугаар хороо, 32-ын тойргийн зүүн хойно нийтийн эзэмшлийн талбай 13 дугаар хороо,  Рашааны 13-741 тоот 14 дүгээр хороо, 7 буудлын эцэс  зөвшөөрөлгүй хуушуурын 2 контейнер 17-р хороо, Миний дэлгүүрийн хажууд Дамбадаржаа 26-290в, 65-ын автобусны буудал, Хур супермаркетын хажууд   Жич: Хороодын нутаг дэвсгэр дэх дараах байршлуудыг хороодын Засаг дарга болон Газрын албатай зөвшилцсөн болно. Зураг болон тайлбарыг хавсаргав.   ТҮЛЭЭ НҮҮРСНИЙ ЦЭГ ҮҮСГЭХ ГАЗРЫН СУДАЛГАА   9 ДҮГЭЭР ХОРОО, Цагаан байрны автобусны буудлаас 32-ын тойрог руу явах замд дахин төлөвлөлтөөр чөлөөлсөн газар   Тайлбар: Иргэн түлээ, нүүрсний амбаараас  24 цагаар түлээ, нүүрс зарж байгаа.                       12 ДУГААР ХОРОО, 32-ын тойргийн зүүн хойно нийтийн эзэмшлийн талбай   Тайлбар: Одоогийн байдлаар хувь хүмүүс машин дээрээс  түлээ зарж байгаа. Орц, гарцтай.                                 13 ДУГААР ХОРОО,  Рашааны 13-741 тоот Тайлбар:  Газрын албаны мэдээллийн санд кадастрын зурагтай, газар дээрээ хоосон.Орц, гарцтай.                                       14 ДҮГЭЭР ХОРОО, 7 буудлын эцэс  зөвшөөрөлгүй хуушуурын 2 контейнер                                                                                                 Тайлбар: Дээрх контейнерүүдэд зөөврийн устай, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэл явуулж буй учир үйл ажиллагааг нь зогсоон, нүүлгэн шилжүүлснээр 7 буудал дээр ил задгай, автобусны буудал дээр нохойн хоол зарж буй 15 иргэнийг замаас чөлөөлөн байршуулах боломжтой болно. Мөн тодорхой хэмжээний тохижилт хийснээр түлээ, нүүрсний нэгдсэн цэгээр ч ашиглах боломжтой юм.     17 ДУГААР ХОРОО, Миний дэлгүүрийн хажууд Дамбадаржаа 26-290в                 17 ДУГААР ХОРОО, 65-ын автобусны буудал, Хур супермаркетын хажууд                                                    Тайлбар: Одоогийн байдлаар иргэд түлээ, нүүрс зарж байгаа. Орц, гарцтай.                                                               2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр                                                Улаанбаатар хот                                                                    № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1 Нийслэлийн татварын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан тусгай болон нийт арга хэмжээнүүдийг шалгуур үзүүлэлт, хэрэгжүүлэх хугацаанд нь биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 2 заалтын 14 арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг эхний улирлын байдлаар НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэв.   Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу биелэлтийг хангаж, хугацаанд нь тайлан, биелэлтийг хүргүүлнэ.   2 УБХЗАА–аас ирүүлсэн 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06/428 тоот албан бичгийн дагуу НТГ-ын албан хаагчдад их цэвэрлэгээний хуваарийг танилцуулав. 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн Бямба гарагт тус газрын 67 албан хаагч хуваарийн дагуу Сэлбэ голын эрэг орчмын зам талбай, ногоон байгууламжийн хогийг цэвэрлэсэн.       5 Нийслэлийн засаг дарга, Татварын ерөнхий газрын даргын хамтарсан нийслэлийн хэмжээнд  “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах”  тухай захирамж, тушаалын төслийг бэлтгэж НЗДТГ-т хянуулж байна.   Энэ ажлын хүрээнд Нийслэлийн татварын газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны А/27 дугаар   тушаалаар дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан,  хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна.   Ажлын хэсэг нийслэлийн хэмжээнд “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх” төлөвлөгөөг боловсруулж, дүүргийн татварын хэлтсүүдэд хуваарийн дагуу ажиллан, тайлан мэдээг хүргүүлж ажиллах                                 Хянасан:                                        ЗХ-ийн дарга Т.Тамир Боловсруулсан:                                 Д.Нандин-Эрдэнэ
2017-03-27 245
Үүрэг даалгавар Нийслэлийн шуурхай
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 03 дугаар сарын 14       Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5     1 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Тус Дүүргийн хэмжээнд Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд  хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн талаар авч үзвэл: 1.Сургуулийн барилгын өргөтгөл 48-р сургууль /1-р хороо/ 2015.08.28-нд тендер задрах ёстой байсан ч Шудрага өрсөлдөөний газарт  тендертэй холбоотой гомдол гаран 2015.09.10-нд будилаангүй гэсэн хариу гарсан боловч 2015.08.31-ээс хойших бүх тендер цуцлагдан 2016 оны Улс төсөвт 1,400.00₮-өөр суугдан барилгын ажил хийгдэж эхлэн 11 сард бүрэн ашиглалтанд орж 2017 оны Улс төсөвт үлдэгдэл мөнгө болох 400.0₮-г суугдсан. 2.Сургуулийн барилга өргөтгөл /33-р сургууль/ 3-р хороо/ Барилгын 2 давхрын дээврийг буулгаж, 3 давхрын суурь тавигдаж дууссан бөгөөд гүйцэтгэгч компани "Бадрах мандал шим" ХХК 2016 оны 9 сард бүрэн ашиглалтад оруулан ажлын хэсэгт хүлээлгэж өгсөн. 2016 оны Улс төсөвт 412.1 ₮-өөр суугдан 2017 оны Улс төсөвт 1,910.00₮-г суугдсан. 3. Сургуулийн барилгын өргөтгөл 84-р сургууль /15-р хороо/ 2015 онд 84-р сургуулийн давхрын өртгөтгөл хийх байршил өөрчлөгдөж, бие даасан барилгын өргөтгөлөөр зураг төсөв дахин хийгдэж батлагдсан боловч санхүүжилт ороогүйн улмаас цуцлагдаж 2016 оны 4-р сард гүйцэтгэгч компаниар “Урагшлах”ХХК барилгын ажлаа эхлэж 2017 оны Улсын төсөвт 2,581.8₮-өөр суугдан өргөлгөө, гэрлийн мантаж, дээвэр хийгдэн ажиллаж байна. 4.ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 м замыг асфальтан зам болгох, сансарын колонкийн арын төв зам хүртлэх 2017 оны Улсын төсөвт 250.0₮-өөр суугдан ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 м замыг газар тэгшилж өнгөлгөө хийгдэн асфальтан хучилт тавих шатандаа явж байна. 5.Ботаникаас Шархад хүртлэх 2.36 км авто замын барилгын ажил 2017 оны Улсын төсөвт 120.6₮-өөр суугдан Шархад хүртлэх 2.36 км авто замын ажил газар тэгшилж өнгөлгөө хийгдэн асфальтан хучилт тавих шатандаа явж байна. 6.Шар хад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил. 7.2017 оны Улсын төсөвт 343.4 ₮-өөр суугдан Шар хад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээний ажил Амгалан орчимоос Шар хадны эмнэлэг хүртэл газар доогуур тавигдан ажиллаж байна. 8.Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн угсралтын ажил /8-р хороо/ 2017 оны Улсын төсөвт 9.9 ₮-өөр суугдан Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн дотор тавигдан халуун хүйтэн ус, цэвэр бохир ус татах хангамжийн угсралтын ажил хийгдэж байна. 9.Сургуулийн барилга, 640 суудал 11-р хороо БЗД-ийн товчоон дээр “Хөх тэнгэр” хотхоны дэргэд байрлалтай. 2012 оны намар барилгын ажилаа эхлүүлсэн боловч 2013 онд төсөв царцаагдан 2015 оны 8 сараас шинэ гэрээ хийгдэн гүйцэтгэгч компани "Немон" ХХК барилгын ажил эхлэн ажиллаж байна. 2017 оны Улсын төсөвт 1,588.5₮-өөр суугдсан. 10.Дүүргийн 1000 хүний суудалтай спорт цогцолбор Ногоон зоорины автобусны буудлын дэргэд баригдаж байгаа дүүргийн 1000 хүний суудалтай спорт цогцолборыг “Атимос трейд” ХХК гүйцэтгэгч компаниар ажиллаж  2016 онд уурын зуух цутгахад бэлэн болсон байсан ч санхүүжилт зогссоны улмаас барилгын явц зогсонги байдалтайгаар 2017 оны Улсын төсөвт 731.5₮-өөр суугдан барилгын ажил явагдаж байна. Мөн Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр сургуулийг буулгаж, шинээр барих концессын төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт 2017 оны Улсын төсөвт 10,787.0 ₮-ний хөрөнгө оруулалтаар санхүүжихээр төлөвлөгдсөн 1500 хүүхдийн суудалтай 3 блок барилга нь 2016 оны 7 сарын 1-нд барилгын ажлаа эхлэн одоогийн байдлаар эхний блокын зутгалтаа хийн угсралтын ажилаа гүйцэтгээд байна. Гүйцэтгэгч компаниар "Цамхаг констракшин" ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд  хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн гүйцэтгэл явцын мэдээлэл: 1.Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга / 23 хороо/ 2016 оны Нийслэлийн төсөвт 4,972.9₮-өөр суугдан 87-р сургуулийн хойд талд баригдаж байгаа бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 2016 оны хичээлийн жилд ашиглалтанд орж хүүхдүүдээ хүлээн авч бүрэн ашиглалтанд орсон.2017 оны Улс төсөвт үлдэгдэгдэл мөнгө болох 219.7₮-г суугдсан. 2.Цагдаагийн 3-р хэлтэсийн барилга /23-р хороо/ 2017 оны Нийслэлийн төсөвт 1,086.3 ₮-өөр “Тэд констракшин” ХХК  Улиастайн 23-р хорооны шинэ эцсийн 87-р сургуулийн баруун талд 2 давхар барилгыг буулгаж барилгын ажил хийгдэж эхлэсэн бөгөөд одоогийн байдлаар өргөлгөө хийгдэж дуусан 4-р сард дулаан орохоор шаврын ажил хийгдэж эхлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 3.Эрдэнэтолгой, Ус-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж / 8-р хороо / 2016 оны Нийслэлийн төсөвт 1,098.9₮-өөр суугдан гүйцэтгэгч компани: “Ар дааган” ХХК доторлогоо хийн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2017 оны Нийслэлийн төсөвт 959.9 ₮-өөр суугдан нэмэлт ажлууд хийгдэн ажиллаж байна.         90%     2 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Тус дүүргийн Засаг даргын  2017 оны А/51 тоот захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үүссэн үүсмэл болон хур хог /гуу жалга, далан шуудуй/ хаягдлыг цэвэрлэх, ачиж тээвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Нийт 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27-р хороодын 35 байршлын 7470.9 тн хог хаягдлыг 4 ковш, техник ажиллаж 1150 рейсээр ачиж тээвэрлэлээ. Дүүргийн 28 хороодоор дамжуулан тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээ байгуулан гэрээгээр орчны 50 м талбайг хариуцуулан өгч цэвэрлэгээ үйлчилгээг гүйцэтгүүлж байна. Нийт 2536 байгууллагатай тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ байгуулж ажилласан.         100%                                  ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН                                                  ХЯНАСАН                                                                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН                                                МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА          ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 НЭГ.  Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/. 1 Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх авто замын засвар, шинэчлэлийн ажлуудын жагсаалтыг www.road.ub.mn сайтад байршуулсан бөгөөд тендерийн материалуудыг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар болон Улаанбаатар хотын ЗАА-нд хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч тодорч, хугацаа тодорхой болоогүй байгаа тул хаагдах замын талаарх мэдээлэл гараагүй байна. Хугацаа тодорхой болмогц хаагдах замын мэдээллийг хэвлэл мэдээллээр олон нийтэд хүргэнэ.       50               ХЯНАСАН:     2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                                            “Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ   №     Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100   1 2 3 4 5 1   Гүүрэн гарцны ашиглалт, арчлалт, хамгаалалтыг яаралтай шийдэж,  эзэнжүүлэх арга хэмжээ авах /Улаанбаатар зам засвар арчлалын газар/ Гүүрэн  гарцнуудын ашиглалт, арчлалт хамгаалалтыг тухай бүрт хийж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан цахилгаан  шатыг агаарын температурын С-ийн -10 хэмээс дээш нөхцөлд ажиллуулж болохгүй гэсэн “Улаанбаатар Лифт” ОНӨААТҮГ-ын Зөвлөмжийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэвийн ажиллах болно. Гүүрэн гарцнуудын цахилгаан шатыг ажиллуулахад техникийн бэлэн байдлыг хангах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа болно. Гүүрэн гарцны барилгын ажлын баталгаат хугацаа дуусаагүй байгаа тул баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг хийх байгууллагууд болох  “Хандок” ХХК, “ЗМЗ” ХХК-д 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны дотор засварлаж, ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах тухай албан бичгийг хүргүүлсэн болно.    Цахилгаан  шатыг агаарын температурын С-ийн -10 хэмээс дээш нөхцөлд ажиллуулж болохгүй гэсэн “Улаанбаатар Лифт” ОНӨААТҮГ-ын Зөвлөмжийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл түр ажиллуулаагүй байна. 24 цагийн турш байнгын ашиглалтын бэлэн байдлыг хангаж ажиллана. Иргэдийн тав тухтай болон аюулгүй зорчих нөхцлөөр ханган ажиллана. 50%   Биелэлтийг баталсан  Дарга  :                                                       Ж.Чинзориг   Биелэлтийг хянасан ҮАТХ-ийн дарга:                                          Д.Ариунболд      Биелэлтийг нэгтгэсэн ТШӨГХ мэргэжилтэн:                              Ж.Мөнхжаргал     2017  оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн  үүрэг даалгаврын биелэлт   2017.03.16                                                                                                                                                Сонгинохайрхан дүүрэг   Д/д   Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4   Үүрэг даалгавар 1. Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. 1  Зөвлөх үйлчилгээний тендерийг 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр зарлаж, 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөр тохижилт, хяналтын төсөв 1, 3 дугаар багц болох гэрэлтүүлэг, тохижилтын ажлуудад  зөвлөх хувь хүнийг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан. Улс, нийслэлийн  төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх замын трассын талаар мэдээлэл авах тухай  албан бичгийг холбогдох газруудад хүргүүлсэн.     Цаашид авто замын трасс болон газар чөлөөлах ажлыг зохион байгуулж ажиллана. 30% Үүрэг даалгавар 2. Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.   Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар хороодын  гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж,  шар ус, үерийн усанд өртдөг  айл өрхүүдийн судалгааг шинэчилэн  гаргасан.   Үерийн ус зайлуулах далан сувгийг сэргээн засварлах шаадлагатай болон шинээр  шороон суваг  болон бетон далан байгуулах гудамж талбайн зураглал судалгааг гаргуулан ажиллаж байна. Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа 1981 аж ахуйн нэгж байгууллагад цас хайлж, ил задгай хог хаягдал маш ихээр гарсантай холбогдуулан их цэвэрлэгээг байнга зохион байгуулж ажиллах үүрэг чиглэлийг өгсөн. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд 1061798 м2 талбайг цэвэрлэн 18 рейсээр 91,3 тн хог хаягдлыг, хог хаягдлыг тээвэрлэгч байгууллагууд гэр хорооллын дундах жалганаас 8 рейсээр 42,3 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн цэгт хүргэсэн.       90%     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ           УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА   2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 03 дугаар сарын 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот № Хариуцсан хэлтэс   Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/. 2017 онд хэрэгжих инженерийн шугам сүлжээ, авто зам тохижилт, ногоон байгууламжийн нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдаагүй байгаа тул шугам сүлжээний мэдээлэл хаагдах замуудын мэдээлэл гараагүй байгаа болно. 2017 онд хэрэгжих инженерийн шугам сүлжээ, авто зам тохижилт, ногоон байгууламжийн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж холбогдох байгууллагуудаас судалгааг гаргуулж нэгтгэж байна.           2017 онд хэрэгжих инженерийн шугам сүлжээ, авто зам тохижилт, ногоон байгууламжийн нэгдсэн төлөвлөгөөг 4 дүгээр сард багтаан батлуулах ба иргэд олон нийтэд мэдээлэл сурталчилж ажиллана.  50%   2   ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэх хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/     Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/29 тушаалаар “Хаврын шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх”  Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд УБЗАА, НХТЕТГ, НОБГ, НМХГ, НАЗХГ, “Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ, БГД, БЗД, ХУД, СХД, ЧД, СБД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс, дэд бүтцийн   хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд томилогдон ажиллаж байна. Үзлэг шалгалтыг төвийн 6 дүүрэгт 2017 оны 02-р сарын 20-оос эхэлж Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер буюу Онцгой байдлын үед нийслэлийн Үер усны гамшгаас урьдчилан сэргийлэх Ажлын хэсгийн ахлагч Т.Гантөмөрт 2017 оны 03-р сарын 10 нд танилцуулсан. Үзлэг шалгалтаар үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудыг эцэслэн гаргаж, нэн тэргүүнд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх байршил, засвар шинэчлэлтийн ажлын тоо хэмжээг эцэслэн баталлаа. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр 2017 оны 03 дугаар сарын 11 нд СХД, Толгойт, намгийн суваг, ЧД, дэнжийн 1000 суваг зэрэг нэн хүндрэлтэй газруудад ажиллаж холбогдох байгууллагуудад шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлаа эрчимжүүлэх, зөрчилтэй иргэн аж ахуй нэгжүүдэд албан шаардлага хүргүүлэх, үерийн эрсдэлтэй бүсэд суурьшсан иргэн аж ахуй нэгжид албан мэдэгдэл хүргүүлэх үүрэг даалгаврыг өгсөн. Үерийн далан сувгийн цэвэрлэгээнд Чингэлтэй дүүрэг Дэнжийн-1, 2, 3 дугаар сувагт, СХД-ийн Толгойтын үерийн хамгаалалтын далан сувагт мөн Баянбүрдийн ус гаргуур зүүн уулын суваг болон зарим шаардлагатай хэсгүүдийг хамруулж бүрэн цэвэрлэж дуусгасан. Мөн хотын зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажилладаг Хот тохижилтын газар болон дүүргүүдийн ТҮК-үүд зэрэг нийт 15 байгууллага өөрсдийн хариуцсан зам талбайд байрших аж ахуй нэгжүүдэд ойр орчмын 50м газрыг цэвэрлэх талаар тогтмол шаардлага тавьж ажиллаж байна. 1.        2017 оны үерийн ус зайуулах далан сувгийн цэвэрлээг 37 байршилд 50 км газарт хийхээр ажлын графикийг эцэслэн баталсан. 2.        Борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний цэвэрлэгээг 135 байршилд үндсэн болон давтан цэвэрлэгээ хийхээр төлөвлөгөөг эцэслэн баталсан. 3.        Хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулж буй 5 иргэн аж ахуй нэгжид Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас албан шаардлага хүргүүлсэн. Үерийн эрсдэлтэй бүсэд суурьшсан 2400 иргэн, аж ахуй нэгжид Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас албан мэдэгдэл өгөх ажлыг эхлүүлсэн.         Барилга байгууламжийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулж байгаа байгууллага иргэдэд мэдэгдэл хүргүүлж, дүүргүүдийн газрын алба, НМХГ, ашиглагч байгууллага хамтран ажиллах. /Жич: НМХГ-аас Амгалан дулаан станц, “Их сүндэр констракшн” ХХК-2017.03.07 №02-07-095/99, иргэн Б.Жаргалсайхан-2017.03.07 №02-07-095/101, “Зайсан дулаан өргөө” СӨХ-2017.03.07 №02-07-095/100 тоотоор тус тус албан шаардлага хүргүүлсэн/ 2. Газар олголтын шийдвэргүй үерийн ус зайлуулах байгууламж, Авто замын доорх ус гаргууруудыг эзэнжүүлэх. 3. Суваг дээр болон хамгаалалтын зурваст байрлуулсан хогийн цэгүүдийг харьяа хороо дүүргүүдэд мэдэгдэл өгөх, хог хаяж буй иргэдийг торгох, арга хэмжээ авах. /НМХГ, Дүүрэг, хороодууд/ 4.Шар усны үерээс сэргийлж, гаргалгаа хоолойны хэвийн ажиллагааг ханган, хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг хийх. /”Геодези,Усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх/ 5. Нийслэлийн Онцгой комиссын албан даалгавар гаргах, 6.Далан сувгийн засвар нөхөн сэргээлтийн зардал нэмж, төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авах. /Урсгал зардлыг 30% буюу 450,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх/ 7. Ус зайлуулах барилга байгууламжид холболт, ажил үйлчилгээний техникийн нөхцөл барилга байгууламж бүр авдаг эрхзүйн орчинг бий болгох,   100% 3 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС Гүүрэн гарцны ашиглалт, арчлалт, хамгаалалтыг яаралтай шийдэж,  эзэнжүүлэх арга хэмжээ авах. /Улаанбаатар зам засвар арчлалын газар/   1.Засвар ашиглалт УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ нь НАЗХГ-тай байгуулсан гэрээний хүрээнд 4 гүүр, 1 нүхэн гарцын ашиглалт засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг.  Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд хийгдэх авто зам, гүүрийн байгууламжийн засвар, арчлалтын зарим ажлуудыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба  хариуцахаар эрх шилжүүлж байгаатай холбогдуулан гүүрэн байгууламж, нүхэн гарцны ашиглалтыг сайжруулж, цэвэр цэмцгэр, аюулгүй, өргөх байгууламжийг байнгын ажиллагаатай байлгахад анхаарч, хуваарилагдсан төсвийн хүрээнд ажлуудыг чанартай хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ-т албан бичгээр үүрэг чиглэл өгсөн. 2. Цэвэрлэгээ үйлчилгээ Гүүрэн гарц доторх хог хаягдлын цэвэрлэгээ арчилгааг сайжруулах талаар Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-т үүрэг даалгавар өгсөн. Гүүрэн гарц дээр байрлуулсан сурталчилгааны самбар мэдээллийн байгууламжийн аюулгүй, өнгө үзэмжтэй байдлыг хангахыг тус гүүрэн гарц дээр сурталчилгаа байрлуулж буй Асокин ХХК-д мэдэгдсэн. НЗД-ын захирамж албажиж гарснаар үйл ажиллагаа хэвийн явагдана. 2. “Асокин” ХХК нь гүүрэн гарцны ашиглалтын хэвийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр цаашид сурталчилгаа байрлуулж ажиллахаа мэдэгдэж албан тоотыг ирүүлсэн   Гүүрэн гарцуудын ашиглалтыг сайжруулж цэвэр цэмцгэр аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана. 2. ХУД-ийн 120 мянгатын гүүрэн гарц дээр байрлуулсан сурталчилгааны байгууламж нь УБЗАА-ны эзэмшил тул засварлах арга хэмжээ авах шаардлагатай. 70%  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ        2017 оны 03 сарын 16 өдөр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Баянгол дүүрэг № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 1. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах,хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,хэв журмыг сахиулан ажиллах. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд:  Нийт дуудлага  5,7 % -иар өссөн Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 8.5 % буурсан Захиргааны зөрчил  49,1 %  буурсан   Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны 519 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Нийт 519 Зөрчлийг шалгаж нийт 3.911.000 төгрөгний                      торгууль ногдуулсан. Энэ 14 хоногт  шүүхээр баривчлуулсан  1,     эрүүлжүүлэгдсэн   147  хүн байна. Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлд иргэдэд хүргэх сэрэмжлүүлэг,шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн талаар танилцуулах гарын авлага хийх загвар гарган 19 төрлийн санамж сэрэмжлүүлгийн загвар хүргүүлэв.   Саун массажны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ –дад шалгалт хийж сэжигтэй этгээдүүдийг бүртгэлжүүлж судалгаанд авах арга хэмжээг зохион байгууллаа.   Цахим тоглоом арга хэмжээг зохион байгуулж  410 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилалаа. “Галт зэвсэг”-ийн нөхөн тооллого арга хэмжээг эхлүүлэн зохион байгуулж  байна. Цагдаагийн 2 дугаарээр хэлтсийн хэмжээнд: Нийт дуудлага 8,4% буурсан Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 25,2% буурсан Захиргааны зөрчил 24%  өссөн Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны  182 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Зөрчлийг шалгаж нийт  1,435,000 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан. Энэ 7-21 хоногт   шүүхээр баривчлуулсан  6, эрүүлжүүлэгдсэн 71  хүн байна. v  Орон байрны хулгай: Орон байрны хулгайн гэмт хэрэг 16 бүртгэгдсэний 6 буюу 37,5 хувийг 21-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн байна. Үүнээс харахад ихэвчлэн гэр, хувийн байшингийн цонхоор нэвтэрсэн хулгайн хэргүүд бүртгэгдсэн байна. v  Халаасны хулгай: Иргэдийн анхаарал болгоомжгүй, өөрсдийн эд хөрөнгөндөө хайхрамжгүй байгаа нь халаасны хулгайн гэмт хэргийг өсгөх хандлагатай байна. v  Нийт халаасны 24 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэнээс 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт 6 буюу 25 хувийг, 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт 6 буюу 25 хувь нь тус тус үйлдэгдсэн байна. v  Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын галт зэвсгийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн 1801 галт зэвсгийн судалгаа бүртгэлийг хороодын галт зэвсгийн бүртгэлтэй тулгаж хэсгийн байцаагч, хорооны цагдаа, олон нийтийн цагдаа нар 2016 оны бүртгэл тооллогод хамрагдаагүй 469 галт зэвсэг эзэмшигчийг эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж 112 галт зэвсэгийг олж тогтоон бүртгэлд авч ажиллаж байна.  v  Тус хэлтэст хяналтанд байгаа шүүхээс ял тэнссэн, ял хойшлуулсан, хорихоос хугацааны өмнө ял тэнсэж суллагдсан захиргааны хяналтанд байгаа 68 ялтанд  Дүүргийн Прокурорын газартай хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийж гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх баталгаа гаргуулж ажилласан.     100% .     Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан,   цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.                               Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс далан сувгийн хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах                      Өнгөрсөн 14 хоногийн хуггацаанд удирдамжит болон иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтийн дагуу хийсэн шалгалтад нийт 25  обьект хамрагдаж галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартуудыг хангаагүй 120 зөрчлийг илрүүлж  50 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж бусад зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай Заавал биелүүлэх албан шаардлага 5, мэдэгдэл 10, дүгнэлт-20-ийг бичиж хүргүүлэн биелэлтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.             Дүүргийн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд объектын гал түймрийн дуудлага  4 удаа ирсэн байна. 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” угтаж Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Рамада зочид буудал дээр “Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллаж аюулгүй цэгт цугларах болон өндөр барилгад гарсан гал түймрийг унтраах” сэдвээр иж бүрэн дадлага сургууль зохион байгуулж, сургуульд дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Нямцэцэг, Замын цагдаагийн хэлтсийн тасгийн дарга хурандаа А.Батболдоор ахлуулсан 5 албан хаагч 2 автомашин, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хошууч Б.Анхбаяраар ахлуулсан 8 албан хаагч 2 автомашин, Эрүүл мэндийн төвийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч Сарангуагаар ахлуулсан 4 хүн 1 автомашин,  Улаанзагалмайн хорооноос 4 хүн 1 автомашин, Онцгой байдлын албанаас  65 албан хаагч,  тусгай 8 зориулалтын автомашин, Макс центр төвийн 25 хүн,  нийт 112 албан хаагч, 14 автомашин оролцож,  Рамада зочид буудлын ажилтан болон Макс центр төвийн түрээслэгч нийт  200 гаруй хүн, тус төвийн орчим зорчиж байсан  1000 гаруй иргэд үзэж сонирхон сургуулийн явцыг UBS, NTV MNC телевизүүдээр сурталчилж ажилласан.                  Болзошгүй байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдэл, гал түймэр, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгон бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшиг осол Баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэсэн хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх  ОСНААУГ-ын харьяа Баруун түгээх төв, Төв түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 9,14 дүгээр төв, 6, 9, 19, 2,4, 7, 16, 20 хороод, Эрүүл мэндийн төв, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 28, 20, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль, 198, 34, 47, Албан бус- насан туршийн боловсролын төв, 11, 85, 157, 96-р цэцэрлэг, Гал түймэр унтраах аврах  18 дугаар ангийн бэлэн байдлыг шалгахад тухайн байгууллагуудын жижүүрүүд албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэж, дүүргийн 23 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хариуцлагатай жижүүрүүд мэдээгээ дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрт цаг хугацаанд нь тайвнаа илтгэж ажилласан. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуух 8 байдаг бөгөөд түүнээс 3 технологийн зуух, 5 халаалтын зуух. 5 халаалтын зуухны 2 зуух нь өөрийн оффис болон үйлдвэрийн байгууламж, 3 зуух нь сургууль, орон сууц, худалдааны байгууллага, зочид буудал зэргийг тус тус халаадаг баяр амралтын өдрүүдэд уурын зуухны найдвартай ажиллагааг хангах, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан. Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан гадаргын цасан бүрхүүл хайлж шар усны үерийн аюул үүсч болзошгүй байгаа тул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн үерийн хамгаалалтын далан сувгийн цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх ажиллах тухай үүргийг тохижилт үйлчилгээний “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-т өгч ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж байна. Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын орчны 50м газрын цэвэрлэгээг тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчидтай хамтран тогтмол хяналт тавин хийлгэж байна. Гэр хорооллын далан сувгийг тогтмол цэвэрлэх тохижилт, цэвэрлэгээний иргэдийн бүлгийн ажиллах санхүүжилтийн тооцоог гаргаж Захирагчийн Ажлын албанд хүргүүлсэн.     100% 3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Зам тээврийн 738 дуудлага ирж даатгалаар шийдвэрлэсэн 192 хүн гэмтсэн осол 13, гэмтсэн 15, журмын хашаанд 9, илрүүлсэн зөрчил 3260, торгуулсан 2863 хүн, торгуулийн дүн 79,669,000 төгрөг, зам тээврийн осолд 2 хүүхэд өртсөн байна. .БГД-18-р хороо Энэбишийн өргөн чөлөө, “Тумбааш” дэлгүүрийн урд замд амины Toyota Cresta /66-45УБИ, өвлийн дугуйтай/  автомашины жолооч Бат-Очирын Анхбаяр нь явган зорчигч СБД-ийн 3-р хороо 15-37 тоотод оршин суух, Энхбаярын Булгантамирыг /11н.эр/ мөргөж гэмтээсэн.   БГД-14-р хороо Ард Аюушийн өргөн чөлөө, Хорооллын 14-р байрны баруун замд  “Хур Аамаа”  ХХК-ийн Toyota Prius-20 /47-3УНП, өвлийн дугуйтай/ автомашины жолооч Зоригтын Мандуул нь явган зорчигч 40-р сургуулийн 1А ангийн сурагч, БГД 14-р хороо 14-83 тоотод оршин суух Бямбацэрэнгийн Түвшинжаргалыг /6н,эр/ мөргөж гэмтээсэн.                     100%           100%           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ТӨРИЙН ЗАХИРГАА,УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЭНХЦЭЦЭГ                                                                                                                                НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ        2017 оны 03 сарын 16 өдөр                                                                                                                                       Баянгол дүүрэг № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 1. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах,хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,хэв журмыг сахиулан ажиллах. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд:  Нийт дуудлага  5,7 % -иар өссөн Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 8.5 % буурсан Захиргааны зөрчил  49,1 %  буурсан   Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны 519 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Нийт 519 Зөрчлийг шалгаж нийт 3.911.000 төгрөгний                      торгууль ногдуулсан. Энэ 14 хоногт  шүүхээр баривчлуулсан  1,     эрүүлжүүлэгдсэн   147  хүн байна. Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлд иргэдэд хүргэх сэрэмжлүүлэг,шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн талаар танилцуулах гарын авлага хийх загвар гарган 19 төрлийн санамж сэрэмжлүүлгийн загвар хүргүүлэв.   Саун массажны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ –дад шалгалт хийж сэжигтэй этгээдүүдийг бүртгэлжүүлж судалгаанд авах арга хэмжээг зохион байгууллаа.   Цахим тоглоом арга хэмжээг зохион байгуулж  410 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилалаа. “Галт зэвсэг”-ийн нөхөн тооллого арга хэмжээг эхлүүлэн зохион байгуулж  байна. Цагдаагийн 2 дугаарээр хэлтсийн хэмжээнд: Нийт дуудлага 8,4% буурсан Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 25,2% буурсан Захиргааны зөрчил 24%  өссөн Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны  182 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Зөрчлийг шалгаж нийт  1,435,000 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан. Энэ 7-21 хоногт   шүүхээр баривчлуулсан  6, эрүүлжүүлэгдсэн 71  хүн байна. v  Орон байрны хулгай: Орон байрны хулгайн гэмт хэрэг 16 бүртгэгдсэний 6 буюу 37,5 хувийг 21-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн байна. Үүнээс харахад ихэвчлэн гэр, хувийн байшингийн цонхоор нэвтэрсэн хулгайн хэргүүд бүртгэгдсэн байна. v  Халаасны хулгай: Иргэдийн анхаарал болгоомжгүй, өөрсдийн эд хөрөнгөндөө хайхрамжгүй байгаа нь халаасны хулгайн гэмт хэргийг өсгөх хандлагатай байна. v  Нийт халаасны 24 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэнээс 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт 6 буюу 25 хувийг, 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт 6 буюу 25 хувь нь тус тус үйлдэгдсэн байна. v  Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын галт зэвсгийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн 1801 галт зэвсгийн судалгаа бүртгэлийг хороодын галт зэвсгийн бүртгэлтэй тулгаж хэсгийн байцаагч, хорооны цагдаа, олон нийтийн цагдаа нар 2016 оны бүртгэл тооллогод хамрагдаагүй 469 галт зэвсэг эзэмшигчийг эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж 112 галт зэвсэгийг олж тогтоон бүртгэлд авч ажиллаж байна.  v  Тус хэлтэст хяналтанд байгаа шүүхээс ял тэнссэн, ял хойшлуулсан, хорихоос хугацааны өмнө ял тэнсэж суллагдсан захиргааны хяналтанд байгаа 68 ялтанд  Дүүргийн Прокурорын газартай хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийж гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх баталгаа гаргуулж ажилласан.     100% .     Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан,   цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.                               Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс далан сувгийн хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах                      Өнгөрсөн 14 хоногийн хуггацаанд удирдамжит болон иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтийн дагуу хийсэн шалгалтад нийт 25  обьект хамрагдаж галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартуудыг хангаагүй 120 зөрчлийг илрүүлж  50 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж бусад зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай Заавал биелүүлэх албан шаардлага 5, мэдэгдэл 10, дүгнэлт-20-ийг бичиж хүргүүлэн биелэлтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.             Дүүргийн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд объектын гал түймрийн дуудлага  4 удаа ирсэн байна. 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” угтаж Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Рамада зочид буудал дээр “Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллаж аюулгүй цэгт цугларах болон өндөр барилгад гарсан гал түймрийг унтраах” сэдвээр иж бүрэн дадлага сургууль зохион байгуулж, сургуульд дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Нямцэцэг, Замын цагдаагийн хэлтсийн тасгийн дарга хурандаа А.Батболдоор ахлуулсан 5 албан хаагч 2 автомашин, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хошууч Б.Анхбаяраар ахлуулсан 8 албан хаагч 2 автомашин, Эрүүл мэндийн төвийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч Сарангуагаар ахлуулсан 4 хүн 1 автомашин,  Улаанзагалмайн хорооноос 4 хүн 1 автомашин, Онцгой байдлын албанаас  65 албан хаагч,  тусгай 8 зориулалтын автомашин, Макс центр төвийн 25 хүн,  нийт 112 албан хаагч, 14 автомашин оролцож,  Рамада зочид буудлын ажилтан болон Макс центр төвийн түрээслэгч нийт  200 гаруй хүн, тус төвийн орчим зорчиж байсан  1000 гаруй иргэд үзэж сонирхон сургуулийн явцыг UBS, NTV MNC телевизүүдээр сурталчилж ажилласан.                  Болзошгүй байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдэл, гал түймэр, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгон бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшиг осол Баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэсэн хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх  ОСНААУГ-ын харьяа Баруун түгээх төв, Төв түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 9,14 дүгээр төв, 6, 9, 19, 2,4, 7, 16, 20 хороод, Эрүүл мэндийн төв, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 28, 20, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль, 198, 34, 47, Албан бус- насан туршийн боловсролын төв, 11, 85, 157, 96-р цэцэрлэг, Гал түймэр унтраах аврах  18 дугаар ангийн бэлэн байдлыг шалгахад тухайн байгууллагуудын жижүүрүүд албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэж, дүүргийн 23 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хариуцлагатай жижүүрүүд мэдээгээ дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрт цаг хугацаанд нь тайвнаа илтгэж ажилласан. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуух 8 байдаг бөгөөд түүнээс 3 технологийн зуух, 5 халаалтын зуух. 5 халаалтын зуухны 2 зуух нь өөрийн оффис болон үйлдвэрийн байгууламж, 3 зуух нь сургууль, орон сууц, худалдааны байгууллага, зочид буудал зэргийг тус тус халаадаг баяр амралтын өдрүүдэд уурын зуухны найдвартай ажиллагааг хангах, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан. Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан гадаргын цасан бүрхүүл хайлж шар усны үерийн аюул үүсч болзошгүй байгаа тул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн үерийн хамгаалалтын далан сувгийн цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх ажиллах тухай үүргийг тохижилт үйлчилгээний “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-т өгч ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж байна. Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын орчны 50м газрын цэвэрлэгээг тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчидтай хамтран тогтмол хяналт тавин хийлгэж байна. Гэр хорооллын далан сувгийг тогтмол цэвэрлэх тохижилт, цэвэрлэгээний иргэдийн бүлгийн ажиллах санхүүжилтийн тооцоог гаргаж Захирагчийн Ажлын албанд хүргүүлсэн.     100% 3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Зам тээврийн 738 дуудлага ирж даатгалаар шийдвэрлэсэн 192 хүн гэмтсэн осол 13, гэмтсэн 15, журмын хашаанд 9, илрүүлсэн зөрчил 3260, торгуулсан 2863 хүн, торгуулийн дүн 79,669,000 төгрөг, зам тээврийн осолд 2 хүүхэд өртсөн байна. .БГД-18-р хороо Энэбишийн өргөн чөлөө, “Тумбааш” дэлгүүрийн урд замд амины Toyota Cresta /66-45УБИ, өвлийн дугуйтай/  автомашины жолооч Бат-Очирын Анхбаяр нь явган зорчигч СБД-ийн 3-р хороо 15-37 тоотод оршин суух, Энхбаярын Булгантамирыг /11н.эр/ мөргөж гэмтээсэн.   БГД-14-р хороо Ард Аюушийн өргөн чөлөө, Хорооллын 14-р байрны баруун замд  “Хур Аамаа”  ХХК-ийн Toyota Prius-20 /47-3УНП, өвлийн дугуйтай/ автомашины жолооч Зоригтын Мандуул нь явган зорчигч 40-р сургуулийн 1А ангийн сурагч, БГД 14-р хороо 14-83 тоотод оршин суух Бямбацэрэнгийн Түвшинжаргалыг /6н,эр/ мөргөж гэмтээсэн.                     100%           100%           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ТӨРИЙН ЗАХИРГАА,УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЭНХЦЭЦЭГ                                                                                                НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ        2017 оны 03 сарын 16 өдөр                                                                                                                                       Баянгол дүүрэг № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 1. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах,хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,хэв журмыг сахиулан ажиллах. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд:  Нийт дуудлага  5,7 % -иар өссөн Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 8.5 % буурсан Захиргааны зөрчил  49,1 %  буурсан   Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны 519 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Нийт 519 Зөрчлийг шалгаж нийт 3.911.000 төгрөгний                      торгууль ногдуулсан. Энэ 14 хоногт  шүүхээр баривчлуулсан  1,     эрүүлжүүлэгдсэн   147  хүн байна. Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлд иргэдэд хүргэх сэрэмжлүүлэг,шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн талаар танилцуулах гарын авлага хийх загвар гарган 19 төрлийн санамж сэрэмжлүүлгийн загвар хүргүүлэв.   Саун массажны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ –дад шалгалт хийж сэжигтэй этгээдүүдийг бүртгэлжүүлж судалгаанд авах арга хэмжээг зохион байгууллаа.   Цахим тоглоом арга хэмжээг зохион байгуулж  410 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилалаа. “Галт зэвсэг”-ийн нөхөн тооллого арга хэмжээг эхлүүлэн зохион байгуулж  байна. Цагдаагийн 2 дугаарээр хэлтсийн хэмжээнд: Нийт дуудлага 8,4% буурсан Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 25,2% буурсан Захиргааны зөрчил 24%  өссөн Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны  182 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Зөрчлийг шалгаж нийт  1,435,000 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан. Энэ 7-21 хоногт   шүүхээр баривчлуулсан  6, эрүүлжүүлэгдсэн 71  хүн байна. v  Орон байрны хулгай: Орон байрны хулгайн гэмт хэрэг 16 бүртгэгдсэний 6 буюу 37,5 хувийг 21-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн байна. Үүнээс харахад ихэвчлэн гэр, хувийн байшингийн цонхоор нэвтэрсэн хулгайн хэргүүд бүртгэгдсэн байна. v  Халаасны хулгай: Иргэдийн анхаарал болгоомжгүй, өөрсдийн эд хөрөнгөндөө хайхрамжгүй байгаа нь халаасны хулгайн гэмт хэргийг өсгөх хандлагатай байна. v  Нийт халаасны 24 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэнээс 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт 6 буюу 25 хувийг, 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт 6 буюу 25 хувь нь тус тус үйлдэгдсэн байна. v  Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын галт зэвсгийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн 1801 галт зэвсгийн судалгаа бүртгэлийг хороодын галт зэвсгийн бүртгэлтэй тулгаж хэсгийн байцаагч, хорооны цагдаа, олон нийтийн цагдаа нар 2016 оны бүртгэл тооллогод хамрагдаагүй 469 галт зэвсэг эзэмшигчийг эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж 112 галт зэвсэгийг олж тогтоон бүртгэлд авч ажиллаж байна.  v  Тус хэлтэст хяналтанд байгаа шүүхээс ял тэнссэн, ял хойшлуулсан, хорихоос хугацааны өмнө ял тэнсэж суллагдсан захиргааны хяналтанд байгаа 68 ялтанд  Дүүргийн Прокурорын газартай хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийж гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх баталгаа гаргуулж ажилласан.     100% .     Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан,   цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.                               Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс далан сувгийн хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах                      Өнгөрсөн 14 хоногийн хуггацаанд удирдамжит болон иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтийн дагуу хийсэн шалгалтад нийт 25  обьект хамрагдаж галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартуудыг хангаагүй 120 зөрчлийг илрүүлж  50 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж бусад зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай Заавал биелүүлэх албан шаардлага 5, мэдэгдэл 10, дүгнэлт-20-ийг бичиж хүргүүлэн биелэлтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.             Дүүргийн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд объектын гал түймрийн дуудлага  4 удаа ирсэн байна. 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” угтаж Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Рамада зочид буудал дээр “Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллаж аюулгүй цэгт цугларах болон өндөр барилгад гарсан гал түймрийг унтраах” сэдвээр иж бүрэн дадлага сургууль зохион байгуулж, сургуульд дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Нямцэцэг, Замын цагдаагийн хэлтсийн тасгийн дарга хурандаа А.Батболдоор ахлуулсан 5 албан хаагч 2 автомашин, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хошууч Б.Анхбаяраар ахлуулсан 8 албан хаагч 2 автомашин, Эрүүл мэндийн төвийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч Сарангуагаар ахлуулсан 4 хүн 1 автомашин,  Улаанзагалмайн хорооноос 4 хүн 1 автомашин, Онцгой байдлын албанаас  65 албан хаагч,  тусгай 8 зориулалтын автомашин, Макс центр төвийн 25 хүн,  нийт 112 албан хаагч, 14 автомашин оролцож,  Рамада зочид буудлын ажилтан болон Макс центр төвийн түрээслэгч нийт  200 гаруй хүн, тус төвийн орчим зорчиж байсан  1000 гаруй иргэд үзэж сонирхон сургуулийн явцыг UBS, NTV MNC телевизүүдээр сурталчилж ажилласан.                  Болзошгүй байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдэл, гал түймэр, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгон бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшиг осол Баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэсэн хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх  ОСНААУГ-ын харьяа Баруун түгээх төв, Төв түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 9,14 дүгээр төв, 6, 9, 19, 2,4, 7, 16, 20 хороод, Эрүүл мэндийн төв, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 28, 20, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль, 198, 34, 47, Албан бус- насан туршийн боловсролын төв, 11, 85, 157, 96-р цэцэрлэг, Гал түймэр унтраах аврах  18 дугаар ангийн бэлэн байдлыг шалгахад тухайн байгууллагуудын жижүүрүүд албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэж, дүүргийн 23 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хариуцлагатай жижүүрүүд мэдээгээ дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрт цаг хугацаанд нь тайвнаа илтгэж ажилласан. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуух 8 байдаг бөгөөд түүнээс 3 технологийн зуух, 5 халаалтын зуух. 5 халаалтын зуухны 2 зуух нь өөрийн оффис болон үйлдвэрийн байгууламж, 3 зуух нь сургууль, орон сууц, худалдааны байгууллага, зочид буудал зэргийг тус тус халаадаг баяр амралтын өдрүүдэд уурын зуухны найдвартай ажиллагааг хангах, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан. Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан гадаргын цасан бүрхүүл хайлж шар усны үерийн аюул үүсч болзошгүй байгаа тул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн үерийн хамгаалалтын далан сувгийн цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх ажиллах тухай үүргийг тохижилт үйлчилгээний “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-т өгч ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж байна. Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын орчны 50м газрын цэвэрлэгээг тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчидтай хамтран тогтмол хяналт тавин хийлгэж байна. Гэр хорооллын далан сувгийг тогтмол цэвэрлэх тохижилт, цэвэрлэгээний иргэдийн бүлгийн ажиллах санхүүжилтийн тооцоог гаргаж Захирагчийн Ажлын албанд хүргүүлсэн.     100% 3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Зам тээврийн 738 дуудлага ирж даатгалаар шийдвэрлэсэн 192 хүн гэмтсэн осол 13, гэмтсэн 15, журмын хашаанд 9, илрүүлсэн зөрчил 3260, торгуулсан 2863 хүн, торгуулийн дүн 79,669,000 төгрөг, зам тээврийн осолд 2 хүүхэд өртсөн байна. .БГД-18-р хороо Энэбишийн өргөн чөлөө, “Тумбааш” дэлгүүрийн урд замд амины Toyota Cresta /66-45УБИ, өвлийн дугуйтай/  автомашины жолооч Бат-Очирын Анхбаяр нь явган зорчигч СБД-ийн 3-р хороо 15-37 тоотод оршин суух, Энхбаярын Булгантамирыг /11н.эр/ мөргөж гэмтээсэн.   БГД-14-р хороо Ард Аюушийн өргөн чөлөө, Хорооллын 14-р байрны баруун замд  “Хур Аамаа”  ХХК-ийн Toyota Prius-20 /47-3УНП, өвлийн дугуйтай/ автомашины жолооч Зоригтын Мандуул нь явган зорчигч 40-р сургуулийн 1А ангийн сурагч, БГД 14-р хороо 14-83 тоотод оршин суух Бямбацэрэнгийн Түвшинжаргалыг /6н,эр/ мөргөж гэмтээсэн.                     100%           100%           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ТӨРИЙН ЗАХИРГАА,УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЭНХЦЭЦЭГ                                                           2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ       2017.03.16.  № Өгсөн үүрэг Биелэлт 1. Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх. Тус газар нь хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдах барилга байгууламж, гадна цахилгаан хангамж, барилгын өргөтгөлийн зураг төсөлд дүгнэлт гарган хяналт тавин ажиллаж байна. 2. Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2017 оны А/29 дүгээр тушаалаар батлагдсан Улаанбаатар хотын хаврын шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, зам талбайн борооны ус зайлуулах инженерийн шугам сүлжээ, үерийн ус өнгөрүүлэх далан сувгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлын хэсэг байгуулагдан төвийн 6 дүүрэгт үзлэг шалгалтыг явуулж, 24 зөрчлийг илрүүлэн нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг 4 газарт хүргүүлэн, санал зөвлөмжийг боловсруулан Захирагчийн ажлын албаны даргад  танилцууллаа. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр эрсдэл бүхий газруудын нөхцөл байдалтай танилцаж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлэл хийж, сэрэмжлүүлэг хүргүүллээ.                                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР     2017  ОНЫ 03 ДҮГААР САРЫН 07-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                   Багануур дүүрэг                                                                                                                                                      Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5 6 7 1 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтомол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд 11 төсөл арга хэмжээ хийгдэж байгаагийн 2 төсөл арга хэмжээ он дамжин хийгдэж  9 ажил шинээр хийгдэж байна. 10, 40-р байрны дээврийн засварын ажил, 4-р хорооны чиглэлийн хэрэглэгчдийг цэвэр ус, дулаанаар хангах шугамын зураг төсвийн ажил, Авто замын хяналтын постны орчим улсын дугаар таних камер суурилуулах ажилуудын тендер зарлагдаж байгаа. 1.3.4-р хороонд баригдах зөөврийн усан сангийн ажлын зураг төсөв хийгдэж байгаа, Дэд бүтэц цахилгаан хангамжийн ажил зарлахад бэлэн болсон байна.   Тус дүүрэгт газар чөлөөлөлт хийх зөрчил байхгүй байна. 2-р хорооруу явсан авто замын трассд орсон 20 иргэний газрыг шилжүүлэх, олголт хийхээр газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна. Хэрэгжсэн     100   Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр тус дүүргийн 4,5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн үерийн далан, суваг шуудууны хог хаягдлыг дүүргийн хог тээвэрлэгч байгууллага  “Автожим” ОНӨААТҮГ-ын зам талбайн 48 үйлчлэгч хээрийн цэвэрлэгээнд гарч үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цуглуулж нийт 32м3 хог хаягдлыг ачууллаа. Мөн сүүлийн өдрүүдэд цаг агаар дулаарч цас мөс хайлсны улмаас  хог хаягдал ил гарч дүүргийн өнгө үзэмжинд сөргөөр нөлөөлж орчны бохирдол үүсч байгаа учир Захирагчийн ажлын албаны даргын цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2/72 дугаар албан бичгийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд дүүргийн 1,3 дугаар хороо, Автожим ОНӨААТҮГ, сууц өмчлөгчдийн холбоодтой хамтран их цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.       Хэрэгжсэн.               100                                                                     ХЯНАСАН: ТЗУХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА                                                        НЭГТГЭСЭН: ТЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Б.ДЭЛГЭРМӨРӨН3. Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Биелэлт: Тус газрын хариуцан ажилладаг нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагуудад ойр орчмын 50 м талбайгаа цэвэрлэх тухай 780ш “Мэдэгдэл” тарааж, цас их орсон үед цас мөсөө арилгах, автобусны буудлын орчмын зам талбайн ихээр бохирдож, угаадас асгах, хогоо тээвэрлүүлэхгүй ил задгай хаях  зэрэг зөрчил байнга гарч байгааг анхаарч ажиллах, цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилд хүндрэл учруулахгүй хогоо цэвэрлэж байхыг аж ахуй нэгж байгууллага, түргэн үйлчилгээний цэгүүдэд анхааруулав.     2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ    2017.03.16                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100   Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтомол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах.          БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Яармагийн гүүрэн гарцын бүтээн байгуулалтын ажлын трасст өртсөн дүүргийн 3-р хорооны нутагт газар эзэмших эрх олгосон 4 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох захирамжийн төсөл бэлтгэж байна.            Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/40 дугаар захирамжаар 2017 онд дүүргийн ОНХС, өвөлжилтийн бэлтгэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажлуудад техник хяналт хийх үүрэг бүхий Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн дарга А.Мөнхсайханаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд байнгын хяналт тавин ажиллана.   Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 90 Үүрэг даалгаврыг: Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтэс, Газрын алба Биелэлт гаргасан: Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн У.Намуун, Газрын албаны мэргэжилтэн Д.Дагийсүрэн    Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудууны хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2017.03.14-ний өдрийн “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/53 дугаар захирагамжийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  Захирамжийн хүрээнд шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс далан, суваг, шуудуу болон үерийн далангийн байгууламжийг цэвэрлүүлэх ажлын хэсэг байгуулна.  Мөн айл өрх ААНБ-ыг хамруулсан Хоггүй Хан-Уул аяныг 03 дугаар сарын 20-ноос 04 дүгээр сарын 20-ийг хүртэл хэрэгжүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулж удирдамж гарган ажиллаж байна.  Тус аяны хүрээнд ААНБ-ын орчины 50 метр газрыг тогтмол цэвэрлүүлнэ.   Цаашид өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100 Үүрэг даалгаврыг:  ТНААХ, ОБХ Биелэлт гаргасан: Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ган-Эрдэнэ, ОБХ-ийн мэргэжилтэн Д.Дуламсүрэн БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ       95 %     ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН    2017.03.16                                                                                                  Багахангай дүүрэг   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 1 2017 онд хийгдэх Хөрөнгө оруулалтын ажилд авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажил байхгүй болно. - - - 100 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 2 Урин дулааны улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан Дүүргийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах таатай нөхцлийг хангах зорилгоор бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 17 цагийн байдлаар 47 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 352 ажилтан албан хаагчид ойр орчны 31000м2 талбайн үүсмэл хог хаягдал  дүүргийн 1 дүгээр хорооны 400м үерийн далангийн хог хягдлыг цэвэрлэж нийт 8,5 тн хогийг зөөвөрлөж төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав. Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс болон 2 дугаар хорооны тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар хяналт тавьж ажиллав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 17 цагийн байдлаар 47 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 352 ажилтан албан хаагчид ойр орчны 31000м2 талбайн үүсмэл хог хаягдал  дүүргийн 1 дүгээр хорооны 400м үерийн далангийн хог хягдлыг цэвэрлэж нийт 8,5 тн хогийг зөөвөрлөж төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав - - 100   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2017-03-03 Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам   Оноо Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх нийт 27.541.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий /2017 онд 6.281.0 сая төгрөгөөр санхүүжигдэх/ 3 төсөл, арга хэмжээ, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 24.392.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий /2017 онд 5.788.6 сая төгрөгөөр санхүүжигдэх/ 6 төсөл, арга хэмжээ, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 2.720.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий /2017 онд 2.600.0 төгрөгөөр санхүүжигдэх/ 21 төсөл, арга хэмжээ, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 380,5 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 24 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.     Үүнээс: Дүүргийн төсвийн болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын явцаас: № Хөрөнгө оруулалтын ажлын явц Мөнгөн дүн /Мян төг/ Ажлын тоо Хувиар /Мян төг/ 1 Зураг төсөв хийгдэж байгаа 875,769.70 20 29 2 Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа ажил 359,003.00 12 12 3 Тендер зарласан 755,763.00 8 25 4 Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа ажил 350,000.00 2 12 5 Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн ажил 640,000.00 4 21     2,980,535.70 46 100    /Жич: 1 зураг, төсвийн ажил багтсан болно/     Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийгмийн салбарт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын явцаас: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдах 240 ортой “Хүүхдийн цэцэрлэг”-ийн  барилгын газрын ажлын хүрээнд: Газар чөлөөлөх 4 нэгж талбарын материалыг хүлээн авч үнэлгээ хийгдэхээр хүлээгдэж байна. Үүнд: Ө.Батчимэг 11 дүгээр хороо, 15-305 тоот 285м2, Ч.Алтаншагай 11 дүгээр хороо, 16-334 тоот 366м2, Тунгалаг 11 дүгээр хороо, 16-335 тоот 410 м2, Ганзориг 11 дүгээр хороо, 16-335 тоот 479м2  Нийслэлийн төсвийн 1,2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр тус дүүргийн 14 дүгээр хороонд баригдах “Яаралтай түргэн тусламжийн төв”-ийн барилгын газрын асуудлаар 3 байршилд 6 нэгж талбарын газрыг чөлөөлүүлэхээр материалыг хүлээн авч үнэлгээ хийлгүүлэхээр хүлээгдэж байна. Үүнд: Д.Аажимбаяр 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 17381 тоот 623,90м2 Ц.Төмөрбат 14 дүгээр хороо,  Хайлаастын 12-203 тоот 360м2, Х.Баясгалан 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 12-204 тоот 339м2, Р.Содномдаржаа 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 16-349 тоот 555м2, Ч.Наянтай 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 16-348 тоот 521м2 Нийслэлийн төсвийн 1,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий тус дүүргийн 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлын тендер зарлагдсан ба 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдөр тендерийн нээлт болно.   =   = Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавин ажиллах. 90 Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл, өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 3.     Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/29 тоот  тушаалын хүрээнд тус дүүргийн 7, 10, 11, 12, 18  дугаар хороодын нутаг дахь далан суваг болон булгийн халиа үүсч буй 4 газарт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-аас 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр үзлэг, шалгалтыг хийсэн. Үзлэг, шалгалтын хүрээнд дүүргийн “Тохижилт Үйлчилгээ” ХХК–аас 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд нийт 20 машин, 1 эксковатр, 1 ковшийн хүчээр харлаж хайлмагтсан цас, мөсийг ачих, дайрга буулган тэгшилэх ажлуудыг зохион байгуулсанаар 42 рейсээр 294м3 хар цасыг ачиж тээвэрлэн, 6 машин дайрга буулган ус тогтсон хэсэгт асгаж тэгшлэх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс булгийн усны халиа үүссэн талаар 7,  18 дугаар хороодын иргэдээс ирүүлсэн дуудлагын дагуу 2 удаа ажиллан холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан.    Дүүргийн гэр хорооллын 7-16 хороодын нутагт өдөр тутмын түүвэр цэвэрлэгээг “Иргэдийн бүлэг”-ийн хүчээр зохион байгуулсанаар гуу жалга, далан сувагт үүссэн болон хайлсан цасны доороос гарч буй хог, хаягдлыг нийт 50 хүний хүчээр цэвэрлэсэн. Цэвэрлэгээний явцад нийт 297.635 м2 талбайн 297,63 тонн үүсмэл хог, хаягдлыг цуглуулан ачиж төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэлээ. Тус компаниас нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн  ногоон байгууламж болон орон сууцны дундах бичил цэцэрлэгийн цэвэрлэгээг нийт 25 зам талбайн үйлчлэгч нараас хариуцан ажилласнаар нийт 152,10 тонн хог, хаягдлыг цэвэрлэн тээвэрлээд байна.   =   =   Шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх. 70   ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                                       Ж.ЭРДЭНЭБАТ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                                       А.ДАМЦАГДОРЖ  ХЯНАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                                                        О.НЯМБАТ          ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     З.НАРАНТУЯА2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 03 дүгээр сарын 24 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ /0-100/         1 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Сүхбаатар дүүрэгт дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 20, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6 ажил хэрэгжих бөгөөд үүнээс ОНХС-н 20 төсөл, арга хэмжээ худалдан авалтын захиалга боловсруулах шатанд, нийслэлийн төсвийн 2 арга хэмжээ тендерийн шатанд хэрэгжиж байна. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг сар бүр гарган тайлагнаж байна.Мөн дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр болох Замын цагдаагийн уулзварт шинээр тавигдах гүүрний трасст газар эзэмшиж, ашиглаж буй 10 гаруй иргэдийн судалгааг гаргаж,  2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр нийслэлийн Газрын албаны Газар чөлөөлөх хэлтэст хүргүүлээд байна.               2 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ-ын зам, талбайн 50 үйлчлэгч хариуцсан бүсийн 1800 метр далан, гуу жалганы хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэлээ. Далан, гуу жалганаас гарсан 81 тонн буюу 16 рэйс хог хаягдлыг төвлөрсөн хогын цэгт тээвэрлэсэн байна.   100 Урин дулааны улирал ирж буйтай холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн гэр хорооллын шар усны үерт өртөж болзошгүй болон үерийн аман дээр буусан 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 дугаар хорооны 430 айлыг судалгааг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын албатай хамтран гаргаад байна. Эдгээр айл өрхүүдэд шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дүүргийн Онцгой комиссын дарга, Засаг даргын албан даалгавар гарган хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна. 100   Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.     ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА   НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ                                                2017 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ №04                                                                                                                                      № Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь         1 Авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах.                 Газар чөлөөлөх хэлтэс Д.Энхтөр 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд Нийслэлийн Авто  Замын Хөгжлийн газраас санал болгосон 37  авто зам, замын байгууламж, гүүрэн гарц, Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газраас ирүүлсэн инженерийн шугам сүлжээ, цэвэр, бохир, дулааны шугам, шугамын өргөтгөл, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барих 33 төсөл буюу нийт 70 хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан байна. Мөн 2016 оноос он дамжин хэрэгжиж байгаа 10 төсөл хөтөлбөрийн газар чөлөөлөлтийн ажлыг үргэжлүүлэн гүйцэтгэж байна. Дээрх 80 ажлаас 2017 оны 01 дүгээр улиралын байдлаар 65 төсөл хөтөлбөрийн зураг төслийг хүлээн авч суурин болон хээрийн судалгааг гаргасны дүнд нийт бүтээн байгуулалтын ажлын нөлөөлөлд 1388 нэгж талбар өртсөн байна. Үүнээс он дамжин хэрэгжиж байгаа 560, энэ онд хэрэгжүүлэх 523 нийт 1083 нэгж талбарт газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэх хуудас хүргүүлэн газар чөлөөлөлтийн ажлыг хийж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар дээрх нэгж талбаруудын 40 хувийг чөлөөлөөд байна. Үүнд: Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Төв замаас Дээд Салхитын эх хүртэл 1,9 км авто зам, Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Шадивлангийн авто зам, Баянгол дүүрэг 5-р хороо Төмөр замын гармаас Хилийн цэргийн 0164-р анги хүртэлх авто замын шинэчлэлт, Баянгол 7-р хороо Хорооллын эцсээс Гэмтлийн эмнэлгийн уулзвар хүртэлх замын газар чөлөөлөлтийн ажлууд хийгдсэн байна. 2017 оны авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлын явцын талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хавсарган хүргүүлэв.   О.Дагвадорж /Захиргааны хэлтсийн дарга/ 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ      2017 оны 03 сарын 16-ны өдөр                                                                                                 Налайх дүүрэг   ТОВЧ АГУУЛГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ 1 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавих, авто замын трасс болон газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Налайх дүүргийн Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил эхлэхтэй зураг, төсөв зохиогч “РОСТОВ” ХХК, “Налайх Дулааны Станц” ТӨХК, “Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ, Газрын алба, Замын цагдаагийн тасаг, Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба, Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба, “УБЦТС” ХК-ний Налайх Түгээх төв, Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх төв зэрэг байгууллагуудыг байлцуулан бэлтгэл ажлыг сайтар ханган, замын барилгын ажлын үеэр ажиллах тус тусын төлөвлөгөөг боловсруулах тухай үүрэг даалгавар өгсөн. Мөн чөлөөлөх шаардлагатай иргэн, аж ахуйн нэгжийн газруудад албан мэдэгдэл хүргүүлж, зохих хууль, журмын дагуу нэн даруй газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах тухай мэдэгдсэн. Мөн нийслэлийн Газрын албанд газар чөлөөлөх ажлыг хамтран зохион байгуулах тухай 2017 оны 03 сарын 14-ны өдрийн 3/485 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн. 50% 2 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан, суваг шуудуун хогийг цэвэрлэх, ойролцоо буусан айл өрхүүдэд анхааруулах  мэдэгдэл хуудас  хүргүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрсдийн ойр орчмын 50 мкв талбайн хогийг тогтмол цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/         Үер усны аюултай бүсэд буусан айл өрхийн судалгааг хороодоос авсны үндсэн дээр тухайн өрхөд анхааруулах мэдэгдэл хуудас тараана.         Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийт 3,2 км үерийн далан, суваг шуудууны зургийг, хэвийн, анхаарах шаардлагатай, зам тавьж бөглөсөн, шинээр хийх шаардлагатай зэргээр ангилан гаргасан.        ”Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын зам талбайн 18 үйлчлэгч “Сайн номуун” хийдийн  урд талаас 7 дугаар хороо, 1 дүгээр хороо хүртэлх гуу,  жалга, 4-н замын гэрлэн дохионы уулзвараас “МТ” шатахуун түгээх станц хүртэлх уурхайчдын гудамжны автозам дагуух нийт 2,8 км суваг, шуудуунд түүвэрчилсэн цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгуулж цэвэрлэсэн. 50% 3 Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар Налайх дүүрэгт Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Энэ жил 1 тэрбум орчим төгрөгийн ажил хийгдэнэ. Энэ ажлын тендер 03 сарын 24-нд нээнэ. Эхний ээлжинд Найрамдлын гудамжны авто замын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Тендер шалгаруулалтын дараа ажил эхлэх хугацаа тодорхой болсны дараагаар мэдээллийг дүүргийн хэмжээнд телевиз, фм, сонин, цахим хуудас, Фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан хүргэхээр төлөвлөж байна. 50%                            ХЯНАСАН:                            ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН                            ГАЗРЫН ДАРГА                                                        Ж.АЛТАНГЭРЭЛ                    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                           ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ                           ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Г.ОДОНТУЯА
2017-03-07 246
Үүрэг даалгавар Нийслэлийн шуурхай
Нийслэлийн Байгаль орчны газарт өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно. НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР   2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 02 дугаар сарын 24                                                                                                               Улаанбаатар хот № Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо Нэг. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих.хангаж ажиллах. 1 НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017.02.23-ны өдрийн хуралдаанаар Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн журмын нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулсан. Үүнд: 12 заалтыг нэмж, 12 заалтыг өөрчлөн найруулсан. Өөрчлөн найруулсан заалтууд нь газрын нэр, бүтцийн талаарх мэдээллүүд байсан болно. - - Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100                                                                                            ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                   П.БАТХҮЛЭГ                                                                                           ХЯНАСАН: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН                                                                                         ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Н.ЦЭЖИДДУЛАМ                                                                                            БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АСУУДАЛ                                                                                          ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                  Н.ОДОНТУЯА  “Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ   2017-02-24                                                                                            Улаанбаатар хот №   Үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Цаашид авч хэрэгжүү лэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100     1 2 4 5 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:   Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн   иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуу дад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   2017 оны 02 дугаа сарын 11, 12, 18, 19-ны Бямба Ням гаригуудад Дэнжийн 1000-н Хүчит шонхор зах руу явсан  авто замын түгжрэлийг бууруулах үүднээс 1 чигийн хөдөлгөөнд шилжүүлж 19 ширхэг түр тэмдэг байршууллаа. 1 чигийн хөдөлгөөний Эхлэл тэмдэг-2 Төгсгөл тэмдэг-2 Орохыг хориглоно тэмдэг-4 Саадыг тойрох тэмдэг-11 ширхэг байршуулсан байна. -ЧД-т Энхтайван найрамдлын ордны автобусны буудлын 45м хайсыг хурааж, Алтжин Бөмбөгөрийн зүүн урд талын авто машины зогсоолд байршууллаа. -БГД-т ТБД Андуудын автобусны буудлын хайсыг хурааж, Нарны гүүрний урдах түгжрэл үүсгэдэг хэсэгт сунгаж, тэмдэглээний дагуу байршуулсан. Хорооллын Номингийн ойролцоо эгнээ тусгаарлах хайс тавьсан. -СБД-т Түшиг их дэлгүүрийн урдах 94м хайсыг СБД-т 17-р сургуулийн авто замаас Зуслан руу явах чиглэлийн замын голоор байршууллаа. -СХД-т 34-р байрны ардах авто замд эгнээ тусгаарлах 100м хайс байршууллаа. Байгууллагын Шуурхай ажиллагааны хэсэг байнгын бэлэн байдалд ажиллаж байна. Сар шинийн баярын өдрүүд болох 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ний өдөр хүртэлх өдрүүдэд тус Газрын удирдах албан тушаалтнуудын  хяналт тавьж ажиллах жижүүрийн хуваарийг гарган Газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/53 тоот тушаалаар батлуулсан. Уг тушаалыг ЗАА-ны obi_obli@yahoo.com, info@ubroad.ub.gov.mn цахим хаягаар илгээсэн болно.     Сар шинийн баярын өдрүүдэд:   Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж,  замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй хэсгүүдэд түр тэмдгүүд болон эгнээ тусгаарлах хайсуудыг байршуулсан. Авто замын хөдөлгөө ний аюулгүй байдал, шуурхай зорчих нөхцлөөр хангахад хяналт тавин ажиллах. 100%   БИЕЛЭЛТИЙГ БАТАЛСАН ДАРГА:                                              Ж.ЧИНЗОРИГ БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН ҮАТХ-Н ДАРГА:                                  Д.АРИУНБОЛД БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТШӨГХ МЭРГЭЖИЛТЭН             Ж.МӨНХЖАРГАЛ 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                      /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/ № Товч агуулга Хугацаа   Биелэлт 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   /Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14 Сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд НЭМГ-т 2017 оны 02 сарын 24-ны оройн 16:00 цагаас 2017 оны 03 сарын 02-ны өдрийн 08:30 цаг хүртэл эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд тасралтгүй, түргэн шуурхай хүргэх, тусламж үйлчилгээг зохицуулах зорилгоор  “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цохицуулах тухай” НЭМГ-ын даргын А/24 дүгээр тушаал гарган харьяа байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тус тушаалаар сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд НЭМГ-т ажиллах хариуцлагатай жижүүрүүд болон хяналт тавих албан тушаалтнуудыг нэрсийг баталгаажуулан НЗДТГ, Нийслэлийн шуурхай удирдлагын төв, ЭМЯ руу хүргүүлсэн. Мөн харьяа эрүүл мэндийн  байгууллагууд сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган НЭМГ-т ирүүлсэн. НЭМГ-ын харьяа байгууллагуудын цагаан сарын баярын өдрүүдэд ажиллах цагийн хуваарийг гарган www.ubhealth.mn сайтад байршуулан ажиллалаа.   2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/ 14 Хамааралгүй 3 Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/ 14 Хамааралгүй 4 Нийслэлийн 2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын задаргааг 1 дүгээр улиралдаа багтаан шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14 Хамааралгүй  2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ      Нийслэлийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газар № Өгсөн үүрэг даалгавар Хүрсэн үр дүн   Үүрэг даалгавар биелээгүй бол шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 Ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагад гарч болзошгүй гэнтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж өрөөний цахилгаан хэрэгсэлээ бүгдийг унтрааж тэжээлээс салгах, өрөөний гэрлээ унтраах, хаалга цонхоо хааж түгжин бие биедээ хяналт тавин явахыг нийт ажилтан албан хаагчдад анхааруулан зарласан. Мөн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллуулах тушаалын дагуу байгууллага дээр хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүр ажиллуулсан.   Долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд мөн адил мөрдөн ажиллаж байх. 100   ------ оОо ------2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 03 дугаар сарын 02       Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5          1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   /Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Холбогдох байгууллагуудад сар шинийн өдрүүдэд шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. Сар шинийн өдрүүдэд гарсан зөрчилгүй тайван байсан болно. Тус дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/57 дугаар захирамжаар Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн хуваарийг гарган дүүрэг болон 28 хороодод хариуцлагатай эргүүл жижүүр нь  баярын өдрүүдэд  ажиллалаа. Дээрх баярын өдрүүдэд тус дүүрэгт ямар нэгэн гарсан зөрчилгүй тайван өнгөрлөө. Нийслэлийн Шуурхай төвийн  310005 дугаарын утсанд нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг тогтмол мэдээлж ажилласан. 2017 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд хэлтсийн ерөнхий эргүүлээр Урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын дэслэгч С.Должинсүрэн, Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Сүхбаатар, Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын дэслэгч Б.Амандых, Гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн захирагч, онцгой байдлын дэд хурандаа  Х.Буяндэлгэр, Автын механик, онцгой байдлын ахмад Ш.Ганзориг нар ажиллалаа. Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын дэслэгч Б.Амандых 2017.02.26-ны өдрийн 06:30 цагт Гал түймэр унтраах, аврах 63 дугаар анги, 07:40 цагт Гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнд “Яаралтай цуглар” дохио өгч ангийн бие бүрэлдэхүүнд тус тус хувцасны болон аранзны үзлэг хийлээ. “Яаралтай цуглар” дохиогоор ажиллахад зөрчил дутагдал илэрээгүй болно. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг  гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх 4900  тараах материалыг   4300  гаруй иргэнд  хүргүүлж, 216 аж ахуй нэгж байгууллагад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, заавар зөвлөмжийг хүргүүлж ажиллалаа.  Дүүргийн 14-р  хороонд байрлах  Нарантуул худалдааны төвд  тус хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн, дэслэгчээр ахлуулсан  ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 631 дүгээр дамжааны 6 сонсогчид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээг  10-16 цагийн хороонд дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд: Галын аюулын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  1600 гаруй иргэдэд   гамшгийн 5 төрлөөр  ухуулга сурталчилгааны материал 600 ш  тарааж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг 120 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагад өгч  ажилласан. Дүүргийн 14-р  хороонд байрлах  Сандэй плаза худалдааны төв  Баянзүрх дүүргийн 14-р  хороонд байрлах  Сандэй плаза  худалдааны төвд  тус хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн, хошууч Х.Цогбадрахаар ахлуулсан  ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 631 дүгээр дамжааны 6 сонсогчид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээг  10-16 цагийн хороонд дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд: Галын аюулын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  700 гаруй иргэдэд   гамшгийн 5 төрлөөр  ухуулга сурталчилгааны материал 500 ш  тарааж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг 36  аж ахуй нэгж байгууллагад өгч  ажилласан.  Дүүргийн 6-р  хороонд байрлах Баянзүрх худалдааны төвд  тус хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, дэд хурандаа  Б.Сүхбаатараар ахлуулсан  ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 631 дүгээр дамжааны 6 сонсогчид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээг  10-16 цагийн хороонд дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд:Галын аюулын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  550 гаруй иргэдэд   гамшгийн 5 төрлөөр  ухуулга сурталчилгааны материал 500 ш  тарааж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг  22  аж ахуй нэгж байгууллагад өгч  ажилласан.   100%                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН                                                  ХЯНАСАН                                                                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН                                                МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА          НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР   2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 03 дугаар сарын 03                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5 6 7 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: Сар шинийн баярыг зүй зохистой тэмдэглэн өнгөрүүлэх, хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах. Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалаар байгууллагын хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл ажиллах хуваарийг баталж, нийт ажилтнуудад үүрэгжүүлсэн. 2 сарын 24, 27, 3 сарын 1-ний өдрүүдэд 4 ажилтан хариуцлагатай эргүүл ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэн Нийслэлийн шуурхай албаны 310005 утсанд мэдээлж ажилласан. -         Байгууллагын хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн тэмдэглэлийг баримтжуулсан. 100 2 Байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх. Газрын даргын 2017 оны 02 сарын 20-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар 170,000 төгрөгийн төсөв баталсан. Нийт 3 ахмадад хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг тус бүр 40,000 төгрөг гардуулсан. -         Жил бүрийн олон улсын ахмадын баяр болон сар шинийн баяраар байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлнэ.   100 Нийт хувь 100%             ХЯНАСАН:                                                            ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                                                                                 Д.ОЮУНТУЯА   БОЛОВСРУУЛСАН:                                                            ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ж.БЯМБАА 3. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудын жагсаалтыг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ       Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО                                                                                                                                                                                              2017.03.02                                                                                                   Тайлбар: Тус байгууллагад хамааралтай заалт үгүй болно.                                              ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                          НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН                                          ХОРООНЫ ДАРГА                                     Ж.ГАНБОЛД                                            БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                            МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ                                          ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН                                           МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ 2017  ОНЫ 02 ДҮГААР САРЫН 20-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                                                                                            Багануур дүүрэг                 Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5 6 7 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:   Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.   Гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх зорилгоор ЦЕГазрын даргын тушаалаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 2-р зэрэгт шилжин ажилласан. 2017.02.26-ны өдрөөс эхлэн Хоногт 3 машинаар 24 цагаар 6 албан хаагч хөдөлгөөнт эргүүл хийж ажилласан. Хэрлэнгийн пост болон Цагдаагийн постонд 24 цагаар 3 албан хаагч хяналт тавин ажилласан. Өдрийн цагаар 20 албан хаагч дүүргийн хэмжээнд эргүүл хийж ажилласан. Биелэсэн. Байхгүй         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх                 Дүүргийн “Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ийг шалгахад  15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, хэрэглэгчид өгөх даралт 100 буцах 70 -тай хэвийн, 2 зуух ажиллагаанд 5 зуух нөөцөнд байсан хоногийн нөөц 1,5 байв. “БНЗӨБЦТС” ТӨХК Багануур цахилгаан түгээх сүлжээ салбар 16 цагаас хойш дуудлага 3, Багануур-Ус ОНӨААТҮГ дуудлага 2 ахуйн дуудлага, Эрүүл мэндийн төвийн хариуцлагатай жижүүр эх эмч Ц.Гэрэлцэцэг 103- ын дуудлага 23,  ажил хэвийн байв. Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа онц чухал объектуудын хариуцлагатай жижүүрүүдийн үүрэг гүйцэтгэлтийг тус тус шалгахад үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан.           Биелэсэн.         Байхгүй         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.   Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017.02.21 өдрийн А/73 дугаар захирамжаар хариуцлагтай жижүүр томилон нийт 8 байгууллагын 18 албан хаагч ажилласан. 2017.02.26-ны өдрийн 08 цагаас 2017.03.02-ны 08 цаг хүртэл хаиуцлагатай жижүүр томилогдон ажиллахад ямар нэгэн зөрчил илрээгүй. Биелэсэн.   Байхгүй         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх   Дүүргийн хэмжээнд 2 машинаар 4 албан хаагч мянганы зам дагуу хяналтыг 24 цагийн турш хийж хэрэгжүүлсэн. Хот доторх уулзварууд дээр хөдөлгөөн зохицуулалтаар 6 албан хаагч хяналт хийсэн. Биелэсэн.   Байхгүй         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салааны захирагч, салааны захирагчийн туслах нар  галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 1.3.4.5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон худалдааны төвүүд болон хүнс барааны дэлгүүрүүдийг / нийт 38/  хамруулан зөвлөмж сэрэмжлүүлэгийг өгч ажиллалаа. Биелэсэн.   Байхгүй                                                                                                                                                                                                     2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР   2017 оны 03 дугаар сарын 02                                                                                                     Улаанбаатар хот Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  Үүрэг даалгавар: Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах. 01 2017 оны 02 дугаар сарын 25-наас 03 дугаар сарын 01-ийг хүртэлх Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган байгууллагын даргаар батлуулан  ажиллуулаа . Энэ хугацаанд  хүүхдийн төв 4 жижүүр, жижүүр багшаар Бүлэг удирдсан нийгмийн ажилтан 10  залуучуудын төвд жижүүрээр 3, Ээлжийн нийгмийн ажилтан 4 тус тус ажиллаа. Хариуцлагатай жижүүрээр Д.Буянтогтох,  Арга зүйч Б.Ундрал, Аж ахуйн дарга Б.Мөнхдалай, Хүний нөөц Б.Дамдинсүрэн  нар баярын өдрүүдэд хүүхдийн төв болон залуучуудын төвийн ажил байдалтай танилцан хяналт тавьж ажилласан. Байгууллагын хэмжээний хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаан  ямар нэгэн доголдолгүй хэвийн байсан. Баярын өмнөх өдрүүдэд тус цогцолборын нийт багш ажилчид нэгдсэн их цэвэрлэгээ хийж  6520м2  зам талбайн цас, мөсийг  цэвэрлэн замын халтиргаа гулгааг арилгаж 8 шуудай хог хаягдлыг ачуулж иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж ажилласан. Баярын өдрүүдээр хүүхэд, залуус хэвийн тайван сайхан шинэлж өнгөрүүлсэн.                                   ТАНИЛЦСАН:                   ДАРГА                                         Б.ЛХАМСҮРЭН                     ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН            М.ЧУЛУУНХҮҮ 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр   №     Үүрэг далгаврын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Хүрсэн бодит Үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/   Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан     Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ       Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5       6 1 Тус газарт 128,848.4 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 106 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг захирамжаар шилжүүлсэн. Үүнээс: -      Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 101,976.2 сая төгрөгийн 53 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж байгаагаас  97,385.6 сая төгрөгийн 42 төсөл, арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч байгаа, 2,936.3 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ тендерийн бэлтгэл шатандаа, 1,654.3 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй  байна. -      Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12,713.2 сая төгрөгийн 41 төсөл, арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч байна. -      Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр: 7,268.7 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 3,309.3 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээ тендерийн үнэлгээ хийгдэж, 3,959.4 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээ тендерийн бэлтгэл шатандаа байна. -      Дэлхийн банкны санхүүжилтээр: 1,206.9 сая төгрөгийн 4 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 224.7 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ гэрээ байгуулах шатандаа, 187.6 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа, 14,432.5 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч байгаа, 780.1 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ тендерийн бэлтгэл шатандаа байна. -      2016 оноос хойш хэрэгжиж байгаа 5,683.1 сая төгрөгийн 6 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаагаас 1,346.0 сая төгрөгийн 2 ажил гэрээ байгуулах шатандаа, 4,337.1 сая төгрөгийн 4 ажлын зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй байна.   - - - 90%                                                                                                                                      ТАНИЛЦСАН:                                              ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА                                                                                          ХЯНАСАН:                                                                                                                              ОРЛОГЧ ДАРГА                                         Б.ГҮНДСАМБУУ                                                                                            ЗСХ-н ДАРГА:                                             Б.СЭРГЭЛЭН                                                                                              БОЛОВСРУУЛСАН:                 МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА   2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 03 дугаар сарын 02                                                                                                                                             Улаанбаатар хот № Хариуцсан хэлтэс   Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 АУДИТ ДОТООД, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. 1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор I улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан болон шинэчлэн батлуулахаар төлөвлөсөн 7 дүрэм журам, 2 дэд хөтөлбөр байгаагаас НИТХ-ын 2017.02.23-ны өдөр 4 журам хэлэлцүүлсэн. -       Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам, -       Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах  журам, -       Нохой муур тэжээх,  устгах, нохойны худалдаа аж ахуй эрхлэх журам, -       Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байгуулахад дагаж мөрдөх журам     2.”Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулхад дагаж мөрдөх журам”-ыг 2017 оны 02-р сарын 16-ны өдрийн НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн бөгөөд НИТХ-д өргөн бариад байна. 3. Хотын ЕМ-ийн зөвлөлийн 2-р сарын 22-ны өдрийн хурлаар “Согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журам”-ыг хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн бөгөөд НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр өргөн барьж байна. 4. Хог хаягдлын менежментийн журмыг боловсруулж хэлтсийн дарга нараас санал авч байна. 1.НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  2017.02.23-ны өдрийн  дугаар хурлаар “Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой муур тэжээх, устгах, нохойны худалдаа аж ахуй эрхлэх журам” –уудыг хэлэлцүүлсэн. 2. НЗД-ын 2017.02.09-ны өдрийн зөвлөлийн хурлаар “Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн. -         1. НЗД-ын зөвлөлийн хуралд “Хог хаягдлыг ангилан ялгах журам”,  “Согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журам”-ыг хэлэлцүүлж, НИТХ-д өргөн барих, 2. “Гадна зар сурталчилгааны журам”-ыг НИТХ-ын ээлжит чуулганаар хэлэлцүүлэх , 3. Эзэнгүй нохой муур устгах, тэжээх,  журам” батлагдсантай холбогдуулан НМЭГ, дүүргүүдийн ЗДТГ уг журмыг мөрдөн ажиллах. 4. “Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах  журам”-ыг дахин боловсруулж хэлэлцүүлнэ             90% 2   ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС   1.Сар шинийн баярын өдрүүдэд: ·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. ·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. ·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. ·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх ·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   2. Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/ 1. Алтан унжлагат хэмээх гал тахиа жилийн сар шинийн баярын өдрүүдэд нийт инженер хангамжийн байгууллагуудаас гэрийн жижүүр, хариуцлагатай жижүүр болон аваарийн нөөцийн мэдээллүүдийг авч нэгтгэсэн. Баярын өдрүүдээр Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг ерөнхий менежерийн удирдамжаар боловсруулж баталсан. Тус хариуцлагатай жижүүрээр харъяа алба хэлтэс, агентлангийн 17 удирдах албаны албан хаагчид 2017.02.24-03.02-ыг дуустал ажиллахаар байгаа. Мөн Баярын өдрүүдээр худалдаа үйлчилгээ болон нийтийн тээвийн хэрэгслийн ажиллах цагийн хуваарийг хотын ерөнхий менежерээр батлуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлсэн.                                           2. Тус алба нь нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын “Тулга” системд холбох ажлын техникийн даалгавар ажлын тоо хэмжээ, батлагдсан зураг төсвийг ерөнхий менежерийн 2017.01.04-ний өдрийн 01/04 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн болно. НХААГ-аас худалдан авах ажиллагаатай холбоотой ажлын даалгавар , зураг төсөл зэргийг шаардаагүй байна.                                                                                                                             2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 03 дугаар сарын 02                                                                                                              Улаанбаатар хот Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: ·      Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. ·      Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. ·      Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. ·      Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх ·      Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   /Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/59 тоот “Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай” тушаалын дагуу хариуцлагатай эргүүл гарган Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллага, иргэдийг Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг ханган, хэрэгцээний халуун, хүйтэн ус, дулаан хангамжаар ханган ажилласан. = = ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ         Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ № 2 3 4 5 6 7 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: ·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. ·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. ·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. ·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх ·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   /Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Газрын хэмжээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 26- аас 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулсан. 2017 оны 02 дугаар сарын 26- нд Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 2017 оны 02 дугаар сарын 27 -нд Захиргааны хэлтэс 2017 оны 02 дугаар сарын 28-нд Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 2017 оны 03 дугаар сарын 01-нд Газар тариалангийн хэлтэс тус тус хариуцлагатай жижүүрээр ажиллаа.     100                                                          ХЯНАСАН:                         ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН                           НЭГТГЭСЭН: ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Х.БИЛИГСАЙХАН     Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт   2017.03.02                                                                                                                                                                  Сонгинохайрхан дүүрэг   Д/д   Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4   Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд Цагдаагийн ерөнхий  газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Цагдаагийн   бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах тухай” Б/89, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн  “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж, эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлах тухай” Б/131 дүгээр тушаалыг   үндэслэн хэлтсүүдийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжиж ажилласан. Цагдаагийн хэлтсүүд  мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв болон СЭЛБЭ-10-аас 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 01-ны өдрийн хооронд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас  гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй  2965 дуудлага, гэмт хэргийн шинжтэй 271 дуудлага, 28 өргөдөл гомдол бүртгэгдэж, түдгэлзүүлснээс 8, ажиллагаанаас 12,  урьд цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй 13 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж ажилласан.  Энэ хугацаанд 6 гэмт хэрэг таслан зогсоож, гудамж талбайд биеэ авч явах чадваргүй болон ар гэртээ агсам согтуу тавьсан 360 хүнийг саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 103 болон ар гэр асран хамгаалагчид нь 19 хүнийг тус тус хүлээлгэн өгсөн.  Захиргааны зөрчил гаргасан 1961 иргэнийг 13.194.000 төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл-285, ААНБ-26, Дэлгүүр-156, Баар-16, Зочид буудал-38, 289 хүний биед үзлэг шалгалт хийж хэргийн газрын хамгаалалт 26 удаа хийж, 8216 км явж үүрэг гүйцэтгэж ажилласан байна.       100% Үүрэг даалгавар 2: Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.   Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан. Баярын өдрүүдэд ирүүлсэн дуудлагыг цаг тухай бүрт нь шуурхай шийдвэрлэж ажиласан. Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд инженерийн шугам сүлжээтэй холбоотой 3 дуудлага ирсэнийг холбогдох газарт мэдэгдэж арга хэмжээ авч ажилласан.       100% Үүрэг даалгавар 3: Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.   Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд Засаг даргын “Бэлэн байдлыг хангуулах ерөнхий эргүүл, жижүүр томилох тухай” А/82 дугаар захирамжийн дагуу Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2017 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр хүртлэх хугацаанд 24 цагаар ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүрүүд ажиллан нийт 5 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч шийдвэрлэн Нийслэлийн шуурхай удирдлагын төвд хариуг өгч мэдээ мэдээлэл солилцож ажиллалаа. Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллага, хороодын хариуцлагатай жижүүрүүд дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүртэй холбоотой ажиллан нөхцөл байдлын мэдээг цаг тухайд нь өгч ажилласан.               100% Үүрэг даалгавар 4: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  нэмэлт хайсуудыг байрлуулж хөдөлгөөнийг зохицуулж ажилласан. Үүнд: Сутай буянт ХХК захын урд зам дээр байрлах хөдөлгөөн хязгааралсан 150 м хайсыг шилжүүлэн Содон хороолол урд замд 20ш хайс, Хөтлийн уулзварт зүүн баруун тийш 15ш хайс, Энхжин худалдааны төвийн урд замд байрлах эгнээ тусгаарласан 150м хайсыг шилжүүлэн баянхошууны тойргийн уулзварын зүүн талд байрлуулж хөдөлгөөн зохион байгуулсан. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн автобусны буудлын нэгдүгээр эгнээ тусгаарласан хайсыг мөн адил шилжүүлэн авч ашигласан байна. Үүнд: Цамбагарав төвийн урд байрлах нийтийн тээврийн хэрэгсэлийн автобусны буудалд байрлах нийт -15ш хайс Хархорин хүрээ ХХК-ны арын замд автобусны буудалд байрлах - 8ш хайс, Москвагийн гудамж Саппрогийн автобусны буудлын 30ш хайс, 1-р хороололын 32-н автобусны буудалд байрлах эгнээ тусгаарласан 12ш хайс, Сүлжмэлийн автобусны буудлын 3ш  хайс зэргийг Баянхошууны жанцангийн уулзвараас хойш байрлуулж ашигласан байна. 5-н шарын автобусны буудлын 14ш  хайсыг шилжүүлэн сутай буянт захын урд замд эгнээ тусгаарлан тавьж сар шинийн баярын өдрүүдэд ачаалалыг бууруулах талаар арга хэмжээ авч ажиллалаа.         Үүрэг даалгавар 5: Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 26-нд Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч онцгой байдлын ахмад Ч.Артаг, Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн онцгой байдлын хошууч Б.Бат-Очир, Гал түймэр унтраах, аврах 11, 26, 29 дүгээр ангийн салаадын захирагч болон 23 алба хаагч, Хууль сахиулахын их сургуулийн онцгой байдлын сургуулийн 632-р дамжааны 22 сонсогч, 2 техник хэрэгсэлтэйгээр дүүргийн 13, 14, 17, 18-р хороодын оршин суугчид иргэд хөдөлмөрчидөд  гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар заавар, зөвлөмж сэрэмжлүүлэг хүргэж, нээлттэй өдөрлөгийг 18 дугаар хорооны “Драгон” худалдаа үйлчилгээний төвийн дэргэд зохион байгуулж ажиллалаа. Арга хэмжээний хүрээнд Онцгой байдлын албанаас 47 албан хаагчид нийт 1190 гаруй иргэнд гамшиг осол болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгч, санамж сэрэмжлүүлгийн материал 3000 ширхэгийг тарааж ажилласан.       100%         БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ        2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2017.03.02                                                                                                   Багахангай дүүрэг   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100   Сар шинийн баярын өдрүүдэд: иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, хот хоорондын тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   Сар шинийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан ГАУС-х зорилгоор Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 ААНБ, иргэдийн барилга байгууламж, 130 айл өрхөд хяналт шалгалт явуулж 45 зөрчил илрүүлж 10 зөрчил дутагдлыг мэргэжлийн заавар зөвлөмж өгч арилгуулан 110 гаруй хүнд урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийж 90 гаруй гарын авлага материал тараасан байна. Баяр амралтын өдрүүдэд хот хоорондын зам даваагаар зорчих үед тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангаж хөдөө орон нутагт зорчигчдод төөрч осгох, амь насаа алдах аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар санамж сэрэмжлүүлгийг барйшуулж, хот хоорондын зорчигч тээврийн “Хийморийн зам” ХХК-д хүргэж ажилласан. Дүүргийн Засаг даргын “Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай” 2017 оны А/43 дугаар захирамжаар Онцгой комиссын гишүүд хуваарийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэлх хугацаанд улсын онц чухал обьект болон галын аюултай обьектын харуул хамгаалалт, галын аюулгүй байдал, байгууллагуудын томилгоот эргүүл жижүүрүүдийн үүрэг гүйцэтгэж буй байдалд хяналт тавьж заавар зөвлөмж өгч ажиллаж байна. Гал унтраах болон шуурхай албаны автомашин, техник хэрэгсэл, холбоо, зарлан мэдээллийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт хийж холбогдох үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Цахилгаан үүсгүүрийн шатах тослох материалын нөөц бүрдүүлж бэлэн байдлыг хангасан. Гал унтраах болон шуурхай албаны автомашинуудын бэлэн байдлыг хангаж дүүргийн Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн ААНБ-ын харуул манааг шалгахад шуурхай албаны автомашиныг томилгоожуулан үүрэг гүйцэтгэсэн. Баярын өдрүүдэд гарсан зөрчилгүй байв. - - 90 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР       2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ     № Товч агуулга Биелэлт 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: ·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. ·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. ·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. ·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх ·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   /Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/  Газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ний өдрийн А/07 дугаар  тушаалаар хариуцлагатай  жижүүрт томилон ажиллуулах тухай тушаалаар 6 албан хаагч хуваарийн дагуу 02 дугаар сарын 27-03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл ажиллаж Нийслэлийн шуурхай албанд мэдээг хүргүүлэн ажилласан.                           ХЯНАСАН;ДАРГА                                               Я.БАЙГАЛМАА                                                    БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТӨЛӨВЛӨЛТ,ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ                  ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                Э.ЗОЛМАА  2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ      2017 оны 03 сарын 02-ны өдөр                                                                                                       Налайх дүүрэг   ТОВЧ АГУУЛГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. Монголын уламжлалт Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэлх хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлсэн тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, тус тасгийн 11 алба хаагч батлагдсан хуваарийн дагуу байнгын хяналтын пост, эргүүл, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж, алба хаагчид сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй ажиллалаа.  Гудамж талбайд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдад өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах үүрэг өгч, зааварчилгаанд гарын үсэг зуруулж, алба хаагчдад нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, гэрэлтүүлэгч хантааз өмсгөн үүрэг гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна. Хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийн чиглэлд гарч буй алба хаагчдыг гар станцаар бүрэн хангаж, хэлтсийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ахлах офицер нар эргүүлийн чиглэлд байнгын хяналт тавьж ажилласан. Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг улсын онц чухал обьектыг эргүүлийн чиглэлд хамруулснаар ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдээгүй. Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн захиргааны хяналтанд 36 хүн байдаг ба уг хүмүүсийг сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхгүй байх талаар баталгаа гаргуулан авч, байнга архидан согтуурч, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг архаг архичдыг хяналтандаа авч ажилласан. Баярын өдрүүдэд иргэдээс нийт 52 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн шинжтэй 6, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 43, замын хөдөлгөөний аюлгүй байдлын дүрэм зөрчсөн 2 зөрчил  бүртгэгдэж, Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд тухай бүр нь шуурхай хүргэж ажилласан. Баяр амралтын өдрүүдэд алба хаагчдаас шалгаж буй эрүүгийн хэргийн болон цагдан хорих хугацаа алдах зөрчил дутагдал гараагүй байна. Саатуулах байранд хэлтсийн хариуцлагатай эргүүл болон жижүүрийн ахлах офицерууд тогтмол хяналт тавьж ажилласнаар саатуулах байранд ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдээгүй, хүний эрх зөрчигдөөгүй. Баярын өдрүүдэд архи согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэж бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан 39 иргэнийг саатуулах байранд хүлээн авч ажилласан. Сар шинийн баярын өдрүүдэд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 29 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, захиргааны зөрчилд холбогдсон иргэдийн асуудлыг хэсгийн байцаагч нар томилгооны дагуу шуурхай шийдвэрлэн ажилласан. Дүүргийн хэмжээнд баярын өдрүүдэд хүнд, онц хүнд гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба гадаадын иргэнтэй холбоотой гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил үйлдэгдээгүй. 100%   Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.   2017 оны 02 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 01-нийг дуустал Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-т нийт 70 дуудлага ирснээс ус алдалт-54, халаалтын-4, бохирын-12 дуудлагыг бүрэн барагдуулж ажилласан байна.  5 дугаар хорооны Городок тосгоны шугам сүлжээ, уурын зуух хэвийн хэмжээнд ажилласан. 2017 оны 02 сарын 27-ны 01.40 минутанд цэвэр усны станцын усан сангийн холбох камер дотор гэмтэл гарч, тухайн өдрийн хариуцлагатай жижүүр засварын шуурхай бригадыг дуудаж, гэмтлийг илрүүлэх хугацаанд Дүүргийн халаалтыг доголдуулахгүйн тулд Дулааны станцын нэмэлт усны санг бүрэн дүүргэж, 03.20 минутанд төв шугамын хаалтыг хааж, усыг түр хугацаагаар хязгаарласан. Холбох камерт дүүрсэн усыг 03.20 минутаас 06.30 минут хүртэл соруулж, шугамыг ил гаргахад ф80 мм голчтой хаалт хагарсан гэмтлийг олж илрүүлсэн. Энэ хугацаанд дүүргийн Засаг дарга болон бусад ерөнхий жижүүр холбогдох удирдлагууд бүгд ажилласан. Засварлах хугацаанд Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангийн худгаас зөөврийн 4 машинаар ус авч, орон сууцны өрхүүдэд ус түгээсэн. Мөн тус байгууллагаас 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй шуурхай засварын бригад, Дулааны станцаас 2 инженер, УСУГ-аас 3 инженер, Онцгой байдлын хэлтсээс-2, ЗАА-1 нийт 20 хүн хамтран ажиллаж шугамын гэмтлийг шуурхай засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулж, 08.40 минутанд сүлжээний насосыг түлхэж, дүүргийн усан хангамжийг жигдрүүлж ажилласан. 50%   Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.            Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 20-ны өдрийн А/57 дугаар захирамжийн дагуу Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүрийн хуваарийг гарган ерөнхий эргүүлээр 3, ерөнхий жижүүрээр 9 албан хаагч томилогдон 2017 оны 02-р сарын 27-ноос 2017 оны 03-р сарын 02-ны өдрийн дуустал 3 ээлжээр ажиллалаа. Мөн дүүргийн хэмжээнд 7 хороо, 37 байгууллага дотооддоо хариуцлагатай эргүүл жижүүр гарган, цаг тутамд мэдээлэл солилцож ажилласан. Баяр, амралтын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд гарсан зөрчилгүй тайван байлаа. 02 дугаар сарын 26-27-ны шилжих шөнө цэвэр усны станцын усан сангийн холбох камер дотор гэмтэл гарч дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүр, дүүргийн Засаг дарга, холбогдох 20 гаруй засварчид шуурхай ажиллаж, шинийн нэгний өглөө 09 цаг 40 минут гэхэд хэвийн хэмжээнд оруулж ажилласан. Цэвэр усны шугамыг засварлаж хэвийн хэмжээнд оруулах хүртэл усны машин зөөврөөр орон сууцны айл өрхөд ус түгээх арга хэмжээ авсан. 100%   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Дүүргийн нутаг дэвсгэрт болон дайран өнгөрч байгаа орон нутгийн замуудад хяналт шалгалт хийж, 6119 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 1146 зөрчил илрүүлсэнээс тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 4, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 33 зөрчил илрүүлж, зөрчил гаргасан 1110 хүнийг 43.824.000 төгрөгөөр торгож, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 3 хүний эрхийг хасаж, 1,440,000 төгрөгөөр торгож  ажилласан байна.   2017 оны 02 дугаар сарын 27-ны шинийн нэгний өглөө Цонжинболдог, Багахангай дүүргийн чиглэлд өглөөний нар мандахыг үзэхээр явсан иргэдийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтанд тасгийн 10 алба хаагч 05-10 цаг хүртэлх хугацаанд 5 цэгт 2 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэж, баярын өдрүүдэд  зам тээврийн ослын 1 гомдол, мэдээллийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэн, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 2 зөрчил илрүүлж, энэ хугацаанд дүүргийн замд хүний амь нас хохирсон, гэмтэл учирсан  зам тээврийн осол хэрэг гараагүй. 100%   Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   Сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд гамшиг осол, гал түймэр, цаг агаарын болзошгүй үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээг иргэд олон нийтэд  дүүргийн телевиз, ФМ 104.7, төв гудамжны ЛЭД дэлгэцээр өдөр бүр хүргэж ажиллалаа. Мөн 2017 оны 02 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд 1, 2, 3, 4, 7 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг “Оргил Налайх” худалдааны төв, “Everyday” супер маркет, “Баянгийн бүрд” зах, “Буян Налайх” худалдааны төв, Стар худалдааны төв зэрэг хүн ам олноор цуглардаг үйлчилгээний байгууллагуудад Цагаан сарын баяр амралтын өдрүүдэд болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулгыг Онцгой байдлын хэлтсээс хийж, чанга яригч бүхий 2 автомашинтай 13 албан хаагч, Ахлагчийн сургуулийн 17 сонсогч нийт 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж 300 ширхэг санамж материалыг тарааж ажилласан. Баяр, амралтын өдрүүдэд гал түймрийн нэг дуудлагаар ажиллаж, шуурхай унтраасан. 100%                                     ХЯНАСАН:                         ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               М.БААТАРЦОГТ   БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                             Г.ОДОНТУЯА       2017 оны 02 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр                                                                                    Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                                                                                                                                                          өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт   Ус сувгийн удирдах газар № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100 Хариу-цах алба хэлтэс 1 2 3 4 5 6 7 1 Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Сар шинийн баяртай холбогдуулан  хэрэглэгчдийн  ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ашиглалтын хэвийн найдвартай, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах,  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллага дээр баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хувиар гарган ажилласан бөгөөд нийт зохион байгуулалтын нэгжүүдэд цэг салбар болон тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээндээ урьдчилсан үзлэг хийж шаардлагатай тохиолдолд засвар үйлчилгээг хийлгэж ажилласан.     100% ҮАХХ 153Маягт ШБ-01 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН       ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар Огноо: 2017.03.02     № Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4 5 6 1 Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.               Үүрэг даалгаврын хэрэгжүүлж ажиллах тухай 2017 оны 02-р сарын 21-ний өдрийн 12-а/920 дугаарын албан бичгийг харьяа нэгж, хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.   Үүрэг биелэсэн                 Иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны “Цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах тухай” Б/89 дүгээр тушаал, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж, эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлах тухай” Б/131 дүгээр тушаалын батлагдсан.   Тушаалын хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны 09:00 цагийн хооронд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн албаны бэлэн байдлыг хангаж ажилласан.     Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороонд 5 цэгт 15, Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороонд 29 цэгт 29, Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 17 цэгт 42, нийт 51 цэгт 86 камер суурилуулж  дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсээс үйл ажиллагаа, ашиглалтад хяналт тавьж ажилласан Камерийн хяналт бичлэгээр 14 зөрчил 5 гэмт хэргийг илрүүлсэн.       Халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр томоохон зах, худалдааны төвүүдэд ОНАБХА-ын Хамгаалалтын 1-р газрын 10 алба хаагчийг төлөөлөгч нартай хамтруулан энгийн хувцастай үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 8 хулгайн хэргийг үйлдэл дээр нь илрүүлж ажилласан.       Нийслэл хотын гудамж талбайд үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлийг шуурхай илрүүлэх, таслан  зогсоох үүрэг бүхий замын цагдаа, хэв журам хамгаалах албаны алба хаагчдаас бүрдсэн 66 алба хаагчийн “Шуурхай бүлэг”-ийг Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 02 тоот тушаалаар байгуулж, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн нутаг дэвсгэрийн 36 цэгт 24 цагаар 6 хоногийн хугацаанд ажиллуулсан.   Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 6 дуудлага хүлээн авч шийдвэрлэн, 3852 автомашин, 2288 иргэн, 80 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалган 3 гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулан танхайрсан 25 иргэнийг саатуулж, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 33 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, зөрчил гаргасан 1215 иргэнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 21.607.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 46 зөрчил илрүүлж, эрэн сурвалжлагдаж байсан 3 этгээдийг олж тогтоон ажилласан.       Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гудамж талбай, олон нийтийн газар нийтийн хэв журам сахиулан, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эргүүлийн хүчийг нэмэгдүүлэн зохион  байгуулж, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсээс 515, Хууль сахиулах их сургуулиас 515, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 190,  63 авто эргүүлд 126, 16 дэд хэсэгт 32 нийт 1378 алба хаагч өдөр бүр үүрэг гүйцэтгэж, давхардсан тоогоор явган эргүүлд 1080 чиглэлд 2261 алба хаагч, 196 авто эргүүлд 392 алба хаагч, 48 дэд хэсгийн жижүүрт 96 алба хаагч ажилласан. Эргүүлийн алба хаагчид зөрчил гаргасан 1015 иргэнийг 12.541.000 төгрөгөөр торгож, 10 гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлж ажилласан байна.                                                     ХЯНАСАН:                          ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН                         ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                            Б.БАТСУУРЬ                             БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                         ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН                         АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                                  Ц.ОЮУНГЭРЭЛ  2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх   Сар шинийн баярын болон амралтын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хэвийн ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: а/ Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай” А/25 дугаар тушаалын дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 27, 28, 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд тус газрын 21 ажилтан хариуцлагатай эргүүл,  жижүүрээр ажиллаж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэв. б/ Сар шинийн баярыг угтсан арга хэмжээний талаар: Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Сар шинийн баяр угтсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” А/13 дугаар тушаалын дагуу автомашины улсын дугаарын хязгаарлалт тогтоосон амралтын өдрүүд буюу 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12, 18, 19-ний өдрүүдэд Дэнжийн мянгын Хүчит шонхор худалдааны төвийн авто замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 4 Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч шугам замын хяналт тавин ажиллаж, алслагдсан гэр хорооллоос Нарантуул олон улсын худалдааны төв рүү 11 чиглэлд их багтаамжийн автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж 16 Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, 7 жолооч  нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. в/ Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудын өргөтгөсөн шуурхайг 2017 оны 02 дугаар сарын 03, 20-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, сар шинийн баярыг угтсан болон баярын өдрүүдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар танилцуулж, иргэд зорчигчдод гомдол чирэгдэлгүй соёлтой үйлчлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар санамж, зөвлөмж өгч ажилласан. Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын дагуу 21 аж ахуйн нэгж байгууллагад Монголын уламжлалт Цагаан сарын баяр амралтын өдрүүдэд 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тухай албан бичиг хүргүүлж хяналт тавин ажиллалаа. г/ Ажлын гүйцэтгэлийн талаар: Сар шинийн баярын өдрүүдийн нэгдсэн дүнгээр нийтийн тээврийн үйлчилгээний үндсэн болон хот орчмын 86 чиглэлд 1980 их, дунд багтаамжийн автобус 24670:30 цаг ажиллахаас 1974 тээврийн хэрэгсэл 23181:45 цаг ажиллаж 94 хувийн ажлын гүйцэтгэлтэй,  туслах шугамын 5 чиглэлд 63 бага оврын автобус ажиллахаас 63 тээврийн хэрэгсэл 828:24 цаг ажиллаж 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан. д/ Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой 3 гомдол иргэдээс хүлээн авч, зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн жолоочид Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч  арга хэмжээ тооцож ажилласан.            е/ Баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой 1 зам тээврийн осол гарсан.     100                                             ТАНИЛЦСАН:ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                              Д.ОТГОНБААТАР                                                                                                                    ХЯНАСАН: ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН                                           ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                               Ц.МӨНХБАТ                                                                                                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                                Н.САНДАГМАА                     Оруулах мэдээгүй ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 НЭГ. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. 1 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг баталж, жижүүржжр ажиллах хүмүүсийн холбоо барих утас мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд хүргүүлсэн бөгөөд жижүүрүүд хуваарийн дагуу ажиллаж, тэмдэглэл хөтөлсөн.       100 ХОЁР.    Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/ 2 2017 онд нийслэлд Нийслэлийн төсөв, Замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих авто зам, замын байгууламжийн ажлуудын  төслийн холбогдох материалыг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн бөгөөд сонгон шалгаруулалт зарлагдсан.       90               ХЯНАСАН:    НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ     № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 1. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах,хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,хэв журмыг сахиулан ажиллах. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд:Нийт дуудлага  14.4 % буурсан Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 28.7 % буурсан Захиргааны зөрчил  4,8 %  буурсан Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны 511 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан.   511   Зөрчлийг шалгаж нийт 3.319.000                                 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан. Энэ 14 хоногт  шүүхээр баривчлуулсан  1            эрүүлжүүлэгдсэн   161  хүн байна. 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хилийн цэргийн ... дугаар ангид Улсын их хурлын гишүүн С.Эрдэнэ, Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа нарын санаачлан хэрэгжүүлж буй “Эх орон-36” хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээ боллоо. Арга хэмжээнд Улсын их хурлын гишүүн С.Эрдэнэ, Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах байцаагч нар болон бусад албаны хүмүүс, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургуул ийн Өсвөрийн эх орончид бүлгийн хүүхдүүд оролцож хилийн цэргийн ... дугаар ангийн үйл ажиллагаатай танилцан сургалтанд хамрагдлаа.   Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд: Нийт дуудлага 7% буурсан Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 18,4% буурсан Захиргааны зөрчил 32,4% буурсан Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны  587 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Зөрчлийг шалгаж нийт  6,215,000 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан. Энэ 7-21 хоногт   шүүхээр баривчлуулсан 12, эрүүлжүүлэгдсэн 60 хүн байна. Сар шинийн баярын өдрүүдэд аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа, гэрээт харуул хамгаалалтыг сайжруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа     81 аж нэгж байгууллагад  мэдэгдэл, 169 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөмж хүргүүлж 13 аж ахуй нэгж байгууллагыг 370.000 төгрөгөөр торгож үр дүнг тооцож ажиллаж байна. Арга хэмжээний хүрээнд авто болон дэд хэсгийн алба хаагчдыг 3 ээлжинд оруулж бусад алба хаагчдыг явган эргүүлд татан өдөр бүр 13 чиглэлд 26 алба хаагчийг ажиллуулж байна. Энэ хугацаанд 466 дуудлага, мэдээллийг хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэн, зөрчил гаргасан 516 иргэнийг торгуулийн тасалбараар  2,580,000  төгрөгөөр, 59 аж ахуйн нэгж байгууллагыг шийтгэврээр  3,635,000  төгрөгөөр нийт 587 иргэн аж ахуйн нэгжийг  6,215,000 төгрөгөөр торгож, оршин суух газраасаа сураггүй алга болсон 24 хүнийг олж тогтоон, согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглсэн 78 иргэнийг саатуулах байранд хүргэж, 12 иргэнийг 103 буюу яаралтай түргэн тусламжийн эмчид хүлээлгэн өгч шүүхээр 12 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан. “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад 2 сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай уулзаж “Sсhool police” эргүүлийн  ажиллах хувиарыг авч,   мэргэжил арга зүйн талаар зөвлөгөө өгч, гэмт хэрэг захиргааны зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрсдийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар анхааруулсан.         100% 2. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх.Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан,   цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай” А/66 дугаар захирамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс  03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл томилгоот хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүд үүрэг гүйцэтгэсэн.   Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/47, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/15 дугаар тушаалын дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын мөн оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/07 тоот тушаалын дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажилласан.              2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 19.00 цагаас 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10.00 цаг хүртэлх хугацаанд Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Гандантэгчилэн хийдэд ном хурах үеэр тус хэлтсийн 15 албан хаагч, 1 гал унтраах автомашинтайгаар хамгаалалтанд гарч аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.                Нийсэлийн Онцгой байдлын газрын дэд, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн баталсан удирдамж, Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 25,26-ны өдрүүдэд Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч, Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахмад Б.Идэрмөнх, Сургалт сурталчилгаа асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахмад Н.Оюунболд, Гал түймэр унтраах аврах 18 дугаар ангийн захирагч ахлах дэслэгч Д.Мөнхням, Гал түймэр унтраах аврах 18 дугаар ангийн 18 албан хаагч,  Хууль сахиулах их сургуулийн, Онцгой байдлын сургуулийн 20 сонсогч нар мөн гал унтраах албаны 3,5 тн авто машинтайгаар Баянгол дүүргийн томоохон худалдааны төвүүд болох “Хар хорин”, “Барс-1,2”. “Баянгол зах” хүн ихээр цуглардаг 3,4-р хороололоор, 9,10,11,16,22,23 гэр хороололын 4000 гаруй айл өрхийн нийт 10000 гаруй ард иргэдэд гамшиг гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа тараах материал тарааж ажиллалаа. Болзошгүй байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдэл, гал түймэр, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгон бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшиг осол тохиолдсон үед шуурхай удирдлагаар хангах  тухай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын шуурхай мэдээг албан бичгээр дүүргийн 23 хороо, харьяа хэлтэс албадад хүргүүлсэн.   Баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэсэн хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх  ОСНААУГ-ын харьяа Баруун түгээх төв, Төв түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 9,14 дүгээр төв, 6, 9, 19, 2,4, 7, 16, 20 хороод, Эрүүл мэндийн төв, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 28, 20, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль, 198, 34, 47, Албан бус- насан туршийн боловсролын төв, 11, 85, 157, 96-р цэцэрлэг, Гал түймэр унтраах аврах  18 дугаар ангийн бэлэн байдлыг шалгахад тухайн байгууллагуудын жижүүрүүд албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэж, дүүргийн 23 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хариуцлагатай жижүүрүүд мэдээгээ дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрт цаг хугацаанд нь тайвнаа илтгэж ажилласан.   Баяр амралтын өдрүүдэд Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт  гал түймрийн нийт 1 удаагийн  дуудлагаар  Гал түймэр унтраах, аврах ангиуд үүрэг гүйцэтгэж баяр амралтын өдрүүдэд гамшиг ослын дуудлаггүй тайван байлаа. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуух 8 байдаг бөгөөд түүнээс 3 технологийн зуух, 5 халаалтын зуух. 5 халаалтын зуухны 2 зуух нь өөрийн оффис болон үйлдвэрийн байгууламж, 3 зуух нь сургууль, орон сууц, худалдааны байгууллага, зочид буудал зэргийг тус тус халаадаг баяр амралтын өдрүүдэд уурын зуухны найдвартай ажиллагааг хангах, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан             Дүүргийн Засаг даргын захирамж болон Онцгой байдлын хэлтсийн даргын тушаалаар  томилогдсон ерөнхий эргүүлүүд Гал түймэр унтраах аврах анги, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавин, удирдлага зохицуулалтаар хангаж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ерөнхий эргүүл, жижүүрүүдтэй байнга утсаар холбогдож тайвнаа илтгэж ажилласан. Баянгол дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай захирлын тушаал, хуваарийг ирүүлж хэрэгжүүлэн ажилласан.       100% 3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж,замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах,нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Зам тээврийн 791 дуудлага ирж даатгалаар шийдвэрлэсэн 237 хүн гэмтсэн осол 16, гэмтсэн 17, журмын хашаанд 12, илрүүлсэн зөрчил 3607, торгуулсан 3485 хүн, торгуулийн дүн 83102000, зам тээврийн осолд 2 хүүхэд өртсөн байна. БГД-16 /13-р чиглэл, 317 Х-0.1/ Амарсанаагийн гудамж, Gandan Viev-1 “Хаан” банкны Toyota Prius-20 /13-68УНЧ/ автомашины жолооч Отгонбаатарын Бямбахүү нь явган зорчигч, БГД-н 16-р хороо 20-419 тоотод оршин суух, “Эрдмийн Өргөө” сургуулийн 9-р ангийн сурагч, Баярын Отгоннямыг /14н.эр/ мөргөж гэмтээсэн. БГД-6 /12-р чиглэл, 348/ Энхтайваны өргөн чөлөө, 10-р хорооллын уулзварт “Бичил глобус” ХХК-ийн Toyota Sai /80-54УБӨ, өвлийн дугуйтай/ автомашины жолооч Балаадайн Хашбат нь амины Subaru Forester /64-93УНЗ, өвлийн дугуйтай/ Гонгорсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнэ жолоочтой автомашинтай мөргөлдөж, зорчигч 58-р сургуулийн 2-р ангийн сурагч, БЗД 23-р хороо Баатархайрхан 898 тоотод оршин суух Хашбатын Өлзийсайхан /8н,эр/ гэмтсэн.       100%           100%         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ТӨРИЙН ЗАХИРГАА,УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЭНХЦЭЦЭГ 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ     2017.03.02                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100   Сар шинийн баярын өдрүүдэд: -Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. -Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. - Цагдаагийн I-р хэлтэс:                “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 3 төрлийн 500 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн хариуцсан 1,2,3,11,15 дугаар хороодын аж ахуй нэгж, байгууллага, орон сууцны байр, сууцуудаар тарааж ажилласан.              Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Номин, Мишээл экспо, Оргил худалдааны төв, Миний дэлгүүр, 19-н үйлчилгээний төв, Цагаан хаалга зах зэрэг үйлчилгээний төв, зах, хүнсний бөөний төвүүдэд явган эргүүлийн чиглэл гарган 160 аж ахуйн нэгж, 34 иргэнийг шалгаж  1 зөрчлийг  илрүүлэн зөвшөөрөлгүй архи согтууруулах ундаагаар үйлчилж байсан аж ахуй нэгж байгууллагыг АСТ-ийн 16.1.7-оор торгож арга хэмжээ авсан.           Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэж байгаа цэгүүдэд  алба хаагчдыг ээлжнээс чөлөөлөн өдөр бүрийн 18:00-00:00 цагийн хооронд 6 чиглэлд 12 алба хаагч, 83 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул хамгаалалтыг шалгаж, сэжиг бүхий яваа 52 иргэн, тээврийн хэрэгсэл 15-д үзлэг шалгалт хийж, захиргааны зөрчлийн дуудлага мэдээлэл 21-д очиж ажиллаж, саатуулах байранд 18 иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан.           Мөн Олон нийт аюулгүй байдлыг хангах газрын 3 дугаар газраас 14 алба хаагчдыг 12.00-18.00, урамшилт эргүүлээр 8 удаа 30 цагаар, 34 чиглэлд 68 иргэнийг  12:00-16:00 цагийн хооронд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллуулсан. Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй  хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг  120  аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж,  зөрчил гаргасан 5 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 1,250,000 төгрөгөөр торгож,  тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан ХУД-ийн 2-р хороо Дурсамж бааранд Захиргааны шийтгэл ногдуулахаар материалжуулан шалгаж байна.                 “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Мишээл экспо” худалдааны төвд зохион байгуулагдаж байгаа сар шинэ үзэсгэлэн худалдааны үеэр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль сурталчлах чиглэлээр “Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг зохион байгуулж,  нийт 7 төрлийн 560 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэгийг тараав. Өдөрлөгт  нийт 22 алба хаагч, 1520 орчим иргэд оролцлоо. Цагдаагийн II-р хэлтэс: “Сар шинэ” ерөнхий арга хэмжээний хүрээнд “Сар шинэ-хяналт” тусгайлсан арга хэмжээ зохион байгуулж, 11 хэсгийн байцаагч , 6 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан оролцож 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт байрлах нийт 171 архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах аж ахуй нэгжийг шалгасан.           Арга хэмжээний хүрээнд давхардсан тоогоор 1087 байгууллага аж ахуйн нэгж, 745 иргэнийг шалгаж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр мэдэгдэл 150 ширхэгийг өгч 85 мэдэгдлийн хариуг авч,  санамж сэрэмжлүүлэг 250 ширхэг өгч үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Энэ хугацаанд тус цагдаагийн хэлтэс 25 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, үүрэг гүйцэтгэн зөрчил гаргасан 96 иргэнийг 480000 төгрөг, гудамж талбайд биеэ авч явах чадваргүй 34  иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч,давхардсан тоогоор  244 байгууллага аж ахуйн нэгж, хүнсний дэлгүүр 112 иргэнийг шалгаж, Эргүүлийн чиглэлд үйлдэгдсэн 1 хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэн ажилласан. Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хулгайн гэмт хэрэг гарч болзошгүй эмзэг цэг, байршилд эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 508 чиглэлд 778 алба хаагч, 140 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нийт 918  алба хаагч   ОНАБХА-ны хамгаалалтын   газраас давхардсан тоогоор 220 чиглэлд 442 алба хаагч нийт  728 чиглэлд  1456 алба хаагч, 140 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан  09:00-15:00, 15:00-20:00 цагийн хооронд явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж  байна. Арга хэмжээний хүрээнд явган эргүүлийн чиглэл, ажилласан цаг хугацаанд орон байрны хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй болно.           Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан хороодод байрлах 48 аж ахуйн нэгж байгууллагын 57  ажилчидыг хамтарсан эргүүлд татан оролцуулж үр дүнг тооцон ажилласан. Хууль зүйн тасаг: Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 23-ны өдрийн А/41 дүгээр захирамжаар Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийгмийн дэг журмыг сахиулах, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Иргэдэд үйлчлэх төв байранд 2017.02.26-аас 2017.03.01-ний өдрүүдэд ажиллах 8 албан хаагчийг Хариуцлагатай жижүүрээр томилон ажиллуулсан. Жижүүрлэх хугацаанд ямар нэг зөрчилгүй тайван байлаа.     100 Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, Хууль зүйн тасаг Цагдаагийн I, II-р  Хэлтэс Биелэлт гаргасан: Хууль зүйн тасгийн Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Очир, Цагдаагийн 1-р хэлтэс Төлөвлөлт зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /хошууч Ц.Дунжид,     -Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.   ТНААХ: -Тус дүүргийн орон сууцны хорооллын шугам сүлжээг хариуцаж ажилладаг Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төв болон Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газарт инженерийн шугам сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах талаар 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн 06/262, 06/261 дугаар  албан бичиг хүргүүлж, хяналт тавьж инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж ажилласан. -Мөн дүүргийн авто зам, гэр хороолол, нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийн тасралтгүй ажиллагааг ханган хяналт тавьж ажиллах  жижүүрийн хуваарыг НОБЕЛЬНЕТВОРК ХХК-аар гаргуулан хяналт тавин ажилласнаар ямар нэг гэмтэл, саатал гараагүй болно.     Бүрэн хэрэгжүүлсэн. 100 Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, ТНААХ Биелэлт гаргасан: ТНААХ-ийн Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ган-Эрдэнэ   -Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх   - 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Хийморь хотхоны зүүн талаар автомашин уул руу өгсөх гарцыг хааж цоожлуулсан. 2017 оны 02 дугаар сарын 27-ны өглөөний 05:00-09:00 цагийн хооронд ЗЦХ 15 албан хаагч, 3 авто машин, Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 4 алба хаагч 1 автомашинтай, Богд Хан-Уулын тусгай хамгаалалттай газрын 6 алба хаагч 2 автомашинтай тус тус үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Иргэд өглөөний 05:00 цагаас Хийморийн овоо руу гарч эхэлж, 08:00-09:00 цагийн хооронд Хийморийн овооноос буусан бөгөөд ямар нэгэн зам тээврийн осол, зөрчлийн дуудлага, мэдээлэлгүй замын хөдөлгөөнийг зохицуулж ажилласан болно.         Мөн Хан-Уул дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэр Хадан хясаа, Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн орчмын замуудад хяналт тавьж ажилласан бөгөөд ХААИС-н зүүн хойд уулзварт замын хөдөлгөөнийг зохицуулж ажилласнаар тухайн замуудад замын хөдөлгөөний ачаалал хэвийн түгжрэл сааталгүй байсан болно. -  Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо Морин уулын орчмын зам, Хан-Уул дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Дээд Бодь” хийд Яармагийн 2-р буудлын замуудад хяналт тавьж ажилласанаар хөдөлгөөний ачаалал хэвийн түгжрэл сааталгүй, зам тээврийн осол, зөрчлийн дуудлага мэдээлэлгүй байсан. -Сар шинийн баярын өдрүүдээр Нийтийн тээврийн газраас батлагдсан чиглэл, хуваарийн дагуу зорчигч тээврийн автобусууд иргэдэд үйлчилсэн бөгөөд Хан-Уул дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг түгжрэл сааталгүй зорчуулах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажилласан. Мөн Замын цагдаагийн албаны конторын алба хаагчид болон Хууль сахиулахын их сургуулийн 20 сонсогч замын хөдөлгөөн зохицуулж, хяналт тавьж ажилласан. - Сар шинийн баярын өдрүүдэд иргэд, жолооч нарыг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх талаар тус хэлтсээс 4 төрлийн сэрэмжлүүлэг, санамжийг / нийт 540 ширхэг / хэвлүүлж 2017.02.25, 2017.02.26-ны өдрүүдэд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд, жолооч нарт тарааж ажилласан.   Бүрэн хэрэгжүүлсэн. 100 Үүрэг даалгаврыг:  ЗЦХ Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн ХАБХ Б.Эрдэнэхуяг   “Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  . ОБХ: Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал, Нийслэлийн Онцгой  байдлын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/15 тоот тушаалын доорхи ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.             Дүүргийн  Онцгой комиссын даргын “Дүүргийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 тоот тушаал, Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/41 тоот “ Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай” захирамж, Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/05 дугаартай “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” тушаалыг тус тус гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.              -Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд тус хэлтсийн Гал түймэр унтраах,аврах ангиуд нийт 5 гал түймрийн дуудлага хүлээн авч ажиллалаа. - Гал түймэр унтраах, аврах 30 дугаар анги 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн 15 цаг 46 минутанд ХУД 10 дугаар хороо Морингийн 9- 373 тоот иргэн Г.Энхтөрийн 9х9 хэмжээтэй мансарддтай 2 давхар дээвэр гэсэн дуудлагаар гарч 40 минут ажиллан 2 тонн ус, 01 цаг 35 минутанд ХУД 8 дугаар хороо Сонсголонгийн 3-150 тоот иргэн Д.Бямбаагийн 4х5 хэмжээтэй байшингийн дээвэр гэсэн дуудлагаар гарч 30 минут ажиллан 1 тонн ус зарццулан ажиллалаа. - Гал түймэр унтраах, аврах 14 дүгээр анги 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр ХУД 3 дугаар хороо  дцс-3 Эрчим хотхоны хогийн суваг шатсан дуудлагаар 5 минут ажиллан, 300 литр ус, -2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр ХУД 4 дүгээр хороо Вива сити хотхоны хажууд ПУМА 107 дугаар байрны 3 давхар 9 тоотод иргэн Долгион цахилгаан зуух асаалттай орхисон байсныг аюулгүй болгож тус тус ажиллалаа. - Гал түймэр унтраах, аврах 65 дугаар анги 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр ХУД 14 дүгээр хороо Өлзийт хороолол Бурхантын 3-1 тоотод гэр шатсан дуудлагаар 30 минут ажиллан 1 тонн ус зарцуулан ажиллалаа.    Хэлтсийн эргүүлүүд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ерөнхий эргүүлүүдэд 2 цаг тутам холбоотой ажилласан. Сар шинийн баяр амралтын өдрийг тохиолдуулан 2017.02.25,26-ны өдөх дүүргийн 3,4,5,6,10,15,16 дугаар хороонд ХСИС-ын 24 сонсогч, хэлтсийн 40 албан хаагч 2065 иргэнд 1990 ширхэг сэрэмжлүүлэг тараан ажиллалаа.   Бүрэн хэрэгжсэн. 90 Үүрэг даалгаврыг: ОБХ Биелэлт гаргасан: ОБХ-ийн УСАХ мэргэжилтэн Ж.Энхтөр Биелэлтийн үнэлгээ 97,5%       ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР     2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт   1 Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.   2017 оны 2 дугаар сарын 27-ноос 3 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлан, хуваарийн дагуу жижүүрүүд ажиллаж, баярын өдрүүдэд элдэв хэрэг зөрчилгүй тайван байлаа.       НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР   2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ       2017.03.02.  № Өгсөн үүрэг Биелэлт      1. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх  бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/15 дугаар тушаал гаргаж тус газрын харъяа бүтцийн нэгжүүдийн бие бүрэлдэхүүн, автомашин техникийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02- ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгэн ажиллалаа.         Мөн нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 02 дугаар тушаалаар нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн, гамшгаас хамгаалах албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж ажилласны үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд нийтийг хамарсан томоохон аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол гараагүй болно.        2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/       Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дүрэм болон холбогдох дүрэм журмуудыг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль шинэчилэн гарсантай холбогдуулан Онцгой байдлын ерөнхий газраас боловсруулсан дүрэм журмуудтай уялдуулан 2 дугаар улирлын эхний хагаст шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна.       3. Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/        Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо Хуурай мухрын аманд баригдах Гал унтраах ангийн барилгыг барих ажлын тендерийг зарлахаар Худалдан авах ажиллагааны газар зохион байгуулж байна.      4. Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.        Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан тус газраас нийт 442 албан хаагч 19 техник хэрэгсэлтэйгээр төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт гамшгаас  урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулж, 192 аж ахуйн нэгж байгууллага, 26535 иргэдэд ухуулга сурталчилгаа явуулж, 23950 ширхэг санамж сэрэмжлүүлгийн материал тарааж, SBN, UBS, ETV, SBS телевизээр иргэд, олон нийтэд сэрэмжлүүлж ажилласны дүнд ямар нэгэн нийтийг хамарсан томоохон аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой осол гараагүй болно.                                                                                                         НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ     2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр                                              Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар № Өгөгдсөн даалгавар   Хэрэгжилт Биелэлт /хувь/ 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах, хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/30 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг Улаанбаатар хотод Аялал жуулчлалыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл боловсруулан Захирагчийн ажлын алба, Нийлэлийн Соёл урлагын газар, Биеийн тамир, спортын хороо, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар зэрэг байгууллагуудаас санал авч нэгтгэв. Хөтөлбөрийг 3 дугаар сард Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж, хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна. 100%     Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.     ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ                                                                    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:   ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН   2017.03.03                   2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 2017 оны 03 дүгээр сарын 03 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ /0-100/ 1 Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Цагаан сарын баярын өдрүүдээр ажиллах Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/62 дугаар захирамжаар батлуулж, 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16:00 цагаас 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл 6 хэлтсийн дарга ерөнхий эргүүлээр, 17 албан хаагч хариуцлагатай жижүүрээр ажиллалаа. Мөн дэргэдэх хэлтэс албад, дүүргийн 1-20 дугаар хороодын ажлын алба баярын өдрүүдээр хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах шийдвэрийг гаргаж, хариуцлагатай жижүүрүүд ажилласан болно. Баяр амралтын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд онц ноцтой гал түймэр, хулгай, дээрмийн дуудлага ирээгүй тайван байлаа.  100 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх   Сар шинийн баярын өдрүүдэд хөдөлгөөний түгжрэл, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Сүхбаатар дүүргийн 1-8 дугаар хороонд байрлах 424 метр хайсыг 32-ийн уулзвараас Чингэлтэйн өргөн чөлөөнд байрлуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан байна. 100 Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай” А/62 дугаар захирамжийг удирдлага болгон дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” A/08 дугаар тушаал гарган Онцгой байдлын хэлтэс, Гал унтраах, аврах 34 дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллалаа. Цагаан сарын баяр, амралтын өдрүүд болж байгаатай холбогдуулан 2017.02.26, 27-ны өдрүүдэд 13, 14, 15, 17, 18 дугаар хорооны иргэдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг зохион байгуулж ажиллав. Өдөрлөгийг 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Бүрэн плаза, 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Бэлх худалдааны төвд тус тус зохион байгуулж, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс тусгай зориулалтын 3 автомашин, 32 албан хаагч, Хууль сахиулах их сургуулийн 26 сонсогч хамрагдсан бөгөөд энэ үеэр иргэдэд гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх гарын авлага 800 ширхэгийг бэлтгэн тараасан байна.   100   Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.     ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА   НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ                                              НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ    2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр № Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Сар  шинийн баярын өдрүүдэд сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, хэв журмыг сахиж ажиллах Захиргаа санхүүгийн хэлтсээс сар шинийн баярын өдрүүдэд олон хоног амрах учир гал түймэр, техникийн ослоос  урьдчилан сэргийлж, алба хэлтсүүдийн тог цахилгааныг унтраан, тэжээлүүдийг бүрэн салгаж, галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллав.           ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ц.ТУЛГА   ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Д.УРАНЦЭЦЭГ    БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              Н.ДҮНЖИЙМАА2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/- тай  холбоотой үүрэг даалгавар байхгүй болно.НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ   2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ     2017 оны 03 дугаар сар 03                                                                                                                                                           Улаанбаатар хот № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1 Манай газраар хэрэгжихээр 2017 оны Нийслэлийн төсөвт 40 багц төсөл арга хэмжээ батлагдсан. Үүнээс ·         64,4 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 10 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг НХААГ-т хүргүүлсэн. ·         2,0 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 17 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг НХААГ-т хүргүүлэхэд бэлэн. ·         2,8 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг НХААГ-т хүргүүлэхэд бэлтгэж байна. ·         0,3 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 3 төсөл, арга хэмжээ зураг төсөвгүй. ·         2,04 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээ газрын асуудалтай ·         3,3 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээ концессийн эргэн төлөлт ·         7,8 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 4 багц төсөл, арга хэмжээний задаргаа хийгдэж НЗД-ын захирамж гараагүй ·         1,0 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг ЗАА-аас хариуцаж хүргүүлэхээр байна.       100     Хянасан: ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ ХЭЛТСИЙН даргА                                                           Н.ЭГИЙМАА     нэгтгэн гаргасан: мэргэжилтэн                                                                Д.ЭНХЖАРГАЛ БАЙГУУЛЛАГА: “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ   № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ ҮҮрэг даалгавар биелүүлээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100- 1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүр хийх хуваарь гаргах Байгууллагын даргын 2017  оны А/11 тушаалаар хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг баталж, Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын албанд хүргүүлсэн. Баталсан хуваари йн дагуу ажилтнууд хариуцлагатай жижүүрийн ажлаа гүйцэтгэлээ. Баяр наадмын үеэр байгууллагын орчимд хэвийн байлаа.           100%       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                     А.АЛТАНЖАРГАЛ   ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2017-03-03 Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам   Оноо Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Сар шинийн баярын өдрүүдэд: Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.   /Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 1. а/ Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах чиглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврын хүрээнд: Монголын уламжлалт баяр “Сар шинийн өдөр”-дийг угтан Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар Цагдаагийн алба хаагчдыг 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд “Өндөржүүлэн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжүүлэн ажиллуулсанаар тус дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдээс тусгай төлөвлөгөөний хүрээнд нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг нийт 36 удаа зохион байгуулан 2690 хүнийг нийт 12.453.000 төгрөгөөр торгосон. Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийт 102 цагдаагийн алба хаагчдаас өдрийн 8 цагаар 2 ээлжээр эргүүл, жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2060 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулан шалгаж 42 төрлийн 1800 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийг тараасан. Үүнд: Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс: Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс баяр, амралтын өдрүүдэд 1-9 дүгээр хорооны нутаг дахь нийт 57 томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллага, 26 нийтийн байрны үйл ажиллагааг шалган харуул хамгаалалтын байдал тааруу, цонх, хаалганы бэхэлгээ муу, гадна орчны гэрэлтүүлэг хангалтгүй зэрэг зөрчил бүхий нийт 48 газарт албан мэдэгдэл, шаардлага, зөвлөмжийг хүргүүлсэнээр 39 газартай албан мэдэгдлийн хариуг тооцон ажиллалаа. Тус хэлтсийн Эрүүгийн Цагдаагийн тасгийн ажилтнууд болон хороодын хэсгийн байцаагч нараас гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгдэж буй эмзэг цэгийн байршлын судалгааг Crime map програмтай уялдуулан гаргаж эргүүлийн маршрут, чиглэлийг өдөр бүр шинэчлэн тогтоож тусгай төлөвлөгөөний дагуу ажиллуулж байна. Дүүргийн Замын Цагдаагийн хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсүүдийн дарга нарын баталсан төлөвлөгөөний дагуу баяр, амралтын өдрүүдэд автын эргүүлийн  үүрэг гүйцэтгэж буй 10 алба хаагч, хороодын цагдаа, хэсгийн байцаагч, Олон нийтийн цагдаа нарын хамтаар 18:00-01:00 цагийн хооронд мөн цагдаагийн 308 алба хаагчийг 40 цагийн явган эргүүлийн үүргийг гүйцэтгүүлэн ажиллуулсанаар нийт 205 байгууллага аж ахуй нэгж, 185 тээврийн хэрэгсэл, 787 иргэнийг шалган 305 зөрчилд 1.525.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсаны гадна хулгайн 4 гэмт хэргийг үйлдэлд дээр нь илрүүллээ. Мөн тус Цагдаагийн хэлтэст Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын 20 алба хаагчаас давхардсан тоогоор 250 чиглэлд 1600 цагаар үүрэг гүйцэтгэж 104 дуудлага, мэдээллийг хүлээн авсан. Үүнээс: Түргэн тусламжийн 103 буюу эмнэлгийн байгууллагад 9 хүнийг хүргэн 3 иргэнийг саатуулах байранд, 8 хүнийг ар гэрт нь хүргэж 503 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 250 иргэнийг шалган овор ихтэй эд зүйл авч явсан 34 хүн, 346 тээврийн хэрэгслийг зогсоон 450 зөрчил илрүүлж 425 хүнийг 2.125.000 төгрөгөөр торгож 11 хэргийг илрүүлэн ажилласан. Гудамж талбайд үйлдэгдэж буй хэрэг, зөрчлийг илрүүлэн таслан зогсоох зорилгоор телекамерын хяналтын нэгдсэн төвийг ашиглалтад оруулан ажилласнаар орон сууцны байрны гаднах авто зогсоолд байрлуулсан иргэдийн тээврийн хэрэгслийг мөргөж ослын газрыг орхин явсан 5, такси, хувийн унаагаар хүргүүлээд буухдаа эд зүйлээ мартаж гээгдүүлсэн 6,  хаалаасны хулгайн  2 гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэн эргүүлд ажиллаж буй алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлийг байдлыг хянаж мэдээ, мэдээллээр ханган  ажиллаж  байна. Гудамж талбайн болон байгууллага аж ахуйн нэгжийн камерын хяналтаар дээрмийн 1, халаасны хулгайн 9, танхайн 5 гэмт хэргийг илрүүлэн материалжуулан шалгаж байна. Нутаг дэвсгэрийн томоохон худалдааны төв /Алтжин, Юмт, Содон Бөмбөгөр/,ТҮЦ 44, хүнсний дэлгүүр 90 шалгахад хямд үнэтэй эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй архи согтууруулах ундаа худалдаалж буй үйлдэлд хяналт тавьж хороо хариуцсан цагдаа 8, олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч 4, машинт эргүүлийн 40 алба хаагчийг ажиллуулахад ямар нэг зөрчил илрээгүй цаашид дээрх зөрчлийн илрүүлэх чиглэлээр хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсээс: Тус хэлтсээс “Хүчит шонхор”сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажилласнаар зах орчимд гар дээрээс зөвшөөрөлгүй эд зүйлс худалдан борлуулдаг 9 иргэнийг  Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 42дүгээр зүйлийн дагуу 45000 төгрөгөөр  торгон дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан хуулийн холбогдох заалтыг сурталчилан таниулж ажилласны гадна архидан согтуурч орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, бүлэг бөөгнөрөл үүсгэдэг 55 иргэнийг 300.000 төгрөгөөр торгон 3 иргэнийг 7-30 хоногоор баривчлуулан захиргааны арга хэмжээг авч ажилласан. Тус дүүргийн 12, 14, 18 дугаар хороодын гудамжинд авто замын дагуу түлээ, нүүрс худалдан борлуулж буй 6 иргэнд Захиргааны хариуцлагийн тухай хуулийн дагуу 30,000 төгрөгийн торгууль ногдуулан ажилласан ба тос, тосолгооны материал болон хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулж буй 3 цэгийг бүртгэл, судалгаанд хамруулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, галын аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах талаар санамж, зөвлөмжийг өгч ажилласан. Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор тус хэлтсээс Замын Цагдаагийн хэлтсийн ажилтнуудтай хамтран зуслангийн чиглэлд хяналт, шалгалтыг зохион байгуулан ажилласнаар нийт 240 тээврийн хэрэгсэл, 490 иргэнийг хамруулан шалгаж 1200 гаруй санамж, сэрэмжлүүлгийг тараан урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгууллаа. б/ Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Дүүргийн Онцгой Комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 04 дүгээр тушаалыг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны А/43 тоот тушаалыг гарган “Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр”-ийг томилон 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17,30 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 08.30 цагийн хооронд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулсанаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 22, 1-19 дүгээр хороодод 239 ажилтан, албан хаагчид үүрэг гүйцэтгэлээ. Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрээс хороодын хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ажилд тогтмол хяналт тавин 2 цаг тутамд тогтмол мэдээг авч цагийн байдалтай танилцан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв, Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүдэд тогтмол илтгэж ажилласан. Дуудлага, мэдээллийн хүрээнд: 2017 оны 2 дугаар сарын 25-аас 26-ны өдрийн шилжих шөнө Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны байрны паарнаас ус алдсан дуудлага ирүүлсэний дагуу 03.30-цагт Нийтлэг үйлчилгээний албанаас холбогдох ажилтанг явуулсан боловч ус алдсан зүйлгүй хэвийн байсан болно.  2017 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 21.30 цагт 16 дугаар хорооын Согоотын 8-110 тоотод оршин суугч иргэн Батнасангийн байшин шатаж дүүргийн Гал унтраах, аврах 10 дугаар ангид цаг алдалгүй мэдэгдсэнээр галыг унтраасан талаар тус хорооны хариуцлагатай жижүүр мэдээлсэн байна. 2017 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр 5 дугаар хорооны Цагдаагийн хэсгийн 00-с ус алдсан дуудлага ирж ОСНААУГ-ын харьяа ХҮТ-7-д мэдэгдэж засварлуулсан. Эдгээр өдрүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд гарсан зөрчилгүй, камер, холбооны хэрэгсэл бүрэн ажилласан. Баярын өдрүүдэд инженерийн шугам сүлжээ, ус, дулаан, цахилгаан хангамжийн байдал хэвийн байж иргэд, байгууллагаас гомдол, санал ирээгүй болно. в/ Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 04 тоот тушаал, Онцгой байдлын хэлтсийн 2017 оны  А/07 тоот тушаалын дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Гал түймэр унтраах, аврах 10 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09.00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09.00 цаг хүртэлх хугацаанд албаны бэлэн байдлын өндөржүүлсэн зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулсанаар нийт 71 алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэсэн. Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажилласан хугацаанд тус хэлтсийн хариуцлагатай эргүүлээр 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл хугацаанд нийт 6 алба хаагч хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэсэн ба эдгээр хариуцлагатай эргүүлүүдээс дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 19 хорооны хариуцлагатай жижүүрүүд болон аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавин мэдээг 2 цаг тутамд авч ажилласан ба давхардсан тоогоор 27 аж ахуйн нэгжийн жижүүрүүдийн үүрэг гүйцэтгэлтийн байдлыг газар дээр нь очиж шалган гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан. г/ Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Сар шинийн баяр”-ын өдрүүдэд Замын цагдаагийн хэлтсийн нийт 56 алба хаагчдаас 1792 цагаар үүрэг гүйцэтгэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллалаа. Ингэснээр 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд нийт 4097 зөрчлийг илрүүлэн 4055 жолоочид 99.028.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсан. Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 69 иргэнийг илрүүлэн 23 тээврийн хэрэгслийг журмын хашаанд хүргүүлсэн. Сар шинийн баярын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад 32 зохицуулагч зам тээврийн аваар осол, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажилласан ба энэ хугацаанд онц ноцтой зам тээврийн аваар, осол гараагүй байна. д/ Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал  түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.       Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан “Сар шинийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн барилга байгууламжинд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах” ажлын удирдамжийн хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд /10:00-14:00 цагийн хооронд/ тус дүүргийн 2  дугаар хороо Бөмбөгөр худалдааны төв, 12 дугаар хороо Хүчит шонхор хүнсний зах, Нарантуул худалдааны төвүүдэд гамшиг осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 4 удаагийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсанаар нийт 250 өрх, 2200 иргэн, 70 аж ахуйн нэгжийг хамруулан гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 5800 ширхэг санамж, гарын авлага материалыг тараан сэрэмжлүүлсэн. 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт объектын гал түймэр 9 удаа гарсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3 нэгжээр буюу 25 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.         =         = Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг, осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх. 90 Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/ 2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2017 оны 1 дүгээр улиралд хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн  журмын төсөл болон НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хэлтэс, албадаас санал хүргүүдээгүй болно. = = Холбогдох журмын төсөл болон төсөл, хөтөлбөрүүдэд санал тусгах. - Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/ 3.     Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 13 дугаар тогтоол, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/03 тоот захирамжийн дагуу тус дүүрэгт 2017 онд дүүргийн  төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 2 600 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 20 төсөл, арга хэмжээ, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийж хэрэгжүүлэх 380 535 700 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 25 төсөл арга хэмжээ буюу нийт 2 980 535 700  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 45 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд ил тод, нээлттэйгээр зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.    Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах журмаар нь ангилбал: № Худал дан авах ажиллагааны журам Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө Дүүргийн  төсвийн хөрөнгө Аж лын тоо Батлагдсан төсөв /мян.төг/ 2017 онд санхүүжүүлэх төсөв /мян.төг/ Ажлын тоо Батлагдсан төсөв /мян.төг/ 2017 онд санхүүжүүлэх төсөв /мян.төг/ 1 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга       11 2.340.000.00 2.220.000.00 2 Харьцуу лалтын арга 5 54.215.00 54.215.00 9 380.000.00 380.000.00 3 Олон нийтийн оролцоо той худалдан авах ажиллагааны арга 20 326.320.70 326.320.70         Нийт: 25 380.535.70 380.535.70 20 2.720.000.00 2.600.000.00   Дүүргийн төсвийн болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын явцаас: Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх: Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны “Жишиг Өрхийн Эрүүл Мэндийн төв”-д рентген дижитал аппарат нийлүүлэх /төсөвт өртөг 400 000 000 төгрөг/, Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /төсөвт өртөг 400 000 000 төгрөг/, ЕБС-дад UNIMAT-ын кабинет тохижуулах /төсөвт өртөг 160 000 000 төгрөг/, Цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байр /70-р цэцэрлэг, 2 бүлэг төсөвт өртөг 50 000 000 төгрөг/, Цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байр /126-р цэцэрлэг, 4 бүлэг төсөвт өртөг  300 000 000/, Хамтдаа хөгжье хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байр бий болгох /төсөвт өртөг 300 000 000 төгрөг/, “Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоног төхөөрөмж, технологийг сайжруулах /төсөвт өртөг 105 000 000 төгрөг/ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх:   Чингэлтэй дүүргийн  1, 2, 3, 11, 14  дүгээр хороодын Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвд чийрэгжүүлэлт, сэргээн засах физик эмчилгээний болон шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /төсөвт өртөг 50 763 000 төгрөг/ зэрэг хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх журмын дагуу нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар олон нийтэд нээлттэйгээр зарласан. Мөн Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх 50 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 72 дугаар сургуулийн урлаг заалны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн дагуу харьцуулалтын аргаар зарласан. Тендерийн баримт бичгийг сонирхсон аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байна.   =   =   2017 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг эрчимжүүлэх. 90     ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                            Ж.ЭРДЭНЭБАТ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                                     А.ДАМЦАГДОРЖ  ХЯНАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                                               О.НЯМБАТ        ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                З.НАРАНТУЯА  НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР №04   №     Үүрэг даалгавар   Хэлтэс   Гүйцэтгэл   Хувь     1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд: ·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах. ·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. ·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. ·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх ·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.     Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Х.Жаргалсайхан НӨХГ-ын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай” А/77 тоот тушаалаар жижүүр, эргүүлийг томилон ажиллуулж тусгай дэвтэрт тэмдэглэл хөтлүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.   100%     2          Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих.  Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Х.Жаргалсайхан 1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахаар төлөвлөн саналаа боловсруулж байна. Үүнд: - Хуулийн зохицуулалтын давхардал, зөрчлийг арилгах, өмчийн тухай ойлголтыг эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шинээр тодорхойлох -  Өмчийн удирдлагыг боловсронгуй болгох, өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох -  Орон нутгийн өмчийн төвлөрлийг саарулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах - Хотын эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангахад шаардлагатай өмч, хөрөнгийн эрхтэй холбоотой зохицуулалтыг нэмж оруулах 2. Улсын Их хурлын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-д нийцүүлэн “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн төсөлд тусгуулах өмчийн харилцааны чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын саналыг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн боловсруулж байна. 3.  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07/01 дүгээр тогтоолоор “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө” батлагдсантай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/201 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.   Танилцсан:                                               Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/ Биелэлт гаргасан:                   Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/ Нийслэлийн Дотоод аудитын албатай холбоотой үүрэг даалгавар өгөгдөөгүй болно.   2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР                                                                                                                                          2017 оны 03 дугаар сарын 06 № Товч агуулга Хугацаа                        Биелэлт 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар 14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн “Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийг тус газраас боловсруулан  2017 оны 02 дугаар сарын 22-ний өдрийн 02/162,169,170,171,172 дугаарын албан бичгээр холбогдох 22 байгууллагаас санал авахаар явуулсан болно.       НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР  
2017-02-20 265
Үүрэг даалгавар Нийслэлийн шуурхай
1. Манай байгууллага нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан "Иргэний танхим ашиглах журам"-ыг боловсруулан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Уг журмыг хэлэлцүүлэх саналаа Нийслэлийн ИТХ-д хүргүүлсэн болно. 2. Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийн зүгээс "Өвлийн өдөрлөг-2017" арга хэмжээнд хамт олноороо идвэхтэй оролцохоор төлөвлөн зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан болно. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг Зохион байгуулах журмын хоёрдугаар заалт         НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ ГАРГАХ     2017.02.13                                                                                                                                  Улаанбаатар хот № Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  байгууллагынхаа хэмжээнд төлөвлөгөө боловсруулах. Байгууллагынхаа хэмжээнд “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах” төлөвлөгөөг боловсруулж 2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр НЗАА бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.    Төлөвлөгөөний дагуу биелэлтийг хангаж ажиллах. 10% 2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг НЗАА-д хүргүүлсэн. Улаанбаатар хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга, байгууламжийн төлөвлөлт, хамгаалалтын зурвас ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам шинэчлэн батлуулах саналаа хүргүүлсэн /Хавсралт 8/   Шинэчлэн баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах. 10% 3  ХАСХОМ гаргах шаардлагатай 4-н албан тушаалтнууд хуулийн хугацаанд хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж АТ-д хүргүүлсэн. Авилгатай тэмцэх газарт 2017оны 02-р сарын 13 ны өдөр ХАСХОМ-ыг хүргүүлсэн.   ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд  үнэн зөв мэдүүлж ил тод байдлыг хангаж ажиллах. 100%    Үүрэг даалгаварын биелэлт нэгтгэсэн: Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Цэлмэг.     2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                                     2017 оны 02 дугаар сарын 14       Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт   Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Үнэлгээ /0-100/ 1 2 3 4 5          1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тус Дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Батцогтоор батлуулсан Баянзүрх дүүргийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний 8 заалт бүхий тусгай төлөвлөгөөг батлуулан 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн а/91 дугаар албан бичгээр  холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлж ажилласан. Тус төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Яндантай аж ахуй, нэгж байгууллагыг тоолох ажил явагдаж байна.       70%        2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус дүүргийн 36 удирдах албан тушаалтнууд  2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны дотор https://meduuleg.iaac.mn/ сайтад хандан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 100% мэдүүлсэн бөгөөд мэдүүлгийн талаар шаардлагатай мэдээллийг Дүүргийн удирдлагуудад өгч ажилласан болно.   100%        3 “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр баталсан “Нээлттэй Нийслэл”  мэдээллийн цагийг Хангарьд ордонд 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдлагын баг тогтмол хийх тухай удирдамж болон батлагдсан хуваарийг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулж ажилласан.      100%          4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан “Өвлийн Улаанбаатар наадам” 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан.  Хороодын Засаг дарга нарт дүүргийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын 5/384 тоот албан бичгээр тус арга хэмжээнд иргэдийг идэвхтэй хамруулах тухай мэдэгдсэн болно.  Тус дүүргийн 28 хорооны 32 гэр бүл тус арга хэмжээнд хамрагдсан байна.           90%         5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/  1/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/31 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  дүүргийн  Засаг даргын А/38 тоот  захирамж гарган  ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг  томоохон зах худалдааны төвүүдэд ойр орчмынхоо ил задгай худалдааг эмхлэн цэгцлэх, цэвэрлэгээ хийх, авто зогсоолын асуудлыг шийдвэрлэх талаар албан мэдэгдэл хүргүүллээ. Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтэс,  Замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 3 ажлын хэсэг байгуулан ил задгай худалдаанд хяналт тавьж, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа эрхлэгч иргэдэд төвлөрсөн худалдааны цэгт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх мэдэгдэл хүргүүлж, өргөтгөсөн худалдааны байршлыг тодорхойлон өгч,  худалдаа эрхлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.   Доржийн гудамж дагуу нийтийн эзэмшлийн талбай дээр түлээ нүүрс, худалдаалж байгаа иргэдэд зам талбайг чөлөөлөх хугацаатай албан мэдэгдэл өгч  төвлөрсөн цэгт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа иргэдэд үйл  ажиллагаа эрхлэх “Мандат” олгох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.       3/ Тус дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалтын хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны байдлаар гэр хороололд 98.2%, орон сууцны хороололд 95.4%, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг 98.15% хувьтай байна. Мөн дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон гэр хороолол, орон сууцны хороололд асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийн тоог хороод болон иргэдээс мэдээлэл аван гэрэлтүүлэг ашиглалт хариуцсан “Бажамандал” ХХК болон “Холбоотрейд” ХХК-д уламжлан засварлах арга хэмжээ авч ажиллаж байна.         4/ Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 28 хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 2495 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй хороодоор дамжуулан “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ” байгуулан орчны 50 м байршлыг хүлээлгэн өгч цэвэрлэгээ үйлчилгээг гүйцэтгүүлж байна.           Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01-р сарын 24-ны өдрийн А/12 тоот захирамжаар 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Дүүргийн 28 хороо, ЗДТГазар болон Засаг даргын дэргэдэх 28 хэлтэс албад хамтран удирамж, хуваарийн дагуу цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн.            90%             6 НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ууд нь НИТХ-ын хурлаар батлагдан албан ёсоор ирээгүй байна.                               7 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/  Нийслэлийн Засаг даргын 2016.12.08-ний өдрийн А/863 тоот захирамжийн хүрээнд Хотын төв хэсэг болох мөн гол замуудын дагуух /Энх тайваны өргөн чөлөө хэвтээ тэнхлэг/ их тойруу буюу Сансараас Нарантуул захын уулзвар хүртэлх /босоо тэнхлэг төв зам, дагуух автобусны буудлууд дээр Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгүй мөн зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй нийт 95 түц, павильоноос  өнөөдрийн байрдлаар 43 ш ТҮЦ Павильоныг бүрэн чөлөөлөөд байна. Тус захирамжийн хүрээнд  дүүргийн хэмжээнд ажлын хэсэг байгуулах захирамжийн төслийг бэлтгэн Засаг даргад санал авахаар өгөөд байгаа болно мөн тус захирамж гарсантай холбогдуулан дараах төрийн байгууллагуудыг татан оролцуулж ажиллаж байна. Баянзүрх дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газар Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 1-р хэлтэс Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 2-р хэлтэс Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын газар Улаанбаатар цахилгаан  түгээх газар зэрэг газрууд  хамтран ажиллаж байна.  Нийслэлийн Захиргааны шүүхээс иргэний гаргасан гомдлын дагуу нийслэлийн Засаг даргын  А/863 тоот захирамжийг  түдгэлзүүлэх 1725 тоот захирамж гаргасан тулд одоогоор нүүлгэх ажлыг түр хугацаагаар зогсоогоод байна.  ТҮЦ нүүлгэхэд тулгарч байгаа асуудлууд: 1. ТҮЦ эрхлэгчдийн холбоо хэмээх төрийн бус байгууллагаас иргэдийг зохион байгуулалттайгаар турхиран ажилд саад хийх  2. ТҮЦ-ний  өргөх сэнжийг санаатайгаар тасдах /сэнжийг буцааж гагнах гагнуурчин олдохгүй байна/ 3. Буулгалтанд явж байгаа тээврийн хэрэгсэл болон өөрөө өргөгч механизмын жолооч нарыг дарамтлах /Авто машин дээрхи утасны дугаараар нь холбогдож дуудлаганд дахин ирэхгүй байхаар дарамтлах./ 4. Цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг салгахад тэр дарyй эргэж холбох /Холбогдох байгууллагаас  тоолуур дээр нь хязгаарлалт хийж байгаа нь дахин цахилгаан эх үүсвэр авах нөхцөл бүрдэж байна./ зэрэг хүндрэлүүд үүсээд байна.                      50%       8 НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 85  дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам ”-д Баянзүрх дүүргийн 11, 20 дугаар хороонд мал аж ахуй эрхлэхээр зөвшөөрөгдсөн байдаг бөгөөд мал аж ахуй эрхлэх хориглосон бүсэд 9 хорооны 3114 толгой мал, 89 толгой гахай, 246 толгой шувуу  2016 оны жилийн эцсээр тоологдсон.  2015 онд хориглосон бүсээс  89 толгой мал,  2016 онд 129 толгой малыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран нүүлгэн шилжүүлж ажилласан байна. Энэ онд хориглосон бүс дэх мал бүхий 9 хорооны мал, амьтантай  иргэдээс 46 иргэнд мал аж ахуй эрхлэх хориглосон бүсээс  мал, амьтныг  шилжүүлэх тухай албан мэдэгдэл тарааж  ажиллаж байна.  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг мал эмнэлэг, үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, амьтныг гоц халдварт, халдварт, паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тогтмол хамруулан шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэж ажиллаж байна.         80%                                 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН                                                  ХЯНАСАН                                                                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН                                                МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА          2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НЙИСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   “УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР” ОНӨААТҮГ   №   ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ 1   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ өгөх Тус байгууллагын эрх бүхий 9 албан тушаалтан хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гарган ЗАА-ны эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн. 3   “Мөнгөн Улаанбаатар-2017” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдөр Бямба гарагт буюу Хүй долоо худагт Монгол наадам цогцолборын цанын баазад болох тул нийт байгууллагууд идэвхтэй оролцох, бэлтгэлийг сайтар хангах. “Мөнгөн Улаанбаатар-2017” өвлийн спорт наадмын цасны баярын үйл ажиллагаанд тус газрын хамт олон идэвхтэй оролцож нийт 80 ажилтан хамрагдсан. Аз жаргалтай хот сэдвийн хүрээнд хамт олноороо цас мөсөөр Цасан хотхон байгуулж, хэлтэс албадуудын дунд биеийн тамир, спортын тэмцээн зохион байгуулсан. Сумо тэмцээнээр эрэгтэй нэг ажилтан, эмэгтэй нэг ажилтан тус тус шалгаруулсан. Олс таталтын тэмцээнд хэлтэс албадууд өрсөлдөж Авто баазын хамт олон тэргүүлсэн.   4   “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох   “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд тус газрын Дарга Ж.Чинзориг болон ажилтан албан хаагчдаас нийт 23 хүн идэвхтэй оролцлоо.                                Биелэлтийг баталсан  Дарга:                                     Ж.Чинзориг                 Биелэлтийг хянасан ҮАТХ-ийн дарга:                       Д.Ариунболд   Биелэлтийг нэгтгэсэн ТШБХ мэргэжилтэн:               Ж.Мөнхжаргал 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН                ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА,                                                            ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВ /ОНӨААТҮГ/                                                                                               2017 оны 02 дугаар сарын 15 № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Уг үүрэг даалгаврын дагуу байгууллагын “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г гарган баталж 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/35 дугаар албан бичгээр НЗДТГазрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. - Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана. 90% 2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. УБШУЗТөвийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтанд байгууллагын дарга, Ахлах нягтлан бодогч нар байдаг ба хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж 01 сарын 30-ны дотор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон УБЗАА-ны хууль эрх зүйн мэргэжилтэнд баталгааны маягтаа өгсөн. - - 100% ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 95%                                                                                                                       ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                     Ч.ГАН-ОЧИР                                                         БОЛОВСРУУЛСАН:ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ                                                         ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                              Б.БИНДЭРЪЯА 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВД НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 02 дугаар сарын 15                                                                                                         Улаанбаатар хот      Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ     Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1       Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харъяа газар/ “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолыг дагуу байгууллагын жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж байна. - Байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 50 2      Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус байгууллагын хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 8 албан тушаалтан Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйл 10.3-д зааснаар хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргаж, мэдээг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн. - Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 100      ХЯНАСАН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА :                                 Д.ОДБАЯР БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН:                                                      Л.ЛХАМДУЛАМ2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ         Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/ № 2 3 4 5 6 7 1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын агаар орчны бохирдлыг бууруулах нарийвчилсан төлөвлөгөө газрын даргаар 2017.02.07-ны өдөр баталуулж, НЗДТГ-ын БТХ-т албан бичгээр хүргүүлэв. Газрын даргаар төлөвлөгөө батлуулсан. НЗДТГ-ын БТХ-Т хүргүүлсэн. - Төлөвлөгөөө биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахболно. 100 2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Журмын дагуу ХАСХОМ гаргаж өгөх албан тушаалтнууд хуулийн хугацаандаа мэдүүлгээ байгуулагын ЭБАТ-д, НЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Т.Бат-Оргилд газрын дарга Д.Баянбат гаргаж өгсөн. Нийт 9 албан тушаалтан 2016 оны ХАСХОМ-г мэдүүлэв. - 2 сарын 16-аас хойш нэгдсэн тайланг хүргүүлнэ. 100 4 “Улаанбаатрын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох   “Улаанбаатрын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд тус байгуулагаас нийт 18 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан. Эрүүл агаарт хамт олноороо урлаг спортын арга хэмжээнд оролцож, амралтын өдрүүдийг идэвхтэй өнгөрүүллээ. - Энэ арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 85 6 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/   -   - - - 11 НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ НМХГ, НБОГ, НЦГ, НХХААГ-ын даргын хамтарсан удирдамжаар ажлын хэсэг гаргаж НИТХ-ын 2015 оны 85-р тогтоолоор Нийслэлийн ногоон бүсэд байгаа мал бүхий өрхийн иргэдэд албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна. 2017.02.14-нд СБД-ийн 19,20-р хорооны иргэдтэй уулзаж малтай өрхийн иргэдэд албан шаардлагыг хүргүүлсэн. -       Хориглосон бүсэд мал аж ахуй эрхэлж буй малчдад 6 сарын дотор малын зөвшөөрсөн бүсрүү шилжүүлэх тухайн дүүргийн ЗД-ын орлогчийн мэдэгдлийг хүргүүлэв. -       Холбогдох хууль, дүрэм, журмын сурталчллаа.   - Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон дүүрэг хороодод шинээр малчин өрхийг нэмэгдүүлэхгүй байх; Гадны аймаг сумдаас сүү, цагаан идээ худалдан борлуулах  зорилгоор орж ирж буй айл өрхийг буулгахгүй байх; Хоргилсон бүсийн малын тоог цаашид нэмэгдүүлэхгүй бууруулах бодлого барих; Холбогдох хууль, тогтоомжийг сурталчилан таниулна. 30                                                          ХЯНАСАН:                         ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН                           НЭГТГЭСЭН: ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Э.ГЭРЭЛМАА                                2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ     № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 0 1 2 3 4 5 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, байгууллага дээр төлөвлөгөө  боловсруулан  ажиллаж  байна. Нийслэлийн  агаарын чанарын  албаны  бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга н.Цолмон, мэргэжилтэн нар тус байгууллага дээр  сургалт  зохион байгуулав. Сургалтаар  нийслэл хотын  агаарын  бохирдлын  асуудал,  агаарын бохирдлын хэрхэн  бууруулах,  энэхүү  арга  хэмжээнд төрийн  албан хаагч иргэний үүргээ хэрхэн  биелүүлэх талаар  санал солилцлоо.          2. Нийслэлийн  мал эмнэлгийн  газрын дарга  болон  ахлах нягтлан бодогч  хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ  2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны  өдөр  бөглөн,  НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны  удирдлагын хэлтэст  баталгаажуулсан.         3.  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” гэр бүлийн баярыг 2017 оны 02 сарын 11, 12-ны өдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдлаа. Өвлийн спортын төрлийг хослуулсан тус наадмын хүрээнд мөсөн шагайн харваа, мөсөн сурын харваа, мөсөн хананы авиралт, уран гулгалт, шүхрийн үзүүлбэр, мөсөн шатар, өвлийн дугуй, 4 дугуйт мотоциклийн парад зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Мөн хамгийн сайхан үндэсний хувцастай оролцогчийг шалгаруулахын зэрэгцээ гэр бүлийн хөгжөөнт болон цасан урлалын тэмцээн явуулсан. Түүнчлэн аяллын хувцас, хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа гарч баярт өнгө нэмсэн юм. Энэхүү арга хэмжээнд нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын эмч мэргэжилтэн, албан хаагчид идэвхитэй оролцсон. Нохойн мөсөн чарганы үеээр НМЭГ-н жижиг амьтаны эмч Ш.Батболд, А.Түвшинбаяр нар чарганд хөллөх нохойнуудад эрүүл мэндийн үзлэг хийж ойр орчмын талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийж хариуцлагатай ажилласан байна.           Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллана. Одоогоор  ийм ажил хийгдээгүй  байна.           НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллаж байна.  Тогтоолоор батлагдсан  журмын  биелэлтийг  Нийслэлийн  Үйлдвэр, хөдөө  аж  ахуйн газарт нэгтгүүлэн ажиллаж байна.                                                       2017  ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ /Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/     № Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн  /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ         0-100 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөний 2.4, 25-д заагдсан үйл ажиллагааны дагуу хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, Инновацийн газрын “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө” хэрэгжиж эхлээд байна.     100 2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар ХАСХОМ гаргах шаардлагатай 4 албан хаагч хуулийн хугацаанд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж цахим сайтаар хүргүүллээ. 4 албан хаагчийн ХАСХОМ мэдүүлгийг 2017 оны 2 дугаар сарын 14-нд эцсийн байдлаар  баталгаажууллаа.     100 3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан “Өвлийн Улаанбаатар наадам”-ын хөтөлбөрийг албан хаагчдад танилцуулж, гэр бүлээрээ оролцохыг уриаллаа. Аялал жуулчлалын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Э.Батжаргалтай холбогдон ноос ноолуурын чиглэлийн 2 үйлдвэр, арьс ширний чиглэлийн 2 үйлдвэрийг тус наадамд оролцуулах чиглэл өглөө.     100                     2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт   Үүрэг даалгавар.1.   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ өгөх Биелэлт: Тус төвийн дарга Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ дээрх хугацаанд өгсөн. Үүрэг даалгавар.2. "Улаанбаатар өвлийн наадам-2017" арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байуулагдах тул нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Биелэлт: Уг арга хэмжээнд тус төвийн Спорт хамтлаг оролцсон болно.                            ХЯНАСАН:                            АРГА ЗҮЙЧ                                                            Н.НЭРГҮЙ                             БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ГАРГАСАН:                             АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН            Д.ГАНЗАЯА 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ  2017.02.15 № Товч агуулга Биелэлт 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд НМХГ-ын дарга 2017.02.01-ний өдөр төлөвлөгөө  батлан 18 бүлэг 47 ажил тусган дараах ажлуудыг хийж байна. Үүнд: 1. НМХГ-ын даргын 2017.02.07-ны өдрийн А/11 тоот “Агаарын  бохирдолд хяналт тавих тухай” тушаалын дагуу агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн 129 хороодод хяналт тавих улсын байцаагчдыг томилсон. 2. “Нарантуул”, “Харин хорин” томоохон худалдааны төвүүдэд “Стандартын шаардлага хангасан зуухнаас бусад ахуйн зуух худалдахыг хориглох тухай” 02-01/416 тоот албан бичгээр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 3. 6 дүүргийн 129 хорооны Засаг дарга нарт Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, 7 хоног бүр харьяа Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст мэдээ ирүүлж байх талаар албан бичиг хүргүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд одоогоор ХУД-ийн 13 хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлсэн, бусад хороодын Засаг дарга нарт НЗДТГ-аас зохион байгуулах сургалт дээр тараахаар бэлэн болгосон. 4. НЗД-ын ногоон хөгжил, агаарын бохирдол хариуцсан орлогчийн баталсан “Агаар бохирдуулагч томоохон суурин эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийж, магадлан итгэмжлэх ажлын удирдамж”-ийн дагуу Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газартай хамтран БЗД, ХУД, ЧД-т үйл ажиллагаа явуулж буй 30 халаалтын зуухны байгууламжид хяналт шалгалт хийж, 12 зуухны хаягдал утаанд хийн хэмжилт хийж, 8 албан шаардлага, 2 дүгнэлт, 1 акт, 2880.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Шалгалт үргэлжилт байна. 2   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. НМХГ-ын нийт 371 албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөхөөс 371 албан хаагч цаг хугацаандаа ХОМ-ээ өгсөн. 4   “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Тус арга хэмжээний талаар нийт албан хаагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын дарга албан хаагчдад дотоод албан бичгээр өвлийн наадмын удирдамж, хөтөлбөрийг хүргүүлсэн. 5   Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ 1. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд зориулж хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар 2017.02.01-ний өдрийн 02-01/398 дугаартай 11 заалт бүхий нийт-322ш мэдэгдэлийг аанб /Нийслэл-35, ХУД-16, СХД-17, СБД-48, БГД-18, БЗД-32, БНД-41, ЧД-115/  иргэнд хүргүүлэн ажилласан. 2.Сар шинийн баяртай холбогдуулан 9 дүүргүүдийн Засаг дарга болон УБ хотын цагдаагийн газрын даргад ил задгай худалдаа болон зориулалтын бус байранд ууц өвчүү чануулахгүй байх талаар 02-01/390, 02-01/395 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн. 3. 9 дүүргийн болон 152 хороодын Засаг дарга нарт ТҮЦ-нд хүнсний аюулгүй байдал, хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн. 6   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ 2017 онд тус газраас Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурал болон Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах журам, дүрэм, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалтын хүрээнд хэлэлцүүлэх асуудал байхгүй болохыг 2016.12.18 өдрийн 02-01/4065 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 7   Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Цаашид гадаадын төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагатай харилцахдаа Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулна. 11   НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 2017.02.10-ны өдрийн 02-01/532 дугаартай “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал гаргах тухай” мэдэгдэлийг Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт, 2017.01.10-ны өдрийн 02-01/531 дугаартай “Хориглосон бүсээс мал гаргах тухай” албан бичгийг Мал бүхий хороодын Засаг дарга нарт тус тус хүргүүлэн ажилласан. СХД-ийн 26 дугаар хорооны Засаг даргад малтай иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, тодорхой ажил зохион байгуулж ажиллах тухай 2017.02.13-ны өдрийн 02-15/70 дугаартай албан бичиг хүргүүлэн, хориглосон бүсэд мал маллаж буй 5 иргэнд албан шаардлага хүргүүлж, 3 иргэнд холбогдох хуулийн дагуу 720.000 төгрөгийн торгуулийг арга хэмжээ авсан. 12   “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. /Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ НМХГ-ын даргын баталсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” 02-01/89 тоот удирдамжийн дагуу НМХГ-ын 152 улсын /ахлах/ байцаагчид агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд харьяалагдах обьектын харуул, орон сууцны хотхон, авто машины ил зогсоол, дугуй засвар, авто засвар, токарийн цех, тос, масло, тосол зардаг ТҮЦ зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй 367 иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад шалгалт хийж MNS 5216:2016 стандартын шаардлага хангасан зуух хэрэглэх талаар 282 мэдэгдэх хуудас тараасан. Бүсэд мөрдөх журам зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 иргэн, аж ахуйн нэгжид 28 заалттай 6 албан шаардлага, 7 иргэнд халаалтын зуухны үйл ажиллагааг түр зогсоох акт  өгч биелэлтийг хангуулж, 7 иргэний зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж цахилгаан халаагуур тавиуллаа. 13  “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагатай тавьж шийдвэрлүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 2017.01.26-ны өдөр БГД-ийн 13 дугаар хорооны “Их өргөө” СӨХ-ийн хариуцсан 2Д байрны 3 орцны лифтэнд 73 настай иргэн Н нь 1 давхраас сууж 7 давхарлуу явах үед редуктор гэмтэл /редукторын могой араа болон еэвэн араа харьцаагүй/ гарч лифтийг зогсоох боломжгүйгээс бүхээг дээш явж хонгилын таазыг мөргөж огцом зогссон осол гарсан. Тус лифтэнд “Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-аас 2017.01.20-ны өдрийн техникийн ээлжит магадлалыг хийж лифтийн ашиглах зөвшөөрлийг 1 жилийн хугацаатай сунгасан боловч 6 хоногийн дараа энэхүү осол гарсан байна. Их өргөө СӨХ-ийн 2Д байрны 3-р орцны лифтийг 2012 онд “Хандок” ХХК шинэчилж улсын бүртгэлийн 2176 дугаарт бүртгүүлж, лифтийн засвар, үйлчилгээний гэрээг “Хандок” ХХК-тай хийж ажилласан байна. Осол гарсан лифтэнд НМХГ-аас 2017.02.01-ний өдрийн 02-07-139/49 дугаартай актыг гарган хүргүүлж, зөрчил арилгах хүртэл түр хугацаагаар зогсоосон. Ээлжит магадлал хийсэн “Улаанбаатар лифт” НӨААТҮГ-т ажлын чанар сайжруулах, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын Сайдын 53 дугаар тушаалаар батлагдсан “Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн тодорхой заалтыг мөрдөж ажиллах тухай НМХГ-ын даргын 2017.02.13-ны өдрийн 02-01/557 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн.               ТАНИЛЦСАН:                                                                         НМХГ-ЫН ДАРГА                                                            Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН    ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                       М.БАЯНМӨНХ ЗУХНХ-ИЙН ДАРГА                                                  П.ХҮРЭЛБААТАР    НЭГТГЭСЭН:                                     ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН                                     МЭРГЭЖИЛТЭН                                                            Ч.ОТГОНЖАРГАЛ       НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   V2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ний өдөр                        Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар № Өгөгдсөн даалгавар   Хэрэгжилт Биелэлт /хувь/ 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Тус газрын Агаарын бохирдлыг бууруулах нарийвчилсан ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж гарган 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна 100%     2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус  газрын албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг цаг тухай бүрт нь бүртгэн авсан 100% 4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд амжилттай зохион байгуулан ажилласан. 100% 7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтэнд танилцуулан үүрэг болгосон. 100% Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно. ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ                                                                  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН 2017.02.15      Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь хүргүүлсэн. "Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017" арга хэмжээнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулан ажиллаа.  НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАРТ 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР    № Товч агуулга Хугацаа Биелэлт 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 14 Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө боловсруулан  газрын даргаар батлуулж тус газрын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 02/ 116 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т  хүргүүлсэн. 2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. 14 Нийслэлийн соёл, урлагийн газрын ажилтан албан хаагчдын 2016 оны ХАСХОМ -ыг 02 дугаар сарын 04-ний байдлаар гаргаж баталгаажуулсан болно. 3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох 14 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагд сан. Тус газрын харьяа байгууллага болох  “Улаанбаатар Чуулга”-аас урлагийн тоглолтыг хариуцаж ажилтан, албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож ажилласан болно. 4 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ 14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл болон Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүдэд тус газраас  санал өгч хугацаанд нь гүйцэтгэж ажилласан. 5 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Тус газар нь Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах талаар байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.                                                                                         НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   № ҮҮРЭГ БИЕЛЭЛТ 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Байгууллагын  хэмжээнд ХАСХОМ гаргах 5 албан тушаалтан байдаг. Дээрх албан тушаалтнууд хуулинд заасан хугацаандаа ХАСХОМ гаргаж баталгаажуулалтын маягтаар хүлээлгэн өгсөн болно. 2 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар болон нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын хамтран зохион байгуулсан  “Улаанбаатарын өвлийн наадам 2017” арга хэмжээнд албан хаагчиддаа бүрэн хамруулж  идэвхитэй оролцсон. 3 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн  баталсан  2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын техникийн  даалгавруудыг боловсруулж бэлэн болгосон. 4 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/       Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд нийслэлийн удирдлагаар дамжуулан асуудлыг шийдвэрлүүлэхдээ  анхаарч, мөрдлөг болгон ажиллана.     ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                         Г.ЭНХЗУЛ                                                   Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн                                                      ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                             И.УРАНЧИМЭГ                                   Захиргааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2017-02-16 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Нээлттэй ажлын байр” өдөрлөг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Өдөрлөгийн гол зорилго нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, бүтээн байгуулалтын ажилд иргэдийн оролцоо, залуучуудын мэргэжил боловсрол, мэдлэг чадварыг татан оролцуулах боломжийг бүрдүүлсэн. “Нээлттэй ажлын байр” өдөрлөгийн үеэр байгуулагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, ажлын байрны талаар иргэдэд танилцуулга хийж, ажлын байрны бүртгэл, зөвлөгөө мэдээ, мэдээллийг нэг дороос өгч ажилласан. Нийслэлээс зарласан өндөр мэргэжил шаардсан ажлын байр сонирхсон залуус “www.ulaanbaatar.mn” албан ёсны цахим хуудас дахь “Нээлттэй ажлын байр” цонхыг дарж анкетаа бөглөн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн.     НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   № Товч агуулга Биелэлт 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Байгууллагын  Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөг гарган, баталгаажуулж  2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст албан тоотоор хүргүүлсэн. 2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. ХАСХОМ-ын мэдүүлэг өгөх 7 албан хаагч хуулийн хугацаандаа мэдүүлгээ өгсөн. 3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Тус арга хэмжээнд газрын  20 албан хаагч  идэвхтэй оролцсон. 4 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2017 он гарсаар гадаад харилцаатай холбоотой асуудал гараагүй цаашид гарах бүрт холбогдох хууль тогтоомжид заасан хүрээнд харилцаж ажиллана.                                              ТАНИЛЦСАН:                                           ДАРГА                                 Я.БАЙГАЛМАА                                           ХЯНАСАН:                                         ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН                                          ДАРГА                                         Г.МӨНХНАСАН                                           БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:                                          ТӨЛӨВЛӨЛТ,ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН                                           БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                    Э.ЗОЛМАА УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА   2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ   2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                                                                                           Улаанбаатар хот № Хариуцсан хэлтэс Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх     1. УБЗАА-наас НЭЗН-ийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан, “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэл” зорилтод жил, “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх хүрээнд НИТХ-ын тогтоолоор шинэчлэн баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөсөн эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийж 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн. 2.2017 онд нийт 28 эрх зүйн баримт бичгийг баталж, мөрдүүлэхээр төлөвлөснөөс I улиралд 12 бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмыг төлөвлөсөн байх ба хэрэгжилтийн явц 57%-тай байна. Үүнд: ·      Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дэмжигдсэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тов хүлээж буй 3 журам ·      НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн, Засаг даргын зөвлөх болон бусад албан тушаалтнуудаас санал авч байгаа НИТХ-д өргөн барихаар бэлтгэсэн 3 журам ·      НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон 3 журам ·      Бусад байгууллагаас санал авах шалтгаанаар удааширч буй 3 эрх зүйн баримт бичиг байгаа ба цаашид ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байна. 1. ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн эрх зүйн баримт бичгүүдийн ажлын явцын талаарх мэдээллийг Нийслэлийн Засаг даргад 2017.02.13-ны өдрийн 01/218 албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дэмжигдсэн “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ ажиллуулах журам”-ын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02.10-ны 01/566 тоот албан бичгээр НИТХТ-ийн хуралд  өргөн барьсан. - 1. Хэрэгжилтийн явц удааширалтай байгаа эрх зүйн баримт бичгүүдийн ажлын явцыг эрчимжүүлэх. 2. Шинээр баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөсөн эрх зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг улиралд 2 удаа тооцож, дүн шинжилгээ хийж, үүрэгжүүлж ажиллах. 100% 2 Инженерийн байгууламжийн хэлтэс   “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар лифт, Монголын өргөх байгууламжийн мэргэжлийн холбоо ГҮТББ, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлтэй 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр санамж бичиг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, орон сууцны лифтүүдэд хяналт, шалгалт хийх  ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.   Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, орон сууцны лифтүүдэд хяналт, шалгалт хийх, цаашид хамтран ажиллах талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар лифт, Монголын өргөх байгууламжийн мэргэжлийн холбоо ГҮТББ, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлтэй 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр санамж бичиг байгуулсан. - 1. “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийх, статусыг тодорхой болгох 2. Лифт, өргөх байгууламжийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болох, 3. Мөрдөгдөж байгаа дүрэм, стандартыг шинэчилнэ. 30% 3 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс   1.НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж шинэчилсэн төслийг НИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ ажиллуулах журам”-ын шинэчилсэн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017.02.10-ны 01/566 тоот албан бичгээр НИТХТ-ийн хуралд  өргөн барьсан.   2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн НИТХТ-н хурлын 2-р асуудлаар хэлэлцүүлэх журмын төсөл хурал  хойшлогдсоны улмаас дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэгдэхээр хойшлогдов. - Журмыг батлуулах, сурталчилах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавьж ажиллах 90% 4 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс   2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах.   Зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-үүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, хяналт тавих ажлыг Нийслэлийн  Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар хариуцан ажиллаж, байгаа бөгөөд хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.   Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа үлдсэн 542 ТҮЦ-ээс 216-г нүүлгэн шилжүүлсэн.   - Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй байршсан 216 ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэх 50 % 5 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс   “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах.    НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан 2017 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар тов гарсны дагуу НИТХ-ын ажлын албанд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын төслийн нөлөөллийн шинжилгээ, бусад холбогдох материалын хамт 20 хувь бэлтгэж хүргүүлсэн. 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн НИТХТ-н хурлын 2-р асуудлаар хэлэлцүүлэх журмын төсөл хурал  хойшлогдсоны улмаас дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэгдэхээр хойшлогдов. - Журам батлагдсанаар журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, оролцогч талуудыг хуралдуулж, журмыг танилцуулах, журмыг сурталчлах 90% 6 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. УБЗАА-ны нийт 46 албан хаагч мэдүүлгээ баталгаажуулан баталгааны маягтаар хүлээлгэж өгсөн. Харъяа байгууллагын 2 албан хаагч мэдүүлгээ хугацаанд нь өгсөн. /ХИХУГ, ШУЗТ/   ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтнууд хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ баталгааны маягтаар бүрэн хүлээлгэж өгсөн. -   100% № Товч агуулга Хугацаа Биелэлт 1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 14 Нийс