Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тендер


Гарчиг Огноо
1 Үнийн санал авах урилга 2016-11-24
2 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА 2016-11-22
3 “1 дүгээр сургуулийн дээврийн засвар”-СБД 2016-07-26
4 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2016-07-22
5 “7,10,13-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх”-СБД 2016-07-08
6 “15-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх”-СБД 2016-07-08
7 “14 хороо, цэцэрлэгт хүрээлэнд цамхагт гэрэлтүүлэг, спортын талбай бүхий тохижилт хийх”-СБД 2016-07-08
8 “10 дугаар хороо, 46, 20 дугаар байрны дунд тохижилт хийх”-СБД 2016-07-08
9 “5 дугаар хороо, 13/2 дугаар байрны орчим тохижилт хийх”-СБД 2016-07-07
10 “1 дүгээр хороо, 2 дугаар байрны хойд талд тохижилт хийх”-СБД 2016-07-07
11 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 8, 16-р хороонд “Хөршийн хамгаалалт”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх 2016-07-07
12 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “13,18-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” ажил 2016-07-07
13 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “14-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” ажил 2016-07-07
14 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “1,2,3,5,7,8,10-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” 2016-07-06
15 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “149 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих”-СБД 2016-05-27
16 “1 дүгээр сургуулийн дээврийн засвар”-СБД 2016-05-25
17 “Салбар амбулатори-1, 2 сувиллын цогцолборт эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авах”-СБД 2016-05-20
18 “234 дүгээр цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт тохижилт хийх”-СБД 2016-05-20
19 “5-р хороо, 4, ТК30, 6-р байрны орчим тохижилт хийх”-СБД 2016-05-18
20 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2016-05-18
 
Сурталчилгаа