Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Иргэд хүлээн авах төв


Гарчиг Огноо
1 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016.01.01-2016.11.30/ 2016-12-02
2 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016.01.01-2016.10.31/ 2016-11-04
3 Өргөдөл, гомдлын 3-р улирлын тайлан мэдээ 2016-10-07
4 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016.01.01-2016.08.31/ 2016-09-02
5 Өргөдөл, гомдлын тайлан, мэдээ /2016.01.01-2016.07.31/ 2016-08-10
6 Өргөдөл, гомдлын 2016 оны 05 дугаар сарын тайлан, мэдээ 2016-06-03
7 Өргөдөл, гомдлын 2016 оны 04 дүгээр сарын тайлан, мэдээ 2016-05-02
8 Өргөдөл, гомдлын 2016 оны 03 дугаар сарын тайлан, мэдээ 2016-04-04
9 Өргөдөл, гомдлын 2016 оны 02 дугаар сарын тайлан, мэдээ 2016-03-10
10 Өргөдөл, гомдлын 2016 оны 01 дүгээр сарын тайлан, мэдээ 2016-02-10
11 Өргөдөл, гомдлын 2015 оны жилийн эцсийн тайлан 2016-01-04
12 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.11.29 - 2015.12.05/ 2015-12-07
13 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.11.22 - 2015.11.28/ 2015-12-02
14 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.11.15 - 2015.11.21/ 2015-11-23
15 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.11.08 - 2015.11.14/ 2015-11-16
16 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.11.01 - 2015.11.07/ 2015-11-09
17 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.10.25 - 2015.10.31/ 2015-11-02
18 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.10.18 - 2015.10.24/ 2015-10-26
19 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн III улирлын тайлан 2015-10-05
20 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.10.11 - 2015.10.17/ 2015-10-19
21 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.10.04 - 2015.10.10/ 2015-10-12
22 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.09.27- 2015.10.03/ 2015-10-05
23 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.09.20 - 2015.09.26/ 2015-09-29
24 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.09.13 - 2015.09.19/ 2015-09-21
25 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.09.06 - 2015.09.12/ 2015-09-14
26 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.08.30 - 2015.09.05/ 2015-09-05
27 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.08.23 - 2015.08.29/ 2015-08-29
28 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.08.16 - 2015.08.22/ 2015-08-22
29 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.08.09 - 2015.08.15/ 2015-08-15
30 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.08.01 - 2015.08.08/ 2015-08-08
31 Өргөдөл, гомдлын тайлан, мэдээ /2015.07.01 - 2015.07.31/ 2015-08-01
32 Өргөдөл, гомдлын 2015 оны эхний хагас жилийн тайлан 2015-07-01
33 Өргөдөл, гомдлын мэдээ /2015.05.21- 2015.06.20/ 2015-06-25
34 Өргөдөл, гомдлын тайлан, мэдээ /2015.04.21 - 2015.05.20/ 2015-05-20
35 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015.03.21-2015.04.20/ 2015-04-20
36 Өргөдөл, гомдлын тайлан, мэдээ /2015.02.21-2015.03.20/ 2015-03-20
37 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.02.14 - 2015.02.20/ 2015-02-23
38 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.02.07 - 2015.02.13/ 2015-02-17
39 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.01.31 - 2015.02.06/ 2015-02-10
40 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.01.24 - 2015.01.30/ 2015-02-05
41 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.01.17 - 2015.01.23/ 2015-01-26
42 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2015.01.10 - 2015.01.16/ 2015-01-19
43 Өргөдөл, гомдлын мэдээ /2015.01.01 - 2015.01.09/ 2015-01-12
44 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2014.12.20 - 2014.12.26/ 2014-12-30
45 Өргөдөл, гомдлын 7 хоногийн тайлан, мэдээ /2014.12.13 - 2014.12.19/ 2014-12-22
 
Сурталчилгаа