Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд


Гарчиг Огноо
1 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2016-09-30
 
Сурталчилгаа