Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Нийгмийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа


Гарчиг Огноо
1 Шижирбаатарын Анхмаа 2016-08-22
 
Сурталчилгаа