Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Улаанбаатар хотын хэмжээнд авах авлигын эсрэг стратеги болон арга хэмжээ Хэрэгжиж буй арга хэмжээнүүдийн үнэлэмж, цаашид сайжруулах саналууд


2015-01-06 10:32:08
 
 
Сурталчилгаа