Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-04-06 13:26:30
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах. 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
2 Нийслэлийн аялал жуучлалын газар, Захирагчийн ажлын алба,
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар
Аялал жуучлалын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гадны орнуудаас ирж байгаа жуулчдад зориулсан мэдээллийн самбаруудыг шинээр бий болгох, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гэмт хэрэг, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх санал боловсруулж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
3  
НХААГ, НХОГ, НАЗГ, НЕТГ, НЗТХ, нийслэлийн бүх дүүргүүд
 
 
2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захирааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
4 Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар Ерөнхий боловсрол, их дээд сургууль, коллежийн сурагч оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах ажлыг зохион байгуулах. 14 НЗДТГ
5 Захирагчийн ажлын алба,  дүүргүүдийн ЗДТГ, Нийтийн үйлчилгээний Улаанбааатар нэгтгэл, НОБГ
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх далан сувагийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
 
 
14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
6 Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар,
НОБГ, дүүргүүдийн ЗДТГ
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. 14
7 НЗДТГ, ЗАА, Агентлаг, харьяа газрууд, дүүргүүд “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 04 дүгээр сарын 15                                                                                                         Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. НЗД-н 2015 оны А/198 дугаар захирамжаар баталсан “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар-Марафон”-д нэгдэцгээе” уриан дор НЗД-н нэрэмжит “Улаанбаатар-Марафон-2015” цомыг 2015 оны 04 сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд аялуулж, албан хаагчдадаа танилцуулж, уриалга гаргасан.
 
Шилжн явах цомыг, танилцуулгын хамт Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт хүргэсэн. - Хамт олноо марафон гүйлтэд бэлтгэн “Эрүүл агаар-хөдөлгөөн” явган аялал 5 сарын сүүлийн 7 хоногт зохион байгуулна. 100%
Нийт хувь 100%
 
                                                            ТАНИЛЦСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                  Д.ОЮУНТУЯА
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    О.НАРАНБАЯР
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
3 Худалдан авах ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлийн үзэсгэлэнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдийг оролцуулах шийдвэр гаргасан. Үзэсгэлэнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Т.Нямцэцэг, Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Дулмаа, мэргэжилтэн Ө.Мөнхчулуун, Д.Ариунаа нар оролцсон.   Үзэсгэлэнд тавигдсан мэдээллийн дагуу үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллана. 100%
5 Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн “Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай” А/206 дугаар захирамжийг гаргаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 2015 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр  нийслэлд их хэмжээний цас орсонтой холбогдуулан Баянгол дүүргийн Засаг дарга, Онцгой комиссын даргын өгсөн үүргийн дагуу болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж ажилласан. Шар усны үерийн аюулаас урьчдилан сэргийлэх тухай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/245 дугаар захирамж гаргасан. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн шуурхай удирдлагын газраас ирүүлсэн мэдээлэл, үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчдыг яаралтай цугларах дохиогоор цуглуулан бэлэн байдалд оруулж үүрэг даалгавар өгөн, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн байгууллагуудын харилцан ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан.
 Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн гэр хорооллын нам дор хэсгүүдээр шар усны үер болж болзошгүй байдал үүссэн тул үерийн аман дээр буусан айл өрхүүдэд урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг өгсөн.
  Мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг хүргүүлсэн иргэд, айл өрхүүдийг аюултай бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 100%
6 Ой хээрийн болон обектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх  тухай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн  А/246 захирамж гарсан. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн, дүүргийн цахим хуудсанд байршуулсан ба холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.   Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. 100%
7 “Улаанбаатар марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл жлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг аялуулах ажлыг дүүрэгт эхлүүлсэн. Аялан явах цом 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр ирсэн ба дүүргийн нийт 15 байгууллагуудаар аялуулахаар хуваарь гарган аялуулж байна.   2015 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дүүргийн байгууллага, иргэдийн дунд цомыг танилцуулах ажлыг зохион байгуулна. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.БаттүвшинНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 04 дугаар сарын 06-нийөдрийн шуурхай хуралдаан дээрөгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.04.15Сонгинохайрхан дүүрэг
 
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-3.2015 оны 04 дүгээрсарын 15-ны өдөрХудалданавахүйлажиллагаа, төсвийнхудалданавахажиллагаанычиглэлээрүзэсгэлэнгзохионбайгуулах, нийслэлийнНутгийнзахирааныбүхбайгууллагуудидэвхтэйоролцох.
1 2015 оны бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөг 50 ширхэгийг гарган явуулсан.       50%
Үүрэг, даалгавар-5. НийслэлийнЗасагдаргынзахирамжгарсантайхолбогдууланшарусныаюулаасурьдчилансэргийлэхдалансувагийгцэвэрлэхаргахэмжээгцагалдалгүйавах.
8 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/248 дугаар захирамж, НОБГ-ын дэд даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 10/310 үүрэг ажлын хэрэгжүүлэх хүрээнд 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-09-ний өдрүүдэд тохижилт үйлчилгээний төвтэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далан, сувгийг цэвэрлүүлэх ажлыг Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах, гал унтраах 11, 26, 29  дүгээр ангийн 75 алба хаагч нийт бие бүрэлдэхүүнд албан тоотуудыг  уншиж танилцуулан, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд:
Дүүргийн 29, 30, 31 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 1.5 км далан суваг цэвэрлэж 1,5 куб.м хогийг дүүргийн тохжилт үйлчилгээний компаний 81-85 УНЧ улсын дугаартай HOWO маркийн ачааны автомашинд хэлтсийн ковшоор  6 куб.м хогийг ачуулж цэвэрлэгээ хийсэн.Дүүргийн 2, 20 дугаар хорооны нутагт байрлах 1 км үерийн далан сувагцэвэрлэж 1 куб.м хогийг дүүргийн тохжилт үйлчилгээний компанитай хамтран зохион байгуулсан.
 Дүүргийн 5, 7, 4, 18, 19, 27дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 1,8 км үерийн далан сувгийгтус дүүргийг хариуцсан Улаанбаатар нэгтгэлийн инженер Д.Ариунбаатартай холбогдож, мөсийг сэтэлж, далангийн усыг чөлөөтэй нэвтрэх суваг гаргаж, CASE-580, SSL-6700, ISUZU маркийн 5автомашинаар шороо зөөлгөж, даланг өндөрлөх ажлыг 2 удаа тус хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн нарын хамт зохион байгуулж, 1,8 тн хогийг дүүргийн тохжилт үйлчилгээний компанитай хамтран ажиллалаа.
Нийт 4.3 км далан сувгын 5.8 куб.м хогийг ачуулж ажилласан.
Нийт 4.3 км далан сувгын 5.8 куб.м хогийг ачуулж ажилласан   Цаашид шар усны үерээс урдьчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллана. 100%
Үүрэг, даалгавар-6.Хаврынхуурайшилтынүедойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхталаартодорхойаргахэмжээавчажиллах.
9 2015оны 4 дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал Төвд \"Эхорон 36\" хөтөлбөр \"Үндэснийсургагчбагшбэлтгэх\" Улсын Онцгой Комиссийн 01 тоот албан даалгавар “ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх”  сургалтадДархан-Уул, Дорноговь, Сүхбаатар, Баянхонгор, Хэнтий, Говь-Алтай,Орхонаймаг, Сүхбаатар, Чингэлтэйдүүргийн 250 багш, мэргэжлийнбайгууллагынажилтнуудхамрагдсан.. Хүүхэд, өсвөрүеийнхэндэхорончүзэлтөлөвшүүлэх, эрзоригийнчадварыгэзэмшүүлэх, биедаасанбайдал, оролцоогньдэмжих, бүтээлчсэтгэлгээтэй, оюунлаг, өрсөлдөх, эрсдлээсөөрийгөөхамгаалахчадвартайиргэнболжтөлөвшихөдньдэмжлэгүзүүлэх, ой хээрийн түймрээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар дадлага, сургалт зохион байгууллаа. 2015оны 03 дугаар сарын02-ныөдөр Улсын Онцгой Комиссийн 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийн хүрээнд  Сонгинохайрхан дүүргийн  байгаль хамгаалагч 12, урамшуулалт морин эргүүл 13 нийт 25  иргэдэд Монгол Улсын Гамшгаасхамгаалахтухай, Галынаюулгүйбайдлынтухайхуулийнхолбогдохзаалтууд, Ойн тухай хууль, МУЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, галтүймрийнтухайойлголт, тэдгээртэйнийцүүлэнгаргасантехникийнстандарт, дүрэмнорм, гал түймрийн аюулаасхамгаалахурьдчилансэргийлэхаргаажиллагаа, гарсангалтүймрийнтоонбаримтууд, галтүймрийнүедхүмүүсийгаврахарга, галунтрааханханшатныбагажхэрэгслийгашиглахталааранханшатныойлголтыголгосон.Сургалтанд хэлтсийн ГТУХАБайцаагч онцгой байдлын хошууч Ж.Хүдэрчулуун, СХД-ийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Э.Урансүх, Хууль сахиулахын их сургуулийн ОБС-ийн 641-р дамжааны дэд түрүүч С.Буян-Арвижих ,сонсогч П.Энх-Отгон,  А.Бэх -Очир нартай  хамтарч  байгаль хамгаалагч, морин эргүүл нарыггалтүймэргарсангалтүймрийнэхүүсвэрийггалунтраагуурашиглажунтраах, ой хээрийн түймрийг унтраах дадлага сургуулийг хийлгэж ажилласан.      
 
100%
Үүрэг даалгавар -7. “Улаанбаатар Марафон”-2015 ОлонулсынгүйлтийнбэлтгэлажлынхүрээнднийслэлийнЗасагдаргыннэрэмжитцомаялуулахтулудирдамжиндзаагдсанүйлажиллагаагхолбогдохбайгууллагуудидэвхтэйзохионбайгуулах.
  Тус дүүрэг нь  “Улаанбаатар Марафон 2015”  Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд цомыг хүлээн авч дүүргийн дэргэдэх хэлтэс албадуудад цомыг аялуулан удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 2015.04.07-ний өдөр дүүргийн Цагдаагийн 1,2,3, -р хэлтэс, ОБХ, ЗЦТ гэсэн 5 байгууллагад цомыг гардуулан өгч тайлангуудыг хүлээн авсан.   Цаашид дүүргийн дэргэдэх хэлтэс албадуудад цомыг аялуулан үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан ажиллана. 30%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                    А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр нийслэлийн ногоон бүсэд хуурайшилт ихтэй байгаатай холбогдуулан Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай нийслэлийн Засаг даргын А/173 дугаар захирамжийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд:
-7665000 төгрөгийн шатахууны зардлыг НМХГ, НБОГ, УБХЦГазарт хуваарилан олгож, батлагдсан хуваарь чиг үүргийн хүрээнд чиглэл чиглэлийн хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэж байна.
 -Ойн тухай хуулийн хэрэгжилт, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлгийг 5 телевизээр дамжуулан цацуулах ажлыг зохион байгуулж байна.
-Мөн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ухуулга сурталчилгааны зурагт хуудас, санамж материал 2500 ширхэгийг хэвлүүлж тараагаад байна.
-Газрын даргын тушаалын дагуу байгууллагад хариуцлагатай жижүүрийг томилон үүрэгжүүлэн ажиллуулж, ногоон бүсэд 38 урамшилт морин эргүүлтэй гэрээ байгуулан,  мэргэжил арга зүйгээр ханган байгаль хамгаалагч нарын хяналтан дор эргүүл, хяналт шалгалт хийлгүүлж байна.
 
    100
2 Улаанбаатар Марафон-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд удирдамжид заагдсан үйл ажиллагаанд оролцохоор ажиллаж байна. Улаанбаатар Марафон-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд удирдамжид заагдсан үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохоор бэлтгэл ханган ажиллаж байна.     100
 
 
 
 
Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                   ногоон хөгжлийн газрын дарга                           Г.Болормаа
 
Хянасан:                 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                         С.Соронзонболд
                                    дарга
 
  Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                           Б.Уянга
                                            мэргэжилтэн                                                           


 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 04 дүгээр сарын 15 өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захирааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох “ Улаанбаатар форум 2015”-д тус дүүрэгт нийслэл, дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар өмнөх жилүүдэд хийгдсэн болон  2015 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлын  мэдээллийн  “танилцуулга илтгэл” бэлтгэн, мөн  1000 ширхэг тараах материалыг англи монгол хэлээр гарган, 3 ширхэг стенд баннер  хийж оролцлоо.  Энэ ажилд Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, ЖДҮДТ-д мэдээлэл бэлтгэж өгч хамтран ажиллаа.       100
2 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 1. " Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай" Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/61 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн ногоон бүсэд 7 удаагийн эргүүл шалгалтыг 14 алба хаагч 2 автомашинтай явуулан ногоон бүсэд зорчиж явсан 28 иргэн 5 автомашиныг буулган, 69 иргэнд санамж тарааж ажилласан байна.
2. Ой хээрийн түймэр гарсан үед ажиллах аж ахуйн нэгжүүдийн хүн хүчийг томилгоожуулан, ой хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгслийг 20 аж ахуйн нэгжид бэлтгүүлэн ажилласан.
3. Богд хан уулын аманд  үйл ажиллагаа явуулж буй  5 аж ахуйн нэгж, байгууллагад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт зохион явуулав. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах гал түймрийн урьдчилан сэргийлэх хяналтын байцаагчийн албан шаардлага өгч,  биелэлтийг нь хангуулан ажиллаж байна.
  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон аж ахуй нэгжүүдэд ой хээрийн түймэр гарсан үед ажиллах хүн хүчийг томилгоожуулж, ой хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгслээр бүрэн хангуулах арга хэмжээ авах
Богдхан уулын дархан цаазат газрын байгаль хамгаалагчдад цагдаагийн 1,2-р хэлтэстэй хамтран сургалт явуулах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
80
3 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах Дүүргийн хэмжээнд 2015.04.13-05.25 ны өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар Марафон-2015” цом аялах хуваарийг батлан ажиллаж байна. Уг цом нь дүүргийн ИТХ,  ЗДТГ болон дэргэдэх хэлтэс, албад, хороодоор аялах бөгөөд дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас эхлээд байна.  “Цом” нэг байгууллагад 2 хоногийн хугацаатай аялж, энэ хугацаанд тухайн байгууллага удирдамжид заагдсан арга хэмжээг  нийт ажилтан, албан хаагчдын дунд зохион байгуулна.       80
Биелэлтийн үнэлгээ        
86.6
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                              2015 оны 04 дүгээр сарын 15
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдсан Улаанбаатар бизнес уулзалтад Дүүргийн удирдлагууд болон, Дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба, Дүүргийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт төвийн холбогдох ажилтнууд оролцож байна. 2014 оны ажлын гүйтгэлийн талаар иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах,  2015 оны ажлын төлөвлөгөө, албаны танилцуулга, болон худалдан авах ажиллагааны талаарх бүхий л мэдээллийг  хүргүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн.       100%
 
2
            Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын  03-ны өдрийн “Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/248 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд Онцгой байдлын хэлтэс, дүүргийн  дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Нийтлэг үйлчилгээний газар 1,2-той хамтран тус дүүргийн  9, 17, 21, 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах далан  сувгийг  цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.   Цэвэрлэгээнд  онцгой байдлын хэлтэс,  Аврах, гал унтраах 35, 63 дугаар  ангийн 40  албан хаагч, дэд бүтэц тохижилтын хэлтсээс  5, нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2–оос  35 албан  хаагч, 3 автомашинтай  нийт  80 албан хаагч бүрэлдэхүүнтэй 800м далан, шуудууг цэвэрлэж ажиллалаа.               100%
 
3
2015 оны 04 дүгээр сарын 12-ний өдөр  Зэвсэгт хүчний 015 дугаар  анги, Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах гал унтраах 35, 63 дугаар ангитай  хамтран ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх дадлага, сургалтыг  зохион байгууллаа. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан  сэргийлэх дадлага сургуулийг зэвсэгт хүчний 015 дугаар  ангийн хашаанд  500 га  газарт  015 дугаар ангийн 120 алба хаагч, онцгой байдлын  хэлтсийн  78 алба хаагчид  нийт  198  албан хаагчид 5 автомашинтайгаар зохион байгууллав. Дадлага сургуулийн  хүрээнд  “ Аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой осол”- оос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах  байцаагч  онцгой байдлын дэд хурандаа  Б.Сүхбаатар  зохион явуулсан. Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн нийт бүрэлдэхүүнд ой хээрийн түймрийг унтраах багаж хэргэсэл, техник тоног төхөөрөмжийг танилцуулга хийлээ. Дадлага сургуулийн явцын талаар  соёмбо  сонин,  hunnu.mn сайтаар  мэдээллэн ажилласан.       100%
4  “Óëààíáààòàð Ìàðàôîí-2015” îëîí óëñûí ã¿éëòèéã ä¿¿ðýãò çîõèîí áàéãóóëàõ òóõàé Çàñàã äàðãûí 2015 оны 04 сарын 15-ны өдрийн А/135 дугаар çàõèðàìæ ãàðãасан. Захирамжийн хүрээнд “Улаанбаатар Марафон” öîì àÿëàõ àëáàí áàéãóóëëàãóóäûí õóâààðü, öîì àÿëàõ õóãàöààíä õèéæ õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí ÷èãëýë, ã¿éëòýä îðîëöîõ òàìèð÷äûí á¿ðòãýëèéí ìàÿãòóóäûã òóñ òóñ áàòëàí ãàðãàсан.     Óëààíáààòàð Ìàðàôîí-2015” Öîì àÿëàõ õóâààðèéí äàãóó байгууллага аж ахуй нэгжид õÿíàëò òàâüæ, ìýðãýæèë àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºã÷, ã¿éëòýнä îðîëöîõ òàìèð÷äûí á¿ðòãýë ñóäàëãààí äýýð çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàхаар төлөвлөж байна.    30%
 
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Г.НАНСАЛМААНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ. НИЙСЛЭЛИЙН УДИРЛАГУУДААС
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
4-06
Д/Д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1
 
      “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны хүрээнд Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас 04 дүгээр сарын 13-наас 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүртэл Шилжин явах цом манай байгууллага дээр ирсэн.
      Уг аяны хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу байгууллагын даргын 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар байгууллагын Биеийн тамир, спортын хамтлагийг байгуулж, тус хамтлагийн дүрмийг баталж, үйл ажиллагаанд нь оруулсан.  
 
 
Байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлагийг 5 албан тушаалтны бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.
 
 
 
 
 
-
 
Байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлаг нь цом аялуулах 50 хоногийн хугацаанд нийслэлээс өгсөн чиглэлийн дагуу үйл ажиллагааг  идэвхтэй зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
100
 
 
Хянасан. Байгууллагын дарга                                                                        Л.БАТЦООЖ
 
Биелэлт гаргасан. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга                            Т.САРАНЧИМЭГ
 
                                         2015.04.06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
           Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                    2015.04.15
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/ түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелэгдээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчтлгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгуулагуудын гадна хаяг, зар сурталчилгааны самбарыг өнгө үзэмжийг сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/158 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг  байгуулсан. 2015 оны 04 сарын 14-ний өдрөөс эхлэн зөрчилтэй аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний газрын журамлах ажлыг эхлүүлээд байна. Нийт 411 цэг салбар байгаас шаардлага хангаагүй 79 цэгийн хаяг шилжүүлэх, буулгах, өнгө үзэмжийг сэргээх солих ажлыг эхлүүдээд байна.
Гадна сурталчилгааны өнгө үзэмж нь муудсан 4 самбарыг сольж  дүүргийн мэдээллийг байршуулсан.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арга хэмжээ үргэлжилж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 %
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх далан сувгийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах
Онцгой байдлын хэлтэс нь Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран дүүргийн Наран хорооллыг тойрсон 4 км-ийн шуудуу, наадмын талбайгаас баруун тийш 2 км шуудуу, 1-р хорооны Сургалтын задгайн  1-р гудамжнаас баруун тийшхи 1 км шуудуу, Наран хорооллын урдуур явсан 12 км бетонон далан,  гэр хорооллын доторхи 15, гадна төв замын 6-н ус зайлуулах гаргалгааг тус тус шалгалаа. Далан сувгууд хэвийн ажиллагаатай байна.
 1. Дүүргийн Онцгой комиссын
“Үер усны үед ажиллах ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүний гар утас болон яаралтай цугларах бүдүүвчид тодотгол хийсэн.
 1. Үер усны үед дайчлан ажиллах
бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгсэлд тодотгол хийсэн.
 1. Дүүргийн Засаг даргын 2014
оны 04 сарын 03-ны өдрийн А/148 дугаар “Шар ус болон хур борооны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” захирамжийг гарган мөрдөн ажиллаж байна.
 1. Дүүргийн хэмжээнд байгаа
далан, шуудуунд үзлэг шалгалт явуулж гэр хорооллын доторхи 15, гадна төв замын 6-н ус зайлуулах гаргалгааны сувгуудын цас, шаврыг Онцгой байдлын албан хаагчид цэвэрлэж ус нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүллээ.
 1. Дүүргийн үер усны суваг,
шуудуу хог хаягдал ихтэй байгаа учаас  Засаг даргын 2015 оны 04 сарын 03-ны өдрийн А/148 дугаар захирамжаар Авто-Жим ОНӨААТҮГ, хороодын Засаг дарга нарт үер усны суваг шуудуунд хаясан хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх үүргийг өгч цэвэрлэх ажил явагдаж байна.
 1. Дүүргийн хэмжээнд байгаа гэр
хороолол доторхи 15, гадна төв замын 6-н ус зайлуулах гаргалгааны сувгуудын цас, шаврыг ОБХ-ийн 24 албан хаагч цэвэрлэж ус нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүллээ.
 1. Дүүрэгт үер усны аюулаас
урьдчилан сэргийлэх гэнэтийн аюул болсон тохиолдолд гарч ажиллах хүн хүч, машин техникийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зориолгоор дүүргийн Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний үер усны үед ажиллах хүн хүч машин техникийн бэлэн байдлыг тодотголоо.
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
100 %
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах
          Дүүрэг орон нутагт  хил залгаа орших Төв аймгийн Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт, энтий аймгийн Цэнхэр мандал сумдуудтай “Гамшиг осол болон ой, хээрийн түймрийн үед хамтран ажиллах гэрээнд 04 дүгээр сарын 17-ны дотор тодотгол хийхээр ажлаа төлөвлөөд сумдын ЗДТГ, хуулийн хэлтсээс гэрээнд санал авсан.  
          Ой, хээрийн түймрийн үед гарч ажиллах ААНБ-дын хуваарийг гарган батлуулж, бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгалаа.
           Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх урамшуулалт морин эргүүлээр ажиллаж байгаа 2 малчид  нартай уулзаж, заавар зөвлөгөө өглөө.
Аврах, гал унтраах ангийн бие бүрэлдэхүүнийг яаралтай цугларах дохиогоор 3 удаа цугларуулж  хувийн бэлтгэл аранз, ой хээрийн түймэр унтраах зориулалттай багаж зэвсэглэмж тусгай зориулалтын  автомашинуудад үзлэг шалгалт хийлээ.
          Ой хээрийн түймрийн дуудлагаар хил залгаа орших сумдууд руу гарч ажиллахад холбоо дамжуулах хэрэгсэл /үүргийн станц/ мөн байршил тогтоох төхөөрөмж JPS байхгүй учир хэлтэстэйгээ холбоо барих боломжгүй  болдог тул түймрийн мэдээ мэдээллийг дамжуулах, тухайн газар нутгийн байршилыг тодорхойлоход хүндрэлтэй байгаа тул холбооны /үүргийн станц/ болон, байршил тогтоох төхөөрөмж JPS-тэй болох саналыг ОБЕГ, НОБГ-т албан бичгээр  хүргүүллээ.           
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 %
5 Улаанбаатар марафон-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхитэй зохион байгуулах “Улаанбаатар марофон 2015” олон улсын гүйлтийг угтаж цом аялуулах аяны хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/153 дугаар захирамжаар   аялах хуваарь болон удирдамжийг батлуулсан. Дүүргийн 41 аж ахуй нэгж байгууллагад цом аялуулахаар болж,  2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн цомыг аялуулж эхлээд байна.
 
     
 
 
 
 
Үргэлжилж байна.
 
 
 
 
 
80%
 
 
 
 
                                                        ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Д.ЦЭРЭННАДМИД
                                                  НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2014-04-14
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
 1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах.
1.
 
Нийслэлийн ИТХ-ын 2013 оны 3/32 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/143 тоот захирамжийг гарган нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа өнгө үзэмж муу, камер хааж байршуулсан гадна зар сурталчилгааны самбарыг буулгах, шинэ техник технилоги ашигласан мэдээллийн байгууламжийг журмын хүрээнд байршуулах ажлыг зохион байгуулахаар “Ажлын хэсэг”-ийг Засаг даргын Орлогчоор ахлуулан нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах нийт 10 байгууллагын 132 самбарыг буулгах, сайжруулах талаар албан мэдэгдэл өгч ажиллаж байна.
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас ирүүлсэн албан тоотын дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт орохтой холбогдуулан саналыг хүргүүлсэн.      
 
 
=
 
 
=
 
Үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах.  
 
90
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Аялал жуучлалын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гадны орнуудаас ирж байгаа жуулчдад зориулсан мэдээллийн самбаруудыг шинээр бий болгох, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гэмт хэрэг, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх санал боловсруулж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 
2.
Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газраас дэвшүүлсэн “Иргэний төлөө-Найрсаг цагдаа” мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Монголын оюутны холбоотой хамтран хэрэгжүүлж буй “Жуулчны цагдаа”-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, жуулчдыг аливаа гэмт халдлага, хэрэг, зөрчлөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдээс аялал, жуулчлалын улиралд “Оюутан цагдаа” ажиллуулах, үр дүнг тооцож урамшуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн саналыг дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлд уламжлаад байна.  
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
90
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Ерөнхий боловсрол, их дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах ажлыг зохион байгуулах.
4.
2015-2016 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид, их дээд сургуулийн оюутнуудын төгсөлтийн арга хэмжээг “Эрдмийн баяр” болгон тэмдэглэх чиглэлээр тухайн газруудын удирдлагуудад үүрэг, даалгаврыг өгч олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа, зугаалга, нийллэг зохион байгуулахгүй байх талаар зөвлөмж хүргүүлэн нийт сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэснээр 9 дүгээр анги төгсөгчдэд “Суурь боловсролын гэрчилгээ”-г дүүргийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох хэлтэс албад, хороодын төлөөллийг оролцуулан гардуулах хэлбэрээр зохион байгуулах, 11 дүгээр анги төгсөгчдөөс сурсан мэдсэнээ эцэг эх, багш нартаа тайлагнах хэлбэрээр “Эрдмийн баяр” болгон зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.  
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
Хонхны баяр, төгсөлтийн арга хэмжээг зөв зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх далан сувагийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.
5.
Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/167 тоот захирамж, Онцгой комиссын даргын 2015 оны 12 тоот тушаалын дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс бүх нийтийн “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангаад байна.  
 
 
=
 
 
 
=
 
Далан, сувгийн цэвэрлэгээг хийх.
100
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах.
6.
Хаврын хуурайшилтын үед ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улсын Онцгой комиссын болон Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2015 оны 01, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 02 тоот албан даалгавар, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/173 дугаар захирамжийн хүрээнд дүүргийн Онцгой комиссын 2015 оны 08 тоот  тушаалыг гарган мэргэжлийн анги, албадад сургалт, дадлагыг явуулах, ногоон бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжид үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулах зорилгоор холбогдох газруудад үүрэг, чиглэлийг өгч бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах журам болон зуслангийн ногоон бүсэд ажиллах эргүүлийн хуваарийг гаргаад байна.
Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах гал унтраах 10 дугаар ангийн ажилтнуудаас Чингэлтэй, Шадивлан, Яргайт, Яргайтын богино, Жигжид, Гүнт, Майхантолгой амуудад ажиллаж буй ойн байцаагч, морин эргүүлүүдтэй уулзан гал түймэр унтраах багаж, зэвсэглэмжийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг шалган ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 8 ширхэг самбарыг байршуулсан.
 
 
=
 
 
=
 
 
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх.
100
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. “Улаанбаатар Марафон-2015” Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах.
7.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар тогтоол, Нийслэлийн ИТХ-ын 2014 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдаанаар батлагдсан "Найрсаг Улаанбаатар" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохиогдох "Улаанбаатар Марафон-2015" Олон Улсын гүйлтийн тэмцээний бэлтгэлийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/181 тоот захирамжийг гарган удирдамж, хуваарийг батлуулан ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд аялж буй Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг дүүргийн Удирдах ажилтны 2015.04.07-ны өдрийн “Шуурхай зөвлөгөөн”-ий үеэр дүүргийн Засаг даргаас Биеийн тамир, спортын хорооны даргад гардуулсанаар 2015.05.25-ны өдрийг хүртэл нийт 50 хоногийн хугацаагаар хэлтэс, албад, хороодоор аялаж байна.  
 
=
 
 
=
 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах ажлыг зохион байгуулах.
100
2015 оны 04 дүгээр сарын эхний 14 хоногт дүүргийн нутаг дэвсгэрт гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг ослын талаарх мэдээ, танилцуулга.
8.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл:
Дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдэд 2015.03.31-ний өдрөөс 2015.04.15-ны хооронд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй нийт 264 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирүүлсэнийг бүртгэн авч шалган ажилласнаар өмнөх 14 хоногоос 2 нэгжээр буюу 0,7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийт 88 гэмт хэрэг гарч бүртгэгдсэн нь өмнөх 14 хоногоос 24 нэгжээр буюу 27,2 хувиар буурсан  үзүүлэлттэй байна.
Буурсан гэмт хэргийн төрлийг харуулвал:
 1. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг- 14 нэгжээр
 2. Танхайрах гэмт хэрэг–6 нэгжээр
 3. Дээрмийн болон булаалтын гэмт хэрэг тус тус  4 нэгжээр
 4. Бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэрэг 3 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна.
Өссөн гэмт хэргийг төрлөөр нь үзүүлвэл:
 1. Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх гэмт хэрэг -6 нэгжээр
 2. Хүчиндэх гэмт хэрэг болон бусад төрлийн гэмт хэрэг тус тус-1 нэгжээр өссөн.
 
 
Хороодод бүртгэгдсэн гэмт хэргийг /өссөн үзүүлэлтээр/ харуулвал:
 

 
Хэрэг өссөн хороод:
 1. 5-р хороо 15 нэгжээр
 2. 4-р хороо 12 нэгжээр
 3. 7-р хороо 5 нэгжээр
 4. 16-р хороо 5 нэгжээр
 5. 3-р хороо 4 нэгжээр
 1. 8-р хороо 4 нэгжээр
 2. 14-р хороо 3 нэгжээр тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
 
Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасаг:
    Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас 2015 оны 4 дүгээр сарын эхний 14 хоногт гудамж, замд хийсэн үзлэг, шалгалтаар нийт 2806 зөрчлийг илрүүлэн 2798 хүнд 49,6 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг авч  согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 109 хүний эрхийг хасч, 84 тээврийн хэрэгслийг журмын хашаанд саатуулсан.
 
      Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлаас:
      Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015.03.31-ний өдрөөс 2015.04.15-ны өдрүүдэд нийт 14 удаагийн гал түймэр гарсан нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 4 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Гал түймрийн аюулаас аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд учруулах нийт 240,0 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг хамгаалж 45 хүний амь насыг утаажилтыг бүсээс аварсан.
     Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу гамшгаас хамгаалах, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт, шалгалтыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад зохион байгуулсанаар нийт 7 байгууллагыг хамруулж 56 зөрчлийг илрүүлэн 8 газарт албан шаардлага, мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
 
     Өмч, газрын харилцааны албанаас зохиосон ажлаас:
     Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас 2015 оны 04 дүгээр сарын эхний 14 хоногт иргэд, байгууллага аж ахуйн нэгжээс нийт 157 өргөдөл, гомдол, 97 албан тоотыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Газрын төлбөрт 18,5 сая төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.            
Өмч, газрын харилцааны албаны “Мэдээллийн сан”-д нийт 20 төрлийн мэдээллийн 136 нэгж, талбарыг шинэчлэн оруулсан.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
Гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг ослын талаарх мэдээ, танилцуулгыг холбогдох хэлтсүүдээр гаргуулан нэгтгэх.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                                Б.МӨНГӨНСҮХ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          З.НАРАНТУЯА
 
 2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
                                                                                                                                                                                                                  2015.04.15
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулахаар ажлын хэсэг гарсан болно.   Нэгдсэн стандартад оруулах 30%
2. 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Өнөөдөр буюу 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулахаар үүрэг өгөгдсөн хэдийн ч тус өдөр Улаанбаатар хотод “Хөгжлийн төлөө түншлэл” бизнес чуулган болохоор өөрчлөгдсөн бөгөөд тус чуулганд  дүүргийн засаг даргын орлогч болон холбогдох хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүд оролцсон болно.     90%
3 Ерөнхий боловсрол, их дээд сургууль, коллежийн сурагч оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдрийн 02/06 936 дугаар албан тоотоор ”Эрдмийн баяр”-ийн хууль, журмын дагуу зохион байгуулах тухай зөвлөмжийг захирал нарт танилцуулж, Боловсролын хэлтсийн веб сайтад байршуулав.
Сургууль, цэцэрлэгийн шуурхай хуралдаанаар ”Эрдмийн баяр”-ийг осол гэмтэл, гэмт хэрэг зөрчил, архидан согтуурах явдлаас урьдчилан сэргийлж тэмдэглэн өнгөрүүлэх  тухай БХ-ийн дарга үүрэг болгов. Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтэс, НХХ, БХ хамтран ”Эрдмийн баяр”-ийг хууль, журмын дагуу зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын албан даалгавар боловсруулж байна.
 
    50%
4 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх далан сувгийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах.          Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/277 дугаар, мөн газрын дэд даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/280 дугаар албан бичиг, Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Өдөрлөг зохион байгуулах тухай” А/09 дүгээр захирамжийн дагуу дүүргийн 14 дүгээр хороо 7 буудлын эцэст 2015 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр “ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ” сэдэвт өдөрлөгийг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс зохион байгуулан ажиллалаа. Өдөрлөгөөр 9, 12-16 дугаар хороодын Засаг даргын ажлын алба, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг оролцуулан 930 хүн, Онцгой байдлын хэлтсээс 47 албан хаагч, шуурхай албаны 4 автомашин техник хэрэгсэл, бүгд 977 хүн хамрагдаж болзошгүй үер ус, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга, заавар зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгч, 5000 ширхэг анхааруулга, сэрэмжлүүлэх материалыг тараан ажилласан байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх үерийн аюултай бүсэд суурьшсан айл өрхийн судалгааг хороод, газрын албатай хамтран нарийвчлан гаргаж, зурагт оруулан, дээрх өрхүүдэд  дүүргийн Онцгой комиссын орлогч даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 107/22, 107/23 тоот мэдэгдлүүдийг хүргүүлэн баримтжуулан ажиллалаа.
          Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 10/310 дугаар албан бичгийн дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс нийт 30 албан хаагч 2015 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр дүүргийн 9, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах /57, 39 дүгээр сургуулийн ойролцоо, мөн Баянбүрдийн аюулгүйн тойрог/ далан сувгийн хогийг цэвэрлэж, ус зайлуулах сувгийн ус урсах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн, цэвэрлэсэн хог хаягдлыг Улаанбаатар шинэчлэл ОНӨААТҮГ, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ын автомашинуудад ачуулан ажиллалаа.
Дээрх хороодын үерийн далан сувгийг цэвэрлэх ажлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 09:00-18:00 цагийн хооронд 2 автомашин хогийг цэвэрлэж ажиллалаа.
    100%
5 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах.         Улсын Онцгой комиссын дарга, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын тус тус албан даалгаврын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын албан даалгавар гаргаж, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, анги салбарын бэлэн байдлыг хангуулах тухай” А/27 дугаар тушаалын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын “Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай” А/07 дугаар тушаал гарган, дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллага, байгаль хамгаалагч нарын ой, хээрийн түймрийг унтраах багаж зэвсэглэмжийн бэлтгэл, бэлэн байдал, урьдчилан сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх чиглэлээр үзлэг шалгалтыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс, мөн нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн газартай хамтран 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр үзлэг шалгалтыг зохион байгуулан, заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.
         Мөн дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчдын ой, хээрийн түймрийн аранзны үзлэгийг 2 удаа зохион байгуулан явуулж, албан хаагчдын бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулан, зөрчил дутагдлыг засуулах, дутуу зүйлсийг бүрдүүлэх арга хэмжээг авч ажиллалаа.
          Мөн ангийн ой, хээрийн түймрийг унтраах бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор албан хаагч нарын нэг бүрийн хувцас /гутал, хөдөлмөр хамгааллын бээлий, малгай, дулаан хувцас, хоол хүнс/ хэрэгслийн бэлэн байдал, хангалт болон ГАЗ-66 автомашиныг асааж бэлтгэн түймрийн цохиур, тросон шүүр, зөөврийн усны сав, рело, хүрз, үлээгч мотор зэрэг бусад багаж хэрэгслийг бэлэн болгон ажиллалаа.
    90%
6 Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжид заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд бэлтгэл ажлыг дүүргийн хүрээнд ханган ажиллаж байна.     30%
                                               
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 №6
 
 2015.04.15                                                                                                                                                Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн орон сууцны  17 байрны  дугаарыг хааж хаяг, сурталчилгааны самбар байрлуулсан 24 аж ахуйн нэгжид буулгах талаар ЗДТГ-ын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын 2015 оны 6/366 тоот  албан мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
Энэ ажлыг хороодыэ засаг дарга нартай хамтран 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны дотор бүрэн буулгахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаас баталсан журмын дагуу байгууллагын гадна хаяг, сурталчилгааны самбарыг нэгдсэн стандартыг мөрдүүлэн ажиллана. 50
2 Аялал жуучлалын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан гадны орнуудаас ирж байгаа жуулчдад зориулсан мэдээллийн самбаруудыг шинээр бий болгох, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гэмт хэрэг, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх санал боловсруулж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  Дүүргийн удирдлагын зүгээс Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газартай хамтран мэдээллийн самбар байрлуулах газрын зураглалыг хийж байна.   Энэ ажлыг цаашид хэрэгжүүлнэ. 30
3 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захирааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Хөгжлийн төлөө түншлэл сэдэвт Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтад дүүргийн удирдлагууд, ажил хариуцсан холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтаар оролцож, дүүрэгт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний талаар танилцуулгыг хөрөнгө оруулагчдад хийсэн.     100
4 Ерөнхий боловсрол, их дээд сургууль, коллежийн сурагч оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн ЕБС, МСҮТ-ийн төгсөлтийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсруулсан. Төгсөлттэй холбоотой ямар нэгэн зөрчил гаргахгүй байх, хамтран ажиллах талаар Боловсролын хэлтэс, ЕБС, МСҮТ-ийн захиралууд, Цагдаагийн хэлтсийн дарга нартай дүүргийн Засаг дарга санал солилцож үүрэг даалгавар өгсөн. Дүүргийн хэмжээнд төгсөлтийн хонхны баярыг “Эрдмийн баяр” гэдэг утгаар тэмдэглэж хэвшсэн.   Зөрчил гаргахгүй байх тал дээр шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллах болно. 50
5 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх далан сувагийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үерийн аюултай бүсэд суурьшсан айл өрхийн судалгааг Өмч газрын харилцааны албатай хамтран гаргаж, аюултай бүсээд нүүх тухай албан тоотыг Онцгой комиссын орлогч даргаар батлуулан 99 айл өрхөд хүргүүлсэн.
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далан суваг шуудууг цэвэрлэх  ажлыг Онцгой байдлын хэлтэс, Налайх дүүргийн "Налайх Тохижилт үйлчилгээ"  ОНӨААТҮГ, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 2015 оны 4 дүгээр сарын 07-09-ны өдрүүдэд 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж, нийт 7 байршлын 3,6 км үерийн далан сувгыг цэвэрлэн 24 м3 (3 машин) хогийг тээвэрлэн зайлууллаа. Энэ ажлын үр дүнд үерийн далан шуудуугаар үерийн ус саадгүй нэвтрэх боломжтой болсон.
    100
6 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. Дүүргийн Онцгой комиссын даргын "Ой, хээрийг түймрээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг гарган хавар намрын хуурайшилттай үед ногоон бүсэд эргүүл хийх аж ахуйн нэгж байгууллагын хуваарийг батлуулж дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 64 аж ахуйн нэгж байгууллага, хороодод хүргүүлж, Аврах, гал унтраах 28 дугаар ангийн байранд ой хээрийн түймрийн багаж зэвсэглэмжийн нөөцийн өрөөг байгуулан 19 аж ахуйн нэгж байгууллагаас 56 ширхэг троссон шүүр, 69 ширхэг гөвүүр, 28 ширхэг усны савыг татан төвлөрүүлээд байна. Бие бүрэлдэхүүний ой хээрийн түймрийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр Яаралтай цуглар дохиогоор 3 удаа аранзтай цуглуулж, ой хээрийн түймрийн багаж зэвсэглэмж, машин техникийн бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.   Урьдчилан сэргийлэх ажлыг цаашид тогтмол хийж, ой, хээрийн түймэр гарсан тохиолдолд нэн даруй унтраах арга хэмжээг авч ажиллана. 90
7 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг байгууллагуудад аялуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбоотойгоор дүүргийн БТСХ-оос удирдамж боловсруулан 38 байгууллагаар аялуулах хуваарь гарган ажиллаж байна. Одоогоор уг цом ЗДТГ, Худалдан авах ажиллагааны алба, Хангамж үйлчилгээний хэлтэс, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, 23-р цэцэрлэг зэрэг байгууллагуудаар аялаад байна.   Хуваарийн дагуу бүх байгууллагуудаар аялуулж, удирдамжид заагдсан үйл ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлэх болно. 70

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2015.04.16                                                                                                                  Багахангай
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
3 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-нд зохион байшуудагдсан Улаанбаатар Форум хөгжлийн төлөө түншлэл арга хэмжээнд дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар оролцсон. Мөн дүүргийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга, тараах материал бэлтгэн 150 гаруй иргэнд танилцуулга хийсэн. Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулагдсан нэгдсэн хуралдаан, Bleu sky төвд хуралдасан салбар хуралдаануудад оролцсон. - - 100
5          2015 оны 04 дүгээр сарын 03, 04-ны өдрүүдэд үерийн далан суваг, ус гаргуурын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цас мөсийг арилгах ажлын зохион байгуулж ажилласан бөгөөд нийт 12 байгууллагын 154 ажилтан албан хаагч оролцсон. 175 айл өрх, 500 гаруй иргэнд үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж 200 гаруй гарын авлага, сэрэмжлүүлэг тараасан.  Тус дүүрэгт үерийн аюулд өртөж болзошгүй 4 айл өрхөд аюулгүй байдлаа хангах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. Үерийн далан суваг ус гарггуурын хог хаягдлыг 12 байгууллагын 154 албан хаагч  оролцсон. - - 100
6 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргаар батлуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт хээрийн түймэр гарсан үед нэмэгдэл дуудлагаар 1,2-р хорооноос гарч ажиллах иргэдэд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх унтраах талаар танхимын сургалт зохион байгуулж дадлагын сургуулилтыг явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн  тал хээрийн бүсэд хаваржиж буй  айл өрхөд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөө өгч харилцан ажиллах гэрээ байгуулж, бэлчээрийн бүсэд бэлтгэл ээлжийн албан хаагчдын хамтаар эргүүл хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ Тал хээрийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн хугацаанд үйл ажиллагаа нь явагдаж буй Алтан оршихуй ХХК-ы Ахуй мандал дахиварын үйлдвэр хамрагдаж  7 зөрчил дутагдал илрүүлж, 2 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, бусад зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар албан шаардлага хүргүүлж, үйл ажиллагаа нь эхлээгүй байгаа  байгууллагуудын манаач  нарт хэрхэн хамтран ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгсөн.                     
Тал хээрийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй Ахуй мандал дахиварын үйлдвэрт үзлэг шалгалт хийж 7 зөрчил дутагдал илрүүлж 2 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулсан. - - 100
7 Дүүрэгт Улаанбаатар Марафон-2015” цом аялуулах аяны нээлтийг үйл ажиллагааг 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний 07.00 цагт дүүргийн төв талбайд зохион байгуулав. Нээлтийн ажиллагаанд 21 байгууллагын  120 гаруй иргэд, албан хаагчид оролцов. Нээлтийн үйл ажиллагааг дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр нээн үг хэлж цом аялах эхний байгууллага болох ЗДТГ, ИТХ-ын ажлын алба “Улаанбаатар Марафон-2015” цомыг хүлээн авсан байна. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. - - 90

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн
бодит үр
дүн /түүнийг
нотлох
нотолгоо/
Үүрэг
даалгавар
биелээгүй
бол
хэрэгжээгүй
шалтгаан
Цаашид
авч
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
1 Хаврын хуурайшилтын улирал эхэлсэнтэй холбогдон талбайн шар өвс хамах болон цэвэрлэгээний ажлуудыг тогтмол гүйцэтгэж байна. Мөн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар  нийт ажилтнуудад сургалт зохион байгуулахаар БЗД-ийн Онцгой байдлын хэлтэст хүсэлт гарган ажиллаж байна. - - Сургалт зохион байгуулах 100
хувь


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Ч.МЯГМАРДУЛАМ

Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.04.16.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
2
ХОЁР. Аялал жуулчлалын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулангадны орнуудаас ирж байгаа жуулчдад зориулсан мэдээллийг самбарт байршуулах, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гэмт хэрэг, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх санал боловсруулж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас Аялал жуулчлалын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан
 • Жуулчид ихээр зорчдог Хан-Уул, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах зочид буудал, үзвэр үйлчилгээний газруудад гадаадын иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эргүүлийн чиглэл эмзэг цэгийн судалгааг шинэчлэх, жуулчидтай холбоотой гарсан гэмт хэргийг шалгах үүрэг бүхий жижүүрийн бүрэлдэхүүний хуваарь, томилгоог баталгаажуулан тэдэнд сургалт зохион байгуулах
 • Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах,оюутан сурагчдыг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах үйл ажмллагаанд татан оролцуулах зорилгоор аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг их дээд сургуулиудтай хамтран “Оюутан цагдаа” арга хэмжээг зохион байгуулах
 • Дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн хаяг, жижүүрийн шуурхай албаны утасны дугаар болон холбогдох бусад мэдээллийг англи хэл дээр ub.police.gov.mn сайтад байрлуулах, хэвлэмэл байдлаар жуулчдад тараах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.
Тус цагдаагийн газраас нийслэлийн засаг даргаас өгсөн үүргийн дагуу Жуулчдыг гэмт халлагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2014 онд хийсэн ажил, цаашид хийх ажлын саналыг Нийслэлийн аялал жуулчлалын газарт албан бичгээр хүргүүлсэн болно.
   
2 Ерөнхий боловсрол, их дээд сургууль, коллежийн сурагч оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам  сахиулах ажлыг зохион байгуулах.             Нийслэлийн хэмжээнд 2014-2015 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын улсын  119, хувийн 94 дунд сургууль төгсөлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаагаас Баянгол дүүргийн 44, Баянзүрх дүүргийн 29, Сүхбаатар дүүргийн 49, Сонгинохайрхан дүүргийн 24, Чингэлтэй дүүргийн 23, Хан-Уул дүүргийн 22, Налайх дүүргийн 7, Багануур дүүргийн 4, Багахангай дүүргийн 1 сургууль байна.
            Энэ жил ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 9, 12 дугаар ангийг 26102  сурагч төгсөж байгаа бөгөөд 9 дүгээр ангийг 20119, 12 дугаар ангийг 5983 сурагч тус тус төгсөж байна.
Мөн 94 их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг 22000 оюутан төгсөх судалгаа гарсан.
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газраас Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/375 дугаартай “Төгсөлтийн баярын үеэр авах зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай” Захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд их, дээд болон коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсөлтийн хонхны баярыг зүй зохистой тэмдэглэн өнгөрүүлэх, оюутан, сурагчдыг гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, архидан согтуурахаас сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын дараах арга хэмжээг авч байна.  Үүнд:
           Тус газраас Нийслэлийн Боловсролын газар, Монголын Оюутны холбоо, Монголын Сурагчдын холбооны дарга, ерөнхийлөгч нартай уулзалт зохион байгуулан төгсөлтийн арга хэмжээг оюутан, сурагчдын дунд “Эрдмийн баяр” болгон зохион байгуулах талаар саналыг авч, хамтарсан удирдамжийг гаргасан.
           Нийслэлийн Боловсролын газар, Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн 9, 12 дугаар ангийг төгсөгчдийн дунд “Эрдмийн баяр” болгон сургууль дээрээ тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулах талаар 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Нийслэлийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирал, нийгмийн ажилтнуудтай хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 
           Мөн Нийслэлийн Боловсролын газраас дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдэд онлайнаар үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлсэн.
          Монголын Оюутны холбоо, Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран их, дээд болон коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулиудад хандан “Эрдмийн баяр” болгон тэмдэглэх талаар “Уриалга” гарган, “Хэвлэлийн бага хурал”-ыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хийж байна.
 
 
   
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН:
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Улаанбаатар хот                                                                                                            Огноо: 2015.04.16                                                                                                                                                            
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” уриан доор харьяа байгууллагуудаараа Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг аялуулж байгаатай холбогдуулан тус газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 13 өдрийн  А/52 дугаар                         “Биеийн тамир спортын хамтлагийг шинэчлэн батлах тухай” тушаалыг  шинэчлэн баталсан.
Мөн ажиллагсадынхаа эрүүл мэндэд анхаарах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор системийн гар бөмбөгийн тэмцээнийг 04 дүгээр сард багтаан зохион байгууллахаар                       “Биеийн тамир спортын хамтлаг  ажиллаж байна.
“Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн удирдамжийн дагуу оролцох ажилчдын нэрсийг бүртгэн мэргэжлийн багш дасгалжуулагчдыг урьж сургалт, семинар зохион байгуулахаар  төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.     
-  

2015 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 06-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Ус сувгийн удирдах газар                                                                                                                                                                                              2015.04.15
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5 6
1 Худалдан авах ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлийн үзэсгэлэнд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцоно.
 
УБ Форумд оролцсон хувийн хэвшлийнхэнд УСУГ-ын 2015 онд хийх ажил томоохон төслүүдийн талаар танилцуулж мэдээлэл солилцсон.   Жил бүрийн 1-р сард хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг Форумаар дамжуулан хувийн хэвшлийнхэнд хүргэж байх  
2 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Нийслэлийн биеийн тамир спортын хорооны холбогдох ажилтнуудтай уулзан “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” НЗД-ын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжийг авч зохион байгуулалтын нэгжийн удирдлагуудад танилцуулсан.
 ЗАА-наас харъяа газруудаар цом аялуулах хуваарийг авсан.  Аяныг тохиолдуулан хийх ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллана.
 
Ажилтнууд Улаанбаатар Марафон-2015-ын талаар болон “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цом аялуулах аяны  талаар тодорхой мэдээлэл авсан.
 
- 1. Аяны цом аялах хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган батлан хэрэгжүүлнэ.
2. Байгууллагын спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулна.
3. Марофонд ажилтнуудыг хамруулна.
4. Хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг гаргаж хүргүүлнэ.
 
 
БИЕЛЭЛТТЭЙ ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН:
                   ГАЗРЫН ДАРГА                                   С.ҮНЭН
                                                         БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                    Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                                                                 ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ОЧИРБАТНИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
2015 ОНЫ 04 САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
 
1
Хоёр. Аялал жуулчлалын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан гадны орнуудаас ирж байгаа жуулчдад зориулсан мэдээллийн самбаруудыг шинээр бий болгох, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гэмт хэрэг, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх санал боловсруулж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах Улаанбаатар хотын төв, нийтийн эзэмшлийн гудамж,  талбайд гадаадын жуулчид, иргэдэд зориулан орчин үеийн шаардлага хангасан самбаруудыг хийж, байршуулахыг ЗАА-д, ашиглалт, мэдээ, мэдээллээр байнга баяжуулж, шинэчилж байх ажлыг  НАЖГ-т хариуцуулах  саналаа НЗДТГ-т хүргүүлэн, 2015 оны 4 сарын 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Тухайн самбарын нэг талд нь Жуулчдад зориулсан санамж, нөгөө талд нь  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд явагдах соёл урлаг, аялал жуулчлалын мэдээ, мэдээллийг байршуулж байхаар төлөвлөж байна. 90%
 
2
Долоо. “Улаанбаатар марафон”-2015 олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжид заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/121 дугаар захирамжаар батлагдсан “Улаанбаатар марафон”-2015 олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж ажиллан, төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Тус газарт 2015 оны 4 сарын 14-ний өдөр нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялж, удирдамжийн дагуу 6 сарын 15-ны өдөр нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газарт хүлээлгэн өглөө.      100%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                  Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.МӨНХЗУЛ
                                     Огноо: ................................
 
 
 
 
 
 
 2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2015.04.16                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах.
  Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар тогтоол, “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар марафон-2015” олон улсын гүйлтийн тэмцээн оролцох Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 12-17 насны баг тамирчидын мэдүүлэг
д/д Овог нэр Нас Хүйс Оролцох төрөл Төлөх хураамж
1 Г.Сүхбат 17 Эр 5000м 2000
2 П.Пүрэвдорж 17 Эр 5000м 2000
3 И.Саруултөгс 16 Эр 5000м 2000
4 О.Мандах 15 Эр 5000м 2000
5 З.Хатанбаатар 17 Эр 5000м 2000
6 Б.баясгалан 17 Эр 5000м 2000
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар тогтоол, “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар марафон-2015” олон улсын гүйлтийн тэмцээн оролцох Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 18-35 насны баг тамирчидын мэдүүлэг
д/д Овог нэр Нас Хүйс Оролцох төрөл Төлөх хураамж
1 Э.Жаргалсайхан      28 Эр 5000м 2000
2 Н.Цэрэндаваа 25 Эр 5000м 2000
3 Ч.Даваабаяр 28 Эр 5000м 2000
3 Б.Дамдинсүрэн 25 Эр 5000м 2000
4 Т.Мөнхжаргал 25 Эр 5000м 2000
5 О.Идэрмөнх 30 Эр 5000м 2000
6 Б.Амарсанаа 27 Эр 5000м 2000
7 Л.Сумяабазар 25 Эр 5000м 2000
8 Б.Туул 27 Эм 5000м 2000
9 М.Цэгмэд 25 Эм 5000м 2000
10 Б.Одончимэг 29 Эм 5000м 2000
 
    Мэдүүллэгийн дагуу Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
 2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
 
 
1
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх далан сувагийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2015 оны 04 дүгээр сарын 18-нд Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар батлагдсан хуваарьт зааснаар нийтийн тээврийн аж ахуй нэгж байгууллагуудаас цэвэрлэгээ хийх  автобусны зогсоолын хуваарь  гаргасан.  Нийтийн тээврийн аж ахуй нэгж байгууллага, тус газрын албан хаагчид хийх 31 автобусны зогсоолын цэвэрлэгээний хуваарийг байгууллагын вэб сайтад байршуулж 4 дүгээр сарын 16-нд бүх аж ахуй нэгжүүдэд цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар танилцуулсан. Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэстэй холбогдож цэвэрлэгээнд шаардагдах 50 шуудай авч том оврын 21 ААНБ, туслах буухиа үйлчилгээний 14 ААНБ-дад тараасан.         
 
 
 
 
 
    100
 
 
2
“Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-нд болох ажлын хэсгийн хуралд Зорчигч тээврийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Доржпалам оролцохоор болсон.      
100

Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 “Улаанбаатар Марафон-2015” олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. Байгууллагын албан хаагчдын хуралд удирдамжийг танилцуулсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байгууллагын нийтийн хуралд танилцуулж,  Биеийн тамир спортын хорооны даргад удирдамжийн дагуу арга хэмжээг зохион байгуулахыг үүрэг болгосон.   Удирдамжийн дагуу 5 дугаар сарын 23-нд  болох марафон гүйлтэд болон бусад арга хэмжээнд албан хаагчдыг зохион байгуулалттай хамруулна. 50


 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
 Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.04.16
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
Биелэлт
%
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, далан сувагийг цэвэрлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авах              Нийслэлийн Засаг даргын “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” А/248 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүргийн 30 хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 48.6 км үерийн далан сувагийн цэвэрлэгээг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Улаанбаатар шинэчлэл ОНӨААТҮГ, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ, Налайх Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ,  дүүргүүдийн Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, хороодын ажилтан, иргэд хамтран 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 523 хүн, 20 техник хэрэгсэлтэйгээр, 69.5 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж тээвэрлэн хогийн цэгт асгасан бөгөөд ус чөлөөтэй урсах нөхцлийг бүрдүүлсэн. Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгууллагын албан ёсны сайт www.nobg.ub.gov.mn –д байршуулж www.ulaanbaatar.mn, www.medee.mn, www.sonin.mn, www.mass.mn, www.gogo.mn, www.news.mn,  www.shuud.mnwww.lag.mn, www.chuhal.mn, www.ubs.mn, www.ikon.mn сайтуудад, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга, онцгой байдлын хурандаа Д.Батсайхан Зууны мэдээ, www.polit.mn сайтад “Туулын хөвөөн дэх хорооллууд үерт өртөхөөр байна” ярилцлагыг, Өнөөдөр, Монголын мэдээ, Нийслэл таймс, Засгийн газрын мэдээ,  Үндэсний шуудан өдөр тутмын сонингуудад мэдээ мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг тухай бүр мэдээллэж ажиллалаа.
          Цаг агаарын үүссэн нөхцөл байдлын улмаас шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр телевизийн мэдээний доогуур урсдаг сэрэмжлүүлгийг UBS, MNC, TV5, TV9, EAGLE, C1, MM AGENCY, NEW WORLD, OLLOO, SBN, MASS, ЭХ ОРОН телевизүүдээр олон нийтэд хүргэсэн.
100%
 1.  
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах  “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” Засаг даргын А/173 дугаар захирамжийн хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газартай хамтран нийслэлийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг, мөн ногоон бүс хариуцсан байгаль хамгаалагч нарын бэлтгэл бэлэн байдлыг  2015 оны 04 дүгээр сарын 01-16-ны өдрүүдэд шалгаж нийт 29 объект хамрагдаж, 76 зөрчил илрүүлж, 12 зөрчлийг арилгуулан, бусад зөрчлийг арилгуулахаар Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага 11, мэдэгдэл 12-г бичиж эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлж, албан шаардлага биелүүлээгүй 2 субъектыг 350.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллаа. Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 405 ширхэг санамж материал, 98 ширхэг зурагт хуудсыг 503 иргэнд тарааж, иргэд, олон нийтэд  UBS телевизийн “энэ сэдвээр” ярилцлага,  TV-9,  TV-5,  TV-10, Монгол  HD, Оллоо, Рояал, МҮОНТВ, МҮОНР-ийн Хурд агентлаг зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сэрэмжлүүлэг хүргүүлж ажиллалаа.
         Нийслэлийн  Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газартай хамтран ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэрэмжлүүлэг шторкийг бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн.
80%
 
 
                                                                                              ХЯНАСАН:
                                                  ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
                                                 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА                                Ж.ЧҮЛТЭМСҮРЭН
 
                                                                                       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                 ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
                                                 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ДЭСЛЭГЧ                                  Х.АЛТАНЗАГАС
2015 ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБА                                                            2015 оны 04 дүгээр сарын 16
Өгөгдсөн даалгавар хэрэгжилт Биелэлт /хувь/
1 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. 2015 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр цом аялуулах удирдамжтай  танилцан дараагийн байгууллага болох Нийслэлийн архивын газарт 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн болно. 100
 
                                                   
Тайлбар: Өөрийн албатай холбоотой мэдээллийг гарган хүргүүлэв.
 
 
 ДАРГА                                                         Ч.БАТСАЙХАН
БОЛОВСРУУЛСАН                                   Б.БАЯРМАА
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

7. “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялж ирээгүй байгаа болно.
Бусад үүрэг даалгавар тус байгууллагад хамааралгүй болно.
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах.. “Улаанбаатар марафон 2015” олон улсын гүйлтийг зохион байгуулах хорооны хуралд оролцож, холбогдох мэдээлэл хийж, саналаа өгсөн.
 • Автомашингүй өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай асуудлаар мэдээлэл хийсэн.
 • Хүй долоон худагт зохион байгуулагдах мото фестиваль, дрифт шоу зохион байгуулах ажлын хэсгийхэнд зөвлөмж өгсөн.
 • Марафон гүйлтийн үед үзүүлэх яаралтай тусламж үйлчилгээг зохион байгуулахад шаардагдах төсөв баталж өгөх талаар хүсэлт гаргасан.
  Цаашид марафон гүйлтийн үед үзүүлэх яарадтай тусламж үйлчилгээг зохион байгуулах чиглэлээр НЭМГ-ын даргын тушаал гаргаж мөрдөж ажиллана.
Автомашингүй өдөр тэмдэгдэх талаар НЭМҮТ-тэй хамтран ажиллана
 90
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:             Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг хянасан:                                                 Т.Хулан /МУБХЗ хэлтсийн дарга/
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                        Ш.Тэгшбаяр  /Яаралтай, онцгой байдлын үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
7 НЗДТГ, ЗАА, Агентлаг, харьяа газрууд, дүүргүүд “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжтай танилцаж, 2015 оны 05 дугаар сарын 20-нд байгууллага дээрээ цомыг хүлээж авч аялуулах болон удирдамжид заагдсан ажлын хүрээнд байгууллага хамт олноороо идэвхитэй оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
    
                                                                       Хянасан: ХЭА-ны дарга                           Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                          Н.Одонтуяа
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгууллагуудын гаднах хаяг, зар сурталчилгааны самбарын өнгө үзэмжийг  сайжруулж нэгдсэн стандартад оруулах ажлыг зохион байгуулах. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2015.03.09-ний өдрийн А/22 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт орон ажиллаж Чингисийн өргөн чөлөө, Анкарагийн гудамж, Токиогийн гудамж, Энхтайваны өргөн чөлөө, Наадамчдын замын хаяг реклам, тохижилтын ажлын жишиг зураг гаргахад хамтран ажиллаж байна
3  
НХААГ, НХОГ, НАЗГ, НЕТГ, НЗТХ, нийслэлийн бүх дүүргүүд
 
 
2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захирааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр болсон “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2015” бизнес чуулга уулзалтад НЕТГ-аас боловсруулсан төслүүдийг танилцуулж, гурван салбар хуралдаанд илтгэл тавьж оролцсон.
Тухайлбал Худалдан авалт, төсөл хөтөлбөрийн салбар хуралдаанд Т.Ганзориг хот төлөвлөлтийн төслүүд, Дэд бүтэц, санхүүжилтийн салбар хуралдаанд Б.Цэрэнбалжид дэд бүтцийн төслүүд, Орон сууц, барилга салбар хуралдаанд М.Нямбаяр дахин төлөвлөлтийн төслүүдийг танилцуулсан.
Мөн тус чуулга уулзалтад НЕТГ-аас Угсармал орон сууцыг дулаалах төсөл, Налайх дүүргийн барилгын материалын үйлдвэр технологийн паркийн төсөл, Налайх барилгын материалын бөөний худалдааны зах,  Авто худалдааны цогцолбор, Монгол наадам цогцолбор, Унадаг дугуй, явган хүний гүүрэн байгууламж бүхий замын төсөл, “Палентлогийн музей”-н төсөл, Тохижилт бүхий газар доор авто зогсоолын төслүүдийн танилцуулгыг бэлтгэж http://www.mpa.ub.gov.mn/ сайтад байршуулсан. Тус “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2015” бизнес чуулга уулзалтад зориулж 6600 ширхэг жижиг танилцуулга хэвлэн тараав.  
 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
     НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                                   2015.04.06
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захирааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
1 УБ форум -2015 бизнес хөгжлийн чуулга уулзалтыг амжилттай зохион байгуулж салбарын хуралдаанд байгуллагаас  2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүд болон 2016-2020 он хүртэл хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудынхаа танилцуулгыг тараах материал, илтгэл, CD  бичлэгээр оролцогч байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжид дэлгэн үзүүлэв.     --- 100
2          
ХОЁР: “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах.
1 Улаанбаатар Марацон -2015 олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Биеийн тамир спортын газраас аялуулж байгаа цомыг хүлээн авч хүндэтгэн залж тухайн өдөр биеийн тамир спортын ач холбогдлын талаар спортын  багийн ахлагч Ууганбаяр танилцуулга хийж аялан явж байгаа цомыг дараагийн газар болох Агаарын чанарын албанд хүргүүлэв.        
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                               Д.БАЯСГАЛАН
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ  Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
7 НЗДТГ, ЗАА, Агентлаг, харьяа газрууд, дүүргүүд “Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. Тус газар шилжин явах цом ирээгүй байна. Удирдамжийн дагуу шилжин явах цом ирсэн тохиолдолд байгууллага дээр спортын арга хэмжээг зохион байгуулах болно. -
    ДУНДАЖ ОНОО   -
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
 
 
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлт дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
Үнэлгээ 0-100
 1 2 3 4 5 6
Үүрэг даалгавар 1:
2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Худалдан авах үйл ажиллагаа, төсвийн худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр үзэсгэлэнг зохион байгуулах, нийслэлийн Нутгийн захирааны бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
 
 
 
1
2015 оны 04 сарын 15 ны өдөр “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт - 2015” бизнес чуулга уулзалтад Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас “НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ “ сэдэвт илтгэл тавьж идэвхтэй оролцсон. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт сэдэвт илтгэлдээ өмнөх жилүүдэд хийгдсэн болон 2015 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлын мэдээллийг бэлтгэн оруулсан.  
 
-          
 
 
-
 
 
-
 
 
100
 
                                                                 
 
 
 
                 ТАНИЛЦСАН:
                  НХААГ-ЫН ОРЛОГЧ                                         Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
                 ХЯНАСАН :              
                ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                                  Б.ЛХАСЖАВ
 
                 БОЛОВСРУУЛСАН:        
                 ДАТШБ МЭРГЭЖИЛТЭН                                   М.ГЭРЭЛТУЯА
 
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 

Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
7 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Улаанбаатар Марафон”-2015 Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. Улаанбаатар Марафон -2015” олон улсын гүйлтийн уралдааны 5км-ын төрөлд газрын 4 албан хаагчийг оролцуулахаар бүртгүүлж төлбөрийг төлсөн.

                
Бусад заалт хамаарахгүй болно. 

ТАЙЛАН ХЯНАСАН: 
ОРЛОГЧ ДАРГА           З.БАДРАЛ 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    Э.БАТЖАРГАЛ