Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-05-18 11:13:34
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НЗДТГ, НСУГ, НХГХГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах/ 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
2 НБТГ, Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
3 НУСГ, НТГ, ЗАА, НАЗГ, ЗЦГ-ын дэргэдэх НЗЦГ 1. Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зуслангийн үйлчилгээг жигдрүүлэх. /Цахилгаан, ундны ус, нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр тасралтгүй хангах, хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг тогтмолжуулах/
2. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
 
 
14
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
4 НЭМГ Улаан бурхан өвчний дэгдэлт их байгаа тул нийслэлийн эрүүл мэндийн газар холбогдох арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах. /тархалт өндөр байгаа 05 сартайгаас 6 насны хүүхдүүдийг вакцинд өргөнөөр хамруулах/ 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Дүүргүүдийн Засаг дарга 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхтэй оролцох. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
БИЕЛЭЛТ
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Байгууллагын хэмжээнд урьдчилсан байдлаар спортын арга хэмжээ зохион байгуулж, 33 албан хаагч бүрэн хамрагдсан.  Албан хаагчдын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх нөхцөл хангагдсан. - 6 сарын 6-нд болох “Улаанбаатар марафон”-д албан хаагчдыг бүрэн хамруулахаар бэлтгэл ажил хангасан. 100%
Нийт хувь 100%
2014.05.25
     НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                                   2015.05.29
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
1 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагын 50 орчим хүмүүсийг хамруулахаар төлөвлөж байна. Мөн гүйлтийн тэмцээний 3 км, 5 км, 10 км замын маршрутын дагуух замд нөхөөс, тэмдэг, тэмдэглэгээ хийхээр төлөвлөгөө гарган холбогдох ажлуудыг эхлүүлээд байна. Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажлыг 6 дугаар сарын 3-нд дуусгана.

 
    --- 100
ХОЁР: Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
1 Зуслангийн замын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлуудын гэрээг байгуулж гүйцэтгэгч тодруулахаар ажиллаж байна. Зам барилгын  ажил эхэлж өргөтгөл, хоолойны ажил хийгдэх үед  замыг хаана. Тус ажлыг иргэдэд аль болох хүндрэлгүй гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
 
       
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                               Д.БАЯСГАЛАН
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
6 НБТГ, Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Тус газрын 25 албан хаагчаас 16 албан хаагч Марафон гүйлтэд оролцохоор мэдүүлгээ Нийслэлийн Биеийн тамирын газарт хүргүүлээд байна. Бусад 10 албан хаагч тамирчдаа дэмжиж оролцохоор арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. -
    ДУНДАЖ ОНОО   -
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                   Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100  
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Биеийн тамир спортын хамтлагийн шийдвэрээр 6 албан хаагч марафонд оролцох болсон. Мэргэжилтэн Ц.Төмөрбаатар О.Батжаргал Б.Гантулга Х.Эрбол Б.Сайнбаяр Ч.Чулуунцэцэг Д.Сугармаа Э.Золбаяр нар марафонд оролцоно.   2015 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр болох марафонд оролцоно. 30  
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВР
ЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 05 дугаар сарын 26
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/135 дугаар захирамж, дүүрэгт зохион байгуулах ажлын чиглэл, хуваарь гаргуулан ажиллаж байна.
Зохион байгуулах ажлын чиглэлийн дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, түүний харьяа хэлтэс, албад, хороод, сургууль, цэцэрлэгүүдээр, марафон гүйлтийн цом аялуулж аяны хүрээнд  нийтдээ 96 байгууллагын 50000 гаруй ажилтан албан хаагч, иргэдийг хамруулж одоогийн байдлаар “Улаанбаатар Марафон-2015” Олон улсын гүйлтэнд оролцох 1000 хүнийг онлайнаар бүртгүүлээд байна.
Мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд марафон гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулж эмэгтэй, эрэгтэй эхний 3-р байранд орсон хүүхдэд алт, мөнгө, хүрэл медаль, эхний 10-т орсон хүүхдүүдэд өргөмжлөлөөр шагнаж урамшууллаа.
    Бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнө хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, сурталчилж ажиллах 100%
2 . 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр болсон “Нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт зөвлөгөөнд дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал хариуцсан засаг даргын орлогч Т.Баясах болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Ж.Тамир, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар, эрүүл мэндийн төвийн өрхийн менежер Б.Жаргал, 17 дугаар хорооны  Засаг дарга Ш.Баатар нар оролцлоо.     “Нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 100%
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Г.НАНСАЛМАА
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хан-Уул дүүрэг                                                                                  2015 оны 05 дүгээр сарын 27 өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг угтан “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цомыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 13-наас 05 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон дэргэдэх хэлтэс алба, хороодоор аялуулж, нийт 65 байгууллагын 860 хүн бүртгэгдээд  байна.   “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг үргэлжлүүлэх 80%
 
 
 
2 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхтэй оролцох Дэлхийн Өрхийн эмч нарын өдрийг угтан 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр нийслэлийн өрхийн эмч нарын дунд зохион байгуулагдсан “Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт зөвлөлгөөнд дүүргийн Засаг дарга Ж.Ганхуяг “Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад тулгамдаж буй асуудал, хамтран ажилласан туршлага” сэдвээр илтгэл тавин оролцлоо.      
 
100%
Биелэлтийн үнэлгээ       90.0
  ЗАХИРГАА, ХРУУЛИЙН ХЭЛТЭСМаягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.05.27.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
 
            Хоёр. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/198 захирамжаар батлагдсан “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Улаанбаатар Марафон-2015” олон улсын гүйлтийг 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр нийслэл хотод зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
“Улаанбаатар Марафон-2015” олон улсын гүйлтийг амжилттай зохион байгуулах, оролцогч дэмжигчдийн тоог нэмэгдүүлэх, сурталчилгаа мэдээллийг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд “Улаанбаатар марафон”–д нэгдэцгээе уриан дор яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаар аялах Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар Марафон-2015” цомыг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар хүлээн авч удирдамжид заасан ажлын чиглэлийн дагуу зохион байгууллалтын арга хэмжээ авч байна.
     
Удирдамжид заасан ажлын чиглэлээр хариуцсан нэгж дээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, “Улаанбаатар Марафон-2015” олон улсын бүх нийтийн гүйлтэд зааврын дагуу 10-аас доошгүй алба хаагчдыг оролцуулах талаар  харъяа газар, хэлтэс, тасаг төвийн дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн ажилласан.
   
22 Гурав. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах 2015 оны 2 дугаар улиралд Дамбадаржаагийн уулзвараас Хандгайтын чиглэлийн 16,35 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил хийхтэй холбогдуулан Чингэлтэй дүүргийн замын цагдаагийн тасгаас Шадивлан, Яргайт, Жигжидийн зуслангийн уулзвар дээр замын хөдөлгөөн зохицуулах хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулж хөдөлгөөний ачаалал ихтэй замуудад зохицуулалт хийж ажлуулахаар төлөвлөж байна.
Сүхбаатар дүүрэг дэх замын цагдаагийн тасгаас зуслангийн хөдөлгөөнийг зохицуулах, хяналт тавих чиглэлээр:
1.Замын хөдлөгөнийг хаах үед автомашины хөдөлгөөнийг Дамбадаржаагийн гал командын баруун уулзвараас Япон цэргийн цогцолбор явдаг замаар зорчуулах арга хэмжээг авч байнгын пост тавьж ажиллуулах.
2. Дамбадаржаагийн салдаг уулзварт авто замын засварын ажил хийгдэж байгаа талаарх мэдээлэх тэмдгийг Нийслэлийн авто замын газарт захиалга өгч  тавиулах.
3. Шарга морьт зуслан салдаг уулзвар дээр Заөмын цагдаагийн зөөврийн постыг байрлуулж хяналт тавьж ажиллахаар төлөвлөөд байна.
Зам тээврийн осол, хэргийн мэдээллийг шийдвэрлэх дуудлагын 14 дүгээр бүсийг зуслангийн замд ажиллуулах талаар төлөвлөгөө гарган батлуулсан бөгөөд бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                                                        Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд тус байгууллагаас төлөөлөл оролцохоор бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна. Тус байгууллагын төлөөлөл 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцохоор онлайнаар бүртгүүлж, оролцогчдын энгэрийн дугаарын төлбөрийг тушаасан. -   80
 
 
Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                   ногоон хөгжлийн газрын дарга                         Г.Болормаа
 
Хянасан:                 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                          С.Соронзонболд
                                              дарга
Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                            Ш.Одончимэг
                                            ахлах мэргэжилтэн                                                          

“УЛААНБААТАР МАРАФОН-2015”
ОЛОН УЛСЫН ГҮЙЛТ
 
 
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/121 дүгээр захирамжаар “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар – Марафон 2015” олон улсын гүйлтийг 42195 м, 21095 м, 10000 м, 5000 м, 1500 м-ийн зайгаар 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны бямба гарагт зохион байгуулна.
Эх орондоо гүйлтийн спортыг хөгжүүлэх, нийслэл хотоо дэлхийн улс орнуудад сурталчилах, гүйлтээр хичээллэгч сонирхогч иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх, өсвөр залуу үеийнхэнд өөрийн дотоод нөөц боломжийг нээж зорилгодоо хүрэх тэсвэр хатуужилтай болгон бие бялдрын болон оюун санааны өв тэгш хүмүүжил төлөвшүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар Марафон - 2015” олон улсын гүйлтийг зохион байгуулж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлээр ахлуулсан гүйлтийг Зохион байгуулах хороо Удирдлага, зохион байгуулалт, санхүү; Сурталчилгаа мэдээлэл, харилцаа, хамтын ажиллагаа; Уралдаан тэмцээн, арга хэмжээ зохион байгуулах; Үйлчилгээ, хэв журам, аюулгүй ажиллагааг хангах 4  Ажлын хэсэг ажиллаж Марафоны бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Энэхүү гүйлтийг амжилттай зохион байгуулах, оролцогч дэмжигчдийн тоог нэмэгдүүлэх, сурталчилгаа мэдээллийг өргөжүүлэх, оролцогчдын тав тухтай орчинг бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах  ажлын хүрээнд “Улаанбаатар Марафон”-д Монгол Улсын Засгийн газар, салбарын яам агентлагууд, нийслэл, дүүргийн  нутгийн захиргааны байгууллага, бүх шатны боловсрол, соёл, спортын байгууллага, хүчний байгууллага, дүүрэг, хороо, аж ахуйн нэгжүүд, спорт, урлаг соёлын одод, улс төр, нийгмийн олонд танигдсан алдар цуутай хүмүүс, иргэдийг татан оролцуулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” цомыг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 04 дүгээр сарын 06-наас 05 дугаар сарын 25-ны хооронд 50 хоногийн хугацаанд 400 гаруй байгууллагад аялуулсан.
Цом аялуулах явцад 30 гаруй биеийн тамир, спортын хамтлаг шинээр байгуулагдаж, байгууллага, хамт олныхоо дунд спорт алхалт, аялал болон бусад спортын уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулах, мод тарих, хог цэвэрлэх, зэрэг хүмүүнлэгийн ажлуудыг явуулсан байна.
Марафон гүйлтийн шүүгчдийг бэлтгэх сургалтыг анх удаа зохион байгуулж, 83 шүүгч бэлтгэлээ.
“Улаанбаатар Марафон-2015” олон улсын гүйлтийн онлайн бүртгэлийг www.ub-marathon.ub.gov.mn сайтаар болон Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын газар, хороод, Нийслэлийн Боловсролын газар зэрэг 10 цэг дээр хийж байна.
Марафоны зам маршрутыг хэмжиж баталгаажуулан гараа, барианы болон ус, эмнэлэг, үйлчилгээний цэгүүдийг тогтоосон.
Гүйлтийн маршрут дараах цэгүүдийг дамжин өнгөрнө.
 
5000 м:  ГАРАА - Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай - Төв шуудан - Энх тайвны өргөн чөлөө - Цэцэг төв - Зоос гоёл - МУИС – Бээжингийн гудамж - Чингис зочид буудал – Бөхийн өргөө -  Энхтайвны өргөн чөлөө – СЭЗИС – МУБИС - Дуурь бүжгийн эрдмийн театр - Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай /БАРИА/
 
10000 м:  Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай - Төв шуудан - Сөүлийн гудамж -"Hope" шүдний эмнэлэг - Бишрэлт дэлгүүр - Зоос гоёл - 5-р сургууль - Хүүхдийн урлан бүтээх төв - МУИС - ШУТИС-ийн уулзвар - Чингис зочид буудал - Сансарын туннель /Сансарын туслах зам/ - Баянцээл дэлгүүр - Зүүн 4-н замын уулзвар - Бөхийн өргөө - СЭЗДС - МУБИС - Элчингийн гудамж - ДБЭТ - Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай /БАРИА/
 
Хагас болон бүтэн марафон 10000м –ийн тойргоор гүйнэ.
 
Усны болон эмнэлэг үйлчилгээний цэгүүдийг Центр поинт, 5 дугаар сургуулийн харалдаа замын урд, Сансарын туннель, Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн өмнө тус тус байршуулна.
10км, 21 км, 42 км-т гүйх гүйгчдийн амжилтыг олон улсын жишгээр автомат хэмжигч /чип/-ээр тодорхойлохоор гүйгчдийн хувийн мэдээллийг урьдчилан онлайн програмд оруулах шаардлагатай тул эдгээр зайнуудад оролцогчдыг 05 дугаар сарын 31-нийг дуустал бүртгэж бүртгэлийг хаана. Бусад 5км болон 1.5 км-ийн зайд гүйгчдийг 06 дугаар сарын 04-нийг дуустал бүртгэнэ.
Гүйлтийн
- Ерөнхий зохион байгуулагчаар: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэнд, спортын яам, Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар;
- Ивээн тэтгэгч буюу Албан ёсны түншээр: “Монос групп”, “Хербалайф Монгол” ХХК, “Хатан туул” ХХК оролцож байна.
 Хамтран зохион байгуулагчаар: Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, Аялал, жуулчлалын газар, “Ар Монгол травел” ХХК, “Юнайтэд систем солюшн” ХХК, Замын цагдаагийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн Боловсролын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар, Монголын Хэт холын марафон гүйлтийн холбоо, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, Багануур, Багахангай, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Налайх дүүргүүд, Улаанбаатар нэгтгэлийн холбоо г.м. байгууллагууд;
- Ивээн тэтгэгч, дэмжигч байгууллагаар: “Ном хур” хэвлэлийн цогц үйлдвэрлэл, Улаанбаатар смарт төв, “ХАС БАНК”, Монголын Үндэсний Олимпийн хороо, Монголын Залуучуудын холбоо, Монголын Оюутны холбоо, Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Нийслэлийн Авто замын газар, “Залуу дугуйчин” клуб зэрэг байгууллагууд хамтран ажиллаж байна.
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
 ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээнд НМХГ-аас 34 албан хаагч оролцохоор бүртгүүлсэн байна.      
 
 
Танилцсан:
Дэд дарга                               Э.Болорчулуун
 
                                                                                                 Хянасан:  
Захиргаа, хууль эрх зүй, хүний нөөцийн
                                                хэлтсийн дарга                                 М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                         Ш.Уранбилэг    
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Ус сувгийн удирдах газар                                                                                                                                                                                             
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100
1  2 3 4 5 6
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнтэй холбогдуулж УСУГ-ын хаврын нээлттэй тэмцээнийг зохион байгуулж Марафон гүйлтийн төрөлд амжилт гаргасан ажилчин албан хаагчдыг сонгон шалгаруулах, нийт баг тамирчдад “Улаанбаатар марафон”- тай холбоотой сурталчилагааг хийлээ. Тэмцээнд амжилт гаргасан 10 тамирчин болон өөрсдийн хүсэлтээр оролцох ажилчин албан хаагчдыг бүртгэж цахим бүртгэлд бүртгэх,  хөгжөөн дэмжих ажилчин хаагчдыг өргөнөөр хамруулахаар Газрын шуурхайгаар дамжуулж үүрэг даалгавар болгосон.
Оролцох төрөл сонирхогчдын дунд болох 10км . Хувцас жигдрэлт болон зохион байгуулалтыг хангаж ажиллаа
  Улаанбаатар марафон”-той холбогдуулж жил бүр өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцох, сурталчлан таниулах ажлыг тогтмол хийх 100%
2 Зуслангийн товчооны мэргэжилтэн Энхжаргалтай холбогдож зусланд гарч байгаа иргэдийн ундны ус түгээх цэгийн тоо байрлалын санал авахаар тохиролцож 6 сарын 5 наас үйл ажиллагаа эхлэхээ мэдэгдсэн болно.  Зуслангийн ундны ус түгээх үйл ажиллагаанд зориулж 6 ширхэг 4 тонны  санг угсарч  угаалга, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт  хийж үйлчилгээнд явах 1 усны машин бэлэн болсон.   Ундны усыг тасралтгүй хангах үйлчилгээ явуулна.
 
100%
                                                         БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                    Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                                                                 ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ОЧИРБАТ2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ   
             БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР  
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ  Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Улаанбаатар хот                                                                                               Огноо: 2015.05.28                                                                                                                                                           
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. “Улаанбаатар марафон-2015” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний
 
 удирдамжийн дагуу тус газрын Биеийн тамир спортын хамтлагийн гишүүд ОСНААУГ болон салбаруудаас нийт 200 тамирчин хамруулахаар http://ub-marathon.ub.gov.mn/content/register/id/2 цахим хаягаар бүртгүүлэн ажиллаж  байна.
    100%  
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015 оны 05 дугаар сарын 27                                                                                                       Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
2 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Тус байгууллага нь одоогоор 18 албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд “Улаанбаатар марафон-2015” олон улсын гүйлтийн тэмцээнд 14 албан хаагчийг  оролцуулахаар 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр бүртгүүлсэн. 2 албан хаагч ээлжийн ажилтай, 2 албан хаагч ээлжийн амралттай тул оролцох боломжгүй байна.   2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр болох тус тэмцээнд бүртгүүлсэн бүх албан хаагчдаа оролцуулна. 90%
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ  90%
 
 
 
                                       ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                 Ч.ГАН-ОЧИР
 
                                       ХЯНАСАН: ХҮНИЙ НӨӨЦ, ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                                       АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                 С.ӨЛЗИЙБҮРЭН
 
 
                                        БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
                                        ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                         Э.ХУЛАН                                                                              2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН
                                                  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
                                                                                 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 
2015.05.28
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах/ - 2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан  Чингисийн талбай болон Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг газруудад хяналт тавих, галын аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллах албан хаагчдын хуваарийг батлуулж нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/518 тоот албан бичгийг дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсүүдэд хүргүүлж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа.
- Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр тэмдэглэхтэй холбогдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын төв байрны албан хаагч, Аврах анги, гэрээт ажилчдын 16-аас доош насны 270 гаруй хүүхдүүдийн  судалгааг гаргаж хүүхэд тус бүрд гарын бэлэг гардууллаа.
2 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харьяа дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсүүдээс тус бүр 10 нийт 90 тамирчинг 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцуулахаар хэлтсүүдээс нэрсийн судалгааг авч бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.
 
 
                                                                                                     НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
   
 НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
05 САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1
 
 
2015 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тус газар нь Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/121 дүгээр захирамжийн дагуу “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах “Улаанбаатар Марафон 2015” олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллаж, “Улаанбаатар Марафон 2015” олон улсын гүйлтийн тэмцээний мэдээллийг  нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт бүртгэлтэй аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аялал жуулчлалын компани, төрийн бус байгууллагууд, зочид буудал, дэн буудал, амралтын газрууд, аялал жуулчлалын чиглэлээр оюутан бэлтгэдэг их дээд сургуулиуд зэрэг 2000 гаруй байгууллагуудад цахим шуудангаар хүргүүллээ. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар бүртгэж байгаа.
Тус газраас бэлтгэл ажилд оролцохоос гадна 4 ажилтанг тэмцээнд оролцуулахаар бүртгүүлээд байна.   
90%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                  Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.МӨНХЗУЛ
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100%/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайд Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан "Номин карнавал", "3х3" хүүхдийн спортын тэмцээн, "Бидний хүсэл-ногоон хотхон", "Монгол ээж" арга хэмжээнүүдийг 2015 оны 5 сарын 27-оос 6 сарын 01-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар боллоо. - - Хуваарийн дагуу арга хэмжээг зохион байгуулах 100%
2 2015 оны 6 сарын 06-ны өдөр "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийн тэмцээнд 2 ажилтныг оролцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. - - ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Ч.МЯГМАРДУЛАМ
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 НЗДТГ, НСУГ, НХГХГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах/
2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах ажлын хүрээнд 06 дугаар сарын 01-ний  Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан зорилтод бүлгийн хүүхдэд чиглэсэн 4 төрлийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнд: 
-“Шидэт автобус” аялалд Нийслэлийн Эрсдлийн түвшин тогтоох програм дахь эрсдэл өндөр 100 хүүхдийг хамруулан 2015 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд хязгааргүй тоглуулж, өдрийн хоолонд оруулсан.
-Нийслэлийн Халамж асрамжийн байгууллагуудын 100 хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэнг 2015 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар чуулгын байранд зохион байгуулсан. 
-Хөдөлмөр эрхлэгч 160 хүүхдүүдийг хамруулсан “Тэмүүлэл-2015” өдөрлөг, хорих 411 дүгээр ангид хүмүүжиж буй болон ял хойшлуулсан, гэрч хохирогч 50 хүүхдийг хамруулсан “Итгэлийн нар” өдөрлөгийг 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулсан.
-Зорилтод бүлгийн 510 хүүхдэд “Хүүхдийн ертөнц” бэлэгтэй тоглолтын тасалбараар урамшуулах ажлыг зохион байгуулж байна.
2 НБТГ, Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний шилжин явах цомыг 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 17.00 цагт хүлээн авч танилцан, 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрийн байгууллагын шуурхай хурал дээр ажилтнуудад танилцуулж, хийгдэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.
-2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газарт шилжин явах цом, удирдамж, хавтаст материалыг хүргүүлсэн.
 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагаас оролцох ажилтнуудын судалгааг гаргаж хүргүүлэхээр бэлтгэсэн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           НЭГТГЭСЭН:
                                         ДОТООД АЖИЛ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
                                         ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Э.ЗОЛМАА
 
                                         ХЯНАСАН:
                                         ЗУХ-ЫН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

 
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.05.28
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-02: 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
   
Тус газраас Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” олон улсын бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнд 8 албан хаагч оролцохоор ажлын хэсэгт бүртгүүлээд байна.
 
 
 
Тус газрын 8 албан хаагч тэмцээнд оролцохоор бүртгүүлсэн
   
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар

  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  /УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС/
    2015.05.28
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 1. Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зуслангийн үйлчилгээг жигдрүүлэх. /Цахилгаан, ундны ус, нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр тасралтгүй хангах, хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг тогтмолжуулах/
2. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
УБ хотын Ерөнхий менежерийн 2015 оны А/05 дугаар тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу төвийн дүүргүүд дээр зуслан, ногоон бүсийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 5-р сарын 23-ны Бямба гаригт зохион байгуулав.
.Их цэвэрлэгээ нь Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн зуслан, ногоон бүсэд хийгдсэн.
Ногоон бүсийн цэвэрлэгээнд дүүргүүдийн Хог хаягдлын үйлчилгээний 15 байгууллага, Оюутны холбоо, нутаг дэвсгэрийн ААНБ, иргэд нийт 10381 хүн оролцлоо. Их цэвэрлэгээний өдөр ногоон бүсийн далан суваг, гуу жалга, хогийн цэгүүд, зуслангийн амуудын болон Туул, Сэлбэ, Улиастайн гол дагуу нийт 2,3 сая м2 талбайд түүвэр цэвэрлэгээ хийж 1494,4 тн хог хаягдлыг 290 удаагийн рейсээр ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд хүргэсэн байна. Тус цэвэрлэгээнд тээвэрлэгч 15 байгууллагын 117 машин, механизм ажилласан.
Цэвэрлэгээнд 1503 ААНБ,  1000 оюутан, 9381 иргэд /нийт 10381 хүн/ оролцов.
НҮУБНэгтгэл ОНӨААТҮГ-аас зуслангийн замын цэвэрлэгээнд зам талбайн 60 үйлчлэгч, хог тээврийн 2 машин ажилласан.
Их цэвэрлэгээнд ЗАА-ны ТХХУХэлтэс, хөндлөнгийн хяналт тавих үүрэг бүхий “Шинэ тосгон хөдөлгөөн”, “Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээлэн”, “Ирээдүйн хөгжлийн төв” ТББ-ууд хяналт тавин ажиллав.
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний нээлт, явц, үр дүнгийн талаар UBS, Эх орон, TV5, TV9 ТВ-ээр сурталчилсан.

 
     
  ХЯНАСАН: ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА: ....................................................................Т.БАТБАЯР
  НЭГТГЭСЭН:  ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: ........................................Э.ДАВААХАТАН

2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

2. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
 
Биелэлт: 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны ажилтан, албан хаагчид оролцохоор бэлтгэл хангаж байна.
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                                            Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит            
үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд НТГ-аас оролцох 11 ажилтаны нэрийг гаргаж, хүргүүлсэн. “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох 11 ажилтаны нэрийг гаргаж, www.ub-marothon.ub.gov.mn сайтад шивж оруулсан.   Хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100%
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.06.02                                                                                                                              Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-2. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах
1 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Дүүргийн удирдах ажилтнуудын  шуурхай хуралдаанаар хэлтэс албадуудын удирдлагуудад 2 удаа мэдээллийг өгсөн. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулан оролцоно.       70%
Үүрэг даалгавар-5. 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхтэй оролцох
  Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн холбогдох албан тушаалтанууд оролцсон       100%
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
 
                     ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                    А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
 
                   БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 1. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд манай байгууллагын "Биеийн тамир спортын хамтлаг"-аас төлөөлөн нийт 28 албан хаагчид хамрагдахаар төлөвлөн мэдээгээ Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.
2. Улаан бурхан өвчний дэгдэлт их байгаа тул нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэнтэй холбогдон тархлажуулалтын "А" витамин 145 ширхэгийг авч нийт ажилтан, албан хаагчдад таарсан. Мөн Эрүүл мэндийн газраас халдваргүйжүүлэх ариутгалын бодисыг авч нийслэлийн засаг захиргааны байруудыг 2015 оны 05 сарын 22-ны баасан гаригт ариутгасан.
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
2 НБТГ, Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 19/24 дүгээр тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/121 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах гэж буй “Улаанбаатар марафон 2015” олон улсын гүйлтийн 5000 метрт тус газрын 110 албан хаагч оролцохоор бүртгүүлээд байна.
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
№9
2015.05.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах/  Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/148 дугаар захирамжийн удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу “ Хүүхдэд ээлтэй дүүрэгт бидний оролцоо” уриан дор Хүүхдийн баяраа тэмдэглэлээ.
       Энэ өдөр дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг 53 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 3200 ажилтан, албан хаагчид, сурагчдын баярын жагсаал зохион байгуулж хүүхэд багачууддаа хүндэтгэл үзүүлсэн бөгөөд баярын арга хэмжээнд 6700 гаруй хүүхэд оролцлоо.
Хүүхдийн баярын энэ өдөр Налайх дүүргийн төрөх тасагт 8 эх амаржиж, 8 хүүхэд шинээр мэндэлсэнд дүүргийн удирдлагууд хүндэтгэл үзүүллээ.
    100
2 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. “Налайх марафон-2015” бүх нийтийн гүйлт зохион байгуулж, 37 байгууллагын 455 хүн оролцож, тэргүүн байр эзэлсэн 2 хүн, хамгийн ахмад гүйгч, хамгийн залуу гүйгч шалгаруулан шагнаж урамшуулсан. Мөн ажилтнуудын бие бялдрын чийрэгжүүлэлтийн сорил авах ажилд болон “Улаанбаатар марафон-2015” аянд тэргүүлэн оролцсон  байгууллагуудыг  шагнаж урамшуулсан.
   
5 насны ангиллаар “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд налайх дүүргээс 110 гаруй хүн оролцохоор бүртгүүлээд байна.
    90
3 1. Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зуслангийн үйлчилгээг жигдрүүлэх. /Цахилгаан, ундны ус, нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр тасралтгүй хангах, хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг тогтмолжуулах/
2. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
Дүүргийн албан ёсны хуваарьт зуслангийн газар байхгүй болно.
Байгаль хамгаалагчийн хамт дүүргийн нийтийн эзэмшлийн талбайд /Тэрэлжийн зам дагуу/  үүссэн хур хогийг цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
 
  3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр “Мейра” ХХК-ний харалдаа үүссэн хур хогийг цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
 
90
4 Улаан бурхан өвчний дэгдэлт их байгаа тул нийслэлийн эрүүл мэндийн газар холбогдох арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах. /тархалт өндөр байгаа 05 сартайгаас 6 насны хүүхдүүдийг вакцинд өргөнөөр хамруулах/ Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 122 дугаар захирамжийн дагуу “Хүүхэд бүрийг улаанбурхан өвчний эсрэг вакцинд бүрэн хамруулья” уриан дор дархлаажуулалтын 10 хоногийн ажил явагдаж, 4701 хүүхэд хамрагдахаас 4604 хүүхэд хамрагдаж, 97,9%-тай байна. Дархлаажуулалтын ажлын талаар 2 өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр хяналт хийж, зөвлөгөө өгсөн. 
 
    100
5 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхтэй оролцох. Оролцоогүй Дүүргийн Засаг дарга өвчтэй байсан.   0
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-06-03
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
  1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах/
1.
 
“Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/404 тоот захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/150 дугаар захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны А/150, А/181 дугаар тушаалуудыг гарган эх, үрсийн баярын өдөрлөгийн  үйл ажиллагааг Тусгаар тогтнолын талбайд зохион байгуулан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн авъяаслаг хүүхэд багачуудын болон хамтлаг дуучдын урлагийн тоглолт, төрөл бүрийн уралдаан, тэмцээнүүдийг зохион байгуулж хөгжөөнт тоглоомыг тоглууллаа. Баярын арга хэмжээний хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон зорилтот бүлгийн айл, өрхийн нийт 88 хүүхдэд мөнгөн тусламж үзүүлсэний гадна 6239 хүүхдэд дүүргийн Засаг даргын гарын бэлгийг гардууллаа.  
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх.  
 
 
 
100
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар тогтоол, Нийслэлийн ИТХ-ын 2014 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдаанаар батлагдсан "Найрсаг Улаанбаатар" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохиогдох "Улаанбаатар Марафон-2015" Олон Улсын гүйлтийн тэмцээний бэлтгэлийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/181 тоот захирамжийг гарган удирдамж, хуваарийг батлуулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2015 оны 05 дугаар 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дүүргийн хэлтэс, албад, хороод болон нутаг дэвсгэрийн томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаар аялуулсанаар нийт 56 газар хамрагдсан ба эдгээр газрын 2200 гаруй тамирчид марафон гүйлтэд оролцохоор Биеийн Тамир Спорт хороонд анкетаа ирүүлээд байгаагаас 1700 гаруй тамирчдын  нэрсийг сайтанд байршуулаад байна.  
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. 1. Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зуслангийн үйлчилгээг жигдрүүлэх. /Цахилгаан, ундны ус, нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр тасралтгүй хангах, хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг тогтмолжуулах/
2. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
3.
1. Зуны улирал эхэлж иргэд зусланд гарч буйтай холбогдуулан ногоон бүсийн айл, өрхийн бохирын цооног, хогийн цэг, нийтийн бие засах газруудад ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулахаар судалгааг гарган Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн. Үүнд: 4000 гаруй өрх, 17 байршил дахь хогийн цэг, 8 байршилд буй нийтийн бие засах газар хамрагдсан. Мөн зуслангийн ногоон бүсэд 2015 онд шинээр байгуулах нийтийн бие засах 2 газрын байршлын судалгааг тус албанд хүргүүлсэн болно.
2. Зусланд мал бүхий айл, өрхийг суурьшуулахгүй байх зорилгоор дүүргийн 19 дүгээр хороо, Дээд Салхитад оршин суугч 4 иргэний нийт 244 /40 үхэр, 70 хонь, 134 ямаа/ толгой малыг зуслангийн бүсээс нүүлгэн гаргасан.
3. Дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг, Шарга морьт зуслангийн чиглэлийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн хүрээнд замын трасстад нийт 114 иргэний нэгж талбар орсон ба эдгээр газруудыг чөлөөлүүлэхээр дүүргийн Өмч газрын харилцааны албанаас мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлээд байна.
4. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлсэн тохиолдолд дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас Шадивлан, Жигжид, Яргайтын зуслангийн чиглэлийн замуудад замын хөдөлгөөний зохицуулалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
 
 
=
 
 
=
 
 
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Улаан бурхан өвчний дэгдэлт их байгаа тул нийслэлийн Эрүүл Мэндийн газар холбогдох арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах. /тархалт өндөр байгаа 05 сартайгаас 6 насны хүүхдүүдийг вакцинд өргөнөөр хамруулах/
4.
Улаанбурхан өвчний нэмэлт дархлаажуулалтад хамрагдах дүүргийн харъяа 6 сартайгаас 6 хүртэлх насны нийт 19996  хүүхдээс товлолт вакцинд хамрагдсан 694, уг өвчнөөр өвдсөн эмнэл зүйн шинж тэмдэгтэй 219, нөхөн дархлаажуулсан 2214 хүүхэд байгаа ба вакцинд хамрагдвал зохих 17782 хүүхдээс одоогийн байдлаар 17080  хүүхэд хамрагдан ажлын явц 96,0 хувьтай байгаа болно.  
 
=
 
 
=
 
 
 
Улаанбурхайн өвчний гаралтыг бууруулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхтэй оролцох.
5.
Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн соёлын ордонд 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөн”-д дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн холбогдох ажилтнууд болон дүүрэг, хороодын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, ажиллагсад нийт 21 хүн хамрагдсан.  
=
 
=
 
Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд идэвхтэй оролцох.
100
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         З.НАРАНТУЯАНИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


№09
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах/ Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулан  албан хаагчдын 16 хүртлэх насны 425 хүүхдэд байгууллагаас бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулсан. 100%
 
2
2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Байгууллагын спорт хамтлагаас “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийт албан хаагчдаа хамруулж идэвхтэй оролцох ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна.  
50%
 
Танилцсан:                                                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
 
Хянасан:                                                                Б.Амаржаргал /ЗУХ-ийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                                           Ц.Цолмон /Мэргэжилтэн/
 
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.06.03                                                                                                                      Багахангай
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/118 дугаар захирамжаар “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилж нэгдсэн төлөвлөгөөнд 34 арга хэмжээг зохион байгуулахаар батлуулж ажиллалаа. 2015 оны 06 дугаар сарын 01-ны өдөр 16 байгууллага аж ахуй нэгж 18 төрлийн уралдаан тэмцээн зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 1.790.950 төгрөг зарцуулж, ААНБ, иргэдээс нийт 1712/давхардсан тоогоор/ хүүхдэд бэлэг гардуулав. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг 16 байгууллага 18 төрлийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулав. - - 100
2  “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” 50 хоногийн хугацаанд цом  аялуулах аяны удирдамжийг дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй 17 байгууллагад хүргүүлэн ажиллалаа.   2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах уралдаанд 17 байгууллагын 157 ажилтан албан хаагч иргэд оролцохоор бүртгүүлээд байна.
 
  - Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн тэмцээнд иргэдийн оролцоог хангуулан идвэхтэй оролцуулна. 70
4 Улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 06 сартайгаас 6 нас хүртэлх хүүхдүүдийг дархлаажуулалтанд хамруулах ажлын Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн  А/109 дүгээр захирамж, Эрүүл мэндийн нэгдлийн  даргын А/09 дүгээр тушаалын дагуу 2 баг томилон ажиллуулсан ба вакцинд нийт 541 хүүхэд хамрагдахаас 513 хүүхэд хамрагдаж вакцинжуулалт  94,8% тай явагдсан байна. Вакцинжуулалт 94,8% - - 90%

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
6 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд дүүргийн иргэдийг идэвхитэй хамруулахаар дүүргийн Засаг дарга захирамж гарган иргэдийг бүртгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд 2015 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар дүүргээс оролцох нийт 700 иргэнийг бүртгээд байна.   2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр гэхэд 1000 иргэнийг оролцуулахаар бүртгэлийг хийж ажиллаж байна 100%
5 Дүүргийн Засаг дарга болон Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс зөвлөгөөнд оролцох албан хаагч нарыг томилж нийт 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчдийг зөвлөгөөнд орлцуулсан. Дүүргийн 20 өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн төлөөлөл, Эрүүл мэндийн төвийн дарга удирлагууд зөвлөгөөнд оролцсон.   Зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмжийг хүлээн авч үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллана 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин
                                         2015.05.18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ         ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
      
Багануур                                                                                                                                                                                             дүүрэг                                                                                                                                                                                                              2015.06.03
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 2015.06.06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, иргэдийг өргөнөөр хамруулах        Улаанбаатар марафон-2015 гүйлтэд дүүргээ төлөөлүүлэн  50 хүн оролцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж, оролцогчдын унаа, хоолны зардлыг шийдвэрлүүлэхээр захирамжийн төслийг боловсруулан удирдлагуудад танилцуулаад байна.
 
     
 
2015.06.06-ны өдөр болох арга хэмжээнд оролцоно.
 
 
 
  80 %
2  
 
Улаан бурхан өвчний дэгдэлт их байгаа тул нийслэлийн эрүүл мэндийн газар холбогдох арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах
Дүүргийн Засаг даргын  2015 оны   А/284 дүгээр “Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай”   захирамжаар  Улаанбурхан өвчний эсрэг дархлаажуулалтын 10 хоногийн аян  зохион байгуулж “06 сараас 6” хүртэлх насны  3333 хүүхдүүд буюу 96,1 хувь нь дархлаажуулалтын вакцинд хамрагдаад байна.        
 
 
 
90 %
3  
2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхитэй оролцох
Олон Улсын Өрхийн эмч нарын баярыг угтаж  нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн  төлөөлөл  нийт 6 хүн оролцсон.        100 %
                                                              

                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                           НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
                                     
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 НБТГ, Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын мэргэжилтэн Ц.Бямбасүрэн, Б.Гүнчинхүү нар оролцохоор бүртгүүлсэн болно.
 
                                                                                                                                                                                          
 
                                                                        Хянасан: ХЭА-ны дарга                           Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                           Н.Одонтуяа
Улаанбурхан өвчний өнөөгийн байдал
                                                                                                          2015.06.03
           Нийслэлд  06-р сарын 01-ны өдрийн байдлаар  Улаанбурхан өвчний сэжигтэй 11424 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 3953 тохиолдол буюу 34,6 % нь батлагдсан. Үүнээс  0-5 насны хүүхдийн  сэжигтэй 2881(25%) тохиолдол   бүртгэгдсэнээс 1157  ( 29,2%)  нь батлагдсан, 16-30 насны залуучуудын дунд 6944 (60,7%) сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэнээс 2274 (57,5%) нь  батлагдаж, оюутан залуучуудын дунд улаанбурхан өвчний дэгдэлт нэмэгдсээр байна.     
Дүүргээр авч үзвэл:
Дүүргүүд Сэжигтэй тохиолдол
 
Батлагдсан
1 Сонгинохайрхан 2507 962
2 Баянзүрх 3415 1137
3 Сүхбаатар 1258 426
4 Хан-Уул 1011 343
5 Чингэлтэй 1184 453
6 Багануур 5 3
7 Багахангай 9 9
8 Налайх 44 15
9 Баянгол 1642 575
10 Бүгд 11424 3923
 Дархлаажуулалтын ээлжит 10 хоногийг “ Хүүхэд бүрийг улаанбурхан өвчний эсрэг вакцинд бүрэн хамруулья” уриан дор 2015 оны 05 дугаар сарын 15-наас 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан ба 6 сарын 5 хүртэл сунгаад байна. Нийслэлийн хэмжээнд улаанбурхан өвчний нэмэлт дархлаажуулалтанд  6 сартайгаас  5 настай 15402 хүүхэд хамрагдаж, 90 орчим хувийн хамралттай байна. Дүүргээр нь авч үзвэл:
Сонгинохайрхан - 32840, Баянзүрх - 37657, Баянгол -24820, Сүхбаатар-14396, Хан-Уул - 16753, Чингэлтэй - 17462, Багануур - 3317, Багахангай – 513, Налайх – 4644 хүүхэд  улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтандт ус тус  хамрагдаад байна. 
 
 
НЭМГ
 
 
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2015.06.03                                                                                                                                                              СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрийн Олон улсын хүүхдийн эрхийг  Хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/404 дугаар захирамжийн дагуу Дүүргийн Засаг даргын Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/200 захирамж, Тамгын даргын хөрөнгө гаргах тухай А/107 дугаар тушаал тус тус гарлаа. Дүүргийн хэмжээнд байгаа зорилтот бүлгийн 1800 хүүхдүүдийг хороо тус бүр хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 1-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 6 дугаар сарын 1-ны өдрийн Чингисийн талбай дээр болох үйл ажиллагаанд сандал байрлуулах, цахилгааны эх үүсвэрээр хангах үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг гаргахыг хариуцуулсан боловч эдгээр үйл ажиллагааг Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар хариуцан хийхээр болсон.
    70%
2. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Марафон гүйлтийн цом Этүгэн дээд сургууль дээр аялж байна. Дүүргийн Спорт хороо 05 дугаар сарын 28-ны өдөр  цомыг хүлээн авна. Дүүргийн хэмжээнд марафон гүйлтэнд оролцохоор 820 хүн бүртгүүлээд байна. Гүйлт 06 дугаар сарын 5,6-ний өдрүүдэд болно.
Цом аяласан газар: МУИС, МҮДС, АШИҮИС, Этүгэн дээд сургууль, 4, 3, 16 дугаар ерөнхий боловсролын сургууль.
Хороодоор дамжуулан 100 иргэн марафонд оролцуулах тухай албан тоот хүргүүлж, үүнээс 5, 6, 9, 13, 20 дугаар хороод тус бүр 100 хүний анкет өгөөд байна. ЕБСургуулиудаас 3, 16, 31 дүгээр сургуулиуд тус бүр 100 хүүхэд оролцуулахаар бүртгүүлээд байна
    70%
3. 1. Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зуслангийн үйлчилгээг жигдрүүлэх. /Цахилгаан, ундны ус, нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр тасралтгүй хангах, хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг тогтмолжуулах/
2. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
1. Тус дүүргийн зүгээс Зуслангийн бүсийн 15, 19, 20 дугаар хороодод тус бүр  хог тээврийн 1 машин үйлчилгээ үзүүлж байсныг 2015 оны 5 сарын 15-ны өдрөөс  тус бүр 2 хог тээврийн машин болгож өдөр тутам тээвэрлэлт хийж байхаар зохион байгуулсан.  Зуслангийн айлууд ихээр гарч эхлэх үед  /7 сард/ нэмэлт хог тээврийн машин гаргахаар төлөвлөсөн болно.
2. 2015 онд 7-н буудлын хойд талын Дамбадаржаа салдаг уулзвараас Хандгайтын зуслан хүртэлх авто замын шинэчлэл өргөтгөлийн ажил хийх болсонтой холбогдуулж  ЗЦТ-аас зам засварын үед замын хөдөлгөөний түгжрэл саатлыг зохицуулах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах ажлыг зохион байгуулна. Үүнд:
•      Зам засварын үед тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг Япон цэргийн цогцолбор явдаг замаар зорчуулах.
•      Дамбадаржаагийн замд болон 7-н буудлын замд хүн хүчийг нэмэгдүүлж ажиллуулах.
•      Зуслангийн чиглэлд шинээр бүсийн эргүүл нэмж гаргаж, зуслангийн замд гарсан ЗТО-ын дуудлагыг шуурхай түргэн авахуулах.
зэрэг ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
 
    50%
  2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулагдах Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга нар идэвхтэй оролцох. 05 дугаар сарын 19-ны өдөр МҮЭСТО-нд зохион байгууллаа. Өрхийн эмч нарын зөвлөгөөнд Засаг дарга Д.Бадарсан, СБЭМН-ийн дарга, 1-ээс 18 дугаар хороодын ӨЭМТ-ын дарга нар идэвхтэй оролцлоо.     100%
5. Улаан бурхан өвчний дэгдэлт их байгаа тул нийслэлийн эрүүл мэндийн газар холбогдох арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах. /тархалт өндөр байгаа 05 сартайгаас 6 насны хүүхдүүдийг вакцинд өргөнөөр хамруулах/ Дүүргийн статистик тоогоор 6 дугаар сараас 5 насны нийт 14894 хүүхдийг корын вакцинд хамруулахаас 2015 оны 05 дугаар сарны 26-ны өдрийн байдлаар 14365 хүүхдийг хамруулаад байна. Хамрагдалт 91,3 хувьтай байна. Мөн 1145 оюутныг вакцинжуулаад байна. Лабарторын шинжилгээгээр корын 25 хүүхдийн онош тогтоогдсон байна.     90%
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
 
 
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлт дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
Үнэлгээ 0-100
 1 2 3 4 5 6
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 1:    2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах
 
 
 
 
1
2015 оны 06 сарын 02 өдрийн  Авто машингүй өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай  А/472 захирамжийн хүрээнд зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон”-д нийт 30 албан хаагч оролцохоор төлөвлөөд байна.  
 
-          
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
                                                                 
 
 
                  ХЯНАСАН :              
                 ОРЛОГЧ                                                                Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
                 БОЛОВСРУУЛСАН:        
                 ДАТШБ МЭРГЭЖИЛТЭН                                   М.ГЭРЭЛТУЯА
 
 
2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах:

2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын 40 албан хаагч оролцохоор ub-marathon.ub.gov.mn сайтаар бүртгүүлсэн. Энэхүү олон нийтийн арга хэмжээтэй холбогдуулан албан хаагчдийн идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор хамт олны дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ   Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэг-жүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 2 3 4 5 6
 
 
1
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Чингисийн талбайд тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. /2015 оны нийслэлийн Засаг даргын А/404 захирамжийн биелэлтийг хангуулах Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын өргөтгөсөн шуурхайг 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, 06 дугаар сарын 01-ний өдөр болон “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын ҮЭХ-ноос зохион байгуулсан ажил хаялтын үед ажиллах үйлчилгээний төлөвлөлтийг танилцуулан иргэд зорчигчдод гомдол чирэгдэлгүй, шуурхай, соёлтой үйлчлэх талаар санамж, зөвлөмж өгсөн. Мөн “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” нийтийн тээврийн үйлчилгээнд оролцохдоо зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үйлчилгээнд ажиллах тээврийн хэрэгслийн техникийн  бүрэн бүтэн байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг анхааруулсан.
Газрын даргын 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/46 тоот “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр ажиллах эргүүл, автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, жолооч нарыг томилон ажиллуулах” тухай тушаал гарч 6 хэлтсийн дарга  хариуцлагатай эргүүлээр,  Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 4, жолооч 1 санктпетрбург, төв номын сан, баянгол зочид буудал, МУИСургууль цэгүүдэд ажил үүрэг гүйцэтгэсэн.
Тус газраас хийсэн төлөвлөлтийн дагуу хувийн  хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг  тасалдал,  доголдолгүй  зохион байгуулан үйлчилгээг хэвийн явуулсан. 6 дугаар сарын 01-ний  өдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээний  81  үндсэн чиглэлд  592 их багтаамжийн тээврийн хэрэгсэл, 16 туслах чиглэлд бага багтаамжийн 86 тээврийн хэрэгсэл  6993:33 цаг ажиллаж, 4850 рейс  гүйцэтгэсэн  байна.
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан  газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны Б/49 тоот тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын 0-16 насны 113 хүүхдэд 1322100 төгрөгний гарын бэлэг олгохоор шийдвэрлэсэн.
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   100
2 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
/“Улаанбаатар марафон” тэмцээний үеийн  нийтийн тээврийн төлөвлөлтийг боловсруулах, үйлчилгээг зохион байгуулах/
Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/121 дүгээр захирамжаар баталсан “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр зохион байгуулагддаг “Улаанбаатар марафон-2015” үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бага тойруу, Энхтайваны өргөн чөлөө, Сөүлийн гудамж, Бээжингийн гудамж, Анкарагийн гудамж, Самбуугийн гудамжаар үйлчилгээ үзүүлдэг нийт 51 чиглэлийн замналд өөрчлөлт орж, нийт 676 тээврийн хэрэгсэл үйлчилгээнд ажиллахаар төлөвлөлт хийгдээд байна. Гол гудамж замууд хаагдах үед чиглэлийн үйлчилгээ Их тойруу, Намъяанжугийн гудамж, Нарны зам, баруун 4 зам, нарны гүүрээр үйлчилнэ.
“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжийн дагуу зохион байгуулагдах ажилд идвэрхи санаачлагатай оролцохыг нийт ажилтан албан хаагч, аж ахуй нэгж байгууллагуудад уриалж газрын даргын А/40 тоот тушаал гарсан байна.
 
     
 
 
 
 
90
3
  1. Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зуслангийн үйлчилгээг жигдрүүлэх. /Цахилгаан, ундны ус, нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр тасралтгүй хангах, хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг тогтмолжуулах/
    2. Зуслангийн зам засварын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
 
Зусланд одоогоор байнгын үйлчилгээтэй Хот орчмын “Шаргаморьт-МУБИС- Халдвартын эмнэлэг”, “Бага баян -Санзай- Бөмбөгөр худалдааны төв”, Үндсэн чиглэлийн М:39 Шадивлан-Ар согоот-Бөмбөгөр-Чингис СООСЭ ИС чиглэлд нийт 38 тээврийн хэрэгсэл үйлчилж байна.
Иргэд зусланд гарч байгаатай холбогдуулан зусланд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх маршрутын  чиглэл, ажиллах тээврийн хэрэгслийн төрөл, тоо, эргэлтийн урт, хугацааг төлөвлөсөн бөгөөд ажлын хэсгийн хурлаар шийдвэрлэхээр хүлээж байна
Зуслангийн үйлчилгээний урьдчилсан төлөвлөлт
 Чиглэл Эргэлтийн урт Эргэлтийн хуга-цаа Ажлын өдөр Амралтын өдөр  
1 Гүнт-Жигжид-Тэнгис кино театр 41 100 3 3  
2 Баянбулаг-Тэнгис кино театр 44 124 1 1  
3 Гоодой-Тэнгис кино театр 34.6 98 1 1  
4 Майхан толгой-7 буудал" бага багтаамж 44.5 94 2 2  
5 Яргайтын богино-7 буудал бага багтаамж 24 46 2 2  
6 Яргайт-7 буудал бага багтаамж 20 36 2 2  
7 Хуурай мухай-7 буудал бага багтаамж 32.1 86 2 2  
Дүн     13 13  
     
 
 
 
 
 
 
90
           

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ. НИЙСЛЭЛИЙН УДИРЛАГУУДААС
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
5-18
Д/Д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1  
 
2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд манай байгууллагаас 6 тамирчид оролцох бөгөөд нийт ажилчид унадаг дугуйн парад, мөн Чингисийн талбайд байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулахаар бэлтгэл байдлаа ханган ажиллаж байна.  
Байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэд хүлээн авах
 
 
-
 
Биеийн тамир спортын арга хэмжээг ажилчдын дунд байнга зохион байгуулах
 
 
 
 
100
 
 
Хянасан. Байгууллагын дарга                                                                        Л.БАТЦООЖ
 
Биелэлт гаргасан. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга                            Т.САРАНЧИМЭГ
 
1. 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдсан  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд тус газрын нийт 42 албан хаагч оролцож 1 албан хаагч 21 км-ын зайнд, 1 хүүхэд эцэг эхээ төлөөлөн 1500 метрийн зайд уралдаж, амжилттай оролцлоо.
2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд албан хаагчид идэвхтэй хамрагдан, нийт 13 албан хаагч оролцсон.
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2015 оны 05 дугаар сарын 28                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах.
01 Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар тогтоол, “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар марафон-2015” олон улсын гүйлтийн тэмцээн оролцох Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 18-35 насны ангилалд оролцох баг тамирчидын мэдүүлэг
д/д Овог нэр Нас Хүйс Оролцох төрөл Төлөх хураамж
1 Э.Жаргалсайхан      28 Эр 5000м 2000
2 Н.Цэрэндаваа 25 Эр 5000м 2000
3 О.Идэрмөнх 30 Эр 5000м 2000
4 Б.Дамдинсүрэн 25 Эр 5000м 2000
5 Анх-Лхагва 18 Эр 5000м 2000
6  Бөхбаатар 18 Эр 5000м 2000
7 Л.Сонинтогос 19 эм 5000м 2000
8 Ө.Сандагдорж 19 Эр 5000м 2000
9 Ж.Батцоож 19 Эм 5000м 2000
10 М.Хүрэлхүү 19 Эм 5000м 2000
     
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮНИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Тус байгууллагын төлөөлөл 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох 4 албан хаагчийг  онлайнаар бүртгүүлж, оролцогчдын энгэрийн дугаарын төлбөрийг тушаасан.
6 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөнөөр хамруулах. Тус байгууллагын төлөөлөл 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох 4 албан хаагчийг  онлайнаар бүртгүүлж, оролцогчдын энгэрийн дугаарын төлбөрийг тушаасан.
 
Бусад заалт хамаарахгүй болно.

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                        З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.БАТЖАРГАЛ