Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-06-08 11:24:23
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
 
 
1
 
Дүүргүүд, ЗАА, НТГ, НАЗГ, НЦГ, НОБГ, НМХГ, НМЭГ, НБОНХГ Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
2 НӨХГ Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх сургууль цэцэрлэг, инженерийн шугам сүлжээ шинээр тавих, өргөтгөх, авто замын трасст орсон обьектуудын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
3 Дүүргүүд, НАЗГ, НЗЦГ, НЗДТГ-ийн Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх.  
 
14
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
4 Дүүргүүдийн Засаг дарга, НЭМГ, НМХГ Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
 
5
 
 
 
НЕТГ Нийслэлийн Багахангай, Багануур дүүргийн Ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулах ажлыг эрчимжүүлж Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Барилга, хот байгуулалтын яамны хобогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн Удирдлагын зөвлөгөөний хуралд танилцуулах. 4 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БАЙХГҮЙ БОЛНО.

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Б.ЦЭНД-АЮУШ
Тус газарт холбогдох үүрэг даалгавар байхгүй болно. 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                                            2015.06.12
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах
 
1  
Авто замын тэмдэг,  тэмдэглэгээний  ажил хуваарийн дагуу хийгдэж байна. Ажлын явц 10 хувьтай байна.
    --- 100
ХОЁР: Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх.
1 Дамбадаржаагийн уулзвараас Шадивлангийн шинэ эцэс хүртэлх 5 км авто замын ажилтай холбогдуулан тус газраас хэвлэлийн мэдээ бэлтгэн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд хүргэсэн. НАЗГ-ын дарга Д.Нанзадддорж болон холбогдох мэргэжилтнүүд 9 телевиз, 5 сайт болон сониныхонд зам хаасан чиглэл, түр зам гаргах эсэх асуудлаар тодруулга ярилцлага өгч  ажилласан болно.        
             
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                           Д.БАЯСГАЛАН
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
2 Шалгалтанд Налайх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар, Баянзүрх,  Багануур дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвүүд,  Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн Эрүүл мэндийн 32 төв, 15 цэцэрлэг нийт 55 байгууллага хамрагдлаа.
     Нийслэлийн хэмжээнд 2015.06.05-ны байдлаар Улаанбурханы 11434 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэнээс 3953 тохиолдол нь лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан байна. Сэжигтэй тохиолдлын 25%-ийг 0-5 насны хүүхэд, 6944 тохиолдол  буюу 61.7%-ийг 16-30 насны залуучууд эзэлж байна.
     Монгол улсын Эрүүл  Мэнд, Спортын  сайдын 2015 оны 188 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан заавар, журмын дагуу нийслэлийн хэмжээнд нэмэлт дархлаажуулалтанд хамрагдвал зохих 6 сартайгаас 6 нас хүртэлхи 174705 хүүхдийн судалгааг гарган, бэлтгэл ажлыг хангуулсан бөгөөд үүнээс 4800 хүүхэд УГУ-ын товлолын дархлаажуулалтанд хамрагдсан, 905 хүүхэд нь сэжигтэй тохиолдлоор бүртгэгдсэн байсан байна. Нэмэлт дархлаажуулалтаар ажиллах 131 байнгын цэг, 326 түр цэг, 106 явуулын цэгийг зохион байгуулан ажилласан байна.
     Нэмэлт дархлаажуулалтанд хамрагдвал зохих 6 сараас 6 хүртэлхи насны 174705 хүүхдээс товлолын вакцин хийлгэсэн болон улаанбурханы сэжигтэй тохиолдлоор өвдсөн хүүхдүүдийг хасвал хамрагдвал зохих 169,000 хүүхдээс 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны байдлаар 154315 буюу 91%-ийн хамралттай байна.
    
 
 
 
ХӨСҮТ, дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвүүд хамтран Улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт  дархлаажуулалтын талаар дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч,  өмчийн бүх хэлбэрийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч, нийгмийн ажилтан нийт 532 хүнд сургалт зохион байгуулсан байна. Тухайлбал: Баянзүрх ЭМТ-өөс дархлаажуулалтын 28 сувилагч нарт “Аюулгүй дархлаажуулалт” сэдвээр нэг өдрийн, өрхийн нийт эмч нарт “Бага насны хүүхдийн эмнэлгийн тусламжийн орчин үеийн хандлага” сэдвээр 2 өдрийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан байна. Дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх талаар зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг гарган, байгууллагын вэб сайт, урсдаг самбар, телевизээр болон айл өрхийн орцны мэдээллийн самбарт байрлуулан сурталчилсан байна. Тухайлбал:      
            БЗД-ийн 24 цэцэрлэг, 14 сургуулийн 38 эмч нарт “Халдварт өвчний өнөөгийн байдал”, “Улаанбурхан өвчний эмнэл зүй, оношлогоо, эмчилгээ” сэдвээр нэг өдрийн тус тус сургалтыг зохион байгуулж,  эцэг эхчүүдэд зориулан 2-3 төрлийн гарын авлага тарааж, Like, С1 телевиз болон цахим хаягаар 1000 гаруй иргэдэд мэдээллийг хүргэж ажилласан байна. 
            ЧД-ийн ЭМТ нь “Улаанбурханы зөвлөмж, зөвлөгөө” 77 ширхэг, “Улаанбурхан өвчний тандалт” постер 30 ширхэг, “Тууралтат өвчнүүдийн ялган оношлогоо” зөвлөмж 80 ширхэг нийт 187 ширхэг зөвлөмжийг цаасаар тараан мэдээллийг chemn.moh.gov.mn сайт дээр байршуулж, 4 сургууль, 6 цэцэрлэгийн 358 хүүхэд, багш ажилчдад, 244 иргэнд сургалт хийж, 2815 ширхэг сурталчилгааны материал тараан, хорооны хэсгийн ахлагчаар дамжуулан 56 орцны мэдээллийн самбарт улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх тухай зөвлөмж байрлуулсан байна.
   
Үүрэг даалгавар 2: Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх.
3 НМХГ-ын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/37 тоот  “Ажлын хэсгийн хуваарь батлах тухай” тушаалаар Одкон холдинг ХХК, Хангилцаг ХХК, 2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 02-01/442 тоот “Хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд зам засварын үйлчилгээ хийж гүйцэтгэж байгаа нэр бүхий 5 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн. Тэгш плант ХХК, Эрдэнэзам түншлэл ХХК нь Дамбадаржаагийн цагдаагийн посттой уулзвараас Шадивлангийн шинэ уулзвар хүртэлх 5.0 км автозам; Төгсзам ХХК нь Шадивлангийн шинэ уулзвараас Шаргаморьтын уулзвар хүртэлх 4.6 км автозам; Наранбулаг ХХК нь Шаргаморьтын уулзвараас Хандгайтын зам хүртэлх 6.75 км автозам; Мотор сервис ХХК нь Шаргаморьтын уулзварын 50 метрийн урттай хос гүүр, Үйлсийн зам ХХК нь Улиастайн уулзвараас Гачууртын эцэс хүртэлх 12 км автозам, Хангилцаг, Эс энд Эй, Одкон холдинг, Болор Оргил Өргөө ХХК-ууд нь Баянгол зочид буудлаас Төв шуудангийн урд тал хүртэл дулаан хангамжийн 3 а,б,в гол шугамыг ф600/500 болгон өргөтгөх ажлыг тус тус гүйцэтгэж байна. Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нийт 341 ажилтан хөдөлмөр эрхэлж байна. Шалгалтын явцад нийт 53 зөрчил илрүүлж, дулааны шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажилтай холбоотой 6 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, автозамын засварын 6 байгууллагад 47 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн, шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажлын байранд учирч болох аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллаа.    
 
 
Танилцсан:
 
Дарга                                      Л.Эрдэнэчулуун
 
ТЗУГ-ын дарга                      С.Зулжаргал
 
                                                                                                 Хянасан:  
Захиргаа, хууль эрх зүй, хүний нөөцийн
                                                хэлтсийн дарга                                 М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                         Ш.Уранбилэг    
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.06.17                                                                                                                              Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/
1 Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлтийг хангах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчмын  нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээг хариуцан ажиллаж байна.       50%
Үүрэг даалгавар-3. Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх.
  Авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх тухай мэдээллийг www.ulaanbaatar.mn сайтаас авч дүүргийн цахим хуудас болон facebook page хуудасуудаар дамжуулан мэдээллүүдийг хүргэж байна.       100%
Үүрэг даалгавар-4. Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
  НЭМГ-ын даргын А/23 дугаар тушаал, 2015 оны 04-р сарын 01-ны албан даалгавар, СХДЭМТ-ийн даргын 2015 оны 03-р дугаар сарын 23 өдрийн А/11 дугаар тушаалын дагуу улаанбурхан өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан явуулж байна.
2015 оны 06-р сарын 16-ны байдлаар Улаанбурхан өвчний сэжигтэй 2752  тохиолдлын хавьтал болох 5023 хүнийг өрхийн эмчийн хяналтанд авснаас  өнөөдрийн байдлаар 2865 хүнийг хяналтаас гаргаад байна.
 • Сургууль,цэцэрлэгийн эмч нарт  1 удаа сургалт хийж 54 хүнийг хамруулсан.
 • Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд хүн амд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж нийт 22200 хүн хамруулан сургалт хийсэн байна.
 • Мөн цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж 5782 хүүхдүүдийг хамруулсан.
Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдаанд байгууллагуудын удирдалгуудад дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ш.Хажидмаа улаан бурхан өвчины талаарх мэдээлэл хийж, анхааруулага зөвлөмжүүдийг өгсөн.   Цаашид урьдчилсан сэргийлэх чиглэлээр халдваргүйжүүлэлтийг хийж ажиллана. 90%
             
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
 
                     ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                    А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
 
                   БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах зорилго бүхий дүүргийн нийт иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг хамарсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний Бямба гарагт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний Бямба гарагт зохион байгуулах дүүргийн Засаг даргын Захирамжийн төслийг боловсруулсан ба холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнуудаас төсөлд санал авч ажиллаж байна. - Захирамжийг дүүргийн Засаг даргаар батлуулан дүүргийн нийт иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд сурталчлан түгээж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. 100%
3 Хотын төвийн болон зуслангийн замын засвар, инженерийн шугам сүлжээний засвар өргөтөлийн ажлын улмаас хаагдах зам талбайн бүдүүвч зураг болон хааж, нээх хугацааг дүүргийн иргэдэд сурталчлах ажлыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албанд үүрэг болгосон. Дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу Хотын төвийн болон зуслангийн замын засвар, инженерийн шугам сүлжээний засвар өргөтөлийн ажлын улмаас хаагдах зам талбайн бүдүүвч зураг болон хааж, нээх хугацааны талаарх мэдээллийг дүүргийн цахим хуудас www.bgd.mn, facebook цахим хуудас дахь дүүргийн Засаг даргын болон Тамгын газрын хуудсуудад байрлуулж сурталчлан ажиллаж байна. - Цаашид дээрхи мэдээллүүдийг шинэчлэн дээрхи цахим хуудсуудаар, шаардлагатай бол мэдээллийн бусад хэрэгслүүдээр сурталчлан ажиллана. 100%
4 Улаанбурхан өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх, дэгдэлтийг хязгаарлах талаар гарсан НЗД-ын захирамж, ЭМСС-ын албан тоот, ХӨСҮТ-, НЭМГ-аас ирүүлсэн албан бичгүүдийн дагуу ӨЭМТ, НЭ, хүүхдийн эмнэлэг поликлиник, салбар амбулаториудаас хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар ЭМТ-ийн даргын албан мэдэгдлийг гарган хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. “Улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг хязгаарлах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” дүүргийн Засаг даргын А/444 дүгээр захирамж гарган хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх талаар  иргэдэд зориулсан зөвлөмжийг боловсруулан бүх ӨЭМТ-үүдэд мэйлээр хүргүүлэн нэгдсэн эмнэлэг, хүүхдийн тасаг, амбулаторийн мэдээллийн самбаруудад байршуулан сурталчилгаа хийж байна ӨЭМТ-үүд үйлчлэх хүрээнийхээ хүн амын дунд болон амбулаториор үйлчлүүлэгчдийн дунд, сургууль цэцэрлэгийн эмч нар багш ажилчид, хүүхдүүдийн дунд  нийт 2836  хүнд Улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх талаар сурталчилгаа хийж, зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг мэдээллийн самбаруудад байршуулан  мэдээллийг түгээж байна. Мөн 452 иргэнд мэйл хаягаар нь зөвлөмж хүргүүлсэн. ЭМТ-ийн вэб сайтанд иргэдэд зориулсан зөвлөмжийг байршуулан сурталчилгаа хийсэн. Нэмэлт дархлаажуулалтыг дүүргийн хэмжээнд байнгын-22 цэг, түр-76, явуулын-4 цэгээр зохион байгуулан явууллаа. Дархлаажуулалтын  үйл ажиллагаанд нийт их эмч-87, вакцинатор сувилагч-29, сувилагч-53, жолооч-12, сайн дурын идэвхитэн-20, цэцэрлэгийн эмч-34, цэцэрлэгийн эрхлэгч арга зүйч-21 нийт 256 хүн оролцлоо. Дархлаажуулалтын 10 хоногийн хугацаанд улаанбурханы эсрэг вакцинд 6 сартайгаас 6 хүртэлх насны хамрагдвал зохих 26993 хүүхдээс 25084 хүүхдийг /93%-ийг/ хамрууллаа. - Цаашид Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох арга хэмжээг авч ажиллана. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.06.17                                                                                                                      Багахангай
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Үндэсний их баяр наадмыг угтан Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан хуваарийн дагуу бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар дүүргийн ЗДТГ-ын даргын 4/408, 4/409 дугаар албан бичгийг хороод болон тээвэрлэгч байгууллагуудад хүргүүлэв. Бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
Дүүрэгт нийтийн тээврийн үйлчилгээг “Хийморийн зам” ХХК нь  хуваарь, маршрутын дагуу  2 asio автобус,  6 истана микро автобустайгаар  үзүүлдэг.              
       “Хийморийн зам” ХХК -ны  үйлчилгээнд Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс сард  1 удаа ажлын зураг авалт хийж   хяналт тавин ажиллаж байна.
“2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдаан”-ы ажлын хэсэг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2015 оны 06 дугаар сарын 03,04-ний өдөр дүүргийн 1,2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 59 аж ахуйн нэгж байгууллагаар орж болзолт уралдааны хүрээнд зохион байгуулж буй ажилтай танилцсан байна.
            Шалгалтанд нийт 65 ААНБ хамрагдахаас  59 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдаж 46 байгууллага болзолт уралдааны хүрээнд тодорхой ажил зохион байгуулан “Смайл” буюу “Инээмсэглэл” тэмдэглэгээ, 13 аж ахуйн нэгж байгууллага сануулга  буюу “Гахай” тэмдэглэгээ авсан байна.
             Тайлангийн хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд  нийт 145266 м2 талбайг цэвэрлэж, 4062м2 талбайд ногоон байгууламж бий болгосноос гадна тохижилтонд 15,469,574 төгрөг зарцуулан ажиллах орчин нөхцлөө сайжруулсан байна.
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай албан бичгийг хороод болон тээвэрлэгч байгууллагууд
хүргүүлсэн.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах  зорилгоор  сард 1 удаа ажлын зураг авалт хийж хэвшээд байна.
Иргэдээс 5 удаа гомдол ирж, холбогдох байгууллагад  тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлэв
  2015 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдөр бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулна. 90
4 НЭМГ-ын “Улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх” тухай  2015 оны 03 дугаар сарын 20 өдрийн А/23 дугаар тушаалын дагуу “Улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх” тухай 2015 оны 03-дугаар сарын 23 А/06 тоот тушаалаар ажлын төлөвлөгөө батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Улаан бурхан өвчний сэжигтэй тохиолдлыг эрт илрүүлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 732 хүүхэд хамруулан А амин дэмийг нэг удаагийн  өндөр тунгаар уулгаж товлолын УГУ вакцинаас хоцорсон хүүхдүүдийг нөхөн дархлаажуулалтанд 8 хүүхэд хамруулсан байна. Халууралтат тууралттай хам шинжийн тандалт эмнэл зүй илрэх шинж тэмдэг, ялган оношлогоо авах арга хэмжээний талаар эмч ажилчдад 4 удаагийн сургалт хийсэн. Эмнэлгийн 10 эмч сувилагчийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  УГУ-н вакцинаар дархлаажуулсан ба өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн 14 хоног тутам НЭМГ-т тайлагнан ажиллаж байна.
Улаанбурхан өвчлөл, эрт илрүүлэх хам шинжийн өвчлөлийг НЭМГ-т тоон мэдээгээр 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр, ХӨСҮТ-д EWAR программаар долоо хоног бүр 2 дахь өдөр тус тус мэдээлж ажиллаж байна.
Улаанбурханы дархлаажуулалтын ажлыг Эрүүл Мэнд, Спортын сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 188 тоот тушаалын хэрэгжилтийг ханган дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/109 захирамж, Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/09 тушаалаар дархлаажуулалтын 2 баг томилон төлөвлөгөө гарган ажилласан. 
Дүүрэгт асрамж, халамжийн төв ажилладаггүй.
Улаан бурхан өвчний сэжигтэй тохиолдлыг эрт илрүүлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 732 хүүхэд хамруулсан.
товлолын УГУ вакцинаас хоцорсон хүүхдүүдийг нөхөн дархлаажуулалтанд 8 хүүхэд хамруулсан байна.  
-   90

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2015 оны 06 дугаар сарын 17
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1         Улаанбурхан өвчний дэгдэлтээс сэргийлж Эрүүл мэнд соёл спортын сайдын 188 тоот тушаал, Баянзүрх эрүүл мэндийн төвийн А/36 тоот тушаал, 2015.05.12-ны 133 албан бичгийг тус тус гарган нийт 6 сараас 6 нас хүртлэх 40607 хүүхэд хамрагдахаас 38272 хүүхдийг улаанбурханы нэмэлт дархлаажуулалтанд хамрууллаа.
        Нийт Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг оюутны дотуур байрны оюутнуудад Улаанбурхан гахайн хавдар, улаануудын /УГУ-ын/ голомтын дархлаажуулалтыг 2163 оюутан сурагчидад хийлээ. /Батлан хамгаалах их сургуулийн холбоо мэдээллийн ангийн 30 сурагч, батлан хамгаалах их сургуулийн дотуур байрны нийт 454, АШУҮИС-ийнн оюутны 2-р байрны-306, Хүүхэд хөгжил хамгааллын төвийн-95, Амгалан цогцолбор сургуулийн 70 сурагчид, КТМС-ийн дотуур байрны 478, Хүмүүнлэгийн их сургуулийн дотуур байрны 200, Анагаахын сургуулийн 600 оюутанд тус тус голомтын дархлаажуулалт хийлээ./
      Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу голомтын дархлаажуулалт нэмэлт дархлаажуулалтыг хийсэн бөгөөд бүх оюутан сурагчидад урьдчилан сэргийлэхээр А аминдэмийн 200,000 ED уулгав.
     Нийт нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн болон улсын сургууль цэцэрлэгийн эмч нарт Улаанбурханаас сэргийлэх талаар 1 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар нийт хувийн 28, улсын 38 эмч нар оролцов.
      100%
2          Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацааг  www.bzd.ub.gov.mn цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээгээр буюу www.facebook.com/open bayanzurhduureg/ хуудсаар  дараах мэдээллийг олон нийтэд хүргэн ажиллалаа. Үүнд:
 • Замуудыг хаана /2015.06.05/
 • Шадивлангийн авто замыг сонгоорой /2015.06.10/
 • Талбайн баруун талд автобусны хоёр түр зогсоол байрлуулав /2015.06.11/
 • Тэгш, сондгойгоор хязгаарлах зохицуулалтыг хойшлуулав /2015.06.12/
      100%
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Б.НАРМӨНХ
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2015.06.22                                                                                                                                                              СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/ Их Монгол Улс байгуулагдсаны 809 жил, Ардын хувьсгалын 84 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын салбар хорооноос гаргасан тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Хүй долоон худгийн худалдаа, үйлчилгээг хариуцан ажиллах шийдвэрийг хүлээн авсан. Наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд зохион байгуулах ажлын удирдамж чиглэл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоогоор ирээгүй болно.
Дүүргийн орон сууцны болон гэр хорооллын дундах нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцдаг Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ийн зам талбайн үйлчлэгчид өглөө 06:-14, өдөр 14-20: цагийн хооронд 2 ээлжээр ажиллаж байна. Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-аас шинэ технологи нэвтрүүлж зам  цэвэрлэгч төхөөрөмж туршиж байнгаа болно. Тус төхөөрөмж нь цаг хугацаа, хүн хүч хэмнэх, тоос шороо босгохгүй зэрэг  давуу талтай байгаа.
Дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 1-20 дугаар хороолол тус бүр 1-5, нийт 50 ажилгүй иргэнийг урамшуулал олгон өдөр бүр түүвэр цэвэрлэгээ хийлгэж байна.
Тохижилт, ногоон байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлын тендерүүд зарлагдаж шалгарсан байгууллагуудтай гэрээ байгуулан ажлуудыг эхлүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна. Иргэдийн бүлгээр хийлгэж байгаа орон сууцны орц дундах ногоон байгууламжийн ажлууд 90 хувь нь хийж дууссан.
    90%
2. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх сургууль цэцэрлэг, инженерийн шугам сүлжээ шинээр тавих, өргөтгөх, авто замын трасст орсон объектуудын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх. Тус дүүрэгт Концессын гэрээгээр СБД 13, 15,16 дугаар хороонд сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Дамбдаржаагаас Хандгайт хүртэлх 26,3 км авто замын өргөтгөлийн ажил, 7 дугаар хорооны хороолол доторхи авто замын ажил, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн үерийн уснаас хамгаалах шугамын ажил болон Нийслэлийн архивын газрын барилгын газар чөлөөлөх ажлууд эрчимтэй хийгдэж байна.
 
    70%
3. Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээлэх. дүүргийн нутаг дэвсгэрт Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан
- Сөүлийн гудамжны авто замыг 2015 оны 06 дугаар сарын 03 хүртэл сэтэлж  дулааны шугамын шинэчлэлийн ажил
- Дамбадаржаагийн цагдаагийн посттой уулзвараас Шадивлангийн шинэ уулзвар
-Дамбадаржаагийн уулзвар-Шарга морьтын төмөрбетон гүүр-Хандгайт чиглэлийн зам засвар
- Шадивлангийн шинэ уулзвараас Шаргаморьтын уулзвар чиглэлийн зам засвар
- Шаргаморьтын уулзвараас Хандгайтын зам засвар
- Шаргаморьтын 50 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил
- Төв шуудангийн уулзварын баруун талаас Цэцэг төвийн уулзварын зүүн тал хүртэл зам засвар
- Цэцэг төвийн уулзвараас улсын их Дэлгүүрийн уулзвар зам засвар
- Дамбадаржаагийн уулзвараас Шаргаморьт, Хандгайт чиглэлийн авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын талаар тус тус авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацааг www.sbd.ub.gov.mn, “Нээлттэй Сүхбаатар” цахим хуудас, www.ulaanbaatar.mn, www.zasag.mn гэсэн төрийн байгууллагын сайтуудад болон бусад 14 цахим хуудсуудаар, 21 телевиз болон өдөр тутмын 14 хэвлэлээр иргэдэд нээлттэй мэдээлэлж ажиллав.
 
    100%
 
 
4 Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрийн Улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдолтой тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, яаралтай арга хэмжээ авах тухай А/114 дүгээр захирамжаар 8444000 төгрөг шийдвэрлэж, дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тусгаарлах өрөөний орчинг сайжруулан шинээр өвчтөний ор, гудас хөнжил, эм, эмнэлгийн хамгаалах хэрэгсэл, гарын шингэн саван, сальфетка, гель ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн уусмал, бодисын нөөцийг нэмэгдүүлэн бэлэн байдал хангасан. 
Улаан бурхан өвчний нэмэлт дархлаажуулалтад хамрагдвал зохих 14637 хүүхдээс хамрагдалт 14365 буюу 98 хувьтайгаар нийслэлийн хэмжээнд дүүргийн оролцоо удирдлага зохион байгуулалт, дэмжлэг хяналтын үйл ажиллагаагаар тэргүүлэн ажиллалаа. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 5 их дээд сургуулийн 13 салбар нэгжүүдэд 10 мянга гаруй оюутанд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийн, 2400 оюутныг халдварт өвчний голомтын заалтаар дархлаажуулалтад хамруулан, түүнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, гар ариутгалын зүйлс, үзлэгийн бээлий, сурталчилгаа зөвлөмжийн материалуудыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.
 
1.    НЭМГ-ын даргын 2015оны 05 дугаар сарын 14ны өдрийн А/42 тушаалын дагуу нэмэлт дархлаажуулалт, голомтын халдваргүйжүүлэлт хэрэглэх бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Дүүргийн засаг даргын А/114 дугаар захирамжийн дагуу ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 9 төрлийн 1184,000 төгрөгийн бодисыг шийдвэрлүүлж бэлэн байдлыг хангасан.
2.    Эрүүл мэнд ,спортын сайдын “Улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай “188 тоот тушаалын дагуу дараах ажлыг зохион байгуулсан.Үүнд.
3.    Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2015 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн  А/44 тоот тушаалын дагуу  6 сараас 6 нас хүртэлх хүүхдийг нэмэлт дархлаажуулалтыг зохион байгуулах, дэмжлэгт хяналт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн,ДДУХ-ийн  үед яаралтай хариу арга хэмжээ авах багийн бүрэлдэхүүнийг томилж,  байнгын 21, түр 57, явуулын 23 цэгийг хуваарилан, үүрэгжүүлж ажилласны үр дүнд хамрагдвал зохих   15861 хүүхэд,  үүнээс хамрагдсан хүүхдийн тоо 14520  буюу   дархлаажуулалтын  үр дүн 91,3% байна.
4.    Улаанбурхан өвчин голомтлон гарсан АШУИС,МУИС, ШУТИС,ХУИС-ийн оюутны дотуур байранд голомтын арга хэмжээ авч СБЭМТөв, 8-р хорооны “Манай эмч”, 6-р хорооны “Сайн наран” ӨЭМТөвүүдтнй хамтран нийт 1197 оюутнуудад УГУ вакцинаар дархлаажуулалт хийлээ. /Үүнд:ХУИС-100, АШУИС-145, МУИС-725, ШУТИС-227 оюутан хамрагдсан.
5.    Дүүргийн засаг даргын  А188 тоот захирамж гаргуулж,  Улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтад шаардлагатай 2.021.980 төгрөгийн 1 удаагийн бээлий, эмнэлгийн хэрэгсэл шийдвэрлүүлэн ӨЭМТ-ийг хангасан болно.
 
     
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№10
2015 оны 06 дугаар сарын 17                                                                                                                                                                                                                                                Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/ Үндэсний Их баяр наадмыг дүүргийн хэмжээнд 2015 оны 07 дугаар сарын эхний 7 хоногийн Бямба, Ням гаригт тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр товлож, наадмын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа ба наадмын талбайн бөхийн дэвжээ, хурдан морины барианы газар, авто зогсоол, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг,  хог хаягдлын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, нийтийн бие засах газар байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах зэрэг ажлуудыг зохицуулах, зохион байгуулах ажлыг дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх үүрэг чиглэлийг өгөөд байна. - - 50
2 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх сургууль цэцэрлэг, инженерийн шугам сүлжээ шинээр тавих, өргөтгөх, авто замын трасст орсон обьектуудын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн дүүргийн 2 дугаар хорооны Нарлагийн хэсгийн гэр хорооллыг  инженерийн шугам сүлжээнд холбох 600 сая төгрөгийн өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын ажлын тендерийн  үнэлгээний ажил хийгдэж, гэрээ байгуулах шатанд явагдаж байна. Уг ажлын трасс хэсэгт орсон 1 иргэний өмчлөлийн газрыг чөлөөлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх үүргийг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанд  өгч, хяналт тавин ажиллаж байна.   - - 30
3 Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх. Дүүргийн хэмжээнд одоогоор инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажил хийгдэж эхлээгүй бөгөөд 6 дугаар хороо буюу Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газрын ногоон бүс, зуслангийн  чиглэлд энэ онд  инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэхгүй болно. - Төсөв, хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх 0
4 Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. Налайх дүүргийн хэмжээнд улаанбурхан өвчний 28 тохиолдол илэрч, 18 өвчтөнийг тусгаарлан эмчилсэн бөгөөд тус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 46 эмч, сувилагч нар 25 байгууллагын 521  ажилтан албан хаагчдад явуулж, Буян телевизээр  2 удаа  нэмэлт дархлаажуулалтын ажлын талаарх мэдээллийг тус тус явууллаа. Мөн дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй 5 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 3 сургуулийн эмч нар, 252 сурагч, тэдгээрийн эцэг, эхчүүдэд улаанбурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулсан.
Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн тасаг, хүүхдийн кабинетийн үзлэг оношлогоонд орсон болон хэвтсэн эмчлүүлсэн 267 хүүхдэд улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдлын тандалт судалгаа,  үзлэг хийж нэмэлт дархлаажуулалтыг байнгын 5, явуулын 3 цэгт явуулж, 4701 хүүхэд хамрагдахаас 4586 буюу 97.5% нь хамрагдаад байна.
- -  

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-06-17
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
 1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/
1.
 
Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн 6 цэцэрлэгт хүрээлэн, 25 бичил цэцэрлэгийн  арчилгаа, тордолтыг сайжруулан, усалгааг тогтмол хийж ногоон байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулан ажиллаж байна. Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд зам, талбайн нийт 80 үйлчлэгч, ажилчдыг өдөр тутам ажиллуулан цэвэрлэгээг тогтмол хийж байгаа ба бүх нийтийн “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг 2015 оны 7 дугаар сарын 03, 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангаж  байна.
Баяр, наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-аас Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 5-9 дүгээр секторыг хариуцан талбайн хог хаягдал, ногоон байгууламжийн цэвэрлэгээ, арчилгааг хариуцан ажиллахаар болсон.
Нийтийн Үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл, дүүргийн ТҮК-д дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас 8г3/6-289 тоот /2015 оны/ албан бичгийг хүргүүлэн дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэл /хайс, тэмдэг, тэмдэглэгээ/-ийн өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэх хүсэлтийг хүргүүлсэн. Мөн баяр наадмын үеэр хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тус тасгаас нийт 37 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэхээр хувиарыг гаргаж Нийслэлийн Замын цагдаагийн газарт хүргүүлээд байна.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах. 100
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх сургууль цэцэрлэг, инженерийн шугам сүлжээ шинээр тавих, өргөтгөх, авто замын трасст орсон обьектуудын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх.
2.
Зуслангийн чиглэлийн авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын батлагдсан зураг, төслийн хүрээнд авто замын трасст орсон 157 нэгж талбарын 11810 м2 газрыг чөлөөлөх шаардлагатай байгаа ба дүүргийн Өмч газрын харилцааны алба болон холбогдох хэлтэс, албадаас газар дээр нь очиж тодотгоход нийт 173 нэгж талбар хамрагдаад байна. Эдгээрээс 39 нэгж талбар нь өмчлөгдсөн, 118 нь газар эзэмшлийн гэрчилгээтэй байгаа ба үүнд 35 байшин барилга орсон байгаа болно. Трасст зөвшөөрөлгүй 16 айл орсон. Одоогоор 58 айл хашаагаа татаж газар чөлөөлсөний 2 нь зөвшөөрөлгүй, 56 нь газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй байгаа болно.  
 
=
 
 
 
=
 
 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах.
30
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх.
3.
1. Зуслангийн чиглэлийн авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд 7 буудлын байнгын постноос Шадивлан зуслангийн уулзвар хүртэлх замыг хааж зам засварын ажлыг эхлүүлсэнтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг хязгаарлах болсонтой холбогдуулан дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас бүсийн эргүүлийн /Ч-13/ үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдаас хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр байнгын хяналтыг тавин ажиллаж байна.
Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд замын хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах болсныг хөдөлгөөнд оролцогсдод мэдээллэх зорилгоор түр тэмдэг, тэмдэглэгээ болон мэдээллийн самбах байршуулан мэдээлсэн болно.
2. Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн гол шугамыг өргөтгөх ажлын хүрээнд Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэж буй зам засвар, шугам хоолой солих ажлыг хэрэгжүүлж эхлүүлсэнтэй холбогдуулан Энхтайвны өргөн чөлөө, Төв шуудангийн уулзвараас баруун  4 замын уулзвар  хүртэлх замыг 3 үе шаттайгаар хааж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэнээр уг ажлын эхний үе шатны ажил болох Төв шуудангийн уулзварын баруун талаас Цэцэг төвийн уулзварын зүүн тал хүртэлх замын зорчих хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрөөс өдрөөс хааж засварын ажлыг эхлүүлсэнээр Замын Цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх, Олон нийттэй харилцах хэлтэс, дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас хөдөлгөөнд оролцогсдод зориулан замын хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаагаар хэсэгчлэн хязгаарлах болсныг  MN25, C1, TV 9 зэрэг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийт 28 удаа мэдээллэн ажилласан.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
Авто зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөнийг хязгаарлан хааж нээх хугацааг иргэдэд мэдээллэх.
100
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
4.
Дүүргийн хэмжээнд Улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдол анх 2015 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр бүртгэгдсэн ба одоогоор нийт 345 тохиол бүртгэгдээд байна. Үүнээс:
 • 2015 оны 3 сард 3
 • 2015 оны 4 сард 38
 •     2015 оны 5 сард 304 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн.
Эрүүл мэнд, спортын яам, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Халдварт өвчин судлалын Үндэсний төвөөс улаанбурхан өвчинтэй тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй бодлого, чиглэл, зааврын дагуу 2015 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2015 оны 6 дугаар сарын 05-ны хооронд улс орны хэмжээнд зохион байгуулсан дархлаажуулалтын аяны ажлын хүрээнд дүүргийн харъяа 6 сартайгаас 6 хүртэлх насны нийт 17080 хүүхдэд улаанбурханы эсрэг вакцины нэмэлт дархлаажуултын ажлыг зохион байгуулж эдгээр хүүхдүүдэд А витаминыг нэмэлтээр уулгасан болно.
    Дүүргийн Онцгой комиссын 2015 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдрийн хуралдаанаар “Улаанбурхан өвчний өнөөгийн байдал, мэргэжлийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ” болон Азийн орнууд /ялангуяа өмнөд Солонгос улс/-д бүртгэгдсэн MERS ханиад буюу Коронавирусын халдварын мэдээлэл, эмнэлзүйн шинж тэмдэг, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэлтийн талаарх цогц мэдээллийг сонсон халдварт өвчний тархалтыг бууруулах хариу арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/317 тоот захирамжаар нийт 5,5 сая төгрөгийг гарган эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэн шаардлагатай байгаа халдваргүйжүүлэлт, ариутгалын  хэрэгсэлд зарцуулахаар шийдвэрлэсэн.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         З.НАРАНТУЯА
 
 
                                                      2015.06.09- НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН             ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
          
Багануур  дүүрэг                                                                                                                                                                     2015.06.17
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт цэцэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах
Нийтийн тээвэр: Баяр наадмын өдрүүдэд хот доторх нийтийн тээвэр амралтын өдрийн хуваарийн дагуу үйлчлэх ба нэмэлтээр цаг тутамд Хэрлэн худалдааны төвийн автобусны буудлаас наадмын талбай руу иргэдэд үйлчилнэ.
Хог цэвэрлэгээний талаар: 2015 оны 07-р сарын 4-5-ны өдрүүдэд Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг хамруулан их цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар төлөвлөөд  байна.
Тохижилтын чиглэлээр: 7, 16, 17 байрнуудын арын  төв зам дагуух ногоон байгууламжид 2570м2 зүлэгжүүлэлт усалгаа, 2220 ш хайлаас модны суулгац, 22ш цэцгийн мандал хийгдсэн.
          Д.Нацагдоржийн гудамжны  дагуух нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд  шинээр 7550м2 талбайд зүлэгжүүлэлтийн ажил хийгдэж, 5000 хайлаас суулгасан. Ногоон байгууламжийг хамгаалах зорилгоор 75ш шон, 600м туузыг татсан.
 
            1, 4 дүгээр  хорооны Иргэдийн бүлэг Жаргалант, Хуцаа хэсэгт  явган хүний зам,  ногоон байгууламжийн тохижилтын ажлыг, 2, 3-р  хорооны Иргэдийн бүлэг  хүүхдийн тоглоом, сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажлыг, 5 дугаар хорооны Иргэдийн бүлэг 5-р Хорооны ажлын албаны  гадна тохижилтын ажлыг тус тус хийж байгаа ба  гүйцэтгэл нь  40-100%-тай  байна.
 
        10-16 байрны дундах тохижилтинд зориулж  3060м2 зүлэг шинээр тарих, 2100м2 явган хүний зам шинээр бий болгох  , сагсан бөмбөг, тоглоомын талбай байгуулах , усан оргилуурын цутгалт, сүүдрэвч, гэрэлтүүлгийн   ажлууд хийгдэж байгаа ба ажлын явц 70 хувьтай  байна.   Уг ажлуудыг 07 сарын 01-нд дуусгахаар төлөвлөн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     80 %
2 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх сургууль цэцэрлэг, инженерийн шугам сүлжээ шинээр тавих, өргөтгөх авто замын трасст орсон обьектуудын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх Концессын гэрээгээр дүүргийн 2, 4, 5-р хороонд баригдах 6,44 км хатуу хучилттай авто зам барихад газрын трасст орсон 4, 5-р хорооны 11 өрх, 1 автобусны буудлын байршлыг ӨГХА-тай хамтран тогтоож, Засаг даргын 2015.06.17-ны А/290 дугаартай захирамжаар газар чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулагдсан.
 
Удирдлагын зөвлөлийн хуралд илтгэл бэлдэж танилцуулсанUntitled.jpg   Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн авто замын трассторсонайл өрхүүдээр явахаар төлөвлөж байна.  
 
 
    90 %
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах
2015 оны 06 сарын 15 ны байдлаар дүүргийн хэмжээнд улаан бурхан өвчний  сэжигтэй 27 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 11 сорьцыг  ХӨСҮТ-д  хүргүүлсэн ба дээрх  11 тохиолдол батлагдсан байна.
2015 оны 03 сард НЭМГ-ийн даргын А/23 тоот тушаал,    ЭМТ-ийн дарга  А/24 тоот тушаалаар   Халууралт тууралттай хам шинжийн тандалтанд хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах багийг томилж,   Улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдолтой тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар хийх ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 
Улаанбурхан өвчний хавьтал болсон хүүхдүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, эмч ажилчдыг N95 маскаар хангаж, нэмэлтээр эмч нарыг томилон ажиллуулж, хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлсэн 170 хүүхдийн өвчтөний түүхэнд эргэмж судалгаа хийсэн.
Эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТ-с  хамтран “Улаанбурхан өвчин”-ний талаарх сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөө, дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа, явцын талаарх мэдээллийг TV5 телевизээр 1 удаа, дүүргийн “Сүлжээ-3”, ВВS телевиз 6 удаа нийт 21 удаагийн давтамжтай зохион байгууллаа. ӨЭМТ-ийн  ахлагч нарт Улаан бурханы үед ажиллах зөвлөмж хүргүүлэн, ЭМТ, ӨЭМТ-өөс 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн эмч нарт “Халууралт, тууралттай хам шинжийн тандалт,  эмнэл зүй, илрэх шинж тэмдэг, ялган оношлогоо авах арга хэмжээний” талаар 11 удаа сургалт хийж гарын авлага тараасан бөгөөд сургалтад нийт 322 хүн хамрагдсан байна.
 “Хүүхэд бүрийг Улаанбурхан өвчний эсрэг вакцинд хамруулъя”уриан дор дархлаажуулалтын 10 хоногийг   зохион байгуулах ажлын хэсэг томилж Улаанбурханы нэмэлт дархлаажуулалтанд хамруулах ажлыг  2015 оны  05 дугаар сарын 15-наас 5 дугаарсарын 25–ны өдрүүдэд зохион явуулах , 13 заалт бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, вакцинд ажиллах баг бүрэлдэхүүний хуваарийг тус тус хавсралтаар батлуулж ажилласан.
ХӨСҮТөвтэй хамтран “Улаанбурхан өвчний эсрэг вакцинаар дархлаажуулах ньсургалтад   ЭМТ,ӨЭМТ-ийн эмч сувилагч нийт  38 хүнийг  хамруулан ЭМТ,ӨЭМТ дээр дархлаажуулалтын 5 байнгын цэгийг,194,131, 132, 138, 139, 142- р цэцэрлэгүүд дээр 6 түр цэг, 2-р хороо, Хөдөө хэсэгт явуулын 4 цэгийг зохион байгуулан ЭМТ, ӨЭМТ-үүд, цэцэрлэг, хороод хамтран улаан бурхан өвчний эсрэг дархлаажуулалтын 10 хоногийг дүүргийн хэмжээнд амжилттай  зохион байгуулЛАА. Уг аяны хүрээнд   дархлаажуулалтад хамрагдвал зохих  3438 хүүхдээс  3350 хүүхэд хамрагдаж  дархлаажуулалт 97,4% -тай  байна. Витамин А-г 6 сартайгаас 11 сартай 347 хүүхдээс 327 хүүхдэд, 1 наснаас 59 сар хүртэлх  3079 хүүхдээс 2810 хүүхдэд тус тус  уулгасан байна.
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80%
                                                                      
                                                                      
 
 
 
 
                                                                            ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                             НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
                                                                      
  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/ Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан зам талбайн цэвэрлэгээ, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хуваарьт талбайд ажиллах ажилчдын хуваарь болон бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 
Орон сууцны хороолол дундах нийтийн эзэмшилийн зам талбай болон бусад салбар гудамж талбайг 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй зам талбайн үйлчлэгч нар батлагдсан хуваарийн дагуу тогтмол цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэж байна. Мөн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хуваарьт талбайд 15-20 хүн гаргаж цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж байна.
- - 90
2 Хотын төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй мэдээллэх. Төв болон зуслангийн чиглэлд инженерийн шугам сүлжээ, зам засварын ажлууд хийгдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хаах, нээх хугацагааг иргэдэд ontslokh.mn, arslan.mn, medee.mn, zasag.mn цахим болон фэйс бүүк твитр хуудсуудад байршуулан мэдээлж байна. - -  
80
3 Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.  Тус дүүрэгт улаанбурхан өвчний 302 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Өвчний тархалтыг бууруулах зорилгоор ХУЭМТөвийн даргын  2015 оны 03 сарын 21ний өдрийн” Улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдолтой тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай” А/12 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 7 зүйл бүхий Ажлын  төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
2015 оны 03 сарын 21, 26-ны өдрүүдэд 38 эмчид Улаанбурханы оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулж, Улаанбурханаас сэргийлэх зурагт хуудсууд, тууралтат халдварын ялган оношлогоо, тандалтын мэдээний хуудсуудыг  бүх ӨЭМТөвүүдэд цахимаар хүргүүлсэн.
     Өвчлөлийн голомтын тархвар судлалын заалтаар УГУ-ын вакциныг нийт 929  хүнд хийсэн.
    Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 72, 27, 65, Номин зэрэг цэцэрлэгийн нийт 962 хүүхэд , 48 багшийг хамрууллаа.
   Мөн 2015.5.15 – 06.05 ны хооронд ӨЭМТ-ийн байнгын 16 цэг, түр 42 цэг, явуулын 16 цэгээр  эмч 63 , сувилагч 56, нийгмийн ажилтан жолооч 14, сайн дурын идэвхтэн 55, цэцэрлэгийн эмч, багш, удирдлагууд 21, өрх болон цэцэрлэгийн нийгмийн ажилтан 41 нийт 250 хүнийг  дайчлан ажиллаж дүүргийн хэмжээний 06 сартайгаас 06 хүртлэх насны хамрагдвал зохих 18177 хүүхдээс 95 % буюу 17305  /байнгын цэгээр-13538 хүүхэд, түр цэгээр-3491 хүүхэд, явуулын цэгээр-276 хүүхэд/ хүүхдэд Улаанбурханы нэмэлт дархлаажуулалт хийх ажил зохион байгууллаа.
    95
Биелэлтийн үнэлгээ       88.3
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.06.17.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
 
           Нэг. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/ Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчимд нийтийн тээвэр, таксийн, А, Д, Ж, Г, Ү төрлийн зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай, тухайн орчмын хөдөлгөөнийг зохицуулахад шаардагдах 115 тэмдэг,  төв цэнгэлдэх орчимд явган зорчигчийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан хайс хашлага хийх ажлыг зохион байгуулахаар схем зураг болон захиалгыг Нийслэлийн авто замын газар болон Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлд хүргүүлэхээр бэлэн болгоод байна. Тухайлбал Чингисийн өргөн чөлөөний замд 500 метр, Нийслэлийн гудамжны замд 900 метр хайс байрлуулах шаардлагатай. Хүй долоон худагт зорчих тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулах 146 тэмдэг байрлуулж нэмэлтээр зөөврийн түр тэмдэг 30 ш тэмдэг шинээр бэлдэж нөөцөнд байлгахаар төлөвлөөд байна. Баяр наадмын үеэр нийт 261 ширхэг түр тэмдэг, 1400 метр хайс тавигдана.
 
   
22 Гурав. Дүүргүүд, НАЗГ, НЗЦГ, НЗДТГ-ийн Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс Энхтайваны өргөн чөлөөний  замыг хэсэгчлэн хааж дулаан, цэвэр усны шугам солих ажлыг хийж байгаа, Зуслангын замын засварын тай холбогдуулан доорхи ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн  “ETV”, “HD Монгол”, “LCN”, “UBS”, “TV-10”, “MN-25”, “ЭКО”, “Оллоо”, “ТВ-9” телевизэд давхардсан тоогоор 3 удаа, “MNS” телевизийн “Ярилцах цаг”, “UBS” телевизийн “Энэ л сэдэв”, “С1” телевизийн “Зочны цаг” телевизээр 2 удаа, “Ийгл” телевизийн  “Зочны цаг” нэвтрүүлэг “HD Монгол” телевизийн “Зочны цаг”, ТВ-5 телевизийн “Зочны цаг”, ТВ-9 телевизийн  “Зочны цаг”, “Тодруулга” нэвтрүүлэгт Энхтайваны өргөн чөлөөний замыг хэсэгчлэн хааж засварлах /эхний ээлжинд Төв шуудангийн уулзварын баруун талаас Цэцэг төвийн уулзвар хүртэлх замыг хаах/ үед Замын цагдаагийн газраас хөдөлгөөнийг хэрхэн зохицуулахаар төлөвлөсөн талаар, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлийн оронгийн тэгш сондгойгоор, долоо хоногийн Даваагаас Бямба гаригуудад замын хөдөлгөөнд оролцуулан улсын дугаарын хязгаарлалтыг  хийхээр төлөвлөж байгаа талаар,  улсын дугаарын хязгаарлалт хэвийн үргэлжлэх болсон, зам хааж засварлаж байгаа талаар, мэдээ, мэдээлийг 2 удаа өгч иргэд, олон нийтэд хүргүүлэв.
2015 оны 06 дугаар сарын 06, 08-ны өдрүүдэд  Замын цагдаагийн газрын “www.Trafficpolice.gov.mn”, facebook хуудас болон  Гэр бүлийн радио-104.5-д, Өнөөдөр”, “Улс төрийн тойм” сонин, 24 цаг.mn, Доргио, mnews.mn, shuud.mn, zaluu, unen, news.mn, “Today” цахим хуудсуудад Энхтайваны өргөн чөлөөний замыг хаах талаар, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлийн оронгийн тэгш сондгойгоор, долоо хоногийн Даваагаас Бямба гаригуудад замын хөдөлгөөнд оролцуулан улсын дугаарын хязгаарлалтыг  хийхээр төлөвлөж байгаа талаар, үүнтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөнд оролцогчид нийтийн тээврийн хэрэгслийг сонгон хөдөлгөөнд оролцох талаар, Зам хаах үйл ажиллагаатай холбогдуулан Нийтийн тээврийн газраас Бага тойруу, Энхтайваны өргөн чөлөө, Сөүлийн гудамж, Бээжингийн гудамж, Анкарагийн гудамж, Самбуугийн гудамжаар үйлчилгээ үзүүлдэг нийтийн тээврийн 51 чиглэлд өөрчлөлт оруулж,  Их тойруу, Намъяанжугийн гудамж, Нарны зам, баруун 4 зам, нарны гүүрээр явах маршрут гаргасан тухай нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн товч танилцуулга, чиглэлийн маршрутыг  байршуулсан. Мөн “Өдрийн сонин”-д  Энхтайваны өргөн чөлөөний зам засварын ажлын талаар, иргэд, олон нийтийн саналыг үндэслэн тээврийн хэрэгслийг улсын дугаарын сүүлийн оронг тэгш сондгойгоор ялган замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй, одоо мөрдөж байгаа дугаарын хязгаарлалтыг мөрдөн хөдөлгөөнийг зохицуулах болсон талаар,  замын зорчих хэсгийн эвдрэлээс шалтгаалан зам тээврийн осол, хэрэг гарч байгаа талаар яриа өгсөн болно.
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                            Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 1.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/670 дугаар захирамжийн дагуу  Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор сул шороон хөрс бүхий  гудамж талбайг хайрган хучилттай болгох ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо 13-р байрны урд талбайн 0,45 га-д “Эколайн” ХХК, “Бүүх” ХХК-иуд тохижилтын ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 90 хувьтай байна.
 
 
2. Үндэсний их баяр наадмыг угтан холбогдох байгууллагуудтай хамтран нийслэлийн ногоон бүсийн зуслан бүхий амуудад их цэвэрлэгээний ажлыг 2015 оны 07 сарын 04-ний өдөр хийхээр бэлтгэл ажлыг хангуулан  ажиллаж байна.
 
 
Ажлын гүйцэтгэлд тус байгууллагаас хяналт тавин ажиллаж байна.
2015 оны 7 сард Үндэсний баяр наадмын өмнө ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авахаар ажил хүлээж авах комисс шийдвэрлэсэн.
 
 
 
 
 
-   80
 
 
 
Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                    ногоон хөгжлийн газрын дарга                       Г.Болормаа
 
 
Хянасан:                 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                        С.Соронзонболд
                                  дарга
 
Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                         Ш.Одончимэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
 
5
 
 
 
НЕТГ Нийслэлийн Багахангай, Багануур дүүргийн Ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулах ажлыг эрчимжүүлж Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Барилга, хот байгуулалтын яамны хобогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн Удирдлагын зөвлөгөөний хуралд танилцуулах. Нийслэлийн Багахангай, Багануур дүүргийн Ерөнхий төлөвлөгөөг 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн Удирдлагын Зөвлөлийн хуралд танилцуулсан.
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах/ Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний зохион байгуулалтын урьдчилсан төлөвлөлтийг гарган ажлын хэсгийн хуралд танилцуулаад байна.
 • Баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд үндсэн /хотын доторх болон хот орчмын/ 83 чиглэлд  их багтаамжийн 677 , туслах 17 чиглэлд  бага оврын 90, зуслангийн 3 чиглэлд бага их багтаамжийн 4, нийт автобус 771 ажиллана.
 • Дүнжингарав худалдааны төв рүү 7 сарын 11,12-нд хотын зүүн болон хойд  чиглэлээс нийт их багтаамжийн 159 автобус Олимпийн гудамж, Намъянжугийн гудамжаар, Мишээл экспо төв рүү хотын баруун болон урд чиглэлээс нийт их багтаамжийн 100 автобус  Нарны гүүрээр очиж үйлчилнэ. Мөн үндсэн чиглэлээр явж 120 мянгатын автобусны  зогсоолд зогсон үйлчлэх 132 автобус үйлчлэхээр зохицуулалтыг хийсэн.
 • Дүнжингарав худалдааны төвөөс 2 угсраа автобус, 2 их багтаамжийн автобус, Мишээл экспо төвөөс 2 угсраа автобус, 2 их багтаамжийн автобус, Дунд голоос 5 том оврийн автобус  Төв цэнгэлдэх рүү богино эргэлтээр  5-13 минут тутамд нийт  5 их багтаамжийн автобус болон 4 угсраа автобус надамчин олонд үнэ төлбөргүйгээр үйлчилнэ.
 • Хүй 7 худаг руу 7 сарын 11,12-нд Төв цэнгэлдэхийн хойд талаас буюу Мохатма Гандийн гудамжин дах зогсоолоос, 7 сарын 13-нд Хотын төвөөс буюу ”МУБИС” зогсоолоос  том оврын  20 автобус,  мөн 7 сарын 11,12,13-ны өдрүүдэд “3,4-р хороолол”, “7 буудал”, “5 шар”, “ХМК”, “Офицерүүдийн ордон”   гэсэн 5 чиглэлээс  тус бүр 4 нийт 20 автобус бүгд 40 автобус  үйлчилнэ.
 • 7 сарын 10,11,12,13-ны өдрүүдэд Дүнжингарав худалдааны төв, Дунд голын зогсоолоос ”RAILBUS” Хүй 7 худаг руу иргэдэд үйлчлэх тул Давааны өртөөний төмөр замын буудлаас Морь барианы газар хүртэл том оврын 5 автобус  наадамчин олонд үнэ төлбөргүйгээр үйлчилнэ.
 • Баярын өдрүүдэд  нийтийн тээврийн үйлчилгээнд  НИЙТ 811  тээврийн хэрэгсэл ажиллана.
 • Энхтайваны гүүрны урд Нарны хотхоны баруун зүүн талаас, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын хойд талын зогсоолоос таксийн үйлчилгээ иргэдэд үйлчилэхээр урьдчилсан төлөвлөлт гарсан байна.
     
 
 
 
 
 
   100

НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№09
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх сургууль цэцэрлэг, инженерийн шугам сүлжээ шинээр тавих, өргөтгөх, авто замын трасст орсон обьектуудын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх.
 
 
 
Газар чөлөөлөх хэлтэс Н.Мөнхбаяр
    Он дамжин хийгдэж байгаа болон  2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 66 нэр төрлийн бүтээн байгуулалтын ажил, авто зам, гүүрийн шинэчлэлтийн ажил, уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлтийн ажил, концессын гэрээгээр хийгдэх сургууль цэцэрлэгийн барилгын газрын байршлуудын суурин судалгааг хийсэн бөгөөд Дамбадаржаагийн уулзвараас Хандгайт хүртлэх 16,3 км авто замын трасст орсон нэгж талбар, Улиастайгаас Гачууртын чиглэлийн 11 км авто зам гүүрийн шинэчлэлтийн замын трассын дагуу газар чөлөөлөх ажлуудыг эхлүүлээд байна. /Төсөвт газар чөлөөлөх ажлын 7 тэрбум төгрөг суугдсаныг зуслангийн авто замуудын газар чөлөөлөлтийн ажилд зарцуулахаар төлөвлөгдсөн./
Бусад чөлөөлөх нэгж талбарын газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай уулзаж, мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн боловч нөхөх олговорын шийдвэр батлагдахгүй байгаа учир газар чөлөөлөх ажил удаашралтай байна.  
Мөн Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний холболтын болон тохижилтын зураг төсөв хийгдсэн бөгөөд инженерийн шугам сүлжээний холболтын ажлын явцад туслах барилгууд болох уурын зуух, цэвэрлэх байгууламж, зөөврийн усны байгууламжийн барилга, тохижилтын талбай зэрэгт газрын хэмжээ хүрэлцэхгүй байгаа Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороонд                   430 м2, Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороонд 725 м2, Баянзүрх дүүргийн 23-р хороонд 160 м2 талбайг нэмж шийдвэрлүүлэх хүсэлт манай байгууллагад ирүүсний дагуу талбайн сунгалт хийх, нүүлгэн шилжүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж байна.
 
 
Танилцсан:                                                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
 
Хянасан:                                                                Б.Амаржаргал /ЗУХ-ийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                                           Ц.Цолмон /Мэргэжилтэн/
 
ЗУСЛАНГИЙН ЗАМЫН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН АЖЛЫН ТРАССТ                                                                                                                      ӨРТСӨН НЭГЖ ТАЛБАРЫН СУДАЛГАА

 
Ажлын нэр Трасст өртсөн нэгж талбар
 
1
 
Байршил
 
 
 
Дүүрэг
Өмчлөлтэй   Эзэмшилтэй Зөвшөөрөлгүй Нийт
Үл хөдлөх эд хөрөнгө /хашаан доторх/ Хашаа Нийт
2
 
Дамбадаржаагийн уулзвар-Шарга морьтын төмөрбетон гүүр – Хандгайт чиглэлийн 16,35 км авто зам
 
 
 
Чингэлтэй дүүрэг 39 35 118 118 16 173
Сүхбаатар дүүрэг - 8 66 66 21 87
 
Нийт
39 43 184 184 37 260
3
 
Улиастайгаас – Гачууртын чиглэлийн 11,0 км авто зам Баянзүрх дүүрэг 8 4 17 17 7 32
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

 Тус газраас Үндэсний их баяр наадмын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон худаг, Чингисийн талбай зэрэг газруудад гамшгийн болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 475 дугаар  захирамжийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл
1.     Нийслэлийн хэмжээнд улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх талаар зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор НЭМГ-аас дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн
2.     Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан хүүхдийн зусланд ажиллах үйлчилгээний ажилтан, ажлын байранд тавих шаардлага, хяналт үнэлгээ хийх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан Нийслэлийн гэр бүлийн хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.
3.     Нийслэлийн гэр бүлийн хөгжлийн газартай хамтран зуслангийн удирдлага, эмч, эрүүл ахуйч нарын дунд эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд баримтлах журам, халдвар хяналтыг зохион байгуулах, халдвар гарсан  тохиолдолд яаралтай авах арга хэмжээ, эм, халдваргүйтэлийн бодисын бэлэн байдлыг хангах зэрэг мэдээллийг өгч мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангасан.
4.     Холбогдох багйууллагуудтай хамтран хүүхдийн зуслангуудаар дэмжлэгт хяналтыг хийж үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох ажлын хэсэгт ажиллаж байна.
 
       
100 %
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:                                   Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг хянасан:                                                                       Т.Хулан
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                           Энхцэцэг мэргэжилтэн
 
 
Гүйцэтгэл:
Тайлант хугацаанд тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Дүүргүүдийн Засаг дарга, НЭМГ, НМХГ Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. -Улаан бурхан өвчний дэгдэлт эрчимтэй явагдаж байгаатай холбогдуулан Ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хойшлуулах А/475 дугаар захирамжийн дагуу Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг 2015 оын 06 дугаар сарын 20-ныг хүртэл 2 ээлжээр хойшлуулсан. Энэ хугацаанд буюу 2015 оны 06 дугаар сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд мэргэжлийн байгууллагууд Ажлын хэсэг байгуулан  20 хүүхдийн  зуслангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн.
- Нийслэлийн эрүүл мэндийн газартай хамтран тус зуслангийн эмч нарт  2015 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдөр халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулсан. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газруудаас гарсан 4 төрлийн гарын авлага, тараах материалыг зөвлөмжийн хамт  зуслангуудад хүргүүлсэн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
     
 
 
 
 
                                             НЭГТГЭСЭН:
                                         ДОТООД АЖИЛ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
                                         ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Э.ЗОЛМАА
 
                                         ХЯНАСАН:
                                         ЗУХ-ЫН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                     2015.06.18
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
НЭГ. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах. /Нийтийн тээвэр, хог цэвэрлэгээ, тохижилт  цэцэрлэгжүүлэлт, зам засвар, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, зохицуулалт зэрэг ажлуудыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд эрчимжүүлж ажиллах
Биелэлт:
Инженерийн бэлтгэл ажил: Тулгар төрийн 2224, Их Монгол улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд Төв цэнгэлдэх болон Хүй долоон худгийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлыг салбар хорооноос Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-иар хийлгэхээр шийдвэр гаргаж зөвлөмжийг 2015 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн.
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний бэлтгэл ажил: Тулгар төрийн 2224, Их Монгол улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд Хүй дололоон худагт худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна.
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй 7 худагт баяр наадмын үеэр худалдаа үйлчилгээ гаргар цэгүүдийн байршлын зургийг гаргаж, “ Худалдаа үйлчилгээ зохион байгуулах, хяналт тавих удирдамж” боловсруулан батлуулж Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, НМХГ, 6 дүүргийн зДТГ-т хүргүүлсэн.
Тохижилт, засвар, цэвэрлэгээ, ногоон байгууламжийн бэлтгэл: Тулгар төрийн 2224, Их Монгол улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Тохижилт, засвар үйлчилгээний салбар хороо ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулж батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл бүрэн хангагдаад. Үүнд:
 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд:
 
1.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор талын төв хаалганаас 2 тийш 100 метр цэнхэр хүрээг, төрийн өндөрлөгүүдийн индэрээс буух 2 шат, хашлагыг тус тус сэргээн засварлах
2.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талын авто замын бродюрыг цагаан өнгөөр будах, засварлах
3.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэн рүү орох хэсгийн тугны суурийг цагаан өнгөөр сэргээж будах, тэгшлэх
4.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор байрлах 3 ширхэг нийтийн бие засах газрыг сэргээн засварлах
5.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талын ногоон бүслүүрийг сэргээж будах
6.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талд байрлах 4 гэрэлтүүлгийн шонд Монгол улсын болон Нийслэлийн тугийг байрлуулах
7.    Авто замын тусгаарлах цагаан хайс хашлага байршуулах
8.    Мод хэлбэржүүлэх, зүлэг нөхөн тарих
9.    Сурын талбайн зүүн талын хашааг будах
10. Хуушуурын тос асгах зориулалтын нүх бэлдэх, буцааж булах
11. Сурын талбайн гадна талын явган замын нөхөөсийг хийх
Хүй долоон худагт:
 
12. Морь барианы газрын үзэгч, сэтгүүлчдийн индэрийн өнгийг сэргээн засварлах
13. Контейнерэн нийтийн бие засах байгууламжийн сэргээн засварлалт
14. Эндсэн морины нүх ухах
15. Зүлэг нөхөн тарилт, 1 наст цэцэг суулгах, модлог бутлаг ургамлан хашлагуудыг тарих
 
Эдгээр ажлуудаас дараахь ажлууд хийгдэж эхэлсэн байна.
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд:
1.    Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор байрлах 3 ширхэг нийтийн бие засах газрыг сэргээн засварлах-40%
2.    Мод хэлбэржүүлэх, зүлэг нөхөн тарих-60%
3.    Сурын талбайн гадна талын явган замын нөхөөсийг хийх-10%
Хүй долоон худагт:
 
4.    Морь барианы газрын үзэгч, сэтгүүлчдийн индэрийн өнгийг сэргээн засварлах-10%
5.    Контейнерэн нийтийн бие засах байгууламжийн сэргээн засварлалт-100%
6.    Зүлэг нөхөн тарилт, 1 наст цэцэг суулгах, модлог бутлаг ургамлан хашлагуудыг тарих ажлууд төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байна. -10%
 
 
Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                                             Э.Энхцэцэг
 
                                Нэгтгэсэн: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн                                 Э.Энхтайван
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

                   Тайлант хугацаанд тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
 
 
 
    
                                                                        Хянасан: ХЭА-ны дарга                   Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 
 
Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэлийг ханган нийслэлийн засаг захиргааны байруудад баярын өдрүүдээр ажиллах хариуцлагатай жижүүрүүдийн хуваарийг гарган газрын даргаар батлуулсан.
Мөн бэлтгэл ажлын хүрээнд Хүй долоон хутаг болон Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд барих монгол гэр, асар майхныг бэлтгэж үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2015 оны 06 дугаар сарын 18                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй асрамж халамжийн төвүүд, сургалтын байгууллагууд халдваргүйжүүлэлт, болон эрүүл мэндийн газраас өгсөн зөвлөмжийг мөрдлөг болгон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах
01 Халдварт улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэн цогцолборын хэмжээнд 76 хүүхэд, 30 залуусыг урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамруулсан.      
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮНИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 


Манай газарт хамаарах заалт байхгүй болно. 


ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Э. БАТЖАРГАЛ