Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-06-22 11:49:37
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
 агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
 
 
1
 
ЗАА, Дүүргүүд,
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл
Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
2 ЗАА, НТГ, НЗЦГ, НАЗГ, дүүргүүд
 
1. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.
 2. Нийтийн тээврийн шинэ маршрутын саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/
14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
3 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
4 НОБГ Борооны улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан үер усны болон болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэр гаргуулах.  
 
14
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
5 НАЗГ, НХОГ, НӨҮГ, НМХГ, дүүргүүд Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
6  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
1. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдийг тохиолдуулан манай байгууллага нь нийслэлийн засаг захиргааны зургаан байруудын гадна орчинд цэцгийн мандал тарьж, орчинг тойрны өнгө үзэмжийг сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна.
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэхээр биелэлтийг ханган ажиллаж байна.
3. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд манай байгууллага нь идэвхтэй оролцож байна.ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                           2015.06.12
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ 1. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.

 2. Нийтийн тээврийн шинэ маршрутын саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/
1 Тус газраас холбогдох саналаа хүргүүлэн ажиллаж байна.     --- 100
ХОЁР: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
1 ü   Салбарын Сайдтай нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн байгуулсан “Санамж бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны 2/952 дугаар албан бичгээр, /биелэлтийн дундаж хувь 66,0/;
ü  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулж 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/867 дугаар албан бичгээр, /биелэлтийн дундаж хувь 60,7/;
ü  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын биелэлтийг 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1/914 дүгээр албан бичгүүдээр Зам, тээврийн яам, НЗДТГ-ын ХШҮХэлтэс, СТБТХэлтсүүдэд тус тус хүргүүлсэн ажиллав.
ü  Монгол улсны Засгийн газрын тогтоол, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол, хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтүүдийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр Захирамжлалын баримт бичгийн lmonitoring.ub.gov.mn  програмд,
ü  Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулж 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр  Захирамжлалын баримт бичгийн lmonitoring.ub.gov.mn  програмд оруулсан.
Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн биелэлт, байгууллагын үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайланг хугацаанд нь хүргүүлэхээр нэгтгэн боловсруулж байна.
       
ГУРАВ. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.
  Зам барилгын  ажил нь эхэлсэн хойд зуслангийн 17,3км зам, Улиастай-Гачууртын 11 км авто зам, Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1.5 км шинэ зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22 м туннелийн ажил, Өлзийт хорооллоос Шувуун фабрик хүртэлх авто зам, 120 мянгат, 19-р хорооллын доторхи талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажлын явц,  гүйцэтгэлийг НАЗГ-ын удирдлага, холбогдох  мэргэжилтнүүд  талбай дээр нь очиж шалгаж, хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн инженерүүд тухайн хариуцсан авто замдаа байнгын хяналт тавьж байна.        
ДӨРӨВ. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
  Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүдэд нийт ажилтан, албан хаагчдыг идэвхтэй хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.        
             
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                           Д.БАЯСГАЛАН
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Улаанбаатар хот                                                                                               Огноо: 2015.06.29                                                                                                                                                     
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын А/1146 дугаар захирамжийн дагуу Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 07 дугаар сарын 05-ны өдөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухай оны зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээг 07 дугаар сарын 05-ны өдөр,Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолын биелэлтийн мэдээг 07 дугаар сарын 05-ны өдөр,  Байгууллагын үйл ажиллагааны хагас жилийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг 07 дугаар сарын 05-ны өдөр тус тус хүргүүлэхээр салбар болон хэлтсүүдээс биелэлтийг авч нэгтгэн хүргүүлсэн.Биелэлтийг нэгтгэн хүргүүлэхдээ А/1146 дугаар захирамжийн 3.2 дахь заалтын дагуу илгээгчээс ирүүлэх мэдээ, тайланы шаардлагыг хангуулан албан бичгээр хүргүүлсэн болно.    
2 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Баяр наадмын үеэр зохион байгуулагдах соёл урлагын нэгдсэн хөтөлбөрт тусгагдсан “Учиртай гурван толгой” дуурийг тус газрын ажилтнуудыг хамруулан үзүүлэх ажлыг зохион байгуулуулахаар хариуцлагатай ажилтны шуурхай зөвөлгөөнд газрын дарга холбогдох ажилтнуудад үүрэг өгсөн.    
 
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Баянгол дүүргийн хэмжээнд иэдвхитэй үйл ажиллагаатай усан оргилуур бүхий байгууламжуудыг бүртгэх ажил хийгдсэн. Усан оргилууруудыг бүртгэх ажлаар идэвхитэй үйл ажиллагаатай 15 усан орглууруудыг бүртгэсэн ба иргэдийн бүлгээр хийсэн ногоон байгууламжуудын нийт 16 усан оргилууруудыг бүртгэх, ашиглалт хамгаалалтыг хариуцах ажлыг зохион байгуулахаар дүүргийн Засаг даргын захирамж гарсан. - Усан оргилууруудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ашиглалт хамгаалалтыг хангуулан ажиллана. 100%
2 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын Удирдамжийн дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Хүй долоон худаг дахь Монгол наадам цогцолборт худалдаа, үйлчилгээ явуулахаар ирүүлсэн нийт 198 байгууллага, иргэн, ААН-үүдээс сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. - Сонгон шалгаруулалтыг удирдамж журмын дагуу зохион байгуулж явуулна. 50%
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын дагуу холбогдох тайлан, биелэлтүүдийг хүргүүлэн ажиллахыг хэлтэс албадад үүрэг болгосон. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын дагуу холбогдох тайлан, биелэлтүүдийг хүргүүлэн ажиллаж байна. - Журмын дагуу мэдээ, тайланг гаргуулан ажиллана. 100%
5 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хорооллын дундах авто замын засварын ажлын 3 багц, түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр хийгдэх ажлын тендерийг зарлан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна. 3 багц ажлын сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр нээж үнэлгээний хороо хуралдан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан ба гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр хийгдэх ажлын тендэрийг 2015 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр нээнэ. - Зам засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, дүүргийн зүгээс ажилд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэн ажиллана. 100%
6 Үндэсний их баяр наадмыг угтан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний бямба гарагт зохион байгуулахаар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/514 дүгээр захирамж гарсан. - Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд байгууллага, иргэн ААН-үүдийг өргөнөөр хамруулж цэвэрлэгдсэн газар нутгийг дахин бохирдохоос сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин 
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 06 дугаар сарын 30
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Тус дүүргийн 3 дугаар хорооны тунел дээр байрлах, 4 дүгээр хорооны Жуковын талбайд байрлах, 20 дугаар хороо цогцолбор байрны урд талбайд байрлах, 26 дугаар хорооны Их монгол, Баянмонгол СӨХ-ны усан оргилууруудыг засвар үйлчилгээ хийж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.  Мөн сансарын тунел дээрх хүүхдийн тоглоомын талбайг засвар үйлчилгээ хийж өнгө үзэмжийг сайжруулан зассан. Тулгар төрийн 2224 жил, Их Монгол улс байгуулагдсаны 809 жил, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадам”-ыг угтан дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, томоохон зах, худалдааны төвүүд, Сууц өмчлөгчдийн холбоод, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн компаниуд, худалдаа, үйлчилгээний цэг салбар, харьяа хэлтэс, албад хуваарилагдсан газар болон орчныхоо 50 м газрын хог хаягдлын цэвэрлэгээ, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, ус цуглардаг гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойн ахуйн гаралтай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахаар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/300 дугаар “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай” захирамж гаран тараагдаж байна.       100%
2 Тус дүүргийн хэмжээнд баяр наадмын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээ эрхлэх иргэд аж ахуй нэгжийн өргөдлийн 2015 оны 06 дугаар сарын 26-наас эхлэн 6 дугаар сарын 30-ныг дуустал хүлээн дүүргийн худалдаа, үйлчилгээний зохицуулах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.       80%
 
3
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 11469 дугаар захирамжийн дагуу сар, улиралын тайланг хүргүүлээд байна.  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд  Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эхний хагас жилийн тайлан, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын биелэлт, Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэх талаар 2015 оны эхний хагас жилийн тайлан, Засаг даргын иргэдтэй хийсэн уулзалтын тайлан, Эрх зүйн ажлын тайлан, Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг тус тус нэгтгэн гаргаж холбогдох хэлтэс, албадад хүргүүлсэн.  Мөн 07 дугаар сарын 10-ны дотор өгөх тайланг хэлтэс албадаас гаргуулан нэгтгэж холбогдох хэлтэс албадад хүргүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.       80%
4 2015 онд тус дүүрэгт улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 7  хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.
1. Баянзүрх дүүргийн хороолол доторх зам засварын ажил- Ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2 багц болгон зарласан  1-р багц 2015.07.09-нд,  2-р багц 2015 оны 07 сарын 24-нд нээлт болно. 
2.   Дүүргийн 1 дүгээр хороо 33 дугаар сургуулийг давхарлах, өргөтгөлийн барилга /320 суудалтай/ - Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт                   зөвлөмж хүргүүлсэн.  Гэрээ хийгдэх шатандаа
3. Дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар-Ажил 98%-ийн гүйцэтгэлтэй.
4. Дүүргийн 21 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар-Ажил 95%-ийн гүйцэтгэлтэй
5. Дүүргийн  88 сургуулийн барилгын засвар-Ажил 99%-ийн гүйцэтгэлтэй
6. Дүүгийн 82 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар-Ажил 95%-ийн гүйцэтгэлтэй.
7. Дүүргийн 129 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын их засвар -Ажил 80%-ийн гүйцэтгэлтэй   байна.
 
 
 
 
 
 
 
    100%
5 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдах Дээлтэй Монгол наадамд хороодын иргэдээ идэвхитэй оролцуулахаар бэлтгэл ажилдаа ороод байна.       50%
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Г.НАНСАЛМААНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.07.01                                                                                                                             Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1. Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах.
1 Дүүргийн хэмжээнд 18 усан оргилуур бүртгэлтэй байна. Үүнээс 10 усан оргилуур нь ажиллаж, 8 усан оргилуур нь засварлах шаардлагатай байгаа бөгөөд 2-р хорооны иргэн Отгонбат, 22-р хорооны 151 дүгээр цэргийн анги мөн 107 дугаар сургуулиуд эзэмшил талбайдаа усан оргилууруудыг  шинээр барьж ашиглалтанд оруулаад байна. Нийслэлийн шилдэг  тохижилттой, цэвэр цэмцгэр аж ахуйн нэгж байгууллага шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллагууд гадна дотор тохижилтын ажлуудыг хийж байна. 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр дүүргийн хэмжээнд их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамж гарч, их цэвэрлэгээний ажлыг хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд хороодтой хамтран зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Үндэсний их баяр наадмыг угтан өрхийн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх хуваарь гарган дүүргийн Засаг даргын  хот байгуулалт, тохижилтын асуудал хариуцсан орлогчоор батлуулан ажиллаж байна.       90%
Үүрэг даалгавар-2. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
  Үндэсний их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд худалдаа үйлчилгээ эрхлэх тухай хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн өргөдөл, аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлтийг дүүргийн бичиг хэргээр дамжуулан  2015.07.01-ний өдрөөс хүлээн авна. Иргэдэд зарлал мэдээллийг дүүргийн вэб хуудас болон самаруудад тавьж хүргэж байна.     Өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч болзол журмын дагуу баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээ эрхлэх аж ахуй нэгж байгуууллагуудыг сонгон шалгаруулна. 70%
Үүрэг даалгавар-3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
  Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн хавсралтанд заагдсан хугацааны дагуу холбогдох байгууллагуудад тайлан, мэдээгээ цаг хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж байна.       100%
Үүрэг даалгавар-5. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, эрчимжүүлэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.
  Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-нь ДИТХТэргүүлэгчдийн 2015.03.23-ны А/32 дугаар тогтоолоор 2015.04.01-ний өдрөөс байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Захиалагчийн алба /цаашид Алба гэх/ Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Улс, Нийслэл, Дүүрэг, зээл, тусламж, Төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хийгдэх ажлууд, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээнүүдийн ажлын тоо хэмжээг тооцох, техникийн нөхцөл авах, ажилд эхлүүлэх зөвшөөрөл олгох, захиалагчийн хяналтыг Захиалагч болох Засаг даргын Тамгын газрын өмнөөс мэргэжлийн чиг үүргээр хэрэгжүүлэх, өдөр тутмын инженерийн хяналт тавих, улсын комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гүйцэтгэн ажиллах чиг үүрэг бүхий алба юм.
2015.06.8-наас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.
2015.06.30-ны байдлаар Прогресс цамхаг констракшн ХХК-ны гүйцэтгэсэн 9-р хороо Малчины 1, 2-р гудамжинд Явган хүний гүүр,  10-р хороо Зүүн баян уулын 8, 9-р гудамжны жалганд явган хүний гүүр хийх ажил, Мастер энерги ХХК-ны гүйцэтгэсэн 21-р хороо Цагдаагийн хэсгээс нүүрний гудамж хүртэл Гэрэлтүүлэг хийх ажлуудыг тус тус хүлээн авч гэрээг дүгнэн байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан байна.
    Цаашид хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудад хяналт тавьж чиг үүргийн дагуу эрчимжүүлэн ажиллана.  
Үүрэг даалгавар-6. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
  Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлуудыг ханган ажиллаж байна. Наадмын үеэр зохион байгуулагдах “Дээлтэй монгол наадам”-д оролцохоор бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       70%
             
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
 
                     ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                    А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
 
                   БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

2015 оны 07 дугаар сарын 01                                                                                                                                                                                                                                              Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Соёл урлагийн ордоны өмнө байрлах усан оргилуурыг засварлаж, 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Дүүргийн хэмжээнд хаврын тохижилтын ажлаар 9238 мод шинээр тарьж, 4609.8 м2 талбайд зүлэгжүүлэлт хийж, 1818 м2 талбайд цэцгийн мандал байгуулан 1800 ширхэг нэг наст цэцгийн үрслэг суулгасан ба  дээрх ажилд 31900.000 төгрөгийг зарцуулсан. Үндэсний Их баяр наадам угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 06 дугаар сарын 27-ний өдөр зохион байгуулж, 44 байгууллагын 1050 ажилтан, албан хаагч, нутаг дэвсгэрийн 207 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны 891 иргэд оролцож, нийт 129250 м2 талбайн хогийг цэвэрлэж, ”Налайх-Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн 9 машин батлагдсан хуваарийн дагуу  хороодын ил задгай хог болон байгууллага, иргэдийн цэвэрлэсэн 260 м3  хогийг ачиж тээвэрлэсэн. - - 100
2 1. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.
 2. Нийтийн тээврийн шинэ маршрутын саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/
Үндэсний их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт Налайх дүүргээс худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгоогүй болно.
Дүүргийн баяр наадмын өдрүүдэд хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй  иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч, түр зөвшөөрөл олгож байна. Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс баяр наадмын үеэр худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалт явуулан зөвлөгөө өгч,  нийгмийн дэг журмыг хангах зорилгоор дүүргийн Баяр наадмын өдрүүдэд нийтэд архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилэхгүй байх шийдвэрийг гаргалаа.
- - 100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллэх хуваарийн дагуу Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны эхний хагас жилийн эрх зүйн ажлын тайлан, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын биелэлт, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлтийг тус тус гарган хүргүүлсэн.   - - 100
4 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. Нийслэлийн төсвийн 1.200.0 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх дүүргийн 2 дугаар хорооны “Нарлаг” гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил, 200.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх дүүргийн хороолол доторхи зам засварын ажил, 167.6 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх автозамын эвдрэл, гэмтлийг засварлах ажлын тендер зарлагдан үнэлгээ хийгдэж, гэрээ байгуулагдсан. Улсын төсвийн 12.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх “Голомт” цогцолбор сургуулийн дулааны шугамын засварын ажлыг шууд гэрээгээр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулах шатанд явагдаж байна. - - 50
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр                                                                                              Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1  
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан мэдээг нэгтгэн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж байна.
-Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт,
 
-Дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлт,
 
-Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлт,
 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай төсвийн шууд захирагчийн байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлт,
 
-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай салбар хариуцсан нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлт,
 
-Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээ,
-Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт,
 
-Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ,
 
-Иргэдтэй уулзсан уулзалтын мэдээг нэгтгэн тус тус холбогдох хэлтсүүдэд захирамжид заасан хугацаанд хүргүүлэн ажиллав.
 
-Газрын 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх ажил хийгдэж байна.
 
-   90
2 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулагдах  нийтийг хамарсан арга хэмжээний талаар нийт ажилтан албан хаагчдад мэдээлэл хүргүүлсэн. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд үндэсний хувцастай идэвхтэй оролцохоор бэлтгэж байна.     80
 
 
 
Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                    ногоон хөгжлийн газрын дарга                       Г.Болормаа
 
 
Хянасан:                 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                        С.Соронзонболд
                                  дарга

Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                         Ш.Одончимэг
 
 
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.07.01                                                                                                                                                           Багахангай
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1         Дүүргийн иргэдийн амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх Хангай 1,2 паркийн засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байна.
       Тухайлбал: Хангай 1,2 паркт ажиллаж буй 4, нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дундах 1 нийт 5 усан оргилуурыг засварлаж 976,280 төгрөг зарцуулан  хэвийн ажиллагаанд оруулав.
       Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх зорилгоор Хангай парк-1,2, ногоон байгууламжийн хайс хашаанд 500м2 зүлэгний үр цацаж, 8 цэцгийн мандалд цэцгийн үр суулгаж, арчилгаа усалгааг тогтмолжууллаа.
        “Эзэнтэй Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд  Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 65 ажилгүй  иргэнийг ажлын түр байраар ханган  2015 оны 06 сарын 24 өдрөөс эхлэн  10 хоногийн хугацаатай нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулж байна.
       Энэхүү ажлаар 4 газарт 10 орчим га газрын цэвэрлэгээг 2 удаа хийж  20 удаагийн ачилтаар 100тн буюу 160м3 хог хаягдлыг хогийн төвлөрсөн цэгт зөөж тээвэрлэн 1.760.000 төгрөг зарцуулаад байна.
      Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг  дүүргийн хэмжээнд 2015 оны 07 сарын 03-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хороодын засаг дарга нарын албан бичгийг хүргүүллээ.
Иргэдийн цэвэр цэмцгэр тав тухтай орчинд наадах боломжийг  бүрдүүлэн ажиллав. - 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулна. 90
2.1        Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт хүнсний худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг Нийслэлийн төвийн  6 дүүргийн хэмжээнд сонгон шалгаруулт хийн  олгож байна.  Уг асуудал нь төвийн 6 дүүрэгт шийдвэрлэгдэнэ.   - - -
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан мэдээг гарган, хэрэгжилтийг тооцож холбогдох газарт  хугацаанд нь хүргүүлсэн. Хугацаа хоцроосон тайлан мэдээ байхгүй болно. - - 100
5
 Дүүргийн хэмжээнд 2015 онд нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 32 нэр төрлийн ажлыг 2 тэрбум 594.9 сая төгрөгөөр хийх бөгөөд ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.
  Дүүргийн 1-р хорооны орон сууцнаас Үнэгтэй гэр хороолол хүрэлх 1,2 км авто зам барих ажлыг Дагшин харгуй ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тус ажлын гэрээний хугацаа  2015 оны 07 сарын 1-нд дуусна. Одоогийн байдлаар уг ажлын суурь ажил дуусч асьфалтын ажил 07 сарын 04-өөс эхлэхээр болоод байна. Энэхүү ажилд  хэлтсээс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хяналт тавьж  хүнд даацийн тэрэг гаргах гарцыг хийлгэх үүрэг өглөө.
  Мөн дүүргийн засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуурга, усан сан байгуулах  цогц ажлын  гүйцэтгэгч “СОМFORT IMPEX” ХХК-ны үйл ажиллагаатай танилцлаа.     
    Гүний худгийг зөвшөөрөлгүй гаргасныг мэргэжлийн байгууллагад хандан  паспортжуулах, бичиг баримтжуулах, тоолууржуулах ажлыг зохион байгуул гэсэн чиглэл өгөв.
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавин ажиллаж байна. - - 90
6 Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадмын
нээлтэнд 10 хүүхэд, 10 насанд хүрэгчид оролцохоор бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Үүнд:
 1. Дууны төрөлд -1
хүүхэд
 1. Бүжгийн төрөлд-4
хүүхэд
 1. Хөгжмийн төрөлд-6 хүүхэд
 2. Уран нугаралтын
төрөлд-3 хүүхэд
 1. Уртын дууны
төрөлд-2 хүн
 1. Морин хуурын
төрөлд-1 хүн
 1. Дууны төрөлд-1 хүн
оролцож байгаа бөгөөд 6 багш удирдан ажиллаж байна.
Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадмын
 нээлтэнд дүүргийн 20 иргэн хамрагдахаар бэлтгэлийг хангаж байна.
- Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй хамруулан ажиллана. 90
 
 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 06 дугаар сарын30-ны өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. Үндэсний их баяр наадам угтаж ногоон байгууламжийн талбайн хог хаягдлыг өдөр бүр  түүвэрлэн ачиж тээвэрлүүлж, ногоон байгууламжийн талбайн усалгааг өдөр тутам 2-3 рейсээр 30тн усаар усалж байна. Мөн зүлэг мод бут сөөгний хортон шавьжтай тэмцэх зорилгоор   ногоон байгууламжийн талбайд тандалт хийгдэж байгаа бөгөөд мод, бут, сөөгний хортон шавьжийг 07-р сарын 25-аас 08-р сарын 25-ний хооронд устгахаар төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  Энэ ажилд тогтмол дүүргийн ТҮТ-ийн   3 машин, 36 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.    
 
 
Ногоон байгууламжийн арчилгаа тордолгоог төлөвлөгөөний дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх.
 
100
2 Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.

 
Ардын Хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талбайд хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс, бэлэг дурсгалын худалдаа, орчны цэвэрлэгээг зохион байгуулах, нийгмийн хэв журам  сахиулах, хяналт тавих ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг гарган Засаг даргын 2015.06.26 өдрийн А/208 дугаар захирамжаар батлуулан,  ажлын хэсгийн хурлыг хуралдуулав. Мөн Khanuu.mn цахим сайт болон мэдээллийн самбарт үндэсний их баяр наадмаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдэд зориулсан мэдээ, мэдээллийг байршуулж, хүсэлтийг хүлээн авч, наадмын бэлтгэл ажилд ороод байна. - Хуушуур хийх зөвшөөрөл хүссэн иргэдийн дунд нээлттэй шалгаруулалт явагдах ажил бэлэн болоод байна. Үйлчилгээний байршлын зураглалын дагуу хуваарьт талбай дээр тэмдэглэгээ хийн, иргэн, ААНБ-дыг байршуулах ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэнэ. 50
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-ын болон Засаг даргын  дэргэдэх хэлтэс албад 2015 оны эхний хагас жилийн ажлаа дүгнэж, тайлангаа Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжийн дагуу бичгэн тайлан болон цахимаар ирүүлж байна.     70
4 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргаас Хан-Уул дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн 9 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Үүнээс:
 • 35 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажлын зураг хийгдэж байгаа бөгөөд 2015.06.08-нд техникийн нөхцөл хүссэн албан бичгийг МХС ТӨХК, УСУГ, УБЦТС ТӨХК, УБДС ТӨХК-д хүргүүлсэн. МХС ТӨХК, УСУГ-аас техникийн нөхцөлүүд гарсан бөгөөд УБДС ТӨХК-ний зүгээс техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. УБЦТС ТӨХК 2015.07.03-нд хуралдаж хариу өгөхөө мэдэгдсэн. Мөн Мал эмнэлэгийн хүрээлэнгээс өөрийн эзэмшил газарт өрөмдлөг хийхийг хориглосон албан тоотыг 2015.06.10-ны өдөр ирүүлсэн болно.
 • 5 дугаар хороонд баригдах Хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын нэг хэв маягын зураг Чингэлтэй дүүрэгт хийгдэж байна.  Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн 4 төсөл арга хэмжээ байна. Тендер зарлагдсан 3 төсөл арга хэмжээ байна.
    60
5 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Засаг даргын орлогч Д.Анхбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулан, дүүргийн Соёлын ордон хариуцан "Дээлтэй Монгол -2015" наадамд оролцох    бэлтгэл ажил төлөвлөлт, найруулгын саналыг бэлтгэж, төсвийн төслийг боловсруулан захирамж гарах шатандаа явж байна.
Мөн бусад арга хэмжээнд албан газрууд зохион байгуулалттай оролцохоор төлөвлөж байна.
    20
Биелэлтийн үнэлгээ       60
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-07-01
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
 1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах.
1.
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн 6 цэцэрлэгт хүрээлэн, 25 бичил цэцэрлэгийн арчилгаа, тордолгоо, хайс хашлагын, хамгаалалт, 8 усан оргилуурын завсар үйлчилгээг дүүргийн ТҮК-аас хариуцан ажилласнаар 7 хоногт 2 удаагийн давтамжтайгаар зүлэгт талбай, цэцгийн мандлын бордолт, усалгаа хийн хайс, хашлага, усан ориглуурыг засч сэлбэн, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна. Үүнд:
Самбуугийн гудамжны 167 ширхэг улиас, 283 ширхэг сөөгийг хэлбэржүүлж, 1600 у/м ургамлан хашлагыг тайрч тэгшлэн  300 ширхэг мод, сөөгийг шохойдож, 3000 м2 зүлгийг нөхөн тарих  хөрсийг бэлтгэн 8000 ширхэг сөөг нөхөн тарьсан. Мөн 13600 м2 талбайн зүлгийг тайрч тэгшилсэн.
Анкарагийн  гудамжин дахь 40 ширхэг улиас, 45 ширхэг сөөгийг хэлбэржүүлж, 2400 у/м ургамлан хашлагыг тайрч тэгшлэн 38 ширхэг мод, сөөг шохойдож, 2000 ширхэг сөөгийг нөхөн тарьж, 8000 м2 талбайн мод, сөөг, зүлгийг бордож, зүлэгт талбайг тэгшлэн 2450 у/м хайсыг будсан.
Б.Явуухулангийн нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 3400 м2 талбайн зүлгийг тэгшилж 320 у/м ургамлан хашлагыг тайрч тэгшлэв.
Тусгаар тогтнолын талбайд 4000 ширхэг цэцэг тарьж, цэцгийн мандлыг байгуулсан. 
"Эрдэнэсийн арал" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 45 ширхэг улиасыг хэлбэржүүлэн 9000 м2 талбайн мод, сөөгийг бордож, 210 у/м ургамлан хашлагыг тайрч тэгшлэн 670 у/м хайсыг будлаа.
 Дүүргийн өндөрлөгт 1450 ширхэг сөөг тарин 165 у/м ургамлан хашлагыг тайрч тэгшлэн 960 у/м хайсыг будсан.
Лааганы гудамжин дахь 1400 м2 талбайд сөөг, 200 м2 талбайд зүлэг нөхөн тарьж 250 у/м буюу 32 ширхэг 2 метрийн урттай хайсыг шинээр суулган 261 ширхэг гэрэлтүүлгийн цацрагчан наалтыг хийсэн.
Учирлын цэцэрлэгт хүрээлэнд 26 ширхэг сөөг хэлбэржүүлж, 2500 м2 талбайд сөөг, 1500 м2 талбайд зүлэг, 5 ширхэг гацуур, 9 ширхэг нарсыг суулган 81 у/м ургамлан хашлагыг тайрч тэгшлэн 210 у/м хайсыг будаад байна. Мөн хорооллын доторх цэцэрлэгт хүрээлэнд 2510 м2 талбайд зүлэг тарьж 216 ширхэг улиасыг тайрч тэгшилсэн. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжид холро полен уусмалаар хортон, шавьжийн устгалыг бүрэн хийгээд байна.
Сууц Өмчлөгчдийн Холбоодод 7 усан оргилуурын байгууламжийг хариуцуулж өгсөнөөр 2 дугаар хорооны 21, 22, 23 дугаар байрны дундах усан оргилуурыг 32,245,000 төгрөгийн хөрөнгөөр засварлан бүрэн хэмжээний тохижилт хийхээр төлөвлөөд байна.
 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цэвэрлэгээг ТҮК-ийн 85 үйлчлэгч, ногоон байгууламжийн арчилгаа хамгаалалтыг 18 хүн тогтмол хариуцан ажиллаж байна. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэж байна.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
Баяр, наадмын бэлтгэлийг хангах. 90
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.
 2. Нийтийн тээврийн шинэ маршрутын саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/
2.
Ардын Хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний Их баяр, наадмын үеэр ажиллуулах худалдаа, үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах зорилгоор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2015 оны 05/944 тоот албан бичгийн дагуу  Ерөнхий менежерийн удирдамжийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/332 тоот захирамжийг гарган  ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулан тусгай төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.
Үндэсний Их баяр, наадмын өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахыг хүссэн иргэд, ААНБ-д зориулж дүүргийн сайтад бүрдүүлэх бичиг, баримтын талаарх мэдээлэл болон өргөдөл хүлээж авах хуваарь, олгогдох зөвшөөрлийн тоо, хязгаарын талаар мэдээллийн хамтаар байршуулан хүсэлтийг 2015 оны 7 дугаар сарын 01-ны өдрөөс дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүлээн авч эхлээд байна. Мөн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд ажиллах цэгийн байршлын схемийг гаргасан.
 “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-нь Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 5-9 дүгээр хаалганы хоорондох талбайн хог хаягдал, ногоон байгууламжийн цэвэрлэгээ, арчилгааг хариуцан ажиллаж байна.
 
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
3.
      Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 тоот захирамжийн дагуу хэлтэс, албадаас тайлан, мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлэх зорилгоор Засаг даргын Тамгын газрын болон дэргэдэх хэлтэс, албадад Тамгын газрын 2015 оны 3/1041 тоот албан бичгийг хүргүүлэн холбогдох газруудаас тайлан, мэдээг тогтоосон хугацаанд авч нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
        Бодлого, зорилтын хүрээнд доорх баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулан биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар тооцон гаргаж хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг хийж байна. Үүнд: 
 1. Дүүргийн Нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны зорилтын нийт 203 заалийн хэрэгжилтийг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нэгтгэн гаргаснаар одоогоор хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэж байна. 
 2. Дүүргийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан 19 дэд хөтөлбөрийн 297 заалтын биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргасан. Хэрэгжилт 56,3 хувь. 
 3. Дээд газраас гаргасан нийт 50 тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаар тооцон ажилласан. Үүнд:
-Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 10,
-Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 5,
-Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 22,
-Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 13 байгаа болно.
 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дүүрэгт хэрэгжих 20 заалтын биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар тооцон гаргаж байна.
  1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтоос дүүрэгт хэрэгжих 24 заалтын хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар гарган нэгтгэж байгаа болно.
  2. Гадаад, дотоодын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй нийт 14 төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар гарган дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны 3/964 дүгээр албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.
Дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрхийн хугацааны хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, тухайн жилийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай 2015 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээний нийт 224, тусгай 14 заалтын хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар тооцон гаргаж байна.
Мөн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны 2 дугаар улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 5 зорилт, 16 чиглэлийн хүрээнд 187 үзүүлэлттэйгээр төлөвлөн ажиллаж хэрэгжилтийг хэлтэс, албадаас нэгтгэн авч байна.
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5 дугаар тогтоолоор нутгийн захиргааны байгууллагаас 2015 оныг “Гэр хороодын хөгжлийг дэмжих” жил болгон зарласантай холбогдуулан дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2015 оны эхний хагас жилд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 тоот захирамжид заагдсан хугацаанд дээд шатны байгууллагад хүргүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Борооны улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан үер усны болон болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэр гаргуулах.
4.
Улсын Онцгой комиссын болон Онцгой байдлын Ерөнхий газар, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2015 оны 01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2015 оны 08 тоот тушаалаар “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх”  эргүүлийн ажиллах хуваарийг баталсанаар
дүүргийн ногоон бүсийн амуудад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шалгалтыг хийж байгаль хамгаалагч морин эргүүлийн үйл ажиллагаа, техник, багаж хэрэгслийн бэлэн байдалд шалгалт хийсэн. Мөн 16 дугаар хорооны айл, өрхөд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт, шалгалт зохион байгуулан 254 айл өрхийг хамруулж 246 зөрчил илрүүлэн, 35 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж 833 хүнд гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлгийг тараан шуурхай албаны авто машинтай явуулын сурталчилгааг хийсэн. Мөн 16, 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 10 цэгээр дамжуулан иргэдэд тохиолдож болзошгүй гамшиг, осол, үер усны аюул болон  гал түймрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх аман ухуулгыг зохион байгуулан 2500 хүнийг хамрууллаа.
Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчдаас 2015.06.17-ны өдөр 18, 19 дүгээр хороодод ажиллан 180 гаруй айл, өрхөд үер усны гамшиг, осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийн нийт 546 гарын авлага тараасан.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.
5.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 3 удаагийн захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн нийт 7 төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх 3,090,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлуудын явцаас:
Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/22 тоот захирамжаар:
 1.  Нийслэлийн төсвийн нийт 243.469.618 төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэж буй Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчээр "Их Даян бүүвэй" ХХК шалгаран Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газартай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлсэн.
 2.  Хорооллуудын дунд хийгдэх 1,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/222 тоот захирамжаар үнэлгээний хороог байгуулсан. Тендер 2015.06.19-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2015.07.20-ны  өдөр болно. Тендерийн баримт бичгийг олгож байна.
 3. Нийслэлийн төсвийн нийт 1,000,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх дүүргийн Хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын ажлын хүрээнд Үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/213 тоот захирамжаар байгуулсан. Үнэлгээний хороо хуралдан дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газарт зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
Хоёр. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/81 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ерөнхий боловсролын 17 дугаар сургууль, 9, 70 дугаар цэцэрлэгүүдийн засварын ажлын явцаас:
 1. Нийслэлийн төсвийн 50.000.000 төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх 9 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын явцаас:
 1. Үнэлгээний хороо хуралдан "Чинбат" ХХК-д гэрээ байгуулах шийдвэр гаргаж НХОГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн. НХОГ, "Чинбат" ХХК-тай 2015/06/08-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлсэн.
 1. Нийслэлийн төсвийн 75,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх 17 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажлын явцаас:
 1. Үнэлгээний хороо хуралдан “Хүрэл Ордон” ХХК-д гэрээ байгуулах шийдвэр гаргаж НХОГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн. НХОГ, "Хүрэл Ордон" ХХК-тай 2015/06/04-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлсэн.
 1. Нийслэлийн төсвийн 75,0 сая төгрөийн төсөвт өртөг бүхий 70 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын явцаас:
 1. Үнэлгээний хороо хуралдан Глобал гейтвэй ХХК-д гэрээ байгуулах шийдвэр гаргаж НХОГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн. НХОГ, "Глобал Гейтвэй" ХХК-тай 2015.06.04-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлсэн.
Гурав. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/193 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн 90,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ерөнхий боловсролын 50 дугаар сургуулийн засварын ажлын явцаас:
 1. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/214 тоот захирамжаар “Үнэлгээний хороо”-г байгуулж  2015.05.14-ны өдөр тендер зарласан. Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийн баримт бичгийн төслийг баталж 2015.05.14-ны өдөр урилгыг e-procurement, chingeltei.gov.mn сайтуудад байршуулан Нийслэл таймс  сонины 2015.05.15-ны өдрийн дугаарт нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлт 2015.06.15-ны өдөр болсон. Үнэлгээний хороо хянан үзэж байна.
   
 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэж буй ажлуудыг эрчимжүүлэх.
 
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
6.
 
 
Нүүдэлчин ард түмний соёл, түүний дотор угсаатны дээл хувцас, эд хэрэглэл, соёлын биет болон биет бус өвийг гадаад, дотоодод сурталчилан таниулах, залуу хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах зорилгоор Нийслэлийн хэмжээнд 9 дэх жилдээ зохион байгуулж буй “Дээлтэй Монгол 2015” наадамд дэвсгэр нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Орлогчийн 2015 оны 2/1060 дугаарт албан тоотыг байгууллагуудад  хүргүүлэн уг арга хэмжээнд өөрийн байгууллагаас үндэсний хувцастай 40 хүнийг оролцуулах чиглэл өгч бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.      
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
 ДАРГА                                                                      А. ДАМЦАГДОРЖ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         З.НАРАНТУЯА2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2015.07.06                                                                                                                                                                            СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшлийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. Үндэсний их баяр наадмыг угтан Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн гүйцэтгэл асалт ашиглалтанд сар бүрийн 15-25 хооронд хяналт шалгалт хийж холбогдох инженер, хариуцсан мэргэжилтэн нар явж шалган дүүргийн нэг дүгээр бүс 1-14 дүгээр хороо “Гэрэлтүүлэг чимэглэл” ХХК-н орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалт 4 дүгээр сард 98.0%, 5 дугаар сард 98.6%, 6 дугаар сард 98.5% , дүүргийн хоёр дугаар бүс 15-20 дугаар хороо “Эволва”ХХК-н гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн асалт 4 дүгээр сард 99.2%, 5 дугаар сард 98.7%, 6 дугаар сард 99.2%-тай тус тус гарлаа.
 
Дүүргийн 1-10 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт   нийтийн эзэмшлийн 84 орон сууцны 407 хэсэг бүхий 18500,15 м2 талбайг зүлэгжүүлэн хашлага хийж, 1870 уртааш метр ургамлан хашлага хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Нийт хийгдэх 38 ажлаас Дүүргийн орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 37 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 80 орчим хувьтай төлөвлөгөөний дагуу хэвийн үргэлжилж байна.
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд ажиллаж байгаа усан оргилууруудын  арчлалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж байгаа байгууллагуудад 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс усан оргилууруудын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах тухай албан албан бичгийг 2015 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хүргүүлэн ажиллах боломжтой 14 усан оргилуур, 3 усан толионы ашиглалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж байгаа байгууллагуудад үүрэг даалгавар өгч 12 усан оргилуур болон 1 усан толио хэвийн ажиллаж байна.
Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ийн 45 зам талбайн үйлчлэгч нар орон сууц, гэр хороолол доторх 410808мкв зам талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж байна. Цэвэрлэгээний ажилд сар үр хяналт тавьж 300,512,220 төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна.
    90%
2. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.
 Дүүргүүд
Тулгар төрийн 2224, Их Монгол Улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын салбар зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрээр тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Хүй 7 худгийн баяр наадмын худалдаа, үйлчилгээг хариуцан ажиллах чиглэл өгсний дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс заавар, чиглэл аван наадмын бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Хүй 7 худагт 85 хуушуурын гэр, 10 худалдаа үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох чиглэлийн дагуу иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс хүсэлт, өргөдлийг хүлээн аваад байна. Мөн Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албатай хамтран “Монгол хуушуур” фестиваль зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж, дүүргийн Мэргэжлийн  хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран хүнсний аюулгүй байдал, галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалт явуулах бэлтгэл хангагдаад байна.     90%
3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Засаг дарга Д.Бадарсан нь тус үүрэг даалгаврыг үүрэгдэж  Засаг даргын Тамгын газар нь 2015 оны хагас жилд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны ажлын тайлан, мөн 2014 оны жилийн эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр НЗДТГ-т хүргүүлэхээр нэгтгэн гаргаж байна.     90%
 
 
4 Борооны улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан үер усны болон болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэр гаргуулах. Онцгой байдлын хэлтсээс гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын хошууч Б.Анхбаяр, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсээс Зам, барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Т.Мөнхцогт, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч О.Цэндхүү, Өмч, газрын харилцааны албаны газар чөлөөлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Тэмүүжин нарын бүрэлдэхүүн дүүргийн 9,12,13,14 дүгээр хороодын нутаг дэвсгэр дэх ус зайлуулах далан сувгийн ашиглалтын байдал, ус нэвтрэх, үерт автаж болзошгүй айл өрх, цаашид авах арга хэмжээний талаар үзлэг шалгалтыг зохион байгуулан ажиллалаа     90%
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.07.01
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
 
           Нэг. Нийтийн тээврийн шинэ маршрутыгн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Улаанбаатар хотын замын нөхцөл байдалд тулгуурлан Нийтийн тээврийн шинэ маршрутанд оруулах саналыг боловсруулж Нийтийн тээврийн газарт хүргүүлж нэгдсэн нэг санал боловсруулан 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдах байсан Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд  оруулахаар бэлтгэсэн боловч хурал хойшлогдож дараагийн хуралдаанаар оруулахаар хүлээгдэж байна.    
22 Хоёр. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146  дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтод тусгагдсан заалтуудын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
 Мөн Нийслэлийн Засаг даргын Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086, 2012 оны А/606, 2015 оны А/69 дүгээр захирамжийн биелэлт, мөн тус цагдаагийн газрын даргын үр дүнгийн гэрээний биелэлт зэргийг 2015 оны эхний хагас жилээр байдлаар гаргаж хүргүүлсэн.
   
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч.БОЛДБААТАР
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
 агуулга
Биелэлт
 
 
1
 
Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. -Газрын даргын 2015 оны хагас жилийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргаж НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
-Байгууллагын болон 9 дүүргийн ХГБХТ-ийн  хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу гаргаж  хүргүүлсэн.
2  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. -Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан “Дээлтэй монгол” арга хэмжээнд байгууллагын ажилтнуудаа нэгдсэн зохион байгуулалттай оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
-Үндэсний их баяр наадмаар хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалах ажлын хүрээнд Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын ажлын хэсэгт дүүргийн 9 мэргэжилтэнг Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргаар ахлуулан ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
 -Үндэсний их баяр наадмын амралтын өдрүүдээр нийслэлийн хэмжээнд хараа хяналтгүй хүүхдийг хяналтандаа авах, байршуулах, хамгаалах ажлыг төвийн зургаан дүүрэгт зохион байгуулах ажлын удирдамжийг боловсруулж, хүргүүлсэн.
 
 
                                                      НЭГТГЭСЭН:
                                         ДОТООД АЖИЛ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
                                         ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Э.ЗОЛМАА
 
                                         ХЯНАСАН:
                                         ЗУХ-ЫН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 2 3 4 5 6
 
 
1
Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. 07 дугаар сарын 01-ний өдөр байгууллагын өрөө, тасалгаа  орчны их цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулсан.
 
    100
 
 
2
 Нийтийн тээврийн шинэ маршрутын саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/ Нийтийн тээврийн дахин төлөвлөлтөөр нийтийн тээврийн сүлжээнд үндсэн 74 чиглэлд 1096 их багтаамжийн автобус, 48 троллейбус ажиллана. Үүнээс тууш босоо, хэвтээ 10 чиглэлд 314, богино эргэлтийн 16 чиглэлд 163, тойрог 7 чиглэлд 104, нуман 27 чиглэлд 425 их багтаамжийн автобус тус тус ажиллахаар төлөвлөсөн. 6 дугаар сарын 25-ны нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар дахин төлөвлөлтийн танилцуулгыг бэлтгэн 06 дугаар сарын 24-ний өдөр хүргүүлсэн бөгөөд  Удирдлагын зөвлөлийн хурал тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон..      
 
 
 
   70
 
 
 
3
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн хагас, бүтэн жилийн тайланг 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ны захиргааны зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хэлэлцсэн тэмдэглэл, байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн тайланг 06 дугаар сарын 29-ны  1/1017 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлсэн.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын нэгдүгээр хавсралтын дагуу нийслэлийн тээврийн салбарын талаар тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийн тайланг  2 дугаар улирлын байдлаар гаргаж холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүлсэн
Баримт бичгийн нэр Шийдвэрийн тоо Нийт заалт Биелэл-тийн хувь  
 
1 Засгийн газрын  2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 1 3 63.3%  
2 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны үндсэн чиглэл 1 1  -  
3 Зам, тээврийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай 2012-2016 онд хамтран ажиллах санамж бичиг 1 51 81.2%  
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 1 5 76.0%  
5 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт 5 9 66.7%  
6 Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр 3 4 80.0%  
7 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, шийдвэр 2 15 60.8%  
8 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 12 12 64.2%  
9 Нийслэлийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 12 30 100.0%  
10 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 1 100 76.8%  
  Нийт дүн 39 230    
     
 
100
 
  4
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд  идэвхтэй оролцож байна..
Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн хүрээнд гэрээний дагуу  баяр наадмын өмнө 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар угсраа автобус нь 18 ширхэг, дунд багтаамжийн автобус: 30 ширхэгийг хүлээн авсан.
Баярын өдрүүдэд  нийтийн тээврийн үйлчилгээнд  нийт 811  тээврийн хэрэгсэл  ажиллахаар  төлөвлөлтийг урьдчилсан байдлаар гаргасан.
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, “Хүй долоон худаг” рүү нэвтрэх  нийтийн тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн “Эрхийн бичиг”-ийг Замын цагдаагийн газартай хамтран  гаргахаар бэлтгэл ажлыг хийж байна.
     
 
 
   100
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
  Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Дараах ажлуудын хагас жилийн биелэлтийг гарган НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүллээ. Үүнд: Засгийн газрын үйл ажиллагааны Мөрийн хөтөлбөр, Байгууллагын дүрмийн чиг үүргийн, Зөвлөмжийн, Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлд хэрэгжиж буй гадны орнуудын төсөл хөтөлбөр, Хүний эрхийн талаар хийсэн ажил, ажилтнуудын Үр дүнгийн гэрээний, Захирмжлалын баримт бичгийн, Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг зохион байгуулсан ажил, Ухаалаг Улаанбаатар, Найрсаг Улаанбаатар, Орон тооны өөрчлөлтийн судалгаа, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвөлгөө, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, Нийслэлийн Засаг даргын Мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрхийг тусгасан хуулийн хэрэгжилт, Санамж бичиг, Ёсзүйн зөрчлийн, Эрх зүйн ажил, Н.Батаа орлогчийн Үр дүнгийн гэрээ, УИХ, Засгийн газрын тогтоолын, НИТХ-ын тогтоолын биелэлт гэх мэт
Газрын дарга Э.Тэмүүлингийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг цагалбарын дагуу нарийвчлан гаргаж НЗДТГ-т хүргүүллээ. Дундаж биелэл 65% байна.
100%
   
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний баяр наадмын хөтөлбөрийг татан авч байгууллага оролцох хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулж байна. 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                   Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.07.02
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 
 1.  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.          Тус газраас 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, явцын мэдээ, захирамжлалын хэрэгжилт, нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийн 2015 оны  зорилтод тусган хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлын биелэлт,  өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн  байдлын тухай мэдээг тус тус гаргаж нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлээний хэлтэс, Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 10/576, 10/579 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлж ажиллаа.
           
 1.  
Борооны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан үер усны болон болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэр гаргуулах.              Борооны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газарт болзошгүй үер усны аюулын үеийн шуурхай ажиллагаа, нөөцөд шаардлагатай багаж хэрэгслийн танилцуулгыг бэлтгэн нийслэлийн Онцгой комиссын үер усны аюулын үед ажиллах ажлын хэсгийн ахлагч Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадралд урьдчилан танилцуулан, нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэр гаргуулахаар ажиллаж байна.
            Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн гол, нуур, тогтоол усны ойролцоо иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах санамж сэрэмжлүүлэг бүхий анхааруулах самбарыг байрлуулах, үерийн аюулд өртөж болзошгүй айл өрх аж ахуй нэгж байгууллагад анхааруулах сэрэмжлүүлэг өгч, шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэх арга хэмжээ зохион байгуулах, үерийн хамгаалалтын далан сувагт үзлэг шалгалт, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах үүргийг нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 14 тоот албан бичгээр дүүргийн онцгой комиссын дарга нарт хүргүүлсэн.
 1.  
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга онцгой байдлын хурандаа Д.Батсайхан баяр наадмын хэв журам сахиулах салбар хорооны төлөвлөгөөг удирдлага болгон хуралдуулж Тулгар төрийн 2224, Их Монгол Улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө, Төв цэнгэлдэх, Хүй долоон худагт ажиллах машин техник болон бие бүрэлдэхүүний хуваарийг тус тус гарган ажиллаж байна.
Мөн баяр наадмын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах Хүй долоон худагт гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналт, урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр сургалт, сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар 2015 оны 7 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд ажиллана.
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын А/190 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ардын хувьсгалын  94 жилийн ой, Монгол улсын “Төрийн далбааны өдөр”-ийг тохиолдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газраас нийт 53 албан хаагч Цэргийн ёслолын жагсаалд оролцохоор жагсаалын бэлтгэл сургуулийг Батлан хамгаалахын Их сургуулийн жагсаалын талбай дээр хийж байна.
 
 
                                                                                             
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        2015.06.22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
           Багануурдүүрэг                                                                                                                                                                                                            2015.07.02
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1  
 
 
Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах.
Дүүргийн хэмжээнд нийт 8 усан оргилуур байдаг.  Үүнээс 7 усан орилуур хэвийн ажиллаж байна.
 • Эрүүл мэндийн төвийн урд байрлах 230
хошуу бүхий усан оргилуурын засварын ажлыг бүрэн засаж  ашиглалтанд оруулсан.  Засварын явцад хуулсан зам, талбайн хавтанг нөхөн сэргээсэн.
 • 4 хорооны өмнөх усан оргилуурын шугам
нь гэмтсэн урсгал засвар хийгдэж байна.
Ногоон байгууламж: Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд арчилгаа усалгааг тогтмол  хийж, мод бут сөөгөнд гарсан хортныг мэргэжлийн байгууллагаар 2015.06.25-ны өдөр зориулалтын хорыг цацан устгах ажлыг хийлгэсэн.
Хог хаягдал:Дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг байгууллага ААН, иргэд, хөдөлмөрийн хэлтэстэй  хамтран сууршлын бүс болон, хээрийн цэвэрлэгээг 2015 оны 07 сарын 4,5 нд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Хийгдэж байгаа тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийх.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   90 %
 
    
2 1. Баярын өдрүүдэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.
 2. Нийтийн тээврийн шинэ маршрутын саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/
Улсын баяр наадам, 35 жилийн ойн баяраар гаргах худалдаа үйлчилгээний байршлын зураг, төлөвлөлт гарсан. Үйлчилгээ гаргах хүсэлтэй цэгүүдийг 07.01-07.05 – ны хооронд бүртгэж авахаар орон нутгийн  ТВ-ээр  зар мэдээг хүргэсэн.   Үйлчилгээний байршлын төлбөр хураамжийн хэмжээг “Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл”-өөр хэлэлцэн баталсан бөгөөд үйлчилгээний байршлын хамгийн урд эгнээг нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэдэг ААН-үүдэд  олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Баярын үйлчилгээний бэлтгэл ажил хийгдэж байна.        
 
 
 
 
  90 %
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Засаг даргын тамгын газар нь 2015 онд 5 зорилт бүхий 310 заалтыг  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгаж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 56 хувьтай хэрэгжсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу эхний хагас жилийн тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст  хүргүүлсэн.       100 %
5  
 
 
 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.
Авто зам:- Нийслэлийн төсвийн 167,2 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2014-2015 он дамжин 1,3,4,5-р хорооны 20 байршилд Хороолол доторх авто замын засвар, өргөтгөл, хэвтээ босоо тэмдэглэгээ, хурд сааруулагчийг “АКУЛ” ХХК гүйцэтгэсэн. Ажлын гүйцэтгэлд 7 хоногт 2-3 удаа хяналт тавьж ажиллан, улсын комисс хүлээж авахад бэлэн болоод байна.
- Нийслэлийн төсвийн 167,2 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2015 онд Авто замын засвар, нөхөөсний ажлын тендер зарлагдан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах шатанд, мөн нийслэлийн төсвийн 200 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2015 онд Хороолол доторх авто замын засвар, өргөтгөлийн ажлын тендер зарлагдсан 2015.07.06-нд нээгдэнэ.
Дэд бүтэц:- Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014-2015 он дамжин хийгдэж буй “Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насоссны горимд шилжих” ажлын гүйцэтгэгч “АЛЯНС-ТЕХ” ХХК-ний ажилд ашиглагч байгууллага болох “БНДС”ТӨХК-ний инженертэй хамтран хяналт тавин хамтарч ажиллаж байна. Гэрээт хугацаа 2015.06.02-2015.07.01 хүртэл. Ажлын явц-80%
- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014-2015 он дамжин хийгдэж байгаа Багануур дүүргийн 6 км үерийн далангийн барилга байгууламжийн ажлыг “ӨСӨХ УРАМ” ХХК гүйцэтгэж байна. Гэрээт хугацаа 2014.09.19-2015.08.01 хүртэл. Ажлын явц-50%
Барилга байгууламж:- 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн БУА-ыг 2014 онд “ГАН ЦАГ” ХХК гүйцэтгэсэн ба гадна цахилгааны хөрөнгийг төсөвт тусгаагүйн улмаас уг ажил зогсонги байдалд орсон. Гадна цахилгааны ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер 2015.06.19-нд зарлаж 06.29-нд нээсэн үнэлгээний шатандаа явж байна.
12.jpg
 
14.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.jpg
 
 
 
 
 
15.jpg
 
  НАЗГ, НХОГ-ын дүүрэг хариуцсан хяналтын инженер, ашиглагч байгууллагатай хамтран хөрөнгө оруулалтын ажлуудын чанарт анхааран хяналт тавин хамтарч ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80%
6 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Багануур дүүрэг үүсгэн байгууллагадсаны 35 жилийн ойн баяр 07 дугаар сарын 09,10,11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, Үндэсний их баяр наадамтай давхцаж байгаа тул нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцох боломжгүй байна.        
 
 
 
0 %
                                                                      
                                                                      
 
 
 
 
                                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
                                                                      
 Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн
шуурхай зөвлөгөөн дээр нийслэлийн Засаг дарга Э.Бат-Үүлийн өгсөн
үүрэг даалгаврын биелэлт
2015.07.02
Д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
 
1 Баяр наадмын үеэр худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах. Баяр наадмын үеэр наадамчдад худалдаа үйлчилгээг Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт 850 цэгээр үзүүлэхээр иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс өргөдөл, хүсэлтийг төвийн 6 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулан хүлээн авч байна.  
-Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргүүд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд,
-Баянгол, Сүхбаатар дүүргүүд Хүй долон худагтад худалдаа үйлчилгээг зохион байгуулж ажиллана.
2 Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТУХАЙД: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2015 оны тохижилтын ажлын  төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж байна.
 Үүнд: Эскадрилийн хөшөө, Ардын хувьсгалын 40.50 жилийн ойн өндөрлөг, БГД-ийн Байгаль -Эх цогцолбор хөшөө, Хэлмэгдэгсдийн хөшөө гэх мэт  8 байршилд хөшөө, баримлын урсгал засварын ажлыг хийж 100 хувь дуусгаад байна. Нийтийн эзэмшлийн талбайн 6 ширхэг усан оргилуурыг засварлах ажил хийгдэж байгаагаас 3 усан оргилуурын засварын ажил бүрэн дууссан бол бусад усан усан оргилуурын засварын ажлыг баяр наадмын өмнө дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2015 оны 06 дугаар сарын 01-нээс хотын хэмжээнд нийтийн болон хувийн эзэмшлийн талбай дахь усан оргилууруудыг хэвийн ажиллуулах үүрэг даалгаврыг дүүргүүдийн ЗДТГ-т өгч хэрэгжилтийг хангуулах ажиллав. Хотын төвийн гудамж талбайд явган замын засвар нөхөөс хийх, сул шороон хөрс бүхий талбайг хатуу хучилттай болгох ажил, гудамжны 3D зураг, явган хүний замын хэвтээ тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 70-80 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна. 
Баяр наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн үүдний багана, сүүдрэвч,цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна хаяавч, сурын талбайн зүүн талын хашаа, төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн доторх төв индэрийн шат, хашлага хүрээг засварлаж, будах ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 80-90 хувьтай байна.
Хүй долоон худагт 7000 м2 талбайд зүлэг нөхөн тарилт, бут сөөг тарих ажил хийгдэж байна. Нийтийн бие засах газрын засварын ажил дууссан. Морь барианы үзэгчид, сэтгүүлчдийн индэрийг сэргээн засварлах ажил дуусах шатандаа хийгдэж байна. 
ХОГ ХАЯГДАЛЫН АЖЛЫН ТУХАЙД: Баяр наадмыг зохион байгуулах газрууд болох Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Чингисийн талбайн орчмын хог цэвэрлэгээ, зэрлэг ургамал устгах ажилд онцгой анхаарч НҮУБН,БЗД, СХД, ХУД, ЧД-ийн Тохижилт, үйлчилгээний байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бол Хүй долоон худагт БГД, СБД-ийн Тохижилт, үйлчилгээний байгууллагууд ажиллаж байна. 
Мөн баяр наадмыг угтан Нийслэлийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Энэ удаагийн их цэвэрлэгээний Нийслэлийн харьяа газар, агентлаг, байгууллагуудыг Туул голын дагуух их цэвэрлэгээг хийхээр хуваарь гарган ажиллаж байна./2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд их цэвэрлэгээний мэдээллийг тавина.
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХУВЬД: Хотын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн өвчин хортон шавьжийг устгах ажлыг 2015 оны 06 дугаар сарын 12-ноос 06 дугаар сарын 26-ны хооронд гүйцэтгэж 180.0 мянган ширхэг мод сөөгний өвчин хортонтой тэмцэх ажлыг зохион байгуулж дуусаад байна.
2015 оны 4 дүгээр сарын 01-нээс хотын ногоон байгууламжийн тарилт, арчилгааны ажил хийгдэж эхэлсэн. Үүнд дараах ажлууд хийгдээд байна. Нийт 550.0 мянган ширхэг мод сөөг тарилт, 250 мянган м2 зүлэгжүүлэлт, цэцгийн мандал 20.0 мянган м2 талбайд байгуулж,4500 ширхэг модыг шохойдож, 1200 улиас мод, 4500 у/м ургамлан хашлага хэлбэржүүлэлт, ногоон байгууламжийн хөрс ариутгах ажлыг 152.0 мянган м2 талбайд хийв. Нийт хотын хэмжээнд 1.7 сая ширхэг мод, сөөг, 1.3 сая м2 зүлэгт талбайд усалгаа болон арчилгааны бусад агротехнологийн ажлуудыг график төлөвлөгөөний дагуу хийв. Баяр наадмын ажлыг угтаж Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчимд 17400 м2 талбайн зүлэгжүүлэлт, нэг наст цэцэг 114 м2 талбайд тарьж, 32 ширхэг улиас модонд шуулт болон титмийн хэлбэржүүлэлт, 450 у/м ургамлан хашлагыг хэлбэржүүлэх, ногоон байгууламжийг услах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгээд байна.
Мөн Ерөнхий менежерийн 2015 оны Б/41 дугаар тушаалаар нийт албан хаагчид Үндэсний их баяр наадмын тохижилт, засвар, худалдаа үйлчилгээ, цэвэрлэгээний чиглэлээр 06 дугаар сарын 25-аас 07 дугаар сарын 15-ны хооронд хуваарь гарган  хяналт тавин ажиллаж байна.
 
 
 

 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 07 дугаар сарын 02.                                                                                                    Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
1          Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг Хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтсээр дүн шинжилгээ хийлгэж  хавсралтуудын  хамт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 2015 оны 07 дугаар сарын 02 өдрийн 02-01/2102 тоот албан бичгээр хүргүүллээ. Хавсралтаар:
 1. 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт.
 2. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2015 оны зорилтын хэрэгжилт.
 3. Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2014 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээг үндэслэн НЗДТГ-с өгсөн зөвлөмжийн дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт.
     
Үүрэг даалгавар 2: Борооны улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан үер усны болон болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэр гаргуулах.
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/248 дугаар “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” захирамж, НМХГ-ын Дэд даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн засвар, ашиглалт, цэвэрлэгээний байдалд хяналт шалгалт хийх тухай” 02-02/255 дугаар удирдамж, Нийслэлийн Засаг даргын А/328 дугаар “Ажил эрчимжүүлэх тухай” захирамж, захирамжийн хавсралтаар батлагдсан “Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох” ажлын удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалтыг хийж байна. Хяналт шалгалтаар нийт 575 ААНБ, иргэд хамрагдсанаас холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн, зөрчлийг удаа дараа гаргасан, улсын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй төвийн 6 дүүргийн 23 иргэн, аж ахуйн нэгжид холбогдох хуулийн дагуу /”Хог хаягдлын тухай”, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хууль г.м/  8,552,000 төгрөгийн торгууль, шийтгэвэрийн арга хэмжээ авч улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж ажилласан. Мөн Хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч болон хороодын нийт 201 ажилтнуудад 10 удаагийн сургалт зохион байгуулан 120 ширхэг гарын авлага, зөвлөмж тарааж ажилласан.
НЗАА хамтран дээрх удирдамжийн хүрээнд хяналт тавин ажиллаж байгаа улсын байцаагч нарын дунд хийсэн ажлаар нь уралдаан зарлаж хяналт шалгалтын ажил, үр дүнг сайжруулан ажиллаж байна. Хяналт шалгалт 09 сард дуусна.
   
Үүрэг даалгавар 3: Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа зам засвар, дэд бүтцийн ажил, болон барилгын ажлуудын чанарт анхаарч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.
3 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн "Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай" 02-02/453 дугаар удирдамжийн хүрээнд 2 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн байна. БГД-ийн нутаг дэвсгэрт байрлах Баянгол зочид буудлаас Драмын театр хүртэлх 1в магистраль, ТК1893-ТК117 дугаар цэг хүртэлх 1500м урттай 2х500 мм-ийн диаметртэй дулааны шугамыг 2х700 мм-ийн голчтой болгон өргөсгөх ажилд хяналт шалгалт хийж зам засварын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч “Одкон холдинг” ХХК-д илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02-07-107/539 дугаар албан шаардлага, Цэцэг төвийн уулзвараас Улсын Их дэлгүүр хүртэлх 3А,Б магистраль шугамыг Ф600/500 болгон өргөтгөх ажлыг “Хангилцаг” ХХК хийж гүйцэтгэн, тус авто замын нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа “Эко тогтол” ХХК-д илэрсэн зөрчлийн дагуу улсын байцаагчийн 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 02-07-108/660 дугаар “Зөрчил арилгуулах тухай” албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн.    
Үүрэг даалгавар 4: Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох
4 Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орон ажиллаж, баяр наадмыг угтан худалдаа, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан “Зөвлөмж”-ийн загвар гарган 1000 ширхэг хэвлүүлэн Улсын их баяр наадмаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж байгууллага,  иргэдэд тараан өгөхөд бэлэн болгосон. Мөн 2015.07.01-ний өдөр хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулан улсын их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон худаг болон бусад худалдаа үйлчилгээний газруудад зохион байгуулагдах арга хэмжээний үеэр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тавих хяналт, аж ахуйн нэгж иргэд рүү чиглэсэн сэрэмжлүүлэг мэдээг 26 телевиз, өдөр тутмын 3 сонин, 4 цахим хуудсанд өгсөн.    
 
 
Танилцсан:
 
Дарга                                      Л.Эрдэнэчулуун
 
ТЗУГ-ын дарга                      С.Зулжаргал
 
                                                                                                 Хянасан:  
 
Захиргаа, хууль эрх зүй, хүний нөөцийн
                                                хэлтсийн дарга                                 М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                          Ш.Уранбилэг    
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
 
 
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлт дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
Үнэлгээ 0-100
 1 2 3 4 5 6
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 1:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан мэдээг боловсруулан Захирамжийн биелэлтийг 2015 оны 06 дугаар  сарын 20 ны өдөр цахим болон http://monitoring.ub.gov.mn програмаар, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2015 оны зорилтыг хэрэгжилтийг 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр цаасан хэлбэрээр цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн. Заасан хугаанд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлт, Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, НИТХ-ын тогтоолын биелэлт, 2014 оны үйл ажиллгааны үр дүнгийн үнэлгээг үндэслэн үйл ажиллагаанд өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг хүргүүллээ.  
 
 
 
 
 
  
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
100
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2: Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
  Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүдэд нийт ажилтан, албан хаагчдыг идэвхтэй хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.        
 
 
100
 
                  ХЯНАСАН :              
                 ОРЛОГЧ                                                                Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
                 БОЛОВСРУУЛСАН:        
                 ДАТШБ МЭРГЭЖИЛТЭН                                     М.ГЭРЭЛТУЯА
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн   үйл ажиллагаа                                       Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд байрлах усан оргилуурын усыг шавхаж бүрэн цэвэрлэлээ.  Талбайн цэвэрлэгээний ажлыг бригад бүр хариуцсан талбайдаа тогтмол хийж гүйцэтгэж байна.. Талбайн мод, сөөгний хортон шавьж устгах ажлыг батлагдсан графикийн дагуу гүйцэтгэж, хяналт тавин ажиллаж  байна. - - Хортон шавьж устгах ажлыг цаашид графикийн дагуу, талбайн цэвэрлэгээг тогтмол гүйцэтгэх 100%
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын тайлан мэдээгээ 2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 300 тоотоор НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. - - - 100%


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                           Ч.МЯГМАРДУЛАМ

НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
2015  ОНЫ  06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Захирамжаар баталсан хуваарийн дагуу дараах биелэлтүүдийг хүргүүллээ. Үүнд:                                                     - Захирамжлалын баримт бичгийн биелэлт                            - Монгол улсын Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн холбогдох заалтын биелэлт                                       - - НЭЗН-ийн 2015 оны зорилтод тусгагдсан холбогдох биелэлт                                    - Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2015 оны хагас жилийн биелэлт
- Газрын даргын төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээний биелэлт
- Байгууллагын үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн дэлгэрэнгүй тайлан
- Нэгдсэн программд биелэлтийг оруулсан.
- 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны 04/241 дугаар,  
- 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 04/246 дугаар албан бичгүүдээр НЗДТГ-ын Хяналтны шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст тус тус хүргүүлсэн.
    100
2 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Албан хаагчдад баяр наадмын үйл ажиллагааны хуваарийг  танилцуулсан. 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр байгууллагын хурал болсон.   Баяр наадмын хуваарийн дагуу үйл ажиллагаанд оролцоно. 50
               
 
 
                                                                                                            ХЯНАСАН:
ГАЗРЫН ДАРГА                                   Г.ПҮРЭВСҮРЭН
 
                                                                       
  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН  
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Д.ЭНХЦЭЦЭГ
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙНӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.07.02
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-03: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
  Тус газраас эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайланг гарган НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэв. Газрын тайланг НЗД-ын 1146-р захирамжийн дагуу хийн хугацаанд нь  хүргэгдсэн    
  Үүрэг даалгавар-06: Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох
  Үндэсний их баяр наадмыг угтан баяр наадмаар хариуцлагатай жижүүр хийх хуваарийг гарган газрын даргаар батлуулаад   байна. Мөн Нийслэлээс зохион байгуулж буй бүх нийтийн цэвэрлэгээнд байгууллага хамт олноороо оролцохоор бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Баяр наадмын бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.    
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газарНИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
06 САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1
 
 
Гурав. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу МУ-ын Эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт хагас жилийн байдлаар 80.0 хувьтай биелэгдсэн, тайланг 2015 оны 6 сарын 8-ны өдрийн 180 тоот албан бичгээр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлт хагас жилийн байдлаар 77.5 хувьтай биелэгдсэн тайланг 6 сарын 23-ны өдрийн 199 албан тоотоор НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт 84.1 хувьтай биелэгдсэн тайланг НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн онлайн програмд оруулав.      100%
2 Зургаа. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний их баяр наадмыг угтан Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/571 дүгээр захирамжаар “Дээлтэй Монгол наадам-2015” арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамжийг ажлын хэсгийн ахлагч Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлээр батлуулан, төлөвлөгөө бусад арга хэмжээнүүдийн мэдээ, мэдээллүүдийг аялал жуулчлалын байгууллагуудад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   50%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                  Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.МӨНХЗУЛ
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
06 САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1
 
 
Гурав. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу МУ-ын Эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт хагас жилийн байдлаар 80.0 хувьтай биелэгдсэн, тайланг 2015 оны 6 сарын 8-ны өдрийн 180 тоот албан бичгээр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлт хагас жилийн байдлаар 77.5 хувьтай биелэгдсэн тайланг 6 сарын 23-ны өдрийн 199 албан тоотоор НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт 84.1 хувьтай биелэгдсэн тайланг НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн онлайн програмд оруулав.      100%
2 Зургаа. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний их баяр наадмыг угтан Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/571 дүгээр захирамжаар “Дээлтэй Монгол наадам-2015” арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамжийг ажлын хэсгийн ахлагч Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлээр батлуулан, төлөвлөгөө бусад арга хэмжээнүүдийн мэдээ, мэдээллүүдийг аялал жуулчлалын байгууллагуудад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   50%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                  Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.МӨНХЗУЛ
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
06 САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1
 
 
Гурав. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу МУ-ын Эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт хагас жилийн байдлаар 80.0 хувьтай биелэгдсэн, тайланг 2015 оны 6 сарын 8-ны өдрийн 180 тоот албан бичгээр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлт хагас жилийн байдлаар 77.5 хувьтай биелэгдсэн тайланг 6 сарын 23-ны өдрийн 199 албан тоотоор НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт 84.1 хувьтай биелэгдсэн тайланг НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн онлайн програмд оруулав.      100%
2 Зургаа. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний их баяр наадмыг угтан Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/571 дүгээр захирамжаар “Дээлтэй Монгол наадам-2015” арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамжийг ажлын хэсгийн ахлагч Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлээр батлуулан, төлөвлөгөө бусад арга хэмжээнүүдийн мэдээ, мэдээллүүдийг аялал жуулчлалын байгууллагуудад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   50%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                  Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.МӨНХЗУЛ
2015  ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НИЙ  ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН   УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу  хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй   бол хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга  хэмжээ Үнэлгээ               0-100
1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн  мал  эмнэлгийн  газрын  2015  оны  үйл  ажиллагааны төлөвлөгөөний  биелэлт,  эмч, ажилтнуудын тайланг нэгтгүүллээ. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  болон   албаны дарга  нарын  боловсруулсан  мэдээ, тайланд тулгуурлан   тогтоол, шийдвэрийн  биелэлт,  үйл  ажиллагааны тайлан,  төсвийн  шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний  биелэлт,  эдийн  засаг,  нийгмийг хөгжүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний  биелэлтүүдийг  НЗДТГ-ын хяналт  шинжилгээ,  үнэлгээний хэлтэст  хүргүүллээ.      
2. Үндэсний  их  баяр  наадмын  хурдан  морины  эмчилгээ  үйлчилгээнд  ажиллах  эмч, мэргэжилтнүүдийг  томиллоо. Үндэсний  их  баяр  наадмын  хурдан  морины  эмчилгээ  үйлчилгээнд  ажиллах  эмч, мэргэжилтнүүдийг  томиллоо.
Мөн  эмчилгээ үйлчилгээнд   шаардлагатай  эм,  ороох  боох материал,  бензин  шатахууны  зардлын нөөцийг  бэлтгээд  байна.
Ажиллах   автомашины зөвшөөрөл,  эмч, ажилтнуудын  мандатыг  авахаар  Хурдан  морины  салбар  хороонд хүргүүлээд  байна.
     
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР    /УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР/
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100
1  2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу УСУГ-ын  2015 эхний хагас жилийн тайлан мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 6 сарын 27 –нд хүргүүлсэн.
 
Байгууллага дээр хэрэгжиж буй төсөл, зохион байгуулж байгаа олон төрлийн ажлын үр дүнд  олон дэвшилтэт үзүүлэлт гарч Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг хэвийн найдвартай байлгах, хэрэглэгчдийг цэвэр усаар тасралтгүй хангах, гарсан бохир усыг татан зайлуулж цэвэрлэх үүргээ биелүүлж, байгууллагын шуурхай  ажиллагаа жигд дээшилж дэвшүүлсэн зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж байна.
 
Үйл ажиллагааны шуурхай байдал, үүрэг даалгаврын хэрэгжилт удаашралтай, дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх явцад холбогдох газруудын ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох байдлаас шалтгаалан хэрэгжилтэнд муугаар нөлөөлж байгаа болон шинэ бүтэц зохион байгуулалтанд орж ажиллаж байгаагаас нэгж салбаруудын ажлын уялдаа холбоо сул байгаад  дүгнэлт хийн арга хэмжээ авч ажиллах -2015 оны шинэ тоног төхөөрөмж, техник технологийн шинэчлэлт, барилга байгууламжийн их урсгал засварын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг графикт хугацаанд дуусгах
-Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны горимыг үйлдвэрлэлийн бүх шатанд  мөрдөн ажиллаж, гарах гэмтлийн тоог бууруулан, шинэ техник технологийг ажилдаа нэвтрүүлэн ажиллаж, зардлын үлэмж хувийг эзлэх цахилгаан эрчим хүчийг  хэмнэх зорилт тавин ажиллах
-Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарах.
-Үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг бүх түвшинд хангаж ажиллах.
-Хэлтэс албад, нэгжүүдийн  ажлын уялдаа холбоог сайжруулах
-Өр авлагыг бууруулах ажлууд зохион байгуулах
100%
2 Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлуудыг ханган ажиллаж байна. Наадмын үеэр зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцохоор бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       70%
                                                    
                                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                    Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                                                                 ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ОЧИРБАТ
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
 агуулга
Биелэлт
3 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу НЕТГ-ын тайлан мэдээг хугацаанд нь бүрэн тайлагнаж ажиллав.
6  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 10 цагаас зохион байгуулах бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Туул гол орчмын ай сав газрын 3-4 дүгээр Өртөөг НЕТГ-ын албан хаагч нар цэвэрлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
 
  
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
2015 ОНЫ  06 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

 НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБА                              2015 оны 07 дүгээр сарын 03
Өгөгдсөн даалгавар хэрэгжилт Биелэлт /хувь/
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу  http://monitoring.ub.gov.mn/ сайтад захирамжлалын мэдээ тайланг 2015.06.18 нд оруулж баталгаажуулсан. Мөн 2015 оны эхний хагас жилийн тайланг 2015.06.30 нд НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 100%
6 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй Дээлтэй Монгол наадам, “Учиртай гурван толгой” дуурь, баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээнд хамт олноороо оролцохоор төлөвлөж байна. 100%
 
Тайлбар: Өөрийн албатай холбоотой мэдээллийг гарган хүргүүлэв.
 
ДЭД  ДАРГА:                                               Х.ГАЛЫМБЕК
БОЛОВСРУУЛСАН:                                          Ц.ЦОЛМОН                             
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.  
1.    Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг 05 сарын 08-ны 1/544 тоотоор
2.    Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлтийг 06 сарын 23-ны 1/758 тоотоор
3.    Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын эхний хагас жилийн биелэлтийг 06 сарын 30-ны 1/785 тоотоор
4.    Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийг 06 сарын 30-ны 1/792 тоотоор тус тус хүргүүлээд байна. 
    50
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:             Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                                                            Т.Хулан /МУБХЗ хэлтсийн дарга/
                                                                                    Н.Долгормаа /СМХШ-ний хэлтсийн дарга/
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
 агуулга
Биелэлт
 
 
1
 
ЗАА, Дүүргүүд,
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл
Үндэсний их баяр наадмын өмнө өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх, нийтийн эзэмшилийн талбайн зүлэг, мод, бут, сөөгийн хортон шавьжийг устгах, хог хаягдлыг татан зайлуулах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар нь Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй хамтарч мод, бут, сөөг тарьж ургуулах, арчилж тордох ажлыг Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд бүртгэлтэй ажилгүй 60 иргэнийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс ажиллуулж цалинг тогтмол олгож, түр ажлын байраар хангасан. Тус ажил үргэлжлэн явагдаж байгаа болно.
2 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан мэдээг НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлж ажиллалаа.
6  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийтийг хамарсан ажилд байгууллагын албан хаагчид тухай бүр идэвхитэй оролцож байна. 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Туул гол орчмын цэвэрлэгээг хийхээр хуваарь болон цэвэрлэгээний материалыг ЗАА-наас авч бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
    
                                                                        Хянасан: ХЭА-ны дарга                   Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 
2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2015 оны 07 дугаар сарын 02                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх
01 Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу тус цогцолбор  2015 оны хагас жилийн  үйл ажиллагааны тайланг бичиж НЗДТГ-ын ХШҮХ-т  хүргүүллээ.      
Үүрэг даалгавар:Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох
02 Үндэсний их баяр наадмыг угтан тус цогцолбор нь амьдарч байгаа хүүхдүүдийнхээ  баяр наадмыг  07 дугаар сарын 05 ны өдөр, 18 аас дээш насны залуучуудын наадмыг 07 дугаар сарын 09 ны өдөр тэмдэглэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.      
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. 
 
Биелэлт:
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээг 2015 оны 07 сарын 02-ны өдрийн 107 дугаар бичгээр  НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жил дуусах дөхөж байгаа тул төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу тайлан, мэдээгээ НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх. НЗДТГ-н ХШҮХэлтэст холбогдох тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна.
6 Үндэсний их баяр наадмыг угтан зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцох Үндэсний их баяр наадам болон даншиг наадмыг зохион байгуулахад хүй 7-н худагт ажиллах сэтгүүлчдэд зориулсан өндөр хурдны утасгүй интериетийг байрлуулахаар төлөвлөн ажиллаж болно.


                         
Бусад заалт хамаарахгүй болно. 


НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.БАТЖАРГАЛ