Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-08-10 10:45:31
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НҮХААГ, дүүргүүдийн ЗДТГ Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.
 
14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
2
НХОГ, НХААГ, НАЗГ, дүүргүүдийн ЗДТГ,НӨҮГ
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зосоох. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
3 НТГ Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт карт нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан мэдээллэх. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
 
4
 
 
 
 
Дүүргүүдийн Засаг дарга Татварын хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж, шинээр бий болгох ажлыг зохион байгуулах. 14 НЗДТГ
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Тус газарт холбоотой үүрэг өгөгдөөгүй болно.

Тайлбар бичсэн:
Захиргааны хэлтсийн дарга Б.Цэнд-Аюуш2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 Ус сувгийн удирдах газар 

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0 -100
1 2 3 4 5 6
1 Манай байгууллагын хэмжээнд зарлагдсан 17 тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэн худалдан авалт гүйцэтгэж байна. Мөн НЗАА-с эрх шилжиж ирсэн 4 тендер шалгаруулалтыг хэрэгжүүлэн гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлэн худалдан авалтыг хийж байна. Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэн бараа ажил үйлчилгээг худалдан авснаар үнийн хувьд тодорхой хэмнэлтийг үзүүлж байна. Мөн энэхүү тендер шалгаруулалт цаг хугацаандаа хэрэгжсэнээр байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй найдвартай явуулахад чухал дэмжлэг үзүүлж байна.             
              
 
 
                   -
Хууль журмын дагуу бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авч нийлүүлэх.       100%

 
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ 1. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зогсоох. /НТГ,НЗТГ,НАЗГ/
 
1 Нийслэлд 2015 онд хэрэгжүүлж буй авто  зам, замын  байгууламжийн төслүүдийг эрчимжүүлэн гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. Тус газарт тендер шалгаруулах эрх шилжсэн ажлуудын шалгаруулалт хийгдсэн болно.     --- 100
             
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                           Д.БАЯСГАЛАН
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 08 дугаар сарын 17
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа  21 зоорь байна. Тус зоорьнуудын үйл ажиллагаанд дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс  хяналт шалгалт хийж иргэн Т.Төрмандах, Лхагважав, Наранцэцэг, Эко могул ХХК-д зоорины стандартын шаардлага хангуулах албан шаардлага өгч бусад иргэн, аж ахуйн нэгжид заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.
Дүүргийн мал бүхий хороодод өвөлжилтийн бэлтгэл хангах Засаг даргын албан даалгавар хүргүүлж,  малчин, мал бүхий иргэдийг өвс тэжээл бэлтгэх, шаардлагатай үед хэрэглэх нөөц бүрдүүлэх талаар мэдэгдэж түүнийг хадгалах хамгаалах тал дээр хяналт тавьж ажиллах үүргийг Онцгой байдлын хэлтэст даалган ажиллаж байна.
      100%
2 Нийслэлийн Засаг даргаас Дүүргийн Засаг даргад 2015 оны 01 дүгээр сарын 9-ны А/17 тоот захирамжаар Дүүргийн хороолол доторх зам засварын ажилд зарцуулагдах 1.500,0 сая төгрөгийн  ажлын гүйцэтгэгч шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна
Дүүргийн ерөнхий боловсролын 33 дугаар сургуулийг давхарлах 320 суудалтай өргөтгөлийн барилгын ажлын түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер зарлагдсан ба гүйцэтгэгч байгууллага гэрээ байгуулан ажиллаж байна
Дүүргийн 21, 129, 147 дүгээр цэцэрлэг, 88 дугаар сургуулийн  барилгын засварын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын  ажил комисс ажиллах шатандаа явагдаж байна.
      100%
  Нэгдүгээрт: Нийслэл хотын албан татвар тєлєгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дэлгэрэнгїй судалгааг гаргаж, баазыг бїртгэх чиглэлээр: Дїїргийн Статистикийн хэлтэс, Худалдаа, їйлчилгээний хэлтэстэй хамтран ажиллаж, нийслэл, орон  нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, татварын орлогын баазын судалгааг хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж бүрээр гаргах ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс баар, ресторан, согтууруулах ундаа, тамхи худалдан борлуулах, амралтын газар, зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын дэлгэрэнгїй судалгааг гаргуулан авч, борлуултын орлогыг гарган ажиллаж байна. /Тус судалгаанд бусад дїїрэгт санхүү, татвараа тайлагнадаг  аж ахуйн нэгжїїд багтсан болно/ Нийт 29.3 тэрбум тєгрєгийн борлуулалтын орлого/
Хоёрдугаарт: Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан шинэ хуулийн зүйл, заалт бүрийг нэг мөр ойлгон хэрэглэх, татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах болон цахим програмын талаарх заавар зөвлөмж, чиглэлийг өгөх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.
Гуравдугаарт: Нийслэлийн Татварын Газарт дээрх хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холботой татварын орлогын мэдээ судалгааг тухай бүр гарган өгч, 2015 оны сүүлийн хагас жилд Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний тодотголд оруулах урьдчилсан байдлаарх төлөвлөгөөний саналыг хүргүүлсэн болно. Нийслэл хотын албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дүүргийн Татварын хэлтсээс дээрх бэлтгэл ажлыг хэсэгчлэн зохион байгуулж эхлээд байна. Цаашид Нийслэлийн Засаг Даргын захирамжийг їндэслэн Дїїргийн Засаг Даргын захирамжаар Дїїргийн дэргэдэх хэлтэс албадыг татан оролцуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад боломжтой гэж үзэж байна. Татварын хэлтэс Дүүргийн дэргэдэх бусад хэлтэс, албадуудтай хамтарч шаардлагатай, холбогдох бүх судалгаа, мэдээг боловсруулах ажилд чиг үүргийн дагуу оролцоно.
    Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа баар, ресторан, согтууруулах ундаа, тамхи худалдан борлуулах, амралтын газар, зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг тоолох, бїртгэлжїїлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 50%
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                      Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     Г.НАНСАЛМАА
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2015 оны 08 дугаар сарын 05                                                                                                                                                                                                                                              Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.  2015-2016 оны мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргын орлогч Т.Чулуунгэрэлээр батлуулж 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр 7 хорооны Засаг дарга, 3 мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн дарга нарыг байлцуулан ажлын хэсгийг хуралдуулсан. Хурлаар цаашид хийх ажил болон тулгамдаж буй ажлын талаар харилцан ярилцаж ажлын хэсгийн гишүүдийн хийх ажлыг хувиарлан өгсөн. Мөн дүүргийн өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцөд нэмж тэжээл бэлтгэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр удирдлагад танилцуулсан. Дүүргийн мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаарх саналыг дүүргийн   Засаг даргын орлогчийн 2015 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2/302 дугаар албан бичгээр НҮХААГ-т хүргүүлсэн.     90
2 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж  байгаа тул ажлыг зосоох. 2015 онд дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 4 төсөл, арга хэмжээ, улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 1 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн.
Эдгээр ажлуудын тендер зарлагдаж 4 ажлын гэрээ байгуулагдан хэрэгжиж байгаа ба 1 ажлын зөвлөмжийг НХОГ-т 2015/08/18-нд хүргүүлсэн. Шууд гэрээ байгуулагдах шатанд байна. Үүнээс:
1.         Налайх дүүргийн хороолол доторхи зам засварын ажил- 200,0 сая төгрөг.
-  2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 05 дугаар сарын 08-ны өдөр тендерийн урилга нийтэлсэн. 06 дугаар сарын 08-ны өдөр тендер нээж, үнэлгээ хийгдсэн. “Өргөн говь” ХХК шалгаран гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 06 дугаар сарын 19-ний өдөр НАЗГ-т хүргүүлж, 06  дугаар сарын 30-ны өдөр гэрээ байгуулагдсан. Уг ажлын хүрээнд 40-41 дүгээр байруудын дунд болон 42-47 дугаар байрны кварталын дунд автомашины зогсоол байгуулах ажил дуусах шатанд байна. Ажлын явц 90%-тай байна.
2.         Налайх дүүргийн автозамын засвар – 167,6 сая төгрөг.
-  2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 05 дугаар сарын 29-ний өдөр тендерийн урилга нийтэлсэн. 06 дугаар сарын 30-ны өдөр тендер нээж, 07 дугаар сарын 20-ноос 08 дугаар 20-ны хооронд гэрээ байгуулан ажлыг хэрэгжүүлж байна. Ажлын гүйцэтгэл 90%-тай байна. Уг ажлын хүрээнд Онцгой байдлын хэлтсийн урд талын замын хэсэгчилсэн хучилтын ажил, Голомт цогцолбор сургуулийн арын хэсгийн хэсэгчилсэн хучилт, 1-9, 23-31 дүгээр байрны квартал руу орох хэсгийн хэсэгчилсэн хучилт, “МТ” шатахуун түгээх станц-аас 39 дүгээр байрны ард талын хэсэг хүртэл автозамын хашлага хийх ажлууд хэрэгжиж дуусах шатанд байна.
3.         151 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар- 100,0 сая төгрөг.
-  2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр тендерийн урилга нийтэлсэн. 05 дугаар сарын 01-нд тендер нээж, 05 дугаар сарын 07-нд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээр “ТЭД констракшн” ХХК шалгаран 06 дугаар сарын 15-аас 08 дугаар сарын 15-ны хооронд гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж дууссан. 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр хүлээж авах комисс ажилласан. Ажлын гүйцэтгэл 100%
4.         Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны “Нарлаг” гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил- 1,200.0 сая төгрөг.
-  2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 03 дугаар сарын 31-ний өдөр урилга нийтэлсэн. 05 дугаар сарын 01-ний өдөр тендер нээж, 05 дугаар сарын 27-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээр “Компорт импекс” ХХК шалгаран газар шорооны ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 10% -тай байна.
 
УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРХ ШИЛЖСЭН АЖЛЫН ЯВЦ:
 
1.         Голомт цогцолбор сургуулийн дулааны шугамын засвар- 12,0 сая төгрөг.
-  2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 05 дугаар сарын 08-ны өдөр тендерийн урилга нийтэлсэн. 05 дугаар сарын 22-ны өдөр тендер нээж шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул дахин 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зарласан. 06 дугаар сарын 08-ны өдөр тендер нээж шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 06 дугаар сарын 12-ны өдөр НХОГ-т хүргүүлсэн боловч нэр, ажил зөрсөн тул зөвлөмж буцсан. Энэ дагуу дахин ажлын тоо хэмжээ авч төсөв хийлгэн магадлалаар хянагдаж, 2015/08/18-ны өдөр НХОГ-т шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлээд байна.
     70
3 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт карт нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан мэдээллэх. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт карт нэвтрүүлсэнтэй холбоотой үйлчилгээний мэдээллийг дүүргийн Соёл урлагийн ордны өмнөх Лед дэлгэц, дүүргийн цахим хуудас, хороодын хэсгийн ахлагчидаар дамжуулан иргэдэд сурталчилан мэдээлэл хүргэж байна. Дүүрэгт Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Автобусны эцсийн зогсоол буюу 2 дугаар хорооны 10 дугаар хэсэгт байрлах автобусны буудал дээр карт худалдаалж байна.     100
4 Татварын хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж, шинээр бий болгох ажлыг зохион байгуулах. Нийслэл хотын албан татварын хууль батлагдан гарсантай холбоотой Татварын хэлтсийн даргын баталсан 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн удирдамжийн дагуу шалгалт хийхээр татварын улсын байцаагч 3, хураагч байцаагч 4 нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажлын удирдамж гаргаж дүүргийн нутаг дэвсгэрт бар, ресторан, зочид буудал, амралтын газар, согтууруулах ундаа, тамхи борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөгчдийн үйл ажиллагаатай танилцах, татвар төлөгчдийн хүчин чадлыг тогтоох, татвар төлөгчдийн төлбөл зохих татварын хэмжээг тодорхойлох, ажилчдын тоо, хөрөнгийн үнэлгээ, хөдөлгөөн зэрэгт ажиглалт хийн байдлыг тогтоох тооллого хийсэн. Тооллогод бар-1, ресторан-10, зочид буудал-4, амралтын газар-4, архи зардаг дэлгүүр-93, тамхи зардаг дэлгүүр-8 хамруулж судалгааны ажил хийгдэж байна.      
 
90
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-08-18
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
1.   Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.
1.
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 268 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2013 оны  100 дугаар захирамжийн хүрээнд газар тариалан эрхлэгчдийг дэмжих, нийслэлийн иргэдэд худалдаа үйлчилгээг ойртуулж шинэ ургацын ногоогоор хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны А/306 дугаар тушаалаар 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Барилгачдын талбайд шинэ ногооны ургацын худалдааг 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдан худалдаа үйлчилгээг гаргаад байна.
НИТХТ-н 2015 оны 85-р тогтоолыг хэрэгжүүлж дүүргийн Засаг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар, Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Өмч газрын харилцааны алба, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Мал эмнэлэг үржлийн алба, Хороодын Ажлын албатай хамтран 19 дүгээр хорооны 54 мал бүхий өрхийн нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй мал бүхий 43 айлд хориглосон бүсээс мал гаргах тухай шаардах хуудас болон мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж малгүй дүүрэг болох зорилт тавин ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  100
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зосоох.
2.
Чингэлтэй дүүрэгт 2015 онд хэрэгжигдэх нийт 92 төсөл арга хэмжээнээс Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдах 57 төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдсөн. Үүнээс 37 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтын ажил явагдаж байна. Зураг төсөв, ажлын даалгавар нь ирээгүй нийт 1,353,327,800 төгрөгний төсөвт өртөгтэй  20 төсөл арга хэмжээ байна. Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх 24 төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдсөн. Үүнээс 16 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтын ажил явагдаж байна.  Зураг төсөв ажлын даалгавар нь ирээгүй нийт 958,800,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 8  төсөл арга хэмжээ байна. Мөн 2014-2015 онд дамжин хэрэгжих 3 төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдсөн. Үүнээс 1 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтын ажил явагдаж байна. Зураг төсөв, ажлын даалгавар нь ирээгүй нийт  75,679,100 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 төсөл арга хэмжээ байна.  
 
 
 
 
 
 
100
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт карт нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан мэдээллэх.
3.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт карт нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан дэлгэрэнгүй мэдээллийг дүүргийн веб сайт болон фэйсбүүк пэйж дээр баршуулан ажиллаж байна.
     
     100
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Татварын хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж, шинээр бий болгох ажлыг зохион байгуулах.
4.
Нийслэлийн албан татварын тухай хууль хэрэгжиж эхлэхтэй хобогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэхээр судалгаа хийн ажиллаж байна. Судалгааны материалыг Нийслэлийн Татварын газарт хүргүүлсэн.  
 
 
 
 
 
 
90
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                               А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         Л.НАМХАЙНЯМБА
                                                        2015.08.10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                             2015.08.19                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.
 
Дүүргийн хэмжээнд төмс хүнсний ногооны нэгдсэн зориулалтын зоорь байхгүй. Иймээс  иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн зооринд төмс хүнсний ногоо нөөцлөх гэрээ байгуулан ажиллаж,  одоогоор  3 ААН байгууллагатай гэрээ байгуулаад байна.
Дүүргийн аюулгүй нөөцөд 10000 боодол өвс авахаар төлөвлөж  Хэнтий аймгийн дэлгэрхаан сумтай гэрээ байгуулсан.   Хадланчид 2015.08.01-ний өдрөөс эхлэн Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймгуудад хадлангаа бэлтгэхээр гараад байна.
 
     
 
ААН байгууллагатай гэрээ байгуулна.
 
 
 
 
80 %
2 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зосоох.
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр:
 1. Биеийн тамир спорт хорооны барилгын засварын ажил “Мөнх өргөө ХХК” ажлын явц 80%
 2. 139-р  цэцэрлэгийн их засвар “Багануур ус ОНӨААТҮГ” Ажлын явц 100%
 3. 142-р цэцэрлэгийн их засвар “Вертуаль софт ХХК” ажлын явц 100 %
 4. 1-р хорооны цэцэрлэгийн гадна цахилгааны ажил “РЗА ХХК” ажлын явц 85 %
 5. 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга “Олон тоосго ХХК” ажлын явц 5%
Замын сангийн хөрөнгөөр:
 1. Хороолол доторхи зам засвар “Ринг роуд ХХК” ажлын явц гэрээ байгуулах шатандаа
 2. Авто замын засвар “Шинэ гэрэлт зам ХХК” ажлын явц 100 %
     
 
 
 
 
тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажил байхгүй болно.
 
 
 
90 %
3 Татварын хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж, шинээр бий болгох ажлыг зохион байгуулах.
Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль 2015.10.01-ний өдрөөс  мөрдөж эхлэхтэй холбогдуулан дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй
 • архи согтууруулах ундаа худалдаалдаг,  түүгээр үйлчилдэг 35,
 • жижиглэнгээр тамхи зардаг 71,
 • зочид буудал 7,
 • амралтын газар 6,
 • ресторан 1,
 • баар 18 нийт 138 газрыг бүртгэлжүүлэх ажлыг Татварын хэлтэс, Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэс хамтран зохион байгуулж байна.
    татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж дуусгах  
 
 
 
 
 
80 %
                                                                      
                                                                      
 
 
 
 
                                                                            ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                 НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
                                                                      
 
 
 
    Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд Багануур дүүрэгт хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ  
        /2015 оны 08 дугаар сарын 19-ны байдлаар/    
                   
Д/Д Хороо Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил  Батлагдсан төсөвт өртөг  2015 онд санхүүжих  Гэрээний дүн  Гэрээний хугацаа  Гүйцэтгэгчийн нэр  Ажлын явц Хэмнэлт
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
1 5 Багануур дүүргийн биеийн спорт хорооны барилгын засварын ажил 397,000,000 397,000,000 388,852,634 2015.06.02  2015.09.01 "Мөнх өргөө"ХХК Ажлын явц 80%  
2 3 139 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар 90,000,000 90,000,000 83735679 2015.06.11 2015.08.17 "Багануур -Ус"ОНӨААТҮГ Ажлын явц 100%  
3 3 142 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 90,000,000 90,000,000 84,242,738 2015.06.09  2015.08.17 "Вертуаль софт"ХХК Ажлын явц 100%  
4 1 1 дүгээр хорооны цэцэрлэгийн гадна цахилгааны ажил 50,000,000 50,000,000 49,503,357 2015.07.23 2015.08.31 "РЗА"ХХК      70133690 Ажлын явц 85%  
5 5 240 хүүхдийн  ортой цэцэрлэгийн барилга 2,940,000,000 2,940,000,000   2015.07.20  2016.08.25 "Олон тоосго"ХХК      99990365        99013335 Ажлын явц 5%  
ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
6 1,3 Хороолол доторхи зам засвар 200,000,000 200,000,000     "Ринг роуд"ХХК гэрээ байгуулагдах шатандаа  
7 1,3,4,5 Авто замын засвар 167,200,000 167,200,000   2015.07.01  2015.08.17 "Шинэ гэрэлт" зам"ХХК        88009128      88009138 Ажлын явц 100%  
  Нийт дүн     3,934,200,000    3,934,200,000          
                   
      мэдээ гаргасан: СТСХ-ийн мэргэжилтэн   Б.Уранжаргал    
 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Дүүргийн хэмжээнд 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын төлөвлөгөөнд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх төмс хүнсний ногоо хадгалах зоорь, агуулахуудын хэвийн нөхцлийг хангуулах талаар тусган ажиллаж байна. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/579 дүгээр захирамжаар Дүүргийн хэмжээнд 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын төлөвлөгөөг баталж ажлын хэсэгт үүрэг өгсөн ба дүүргийн хэмжээнд байдаг нийт 7 зоорийн эзэд, удирдлагуудад 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор зоорийн засвар бэлтгэлийн ажлыг гүйцэтгэж дуусгах хугацаат үүрэг өгсөн. - Төлөвлөгөөний дагуу холбогдох байгууллага нэгжүүдэд үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтэд хяналт тавьж үүргийг хэрэгжилтийн хугацаанд хангуулан ажиллана. 50%
2 Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжин ирж ирсэн 10 ажлын 7 ажил нь сонгон шалгаруулалт дуусч гэрээ хийгдэн ажлууд тодорхой үе шатандаа хийгдэж байна. Үүнээс хорооллын дундах авто замын засварын ажил 80%, 3 цэцэрлэгийн их засварын ажлаас 1 цэцэрлэгийн засвар бүрэн дууссан үлдсэн ажил 40-80%-ийн гүйцэтгэлтэй, шинээр цэцэрлэг барих ажил 1 цэцэрлэг 30%-ийн гүйцэтгэлтэй, 3 ажилд тендер зарлагдсан бөгөөд 8 дугаар сард нээнэ. Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжин ирж ирсэн 10 ажлын 7 ажил нь сонгон шалгаруулалт дуусч гэрээ хийгдэн ажлууд тодорхой үе шатандаа хийгдэж байна. 120 ортой цэцэрлэг, Ахмад настны сэргээх, эмчилгээ сувилалын төвийн барилга, хорооллын дундах авто замын засварын ажлын тендер 8-р сард нээнэ Хийгдэж эхэлсэн ажлуудыг хугацаанд нь чанарын зөвшөөрөгдсөн түвшинд хүлээн авах, зарлагдсан ажлуудын сонгон шалгаруулалтыг хуулийн хугацаанд явуулж ажлыг богино хугацаанд гүйцэтгүүлнэ. 60%
4 Дүүргийн хэмжээнд Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийн бүртгэлийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж ажиллана. Дүүргийн хэмжээнд Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийн бүртгэлийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах ажлын хэсэг байгуулах дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловруулсан ба холбогдох албан тушаалтнуудаас санал авч байна. - Захирамж батлагдмагц бүртгэлийн сан байгуулах ажлыг шуурхай гүйцэтгэнэ. 60%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.БаттүвшинНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.08.19                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.
1 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт төмс, хүнсний ногоо хадгалах, нөөцлөх, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулахаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2015 оны 06 сарын 15-наас 2015 оны 07 сарын 20-ны хооронд зохион байгууллаа. Тус хяналт шалгалтаар нийт 18 иргэн, аж ахуйн нэгж хамрагдаж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажилласан. Шалгалтын хүрээнд 5-7 заалт бүхий зөвлөмж боловсруулан хүргүүлж урьдчилан сэргийлэх ажил хийлгэж байна. Хяналт шалгалтаар Ариутгал халдваргүйтгэлийг 100 хувь хийлгэн засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгүүлж, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 14 хоногийн төлөвлөгөөт шалгалтанд тус дүүргийн 9 зоорийг хамруулахаар ажиллаж байна.
Дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу хил залгаа нутаг болох төв аймгийн баян чандмань, батсүмбэр сумдуудтай хамтран ажиллах, түүнд гарах зардлын тооцоог гарган Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлсэн. 
      90%
Үүрэг даалгавар-2 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зосоох.
2 2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс өмнө Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг зарлаж дууссан.       100%
Үүрэг даалгавар-3 Татварын хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж, шинээр бий болгох ажлыг зохион байгуулах.
3 Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсээс тус дүүргийн хэмжээнд бүх төрлийн согтууруулах ундаа болон тамхи борлуулах цэг, ресторан, баар болон мөн амралт, зочид буудал, хувь иргэний  нэгдсэн судалгааг гаргуулж сан үүсгэсэн. Үүнд Аж ахуйн нэгж байгууллага 781, хувь иргэн 26 бүртгэгдэж  борлуулалтын орлого 25 тэрбум 019,477,1 төгрөг болон 2015 онд нийт төлсөн 1 тэрбум 588,735,1 төгрөгний татвар төлсөнг нэг бүрчлэн шүүн гаргаж 2015 оны 06-р сарын 27-ны өдөр нийслэлийн Татварын газарт хүргүүлэн ажилласан байна.     Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт баар, ресторан, зочид буудал, амралтын газар болон бүх төрлийн согтууруулах ундаа болон тамхи борлуулах цэгүүдэд хяналт тавин ажиллах 90%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
                          ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                                                                            2015 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдөр
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах
Төмс, хүнсний ногоо хадгалах агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Үүнд:
 1. Айл өрхийн хэмжээнд 67,8 тн-ийн багтаамж бүхий 113 зоорь, 32 аж ахуйн нэгж, иргэний 720 тн-ийн багтаамж бүхий нийт 145 агуулах, зоорийн судагааг гаргаад байна.
 2. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт төмс, хүнсний ногоо худалдан борлуулах 3 цэгээр дамжуулан татвар хураамжгүй ногоо худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
 3. Мал аж ахуйн фермер, малчид, мал бүхий иргэдийн бэлтгэвэл зохих өвс тэжээлийн төлөвлөгөөг хороодод хуваарилан баталж,  хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна.
 4. Дүүргээс бэлтгэвэл зохих аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх төсвийн тооцоог гаргаж, аюулгүйн нөөцөд зориулж 10 дугаар сард өвс 70 тн, тэжээл 40 тн-ыг тус тус худалдаж авахаар төлөвлөөд байна.
Хэрэгжиж байгаа Төмс, хүнсний ногоо хадгалах агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг чанартай хийж дуусгах. 90
2 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зогсоох Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 сарын 24-ний А/625 дугаар захирамжтай танилцсан бөгөөд Нийслэлээс худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн 8 төсөл арга хэмжээнээс дууссан 3, хэрэгжиж байгаа 2, удаашралтай байгаа буюу хэрэгжиж эхлэх шатанд байгаа 3 төсөл арга хэмжээ байна.
Эдгээр 3 төсөл арга хэмжээний төсвийг хасуулахгүй, ажлыг энэ онд багтаан эхлүүлж, цаашид үргэлжлүүлэх боломжоор ханган дэмжлэг үзүүлэх талаар албан хүсэлтийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Ц.Буяндалай, Б.Түвшин, Д.Байдраг нарт уламжилсан.
Хэрэгжиж байгаа
 1. 35 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 8 дугаар сард багтаан тендерийг зарлуулах
 2. Сонголонгийн гүүрнээс Яармагийн зам хүртэлх гэр хорооллын арын 4,6 км авто замын ажлын хөрөнгө шийдэгдээгүйн улмаас авто замын хөрөнгийг 4 дүгээр хороо Хаан банкны салбараас хойш 0,5 км авто зам, Яармаг худалдааны төвийн зүүн уулзвараас хойш 0,8 км авто зам, 60 дугаар сургууль орчмын 1 км авто замын ажлуудад шилжүүлэн хэрэгжүүлэх
 3. 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах Хүүхдийн эмнэлгийн барилгыг Эскиз зургийн дагуу техникийн нөхцөлүүдийг гаргуулах
75
3 Нийслэлийн татварын хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн албан татвар суутгагчдын бүртгэлийн санг үүсгэж, шинээр бий болгох ажлыг зохион байгуулах Дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тус дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг тусгай зөвшөөрөлтэй 12 зочид буудал, 284 худалдаа үйлчилгээний газар, 69 ресторан, тамхи худалдан борлуулах зөвшөөрөл бүхий 32 иргэн, 26 ААН-ийн борлуулалтын орлого, татвар төлөлтийн талаарх мэдээ, судалгааг нийслэлийн Татварын газарт хүргүүлээд байна. Хэрэгжиж байгаа Судалгааг үндэслэн дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй “Нийслэл хотын албан татварын тухай” хуульд заасан бараа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн тооллогыг хийх 75
Биелэлтийн үнэлгээ 80.0
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.08.19                                                                                                                                              Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1
Энэ оны хаврын тариалалтаар  дүүргийн хэмжээнд 3 аж ахуйн нэгж байгууллага ажилчдын өрхийн хэрэгцээнд, 2 аж ахуйн нэгж байгууллага ажилчдын хоол хүнсэнд, 34 иргэн өрхийн хэрэгцээнд нийт 2,5 га талбайд төмс, 1,2 га талбайд хүнсний ногоо, 1 га талбайд нарийн ногоо тариалаад байна.
        Иргэд өөрсдийн өрхийн хэрэгцээнд хүнсний ногоо тариалдаг бөгөөд дүүргийн хэмжээнд  төмс, хүнсний ногоо нөөцлөх агуулах, зоорь байхгүй болно.
       Дүүргийн хэмжээнд 2015-2016 оны мал өвөлжүүлэх бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 12 заалттайгаар боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа ба малчин, мал бүхий иргэдийг хадлан тэжээл бэлтгүүлэх, ААНБ-ын 1 албан хаагчаас 10000 төгрөгөөр тооцон хуримтлал үүсгэн өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэхээр захирамж төлөвлөн Засаг даргад танилцуулаад байна.
ААНБ-ын 1 албан хаагчаас 10000 төгрөгөөр тооцон хуримтлал үүсгэн өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэхээр захирамж төлөвлөн батлуулахад бэлэн болсон.   - Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх захирамж гаргах, Хадлан тэжээл бэлтгүүлэх, холбогдох мэдээ судалгааг гаргах 70
2
2015 онд Нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн Засаг даргад 258,6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 3 ажлын эрх шилжиж ирсэн бөгөөд дүүргийн хороолол доторх зам засвар болон авто замын засварын ажил бүрэн дууссан ба ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ НАЗГ-т хүргүүлээд байна.
Хангай цогцолбор сургуулийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэлийн шатандаа буюу 50%-тай байна.
Нийслэлийн Засаг даргаас 3 ажлын эрх шилжиж ирсэн бөгөөд 2 ажил бүрэн дууссан. 1 ажил гүйцэтгэлийн шатандаа байна. - - 90
4
“Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, мэдээлэл солилцох журам”-ыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аргачлалыг Татварын Ерөнхий газар тус тус боловсруулж байгаа бөгөөд 2015.10.01-ний өдрөөс эхлэн журам, аргачлалууд батлагдаж ирснээр энэхүү хуулийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх боломж нөхцөл үүснэ. “Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль”-ийн дагуу дүүрэгт бүртгэл бүхий зочид буудал, зоогийн газар,  баарны судалгааг гаргаад байна.
Баарны үйл ажиллагаа явуулдаг Раш хүнт, архи тамхины зөвшөөрөлтэй
1.Сэтгэлийн гэгээ
2. Догшин хутагт
3.Хангайн булаг
4. БЭ нөхөрлөл зэрэг  дэлгүүрүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Дүүрэгт бүртгэл бүхий баарны үйл ажиллагаа явуулдаг 1, архи тамхины зөвшөөрөлтэй 4 дэлгүүрийн судалгааг гаргасан.
“Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, мэдээлэл солилцох журам, аргачлал” батлагдаж ирээгүй байна. Журам, аргачлал батлагдсаны дараа хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 70
 
 
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 08 дугаар сарын 19.                                                                                                                        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр
дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах
1 НМХГ-ын 2015 оны 02-01/145 дугаар “Их болон дунд эрсдэлтэй дүгнэгдсэн хүлэмж, газар тариалан, зоорь агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэнийг шалгах тухай” удирдамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төмс, хүнсний ногооны зоорь агуулах, хүлэмж, газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдахаар зарлагдсан нийт 52 обьект байгаагаас БГД, БЗД, ХУД, СХД-ийн нийт 27 обьектыг хамруулан шалгалаа. Шалгалтаар нийт 12 обьектоос 29 дээж авч, МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын Үндэсний лавлагаа лабораторид шинжлүүлэхэд ургамлын өвчин, хорио цээртэй хөнөөлт шавж, хачиг тэдгээрийн өндөг, авгалдай илрээгүй, химийн бодисын үлдэгдэл зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байсан тул 7 ААНБ-д улсын байцаагчийн дүгнэлт хүргүүлэн, агуулах зоориуд нь ариутгал халдваргүйтгэл хийх гэрээгүй, гарал үүслийн бичиг, шинжилгээ баталгаагүй хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлдөггүй зэрэг зөрчил илэрсэн 5 аж ахуйн нэгж, 1 иргэнд 16 заалттай албан шаардлага хүргүүлэн 1 ААН-д 576,000 төгрөг, 2 албан тушаалтанд 150,000 төгрөг нийт 726,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ ногдуулан ажилласан байна. Мөн МХЕГ-тай хамтран “Хамгаалагдсан хөрсний эрүүл ахуй, хүлэмжийн хүнсний ногоог ургуулах, арчлах, бордох, хортон шавьжаас хамгаалах технологи” сэдэвт сургалтыг хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг 30 аж ахуй нэгжийн 45 албан тушаалтныг хамруулан зохион байгуулан зөвлөмжүүдийг хүргүүлсэн.   .  
Үүрэг даалгавар 2:  Өнгөрсөн 14 хоногт хийсэн хяналт шалгалтын ажлаас
2 1.Тарваган тахал - Нийслэлийн Засаг даргын “Хүн малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахлаас сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 2015 оны  А/645 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд НМХГ-ын даргын А/50 дугаар “Хүн малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай” тушаалаар Нийслэл хотруу нэвтрэн орох Автотехникийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод ажиллах улсын байцаагчдын хуваарь, хөдөлгөөнт эргүүл хуваарийг баталж, СХД-ийн Эмээлт, Баруун туруун, БЗД-ийн Баянзүрхийн товчоо, ХУД-ийн Яармаг, Нисэх-биоүйлдвэрийн товчоо, БНД-ийн Хэрлэнгийн гүүрний товчоо, НД-ийн Тэрэлж, Зүүн аймаг явах автозамын уулзвар цэг зэрэг 7 цэгт 24 цагийн байнгын хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
НЗД-ын А/645 дугаар захирамж, НМХГ-ын даргын А/50 дугаар тушаал болон холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэд олон нийтэд сэрэмжлүүлэг өгөх зорилгоор 2015.08.06-ны өдөр НОБГ-тай хамтран хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулсан. Мөн MNC телевизэд 2015.08.08-ны өдөр 30 минутын шууд ярилцлага, Монгол HD телевизийн Наашаа цаашаа нэвтрүүлэгт тус тус оролцож, 2015.08.06-ны өдрийн хөдөлгөөнт эргүүлийн хяналт шалгалтын үеэр Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батзориг MNB, Эх орон телевизүүдэд шалгалтын үр дүнг мэдээллэн Байгууллагын цахим хуудас, фейсбүүк хаягууд болон мэдээллийн самбарт сэрэмжлүүлэг байрлуулсан.
     
2
                               Товчоод Баянзүрх Яармаг Эмээлт Баруун туруун Налайх -Тэрэлж зүүн аймаг явах замын уулзвар Багануур Хэрлэнгийн гүүрний пост Нисэх-био үйлдвэрийн пост Дүн
Он сар  
2015.08.01-2015.08.14-ний өдрийн нийт мэдээ.
1 Шалгасан тээврийн хэрэгсэл 476 189 665 349 835 1030 283 3827
2 Зорчигч 704 580 425 151 1323 2592 338 6113
3 Сэрэмжлүү
лэг өгсөн хүний тоо
90 75 138 138 637 320 59 1457
4 Зөрчил гаргасан хүний тоо     1         1
5 Торгууль  / төг /     384,0         384,0
Тус хугацаанд тарвага, түүний дайвар бүтээгдэхүүн илрүүлсэн ажлын мэдээ:
 
АТШБ товчооны   нэр
 
Огноо, орон нутгийн нэр
илэрсэн түүхий эд бүтээгдхүүний  нэр Зөрчил гаргасан иргэн, автомашины дугаар  
Авсан арга хэмжээ
1 Эмээлт Ховд, Чандмань 2015.08.08 4ш тулам Б.Билиг
сайхан
51-61УНТ ПРИУС
384,000 төгрөгийн торгуулын арга хэмжээ авч, Туламыг ЗӨСҮТ-д хүлээлгэн өгсөн.
2 Багануур, Хэрлэн
гийн пост
Хэнтий, Цэнхэрмандал, Хөх нуурын амралт
2015.08.09
1ш тулам Н.Бат
төмөр
61-10УБН, Приус11
ЗӨСҮТ-өөр ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэж, Ахмад Энхбатад хүлээлгэн өгсөн.
3 Баруун туруун 2015.08.12
Нийтийн тээвэр
10ш тулам Жолоочид дайлга
сан тээшнээс илрүүл
сэн.
Иргэдийн очих хаягт бүртгэл хийж, эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн.
4 Тосо худалдааны төв Улаанбаатар, БГД 2ш тулам   Туламуудыг ЗӨСҮТ-д хүлээлгэн өгч, ариутгалыг хийлгүүлсэн.
2.”Даншиг наадам-Хүрээ цам” –2015.07.08,09-ний өдрүүдэд Хүй 7 худагт зохион байгуулагдсан "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмын үеэр 51 улсын /ахлах/ байцаагч 2 химич, 2 нян судлагч, 4 жолооч нийт 61 албан хаагчид 44 аж ахуйн нэгж, 106 иргэний худалдаа үйлчилгээний үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллалаа. Үүнээс: хуушуурын 105 цэг, ус ундааны 8, квас 1, айраг 7, зайрмаг 3, бэлэг дурсгал 3, хүнсний худалдаа-5, жимс 2, шорлог 7, малгайны худалдаа 2, тоглоом 6, илбэ 1, нийт 150 цэг гарсанаас зөвшөөрөлтэй 124, зөвшөөрөлгүй 26 цэг ажилласан байна. Гар дээрээс зөвшөөрөлгүй хуушуур худалдаалж байсан 14 иргэний үйл ажиллагааг зогсоож, 23 цэгийн хуушуурын тосыг солиулан хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг зөвлөсөн. 2015.08.09-ний өдөр БЗД-ийн 8 дугаар хорооны иргэн Д.Төмөрөө, ХУД-ийн иргэн М.Тогтохбаяр нарын хуушуур хийхээр татаж бэлтгэсэн нийт 12 кг мах муудаж, үнэр орсон байсныг улсын байцаагчийн 32-02-374/250, 32-02-374/251 дугаар актаар хураан авч газар дээр нь устгасан.
3.а. Нийслэлд баригдаж буй зөрчилтэй барилга - НЗД-ын удирдлагын зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу НЗД-ын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат даргын баталсан удирдамжаар “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барьж байгаа зөрчилтэй барилга, газар шорооны ажилд /ухсан нүх/ “Барилгын тухай”, “Хот байгуулалтын тухай”, “Эрчим хүчний тухай” хуулиуд болон НИТХ-ын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийн байдалд НМХГ, НОБГ, УБХЦГ, НЕТГ, “УБЦТС” ХК хамтран гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, үүсч болзошгүй эрсдэл, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гаргасан этгээдэд хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцох, барилга угсралтын ажлыг зогсоох, цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлах зэрэг арга хэмжээг авч ажиллалаа. Гүйцэтгэлийн шалгалтын хүрээнд зөрчлөө арилгаж НЕТГ-аас БУАЭҮЗ авсан 7 ААН, БУА бүрэн зогссон 47, цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарласан 6, шинээр нэмэгдсэн 5 барилга байгууламж байсанд улсын байцаагчын 4 акт, 1 албан шаардлага, 28 мэдэгдэх хуудсыг захиалагч иргэд, ААН, гүйцэтгэгч компаниудад өгч “Барилгын тухай” хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.2 дах заалтын дагуу нийт 16.5 сая төгрөгийн торгууль шийтгэврийн арга хэмжээ авч ажилласан.  
            д/д Дүүрэг Нийт Зөрчлөө арилгасан Цахил
гаан хязгаар
ласан
Өмнө нь өгсөн актын дагуу зогссон Шинээр нэмэгдсэн
1 Баянзүрх 20 2 1 14 3
2 Хан-Уул 15 3 2 8  
3 Сонгинохайрхан 15 4 1 7 1
4 Сүхбаатар 1 - - -  
5 Баянгол 27 - 2 15 1
6 Чингэлтэй 2 - - 2  
7 Налайх 1 1 - -  
8 Багануур 3 - - -  
Дүн 83 10 6 47 5
Нийт 83 барилга байгууламж, нүх ухсан байна.
 3.б. НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу БЗД-ийн 3 дугаар хороо, Улсын нэгдсэн 2 дугаар эмнэлгийн болон орон сууцны 32 дугаар байрны зүүн талд баригдаж байгаа “Дорнын их гэгээ” ХХК-ийн үйлчилгээний заалтай, орон сууцны барилгын зураг төсөл, бичиг баримт, угсралтын байдалд 2015 оны 08 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ. Тус барилга нь Нийслэлийн Засаг даргын 2012.01.20-ны өдрийн А/38 дугаар захирамжаар олгосон газар дээр “Согоо нуур” ХХК-ийн захиалгаар “Ричо наран” ХХК-д RC-01/15 дугаартай боловсруулсан ажлын зургийн дагуу тэнхлэгээрээ 30.8х15.0 м хэмжээтэй, зоорьтой, 3 давхар төмөр бетон цутгамал араг бүтээцтэй, 8 айлын орон сууцны барилгыг “Томо бьюлдинг” ХХК угсарч  байна. Мөн НЕТГ-аас 2015.06.18-ны өдөр /0001398/, №196/2015 дугаар БУАЭҮЗ-ийг 2016.09.10-ны өдрийг хүртлэх хугацаагаар олгосон, холбогдох байгууллагуудаас техникийн нөхцлүүдийг гаргуулсан, инженер геологийн дүгнэлтийг “Бар инж гео” ХХК-д Архив №635-ыг үндэслэн  гаргасан байна. Одоогийн байдлаар тус барилгын зоорийн давхар цутгагдаж дууссан, 1 дүгээр давхрын багана, дам нуруунуудын хэв хашмал, арматурчлалын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд угсралтад чанарын зөрчил илрээгүй болно.
3.в. НЗД-ын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу БЗД-ийн нутаг дэвсгэр, Бага тэнгэрийн амны баруун талд барьсан хашаа, барилгын газар шорооны ажлын байдалд 2015.08.14-ний өдөр Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Энхжаргал, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Л.Бямбадорж нар тус газарт цемент бетон хучилттай автозамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэгч “Хүслэн бүтээмж” ХХК-ий захирал С.Бямба-Очирыг байлцуулан газар дээр нь үзлэг шалгалтыг хийлээ. Шалгалтын явцад барилгын талбайд авто замын хөрс хуулалт, асгаас, тэгшилгээ, нягтруулалт зэрэг газар шорооны ажлууд хийгдэж байсан. Хяналт шалгалтаар:
Барилгыг ажлыг батлагдсан ажлын зураггүй, авто замын угсралтын ажлын зураг төсөл байгаа боловч магадлал хийлгээгүй, холбогдох баримт бичгийн бүрдэл дутуу байгаа нь “Барилгын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2 дахь заалт, 16 дугаар зүйл 16.6 дахь заалтуудыг зөрчиж байгаа тул 2015.08.18-ны өдрийн улсын байцаагчийн 02-07-388/267 дугаар актаар үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоож, Барилгын тухай хуулийн 26.1.2 дах заалтаар 2 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.
4.Архивын улсын үзлэг -Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийг угтаж Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/44 дугаар “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинээр томилон 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр 4 зорилтын хүрээнд 78 заалт бүхий хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан төлөвлөгөөний биелэлт 85-тай хэрэгжиж байна.
5. БЗД, БНД, НД-ийн зам дагуух худалдаа үйлчилгээний газрын хяналт шалгалтБЗД-ийн 8,10,11,12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ил задгай, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулж буй иргэд, ААН-ийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдлийг бууруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг явуулахад чиглэгдсэн. Шалгалтанд 12 хуушуурын цэг, утсан загасны худалдаа, тарвас, болон самар, жимс, мөөг зарж байсан 8 иргэн, нийт  22 иргэн хамруулан худалдаалагдаж байсан хуушуур, утсан загас, шийгуа зэргээс нийт 10 дээж, хэрэглэж буй багаж, хэрэгсэл, эд зүйлс, ажилчдаас арчдас шинжилгээ нийт 30-ыг авч лабораторийн шинжилгээнд хамрууллаа. Илэрсэн зөрчлийг үндэслэн 2 иргэнд 50.0 төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээ авч барагдуулан 2 иргэний цайны газрыг улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоож, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 5 иргэнд албан шаардлага хүргүүллээ.
БНД-ийн “Гэр хүрээ цогцолбор үйлчилгээ” төслийн үйл ажиллагаа явуулж буй хоол үйлдвэрлэлийн 6, хөхүүрийн айргаар үйлчлэх 3, хүнсний худалдааны 2 цэгийг хамруулан нийт 11 объектод хяналт шалгалтыг хийхэд илэрсэн 36 зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлагыг 6 объектод хүргүүлсэн. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, хоол, хүнсний гаралтай халдвар, хордлого, хордлогот халдвар болон үүсч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Эрсдлээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгуулан “Гэр хүрээ” объектын 18 ажилчдыг хамруулан “Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэрэглээ, тавигдах шаардлага”, “Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага” зэрэг сэдвээр мэдээлэл, зөвлөмжийг өгч, 5 нэр төрлийн 60 ширхэг зөвлөмж тараасан. Шалгалтын явцад илэрч буй зөрчил, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар орон нутгийн “Сүлжээ-3” телевизээр 2 удаа мэдээлэл хийсэн.
НД -ийн 5,6 дугаар хороо, Горхи, Тэрэлжийн уулзвар орчмын нутаг дэвсгэр дээр хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч 40 иргэний үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.  Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд худалдаа үйлчилгээ явуулж байсан 15 зөрчил илрүүлснээс 12 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан, 5 иргэнд “Захиргааны хариуцлагын тухай” хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.5 дах заалтын дагуу тус бүр 25,0 мянган төгрөг, нийт 125,0 мянган төгрөгийн шийтгэвэр ногдуулан зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 2 иргэний сүүдрэвчтэй худалдаа, үйлчилгээг бүрмөсөн зогсоож 4 иргэний хоолны гэрийг буулгаж зөрчлийг газар дээр нь арилгуулсан. Ил задгай амьд малын худалдаа явуулж буй 7 иргэний худалдаалж байгаа малын МЭАЦ-ийн гарал үүслийн гэрчилгээтэй эсэхэд хяналт тавьж 2 иргэнд “МУСЭМХТ” хуулийн 14.1.4 үндэслэн 80,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ ногдуулан мэдэгдэл хүргүүлж нядалгааны газрын хашаанд оруулан байрлуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
     
Танилцсан:
 
Дарга                                                  Л.Эрдэнэчулуун
 
                                                                                                 Хянасан:  
 
ЗХЭЗХНХ-ийн дарга                         М.Баянмөнх
  
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                                      Ш.Уранбилэг  
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээлэл болон
цахим төлбөрийн систем болон шинэчилсэн төлөвлөлтийг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан иргэд, олон нийтэд сурталчилан мэдээлсэн байдал
 
2015 оны 8 дугаар сар 23-ны өдөр
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээлэл болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх бэлтгэлийг хангах зорилгоор 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрөөс олон нийтэд смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, цэнэглэх зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллалаа.
Энэ ажлыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс, НТГ, Улаанбаатар смарт карт ХХК тус тусдаа болон хамтран зохион байгууллаа. Уг ажлын хүрээнд давхардсан тоогоор өдөр тутмын 15 сонин, 7 сайт, 11 телевиз, 3 радиогоор смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, түүнийг цэнэглэх зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд сурталчилан мэдээлсэн. Мөн телевизийн урсдаг зараар шинэ мэдээллийг тухай бүрд нь дамжуулан ажиллав.
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэлийг бууруулах, нийтийн тээврийн чиглэлийн давхцалыг багасгах зорилгоор нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөр, Авто замын газрын дарга Д.Нанзаддорж, Тээврийн газрын дарга Ч.Энхбат, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газрын дарга  газрын  дарга Ч.Жаргалсайхан нар оролцон Хэвлэлийн бага хурлыг 08 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж мэдээлэл өглөө. Мөн Хэвлэлийн бага хурлыг 08 дугаар сарын 16, 18-ны өдрүүдэд дахин зохион байгуулж тодорхой  мэдээлэл хүргэсэн.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхийн хамтаар Улаанбаатар хотын иргэдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ төрлийн багтаамж ихтэй угсраа 20 автобусыг явуулах талаар сурталчлан таниулсан. Угсраа автобусны үйлчилгээ хэвшин ажлын өдөр 18, амралтын өдөр 14 тээврийн хэрэгсэл үйлчилгээнд ажиллаж байна.  
Түүнээс гадна нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн Тээврийн газраас бэлтгэлийг хэрхэн хангагдсан талаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэгч 21 ААНБ-ын 24 баазад 08 дугаар сарын 14-ний өдөр ажилтан ажиллагсдаа хуваарилан ажиллуулж тэдэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. Эдгээр ажилтнуудын үүрэг даалгаврын биелэлт болон ААНБ-ын бэлтгэл хангасан байдлын гүйцэтгэлийг шалгах үүрэг бүхий тус газрын орлогч дарга, 6 хэлтсийн дарга нар мөн хуваарийн дагуу ажиллаж бэлтгэлийг бүрэн хангууллаа.
Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллийг хүргэхийн зэрэгцээ нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийн чиглэлийн өөрчлөлтийг зураглалаар харуулсан брошурын эхийг бэлтгэн нийтдээ 110000 ширхэгийг хэвлүүлэн 90000 орчимыг тараагаад байна. Үүний 50000 ширхэгийг тус газар зардлын хариуцан Адмон компаниар хэвлүүлсэн ба 60000 ширхэгийг нь Улаанбаатар смарт карт ХХК өөрийн зардлаар хэвлүүлэв. Эдгээр брошурыг   ачаалал ихтэй автобусны 51 зогсоол дээр тус газрын 51 ажилтан хариуцан 4 өдөр иргэд, зорчигчдод тарааж таниулахын хамт мэдээлж сурталчлах ажлыг мөн хийлээ.  Үүнээс гадна Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүд, хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай уялдуудан зарим их дээд сургуулийн хичээлийн байруудаар, нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэгч 21 ААНБ-ын ажилтан, жолооч нараар тус тус тараалган нийтэд хүргээд байгаа ба 20000 гаруй ширхэгийн үлдэгдэлтэй байна. Энэхүү брошуртай хамт карт борлуулах цэгүүдийн байршлыг хэвлүүлэн тарааж байгаа болно.
Мөн иргэд автобусны зогсоолоос тухайн чиглэлийн талаар мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн тус газрын хөрөнгөөр уг зогсоолыг дайран өнгөрөх чиглэлийн зураглалыг хэвлүүлэн JCDecuax компанийн хөрөнгөөр тохижуулан байгуулсан автобусны 109 зогсоолын сурталчилгааны шилэн самбарт байрлуулах ажлыг компани өөрөө хариуцан хийж дуусгаад байна.
 
Шинэчилсэн төлөвлөлтөөр их багтаамжийн автобусны үндсэн 69 чиглэлд 996 тээврийн хэрэгсэл ажиллах бөгөөд үүнээс 20 угсраа автобус, 40 троллейбус, 896 их багтаамж, 40 дунд багтаамжийн автобус иргэдэд үйлчлэх юм. Таван цэгт шинэ чиглэл нээж, 20 угсраа, 30 дунд багтаамжийн шинэ автобусаар парк шинэчлэлт хийгдээд байна.
Энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхлэх нийтийн тээврийн шинэ сүлжээ дараах байдлаар төлөвлөгдөөд хэрэгжиж байна. Үүнд:
 
- Тойргоор явах чиглэлүүд буюу хотын баруун тойрог “3,4-р хороолол-Нарны гүүр-ТЭЦ3-Саппоро”, их тойрог “Баруун 4 зам - Их тойруу - Зүүн 4 зам - Нарны зам”, зүүн тойрог “Монелийн 38- Офицеруудын ордон-Сансар”, хойд буюу “Баянхошуу-3.4-р хороолол-Өнөр хороолол /араар/-ГТЛ”, Хасбаатарын гудамж буюу 6-р бичил хороолол, 2 Хутагтын гудамж, Сөүлийн гудамжийг хотын төв хэсэгтэй холбосон “Гэмтлийн эмнэлэг-Хасбаатарын гудамж-Ард кино театр-Сөүлийн гудамж” зэрэг 5 тойрог чиглэлд 80 их багтаамжийн автобус
- Тууш буюу хотын баруун зүүн хэсгийг шууд холбосон /дамжин суултгүй явах/ хэвтээ тэнхлэг /авто зам/ дагуу үйлчлэх 7 чиглэлд 170 их багтаамжийн автобус,троллейбус, үүнээс 20 багтаамж ихтэй угсраа автобус
- Тууш буюу хотын хойд урд хэсгийг шууд холбосон /дамжин суултгүй явах/ босоо тэнхлэг дагуу үйлчлэх 4 чиглэлд 72 их багтаамжийн автобус
- Богино эргэлтийн буюу хотын алслагдсан баруун хэсгийн иргэдийг 5 шар, Саппоро хүртэл, зүүн хэсгийн иргэдийг Офицеруудын ордон, Дүнжингарав худалдааны төв хүртэл богино эргэлтээр үйлчлэх 6 чиглэлд 52 их багтаамжийн автобус
- Хот орчмын буюу Шаргаморьт, Городок, Тэрэлж, Налайх, Өлзийт, Туул тосгон, Санзай, Найрамдал зуслан, Био комбинат, Эмээлт, Хонхор, Мал бордох,Баруун түрүү зэрэг 13 чиглэлд 68 их багтаамжийн автобус үүнээс 30 дунд багтаамжийн автобус
- Бусад буюу хуучин маршрутаараа үйлчлэх 30 чиглэлд 500 их багтаамжийн автобус тус тус үйлчилгээнд ажиллана.
            Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүдийн тоо 322, картаар зорчиж байгаа иргэдийн тоо 224000 болоод байна. Мөн Скайтел компанийн карт борлуулалтын 120 цэгийг ашиглан ЗТН-ийн ажиллагсад дарт борлуулалтыг хийж эхлээд байна.
            Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлт, цахим төлбөрийн систесийн талаарх хэвлэлийн мэдээллийг тухай бүрд нь шинэчлэн өгч байна.         
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээлэл болон
цахим төлбөрийн систем болон шинэчилсэн төлөвлөлтийг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан иргэд, олон нийтэд сурталчилан мэдээлсэн байдал
 
2015 оны 8 дугаар сар 23-ны өдөр
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээлэл болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх бэлтгэлийг хангах зорилгоор 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрөөс олон нийтэд смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, цэнэглэх зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллалаа.
Энэ ажлыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс, НТГ, Улаанбаатар смарт карт ХХК тус тусдаа болон хамтран зохион байгууллаа. Уг ажлын хүрээнд давхардсан тоогоор өдөр тутмын 15 сонин, 7 сайт, 11 телевиз, 3 радиогоор смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, түүнийг цэнэглэх зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд сурталчилан мэдээлсэн. Мөн телевизийн урсдаг зараар шинэ мэдээллийг тухай бүрд нь дамжуулан ажиллав.
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэлийг бууруулах, нийтийн тээврийн чиглэлийн давхцалыг багасгах зорилгоор нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөр, Авто замын газрын дарга Д.Нанзаддорж, Тээврийн газрын дарга Ч.Энхбат, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газрын дарга  газрын  дарга Ч.Жаргалсайхан нар оролцон Хэвлэлийн бага хурлыг 08 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж мэдээлэл өглөө. Мөн Хэвлэлийн бага хурлыг 08 дугаар сарын 16, 18-ны өдрүүдэд дахин зохион байгуулж тодорхой  мэдээлэл хүргэсэн.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхийн хамтаар Улаанбаатар хотын иргэдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ төрлийн багтаамж ихтэй угсраа 20 автобусыг явуулах талаар сурталчлан таниулсан. Угсраа автобусны үйлчилгээ хэвшин ажлын өдөр 18, амралтын өдөр 14 тээврийн хэрэгсэл үйлчилгээнд ажиллаж байна.  
Түүнээс гадна нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн Тээврийн газраас бэлтгэлийг хэрхэн хангагдсан талаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэгч 21 ААНБ-ын 24 баазад 08 дугаар сарын 14-ний өдөр ажилтан ажиллагсдаа хуваарилан ажиллуулж тэдэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. Эдгээр ажилтнуудын үүрэг даалгаврын биелэлт болон ААНБ-ын бэлтгэл хангасан байдлын гүйцэтгэлийг шалгах үүрэг бүхий тус газрын орлогч дарга, 6 хэлтсийн дарга нар мөн хуваарийн дагуу ажиллаж бэлтгэлийг бүрэн хангууллаа.
Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллийг хүргэхийн зэрэгцээ нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийн чиглэлийн өөрчлөлтийг зураглалаар харуулсан брошурын эхийг бэлтгэн нийтдээ 110000 ширхэгийг хэвлүүлэн 90000 орчимыг тараагаад байна. Үүний 50000 ширхэгийг тус газар зардлын хариуцан Адмон компаниар хэвлүүлсэн ба 60000 ширхэгийг нь Улаанбаатар смарт карт ХХК өөрийн зардлаар хэвлүүлэв. Эдгээр брошурыг   ачаалал ихтэй автобусны 51 зогсоол дээр тус газрын 51 ажилтан хариуцан 4 өдөр иргэд, зорчигчдод тарааж таниулахын хамт мэдээлж сурталчлах ажлыг мөн хийлээ.  Үүнээс гадна Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүд, хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай уялдуудан зарим их дээд сургуулийн хичээлийн байруудаар, нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэгч 21 ААНБ-ын ажилтан, жолооч нараар тус тус тараалган нийтэд хүргээд байгаа ба 20000 гаруй ширхэгийн үлдэгдэлтэй байна. Энэхүү брошуртай хамт карт борлуулах цэгүүдийн байршлыг хэвлүүлэн тарааж байгаа болно.
Мөн иргэд автобусны зогсоолоос тухайн чиглэлийн талаар мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн тус газрын хөрөнгөөр уг зогсоолыг дайран өнгөрөх чиглэлийн зураглалыг хэвлүүлэн JCDecuax компанийн хөрөнгөөр тохижуулан байгуулсан автобусны 109 зогсоолын сурталчилгааны шилэн самбарт байрлуулах ажлыг компани өөрөө хариуцан хийж дуусгаад байна.
 
Шинэчилсэн төлөвлөлтөөр их багтаамжийн автобусны үндсэн 69 чиглэлд 996 тээврийн хэрэгсэл ажиллах бөгөөд үүнээс 20 угсраа автобус, 40 троллейбус, 896 их багтаамж, 40 дунд багтаамжийн автобус иргэдэд үйлчлэх юм. Таван цэгт шинэ чиглэл нээж, 20 угсраа, 30 дунд багтаамжийн шинэ автобусаар парк шинэчлэлт хийгдээд байна.
Энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхлэх нийтийн тээврийн шинэ сүлжээ дараах байдлаар төлөвлөгдөөд хэрэгжиж байна. Үүнд:
 
- Тойргоор явах чиглэлүүд буюу хотын баруун тойрог “3,4-р хороолол-Нарны гүүр-ТЭЦ3-Саппоро”, их тойрог “Баруун 4 зам - Их тойруу - Зүүн 4 зам - Нарны зам”, зүүн тойрог “Монелийн 38- Офицеруудын ордон-Сансар”, хойд буюу “Баянхошуу-3.4-р хороолол-Өнөр хороолол /араар/-ГТЛ”, Хасбаатарын гудамж буюу 6-р бичил хороолол, 2 Хутагтын гудамж, Сөүлийн гудамжийг хотын төв хэсэгтэй холбосон “Гэмтлийн эмнэлэг-Хасбаатарын гудамж-Ард кино театр-Сөүлийн гудамж” зэрэг 5 тойрог чиглэлд 80 их багтаамжийн автобус
- Тууш буюу хотын баруун зүүн хэсгийг шууд холбосон /дамжин суултгүй явах/ хэвтээ тэнхлэг /авто зам/ дагуу үйлчлэх 7 чиглэлд 170 их багтаамжийн автобус,троллейбус, үүнээс 20 багтаамж ихтэй угсраа автобус
- Тууш буюу хотын хойд урд хэсгийг шууд холбосон /дамжин суултгүй явах/ босоо тэнхлэг дагуу үйлчлэх 4 чиглэлд 72 их багтаамжийн автобус
- Богино эргэлтийн буюу хотын алслагдсан баруун хэсгийн иргэдийг 5 шар, Саппоро хүртэл, зүүн хэсгийн иргэдийг Офицеруудын ордон, Дүнжингарав худалдааны төв хүртэл богино эргэлтээр үйлчлэх 6 чиглэлд 52 их багтаамжийн автобус
- Хот орчмын буюу Шаргаморьт, Городок, Тэрэлж, Налайх, Өлзийт, Туул тосгон, Санзай, Найрамдал зуслан, Био комбинат, Эмээлт, Хонхор, Мал бордох,Баруун түрүү зэрэг 13 чиглэлд 68 их багтаамжийн автобус үүнээс 30 дунд багтаамжийн автобус
- Бусад буюу хуучин маршрутаараа үйлчлэх 30 чиглэлд 500 их багтаамжийн автобус тус тус үйлчилгээнд ажиллана.
            Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүдийн тоо 322, картаар зорчиж байгаа иргэдийн тоо 224000 болоод байна. Мөн Скайтел компанийн карт борлуулалтын 120 цэгийг ашиглан ЗТН-ийн ажиллагсад дарт борлуулалтыг хийж эхлээд байна.
            Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлт, цахим төлбөрийн систесийн талаарх хэвлэлийн мэдээллийг тухай бүрд нь шинэчлэн өгч байна.         
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээлэл болон
цахим төлбөрийн систем болон шинэчилсэн төлөвлөлтийг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан иргэд, олон нийтэд сурталчилан мэдээлсэн байдал
 
2015 оны 8 дугаар сар 23-ны өдөр
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээлэл болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх бэлтгэлийг хангах зорилгоор 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрөөс олон нийтэд смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, цэнэглэх зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллалаа.
Энэ ажлыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс, НТГ, Улаанбаатар смарт карт ХХК тус тусдаа болон хамтран зохион байгууллаа. Уг ажлын хүрээнд давхардсан тоогоор өдөр тутмын 15 сонин, 7 сайт, 11 телевиз, 3 радиогоор смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, түүнийг цэнэглэх зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд сурталчилан мэдээлсэн. Мөн телевизийн урсдаг зараар шинэ мэдээллийг тухай бүрд нь дамжуулан ажиллав.
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэлийг бууруулах, нийтийн тээврийн чиглэлийн давхцалыг багасгах зорилгоор нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөр, Авто замын газрын дарга Д.Нанзаддорж, Тээврийн газрын дарга Ч.Энхбат, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газрын дарга  газрын  дарга Ч.Жаргалсайхан нар оролцон Хэвлэлийн бага хурлыг 08 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж мэдээлэл өглөө. Мөн Хэвлэлийн бага хурлыг 08 дугаар сарын 16, 18-ны өдрүүдэд дахин зохион байгуулж тодорхой  мэдээлэл хүргэсэн.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхийн хамтаар Улаанбаатар хотын иргэдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ төрлийн багтаамж ихтэй угсраа 20 автобусыг явуулах талаар сурталчлан таниулсан. Угсраа автобусны үйлчилгээ хэвшин ажлын өдөр 18, амралтын өдөр 14 тээврийн хэрэгсэл үйлчилгээнд ажиллаж байна.  
Түүнээс гадна нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн Тээврийн газраас бэлтгэлийг хэрхэн хангагдсан талаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэгч 21 ААНБ-ын 24 баазад 08 дугаар сарын 14-ний өдөр ажилтан ажиллагсдаа хуваарилан ажиллуулж тэдэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. Эдгээр ажилтнуудын үүрэг даалгаврын биелэлт болон ААНБ-ын бэлтгэл хангасан байдлын гүйцэтгэлийг шалгах үүрэг бүхий тус газрын орлогч дарга, 6 хэлтсийн дарга нар мөн хуваарийн дагуу ажиллаж бэлтгэлийг бүрэн хангууллаа.
Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллийг хүргэхийн зэрэгцээ нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлтийн чиглэлийн өөрчлөлтийг зураглалаар харуулсан брошурын эхийг бэлтгэн нийтдээ 110000 ширхэгийг хэвлүүлэн 90000 орчимыг тараагаад байна. Үүний 50000 ширхэгийг тус газар зардлын хариуцан Адмон компаниар хэвлүүлсэн ба 60000 ширхэгийг нь Улаанбаатар смарт карт ХХК өөрийн зардлаар хэвлүүлэв. Эдгээр брошурыг   ачаалал ихтэй автобусны 51 зогсоол дээр тус газрын 51 ажилтан хариуцан 4 өдөр иргэд, зорчигчдод тарааж таниулахын хамт мэдээлж сурталчлах ажлыг мөн хийлээ.  Үүнээс гадна Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүд, хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай уялдуудан зарим их дээд сургуулийн хичээлийн байруудаар, нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэгч 21 ААНБ-ын ажилтан, жолооч нараар тус тус тараалган нийтэд хүргээд байгаа ба 20000 гаруй ширхэгийн үлдэгдэлтэй байна. Энэхүү брошуртай хамт карт борлуулах цэгүүдийн байршлыг хэвлүүлэн тарааж байгаа болно.
Мөн иргэд автобусны зогсоолоос тухайн чиглэлийн талаар мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн тус газрын хөрөнгөөр уг зогсоолыг дайран өнгөрөх чиглэлийн зураглалыг хэвлүүлэн JCDecuax компанийн хөрөнгөөр тохижуулан байгуулсан автобусны 109 зогсоолын сурталчилгааны шилэн самбарт байрлуулах ажлыг компани өөрөө хариуцан хийж дуусгаад байна.
 
Шинэчилсэн төлөвлөлтөөр их багтаамжийн автобусны үндсэн 69 чиглэлд 996 тээврийн хэрэгсэл ажиллах бөгөөд үүнээс 20 угсраа автобус, 40 троллейбус, 896 их багтаамж, 40 дунд багтаамжийн автобус иргэдэд үйлчлэх юм. Таван цэгт шинэ чиглэл нээж, 20 угсраа, 30 дунд багтаамжийн шинэ автобусаар парк шинэчлэлт хийгдээд байна.
Энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхлэх нийтийн тээврийн шинэ сүлжээ дараах байдлаар төлөвлөгдөөд хэрэгжиж байна. Үүнд:
 
- Тойргоор явах чиглэлүүд буюу хотын баруун тойрог “3,4-р хороолол-Нарны гүүр-ТЭЦ3-Саппоро”, их тойрог “Баруун 4 зам - Их тойруу - Зүүн 4 зам - Нарны зам”, зүүн тойрог “Монелийн 38- Офицеруудын ордон-Сансар”, хойд буюу “Баянхошуу-3.4-р хороолол-Өнөр хороолол /араар/-ГТЛ”, Хасбаатарын гудамж буюу 6-р бичил хороолол, 2 Хутагтын гудамж, Сөүлийн гудамжийг хотын төв хэсэгтэй холбосон “Гэмтлийн эмнэлэг-Хасбаатарын гудамж-Ард кино театр-Сөүлийн гудамж” зэрэг 5 тойрог чиглэлд 80 их багтаамжийн автобус
- Тууш буюу хотын баруун зүүн хэсгийг шууд холбосон /дамжин суултгүй явах/ хэвтээ тэнхлэг /авто зам/ дагуу үйлчлэх 7 чиглэлд 170 их багтаамжийн автобус,троллейбус, үүнээс 20 багтаамж ихтэй угсраа автобус
- Тууш буюу хотын хойд урд хэсгийг шууд холбосон /дамжин суултгүй явах/ босоо тэнхлэг дагуу үйлчлэх 4 чиглэлд 72 их багтаамжийн автобус
- Богино эргэлтийн буюу хотын алслагдсан баруун хэсгийн иргэдийг 5 шар, Саппоро хүртэл, зүүн хэсгийн иргэдийг Офицеруудын ордон, Дүнжингарав худалдааны төв хүртэл богино эргэлтээр үйлчлэх 6 чиглэлд 52 их багтаамжийн автобус
- Хот орчмын буюу Шаргаморьт, Городок, Тэрэлж, Налайх, Өлзийт, Туул тосгон, Санзай, Найрамдал зуслан, Био комбинат, Эмээлт, Хонхор, Мал бордох,Баруун түрүү зэрэг 13 чиглэлд 68 их багтаамжийн автобус үүнээс 30 дунд багтаамжийн автобус
- Бусад буюу хуучин маршрутаараа үйлчлэх 30 чиглэлд 500 их багтаамжийн автобус тус тус үйлчилгээнд ажиллана.
            Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүдийн тоо 322, картаар зорчиж байгаа иргэдийн тоо 224000 болоод байна. Мөн Скайтел компанийн карт борлуулалтын 120 цэгийг ашиглан ЗТН-ийн ажиллагсад дарт борлуулалтыг хийж эхлээд байна.
            Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний шинэчилсэн төлөвлөлт, цахим төлбөрийн систесийн талаарх хэвлэлийн мэдээллийг тухай бүрд нь шинэчлэн өгч байна.         
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР
Нийслэлийн нийтийн тээвэрт бүртгэл хяналт, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх ажлын талаар олон нийтэд мэдээлсэн мэдээллийн хэвлэгдсэн байдал
Мэдээллийн хэрэгслийн нэр Дугаар хуудас гарчиг агуулага Он, сар,өдөр хандалт
1. “Монголын мэдээ” сонин №117 /4227/ 9 Ухаалга карт 3600 төгрөгөөр худалдаанд гарна “U money” гэх энэхүү картыг иргэд 3600 төгрөгөөр эхний удаад худалдан авах юм байна. 2015.06.15  
2. “Нийслэл таймс” сонин №113 /1563/ 1-5 Нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн системийн удирдлагын төв нээгдлээ Өчигдөр энэ системийн хамгийн чухал нэг хэсэг болох “Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн удирдлагын төв”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. 2015.06.19  
3. “Зууны мэдээ” сонин №125 /5051/ 1-5 Нийтийн тээвэр ухаалаг болсноор өрхийн төсвийг хэмнэнэ 2015.06.19  
4. “Зууны мэдээ” №144 /5070/ 5 Б.Мөнхболор: “Ухаалаг автобус” төсөл энэ сарын 24-нөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Зорчигч өөртөө ойр автобусны буудал дээр байрлах карт борлуулах төвөөс 3600 төгрөгөөр цахим картаа худалдаж авна. 3600 төгрөг нь тухайн картын үнэ. Эхний ээлжинд автобусны буудлуудад 400-500 карт борлуулах цэгийг байгуулж байгаа. 2015.07.20  
5. “Өнөөдөр” №163 /5557/ А-4 Б.Мөнхболор: Долдугаар сарын 24-нөөс иргэд автобусанд карт уншуулж зорчино. 2015.07.20  
6. “Засгийн газрын мэдээ” №133 /157/ 12 “U money” карт гэж юу вэ?   2015.07.20  
7. “Өдрийн сонин” №176 /5128/ 13 Автобусны смарт картыг хэрхэн хэрэглэх вэ? Автобусны смарт картыг худалдах цэгүүд гаднаа “U money” гэсэн хаяг өлгөсөн байх аж. Түц болоод автобусны буудлуудтай ойролцоо дэлгүүрүүдийг карт худалдах, цэнэглэх газруудаар сонгожээ. 2015.07.22  
8. “Өдрийн сонин” №179 /5131/ 1-5 Кондукторууд ирэх лхагва гаригаас картаар үйлчилнэ гэж байв. Автобусны кондуктор “Өглөө ажил дээгүүр дарга нар ирээд явсан. Ирэх долоо хоногийн лхагва гариг хүртэл бэлэн мөнгө хураана” гэж байна лээ. 2015.07.25  
9. “Өдрийн сонин” №180 /5132/ 15 Б.Мөнхболор: Нийтийн тээврийн бүхий л үйл ажиллагаа, орлого шилэн болно. Хамгийн эхэнд нийтийн тээвэртэй холбоотой төсөв санхүү шилэн болох юм. 2015.07.27  
10. “Зууны мэдээ” №150 /5076/ 1 Ц.Түвшинжаргал: Алдаа заасан цахим картыг авсан газартаа бүртгүүлээрэй Иргэдэд зөвлөхөд таны авсан карт ямар нэгэн алдаа заасан бол авсан дүүрэг, хорооныхоо ажилтанд хандаж бүртгэлээ шалгуулаарай гэж зөвлөх байна. 2015.07.28  
11. “Зууны мэдээ” №153 /5079/ 7 Картаа л ав Энүүхэн хил гараад хоёр хөршийнхөө зах руу ороход ийм үйлчилгээ угтдаг. Тэгэхэд яршиг, ядаргаа гэж хэлэлгүй картаа уншуулаад нийтийн тээврээр үйлчлүүлдэг биз дээ. бид 2015.07.31  
12. http://www.news.mn/content/219006.shtml     Хотын дүрмээр амьдарья Автобусны буудлын хажуугаас 3500 төгрөгөөр карт худалдаад авчихад их л хэцүү байгаа юм байх аа. Заавал автобусандаа чихэлдэж, кондуктортой муудалцаж, хүний нүд хариулж байгаад үнэгүй явахыг боддог монгол зан ч тэгнэ л дээ. Тэгээд энэ янзаараа бол Улаанбаатар метротой боллоо гэж бодоход карт уншуулахгүй ээ гээд бас зарга хийх үү? 2015.08.03 Хандалт-21
Санал-5 / Карт хэрэглэх нь соёлтой ч худалдахгүйгээр татварын мөнгөөр картыг нь аваад өгч болохгүй юу? /
 
Дэмжсэн-14 / Картын системтэй болохыг бол дэмждэг. Бусад оронд аль хэдийн нэвтэрсэн, бэлэн мөнгө авч яваад байхгүй амар. /
Дэмжээгүй-2 / Энэ муу АН-н луйвар дуусахгүй юма. Энэ бизнесээр хэн нь цүдийгээд майсайгаад сууж байгаа болдоо. /
13. “Монголын мэдээ” №144 /4254/ 1-3 Автобусанд карт уншуулаад явах гоё юм Цахим төлбөрийн системийг нийтийн тээврийн үйлчилггээнд явж байгаа бүх автобусанд байршуулж “U money” смарт картыг автобусны буудалтай ойролцоо дэлгүүр, үйлчилгээний төвүүдэд худалдаалж байна. Харин зарим хүндрэлийг эс тооцвол автобусанд карт уншуулаад явах гоё юм. 2015.08.04  
14. “Өнөөдөр” №176 /5570/ В-1 30 минутын дотор дараагийн автобусанд суувал үнэгүй зорчино /Ц.Түвшинжаргал Энэ сарын 15-наас хийх үндсэн гурван ажил бий.
1.         Автобусны одоо явж байгаа чиглэлийг өөрчилнө,
2.         Тарифын өөрчлөлт
3.         Дамжин суултын хөнгөлөлт
2015.08.04  
15. http://chuhal.mn/r/48808     30 минутын дотор дараагийн автобусанд суувал үнэгүй зорчино Сонирхуулахад цахим картаар үйлчлүүлсэн иргэд дараагийн автобусанд 30 минутын дотор амжиж суусан тохиолдолд картнаас мөнгө суутгахгүй аж. Гэхдээ энэ нь тодорхой цагуудад мөрдөгдөнө. Тухайлбал, 07.00-09.00, 17.00-19.00 цагийн хооронд энэ журам үйлчилнэ. Харин бусад цагт 20 минутын дотор амжиж суувал үнэ төлбөргүй байхаар зохицуулах асуудлыг хэлэлцэж байгаа гэнэ. 2015.08.04 Хандалт байхгүй
16. “Монголын мэдээ” №145 /4255/ 7 Кондукторууд мэдээллийн ажилтан болжээ Одоогоор кондукторууд иргэдийг нийтийн тээвэрт нэвтэрч эхлээд буй ухаалаг төлбөрийн системд сургах, дадлагжуулах зорилгоор хяналт, мэдээллийн ажилтан хийж байгаа юм 2015.08.05  
17. http://www.shuud.mn/content/read/456669.htm     Бэлэн мөнгөтэй зорчигчид илүү үнэ төлдөг болно Шинэчилсэн төлөвлөлтөөр дамжин суулт хийх иргэдийн төлбөрийн асуудлыг цахим картын системтэй уялдуулж, карттай иргэд 30 минутын дотор 2 дахь зорчилтод үнэгүй явахаар зохицуулах асуудал яригдаж байгаа. Гэхдээ зорчигчдын 80-аад хувь нь сэлгэн сууж байна гэсэн мэдээллийг Смарт карт компаниас өгсөн. Тэгэхээр 30 минутын дотор тэр их ачааллыг дийлэх үү, олонх нь сэлгэж суухаар алдагдалд дээшилвэл яах вэ гээд асуудал байна. Бид саналаа тавьчихсан, албан ёсны шийд гараагүй байна. 2015.08.11 Хандалт-9
Дэмжсэн-1 /монголчууд ч гэсэн үргэлж төр харж үзүэхгүй байна хөнгөлөхгүй байна үнэгүй авах ёстой гэж бэлэнчилж байдгаа болих хэрэгтэй амандаа дандаа л угжтай явлаа одоо болсон/
Дэмжээгүй-7  /Картаас маш ашиг олж байж илүү бүү шуна. Наад картын чинь үнэ 3600 төг биш 250 төгргөөр хийгдэж байгаа шүү дээ. 3600 төгрөгөө 300 төгрөг болго бүү луйвар дээрэм хий.Эсвэл үхэж далд орж гай болохоо боль/
Санал-1 /карт зардаг цэгүүд цөөн, хаана байдаг нь тодорхойгүй байна.Автобусны жолооч зорчигчдыг бүрэн хянах ямар ч боломжгүй тул туулайчлах хүмүүс ихдэх магадлалтай. Тиймээс соц-ийн үеийнх шиг жолооч нарыг микрофонтой болгож, чанга яригчаар зорчигчидтойгоо харьцдаг, шаардлага тавиулдаг, очих, ирсэн буудлуудыг зарлуулдаг байх нь соёлд хэрэгтэй/
18. “Засгийн газрын мэдээ” №151 /175/ 12 Оюутнуудын виза картны захиалга удахгүй эхэлнэ Оюутнууд виза картаа сургуулийнхаа оюутны холбоогоор дамжуулан энэ сарын 25-наас захиалах боломжтой. 2015.08.13  
19. http://www.news.mn/content/219991.shtml     Картгүй зорчигч 1000 хүртэлх төгрөг төлнө Ирэх есдүгээр сарын нэгнээс автобусанд бэлэн мөнгөөр зорчвол 500 төгрөг төлөхгүй, 1000 хүртэлх төгрөг авдаг байхаар шинэ зохицуулалт хийх гэж байгаа ажээ. 2015.08.18 Дэмжсэн-8 /kartaa avahad l boloo sh dee humuus alivaa ymiig sainaar huleej avch hevshuuldeg bsan bol yu gej ingeh be dee manaihan eersdeesee boldog harin kartiig zaaval 3600 gehgui 1000 tugric unetei ch bmaarn ym bna neeree haaya autobus.d suuval baga munge zarah bolomj songolt baih htei gedeg sanal helsen huniig demjiji bna hen ch bsan bus.d suugad 2 talaa teleh shaardlaga gardag biz de
автобусанд ороход хүртэл карт нь хамаагүй амар юм билээ, цүнх түрийвчнээсээ ч гаргах хэрэггүй далдаас уншчихаж байна лээ. ёстой
20. http://www.mminfo.mn/content/78318.shtml?alias=society     Картгүй иргэд 1000 төгрөгөөр зорчих гэнэ Иргэдийн нуруун дээр нэмэгдэж байгаа нийтийн тээвэртэй холбоотой дараагийн ачаа нь ирэх сарын 01-нээс U Money картгүй, бэлэн мөнгөөр зорчих иргэдээс 1000 хүртэлх төгрөгийн төлбөр авах явдал. Гэхдээ энэ шийдвэр эцсийн байдлаар батлагдаагүй гэв. 2015.08.19 Хандалт байхгүй
21. http://www.topnews.mn/news/news-detail/community/854/     Цахим картаа аваагүй бол 1000 төгрөгөөр зорчино Нийслэлийн тээврийн газраас ирэх сарын 1-нээс автобусанд бэлэн мөнгөөр зорчвол 500 төгрөг төлөхгүй, 1000 төгрөг төлдөг байхаар шинэ зохицуулалт хийхээр болсон байна. Учир нь, нийтийн тээврийн шинэчлэлийн хүрээнд иргэн бүрийг “U-money” карттай болгохшаардлагатай байгаа аж 2018.08.19  
 
Нийслэлийн нийтийн тээвэрт бүртгэл хяналт, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх ажлын талаар олон нийтэд мэдээлсэн байдал
“Ухаалга автобус” төслийн тухайд
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл Мэдээлэл өгсөн албан хаагч Огноо
1. “Today.mn” ОНХА 2015.06.04
2. “HD Монгол”ТВ ОНХА 06.08
3. “NTV”ТВ Хэлтсийн дарга Г.Доржпалам 06.08
4. “MNS”ТВ ОНХА 06.12
5. “Монголын радио” ОНХА 06.15
6. “UBS”ТВ Орлогч дарга О.Түшиг 06.22
7. “Үндэсний радио” Хэлтсийн дарга Г.Доржпалам 2015.06.24
8. “Өнөөдөр” сонин ОНХА 2015.06.26
9. МҮРадио   2015.07.03
10. “Шинэ дэлхий”ТВ   07.16
11. “UBS”ТВ Орлогч дарга О.Түшиг 07.18
12. “NTV”ТВ Хэлтсийн дарга Г.Доржпалам 07.18
13. “ТМ”ТВ ОНХА 07.20
14. “ТВ-10”ТВ ОНХА 07.22
15. “Ард түмний телевиз”ТВ ОНХА 07.24
16. FM 96.3 Байцаагч Ш.Ганхуяг 2015.08.11
17. FM 96.3 Байцаагч С.Оюун-Эрдэнэ 08.18
18. Молор ТВ Ахлах мэргэжилтэн Б.Одгэрэл 08.20
 
“Ухаалаг төсөл”-ийн талаар хэвлэлийн хурал зохион байгуулсан ба хэвлэлийн бага хуралд 12 телевиз, 2 радио, 5 сонин, 2 сайт, 1 агентлаг оролцон мэдээлэл авсан болно. /05 сар/ 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоо хадгалах зориулалттай өрхийн хэмжээний 2910 тн-ийн багтаамж бүхий 226 зоориос гадна 68 аж ахуйн нэгж, иргэний нийт 82972 тн-ийн багтаамж бүхий 119 төвлөрсөн болон томоохон зоориуд байна. /нийт 85882 тн багтаамжтай/ Энэ нь нийслэлийн хүн амын төмс, хүнсний ногооны жилийн хэрэгцээний 55.6%-ийг хадгалах боломжтой. (Хэрэгцээ: төмс 64210.7 тн, хүнсний ногоо 90140 тн, бүгд 154350тн) Энэ жилийн ургацтай харьцуулахад нийслэлд орж ирэх төмс, хүнсний ногооны ургацын 71,4 %-ийг хадгалах боломжит нөөц байна.   Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Яам, Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газартай хамтран 2015 оны  ургац хураалт, зоорийн хангамж, нийлүүлэлт, төмс, хүнсний ногоо хүлээн авах бэлтгэл ажлыг шалгахаар удирдамж боловсруулж байна. 70
2  
Нийслэлийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоог нөөцлөх агуулах, зоорийн хэвийн нөхцөлийг хангуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.
 
Засгийн газраас 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр “Мал аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах зарим арга хэмжээ”-ний тухай 292 дугаар тогтоолыг баталсны дагуу Нийслэлийн  засаг даргын 01 тоот албан  даалгаврыг мал бүхий дүүргүүдийн удирдлагад  7 дугаар сарын 27-ны өдөр хүргүүлж, биелэлтийг хангуулахаар  ажиллаж байна. Мал бүхий  дүүргүүдэд  аюулгүйн нөөцөд  бүрдүүлэх өвс тэжээлийн хэмжээг тооцон  хүргүүлсэн ба  Нийслэлийн Онцгой байдлын хэлтэс болон  дүүргээс санал авч,нэгтгэн  өвөлжилтийн бэлтгэл хангах  ажлын төлөвлөгөөг боловсруулаа..Нийслэлийн хэмжээнд 270 сая төгрөгийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэхээс, мал бүхий  дүүргүүдээс өөрсдийн нөөцөөр  120 сая төгрөгийн өвс, тэжээл бэлтгэх боломжтой бөгөөд  нийслэлээс 150 сая төгрөгийн санхүүжилт нэмж гаргах зайлшгүй шаардлагатай тооцоо гарч байна.
  Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсрууллаа.
Зах зээлийн ханшаар нэг тонн өвс 250 мянга, нэг тонн тэжээл 500 мянган төгрөгийн ханштай байна. Багануур, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргээс хадлан бэлтгэх газар нутаг,техник тоног төхөөрөмж дутагдалтай. Налайх дүүргээс "Алтан тариа"-ХХК-н тэжээлийн үнэ нэмж байгааг тогтвортой байлгах талаар арга хэмжээ авах , Багануур, Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэг өвс, тэжээл хадгалах агуулах,саравч хэрэгтэй байгаа зэрэг  асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр саналаа ирүүлсэн. Нийслэлийн хэмжээнд бороо багатай ,гандуу байсан нь хадлан бэлтгэхэд хүндрэл үүсгэж дүүргүүдийн хэмжээнд өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр муу, өвс, тэжээлийг хадгалах, агуулах савгүй, хадлан бэлтгэх талбай жил бүр багасаж, отрын бэлчээр, нутаггүй болж байгаа зэрэг нийтлэг бэрхшээлтэй асуудлууд байна.   Оторлох боломжтой аймаг сумтай гэрээ байгуулах,  бага оврын трактор зээлээр олгох зэрэг ажлыг “Мал аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах төлөвлөгөө”-ний төсөлд тусган боловсруулж, Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна. 50

 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙНЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
 ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэллийн худалдан авах ажилгааны газар
      Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                               2015.08.20                                                                                                        
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу
хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг даалгавар : Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын чанарт анхаарч эрчимжүүлэх, тендер сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон эхлээгүй байгаа ажлуудыг цаашид үргэлжлүүлэхгүй болж байгаа тул ажлыг зосоох
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь 2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр нийслэлийн засаг даргын санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч  Н.Батаагийн өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу хөрөнгө оруулалтын ажлыг үргэлжлүүлэхгүй зогсоосон.
 
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжиж буй нийт 147 төсөл арга хэмжээнээс
-       Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ – 2
-       Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ – 127
-       Он дамжин хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ – 18
Төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээнүүд зарлагдахгүй байаа гол шалтгаан нь: НХААГ-т хэрэгжиж буй ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахад газар олголт хийгдэхгүй, захиалагчаас зураг төсөв ирээгүй, батлагдсан төсөв хүрэлцээгүй зэрэг шалтгааны улмаас тендер зарлах нөхцөл хангагдахгүй байна.
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжиж буй зарлагдсан төсөл арга хэмжээ удаашралтай байгаа шалтгаан нь НХААГ-т хэрэгжиж буй ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах явцад Сангийн яам, Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Шүүх зэрэг газруудад гомдол гарсантай холбоотой тендерийн явц удаашралтай байна.
 Үүнд: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2015 оны 01 дүгээр сараас 08 дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртлэх хугацаанд Монгол улсын Сангийн Яам-18 гомдол, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар-2 гомдол, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх- 4 гомдол тус хандаж гарсан байна.
 
 
  
  Ажлын явцын утга Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Дүүргийн өөрийн төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ  
Нийт
  Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг Ажлын тоо Батлагдсан төсөвт өртөг
  1 2 3 4 5 6 7 8
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа 68 46.3% 65,685,881.40 75 80.65% 33,272,945  
143
98,958,826.4
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа ажлууд 42 28.6% 9,885,581.00 8 8.60% 1,837,300 50 11,722,881.0
Зарласан ажлууд 2 1.4% 480,000.00 5 5.38% 6,222,300 7 6,702,300.0
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 35 23.8% 12,429,300.00 5 5.38% 3,030,826 40 15,460,126.0
ДҮН 147 100.0%  88,480,762,40 93 100.00% 44,363,372  
240
132,844,133.4
                   
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
                                БОЛОВСРУУЛСАН:        
                                ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                      М.ГЭРЭЛТУЯА
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
1
 

Холбогдох байгууллагууд
Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт карт нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан смарт картаар хэрхэн үйлчлүүлэх, картыг худалдаалах цэг, зэрэг үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан мэдээллэх. 1.   Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газраас хэрэгжүүлж буй Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд  152 хороонд Хадгаламж зээлийн хоршоод байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Улаанбаатар смарт карт ХХК-д хүсэлт гаргасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Ц.Буяндалай, Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын дарга Г.Гэрэлмаа, Улаанбаатар смарт карт ХХК-ны захирал нар уулзалт хийж, ХЗХ-д дээр карт цэнэглэх болон борлуулах төхөөрөмжийг суулгуулахаар гэрээ хийгдсэн юм. Үүний дагуу Баянзүрх дүүрэгт 11, Налайх дүүрэгт 1, Чингэлтэй дүүрэгт 11, Сонгинохайрхан дүүрэгт 10, Хан-Уул дүүрэгт 14, Баянгол дүүрэгт 1, Сүхбаатар дүүрэгт 5, нийт 53 төхөөрөмжийг байрлуулж үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. Цаашид 12 төхөөрөмж байрлуулахаар гэрээ хийгдсэн байгаа бөгөөд боломжтой цэгээ судлан төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.
 
2.    Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар нь “Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 80 төв”-үүдээр дамжуулан оюутны нийтийн тээвэрт зорчих виза картны борлуулалт хийх талаар Улаанбаатар смарт ХХК-тай 2015 оны 08 сарын 10-ны уулзалт зохион байгуулан ажиллалаа.
     Дээрх асуудалтай холбогдуулан Улаанбаатар Смарт карт ХХК-тай хамтран их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн сургалтын албаны дарга, багш нартай санал солилцох уулзалтыг 2015 оны 08 сарын 17-ны өдөр  зохион байгуулав.
Тус уулзалтаар :
1.“ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ”-үүдээр дамжуулан оюутны нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих виза картыг борлуулах
2. 2014-2015 оны хичээлийн жилд оюутны нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих карт нь 8900 төгрөгийн үнэтэйгээр Монголын оюутны холбооноос тараагдсан байна. 2015-2016 оны хичээлийн жилд нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих Улаанбаатар смарт карт нь 3200 төгрөгөөр борлуулалтанд түгээгдэхээр болсон тул Монголын оюутны холбооноос урьдчилан авсан карт захиалгын асуудлыг шийдвэрлэж өгөх
3.Оюутны нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих карт нь өдөрт 2 удаа зорчих хязгаарлалттай байгаа нь тухайн оюутныг хичээлээс гадуурх сургалтад хамрагдах, дадлага хийх, хотын захаас 1 талдаа 2 удаа дамжин зорчих зэргийг тооцоолоогүй  байгааг судлан, оюутны зорчих эрхийг өдөрт 4-6 болгох гэсэн саналуудыг гаргасан.
 Саналуудыг шийдвэрлэх боломжийг судлан, дэмжиж өгөх хүсэлтийг Нийслэлийн засаг даргын санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа, Нийслэлийн засаг даргын орлогч Н.Гантөмөр, Нийслэлийн тээврийн газар зэрэгт хүргүүлэн ажиллаа.
 
 
     
 
                                                                       Хянасан: ХЭА-ны дарга                            Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                           Н.Одонтуяа
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР

Тус газарт холбоотой үүрэг өгөгдөөгүй болно.


Тайлбар бичсэн:
Тамгын хэлтсийн мэргэжилтэн А. Амарсүх
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох
нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүллэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100%
1 Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдвэрлэлийн  талбайд таригдсан модны усалгаа, шохойдолт, хэлбэржүүлэлт болон өвс хадах, хог ургамал цэвэрлэх ажлууд тогтмол хийгдэж байна. - - Графикийн дагуу арчилгааны ажлыг хийх 100%
2 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайд Сөүл хотын захиргаанаас хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил бүрэн дуусч, 2015 оны 8 сарын 25-ны өдөр албан ёсоор хүлээлгэн өгөхөөр боллоо.  - - Тоглоомын талбайг хүлээн авах 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Ч.МЯГМАРДУЛАМ
Тус газарт холбогдох заалт байхгүй байна.Тайлант хугацаанд тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 


2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР-т тус газарт хамаарах заалт байхгүй болно.

ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.БАТЖАРГАЛ