Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-08-24 15:35:46
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НБГ, Дүүргүүдийн ЗДТГ 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
2 ЗАА
 
Өвөлжилтэй холбоотой асуудлаар Засаг дарга нарын саналуудыг судалж, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулах.  14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
3 НМХГ, НЕТГ, НӨХГ Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах, эдгээр барилгад НМХГ, НЕТГ, НӨХГазрууд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалтыг сайтар зохион байгуулж  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулах. 3 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
4 НЕТГ, НХОГ, НМХГ Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Москва хорооллын 9 дүгээр байрны гадна талын өнгөлгөөний тоосгон хана нурсан асуудлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд яаралтай арга хэмжээ авч 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
5 ЗАА, Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл  Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар нийтийн эзэмшилийн тохижуулсан гудамж талбайд инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил хийсэн байгууллага нөхөн сэргээлтийн ажлаа хийж тохижуулсан эсэх талаар хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, зөрчил гаргасан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцож ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
6
 
 
 
Налайх дүүргийн ЗДТГ Нийслэлийн Налайх дүүргийн шинэ налайх хорооллын автобусны зогсоол, болон ундны усны асуудлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх. 14 НЗДТГ
7
 
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл
 
Нийслэлийн Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн Дарь эхийн замыг нөхөх ажлыг зохион байгуулах.
 
14
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
8 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. 14 НЗДТГ
9 ЗАА Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№11

 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах, эдгээр барилгад НМХГ, НЕТГ, НӨХГазрууд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалтыг сайтар зохион байгуулж  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулах  
 
 
Кадастрын хэлтэс
Б.Загдсамбар
          Батлагдсан удирдамжийн дагуу 2015.08.19-ны өдөр НӨХГ, НМХГ, НЕТГ, НБОНХГ, БХУДЦГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтарсан ажлын хэсэг газар дээр нь очиж шалгалаа. Уг ажлын хэсэгт НӨХГ-ын орлогч дарга Т.Энхтуяа, кадастрын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Батчимэг, ХУД-ийн ӨГХА-ны дарга Л.Отгонбаатар нар оролцон ажилалаа.
          Шалтгалтанд хамрагдсан газрууд нь БОНХЯ-аас газар ашиглах зөвшөөрөлтэй байсан болно.
100
   
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
 
 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
          НӨХГ-ын даргын 2015 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/268 тоот тушаалаар Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх салбар комисс байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 7 хоног бүрийн мягмар гаригт тогтмол хуралдан улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын явцын талаар хэлэлцэн, цаашид хийгдэх ажлуудын талаар үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна.
          Мөн ажил эрчимжүүлэх зорилгоор нийслэлд 1 гэрээт ажилтан, дүүрэг тус бүрт 1 ажилтанг үндсэн ажлаас нь түр чөлөөлөн ажиллуулж байгаагийн зэрэгцээ архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын чиглэлээр арга зүйн заавар зөвлөгөө авах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд Архивын ерөнхий газрын мэргэжилтнүүдийг урьж оролцуулсан бөгөөд НӨХГ, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны албаны архив, бичиг хэргийн ажилтнуудыг  хамрууллаа.
          Улсын үзлэгийн хяналтын картыг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу бөглөж Төрийн архивын программд оруулсан болно.
 65
 
Танилцсан:                                                               Ш. Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
 
Хянасан:                                                                    Б. Амаржаргал /ЗУХ-ийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                                           Э. Одонбаяр /ЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
1
 
Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
              Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын даргын тушаалаар Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх байгууллагын комиссын бүрэлдэхүүнийг 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/29 тоот тушаалаар баталж, комиссын хурлыг 3 удаа зохион байгуулан ажиллаж байна. Хурлаар улсын үзлэгт бэлтгэх төлөвлөгөө, шаардагдах төсвийг хэлэлцүүлж, газрын даргын тушаалаар батлуулсан бөгөөд  шалгуур үзүүлэлтийн дагуу холбогдох мэргэжилтэн болон удирдах албан тушаалтнуудад хуваарилан үүрэгжүүлсэн. Хуваарийн дагуу албан хаагчид бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
               2015 оны 08 дугаар сарын 12-ны Баримт бичгийн стандарт 14 хоногийн аяныг зохион байгуулан ажилласан. Мөн төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр байгууллага дотооддоо болон дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.
               2015 оны  2015 оны 08 дугаар сарын 31-ны байдлаар урьдчилсан үзлэгийг байгууллага дотооддоо зохион байгуулж байгаа бөгөөд урьдчилсан үзлэгээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажиллахаар төлөвлөж байна.
2 Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Нийслэлийн Иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд “Харшилгүй, хоггүй нийслэлийн төлөө-Хөдөлмөрийн салбарынхан” уриатайгаар Нийслэлийн хөдөлмөрийн газраас 9 дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийг оролцуулан 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс сарын аян зохион байгуулах ажиллаж байна. дараах ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар:  
Нийслэлийн хөдөлмөрийн газарт бүртгэлтэй ажилгүй болон эмзэг бүлгийн иргэдийг хамруулан нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ургасан зэрлэг ургамал, шарилж луулийг цэвэрлэх ажлыг дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсүүдийн ажлуудтай давхцуулахгүйгээр зохион байгуулан ажиллаж байна. Нэгдсэн мэдээ тайлан 2015 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр гарна.
Налайх дүүрэг: “Харшлын эсрэг- Хөдөлмөрийн салбарынхан”  аяны хүрээнд  Налайх дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс  нь  8 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, гэр хорооллын  гудамж талбайд ургасан шарилж, лууль цэвэрлэх ажлыг 4,5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийг хамруулан  бүртгэлтэй ажилгүй 30 иргэн болон МСҮТ-ийн 30 оуютныг 3 хоногийн хугацаанд ажиллууллаа.
Багануур дүүрэг: Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг хамруулан сарын аяны хүрээнд:
Ø  2015 оны 08 дугаар сарын 14, 21-ний өдрүүдэд Дүүргийн аж ахуйн нэгжийн эзэмшлийн гадна талбай, орон сууцны гадна талбай, гэр хорооллын айл өрхийн хашааны шарилж, луулийн төрлийн ургамалд хадалт тайралт хийж ажилласан.
Багахангай дүүрэг:
Багахангай дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс нь дараах ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Ø  1,2-р хорооны "Хангай парк"-ийн зэрлэг хог ургамлыг түүж цэвэрлэх, зайлуулах, дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн зэрлэг хог ургамал, шарилжыг устгах ажлыг 08 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн хооронд зохион байгуулан ажилласан.
Ø  1-р хорооны 6 байрны нийтийн эзэмшлийн саадны зэрлэг ургамал, шарилж зулгаах ажлыг 8/17- 8/27 хооронд цэвэрлэсэн.
Ø  2-р хорооны цогцолбор байрнаас нийтийн эзэмшлийн зам дагуу ургасан шарилж, зэрлэг ургамал, нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжтай хашааны шарилж түүх ажлыг  8/18- 8/28-ны өдрүүдэд зохион явууллаа.
 
Чингэлтэй дүүрэг: Хороодоос шарилж, лууль, хог хаягдал ихтэй нийтийн эзэмшлийн газрын судалгаа аван шарилж, лууль, хог хаягдлыг зулгааж, цэвэрлэх ажлыг ААНБ-тай хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна.
 
Баянзүрх дүүрэг: Баянзүрх дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс нь  гарын авлага бэлтгэн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад тараан тухайн дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрийн хүрээнд залуучуудын холбоо, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран шарилж зулгаах аяныг эхлүүлэн цэвэрлэх газруудаа хуваарилан ажиллаж байна.
 
Сонгинохайрхан дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс нь “Харшилгүй, хоггүй нийслэлийн төлөө-хөдөлмөрийн салбарынхан” аяны хүрээнд нийтийг хамарсан ажлыг дараах байдлаар зохион байгуулаад байна.Үүнд:
1.Хороодын саналыг үндэслэн зэрлэг ургамал зулгаах цэвэрлэх ажлыг 5, 6, 7, 25 хороод дээр зохион байгуулж  орлого багатай ажилгүй 52 иргэнийг түр ажлын байраар ханган ажилласан.
2.Мөн нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, үерийн далан, суваг шуудуу, гуу, жалганы үүсмэл болон хур хогийг цэвэрлүүлэх ажлыг 23, 22, 5, 31, 4 дүгээр хороод дээр зохион байгуулж ажилгүй 105 иргэнийг хамруулсан.
Ø  Аяны хугацаанд нийт 8 хорооны 157 ажилгүй иргэнийг түр ажлын байраар хангасан байна.
 
Хан-Уул дүүрэг: Зэрлэг ургамал зулгаах, орчны хог хаягдлыг цэвэрлэх шаардлага бүхий нийтийн эзэмшлийн газар талбайн талаар 16 хорооноос судалгаа авч зайлшгүй шаардлага бүхий нийтийн эзэмшлийн газар талбайд Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй “Эко ногоон” бүлгийн иргэдийг оролцуулан ажиллаж байна.
 
 
 
 
                                                                Хянасан: ХЭА-ны дарга                           Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  08 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
8 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Архивын улсын үзлэгт хамрагдахаар байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын баримт бичгийг цэгцлэх, нөхөн бүрдүүлэлт хийх зэрэг ажлыг хийж байна. 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
 
 
 
 
2015 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр тус газарт Нийслэлийн архивын газраас 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй урьдчилсан үзлэг ирсэн бөгөөд үзлэгээр сайн гэсэн үнэлгээг өгч засаж сайжруулах, хийгдэх ёстой ажилд зөвлөгөө өгсний дагуу ажлаа эрчимжүүлэн ажиллаж байна.2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ   ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 09 дүгээр сарын 01
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1  2015-2016 оны хичээлийн жилийн нээлтийн арга хэмжээг дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 07.00-09.00 минутад зохион байгууллаа.
Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн нээлтэд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг, БСШУЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Б.Насанбаяр, Шавь цогцолбор сургуулийн нээлтэд НИТХ-ын төлөөлөгч, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл, Нийслэлийн Боловсролын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Чинтогтох,  Дүүргийн ИТХ-ын дарга Ц.Батхүү нар болон дүүргийн хэлтэс албадын дарга,  мэргэжилтнүүд оролцлоо.
Мөн дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн нээлтэд нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Хурлын төлөөлөгчид, Нийслэлийн Боловсролын газрын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, дүүргийн Засаг даргын орлогч нар, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон хэлтэс, албадын дарга  болон мэргэжилтнүүд оролцсон.
Дүүргийн сургууль цэцэрлэгийн нээлтэд оролцох удирдлагуудад сургууль цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт , 2015-2016 оны хичээлийн жилд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын талаархи мэдээллийг танилцуулж ажилласан.  2014-2015 оны хичээлийн жилд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 сургуульд өргөтгөл, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 сургууль, 1 цэцэрлэгт өргөтгөл баригдахаар тус тус  шийдвэрлэгдсэн. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 цэцэрлэгт 203.2 сая төгрөгийн их засвар  хийгдсэн.Олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын 3 сургууль, 1 цэцэрлэгт 87.0 сая төгрөгийн засвар хийгдсэн.
      100%
2 Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 195 дугаар тогтоол, Ерөнхий сайдын 2015 оны 124 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/509 дүгээр захирамжийн дагуу явагдах Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийг дүүргийн хэмжээнд удирдан зохион байгуулах зорилгоор Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/293 дугаар захирамж гарган ЗДТГ-ын дарга Б.Амартүвшингээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Нийслэлийн салбар комиссоос ирүүлсэн хуваарийн дагуу Дүүргийн салбар комисс нь 123 байгууллагад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, улсын үзлэг явуулах чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. Дүүргийн салбар комиссын хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас дурьдвал:
 -Дүүргийн хэмжээнд хяналт шалгалт явуулах 123 байгууллагын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, комиссын хурлын шийдвэрийг авч, үйл ажиллагаанд нь          хяналт тавин ажиллаж байна.
 • Дүүргийн Тамгын газрын бэлтгэл хангаж ажиллах комиссыг байгуулан, төлөвлөгөөг гаргасан
 • Дүүргийн салбар комисс 2 удаа, байгууллагын комисс 2 удаа, хяналт шалгалт явуулах ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж тухай бүр мэдээллийг авч ажиллаж байна.
 • Дүүргийн Тамгын газрын архивын баримт хадгалах хадгаламжийн санг 24 м.кв 1 өрөөгөөр нэмэгдүүлж, шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг авсан.
 • Архивын баримтад эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийж, тоо бүртгэлийн баримт бичгүүдийг хөтөлж байна.
 • Тамгын газрын хэлтэс албадын мэргэжилтнүүдийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулж, арга зүйн зөвлөгөөг тухай бүр өгч байна.
Мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, сургалт:
 • Хяналт шалгалт явуулах хуваарь, дүгнэх үзүүлэлт аргачлал, бэлтгэл ажлын талаар болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр харьяа байгууллагууддаа мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг цаг тухайд нь өгч ажиллаж байна.
 • Хороодын Иргэдийн нийтийн хурлын тэргүүлэгч, төлөөлөгч нарт 2 удаагийн сургалт /56 ажилтан/
 • Хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч нарт 2 удаагийн сургалт /56 ажилтан/
 • Тамгын газрын дэргэдэх хэлтэс, албадын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад 2 удаагийн сургалт /45 ажилтан/ явуулсан.
 • Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус сургууль, цэцэрлэгүүдийн 120 ажилтанд албан хэрэг хөтлөлт, архивын чиглэлээр сургалт явуулж, улсын үзлэгийн талаар мэдээлэл өгсөн.
 • Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.  
 • Дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд нарт мэдээлэл өгч, Нийслэлийн Архиваас явуулсан сургалтад бүрэн хамруулсан Батлагдсан хуваарийн дагуу дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсэг 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 28-ны өдрийг хүртэл 5 ажлын хэсгийн 20 ажилтан харьяа байгууллагууддаа хяналт шалгалт явуулахаар бэлтгэж байна.
      100%
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                      Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.09.02                                                                                                                                      Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/
1 Сонгинохайрхан дүүрэг нь 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах хуваарийг гаргаж ажиллалаа. Дүүргийн 23 сургууль, 40 цэцэрлэгийн хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд УИХ-ын гишүүн Д.Сумъяабазар, Л.Эрдэнэчимэг, Д.Тэрбишдагва, Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч Д.Авирмэд, Р.Дагва, Д.Энхсайхан, Ш.Одгэрэл, Л.Сайнтөгс, Н.Гантөмөр, СХД-ийн ИТХ-ын дарга Р.Нямбаатар, Дүүргийн Засаг дарга М.Чинболд, Засаг даргын орлогч Б.Батдорж, Ц.Төрхүү, Н.Ганаа, Засаг даргын Тамгын газрын дарга С.Мөнхчулуун болон бусад төлөөлөгчид оролцож, хүүхэд багачууд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид болон эцэг эхчүүдэд “09 дүгээр сарын 01”, “Эрдмийн баяр”-ын мэндчилгээ дэвшүүллээ.
2015-2016 оны хичээлийн жилд тус дүүрэгт төрийн болон төрийн бус өмчийн ÅÁ-ûí 24 ñóðãóóëьд 42344 ñóðàëöàã÷, үүнээс 1 дүгээр ангид 5450 сурагч шинээр элсэн орж байгаа бол 90 öýöýðëýãт 16926 õ¿¿õýä ñóðàëöаж, ерөнхий боловсролын сургуульд 1172 багш, цэцэрлэгт 462 багш ажиллах урьдчилсан мэдээлэлтэй байна.
Энэ жилийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд дүүргийн õýìæýýíä Ерөнхий боловсролын 1 сургууль, бага сургууль-цэцэрлэгийн  цогцолбор 3, мөн 3 цэцэрлэгийн барилга ашиглалтад орох бөгөөд боловсролын салбарт нийт 7296.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр тусган  ажиллаж байна.
      100%
Үүрэг даалгавар-2 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
2 Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/279 дүгээр захирамжаар дүүргийн хэмжээнд тус үзлэгийг зохион байгуулах  “Дүүргийн салбар комисс”-ын бүрэлдэхүүн болон үзлэгт хамрагдах байгууллагуудын жагсаалтыг баталлаа. Дүүргийн хэмжээнд 6 ажлын хэсэг байгуулж 139 байгууллагыг үзлэгт хамруулна. Дүүргийн салбар комиссыг 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй, ажлын хэсгийг 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Урьдчилсан хяналт шалгалтыг 08 дугаар 25 нд эцсийн байдлаар онлайаар хүлээж авсан, дүн мэдээ нь эцэслэгдэж гараагүй байна. Дүүргийн салбар комисс 3 удаа бэлтгэл ажлын талаар хуралдсан. Шалгалтаар явах ажлын хэсгийн   гишүүдэд сургалтыг 9 дүгээр сарын 2 - нд  2 удаа зохион байгуулна.       90%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
                          ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
                              2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
                    УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
                   ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
                                Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
        Улаанбаатар хот                                                                                    Огноо: 2015.09.02
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуун болон Нийслэлийн архивын газрын дарга С.Гаваа нарын баталсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр байгууллагын дотоодод сургалт зохион байгуулах тухай” удирдамжийн дагуу 08 дугаар сарын 05-наас 08 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд тус газрын архивын ажилтан Е.Гүлболат салбаруудын Ахлах инженер, Ахлах нягтлан бодогч, Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, Бичиг хэрэг архивын нийт 76 ажилтнуудад “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл, зохион байгуулалтыг хангах нь” сэдэвт сургалтыг 4 ээлжээр зохион байгуулсан.Мөн Нийслэлийн Засаг даргын А/509 дүгээр захирамжийн дагуу салбар байгууллагууд улсын үзлэгт бэлтгэх Ажлын хэсгийг тушаалаар томилж, төлөвлөгөөг нэгтгэн НАГ-т хүргүүлж, төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. - -

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2015.08.24-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015.09.07                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ Дүүргийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгч, Хэлтэс албадын дарга, хороодын  Засаг дарга нарын  2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээнд оролцох хуваарийг  сургууль, цэцэрлэг тус бүрээр гарган  холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн. Хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын сургууль 08:00 цагт, цэцэрлэг 08:30 цагт тус тус нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. НХХ   100
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/213 дугаартай Засаг даргын захирамжаар дүүргийн салбар комиссыг 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 4 ажлын хэсгүүдтэйгээр байгуулсан.
            2015 оны 07 сарын 07-ны өдөр дүүргийн салбар комиссын анхны хурлыг 12  хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдуулж, хурлаар “Улсын үзлэгийг зохион байгуулах ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө”-г батлуулсан. Ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг 4 дэд бүлэгтэй,  нийт 28 ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс  одоогийн байдлаар нийт 14 ажил цаг хугацаандаа хийгдсэн.
            Дүүргийн салбар комиссоор шалгагдах 90 байгууллага “Байгууллагын комисс”-ыг байгуулж, удирдамж зөвлөмжийн дагуу “Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө”-г батлуулан ажиллаж байна.
Улсын үзлэг явуулах хуваарь, ажлын хэсгээр шалгагдах байгууллагын тоо, хугацааны нэгтгэлийг боловсруулан байгууллагуудад хүргүүлсэн.
  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн урьдчилсан үзлэгийн дагуу хийгдэх “Цахим хяналтын хуудас”-ыг //tailan.ub.gov.mn/duureg/  VIII/03-VIII/25 ны өдрүүдэд онлайн хэлбэрээр шивэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
  Цахим хяналтын хуудасны дагуу архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийг IX/03-IX/16-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлэн болоод байна. 80
Биелэлтийн үнэлгээ 90
Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу томилогдсон ажлын хэсэг 2015 оны 08 дугаар сарын 21, 28-ны өдрүүдэд нийслэлийн СХД, ХУД, БЗД, СБД, БХД, БНД-ийн Онцгой байдлын хэлтсүүдийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар гарсан хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврыг бүх шатанд мөрдүүлэх зорилтын хүрээнд төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын архивын баримтын бүрдэл, үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах чиглэлээр мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаа. Шалган туслах ажлын хүрээнд хамрагдсан хэлтсүүдэд илэрсэн зөрчлийг тодорхой хугацаанд төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллаж, улсын үзлэгийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлангаа НОБГ-т хүргүүлэх, Нийслэлийн Архивын газраас батлагдсан хуваарийн дагуу Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт амжилттай шалгуулах талаар үүрэг өгч ажиллаа.           
 
 
                                                                                            НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
 Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.09.02.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
 
Найм: Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/372 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг”-т бэлтгэх ажлын хүрээнд, Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2015 оны 124 дүгээр захирамжаар батлагдсан үзлэг явуулах удирдамжийн дагуу Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/46 дугаар тушаалаар “Ажлын хэсэг” байгуулан хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Үүнд
 
Байгууллагын архивын сангийн өрөөнд дохиоллын систем суурилуулж, цементэн шал, ханыг 2 удаа тосон будгаар будаж, галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс галын хор, элсний хайрцгийг шинэчлэн байрлуулсан ба хөдөлгөөн илрүүлэгч дохиолол тавиулсан. Мөн баримт үдэгч машин худалдан авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.
 
Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг угтсан бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион явуулж, 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар байгууллагын Архивын дотоод журмыг батлуулан мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
 
Харъяа нэгжүүдэд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэлийн хүрээнд Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсийн бичиг хэргийн эрхлэгч нарт байгууллагын архивын ажлын чиглэлээр үндсэн баримтыг ангилан ялгах, байнга хадгалах баримтын ангилалт бүртгэл баримтыг эмхлэн цэгцлэх, хадгалалт, хамгаалалт, ангилан төрөлжүүлэх чиглэлээр зааварчлага зөвлөмж өгсөн.
 
Архивын нэгдсэн санд мэдээлэл оруулах компьютерт албан ёсны эрхтэй анти вирусны  программ хангамж худалдан авч суулгасан ба 2010-2014 оны цалингийн хүснэгтийг алба хаагч нэг бүрээр, 2013, 2014 оны газрын даргын тушаалуудыг цахим файл хэлбэрээр, www.ubsmart.gov.mn онлайн санд,  2014 оны албан бичгийг скайнердан цахим архив үүсгэн оруулаад байна.
“Төрийн архивын онлайн нэгдсэн програм”-д байгууллагын цаасан суурьтай баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх буюу цахим хувь үйлдэж програмд агуулга тодорхойлон шивэх ажлыг эхлүүлсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн архивын газрын Мэдээлэл технологийн хэлтэстэй хамтран ажиллах “Онлайн програм хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ” байгуулан ажиллах талаар заавар, зөвлөмжийг гэрээний хамт харъяа дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн дарга нарт хүргүүлсэн.
 
Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг”-тэй холбогдуулан Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны архив хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Байгалмаагаар 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр тус газрын алба хаагчдад “Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр 30 минутын мэдээлэл хийлгэсэн.
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 9 дүгээр сарын 03-ны өдөр                                                                                              Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.  
-Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсгийг газрын даргын 2015 оны А/44 дүгээр тушаалаар томилсон.
 
-Байгууллагын архивт шаардагдах 4760700 төгрөгний өртөг бүхий тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан.
 
-2010 оноос 2014 он хүртэлх архивын баримтанд нягтлан шалгалт хийж, улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
-Дүгнэх үзүүлэлт тус бүрээр хавтас нээж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.
  2010 оноос 2014 он хүртэлх архивын баримтанд нягтлан шалгалт хийж дуусгана. 80
 
 
Танилцсан:          Нийслэлийн Байгаль орчин,
                               ногоон хөгжлийн газрын дарга                       Г.Болормаа
 
Хянасан:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн
                               дарга                                                                     С.Соронзонболд
 Нэгтгэсэн:           Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                      Ш.Одончимэг
                               ахлах мэргэжилтэн2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох дүүргийн удирдах албан тушаалтнууд болон Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч нарыг оролцуулах хуваарийг ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс болон Боловсролын хэлтсүүд хамтран боловсруулсан. 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох дүүргийн удирдах албан тушаалтнууд болон Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч нар нийт 42 албан тушаалтны нэрс хуваарийг дүүргийн Засаг даргын орлогч батлан дүүргийн ЕБС, Их дээд сургууль, цэцэрлэгүүдийн нээлтэд оролцов. - - 100%
2 Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг бий болгосон Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/532 тоот захирамжаар Архивын улсын үзлэгийг зохион байгуулах болон урьдчилсан бэлтэлийг шалгах салбар комиссуудыг байгуулсан ба эдгээр салбар комиссууд нь тухайн өдрөөс хойш дүүргийн төрийн 108 байгууллагуудад ажлын удирдамж хүргүүлэн шаардлагатай зөвлөгөөн сургалтуудыг 2 удаа зохион байгуулаад байна. Мөн НЗДТГ болон НАГ-аас зохион байгуулсан сургалт семинар, зөвлөгөөнүүдэд хамрагдан ажиллаж байна. - Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг шалгах шалгалтыг 2015 оны 09 дүгээр сард хуваарийн дагуу зохион байгуулна. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-09-02
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
 1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/
1.
 
   2015-2016 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Бизнес Инкубатор төвөөс Тусгаар тогтнолын талбайд 2015 оны 8 дугаар сарын 17-ээс 2015 оны 9 дүгээр сарын 17-ны хооронд сурагчдын дүрэмт хувцас, хичээлийн хэрэгслийн “Өргөтгөсөн худалдаа”-г зохион байгуулан МТОТ ХХК, Торгон хийц, Хорго мишээл ХХК-ыг оролцууллаа.
Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн шинэ хичээлийн жилийн бүртгэлийг 2015 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулж “Бүртгэлийн хуваарь”-ийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын цахим сайтад байршуулан эцэг, эхчүүдийг мэдээллээр хангасан. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээг дүүргийн Эрүүл Мэндийн төвтэй хамтран 2015 оны 08 дугаар сарын 28-аас 30-ны хооронд цэцэрлэг тус бүр дээр зохион байгууллаа.
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн “Хичээлийн шинэ жилийн нээлт”-ийн арга хэмжээнд оролцох төр, захиргааны байгууллагын удирдлагууд болон зочид, төлөөлөгчдийн хуваарийг гарган батлуулж нээлтийн ажиллагааг 2015 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 08.00-09.00 цагуудад зохион байгуулсан ба  нээлтэд оролцсон хүмүүсийг тухайн сургууль, цэцэрлэгт улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын талаарх мэдээллээр хангасан болно.
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. 100
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Өвөлжилтэй холбоотой асуудлаар Засаг дарга нарын саналуудыг судалж, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулах.
2.
2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 115,0 сая төгрөг, боловсролын салбарт нийслэл, дүүргийн төсвийн 941,6 сая төгрөг, эрүүл мэндийн  салбарт 5,0 сая төгрөг, Тохижилт үйлчилгээний компаниас 92,9 сая төгрөг, Орон сууц нийтийн аж ахуйн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдээс 30,6 сая төгрөг,  Сууц Өмчлөгчдийн Холбоодоос /өөрсдийнх хөрөнгөөр/ 180,0 сая төгрөг тус тус зарцуулсан ба дүүргийн хэмжээнд  нийт 1 тэрбум 365,1 сая төгрөгийн засвар, үйлчилгээний ажлууд хийгдээд байна.  
 
=
 
 
 
=
 
 
2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах, эдгээр барилгад НМХГ, НЕТГ, НӨХГазрууд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалтыг сайтар зохион байгуулж  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулах.
3.
“Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл” аваагүй:  
 1. Дүүргийн 11 хороо, 32-ын тойргийн баруун талд байрлах Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 231 тоот захирамжаар иргэнд өмчлүүлсэн газар дээр “Модун шаньун” ХХК-аас Зочид буудлын зориулалтаар барьж буй 5 давхар карказ цутгамал төмөр бетон барилга,
2. Тус дүүргийн 6 дугаар хорооны нутагт Гадаад хэргийн яамны ажилчдын орон сууцны зориулалтаар “Соён зууны хөгжил” ХХК-аас барьж буй барилгын ажлуудад Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс болон холбогдох хэлтэс, албадаас удаа дараа зохион байгуулсан хяналт, шалгалтын үеэр өгсөн “Албан шаардлага”-ын дагуу үйл ажиллагааг нь зогсоогоод байна.
 
 
 
=
 
 
 
=
 
90
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар нийтийн эзэмшилийн тохижуулсан гудамж талбайд инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил хийсэн байгууллага нөхөн сэргээлтийн ажлаа хийж тохижуулсан эсэх талаар хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, зөрчил гаргасан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцож ажиллах.
5. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд хийгдсэн инженерийн шугам сүлжээний засвар, үйлчилгээний ажлуудын хүрээнд гарсан эвдрэл, гэмтлийн байдалд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс 2015 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хяналт тавин ажилласнаар доорх газруудын нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
 • Дүүргийн 3 дугаар хороо, 13 дугаар байрны орчимд гарсан эвдрэл гэмтлийг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн Удирдах газрын харьяа Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх 7 дугаар төвөөр,
 • Тус хорооны 43 дугаар байрны орчим гарсан эвдрэл, гэмтлийг УБЦТС ХХК-аар тус тус хийдгэн хэвийн байдалд оруулаад байна.
    Нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайн тохижилтын үед гарсан гэмтлийг  нөхөн сэргээж хэвийн байдалд оруулах ажлыг зохион байгуулах. 90
Үүрэг, даалгавар-НАЙМ. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
8.
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 124, Нийслэлийн Засаг даргын А/509 тоот захирамжуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын А/333 тоот захирамжийг гарган “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын Улсын үзлэг”-ийн бэлтгэлийг хангах зорилгоор нийт 29 хүний бүрэлдэхүүнтэй дүүргийн “Салбар комисс”-ыг байгуулан Тамгын газрын даргаар ахлуулан нийт 5 чиглэлийн хүрээнд 50 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. “Улсын үзлэг”-ийн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор хороодын архив, албан хэргийн хөтлөлтийн байдалд салбар комиссын зүгээс үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулан Тамгын газрын архивын өрөөний засвар, үйлчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгааг гарган ажиллаж байна.
“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэг”-т бэлтгэх зорилгоор холбогдох хууль, тогтоомж, стандарт, журам дүрмийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын chingeltei.gov.mn сайт болон дотоод сүлжээний програмд байршуулан ажилтан, албан хаагчдыг мэдээллээр хангаж байна.
Дүүргийн “Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссоос Засаг даргын Тамгын газрын 2010-2012 онуудын бичиг баримтуудад үзлэгийг хийж гарсан зөрчил, дутагдалыг арилгуулах ажлыг зохион байгуулсанаар ажлын явц 81 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.      
    “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын Улсын үзлэг”-ийн бэлтгэлийг хангах 90
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах.
9. 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийг угтан дүүргийн нутаг дэвсгэрийг  хамарсан бүх нийтийн “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг 2015 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулан
төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоотой давхардсан тоогоор нийт
4475 хүн цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж 765,000 м2 талбайг цэвэрлэн “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК, “Найши трейд” ХХК-ны 36 автомашинаар 485.0 тонн хог, хаягдлыг 80 рейсээс ачиж тээвэрлэсэн.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас жил бүр зохион байгуулдаг “Шарилж, зэрлэг ургамалын устгал”-ын ажлыг дүүргийн хэмжээнд “Био тех хаус” ХХК-аас 2015.08.01.-ны өдрөөс 2015.08.14-ны өдрүүдэд 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулан дүүргийн 1-9 дүгээр хороодыг хариуцан ажилласнаар 15010 м2 талбай,  “Шим нахиа” ХХК-аас 2015.08.01-ний өдрөөс 2015.08.20-ны өдрүүдэд нийт 10 хүний хүчээр зохион байгуулсанаар нийт 31525м2 талбайн зэрлэг ургамлыг тус тус устгах цэвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
    Дүүргийн хэмжээнд “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг зохион байгуулах. 100
                     
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                        А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         З.НАРАНТУЯА
 
 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2015.09.02                                                                                                    Багахангай дүүрэг

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2015-2016 оны Хичээлийн жилийн нээлтийн арга хэмжээ 09-р сарын 01-ний өдрийн 0900 цагт эхлэн Дүүргийн 2 цэцэрлэг, 2 сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Нээлтийн арга хэмжээнд Дүүргийн ИТХ-ын дарга Б.Батнасан,  Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр, Засаг даргын орлогч Ф.Мөнхгэрэл, Тамгын газрын дарга Э.Эрдэнэтуяа нар оролцон суралцагчид болон багш, боловсролын салбарын ажилтнуудад амжилт хүсэж баяр хүргэлээ. Нээлтийн арга хэмжээний үеэр 2015-2016 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн орж байгаа сурагчдын төлөөлөл үг хэлж, сэтгэгдлээ илэрхийлэхийн зэрэгцээ сурагчдын урлагийн хэсэгчилсэн тоглолт болж, Нийслэлийн засаг даргын илгээсэн 1-р ангид шинээр элсэн орж буй 6 сурагчдад Батламж, цүнх, хичээлийн хэрэглэлийг Дүүргийн удирдлагууд гардуулан өгсөн. Мөн дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг улс төрийн намуудаас нийт 30 сурагчид хичээлийн хэрэглэл, цүнх гардууллаа. Хичээлийн шинэ жилийн арга хэмжээнд цэцэрлэгийн насны -350 суралцагч, сургуулийн насны- 570 сурагч, 120 багш ажилчид, 300 гаруй эцэг эх, асран хамгаалагч нийт -1340 хүн хамрагдлаа.
 
- - 100
8 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/509 дүгээр захирамжийн дагуу тус дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газраас төлөвлөгөө боловсруулж ажлын хэсэг байгуулан 39 ажил төлөвлөж хариуцсан албан хаагчдад хүргүүлэн үүрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Нийслэл, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан архивын баримтад цахим хувь үйлдэх ажлын хүрээнд 1990-2014 оны захирамжлалын  баримтыг архивын “АМS” программд өгөгдөл шивж оруулсан  бөгөөд алдаа, засварыг  хянаж, Нийслэлийн Архивын газарт баазын хамт хүлээлгэн өгөв.
Багахангай дүүргийн Засаг даргын захирамжийг дүүргийн цахим хаяг bagakhangai.ub.gov.mn сайтад байршуулсан.
Бэлтгэл ажил хангагдаж байна. - Мөн төсөвт болон  харьяа 17 байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, дотоод ажилд хяналт шалгалтыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулах гэж байна. 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр Тамгын газрын албан хаагчид, харьяа байгууллагуудын бичиг хэрэг, архивын  ажилтнуудад Архивын ажлын үндсэн заавар, хэрэг бүрдүүлэх, нөхөн бүрдүүлэлт хийх, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын талаар сургалт зохион байгуулна. 70
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 09 дүгээр сарын 02                                                                                                                                                                                                                                                 Налайх дүүрэг
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй ерөнхий боловсролын 11 сургууль, 13 цэцэрлэг урсгал засвар, тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж дуусган 2015-2016 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж, 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр төрийн өмчийн 8, хувийн хэвшлийн 5 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 8 сургууль, 1 их сургууль, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ажиллагааг зохион байгууллаа. Дүүргийн Засаг даргын баталсан хуваарийн дагуу дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Налайх дүүрэг, Налайх хотын удирдлагууд 2015-2016 Хичээлийн шинэ жилийн нээлтэд оролцлоо.  - - 100%
2 Өвөлжилтэй холбоотой асуудлаар Засаг дарга нарын саналуудыг судалж, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулах.  Дүүргийн 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцын тайлан, тулгамдаж буй болон шийдвэрлүүлэх шаардлагатай асуудал, хөрөнгийн саналыг боловсруулан batuka3579@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлсэн. - - 100%
3 Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах, эдгээр барилгад НМХГ, НЕТГ, НӨХГазрууд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалтыг сайтар зохион байгуулж  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны "Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай" А/76 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Налайх хотын Захирагчийн 2015 оны А/05 дугаар захирамжаар Налайх хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба, "Налайхын Дулааны станц" ТӨХК, "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ, "УБЦТС" ХК-ний Налайх Түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдаж буй 35 барилга, байгууламжид холбогдох хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулах үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан.  Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар албан шаардлагыг хүргүүлж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулан batuka3579@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлсэн. - - 100%
4 Нийслэлийн Налайх дүүргийн “Шинэ Налайх” хорооллын автобусны зогсоол болон ундны усны асуудлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх.  “Шинэ Налайх” хорооллын оршин суугчдын нийтийн тээврийн үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээг  хангах зорилгоор “Улаанбаатар-Налайх” чиглэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний маршрутад дундын буудал байгуулах цэгийг тогтоож, саналыг нийслэлийн Тээврийн газарт  хүргүүлсэн. Их багтаамжийн автобусны ирэх буцах зогсоолын суурийн ажлыг ”Тэлмэн констракшн” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.  
Тус хорооллын ундны усны хангамж муу байгаа талаар оршин суугчдаас гаргасан гомдлыг шийдвэрлэхээр “Чандмань-Налайх” ОНӨААТҮГ өөрийн хөрөнгөөр нэмэлт кольцо холбох ажлыг хийж гүйцэтгэснээр цэвэр усны хангамж, хүртээмж сайжирсан. “Налайхын Дулааны станц” ХК өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор 2015.07.20-08.18-ны хугацаанд  “0” зогсолт хийн, 08 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн  хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангаж байна.   
Халаалтын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан “Шинэ Налайх” хорооллын дулаан дамжуулах төвийн тоноглолын ажиллагааг хянах, системийг шалгах ажлыг “Чандмань-Налайх” ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэн, шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор “Тэлмэн констракшн” ХХК-иас “Чандмань-Налайх” ОНӨААТҮГ-ын инженер, техникийн ажилтнуудад тус хорооллын дулаан дамжуулах төвийн тоноглол, тэдгээрийн ажиллах зарчим, техникийн баримт бичигтэй танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
- - 90%
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Дүүрийн Засаг даргын 2015 оны А/196 дугаар захирамжаар дүүргийн хэмжээнд Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах салбар комиссыг 13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Дүүргийн салбар комиссоос үзлэгт хамрагдах 55 байгууллагад явцын хяналт шалгалтыг явуулан, салбар комиссын гишүүдэд 2 удаа, байгууллагуудын нягтлан бодогч, архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад 3 удаагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулж, заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан. Улсын үзлэгт хамрагдах 55 байгууллага үзлэгийн  бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг байгууллагын даргын тушаалаар байгуулан, бэлтгэл ажлын  төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа ба дүүргийн хэмжээнд хяналтын хуудсыг 95 хувьтайгаар онлайнаар хугацаанд бөглөж дуусгалаа. - - 90%
6 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Налайх хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн Ажлын албаны даргын “Их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай” 2015 оны 2/13 дугаар албан бичгийг төрийн өмчийн 67 байгууллага, 7 хороо, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж, 2015 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулсан. Цэвэрлэгээнд 42 байгууллагын 988 ажилтан албан хаагч, 209 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны 608 иргэн оролцож нийтийн эзэмшлийн 100910 м2 талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж, “Налайх-Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн 8 автомашин батлагдсан хуваарийн дагуу дүүргийн нутг дэвсгэр дэх ил задгай хог хаягдал болон байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн цэвэрлэсэн 252 м3 буюу 26 тэвш хогийг ачиж тээвэрлэн, зам талбайн 11 үйлчлэгч орон сууцны байруудын квартал, нийтийн эзэмшлийн авто замын хог, шороог цэвэрлэсэн. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, Даваажав, Дамдины гудамжны 700м2 талбайн хөл газрын шарилжыг түүж устгах ажлыг тогтмол хийж байна. - - 100%
 
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
2015.08.24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                    2015.09.02
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ Дүүргийн Засаг даргын А/371 дүгээр захирамжаар Засаг даргын орлогч Т.Отгонболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж хөтөлбөр, төсөв гарган нээлтийн арга хэмжээг Д.Нацагдоржийн төв талбайд зохион байгууллаа.
 
Мөн Нийслэлийн Засаг даргаас нэгдүгээр ангид анхлан орж байгаа бяцхан сурагчдад хичээлийн хэрэгсэл бэлэглэснийг дүүргийн удирдлагууд гардуулан өглөө. Хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан Дүүргийн Засаг даргын зүгээс сурагчиддаа туслая уриалга гаргасан. Энэхүү уриалгыг дэмжиж байгууллага аж ахуй нэгж иргэдээс 8 сарын 31-ний өдрийн байдлаар 100 гаруй хүүхдэд хичээлийн хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлсэн байна.
 
Нээлтийн арга хэмжээнд дүүргийн Засаг даргын нөөц сангаас 212000 төгрөг зарцууллаа.
Энэ хичээлийн жилд СӨБ-ын 7 цэцэрлэгийн 73 бүлэгт 2351 хүүхэд хамрагдаж байгаа нь өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад хүүхдийн тоо 390-ээр нэмэгдсэн бөгөөд цэцэрлэгийн насны хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд 100 хувь хамрагдсан жил болж байна. Хүүхдүүддээ Сургуулийн өмнөх боловсрол олгохоор 86 багш, 13 эрхлэгч, арга зүйч, 201 ажилчид ажиллана.
Хөрөнгө оруулалт:
“Гүн галуутай” цогцолбор сургууль Японы “ӨВСНИЙ ҮНДЭС” хөтөлбөрийн хүрээнд 165 сая төгрөг, 3 цэцэрлэгт улсын төсвөөс 94 сая, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 180 сая төгрөгний засварын ажил хийгдсэн.
 
http://baganuurshuukh.mn/images/11896327_392711037592823_7385037277433557038_o.jpg
 
 
      100 %
2 Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах
Дүүргийн хэмжээнд нийт 8 зөвшөөрөлгүй барилгын  ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. Үүнд:
 • Үйл ажиллагааг шалгаж албан шаардлага хүргүүлсэн 3,
 • улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг түр зогсоосон 2,
 • үйл ажиллагаагаа явуулаагүй 3 байгууллагыг шалгаагүй байна.
       70 %
3 Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах Дүүргийн засаг даргын 2015 оны А/302 дугаар захирамжаар  дүүрэгт  ААХХ, төрийн ажлын зохион байгууллалтыг зохион явуулах ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхбатаар ахлуулсан дүүргийн  салбар комисс байгуулагдаж,  салбар комиссын ажиллах 3 хэсэг байгуулагдсан.
          Нийслэлийн комиссоос зохион байгуулж буй сургалтанд дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсэг оролцлоо.
         Дүүргийн улсын үзлэгийн урьдчилсан үзлэгийг 2015.08.15-ны өдрөөс эхлүүлж шалгагдах 44 байгууллагад аргазүйн зөвлөгөө өгчажиллаж байна.  
 
            85 %
                                                                      
                                                                                   ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 
                                   
                    ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ ЭХЛҮҮЛСЭН ААН, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУДАЛГАА

 
            Багануур дүүрэг                                                                                                                                         
 2015.09.03

Барилгын нэр, байршил хэмжээ хийц Захиалагч,
холбоо барих
утасны дугаар
Зургын
байгуллага
/тусгай
зөвшөөрөл,
регистрийн
дугаар/
Гүйцэтгэгч байгууллага Илэрсэн зөрчил Авсан арга хэмжээ
1 9-н давхар орон сууцны барилга
1-р хороо
Атар дулаан ХХК Байхгүй “Атар дулаан”
ХХК
Суурийн нүх
Ухсан
Улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг түр зогсоосон.
Эрчим хүчийг нь хязгаарласан.
2 60-н айлын орон сууц Хэрлэн хотхон
1-р хороо
“Гандрис Од”
ХХК
Ч.Оюунбаатар
99110298
Байхгүй “Ахиад ДД” ХХК
5466075
Зоорийн давхрын суурийн блок өрсөн Улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлсэн.
3 5 давхар орон сууцны барилга
1-р хороо
БНД
ШШГА
Байхгүй Хан баян
ХХК
Суурийн нүх ухсан Улсын байцаагчийн зөвлөмж, шаардлага хүргүүлсэн.
4 Үйлчилгээний зориулалттай 3 давхар барилга
3-р хороо
Ч.Очирхуяг Байхгүй ХТТ ХХК Барилга эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй. байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлсэн.
 
5 112 айлын орон
Сууц
1 дүгээр хороо
Наран хороолол
Ч.Оюунбаатар
99110298
Байхгүй “Суман тэрх”
ХХК
Суурийн ул
бетон хийсэн
/үйл ажиллагаагаа эхлээгүй /
Үйл ажиллагаа явуулаагүй тул шалгалт хийгдээгүй.
6 “Энержи прагон” ХХК
1-р хороо
Гомбожав Байхгүй “Энержи прагон” ХХК Үйл ажиллагаа эхлээгүй.  Зөвшөөрөл аваагүй
7 Амины орон сууцны барилга
1 дүгээр хороо
Тулга констракшин ХХК Байхгүй Тулга констракшин ХХК Барилга эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй.
8 Олон тоосго ХХК
5 дугаар хороо
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар Байхгүй Олон тоосго ХХК Суурийн бетон цутгасан Улсын байцаагчийн 0207265/36  дугаар актаар үйл ажиллагаа түр зогсоосон.
           
                          
                                       СУДАЛГАА ГАРГАСАН: МХХ БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН
                                          ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ                                                                          Н.БАТЗАЯА2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 2015.09.03                                                                                                                                                            СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ Энэ хичээлийн шинэ жилд тус дүүрэгт ерөнхий боловсролын 50 сургуульд 32426 суралцагч, 71 цэцэрлэгт 10864 хүүхэд сурч хүмүүжин 3907 багш, сурган хүмүүжүүлэгчид, ажилтан, ажилчид ажиллана.
2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд оролцох дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн хуваарийг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар, хэлтэс албадын дарга нар, холбогдох мэргэжилтнүүдийн хуваарийг Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч даргаар тус тус батлуулсан. Хуваарийн дагуу нээлтэд оролцох удирдлагуудад ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгч нар нээлтийн үйл ажиллагаандаа оролцуулах урилгыг утсаар болон бичгээр хүргүүлсэн.
     
2. Өвөлжилттэй холбоотой асуудлаар Засаг дарга нарын саналуудыг судалж, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулах.  Дүүргийн Засаг даргын 2015.08.26-ны өдрийн 1/2529 тоот албан бичиг нийслэлийн Засаг даргын нэр дээр хүргүүлсэн. Уг албан бичигт 2, 75 дугаар цэцэрлэгийн дулааны шугамын их засвар, 143 дүгээр цэцэрлэгийн дулаан, цахилгааны тоолуур, 16, 25 дугаар сургуулийн дулааны шугамын их засвар зэрэг нийт  5 байгууллагын 7 ажилд 360 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхийг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсэн.      
3. Нийслэлийн Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн Дарь эхийн замыг нөхөх ажлыг зохион байгуулах. Тус дүүргийн 15 дугаар хороонд уул сэтлэн хайрга зөөвөрлөж байгаа том оврын машинууд  зуслангийн авто зам эвдэж буй мэдээллийн дагуу хорооны Засаг дарга холбогдох байгууллагуудтай уулзаж УБ нэгтгэл хариуцан хяналт тавин ажиллаж байна.       90
4 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Дүүргийн хэмжээнд 2015 оны 07 дугаар сард Салбар комиссын 02 дугаар хурал хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу шалгагдах байгууллагуудад урьдчилсан үзлэгийг явуулж дууссан. Салбар комисс доторх 4 ажлын хэсэг 8 дугаар сарын 17-24-ны өдрийн хооронд шалгагдах нийт 81 байгууллаас 80 байгууллагад урьдчилсан үзлэг явуулж,  зөвлөгөө өгч хугацаатай үүрэг даалгавар өгөөд байна. 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр хороодын зохион байгуулагч нар болон цэцэрлэг, сургуулийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнуудад хяналтын хуудас бөглөх аргачлалаар сургалт зохион байгуулж зөвлөгөө өгсөн.  
 
     
5 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах талаар нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг  айл өрх, иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд үүрэг даалгавар өгсөн.      
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
    Нийслэлийн Боловсролын газрын 2015.08.24-ны өдрийн шуурхайн биелэлт
  2015.09.03    
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
1 НБГ, Дүүргүүдийн ЗДТГ 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ Нийслэлийн  боловсролын салбарын 2015– 2016 оны хичээлийн жилийн зорилтыг тодорхойлж, өнгөрсөн хичээлийн жилийн тайланг  дүүргүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэжлийн багш нарын сургалтын хаалтын ажиллагааны үеэр багш удирдах ажилтнуудад танилцуулж, Боловсролын газрын веб сайтад байршуулан сурталчилсан.
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчид, ЗДТГ-ын удирдлагуудын  хуваарийг гарган нийт 110 зочид, төлөөлөгчид оролцсон. Мөн МУ-ын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн "Санаа зөв бол заяа зөв" TV хичээлийг ЕБС-ын сурагчдад үзүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан.
8 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. НБГ-ын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар боловсролын салбар комисс байгуулагдаж. 8 дэд ажлын хэсэг томилогдон бэлтгэл ажлыг ханган урьдчилсан үзлэгийн дүнг программд оруулсан. 8 дэд ажлын хэсгийн гишүүд  шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх аргачлалын талаарх сургалтад хамрагдсан. Боловсролын салбар комиссын шалгах 437 байгууллагын улсын үзлэг хийх хуваарийг гаргаж байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан. 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс үзлэг эхлэхэд бэлэн болсон.   

  
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
          2015 оны 09 дугаар сарын 03.                                                                                                              Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах, эдгээр барилгад НМХГ, НЕТГ, НӨХГазрууд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалтыг сайтар зохион байгуулж  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулах.
1 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй баригдаж буй барилга байгууламжид хийгдсэн гүйцэтгэлийн шалгалтын танилцуулгыг Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбатад хүргүүлэв. Шалгалтын хүрээнд улсын /ахлах/ байцаагчийн 30 акт, 4 албан шаардлага, 2 дүгнэлт, 40 мэдэгдэх хуудсыг захиалагч иргэд, аж ахуйн нэгж, гүйцэтгэгч компаниудад өгч “Барилгын тухай” хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.2 дахь заалтын дагуу нийт 29 сая төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээ авч, 10 барилга байгууламжийн эрчим хүчийг хязгаарлан, зөвшөөрөлгүй баригдаж буй барилгын 68,6% буюу 57 барилгын үйл ажиллагааг зогсоож, 13,2% буюу 12 барилгын зөрчлийг арилгуулж ажиллалаа.
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу хамтран ажиллах талаар дараах албан бичгүүдийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж ажиллалаа. Үүнд:
1. “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-д 2015 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02-01/2596 дугаартай албан бичгээр зөрчилтэй барилгуудын жагсаалтыг хүргүүлж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчилтэй барилгуудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангахгүй байх, хамтран ажиллах тухай;
2. Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газарт 2015 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02-01/2594 дугаартай албан бичгээр Улсын /ахлах/ байцаагчийн гаргасан эрх зүйн баримт бичгийн дагуу угсралтын ажлыг нь зогсоосон барилгуудад улсын байцаагчийн шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж зөрчилтэй барилгын угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэхгүй байх, хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд ажиллах тухай;
3. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт зөрчлөө арилгасан 12, зөвшөөрөлгүй 72 барилгад хяналт тавьж цаашид баригдах боломжгүй барилгуудын жагсаалтыг гаргаж 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн дотор ирүүлэх тухай 2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02-01/2674 дугаар бичиг;
4. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02-01/2675 дугаартай Баянзүрх дүүрэгт “Нийслэл Өргөө” ХХК барьж буй техинологийн зөрчилтэй барилгад нарийвчилсан, тооцоо, судалгаа гаргаж ирүүлэх тухай албан бичгүүдийг тус тус хүргүүлээд байна.
            Мөн “Барилгын тухай” хуулийн 7 дугаар зүйл 7.2.6 дахь заалтад заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд зөвшөөрөлгүй хийгдэж буй газар шорооны болон барилга угсралтын ажлыг зогсоох, холбогдох арга хэмжээ авч хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт дараах албан бичгийг хүргүүллээ.
1. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга М.Чинболдод 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/2608 дугаартай албан бичиг,
2. Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Ганхуягт 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/2607 дугаартай албан бичиг,
3. Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболдод 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/2606 дугаартай албан бичиг,
4. Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Д.Пүрэвдагвад 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/2605 дугаартай албан бичиг,
5. Налайх дүүргийн захирагч Ш.Хаанд 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/2609 дугаартай албан бичиг,
6. Баянгол дүүргийн Засаг дарга Д.Оросоод 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/2604 дугаартай албан бичгүүдийг тус тус хүргүүлсэн.
 
 
. 1.Улсын байцаагчийн актаар барилга угсралтын ажлыг зогсоосон барилга байгууламжийн жагсаалтыг Нийслэлийн Цагдаагийн газарт албан бичгээр хүргүүлж улсын байцаагчийн актын хэрэгжилтийг хангуулах;
2. Барилгын сууурийн нүх ухаад орхисон, эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй байгаа нүхнүүдийг эргэн булуулах, газрыг хэвийн байдалд оруулах арга хэмжээг авч, биелэлтийг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний дотор албан ёсоор ирүүлэх үүргийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт болон Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт өгөх;
3. Харъяа нутаг дэвсгэртээ хууль зөрчин зөвшөөрөлгүйгээр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа эсэхэд иргэд, олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэн зөрчлийн талаарх мэдээллийг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт тухай бүр нь мэдэгдэж хамтран ажиллах, мөн “Барилгын тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6-д заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллах үүргийг хороо, дүүргийн Засаг дарга нарт өгөх;
4. Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт ШУА-ийн Химийн хүрээлэнгийн урд “Нийслэл өргөө” ХХК-ий барьж буй барилгын цутгамал төмөр бетон араг бүтээцийн угсралтын ажилд хийцийн болон технологийн алдаа зөрчил илэрсэн тул НЕТГ-ын Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтсээр тооцоо судалгаа хийлгэж барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлж болох эсэхийг шийвэрлэх;
5.Зөвшөөрөлгүйгээр барилгын угсралтын ажил эхэлсэн барилгуудад Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг нөхөж олгодог асуудлыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс хойш тасалбар болгож барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл нөхөн олгохгүй, барилгыг улсын комиссоор байнгын ашиглалтанд хүлээн авахгүй, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэхгүй байх шийдвэр гаргуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх;
6.“Барилгын тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь заалтыг зөрчсөн, улсын /ахлах/ байцаагчийн гаргасан эрх зүйн актыг хэрэгжүүлж ажиллахгүй байгаа захиалагч иргэн, аж ахуйн нэгжид хуулийн дагуу арга хэмжээ авахаас гадна ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах саналыг БХБЯ-д хүргүүлж шийдвэрлүүлэх зэрэг саналыг оруулж байна.
Үүрэг даалгавар 2: Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Москва хорооллын 9 дүгээр байрны гадна талын өнгөлгөөний тоосгон хана нурсан асуудлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд яаралтай арга хэмжээ авч 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах.
2 Москва хорооллын 9 дүгээр байрны гадна талын өнгөлгөөний тоосгон хана нурсан асуудлын танилцуулгыг хүргүүлэв.  
 1. 2014.06.19-ний 02-07-78/975 дугаартай улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлт гарч холбогдох газруудад хүргүүлсэн.
 2. НЗД-ын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч даргад “Яаралтай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай” 2014.06.23-ны өдрийн 02-01/1932 дугаартай албан бичиг, дүгнэлтийг хүргүүлсэн.
 3. Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэст 2014.10.23-ны өдрийн 02-07/3289 дугаартай албан бичгээр гүйцэтгэгч “Зарубежстрой” ХХК-ний хаяг байршлыг тогтоох албадан ирүүлэх хүсэлт гаргасан.
 4. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга, Онцгой байдлын хэлтэс, Москва-10 СӨХ-д “шаардлагатай арга хэмжээг  авч хэрэгжүүлэх тухай” 2015.05.13-ны өдрийн 02-01/1411 дугаартай албан бичиг гаргаж хүргүүлсэн.
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар тухайн асуудлыг хариуцан шийдвэрлэнэ.  
           
 
 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
 УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙНЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
 ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэллийн худалдан авах ажилгааны газар
 
2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг даалгавар : Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
         Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/15, А/16 дугаартай тушаалаар Байгууллагын , архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс болон төлөвлөгөө батлуулан бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.
         2015 оны 08 сарын 21 –ний өдөр нийслэлийн архивын газраас архивын урьдчилсан үзлэг хийгдсэн. Уг үзлэгээр албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа, Цахим нөхөн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа, Байгууллагын архивын үйл ажиллагаа гэсэн гурван үзүүлэлтээр шалгаж зөвлөмж өгсний дагуу   төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
             
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ОРЛОГЧ                                                              Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
                                                                  
                                              ХЯНАСАН :
                                              ЗУХ-н ДАРГА                                                     Б.ЛХАСЖАВ                                
 
                             
                                              БОЛОВСРУУЛСАН:        
                                              ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                              М.ГЭРЭЛТУЯА
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Өвөлжилтэй холбоотой асуудлаар Засаг дарга нарын саналуудыг судалж, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулах үүрэгтэй холбогдуулан
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллагуудын өвлийн бэлтгэлийг хангуулах, ажлын явцыг эрчимжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах
Зам, тээврийн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 219 дугаар тушаалаар батлагдсан.
Тус газрын даргын 2015 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр 02/3516 дугаар тушаалаар Нийтийн тээврийн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах, хяналт тавих, шалгах, дүгнэн ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг болон ажлын хэсгийн удирдамж, шалгалт явуулах хуваарийг  баталсан.
Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, удирдамж, шалгах хуваарийг гэрээт аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэн, аж ахуйн нэгж тус бүрийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөг болон ажлын явц байдлын мэдээллийг авч нэгтгэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан байдлыг батлагдсан хуваарийн дагуу шалгах ажил хийхээр бэлтгэж байна.
Нийтийн тээврийн салбарыг цахим төлбөрийн систем болон  шинэ сүлжээ төлөвлөлтийн дагуу шилжүүлэн ажиллаж байгаатай холбогдон гарч байгаа зарим асуудлаас шалтгаалан аж ахуйн нэгжүүд өвөлжилтийн бэлтгэл хангахад эдийн засгийн тодорхой хүндрэлүүд учирч байгаа талаар мэдээлэл тус газарт ирүүлж байна. 
     
70
2 Нийслэлийн Налайх дүүргийн шинэ налайх хорооллын автобусны зогсоол, болон ундны усны асуудлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх. Нийслэлийн Налайх дүүргийн шинэ налайх хорооллын автобусны зогсоолын талаар Налайх хотын орлогч Одонхүү даргатай утсаар холбогдож тодруулсан. Тус газарт  Шинэ налайх хорооллын дэргэд автобусны зогсоол гаргуулах тухай албан бичиг, зураглалыг хүргүүлэхээр бэлтгэж байгаа талаар мэдэгдсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар албан хүсэлт ирээгүй байна.     70
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.  
 • Улсын үзлэгт  бэлтгэх Ажлын хэсэг байгуулсан
 • 2015 оны 06 дугаар сарын 30-нд ажлын хэсэг хуралдаж Улсын үзлэгт бэлтгэх төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан. Төлөвлөгөөнд 45 ажил тусгасанаас 41 ажлыг хийж хэрэгжилт 91 % байна.
 • Архивт хадгалагдаж буй 2010-2014 оны баримтанд нягтлан шалгалт хийж  17 баримтанд нуруу, 33 баримтын хавтас сольсон.
 • 2014 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 5 хэлтсийн 337 хадгаламжийн нэгж архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. 
 • Газрын даргын 2014 оны 294 тушаал 864 хуудас  баоимтад цахим хувь үйлдэж  2015 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр Нийслэлийн цахим мэдээллийн нэгдсэн санд нөхөн бүрдүүлэлт хийж шилжүүлсэн.
  • 2015 оны 07 сарын 29 нд байгууллагын албан хаагчдад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт зохион байгуулсан.
  • Нийслэлийн Архивын газраас зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтанд байгууллагын 73 албан хаагчдийг хамруулсан.
  • 2015 оны 01 дүгээр сарын 19 нд Таксийн 10 аж ахуйн нэгжид, 08 дугаар сарын 11-нд 23 Үндсэн болон туслах аж ахуйн нэгжийн архив, бичиг хэргийн албан хаагчид  архив, албан хэрэг хөтлөлтөөр сургалт зохион байгуулсан.
  • Байгууллагын архивт Номын сан /Мэдээлэл арга зүйн сан/ байгуулж, ном ашиглуулах журам гаргасан.
  • Архивын өрөө, хадгаламжийн санд тавигдах нийтлэг шаардлагын дагуу ажлын байрны зохион байгуулалтыг сайжруулж архивын өрөөний  хаалгыг бүргэд хаалгаар сольж, гэрлийн бүрхүүлийг шинэчлэн, архивын өрөөний цонхны давцан будах ажлыг хийсэн.
 • Архивын өрөөнд хадгаламжийн нэгж зөөх тэргэнцэр, зөөврийн шат авч байрлуулсан. Тэргэнцэр нь 2 тавцантай, 2 тал нь бариул хэсэгтэй, хөнгөн төмөр хийцтэй, дугуйтай, төмөр шат нь 2 гишгүүр бүхий төмөр хийцтэй, насанд хүрсэн хүний даацтай, дугуйтай юм.
  • Архивт тэргэнцэр, шат, чийг дулаан хэмжигч авсан.
  • 2015 оны ирсэн 16, явсан 20, тушаалын саналын хуудас 4 нийт 40 баримт үдсэн.
 
 
  100
4 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах.  Байгууллагын хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг 9 дүгээр сарын 03-нд зохион байгуулсан.          100

2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.09.03
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-08: Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
  Газрын даргын А/13 дугаар тушаалаар  Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулагдан дотроо 4  дэд хэсэг болон хэсэг тус бүр төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.   2015 оны 08  дугаар сарын   нд  Нийслэлийн Архивын газраас зохион байгуулсан үзлэгт  хамрагдсан.
 
Нийслэлийн Архивын газраас зохион явуулсан урьдчилсан үзлэгт    Албан хэрэг хөтлөлт 92,  архив 90,  Мэдээллийн технологи 84 гэсэн    үнэлгээ авсан                                
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                     2015.09.03
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
ХОЁР. Өвөлжилттэй холбоотой асуудлаар Засаг дарга нарын саналуудыг судалж, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулах.  
Биелэлт: 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Өвөлжилттэй холбоотой асуудлыг танилцуулахаар материал бэлтгэн оруулсан боловч ашиглалтын байгууллагуудын удирдлагууд бүрэн ирээгүй тул хурлыг хойшлуулсан. 2015-2016 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах явцын тайланг 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралдаанд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал танилцуулав. Нийслэлийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явц 86%-тай байна. Хуралдаанаар хэлэлцээд “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай” болон “Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай” Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргахыг дэмжсэн.  
ТАВ. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар нийтийн эзэмшлийн тохижуулсан гудамж талбайд инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил хийсэн байгууллага нөхөн сэргээлтийн ажлаа хийж тохижуулсан эсэх талаар хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, зөрчил гаргасан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцож ажиллах.  
Биелэлт: 2015 оны 8-р сарын 31-нээс төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд хийгдэж буй тохижилт, бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, үр дүнг хянах, нийтийн эзэмшлийн тохижуулсан гудамж талбайд инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил хийсэн байгууллага нөхөн сэргээлтийн ажлаа хийж тохижуулсан эсэх талаар үзлэг шалгалт хийв. Инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил хийсэн байгууллагуудын нөхөн сэргээлтийн ажил төлөвлөгөөний дагуу хэвийн явагдаж байна. Харин "Хан-уул дэд бүтэц холбоо" ТББ-ын захиалгаар ХУД-ын 15-р хорооны UB town хотхоны орчимд "Боорчи" ХХК-ны гүйцэтгэсэн бохирын шугамын өргөтгөлийн ажил хийгдсэн нь авто замыг эвдсэн бөгөөд нөхөн сэргээлтээ дутуу хийсэн байна. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт ХУД-ийн ЗДТГ-аас албан бичгээр шаардлага хүргүүлээд байна.  
ЕС. Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ойр орчны хогийн ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах.  
Албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эдэлбэр талбайн зэрлэг ургамлыг устгуулах, зэрлэг ургамалтай байгууллага, ААНБ-ыг торгох ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг 2015 оны 07 сарын 01-нээс эхлэн дүүргүүдийн ЗДТГ-уудад үүрэг болгож ажиллаж, 460 мянган м2 талбайн зэрлэг ургамлыг устгасан тухай дүн мэдээг нэгтгэсэн.  Хүн ихээр суурьшсан, зорчих хөдөлгөөн ихтэй 152.6 мянган м2 нийтийн эдэлбэр газрын хог ургамлыг устгах ажлыг 2015 оны 08 сард Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулж дуусгасан. Өмнөх шуурхай хурлаар өгөгдсөн үүрэг  даалгаврын дагуу нэмэлтээр ЧД-ийн нийтийн эзэмшлийн талбай, ХУД-ийн Наадамчдын замын дагуу нийт 60.0 мянган м2 талбайн зэрлэг ургамлыг устгах ажлыг 2015 оны 09-р сарын 01-нээс эхлүүлээд байна. Уг нэмэлт ажил нь 9-р сарын 10-нд дуусгах төлөвлөгөөтэй байна.  2015 онд зохион байгуулах бүх нийтийн их цэвэрлэгээний хуваарийг Хотын Ерөнхий менежерийн 2015 оны А/05 дугаар тушаалаар баталсан бөгөөд ирэх 10-р сарын 17-нд цэвэрлэхээр төлөвлөгдөж байна.  
           
 
 
 
 
                  Хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга                 Б.Бадрал
                                      
                                          Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                           Э.Энхцэцэг
                                        
                                          Боловсруулсан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн             Э.Энхтайван
 
 
 
 
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
3 НЕТГ Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын жагсаалтыг нарийвчлан гаргах, эдгээр барилгад НМХГ, НЕТГ, НӨХГазрууд чиг үүргийн дагуу хяналт, шалгалтыг сайтар зохион байгуулж  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулах. Нийслэлийн хэмжээнд зөрчилтэй баригдаж буй барилгуудад 8 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдийн хооронд шалгалт хийж нийт баримт бичгийн зөрчлөө арилгасан 15 байгууллагад зөвшөөрөл олгож, 24 барилга байгууламжид шаардах хуудсаар зөрчлөө арилгах хүртэл хугацаатай үүрэг даалгавар өгөв. Нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж НМХГ хүргүүлсэн болно.
4 НЕТГ Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Москва хорооллын 9 дүгээр байрны гадна талын өнгөлгөөний тоосгон хана нурсан асуудлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд яаралтай арга хэмжээ авч 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015.08.28-ны өдрийн А/705 дугаар Ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байршилтай нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээвэр, цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил болон бусад их засварын  ажлыг улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх хууль, эрх зүйн үндэслэлийг тодруулан, санал боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулсан. Одоогоор хууль эрх зүйн үндэслэлийг судлах ажил хийгдэж байна.
8 НЕТГ Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Төлөвлөгөө гарган Газрын даргаар батлуулж, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит
үр дүн /түүнийг
нотлох нотолгоо/
Үр дүн биелээгүй
болон хэрэгжээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100%/
1 Нийт хэлтэс, албадаас өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг авч төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргахаар боллоо. - - Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэж батлуулах 100%
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - - Төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах 100%
3 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн талбайд мод сөөгний тооллого хийх комиссыг даргын А/36 дугаар тушаалаар байгуулан, тооллогын ажлыг эхлүүлсэн. - - Тооллогын дүнг нэгтгэж, даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах 50%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ч.МЯГМАРДУЛАМ
Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд архивын нэгж бүрдүүлэх, нөхөн бүрдүүлэлт хийх, мэдээллийн технологиийг нэвтрүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.Бэлтгэл бүрэн хангагдсан.Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн Комисс шинэчлэн томилох тухай А/63 дугаар тушаалаар Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм шинэчлэн баталж 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх ББНШК-ын  03 дугаар хурал хийж Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгүүдэд хөтлөгдөх Ижилтгэсэн хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг  батлуулахаар Нийслэлийн архивын газарт 2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2/933 албан тоотоор хүргүүлсэн.
Улсын үзлэгтэй холбоотой Нийслэлийн архивын газраас зохион байгуулж буй сургалтанд холбогдох албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл хангах тухай А/66 дугаар тушаалаар Дотооддоо үзлэгт бэлтгэх 4 дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажлын төлөвлөгөө баталж төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн Салбар комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай А/62 дугаар тушаал гаргаж 5 дэд ажлын хэсэг байгуулагдаж Улсын үзлэг зохион байгуулах Эрүүл мэндийн салбарын комиссын ажлын төлөвлөгөөг батлан 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн 9 дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагад хяналт шалгалт хийж эхэлж байна.
 
 
    100
 
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:             Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг хянасан:                                                 Н.Долгормаа /СМХШ-ний хэлтсийн дарга/
                                                                                   
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                        С.Чимэдсүрэн /Албан хэрэг хөтлөлтийн асууудал хариуцсан ажилтан/
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 09 дүгээр сарын 03                                                                                                              Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
Заавар зөвлөгөө:
 • Дүүргийн салбар комиссууд шалгах 187 байгууллагуудад урьдчилсан үзлэг явуулж, заавар зөвлөгөө, хугацаатай үүрэг өгсөн.
 • 2015.09.03-наас үзлэг эхэлсэн дүүргийн салбар комиссуудын дотоод 7 ажлын хэсэгт 8 мэргэжилтэн оролцож, нэгдсэн ойлголт, заавар зөвлөгөө өгч ажиллав.
Сургалт арга зүй:
 • Салбар комиссууд харьяа байгууллагуудын архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнуудад “Хяналтын програм” бөглөх чиглэлээр 6 удаагийн сургалт
 •  11 салбар комиссын дотоод 57 ажлын хэсгийн 229 албан хаагчид үзлэгийн дүгнэх үзүүлэлт, аргачлалын талаар 2 удаагийн сургалт зохион байгуулав.
Зохион байгуулалт:
 • “Хяналтын програм”-д нийслэлийн 1576 байгууллага хамрагдаж бөглөхөөс 1155 байгууллага буюу “73%”-тай хамрагдсан байна
 • “Хяналтын програм”-аар өгөгдсөн мэдээллийг нягтлан шалгаж, салбар комисс тус бүрт холбогдох мэдээллүүдийг цаасаар болон файлаар хүлээлгэн өгсөн.
Төлөвлөгөөнд тусгасан ажил бүрэн хэрэгжсэн. - 2015.09.08-ны өдөр нийслэлийн салбар комисст ажиллах 10 ажлын хэсгийн 40 албан хаагчид сургалт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна.
2015.09.07-ний өдрөөс Нийслэлийн салбар комиссын шалгалтын ажил эхэлнэ.
 
100%
Нийт хувь 100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                  Д.ОЮУНТУЯА
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    О.НАРАНБАЯР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
1
Замын Хөдөлгөөний удирдлагын төв Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн даргын тушаалаар Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх байгууллагын комиссын бүрэлдэхүүнийг 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/22 тоот тушаалаар баталж, комиссын хурлыг 2 удаа зохион байгуулан ажиллаж байна. Хурлаар улсын үзлэгт бэлтгэх төлөвлөгөө, шаардагдах төсвийг хэлэлцүүлж,  даргын тушаалаар батлуулсан бөгөөд  шалгуур үзүүлэлтийн дагуу холбогдох мэргэжилтэн болон удирдах албан тушаалтнуудад хуваарилан үүрэгжүүлсэн. Хуваарийн дагуу албан хаагчид бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
               Мөн төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 08 дугаар сарын 30-ний өдөр байгууллага дотооддоо хэлтсүүдийн бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.
              2015 оны 09 дугаар сарын 03-ны байдлаар урьдчилсан үзлэгийг байгууллага дотооддоо зохион байгуулж, улсын үзлэгийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу албан хэрэг хөтлөлт, архивын баримт бичгийг цэгцлэх, нөхөн бүрдүүлэлт хийх зэргээр биелэлтийг хангахаар ажиллаж байна.

Ус сувгийн удирдах газар
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0 -100
1 2 3 4 5 6
1
2      202
       Улсын үзлэгт бэлтгэн газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 03 ны өдрийн А/131 дүгээр “Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах” тушаалаар төлөвөлөгөө боловсруулан баталж, Нийслэлийн архивын газарт хувийг хүргүүлсэн.  Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг графикт хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.
 
        2015 оны 08 дугаар сарын    11-ний өдөр УСУГ-ын         1959-2014 оны  газрын даргын тушаалуудыг АМS программд шивж оруулан цахим баримтыг Нийслэлийн архивын газарт хүлээлгэн өгсөн.
Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын явцын цахим хяналтын программд ажлын гүйцэтгэл тоо мэдээг 2015 оны 08 дугаар сарын 23 ны өдөр оруулсан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Улсын үзлэгт бэлтгэх ажил үндсэндээ дуусч байгаа.
Бэлтгэл ажлын хүрээнд байгууллагын архивын баримтаас иргэд болон хэрэглэгчдэд лавлагаа мэдээлэл олгох ажил чирэгдэлгүй болохын зэрэгцээ архивын баримтын эмх цэгц, хадгалалт хамгаалалт сайжирч холбогдох хууль дүрэм журамын хэрэгжилт хангагдаж байна.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөсөн ажлуудаа бүрэн хийж дуусгана.
90

2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 

Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах. НЗД-ын 2015 оны А/509 дүгээр захирамжийн хүрээнд газрын даргын тушаалаар комисс байгуулж, нэгдсэн төлөвлөгөө, дэд төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан батлуулж ажиллаж байна. Байгууллагын дэргэдэх ББНШК, комиссыг 2 удаа хуралдуулж, төлөвлөгөөнд туссан ажлуудыг хариуцсан албан хаагч нарт үүрэг чиглэлд өгч, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна.
1.Албан хэрэг хөтлөлт, архивын хичээлийг дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төвийн Бичиг хэргийн 9 ажилтндуудад 1 удаа, 9 дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төвийн 100 албан хаагч нарт 1 удаа, газрын албан хаагч нарт 2 удаа тус тус сургалт зохион байгуулсан. Газрын албан хаагч нараас мэдлэг шалгах сорилыг авч дүгнэсэн.
         2.Архивын улсын үзлэгийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах үүднээс байгууллага дотооддоо 1 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж ажилласан.
       3.Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв, БЗД-ийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төвд очиж арга зүй өгч ажилласан.
       4.Газрын даргын тушаалаар байгууллагын архивын баримтад иж бүрэн тооллогыг явуулсан.
 
 
 
 
 
НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АЖИЛ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
 ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН              Э.ЗОЛМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗУХ-ЫН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэх зорилгоор газрын даргын 2015 оны А/37 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу ажилласан бөгөөд 2015 оны 09 сарын 14-ны өдөр манай байгууллага нв Архивын улсын үзлэгт шалгуулан "Бүрэн хангалттай" гэж үнэлэгдсэн болно.
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
8. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах А/509 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд архивын улсын үзлэгт бэлтгэж бэлэн байдлыг хангах.
Биелэлт:
            Нийслэлийн Дотоод аудитын  албаны даргын 2015 оны 06 сарын 22 –ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсгийг байгуулсан. Улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 сарын 03-ны өдөр батлан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.