Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-09-28 13:25:46
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 
2  
Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд
Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх. 14
3 НЗДТГ-ын Цэргийн штаб, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Богд Хан уулын төрийн тахилгыг тахих бэлтгэлийг хангуулах ажлыг сайтар зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
4 Дүүргүүдийн ЗДТГ, НМХГ Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд “Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал” гардуулах үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ
 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 10 дүгээр сарын 01-ний өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
2 ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа зарим албан хаагчдыг шагналд тодорхойлох ажлыг зохион байгуулж байна. 50%
    ДУНДАЖ ОНОО   50%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
 
 
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Улаанбаатар хотын гудамж, замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэлийг бууруулах ажлын хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн давхцлыг бууруулсан нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний шинэчилсэн төлөвлөлтийг 2015 оны 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхлүүлсэн.
Шинэчилсэн төлөвлөлтөөр их багтаамжийн автобусны үндсэн 74 чиглэлд 1010 тээврийн хэрэгсэл үүнээс 18 угсраа, 45 троллейбус, 989 их багтаамжийн автобус үйлчилж байна.
Шинэчилсэн төлөвлөлтөөр  нийт чиглэлийн уртыг 483 км-ээр богиносгож Энхтайвны өргөн чөлөөгөөр давхцан явдаг чиглэлийн тоо 43 хувиар, тээврийн хэрэгслийн тоо  40 хувиар буурсан.
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойн хүрээнд нийслэл хотын нийтийн зорчигч тээврийн салбарт сүлжээ үйлчилгээний  шинэчилсэн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтэрсэнтэй холбогдуулан нийтийн тээврийн шинэчилсэн төлөвлөлтийг хэвшүүлэх, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай “U money” карт борлуулах, цэнэглэх цэгүүдийн тоо, цахим картын хэрэглэгээг нэмэгдүүлэх талаар шат дараалсан арга хэмжээг зохион байгуулж байна.
     
100

 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР     
                                                                                                                     
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ . Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах / ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
1 Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг угтан 2015 онд хэрэгжиж буй томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бүрэн дуусган  зорчих хэсгийг нээж, 2015 оны 10 дугаар сарын 15-30-ны хооронд  авто замуудын нээлтийг зохион байгуулахаар төлөвлөн  ажиллаж байна. Тодруулбал:
1.     БЗД, Улиастай-Гачууртын 11 км авто  замын нээлт
2.     Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1.5 км шинэ зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22 м туннелийн нээлт
3.     Шаргаморьтын 50у/м төмөрбетон гүүрийн нээлт
4.     Өлзийт хороолол-Био комбинат- Шувуун фабрик чиглэлийн 9,06 км авто замын нээлт
5.     22-ын хуучин уулзвараас мал бордох хүртэл 1.7 км авто замын нээлт
6.     АСЕМ-ийн чуулга уулзалттай холбогдуулан шинээр хэрэгжүүлэх Ажилчны гудамжнаас Яармагийн гүүр чиглэлийн авто зам хүртэлх 0.33 км авто  замын талаарх холбогдох мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацахаар төлөвлөөд байна.
    --- 100
             
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                           Д.БАЯСГАЛАН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
2015 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 28-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  
      2015 оны 10 дугаар сарын 05.                                                                                                                        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.
1 Хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлд түүхий эд, материал хүлээн авахаас эхлэн тухайн үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд очих хүртэлх бүх үе шатанд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлж, чанар, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнээр хүн амыг хангах нөхцлийг бүрдүүлж буй аж ахуйн нэгж, иргэнийг шалгаруулах зорилгоор хэрэглэгчдэд ээлтэй хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамж, төлөвлөгөөг батлуулж, дүүргүүд дэх МХХ-т албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Болзолт уралдаан зарлаж байгаатай холбогдуулан хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж мэдээлэл хийснээс гадна уралдааны зорилго, шалгуур үзүүлэлт, бүрдүүлэх материал, түүнийг хүлээн авах хугацаа, хаягийг тусгасан зурагт хуудас хэвлүүлж, эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт, хяналтын хуудасны үнэлгээгээр бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 82  аж  ахуйн  нэгж, иргэдэд хүргүүлээд байна. “ Хяналтын  хуудас-Ил тод  хяналт”  сэдэвт  мэдлэг  сорих  тэмцээн  зохион байгуулж 2  үе  шаттайгаар  зохион байгуулж  байна. 
 
  .  
Үүрэг даалгавар 2:  Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх.
2 Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд  “Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамж боловсруулан батлуулж 2015 оны 10 дугаар 08-ны өдрөөс хяналт шалгалт хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна.        
Үүрэг даалгавар 3: Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.
  Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Чингэлтэй ,Баянгол, Баянзүрх ,Налайх, Багануур  дүүрэг  дэх  МХХ-ийн дарга   нарын  баталсан “Нийтийн  эзэмшлийн  зам  талбайг  чөлөөлөх  ил  задгай  худалдааг  зогсоох тухай”   удирдамж, дүүргүүдийн засаг дарга нарын гаргасан захирамжын  дагуу  хүнсний чанар, стандарт, эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, байгаль орчны хяналтын улсын  байцаагч  нар харьяа дүүргийн  худалдаа  үйлчилгээний  хэлтэс,  цагдаагийн   хэлтэс, онцгой байдлын хэлтсийн  ажилтнуудтай  хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.
 
Шалгалтаар Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд байрлах  22  зам дагуу, Баянзүрх дүүргийн  Энхтайваны  өргөн чөлөөнд байрлах  Хан талст”  ХХК-ийн Хан талст, “Маркет Плейс менежмент”  ХХК-ийн  Баянзүрх худалдааны төвүүд,  Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо төв шуудан, Мөнгөн завьяа, 2 дугаар хороо “Бөмбөгөр” худалдааны төв, Баянгол дүүргийн” Тоса “ худалдааны төв зэрэг газруудад нийтийн эзэмшлийн зам дээр гар дээрээс зөвшөөөрөлгүйгээр  ил задгай худалдаа эрхэлж буй иргэд,  Багануур, Налайх дүүргийн зүүн чиглэлийн зам дагуу  гэр худалдаа эрхэлж буй нийт 108 иргэний үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоож, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 12 цэгийн үйл ажиллагааг улсын байцаагчийн актаар түр зогсоож, чанар, аюулгүй байдлын шардлага хангаагүй 19 нэр төрлийн 50 кг,120  ширхэг 147000 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг улсын байцаагчийн актаар устгаж , 1 албан шаардлага хүргүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 5 иргэнд  684,0 мянган төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээ авсан.
Бөмбөгөр худалдааны төвийн гадна орчинд зөвшөөрөлгүй жимс худалдаалж буй 9 иргэний /алим, жүрж, усан үзэм, киви, тарвас, помидор, огурцы/ зэрэг  9 нэрийн жимс хүнсний ногооноос дээж авч НМХГ-ийн төв лабораторид шинжилгээнд хамруулан тус төвийн удирдлагуудтай хамтран 3 удаагийн уулзалт зохион байгуулж ажилласны үр дүнд  тус худалдааны төвийн гадна орчинд зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж  буй иргэдийн үйл ажиллагааг  бүрэн зогсоосон.Шалгалтын явцад  дүүргүүд дэх ”Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл”-өөс байршил тогтоож өгөөгүй газарт тухайн хороодын засаг дарга нар дур мэдэн  газар зааж өгч байгаа нь тухайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэдэд  холбогдох зөвшөөрлийг олгосон гэсэн ташаа ойлголтыг өгч  байгаа зөрчлүүд илэрсэн. “Нийслэлийн  худалдаа үйлчилгээний  нийтлэг  журам”  6.1, 6.2,6.3,6.7,6.10  дахь  заалтыг  үндэлсэн  зөвшөөрөлгүй худалдаа  эрхлэгчдэд  мэдэгдэл  хүргүүлсэн.
Баянзүрх дүүргийн зам  тээвэр  дэд  бүтцийн асуудал  хариуцсан   орлогч  Н.Ганболд дээрх  байгууллагуудын  гадна  талбайд  зөвшөөрөлгүй худалдаа  үйлчилгээ  явуулж  буй  иргэдийн  үйл  ажиллагаанд  хяналт  тавих  болон  үйл  ажиллагааг  нь  зогсоох  шийдвэр гаргуулж, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад 02-02/2728 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн.
 Дүүргүүдэд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэдийн судалгааг гаргасан. Тус  хяналт шалгалтыг  NTV телевизтэй хамтран хийж , “Эх орон” телевизэд шалгалтын явцын  талаар мэдээ өгсөн.
   

1. Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд манай байгууллага нь бүтэц бүрэлдэхүүний болон үйл ажиллагааны тухай танилцуулга бүхий номыг хэвлэн гаргуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2. Богд Хан уулын төрийн тахилга тахих бэлтгэл ажлыг манай байгууллага нь онцгой байдлын газартай хамтран сайтар ханган үйлчилгээний ажилтнуудыг зохион байгуулалттайгаар үйлчилгээнд гарган ажиллаж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.10.08                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.
1 Нийслэлийн 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүргээс ойн баярт зориулсан нэгдсэн төлөвлөгөөг гаргаж дүүргийн дэргэдэх хэлтэс, албад, хороод нь иргэдрүү чиглэсэн тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.       70%
Үүрэг даалгавар-2 Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх.
2 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Замын цагдаагийн тасгаас дүүргийн нутаг дэвсгэрт замтай ойрхон байрлах 16 сургуулийн орчимд явган хүний гарц тэмдэглэл хийлгэсэн.
Нийслэлийн 10 жилийн 107,104, 9, 65 дугаар сургууль, 170  дугаар цэцэрлэг, дүүргийн засаг даргын тамгын газрын хойд  тал, замын цагдаагийн тасгийн урд талын  замуудад хурд сааруулагч хийлгэж 6 сургуулийн орчимд 70 тэмдэг байрлуулсан. Мөн нийтийн эзэмшлийн замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэн сэргээх ажлыг хийж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/314 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.
      100%
Үүрэг даалгавар-3 Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.
3 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2015 оны 11/98 албан тоот удирдамжийн дагуу дүүргийн Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 2015 оны 10 дугаар сарын 01- ээс 06 - ны өдрүүдэд Өнөр болон Төвийн бүсэд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зохих зөвшөөрөлгүйгээр хоол үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа эрхлэж буй иргэд, Аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт явууллаа. Хяналт шалгалтанд нийт 25 иргэн хамрагдаж “Хүнсний тухай” хууль, “Хүнсний бүтээгдэхүүний  аюулгүй байдлыг хангах тухай” хууль, Худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журмыг зөрчсөн 19 иргэнд 1.920.000 төгрөгний торгууль ногдуулж  илэрсэн зөрчлийг арилгуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.          100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
                          ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдах нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг ойн баярт зориулах, ойг дүүргийн нийт иргэд оршин суугчдад сурталчлаж ажиллахыг нийт албан хаагчдад чиглэл болгосон. 2015 оны 10 дугаар сард зохион байгуулагдах Баянгол дүүргийн иргэдийн спортын наадам, дүүргийн Ахмадын спортын наадам, дүүргийн Өсвөрийн шатарчдын дунд зохион байгуулах “Их нүүдэл” тэмцээн, Шилдэг найрал дууны хамтлаг шалгаруулах найрал дууны тэмцээн зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахдаа Нийслэлийн 376 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулж уг ойг сурталчлан ажиллаж байна. - Арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулалтын өндөр түвшинд зохион байгуулж өөр бусад хэлвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ойг сурталчлан ажиллана. 100%
2 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дарга бөгөөд Хотын ерөнхий менежерийн 2014 оны А/148 дугаар тушаалаар батлагдсан хаягжилтад тавигдах шаардлага, дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/904 дүгээр захирамжаар дүүргийн хэлтэс албадад өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу ажиллаж байна. Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/904 дүгээр захирамжаар өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтсүүд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, байгууллага, ААН-үүдэд холбогдох зөвшөөрөл олгох, сунгах ажлын хүрээнд хаягжилтад тавих шаардлагыг нийцүүлэн шаардлага тавьж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. - Нийслэлийн 376 жилийн ойн ажлын хүрээнд хийгдэх бүх нийтийн их цэвэрлэгээний үеэр хаягжилтад тавих хяналтыг давхар авч хэрэгжүүлнэ. 100%
4 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд ил задгай худалдаа үйлчилгээг зөвшөөрөлгүйгээр эрхэлж явуулж байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох арга хэмжээг дүүргийн хэмжээнд 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн авч хэрэгжүүлж байна. Дүүргийн Засаг дарга, дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн шийдвэрээр зуны улиралд дүүргийн тодорхой цэгүүдэд, тодорхой төрлийн худалдаа, үйлчилгээг үзүүлж байсан зөвшөөрлийн хугацаа 2015 оны 10 дугаар сарын 01, 05-ны өдрүүдээр дуусгавар болсонтой холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/736 дугаар захирамж гарган дүүргийн ХҮҮХ, Цагдаагийн хэлтсүүд, Замын цагдаагийн тасаг, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдэд үүрэг даалгавар өгч нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд зөвшөөрлөгүй, гар дээрээс худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох арга хэмжээг авахыг үүрэг болгон ажиллаж байна.   Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавьж ажиллана.  
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 10 дугаар сарын 01
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн болон,  Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нарын хурлаар Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тохиолдуулан хэлтэс албад бүр нэг шинэ ажлыг санаачлан хийхийг үүрэг болгоод байна.      Тамгын газрын хэлтэс бүр Нийслэл хотын 376 жилийн ойд зориулсан ажлыг санаачлан хийж төлөвлөгөөг батлуулахаар ажиллаж байна. 10%
2 2015 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан сургууль цэцэрлэг орчмын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулах үүднээс Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар Нэгтгэл замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэн засварлаж байна. Мөн 97 дугаар сургууль, 102 дугаар сургууль орчмын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд замын тэмдэг,  хурд сааруулагч, замын хаалт, нөхөөсийн ажлыг “ОДНД” ХХК, “Дагшин Харгуй” ХХК тус тус хийж гүйцэтгэж байна.       50%
3 Дүүргийн Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн хурлаас зөвшөөрөгдөөгүй байршилд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс  худалдаа  эрхэлж байгаа иргэдийн худалдаа үйлчилгээг таслан зогсоох зорилгоор 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдөр Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн дарга нарын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу 14 хоногийн арга хэмжээ зохион байгуулан нийт 36 иргэнд шаардлага тавьж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлсөн.         80%
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                      Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     Г.НАНСАЛМАА
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 10 дугаар сарын 06                                                                                                                                                                                                                                              Налайх дүүрэг
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар Төрийн шагналт Ардын жүжигчин Дагвын Лувсаншаравын нэрэмжит Хүүхдийн найрал дууны 23 дахь удаагийн уралдаант наадмыг 2015 оны 10 дугаар сарын 09 өдөр дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд зохион байгууллахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - - 90
2 Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх. Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн  12,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийхээр үнэлгээний  хороо ажиллаж байна. Найрамдлын гудамжны 2,8 м явган замын эвдэрсэн хавтанг  нөхөх ажлыг “Налайх Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ыг зохион байгуулж байна. Мөн 75 байгууллага, аж ахуйн нэгжид гадна хаягжилтыг сайжруулах талаар Ерөнхий менежерийн албан бичгийг өгч, тайлан мэдээг 10 дугаар сарын 15- ны дотор авахаар ажиллаж байна. - - 70
3 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Богд Хан уулын төрийн тахилгыг тахих бэлтгэлийг хангуулах ажлыг сайтар зохион байгуулах.  
 
 
-
- -  
4 Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Налайх дахь Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсийн удирдлагад Налайх хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 2015 оны 2/80, 2/81 дүгээр албан бичгээр 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн зөвшөөрөлгүй газарт түлээ нүүрс худалдан борлуулж  буй иргэдийг зөвшөөрөгдсөн байршилд нүүлгэх ажлыг зохион байгуулж байна. - - 70
5 “Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал” гардуулах үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах/  
 
 
 
-
- -  
 
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр                                                                                           Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ой угтан тус байгууллагаас ажлаа сурталчлах иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
-2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл хугацаанд байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан 7, фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан 5 шинэ мэдээ мэдээллийг хүргэж, ажилласан.
 
-Байгаль хамгаалах намрын сарын аяны хүрээнд байгаль хамгаалагчдын ажлын онцлогийн талаар иргэдэд  хүргэх мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өдрийн сонин”-той хамтран ажиллаж, ярилцлага, мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.
 
Ой хээрийн түймрийн хуурайшилтын үе эхэлж байгаатай холбогдуулан ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлгийн Боловсрол суваг телевиз, MN-25, SBN, TV-9, NTV 5 телевизээр 101 удаа хүргэн ажилласан.
Дээрх сэрэмжлүүлгийг 11 сарын 10-ны өдрийг хүртэл иргэдэд хүргэхээр гэрээ байгуулсан.
 
  Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамтай хамтран “Байгаль хамгаалагчийн нэг өдөр” телевизийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж байна.
 
90
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА

ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД

 НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГhttp://www.khanuul.mn/data/header/image/home-logo.pngНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2015.09.07-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015.10.07                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд “Хайрхан аялал -500” явган аяллыг 10 сарын 10-нд зохион байгуулж 500 багшийг хамруулсан
      2015.09.30-нд Чингисийн талбай дээр “Хөдөлмөр хөгжлийн түлхүүр” сэдэвт хөдөлмөрийн салбарын ажлыг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулж, 27 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 98 иргэнийг ажил хайгчаар бүртгэсэн. Өдөрлөгт Жигүүр гранд групп, Хүннү молл ХХК, Эко констракшн ХХК зэрэг томоохон ажил олгогч байгууллагууд оролцож нээлттэй ажлын байранд иргэдийг бүртгэж ажилласан.
      2015.10.01-нд Чингисийн талбайд нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан Олон улсын ахмадын баярын өдөрт зориулсан өдөрлөгт оролцож 19 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан.  
      Багш нарын баярыг тохиолдуулан Насан туршийн боловсролын үндэсний төвтэй хамтран “Насан туршдаа суралцахуй” ур чадварын уралдааныг  8 дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн менежер, багш нарын дунд зохион явууллаа. Энэхүү тэмцээн нь илтгэл, заах арга зүйн, Шилдэг хөтөлбөр боловсруулалт гэсэн 3 үзүүлэлтээр амжилттай явагдлаа
     Эдгээр ажлуудыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан Эко телевиз,  www.khanuul.mn, www.аrslan.mn мэдээлэл тавьсан болно
    100
 1.  
Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн гадна хаяг, тохижилтыг сайжруулах шаардлага тавьж, хаягаа шинэчлэх шаардлагатай аж ахуй нэгжүүдийн хаягыг шинээр хийлгэсэн.
 
    100
 1.  
Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах. Хан-уул дүүргийн ЗДТГ –ын ХҮХ нь  Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтарсан шалгалт явуулах  удирдамж гарган батлуулж,  ил задгай худалдаа хийж буй иргэн ААН-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 10-р сарын 5-ны өдөр хийлээ. Шалгалтыг 2,11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хороодын Засаг дарга нарыг оролцуулан   Тамхины хяналтын тухай хууль, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилготой ажиллаа. Шалгалтанд  2-р хорооны нутаг дэвсгэр Жаргалант үйлчилгээний төв, Ажилчны алдар талбай,11-р хороо Туул голын дагуух ил  задгай худалдаа явуулж буй иргэд, Зайсангийн автобусны буудлын дэргэдэх ТҮЦ-дэд хамрагдлаа. Ил задгай худалдаа эрхэлж байгаа иргэдэд  хугацаатай үүрэг чиглэл өгөв   Ил задгай худалдаалалтанд хяналт шалгалтыг 2015.10.09-нд дахин  хийнэ. 100
Биелэлтийн үнэлгээ 100
 
ТАНИЛЦСАН:          ЗАСАГ ДАРГА                                           Ж.ГАНХУЯГ
 
ХЯНАСАН:               ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ДАРГА                                                                         Д.БАТ-ОЧИР
 
НЭГТГЭСЭН:          ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХШҮ, ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                               Д.ЦАГААН                           
 
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.10.07                                                                                                          Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
2
    Дүүргийн 2-р хорооны Замчин, Бор үзүүрийн  гэр хорооллын  тус бүр 2 гудамж, 44 айл өрхийн хашааны  хаяг шинэчлэв. 
     Мөн дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг  байгууллага, аж ахуйн нэгж, Худалдаа үйлчилгээний  байгууллагын гадна хаягжилтыг стандартын дагуу шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
2 гудамж, 44 айл өрхийн хашааны  хаяг шинэчлэв.  -  хаягжилтыг стандартын дагуу  шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна. 90
4
      Тус дүүрэгт нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний замын гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага байхгүй байна.
      Дүүргийн ЗДТГ-ын ТХҮХ, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, НМХГ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн  15  хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгтэй хамтран 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ний өдрийн 11.00 цагт дүүргийн нутаг дэвсгэрт  худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйчилгээ эрхлэгч,  мал эмнэлгийн  32 ажилтанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн холбогдох мэдээ мэдээллийг хүргэх ажлыг зохион байгуулав.
Зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага байхгүй байна.
 
-  Хяналт шалгалтыг тогтмолжуулна. 100
5       Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагналд тус дүүргээс шалгуур үзүүлэлтийг ханган нэр дэвших аж ахуйн нэгж байгууллага байхгүй тухай дүүргийн ЗДТГ-ын 2015 оны 4/638 албан тоотыг  НЗДТГ-т хүргүүлэв. - - - -
 
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.
 Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тус газраас “Монголын архитекторуудын эвлэл”-тэй хамтран Зураг төслийн компаниудтай хамтран “Хот төлөвлөлтийн тулгамдаж буй асуудлууд 2” сэдэвтэй уулзалт, хэлэлцүүлэг 10 дугаар сарын 16-нд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
5 Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд “Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал” гардуулах үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах/ 2015 онд өөрийн салбартаа манлайлан оролцож, Улаанбаатар хотын хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулан оны шилдэг бүтээн байгуулалтыг хийж бүтээсэн 9 аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр, холбогдох бичиг баримтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл, хамтын ажиллагааны хэлтэст 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/3425 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх
байгууллага
Товч агуулга Биелэлт
1 ЗАА, Нутгийн
захиргааны
байгууллагууд
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.
Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан Газрын даргаар батлуулсан.  Төлөвлөгөөний дагуу дараах арга хэмжээг зохион байгуулж  байна. Үүнд:
1.    Халамж асрамжийн Хүүхдүүдийн урлагийн тоглолт
2.     “Хөгжлийн харандаа”  экспо
3.    Салбарын албан хаагчдын дунд “Эко аялал”  зохион байгуулах
4.    Сар бүрийн 2 дах 7 хоногийн Бямба гаригийг “Гэр бүлийн өдөр”  болгох талаар НИТХ-ын тогтоол гаргуулах
·         2015 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар чуулгын үзэсгэлэнгийн танхимд Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг угтан Нийслэлийн хэмжээнд хүүхдийг хөгжүүлж, чадваржуулж, сургаж байгаа сургалтын төв, спорт, урлагийн дугуйлан, хүүхдийн өөрийн оролцооны байгууллага, хүүхдийн үүсгэл санаачлагын байгууллагуудыг оролцуулсан “Хөгжлийн харандаа”  экспо зохион байгуулах гэж байна.  Энэхүү үйл ажиллагаагаар хүүхдийн хөгжил, оролцооны байгууллагуудын мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой бөгөөд байгууллагууд спорт, урлагийн дугуйландаа хүүхдүүдийг  хөнгөлөлттэй үнээр бүртгэх, байгууллагадаа гишүүнээр элсүүлэх, сэтгэлзүйн оношилгоо болон хууль эрхзүйн зөвлөгөө, сургалт лекц, тэмцээн уралдаан зохион байгуулна.
·         “Хөгжлийн харандаа”  экспогийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг өөрийн цахим хуудсанд болон gov.gov.mn, goolingoo.mn, News.mn зэрэг цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд UBSTV, C1 TV, Mongol HD, Eagle TV, МҮОНР ТВ, 25 ТВ-ээр сурталчилахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
 
 
 
ХЯНАСАН:    
 ДАРГА                                       Я.БАЙГАЛМАА
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: 
 ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Э.ЗОЛМАА
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
               УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
         ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
                        Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 Улаанбаатар хот                                                                               Огноо: 2015.10.08
 
 
Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсны 376 жилийн ой, Монгол Улсад Нийтийн аж ахуйн салбар үүсч хөгжсний 84 жилийн ойг угтан Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сурталчлах, бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулах, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын ажил үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмжийг таниулах зорилгоор  Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс “ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭ СОНСЪЁ” нээлттэй хаалганы өдрийг 2015 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр Тусгаар тогтнолын талбайд зохион байгуулсан ба тус үйл ажиллагаанд системийн хэмжээнд нийт 317 ажилтан албан хаагчид хамрагдсан.
“ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭ СОНСЪЁ” нээлттэй хаалганы өдрөөр манай үйл ажиллагаатай холбоотой  6 өргөдөл, 47 хүсэлт ирснийг холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд танилцуулан шийдвэрлүүлэн ажиллалаа.
- -

2015.09.28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                      2015.10.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх.
Замын тэмдэг тэмдэглэгээ:
          Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр зам засварын ажилтай хамтатган тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулдаг тусгаарлах зурвас, гарц зэрэг хэвтээ тэмдэглэгээний ажлыг “Ринг роуд” ХХК гүйцэтгэсэн. Үүнд:
 • тасархай цагаан зураас-8 байршилд 355.8 м2,
 • үргэлжилсэн цагаан шугам-4 байршилд 42 м2,
 • явган хүний гарц-2 байршилд 418.4 м2
нийт 1193.9 м2 хэвтээ тэмдэглэгээний ажил хийгдээд байна.
Гадна хаяг самбар:
Одоогийн байдлаар дүүргийн хэмжээнд 419 ААНБ-аас 75 хаягийн зөрчилтэй. Үүнээс эзэнгүй 26 хаягийг буулгаж, шилжүүлэн солих шаардлагатай 49 байгууллагад хугацаатай үүрэг өгч 30 хаягийг шинэчлэн сольсон.  Үлдсэн 19 байгууллагад хаяг шинэчлэх 14 хоногийн хугацаатай үүрэг өгөөд байна.
DSC05682.JPG
12041994_1024775667573713_76699893_n.jpg
12053181_1024775620907051_751053110_n.jpg
 
 
  Цаашид үлдсэн салбар замын хэсэгт тэмдэглэгээ хийгдэнэ. 100%
2 Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах. Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгаа зөрчил байхгүй. Гудамжинд ил задгай худалдаа эрхэлсэн иргэдэд МХХ, хороодын цагдаа нартай хамтран таслан зогсоох шуурхай арга хэмжээ тухай бүр авч байна. Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын хүрээнд14 хоногийн хугацаанд 16 иргэнийг шалгаж, 7 хүнд 160,0мян.төг-ийн торгуул ноогдуулсан.
IMG_0002
  Зөрчлийг тухай бүр шуурхай таслан зогсоох арга хэмжээг үргэжлүүлнэ. 100%
                                                                           
                                                                     
 
 
 
                                                                        ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 2015.10.08                                                                                                                                                           СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүс ч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтан дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй ажлуудыг дүүргийн sbd.gov.mn  сайт болон 4 сонин, 5 телевизүүдээр  тогтмол сурталчилж байна.      
2. Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх. Тус дүүргийн хүрээнд байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх талаар  Засаг даргын албан даалгаврыг  2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн 2/2940 тоотоор хүргүүлж,  2015 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст, илтгэх хуудсаар болон зургаар баталгажуулан биелэлтийг ирүүлэхээр хүлээгдэж байна.      
3 Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.       Хүх тус дүргийн •       Дүүргийн хорооны нутаг дэвсгэрт “Зөвшөөрөлгүй худалдаа” тусгай арга хэмжээг 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 07-ны өдрүүдэд 11 офицер, 7 цагдаа, 9 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, 11 станц, 1 автомашин хүн хүчтэйгээр зохион байгуулан дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
•      Дүүргийн 1-8 дугаар хорооны гудамж талбайд ил задгай, хууль бус худалдаа үйлчилгээ явуулж буй иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох чиглэлээр Ардын эрхийн автобусны буудал, 100 айлын автобусны буудал, 11 дүгээр хорооллын автобусны буудал, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн автобусны буудал, Улаанбаатар зочид буудлын саад, Централ таур, Хонхтой саад, Цэрэндоржийн гудамж, 1 дүгээр эмнэлгийн гадна орчинд шалгалтыг хийж гар дээрээс самар, бохь, чихэр, жимс, оймс, алчуур, сальфитик худалддаг 19 иргэнийг журамлан хэлтсийн хурлын зааланд цуглуулж зөвшөөрөлгүй гар дээрээс худалдаа хийхгүй байх талаар зөвлөмж өгч, хүн нэг бүрээр дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан авч ажилласан.
Арга хэмжээний хүрээнд Тамхины хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэлээр 14 түцийг шалгаж 6 иргэнд 300.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 22 хайрцаг тамхи хураан авч, Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 30.2-оор 19 хүнд 95.000 төгрөгийн торгууль ногдуулан ажилласан.
     
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.10.08.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1              Нэг. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас санаачлан “Бүтэн хайрыг гэр бүлдээ” аяныг Нийслэлийн хэмжээнд 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн зохион байгууллаа.
Аяны гол зорилго: Монгол Улсын иргэн бүрийн нийгмийн хариуцлага, ухамсрыг дээшлүүлэх, гэр бүлийн харилцаанд амьдралын зөв хэвшил, эерэг нөлөөллийг төлөвшүүлэхэд оршино.
Энэхүү аяныг төрийн болон төрийн бус байгууллага, үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд, хэвлэл мэдээлэл, урлаг соёл, боловсролын байгууллагууд, дуучид, жүжигчид зэрэг 26 аж ахуйн нэгж, байгууллага сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн дэмжин оролцож байна.
Аяныг дэмжин хамтран оролцож байгаа дээрх байгууллагууд өөрсдийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааныхаа хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон талт компанит ажлыг өрнүүлэх замаар олон нийтийг уриалан нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллана.
 Улаанбаатар Цагдаагийн хүрээний анги байгууллагуудын эмэгтэй алба хаагчид "Бүтэн хайрыг гэр бүлдээ" аяныг өөрсдийн анги байгууллагад түүчээлэн зохион байгуулахаар төлөөлөл болон оролцож байна.
Аяны хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдэж буй шалтгаан нөхцлийг бодитойгоор тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх олон талт ажлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ, иргэд олон нийтийн дунд байдаг гэр бүлийн маргааны талаарх хэвшмэл ойлголт, хандлагыг өөрчлөх нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Мөн түүнчлэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл хамгийн ихээр бүртгэгдсэн 33 хороог сонгон авч гэр бүлийн  хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлийг өөрчлөх сургалтанд хамруулах, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас эрх ашиг нь хохирсон иргэдийг хамтарсан багийн хяналтанд авч эрх зүйн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг ажлуудын үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлээр олон талт ажил арга хэмжээг зохион байгуулна.
 
   
 
 
 
 
 
                                                  
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР
 
 
 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.10.08
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-01: Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах
  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн  ойг угтан Газрын даргын А/16 дугаар тушаалаар Зорилтот бүлгийн иргэдийг  элэгний эмгэг оношлох шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилон  харъяа дүүргүүдийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс нь Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн 1-6 дугаар түвшний  өрхөөс  нийт 1010 иргэнийг сонгон  2015 оны 10 сарын 01-28 ны   өдрүүдэд Хаппи  веритас оношлогооны төвд элэгний шинжилгээ оношлогоонд  хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
 
Одоогийн байдлаар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн 1-6 дугаар түвшний  өрхөөс 230 иргэн  уг шинжилгээнд хамруулаад байна.    
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
 
  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2015  ОНЫ  09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. “Мишээл – Экспо“ худалдааны төвд 2015 оны 09 дүгээр  сарын 29-наас 10 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Алтан намар-2015”  арга хэмжээний үеэр Япон улсын Хоккайдо хотын “Сорачи Эко орчин түгээн нэвтрүүлэх нийгэмлэг”-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Газрын хөрсний дулаан ашиглан хүлэмжинд ногоо тариалах технологи шилжүүлэх" төслийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын Их хурлын дарга З.Энхболд, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Яамны сайд Р.Бурмаа болон арга хэмжээнд урилгаар оролцсон  төлөөлөгчид, олон нийтийн мэдээллийн байгууллагуудад өглөө. 168 м2 3 давхар нийлэг хальсан хучлагатай хөрсний дулааныг ашиглаж барьсан хүлэмжинд навчит ногоо бууцайны тариалалтыг хийснээр уламжлалт аргатай харьцуулахад 2-3 удаа илүү ургац хураан авч байна.   Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн сайд Р.Бурмаа  төсөл хэрэгжиж байгаа хүлэмжийн байгууламж, тариалалтын байдалтай газар дээр нь үзэж танилцахаар боллоо.  
               
                                                                                               
ХЯНАСАН: ДАРГА                                                                                                    Г.ПҮРЭВСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                           Ц.БУЯНЖАРГАЛ
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.10.08
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 
 1.  
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Нийслэл Улаанбаатар хотын 376 жилийн ойг угтан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харьяа бүтцийн нэгжүүдийн албан хаагчдын дунд ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг сайжруулах зорилгоор “Цэрэгжилт, жагсаалч анги салбар” сарын аяныг 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зарлан хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.
 
 
                                                                                                 ХЯНАСАН:
                                                      ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
                                                      ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА                                Ж.ЧҮЛТЭМСҮРЭН
 
                                                                                               БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                      ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
                                                      ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ДЭСЛЭГЧ                                  Х.АЛТАНЗАГАС
2015  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ  ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН   УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу  хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй   бол хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга  хэмжээ Үнэлгээ               0-100
1 2 3 4 5 6
1. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Монгол  Улсын  нийслэл Улаанбаатар  хот  үүсч   байгуулагдсаны  376 жилийн ойг  угтаж  Нийслэлийн  мал  эмнэлгийн  газар  болон  түүний  ойр  орчмын   нийтийн  эзэмшлийн зам талбайг  цэвэрлэх   ажлыг   зохион  байгуулахаар төлөвлөж  байна.
Баянгол  дүүргийн 2 дугаар  хороотой хамтран хэрэгжүүлнэ.
     
 
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ нь 2015 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Мөн 2010-2015 оны хавар хүртэл  “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-өөр мод тарьсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд арчилгааны ажил зохион байгуулж, цэнэг усалгаа хийлгэхээр боллоо.   Энэ ажлыг сурталчлах, олон нийтэд хүргэх зорилгоор гэрээгээр хамтран ажилладаг телевиз, өдөр тутмын сонин, сайтуудтай хамтран ажиллана.  - - Бүх нийтийн мод тарих өдрийг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах 100
хувь

 

                                            
                                             БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН
                                             МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Ч.МЯГМАРДУЛАМ 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
1
ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  байгууллага дотооддоо
шилдэг алба шалгаруулах сарын аянг удирдамжийн дагуу зохион байгуулж байна. Мөн Оюутан залуучуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
2 Дүүргүүдийн ЗДТГ, НМХГ Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах. Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газраас санаачлан “Харшилгүй, хоггүй нийслэлийн төлөө-хөдөлмөрийн салбарынхан” сарын аяныг 2015 оны 8 дугаар сарын                 5-наас 9 дүгээр сарын 5-ны хооронд Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайд ургасан шарилж лууль, хог хаягдлыг цэвэрлэн иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, иргэдийг нийтийг хамарсан түр ажлын байраар ханган тодорхой хэмжээний орлоготой болгох зорилготой нийслэлийн хэмжээнд амжилттай зохион байгууллаа.
Тус аянд нийслэлийн 6 дүүргийн 48 хорооны 792 иргэнийг хамруулан түр ажлын байртай болгож нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайд ургасан шарилж, хогийн ургамал 343 тонн, хог хаягдал 422,5 тоннийг цэвэрлэн Тохижилт үйлчилгээний компани, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Баянгол шинэ өргөө ОНӨУТҮГ, “Сүхбаатар Дэвшил” компаниудтай хамтран ачиж тээвэрлэсэн байна. Аяны хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс хамгийн олон буюу 207 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж орлоготой болгосон байна.
Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс 193 тонн хог хаягдал, нийт 246 тонн хогийн ургамал, хог хаягдал, Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс 192 тонн хогийн ургамал нийт 199,5 тонн хог хаягдал цэвэрлэн бусдыгаа манлайлан оролцсон байна.
 
   
 
                                                                        Хянасан: ХЭА-ны дарга                    Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 

  
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /УСУГ/
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5 6
1 Ус сувгийн удирдах газраас Нийслэлийн өдрийг тохиолдуулан “Усыг хайрла” сэдэвт гэрэл зургийн уралдааныг “Тусгал “ гэрэл зургийн мэргэжлийн студитэй хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд шалгаруулалт 10 дугаар сарын 25-нд болно. Шалгарсан бүтээлүүдийг С-1 телевизээр олон нийтэд сурталчилна. Удирдамж гарган байгууллагын цахим хуудас болон face book хуудсаар дамжуулан олон нийтэд зар хүргэсэн. Уралдааны шалгаруулалтыг 10 дугаар сарын 25-нд зохион байгуулна. Олон нийтэд “Усыг хайрла” гэсэн сэдвийн доор усны ухаалаг хэрэглээ, байгаль хүн хоёрын харилцаа, Хот ба ус зэрэг ойлголтуудыг төлөвшүүлэх зорилготой.с 70%
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-10-07
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.
 1.  
Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 376 жилийн ой угтан төр, захиргааны байгууллагаас баримталж буй бодлого, зорилтын хүрээнд хийж хэрэгжүүлж буй ажлаа иргэдэд сурталчилан таниулах зорилгоор “Иргэдийн баяр”-ыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр Чингэлтэй хайрханы өвөрт зохион байгуулахаар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 399 тоот захирамж, Тамгын газрын А/338 тоот тушаалыг гарган зохион байгуулж нийт 7,000 гаруй хүнийг хамрууллаа. Уг арга хэмжээний үеэр “Чингэлтэй хайрхан”-д хүндэтгэл үзүүлэх, дүүргийн сүлд тугийг мандуулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн урлаг, спортын олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулахын сацуу ардын уламжлалт тоглоом наадгайн үзүүлбэр, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, дүүргийн өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг гарган иргэддээ үйлчилсэн. Мөн идэрчүүдийн үндэсний бөхийн барилдааныг зохион байгуулсан.
Дэлхийн багш нарын 21, Монголын багш нарын 49 дэх өдрийг угтан ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн дунд “Багш нэг бүрийг дэмжиж, хүүхэд нэгж бүрээ хөгжүүлье” сэдэвт 2 сарын аяны ажлыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 04-ний зохион байгуулсанаар сургууль, цэцэрлэгүүдээс тус бүр 12 төрлийн ажлуудыг зохион байгуулсан. Багш нарын өдрийг тохиолдуулан тусламж, дэмжлэг шаардлагатай нийт 17 багшид мөнгөн тусламж, 5 багшид эмчилгээний зардал, 6 багшид гэр олгохоор нийт 25,5 сая төгрөгийг зарцууллаа.
Багш нарт хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор “Эрдмийн уул” арга хэмжээг 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулан нийт 1200 гаруй багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийг оролцуулан урлагийн тоглолтыг үзүүллээ. Уг арга хэмжээний үеэр дүүргийн 2015 оны боловсролын салбарын шилдгүүдийг тодруулан шагнаж урамшуулсан. Үүнд: Дүүргийн 2015 оны “Шилдэг байгууллага”-аар ерөнхий боловсролын 24, 72 дугаар сургууль болон “Олонлог“ бүрэн дунд сургууль, 31, 19 дүгээр цэцэрлэгүүд, “Басархан” цэцэрлэгүүд тус тус шалгарлаа.
Дүүргийн ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургууль 3 жил дарааллан тэргүүн байр эзэлсэн тул дүүргийн “Загвар сургууль”-аар тодорлоо.
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
Нийслэл хот үүсч байгуулагдса
ны 376 жилийн ой угтаж томоохон арга хэмжээг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг, тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх.
2.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийт 925 байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй гурвалсан гэрээг байгуулан орчны тохижилт, ногоон байгууламжийн өнгө үзэмж, хаяг, гэрэлтүүлгийг хийлгэхээр тусган хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас гудамж, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг шинэчлэн сэргээх зорилгоор доорх ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:
Хөдөлгөөн зохицуулах тэмдэг, тэмдэглэлийн талаар:
2015 оны эхний 9 сарын байдлаар давхардсан тоогоор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохицуулах нийт 160 тэмдэгийн захиалгыг Нийслэлийн авто замын газар болон Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮ-ний газарт хүргүүлсэн. Үүнд:
 1. Дүүргийн 4 дүгээр хороо Тагнуулын Ерөнхий газрын хойд замд 2.1 “орох хориотой” тэмдэг 1 ширхэг, 6.22 “Тагнуулын Ерөнхий газрын автомашинд хамаарахгүй” нэмэлт тэмдэг 1 ширхэг, 2.27 “Түр зогсох хориотой” тэмдэг, 7.11 “Ачина” нэмэлт тэмдэгийн хамт 4 ширхэг,
 2. 19 дүгээр хороо Жигжид зуслангийн уулзварт 3.1 “Гол зам” тэмдэг 2 ширхэг, 3.4 “Зам тавьж өгнө” тэмдэг 2 ширхэг,
 3. Дүүргийн 2 дугаар хороо, Голомт картын төвийн урд замд 5.30 “Хорооллын эхлэл” тэмдэг 1 ширхэг,
 4. Алтжин-Бөмбөгөр худалдааны төвийн  урд замд 5.30, 5.31 тэмдэг тус бүр  2 ширхэг, 
 5. Дүүргийн 4 дүгээр хороо 4.6, 4.7-р байрны баруун замд 2.27 түр зогсох хориотой тэмдэг 2 ширхэг, ачиж зөөвөрлөх тэмдэг 2 ширхэг, 6.5г тэмдэг 2 ширхэг “цагийн хязгаар 9:00-18:00 хүртэл”, 10-р хороо 39-р сургуулийн урд болон баруун замд 5.16а,б тус тус 1 ширхэг, 1.18 2 ширхэг, сургуулийн бүс мэдээлэх тэмдэг 2 ширхэг, 7.13 а,б тэмдэглэл 2 ширхэг,
 6. 15 дугаар хороо, 72 дугаар сургуулийн баруун замд 1.18 тэмдэг 2 ширхэг, явганы гарц, хурд сааруулагчийг тодруулах
 7. 6 дугаар хороо, 50 дугаар сургуулийн баруун замд явганы гарц хэвтээ тэмдэглэл 2, 5.16 а,б тус бүр 1 ширхэг, 1.18 тэмдэг 3 ширхэг,
 8. 5 дугаар сургуулийн зүүн хойд явганы гарцны тэмдэглэлийг тодруулах 4 ширхэг түр тэмдэгийг  тус тус захиалж стандартын дагуу тавиулсан.
Хайс, хашлагын талаар:
Нийслэлийн Авто замын газар, Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨАТҮ-ний газарт авто  тээврийн хэрэгслийн болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хайс, хашлага хийх шаардлагатай газруудын судалгааг шинэчлэн гаргаж хүргүүлсэн. Үүнд: 2 дугаар хороо, Баруун сэлбийн гудамж УИД-ийн зүүн хойд гарцнаас Тэди төвийн зүүн хойд гарц хүртэл зорчих хэсгийн голоор хайс тавих, тус хорооны нутаг болох Бөмбөгөр худалдааны төвийн урд замд Бөмбөгөр худалдааны төвийн баруун урд уулзвараас 25 дугаар суваг телевизийн хойд уулзвар хүртэл зорчих хэсгийн голоор хайс хийх, 1 дүгээр хороо Цэцэг төвийн уулзвараас Цаг уур, орчны мэдээллийн хүрээлэнгийн уулзвар хүртэлх автозамын зорчих хэсгийн голоор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн хязгаарласан хайс хийх хүсэлтийг холбогдох судалгаа, танилцуулгын хамтаар хүргүүлсэн.  Мөн 2 дугаар хороо, Бөмбөгөр худалдааны төвийн баруун талын замд тавигдсан хайс хазайсан байсныг Нийтийн Үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлд мэдэгдэн засуулсан
Замын гэрэлтүүлгийн талаар:
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замын гэрэлтүүлэггүй газруудын судалгааг гарган Улаанбаатар хотын Замын Цагдаагийн газрын ХАБХХэлтэс хүргүүлсэн. Авто зам дагуу болон гэр хороолол, гудамж зэрэг газруудын гэрэлтүүлгийн бүрэн бүтэн байдал, асалтын хувь, зэргийг дүүргийн Замын Цагдаагийн тасаг, Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс
дүүргийн гэрэлтүүлэг хариуцсан Соён Дрийм ХХК-тай хамтран нийт 8 удаа шалган холбогдох арга хэмжээг авч ажилласнаар дүүргийн хэмжээнд гэрэлтүүлгийн асалт 97 хувьтай байна.
Гэрлэн дохионы талаар: 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах гэрлэн дохионы бүрэн бүтэн байдлыг Замын Цагдаагийн тасгийн бүсийн эргүүлийн хүчээр өдөр тутам хяналт тавин ажиллаж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн техникийн ажилтнуудад тухай бүр мэдэгдэн шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авахуулан ажилладаг болно.
Авто замын зорчих хэсэгт байрлуулсан хурд сааруулагчийн талаар:
Дүүргийн 15 дугаар хороо, Хайлаастын эцсийн замд 2015 оны 6 дугаар сард 2 ширхэг, 12 дугаар хороо, Наран-туул захын баруун талын чулуун замд 2015 оны 7 дугаар сард 3 ширхэг, 19 дүгээр хороо, 117 дугаар сургуулийн баруун замд 2015 оны 8 сард 2 ширхэг хурд сааруулагчийг тус тус хийж гүйцэтгэсэн байна.
 
=
 
 
 
 
=
 
 
Нийслэлийн ой угтан хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.
4.
Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/417 тоот захирамжийн хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, худалдааны томоохон төвүүдийн ойролцоо  зөвшөөрөлгүй худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд Засаг даргын Тамгын газар, хууль хяналтын байгууллага, хороодын ажилтан, албан хаагчдын хамтын хүчээр нийт 5 удаагийн үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулж 180 гаруй иргэнийг хамруулан зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байсан 26 иргэнд албан мэдэгдэл хүргүүлж, 126 хүнийг 1,1 сая төгрөгөөр торгон Бөмбөгөр, Алтжин, Урт Цагааны орчим гар дээрээс зөвшөөрөлгүй байнга худалдаа эрхэлдэг 5 иргэнийг 2-3 удаа шүүхийн шийдвэрээр түр саатуулан, 10 гаруй нэр төрлийн 153,200 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг Улсын байцаагчийн актаар хураан авч устган, 6 нэр төрлийн /жимс, жимсгэнэ, хүнсний зэрэг/ бүтээгдэхүүнээс дээж аван лабораторийн шинжилгээнд хүргүүлэн Хүнсний тухай Монгол Улсын хуулийн хүрээнд мэргэжил, арга зүйн зөвөлгөөг өгч ажилласан. 
Бөмбөгөрийн гадна талбайг автомашины зогсоолын зориулалтаар бүрэн ашиглах зорилгоор дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас хэмжилт хийн  хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 5,2 сая төгрөгийн хаалт, хашлагыг хийхээр зураг, төсвийг гарган  Эрдэнэбулган ХХК-иар гүйцэтгүүлж харуул, хамгаалалтын албыг ажиллуулсанаар зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхлэгчдийн ажиллах боломжийг хаагаад байна. 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгаа байдлыг таслан зогсоох арга хэмжээг авах.
90
 
 
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. “Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал” гардуулах үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах/
5.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/314 тоот захирамжаар батлагдсан болзолт уралдааны удирдамжийн хүрээнд дүүргийн хэмжээнд томилогдсон 6 ажлын хэсгээс байгууллага, аж ахуйн нэгжид хяналт, шалгалтыг нийт 2 үе шаттайгаар зохион байгуулсанаар “Шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр аж ахуйн нэгж, байгууллага”-аар дүүргийн ерөнхий боловсролын 17, 5 дугаар сургуулиуд, “Түмэн тос” ХХК, “ЖОЗЭ” ХХК-дын хүнсний дэлгүүрүүд, “Стар интер трейд” ХХК-ий баар, “BON APETIT” цайны газар, “Нүүдэлчин” зоогийн газар, 70 дугаар цэцэрлэг зэрэг нийт 8 газар шалгарсан. = = “Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал” гардуулах үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах.
90
               
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                               Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                    Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                         А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       З.НАРАНТУЯА
 НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах. Тус газар нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ой, НМТГ-ын 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ННЗБ-уудын Мэдээллийн Технологийн албан хаагчдын дунд спортын 5 төрөлтийн тэмцээн зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.
 
Бусад заалт хамаарахгүй болно.
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                        З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.БАТЖАРГАЛ