Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-01-25 12:22:42
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
дарга
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
3 Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
4 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчит бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах,  2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллах. 14 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан орлогч
5 НЗДТГ-ын
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэх, нийслэлийн өмчөөс хасах, ашиглалт хамгаалалтын чиглэлээр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын хийж байгаа ажлууд удаашралтай байгаа учир  шалгах ажлын хэсгийн байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
6 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. 14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
7  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
8 НЗДТГ-ын
хэлтсүүд
Засгийн газрын 2013 оны 322 тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны  үр дүнгийн үнэлгээний тайланг  графикт хугацаанаас өмнө Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх болсонтой холбогдуулан байгууллага нэгжүүдээс гаргаж ирүүлэх мэдээ тайланг хугацаанд чанартай  НЗДТГ-ын ХШҮХ-т ирүүлэх.   14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
9 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 3 тусгай зөвшөөрөл тодорхойгүй хугацаагаар олгогдохгүй хүлээгдэж байгааг анхаарч холбогдох байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
10 Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн гадна авто зогсоол, уулзвар ачаалал ихтэй байгаа тул Дүнжингарав худалдааны төвийн өмнөх 4 замын уулзвар дээр Замын цагдааг тогтмол ажиллуулах. 14
11 Нийтийн Тээврийн газар Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэнээр санхүүжилт нь зогсоод байгаа асуудлыг судалж, цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж танилцуулах. 14 Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариусан орлогч
12 УБ хотын Цагдаагийн газар, Замын цагдаа, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 2016  онд Хяналт-шалгалт болон гамшиг осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлүүдээр хийх ажлууд цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж  Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуурах. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
           
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
1.2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулахаар төлөвлөж, бэлтгэл ажил хангасан.

2. НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 27 тоот албан бичгээр төвийн захирал Ц.Инъяахүүгийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүргүүлсэн.

3. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор оруулж хуулийг хэрэгжүүлж ажилласан.

4.Хандгайтын "Янзага" зусланд зохион байгуулагдах "Эрүүл агаар-Рио-2016" сэдэвт цасны баярт хамт олноороо оролцож 2016 оны Олимпийн бэлгэдэл бүхий мөсөн урлан хийж, эмэгтэй ажилтнуудын дунд сумо тэмцээн зохион байгуулж тогооч Б.Нарангэрэл түрүүлэв.
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх /ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
1 Ерөнхий менежер нь 9  менежер, 33 төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ  байгууллаа.  Гэрээг байгуулахдаа өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу хийх ажил, хоног хугацааг тодорхой нарийвчлан тусгасан.
Нийслэлийн Авто замын газрын нийт албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 2016 оны  01 дугаар сарын  28-нд АТГ-ын онлайн бүртгэлээр мэдүүлээд  байна. Нийт 17 төрийн жинхэнэ  албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгсөн болно.
    --- 100
ХОЁР. Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах  /Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
  Нийслэлийн Засаг даргын “Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” 2016 оны А/12 тоот захирамж 2016 оны 01 сарын 08-нд гарсан. Уг захирамжийн дагуу НАЗГ-ын дарга  “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” тушаалыг 2016 оны 01 дүгээр сарын 23-нд гаргаж Үнэлгээний хороо байгуулан, батлагдсан төсөл арга хэмжээг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж ажиллаж байна.       100
ГУРАВ. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
/ Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага/  
  Шилэн дансанд оруулах мэдээллүүдийг  үндсэн чиг үүргээр нь ажилтан  хаагчдад хуваарилан 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор холбогдох мэдээллүүдийг оруулсан. Шилэн дансны нэгдсэн системд 2016 оны мэдээллүүдээ цаг  хугацаанд нь оруулан ажиллана.        100
                     
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                           Г.БАТТОГТОХ
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР                                                                                                                                                                                                                                                          2016.02.01
  Хариуцах эзэн Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах Тус газар нь албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан үр дүнгийн гэрээний үлгэрчилсэн загварын дагуу ажил хийх хугацаа хоногийг тодорхой тусган  үр дүнгийн гэрээг байгуулсан.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Тус газрын дарга, орлогч дарга, 2 ахлах мэргэжилтэн нийт 4 албан хаагч 2016 оны 01-р сарын 30-нд  Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гарган баталгаажуулсан.
3 Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  НЗД-ын 2016.01.08-ны өдрийн А/24 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн “Улаанбаатар хотыг утасгүй интернетжүүлэх төсөл”-ийн үнэлгээний хороо НЗДТГ-ын дарга Ё.Гэрэлчулууны 01-р сарын 26-ны  өдрийн А/11 тоот тушаалаар байгуулагсан.
Үнэлгээний хорооны хурлаар Нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 02-р сарын 02-ны өдөр зарлахаар хэлэлцсэн.
4 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Тус газар нь Шилэн дансны цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан шилэн дансны шинэ системд 2015 оны мэдээллээ бүрэн оруулсан. Мөн 2016 оны мэдээллүүдээ хуулийн хугацаанд  оруулан ажиллаж байна.  
5  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Эрүүл агаар – Рио-2016 сэдэвт цасны баяр , өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нээлтийн ёслолын ажиллагаанд  НМТГ-ын дарга, албан хаагчид идэвхитэй оролцсон.

/Бусад заалт хамаарахгүй болно/.
                                          ТАЙЛАН  ХЯНАСАН:
                                                     ОРЛОГЧ ДАРГА                                   З.БАДРАЛ
                                          ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
                                                     ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Э.СУВД-ЭРДЭНЭ
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр                                                                 Улаанбаатар хот                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр  газрын дарга нийт 14 төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.
 
 
100%
 
 
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр тус газрын албан тушаалтнуудын Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 2015 оны тайланг хавсралтаар НЗДТГ-ын НЗУХ-т албан бичгээр хүргүүлсэн.  
 
 
 
100%
3 Энэ сард багтаан эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах. Тус газарт эрх шилжүүлсэн ажлууд байхгүй болно.  
-
 
 
 
6
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын 2015 оны санхүүнийн холбогдолтой Тухай бүрт нь оруулах цэсэнд 8 мэдээлэл, Сар бүр оруулах цэсэнд  3 мэдээллийг 01 дүгээр сарын 25-ны дотор оруулсан.  
 
100%
7 “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд тус газраас 2016 оны 02 сарын 06-ны өдрийн “Улаанбаатар өвлийн наадам-2016” арга хэмжээ зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд бүх албан хаагчид Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд ажилласан тул цасны баярт оролцоогүй болно.  
 
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                   Э.БАТТУЛГА
 
 
 
                                    Огноо: 2016.02.02
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ, ХҮНИЙ
НӨӨЦ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
 
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                          2016 оны 02 дугаар сарын 01
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
1 2016 оны 2 дугаар сард  Дүүргийн Засаг даргатай дүүргийн харъяа 20 нэгж албан байгууллага, ерөнхий боловсролын 42 сургууль, 160 цэцэрлэгийн төсвийн шууд захирагч нар 22 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үр дүнгийн гэрээг байгуулахаар төлөвлөж байна. Тусвийн шууд захирагч нарт үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг  тодорхой тусгаж  гэрээгээ байгуулахыг үүрэг болгоод байна.       50%
2 Тус Дүүргийн Тамгын газрын харъяалах нэгжийн 36 албан тушаалтнуудын 2015 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахаас  36 албан  тушаалтан мэдүүлэг  гаргаж www.meduuleg.mn сайтад оруулан баталгаажуулаад байна.       100%
3 Орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг 17, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 58, нийт 75 байгууллагын 2015 оны мэдээллээ шинэчлэгдсэн шилэн дансны цахим хуудсанд нөхөж оруулсан байдалд хяналт хийсэн. Үүнд:
 1. Төсөв/ гүйцэтгэл хэсэгт тухайн жилийн батлагдсан төсөв, төсвийн хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбар, санхүүгийн тайланг хагас бүтэн жилээр PDF файлаар, аудитын дүгнэлт, хандив тусламжийн хэмжээ, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний мэдээлэл зэрэг 14 мэдээллийг дунджаар 81 хувийн гүйцэтгэлтэй оруулсан байна.
 2. Хөрөнгө оруулалт/тендер худалдан авалт хэсэгт 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээний мэдээллийг 50 байгууллага оруулж, 25 байгууллага оруулаагүй; хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээллийг 46 байгууллага оруулж, 29 байгууллага дутуу оруулсан; хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлийн мэдээллийг 55 байгууллага оруулж, 20 байгууллага дутуу оруулсан; худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 56 байгууллага оруулж, 19 байгууллага оруулаагүй; худалдан авах ажиллагааны тайланг  58 байгууллага оруулж, 17 байгууллага оруулаагүй.
Бусад хэсэгт төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлтийн мэдээллийг 48 байгууллага оруулж, 27 байгууллага оруулаагүй; нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг 47 байгууллага оруулж, 28 байгууллага оруулаагүй; бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийн мэдээллийг 49 байгууллага оруулж, 26 байгууллага дутуу оруулсан; худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын мэдээллийг 47 байгууллага оруулж, 26 байгууллага оруулаагүй; байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийн мэдээллийг 58 байгууллага оруулж, 17 байгууллага дутуу оруулсан;  аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг 55 байгууллага оруулж, 20 байгууллага оруулаагүй байна.
    . 100%
 
 
 
 
    4
Монгол Улсын Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.2, 10.1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2009 оны 05 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “ЭРҮҮЛ АГААР- РИО 2016” сэдэвт өвлийн өдөрлөг 2016 оны 01 дугаар сарын 30-нд  Хандгайтын Янзага зусланд болж өндөрлөлөө. Тус  өдөрлөгийн арга хэмжээнд   дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтэс, харьяа хэлтэс албад, хороодоос 9 байгууллагын 212 албан хаагчид оролцлоо. Өдөрлөгийн нээлтийн ажиллагаа 12.00 цагт эхэлж Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч Ц.Энхцэнгэл,  Нийслэлийн биеийн тамир спортын газрын дарга Ж.Ганболд нар бамбарыг асаан  нээлтийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
Нийслэлийн биеийн  тамир спортын газраас шилдэг спортын хамтлагуудыг шалгаруулан Дүүргийн 136 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон шилдэг хамтлагаар шалгарсан байна. Нээлтийн үеэр агаарын шүхрийн үзүүлбэр, snowbord чөлөөт үзүүлбэрүүд үзүүлж, ёслолын буудлага буудаж сонирхууллаа. Үүнд         
Дүүргийн Биеийн тамир спорт хорооноос дүүргийн харьяа хэлтсийн ажилтан албан хаагчдын дунд  спортын 3 төрлийн тэмцээн зохион байгуулсан.
   1. Цасны сумо /эрэгтэй, эмэгтэй/
   2. Олс таталт
   3.Дартсын тэмцээн явуулж аваргуудаа шалгарууллаа.
 
       
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                                ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              Г.НАНСАЛМАА
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2016 оны 2 дугаар сарын 2
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага Биелэлт
1 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
дарга
Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны 2014-2016 оны аудитын дунд хугацааны төлөвлөгөө, байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн Дотоод аудитын албаны дарга, нэгжийн менежерүүдтэй, нэгжийн менежерүүд албан хаагчидтай 2016 оны үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр байгуулж, гарын үсэг зурав.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Тус байгууллагын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх 8 албан тушаалтан 2016 оны 1-р сарын 29-ний дотор мэдүүлгээ өгч баталгаажуулж дууссан.
3 Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Тус байгууллагад эрх шилжүүлсэн ажил байхгүй болно.
6 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. 14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Шилэн дансны шинэчлэгдсэн нэгдсэн цахим хуудсанд 2015 оны мэдээллээ 1 дүгээр сарын 25-ны дотор нөхөж оруулсан. 2016 оны мэдээллүүдийг хуулийн хугацаанд нь мэдээллэсэн.
7  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд тус байгууллагын албан хаагчид идэвхтэй оролцсон болно.
 
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                       Я.САРАНСҮХ
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ШИНЖЭЭЧ                            С.БОЛОР-ЭРДЭНЭ2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 


Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1  
Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага
Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.
 • 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр Төсвийн шууд захирагчтай байгууллагын 19 албан хаагч Үр дүнгийн гэрээ,  3 ажилтан Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан.
 • Үр дүнгийн гэрээг байгуулахдаа Хэлтэс, албан хаагчдын жилийн ажлын төлөвлөгөөг 7 хоногоор календарчилсан байдлаар гаргаж батлуулсан.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
 • Тус газрын 2015 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 7 Албан тушаалтнаас хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цаасан болон цахим хэлбэрээр гаргуулан авч баталгаажуулсан.
 • Мөн Газрын даргын 2015 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр НЗДТГ-ын Эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэн өгсөн.
2  
Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд
Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  
 • Тус байгууллагад эрх шилжүүлсэн ажил байхгүй болно.
3 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
 • Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2015 оны мэдээллийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 13- нд  бүрэн оруулж  дууссан.
 • 2016 оны 01 дүгээр сарын мэдээллийг хуулинд заагдсан цаглабарын дагуу Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулсан.
4    “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
 • НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баярын арга хэмжээнд Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас нийт 22 ажилтан идэвхтэй оролцсон.
 • Арга хэмжээнд байгууллагын албан хаагчдын дунд 3 төрлийн тэмцээн зохион байгуулж, “Монгол хүүхэд-Рио-2016” хотхоныг байгуулан, байгууллагаа сурталчилж ажилласан.
 
 
ХЯНАСАН:
ЗУХ-ИЙН ДАРГА                              С.БАТСҮХ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                           Э.ЗОЛМАА
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2015.02.03                                                                                                                     Улаанбаатар хот                                                                                                       
Д/д Үүүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Тус газрын дарга салбаруудын дарга нартай 2016 оны үр дүнгийн гэрээг 02 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулахаар хийгдэх ажлын 7 хоногийн календарчилсан төлөвлөгөөтөй танилцаж санал оруулан бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна.    
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Авлигын эсрэг хуулийн дагуу тус газрын салбаруудын дарга, ахлах нягтлан бодогч, хэлтсүүдийн дарга нийт 46 албан тушаалтан урьдчилсан байдлаар цахимаар хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ мэдүүлж, 02 дугаар сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Нутгийн захиргааны хэлтэст албан бичгээр хүргүүлэхээр ажиллаж байна.    
3 Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/08 дугаар Эрх шилжүүлэх тухай захирамжаар тус газарт шилжиж ирсэн 9 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд Газрын даргын 2016 оны А/24 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороог байгуулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүд тендерийн урилгыг тус газрын вэб сайт, өдрийн сонин, өнөөдөр сонин, НХААГ-ыг сайтуудад тус тус байршуулан холбогдох дүрэм журмыг мөрдөн ажиллаж байна.    
4 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Шилэн дансны цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан тус байгууллагын 6 харилцах дансны 108050,5 сая төгрөгний 5578 гүйлгээ, 108010,9 сая төгрөгний 1711 орлогын гүйлгээ тус бүрийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор бүрэн оруулж Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.    
5  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баярт тус газраас нийт 152 ажилтан хамрагдаж зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцлоо.    
 
 
                               
 
 
        Инжненерийн байгууламж хариуцсан
            дэд дарга бөгөөд ерөнхий инженер                                         М.Дашзэвэг
                              Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг
 
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Төсвийн шууд захирагч нэгжийн менежертэй, менежерүүд төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулав. 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр төсвийн шууд захирагч нэгжийн менежертэй, менежерүүд төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулав.        - - 100
2 Тус байгууллагын удирдлагууд болон холбогдох албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөв. Тус байгууллагаас ХАСХОМ гаргах нийт 8 албан хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулан www.meduuleg.iaac.mn мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмд оруулж баталгаажуулалтыг хийж, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуй тайланг 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/103 дугаартай албан бичгээр НЗДТГ-ын НЗУХ-т ХАСХОМ-1, ХАСХОМ-2 маягтын дагуу гаргаж хүргүүлсэн.         - - 100
3 2016 оны 01 дүгээр сарын 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/22 дугаар захирамжаар ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулах эрх шилжүүлсэн. 2015 онд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 2015 онд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан боловч оролцогч байгууллага шүүхэд хандсан тул шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна. - -
6 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулав.
2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны 26 төрлийн  мэдээллийг  2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор нөхөж оруулсан.
Мөн 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2016 оны  12 төрлийн мэдээллийг цаг тухайд нь оруулан ажилласан байна.
- - 100
7 “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд оролцов. 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болсон “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд тус байгууллагын ажилтан, албан хаагчид идэвхтэй оролцож, байгууллага дотроо спортын 2 төрлийн тэмцээн зохион байгуулсан.      - - 100
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГ
 
 
 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
                                                                                                                                                                        Ус сувгийн удирдах газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100 Хариу-цах алба хэлтэс
1 2 3 4 5 6 7
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Манай байгууллагын нийт зохион байгуулалт нэгжүүдийн 2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг улирал, сар, 7 хоногийн нарийвчлалтайгаар гаргуулан баталж, Контракт гэрээний хавсралт болгосон. - - 100% ЗУХ
2   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх   УСУГ-ын удирдах албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүрэн гаргаж дууссан. 6 хэлтсийн дарга, 12 албаны дарга, 3 нэгжийн менежер, 1 ахлах нягтлан тус бүр хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаандаа гаргаж байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэн өгсөн байна. Хуулийн хугацаанд удирдах албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргаж зөрчилгүй ажилласан. - - 100% ЗУХ
3 Энэ сард багтаан эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах. Эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх ажлын захирамж гарсны  дагуу хэрэгжүүлэх ба, хийгдэх ажлын зураг төсөв тендер зарлах бэлтгэл ажлууд хийгдэж бэлэн болсон. - - 100% ХОХХ
4 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. 2015 оны Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 1-12 сарын бүх мэдээлэл, Төрийн өмчийн ААН байгууллагын зорилтот түвшин, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт -1-4-р улирлын мэдээлэл, Санхүүгийн тайлан хагас жил, бүтэн жилийн мэдээлэл, Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг - 1-12 сарын мэдээлэл, Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл - 1-12 сарын мэдээлэл, Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр - 1-12-р сарын мэдээллүүдийг тус тус оруулсан. - - 100% ШЗА
5 “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газраас зохион байгуулсан "Рио -2016" цасны баярын өдөрлөгт  Ус Сувгийн Удирдах Газраас   нийт 300 гаруй ажилчид оролцсон.Тус баярын хүрээнд зохиогдсон дараахи арга хэмжээнд 
•           Цасан хотхон байгуулах 
•           Үдийн зоог
•           Бүжиг
•           Хөл бөмбөгийн тэмцээнд  амжилттай   ороцож багийн дүнгээр 4 дүгээр байр эзэлсэн
- - 100% ЗУХ
                                                      
                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:       
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                                                         Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                   ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       Б.ОЧИРБАТ 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-02-03
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил, хоног хугацаа зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.
  Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дугаар тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай 2016 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээг нийт 130, тусгай 12 үйл ажиллагааны хүрээнд байгууллаа. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Засаг даргын 4 Орлогчтой “Удирдлагын гэрээ”, 19 төсвийн шууд захирагчтай “Үр дүнгийн гэрээ”, 4 төсвийн шууд захирагчтай “Менежерийн үйл ажиллагааны гэрээ”, ерөнхий боловсролын 23 сургууль, 48 цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нартай “Үр дүнгийн гэрээ”, Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвийн 16 даргатай “Гүйцэтгэлийн гэрээ”, Ахмадын 2 амралтын газрын даргатай “Контрактын гэрээ”, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон хороодын төрийн захиргааны нийт 95 албан хаагчидтай “Үр дүнгийн гэрээ”-г 2016 оны 2 дугаар сарын эхний 7 хоногт байгуулахаар бэлтгэлийг хангаад байна.        = = Үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах. 90
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
4.
 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай болон Авлигын эсрэг Монгол Улсын хуулийн үйлчлэлд хамаарах нийт 22 албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэн, хянаж, баталгаажуулсан.     
 
 
=
 
 
 
=
  100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  
5. Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2,5 тэрбум, дүүргийн төсвийн 3,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх нийт 65 төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлын бэлтгэлийг хангаад байна. Одоогоор дүүрэгт Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр зохион байгуулагдах ажлын эрх шилжиж ирээгүй байгаа болно.  
=
 
=
 
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.
 
100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах,  2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллах.
6.
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдсэн 3 тэрбум 309 сая 935,4 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 73 төсөл, арга хэмжээний ажлуудын тоо хэмжээ, гїйцэтгэлийг Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс хянан хүлээн авч бүртгэлжүүлэн, эзэнжүүлж арчлалт, хамгаалалтыг хариуцуулсан.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны А/54, А/387, А/417 тоот  тушаалаар 2014-2015 онуудад дүүргийн Орон хөгжлийн сангийн болон дүүргийн төсвийн нийт 10 тэрбум 518,5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдсэн өмчийг данс бүртгэлд бүртгэн авсан. Мөн  Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны А/162, А/388 тоот тушаалуудын дагуу Тамгын  газрын үндсэн болон нийтийн зориулалттай эд хөрөнгийн тооллогыг 2 удаа зохион байгуулсанаар нийт 46 тэрбум 338,7 сая төгрөгийн хөрөнгийг тоолж зурагжуулсан.
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2015 оны А/162 дугаар тушаалаар Жуулчны гудамжны урт цагааны талбайг авто зам болгохтой холбогдуулан буулгаж нураасан 3 нэр төрлийн 6 сая 643 мянган төгрөгийн хөрөнгийг акталж, данс бүртгэлээс хассан.
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2015 оны А/122 дугаар тушаалаар  “Чингэлтэйн Ахмадын амралт” ОНӨААТҮГ, 2014 оны А/930 тоот тушаалаар Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв, Соёлын төв, Онцгой байдлын хэлтэст хамаарах зарим хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэн данс бүртгэлээс хассан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
Хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудын ашиглалт, хамгаалтыг сайжруулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
8.
 Шилэн дансны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд www.shilendans.gov.mn сайт болон дүүргийн вэб хуудсанд холбогдох мэдээллийг батлагдсан маягтын дагуу тогтсон хугацаанд байршуулан ажиллаж байна. Мөн дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/446 тоот захирамж, дүүргийн Тамгын газрын 2016 оны А/21 тоот тушаалыг гарган www.shilendans.gov.mn сайтад холбогдох мэдээллүүдийг тогтмол байршуулж байхыг төсвийн байгууллагууд болон Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн ажилтнуудад даалгасан. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан заасан хугацаанд мэдээллүүдээ шинэ системд  нөхөн оруулаад байна.  
 
=
 
 
=
Мэдээллүүдээ шинэ системд  нөхөн оруулах.
100
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. “Эрүүл агаар–Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
9.
Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль болон Засгийн газрын 2009 оны 05 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан хэрэгжүүлж буй “Эрүүл агаар-Рио 2016” сэдэвт биеийн тамир, спортын арга хэмжээг дүүргийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан Орлогчийн баталсан удирдамжийн хүрээнд 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын аманд зохион байгуулсанаар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын нийт 120 гаруй ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан. Арга хэмжээний үеэр дүүргийн Биеийн тамир, спортын хорооноос 4 төрлийн тэмцээн, уралдааныг зохион байгуулсаны гадна нийслэлийн дүүргүүдийн дунд явуулсан “Рио-2016” зуны олимпийн нэрэмжит цасан хотхон барих уралдаанд амжилттай оролцлоо. = =
Өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд ажилтан, албан хаагчдыг хамруулах.
100
Үүрэг, даалгавар-НАЙМ Засгийн газрын 2013 оны 322 тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны  үр дүнгийн үнэлгээний тайланг  графикт хугацаанаас өмнө Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх болсонтой холбогдуулан байгууллага нэгжүүдээс гаргаж ирүүлэх мэдээ тайланг хугацаанд чанартай  НЗДТГ-ын ХШҮХ-т ирүүлэх.  
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 тоот захирамжийн хүрээнд “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу дүүргийн “Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны жилийн ажлын тайлан”-г тогтоосон хугацаанд нэгтгэн гаргаж дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 3/21 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  
 
=
 
 
=
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тайланг дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх.
100
Үүрэг, даалгавар-АРАВ. “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн гадна авто зогсоол, уулзвар ачаалал ихтэй байгаа тул Дүнжингарав худалдааны төвийн өмнөх 4 замын уулзвар дээр Замын цагдааг тогтмол ажиллуулах.
10
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас сар шинийн өдрүүдийг угтан нутаг дэвсгэрийн томоохон худалдааны төвүүдийн авто замд хяналт тавин ажиллаж байгаа тул “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн гаднах авто зогсоол болон Дүнжингарав худалдааны төвийн өмнөх 4 замын уулзвар орчимд хөдөлгөөн зохицуулах ажилд дайчлагдаагүй болно.  
 
=
 
 
=
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах.
90
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ХОЁР. 2016  онд Хяналт-шалгалт болон гамшиг осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлүүдээр хийх ажлууд цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж  Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуурах.
12
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015 онд зонхилон үйлдэгдсэн гэмт хэргийн дотроос хулгайн гэмт хэрэг 722, үүнээс иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 626 гарсан ба бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэрэг 524 үйлдэгдсэн нь нийт гэмт хэргийн 55,2 хувийг эзэлж байна. Гарч буй гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах, хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор:        
 • “Амар тайван Чингэлтэй” хөтөлбөрийн хүрээнд “Нэг хороо нэг сар” аяны үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах.
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн тоог бууруулах зорилгоор “Хөршийн хяналт”-ыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах.
 • Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчдийн зан үйлд нөлөөлөх зорилгоор холбогдох байгууллагуудтай хамтран сургалтуудыг шаталсан хэлбэрээр зохион байгуулах.
 • Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн орчмын камерийн тоог нэмэгдүүлэн хяналтыг сайжруулах.
 • Нийтийн эргүүлийг батлагдсан журмын дагуу мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлээд байна.
= =
Гамшиг осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглээр хийх ажил, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх саналаа хүргүүлэх.
90
                 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

№02
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.
 
 
Бүх хэлтэс, албад
Төсвийн шууд захирагч болон харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд хийх ажлын хоног, хугацаа зэргийг тодорхой тусган гэрээний төслийг бэлтгээд байна.
 
 
90%
 
 
2
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Н.Золжаргал
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын удирдлагууд болон албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч дуусаад байгаа бөгөөд 02 дугаар сарын 04-ны өдөр нэгтгэн хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагад хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. 90%
 
 
3
Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  
 
Өмчийн ашиглалт, хамгаалалтын хэлтэс
Н.Буянхишиг
Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажилд А3 гэрчилгээтэй мэргэжилтнүүд оролцон хяналт тавин ажиллаж байна. 90%
 
 
4
Хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчит бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах,  2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллах.
 
 
ӨХХХ
Д.Итгэл
 
ӨАХХ
Н.Буянхишиг
 
ГЧХ
Н.Мөнхбаяр
1. Өмчийн бүртгэл
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдаж дууссан, ашиглалтанд хүлээн авах комиссын актаар баталгаажсан 38 барилга байгууламж, объектоос тухайн онд бүртгэсэн 3, НХОГ-аас 2015 оны 12 дугаар сараас 2016 оны 01 дүгээр сард ирүүлсэн 22 объектын материалыг НИТХ-д өргөн барихаар танилцуулга бэлтгэж байгаа бөгөөд холбогдох хэлтэс, албадын удирдлагуудаас санал авах шатандаа байна.
Үлдсэн 13 ажлын бүртгүүлэх материал захиалагч байгууллагаас ирээгүй байна.
2. Өмчийн ашиглалт, хамгаалалт
Шинээр ашиглалтанд орж нийслэлийн өмчид бүртгэгдсэн барилга байгууламжийн мэдээллийг “Өмч эзэмшүүлэх гэрээ” болон “Контракт гэрээ”-ний хавсралтад нэмж оруулснаар удирдлагуудын үүрэг, хариуцлагаар дамжуулан өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулан, хяналт тавин ажиллаж байна.
3. Газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл хангах
2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 136 ажлаас 74 ажлын зураг боловсруулалт болон суурин судалгааг хийж дуусгаад байна.
80%
 
 
5
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
 
Санхүү аж ахуйн хэлтэс
Ц.Оюунчимэг
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын 2015 оны мэдээллээ шинэ системд  нөхөж оруулсан бөгөөд 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 
100%
6  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
 
Бүх хэлтэс, албад 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд зохион байгуулагдсан “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын нийт хэлтэс, албадын албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо. 100%
 
Биелэлттэй танилцсан:                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
Хянасан:                                                          Б. Амаржаргал /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/
Биелэлт нэгтгэсэн:                                         Э.Одонбаяр /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016.02.03

Өгсөн үүрэг даалгавар Хэрэгжилт Хувь
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Албаны хэмжээнд 20 албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллалаа. Үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа “Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-нд  тусгагдсан арга хэмжээг ажлын хоног хугацааг нарийн тооцон тусгасан болно. 100%
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Албаны хэмжээнд хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх шаардлагатай албан хаагчид хуулийн хугацаанд мэдүүлэгээ гаргаж дууссан. 100%
6 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны мэдээллээ  хуулийн хугацаанд багтаан шинэ системд  нөхөж оруулсан. Мөн 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 
100%
 
 
Нийслэлийн агаарын чанарын алба
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Ч.БАТСАЙХАН / Дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
  №
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.          Тус газрын дарга Г.Гэрэлмаа Хөдөлмөр эрхлэлт болон Сургалт судалгааны албаны дарга нар, мэргэжилтнүүдтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр байгууллаа.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.         Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын албан хаагчдын 2015 оны ХАСХОМ-ын мэдүүлгийг хүлээн авч баталгаажуулан тайланг Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүлсэн бөгөөд нийт 6 албан хаагчдад мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан байна.
3 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Шилэн дансны цахим хуудсанд 2015 оны тайлан, мэдээг бүрэн оруулж, байршуулсан байна.  Мөн шилэн дансны админы хэсгийг мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн хариуцаж, холбогдох мэргэжилтнүүдэд хэрэглэгчийн эрх нээж, зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллалаа. 2016 оноос мэдээллийг цаг тухайд нь оруулж хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
4  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд зохион байгуулагдсан “Эрүүл агаар – Рио-2016” цасны баярт тус газрын  13 албан хаагч идэвхитэй оролцлоо.
 
                                              ХЯНАСАН ХЭА-НЫ ДАРГА                                              Д.ОЮУНГЭРЭЛ
                                              БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                     Н.ОДОНТУЯА
 
           
 
2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ


Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Дүүргийн Засаг дарга хэлтэс, албадын дарга удирдлагуудтай байгуулах 2016 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах талаар ЗДТГ-ын даргад үүрэг өгсөн. Дүүргийн ЗДТГ-аас Засаг дарга болон харьяа хэлтэс, алба байгууллагуудын дарга удирдлагуудтай хийх 2016 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах ажлын зохион байгуулж байгаа бөгөөд гэрээнд тавигдах шаардлага, хийх ажил, хугацааг тодорхой зааж гэрээг бэлтгэж байгаа бөгөөд нэгдсэн журмаар батлуулах ажлыг гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажил хангагдаад байна. - Гэрээг батлах ажлыг зохион байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах 100%
2 Дүүргийн ИТХ болон ЗДТГ-ын ХОМ мэдүүлэг үүрэг бүхий албан хаагчдын ХОМ-ээ мэдүүлэх, түүнд хяналт тавих ажлыг дүүргийн ЗДТГ-ын ЭБАТ гүйцэтгэж байна. Дүүргийн ИТХ болон ЗДТГ-ын ХОМ мэдүүлэг үүрэг бүхий нийт 88 албан хаагчаас 73 албан хаагч ХОМ-ээ өгсөн ба үлдсэн албан хаагчид хуулийн хугацаанд гарган өгхөөр ажиллаж байна. ДИТХ-ын зарим төлөөлөгчид ХОМ-ээ өгөхөөр ажиллаж байна. Хуулийн хугацаанд ХОМ-ийг өгч дуусгах 80%
3 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан дүүргийн ЗДТГ-ын болон хөрөнгө оруулалтын ажлын 2015 оны тайланг шивж оруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан дүүргийн ЗДТГ-ын болон хөрөнгө оруулалтын ажлын 2015 оны тайланг шивж оруулсан бөгөөд 2016 оны тайланг хуулийн хугацаанд тайлагнаж ажиллаж байна. - Тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд тогтоосон шаардлагын дагуу тайлагнаж ажиллана. 100%
4 Баянгол дүүргийн ЗДТГ болон харьяа хэлтэс албад 2016 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд “Эрүүл агаар–Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд оролцох боломжгүй байсан. “Эрүүл агаар–Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд дүүргийн удирдлагууд болон зарим хэлтэс албадууд оролцсон болно. Баянгол дүүргийн ЗДТГ болон харьяа хэлтэс албад 2016 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан - 50%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.БаттүвшинНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.01.20                                                                                                                                     Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1: Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.
1 Дүүргийн харъяа нэгж байгууллагууд болон төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Үр дүнгийн гэрээнд хийх ажил хоног хугацааг тодорхой тусгаж байгуулна.       70%
Үүрэг даалгавар 2: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
2 Дүүргийн нийт 31 албан тушаалтан  хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөхөөс 2016,02,03-ны байдлаар 31 удирдах албан тушаалтан хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ 100% өгөөд байна. Сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулж дүүргийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэх өгөх албан тушаалтнууд 02 сарын 05-ны дотор бүрэн өгч дуусгах талаар үүрэг чиглэлийг өгч ажилласан.       100%
Үүрэг даалгавар 3: Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
3 2016 оноос шинэчилсэн шилэн дансны программтай холбогдуулан 2016 оны 01 сарын 6-нд дүүргийн харъяа төсвийн 103 байгууллагын нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгуулсан. Шилэн дансны шинэ системд 2015 оны мэдээллээ нөхөж байршуулсан. 2016 оны мэдээллээ шинэчилсэн шилэн дансны системд байршуулан хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.       100
Үүрэг даалгавар 4: “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох
4 “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баярт Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 52 байгууллагын 700 гаруй албан хаагчид оролцсон. Цасны баяраар дүүргийн албан хаагчдын дунд 4 төрлийн тэмцээн зохион байгуулж багийн дүнгээр цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс шалгарч цом мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Нийслэлийн хэмжээнд Сонгинохайрхан дүүрэг Дэд байр эзэлсэн.       100%
 
 
 
 
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.02.03                                                                                                    Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100

1
Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төслийг хянаж хийх ажил, цаг хугацааг тодорхой болгосон ба 2016 оны 02 дугаар сарын 05-нд гэрээг байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангасан. 2016 оны 02 дугаар сарын 05-нд гэрээ байгуулна. - - 100
2 Дүүргийн Засаг даргын Эрх бүхий албан тушаалтан хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудын Хөрөнгө орлогын мэдээг авч хянан баталгаажуулалт хийж тайлан мэдээг холбогдох аргачлалын дагуу гаргасан. Дүүргийн удирдлагууд Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж баталгаажилт хийгдсэн. - - 100
  Дундаж биелэлт 100
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВР
ЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 02 дугаар 04 өдөр                                                                                                                Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1. Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Тусгай зориулалтаар санхүүжих төсвийн байгууллагуудын шууд захирагч нартай хийх үр дүнгийн гэрээний хавсралтаар 5 арга хэмжээг, манлайлалын зорилтоор 6 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр тусган өглөө. 90
2 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Shilendans.gov.mn сайтад 2016 оны холбогдох мэдээллүүдээ хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд нэвтрэх нэр, нууц код үүсгэн өгч, холбогдох мэдээллүүдийг шивж оруулж эхэлсэн. Дүүргийн Засаг дарга болон Тамгын газрын даргын хөрөнгөтэй холбоотой захирамж, тушаалыг улсын шилэн дансны сайтад байршуулсан боловч алдаа гарч байгаа тул тус асуудлыг Сангийн Яаманд албан бичгээр хандсан болно. 90
3 Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2016.01.12-ны өдрийн “Эрүүл агаар  - Рио 2015” сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/08 дугаар захирамж, дүүргийн ЗДТГ-ын даргын 2016.01.13-ны өдрийн “Эрүүл агаар  - Рио 2015” сэдэвт өвлийн спорт өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/06 дугаар тушаалын дагуу  төрийн албан хаагчдын дунд Эрүүл агаар-Рио 2016 сэдэвт өвлийн спорт өдөрлөгийн үйл ажиллагааг 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Бага Хандгайт ахмадын амралтын газар зохион байгууллаа.
Өдөрлөгт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс, хороодын ЗДАА-ны 550-иад албан хаагчид оролцлоо.
 
100
4 Засгийн газрын 2013 оны 322 тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны  үр дүнгийн үнэлгээний тайланг  графикт хугацаанаас өмнө Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх болсонтой холбогдуулан байгууллага нэгжүүдээс гаргаж ирүүлэх мэдээ тайланг хугацаанд чанартай  НЗДТГ-ын ХШҮХ-т ирүүлэх.   Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 1146 захирамжийн дагуу дүүргийн засаг даргын тамгын газрын даргын 2014 оны А/06 дугаар тушаалаар мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гарган дээд байгууллагад хүргүүлж байгаа болно. 100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 02 дугаар сарын 03.                                                                                                                            Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1:  Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.
1   НМХГ-ын дарга нь Төсвийн өрөнхийлөн захирагчтай 5 зорилтыг хангах нийт 79 арга хэмжээ, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тусгайлан сонгосон 14 тусгай арга хэмжээг ханган хэрэгжүүлэхээр 2016 оны үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр байгуулсан.
Төсвийн шууд захирагч харьяа нэгжийн менежерүүдтэй байгуулах 2016 оны үр дүнгийн гэрээний төслийг боловсруулан бэлтгэл ажлыг хангасан.  
.  
Үүрэг даалгавар 2:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
2 ТЗУГ-ын даргын баталсан хуваарийн дагуу 20 хэлтсийн 399 албан хаагчдын ХАСХОМ-ын баталгаажуулж байна. 2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар НМХГ-ын 20 хэлтсийн 387 албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлэн холбогдох мэргэжилтнээр баталгаажуулсан. 12 албан хаагчын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. Хөрөнгө орлогын тайлан мэдээг 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр МХЕГ-т хүргүүлнэ.    
Үүрэг даалгавар 3: Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
3   www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байгууллагын 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг нөхөн шивж оруулсан. Цаашид хуулийн дагуу тогтоосон хугацаанд мэдээллээ тухай бүр оруулан ажиллах болно.    
Үүрэг даалгавар 4: 2016  онд Хяналт-шалгалт болон гамшиг осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлүүдээр хийх ажлууд цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж  Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуурах
4   2016  онд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журмыг сурталчлан ажиллах чиглэлээр хийх ажил, цаашид авах арга хэмжээний санал, шаардагдах төсвийг боловсруулж  2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Дэд дарга Э.Болорчулуунд танилцуулж батлуулсан.    
Үүрэг даалгавар 5: Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох
5   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Эрүүл агаар-Рио 2016” сэдэвт цасны баярын арга хэмжээнд НМХГ-ын 20 хэлтсийн албан хаагчид амжилттай оролцсон. Байгууллагуудын дунд “Рио-2016” зохиомж бүхий цасан хотхонд олимпийн бамбарыг урлан байршуулсан.    
 
 
 
Танилцсан:
 
Дарга                                                  Л.Эрдэнэчулуун
 
                                                                                                 Хянасан:  
 
ЗХЭЗХНХ-ийн дарга                         М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                                      Ш.Уранбилэг
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ний өдөр Улаанбаатар хот № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1 Гааль татварын ерөнхий газар нэгдэж чиг үүрэг өөрчлөгдөж байна. Иймээс Гааль, татварын ерөнхий газрын нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдсаны дараа төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахаар бэлтгэл ажил явагдаж байна. Үр дүнгийн гэрээг байгуулах бэлтгэл ажил хангагдсан байна. 2 Нийслэлийн татварын газрын хэмжээнд нийт 71 төрийн албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх бөгөөд хуулийн хугацаанд авч дууссан байна. Авбал зохих албан тушаалтнуудаас хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авснаар ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж байна. Хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100% 6 2016оны 1-р сарын 25-ны дотор шилэн дансанд 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийг жилээр болон өссөн дүнгээр шивж оруулсан. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг хавсралтын хамт оруулсан. Шилэн дансанд үйл ажиллагааг шивж оруулснаас байгууллагын үйл ажиллагаа бусдад ил тод нээлттэй байна. Хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100% 7 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлд авч хэрэгжүүлж байгаатай холбогдон “Эрүүл агаар–Рио-2016” сэдэвт цасны баярт оролцох боломжгүйг албан бичгээр мэдэгдсэн. НӨАТ-ийн хуулийн хэрэгжилтийг хангахаар ААН байгууллага, худалдааны захаар Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулж байна.Description: http://www.khanuul.mn/data/header/image/home-logo.pngНИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.01.25-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.02.03                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. 2016 оны үр дүнгийн гэрээний загвар, хавсралт, үр дүнгийн гэрээнд тусгах Нийслэл, дүүргийн 2016 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилт, Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээний заалт, Тамгын газрын хэлтэс албадаас заавал тусгах санал зэргийг авч нэгтгэн  eoffice.khanuul.mn –ийн файлын санд байршуулж холбогдох дарга нарт мэдээлэл хүргүүлэн үр дүнгийн гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаа. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргатай 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулах, үйл ажиллагааг зохион байгуулах хуваарийг Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан холбогдох хэлтэс албадад хүргүүлэн www.khanuul.mn сайтад байршууллаа.
Хуваарийн дагуу 2016.02.04-05 өдрүүдэд дүүргийн Засаг дарга Ж.Ганхуяг,  нутгийн төр захиргааны 170 гаруй байгууллагын дарга нартай ҮДГ байгуулна.
    100
       2.        Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Улсын Их хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, мэдүүлэг гаргах зарим албан тушаалтны жагсаалт”-ын шинэчилсэн найруулгын дагуу байгууллагын төрийн захиргааны албаны ТЗ-6-аас дээш албан тушаалын зэрэглэлтэй 1 албан тушаалтны 2015 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2016 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор буюу хуулийн хугацаанд хүргүүлэх ёстой.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ЗХХ-ийн хүний нөөцийн ажилтанд Тамгын газрын 7 хэлтэс, дэргэдэх 8 хэлтэс албадын дарга нар хөрөнгө орлогын мэдүүлэг ирүүлэхээс,  13 хүн ирүүлсэн. СТСХ-ийн дарга М.Цогзолмаа, БТСХ-ны дарга Э.Мөнх-Эрдэнэ нар ирүүлээгүй байна.
Бусад хэлтэс албадын дарга нар чиглэлийн удирдах байгуулагын хариуцсан ажилтанд ХОМ бөглөж хүргүүлсэн байна. 
    90
       3.        Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Дүүргийн төсөвт байгууллагуудын Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих аудиторуудын хуваарийг албаны даргын тушаалын хавсралтаар баталж биелэлтийг хангуулж ажиллаж байна.     100
       4.         “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хууль, Засгийн газрын 2009 оны 05 дугаар тогтоол, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын  дунд “Эрүүл агаар-Рио 2016” сэдэвт цасны баяр, биеийн тамир, спортын өвлийн үйл ажиллагаа 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр  Хандгайтын аманд зохион байгуулагдлаа.
     Үйл ажиллагаанд тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон дэргэдэх 14 хэлтэс, албадын нийт  450 ажилтан, албан хаагчид идэвхтэй оролцлоо.
      Мөн  “Цасан дээрх бүжгийн тэмцээн”, “Эрүүл хүнсээр аяны хүнс бэлтгэн үдийн цай зохион байгуулах”, “Цасан хотхон байгуулах”,  “Байгууллага хамт олны дунд спортын уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах” харьяа хэлтэс, алба, хороодын ажилтан, албан хаагчдыг идэвхтэй хамруулсан байдал  зэрэг үзүүлэлтээр  тус тус дүгнэж, байгууллагын нийлбэр дүнгээр Хан-Уул с дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар “ТЭРГҮҮН” байр эзэлж, “Цом”, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа
    100
Биелэлтийн үнэлгээ 97,5%
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
Маягт ШБ-01
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.02.03.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1. Нэг. Төсвийн шууд захирагч нар харъяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацаа зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах       
  Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2016 оны үр дүнгийн гэрээний хавсралтад заагдсан ажлуудыг  7 хоног, сараар тооцон хийсэн.
2016 оны 02 дугаар сарын 01-нээс  төв орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарын сургалт зөвлөгөөн, зохион байгуулагдан үр дүнгийн гэрээг байгуулсан.
 
   
2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх  
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн Байнгын Хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 20 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах зарим албан тушаалтны жагсаалт”-д хамаарагдах тус газрын болон харьяа нэгжийн нийт 1733 алба хаагчдаас хувийн болон ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны дотор багтаан цахимаар болон цаасан хэлбэрээр тус газрын эрх бүхий албан тушаалтан авч, хянан батгаажуулах ажлыг хийж байна.
     
     Алба хаагчдын 2015 оны хувийн болон ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон холбогдох тайлан, мэдээ, зохион байгуулсан ажлын ажлын танилцуулга, эрх бүхий албан тушаалтны үнэлгээний хуудсыг нэгтгэн Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн Байнгын Хорооны 2012 оны 04 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 2.2.5 дахь заалтын дагуу хуулийн хугацаанд нь Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
   
3 Хоер. Энэ сард багтаан эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендэр зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/17 дугаартай захирамжаар цагдаагийн алба хаагчдын тусгай хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж болон хамгаалалтын хайсыг 500,0 сая төгрөгт багтаан худалдан авах эрхийг шилжүүлсэний дагуу Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/05 дугаартай тушаалаар худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан.
 
Ажлын хэсэг 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр цагдаагийн алба хаагчдын тусгай хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж болон хамгаалалтын хайс нь Батлан хамгаалах, Үндэсний аюулгүй байдлын нууцын зэрэглэлд хамаарах тул Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 309 дүгээр тогтоолыг баримтлан худалдан авалтыг зохион байгуулахаар болсон бөгөөд тусгай хэрэгслүүдийг төрөл тус бүрээр нь 7 багцад хувааж 01 дүгээр сарны 29-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэлх хугацаанд үнийн санал ирүүлэх урилгыг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын www.ub.police.gov.mn вэб хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.
 
   
4 Гурав. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд нөхөж оруулах. 2016 оны мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Шилэн дансны цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын харъяа газар, хэлтэс, тасгийн  нийт 19 газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан мэдээг http://shilendans.gov.mn/ хаягаар байршуулж,  2016 оны 01-р сарын 22-нд албан бичгээр Нийслэлийн аудитын газарт хүргүүлсэн болно.
 
   
5           Дөрөв. “Эрүүл агаар-Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биерийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул байгууллагууд идэвхитэй оролцох.              Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 350 алба хаагч 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Эрүүл агаар-Рио-2016” сэдэвт цасны баярт оролцсон.    
6           Тав.  “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн гадна авто зогсоол, уулзвар ачаалал ихтэй байгаа тул Дүнжингарав худалдааны төвийн өмнөх 4 замын уулзвар дээр Замын цагдааг тогтмол ажиллуулах. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Замын хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн 1 дүгээр тасгаас Дүнжингарав худалдааны төвийн  баруун талд байрлах 4 замын уулзварт 2 ээлжээр 2 алба хаагчийг ажиллуулж байгаа бөгөөд 1-р ээлж өглөө 07.30-аас 14.30-ын хооронд, өдөр 2 дугаар ээлжээр 14.30-аас 21.00 цагийн хооронд ажиллуулан замын хөдөлгөөнийг зохицуулж байна. Хяналт тавих явцдаа гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллаж өдөр тутам мэдээг авч байна.Сар шинийн баярын өдрүүдийн ачаалал ихсэж байгаатай холбогдуулан амралтын өдрүүдэд тус худалдааны төвийн харуул хамгаалалтын 2 алба хаагч хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн 1 дүгээр тасгийн 2 алба хаагч уртасгасан цагаар буюу өглөө 09.00-21.00 цагийн хооронд ажиллаж иргэдийн ая тухтай түгжрэл сааталгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна.     
7           Зургаа. 2016 онд хяналт-шалгалт болон гамшиг осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлүүдээр хийх ажлууд цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  
            Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 2016 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдрийн Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар “ Гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил, Хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх  талаар мэдээлэл бэлтгэн танилцуулж “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай захирамжийг гаргасан. Мөн захирамжаар Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийг баталсан. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр ажиллаж байна.
 
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР
 
 
 
 
 
 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
БИЕЛЭЛТ
 
  2016.02.04
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар-1:  Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. 
  Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч харъяа нэгж төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан. 2016 онд байгууллагын хэмжээнд хийгдэх ажил, бодлогын зорилтуудыг гүйцэтгэх хоног хугацааг тодорхойлж, Төсвийн шууд захирагч төрийн албан хаагчидтай  үр дүнгийн гэрээ байгуулсан    
2 Үүрэг даалгавар-2:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
  Тус газрын албан хаагчид 2016 оны 02 –р сарын 03-ны дотор Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж баталгаажуулсан   Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн  хугацаанд нь мэдүүлж НХҮЕГ-т цахимаар болон цаасаар хүргүүлсэн.    
3 Үүрэг даалгавар-6:  Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын удирдлагууд 2015 оны  мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр  сарын 25- ны  дотор шинэ  системд  нөхөж оруулах. 2016 оны мэдээллүүдээ Шилэн дансны  нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлэ ажиллах
  Тус газрын  2015 оны мэдээллийг шинэчлэгдсэн Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 100 хувь нөхөн орууллаа.  Мэдээллийг   ил тод нээлттэй байрлуулсан    
4 Үүрэг даалгавар-7:  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
  Тус газрын  20 албан хаагчид 2016 оны 01 сарын 30 нд Хандгайтад зохион байгуулсан “ Эрүүл агаар –Рио 2016 “ сэдэвт цасны баярт оролцсон Байгууллага хамт олноороо цасны баярт  амжилттай сайн оролцож бүжгийн тэмцээн болон хөл бөмбөгийн тэмцээнд тус бүрт 4-р байр эзэлсэн. Нийслэлийн Бүтээн байгуулалт  сэдэвтэй цасан хотхон байгуулж   оролцлоо.    
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ
 
2016.02.04
Өгсөн үүрэг Биелэлт
 
1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний дотор нийслэлийн Онцгой байдлын газрын нийт 118 албан хаагч хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ хуулийн хугацаанд шинэчилэн гаргасан.
2. Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/07 дугаар тушаал гарч Үнэлгээний хороо хуралдаж Сангийн яамны pmmis.mof.gov.mn сайтанд төлөвлөгөө оруулан 2 багц тендерийг 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор зарлах гэж байна.
3. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. 2016 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газраас шинэ хуудсандаа 2015 оны бүх мэдээллийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор, 2016 оны 1-р сарын мэдээллээ 2016 оны 02 дугаар 01-н өдөр бүрэн оруулсан.
4. “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны А/8 дугаар тушаалаар “Эрүүл агаар-Рио-2016” сэдэвт цасны баярт тус газрын албан хаагчдыг удирдан зохион  байгуулж  оролцох ажлын хэсгийг  томилж, Цасны баяр  зохион явуулах тэмцээн, уралдааны удирдамжийг батлуулан 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын аманд “Янзага” хүүхдийн зусланд зохион байгуулагдаж нийслэлийн Онцгой байдлын газрын удирдлага, Төв байрын 52 албан хаагч идэвхитэй хамрагдаж, Олс таталтын тэмцээн, Цасан дээрх мини хөл бөмбөг, Цасан дээрх сумо тэмцээнийг зохион явуулж, нийлбэр дүнгээр нийслэлийн Аврах ангийн баг 1-р байр эзэлж бусад хэлтсийн албан хаагч тамирчид идэвхитэй оролцлоо.
5. 2016  онд Хяналт-шалгалт болон гамшиг осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлүүдээр хийх ажлууд цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж  нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуурах. Тус газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтэс хамтран тус газраас 2016 онд хийгдэх хяналт шалгалт болон гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажил, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулахад бэлэн болгоод байна.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр нийт ажилтан албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгууллаа. - -   100%
2 Байгууллагын дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нар хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаанд гаргаж хүргүүлсэн. - - - 100%
3 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан мэдээллийг шинэ системд нөхөж оруулав. - - Шилэн дансны мэдээллийг тогтмол шинэчлэн ажиллах 100%
4 "Эрүүл агаар-Рио 2016" цасны баяр, өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд байгууллагын нийт ажилчид идэвхтэй оролцож "Цасан хотхон"-ы уралдаанд  5 дугаар байрт шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа. - - - 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Ч.МЯГМАРДУЛАМ
 
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР, ТҮҮНИЙ БИЕЛЭЛТ
/№02/
   
 2016 оны 02 дугаар сарын 04                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Төсвийн шууд захирагч нэгжийн 4 менежертэй Үр дүнгийн гэрээ, нэгжийн менежер төрийн захиргааны 6 албан хаагчтай Үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хэлтсүүд хийх ажлаа 7 хоногоор төлөвлөж батлуулсан. Байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт нийт 78, тусгай 8 ажил үйлчилгээ төлөвлөсөн.  -         1-р улиралын төлөвлөгөөг 7 хоногоор тооцон гаргаж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 100%
2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Байгууллагын хэмжээнд нийт 6 мэдүүлэг гаргах албан тушаалтан 2015 оны ХАСХОМ хугацаанд нь буюу 1 сарын 28-ны дотор багтаан цахимаар болон цаасаар мэдүүлснийг хянаж хүлээн авсан. www.meduuleg.iacc.mn цахим програмд баталгаажуулсан. -         Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. 100%
3. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах Шилэн дансны нэгдсэн мэдээллийн санд тус байгууллагын даргын 2015 онд баталсан хөрөнгө зарцуулахтай холбогдон гарсан тушаалууд, санхүүгийн тайлангуудыг улирлаар нь, сарын мэдээнүүд, бусад холбогдох мэдээллийг шивж оруулсан. Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан. - Тухай бүрт мэдээллийг Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь оруулна. 100%
4.
 
“Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Газрын даргын 2016 оны 01 сарын 26-ний өдрийн А/06 дугаар тушаалаар цасны баярын арга хэмжээнд оролцох ажлыг зохион байгуулж нийт 351000 төгрөгийн төсөв зарцуулсан. Нийт 41 албан хаагч оролцож, 1 өдрийн эрүүл агаарт хамт олноороо тэмцээн уралдаан зохион байгууллаа. - Албан хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 100%
5 Нийслэлийн Засаг даргаас  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/09 дүгээр захирамжаар  “Нийслэлийн цахим архив” төсөл хэрэгжүүлэх, үргэлжлүүлэх ажлын эрхийг нийслэлийн Архивын газарт шилжүүлсний дагуу нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас зөвлөмж авч, НИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан А3 гэрчилгээ эзэмшигч иргэд, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулан “Үнэлгээний хороо”-г байгуулахаар зөвшилцсөн. Мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийн нэрсийн жагсаалтыг хүлээж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу эрх шилжсэн ажлын “Үнэлгээний хороо”-г байгуулахад бэлэн болсон. Тендерийн баримт бичгийг бэлтгэсэн. - 1. 2 дугаар сард багтаан үнэлгээний хороог хуралдуулж, тендер зарлах ажлыг зохион байгуулах.
2. 3 дугаар сараас эхлэн шалгарсан компаниудтай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                           ТӨЛӨВЛӨЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                     Ю.ДУЛАМРАГЧАА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                           ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.НАРАНБАЯР
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Нэгжүүд
1 Өмчийн харилцааны газар
Дүүргүүд
Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх. НИТХТ-ийн 2012 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 26 амны 17509 га талбайд 44165 айл ерөнхий хнаягийн төслийн зураг НИТХТ-ийн 2014 оны 101,181 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Хаягийн төслийн зургийг 2014 оны 6 сарын 30-ны,11 сарын 10-ны өдөр нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт хүлээлгэн өгсөн.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2016  ОНЫ  01  ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 сарын 25 –ны дотор шинэ системд нөхөж оруулах. 2016 оны мэдээллүүддээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээллэж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 сарын 25-ны дотор бүрэн нөхөж оруулсан. Мөн шилэн дансны 2015 оны тайлангаа НЗДТГ-ын СТСХэлтэст хүргүүлсэн. http://shilendans.gov.mn/org/4301 - Шилэн дансны нэгдсэн системд мэдээлэл оруулах төлөвлөгөө батлуулж, тогтмол мэдээллж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах 100
2 Төсвийн шууд захирагч харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа хийх ажил, хоног хугацаа зэргийг тусгаж байгуулах Төсвийн шууд захирагч харьяа нэгжийн  төрийн албан хаагчидтай 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-нд үр дүнгийн гэрээ байгуулж, баталгаажуулан, байгууллагын цахим хуудсанд мэдээллийг байршуулсан. Хэлтсийн дарга 4, мэргэжилтэн 26, нийт 30  албан хаагч газрын даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.   Гэрээний дагуу 2016 оны ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх 100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх 2015 оны ХАСХОМ-ыг нийт 8 албан хаагч цахим болон цаасан хэлбэрээр байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд гаргаж өгсөн. Газрын даргын 2015 оны ХАСХОМ-ыг НЗДТГазарт  хүргүүлсэн. 01 дүгээр сарын 30-ны дотор ХАСХОМ-ыг гаргаж өгсөн.     100
4 Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   Нийслэлийн Засаг даргын “Эрх шилжүүлэх тухай” 2015 оны А/631 захирамжаар дараах 4 ажлыг төлөвлөсөн:
1/ 90 үнээний зогсоол бүхий иж бүрэн цогцолбор фермерийн аж ахуй байгуулах
 
 
 
 
 
 
 
2/ Цогцолборын дэд бүтцийн ажлууд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Хадлан, тэжээлийн техник тоног төхөөрөмж
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Бага оврын газар тариалангийн техник тоног төхөөрөмж
 
 
 
 
 
1/ Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2015 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар НХААГ, НХОГ болон иргэний төлөөлөлтэй Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар, ТББ-ийг боловсруулан НҮХААГ-16/001 тоот тендерийн урилгыг 2016.01.29-нд өдөр тутмын Өдрийн сонин, Өглөөний сонинд болон e-procurement.mn сайтанд тавьсан.
 
 
 
 
2/ Газрын даргын А/23 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдан НҮХААГ-15/006, НҮХААГ-15/007 дугаартай 2 багц нээлттэй тендер зарлагдаж /Сонгинохайрхан дүүрэг, Нарийны аманд байрлах фермийн барилгажих 1.0 га талбайн хашаа барих ажил, Тэжээлийн талбай хаших, хайс барих ажил/ 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр зарлаж, 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр нээсэн. Багц тус бүр 6 тендерийн бичиг баримт ирсэн. Үнэлгээ хийж зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. Шалгарсан “Хан жаргалант стоунс” ХХК-тай гэрээ байгуулах  шатандаа явж байна.
Мөн газрын даргын А/24 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо тус төслийн гадна цахилгааны ажлын тендер сонгон шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж 3 аж ахуйн нэгжид урилга хүргүүлснээс 2 аж ахуйн нэгж нь материал ирүүлсэн. 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-нд урилга хүргүүлж 18-ны өдөр нээж зөвлөмжийг хүргүүлсэн. “Эрчим Өгий” ХХК-тай гэрээ байгуулах шатандаа явж байна.
 
3/ ХАА-н дунд оврын трактор болон хадлангийн тоног төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ-15/02 тендерийн сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлаж, 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр нээлтээ хийсэн. Тендерт 5 аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг ирүүлсэн. Үнэлгээгээр “Энсада” ХХК нь гэрээ байгуулах эрх авсан боловч тендерийн бусад оролцогчоос Сангийн яаманд гомдол гаргасны улмаас түр хүлээгдэж байна.
4/ “Бага оврын трактор болон ХАА-н машин, тоног, төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ-15/03 тендерт 4 аж ахуйн нэгж материал ирүүлсэнээс ”Мула” ХХК, ”Зүлгэнтээг агрокорпораци” ХХК-нуудын түншлэл шалгарч гэрээгээ байгуулсан.
   
 
 
 1/ Австри улсын Raumberg-Gumpenstein-ны сургалт, судалгааны хүрээлэнтэй хамтран фермийн барилгын хийц, бүтээц болон агааржуулалт, шивх зайлуулах сувгийн шийдлээр харилцан санал солилцож улмаар Архитектор төлөвлөлтийн даалгаварт нэмэлт оруулах
2/ Шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж худалдан авалтыг зохион байгуулах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Шүүх байгууллагын шийдвэрлэх хуулийн хугацааны дараа тендерийн ажлыг яаралтай шийдвэрлэх
 
 
 
 
 
4/ Нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээ санхүүжилтийн улмаас дуусгавар болсон тул гэрээг 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл сунгуулах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  70
5 “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Монгол улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль Засгийн газрын 2009 оны 05 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн хүн амыг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд татан оруулах зорилгоор Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар, Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газар “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ууд хамтран Эрүүл иргэн –Эко хөгжил сэдэвт цасны баяр, спортын арга хэмжээг Хүй долоон худагт 2016 оны 01 сарын 30 -ний Бямба гарагт зохион байгууллаа. Цасны баярын үеэр Хөгжилтэй буухиа гүйлт, Цасны сумо, Олс таталт гэсэн 3 тэмцээн  зохион байгуулж оролцсон албан хаагчдыг урамшуулсан.
 
    100
               
                       
                       
 
ЗАХИРГААНЫ
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                          Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                                                                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ
                                                                 ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                           Ц.БУЯНЖАРГАЛ
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 02 дүгээр сарын 03-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
1 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Төсвийн шууд захирагч-Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Хоролсүрэн орлогч дарга, 4 хэлтсийн дарга нартай, хэлтсийн дарга нар нийт 18 төрийн жинхэнэ албан хаагчтай 2016 оны Үр дүнгийн гэрээг байгуулж баталгаажууллаа. Үр дүнгийн гэрээнд албан хаагч бүрийн жилийн хийх ажлыг тодорхой тусган, үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг хамт баталлаа. 100%
2 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Тус газрын ХАСХОМ мэдүүлэх үүрэг бүхий 5 албан тушаалтан 2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр мэдүүлгээ Эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн ба ЭБАТ мэдүүлгийг хянан үзэж баталгаажуулалт хийсэн. ХАСХОМ тайланг 2015 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01/37 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 100%
3 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Шинэ шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас http://shilendans.gov.mn –д Шилэн дансны мэдээллийн төрөл болох 8 хэсэгт 2015 оны санхүүгийн бүх мэдээллийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор  нөхөж бүрэн оруулсан. 2016 оны Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт, Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг хуульд заасны хугацааны дагуу мэдээллийг оруулсан.
   
100%
4 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлага  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Тус газрын Концесс, төр хувийн хэвшил, инновацийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Энхболдын аав Улаанбаатар хотын дарга асан С.Мөнхжаргал нас барж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр оршуулгын арга хэмжээ болсон. Газрын хамт олон, олон нийтийн баяр ёслол, арга хэмжээ зохион байгуулахгүйгээр эмгэнэл илэрхийлж, “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд оролцоогүй болно. Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газрын арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн болон холбогдох удирдлагад үйл ажиллагаанд оролцохгүй шалтгаанаа мэдэгдэж, зөвшөөрөл авсан. 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                         Д.ХОРОЛСҮРЭН
 
ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                            Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                            Б.ЦЭНД-АЮУШ
                                                                 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
                                                         УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
                                                              ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                                                                   ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                                                                     №2
 2016.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай  төсвийн шууд захирагч нар 02 дугаар сарын 04-ний өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулсан бол Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартайтай  үр дүнгийн гэрээг 02 дугаар сард багтаан байгуулахаар ажиллаж байна. - -  
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх - Дүүргийн  хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 21 албан тушаалтан 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор багтаан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж, мэдүүлэг гаргагчдын цахим бүртгэлийг бүрэн баталгаажуулсан. - - 100-
3 Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.          
4 Хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчит бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах,  2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллах. - - -  
5 Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэх, нийслэлийн өмчөөс хасах, ашиглалт хамгаалалтын чиглэлээр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын хийж байгаа ажлууд удаашралтай байгаа учир  шалгах ажлын хэсгийн байгуулах. - - -  
6 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. - Сангийн яамнаас Шилэн дансны сайтыг шинэчлэж байгаатай холбогдуулан 2015 оны 12 дугаар сарын 10-нд зохион байгуулсан “Шилэн дансны цахим сургалт”-нд СТСХ-ийн мэргэжилтэн Н.Уянга, Дотоод аудитын албаны шилэн данс хариуцсан аудитор Г.Мөнхөө холбогдох байгууллагын ажилтнуудын хамт оролцсон. 2016 оноос шинэ сайт ашиглахтай холбогдуулан дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Уянга, Дотоод аудитын албаны холбогдох мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран 2015 оны 12 дугаар сарын 28-нд дүүргийн шилэн дансанд бүртгэлтэй  байгууллагын ажилтнуудад сургалтыг зохион байгууллаа. Дүүргийн хэмжээнд шилэн дансанд бүртгэлтэй нийт байгууллагууд нь 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр нөхөн байршуулсан.2016 оны мэдээллээ хуулийн хугацаанд байршуулж, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. - - 100-
7  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, өвлийн биеийн тамир, спортын нэгдсэн арга хэмжээнд дүүргийн 3 байгууллагын удирдлагууд хамт олон,баг тамирчидын хамт нийт 120 гаран хүний бүрэлдхүүнтэй оролцоод ирлээ. .     100
8 Засгийн газрын 2013 оны 322 тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны  үр дүнгийн үнэлгээний тайланг  графикт хугацаанаас өмнө Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх болсонтой холбогдуулан байгууллага нэгжүүдээс гаргаж ирүүлэх мэдээ тайланг хугацаанд чанартай  НЗДТГ-ын ХШҮХ-т ирүүлэх.         100
9 “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 3 тусгай зөвшөөрөл тодорхойгүй хугацаагаар олгогдохгүй хүлээгдэж байгааг анхаарч холбогдох байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх.        
10 “Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн гадна авто зогсоол, уулзвар ачаалал ихтэй байгаа тул Дүнжингарав худалдааны төвийн өмнөх 4 замын уулзвар дээр Замын цагдааг тогтмол ажиллуулах.        
 
 
11
Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэнээр санхүүжилт нь зогсоод байгаа асуудлыг судалж, цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж танилцуулах.        
 
 
 
 
                                                                                       НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                                           ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
              УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
              ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
                Нийслэлийн худалдан авах ажилгааны газар
 
 2016 оны 02 сарын 04-ний өдөр
 
 
 
Үүрэг даалгаврын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1
2
3
4
5
      6
Үүрэг даалгавар: Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацаа зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.
Тус газар нь төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа явагдаж байна.
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
Авлигын эсрэг хуулийн дагуу ХАСХОМэдүүлэгээ албан хаагчид цахимаар, болон цаасаар баталгаажуулан өгсөн.
Үүрэг даалгавар: Энэ сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.
Нийслэлийн засаг даргын 2016.01.26-ны өдрийн А/66 захирамжийн дагуу НХААГ-т 3,7 тэрбум төгрөгийн 7 төсөл хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн.
 
Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил
Ажлын явцын талаарх тайлбар
 
1
67-р сургуулийн өргөтгөлийн барилга /СХД 8-р хороо/
НХОГ-аас 67-р сургуульд зургийг хүлээлгэн өгсөн, зургийг татаж авч, хянахаар ажиллаж байна.
 
2
Өргөө амаржих газрын барилгын болон цахилгаан засварын ажил
1-р сарын 29-нд НХОГ-тай уулзахад 2-р сарын 05-нд зураг төсвийг хүлээлгэж өгнө гэж хэлсэн.
 
 
3
 
 
Хүнс хангамж НӨҮГ-ын агуулахын барилга
2015 онд тус ажлын зураг, төсөв нь магадлалаар орж, НХААГ-т хүлээлгэж өгсөн бөгөөд зургийг хянаж үзэхэд технологийн шийдэл буруу, халаалт, цахилгааны асуудлыг шийдвэрлээгүй, ажлын төсөв нь зөрүүтэй зэрэг зөрчил илэрсэн тул захиалагч болох Хүнс хангамж төвийн удирдлагатай холбогдож, зураг төсвийг зургийн зохиогчид хамтран залруулсны үндсэн дээр буцаан ирүүлэхээр тогтов.
 
 
4
21-р сургуулийн спорт заалны засвар, бохирын нэгдсэн шугаманд холбох ажил /БЗД/
Ажлын зураг, төсөв хийгдээгүй бөгөөд НХОГ-с төсвийг хийлгэн,  02 дугаар сарын дунд гэхэд НХААГ-т хүлээлгэн өгөхөөр тогтов.
 
 
5
 
Нарангиййн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн 2-р ээлж 11.0 км /СХД1.2.3.20-р хороо/
2016 онд батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан ажлын тоо хэмжээг салгах шаардлагатай бөгөөд НХОГ болон НХААГ-аас хамтарсан ажлын хэсэг ажлын трассаар 2016.02.02.-нд явж шалгав. НХОГ-аас 2016.02.05-ны өдөр зураг, төсвийг хүлээлгэж өгөхөөр болов.
 
 
6
 
Баруун-Уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД 11.0 км/
2016 онд батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан ажлын тоо хэмжээг салгах шаардлагатай бөгөөд НХОГ болон НХААГ-аас хамтарсан ажлын хэсэг ажлын трассаар 2016.02.02.-нд явж шалгав. НХОГ-аас 2016.02.05-ны өдөр зураг, төсвийг хүлээлгэж өгөхөөр болов.
 
7
Шавь цогцолбор сургуулийн сан техникийн засвар /БЗД-5-р хороо/
2016.01.29-нд НХОГ-тай бэлтгэл хангуулах талаар хийсэн хурлаар 2016.02.05-нд зураг, төсвийг хүлээлгэж өгөхөөр тогтов.
Үүрэг даалгавар Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээрсарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.
Шилэн дансны шинэчлэгдсэн  www.shilendans.gov.mn нэгдсэн цахим хуудсанд нөхөж оруулах  2015 оны нийт 26 төрлийн мэдээллийг хавсралтын дагуу цаг хугацаанд нь нөхөж оруулсан. 2016 оны мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь оруулж хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Үүрэг даалгавар: “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь “Эрүүл агаар – Рио-2016”сэдэвт цасны баяр, биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд нийт 11 албан хаагч идэвхтэй оролцсон.
               
 
 
 
                                            ТАНИЛЦСАН:                                                С.ГАНБААТАР
 
                                             ХЯНАСАН:                                                     Ч.АЛТАНБААТАР
 
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
   ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                           М.ГЭРЭЛТУЯА
 
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах. Төсвийн шууд захирагч 6 нэгж, 61 төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээг байгуулсан бөгөөд хийх ажил хоног хугацаа, хүн өдрийг тодорхой тусгасан.     100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Газрын дарга, төрийн 39 албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 100% өгсөн.     100
3 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулсан. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж ажиллаж байна.     100
4  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болоход тул  газраас45 албан хаагч оролцсон.     100
5 Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэнээр санхүүжилт нь зогсоод байгаа асуудлыг судалж, цаашид авах арга хэмжээний саналаа боловсруулж танилцуулах. Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэнээр санхүүжилт нь зогсоод байгаа асуудлыг судалж, “Багануур, Налайх, Багахангай дүүргүүдийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн олговор түүнийг санхүүжүүлэх журам”-ыг гаргахаар журам боловсруулах шатандаа хийгдэж байна.     30

2016 ОНЫ 01 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР

2016 оны 02 дугаар сарын 04                                                                                                         Улаанбаатар хот
Д/д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Үүрэг даалгавар: Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.

01. Цогцолборын Төсвийн шууд захирагчтай хүүхдийн төв, залуучуудын төв, аж ахуйн албадын дарга эрхлэгч нар үр дүнгийн гэрээгээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж 2016 оны 02 дугаар сарын 03 өдөр байгуулав . 2016 онд нэгжүүдийн хийх ажлын төлөвлөгөө батлагдсан.

Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх

02. Цогцолборын дарга болон Ерөнхий нягтлан бодогч 1 дүгээр сарын 30-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бөглөж НЗДТГ-т хүргүүлсэн

Үүрэг даалгавар: Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд нөхөж оруулах. 2016 оны мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.

03. Шилэн дансны шинэ нэгдсэн сайтанд 2015 оны 12 сарын 28 нд эрх нээлгэн 2016 оны 01 сард оруулах мэдээллүүдийг цаг тухай бүр оруулсан. Өмнөх оны шилэн дансны мэдээллийг шинэ сайтад дахин байршуулах ажлын хүрээнд: Байгууллагын батлагдсан төсөв, сар бүрийн төсөв гүйцэтгэлийн харьцуулалт хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлагын гүйлгээ, худалдан авах ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг шинэчилсэн программд нөхөн оруулж ажилласан. Мэдээ мэдээлэл цаг тухайдаа хийгдсэн. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах

Үүрэг даалгавар: “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.

04. Нийслэлийн хэмжээнд жил бүр зохион байгуулагддаг Цасны баярыг бид уламжлалт ёсоороо хамтран ажилладаг SUNRISE ТББ-ийн Горхи дахь баазад 2016 оны 01 дүгээр сарын 30 өдөр хамт олноороо эрүүл агаарт гарч олон төрлийн уралдаан тэмцээнүүд зохион байгууллаа. Цасны сумогийн тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс Д.Ариунбуян, эмэгтэйчүүдээс Оюунжаргал нар түрүүлсэн бол Олс таталтын тэмцээнд Б.Алтанцэцэг ахлагчтай баг түрүүлэн бусдыгаа хошуучилсан.

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                          Б.ЛХАМСҮРЭН
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН              М.ЧУЛУУНХҮҮ

2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 
ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР

2016 оны 02 дугаар сарын 17                                                                                                   Улаанбаатар хот
Д/д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үүрэг даалгавар: Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын халтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж ажиллах.

01. Сар шинийн баярын өдрүүдийн хүрээнд Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын нийт багш ажилчид нэгдсэн их цэвэрлэгээ хийж 45 хүн оролцож 6520м2 зам талбайн цас, мөсийг цэвэрлэн замын халтиргаа гулгааг арилгаж 15 шуудай хог хаягдлыг ачуулж иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж ажилласан.

Үүрэг даалгавар: Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах.

02. 2016 оны 02 дугаар сарын 09-өөс 11-ийг хүртэлх Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган байгууллагын даргаар батлуулан ажиллуулаа . Энэ хугацаанд хүүхдийн төв 3 жижүүр, жижүүр багшаар Бүлэг удирдсан нийгмийн ажилтан 6 залуучуудын төвд, жижүүрээр 3, Ээлжийн нийгмийн ажилтан 2 тус тус ажиллаа. Хариуцлагатай жижүүрээр Захиргааны албаны дарга Д.Буянтогтох, Эрхлэгч Т.Бадамханд, Аж ахуйн дарга Б.Мөнхдалай, Хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах нийгмийн ажилтан Б.Дамдинсүрэн нар баярын өдрүүдэд хүүхдийн төв болон залуучуудын төвийн ажил байдалтай танилцан хяналт тавьж ажиллаа. Байгууллагын хэмжээний хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаан ямар нэгэн доголдолгүй хэвийн байсан. Монгол түмний уламжлалт Цагаан сарын баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажиллуулснаар цогцолборын хүүхэд залуус тав тухтай амар тайван орчинд баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                     Б.ЛХАМСҮРЭН
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН          М.ЧУЛУУНХҮҮ
манай байгууллагатай холбоотой үүрэг даалгавар байхгүй болно.Гэр хорооллын хөгжлийн газрын дарга нь ажил хийх хоног хугацааг тодорхой тусган нийт 14 албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан. Удирдлагууд болон албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг meduuleg.iaac.mn  сайтад цахим хэлбэрээр бүртгүүлж, цаасаар хэвлэн гарын үсэг зуруулан албажуулж хадгалсан. Шилэн дансны мэдээллээ шинэчлэн оруулсан бөгөөд 2016 оны мэдээллийг тухай бүр тогтмол оруулахаар анхааран ажиллаж байна. "Эрүүл агаар -Рио 2016" сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир спортын арга хэмжээнд газрын нийт 15 албан хаагч оролцсон. 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 


Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1
Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах.                 Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журмын дагуу  ажилтантай байгуулсан  үр дүнгийн гэрээг улирал тутам дүгнэж  байна.   - -
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх 2015 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд нь өгсөн. - -
6 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны  мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах.  
2015 оны шилэн дансны мэдээллийг www.shilendans.gov.mn Сайтад дахин байршуулан хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна
.
   
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР