Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-02-15 09:09:54
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НЗДТГазар,
Захирагчийн ажлын алба, Авто замын газар, Нийтийн тээврийн газар, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Онцгой байдлын газар, Монгол наадам цогцолбор УБ хотын Цагдаагийн газар
Ази, Европ АСЕМ-ын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын бэлгэл ажлын хүрээнд шинээр хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн  төсөл, арга хэмжээ, хот тохижилт, засвар үйлчилгээ болон бүтээн байгуулалтын зарим ажил, тоног төхөөрөмжтэй холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ байгуулах, чанарын өндөр түвшин шуурхай зохион байгуулах.  14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
2 Өмчийн харилцааны газар
Дүүргүүд
Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх. 14 Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч  
2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах.
3 Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар Нийгмийн хамгааллын тусгай төв,
Дүүргүүд
Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
4 Татварын газар,
Дүүргүүд,
УБ хотын Цагдаагийн газар  
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах.    14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
5 НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.   14
6 “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” дүүргүүдийн Засаг дарга, Агентлагууд, харьяа газрууд    Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах. 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
7 Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах.
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт


Нийгмийн хамгааллын тусгай төв                                                                      2016 оны 02 дугаар сарын 19

 
Үүрэг даалгавар 1: Орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулах

Биелэлт:
1. Нийслэлийн хэмжээнд тэнүүчлэн амьдарч байгаа орон гэргүй иргэдийг бүртгэх, түр хоноглох байранд байрлуулах зорилгоор 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр дээрх иргэд ихээр төвлөрдөг Нарантуул зах, Хархорин зах, Цагаан даваа, Улаанчулуутын хогийн цэг зэрэг 6 газарт ажиллаж 80 иргэнтэй нэг бүрчлэн уулзан зөвлөгөө өгч, байгууллагын танилцуулга тараасан.

Биелэлт:
2. Орон гэргүй тэнэмэл иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Наркологийн эмнэлэг, СХД-ийн Эрүүл мэндийн төв, Энэрэл эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд дээрх гэрээ батлагдсанаар зорилтот бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах нөхцөл бүрдэж, өвчлөлийн байдалд судалгаа хийх боломж бүрдэнэ.

Биелэлт:
3. Орон гэргүй тэнэмэл иргэд нь гэмт хэрэг үйлдэх, өртөх, хохирогч болох эрсдэл өндөр байгаагаас шалтгаалан харьяа СХД-ийн Цагдаагийн 2-р хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дээрх иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирч, судалгаа бүртгэл солилцох боломж бүрдэж байна.

                     ХЯНАСАН:
                     АРГА ЗҮЙЧ                                                        Н.НЭРГҮЙ
  
                      БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
                      БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                      Д.ГАНЗАЯА

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.02.17                                                                                                                                     Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар1: Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх.
  Нийслэлийн Засаг даргын 2011  оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн  ХЕТ-2011/12 тоот захирамжаар Улаанбаатар хотын зуслангийн амуудын ерөнхий төлөвлөгөө батлуулсан. Тус дүүрэг нь батлагдсан байршилд ороогүй тул зуслангийн зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг эхлүүлээгүй байна.       10
Үүрэг даалгавар 2: 2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах
  Газрын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.4 дэхь заалтын хүрээнд 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 15-ны хооронд буюу 2,3 дугаар улирлаас газар чөлөөлөлтийн ажлыг эхлүүлнэ.       10
Үүрэг даалгавар 3: Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах
  Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 187 дугаар тогтоолоор батлагдсан  гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг баталсан.  Хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Халамж Үйлчилгээний хэлтсээс  хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд дүүргийн удирдлагууд, эрүүл мэндийн төв. хороодын засаг дарга нар, боловсрол, хөдөлмөр, бүртгэл  халамж,  үйлчилгээний хэлтэс,   ХГБХТ, албан бус сургалтын төв, Цагдаагийн хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд,  нийгэм хамгааллын тусгай төв, дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын мэргэжилтэнүүдийг  хамруулаад байна.     Цаашид орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулан төлөвлөгөө боловсруулан ажиллахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 50
Үүрэг даалгавар 4: Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах
  Нийслэлийн Засаг Даргын 2016 оны 1 сарын 13-ны өдрийн А/33 тоот захирамжийг үндэслэн 2016 оны албан татвар, төлбөр хураах дүүргийн Засаг даргын захирамж гаргуулах тухай Татварын хэлтсийн даргын 2016.02.03-ны өдрийн 343 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.  2016.01.01-ээс -2016.01.31-ны хооронд татварын хэлтсийн байранд нэг цэгийн үйлчилгээгээр дамжуулан улсын дугаарын сүүлийн орон нь 1,6-гаар төгссөн нийт 3360 тээврийн хэрэгслийг татварт хамруулж 157.104,1 мян/төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэн 1 дугаар сарын төлөвлөгөөг биелүүлэн ажилласан байна. 2016 оны 3-р сарын 1-ны өдрөөс эхлэн Монгол Хьюндай автомотивын байранд Улаанбаатар банктай хамтран татвар төлөгч иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна       70
Үүрэг даалгавар 5: Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах
  2-р сарын 1-7-ны өдрүүдэд ашиглагч байгууллагууд сар шинийн баяр угтаж засвар үйлчилгээний ажлыг эрчимжүүлэх ажил зохион байгуулж ажилласнаар гэр хорооллын гэрэлтүүлэгийн асалтыг 96.9 хувь, орон сууцны дундах гэрэлтүүлгийн асалтыг 98.6 хувь, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийг 97.8 хувь болгосон болно. Ашиглагч байгууллагууд сар шинийн өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажилласан ба баярын өдрүүдэд гэрэлтүүлгийн асуудлаар 1 удаагийн дуудлага ирсэнийг засварласан болно.
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 63,61 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг ханган аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орчны 50 м газрын цас мөс, хальтиргаа гулгааг арилгах ажилд аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, иргэдийг өргөнөөр татан оролцуулан зохион байгуулахыг хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын захирлууд, хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болголоо. Их цэвэрлэгээний ажлыг хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд хороодтой хамтран зохион байгуулж ажилтнуудыгаа хороодод хувиарлан ажиллуулан мэдээ тайлангаа хугацаанд нь өгсөн. Их цэвэрлэгээний ажилд нийт 1361 аж ахуйн нэгж, 5125 иргэд оролцож 313293 м/кв талбай цэвэрлэн 262 тн хог хаягдал, цас мөсийг арилган 132 рейсээр Нарангийн энгэрийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэсэн
      100
Үүрэг даалгавар 6: Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах
  Баярын өдрүүдэд дүүргийн иргэдээс хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан цахилгаанаар тасалдалгүй хангах талаар 484 дуудлага, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн утсаар 1 гомдол ирсэнийг тухай бүр нь барагдуулж ажиллалаа. 19-р хороо, 2,3-р 48 айлын бохир хальсаныг шуурхай группын засварчид соруулж, ариутгал хийн, хэвийн ажиллагаанд оруулсан.       100
 
 
 
 
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 02 дугаар сарын 17
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
1 Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх.   Тус дүүргийн газар нутагт газар төлөвлөлтөнд орсон зуслангийн газар байхгүй тул биелэлт гаргах боломжгүй    
2 2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах.   2016 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар чөлөөлөх ажлыг  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас зохион байгуулан явуулдаг бөгөөд  дүүргүүдэд тодорхой чиглэл өгөгдөөгүй  байгаа тул биелэлт гаргах боломжгүй    
 
 
3
 
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 183 дугаар тогтоолоор батлагдсан орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллах ажлын хэсгийн байгуулах захирамж гаргаж ажиллаж байна.
    Ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулах, Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө гаргахаар тус тус төлөвлөн  ажиллаж байна. 30%
 
 
 
 
 
 
    4
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлын хүрээнд тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэн, ААНБ-ын тээврийн хэрэгсэлд ногдох татварын хувь хэмжээг хуульд заасан дагуу тодорхойлон өгч, өмнөх онуудын татвар төлөгдөөгүй тээврийн хэрэгслийн төлбөрийг нөхөн төлүүлэх, гэрчилгээ олгох, программд шивэх зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Автотээвэр болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын тєлбєр, Авто зам ашигласны төлбөр хураах үйл ажиллагааг Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нэг цэгээс шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, үзлэг оношлогоонд бүрэн хамрагдах боломжоор хангах зорилгоор Автотээврийн үндэсний төвийн харъяа Баянзүрх оношлогооны төв, даатгалын байгууллагуудтай хамтран “Дүнжингарав” худалдааны төвд 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ээс ажиллахаар төлөвлөж байна. Автотээвэр болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр , Авто зам ашигласны төлбөрын гүйцэтгэл  2016 оны  02 дугаар сарын 01-нээс 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар  160.832.500 төгрөг буюу  61%, 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс өссөн дүнгээрээ 451.813.000  төгрөг төвлөрүүлж 124,1%-ийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.        
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
5
      Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль / шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монгол улсад бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулагч хувь хүн, хуулийн этгээд бүрийг татварын баталгаажсан төлбөрийн баримт олгох үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон  шаардлага хүргүүлж Татварын нэгдсэн системтэй холбогдсон эсэхийг шаардах  ажлыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрөөс 1 дүгээр сарын 25 өдөр хүртэл 35 баг болж 130 хүний бүрэлдхүүнтэй 28 хороо 21 зах худалдааны төвүүдэд явууллаа. Дээрх хугацаанд  9456  Аж ахуй нэгж байгууллага,  4168  иргэн нийт 13624  татвар төлөгчдөд  татварын албаны шаардлага хүргүүлсэн. Сургалт сурталчилгааны хүрээнд зах худалдааны төв болон албан байгуулагуудад 18 удаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 7 удаа явууллаа.  2016 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын захирамж гарч дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд нь шаардлага хангасан кассын машин, хэвлэх төхөөрөмж, пос терминал машин суурилуулсан эсэх, өөрийн кассын машиныг Татварын нэгдсэн системтэй холбогдсон эсэхийг шалгах, шаардах, хяналт тавих ажлыг 28  хүний бүрэлдхүүнтэй 3 баг гарч 244  утсаар өгсөн санал гомдлоор бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулагч хувь хүн, хуулийн этгээд дахин шалгалт явуулахад 95 хуулийн этгээд шаардлага хангасан кассын машин, хэвлэх төхөөрөмж, пос терминал машин суурилуулсан, 25 хуулийн этгээд Нэгдсэн системд бүртгүүлсэн боловч кассын машин, пос терминал, түүнтэй адилтгах программ суурилуулахаар захиалга өгч хүлээгдэж байгаа, 124 хуулийн этгээд Нэгдсэн системд бүртгүүлээгүй байна. Удаа дараа шаардлага өгсөн 1 татвар төлөгчийг Татварын ерөнхий хуулийн дагуу 576.0 мянган төгрөгөөр торгосон байна.        
 
 
 
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
   
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/08 дугаар Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай захирамжийг дүүргийн 28 хороод, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, Их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд тараан 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Нийт 229,3 тн хог хаягдлыг 78 рейсээр ачиж тээвэрлэсэн болно. Цэвэрлэгээнд нийт 1388 байгууллагын 5699 хүн оролцсон тухай мэдээг Нийслэлийн Шуурхай Удирдлага Зохицуулалтын төвд мэдээлсэн болно. Мөн дүүргийн хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-өөс сар шинийн өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган ажиллалаа. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хороолол дундах гэрэлтүүлгийн ашиглалтыг хариуцсан “Холбоо трейд” ХХК, “Бажа мандал” ХХК-нд шон хооронд татсан унжсан шилэн кабелийг бөгжлөн багцалж, шонг тэгшлэн засварлах, гэрэлтүүлгийн асалтанд анхаарч хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажиллах 2016 оны 1 дүгээр сарын 21–ний өдрийн 1а/58 тоот албан бичиг хүргүүлж 2016 оны 2 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний хооронд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллаж гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 95 хувийн асалттай ажилласан.        
 
 
 
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
    7
Дүүргийн дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс мэргэжлийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад Баяр наадмын өдрүүдэд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангаж  ажиллахыг үүрэг болгож тодорхой чиглэл өгөн ажилласан. Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг томилон цаг тухай бүр  утсаар мэдээ авч хяналт тавин ажилласан. Баярын өдрүүдэд ямар нэгэн зөрчил дутагдал илрээгүй тайван байсан болно.        
    100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 02 дугаар сарын 17
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
1 Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх.   Тус дүүргийн газар нутагт газар төлөвлөлтөнд орсон зуслангийн газар байхгүй тул биелэлт гаргах боломжгүй    
2 2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах.   2016 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар чөлөөлөх ажлыг  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас зохион байгуулан явуулдаг бөгөөд  дүүргүүдэд тодорхой чиглэл өгөгдөөгүй  байгаа тул биелэлт гаргах боломжгүй    
 
 
3
 
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 183 дугаар тогтоолоор батлагдсан орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллах ажлын хэсгийн байгуулах захирамж гаргаж ажиллаж байна.
    Ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулах, Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө гаргахаар тус тус төлөвлөн  ажиллаж байна. 30%
 
 
 
 
 
 
    4
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлын хүрээнд тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэн, ААНБ-ын тээврийн хэрэгсэлд ногдох татварын хувь хэмжээг хуульд заасан дагуу тодорхойлон өгч, өмнөх онуудын татвар төлөгдөөгүй тээврийн хэрэгслийн төлбөрийг нөхөн төлүүлэх, гэрчилгээ олгох, программд шивэх зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Автотээвэр болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын тєлбєр, Авто зам ашигласны төлбөр хураах үйл ажиллагааг Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нэг цэгээс шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, үзлэг оношлогоонд бүрэн хамрагдах боломжоор хангах зорилгоор Автотээврийн үндэсний төвийн харъяа Баянзүрх оношлогооны төв, даатгалын байгууллагуудтай хамтран “Дүнжингарав” худалдааны төвд 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ээс ажиллахаар төлөвлөж байна. Автотээвэр болон єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр , Авто зам ашигласны төлбөрын гүйцэтгэл  2016 оны  02 дугаар сарын 01-нээс 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар  160.832.500 төгрөг буюу  61%, 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс өссөн дүнгээрээ 451.813.000  төгрөг төвлөрүүлж 124,1%-ийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.        
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
5
      Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль / шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монгол улсад бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулагч хувь хүн, хуулийн этгээд бүрийг татварын баталгаажсан төлбөрийн баримт олгох үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон  шаардлага хүргүүлж Татварын нэгдсэн системтэй холбогдсон эсэхийг шаардах  ажлыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрөөс 1 дүгээр сарын 25 өдөр хүртэл 35 баг болж 130 хүний бүрэлдхүүнтэй 28 хороо 21 зах худалдааны төвүүдэд явууллаа. Дээрх хугацаанд  9456  Аж ахуй нэгж байгууллага,  4168  иргэн нийт 13624  татвар төлөгчдөд  татварын албаны шаардлага хүргүүлсэн. Сургалт сурталчилгааны хүрээнд зах худалдааны төв болон албан байгуулагуудад 18 удаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 7 удаа явууллаа.  2016 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын захирамж гарч дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд нь шаардлага хангасан кассын машин, хэвлэх төхөөрөмж, пос терминал машин суурилуулсан эсэх, өөрийн кассын машиныг Татварын нэгдсэн системтэй холбогдсон эсэхийг шалгах, шаардах, хяналт тавих ажлыг 28  хүний бүрэлдхүүнтэй 3 баг гарч 244  утсаар өгсөн санал гомдлоор бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулагч хувь хүн, хуулийн этгээд дахин шалгалт явуулахад 95 хуулийн этгээд шаардлага хангасан кассын машин, хэвлэх төхөөрөмж, пос терминал машин суурилуулсан, 25 хуулийн этгээд Нэгдсэн системд бүртгүүлсэн боловч кассын машин, пос терминал, түүнтэй адилтгах программ суурилуулахаар захиалга өгч хүлээгдэж байгаа, 124 хуулийн этгээд Нэгдсэн системд бүртгүүлээгүй байна. Удаа дараа шаардлага өгсөн 1 татвар төлөгчийг Татварын ерөнхий хуулийн дагуу 576.0 мянган төгрөгөөр торгосон байна.        
 
 
 
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
   
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/08 дугаар Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай захирамжийг дүүргийн 28 хороод, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, Их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд тараан 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Нийт 229,3 тн хог хаягдлыг 78 рейсээр ачиж тээвэрлэсэн болно. Цэвэрлэгээнд нийт 1388 байгууллагын 5699 хүн оролцсон тухай мэдээг Нийслэлийн Шуурхай Удирдлага Зохицуулалтын төвд мэдээлсэн болно. Мөн дүүргийн хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-өөс сар шинийн өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган ажиллалаа. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хороолол дундах гэрэлтүүлгийн ашиглалтыг хариуцсан “Холбоо трейд” ХХК, “Бажа мандал” ХХК-нд шон хооронд татсан унжсан шилэн кабелийг бөгжлөн багцалж, шонг тэгшлэн засварлах, гэрэлтүүлгийн асалтанд анхаарч хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажиллах 2016 оны 1 дүгээр сарын 21–ний өдрийн 1а/58 тоот албан бичиг хүргүүлж 2016 оны 2 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний хооронд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллаж гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 95 хувийн асалттай ажилласан.        
 
 
 
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
    7
Дүүргийн дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс мэргэжлийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад Баяр наадмын өдрүүдэд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангаж  ажиллахыг үүрэг болгож тодорхой чиглэл өгөн ажилласан. Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг томилон цаг тухай бүр  утсаар мэдээ авч хяналт тавин ажилласан. Баярын өдрүүдэд ямар нэгэн зөрчил дутагдал илрээгүй тайван байсан болно.        
    100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
 АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ,ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАНОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
2016 оны 02 дугаар 17                                                                                                                                                            СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1. Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх. 2016 îíä ýõíèé ýýëæèíä 19 ä¿ãýýð õîðîî Øàðãà ìîðüòûí çóñëàãèéí ãàçðûã ºì÷ë¿¿ëýõээр øèéäâýðлэсэн. Íèéñëýëèéí Åðºíõèé òºëºâëºãººíèé ãàçðààñ çóñëàíãèéí ºì÷ëºëèéí òºëºâëºãºº õèéãäýæ ãàðàõ õ¿ðòýë áýëòãýë àæèë õèéãäýæ áàéна. 70
2. 2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах. 2016 îíä óëñ, Нèéñëýëèéí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð õèéãäýõ àæëûí æàãñààëòûã ͪÕÃÀ-í Ãàçàð ÷ºëººëºõ õýëòñýýñ èð¿¿ëäýã áºãººä òºëºâëºãºº õèéãäýæ ãàðàõ õ¿ðòýë áýëòãýë àæèë õèéãäýæ áàéна. 70
3. Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/524 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газартай хамтран “Гэртээ харих зам” хөтөлбөр, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулж, хороодын Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, халамжийн мэргэжилтэн, дүүргийн НХҮХ, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Цагдаагийн 1,2-р хэлтсийн холбогдох хүмүүс, нийт 80 хүнийг оролцуулсан. Одоогоор холбогдох хэлтэс, албадуудад албан бичиг хүргүүлэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсөв төлөвлөгөөнд тусгах санал авч байна. 90
4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах.    Монгол Улсын “Авто тээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01-р сарын 26-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор “Нийслэлд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, төлбөрийн тогтолцоог шинэчлэн нэвтрүүлэх журам”-ыг баталсан. Уг шинэчилсэн журмын дагуу Авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр хураах ажлыг улсын дугаарын сүүлийн тоонооос хамаарч төлөхөөр зохицуулалт хийсэн. Энэхүү зохицуулалтын дагуу 2016 оны 01 сард авто машины улсын дугаар нь 1,6-аар төгссөн 2546 тээврийн хэрэгслийн 171760957 төгрөгийн АТБӨЯХАТ нийслэлийн төсөвт төвлөрсөн байна.
 Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Smartcar.mn” мэдээллийн системийн хэрэглээг өргөжүүлж, нийслэлд бүртгэлтэй, идэвхитэй тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн санг үндэслэн Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Татварын алба арилжааны банкуудаас авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийг онлайн, интернэт, мобайл банкаар шууд төлдөг тогтолцоонд шилжүүлснээр иргэд аль ч нөхцөлөөр төлөх боломжийг бүрэн хангахаар ажиллаж байна.
 Одоогоор Саруул төв, ЗДТГ-ын дэргэдэх нэг цонхны үйлчилгээ, Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээ, СБД-ын ЖДҮ-ийн төвүүдэд авто машин болон өөрөө явагч хэрэгслийн татварыг хураан авч байна.
90
5 НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.   Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль/ шинэчилсэн найруулга/-ийг 2016 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан Монгол Улсад бараа, ажил үйлчилгээ борлуулагч нарыг татварын нэгдсэн системд холбох, татварын баталгаажсан төлбөрийн баримт олгох технологийн бэлэн байдлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн А/40 тоот Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар дэд ажлын хэсэг байгуулагдан дараах ажлуудыг хийж байна.
 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль  хэрэгжилтийг хангах ажлын  төлөвлөгөө гарган ажиллаж  байна. Тус дүүргийн 1-20-р хороог 5-н блок  болгон хувааж 1 блокд 10 хүний  бүрэлдхүүнтэй   ажиллаж байна.
 • Татварын албаны Мэдэгдэл,  шаардлага  158  хувь хүн, аж ахуй нэгжид хүргүүлсэн байна.
 • Шалгалтын явцад газар дээр нь нэгдсэн системд 185  татвар төлөгчийг бүртгэсэн.
Нэгдсэн системд бүртгүүлсэн боловч кассын машин,  пос терминал, түүнтэй адилтгах программ суурилуулахаар захиалга өгч хүлээгдэж буй татвар төлөгчийн тоо 342 байна.
 •  Төлбөрийн  баримт олгохгүй  байгаа татвар төлөгчийн тоо 506
 • ХХОАТ төлөгчөөр  693  бүртгэсэн
 • НХАТ хуулийг  хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тусгай зөвшөөрөлгүй, хугацаа сунгуулаагүй  байсан 3   татвар төлөгчид арга хэмжээ авсан .
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэрэгжилтийг хангах ажлын явцад гарч буй хүндрэлүүд гарч байна. Үүнд:
 1. Зах, худалдааны төвийн түрээслүүлэгч нар санхүүгийн хямралтай интернэт тавих боломжгүй
 2. Пос машин захиалсан байгаа ирэх хугацаа нь болоогүй
 3. Татварын улсын байцаагч торгууль, шийтгэврийн хуудас бичих гэхээр захирал байхгүй би худалдагч гэдэг, захирал руу нь утсаар холбогдож ирж уулзаарай гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа боловч ирж уулзахгүй байна, мөн пос машин захиалсан хүлээж байгаа гэсэн шалтгаанаар торгуулахгүй байна.
 4. Байцаагчдын ажлын үнэмлэхийг яаралтай солих ажлыг хийхгүй бол хүчин төгөлдөр бус үнэмлэх байна гэсэн асуудал гарсан.
 5. Татварын улсын байцаагч хөрөнгө битүүмжлэх эрх байхгүйн улмаас ажлын үр дүн муу байна.
 6. Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд  дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, цагдаагийн хэлтсээс орсон боловч  НӨАТУС-ийг хэрэгжүүлэхэд  оролцох үүргийг тодорхой болгож өгөх шаардлагатай байна.
 7. Телевиз, радиогоор сурталчилгаа сайн хийх шаардлагатай байна.
 8. НӨАТ суутган төлөгч нарт сургалт дахин хийх шаардагатай байна.
 9. Зарим нэг худалдааны төвүүд хуулийг эсэргүүцэж санал гомдол , өргөдөл өгч байна Тухайлбал: Меркури худалдааны төв
90
6 Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах. Тус дүүргийн гэрэлтүүлгийн ашиглагч 1-14 дүгээр хороо орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хариуцсан "Гэрэлтүүлэг чимэглэл" ХХК , 15-20 дугаар хороо гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хариуцсан ашиглагч "Эволва" ХХК-н сар шинийн баярын өдрүүдээр хариуцлагтай жижүүр  24 цагаар гаргаж ажилуулан гэрэлтүүлгийг бүрэн асааж НЗАА, ШУЗТөвд тус тус хувиаруудыг өгч гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг цаг тухайд мэдээлж тайланг НЗАА-ны ИБХ-д хүргүүлэн ажиллалаа. 100
7 Баярын өдрүүдэд Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр ажиллуулсан тухай Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/55 дугаар “Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай” захирамжийн хүрээнд 2-р сарын 08-ны өдрөөс 12-ны өдрүүдэд 4 нэгжийн дарга ерөнхий эргүүлээр, 12 албан хаагч хариуцлагатай жижүүрээр ажиллаж, баяр ёслолын өдрүүдэд сонор сэрэмжтэй ажиллан нийслэлийн Шуурхай удирдлагын төвийн 310005 дугаарын утсанд 3 цаг тутам мэдээлэл өгч ажиллалаа. Мөн захирамжийн хүрээнд дүүргийн 1-20 хорооны ажлын албад болон бусад нутгийн захиргааны байгууллагууд ажлын байран дээрээ Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах шийдвэрийг гаргаж, хувийг дүүргийн ЗДТГ-т ирүүлсэн.
Сар шинийн баярын өдрүүдэд, дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт ахуйн гал түймрийн дуудлага 1 ирснээс бусдаар хаьцангуй тайван байлаа.
Захирамжаар томилогдон ажилласан ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүрүүд үүргээ хангалттай биелүүлж ажилласан.
100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
 
 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Нийслэлийн 13 гудамжинд тохижилт хийхээс “Гудамж төсөл”-ийн гүйцэтгэж буй ажлын зурагт 6 гудамжны 11 байршилд шинээр төлөвлөх ногоон байгууламжийн судалгааг хийж дуусгаад байна. Үлдсэн 7 гудамжны тохижилтын төлөвлөлтийн зургийг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар боловсруулж байна. 2016 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар нь “Гудамж төсөл”-ийн зураг төслийн мэргэжилтнүүдтэй газар дээр нь очиж 6 гудамжны 11 байршилд гоёл чимэглэлийн зориулалттай Монос, Гүйлс, Хус, Шинэс, Алтан харгана, Шар хуайс, Хайлаас, Улиас гэх мэт мод бутыг тарихаар төлөвлөөд байна. - Тохижилтын ажилд шаардагдах Ногоон байгууламжийн төсөв зардлыг Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ даргад хүргүүлнэ. -
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГ2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016.02.18                                                                                                               Багахангай
Товч
агуулга
Биелэлт
3 Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах. Орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 5 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Мөн Архины хамааралтай 6 өрхийн 17 иргэнийг “Эрүүл орчин иргэдийн сайн сайхан” хөтөлбөрт хамруулан зохих арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  
6 Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэгт  урсгал засвар, үйлчилгээ хийж, гэрэлтүүлгийн асалтын хуваарьт 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 12-ны өдөр хүртэл орой 1900-0300 цаг хүртэл өөрчлөлт оруулан ажиллав.
        УБ хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвд бүртгүүлэх, мөн баярын өдрүүдэд ажилласан мэдээ тайланг дүүргийн “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ dispatcher_ub@yahoo.com и-мэйл хаягаар 2016.02.15-ны өдөр хүргэв .
        1, 2 дугаар хороог холбосон орон нутгийн авто замын дагуу гэрэлтүүлэгт 16ш гэрэл, 4ш дросель сольж хэвийн ажиллагаанд оруулж 232.000 төгрөг зарцуулав.
7 Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах.           Сар шинийн баяраар дүүргийн хэмжээнд халаалт, дулааны инженерийн шугам сүлжээнд эвдрэл гэмтэл, гарсан зөрчил дутагдалгүй хэвийн ажиллав.    
          “Хийморийн зам” ХХК  хуваарь,  маршрутын дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээг  1 asio автобус,  6 истана микро автобустайгаар  үзүүллээ.
     
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

№03
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
1          Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх.
 
 
 
 
Газар өмчлөл, өмчийн менежментийн хэлтэс
Т.Соёлхүү
           Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, зуслангийн бүсийн газар өмчлөлийн ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
           Уг ажлын хүрээнд төлөвлөлтийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн Шарга морьтийн ам, Чингэлтэй дүүргийн Жигжидийн зуслангийн аманд газар өмчлөлийн ажлыг эхлүүлэхээр суурин болон хээрийн судалгааг хийж байгаа бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сараас эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.
90%
2           2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах.  
Газар чөлөөлөх хэлтэс
Н.Мөнхбаяр
           2016 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 72, он дамжин хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн 27 ажил, нийт 99 ажлын жагсаалтыг гаргаснаас 40 ажлын зураг төслийг боловсруулан хянаж, суурин судалгааг хийгээд байна.
Бусад 59 ажлыг захиалагч байгууллагаас  санал, зураг төслийг ирүүлсний дараа суурин болон хээрийн судалгааг хийхээр хүлээгдэж байна.
50%
 
 
Биелэлттэй танилцсан:                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
                                    Хянасан:                                                         Б. Амаржаргал /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/
        
            Биелэлт нэгтгэсэн:                                       Э.Одонбаяр /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/Description: http://www.khanuul.mn/data/header/image/home-logo.pngНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.02.08-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.02.17                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт зуслангийн зориулалтаар иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмших эрх олгоогүй болно.
Мөн нийслэл, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт зуслангийн зориулалтаар олгогдох газар, байршил тусгагдаагүй болно.
    100
       2.        2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах. 2016 оны Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийт 17 газар чөлөөлөх ажил тусгагдсан бөгөөд одоогоор тус дүүргийн 5 дугаар хороо, Хаан банкны авто замаас хойш Яармаг гэр хорооллын арын зам хүртэлх 0.5 км авто зам, тус дүүргийн 7, 8 дугаар хороо, 60 дугаар дунд сургуулийн баруун талаас Яармаг гэр хорооллын арын зам хүртэлх 1.0 км авто замын зураг тус тус ирээд байна. Дээрх ажлуудын хээрийн болон суурин судалгааг гаргаж газар чөлөөлөлтийн бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.   Газар чөлөөлөлтийн ажлыг зохион байгуулах. 100
       3.        Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах. НИТХ-ын 2015 оны 187 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Ажлын  хэсгийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/54 дүгээр захирамжаар байгуулсан. Хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, шаардагдах төсвийг боловсруулж дүүргийн Удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралд танилцуулахаар шийдвэрлэлээ.   Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 80
 
 
 
 
 
 
 
       4.        Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах.   
2016 оны 01.01-02.17 хүртэл АТБӨЯХАТ-т хамрагдалт
сар Тухайн сард төлөгдөх тээврийн хэрэгслийн  дугаар Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Гүйцэтгэлийн хувь
I сар 1, 6 -р төгссөн  64,922 сая 172,962 сая 266,4% 266.42
II сар 2, 7 -р төгссөн  162,305 сая 75,744 сая 46,7%  46.67
Төлөвлөгөө өссөн дїнгээр  227,227 сая 248,706 сая 109,4% 109.45
    100
       5.        НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.   Татварын ерөнхий хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль,  Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган биелүүлэхэд Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн нийт 43 байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэй 13 баг томилогдон ажиллаж байна.
2016 оны 02-р сарын 04-єєс 2016 оны 02-р сарын 16-ийг дуустал хүгацаанд нийт 371 татвар төлөгчид хуулийн хэрэгжилтийн талаар заавар, зөвлөгөө, танилцуулга өгч ажиллалаа. Үүнээс: Кассын машин , Пост терминал, www.ebarimt.mn зэргийг ашиглаж байгаа нь 202 татвар төлөгч байна.
    Баримт өгөхгүй байгаа нь 167 татвар төлөгч тус тус байна. 
Баримт хэвлэж өгөхгүй байгаа 167 татвар төлөгчдөд  шаардлага, мэдэгдэл өгч ажилласан.
    100
       6.        Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах. Сар шинийн өдрүүдэд гэрэлтүүлгийн асалт эвдрэл гэмтлийг хариуцан ажиллах 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй хариуцлагатай жижүүр ажилласан.
     Баярын өдрүүдэд иргэдээс ямар нэгэн дуудлага ирээгүй бөгөөд 19-н үйлчилгээний төв орчмын гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар дээр гэмтэл гарсныг хэвийн ажиллагаанд оруулж ажиллалаа.
     Гэр хороолол болон орон сууцны хороолол дундах нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг батлан халтиргаа гулгаанаас сэргийлж ажиллалаа.
 
 
 
    100
       7.        Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн газрын харьяа Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төв, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Тус дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ-т шугам сүлжээний найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах талаар 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн албан бичгүүдийг хүргүүлж хариуцлагатай жижүүр томилуулж шуурхай бригадыг бэлэн байлгаж ажилласан. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарь үйлчилгээний чанар байдалд иргэдээс гомдол ирээгүй бөгөөд хэвийн ажиллалаа.     100
Биелэлтийн үнэлгээ 97,2 %
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАНОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-02-17
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. Ази, Европ АСЕМ-ын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын бэлгэл ажлын хүрээнд шинээр хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн  төсөл, арга хэмжээ, хот тохижилт, засвар үйлчилгээ болон бүтээн байгуулалтын зарим ажил, тоног төхөөрөмжтэй холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ байгуулах, чанарын өндөр түвшин шуурхай зохион байгуулах. 
1.
Дүүргийн төсвийн нийт 4.164.400.000 төгрөгийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх 40 төсөл, арга хэмжээ, он дамжин хэрэгжүүлэх 500.000.000  төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.084.155.500 төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 40 төсөл арга хэмжээ, он дамжин хэрэгжүүлэх 140.406.700  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
    Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/17, A/30, A/31 тоот тушаалаар байгуулсан.
    Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төслийг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийг  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/13 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооноос зохион байгуулан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар ажиллаж байна.
2016 онд зохион байгуулагдах хөрөнгө оруулалтын ажлын батлагдсан төсвийг e-procurement.gov.mn, chingeltei.gov.mn, shilendans.gov.mn цахим сайтуудад байршуулан Монголын үнэн сонинд нийтлүүлж мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
=
 
 
 
=
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг холбогдох хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх. 90
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах.
3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 137, Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны 183 тоот тогтоолуудын хэрэгжилтийг ханган орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/72 дугаар захирамжийг гарган “Ажлын хэсэг”-ийг томилон холбогдох хэлтэс, албадаас саналыг авч тусгай төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Ингэснээр:  
Тус дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс дүүргийн 1-9 дүгээр хороодод 2016.01.18-аас 2016.01.19 болон 2016.01.20-оос 2016.01.25-ны өдрүүдэд “Тэнэмэл” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэг, зөрчилд холбогдож буй орон гэргүй, орц, хонгилоор хоноглон амьдарч буй 31 иргэнийг илрүүлэн материалжуулж шүүхийн шийдвэрээр 7-20 хоногийн хугацаатайгаар баривчлуулсан. Дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсээс “Тайван хороо таны оролцоо” сэдэвт сарын аянг 2016 оны 2 дугаар сараас зохион байгуулж эхлүүлээд байна. Энэхүү ажлын хүрээнд 15 дугаар хорооны нутаг дахь тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийн судалгааг гаргаж цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллаж байна.
 
 
 
=
 
 
 
=
 
Орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 90
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах.   
4.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/33  дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/40 тоот захирамжийг гарган дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэлтэй байгаа бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдээс авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг 2016.02.01-ны өдрөөс 2016.05.31-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Ингэснээр 2016.01.01-ны өдрөөс 2016.02.17-ны өдрүүдэд тээврийн хэрэгслийн сүүлийн орон нь 1,6 болон 2,7-оор төгссөн тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийг хамруулан ажиллалаа. Үүнд:
Төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
АТБӨЯХАТ 189.303.700 209.024.661 110,4
Агаарын бохирдол 4.043.000 10.767.455 266,3
Замын хураамж   103.208.24  
 
 
 
=
 
 
 
=
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-Тав. НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.  
5.
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай болон Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн иргэд, хуулийн этгээдийн “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн систем”-д холбогдсон байдалд хяналт тавих зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/45 тоот захирамжийг гарган ажлын хэсгийг томилж Тамгын газрын даргаар ахлуулан ажилласнаар үзлэг, шалгалтыг 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлүүлэн /Татвар, Мэргэжлийн хяналт, Цагдаагийн хэлтсүүдийн ажилтнуудын хүчээр/ зохион байгуулсанаар нийт 500 гаруй татвар төлөгчдийг хамруулаад байна.  
 
 
=
 
 
 
=
Хяналт, шалгалт 2016.02.29-ны өдрийг дуусталх хугацаанд үргэлжилнэ.
90
 
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах.
6.
 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, хорооллуудын дундах талбайн гэрэлтүүлэгт дүүргийн гэрэлтүүлгийн ашиглагч “Соёндрийм” ХХК-тай хамтран үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж шаардлагатай засвар, үйлчилгээг хийлгүүлсэнээр одоогийн байдлаар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийт гэрэлтүүлгийн 96 хувь асалттай байгаа болно. Сар шинийн баярын өдрүүдэд “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-аас хуваарь гарган зам, талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцуулан ажиллуулсан.  
 
=
 
 
=
Иргэдийн амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх.
90
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах.
7.
Дүүргийн төвийн хороодын айл, өрхийн хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан цахилгааныг тасалдуулахгүй, хэвийн хангах зорилгоор Орон сууц нийтийн аж ахуйг удирдах газрын харьяа “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх” 6, 7 дугаар төвүүдээс хариуцлагатай жижүүр томилон нэмэгдэл засварчдыг ажиллуулсанаар сар шинийн баярын өдрүүдэд ээлжийн инженерийн албанд халаалттай холбоотой 4, усан хангамжтай холбоотой 10, ариутгах татуургаар 8, цахилгаантай холбоотой 8 буюу нийт 30 дуудлагыг хүлээн авч холбогдох арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажилласан.  
 
 
=
 
 
 
=
Баярын өдрүүдэд иргэдийг хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар хэвийн хангах.
90
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА
 
 
 Маягт ШБ-01
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.02.17.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1. Нэг. Ази, Европ АСЕМ-ын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын бэлгэл ажлын хүрээнд шинээр хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн  төсөл, арга хэмжээ, хот тохижилт, засвар үйлчилгээ болон бүтээн байгуулалтын зарим ажил, тоног төхөөрөмжтэй холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ байгуулах, чанарын өндөр түвшин шуурхай зохион байгуулах.  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/17 дугаартай захирамжаар цагдаагийн алба хаагчдын тусгай хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж болон хамгаалалтын хайсыг 500,0 сая төгрөгт багтаан худалдан авах эрхийг шилжүүлсэний дагуу Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/05 дугаартай тушаалаар худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан.
Цагдаагийн алба хаагчийн нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, техник төхөөрөмж нийлүүлэхээр “Бүрэнсээр” ХХК, “Броун айс” ХХК, “Кенст” ХХК, “Фэйриланд Констракшн” ХХК, “Скай херо” ХХК, “Их хар сүлд” ХХК, “Голден горматик” ХХК, “Техник монде” ХХК зэрэг нийт 8 компани, аж ахуй нэгж үнийн санал ирүүлсэн бөгөөд ажлын хэсгийн 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хоёрдугаар хурлын шийдвэрээр 1-р багцын Энгэрийн камер, 4-р багцын Согтуурал хэмжигч багаж /драйгер алкотест-7510/-ийг нийт 193,200,000 төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээг “Бүрэнсээр” ХХК-тай, 2-р багцын Гар станц /дагалдах хэрэгслийн хамт/-ыг нийт 139,810,000 төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээг “Кенст” ХХК-тай, 3-р багцын Бугуйн гав, хутганаас хамгаалах бээлий, нулимс асгаруулагч, резинэн бороохой, цахилгаан бороохойг нийт 77,000,000 төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээг “Фэйриланд Констракшн” ХХК-тай, 5-р багцын Хийн бууны сум /ИЖ-79/-ыг нийт 3,200,000 төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээг “Их хар сүлд” ХХК-тай тус тус байгуулахаар шалгаруулж ажлын хэсгийн зөвлөмж гарган гэрээ байгуулах шатанд ажиллаж байна.
 
Үнийн санал ирүүлэх урилгад заагдсан нийт 7 багцаас 6-р багцын Зөөврийн гэрэл нийлүүлэхээр үнийн санал ирүүлсэн аж ахуй нэгж байгаагүй, 7-р багцын Хамгаалалтын хайс нийлүүлэхээр “Броун айс” ХХК, “Скай херо” ХХК, “Голден горматик” ХХК зэрэг 3 компани үнийн санал ирүүлсэн боловч ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагагүй, бүтээгдэхүүний загвар, дээж ирүүлээгүй, материалын бүрдэлт дутуу байсан тул бүтээгдэхүүн нийлүүлэх компани шалгаруулаагүй.
 
Тусгай хэрэгсэлийн 6, 7-р багцуудын техник хэрэгслийг нийлүүлэх компанийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 309 дүгээр тогтоол, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмж, Засгийн газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 7 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар, Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Н.Батаагийн өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу гүйцэтгэгч компанитай шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
   
2. Хоер. НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.            Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн системд холбогдсон байдалд хийх хяналтын шалгалтыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 26-наас 2 дугаар сарын 16 ний өдрүүдэд Нийслэл, дүүргийн Татварын алба Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай  хамтран ажилласан.
            Дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсээс нийт 46 алба хаагч өдөр бүр 08:30 – 17:30 цагийн хооронд татварын байцаагч нартай хамтран 152 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2260 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаж 2 аж ахуйн нэгжийг 800.0 мянган төгрөгөөр торгож, 2223 албан шаардлага өгч ажилласан байна.
Дүүрэг тус бүрээр нь авч үзвэл:
Баянгол дүүргийн татварын хэлтэстэй  хамтран тус дүүргийн цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсээс 33 алба хаагч 23  хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөөгүй 310 аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгасан.
 
            Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсийн 6 алба хаагч  татварын хэлтсийн татварын байцаагч нартай    хамтран 28 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөөгүй 166 аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаж албан шаардлага өгч, 25 аж ахуйн нэгжид кассны машин олгож, 2 аж ахуйн нэгжийг 800.0 мянган төгргөний торгосон байна.
 
Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэстэй  хамтран тус дүүргийн цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсээс 8 алба хаагч 20 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөөгүй 626 аж ахуй нэгж байгууллагад албан шаардлага хүргүүлэн ажилласан байна.
 
Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн татварын байцаагч нартай    хамтран тус дүүргийн цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсээс16 алба хаагч 32  хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөөгүй 598 аж ахуй нэгж байгууллагад албан шаардлага хүргүүлэн ажилласан байна.
 
Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэстэй  хамтран тус дүүргийн цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсээс 4 алба хаагч 16 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөөгүй 346 аж ахуй нэгж байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэн  байна.
 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсээс дүүргийн гааль, татварын газрын байцаагч нартай хамтран ажлын хэсэг байгуулан  16 алба хаагч тус дүүргийн 19 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжид татварын НӨТ төлөх, тооцооны машиныг суурилуулан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсэн талаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг  214 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж ажилласан байна.
             
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР
 
 
 
 
  
2016.02.08 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                                       2016.02.18
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
  -Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх.
-2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах.
-Багануур дүүрэгт зуслангийн зориулалтаар өмчлүүлэх газар нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй болно.
-2016 оны хөрөнгө оруулалтаар дүүрэгт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажилд газар чөлөөлөх асуудал тусгагдаагүй.
 
       
2 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах.     АТБӨЯХАТ, агаарын бохирдлын төлбөр, зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай Нийслэлмйн Засаг даргын захирамжийг үндэслэн Дүүргийн Засаг даргын захирамж гарсан. Ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулгаар ахлуулсан төрийн сан, татвар, цагдаа, авто тээвэр, хороодын ажлын албаны төлөөллийг оролцуулан 11 хүний бүрэлдэрхүүнтэйгээр байгуулаад байна. АТБӨЯХАТ -79,7, Агаарын бохирдол - 195,2 хувьтай байна. Заасан цэгээс өөр нийтийн эзэмшлийн зам дагуу байршилд түлээ нүүрс худалдаалах зөрчил гаргаагүй байгаа болно.     70 %
  НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.   Татварын хэлтсийн даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/01 тоот тушаалаар татварын нэгдсэн системд холбох, баталгаажсан төлбөрийн баримт олгох технологийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хэсэг байгуулан гарын аьлага тараах, сургалт зохион байгуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хууль сурталчилах ажлуудыг өрнүүлж байна. Дүүргийн хэмжээнд нийт 20 татвар төлөгч аж ахуйн нэгж кассын машинаар стандартад нийцсэн бар кодтой баримт олгож байна.       70%
  Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах. Сар шинийн баяр угтаж 2016 оны 02 дугаар сарын 06 нд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион б айгууллаа. Цэвэрлэгээнд 165 аж ахуйн нэгж байгуулага 40500 мкв талбайг цэвэрлэж  31,5 тн хогийг цэвэрлэлээ. Баярын өдрүүдэд гудамж талбайн гэрэдтүүлэг бүрэн асссан. Сар шинээр хоггүй байж гэрэлтүүлгийн асалт сайн учир гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийллээ     100%
                                                                           
                                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ


Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
2 Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт зуслангийн газар байхгүй. Дүүргийн хэмжээнд 2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудад газар чөлөөлөх ажил батлагдаагүй. - - - -
3 Дүүргийн хэмжээнд байгаа орон гэргүй иргэдийн тоо, нас, хүйс зэргийг тогтоох судалгааны ажил ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст хийгдэж байна. Судалгааны явцад буюу үүрэг даалгаварын биелэлтийг тайлагнах хугацаанд орон гэргүй 6 иргэнийг тогтоож бүртгэлд хамруулаад байна. Үүнээс нэг иргэнд гэр олгуулах ажлыг зохион байгуулсан. - Иргэдэд гэр олгох асуудлыг зохион байгуулна. 100%
4 Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/34 тоот захирамж гарган дүүргийн иргэд, байгууллагуудын авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслүүдийн албан татварыг хураах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Захирамжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн иргэд, байгууллагуудын авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслүүдийн албан татварыг хураах ажил эрчимтэй явагдаж байна. - Тогтоосон хугацаанд татварыг хүраах ажлыг зохион байгуулна. 100%
5 Дүүргийн Татварын хэлтсийн даргын тушаалаар дүүргийн бүх ААН-үүдэд кассын аппаратжуулах ажлыг зохион байгуулах комиссыг байгуулсан. Дүүргийн бүх ААН-үүдэд кассын аппаратжуулах ажлыг зохион байгуулах комисс нь дүүргийн мэргжлийн хяналтын хэлтэс, цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран ААН, үйлчилгээний газруудаар хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байгаа ба кассын аппаратгүй газруудад шаардлага хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. - Дүүргийн бүх ААН-үүдэд кассын аппаратжуулна. 100%
6 Сар шинийн баярын өдрүүдээр дүүргийн гэрэлтүүлэг 95%-ийн асалттай байсан ба гудамж замын халтиргаа, гулгааг арилгах ажлыг дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/30 дугаар захирамийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан. Сар шинийн байрын өдрүүдэд гэр хороолол болон орон сууцны хороололд халтиргаа, гулгаанаас үүссэн осол болон бусад дуудлага мэдээлэлгүй байсан. - “Баянголчуудын бямба-2016” аяны нээлтийг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 100%
7 Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01 –ний өдрийн А/53 дугаар захирамж гарган дүүргийн хэмжээнд Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг томилсон. 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр буюу Сар шинийн битүүний өдөр дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр “Дүүхээ” худалдааны төвийн өмнөх хэсэгт дулааны шугам хагарсан ба орон сууцны 2 байрны дулааныг 6 цагийн хугацаанд түр зогсоон засварын ажлыг шуурхай гүйцэтгэн хэвийн байдалд оруулсан. - - 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин 
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
2016.02.18
                                       Өгсөн үүрэг                                               Биелэлт
 
1. Ази, Европ АСЕМ-ын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд шинээр хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн  төсөл, арга хэмжээ, хот тохижилт, засвар үйлчилгээ болон бүтээн байгуулалтын зарим ажил, тоног төхөөрөмжтэй холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ байгуулах, чанарын өндөр түвшин шуурхай зохион байгуулах. 
 
          Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/07 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
           Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/10 дугаар захирамжаар батлагдсан нийслэлийн төсвийн  хөрөнгө оруулалтаар Ой хээрийн түймэр унтраах тусгай зориулалтын автомашин /2ш/ НОБГ-16/01, Иргэдийг гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахад шаардлагатай суудлын автомашин /5ш/ НОБГ-16/02 худалдан авах ажлыг тендер шалгаруулалтын онцгой журмын дагуу шууд гэрээ байгуулах талаар  аж ахуй нэгж байгууллагад албан бичиг хүргүүлэн ажиллаж байна.
 
 
 
                                                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Ази, Европ АСЕМ-ын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын бэлгэл ажлын хүрээнд шинээр хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн  төсөл, арга хэмжээ, хот тохижилт, засвар үйлчилгээ болон бүтээн байгуулалтын зарим ажил, тоног төхөөрөмжтэй холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ байгуулах, чанарын өндөр түвшин шуурхай зохион байгуулах.  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/102 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/13 дугаар “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаал гарсан.
 Ази Европын уулзалт АСЕМ-ын арга хэмжээг угтан нийслэл хотод хийгдэх бэлтгэл ажлуудыг хэрэгжүүлэх, нийслэлээс 2016 онд зохион байгуулах ажлуудыг эрчимжүүлэх, байгууллага хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах, ажлын явцад гарах асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж, зохицуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан.
    70
2 Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах. Сар шинийн баярын болон амралтын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хэвийн ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
а/ Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Сар шинийн баяр угтсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” А/06 дугаар тушаалын дагуу 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд тус газрын 18 ажилтан хариуцлагатай эргүүл,  жижүүрээр ажиллаж, 18 авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч, 8 шалгагч диспетчер, 7 жолооч  нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.
б/Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудын өргөтгөсөн шуурхайг 2016 оны 01 дүгээр сарын 20,27-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, сар шинийн баярыг угтсан болон баярын өдрүүдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар танилцуулж, иргэд зорчигчдод гомдол чирэгдэлгүй соёлтой үйлчлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар санамж, зөвлөмж өгч ажилласан.
в/Ажлын гүйцэтгэлийн талаар:
Сар шинийн баярын өдрүүдийн нэгдсэн дүнгээр нийтийн тээврийн үйлчилгээний үндсэн болон хот орчмын 83  чиглэлд 2778 их, дунд багтаамжийн автобус ажиллахаас 2654,  туслах шугамын 14 чиглэлд 268 бага оврын автобус ажиллахаас 268 ажиллаж ажиллаж, нийт дүнгээр 3046 тээврийн хэрэгсэл ажиллахаас 2922 тээврийн хэрэгсэл буюу 95,9%-ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.
г/ Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой 9 гомдол иргэдээс хүлээн авч, зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн жолоочид авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч  арга хэмжээ тооцож ажилласан.
д/ Баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой 2 зам тээврийн осол гарсан. 
е/ Сар шинийн баярыг угтсан нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой бусад асуудлууд:
            2016 оны 01 дүгээр сарын 30, 31, 02 дугаар сарын 6, 7-ны амралтын өдрүүдэд “Монголд үйлдвэрлэв-Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдаа, “Дүнжингарав худалдааны төв болон Чингисийн талбайгаас - Хүннү молл”- худалдааны төврүү 8 тээврийн хэрэгсэл 24 рейс гүйцэтгэхээс нийт 24 рейс гүйцэтгэсэн. Мөн Орбит, Нарангийн гол, ХМК, Баянхошуу, Нисэх, Яармаг, Дэнжийн-1000, Чингэлтэй, Бэлх, Шархад, Улаанхуаран зэрэг 11 чиглэлээс “Нарантуул” худалдааны төврүү 44 тээврийн хэрэгсэл 124 рейс гүйцэтгэхээс 106 рейс буюу 86.0% -ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.
    100

 
 
                              2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ                            АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
    №3
 2016.02.18                                                                                                                                                    Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 Ази, Европ АСЕМ-ын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын бэлгэл ажлын хүрээнд шинээр хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн  төсөл, арга хэмжээ, хот тохижилт, засвар үйлчилгээ болон бүтээн байгуулалтын зарим ажил, тоног төхөөрөмжтэй холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 63/37 дугаар зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ байгуулах, чанарын өндөр түвшин шуурхай зохион байгуулах.    - -  
2 Зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 1 дүгээр улиралд багтаан эхлүүлэх. - Зуслангийн газар өмчлүүлэх асуудлыг Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдэд зохион байгуулна. Налайх дүүргийн хувьд зуслан 1 дүгээр хорооны Мойлтын хүр болон Их аманд байрлаж байгаа нь Ундны усны эх үүсвэрийн тэжээлийн мужид хамаарч байгаагаас шалтгаалан зуслангийн газрыг өмчлүүлэх ажил эхлээгүй  байгаа болно. - -  
3 2016 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлуудын газар чөлөөлөх ажлыг сайтар хангах. - Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт газар чөлөөлөлтийн ажлын төлөвлөлт  судлагааны шатандаа явж байна.      
4 Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах. -Орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр 2016 онд хийх ажлын 8 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.
 
1. Дүүргийн хэмжээнд орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгаа гаргах
/ 2016 оны 2-р сард /
2. Судалгааны нэгтгэл, хийх ажлын чиглэл, зохионбайгуулагдах арга хэмжээний төлөвлөгөөг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулах /2016 оны   2-р сард /
3.Орон гэргүй иргэдийг бичиг баримтжуулах, хөдөлмөрт зуучлах, нийгмийн халамжийн бусад төрлийн үйлчилгээнд хамруулах ажил зохион байгуулах /Жилдээ /
4. Орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамруулах / Жилдээ/
5. Орон гэргүй иргэдийг төрийн болон ТББ-уудтай хамтран нийгэмшүүлэх ажил зохион байгуулах / Жилдээ/
6. Сайн дурын нийгмийн үйлчилгээнд орон гэргүй иргэдийг хамруулах, төсөл хөтөлбөрт зуучлах / Жилдээ/
7.Орон гэргүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх тодорхой ажил зохион байгуулах / Жилдээ/
8. Энэ чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, дүүргийн ЗДТГ, ННХҮГ, НХҮЕГ-т  хүргүүлэх  / Жилдээ/
 
  -  
5 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, замын хураамж зэргийг эхний 2 улиралд багтаан авахад анхаарч ажиллах.    -“АТБАЯХАТ, агаарын бохирдлын төлбөр, автозам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/34 дүгээр захирамж гарган хэрэгжүүлж байна.
2016 онд татварт хамрагдвал зохих нийт 7531 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна. Үүнээс 1-2 сард 2643 тээврийн хэрэгсэл татварт хамруулахаас 454 тээврийн хэрэгсэл буюу 17.2 хувийг хамруулаад байна.
АТБАЯХАТ эхний 2 сарын өссөн дүнгээр нийт 20421.6 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээс  20200.4 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж 98.9 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Агаарын бохирдлын төлбөр 1300.2 мянган төгрөг, автозам ашигласны төлбөр 12070.4 мянган төгрөгийг тус тус төвлөрүүлээд байна.
- - 98.9
6 НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.   - Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, НӨАТ-ын урамшууллын системийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан календарчилсан төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна.
Бүртгэлтэй 1198 татвар төлөгчөөс  тогтмол үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа еbarimt.mn-д хамрагдвал зохих 388 татвар төлөгчөөс 274 татвар төлөгчид мэдэгдэх хуудас, 270 татвар төлөгчид шаардлага, 206 татвар төлөгчид НТГ-ын даргын албан бичгийг хүргүүлсэн.
Татвар төлөгчдөд зориулсан 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж 159 татвар төлөгчийг хамруулсан.
Иргэдэд чиглэсэн сургалтыг 36 аж ахуйн нэгж байгууллагын 1259 ажилтан албан хаагчдад зохион байгуулж, 46 иргэнийг еbarimt.mn-д холбож өгсөн.
Худалдааны 4 төвийн лангуу түрээслэгч иргэдэд сургалт зохион байгуулж, зах худалдааны төвүүдийн удирдлагуудад шаардлага хүргүүлэн ажиллаж байна.
Дүүрэгт бүртгэлтэй үндсэн аж ахуйн нэгжүүдээс 88 татвар төлөгч PosAPI-д холбогдсон, 130 татвар төлөгч еbarimt.mn-ээр, 28 салбар, нийт 246 татвар төлөгч буюу 63.4 хувь төлбөрийн олгож байна.
“Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай” дүүргийн Засаг даргын 2016 оны  А/27 дугаар захирамжаар Захирагчийн ажлын алба, Мэрэгжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Татварын хэлтсийн хамтарсан шалгалт хийгдэж эхлээд байна.
- - 63.4
7  Баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, дүүргүүдийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж замын гэрэлтүүлгийг бүрэн асаах, гэр хорооллын гудамж, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, гудамж замуудыг хаасан хайс, хашлага, шон зэргийг чөлөөлж, шуурхай албаны автомашин зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцлийг хангаж ажиллах. - Сар шинийн баярыг угтаж нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулж, орон сууц болон гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг бүрэн асааж ажилласан. 2015 оны 12-р сарын 18 өдөр баталгаат хугацаа нь дууссан нийт 8ш тоолуурыг Налайх ХҮТ-тэй хамтран баталгаажуулсан бөгөөд тоолуур нь Стандартчилал хэмжил зүйн газрын баталгаагаар он, сар, цаг нь мөн тоолуурын заалт баталгааждаг, баталгаат хугацаа нь дуусаагүй тоолуур байхгүй учир цагийн зөрүү гараагүй. Баярын өдрүүдэд гэрэлтүүлгийн асалт 94 %-тай ажилласан.      
 1. 8
 1. Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, цагийн хуваарьт хяналт тавих ажиллах.
 • Баярын өдрүүдээр Улаанбаатараас-Налайх чиглэлд нийт 27 том оврын автобус цагийн хуваарийн дагуу ажилласан.
 1. Налайх хот дотор үйлчилгээнд 5 чиглэлд 12 микро автобус 08-20 цагийн хооронд иргэдэд үйлчлэн ажилласан.
     
 
 
 
                                    НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗАХИРГАА,ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
БИЕЛЭЛТ
 
  2016.02.18
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар-3:  Орон гэргүй иргэдийн нийгэмшүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллах.
  Нийслэлийн Засаг даргын  2015 оны “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг танилцуулах тухай А/948 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс Нийслэлийн төвийн дүүргүүдийн удирдах  ажилтнууд, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд  хамтран ажиллах байгууллагын  удирдлага, хороодын  Засаг дарга, нийгмийн халамжийн  мэргэжилтэн, хөгжлийн нийгмийн ажилтнуудад хөтөлбөрийг танилцуулж хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Дүүрэг бүр Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөө гарган ажиллаж   эхэлсэн    
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр  сарын 12-ны өдрийн “Гэр оронгүй иргэдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”А/29 дүгээр захирамжийн  хэрэгжилтийн хүрээнд Улаанбаатар  хотын Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газрын хамтрасан ажлын хэсэг “Зөв амьдрах ухаан” төрийн бус байгууллагад ажиллав. 2013 онд Нийслэлээс олгосон зарим эд хогшлыг акталж, 10 гэрийг тус байгууллагын эзэмшилд байлгаж, 2013 онд хүлээлгэж өгсөн 6 иргэнийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр тус байгууллагад үргэлжлүүлэн амьдруулахаар болсон    
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр  сарын 18-ны өдрийн А/39 дүгээр захирамжийг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 01 дүгээр сарын 27,  02 дугаар сарын 03 ны өдрүүдэд тус тус  2 удаа хуралдав “Гэртээ харих зам”  хөтөлбөрийг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж ажиллах талаар хэлэлцэв.    
4 Солонгос улсын Сөүл  хотын “Орон  гэргүй иргэдийн нийгэмлэг”-ийн  орлогч дарга Hwang, Sun Young болон Сөүл хотын халамжийн  асуудлаар ажилладаг ажилтан нартай Нийслэлийн Засаг даргын  хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын  асуудал хариуцсан  орлогч Ц.Буяндалай, Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газрын дарга Ч.Очирхүү нар уулзав Харилцан туршлага солилцох, цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцав    
           
 
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
2016 ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
    
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 02 дугаар сарын  19-ний өдөр                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
4. 1. Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны  1 сарын 13 –ны өдрийн А/33-н 5 дугаарт заасны дагуу тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлийн оронгоор тухайн сардаа тайлант оны 1,2-р сард/ төвлөрүүлэх  төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
2.АТБӨЯХАТ, АБТ, АЗАТ ыг 2016 онд  АТБӨЯХАТ-с 25 тэр бум төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх төлөвлөгөөний дагуу нийслэл хотын хэмжээнд  9 дүүргийн татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээ,  дүнжингарав дахь төрийн нэг цэгийн үйлчилгээ, дүүргүүд  дэх авто тээврийн техникийн үзлэг хяналтын төв, авто тээврийн үндэсний төв, авто худалдааны цогцолбор зэрэг байршилд ажлын болон уртасгасан цагаар байцаагч ажиллуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
3. Татвар төлөгчидөд зориулан татварын ногдуулалтыг хуулийн заалт, хувь хэмжээ бүхий тараах материал, боршур хэвлэж тараан, татвар төлөгчидөд зөвөлгөө мэдээлэл өгөх, телевиз, радио, интернэт, facebook зэрэг олон нийтийн  хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан мэдээлэл хүргэж байна.
Тайлант оны 1,2-р сард 1.750 сая.төг төвлөрүүлэх  төлөвлөгөөтэй ажилласанаас  2-р сарын 15-ны байдлаар 1.940 сая.төгрөг төвлөрүүлсэн байна.
 
АТБӨЯХАТ-с 2016 онд 25 тэр бум төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх төлөвлөгөөний дагуу нийслэл хотын хэмжээнд  9 дүүргийн татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээ,  дүнжингарав дахь төрийн нэг цэгийн үйлчилгээ, дүүргүүд  дэх авто тээврийн техникийн үзлэг хяналтын төв, авто тээврийн үндэсний төв, авто худалдааны цогцолбор зэрэг 15  байршилд ажлын болон уртасгасан цагаар 110 байцаагч ажиллаж одоогоор 1.771.786.0 төгрөг төвлөрүүлсэн байна.
Татвар төлөгчидөд зориулан татварын ногдуулалтыг хуулийн заалт, хувь хэмжээ бүхий тараах материал, боршур хэвлэж тараан, татвар төлөгчидөд зөвөлгөө мэдээлэл өгч байна.
  Тайлант оны эхний хагаст багтаан төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллах 100%
5. 2016 оны 01 дугаар сар 26 –ний өдрийн НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ГААЛЬ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ /А56-А/16/, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭРХЭЛСЭН,ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТАА, ГААЛЬ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА С.ПҮРЭВ нарын  хамтарсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах   ажлын ерөнхий удирдамжийн хүрээнд 40 албан хаагчийг 6 ажлын хэсэг болгон нийслэл зургаан дүүрэгт хуваарилан ажиллуулж байна. Үүний зэрэгцээ  дүүрэг тус бүрд мэргэжлийн хяналт, цагдаа зэрэг албадын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгүүд  ажиллаж , НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг шалгах ажлыг харьяа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН, байгууллага, худалдааны төв,дэлгүүр гэх мэт газруудад  шалгалт хийж байна. Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тоо 288, Хяналт шалгалтаар газар дээр нь нэгдсэн системд бүртгүүлсэн ТТ-ийн тоо 309, 1800-1288 утсаар ирсэн санал, гомдлын дагуу очиж арга хэмжээ авсан ТТ-ийн тоо 202, НӨАТУС-ын төслийн нэгжтэй хамтран газар дээр нь татварын тайлангийн системтэй  холбуулсан ТТ-ийн тоо 7, Нэгдсэн системд бүртгүүлсэн боловч кассын машин, пос терминал, түүнтэй адилтгах программ суурилуулахаар захиалга өгч хүлээгдэж буй ТТ-ийн тоо 444, Төлбөрийн баримт олгохгүй байгаа татвар төлөгчийн тоо 1755 , ТЕХ-ийн 75-р зүйлийн дагуу  хариуцлага тооцож  ТТ-ийн тоо 2, Патент, жишгээр татвар төлдөг байсан иргэдийг ХХОАТ төлөгчөөр бүртгэсэн тоо 4138 байна.   Хэрэгжилтийг ханган ажиллах. 100%
6. Баярын өдрүүдэд  байгууллага орчмын  замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, замын хальтиргаа гулгааг арилгах, шуурхай албаны автомашин зорчих, иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцлийг хангаж ажиллаа. Нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулж, байгууллага орчмын замын хальтиргаа гулгааг арилгаж иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.   Байгууллагын хэвийн  үйл ажиллагааг  ханган ажиллах. 100%
7. Баярын өдрүүдэд байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг тогтмол, аюулгүй байлгах зорилгоор хариуцлагатай жижүүр гарган 6 албан хаагч  4, 4 цагаар ээлжлэн хяналт тавин ажилласан.  Баярын амралтын  өдрүүдэд байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилласан.   Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг  ханган ажиллах. 100%