Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-02-22 13:10:20
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Дүүргүүдийн
ЗДТГ
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийг үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
2 Ерөнхий төлөвлөгөөний газар,
Мэргэжлийн хяналтын газар,
Өмчийн харилцааны газар  
Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай дараа долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах. 14 Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч 
3 Мэргэжлийн хяналтын газар,
Дүүргүүд   
Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. 14
4 Тээврийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан барилгын бараа, материал тээвэрлэлтийн асуудлын талаар тодорхой үр дүнд хүрэхүйц ажлуудыг зохион байгуулах. 14
5 НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс,
УБ хотын Цагдаагийн газар, Дүүргүүд
Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өссөж байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгууллах. 14 Нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч
6 НЗДТГ-ын
СБТХэлтэс,
Захирагчийн ажлын алба,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Авто замын газар  Дүүргүүд
ЗДТГ
Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 14 Санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
7 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар
Багахангай, Налайх дүүргүүд
Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Малын гоц халдварт “Цэцэг” өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар санал боловсруулж, цаашид авах арга хэмжээ төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд  Захирагчийн ажлын албаны дарга
8 Захирагчийн ажлын алба Нохой устгалын ажлын талаар цаашид авах арга хэмжээний саналыг шинэчилсэн боловсруулж Нийслэлийн Удирдлагын хуралд танилцуулах. 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд  Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
 
           
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
2016.03.01
Өгсөн үүрэг Биелэлт
 
1. Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Малын гоц халдварт “Цэцэг” өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар санал боловсруулж, цаашид авах арга хэмжээ төслийг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах
 
2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн Багануур, Багахангай, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргийн 5 авто тээврийн шалган бүртгэх товчоонд 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэл 24 цагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байнгын пост ажиллуулах Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай нийслэлийн Засаг даргын 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/167 дугаар захирамжийг гаргуулан ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хяналт шалгалтын ажлыг  зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 03 дугаар 02                                                                                                                                          СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийг үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчлах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах. Нийслэлийн засаг даргаас иргэдэд хүргэх ИЛ ЗАХИДАЛ-ыг дүүргийн 20-н хороонд 30.000 ширхгийг тарааж дүнг НЗД-ын НХБХэлтэст хүргүүлсэн болно.
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг дүүргийн хэмжээнд сурталчлах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.
100
2. Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгууллагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. НМХХ -
3. Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өссөж байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгуулах. Зөвлөгөөнийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс зохион байгуулж байгаа бөгөөд зөвлөгөөн зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн болон зөвлөгөөний удирдамж батлах нийслэлийн Засаг даргын захирамж төслийн шатанд явж байна. Одоогоор дээд газраас чиглэл ирээгүй болно. -
4 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 1.    Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, нээлттэй тендер шалгаруулалтын зар, мэдээллийг Сангийн яамны e-procurement.mof.gov.mn, дүүргийн sbd.gov.mn, ulaanbaatar.mn сайтуудад, гүйцэтгэл үр дүнгийн мэдээллийг shilendans.gov.mn болон дүүргийн сайтад байршуулж ажиллахын зэрэгцээ албаны мэдээллийн самбарт тухай бүрт байршуулан ажиллаж байна.Мөн өдөр тутмын Өдрийн сонинтой гэрээтэй ажиллаж, тендерийн зарыг хэвлэн нийтлүүлж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна.
2.    Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээг захиалагч дүүргийн ЗДТГ-т 7 хоног тутамд мэдээлэн ажиллаж хэвшсэн бөгөөд нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт 7 хоног тутмын баасан гаригт ХАА-ны явцын мэдээ, сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор тухайн сарын худалдан авах ажиллагааны тайланг Сангийн сайдын 2013 оны 1148 тоот тушаалын дагуу холбогдох маягтуудаар гаргаж, албан тоотоор болон файлаар хүргүүлж ажиллаж байна. Мөн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор холбогдох тайланг файлаар дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр дамжуулан хүргэн ажиллаж хэвшсэн болно.
100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
 
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
       
1 Ерөнхий төлөвлөгөөний газар,
Мэргэжлийн хяналтын газар,
Өмчийн харилцааны газар  
Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай дараа долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах. 2015 оны 1, 2 дугаар улиралд Нийслэл Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа барилга байгууламжийн баримт, бичгийн бүрдэл, угсралтын ажлын гүйцэтгэлд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан хяналт шалгалт хийсэн ба шалгалтаар архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, эх загвар зураг, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй, зураг төсөл баталгаажаагүй, бүрдэл дутуу 83 барилгын захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч, гүйцэтгэгч талд хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг таслан зогсоож, авсан арга хэмжээг эргэн мэдэгдэх шаардлага, Ерөнхий архитекторын шаардах хуудас, албан бичиг хүргүүлж, ажилласан ба шалгалтын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан холбогдох байгуулагуудад хүргүүлсэн.
Зөрчил бүртгэгдсэн 83 барилгаас баримт, бичгийн бүрдлийн шаардлага хангасан 14 барилгад ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон ба ажил нь дууссан 3 барилгад ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.
Зөрчил дутагдлаа арилгах арга хэмжээ авч, эргэн мэдэгдээгүй 66 барилгын захиалагч, гүйцэтгэгч талд зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч эргэн мэдэгдэх шаардлага, шаардах хуудас хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
 
 
 
           
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАРНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.03.03                                                                                                                                     Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1: “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийг үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах
1 Сонгинохайрхан дүүрэгт 2016 оны 02 дугаар сарын 03-нд 72 мянган ширхэг “Ил захидал” ирсэн. Дүүргийн 32 хороонд өрхийн тоонд харьцуулан тарааж, өрхөд тараасан бүртгэл, илтгэх хуудсыг 2016.02.18-ны өдрийн 03/374 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.       100
Үүрэг даалгавар 2: Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах
2 Дүүргийн хэмжээнд барилга угсралтын ажлууд эхлээгүй байгаа бөгөөд 4 байршилд барилгын урсгал засварын үйл ажиллагаа явагдаж байна. Одоогийн байдлаар ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж механизмуудад зөрчил илрээгүй болно.       50
Үүрэг даалгавар 3: Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өссөж байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгуулах.
3 Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсүүд нийслэлийн Прокурорын газартай хамтарч 2016 оны 02 сарын 16-ны өдөр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөөн зохион байгуулсан.       100
 
 
 
 
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙНЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 3 дугаар сарын 1
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
 
 
 
1
Сар шинийн баярыг тохиолдуулан иргэдэд хүргэх “Найрсаг улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд дэвшүүлсэн мэндчилгээг  Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас 75000 ширхэг мэндчилгээг хүлээн авч дүүргийн 28 хороодын айл өрхүүдэд тараах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Дүүргийн удирдлагын багын 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй  2016 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр  мэндчилгээ тараасан байдалд хяналт шалгалт хийж нийт айл өрхүүдээр биечлэн шалгалт хийсэн. Дүүргийн хэмжээнд 28 хорооны өрхүүдэд 72750 ширхэгийг тараасан байна. 2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний байдлаар хороодоос мэндчилгээг тараасан мэдээг авахад бүх хороод 100% тарааж дууссан байна.       100%
 
    2
Тус дүүргийн хэмжээнд Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж ашигладаг 18 аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгааг хороодоос авч нэгтгэн дээд шатны мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүлэн хяналт шалгалт явуулах хүсэлтийг уламжлаад байна.       50%
 
 
 
 
3
Тус Дүүргийн цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсүүдээс Хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр “Сар шинэ-2016”  нэгдсэн арга хэмжээ, хулгайн замаар орж ирсэн барааг худалдан авч буй обьектыг илрүүлэх чиглэлээр  Ломбард нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласаны үр дүнд зохион байгуулалттай бүлэг гэмт хэргийг илрүүлж байна. "Тулгалт" нэгдсэн арга хэмжээг үргэлжүүлэн ажиллаж, хороодод үйлдэгдсэн гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлэх чиглэлээр болон хэрэг ихээр үйлдэгдэж байгаа хороодод хэлтсийн даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан хөдөлгөөнт байнгын эргүүл ажиллуулсны үр дүнд гэмт хэргийн гаралт буурсан тоо мэдээ байна. Цаашид танхай болон хулгайн гэмт хэргүүдийг бууруулах талаар тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан явуулахаар төлөвлөж байна.       50%
   
  
 
     4
Тус Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 2015 оны эцсийн байдлаар захиалагчаас ирсэн зураг, төсвийн дагуу 7,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 73 бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. Тендер шалгаруулалтын журмаар задалбал нээлттэй 19, харьцуулалтын аргаар 50, зөвлөх үйлчилгээний аргаа 4 тендер шалгаруулалтыг хийсэн байна. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 7,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 73 бараа үйлчилгээний тендер сонгон шалгаруулалтыг хийснийг  2014 онд хийсэн 15,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй  105 бараа ажил үйлчилгээний  тендер сонгон шалгаруулалттай харьцуулбал төсөвт өртөг 50,6 хувиар, тендер сонгон шалгаруулалтын тоо 30,4 хувиар тус тус буурсан дүнтэй гарсан байна. 2016 оны эхний 2 сарын байдлаар дүүргийн орон нутгийн төсвийн  хөрөнгөөр 4 тендер шалгаруулалтыг хийгээд байгаа бөгөөд Нийслэлээс эрх шилжиж ирсэн бараа, ажил үйлчилгээний тендер шалгаруулалт байхгүй байна        
 
 
 
   100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-03-02
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийн үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах.
1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс ирүүлсэн нийт 33849 ширхэг “Ил захидал”-ыг айл, өрхөд хүргүүлэхээр хуваарь гарган хороодын Засаг дарга нарт үүрэг, чиглэл өгч хороодын хэсгийн ахлагчаар дамжуулан 2016 оны 02 дугаар сарын 06-аас 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд хүргүүлсэн. Ажлын явцад Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсээс хяналт тавин дүн мэдээг нэгтгэсэн.  
 
 
 
=
 
 
 
 
=
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь, “Ил захидал”-ийг тараах. 100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгууллагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг, шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах.
3.
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтэц, хяналтын хэлтэс болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсүүдээс үзлэг, шалгалт зохион байгуулсан тохиолдолд дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажилтнуудыг хамруулах боломжтой ба одоогоор энэ талаар чиглэл ирүүлээгүй байгаа болно.  
 
 
=
 
 
 
=
Барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрын техник тоног төхөөрөмжид үзлэг, шалгалт хийх.
 
Үүрэг, даалгавар-Тав. Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өсч байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгуулах.
5.
Дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг сахиулах, гарч буй гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах зорилгоор бодлого, зорилтоо тодорхойлох зорилгоор дүүргийн Хууль, хяналтын байгууллагын “Удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн”-ийг 2016 оны 3 дугаар сард зохион байгуулахаар дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 2 дугаар хуралдаанаас шийдвэрлэсэн.
  2016 он гарсаар Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдээс “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээг 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2 дугаар сарын 18-ны хооронд зохион байгуулсан. Мөн “Хулгай”, “Сэрэмж”, “Хяналт” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласнаар нийт 355 аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Албан мэдэгдэл”, 695 газарт сэрэмжлүүлэг хүргүүлэн ажиллаж зөрчил гаргасан 1650 хүнийг 8.250.000 төгрөгөөр торгон захиргааны зөрчил гаргасан 140 хүнийг саатуулж иргэдийн амгалан, тайван байдлыг алдагдуулсан 115 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн.
 
 
=
 
 
=
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг сахиулах, гарч буй гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах зорилгоор хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудын зөвлөгөөнийг зохион байгуулах. 
90
Үүрэг, даалгавар-Зургаа. Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.
6.
Дүүргийн төсвийн нийт 4.164.400.000 төгрөгийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх 40 төсөл, арга хэмжээ, он дамжин хэрэгжүүлэх 500.000.000 төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.084.155.500 төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 40 төсөл арга хэмжээ, он дамжин хэрэгжүүлэх 140.406.700  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
    Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/17, A/30, A/31 тоот тушаалаар байгуулсан. Дүүргийн төсвийн 110,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 16 дугаар хорооны 89, 90 дүгээр гудамжны цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажлын тендерийг 2016 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр зарласан ба тендерийн нээлт 2016 оны 3 дугаар сар 30-ны өдөр болно.
    Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төслийг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/13 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооноос зохион байгуулан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар ажиллаж байна.
2016 онд зохион байгуулагдах хөрөнгө оруулалтын ажлын батлагдсан төсвийг e-procurement.gov.mn, chingeltei.gov.mn, shilendans.gov.mn цахим сайтуудад байршуулан Монголын үнэн сонинд нийтлүүлж мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
=
 
 
 
=
Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-Найм. Нохой устгалын ажлын талаар цаашид авах арга хэмжээний саналыг шинэчилсэн боловсруулж Нийслэлийн Удирдлагын хуралд танилцуулах.
8.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас эзэнгүй золбин нохой, муур устгалын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласнаар 2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс “Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-с устгалын ажлыг эхлүүлсэн. Уг ажлын хүрээнд “Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-нд хороодоос ирүүлж буй дуудлагыг өгч гүйцэтгүүлэн хяналтыг тавин ажиллаж байна.  
 
=
 
 
=
Золбин нохой, муур устгалын ажлыг  зохион байгуулах.
90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА


2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.03.02                                                                                                    Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100

1
Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн “Ил захидал”-ыг 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр 1000 ширхэгийг хүлээн авсан ба дүүргийн 2 хороонд тэнцүү хуваан хүргүүлсэн. Хороодын ажлын алба шуурхай ажиллан 1 дүгээр хорооны 331 өрх, 2 дугаар хорооны 425 өрх, “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр алслагдсан өртөө зөрлөгийн оршин суугчид, малчин болон мал бүхий 244 өрх нийт 1000 өрхөд тараан иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэн ажилласан.
2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр иргэд, байгууллагын ажилтан албан хаагчиддаа “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээний хуваарь “Ил захидал”-ыг танилцуулахыг үүрэг болгосон.
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээний хуваарь “Ил захидал”-ыг айл өрхөд хүргэсэн ажлын илтгэх хуудсыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 1/21 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. - - 100
2 Дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй баригдаж буй  барилга, байгууламж байхгүй болно.        
3 Дүүргийн хэмжээнд Улс, нийслэл, дүүрэг, хувийн  хөрөнгө оруулалтаар барилга байгууламжийн ажил эхлээгүй байна. - - - -
5 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хулгайн гэмт хэрэг өссөнтэй холбогдуулан Прокурорын байгууллагатай хамтран  зөвлөгөөн зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. - - Нийслэлд зөвлөгөөн зохион байгуулагдсаны дараа дүүрэгт зөвлөгөөн зохион байгуулна. -
6 Дүүргийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн. Худалдан авах ажиллагааны газарт явцын мэдээг хүргүүлсэн. - - 100
7 Дүүрэгтэй хил залгаа Төв аймгийн Баян, Сэргэлэн сумын нутагт Хонины цэцэг өвчин гарсантай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулан 2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулга хүргүүлэн оролцсон.   Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулга мэдээлэл хүргүүлэн холбогдох албан тушаалтнууд оролцсон. -   100
8 - - Нохой муур устгалын ажлыг 5 дугаар сард зохион байгуулна. -

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.02.22-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.03.02                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийн үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдах соёл урлаг, спортын арга хэмжээний хуваарь бүхий “Ил захидал”-ыг 99.2%-тай тарааж, мэдээг 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 04/99 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Тараалтын хувь дутуу байсан 9, 11, 15 дугаар хороодод үлдэгдэл ил захидлыг өрхүүдэд хүргүүлэх ажлыг тарааж дуусгах үүрэг чиглэл өгсөн.     99.2
 
 
 
 
 
 
       2.        Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай дараа долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөл аваагүй 12 барилга байгууламж байна. Үүнээс:
  Улсын байцаагчийн актаар түр зогсоосон 5 барилга, мэдэгдэх хуудас өгсөн 4 барилга, өмнөх шалгалтын хүрээнд барилга угсралтын ажил зогссон 3 барилга байна.
Мөн дүүргийн ЗДТГ-ын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газруудтай хамтран зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа барилгуудад авах арга хэмжээний талаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар санал оруулав
МХХ, ӨГХА, ДБТХ   50
       3.        Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдэд дэд бүтцийн чиглэлээр сургалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байгаа болно.     30
       4.        Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өссөж байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгууллах Цагдаагийн I хэлтэс: Хулгайн болон дээрмийн гэмт хэрэг өсөж байгаатай холбогдуулан Хан-Уул дүүргийн засаг даргаас санхүүжилт гаргуулан, “Хөршийн хяналт хөтөлбөр”-өөр хийгдсэн 2 төрлийн гарын авлагыг  500 ширхэг хэвлэн, 250 ширхэгийг  хороодын иргэдэд тарааж ажилласан. Мөн 2016.02.19 өдөр 2 хороонд Нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж, иргэдэд Хөршийн хяналт хөтөлбөрийг сурталчилж иргэдээс санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан байна. Цагдаагийн I, II хэлтэс   100
       5.        Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/25 дугаар захирамжаар 2.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 7 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг дүүргийн Засаг даргад шилжүүлсэн. Эдгээр ажлуудыг холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнд:
·         Тендер зарлагдаж ТББ хүлээн авч байгаа – 2
·         Ажлын тоо хэмжээ зөрсөн, төсөвт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж буй - 2
·         Зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт ирүүлээгүй - 1
·         Тендер нь цуцлагдсан, татагдсан – 2 ажил
Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2016.02.23-ны өдрийн байдлаар бэлтгэж, дүүргийн Засаг даргад цахим шуудангаар хүргүүлсэн.
  Эрх шилжүүлсэн ажлуудын сонгон шалгаруулалтыг шуурхай зохион байгуулж хуулийн дагуу гэрээ байгуулан ажиллах 100
       6.        Нохой устгалын ажлын талаар цаашид авах арга хэмжээний саналыг шинэчилсэн боловсруулж Нийслэлийн Удирдлагын хуралд танилцуулах. Гэрээт анчин нь хороодоос ирсэн захиалга болон иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын дагуу нохой устгалыг хэвийн явуулж байгаа бөгөөд  Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлд хандсаны үндсэн дээр Нэгтгэлээс 2 анчин нэмэлтээр хороодоос ирсэн захиалгийн дагуу устгал явуулахаар боллоо. Улаанбаатар нэгтгэлийн Анчины холбогдох дугаар Отгонжаргал 91155167 Нэргүй 96637449    
 
 
Нохой устгалыг хэвийн үргэлжлүүлнэ.
100
Биелэлтийн үнэлгээ 79.8%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016.02.22 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                        2016.02.22
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ,  хуваарь “Ил захидал”-ийг үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ,  хуваарь  “Ил захидал”-ыг 2016 оны 02 сарын 2,3-ны өдрүүдэд  нийт 6000 ширхгийг    тарааж, гарын үсэг зуруулан    баталгаажууллаа.
 
ЗДТГ-аас хороодын зохион байгуулагч нартай тухай бүр холбогдож  ил захидал тараасан мэдээг авч  хяналт тавьж ажилласан.
 
Иргэд “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээний талаар мэдээлэлтэй болсон.     100 %
2 Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах.
МХХ-ээс 2016.02.25-ны өдөр үзлэг шалгалт хийхэд   барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлтэй 5 аж ахуйн нэгж байгаа ба ”Квом” ХХК, “Сити мандал” ХХК, “Олон тоосго” ХХК, “Цахирт ану” ХХК, “Энержи парагон” ХХК тус бүрдээ 380 вольтын:
  • Арматур матагч
  • Арматур тасдагч
  • Арматус сунгагч
  • Шавар зуурагч /Миксер/ ашиглаж байна.
  • “Квом” ХХК нь өргөгч тавцан ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулж  байна
Барилгын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал хангагдсан.     100 %
3 Барилгын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай ирэх долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах. Дүүрэгт зөвшөөрөлгүйгээр  барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж  байсан  7 аж ахуйн нэгжээс  4  аж ахуйн нэгж болох   ”Атар Дулаан” ХХК, “Хас түмэнтээ тулга” ХХК, “Хүслэн дэлгэрэх” ХХК, “Хан баян” ХХК-иудад  улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг  арилгах хүртэл үйл ажиллагааг  нь түр зогсоосон.  
Мөн үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа  3  аж ахуйн нэгж болох ”Суман тэрх” ХХК, “Ахиад ДД” ХХК, “Тулга констракшн” ХХК-д  улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлэн ажилласан.
Тус барилгын компаниудад барилга угсралтын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02-07-265/08 дугаартай “Зөвшөөрөлгүй барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулахгүй байх тухай” улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлсэн.
Зөвшөөрөлгүйгээр барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн тоо багассан.     70 %
4 Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өсөж байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгууллах Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 1-р улиралд багтаан  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх онол практикийн бага хурлыг дүүргийн ИТХ-ын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах  салбар зөвлөл, Прокурорын газар, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулахаар бэлтгэл ажл ханган  ажиллаж байна. Зөвлөгөөнийг зохион байгуулснаар гэмт хэргийн гаралт буурах боломж бүрдэнэ.     50 %
5 Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Малын гоц халдварт “Цэцэг” өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар санал боловсруулж, цаашид авах арга хэмжээ төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн  А/21 дугаартай “Малын  гоц халдварт хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд  “Хэрлэн” авто тээврийн шалган бүртгэх товчоонд  5 мал эмнэлэг Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн Хай-күф бодисоор 4259 тээврийн хэрэгслийн дугуй, тэвш болон 64 толгой амьд мал, 144,0 тн мах,   750 кг дайвар бүтээгдэхүүн, 214 ширхэг арьс ширийг  ариутгаж,  халдваргүйжүүлээд байна.
Мал эмнэлгүүд 14640 толгой малыг  үзлэг тандалтад хамруулж, 18497м2 талбай бүхий малын хашаа хороо,  өвөлжөөнд ариутгал, халдваргүйтгэл хийж,  2268 ширхэг зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг малчдад тараалаа.
“Цэцэг” өвчний тархалт багассан.     90%
6 Нохой устгалын ажлын талаар цаашид авах арга хэмжээний саналыг шинэчлэн боловсруулж,  Нийслэлийн Удирдлагын хуралд танилцуулах. Золбин муур,  нохойг хэрхэн устгах талаар  дүүргийн оршин суугчдаас санал авч, саналыг нэгтгэн ажиллаж байна.
Муурын устгалыг оновчтой болгох үүднээс  муур нохойны устгал хийх газруудтай  гэрээ байгуулахаар саналыг  хүргүүлээд байна.
Золбин муур, нохойг  устгах боломж бүрдсэн.     90 %
                                                                           
                                                                  
 
                                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                    НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙНЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
2016 оны 03 дугаар сарын 03.                                                                                                                        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай дараа долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах.
1 Удирдлагын зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу зөрчилтэй барилгуудын талаар  танилцуулгыг  удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох байгууллагад үүрэг өгүүлэхээр материал тараагдсан. Шалгалтын удирдамжийн төсөл, засаг даргын захирамжийн төсөл хүргүүлсэн.   .
 
2015 онд хийсэн шалгалтын дүнг 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.
Үүрэг даалгавар 2: Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах.
2 Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад 2015 онд үзлэг шалгалт хийсэн. Барилгад ашиглагдаж байгаа өргөх, зөөх машин механизмуудад хийсэн шалгалтын дүнг нэгтгэж дүгнэлт гаргасан.   Шалгалтын дүнг 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.
Үүрэг даалгавар 3 : Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан барилгын бараа, материал тээвэрлэлтийн асуудлын талаар тодорхой үр дүнд хүрэхүйц ажлуудыг зохион байгуулах.
3 Барилгын материал тээвэрлэлтийн талаарх зөвлөмж гарган байгууллагын вэб сайт болон хэвлэлд мэдээлэл өгөхөөр бэлдэж байна. -Нийслэлийн Автозамын газарт 02-01/637
 -Нийслэлийн Тээврийн газарт 02-01/638 дугаартай зөвлөмж хүргүүлсэн.
  Зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана.
Үүрэг даалгавар 4 : Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Малын гоц халдварт “Цэцэг” өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар санал боловсруулж, цаашид авах арга хэмжээ төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах
  НМХГ-аас “Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх” Улсын ерөнхий байцаагчийн 2016 оны 01/01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг дэд даргаар хийх ажлын төлөвлөгөө батлуулж, дүүргүүд дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдээс 7 хоногт 2 удаа мэдээг авч, удирдлагуудад танилцуулж байна.
 
-Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдийн нутагт байрлах авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод ариутгал халдваргүйтгэлийн болон хяналтын пост тогтмол ажиллуулж, хяналт тавих
-Мал бүхий дүүргүүдийн бог малд эрүүл мэндийн үзлэг тандалт хийх, шаардлагатай гэж үзвэл лабораторийн шинжилгээнд дээж авах, онош баталгаажуулах;
-Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор орон нутгаас орж ирж буй тээврийн хэрэгсэл, мал, амьтан, хүний шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих;
-Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд ухуулга сурталчилгаа, зөвлөмж сэрэмжлүүлэг өгөх
-Мал, амьтны үзэсгэлэн худалдаа, уралдаан тэмцээн зохион байгуулахгүй байх зэрэг ажлыг шуурхай зохион байгуулах
-Дүүрэг бүрт Шуурхай штаб байгуулан холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зэрэг үүрэг чиглэл өгч ажилласан.               
 
  Цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал:
 
1.Багануур, Багахангай, Налайх, Хан-уул дүүргүүдийн нутагт байрлах авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод ариутгал халдваргүйтгэл хийх постуудад хэрэглэж буй ариутгалын бодисын нөөц, эмийн чанарт анхаарч, дээж авч лабораторит шинжлүүлэх
4. Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор орон нутгаас орж ирж буй тээврийн хэрэгсэл, мал, амьтан, хүний шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих;
5. Мал, амьтны гаралтай түүхий эдийн зах худалдааны төвүүдэд тавих хяналтыг сайжруулж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх
 6.Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар Иргэдэд ухуулга сурталчилгаа, зөвлөмж сэрэмжлүүлэг өгөх
7. Мал бүхий дүүргүүдийн бог малд эрүүл мэндийн үзлэг тандалт хийх, шаардлагатай гэж үзвэл лабораторийн шинжилгээнд дээж авах, онош баталгаажуулах;
8. Мал, амьтны үзэсгэлэн худалдаа, уралдаан тэмцээн зохион байгуулахгүй байх зэрэг ажлыг шуурхай зохион байгуулах
9. Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бэлдмэл, халдвар хамгааллын хувцас
хэрэглэлийн нөөцийг нэмэгдүүлэх
10. Өвчний голомтой  хил залгаа айл өрх, аймаг, сумдын мал бүхий иргэдийн  малд эрүүл мэндийн үзлэг тандалт хийх;

 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                          
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ  Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах  
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний  өдрийн А/157 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлээд байна. Эрх шилжсэн ажлуудын борооны усны шугамын зураг төслийг шинээр хийж холбогдох зураг төслийг шинэчлэн боловсруулж бэлэн болгоод байна.      --- 100
 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ


Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийг тараах ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэсэн. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг дүүрэгт зохион байгууагдаж байгаа олон нийтийг хамарсан болон бусад үйл ажиллагаануудтай уялдуулан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулж, хуваарь бүхий хуанлий 100 ширхэгийг хороод, харьяа байгууллагуудад  тараан ажиллаж байна. - Нийт зохион байгуулангдах арга хэмжээг дүүрэгт тогтоосон хуваарийн дагуу зохион байгуулах 100%
3 Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэст барилгын асуудал хариуцсан байхгүй тул дүүрэгт уг ажлыг шууд зохион байгуулах боломжгүй. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас чиглэл удирдамж ирээгүй байна. Дулааны улирал эхлээгүй бөгөөд барилгын ажлууд эхлээгүй байна. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас өгсөн чиглэл удирдамжийн дагуу дүүргээс холбогдох албан тушаалтнуудыг оролцуулан хяналт шалгалтыг зохион байгуулна. 0
5 Нийслэлийн прокурорын газраас дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдэд зөвлөгөөн зохион байгуулах талаар албан бичиг ирүүлсэн. Уг албан бичгийн дагуу дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүд Хулгай болон танхайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. - Зөвлөгөөнийг өндөр үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллана. 50%
6 Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх нийт төсөл арга хэмжээнүүдийн тендерийн материалыг бэлтгэн ажиллаж байгаа ба улс, нийслэлийн төсвөөс эрх шилжин ирсэн ажил одоогоор байхгүй байна. Дүүргийн төсвийн болон Засаг даргын нөөцөөс санхүүжих 6 ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байна. - Хуваарийн дагуу зарлагдах ажлуудыг зарлан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан барилгын бараа, материал тээвэрлэлтийн асуудлын талаар тодорхой үр дүнд хүрэхүйц ажлуудыг зохион байгуулах. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд тээвэрлэлтийн талаар хууль, дүрэм, журам, стандартыг хэрхэн хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр батлуулсан. Сургалтыг 03 дугаар сарын 15-нд зохион байгуулах юм.
Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдал, ачаа тээвэрлэлт, зам, замын байгууламжийн ашиглалтын шаардлагад хяналт тавих, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтын арга хэмжээ явуулахаар удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж байна.
    90
 
                 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН                                                                          ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
                                                     ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
                                                                   Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР                                                                           
                                                                                                             №4
 2016.03.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа                Хүрсэн бодит үр дүн
             /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд зохиогдох соёл урлаг, спортын арга хэмжээ хуваарь “Ил захидал”-ийг үлдэгдлийг тарааж дуусгах,  “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилах, танилцуулах ажлуудыг зохион байгуулах.  -“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд “Ил захидал тараах ажлыг холбогдох байгууллагууд хороод тус бүрт хувиарлан өгч 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 08-ны өдрийн хооронд дүүргийн хэмжээнд тарааж дууссан.Тайлан мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн болно.Мөн соёл урлаг, спортын арга хэмжээний хуваарийг дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо, Соёл урлагийн ордонтой хамтран боловсруулж иргэдэд сурталчилах, танилцуулах ажлууд хийгдэж байна. - - 100%
2 Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай дараа долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах.   - -  
3 Барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгуулагуудад ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. - Дүүрэгт барилгын үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгууллагуудын техник тоног төхөөрөмж, механизмуудад үзлэг шалгалт хийсэн тайлан мэдээг Нийслэл болон дүүргийн удирдлагуудад танилцуух бэлтгэл ажлыг хийж байна.     -60%
4 Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан барилгын бараа, материал тээвэрлэлтийн асуудлын талаар тодорхой үр дүнд хүрэхүйц ажлуудыг зохион байгуулах. -
 
 
  -  
5 Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өссөж байгаатай холбогдуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгууллах. - Нийслэлийн хэмжээнд уг зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
 
- - 60%
6 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, түүний явцын талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. - Дүүргийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд мэдээлэл хийхээр бэлтгэсэн. - - 60%
7  Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Малын гоц халдварт “Цэцэг” өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар санал боловсруулж, цаашид авах арга хэмжээ төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах - Дүүргийн Засаг даргын орлогч Ч.Одонхүү, Засаг даргын Тамгын газрын дарга О.Манарбек, Онцгой байдлын хэлтсийн дарга хурандаа Г.Баттөгс нарын бүрэлдэхүүнтэй нийслэлийн удирдах бүрэлдэхүүний зөвлөлийн хуралд малын гоц халдварт  "Цэцэг" өвчний нөхцөл байдлыг танилцуулж, урьдчилан сэргийлэх ажилд шаардагдах зардлыг  танилцуулж урьдчилан сэргийлэх ажилд шаардлагатай хөрөнгийг  шийдвэрлүүлсэн.  Хөрөнгө шийдвэрлэгдэх шатандаа явж байна.     60%
8 Нохой устгалын ажлын талаар цаашид авах арга хэмжээний саналыг шинэчилсэн боловсруулж Нийслэлийн Удирдлагын хуралд танилцуулах. - 2016 он гарсаар өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан 8 удаагийн устгалаар 269 золбин нохой устгасан. 26-нд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гаргаж захиалгатай болон 3, 4-р хороонд нохой устгал хийсэн.
 Энэ жил УБ хотын ЗАА-аас нохой устгалын санхүүжилтийг олгохгүй болсон.
 
    60%
 
 
 
 
                                                                НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                    ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

№04
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
1 Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын тухай дараа долоо хоногт дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох, уулзалтыг  зохион байгуулах. Кадастрын хэлтэс
Б.Загдсамбар
Барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй  барилга, байгууламжийн  судалгааг ирүүлэн хамтаран ажиллах тухай албан бичгийг НЕТГ болон МХГ-т хүргүүллээ.  
 
 
Биелэлттэй танилцсан:                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга
Хянасан:                                                          Б. Амаржаргал /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/
       
Биелэлт нэгтгэсэн:                                        Э.Одонбаяр /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/Маягт ШБ-01
 
2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.03.04.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1. Нэг. Нийслэлийн хэмжээнд хулгайн болон танхайн гэмт хэргүүд өсөж байгаатай холбогдуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн прокурорын газартай хамтран зөвлөгөөн зохион байгуулах. Нийслэл Улаанбаатар хотод гарч буй гэмт хэргийн нөхцөл шалтгааныг тогтоох мэдээлэл өгөх гэмт хэрэгтэй тэмцэх төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын уялдаа зохион байгуулалтыг сайжруулах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөөн зохион байгуулах Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/159 дүгээр захирамжийг гарган ажиллаж байна.
Захирамжийн хүрээнд удирдамж боловсруулан 03 дугаар сард зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР