Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-03-21 11:47:19
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт  Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон хаагдсан эдэлбэр газруудын одоогийн нөхцөл байдал цаашид нөхөн сэргээлтын ажлуудыг хийх талаар нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
2 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүсээд байгаа хөрсний ус,  шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид хийгдэх ажлуудын талаар Дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох. 14
3 Захирагчийн ажлын алба
Эрүүл мэндийн газар,
Мэргэжлийн хяналтын газар,
Дүүрэг
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл
Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, далан, суваг шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
5 Захирагчийн ажлын алба
Авто замын газар,
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгатын гүүрэн гарцны ашиглалт, арчлалт, хамгаалалтыг яаралтай шийдэж,  эзэнжүүлэх арга хэмжээ авах 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
6 Мэргэжлийн хяналтын газар Барилгын барих зөвшөөрөлгүй, хашаа барьсан, нүх ухсан газруудыг дүүрэг тус бүрээр гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналыг  2016 оны 03 дугаар сарын 24-ны Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.   14 Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч  
7 Авто замын газар Өнгөрсөн онуудад хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн авто замуудын одоогийн нөхцөл байдал, цаашид авто замын засвар арчлалтыг зохион байгуулах тухай санлыг 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ны нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.   14 Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
8 Захирагчийн ажлын алба 2015-2016 оны Өвөлжилтийн ажлын тухай танилцуулгыг 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ны Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд оруулах. 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
9 Агаарын чанарын алба Агаарын бохирдлыг бууруулах “Хязгаарлалтын бүс”-үүдэд боловсруулсан түлш нийллүүдэг компаниудтай  4 сард гэрээ байгуулах ажлыг судалж шийдвэрлүүлэх.    14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
           

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
 
2016.03.21 -НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                                       2016.03.30
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүсээд байгаа хөрсний ус, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид цаашид хийгдэх ажлуудын талаар Дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох. Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс “Шар усны үерээс сэргийлье” сэдэвт зөвлөмж,  сэрэмжлүүлэг гарган, хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлж, Мэргэжлийн хяналт Багануур Олон нийтийн сүлжээ болон цахим хуудаст байршуулж, сурталчилан ажилласан бол Онцгой  байдлын хэлтэс Шар ус болон хур борооны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай”  дүүргийн Засаг даргын захирамж гаргуулахаар төслийг гарган дүүргийн Засаг даргад танилцуулсан. Цаашид хийх ажлуудыг тодорхойлж, иргэд олон нийт шар усны үерийн талаар мэдээлэлтэй болсон     80 %
2 Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, далан, суваг, шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх далан суваг шуудууны бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах талаар  хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлж, Мэргэжлийн хяналт Багануур Олон нийтийн сүлжээ болон цахим хуудаст байршуулж, сурталчиллаа. Иргэд хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болсон.   Далан, суваг, шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. 60 %
3 Барилга барих зөвшөөрөлгүй, хашаа барьсан, нүх ухсан газруудыг дүүрэг тус бүрээр нь гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналыг 2016 оны 03 дугаар сарын 24-ний Нийслэлийн удирлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах Багануур дүүрэгт барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 4 аж ахуй нэгж байгаа ба суурийн нүх ухсан 2 байгууллага байна. Тус байгууллагуудын судалгааг 2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр НМХГ-н Дэд бүтцийн хяналтын хэлтэст Ba_Zolzaya@yahoo.com хаягаар хүргүүлэн ажиллаа.       100%
4 2015-2016 оны Өвөлжилтийн  ажлын тухай танилцуулгыг 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ний Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Багануур дүүрэг нь 2015-2016 оны өвлийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө 92%-тай биелэсэн. Өвлийн улиралд ус хангамж, ариутгах татвар, дулаан түгээх инженерийн шугам сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангахад анхаарч ажилласан. Өнгөрсөн өвөл олон жилийн дунджийн орчим байсан бөгөөд хүйтний үргэлжлэх хугацаа харьцангуй  богино байсан. Өвлийн улиралд ус, дулаан түгээх инженерийн шугам сүлжээний байгууллагууд хэвийн ажилласан     90%
                                                                           
                                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Ч.ОДГЭРЭЛЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-03-30
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүсээд байгаа хөрсний ус, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид хийгдэх ажлуудын талаар Дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох.
2. “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд дүүргийн Онцгой комиссоос нийт 15 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.
Дүүргийн Онцгой комиссын “Шуурхай команд”-ын бие бүрэлдэхүүнээс шар усны үерийн нийт 4 удаагийн дуудлага, мэдээллээр ажиллан 12 айл, өрхийн 48 иргэнийг болзошгүй гамшиг, ослоос авран хамгаалсан.
Дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2016 оны 06 тоот тушаал, Засаг даргын А/238 тоот захирамжийг гарган нутаг дэвсгэрийн үерийн далан суваг, инженерийн байгууламж, гуу жалганы хог, хаягдалыг цэвэрлэх ажлыг 2016 оны 04 сарын 04-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 08 өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангаад байна.
 
=
 
 
 
=
Хөрсний ус болон шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. 100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, далан, суваг шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.
3.
“Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт, үйлчилгээ” ХХК болон “Найши трейд” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг байгуулан хог, хаягдлын цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтийн ажлыг хариуцуулан ажиллаж байгаа ба нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн цэвэрлэгээний ажилд тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй нийт 42 иргэнийг “Иргэдийн бүлэг”-ийн зохион байгуулалтад оруулан ажиллуулж өдөр тутмын хяналтыг тавин ажиллаж байна.  
=
 
=
Далан, сувгийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-Зургаа. Барилгын барих зөвшөөрөлгүй, хашаа барьсан, нүх ухсан газруудыг дүүрэг тус бүрээр гаргах цаашид авах арга хэмжээний саналыг  2016 оны 03 дугаар сарын 24-ны Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  
6.
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдтэй хамтран нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барихаар газар шорооны ажил эхлүүлсэн, суурийн ул бетон тавьсан, суурийн ажил хийсэн газруудын судалгааг 2016 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар шинэчлэн гаргасан. Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар “Суурийн нүх ухаж ул бетон цутгасан, суурийн ажил гүйцэтгээд ямар нэгэн шалтгаанаар үргэлжлүүлэн гүйцэтгээгүй” нийт 5 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай үүрэг, даалгаврыг /2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор/ өгсөнөөр эдгээр газруудын тоонд:
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/54 тоот захирамжаар Гадаад хэргийн яаманд эзэмшүүлсэн дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дахь Дипломатын барилга багтсан байна.
 Уг барилгын суурийн ухсан нүхэнд хүн болон машин, техник унаж осолдох болзошгүй эрсдэлтэй байдал үүссэнийг анхааруулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас холбогдох хэлтэс, албадад 2015 оны 3/226 дугаар албан тоотоор хугацаатай үүрэг, даалгаврыг өгсөнөөр дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Замын Цагдаагийн тасгаас Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Өмчийн харилцааны газруудтай хамтран удаа дараа хяналт тавин үүрэг өгөн ажиллаж байна.   
   
Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа  эхэлсэн газрууд болон барилгын ажлыг ямар нэгэн шалтгаанаар үргэлжлүүлэн гүйцэтгээгүй газруудын зөрчлийг арилгуулах.
70
Үүрэг, даалгавар-Ес. Агаарын бохирдлыг бууруулах “Хязгаарлалтын бүс”-үүдэд боловсруулсан түлш нийллүүдэг компаниудтай  4 сард гэрээ байгуулах ажлыг судалж шийдвэрлүүлэх.   
9.
Нийслэлийн Агаарын чанарын албанаас энэ талаар тодорхой чиглэл, мэдээлэл өгөөгүй байгаа болно.
=
=
Агаарын бохирдлыг бууруулах.
-
                 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                             Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                        З.НАРАНТУЯА
 2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 3 дугаар сарын  29
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
 
 
    1
Дүүргийн хэмжээнд зориулалтын болон зориулалтын бус 16 үерийн далан суваг байдаг гэсэн судлагаа байна. Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4 дүгээр газарт тус бүр далан сувгийг цэвэрлэх үүргийг өгсөний дагуу 22, 8, 13, дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээр үргэлжлэх Зүүн уулын үерийн далан, 13,14 дүгээр хорооны Ахмадын хорооллын үерийн далан, 9,17 дугаар хорооны үерийн далангийн хог хаягдлын түүвэр цэвэрлэгээг 2016 оны 3 дугаар сарын 3-наас эхлэн гүйцэтгэж байна. Цаашид далан сувгийн цэвэрлэгээ үргэлжлэн хийгдэх бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс хороодын иргэдийн бүлгийг ажиллуулах болсонтой холбогдуулан зориулалтын бус далан сувгийн цэвэрлэгээг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.    Мөн цаг агаар дулаарч шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн хамгаалалт барилга байгууламж, ус хуримтлагддаг  гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойд хуримтлагдсан ахуйн гаралтай хог хаягдал, цас мөсийг  тухай хорооны оршин суугчдын оролцоотойгоор цэвэрлэх бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2016 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулан төлөвлөхөөр ажиллаж байна. .       100%
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 3 дугаар сарын  29
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
 
 
    1
Дүүргийн хэмжээнд зориулалтын болон зориулалтын бус 16 үерийн далан суваг байдаг гэсэн судлагаа байна. Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4 дүгээр газарт тус бүр далан сувгийг цэвэрлэх үүргийг өгсөний дагуу 22, 8, 13, дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээр үргэлжлэх Зүүн уулын үерийн далан, 13,14 дүгээр хорооны Ахмадын хорооллын үерийн далан, 9,17 дугаар хорооны үерийн далангийн хог хаягдлын түүвэр цэвэрлэгээг 2016 оны 3 дугаар сарын 3-наас эхлэн гүйцэтгэж байна. Цаашид далан сувгийн цэвэрлэгээ үргэлжлэн хийгдэх бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс хороодын иргэдийн бүлгийг ажиллуулах болсонтой холбогдуулан зориулалтын бус далан сувгийн цэвэрлэгээг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.    Мөн цаг агаар дулаарч шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн хамгаалалт барилга байгууламж, ус хуримтлагддаг  гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойд хуримтлагдсан ахуйн гаралтай хог хаягдал, цас мөсийг  тухай хорооны оршин суугчдын оролцоотойгоор цэвэрлэх бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2016 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулан төлөвлөхөөр ажиллаж байна. .       100%
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
                                  2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
                                                                    АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                                  ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
                                                                     
                                                                                                             №5
 2016.03.31                                                                                                                                                                                                                             Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа                Хүрсэн бодит үр дүн
             /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт  Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон хаагдсан эдэлбэр газруудын одоогийн нөхцөл байдал цаашид нөхөн сэргээлтын ажлуудыг хийх талаар нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.   - -  
2 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүсээд байгаа хөрсний ус,  шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид хийгдэх ажлуудын талаар Дүүргийн Засаг дарга нартай санал солилцох.   - -  
3 Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, далан, суваг шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. - Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/69 дугаар захирамжаар  Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогч Т.Чулуунгэрэлээр ахлуулан байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран  далан , суваг шуудууг цэвэрлэх ажлыг нийтийг хамарсан хөтөлбөрийн хүрээнд  4 дүгээр сараас эхлэн  зохион байгуулна.     -
4 Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгатын гүүрэн гарцны ашиглалт, арчлалт, хамгаалалтыг яаралтай шийдэж,  эзэнжүүлэх арга хэмжээ авах -
 
 
  -  
5 Барилгын барих зөвшөөрөлгүй, хашаа барьсан, нүх ухсан газруудыг дүүрэг тус бүрээр гаргах цаашид авах арга хэмжээний санлыг  2016 оны 03 дугаар сарын 24-ны Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  -
 
- -  
6 Өнгөрсөн онуудад хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн авто замуудын одоогийн нөхцөл байдал, цаашид авто замын засвар арчлалтыг зохион байгуулах тухай санлыг 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ны нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  - - -  
7  2015-2016 оны Өвөлжилтийн ажлын тухай танилцуулгын 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ны Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд оруулах. - 2015-2016 оны өвөлжилтийн ажлын тухай танилцуулж Нийслэлийн Удирдлагуудад хугацаанд нь танилцуулсан      
8 Агаарын бохирдлыг бууруулах “Хязгаарлалтын бүс”-үүдэд боловсруулсан түлш нийллүүдэг компаниудтай  4 сард гэрээ байгуулах ажлыг судалж шийдвэрлүүлэх.   -
 
     
 
 
                                                                 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                     ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр
Нийслэлийн Засаг даргаас Нийслэлийн Соёл урлагийн газартай холбоотой өгсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.