Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-04-04 19:01:58
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Хууль, эрх зүйн үйлчилгээ сайжруулах, дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны албуудад хууль эрх зүйн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө зөвлөмж хүргүүлж ажиллах. /НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
5 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
6 Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/. 14
7 Нийслэлд халдварт өвчний өвчлөл ихэс байгаатай холбогдуулж эрүүл мэнд чиглэлээр үр дүнд хүрхүйц асуудлыг боловсруулж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
9 АСЕМ-ын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын графикийг иргэд олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ажлуудыг хийх. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ 14
10 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр 2015 оны хөрөнгө оруулалтаар Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэлийн гүйцэтгэсэн 3 авто замын хөрөнгийн асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллах. /нийслэлийн Авто замын газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
11 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. /Нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1
2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах.  2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж Хэлтсийн хэмжээнд Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан байцаагч 1, Сайн дурын даатгал хариуцсан байцаагч 1, Тэтгэвэр, Тэтгэмжийн талаар  зөвлөгөө өгөх 2 байцаагчийг   томилон ажиллуулахаар бэлтэл ажил хангагдаад байна.  - Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах албан хаагчдын ажиллах боломж нөхцөлөөр хангахын тулд ажил амралтын хуваарийг шинээр гаргах. Албан хаагчдыг чадваржуулах сургалтад хамруулах
2 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.    “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж  байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн саналыг боловсруулан дээд газартаа хүргүүлсэн.     
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д  төрийн үйлчилгээ үзүүлэх,  үйл ажиллагаагаа сурталчлах  мөн тус төв нээгдэж байгаатай холбогдуулан сурталчилгааны ажлыг сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэнд  үүрэг болгосон.   Иргэд, даатгуулагчдад Нийгмийн даатгалын байгууллагын зарим төрлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх боломжоор хангах. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний ач холбогдлыг таниулах зөвлөгөө өгөх.
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгав Биелэлт
1  
 
 
 
2016.04.05
 
 
Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн гурван салбарыг байгуулах  ажлын хүрээнд 21 км шилэн кабел, сүлжээний 43 тоног төхөөрөмж, нийслэлийн дата төвд 6 сервер, 12 систем, өдөр тутмын албан хэрэгцээний 1393 тоног төхөөрөмжийг шинээр суурилуулан, ашиглахаар төлөвлөөд байгаа бөгөөд тэдгээрийн байнгын найдвартай ажиллагааг хариуцан ажиллах шаардлага тулгараад байгаа билээ. Цаашид шинээр нээгдэж буй үйлчилгээний төвүүдийн найдвартай ажиллагааг хангахад өөрийн үйлчилгээний нэгжийн бүтэц орон тоог өргөтгөн 12 мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнуудыг нэмж ажиллуулах шаардлага тулгараад байгаа талаархи саналаа 2016 оны 04 сарын 05-нд албан тоотоор НЗДТГ-т хүргүүлсэн.

“Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд аялах нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангасан. 
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдахтай холбогдуулан дээрх төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулав. Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллах албан хаагчдыг дотооддоо сургалт зохион байгуулан мэдээллээр хангаж, Дүнжингарав төв дэх “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д 1 өдөр туршилтаар ажиллуулав. - - 100
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа боловсруулж,  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1/468 тоот албан бичгээр бүтцийн саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. - - 100
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр дамжуулан иргэд, хуулийн этгээдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ, үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материал, хуулийн эмхтгэл, бусад шаардлагатай танилцуулгыг бэлтгэв -Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга,
-Ус хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж,
-Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар бэлтгэсэн гарын авлага,
-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулиар бэлтгэсэн гарын авлагыг байршуулахад бэлтгэв. 
Мөн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг бэлтгэв.
- Дээрх төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд нээгдэхээр мэдээллийг байршуулахад бэлэн болсон. -
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом тус газарт ирээгүй байна. “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар тус газарт ирээгүй байна. - - -
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД

НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГ
 
 
  
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 4 дүгээр сарын  11
 
  Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2   5 6
 
 
    1
. 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/.   Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйлчилгээний цэг 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрөөс иргэдэд үйлчилж эхэлсэн ба дүүргийн Тамгын газрын нийт гурван хэлтсийн 10 төрлийн үйлчилгээг үзүүлэхээр зорьж байна. Гэрээт 2, үндсэн 1 албан хаагчийг тус тус нэгдсэн төвд ажиллуулж байна. 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр дараах үйлчилгээг иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэв. Нийтийн хоолны чиглэлээр 7 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай,  Хүнсний худалдаа эрхлэгч  22 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Цахим тоглоом, интернэт кафе, бичиг хэргийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 иргэнтэй, Ахуйн үйлчилгээ, үсчин, гоо сайханы чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэгч 6 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Зочид буудал, дэн буудлын чиглэлээр 1 аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Авто үйлчилгээ эрхлэгч 10 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Хог тээврийн гэрээг 10 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай, Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах буюу сунгуулах 5 хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлсэн байна.    
 
 
 
     100%
2 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн өөрчлөлтийн талаарх саналыг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт  хүргүүлэхээр ажиллаж байна.    
 
10%
3 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/ Тус дүүрэгт 2016 онд Нийслэлийн төсвөөс эрх шилжиж ирсэн ажил байхгүй. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 3 ажил хийхээр баталсан ба дээрх ажилд зам барилга, барилга угсралтын ажил тусгагдаагүй болно. Тиймээс тус дүүргийн зүгээс 2016 оны хөрөнгө оруулалтын ажилд газар чөлөөлөх ажил төлөвлөгдөөгүй болно.    
 
 
4 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаабаатар Марафон 2016” олон улсын гүйлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрхөөс албан ёсоор эхэлсэн ба марафоныг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахаар  Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдэж харъяа хэлтэс, албад, аж ахуй нэгж байгууллагуудаар цомыг аялуулахаар хуваарь гарган ажиллаж байна.    
30%
 
                                              
 
 
 
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 04 дугаар сарын  14-ний өдөр                                                                        Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
2 2016 оны 03 сарын 29-ны НЗДТГ-ын Нутгийн удирдлагын хэлтсээс ирүүлсэн албан тоотын дагуу төвийн 6 дүүрэгт албан тоот явуулж нийт 28 албан хаагчидтай уулзалт, ярилцлага зохион байгуулсан. НЗДТГ-ын Нутгийн удирдлагын хэлтэст Нийслэлийн татварын газрын даргын 2016 оны 04 сарын 06-ны 01/353 албан тоотоор хариу явуулсан. 4 сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний  нэгдсэн  төвөөс зохиогдсон сургалтанд нийт байцаагч нараа хамруулсан.  Мөн ГТЕГ, НТГ-аас холбогдох програм  хангамжуудын  талаар 04 сарын 15–ны өдөр 09:00-13:30 цагийн хооронд сургалт зохион байгуулахаар ажиллаж байна.     100%
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд ажиллах албан хаагчдын бүтцийг нийт 28 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар НТГ-ын даргын 2016 оны 02 сарын 08 өдрийн  01/113 тоот албан бичгээр явуулсан.       100%
4       Тухайн төвүүдийн нээгдэх үед НТГ болон холбогдох татварын хэлтсээс шаардлагатай танилцуулга, мэдээлэл байршуулан ажиллана. 80%
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАРНИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
1 Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах.  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д тус газар чиг үүргийн дагуу үйлчилгээ үзүүлдэггүй болно. -
  Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д тус газар чиг үүргийн дагуу үйлчилгээ үзүүлдэггүй учир бүтцийн өөрчлөлт хийх шаардлагагүй тухайгаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт мэдэгдсэн. -
  Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах.  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д тус газар чиг үүргийн дагуу үйлчилгээ үзүүлдэггүй болно. -
  Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  аялуулах нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом тус газарт ирээгүй байна. -
    ДУНДАЖ ОНОО   -
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                         Д.ХОРОЛСҮРЭН
 
ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                            Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                            Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга Э.Бат-Үүлийн өгсөн үүргийн биелэлт
 

Нийгмийн хамгааллын тусгай төв

1.Мишээл, Драгон төвүүдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд танилцуулга, мэдээллээ байршуулах, бүтэц, орон тооны өөрчлөлтийн саналаа ирүүлэх, албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах

Биелэлт: Мишээл, Драгон төвөөс үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалтад манай байгууллагын үйлчилгээ ороогүй бөгөөд энэ талаар Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн төвд 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 69 тоот албан бичгээр хандсан болно.

2."Улаанбаатар Марафон" Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд идэвхтэй оролцох

Биелэлт: Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом байгууллагуудаар аялах үеэр хамт олноороо идэвхтэй оролцохоор төлөвлөж байна.БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ХЯНАСАН:
АХЛАХ АРГА ЗҮЙЧ                             Н.НЭРГҮЙ

БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН         Д.ГАНЗАЯА


 
2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ


Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
2 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж байна. Дүүргийн боловсон хүчний нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс судалгааг гарган ажилласан. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас орон тооны дээд болон доод хязгаар ирүүлээгүй байна./   Төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлын бэлтгэлийг ханган ажиллана. 50%
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж бүтцийн өөрчлөлтийн саналыг боловсруулан ажиллаж байна. / Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас орон тооны дээд болон доод хязгаар ирээгүй байна./   Бүтцийн өөрчлөлтийн саналыг боловсруулан батлуулах арга хэмжээг зохион байгуулна. 50%
4 Үйл ажиллагааныхаа танилцуулгыг бэлтгэн ажиллсан. Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулгыг дүүргийн нэг цэгийг үйлчилгээ болон 23 хороод, харьяа хэлтэс, алба, байгууллагуудад сурталчлах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж ажилласан.     50%
5 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Шинээр баригдах болон өргөтгөн шинэчлэх авто зам, замын байгууламжийн газар чөлөөлөх нийт 7 ажил, Шинээр баригдах сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар чөлөөлөлөх нийт 2 ажил, Үерийн хамгаалалтын далангийн засвар шинэчлэлтийн газар чөлөөлөх 2 ажил, бусад газар чөлөөлөх нийт 8 ажлыг зохион байгуулж байна.  
 
-6, 7, 8, 17, 18, 19 дүгээр хороог тус тус дамжин өнгөрөх Чингүүнжавын гудамжнаас баруун тийш Гэмтлийн эмнэлгийн урдуур Ард Аюушийн өргөн чөлөө хүртэл, Амарсанаагийн гудамжнаас Чингүүнжавын гудамж хүртэл 2.7 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын трасст 39 нэгж талбар өртөж байгаа ба судалгааг гаргаж фото зураг авсан. Үнэлгээний хороо хуралдаж тендэр шалгаруулах,  шатандаа явж байна.
-1, 4-р хороонд хийгдэх Хатанбаатар Магсаржав, Замчдын гудамж, Тоса худалдааны төвийн арын авто зам өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын батлагдсан зургийг авч суурин судалгааг гаргаж нийт 3359 м.кв талбай хамрагдаж байгаагаас 4 нэгж талбар өртөж 794,9 м.кв талбайн газар чөлөөлөх шаардлагатай байна.
-9 дүгээр хорооны 640 хүүхдийн сургуулийн барилгын трасст 5406м2 талбай хамрагдаж байгаа бөгөөд өмчилсөн 12 нэгж талбарын 14 байшин, хашаа, эд хөрөнгийн үнэлгээг гаргуулсан байна. Нөхөх олговрын хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдвэл 4 иргэн тохирсон байгаа. Нөхөх олговрын хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. Шийдвэрлэгдвэл газар чөлөөлөхөд бэлэн байна.
-21-р хороо 23-р гудамжинд байрлах 11 нэгж талбарын суурин болон хээрийн судалгааг гаргаж нийт 5641 м.кв талбай хамрагдаж байгаа бөгөөд 17 ширхэг байшин,  7 ширхэг гэр, хашааны эд хөрөнгийн үнэлгээг гаргуулсан ба    1 181 682 104 төгрөгийн нөхөх олговрын үнэлгээ гарсан байна.
Мөн 21-р хорооны 18-р гудамжинд өөрсдийн саналаар газраа өгөх хүсэлтэй 11 нэгж талбар байгаа ба суурин болон хээрийн судалгааг гаргахад 5598 м.кв талбай хамрагдаж байгаа ба, 13 ширхэг байшин,  2 ширхэг гэр, хашааны эд хөрөнгийн үнэлгээг гаргуулахад 783 421 308 төгрөгийн үнэлгээ гарсан байна. Дээрх иргэдийн хүсэлтээр сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилга барьж болох эсэх талаар НӨХГ, НЕТГ, НБГ, НХОГ-т албан бичгээр тус тус хандаад байна.  Нөхөх олговрын хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. Шийдвэрлэгдвэл газар чөлөөлөхөд бэлэн байна.
-1, 4, 20-р хорооны Дунд голын үерийн хамгаалалтын далангийн засвар шинэчлэлтийн ажлын батлагдсан зургийг авч суурин судалгааг гаргаж 11551м.кв талбай хамрагдаж байгаагаас 7 нэгж талбарын 2219,9м.кв талбайг чөлөөлөх шаардлагатай байна.
-10 дугаар хороо Зүүн Нарангийн 1 дүгээр гудамжны 1, 2, 3, 4 тоот иргэдийн 4 нэгж талбар хамрагдаж байгаа ба суурин болон хээрийн судалгааг хийж 1 байшин, 10 гэрийн эд хөрөнгийн үнэлгээ 424 442 882 төгрөгийн үнэлгээ хийгдсэн байна.
Бусад ажлын батлагдсан зураг төсөл ирээгүй байна.
 
  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Шинээр баригдах болон өргөтгөн шинэчлэх авто зам, замын байгууламж, мөн шинээр баригдах сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна. 100%
8 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч Г.Энхболдоор “УЛААНБААТАР МАРАФОНД НЭГДЭЦГЭЭЕ” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг Баянгол дүүрэгт аялуулах аяны удирдамжийг батлуулан дүүргийн иргэдийг уриалсан.
 
“Улаанбаатар Марафон” олон улсын гүйлтэнд Баянгол дүүргээс 2014 онд нийт 55 байгууллагын 1637 иргэн, 2015 онд нийт 82 байгууллагын 2005 иргэн амжилттай оролцож өндөр амжилт үзүүлж байсан ба 2016 онд амжилтаа бататган, байгууллага бүр оролцогч дэмжигчдийн тоог нэмэгдүүлэн, сурталчилгаа мэдээллийг өргөжүүлэн ажиллахыг уриалан ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг дүүргийн хэмжээнд  2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд урьдчилсан байдлаар 37 байгууллагаар аялуулахаар бэлтгэл ажил хангагдсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тус цом Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хуваарийн дагуу аялан явж байгаа болно.   Хуваарийн дагуу тус цомыг аялуулан байгууллага бүр оролцогч дэмжигчдийн тоог нэмэгдүүлэн, сурталчилгаа мэдээллийг идэвхжүүлэн ажиллана. 100%
11 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөнд дүүргийн Засаг дарга “Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн теле хяналтын камер, түүний үр дүн” сэдэвт илтгэл, танилцуулгыг бэлтгэсэн. “Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн теле хяналтын камер, түүний үр дүн” сэдэвт илтгэл, танилцуулгыг зөвлөгөөнд ирсэн албан тушаалтнуудад танилцуулан Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагаанд техник технилогийн дэвшлийг ашиглан, теле хяналтын камерийг  нэвтрүүлснээр гудамж талбайд үйлдэгддэг тодорхой төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгийг хэмнэх үр дүнтэй ажил болж байгааг сурталчилсан. - Цаашид камерын хяналтын сайжруулан Улаанбаатар хотын зарим хэсгийг камерын бүрэн хяналтанд оруулж “Аюугүйн бүс” бий болгох мөн Баянгол дүүргийн 3, 4 дүгээр хороолол буюу “Худалдааны гудамж”, Гандантэгчилин хийдийн орчмыг бүрэн камерын хяналтанд оруулж “АЮУЛГҮЙН БҮС” болгох ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 100%
 
 
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
мэргэжилтэн                                       М.Солонго 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.04.13                                                                                                                                  Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 3: Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.
 /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Сонгинохайрхан дүүргийн Драгон төвд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж бүтэцийн өөрчлөлтийн саналыг 2016 оны 03/276 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.       100
Үүрэг даалгавар 4: Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах.
 /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Тус дүүргийн Драгон төвд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” нээгдэхээр засварын ажил үргэлжилж байна.       70
Үүрэг даалгавар 5: Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх.
/Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/
  Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон дүүргийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан сургууль, цэцэрлэгийн байршлуудаар үзлэг, шалгалт хийхээр  бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.       50
Үүрэг даалгавар 8: “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
/Нийт байгууллагуудад/
  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүлийн “Улаанбаатар Марафон”-д нэгдэцгээе” уриан дор “Улаанбаатар Марафон-2016” цомыг 2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал нийт 16 байгууллагаар аялуулахаар төлөвлөн хуваарийг гарган  ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар Сонгинохайрхан дүүргийн "Мандах бүртгэл" дээд сургуулиас эхлэн нийт 3 байгууллагаар амжилттай аялж байна.
Нийт төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж,  их, дээд, коллеж, дунд сургуулиудыг марафоны онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхийг уриалан ажиллаж байна
      50
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.04.04-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.04.13                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах Мишээл Экспо төвд байгуулагдах Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбарт дүүргийн ЗДТГ – 1 мэргэжилтэн, Засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтэс -4 байцаагч, Нийгмийн даатгалын хэлтэс – 4 байцаагч, Улсын бүртгэл, статистикын хэлтэс – 2 байцаагч, Хөдөлмөрийн хэлтэс – 2 мэргэжилтэн, Нийгмийн халамж, үйлчигээний хэлтэс – 2 ажилтан, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс – 1 байцаагч нийт 17 мэргэжилтэн, улсын байцаагчид ажиллахаар томилогдоод байна.
Эдгээр ажилтнууд салбарын чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдан ажиллаж байна.
    100
       2.        Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ: Нийслэлийн үйлчилгээний салбар төвд үзүүлэх үйлчилгээний саналын талаар тайлбарыгНийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газарт  2016.04.05 өдрийн 01/496 тоот албан бичгээр хүргүүлж, ажиллах ажилтныг НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст уулзуулж зааварчилгаа аван ажиллаж байна.
Нийгмийн даатгалын хэлтэс:  Хэлтсийн даргын дэргэдэх дарга нарын хурлаар хэлэлцүүлж тус төвд Г.Алтанзаяа, О.Уранчимэг, Д.Наранчимэг, Т.Мөнх-Эрдэнэ нарыг томилох тушаалыг гаргалаа. Байцаагч нарын гүйцэтгэх үүрэгтэй холбогдуулж “Ажлын байрны тодорхойлолт”-ыг шинэчлэн гаргаж танилцуулах үүргийг Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Хуланд өгч ажиллаж байна.
Хөдөлмөрийн хэлтэс: тус төвд ажиллах 2 ажилтны мэдээллийг Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар хүргүүлсэн болно.
Татварын хэлтэс:  "Тєрийн їйлчилгээний нэгдсэн тєв"-д татварын їйлчилгээ їзїїлэх албан хаагчдын судалгааг гаргасан ба тус хэлтсээс ажиллах 4 татварын улсын байцаагчдын нэрсийг 2016 оны 04 сарын 01-нд Нийслэлийн татварын газарт хїргїїлсэн. Тус тєвд ажиллах байцаагч нарт Нийслэлийн татварын газараас сургалт зохион байгуулж, бїрэн хамрагдсан болно.
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс: Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулах талаар мэдээлэл бэлтгэн, тус хэлтсээс Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Л.Нямхүүг томилон ажиллуулахаар боллоо.
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс: Дүнжингарав худалдааны төвд байрлан ажиллаж байгаа “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн” төвд ажиллаж байгаа 2 мэргэжилтэнг Мишээл Экспо төвд ажиллаж эхлэх “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн” төвд шилжүүлэн ажиллуулах санал Нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газарт хүргүүлж асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. Мишээл Экспод   “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн” төвийн үйл ажиллагаа эхлэх үед шилжилт хөдөлгөөнийг хийхээр бэлтгэл ажлыг хангасан
Улсын бүртгэл, статистикийн хэлтэс: Мишээл төвийн НҮНт-ийн салбарт бүртгэлийн болон эд хэрэнгийн эрхийн бүртгэлийн нийт 2 улсын бүртгэгч ажиллуулахаар Нийслэлийн улсын бүртгэл, статистикын газрын хуралд танилцуулж тогтсон байна. Мөн Мишээл дэх нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэнд үзүүлэх мэдээллийг хорооны улсын бүртгэгч нараар дамжуулан хүргүүлж байна
ЗДТГ, ЗХХ, холбогдох хэлтэс албад   100
       3.        Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах Мишээл дэх Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажилтнаа илгээх, хэлтсүүд  їзїїлэх їйлчилгээ, їйл ажиллагааны танилцуулга, мэдээлэл, сурталчилах ажлуудыг тусгайлсан болон салбарын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар бэлтгэн зохион байгуулж байгаа болно     100
       4.        Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх Хан-уул дүүрэгт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлаар 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон он дамжин хэрэгжих, мөн тусгай захиалгат ажлууд  нийт 17 ажил төлөвлөгдсөн байгаа бөгөөд үүнээс одоогоор АСЕМ-ын чуулга уулзалттай холбогдуулан Нийслэлийн Авто замын газрын захиалгат “Их Монгол улсын гудамж, Гандийн гудамж  Их тэнгэрийн амтай холбох”  2,1 км зам, “Оргил Рашаан сувилалаас Удирдлагын академийн хойгуур Жапан таунтай холбох 0,8 км зам, нийт  3 авто замын шинэчлэлт өргөтгөлийн ажил хийгдэж эхлээд байна.
Мөн Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо ХААН банкны уулзвараас Яармагийн  гэр хорооллын арын замтай холбох 0,5 км, Хан-Уул дүүргийн 7, 8 дугаар хороо 60 дугаар сургуулийн баруун уулзвараас хойш яармаг гэр хорооллын арын замтай холбох 1,2 км шинээр тавигдах авто замын 2 ажил эхлэхэд бэлэн болоод байгаа бөгөөд суурин болон хээрийн судалгаа хийгдэж газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэх хуудас хүргүүлж газар чөлөөлөлтийн ажлуудыг зохион байгуулж эхлээд байна.
Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газрын трасс бүрэн чөлөөлсөн байгаа болно.
 
    50
       5.        “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн цомыг аялуулах аян: 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ныг хүртэл дүүргийн харьяа байгууллагууд , аж ахуйн нэгж, ЕБС, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, их дээд сургууль, коллежуудаар  аялах ажлыг зохион байгуулна. Одоогийн байдлаар: 04.06-09-нд Эрүүл мэндийн төв,   04.09-11-нд Дүүргийн Цагдаагийн 1-р хэлтэс, 04.11-13нд Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн анхан шатны шүүх зэрэг 3 байгууллагаар аялан нийт 30 хүнийг марафоны бүртгэлд хамруулаад байна.  Энэхүү аяны хүрээнд ХУД-ийн ЗДТГ, БТСХ хамтран Засаг даргын нэрэмжит спортын 5 төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулж 20 байгууллагын 500 гаран ажилтан албан хаагчдыг хамруулан “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийг сурталчилан идэвхитэй оролцохыг уриалан МҮОНТ, ТВ-5, Arslan.mn зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан ажиллаж байна.      50
Биелэлтийн үнэлгээ 80%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016.04.04 -НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
               Багануур дүүрэг                                                                                                                                                       2016.04.13
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/ 2,4,5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт тавигдаж байгаа 6.4 км авто замын трасст орсон 42 нэгж талбараас замын зургийг зарим хэсэгт өөрчилснөөр нэгж талбар багассан.Зургийн өөрчлөлт батлагдаж ирээгүй байна.
Уг замын трасст орсон 12 газар эзэмшигч,  өмчлөгчтэй Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу 0.05 га газар олгох гэрээ байгуулж,  2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Дээрх 12 иргэнд газар эзэмшүүлэх захирамжийн төсөл бэлдээд байна.  
замын трасст орсон 42 нэгж талбараас замын зургийг зарим хэсэгт өөрчилснөөр нэгж талбар багассан     80 %
2 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон”олон улсын гүйлтийн тэмцээний  цомыг Дүүргийн ЗДТГ, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Захирагчийн ажлын алба хүлээн авч   биеийн тамир спортын арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.     . 60 %
                                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                               НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хариуцах хэлтэс
2 Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. / 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах 24 албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд мөрдөх журам, зааварчилгааг танилцуулж, сургалт зохион байгуулав. 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-нд Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Иргэд хүлээн авах төвөөс зохион байгуулсан сургалтад дээрх 24 албан хаагчид хамрагдав.
3 /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд ажиллах албан хаагчдын нэрсийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 01/885 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэд хүлээн авах төвд хүргүүлэв.
4 /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, сурталчилах ажлуудыг зохион байгуулах. www.mpa.ub.gov.mn цахим хуудсаар Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /Драгон төв, Дүнжингарав төв, Мишээл төв/-ийн үйл ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээний талаар мэдээллийг оруулав.
8 /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах удирдамжийг хүлээн авч тус газрын спорт хамтлагт хүлээлгэн өгөв. Удирдамжийн дагуу ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАРЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-04-13
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Тав. Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/
5.
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд:
  •  Улаанбаатар хотын Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн 14, 18 дугаар хороодын нутагт хэрэгжих Сэлбэ дэд төвийг төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламжтай холбох ариутгах татуургын шугам тавих, авто замтай болгох ажлуудын хүрээнд нийт 28 нэгж талбар өртсөнөөс одоогоор 19 иргэнтэй нөхөн олговрын үнэлгээний асуудлыг зөвшилцөн материалыг холбогдох газруудад хүргүүлээд байна.   
       Дүүргийн 18 дугаар хорооны нутагт уг төслийн ажилтай холбогдуулан авто зам тавихаар төлөвлөж байгаа ба трасст өртсөн 16 нэгж талбарын газар өмчлөгч иргэдэд 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр судалгаа гарган мэдэгдэл хүргүүлсэн.  
  • Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүдийн нутаг дахь Сэлбэ голын дагуух 17 км дугуйн замын трасст өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгааг гаргаснаар нийт 43 нэгж талбарын 185881 м2 газраас 5104 м2 газар өртсөн. Үүнээс 28 нэгж талбар нь газар эзэмших гэрчилгээтэй, 5 нэгж талбар зөвшөөрөлгүй хашаа сунгасан, 10 нэгж талбар нь огт зөвшөөрөлгүй байгаа болно. Трасст өртсөн 4 үл хөдлөх хөрөнгө байгаа болно.     
  •  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 19 дүгээр хорооны нутагт баригдах бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газарт нийт 8 нэгж талбарын 5154 м2 талбай өртсөнөөс 4189 м2 талбай бүхий газрыг чөлөөлөх шаардлагатай байгаа ба үүнд эзэмших эрхтэй 6, өмчилсэн 2 нэгж талбар багтсан байна. Эдгээр нэгж талбаруудын газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлүүлэх асуудлаар дүүргийн Өмч газрын харилцааны албанаас Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст албан тоотоор хандан тавьсан.  
  •   Дүүргийн 17, 18 дугаар хорооны нутаг Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртэлх 3,3 км авто замын трасст 46 нэгж талбар өртсөнөөс 39 нь өмчлөх 7 нь эзэмших эрхтэй байгаа болно. Үүнээс 14 нэгж талбар зөвшөөрөлгүй хашаа сунгасан. Уг замын трассын газар чөлөөлөлтийн ажлыг 2015.07.30-ны өдрөөс 2015.09.09-ны хугацаанд гүйцэтгэн 60 хувийн хэрэгжилттэй ажилласан ба он дамжин хэрэгжиж байгаа болно.
  • Дүүргийн 16, 18 дугаар хорооны нутагт 2014-2016 онуудыг дамжин хэрэгжиж буй 110/35/10 кв-ын “7 дугаар хороолол” дэд станцаас 110/35/10 кв-ын “Радио телевиз” дэд станц хүртэлх 110 кв-ын ЦДАШ-ын трасс чөлөөлөх ажлын хүрээнд 47 иргэний нөхөн олговрын үнэлгээг хийн 11 иргэнтэй үнийн саналаар зөвшилцсөнөөр Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/04 тоот захирамжийг гарган иргэдтэй гэрээ байгуулан одоогоор санхүүжилт хүлээгдэж байна.   
  • Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн 13 дугаар хорооны нутаг дахь Хайлаастын цэвэр, бохир усны шугамын трасст өртсөн 2 иргэний 6,2 сая төгрөгийн нөхөн олговор, 12 дугаар хорооны нутаг, 39 дүгээр сургуулийн зүүн уулзвараас Хүчит Шонхор захын эцсийн буудал хүртэлх газрын трасст өртсөн 1 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн 3,9 сая төгрөгийн нөхөн олговрыг Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/199 тоот захирамжаар шийдвэрлүүлэн гэрээ байгуулж одоогоор санхүүжилт хүлээгдэж байгаа болно.   
  • Өмнөх онуудад нөхөн олговор авч газраа чөлөөлсөн 5 иргэний үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгож 9 иргэний өмчилсэн газрын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахаар дүүргийн Улсын Бүртгэл, Статистикийн хэлтэст хандаад байна.
 
=
 
=
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийн ажлыг зохион байгуулах.
 
Үүрэг даалгавар-Долоо. Нийслэлд халдварт өвчний өвчлөл ихэс байгаатай холбогдуулж эрүүл мэнд чиглэлээр үр дүнд хүрэхүйц асуудлыг боловсруулж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/
7.
Хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах зорилгоор дүүргийн Эрүүл Мэндийн төв, Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвийн 70 эмч, хүүхдийн байгууллагын 35 эмч, ажиллагсдын хүчээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ажилтнууд, иргэдэд “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсанаар давхардсан тоогоор нийт 8571 хүнийг хамруулан мэдээлэл хүргэсэн.
Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Нийслэлийн Технологийн алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн ажилтнууд болон Шинэ зуун, Соёл Урлагийн их сургууль, Соёлын коллежийн оюутнууд, ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн /50, 57, 49, 23, 72, 117/ сурагчид болон өвчний ойрын хавьтал авч болзошгүй хүмүүст улаан бурхан өвчний дархлаажуулалтын нийт 2000 тун вакциныг хийсэн.
Цэцэрлэ
гийн хүүхдийн өвчлөл  буурсан.
=
Улаан бурхан өвчний дархлаажуу
лалтыг үргэлжлүүлэн хийх, мэдээлэл сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх.
 
Үүрэг даалгавар-Найм. “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/
8.
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/161 тоот захирамжаар жил бүрийн 06 дугаар сарын эхний долоо хоногийн бямба гаригийг бүх нийтээр биеийн тамир, спортыг дэмжих,  автомашингүй өдөр болгон зарласны дагуу “Улаанбаатар Марафон” Олон Улсын гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/181 тоот захирамжийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг  дүүргийн төрийн байгууллагууд болон хороодод 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны хооронд аялуулахаар хуваарийг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн  асуудал хариуцсан Орлогчоор батлуулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас аялуулж эхлээд байна.
=
=
‘’Улаанбаатар-Марафон” Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах.
 
                 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                               Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                               А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
АХЛАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                              П.АМАРТҮВШИН


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          З.НАРАНТУЯА
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ


                                                                                                                        НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР

Д/д Өгөгдсөн үүрэг даалгвар Биелэлт
 
 
1
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр  Мишээл, Драгон төвүүдэд  2016 оны 04 дүгээр сарын 15- нд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах.  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр  Мишээл, Драгон төвүүд  байгууллагдаж байгаатай холбогдуулан  тус газарт шинээр орж ажиллах  албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах болно. 
 
 
 
 
 
 
2
Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх. Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Соёл урлагийн газрын бүтэц орон тооны саналыг 2016 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 01/43 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид хүргүүлсэн.
 
 
3
Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах.  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-тэй хамтран үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр танилцуулга, мэдээлэлээ байршуулан ажиллаж байна
 
 
 
 
4
“Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний  цом одоогоор манай байгууллага дээр ирээгүй байна. Ирсэн даруйд уг арга хэмжээнд идэвхитэй оролцох болно.

2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
       2016 оны 04 дугаар сарын 14 -ны өдөр                                                                                                            Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах албан хаагчдад хуваарь гарган газрын инженер техникийн ажилчид дотоод сургалтыг тогтмол явуулж байна.
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан сургалтанд үйлчилгээний ажилтнуудыг тогтмол бүрэн хамруулсан.
      100
3 Газрын бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа НЗД-н Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа-д 2016.02.16-ны өдрийн 5/253 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.       100
4 Харилцагчийн үйлчилгээний албаны үйл ажиллагааны журам, Харилцагчийн албаны үйлчилгээний стандарт, Баримт материал хүлээн авах, зөөвөрлөх, хүлээлгэн өгөх журмыг газрын даргын 2016.03.30-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар  батлан нийт ажилчдад танилцуулсан.
Компьютер техник хэрэгсэл бэлтгэж, ажлын хувцасаар жигдрүүлсэн.
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах хуваарийг НЗДТГ-н НЗУХ-т 5/686 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
      100
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд аялуулах нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом манай газарт ирээгүй байна.        
100
 
 
Хянасан:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН дарга                                                                   Д.ЦЭРЭНЛХАМ
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                     Д.ЭНХЖАРГАЛ
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Ус сувгийн удирдах газар                                                                                                                                             2016.04.12                                
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100
1 2 3 4 5 6
1 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11/71 тоот албан бичгээр тус төвүүдэд ажиллуулах 4 ажилтны овог нэр, дэлгэрэнгүй мэдээллийг  НЗТГазарт хүргүүлсэн. - - -
2 - - -
3 Драгон, Мишээл төвүүдийн НҮНТөвийн үйл ажиллагаа эхлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хийж байна. -- - -
4 -Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар  УСУГ-ын ДЭҮ-ийн станцын  45км 10кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил
- Нийслэлийн “Их тойрог” шугамын  Багц-1: 220кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14-р хорооллын дэд станц хүртэлхи 110 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил
 
 
-ГХДТ-ийн Сэлбэ дэд төвийн 7 буудал бохир усны шугам /ф400-600 мм, 2.3 км/ хийх
-ГХДТ-ийн Баянхошуу дэд төвийн Баянхошуу бохир усны шугам /ф300-450мм, 6.3 км/ угсрах.
- УИД-ээс ТЭДИ төв хүртэл дулааны болон цэвэр усны ф-300мм шугам солих.
- 10-р хорооллын замын урдаас Цамбагарав хүртэл 11-ийн г,д магистраль шугамтай хамт цэвэр усны ф-600мм шугамаар солино.
- БХИС-ийн баруун талд ф-300мм шугамыг 200метр солино, авто камын 1-р эгнээнд
 
- Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хороололын гадна цэвэр усны ф-200мм шугам
 
-СБД бохир усны 9-р коллектороос 25-р коллектор хүртэлх 9б коллектор /ф600 мм, 1.7 км/
 
-Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, шинээр 250000 м3/хон бүхий цэвэрлэх байгууламж барих ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, концессоор бариулах
 
-Төв цэвэрлэх байгууламжид улсын төсвийн 8,1 тэрбум төгрөгөөр хийгдэх ажил
“Эрчим электрик” ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарсан.   Ажлын явц 20%-тай графикын дагуу  хэсэгчлэн хүчдэлээс чөлөөлөх аргаар хийгдэж байна.
 
Гүйцэтгэгч “Аркади” ХХК-наас ирүүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу 110кВ-ын  ЦДАШ-ын трассын дагуу огтлолцож буй шугамыг хүчдэлээс түр чөлөөлөн хамтран ажиллаж байна.
 
     -Ажлын зураг хийгдсэн. Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер зарлагдсан байгаа. 10%
    - Ажлын зураг хийгдсэн. Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер зарлагдсан байгаа. 10%
 
 
-       Ажлын зураг зөвшилцөж байгаа.
 
 
 
-       Ажлын зураг нь хянагдаж байгаа.
 
 
-       Одоо ашиглаж байгаа шугам бөгөөд, удаа дараа зам доор хагарч зам доор ус гардаг тул УСУГ-ын хөрөнгөөр шинэчилнэ.
 
-       Ажлын зураг нь батлагдсан
 
 
-       Ажлын зураг нь батлагдсан
 
 
 
-       БНФУ-ын Артеллиа вилл энд транспорт компани ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулсан. 100%
-       Концессоор 250000 м3/хон шинэ цэвэрлэх байгууламж барих тендер зарлагдсан байгаа 10%
 
11 төрлийн ажлын хэмжээ, техникийн тодорхойлолт, төсвийг хийж Нийслэлд өгсөн ажиллаж байна 20%
- - -
5 “Улаанбаатар марафон” нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар тус газарт ирээгүй байна. Улаанбаатар марафон Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  доорхи ажлуудыг төлөвлөж байна.
1.    Спорт хамтлагын  тушаал гаргах
2.     Улаанбаатар Марафон олон улсын гүйлтын заавар журмыг байгууллагын хэмжээнд танилцуулах
3.    Улаанбаатар Марафонд байгууллагын зүгээс ажилчин, албан хаагчдыг идэвхитэй хамрагдуулж, бүртгэлжүүлэх
4.    ОСНААУГ-ын баг тамирчидтай нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгуулах
5.    Явган аялал зохион байгуулах
6.    Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ
7.    Сайн үйлсийн аян зохион байгуулах
8.    Тамхигүй 7 хоногийн аян
9.    Спортын мастертай уулзах семинар
10.  Цом хүлээлгэж өгөх арга хэмжээ
 
- ‘’Улаанбаатар-Марафон” Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах. -
 
 
2016 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
 ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016 оны 04 дугаар сарын 04.                                                                                                           Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
 
Хариуцах хэлтэс, х/чиглэл Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1. 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах сургалтанд холбогдох албан хаагчдыг хамруулах. 
ТЗУГ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2016.04.01-ний өдрийн 02-03/956 тоот албан бичгээр Мишээл болон Драгон төвүүдэд байрлах “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллах албан хаагчдын нэрсийг хүргүүлсэн. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Иргэний эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Урантуяатай 99174971 дугаараар холбогдож сургалтын мэдээ мэдээллийн талаар асуухад сургалт болох өдрийг утсаар холбогдож мэдэгдэхээр болсон. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2016.04.01-ний өдрийн 02-03/956 тоот албан бичгээр Мишээл болон Драгон төвүүдэд байрлах “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллах албан хаагчдын нэрсийг хүргүүлсэн.   Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Иргэний эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Урантуяатай 99174971 дугаарын утсаар холбогдож сургалтад албан хаагчдыг хамруулахаар төлөвлөөд байна.
Үүрэг даалгавар 2:
 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.
 
ТЗУГ Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар нь НМХГ-н бүтэц, орон тоог баталдаг.
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд ажиллах албан хаагчдын хуваарийг үйлчилгээг тасралтгүй, хэвийн, шуурхай явуулах нөхцлийг хангахуйц байдлаар зохицуулан, дотоод зохион байгуулалтын хүрээнд гаргаж ажиллаж байна.
 
Энэ тухай НЗДТГ-т 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02-01/469 дугаар албан бичгээр мэдэгдсэн. бүтцийн өөрчлөлтийн санал явуулах боломжгүй байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар нь НМХГ-ийн бүтэц, орон тоог баталдаг.
 
Үүрэг даалгавар 3:
 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, сурталчилах ажлуудыг зохион байгуулах. 
 
ТЗУГ Дүнжингарав Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах ажлын байрыг тохижуулж, техник хэрэгслээр бүрэн хангасан. Байгууллагын үйл ажиллагаа, хяналтын чиглэлүүдийн талаар тараах материал, танилцуулга, зөвлөмжөөр хангасан.
Мишээл, Драгон төвүүд дэх Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байрлуулах танилцуулга, мэдээлэл, тараах материалыг бэлтгэж бэлэн болгосон.
Мишээл, Драгон төвүүд дэх Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд баршуулах танилцуулга, мэдээлэл, тараах материалыг бэлтгэж бэлэн болгосон.   Мишээл, Драгон төвүүд дэх Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажлын байрыг тохижуулж, техник хэрэгслээр бүрэн хангана.
  Үүрэг даалгавар 4.
Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох
 
ГХОНХХ “Улаанбаатар Марафон”-д нэгдэцгээе уриан дор Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны  хүрээнд “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” НЗД-ын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжын хүрээнд хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас зохион байгуулсан “Цөмийн энергийн салбарын сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах” тэмцээнд байгууллагын эрэгтэй, эмэгтэй шигшээ баг гарган оролцсон.   НЗД-ын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжийн хүрээнд хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна.
Үүрэг даалгавар 5:
Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх.  
 
ДБХХ Барилгын техникийн хяналтаар
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд Нийслэлийн 8 дүүрэгт он дамжин хэрэгжих нийт 80 сургууль, цэцэрлэг, спорт заал болон өргөтгөл, шинэчлэлт, барилга угсралтын ажлаас 16 барилга угсралтын ажил эхлэхээр тендер шалгаруулах шатандаа байна.
Авто замын хяналтаар
АСЕМ-2016 уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 6 төсөл арга хэмжээ, /6.5 км авто зам, 17,5 км авто замын гэрэлтүүлэгийн ажил/ БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 4  төсөл, арга хэмжээ,
НИТХ-ын 32/31 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 2016 онд Нийслэлийн өмчийн Концессын зүйлийн жагсаалтаар шинээр хэрэгжүүлэх 38 төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөн байна.
  Барилга, Авто замын барилга угсралтын ажил эхлээгүй байна.  
Үүрэг даалгавар 6: Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  
 
ДБХХ Авто замын хяналтаар
Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 6 төсөл арга хэмжээ 6,64 км авто замын ажил.
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 1 төсөл, арга хэмжээ 1,2 км авто зам.
Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр 4 төсөл, арга хэмжээ 20,95 км авто замын ажил.
Нийслэлийн өмчийн Концессын зүйлийн жагсаалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ он дамжин хэрэгжих 24,8 км авто зам, шинээр 769,7 у/м, 22,5 км авто зам гүүрийн ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн
   
Авто замын барилга угсралтын ажил эхлээгүй байна.
 
Үүрэг даалгавар 7: АСЕМ-ын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын графикийг иргэд олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ажлуудыг хийх
ДБХХ Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг Нийслэл хотод 2016 оны 07 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Ази Европын дээд түвшины 11 дүгээр хурлын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ, авто замын өргөтгөл шинэчлэлт, хот тохижилт, ногоон байгууламж, үйлчилгээний байгууллагуудын хаяг рекламны байгуулжийн ашиглалтын байдалд
“Энхтайваны өргөн чөлөө”, “Олимпийн гудамж”, “Гэндэнгийн гудамж”, “Жамьян гүний гудамж”, “Чингисийн өргөн чөлөө”, “Наадамчдын зам”, “Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө”, “Их Монголын гудамж”, “Зайсангийн гудамж”, “Дүнжингаравын зам”, “Их сургуулийн гудамж”, “Сүхбаатарын гудамж”, “Их тойруугийн гудамж”-нд хийгдэх ажлын тоо хэмжээг гаргаж хэсгийн ахлагч нарт хүргүүлсэн. АСЕМ-ийн ажлын хэсгийн хуралдаанд тус гудамж замд хийгдэх ажлын саналыг хүргүүлж зураг төсөл боловсруулахад санал өгч ажиллалаа.
-Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 16 зочид буудлуудад Эрчим хүчний хяналт, Газрын тос, хийн хяналт, Барилгын техникийн хяналт, Өргөх машин механизмын хяналт, Мэдээлэл харилцаа холбооны хяналтын чиглэлүүдээр хамтарсан хяналт шалгалт хийсэн.
Их сургуулийн гудамжны барилга байгууламж, гадна хаяг рекламанд тавигдах шаардлагын дагуу 2016 оны 03 дугаар сарын 31 өдрийн 02-07-383/221 дугаартай Улсын байцаагчийн зөвлөмжийг 23 аж ахуйн нэгж, байгуулагад хугацаатай хүргүүлэн ажиллалаа. Энхтайваны өргөн чөлөөний төлөв байдалд үзлэг шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын ахлах байцаагчийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 02-07-107/231 дугаартай зөвлөмжийг гаргаж 28 томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаа.Их тойруугийн гудамжны барилга байгууламж, гадна хаяг рекламанд тавигдах шаардлагын дагуу 2016 оны 04 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 02-07-106/238 дугаартай Улсын байцаагчийн зөвлөмжийг 10 аж ахуйн нэгж, байгуулагад хүргүүлсэн.Наадмчдын замын барилга байгууламжийн гадна хашаа хайс, хашлага тавигдах шаардлагын дагуу 2016 оны 04 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 02-07-108/243 дугаартай зөвлөмжийг 10 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллонт тоног төхөөрөмжийн ашиглалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар Баянгол, Контенинтал зочид буудлуудад тус бүр 3 заалт, нийт 6 заалт бүхий улсын ахлах байцаагчийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 02-07-104/206, 20-07-107/210, дугаартай албан шаардлага, зочид буудлуудыг хийгээр хангагч аж ахуйн нэгжүүдэд шингэрүүлсэн хийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулахаар 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны 02-01/770 тоот албан бичиг, бусад зочид буудлуудад улсын байцаагчдын хамтарсан зөвлөмж хүргүүлж ажиллалаа.   Цаашид тус гудамжнуудад хийгдэх тохижилтын ажилд цаг тухай бүрд нь хяналт тавьж арга хэмжээг авч ажиллана
Үүрэг даалгавар 8: Нийслэлд халдварт өвчний өвчлөл ихэсч байгаатай холбогдуулж эрүүл мэнд чиглэлээр үр дүнд хүрэхүйц асуудлыг боловсруулж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг  Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт хүргүүлэх
 
ЭМБСХХ Улаанбурхан өвчний дархлаа тогтоцын байдалд тандалт судалгаа хийх үүрэг даалгаварыг ХӨСҮТ-д 2016 оны 03 сарын 16-ны өдрийн  02-03-081/111 улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүүлсэн.
 
НЭМГ-т 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 02-06/1060 тоот албан тоотоор хүн амын дунд зонхилон тохиолдож байгаа болон дулааны улиралтай холбоотой ихсэх халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн. Албан шаардлагын хариу ирүүлэх хугацаа болоогүй
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танадалт судалгааны дүнг үндэслэж цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын саналыг дахин хүргүүлэх
                               
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР

2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
  №
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах.           Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн “Дүнжингарав”,  “Мишээл”, “Драгон” салбарт ажиллах албан хаагчдын асуудлаар Хөдөлмөрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргатай зөвшилцсөнөөр “Дүнжингарав” салбарт Баянзүрх, “Мишээл” салбарт Хан-Уул, “Драгон” салбарт Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсүүдийн албан хаагчдыг ажиллуулан Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахаар  шийдвэрлэн холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Дүнжингарав салбарт Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Нарангарав, Т.Даваахүү нар 2016-04-11-нээс эхлэн ажиллаж байна.
          2016-04-13-ны өдөр Дүнжингарав төв дээр Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын Хүний нөөц, бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Мишээл, Драгон салбарт ажиллах  4 албан  хаагчдыг сургалтад хамруулсан. Газар, хэлтсийн нийт албан хаагчдын дунд энэ чиглэлээр холбогдох мэдээллийг хийж ажиллалаа.
2 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.           Хөдөлмөрийн газрын бүтцэд орох өөрчлөлтийн саналыг боловсруулан урьдчилсан байдлаар салбар хариуцсан орлогч Ц.Буяндалайд танилцуулсан бөгөөд 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 97 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлж ажиллалаа.
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээллээ байршуулах, сурталчилах ажлуудыг зохион байгуулах.            “Мишээл”, “Драгон” салбаруудад хөдөлмөрийн салбарын бодлого үйл ажиллагааг  олон нийтэд сурталчилахад зориулан бэлтгэсэн танилцуулга, ном гарын авлага нийт 5 төрлийн материалыг төвлөрүүлэхээр бэлтгэж байна.
4 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд аялах нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангасан ба  цом одоогоор Хөдөлмөрийн газарт ирээгүй байна.
5 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  Тус газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Гүнчинхүү зөвлөгөөнд оролцсон бөгөөд хамт олны хуралд зөвлөгөөнд оролцсон тухай танилцуулга мэдээлэл хийж ажиллалаа.
 
 
 
                                                                ХЯНАСАН ХЭА-НЫ ДАРГА                                           Д.ОЮУНГЭРЭЛ
                                                                БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                     Н.ОДОНТУЯА


  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧ
 Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ    0-100
1 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр манай байгууллагаас согтууруулах ундааны болон тамхины үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл сунгахад дүгнэлт гаргах үйлчилгээг үзүүлж байгаа дэлгэрэнгүй тайлбарыг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн. Эдгээр ажлууд  нь өдөр тутам биш цаг үеийн шинжтэй учир дээрх үйлчилгээг төвийн ажилтанаар дамжуулан Аж ахуй нэгжүүдэд хүргэдэг.      
 
 
 
 
 
 
100
 
 
   
Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Шаардлагатай бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон үйлчилгээний тайлбарыг “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д хүргүүлсэн болно.       100
               
 
 
ХЯНАСАН:
 
                        ГАЗРЫН
           ДАРГА                                                               Г.ПҮРЭВСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
         МЭРГЭЖИЛТЭН                                                  Ц.БУЯНЖАРГАЛ
 
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
/№04/
  2016 оны 04 дүгээр сарын 14                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах 1./ 4 сарын 14-ний өдөр байгууллагын нийт ажилтнуудад Дүнжингарав төвд байрлах “төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн дарга Мөнх-Оргил үйл ажиллагаагаа танилцуулсан. Мөн шинээр нээгдэж байгаа төвүүдэд ажиллах ажилтнуудад төрийн албаны стандарт, лавлагаа үйлчилгээнд цаасан болон цахим баримт ашиглалт, онлайн програм ашиглалтын талаар 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан.
2./ Дүнжингарав “Нийслэлин үйлчилгээний нэгдсэн төв”-с 4 сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтад шинээр ажиллах 2 ажилтан оролцсон.
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд ажиллах ажилтнуудад холбогдох мэдээлэл олгогдсон. - Үйлчлүүлэгч, иргэд, байгууллагуудад нэг цэгээс мэдээлэл бүрэн олгохын тулд ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, дадлагажуулах чиглэлээр тухай бүрт холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана. 100%
2. Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх Нэгдсэн төвүүдэд ажиллах албан хаагчдын мэдээлэл болон бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа боловсруулж, Газрын даргын 4 сарын 14-ний өдрийн А/23 дугаар тушаалаар Лавлагааны хэлтсийн бүтцийг өөрчилж, шинээр байгуулагдах төвүүдэд ажиллах лавлагааны ажилтнуудыг томилсон. НЗДТГ-д 2016.03.31 нд №4/101 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. - Нэгдсэн төвүүдэд НЗДТГ-д хүргүүлсэн саналын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх, түүнд нэгдсэн хяналт, удирдлага тавьж ажиллана. 100%
3. Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах Үйлчилгээний танилцуулга, мэдээллийг шинэчлэн боловсруулж, байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбаруудад байршуулах, үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгч ажилласан.  http://archive.ulaanbaatar.mn - НҮНТ-ээр дамжуулан нийслэлийн Архивын газар /Мэдээллийн удирдлагын төв/-аас удирдлага, зохион байгуулалтыг хангаж, холбогдох дүрэм, журмын дагуу архивын лавлагаа үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүртээмжтэйгээр үзүүлнэ. 100%
4. “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Гүйлтийн тэмцээнийг угтаж байгууллагын албан хаагчид 23-р сургуулийн спорт зааланд сагсан бөмбөг, гар бөмбөг тоглосон. Албан хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх нөхцөл боломжоор хангасан. - “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд албан хаагчдаа бүрэн хамруулах болон шилжин явах цомын хүрээнд тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдсан. 100%
Нийт дүн 100%
 
 
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                                               Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                          О.НАРАНБАЯР
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 

Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага Биелэлт
1 Хууль, эрх зүйн үйлчилгээ сайжруулах, дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны албуудад хууль эрх зүйн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө зөвлөмж хүргүүлж ажиллах. /НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар/ 14   -
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Мишээл, Драгон төвүүд дэх “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр тус байгууллагаас чиг үүргийн дагуу үзүүлэх төрийн үйлчилгээ байхгүй болно.
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Тус байгууллага чиг үүргийн дагуу Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр үзүүлэх төрийн үйлчилгээ байхгүй тул бүтцийн өөрчлөлтийн саналгүй болно.
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Мишээл, Драгон төвүүд дэх “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр тус байгууллагаас чиг үүргийн дагуу төрийн үйлчилгээ үзүүлдэггүй тул мэдээлэх, сурталчлах ажил үгүй болно.
5 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч -
6 Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/. 14 -
7 Нийслэлд халдварт өвчний өвчлөл ихэс байгаатай холбогдуулж эрүүл мэнд чиглэлээр үр дүнд хүрхүйц асуудлыг боловсруулж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч -
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагын албан хаагчдыг зохион байгуулж идэвхтэй оролцох болно.
9 АСЕМ-ын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын графикийг иргэд олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ажлуудыг хийх. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ 14 -
10 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр 2015 оны хөрөнгө оруулалтаар Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэлийн гүйцэтгэсэн 3 авто замын хөрөнгийн асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллах. /нийслэлийн Авто замын газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч -
 
  
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                       Я.САРАНСҮХ
           
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ШИНЖЭЭЧ                                     С.БОЛОР-ЭРДЭНЭ2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2015.04.14                                                                                                                          Улаанбаатар хот                                                                                                       
д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулахтай холбогдуулан тус газрын “Биеийн тамир спортын хамтлаг”-аас байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх үүднээс хэлтсүүдийн дунд Волейбол, Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж, “2016 ОНЫ СИСТЕМИЙН АВАРГА  ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН”-ийг 04, 05 дугаар саруудад зохион байгуулахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. -  
  “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. /Нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан зөвлөгөөнд тус газрын дарга болон салбарын 11 дарга,   Захиргаа удирдлагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн, Эрх зүйн мэргэжилтэн, Гэрээний мэргэжилтэн нийт 15 ажилтан хамрагдаж санал бодлоо солилцон идэвхтэй оролцлоо.  Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  үүднээс Улаанбаатар хотыг телекамержуулах хөтөлбөрт нэгдэн 2016 оны 01 дүгээр сард байгууллагын ойр орчмын 150 метр газрыг бүрэн хянах үүднээс 6 телекамерийг суурилуулж хяналт тавин ажиллаж байна. -  
 

                              ДАРГА                                         Ч.БЯМБАЖАВ

   Хянасан: ЗУХ-ийн дарга                                         Л.Намжилмаа

 Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг
 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ

 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР   
                                                                                                                       
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ.  2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
1 Мишээл,  Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгуулагдаж буйтай холбогдуулж тус газраас дээрх салбаруудад  ажиллах албан хаагчдын  нэрсийг гаргаж 2016.04.01-ний өдрийн 3/374 тоот албан бичгийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Мөн тус төвүүдэд ажиллах  албан хаагчдыг  2015.04.13-нд Дүнжингарав төв дэх “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн байранд сургалтад  хамруулсан. Сургалтад НАЗГ-ын 10 албан хаагч хамрагдсан  болно.     --- 100
ХОЁР.   Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
   “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа 2016.01.19-ний өдрийн 3/44, 2016.02.08-ны өдрийн 3/92 тоот албан бичгээр тус, тус хүргүүлсэн. Бүтцийн өөрчлөлтийн дээрх санал өөрчлөгдөөгүй болно.        
ГУРАВ. Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээлэлээ байршуулах, сурталчилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Нийслэлийн  Авто  замын газраас иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалтыг гаргаж 2016.04.12-ны 3/459, иргэд  аж ахуйн нэгжид төлбөртэй үзүүлж болохуйц үйлчилгээний жагсаалтыг гаргаж 2016.04.12-ны 3/459 тоот албан бичгийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Энэ дагуу иргэд, аж ахуйн нэгжид НАЗГ-аас үзүүлэх үйлчилгээний танилцуулга бэлтгэж байна.  
Мишээл,  Драгон төвүүдийн “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д  2016.04.14-ний  өдөр тус,  тус 2 компьютер суурилуулна.
      100
ДӨРӨВ.Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/.
  Ази, Европын дээд түвшний 11 дэх уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 6 төсөл, арга хэмжээ болон 2016 онд хэрэгжүүлэх зам барилгын ажлын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлж ажиллаж байна. Улаанбаатар хотод инженерийн шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэх зорилгоор 2016 оны 4 дүгээр сарын 16-наас 17-ны хооронд авто зам хаах хуваарийг олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл  болон сошиал сүлжээгээр дамжуулан хүргэсэн.        
ТАВ.“Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/
  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагын нийт ажилтанг албан хаагчдаа идэвхтэй  оролцуулахаар анхаарч ажиллаж байна.  Холбогдох зарыг ажилтан албан хаагчдадаа хүргэсэн.        
ЗУРГАА.2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр 2015 оны хөрөнгө оруулалтаар Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэлийн гүйцэтгэсэн 3 авто замын хөрөнгийн асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллах. /нийслэлийн Авто замын газар/
  Уг 3  авто замын хөрөнгийг 2017 оны нийслэлийн төсөвт  тусгуулахаар шийдвэрлэсэн.        
             
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажилагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100%/
1 "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд зохион байгуулах ажлуудад идэвхтэй оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - - Ажилтнуудыг идэвхтэй хамруулах  
2 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2 дугаар ээлжийн 25 га талбайд гол замын ажил хийгдэхтэй холбогдуулан замын трасст орсон хэсэгт байрлах үржүүлгийн талбайг нүүлгэн шилжүүллээ. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн талбайд таригдсан мод бут сөөгний арчилгаа усалгааг тогтмол графикийн дагуу гүйцэтгэн ажиллаж байна. - - Арчилгааны ажлыг графикийн дагуу гүйцэтгэх 100%

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                               Ч.МЯГМАРДУЛАМ

2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР


Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Хууль, эрх зүйн үйлчилгээ сайжруулах, дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны албуудад хууль эрх зүйн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө зөвлөмж хүргүүлж ажиллах. /НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар/ 14           Газрын даргын 2016 оны А1/57 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад баримтлах” 18 заалт бүхий зөвлөмж, чиглэлийг Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны 16 байгууллагууд, 9 дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадуудад  хүргүүлсэн.   
          
          Нийслэлийн Засаг даргын худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын тухай А/139 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2016 онд хөрөнгө оруулалтын ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг шилжүүлэн хэрэгжүүлж байгаа Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны 13 байгууллагууд болон 9 дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадуудын үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах удирдамж, хөтөлбөр, бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлангийн маягт /Маягт 2/, Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай ерөнхий тайлангийн маягт /Маягт 3/-уудын загварыг Газрын даргын 2016 оны А1/76 дугаар тушаалын хавсралтаар тус тус хүргүүлсэн. Сургалтын удирдамжийн дагуу 03 дугаар сарын 01, 03, 04-ний өдрүүдэд Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны байгууллагууд болон дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны албадуудын  үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилогдон ажиллаж байгаа нийт 95 албан хаагчдад:
-       “Тендерийн урилга, тендерийн баримт бичгийг боловсруулах аргачлал, түүний хүрээнд үүсдэг нийтлэг зөрчил, дутагдлаас сэргийлэх тухай болон тендер хүлээн авах нээх ажил, аргачлал” 
-       “Тендерт оролцогчийн ерөнхий, санхүүгийн болон техникийн чадавхи,  туршлагыг  хянан үзэх, магадлах, шаардлагад нийцсэн тендерийг үнэлэх практик аргачлал, зөрчил дутагдал”,
-       “Тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлэх, архивын нэгж болгон хадгалах зааварчилгаа”,
-       “Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах, цахим системд мэдээлэл оруулах арга, аргачлал” сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгуулж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллав.
           Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй худалдан авах ажиллагаанд “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай зөвлөмж”-ийг Газрын даргын 2016 оны А/06 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталж, тус газрын төлөөлөлөөр Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй худалдан авах ажиллагаанд томилогдон ажиллаж буй мэргэжилтнүүдэд танилцуулав. Уг зөвлөмжийн дагуу тус газрын мэргэжилтнүүд худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтад заавар зөвлөмж өгч ажиллаж байна. Мөн тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Худалдан авах ажиллагааны газрын төлөөллөөр ажилласан тайлангийн маягт”-ын дагуу мэргэжилтнүүд тайланг гаргаж, тайлангийн дагуу шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлэж ажиллаж байна.
           Тус газрын Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын  хугацаа дууссан 32 албан хаагч сургалтад хамрагдаж, А3 гэрчилгээний хугацааг сунгуулж, гэрчилгээ эзэмшигч болсон ба 1 албан хаагч Сангийн яамнаас зохион байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны сургагч багшийн Б5 сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авч, мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх, хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй,  мэргэшсэн байх шаардлагыг ханган ажиллаж байна.
           Тендерийн нээлт хийх, тендерийг хянан үзэх, үнэлгээ хийхэд баримтлах дэгийг “Үзүүлэх тоглолт” хэлбэрээр болон бичгээр боловсруулж, бичлэг, гарын авлагыг Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны албадуудад хүргүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/   Мишээл төв дээр  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан газраас худалдан авах ажиллагааны сертификаттай мэргэжишсэн ажилтнуудыг ажиллуулахаар төлөвлөж, эдгээр ажилчдад ”Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйлчилгээний түр журам” болон үйлчилгээний стандартыг танилцуулан, заавар чиглэл өгч, ажиллуулахаар төлөвлөж байна.
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/   Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь батлагдсан бүтэцэд өөрчлөлт оруулахгүйгээр мэргэшсэн ажилтнуудын ажлын ачааллыг нь зохицуулан хуваарь гарган ажиллахаар төлөвлөж байна.
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/   Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга болон худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээлэлийг олон нийтэд суртачлах зорилгоор бэлтгэл ажлыг ханган, гарын авлага, брошур зэргийг хэвлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.
5 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14 “Улаанбаатар марафон – 2016” гүйлтийн тэмцээн 2016 оны 6 дугаар сарын 4-нд зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан идэвхитэй оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ГАЗРЫН ДАРГА                                          С.ГАНБААТАР
 
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                               Ч.АЛТАНБААТАР
 
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ДАТШГХМ                                          Б.ЖАВЗМАА
                                                          2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
                                                            УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
                                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                               ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
                                                                    
                                                                                                             №6
 2016.04.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа                Хүрсэн бодит үр дүн
             /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 Хууль, эрх зүйн үйлчилгээ сайжруулах, дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны албуудад хууль эрх зүйн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө зөвлөмж хүргүүлж ажиллах. /НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар/   - -  
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/   - -  
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ -     -
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ -
 
 
  -  
5 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/ -  2016 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын судалгааг гаргасан бөгөөд дүүргийн 2 дугаар хорооны 2 байршилд автозам тавих трассыг газарт орсон 6 иргэний газрыг чөлөөлөх төсвийг гаргаад байна. Дүүргийн 3 дугаар хороонд цэцэрлэг барих газрын асуудал давхцалгүй тул Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулаад байна. - -  
6 Энэ онд хөрөнгө оруулалтаар шинээр тавьж байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугам сүлжээ, авто замын засвар шинэчлэлийн ажлууд болон хаагдах замуудын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх.  /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын газар, УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, УБ дулааны сүлжээ ТӨХК/. - - -  
7  . Нийслэлд халдварт өвчний өвчлөл ихэс байгаатай холбогдуулж эрүүл мэнд чиглэлээр үр дүнд хүрхүйц асуудлыг боловсруулж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ -      
8 -“Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ -  “Улаанбаатар марафон нэгдэцгээе 2016” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах  аяны хүрээнд дүүргийн Засаг даргын захирамж гарган нийт 29 байгууллагаар аялах хуваарь гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 04 дүгээр сарыэн  13-ны өдрийг хүртэл 3 хоногийн хугацаатайгаар 109-р бага сургуулиар аяллаа.Цом аялах хугацаанд
Эцэг эхчүүдийн дунд цэнгээнт бүжиг
Эцэг эхчүүдийн дунд “Би чадна” тэмцээн
Багш ажиллагсдын дунд “Буухиа” тэмцээн
Сурагчдын дунд  “Багштайгаа хамт” буухиа тэмцээн,
нийтийн их цэвэрлэгээ зэргийг зохион байгуулан  ажиллаж хуваарийн дагуу “Эрдмийн оргил” цогцолбор сургуульруу цомыг шилжүүллээ.Мөн дүүргийн хэмжээний марафоныг 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
     
9 АСЕМ-ын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын графикийг иргэд олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ажлуудыг хийх. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/        
10 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр 2015 оны хөрөнгө оруулалтаар Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэлийн гүйцэтгэсэн 3 авто замын хөрөнгийн асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллах. /нийслэлийн Авто замын газар/        
11 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. /Нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд/ - 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөнд Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Засаг дарга Х.Болдбаатар,  Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга Т.Энхжаргал, дүүргийн  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн А.Анхбаяр, Эрх зүйч Б.Уртнасан, Цагдаагийн хэлтсийн дарга Б.Энхбаяр болон албаны бусад хүмүүс оролцлоо.      
 
 
 
                                                                 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                     ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр                                                                                       Улаанбаатар хот                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллах албан хаагчдыг томилоогүй цаашид Дүнжингарав үйлчилгээний төвд ажиллаж байгаа ажилтнуудаас ажиллуулахаар төлөвлөж байгаа тул сургах бэлтгэх ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Одоогийн байдлаар байраа хүлээж аваагүй байна.  Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн хэрэгцээнд ашиглах үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээллийг бэлтгэн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Зулцэцэгт өгөв.  
100%
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээллээ байршуулах, сурталчилах ажлуудыг зохион байгуулах.  Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн хэрэгцээнд ашиглах үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээллийг бэлтгэн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Зулцэцэгт өгөв.  
100%
 
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  Тус газар нь “Улаанбаатар Марафон-2016” арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж, олон улсын гүйлтийг амжилттай зохион байгуулах, гадаадын оролцогч дэмжигчдийн тоог нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудыг татан оролцуулах, сурталчилгаа мэдээллийг гадаад, дотоодод өргөжүүлэх чиглэлээр хийгдэх ажлуудыг төлөвлөөд байна. Мөн “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжийн дагуу байгууллага, хамт олны хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын төлөвлөгөөг газрын спортын хамтлагтай хамтран боловсруулаад байна.  
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.

ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                   Э.БАТТУЛГА
 
                                     
Огноо: 2016.04.14
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ, ХҮНИЙ
НӨӨЦ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б.ЖАРГАЛАН
 
 
 
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
   2015 оны 04 дүгээр сарын 16
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
4 “Улаанбаатар Марафон-2015” Олон улсын гүйлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул удирдамжинд заагдсан үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд идэвхтэй зохион байгуулах. “Улаанбаатар Марафон 2015 гүйлтэнд нэгдэцгээе” сэдэвт Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг 04-р сарын 06-наас 05-р сарын 25-ны хооронд 50 хоногийн хугацаатайНийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Агентлаг, харъяа газрууд, дүүргүүдэд удирдамжийн дагуу аялуулж байна.
-  Хан-Уул дүүрэгт: нийт 24 байгууллагаас 2 байгууллагаар аялан 38 хүн бүртгэж авсан байна. Үргэлжлүүлэн онцгой байдлын хэлтэст,
-  Баянзүрх дүүрэгт: нийт 98 байгууллагаас эхний байгууллага болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт,
-  Налайх дүүрэгт: нийт 24 байгууллагаас 8 дахь байгууллагаар аялуулж 35 хүн бүртгэж, одоогийн байдлаар 23 дугаар цэцэрлэгт,
-   Багахангай дүүрэгт: нийт  30 байгууллагаас  4 дэх байгууллагаар аялаж, одоо Дотоод аудитын хэлтэст,
-   Сонгинохайрхан дүүрэгт: дүүргийн хэмжээний байгууллагуудаас 5 байгууллагаар аялаж 600 хүн бүртгэж авсан байна. Одоо дүүргийн тохижилт үйлчилгээний хэлтэст,
- Баянгол дүүрэгт: 16 байгууллагаас  3 байгууллагаар аялаж 115 хүн бүртгэж,  одоо 97 дугаар цэцэрлэгт тус тус аялуулж байна.
- Багануур дүүрэгт: 41 байгууллагааас 1 байгууллагаар аялаж  одоо “Багануур” хувьцаат компани, “Багануур сувилал” ХК, “Мон цахим” зэрэг байгууллагуудаар аялаж байна.
-  Чингэлтэй дүүрэгт: дүүргийн хэмжээний байгууллагуудаас одоогийн байдлаар 6 байгууллагад цомыг аялуулж 90 хүн бүртгүүлсэн байна.
- Сүхбаатар дүүрэг:  захирамж гарган ажиллаж байна.
-  Мөн НЗДТГ, ЗАА, АГЕНТЛАГ зэрэгт цом 4-р сарын 6-наас эхлэн 72 байгууллагаас 24 байгууллагаар аялаж 152 хүн бүртгэж авсан байна.
 
“Улаанбаатар-Марафон” олон улсын гүйлтэнд гүйхээр ub-marathon.ub.gov.mnсайтаар 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс бүртгэлийг эхлүүлсэн.
Тайлант хугацаанд нийт 40 хүн бүртгүүлснээс:
-       42 км-т 195 м-4;
-       21 км 095 м-9;
-       10 км-15;
-       5 км /12-17 нас/ 1;
-       5км /18-35 нас/-7;
-       5 км /36-54 нас/-1;
-       5 км /55-аас дээш/-2 хүн;
-       1500 м /гэр бүл/-1 гэр бүл тус бүр бүртгэлтэйбайна.
 
Гүйлтэнд сайтаар бүртгүүлсэн иргэдийг харьяаллаар нь нэгтгэж үзэхэд:
-       Баянгол-4,
-       Баянзүрх-5,
-       Багануур-0,
-       Багахангай-0,
-       Сонгинохайрхан-5,
-       Сүхбаатар-4,
-       Хан-Уул-12,
-       Налайх-1,
-       Чингэлтэй-1,
-       аймгуудаас-6 иргэн бүртгүүлсэн байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтээр нь нэгтгэж үзэхэд:
-       Төрийн байгууллагуудаас - 2,
-       Аж ахуй нэгж байгууллагуудаас - 16,
-       ЕБС-иас - 1,
-       Их дээд сургуулиудаас - 2,
-       Төрийн бус байгууллагуудаас - 4,
-       Бусад /Ахмад, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид/ - 8,
-       гадаад /ОХУ/-аас - 1 иргэн,
-       аймгуудаас - 6 иргэн бүртгүүлсэн байна.
  Цом аялах удирдамжийн дагуу хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, гүйлтэд оролцох тамирчдын бүртгэл судалгаан дээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана  
                                                                                                                                                         
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР,
СПОРТЫН ГАЗАР
Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН  
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.04.14.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
 
АСЕМ-ын чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Замын хөдөлгөөний зохицуулалтын графикийг иргэд олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ажлуудыг хийх. Ази, Европын дээд түвшиний уулзалт Монгол Улсад зохион байгуулагдах үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, түгжрэл саатлыг бууруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг замын хөдөлгөөнд ач тухтай оролцуулах зорилгоор хурал зохион байгуулагдах 2015 оны 04 дүгээр сарын 21, 22-ны өдрүүдэд нийслэлд тээврийн хэрэгслүүдийг улсын дугаарын тэгш сондгойгоор нь ялгаж хөдөлгөөнд оролцуулах, Барс, Хархорин, Хүчит шонхор, Зуун айл зэрэг худалдааны төвөөс бусад томоохон зах худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж дээрх өдрүүдэд амраах, мөн Богд уулын арын замд бүх жин нь 10 тонноос их ачааны автомашины хөдөлгөөнийг хориглосон заалт бүхий захирамжийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлээд байна.
 
   
2 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Прокурорын газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газартай хамтран “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл хотын ажил” зөвлөгөөнийг 2016 оны 4 дүгээр сарын 6-нд Нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгууллаа.
 
   http://www.ub.police.gov.mn/media/2016/12938143_469531396573614_6134827559131781062_n.png     http://www.ub.police.gov.mn/media/2016/12670719_469531459906941_5459141143340741024_n.png
Зөвлөгөөнд нийслэл дүүргийн нутгийн захиргаа, хууль хяналтын байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөл, Хөршийн хяналтын бүлгийн төлөөлөл, Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл зэрэг 300 гаруй хүн оролцсон.
          Зөвлөгөөний үеэр Улаанбаатар хотын гэмт хэргийн нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлууд болон хулгайн гэмт хэргийн гаралт, түүний шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудлын талаар холбогдох газрынхан мэдээлэл өгч, хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулсан.
     http://www.ub.police.gov.mn/media/2016/12924503_469531579906929_4150319368780486067_n.png     http://www.ub.police.gov.mn/media/2016/11148732_469531666573587_3936628236956995386_n.png
          Түүнчлэн зөвлөгөөнд оролцогчид хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж гарган цаашдын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахаар боллоо.
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР
 2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№06
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
 
Кадастрын
хэлтэс
Б.Батчимэг
Мишээл, Драгон  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх зорилгоор нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Дүнжингарав нэгдсэн төв”-д зохион байгуулсан сургалтанд Өмчийн харилцааны газрын холбогдох албан хаагчдыг хамрууллаа.  90%
 2 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулан байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа боловсруулан  04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1/2209 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүллээ. 100%
 3 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
 
Мэдээлэл технологийн хэлтэс
Б.Жадамба
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүд дэх ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээлэл байршуулах талаар НӨХГ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 тоот албан даалгавар гарган Газрын мэдээллийн технологийн хэлтэст хариуцуулан, хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. 90%
4 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. Газар чөлөөлөх хэлтэс
Н.Мөнхбаяр
 
Дүүргүүдийн ӨГХА-д
         Энэ онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдах сургуулийн барилгын трасст орсон 8 нэгж талбарыг чөлөөлөхөөр мэдэгдэх хуудас хүргүүлээд байна.
 
         Мөн Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслөөс Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй “Баянхошуу дэд төв”-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинээр барихаар төлөвлөгдсөн авто зам, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, цэцэрлэг, дулааны цахилгаан станцын барилгын трасст өртсөн нийт 122 нэгж талбар, Сүхбаатар дүүргийн 12,13,14 дүгээр хороо “Сэлбэ дэд төв”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй авто зам болон барилгажих талбайн трасст орсон 71 нэгж талбар буюу нийт 203 нэгж талбарыг чөлөөлөхөөр тус тус  мэдэгдэх хуудас хүргүүлээд байна.
 
         АСЕМ-ын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа Гандийн гудамж, Japan town  гудамж, Их монгол улсын гудамж, Хүннүгийн гудамжнаас Баянмонгол хороололыг холбосон гудамжуудад авто замын өргөтгөлийн ажлуудын газар чөлөөллөлт хийгдэж байна.
 
           Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийн ажилд нийт 3 000 000 000 /гурван тэрбум/ төгрөг төсөвлөгдснөөс нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/04, А/182, А/198, А/199, А/277 захирамжийн дагуу 1 185 950 000 /нэг тэр бум нэг зуун наян таван сая есөн зуун тавин мянга/ төгрөгийг зарцуулаад байна.
50%
5 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээны хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийт хэлтэс, албад “Улаанбаатар марафон-2016” олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг ирэх зургадугаар сард зохион байгуулах гэж байгаатай холбогдуулан тэмцээний талаарх мэдээллийг нийт хэлтэс, албадад танилцуулан идэвхитэй оролцохыг үүрэг болголоо.  
 2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 


 
2016 оны 04 дугаар 18                                                                                   СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх  ажлууд болон сургууль,  цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газар, авто замын трасс чөлөөлөлтийг хийх. /Өмчийн  харилцааны газар,  дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба/ 1.Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр  хороо
Замын цагдаагийн уулзварын олон түвшиний огтолцол
/2.5/- /40/- /8.9/
-ЗЦГ-ын ойролцоо барих гүүрэн гарц /Төслийн тусгайлсан зээлийн гэрээ 2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулагдсан. 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Хятадын ЭКС - ИМ банкны нөхцөлийн дагуу холбогдох бичиг баримтыг хүргүүлээд байна. Гүйцэтгэгч байгууллага урьдчилгаа төлбөр авснаар төслийн ажил эхэлнэ/
2. СБД-ийн 13, 14 дүгээр хороо сэлбэ дэд төвийн хүрээнд шинээр тавигдах авто зам болон дулаан, цахилгааны станцын барилга
-Суурин судалгааг гаргаж 217 иргэдэд газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг тарааж мэдээлэл өгч ажиллаж байна.
70
2 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон”-ны цомыг аялуулахаар 04/08-наас 05/30-ны хооронд дүүргийн төрийн болон төрийн болон төрийн бус байгуллага, хувийн хэвшилүүдэд хуваарь гаргасан. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу ЕБС-ийн сурагчид,  Их, дээд сургуулиудын оюутан залуучуудыг өргөнөөр  оролцуулахаар ажиллаж байна.
 Мөн дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон компаниудыг хамруулахаар мэдээлэл хүргүүлж зарим аж ахуйн нэгжүүд нэгдэж байгаагаа илэрхийллээ.  04 дүгээр сарын 17-нд албан ёсоор Мандал Женерал даатгал ХХК-ний удирдлагууд “Улаанбаатар Марафон”-ны цомыг хүлээж авна.
90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
  
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
  Агаарын чанарын алба                                                                                           2016.04.15
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
   “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв-д манай алба тусгайлан суух шаардлагагүй талаар НЗДТГ-аас мэдэгдсэн.  
  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафонд 4 хүн оролцуулахаар төлөвлөж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар манай албанд аялан ирээгүй байна.
 
 
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Х.Галымбек / Дэд дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.Цолмон /Ахлах мэргэжилтэн/             2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах Мишээл, Драгон төвүүдэд шинээр байгууллагдаж байгаа “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн салбарт тус газраас үйлчилгээний ажилтан ажиллуулахгүй байхаар НЗДТГ-н Нутгийн захиргаааны удирдлагын хэлтэст саналыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/505 тоот  албан бичгээр хүргүүлсэн     100
2 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх Мишээл, Драгон төвүүдэд шинээр байгууллагдаж байгаа “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн салбарт тус газраас үйлчилгээний ажилтан ажиллуулахгүй байхаар НЗДТГ-н Нутгийн захиргаааны удирдлагын хэлтэст саналыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/505 тоот  албан бичгээр хүргүүлсэн     -
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах.  Мишээл, Драгон төвүүдэд шинээр байгууллагдаж байгаа “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн салбарт тус газраас үйлчилгээний ажилтан ажиллуулахгүй байхаар НЗДТГ-н Нутгийн захиргаааны удирдлагын хэлтэст саналыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/505 тоот  албан бичгээр хүргүүлсэн     -
4 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/472 дугаарын “Автомашингүй өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” захирамжаар Нийслэлийн хэмжээнд жил бүр “Улаанбаатар-Марафон” олон улсын марафон гүйлтийг зохион байгуулахтай холбогдуулан 06 дугаар сарын эхний долоо хоногийн Бямба гарагийг “Автомашингүй өдөр” болгон зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.  “Улаанбаатар  марафон 2016” олон улсын  бүх нийтийн гүйлт зохион байгуулах ажлын удирдамжийн дагуу арга хэмжээг авахаар төлөвлөж байна.     50
 
 
 
                                  ТАНИЛЦСАН:ДАРГА                                                                                                                           Ч.ЭНХБАТ
                                        
                                  ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                             Ж.СЭРЭЭТЭР
                                      
                                  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                 Н.САНДАГМАА                    

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2016.оны 04 дүгээр сарын 12                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” ажиллах чиглэлээр 2 албан хаагч бэлтгэгдсэн.
 
 
Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн саналыг 2016 оны 03 сарын байдлаар гаргаж, НЗДТГ-ын нутгийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, мөн НЗД-ын хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хамгаалалын асуудал  хариуцсан орлогч Ц.Буяндалай даргад тус тус хүргүүлсэн.
 
 
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр төрийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн 9-н дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвүүдийн ажиллах саналыг авч хуваарийг гаргасан.
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний удирдамж, заавартай танилцаж, гүйлтэд оролцох бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                    Я.БАЙГАЛМАА
ХЯНАСАН: ЗУХ-ЫН ДАРГА                        С.БАТСҮХ
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АЖИЛТАН:                        П.МЯГМАРЖАВ2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  
 
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2016 оны 04 дүгээр сарын 06                                                                                                                                        Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:   “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/
01  
 “Улаанбаатар марафон-2016” олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбороос дараах нэр бүхий хүмүүс 18-35 насны ангилалд оролцохоор мэдүүлгээ өгсөн.
д/д Овог нэр Нас Хүйс Оролцох төрөл Төлөх хураамж
1 Э.Жаргалсайхан    28 Эр 5000м 2000
2 Н.Цэрэндаваа 25 Эр 5000м 2000
3 О.Идэрмөнх 30 Эр 5000м 2000
4 Б.Дамдинсүрэн 25 Эр 5000м 2000
5 Анх-Лхагва 18 Эр 5000м 2000
6  Бөхбаатар 18 Эр 5000м 2000
7 Л.Сонинтогос 19 эм 5000м 2000
8 Ө.Сандагдорж 19 Эр 5000м 2000
9 Ж.Батцоож 19 Эм 5000м 2000
10 М.Хүрэлхүү 19 Эм 5000м 2000
     
Үүрэг даалгавар“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. /Нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд/
02 Тус зөвлөгөөнд Цогцолборын дарга, Хүүхдийн төвийн эрхлэгч, дотоод хяналт мониторинг хариуцсан ажилтан нар оролцсон Зөвлөгөөний хэлэлцүүлэгт хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг гудамжнаас шууд нийлүүлж байгаа асуудал, НЦГ-ын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүдийг  мөн халамжийн төвд өгч байгаа нь нийтээр амьдардаг, төлөвшиж байгаа хүүхдүүдэд сөрөг нөлөөтэй байгааг танилцуулж хуучин ажиллаж байсан Хүүхдийн Хаяг тогтоох төвийг дахин сэргээх шаардлагатайг санал орулсан   Цаашид Улаанбаатар хотын цагдлаагийн газрын удирдлагуудтай тус асуудлаар тусгайлан уулзаж ярилцахаар болов
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
2016  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ  ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН   УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу  хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй   бол хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга  хэмжээ Үнэлгээ               0-100
1 2 3 4 5 6
1. Драгон  төвүүдэд  “Төрийн  үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр  байгуулагдаж  байгаатай  холбогдуулан уг төвд  нохой, гэрийн тэжээвэр  амьтанд  үзүүлэх  үйлчилгээ, малын  эмийн  худалдаа  зохион  байгуулахаар саналаа  Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын  газрын  Нутгийн  захиргааны  удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн  
 
Байрны  төлбөрийг  төлөх  зардал  байхгүйгээс  тэнд  үйлчилгээгээ байршуулах  ажил  хойшлогдоод байна.
     
2. “Улаанбаатар марафон” олон  улсын  гүйлтийн тэмцээнд  нийт  эмч, мэргэжилтнүүдийг  бүрэн хамруулж, идэвхитэй  оролцоно.  
Нийслэлийн  Засаг даргын нэрэмжит  цом одоогоор  аялж ирээгүй  байна.
     
 
 
 
2. 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Уг төвүүдэд ажиллах албан хаагчдын нэрсийг гаргаж хүргүүлэхэд бэлэн болгосон байна.
Уг төвүүдэд Гадаад паспортын үйлчилгээ, иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн үйлчилгээ шинээр нэвтрүүлэх гэж байгаатай холбогдуулан 2016 оны 4 дүгээр сарын 15, 18-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгуулан ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
3.Уг төвүүдэд нийт эд хөрөнгийн 8, иргэний 8, гэрээт ажилтан 4 тус бүр ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.
4. Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д үзүүлэж байгаа төрийн үйлчилгээ,   үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хэлтэс болон хороодын улсын бүртгэгч нараар дамжуулан иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна. 1. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв Мишээл, Драгон төвүүдэд шинээр байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан шаардлагатай талбайд нь тохирох үйлчилгээний ажилтнуудыг стандарт нормын дагуу авч, бэлтгэл ажлыг ханган цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийлгэн ажиллаж байна.
2. Байгууллагын шинэ бүгэц орон тооны саналаа шинэчлэн боловсруулан гарган өгсөн болно.
3. Байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлаг нь "Улаанбаатар марафон"-д оролцохоор төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгаа болно.
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ
 

Өгсөн үүрэг Хариуцах албан тушаалтан
1. “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд  нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох 120 албан хаагчийн нэрсийн судалгааг авч нэгтгэн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2. Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа Онцгой байдлын ерөнхий газарт 2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10/157 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Хариу ирүүлээгүй байна.
3. Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Барилга байгууламжийн болон цахилгаан хангамж, ажлын зураг төслийг хянаж шийдвэрлэх үйл ажиллагаа явагдана.
4. 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/                                      -

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР