Дэлхийн хот-Улаанбаатар

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2017 ОНЫ ЗОРИЛТЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС


2016-05-13 09:42:50
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын санал авах хуудсыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.
 
 
Сурталчилгаа