Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-05-13 10:32:18
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 2016 оны 05 дугаар сарын эхээр Мишээл, Драгон төвүүдэд байрших “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүдийн нээлтийн үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах нийт байгууллагууд 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудын явц, гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ хийж дүнг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 14
3 “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” бозолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд зохион байгуулах. 14
4 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.\Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс\ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрууд бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах. 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
6 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. 14
7 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн газрын зөрчил маргааны талаар нарийвчилсан тооцоо судалгааг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар гаргаж Дүүргүүдийн Удирдлага болон Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан орлогч
8 Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах, Захирагчийн ажлын алба зөвшөөрөлгүй самбар байршуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл судалгааг гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
9 2014, 2015 онуудад дүүргүүдийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдээд ашиглалтанд хүлээж аваагүй байгаа зөөврийн худгуудын талаар Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах. 14
 
 
БИЕЛЭЛТ
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 5 дугаар сарын  10
 
  Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2   5 6
 
 
    1
Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” бозолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд зохион байгуулах. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн A/42 дугаар тушаалын дагуу “Хоггүй хороо-Хоггүй гудамж” болзолт уралдааны удирдамжийг нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-т хүргүүлэн ажилласан. “Хоггүй хороо-Хоггүй гудамж” болзолт уралдааны  хөтөлбөрийг боловсруулж, ажлын хэсэг байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  
 
     30%
2 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд Бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигаар батлагдсан “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 5 дугаар сарын 10 -ны өдрийн А/164 дүгээр захирамжаар 2016 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдөр буюу Бямба гаригт 17 Ерөнхий боловсролын сургууль, 14 Эмнэлэг, 38 Цэцэрлэг, 28-н Хороодод  зохион байгуулахаар  хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хүргүүлэн ажиллаж байна. Дүүргийн ногоон байгууламжийг хамгаалах нэмэгдүүлэх,нөхөн сэргээх, мод, бут сөөгийг тогтмол усалж арчлах тал дээр  хяналт тавин ажиллана.  
 
   30%
 
 
 
3
Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн A/158 дугаар захирамжын дагуу 2016 оны 05 дугаар сарын 7-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-тэй хамтран Туул гол, Сэлбэ гол, Улиастай гол, Дарь эх цогцолборын дагуу 760,000 м2 талбайгаас 120 тн хог хаягдлыг 22 машинаар 50 рэйс тээвэрлэсэн.  Цэвэрлэгээнд 154 ААН байгууллага, 3139 иргэд оролцож  Зуслан, ногоон бүсийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж  ажилласан. Цэвэрлэгээ хийсэн нутаг дэвсгэрт дахин хог хаягдал үүсгэхгүй байхыг анхаарч ажиллах тал дээр  хороодын хэсгийн ахлагч болон ниитлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-ийн байцаагч нар хяналт тавихаар төлөвлөн  ажиллаж байна.  
 
 
 
   100%
 
 
4
Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн газрын зөрчил маргааны талаар нарийвчилсан тооцоо судалгааг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар гаргаж Дүүргүүдийн Удирдлага болон Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас 2016 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 5/2708 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн судалгааны дагуу тус дүүрэгт зөрчилтэй гэж бүртгэгдсэн 18 газрыг чөлөөлүүлэхээр тус дүүргийн ӨГХА-наас шаардах хуудас хүргүүлэн албадан газар чөлөөлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.    
 
     50%
 
    
 
5
Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадралын 2016 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01/727 тоот албан бичгийн дагуу замын хөдөлгөөний хяналтын камер хааж байрлуулсан 2 ширхэг, гэрээ байгуулаагүй, төлбөр төлөөгүй 9  ширхэг нийт 11 ширхэг самбарын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэх хуудас хүргүүлэн ажиллаж  байна. Тус самбаруудыг 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ноос 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны хооронд албадан буулгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  
 
      50%
 
                                              
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР
Үүрэг даалгавар:

2016 оны 05 дугаар сарын эхээр Мишээл, Драгон төвүүдэд байрших “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүдийн нээлтийн үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах

Биелэлт:

Бэлтгэл ажлыг  ханган ажиллаж байна. 
2016.05.03 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
  Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       2016.05.10
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” болзолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүд зохион байгуулах “Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Багануур хотын хэмжээнд “Хоггүй хороо-Хоггүй гудамж” болзолт уралдааныг 2016 оны 04-р сарын 1-нээс эхлэн зарлан  сар бүр удирдамжийн дагуу үндсэн үзүүлэлтээр нь дүгнэн ажиллаж байна.  хог хаягдлын менежмент сайжирч иргэд, өрх, хороод, СӨХ-ын идэвх оролцоо нэмэгдсэн   5 хороодын дунд зарлан  сар бүр удирдам
жийн дагуу үндсэн үзүүлэлтээр нь дүгнэн ажиллаж байна.
 
100%
2 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.\Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс\  Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  Ажлын хэсэг байгуулсан бөгөөд тус Ажлын хэсэг нь  төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 
    . 30%
3 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрууд бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах. Багануур хотын Захирагчийн 2016 оны 05 сарын 04 өдрийн А/09 тоот захирамжаар хотын хэмжээнд нийт 70 байгууллага,  аж ахуйн нэгжүүд 5000 мод тарихаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна.        70%
4 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Багануур хотын хэмжээнд Зуслан, ногоон бүс, голын ай сав дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2016 оны 04 сарын 16-ны  өдөр  Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй 70 иргэн, иргэдийн бүлгийн 34 иргэнээр цэвэрлүүлж,  нийт 32м3 хогийг  ачиж,  төвлөрсөн хогийн цэгт буулган түрж булах ажлыг хийлээ. Зуслан болон ногоон бүсийн 32м3 хогийг цэвэрлэсэн     100%
5 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн газрын зөрчил маргааны талаар нарийвчилсан тооцоо судалгааг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар гаргаж Дүүргүүдийн Удирдлага болон Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт газрын зөрчил маргаантай асуудал байхгүй болно.        
6 Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах, Захирагчийн ажлын алба зөвшөөрөлгүй самбар байршуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл судалгааг гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналаа Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Дүүргийн хэмжээнд нийт 17 сурталчилгааны самбар байгаа бөгөөд Багануур хотын захирагчийн ажлын албаны Нийтлэг үйлчилгээний хэлтсийн даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2/45 албан бичгийг эзэмшигчид нь хүргүүлж зөвшөөрөлгүй 2 самбарыг буулгах ажлыг зохион байгууллаа.       80%
7 2014, 2015 онуудад дүүргүүдийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдээд ашиглалтанд хүлээж аваагүй байгаа зөөврийн худгуудын талаар Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах. Багануур дүүрэгт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 37,1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй  1  зөөврийн усан санг  ашиглалтад хүлээн авч  “Багануур-Ус”ОНӨААТҮГ-ын хөрөнгөд бүртгэж,  ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцуулж байна.        
                                                                     
                                                          ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                        НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
2016 оны 05 дугаар 12                                                                                Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрууд бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/170 дугаар Мод тарих өдрийн захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Хороодын Засаг даргын ажлын алба гэр хорооллын иргэдийн хашаандаа тарих 4613 мод бут болон хар шороо, элс гэх мэт шаардагдах материалыг хүлээлгэн өгөөд байна. Аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвх санаачлагатай оролцуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын албан даалгаврыг тарааж, дэргэдэх хэлтэс албадын хариуцсан байршилд мод тарих ажлыг зохион байгуулахыг мэдэгдсэн албан бичгийг Тамгын газраас хүргүүлээд байна. 50
2 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Дүүргийн Засаг даргын  2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/188 дугаар захирамж гарган  Дүүргийн зуслангийн бүс 15, 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  05 дугаар сарын 07-ны өдөр  бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Цэвэрлэгээний талаар ААНБ, иргэдэд хороодоор дамжуулан мэдээлэл, албан бичиг, захирамжийг хүргүүлэн 62 ААНБ, 800 гаруй иргэнийг хамруулан гаднах орчны цэвэрлэгээг хийлгэн  хяналт тавин ажилласан. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 250 иргэнд 20000 төгрөг урамшуулал олгон шуудай, бээлий, багаж хэрэгслээр ханган эзэнгүй талбай, далан гуу жалга,  хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлүүлсэн. Цэвэрлэгээний явцад Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс албадын мэргэжилтнүүд, Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээлэн ТББ-аас хяналт тавин ажилласан.  Зуслангийн бүсийн цэвэрлэгээнд Шинэ мянганы залуус ТББ, Жи мобайл ХХК-ны хамт олон хамтран идэвхтэй оролцсон. Цэвэрлэгээний ажилд Сүхбаатар тохижилт ХХК, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ, Алтан дорнын хүч ХХК-ний хог тээврийн нийт 16 хог тээврийн машин, 2 ковш ажиллаж нийт 220 гаруй тонн хог хаягдлыг тээвэрлэж зайлуулсан. 10
3 Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах,Захирагчийн ажлын алба зөвшөөрөлгүй самбар байршуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл судалгааг гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршуулсан гадна зар сурталчилгааны зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж журам зөрчсөн, хяналтын камер халхалсан тулгуурт самбаруудыг албадан буулгах Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан ажиллаж байна. 50
4 “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” болзолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд зохион байгуулах. Хоггүй хороо, хоггүй гудамж болзолт уралдааны талаарх мэдээлэл, удирдамжийг зарлан 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 1-20 дугаар хороодын Засаг дарга нарт Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан бичгээр хүргүүлсэн. Хороодоос уралдааны удирдамжийн дагуу хийж байгаа ажлаа тогтмол баримтжуулан, хог хаягдлыг бууруулах, шинэ санал санаачлаг гарган ажиллаж байгаа болно.
 
 
90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
                        2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
                                   ШУУРХАЙ   ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
                          УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

   
 
 
                                                                    
                                                                                                              №8
 2016.05.12                                                                                                                                                                                                                             Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа                Хүрсэн бодит үр дүн
             /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 2016 оны 05 дугаар сарын эхээр Мишээл, Драгон төвүүдэд байрших “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүдийн нээлтийн үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах нийт байгууллагууд  -2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Мишээл төвийн “Төрийн  үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаанд Налайх дүүргээс Засаг даргын Тамгын газрын дарга О.Манарбек, Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга Т.Энхжаргал, Налайх хотын Захирагч Ш.Хаан нар болон албаны бусад хүмүүс оролцоод ирлээ. - -  
2 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудын явц, гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ хийж дүнг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.   - -  
3 “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” бозолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдзохион байгуулах. - Болзолт уралдааныг “Налайх Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААҮГ-ын жолооч, ачигч, зам талбайн үйлчлэгч нарт танилцуулан, жолооч, ачигч нарын ажлын гүйцэтгэлийг 7 хоног бүр хариуцсан хорооны хэсгийн ахлагч, төвлөрсөн хогийн цэгийн диспетчерийн бүртгэл, жолоочийн дэвтрээр тус тус хяналт тавин ажиллаж байна.   Мөн Зам талбайн үйлчлэгчдийн хариуцсан талбайн хуваарьт өөрчлөлт оруулан хооронд нь солбин ажиллуулахаас гадна олон нийтийн ажилд хэрхэн оролцож байгаа, тэдний ажлын цаг ашиглалтыг жижүүрийн бүртгэлээр давхар хянаж, ХХААБ-ыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаа зэргээр явцын үнэлгээ өгч ажиллаж байна.     -
4 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.\Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс\  
 
 
 
  -  
5 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрууд бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах. - МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу “Шинэ-Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд 2016 оны 05-р сарын 14-ний өдөр “Бүх нийтээр мод тарих” тул байгууллагын дарга, захирал нарт ажилтнуудынхаа тоогоор мод худалдаж авч тарих тухай Цэцэрлэгжүүлэлтийн албаны даргын 2016-05-02-ны өдрийн 2/33 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн.
УБ хотын ЗАА-аас хуваарилагдан ирэх 1000 гаруй жимсний модыг сургууль, цэцэрлэгүүд болон айл, өрхүүдэд тарих ажлыг зохион байгуулна.
Мөн Налайх хотын Ерөнхий менежерийн 2016-05-10-ны өдрийн 04/235 дугаар албан бичгээр НИТХТ-ийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”-ын “Хоёр”-ын 2.7, 2.5 заалтын дагуу тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг  06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн  хэрэгжүүлж ажиллах чиглэл өгсөн.
     
6 Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. - Ногоон бүсийн цэвэрлэгээний ажлыг 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн Тэрэлжийн чиглэл Мойлтын тохойн орчим, 05 дугаар сарын 06, 07-нд Ар жанчивлан, Уу булангийн хэсэгт Ковш, Камаз ажиллан иргэдийн  бүлгийн 30, зам талбайн 16 үйлчлэгч давхар ажиллан дээрх чиглэлд үүссэн үүсмэл болон хур хогийн цэгийг түүвэрлэх, дарж булах, тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэлээ. Нийт 4,5 га газрын хогийг 55 рейсээр  гүйцэтгэж, 880 м3 хогийг тээвэрлэлээ.      
7 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн газрын зөрчил маргааны талаар нарийвчилсан тооцоо судалгааг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар гаргаж Дүүргүүдийн Удирдлага болон Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. - Дүүргийн хэмжээнд эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр  хашаа барин амьдарч байгаа 6-н айлийн хашааг чөлөөлөх болсон.      
8 Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах,Захирагчийн ажлын алба зөвшөөрөлгүй самбар байршуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл судалгааг гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. - Налайх дүүргийн ИТХТ-ын 2015 оны 54 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Налайх хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны самбар байршуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Налайх хотын нутаг дэвсгэрт самбар байршуулсан  152 байгууллагатай  2016 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж дууссан ба 55 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулан  гэрээ байгуулаагүй 97 байгууллагад “Журам” – ын 7 дугаар зүйлийн 7.3.10 “ Байгууллага нь гадна зар сурталчилгааны байгууламжийг байгуулах, буулган авсаны дараа ногоон байгууламж, орчны  талбайг сэргээн засварлах, хэвийн нөхцөлд оруулах, эс биелүүлээгүй бол Хотын захирагчийн ажлын алба өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн гарсан зардлыг хариуцагч этгээдээр төлүүлнэ” гэсэн заалтын дагуу мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
 
     
9 2014, 2015 онуудад дүүргүүдийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдээд ашиглалтанд хүлээж аваагүй байгаа зөөврийн худгуудын талаар Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.        
 
 
 
 
 
                                                                 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                     ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭСЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-05-11
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудын явц, гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ хийж дүнг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.
2.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын явцаас:
 • Дүүргийн 16 дугаар хороо, 89-90 дүгээр гудамжинд “Цахилгааны хүчдэл сайжруулах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 110 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын тендерийг 2016.02.26-ны өдөр зарлан 2016.03.30-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.13-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсанаар 2016.04.22-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн 12 дугаар хороонд “Жишиг өрхийн эмнэлэг барих” ажлын үлдэгдэл болох нийт 400 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.09-ны зарлан 2016.04.11-ний өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.12-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн “Хүүхэд гэр бүл хөгжил төв”-д авто машин нийлүүлэх нийт 25 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.11-ний өдөр зарлан 2016.03.18-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.03.25-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн “Ахмадын амралтын газар ОНӨААТҮГ-ын хашаа хийх” 40 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.11-ны өдөр зарлаж 2016.03.18-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.03.25-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авч 2016.04.04-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн “Ахмадын амралт ОНӨААТҮГ-ын угаалгын байр,  харуулын байр барих” 40 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарлан 2016.04.04-ний өдөр нээсэн. 2016.04.20-ны өдөр тендерийг дахин зарлаж нээлтийг 2016.04.27-ны өдөр хийсэн.  Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2016.05.02-ны өдөр зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • Дүүргийн “Ерөнхий боловсролын сургуулиудын “Хөдөлмөрийн кабинет”-д шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” 200 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.14-ний өдөр зарлаж 2016.04.14-ний өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.18-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсанаар 2016.04.28-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй, өрх толгойлсон болон иргэдийн амьжиргааг дэмжих ажил” /200 сая/ -ын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.15-ны өдөр зарлаж 2016.03.22-ны  өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.06-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн 4 дүгээр хороо, 5 дугаар сургуулийн гадна талбайн “Софт теннисний талбайн тохижилтын нийт 172.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхйи ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.25-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.25-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний шатандаа явж байна.
 • Дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин нийлүүлэх 50 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.04-ний өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.19-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанд автомашин нийлүүлэх 25 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.04-ний өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.07-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн 15 дугаар хорооны “Хүүхдийн амбулаторийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил” -ын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарлан 2016.04.05-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.14-ний өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн Соёлын төвд тавилга, тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэх /30 сая төгрөгийн/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.04.15-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.25-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний шатандаа явагдаж байна.
 • Дүүргийн Өмч газрын харилцааны албаны урсгал засварын 50 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.04.48-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.26-ны өдөр нээж 2016.05.03-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийн нээлтийг 2016.05.11-ний өдөр нээсэн.
 • Дүүргийн 7 дугаар хорооны 224 дүгээр цэцэрлэгийн орчмын “Авто гүүр барих” 665,4 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.05.04-ны өдөр зарласан. Тендер 2016.06.06-ны өдөр нээнэ. Тендерийн бичиг баримтыг сонирхсон аж ахуй нэгжид олгож байна.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжин хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний ажлын явцаас:
 • Дүүргийн “13, 14, 15, 16 дугаар хороодод суурилагдсан камеруудыг шилэн кабелиар холбох 115 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.19-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн 2 дугаар хороо, 40.0-ын ТХ-30, 21, 22, 23 дугаар байрны дундах талбайн тохижилтын нийт 100 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.04.08-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.05.09-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний шатандаа явж байна.
 Улс, нийслэлийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлаар /2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар/ эрх шилжиж ирсэн ажил байхгүй байгаа болно.
= = Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллах. 100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” болзолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд зохион байгуулах.
3. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Болзолт уралдаан”-ы хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/312 тоот захирамжийг гарган ажлын хэсгийг томилж Тамгын газрын даргаар ахлуулан 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ий өдрийг хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэхээр  ажиллаж байна. = = Иргэдийн эрүүл, цэвэр орчинд амьдрах нөхцлийг хангах. 100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. \Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс\
4.  Олон Улсын “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/362 тоот захирамжийг гарган ажлын хэсгийг томилон дүүргийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогчоор ахлуулж тусгай төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. = = Олон улсын “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэх. 100
Үүрэг, даалгавар-Тав. Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрууд бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах.
5. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 тоот зарлигийн дагуу жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн амралтын өдрийг “Бүх нийтийн мод тарих Үндэсний өдөр” болгосонтой холбогдуулан 2016 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр дүүргийн хэмжээнд “Мод тарих өдөр”-ийн арга хэмжээг нийт 7 байршилд зохион байгуулахаар шийдвэрлэн бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд шилмүүст мод 1479, бут сөөг 1220, амьд хашлага 1810 ширхэгийг тарьж, 288 м2 талбайд цэцэг суулгахаар төлөвлөөд байна. = = “Бүх нийтээр мод тарих  өдөр”-ийн бэлтгэлийг ханган зохион байгуулах. 100
Үүрэг, даалгавар-Зургаа. Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах.
6.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны А/02 тоот тушаал, дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/41 тоот захирамжийн дагуу “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг 19 дүгээр хорооны нутаг, ногоон бүсийн зуслангийн чиглэлд 2016 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулан тус хорооны хэсгийн ахлагчид, нийтийн эргүүлүүд болон G Mobile ХХК-ний ажилтнууд, “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК, “Найши трейд” ХХК-ний зам, талбайн үйлчлэгчид, 25 “Иргэдийн бүлэг”-ийн  ажилчид зэрэг 258 хүнийг хамруулж тусгай зориулалтын 5 авто машинаар нийт 30 тонн хог, хаягдлыг тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргүүлсэн.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс хог хаягдлын үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудын ажилд хяналт тавих ажлыг дүүргийн гэрээт хөндлөнгийн хяналтын “Урагш дэвших холбоо” ТББ, Захирагчийн ажлын албаны гэрээт “Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн” ТББ-тай хамтран 7 хоног тутам хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/710, дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/306 тоот захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохижилт, хог хаягдлын чиглэлээр ажиллах /“Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-аас 3, “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-аас 8, “Найши трейд” ХХК-аас 2/ нийт 13 иргэнийг Олон нийтийн байцаагчаар томилон ажиллуулж байна.
= = Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. 90
Үүрэг, даалгавар-Долоо. Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн газрын зөрчил маргааны талаар нарийвчилсан тооцоо судалгааг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар гаргаж Дүүргүүдийн Удирдлага болон Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах.
7. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт газрын холбогдолтой асуудлаар нийт 64 иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг  судлан шийдвэрлэлтийн байдлыг 2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар гарган удирдлагын түвшинд танилцуулан холбогдох арга хэмжээг авахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн мэргэжилтнээс газрын маргаантай асуудлаар шүүхэд 13 захиргааны хэрэгт Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцсон болно.  = = Газрын зөрчил, маргааны асуудлыг шийдвэрлэх. 70
Үүрэг, даалгавар-Найм. Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах, Захирагчийн ажлын алба зөвшөөрөлгүй самбар байршуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл судалгааг гаргаж цаашид авах арга хэмжээний саналтай Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.
8. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 3/32 тоот тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд цагаан бүсэд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан рекламны самбарыг албадан буулгуулахаар 9 аж ахуйн нэгжид Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 2/695 тоот албан бичгийг хүргүүлэн хугацаатай үүрэг, даалгаврыг өгсөн. = = Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах. 90
Үүрэг, даалгавар-Ес. 2014, 2015 онуудад дүүргүүдийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдээд ашиглалтанд хүлээж аваагүй байгаа зөөврийн худгуудын талаар Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.
9. Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны нийт 27 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Дакон Констракшн ХХК-аас 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 20 дугаар гудамжинд барьсан зөөврийн ус түгээх байрыг 2014 оны 12 сард комисс ажиллан хүлээж авсан. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас Ус сувгийн удирдах газарт хөрөнгө шилжүүлэх ажил дээр хүлээгдэж байгаагаас одоогоор худгийг байнгын ашиглалтад оруулаагүй байгаа болно.  
=
 
=
Хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд баригдсан зөөврийн худгуудыг ажиллагаанд оруулах. 70
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                          Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                               А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                               О.НЯМБАТ

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          З.НАРАНТУЯА
 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Тус байгууллагаас Мишээл төв дэх “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д 2 ажилтан, Драгон төв дэх  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д 4 ажилтан, нийт 6 ажилтанг газрын даргын тушаалаар томилон ажиллуулж байна. Шинээр нээгдэн ажиллаж буй “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүдэд ажиллах ажилтнуудыг газрын даргын тушаалаар томилон ажиллуулж, компьютер, принтер, хувилагч зэрэг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангасан.
Дээрх 2 төвд:
-Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга,
-Ус хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж,
-Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар бэлтгэсэн гарын авлага,
-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулиар бэлтгэсэн гарын авлагыг байршуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.
Мөн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг бэлтгэж иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.
- - 100
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 07 дугаар хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны Эрх шилжүүлэх тухай А/22 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Ази, Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангуулан
Жамъян гүнгийн гудамж, Гэндэнгийн гудамж, Олимпийн гудамж, Их Монгол Улсын гудамж, Чингисийн өргөн чөлөө, Зайсангийн гудамж гэсэн нийт 6 гудамжинд 1483 ширхэг шилмүүст болон гоёл чимэглэлийн модыг шилжүүлж суулгуулахаар гудамжны байршлыг судлан гаргасан.
Газрын даргын 2016 оны А/13 дугаар тушаалаар Том мод тарих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулагдаж, нийслэлийн төвийн 6 гудамжинд шинээр том мод тарих гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулснаас 5 аж ахуйн нэгж нь ажлаа эхлүүлж, ажлын явц 80 хувьтай байна. Ажлын явцад тус байгууллагын мэргэжилтнүүд хяналт тавин ажиллаж байна.
Их Монгол Улсын гудамжны авто замын ажлаас шалтгаалан 1 аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил хүлээгдэж байна.
 
- - 80
5 Бүх нийтээр мод тарих  үндэсний өдрийг 2016 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж, Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч харъяа байгуулгуудад мод тарих ажил зохион байгуулах тухай албан тоотыг хүргүүлж, 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр биелэлтийг авахаар ажиллаж байна. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын албан хаагчид болон Нийслэлийн удирдлага, харьяа байгууллагуудын албан хаагчид Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарих, модны арчилгаа усалгаа хийхээр төлөвлөж байна.
Мөн мод тарихаар хүсэлт гаргасан албан байгууллагуудаар АСЕМ-ын бэлтгэл ажлын хүрээнд гүйцэтгэж буй 6 гудамжинд модны арчилгааг хийлгүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
- Бүх нийтийн мод тарих хаврын өдрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын дүн мэдээг нэгтгэн гаргана. 70
6 Тус байгууллагын бүтцэд байгаа “Зуслангийн товчоо”-г “Үйлчилгээний алба” болгож бүтцийн өөрчлөлт хийх талаар саналаа боловсруулан НЗДТГазарт хүргүүлсэн.
 
Тус байгууллагын Зуслангийн товчоо нь 5 мэргэжилтэнтэй.
Нийслэлийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 3 төвд тус байгууллагаас 10 мэргэжилтэн ажиллаж байгаагийн 5 нь  Зуслангийн товчооны ажилтнууд байгаа ба Зуслангийн чиглэлд ажиллах боломжгүй /хүний нөөцөөс шалтгаалан/ болоод байна.
- - -
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.05.12                                                                                                                                    Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” бозолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” болзолт уралдааны болзлыг  Хог тээврийн байгууллагууд, хороодод хувилан тараагдаж  нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, үерийн гуу жалганы үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд иргэдийн бүлэг болон Хөдөлмөрийн хэлтсээр дамжуулан ажилгүй иргэдийг түр ажлын байраар ханган цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулан хийж байна. 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд сонгон шалгаруулалтын шатанд явагдаж байна.
Хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-уудаас Ногоон байгууламжийн чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гаргуулан мод бут, сөөг тарих ажлыг эхлүүлж тодорхой хэмжээний талбайг зүлэгжүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Үүнд 28, 11 дугаар хорооны гадна талбай, айл өрх, 1 дүгээр хороолол Москвагийн гудамж, СӨХ-д, өрхийн эмнэлгүүд зэрэг байгууллагууд мод сөөг тарьж усалгаа, арчилгааг тогтмолжуулаад байна. Байгаль экологийн хамгаалах, хөгжүүлэх иргэдийн зөвлөл ТББ-аас өрх бүрт 1 мод аян өрнүүлэн ажиллаж байна.
      50
Үүрэг даалгавар 2. Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах.
  Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт Толгойтын Зүүн салаа, Баруун салааны зуслангийн 2 ногоон бүс харъяалагддаг. Зүүн салааны зуслан, ногоон бүсэд хийгдэх их цэвэрлэгээний ажлыг ТЦҮ ОНӨААТҮГ, Баруун салааны зуслан, ногоон бүсэд хийх их цэвэрлэгээг ТҮТ ОНӨААТҮГ хариуцан зохион байгууллаа.
Зуслан ногоон бүсийн их цэвэрлэгээний ажлыг 5-р сарын 7-ны өдөр нийт 80 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 авто машин, 1 авто ачигтайгаар зохион байгуулж 54,8 тн хог хаягдлыг Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт тээвэрлэн хүргэлээ.
      100
Үүрэг даалгавар 3 Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах
  Улаанбаатар хотын ЗАА-ны 2016-05-04-ний өдрийн 01/727 дугаар албан бичгээр түс дүүргийн 1-р хорооллын арын замд байрлах Вьетнам авто засварын газруудын 9 хаяг стандарт бус нийтийн эзэмшлийн талбайд байрлуулсныг шалган тогтоож тухайн аж ахуйн нэгжүүдийг өөрсдийн хөрөнгөөр буулган авах, эс бол стандартанд нийцүүлэх албан шаардлага хүргүүлсэн болно. Мөн Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Макс хүнсний дэлгүүрээс гэрэлтүүлгийн шон дээр байрлуулсан авто замын хөдөлгөөнд саад болохуйц жижиш 5 байгууламжийг буулгуулах шаардлага хүргүүлэн 5-р сарын 11-ний дотор буулгахаар ажиллаж байна.       70
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.05.02-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.05.11                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
      1.        2016 оны 05 дугаар сарын эхээр Мишээл, Драгон төвүүдэд байрших “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүдийн нээлтийн үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах  Дүүргийн Удирдлагын Зөвлөлийн 2016.05.06-ны өдрийн 12-р хурлаар  хэлэлцүүлж, Төсвийн тодотголоор оруулах болсон бөгөөд тодотгол хэлэлцэх хүртэл хугацаанд ЗДТГ-ын нөөц бололцоонд тулгуурлан ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу ЗДТГ-ын даргын 2016 оны Б/94, Б/109 дүгээр тушаалаар 2 ажилтан томилон ажиллуулж байна. Мөн тус төвд ажиллах албан хаагчдын цагийн хуваарийг ЗДТГ-ын даргаар батлуулж,  2016.05.10-ны өдрийн 01/589 тоот албан бичгээр НЗДТГ болон Нийслэлийн үйлчилгээний “Мишээл” төвд хүргүүллээ.     100
      2.        “Хоггүй хороо, хоггүй гудамж” бозолт уралдаан, хот тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлуудыг эхлүүлэх Хоггүй хороо, хоггүй гудамж болзолт уралдааны удирдамжийн дагуу хог тээвэрлэгч байгууллага хороодод болзолт уралдааны удирдамжийг хүргүүлэн бэлтгэл ажлыг ханган шалгуур үзүүлэлт чиглэлийн дагуу үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.   Эрчимжүүлэн ажиллана. 50
      3.        “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/205 дугаар захирамжаар “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг байгуулсан.
Ажлын хэсгийн хурлыг 2016.05.12-ны өдөр хуралдуулахаар зарлаад байна.
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулах нэгдсэн төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.        Бүх нийтээр мод тарих  өдрөөр хийх ажлын бэлтгэлийг хангуулж, энэ ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй  хамруулж зохион байгуулах. Бүх нийтээр мод тарих ажлыг  угтан Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05-р сарын 09-ны өдрийн А/202 дугаар захирамжийн дагуу байгаль хамгаалах тоосжилтыг бууруулах зардлаас 6.190.000 төгрөгийн зардлыг батлуулж, хэлтэс албад сургууль цэцэрлэгтэй хамтран мод тарих  ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг гаргаж 2016 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр мод тарихааар бэлтгэл ажил бүрэн хангадаад байна.   Бэлтгэлийг ханган ажиллана. 80
      5.        Дүүргүүд Зуслан, ногоон бүсэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн удирдамжийн дагуу 2016 оны 05-р сарын 7–ны өдөр зохион байгуулж энэ удаагийн цэвэрлэгээнд Тахарын алба, Мандах бүртгэл дээд сургууль, Буянт ухаа цүгцолбор сургууль, Монголын залуучуудын холбоо капитал банк, Богд банк, Тахарын алба зэрэг ААНБ-ууд идэвхи зүтгэлтэй сайн оролцож Туул гол, Дунд гол зайсан орчмын цэвэрлэгээг хийж 4 рейсээр 7,4 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлүүллээ . Мөн тус дүүргийн хэмжээнд 2 бүлгийн 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн бүлэг ажилладаг бөгөөд иргэдийн бүлэг нь яармагын төв зам дагуух ногоон бүс болон туул гол дагуу үүссэн хур хог хаягдлыг цэвэрлэн 6,20 тонн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт асгалаа. Ногоон бүсийн цэвэрлэгээний үеэр нийтдээ 21 рейс буюу 41,3, тонн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэсэн байна. Дүүргийн хэмжээнд 201205 м2 талбайг хамруулан цэвэрлэж, нийт 926 ААНБ-С 6153 хүн хог цэвэрлэгээний ажилд хамрагдан ажиллалаа.   Үүсмэл хог хаягдал үүсгэхгүй байх тал дээр Хяналт тавьж ажиллана 100
      6.        Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн газрын зөрчил маргааны талаар нарийвчилсан тооцоо судалгааг  гаргаж Дүүргүүдийн Удирдлага болон Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй газар эзэмшиж, ашигласан, зөвшөөрөгдсөн газраас хэтрүүлэн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гарган нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Кадастрын хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: Барилгын ухсан нүх, Барилга эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй ТҮЦ, контейнер, павильон, хоолон гэрүүдийн судалгааг тус тус хамруулсан болно.   Газрын зөрчлийн судалгааг нарийвчлан гаргаж зөрчлийг тухай бүрт нь арилгах, цаг үеийн шаардлагаар илэрч буй зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээг авч ажиллана. 80
      7.        Дүүргүүд нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй рекламны самбар байршуулж байгааг буулгах Нийслэлийн удирдлагийн зөвлөлийн хурлаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах зөвшөөрөлгүй мэдээллийн байгууламж зар сурталчилгааны самбаруудыг 2016 оны 05-р сарын 12-ны дотор буулгах мэдэгдлийг ААНБ-дад хүргүүлэн ажиллаж байна.   Зөвшөөрөлгүй мэдээллийн байгууламж зар сурталчилгааны самбаруудыг буулгах арга хэмжээ авна 50
Биелэлтийн үнэлгээ 75.7%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 02-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ


Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
3 Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/215 дугаартай “Болзолт уралдааныг дүгнэх дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай” захирамж батлагдсан. Нийслэлийн 9 дүүргийн зам талбайн үйлчилгээ, хог тээвэрлэлтийг хариуцдаг тохижилт, үйлчилгээний байгууллагуудын дунд зарласан “Хоггүй хороо - Хоггүй гудамж” болзолт уралдааныг дүгнэх дүүргийн дэд ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/215 дугаартай захирамжаар байгуулан  дүүргийн хог тээвэрлэлтийн “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-ын "Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ”, “Айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог цуглуулалт, тээвэрлэлт”, “Олон нийтийн байцаагчийн үйл ажиллагаа”-д хяналт тавин ажиллаж байна.   Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу болзолт уралдааныг үргэлжлүүлэн ажилттай зохион байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахаар төлөвлөж байна. 100%
8 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт камер халхалсан болон төлбөрийн зөрчилтэй рекламны самбар байршуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагуудад албан мэдэгдэл хүргүүлж биелэлтийг тооцон ажилласан. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт камер халхалж рекламны самбар байршуулсан 3, төлбөрийн зөрчилтэй рекламны самбар байршуулсан 3 нийт 6 аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагуудад албан мэдэгдэл хүргүүлж зөрчлийг арилгаж ажилласан.   Дүүргийн хэмжээнд нэгдсэн судалгаа гарган ажиллана. 100%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
ЗАСАГ ДАРГА                                          Д.ОРОСОО
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                       М.Солонго