Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-05-17 10:23:31
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Захиргааны хариуцлага тооцох дүрэм, журмуудыг шинэчлэн сайжруулах асуудлыг судалж Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс танилцуулж, шийдвэр гаргуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
3 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” бэлтгэлийг Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүд ЗДТГазрууд хангаж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах. /Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/ 14
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
"Улаанбаатар" олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд байгууллагын нийт 14 албан хаагч бүртгүүлсэн.
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
  №
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллах Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг байгууллагын цахим сайт болон фейсбүүк хуудсанд байршуулж иргэд, олон нийтэд мэдээллэн ажиллаж байна.
2 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. Улаанбаатар олон улсын гүйлтийн марафонд албан хаагчид тогтмол амжилттай оролцдог бөгөөд энэ жилийн марафонд мөн оролцохоор бэлтгэлээ хангаж байна.
 
 
 
                                                                           ХЯНАСАН ХЭА-НЫ ДАРГА                                          Д.ОЮУНГЭРЭЛ
                                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                    Н.ОДОНТУЯА


Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
2 АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийслэлийн төвийн 6 гудамжинд шинээр том мод тарих ажлыг хэрэгжүүлж байна.  
Гүйцэтгэгч байгууллагаар шалгарсан 6 аж ахуйн нэгж нь ажлаа эхлүүлж, ажлын явц 90 хувьтай байна.
Ажлын явцад тус байгууллагын мэргэжилтнүүд хяналт тавин ажиллаж байна.
Цаашид гүйцэтгэгч компаниуд усалгаа арчилгааны ажлыг 2 жилийн хугацаанд хариуцан ажиллана.
 
АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа дээрх ажлын талаар мэдээллийг иргэдэд хүргэх зорилгоор тус байгууллагаас:
-2016 оны 04 сарын 28-ны өдөр UBS телевизэд 1 удаагийн ярилцлагыг ажлын талбай дээрээс,  
-2016 оны 05 сарын 20-ны өдөр ECO суваг телевизээр танилцуулга нэвтрүүлэгт мэдээлэл тус тус өгч,  
-2016 оны 05 сарын 23-ны өдөр НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлстийн мэргэжилтэнд ажлын явцын талаар мэдээлэл өгөв.
 
Мөн байгууллагын цахим хуудсаар болон Мэдээллийн самбараар дамжуулан АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд 6 гудамжинд хийгдэж байгаа тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын талаар өмнөх болон дараах зургаар харьцуулж, тоо баримттайгаар мэдээллэн ажиллаж байна.
 
- - 100
4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтийн талаарх мэдээллийг нийт ажилтнуудад танилцуулав. Тус байгууллагаас “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэд оролцох ажилтнуудын нэрсийг гаргаж, нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газарт хүргүүлэх, дугаар авах ажил хийгдэж байна. Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэд оролцоно. - 90
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                  Ш.ОДОНЧИМЭГ2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
  2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд оролцох Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд оролцох арга хэмжээг албан хаагчиддаа танилцуулсан.    
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ  ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН   УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу  хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй   бол хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга  хэмжээ Үнэлгээ               0-100
1 2 3 4 5 6
1. Улаанбаатаролон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд  тус  байгууллагаас  оролцох  эмч, мэргэжилтнүүдийг  нэрсийг  гаргалаа. Улаанбаатаролон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд  тус  байгууллагаас  оролцох  эмч, мэргэжилтнүүдийг  нэрсийг  гаргаж,  хураамжийг   НТС банкны дансанд тушааж , бүртгэлийг  онлайнаар  хийсэн.
Нийт 23 эмч, мэргэжилтэн оролцохоор  боллоо.
     
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.05.25                                                                                                                                  Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1.  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллах
   “Эй Ти Ди Ди” ХХК-тай гэрээ байгуулан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийн самбар хийлгэхээр хамтран ажиллаж байна.       50
Үүрэг даалгавар 2. 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” арга хэмжээний бэлтгэлийг Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүд ЗДТГазрууд хангаж ажиллах.
  Монгол цэргийн жавхаа уралдааны төгсгөлийн шатны шалгаруулалтын зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг цэргийн анги байгууллагууд, Хороод, их дээд сургуулиудад үлээвэр хөгжим, цэнгээнт бүжгийн хос шалгаруулах уралдааны удирдамжийг сурталчилгааны зурагт хуудасны хамт хүргүүлж, бүртгэлийн хуудсаар бүртгээд байна. Мөн дүүргийн хороод, худалдааны төвүүд, аж ахуйн нэг байгууллагуудаар сурталчилгааны зурагт хуудсыг тараан байршуулах ажлыг зохион байгуулсан.       70
Үүрэг даалгавар 3 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох.
  Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн байгууллагуудаас өнөөдрийн байдлаар 1589 хүн оролцохоор бүртгүүлсэн. НБТС-ын газраас энгэрийн тэмдгийг авч бүртгүүлсэн хүмүүст баталгаажуулан өгч байна. Дүүргийн 26 дэргэдэх хэлтэс албадаар цомыг аялуулан ажилласан. Хороодоор явж иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.       70
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
  
                                              2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ                                                                 АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ                                                                           ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
                                                                               Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 
                                                                                                                  №9
 2016.05.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа                Хүрсэн бодит үр дүн
             /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 Захиргааны хариуцлага тооцох дүрэм, журмуудыг шинэчлэн сайжруулах асуудлыг судалж Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстанилцуулж, шийдвэр гаргуулах.   - -  
2 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд - Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр дүүргийн 2 дугаар хорооны 3, 8, 10, 15, 18, 25-р байруудын орцны засварын ажил гүйцэтгэгч “Эм Ти Юу” ХХК, 41-р байрны дээврийн засварын ажил гүйцэтгэгч “Алтан бургастайн шугуй” ХХК болон өөрийн хөрөнгөөр барилга байгууламж барьж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд, иргэдэд хандсан сэрэмжлүүлэг, мэдээллийн самбарыг байршуулж ажиллах шаардлагыг хүргүүлсэн. - -  
3 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” бэлтгэлийгНийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүд ЗДТГазрууд хангаж ажиллах. - Монгол цэргийн жавхаа-2016” уралдааны төгсгөлийн шатны шалгаруулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд “Цэнгээнт бүжгийн шилдэг хос шалгаруулах” уралдааны удирдамжийг 31 байгууллагуудад хүргүүлж, байгууллага, хороонуудаас уралдаанд оролцох хосуудын нэрийн жагсаалтыг авч, бүртгэх ажлыг явуулж байна. “Үлээвэр найрал хөгжим”-ийн уралдаанд оролцох удирдамжийг Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангид хүргүүлж, Зэвсэгт хүчний ангиудын “Үлээвэр найрал хөгжим” нэгдэж уралдаанд оролцохоор бэлдэж байна. Мөн “Монгол цэргийн жавхаа-2016” уралдааны сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж явуулж байна.     -
4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. -Дүүргийн хэмжээнд “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтийн өдрийг угтаж “Налайх марафон 2016” гүйлтийн тэмцээнийг 2016 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа.Бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнд 51 байгууллагын 1800 гаран ажилтан албан хаагчид болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, мөн иргэд оролцлоо. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафонд оролцох баг тамирчдын бүртгэл ажлыг дүүргийн хэмжээнд хийж байна.   -  
5 Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах. /Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/ -      
 
 
 
                                                                 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                    
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
 
 
2016.05.17 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       2016.05.25
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” уралдааны  бэлтгэлийг Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүдийн  ЗДТГазрууд хангаж ажиллах Тус дүүргийн Цэргийн штаб нь   “Монгол цэргийн жавхаа 2016” уралдаанд тэргүүний байранд шалгарсан анги,  байгууллагуудад өгөх эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг байршуулах,  тэдгээрийг гардуулах үеийн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.      
 
100%
2 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэд дүүргийн 15 байгууллагын 50 иргэн оролцохоор бэлтгэл хангагдаж байгаа бөгөөд дүүргээ төлөөлөн оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэхээр  Засаг даргын А/155 тоот захирамж гаргалаа.
Марафоны цом дүүргийн 47 байгууллага,  аж ахуйн нэгжээр аялсан ба  бүх нийтийн гүйлтийг 2016 оны 5-р сарын 28-нд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
 
      100%
3 Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах.
/Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/
Нйислэлийн Засаг даргын А/403 тоот захирамжийг үндэслэн зусланд амрагч хүүхдүүдийн эрүүл аюулгүй байдлыг ханган холбогдох стандарт журмыг мөрдүүлж ажиллах үүднээс дүүргийн МХХ, Онцгой байдлын хэлтэс, Эрүүл мэндийн төв зэрэг байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаж орон нутгийн “Тэмүүлэл” зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Бэлтгэл ажил 70 хувьтай байна.     Хяналтын хуудасны  дагуу
бэлтгэл хангана.
60%
                                                                    
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 05 дугаар сарын  26 ны өдөр                                                                                                Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Захиалагчийн хяналт хийж байгаа бүх барилга байгууламж, угсралтын ажилд НИТХ-н хурлаар батлагдсан журмын дагуу барилгын талбай дээр 2:1 хэмжээтэй тухайн хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан самбарыг байршуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай газар 140,4 тэрбум төгрөгний гэрээний дүнтэй 55 барилгын ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байна. Барилгын ажилд самбар байршуулсан байдлаар зургаар хавсаргав.
 
      100
2 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтийн талаарх мэдээллийг бүх ажилчдад хүргэж, бэлтгэл ажил хангаж байна.       100
 
 
Хянасан:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН дарга                                                                   Д.ЦЭРЭНЛХАМ
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                     Д.ЭНХЖАРГАЛ
 
 
 
 
 


                         Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны
                                      150 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил

 
 
 
 
 
 
 
 
Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороонд баригдах бага сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолборын барилга угсралтын ажил
 
 
Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувиллын төв,
хүүхдийн эмнэлэгийн барилга

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дүүргийн 17 дугаар хороо, 120 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн
барилга, гадна холболтын ажил
 
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
  2016 оны 05 дугаар сарын 26.                                                            Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1.  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллах.
1        НМХГ-ын даргын баталсан 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 02-01/336 тоот удирдамжаар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт баригдаж буй авто зам, замын байгууламжид урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж байна.
    Ази Европын парламентийн түншлэлийн 9 дүгээр уулзалт Улаанбаатар хотод зохион байгуулахтай холбогдуулан Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас 30 улсын /ахлах/ байцаагч 4 ажлын хэсэгт ажиллаж байна.
   Ажлын хэсгийн  хийсэн ажлын талаархи мэдээг газрын вэбсайтад 1, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны вэбсайтад 1, Хэлтсийн Facebook хуудсанд 1, нийт 3 удаа иргэд олон нийтэд мэдээлж ажиллалаа.
 
 
    Тус ажлын хүрээнд нийт 71 аж ахуй нэгжид хяналт шалгалт хийж улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн бэлтгэл ажлын хүрээнд  Баянгол, Туушин  зэрэг 10 зочид буудлуудын ажиллагсадад “Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохистой дадал” сэдвээр  сургалт зохион байгуулсан.
 
 
Хяналт шалгалт үргэлжилж байна. Цаашид байнгын хяналт тавьж арга хэмжээг авч ажиллана.
 
Үүрэг даалгавар 2.  2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох.
2 “Улаанбаатар марафон-2016” Олон Улсын гүйлтийн тэмцээнд НМХГ-ын ТЗУГ болон чиглэл, дүүргүүд дэх МХХ-ийн  нийт 30 албан хаагчид оролцохоор болсон. Чингэлтэй дүүргийн биеийн тамир спортын хороонд 2016 оны 05-р сарын 26-ны өдөр бүртгүүлсэн.    2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон-2016” Олон Улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох бэлтгэл ажил хангагдсан. Тэмцээн 2016.06.04-ны өдөр болно. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр тэмцээнд оролцоход бэлэн.
Үүрэг даалгавар 3. Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах.
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/430 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2016 оны 06 дугаар сарын 02-03-ны өдрүүдэд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.   Зуслангийн бэлтгэл ажлыг хангуулах зорилгоор бүлгийн багш, эмч, тогооч нарыг чадавхжуулах сургалтыг 2016 оны 05 дугаар сарын 19 болон 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хяналт шалгалтын ажил эхлээгүй байна. Шалгалт 2016 оны 06 дугаар сарын 02-03-ны өдрүүдэд хийгдэнэ.

2016 ОНЫ 05 ДУГААР 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН                 ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд
АСЕМ-ын уулзалтыг угтаж нийслэл хотоос хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил, түүний зохион байгуулалтын талаар сурталчилж 3 удаа байгууллагын вэб хуудаст мэдээ байршуулсан. Үүнд:
1.    "Авто замын хашлага, хайс солиход нийслэлээс 8.5 тэрбумыг зарцуулж байна" мэдээллийг 04 сарын 16-ны өдөр;
2.    “АСЕМ угтсан бүтээн байгуулалтын ажлын тендер шалгаруулалт, ажил гүйцэтгэл хуулийн дагуу, шуурхай өрнөж байна” мэдээллийг 04 сарын 18-ны өдөр;   
3.    “Тендер гүйцэтгэгч компаниудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг дагаж мөрдөхийг анхааруулж байна” мэдээллийг 05 сарын 06-ны өдөр олон нийт болон тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд тус тус хүргээд байна.
Үүрэг даалгавар: 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэд нийт байгууллагууд оролцох.
“Авто машингүй өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай “ 2015 оны 06 сарын 02 ны өдрийн А/472 захирамжийн хүрээнд зохион байгуулагдах  “Улаанбаатар марафон“ олон улсын гүйлтэд тус газраас нийт 41 албан хаагч оролцохоор бүртгүүлээд байна.
                                          
                                           
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                С.ГАНБААТАР
 
                                             ХЯНАСАН:                                                    
                                             ОРЛОГЧ                                                              Ч.АЛТАНБААТАР                                                
                                            
                                             ЗУХ-н ДАРГА:                                                     Г.ЭНХБАТ
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
                                            ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                М.ГЭРЭЛТУЯА
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
2016.05.26
Өгсөн үүрэг Биелэлт
1. 06 сарын 04-ний өдөр болох  “Улаанбаатар марафон” олон улсын бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд идэвхтэй оролцох Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн уралдаанд оролцох албан хаагчдын нэрсийг авч бэлтгэлийг хангуулан ажиллаж байна.
2. Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах, мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гаргуулсны дараа эхлүүлэх Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах шалгалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

                                                        НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товчагуулга Биелэлт гаргах
2 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй тохижилтын ажил, Ази Европын дээд түвшний арван нэгдүгээр хурлын бэлтгэл ажлыг хангах тохижилтын ажлын танилцуулгыг бэлтгэн байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн дэлгэцэнд2016 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн байрлууллаа.
4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны хүрээнд зохион байгуулагдах гэж буй “Улаанбаатар марафон 2016” олон улсын гүйлтийн 5000,10000 метрт тус газрын нийт албан хаагч оролцоно.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2016 оны 05 дугаар сарын 25                                                                                                                                        Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:   2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох.
01 “Улаанбаатар марафон-2016 олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбороос дараах нэр бүхий хүмүүс 18-35 насны ангилалд оролцохоор мэдүүлгээ өгсөн.
д/д Овог нэр Нас Хүйс Оролцох төрөл Төлөх хураамж
1.      Э.Жаргалсайхан    28 Эр 5000м 2000
2.      Н.Цэрэндаваа 25 Эр 5000м 2000
3.      О.Идэрмөнх 30 Эр 5000м 2000
4.      Ш.Галбадрах 25 Эр 5000м 2000
5.      О.Уламбаяр        
6.          Хишигдорж 18 Эр 5000м 2000
7.          Анар 18 Эр 5000м 2000
8.          Үүрийнцолмон 19 эм 5000м 2000
9.      Ө.Сандагдорж 19 Эр 5000м 2000
10.   Ж.Батцоож 19 Эм 18км 2000
11.   М.Хүрэлхүү 19 Эм 5000м 2000
     
 
 
 
Үүрэг даалгавар“Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах. /Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/
02 Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэл”-ийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж тус цогцолборын Аж ахуйн алба нь 5 дугаар сард “ Од” зусланд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Үүнд:
1.    Зуслангийн гал тогооны 85м2 дээврийн талбайн хар цаасыг шинээр солин мөн хоолны танхимын 80м2 талбай бүхий шалыг будаж, хана таазны аргелитыг сольж засварласан. Гал тогооны 52м2 хана, 40м2 талбай бүхий шалны будгийг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.
Түүнчлэн хоол бэлтгэлийн өрөөний 30 м2 хана, 20 м2 шалны будаг болон 10 метр бохирын хоолойг шинээр сольж 5 цонхны шил болон ялааны тор цонхны нугасыг тус тус шинээр сольж засварласан.
 
2.    Угаалгын өрөөний 6 м урттай усны хоолой болон 20м2 дээврийн талбайн хар цаасыг солин 2м2 талбай бүхий таазны аргелитыг шинээр хийж 6м2 талбай бүхий шал, 20м2 талбайд гадна ханын будгийг тус тус хийж гүйцэтгэлээ.
3.    Мөн охид хөвгүүдийн угаалгын өрөөнд 20м урттай бохирын хоолой, 40м2 талбайд шалны будаг, 52м2 талбайд хана болон гадна ханын будгийг хийж 20м2 дээврийн талбайн хар цаасыг шинээр сольж 12 ширхэг цоргон крантыг шинээр суулгах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
4.    Эмнэлгийн тусгаарлах өрөө болон эмч, сувилагчийн өрөө,  коридорын нийт 40 м2 талбайн шалыг будаж  2 цонхыг шиллэн таазны эвдэрсэн хэсгийг засч шинээр аргелит сольж засвар хийлээ.
5.    Хүүхдийн байрны 20 хаалгыг бүрэн сольж 12 ш хаалганд засвар үйлчилгээг хийж эвдрэлгүй болгон нийт 32 хаалганы будгийн ажлыг хийж 6 байрны дээврийн талбайн засварыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 28 байрны шалны будаг, 10 байранд хана таазны аргелит сольж 13 байранд разетка болон унтраалга хийж холбосон.Мөн хүүхдийн 12 байрны цонхыг шиллэн зуслангийн 32 байранд гадна болон дотор засал будгийн ажлыг хийж дуусгасан.    
6.    Гадна талбайд – Хүүхдийн тоглоомын талбайн будаж эвдрэл гарсан хэсгийг засварлан “Од” зуслангийн 300м гадна хашааны будгын ажил галын наадмын талбайн сандал, саравч, самбарыг тус тус будаж тохижуулсан.   
7.    Зуслангийн тариалалт-  6х20м  хүлэмж барьж  48м2 талбайд нарын ногоо тарьж 1га талбайн хур өвсийг цэвэрлэн  халглаж  төмс тарьсан.
8.    Багш ажилчадын хуучин “00-ыг буулган шинээр барьсан,
     
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ


2016 оны 05 дугаар сарын 12 өдөр                                                            Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд Дүүргийн хэмжээнд 2016 оны тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг гүйцэтгэж буй ААНБ-д үүрэг даалгаврыг тогтмол үүрэгжүүлж байна. 50
2 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” бэлтгэлийг Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүд ЗДТГазрууд хангаж ажиллах. Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Монгол Цэргийн жавхаа өдөрлөгийн хүрээнд СБД-цэргийн штаб нь Чингисийн талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, усжуулалт, иргэдийн тав тухыг хангах үүднээс хоёр мянган сандал зэргийг хариуцан бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Мөн тухайн өдөр болох арга хэмжээний хөтөлбөрийг хороодоор дамжуулан сурталчилгааны ажил явагдаж байна 50
3 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэд нийт байгууллагууд оролцох. Улаанбаатар марафон 2016” олон улсын гүйлтийн тэмцээний марафоны цомыг дүүргийн харъяа нийт 12 аж ахуй нэгж байгууллага болон 20 хороо, ЕБС-аар аялууллаа. Марафон гүйлтэд оролцох иргэд, сурагчдыг бүртгэн, нэгдсэн сайтад оруулж, энгэрийн дугаар олгон ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 1200 иргэнийг бүртгээд байна. 50
4 Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах. /Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/ Сүхбаатар дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хараацай, Хандгайт, Маргаашийн хөгжил, Ундраа, Янзага, Сэлбэ зуслангууд нь 6 дугаар сарын 15-наас 22-ны хооронд хүүхдүүдээ хүлээн авахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газраас 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн зуслангуудын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг олгож эхэлнэ. 90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ


Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
2. Дүүргийн цахим сайт болон Засаг даргын Тамгын газрын мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сагийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг дүүргийн цахим сайт болон Засаг даргын Тамгын газрын мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна.   Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сагийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг тухай бүр шинэчлэн иргэд олон нийтэд мэдээллэнэ. 100%
3. Дүүргээс нийтийн цэнгээнт бүжгийн шилдэг хос шалгаруулах уралдааныг  хариуцан “Dance star” бүжгийн клубтэй хамтран ажиллаж байна. “Монгол цэргийн жавхаа-2016” уралдааны төгсгөлийн шатны шалгаруулалт буюу Иргэн-цэргийн бахархалын өдөрт иргэдийг зохион байгуулалтайгаар оролцуулахад бэлтгэн хороод болон дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг их, дээд сургуулиудын оюутан цэрэгт хамрагдсан оюутнуудтай ажиллаж байна.
Тус дүүргээс нийтийн цэнгээнт бүжгийн шилдэг хос шалгаруулах уралдааныг  хариуцан “Dance star” бүжгийн клубтэй хамтран ажиллаж Улаанбаатар цэргийн хүрээний 15 ангийн 75 хос, сонирхогчдын 800 хос уралдаанд оролцохоор  бүртгүүлэн бэлтгэл ажил хийгдсэн.
  Бэлгэл ажлыг бүрэн хангаж дуусгана. 100%
4 “Улаанбаатар марафон-2016” олон улсын марафон гүйлтэнд дүүргийн иргэдийг оролцуулах тухай дүүргийн Засаг даргын А/261 захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. “Улаанбаатар марафон-2016” олон улсын марафон гүйлтэнд дүүргийн иргэдийг оролцуулах тухай дүүргийн Засаг даргын А/261 захирамж батлагдаж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Тус “Улаанбаатар марафон-2016” олон улсын гүйлтийг сурталчлах ажлын хүрээнд аяны цомыг  нийт 16 байгууллагаар аялуулж 12 төрлийн спортын тэмцээн уралдааныг зохион байгууллаа.
Одоогийн байдлаар Баянгол дүүргээс нийт 27 байгууллагын 1150 оролцогч албан ёсоор бүртгүүлээд байна.   Бүртгэл 05 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
  2016 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд дүүргийн нутаг дэвсгэлт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудыг идэвхитэй оролцуулна.  
 ТАНИЛЦСАН:
ЗАСАГ ДАРГА                                          Д.ОРОСОО
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                       М.Солонго 
 
 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ                                                                                                                                                 2016.05.27         
Д/Д Хэрэгжүүлэх байгууллага Үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
  1 2 3
1 "Нийтийн үйлчилгааний Улаанбаатар нэгтгэл" дүүргүүдийн Засаг дарга, Агентлагууд, харьяа газрууд 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 8 албан хаагч оролцохоор бэлтгэл ажлаа хангаж, бүртгүүлээд байна.
 
     ХЯНАСАН:  БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА                                                                                                       Л.БАТЦООЖ
 
    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Л.ЛХАМДУЛАМ
           
 НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.05.16-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.05.30                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
      1.        Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллах Дүүргийн Соёлын ордны А зааланд Нийслэл, дүүрэг, ОНХС, Авто замын хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын өмнөх болон одоогийн зургийг харьцуулсан байдлаар гарган 1.2 х 0.7м хэмжээтэй гэрэлтдэг самбар 18 ширхэгийг тус тус хийлгэж иргэд олон нийтэд хөрөнгө оруулалтын ажлыг сурталчилан ажиллаж байна.   Иргэд олон нийтэд мэдээллэж ажиллана 90
      2.        2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” бэлтгэлийг  хангаж ажиллах.        “Монгол цэргийн жавхаа-2016” уралдааны төгсгөлийн шатны уралдааны дүн гаргаж, шагнал гардуулах болон үдшийн цэнгүүний арга хэмжээ 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр Чингисийн талбайд амжилттай зохион байгуулагдсан. Энэ “Иргэн цэргийн бахархалын өдөр”-ийн арга хэмжээнд Хан-Уул дүүргийн хороодоос 250 гаруй иргэн болон ХААИС, Механик тээврийн сургууль, Технологийн дээд сургуулийн 400-аад оюутан идэвхтэй хамрагдсан.
        Төгсгөлийн шатны арга хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн дүйцүүлэх алба хаагчид бусад 2 дүүрэгтэй хамтран үзэгчдийн суудал байруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
        Мөн манай Цэргийн штаб бэлтгэл ажлын хуваариар Зэвсэгт Хүчин, Хилийн цэрэг, Онцгой байдлын анги, байгууллагаас гаргасан зэвсэглэл, техникийг байрлуулж, нийслэлийн иргэдэд үзүүлэн танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан.
    100
      3.        2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон-2016” бүх нийтийн гүйлтэд нийт 17 байгууллагын  526 албан хаагчид болон иргэд оролцохоор бүртгүүлээд байна. - Хороод иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх    70%
Биелэлтийн үнэлгээ 86.6%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100%/
1 2016 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулагдах "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс 2 ажилтныг оролцуулахаар бүртгүүлсэн. - - - 50%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Ч.МЯГМАРДУЛАМЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
                                              2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
                                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН
                                                                                                               ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-05-31
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. Захиргааны хариуцлага тооцох дүрэм, журмуудыг шинэчлэн сайжруулах асуудлыг судалж Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.
1. Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийг 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан Хууль зүйн яам, Хууль зүйн Үндэсний хүрээлэн, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангаас нийслэлийн дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагуудын ажилтнуудад зориулсан графикт сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалтад дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын ажилтан, албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан. Мөн хороодод ажиллаж буй хэв журмын урамшилт эргүүлүүд болон Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нийт 45 хүнд дүүргийн 3, 14 дүгээр хороодын Иргэний танхимаар дамжуулан бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулсан. = = Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах. 90
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд
2.
       Дүүргийн төсвийн нийт 4.164.400.000 төгрөгийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх 25 төсөл, арга хэмжээ, он дамжин хэрэгжүүлэх 500.000.000 төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.084.155.500 төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 40 төсөл арга хэмжээ, он дамжин хэрэгжүүлэх 140.406.700 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.
     Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төслийг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/13 тоот тушаалаар байгуулагдсан “Үнэлгээний хороо”-оос зарлан гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээ байгуулах зөвлөмжийг дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн. 
      Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах “Үнэлгээний хороод”-ыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны нийт 33 /А/17, A/30, A/31, А/59, А/60, А/62, А/66, А/68, А/72, А/87, А/89-105, А/131-А/133, А/145, А/156, А/216 тоот/ тушаалаар “Үнэлгээний хороо”-дыг байгуулан ажиллаж байна.
      Дүүрэгт 2016 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын батлагдсан төсвийг e-procurement.gov.mn, chingeltei.gov.mn, shilendans.gov.mn цахим сайтуудад байршуулан Монголын үнэн сонинд нийтлүүлж мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын явцаас:
 • Дүүргийн 16 дугаар хороо, 89-90 дүгээр гудамжинд “Цахилгааны хүчдэл сайжруулах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 110 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын тендерийг 2016.02.26-ны өдөр зарлан 2016.03.30-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.13-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсанаар 2016.04.22-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн 12 дугаар хороонд “Жишиг өрхийн эмнэлэг барих” ажлын үлдэгдэл болох нийт 400 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.09-ны зарлан 2016.04.11-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.12-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн Хүүхэд гэр бүл хөгжил төвд “Авто машин нийлүүлэх” нийт 25 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.11-ны өдөр зарлан 2016.03.18-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.03.25-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсанаар 2016.04.15-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн “Ахмадын амралтын газар ОНӨААТҮГ-ийн хашаа хийх” 40 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.11-ны өдөр зарлаж 2016.03.18-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.03.25-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авч 2016.04.04-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн “Ахмадын амралт ОНӨААТҮГ-ын угаалгын байр,  харуулын байр барих” 40 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарлан 2016.04.04-ны өдөр нээсэн. 2016.04.20-ны өдөр тендерийг дахин зарлаж нээлтийг 2016.04.27-ны өдөр хийсэн.  Дүүргийн ХААА-с 2016.05.02-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авч 2016.05.11-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын “Хөдөлмөрийн кабинет”-д шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” 200 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.14-ны өдөр зарлаж 2016.04.14-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.18-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсанаар 2016.04.28-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй, өрх толгойлсон болон иргэдийн амьжиргааг дэмжих ажил” /200 сая/-ын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.15-ны өдөр зарлаж 2016.03.22-ны  өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.06-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авч 2016.05.12-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 • Дүүргийн 4 дүгээр хороо, 5 дугаар сургуулийн гадна талбайн “Софт теннисний талбайн тохижилтын нийт 172.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.25-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.25-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.05.20-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин нийлүүлэх 50 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.04-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.19-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авч гэрээг 2016.04.27-ны өдөр байгуулсан.
 • Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанд автомашин нийлүүлэх 25 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.04-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.07-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн 15 дугаар хорооны “Хүүхдийн амбулаторийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил” -ын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.03.28-ны өдөр зарлан 2016.04.05-ны өдөр нээлтийг хийсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.14-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн Соёлын төвд тавилга, тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэх /30 сая төгрөгийн/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.04.15-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.25-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний шатандаа явагдаж байна.
 • Дүүргийн Өмч газрын харилцааны албаны урсгал засварын 50 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.04.48-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.04.26-ны өдөр нээж 2016.05.03-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийн нээлтийг 2016.05.11-ны өдөр хийсэн. Дүүргийн ХААА-аас Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн зөвлөмжийг 2016.05.18-ны өдөр хүлээн авсан. 
 • Дүүргийн 7 дугаар хорооны 224 дүгээр цэцэрлэгийн орчмын “Авто гүүр барих” 665,4 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016.05.04-ны өдөр зарласан. Тендер 2016.06.06-ны өдөр нээнэ. Тендерийн бичиг баримтыг сонирхсон аж ахуй нэгжид олгож байна.
 • Дүүргийн 8 дугаар хорооны “Дунд тасганы 9 дүгээр  гудамж, шинэ цэцэрлэг орчмын 105 406 700 төгрөгийн өртөг бүхий тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр нээнэ. Тендерийн бичиг баримтыг сонирхсон аж ахуйн нэгжид олгож байна.
 • Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст “Тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” 20,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлтийг 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр хийсэн. Дүүргийн ХААА-аас 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын талбайн сэргээн засварлалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 61,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын тендерийг 2016 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлтийг 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр хийсэн. Үнэлгээний шатандаа явж байна.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжин хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний ажлын явцаас:
 • Дүүргийн “13, 14, 15, 16 дугаар хороодод суурилагдсан камеруудыг шилэн кабелиар холбох 115 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр нээсэн. Дүүргийн ХААА-с 2016.04.19-ны өдөр зөвлөмж хүлээн авсан.
 • Дүүргийн 2 дугаар хороо, 40.0-ын ТХ-30, 21, 22, 23 дугаар байрны дундах талбайн тохижилтын нийт 100 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2016.04.08-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2016.05.09-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний шатандаа явж байна.
       Улс, нийслэлийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлаар 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар эрх шилжүүлж ирүүлсэн ажил байхгүй байгаа болно.
= = Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх. 100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” бэлтгэлийг Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүд ЗДТГазрууд хангаж ажиллах.
3.
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн санаачлагаар 4 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж буй "Монгол цэргийн жавхаа-2016" уралдааны төгсгөлийн шалгаруулалтыг 2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр Чингисийн талбайд зохион байгуулан анги,  байгууллагын бие, бүрэлдэхүүний ажиллаж, амьдрах эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, бие бялдрын стандарт, жагсаалын ажиллагаа, гадаад үзэмжийг дээшлүүлж, Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн үйл ажиллагааг нийслэлийн иргэдэд сурталчлах, иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх зорилгоор “Иргэн, цэргийн бахархалын өдөр” сэдвийн дор зохион байгуулсан. Уралдаанд шалгарсан анги, салбаруудын жагсаалын үзүүлэх тоглолт, зэвсэг техникийн үзэсгэлэн, ёслолын буудлага, цэнгээнт бүжгийн тэмцээнүүдийг иргэдэд толилуулсанаар Зэвсэгт хүчний 084, 350 дугаар ангиуд болон Хилийн цэргийн 0164 дүгээр ангиуд тэргүүн байруудыг эзэлсэн.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас Чингисийн талбайд 3,000 хүний суудал засах, ёслолын буудлага хариуцах үүргийг хүлээн ажилласан. Мөн бүжгийн тэмцээнд Чандмань багийн 4 хос тамирчид оролцон 32 хосоос хагас фенальд шалгаран оролцсон.
= = “Монгол Цэргийн жавхаа” уралдааны бэлтгэлийг ханган оролцох. 100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох.
4. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/121 тоот захирамжаар батлагдсан “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар,  Эрүүл мэнд, спортын яам,  Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газартай хамтран 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулах “Улаанбаатар марафон-2016” Олон Улсын бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээний бэлтгэл ажлын хүрээнд тэмцээний цомыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийт 76 байгууллагаар аялуулан одоогийн байдлаар 3140 ажилтан, албан хаагчийг бүртгэлжүүлэн гүйлтийн тэмцээнд оролцох  тамирчдад номер олгох ажлыг зохион байгуулж байна. = = “Улаанбаатар” Олон Улсын марафон бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнд байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын  оролцоог хангах. 100
Үүрэг, даалгавар-Тав. Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах. /Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/
5. Дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн 2016 оны 95 тоот албан бичгийг Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллагад хүргүүлэн дүүргийн харъяа зорилтот бүлгийн айл, өрхийн хүүхдүүдийг хөнгөлөлттэй үнээр зусланд амруулах хүсэлтийг гаргаад байна. = = Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах. 90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                                  Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                 А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                                 О.НЯМБАТ

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА
 
  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  /УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС/
    2016 оны 05 дугаар сарын 25
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд АСЕМ-ын бэлтгэлийг хангуулах ажлын хүрээнд хотын гудамж дагуу хот тохижилт, сэргээн засварлалтын ажлын талаар UBS телевизтай хамтран "Хотын хөгжил" сэдэвт нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд мэдээллэж байгаа бөгөөд тохижилтын ажил гүйцэтгэж буй компаниудад үүрэг даалгавар өгч, хийгдэж буй ажлын талаарх товч мэдээлэл бүхий самбаруудыг байрлуулан ажиллаж байна.
  ХЯНАСАН:        ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА..................................................Т.БАТБАЯР
  НЭГТГЭСЭН:  ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: ................................Э.ДАВААХАТАН

2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 5 дугаар сарын  31
 
  Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2   5 6
1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг дүүргийн иргэдэд хүргэх ажлыг Дүүргийн иргэний танхимаар болон www.bzd.mn, zasag.mn Facebook болон бусад хэвлэл мэдээлийн бусад хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд тогтмол хүргэж байна.    
 
   50%
 
2
 
2016 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Цэргийн жавхаа” бэлтгэлийг Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын Цэргийн штаб, Дүүргүүд ЗДТГазрууд хангаж ажиллах. “Монгол цэргийн жавхаа-2016” уралдаанд бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөг гарган, амжилттай оролцох талаар Дүүргийн Засаг даргын уриалгыг дүүргийн нутаг давсгэрт байрлах Зэвсэгт хүчний анги байгууллагуудад хүргүүлсэн. Уралдаанд зарлагдсан шилдэг тохижилттой анги байгууллагаар хурандаа Б.Хаш-Эрдэнэ захирагчтай Зэвсэгт хүчний 084 дүгээр анги шалгарсан. Мөн шилдэг бүжгийн хос шалгаруулах тэмцээний төрөлд Зэвсэгт хүчний 026 дүгээр анги /БХИС/, зэвсэгт хүчний 065 дугаар ангийн бүжгийн хосууд 2, 3 дугаар байранд шалгарсан. Иргэдийн дунд зохион байгуулсан шилдэг бүжгийн хосын төрөлд Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хорооны Залуус багийн бүжгийн хос тэргүүн байранд шалгаран Монгол цэргийн жавхаа уралдаанд дүүрэг хамт олноороо амжилттай оролцлоо.    
   100%
 
 
3
2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. Дүүргийн   хэмжээнд   136   байгууллагаар   “Улаанбаатар   Марафон-2016”   цомыг аялуулахаар заавар төлөвлөгөө гаргасан. Хуваарийн дагуу бүх харьяа хэлтэс, хороод, сургууль, цэцэрлэгүүдээр аялж цом аялж дуусаад байна. Улаанбаатар Марафон-2016  олон улсын гүйлтийн тэмцээн 2016 оны 06 сарын 04   өдөр   явагдах   ба  бүх   байгууллагаар   цом   шилжин   явах   боломжгүй   учир   Цомыг хүлээн авсан байгууллагуудтай хамтран оролцогч байгууллагууд удирдамжийн дагуу зохиогдох ажлыг өөрийн байгууллага дээр зохион байгуулан оролцох юм. Одоогийн байдлаар 100 гаруй байгууллагын 2800 ажилтан албан хаагч иргэд оюутан сурагчдын бүртгэлийг онлайнаар шивж оруулан баталгаажуулаад байна.
 
   
 
 
 
    80%
 
                                              
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                               ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                                               ДАРГА                                                                                              А.ПҮРЭВДУЛАМ
 
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
 
 2016.05.26                                                                                                       Улаанбаатар хот
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 14 Байгууллагын биеийн тамир, урлаг спортын хамтлагаас “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтийн удирдамжийг танилцуулан байгууллагын нийт албан хаагчдыг хамруулах бэлтгэл ажлыг хангасан.
5 Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсгийг байгуулж, бэлтгэлийг газар дээр нь үзэж шалган  дүгнэлтийг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулах. /Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар/ 14 2016 оны 05 сарын 19-нд Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлөөр Хүүхдийн зуслангийн бэлтгэл ажлын явцын танилцуулга хийгдсэн. НЗД-ын 05 дугаар сарын 20 ны өдөр А/403 захирамж гарч зуслангийн үйл ажиллагаа эрчимжлээ. Хүүхдийн зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөр” бүлгийн удирдагч багш бэлтгэх сургалтыг Монголын Үндэсний зуслангуудын холбоотой хамтран 2016 оны 05-р сарын 20, 21, 22-ны өдрүүдэд “Мөрөөдөл” хүүхдийн зусланд зохион байгуулсан.
Хүүхдийн зуслангийн эмч, тогооч нарыг мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалтыг Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газруудтай хамтран зохион байгуулсан. Зуслангийн эрхийн бичгийг Улаанбаатар чуулгын танхимд 10 зуслан сууж борлуулах болсон. “SKY” их дэлгүүртэй хамтран ажиллах хүсэлт тавьсан бөгөөд зуслангууд тус дэлгүүрийн талбайгаас явуулах бэлтгэл ажил хангагдаад байна.
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МСХҮХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                          П.МЯГМАРЖАВ
 
ХЯНАСАН: ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                              Я.БАЙГАЛМАА2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах “Улаанбаатар марафон-2016” үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Бага тойруу, Энхтайваны өргөн чөлөөний  Баруун 4 замын уулзвараас Зүүн 4 зам хүртэлх авто зам, Сөүлийн гудамж, Бээжингийн гудамж, Анкарагийн гудамж, Самбуугийн гудамжны автозамын хөдөлгөөнийг 08:00-18:00 цагийн хооронд түр хязгаарлах тул нийтийн тээврийн 31 чиглэлийн 311 тээврийн хэрэгслийн чиглэл, замналд  өөрчлөлт орно.
Хотын төвийн буюу Их тойруу доторх гол гудамж, замууд хаагдах үед нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүд хойгуураа Их тойруугийн гудамж, урдуур Нарны зам, Намъяанжугийн гудамжаар явах бөгөөд  хойноос урагш болон урдаас хойш явдаг босоо чиглэлүүд Баруун 4 зам, Нарны гүүр, Зүүн 4 замаар  үйлчилнэ.  Олон улсын гүйлтийн тэмцээний үеийн нийтийн тээврийн төлөвлөлтийн зураглалыг байгууллагын вэб сайтад байршуулсан болно.
Энхтайваны өргөн чөлөөний авто замын тодорхой хэсгийн хөдөлгөөн хаагдах тул тухайн  өдөр троллейбус үйлчилдэг Т:2 "5 шар - Ботаник", Т:4 " Ботаник -Вокзал", Т:5 "3,4 хороолол-Офицеруудын ордон" чиглэлүүд явахгүй болно.
 “Улаанбаатар марафон 2016” үйл ажиллагаатай холбоотой газрын даргын 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/44 дугаар тушаал батлагдсан.  
    100
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 05 дугаар сарын  27-ний өдөр                                                                        Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
2 2016-05-07 өдөр Татвар төлөгчдийн өдөрлөгөөр олон нийтийг хамарсан марафон зохион байгуулсан. Мөн “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд оролцохоор байцаагч нар бүртгүүлээд байна. 2016-05-07 өдөр Татвар төлөгчдийн өдөрлөгөөр олон нийтийг хамарсан марафон зохион байгуулсан. 17 хүртэлх нас /өсвөр үе/ 18-49 нас эрэгтэй, эмэгтэй /насанд хүрэгчид/ 50-аас дээш нас эрэгтэй, эмэгтэй / ахмад/ гэсэн 3 төрөлд нийт 1000 иргэн Сүхбаатарын талбайгаас Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн хүртэл гүйж барианд орсон. Насны ангилал тус бүрээс эхний 3 байр эзэлсэн тамирчдад алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан.     100%
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
 ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
2016.06.03
Агаарын чанарын алба
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд манай албанаас 4 мэргэжилтэн оролцохоор бэлтгэлээ хангаж байна. 100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Ч.БАТСАЙХАН / Дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/            
  
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
                                                                                                                          
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ.    Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд
  Зайсангийн гудамжнаас Жапан  таун хүртэлх 0.75км авто  замыг улсын комисс хүлээн авсан талаарх  мэдээллийг байгуулагын сайт, олон нийтийн  сүлжээ ашиглан 2016.05.23-нд  хүргэсэн. Уг замын нээлтийг 2016.06.03-нд хийж нийт 15 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр холбогдох  мэдээллийг цацуулсан.
АСЕМ-ын хүрээнд хийгдэж буй Их Монгол улсын гудамжны 2.3 км замын барилгын  ажлын хүрээнд бетон хучилтын заадсуудад БНСУ-ын мяндсан геотор дэвсэн хучилтыг хүчитгэсэн талаарх мэдээллийг  Үндэсний телевиз, Стар телевиз болон олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн. Мөн  уг замын талаар олон нийтийн  сүлжээгээр тарсан дугуйн зам дээрх 2  модыг асфальтаар тойруулж хучсан зургийн талаар тайлбар хийж олон нийтэд хүргэсэн. Зам хаах мэдээллийг 3-5  хоногийн өмнө мэдээлж ажиллаж байна.
       
1  Хоёр. 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох.
  Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд байгууллагын нийт ажилчдаа оролцуулахаар зарыг тарааж, холбогдох зохион байгуулалтыг хийгээд байна.        
 
 
 
 
Нийслэлийн Дотоод аудитын алба

4 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Улаанбаатар” олон улсын марафонд Нийслэлийн Дотоод аудитын албанаас 14 тамирчин оролцсон болно.
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
1. Нийт байгууллагууд 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. “Автомашингүй өдөр”-ийн хүрээнд Байгууллагын www.eda.ub.gov.mn  цахим хуудаст Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны А/472 дугаар захирамжийг байршуулсан. Албан хаагчдад танилцуулсан. “Автомашингүй өдөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатар-Марафон 2016” олон улсын гүйлтэнд Захиргааны хэлтсийн дарга Б.Цэнд-Аюуш,  Хөгжлийн бодлого, стратегийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Өнөрбат, Б.Сувд Хөрөнгө оруулалт, Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ц.Цолмонханд /10км/, мэргэжилтэн Б.Гэрэл, Ж.Батнасан, Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо нарын 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 5 км-т гүйж амжилттай оролцсон. Хамт олноос хөгжөөн дэмжиж 10 албан хаагч ирсэн.  100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                         Д.ХОРОЛСҮРЭН
 
ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                            Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                            Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  16-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
       
       
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн самбар байршуулж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазрууд 14 АСЕМ чуулга уулзалтын хүрээнд    2016 оны 07 сарын 15-нд "Чингисийн хүрээ" цогцолборт болох үйл ажиллагааны ажлын дэд хэсэгт тус газрын дарга ажиллаж байна. 
2 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт байгууллагууд оролцох. 14 2016 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр зохиогдсон “Улаанбаатар” олон улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэндтус газрын албан хаагчид идэвхитэй оролцсон.
       
       
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР