Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Улаанбаатар хотын ДЦС 5-ын орчмын суурин газрын хот байгуулалтын үнэлгээ


2016-05-27 16:25:51
АХБ/АХХС-ын дэмжлэгтэй боловсруулж буй Монгол Улсын хот, суурин газрын хот байгуулалтын Үндэсний үнэлгээний бие даасан бүрэлдэхүүн болох Улаанбаатар хотын ДЦС 5-ын орчмын суурин газрын хот байгуулалтын үнэлгээ хийгдээд дууслаа. 
 
 
Сурталчилгаа