Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-08-30 08:37:48
2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй зөрчилтэй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ  авч ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
2 Дугуй түгжих асуудлыг хуулийн хүрээнд дахин хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг үндэслэн журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Тээврийн газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ 14
3 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
4 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд/
/Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг сайтар хангаж ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/
14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
5 Нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголыг хийж,  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих бэлтгэлийг хангах.  /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
6 Нийслэлийн хэмжээнд байгаа ТҮЦ-дийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглан хэлэлцүүлэг хийж, зөвшөөрөлгүй болон зөрчилтэй ТҮЦ-дийг цэгцлэх ажлыг Дүүргүүдийн Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулах.
/Захирагчийн ажлын алба/
14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
7 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны  “Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай  зөвшөөрөлтэй үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг түр тогтоох тухай” А/609 дугаар захирамжийг өөрчлөх саналыг боловсруулж, танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/ 14
8 Нийслэлийн хэмжээнд үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллааг явуулдаг томоохон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн авто зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, зохицуулагч ажиллуулах тухай шийдвэрийн төслийг яаралтай боловсруулж шийдвэрлүүлэх.
/Захирагчийн ажлын алба/
14
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
Төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлж, байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг бууруулан ажиллаж байна. 
2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
 
 
  №
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах.   
Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг бууруулж, зөвхөн цалингийн гүйлгээ хийгдэж байгаа ба төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн ажиллаж байна. 
 
 
 
                                                                                             ХЯНАСАН: ДАРГА                                        Г.ГЭРЭЛМАА
          
                                                                                             БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                             МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА
 
2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2016 оны 09 дугаар сарын 08                                                                                                                                        Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:   Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
01   Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол
Концессын гэрээ хэрэгжүүлээгүй
     
02  Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол
Тодотгол хийж дуусах хүртэлх хугацаанд төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлж ажиллаж байна.
‘’Од’’ зуслангийн ажиллах хугацаанд /06,25-08,26/ багш нарын илүү цагийн тооцооноос цалингийн зардалд тодорхой хэмжээний хэмнэлт гарсан.   -Цаашид зардал хэмнэх боломжийг хайж, дээрээс өгсөн чигийн дагуу шинээр орон тоо нэмэгдүүлэхгүй, ажлын байрны ачааллыг нягтруулж орон тоог бууруулах
 зэргээр цалингийн зардлыг хэмнэх
-Гэрэл цахилгаан, цэвэр бохир усны зардлыг хэмнэх чиглэлээр ажиллана.
03 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамж
Төсвийн хэмнэлтийн горимыг байгууллагын хэмжээнд барьж тэвчиж болох зардлуудыг гаргахгүй ажиллаж байна.
08  сарын 31-ны байдлаар өр авлага үүсгэхгүй, зардал хэтрүүлж зарцуулахгүй ажилласан.   Төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлж, урсгал зардлыг бууруулж, зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай зардлыг гаргаж ажиллана.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ       А.ГЭРЛЭЭ
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 

Товч агуулга Биелэлт
3 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 37 дугаар тогтоолтой холбоотой 2 ажил байгаа. 1/. Концесс 82: Их багтаамжийн шилэн кабелийн цагираг сүлжээ байгуулах.
2/. Концесс 97: БГД-ийн 1,23 дугаар хороо, борооны ус зайлуулах шугам барих энэ 2 ажил дээр ямар нэг ажил зохион байгуулагдаагүй болно. Мөн “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус мөрдөж ажиллаж байна.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 9 дүгээр сарын  6
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санүүжигдэх 10 төсвийн байгууллагад эхний 8 сард  12,571,987,3 мянган төгрөгний  санхүүжилт олгохоор төлөвлөснөөс зайлшгүй шаардлагатай  зардал  10.405 480,5 мянган  төгрөгийн санхүүжүүлтийг батлагдсан  төсөвт багтаан санхүүжүүлж төсвийн урсгал зардлыг  хэмнэлтийн горимд шилжүүллээ. Мөн Засгийн газрын 38 дугаар тогтоол болон, Нийслэлийн Засаг даргын А/616 дугаар захирамжийг байгууллагуудын төсвийн шууд захирач нарт хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ноос хойш бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах  ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг зарлаагүй, гэрээ байгуулаагүй болно.
2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар гэрээ байгуулаагүй, удаашралтай байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд байхгүй болно.
   
 
50%
2 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд 2016-2017 оны хичээлийн жилд Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус өмчийн  ерөнхий боловсролын 30 сургуульд 52389 сурагч, үүнээс 1 дүгээр ангид  5849 сурагч шинээр элсэн орж суралцаж байна. Мөн дүүргийн төрийн болон төрийн бус өмчийн 156 цэцэрлэгт 21447 хүүхэд сурч хүмүүжиж байна. Тус дүүргийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 21 сургууль, 3 бага сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил 95%-ийн гүйцэтгэлтэй, 37 цэцэрлэг 98%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Хичээлийн шинэ жилийн нээлтэд оролцох удирдах албан тушаалтнууд нь гаргасан хуваарын дагуу сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ нээлтэд оролцлоо. Боловсролын хэлтэс болон нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг нийтэд мэдээлж  ажилласан.    
 
   100%
 
 
                                              
                                              
 
 
 
 
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
 
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Дугуй түгжих асуудлыг хуулийн хүрээнд дахин хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг үндэслэн журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Тээврийн газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ Тус газрын чиг үүрэг, дүрэмд дугуй түгжих асуудал тусгагдаагүй болно.  Дугуй түгжих асуудлын талаархи журмын төсөл холбогдох газруудаас ирээгүй бөгөөд журмыг шинэчлэн боловсруулахад саналаа өгөөгүй.       -
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Тус газарт Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06/2836 дугаар албан бичгээр төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай мэдэгдсэний дагуу  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллаж байна.
2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт зарлаагүй, гэрээ байгуулаагүй болно.
    100,0

2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
2016.09.07
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Манай байгууллага Нийслэлийн засаг даргын  2016 оны 8 дугаар сарын  24-ны өдрийн А/616 захирамжийн дагуу  бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт, гэрээ, санхүүжилт хийгдээгүй болно. 100%
Агаарын чанарын алба
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Х.ГАЛЫМБЕК / Дэд дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.08.29-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.09.07                                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. 2016 онд нийслэлийн Концессын зүйлийн жагсаалтад 13 ажил тусгагдсан бөгөөд үүнээс барих, шилжүүлэх нөхцөлтэй 6 ажил хэрэгжих байсныг Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын дагуу хэрэгжүүлэх хугацааг 2018 он хүртэл хойшлуулсан. Барих-түрээслүүлэх нөхцөлтэй 5 төсөл арга хэмжээний концессын уралдаант шалгаруулалтын урилгыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 06 сарын 03-ны өдөр зарласан боловч товлосон хугацаанд оролцох санал ирүүлээгүй. Барих-ашиглах нөхцөлтэй 2 төсөл арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн дагуу төсвийн тодотгол хийсний дараа эхлүүлэхээр хүлээгдэж байна.      ЗГ-ын 2 тогтоол, НЗД-ын 1 захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 100
       2.        2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах /Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/ Энэ хичээлийн жилд Хан-Уул дүүрэгт Төрийн өмчийн 28, төрийн бус өмчийн 75 цэцэрлэгт 13000 хүүхэд хүмүүжиж, 1180 багш ажилчид ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр төрийн өмчийн 243 дугаар цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 10 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Мөн 14 дүгээр  хороонд Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор шинээр ашиглалтад орсноор төрийн өмчийн 19, төрийн бус өмчийн 13 сургууль нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.
Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг БСШУС-ын яамны 2016.08.29 өдрийн 3/718 тоот албан бичигт дурдсан чиглэлийг боловсролын байгууллагуудад хүргэн хэрэгжүүлж ажилласан.
Нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох төлөөлөгчдийн нэрийг нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран гаргаж, сургуулиуд болон оролцох төлөөлөгчдөд урилгыг Боловсролын хэлтсээс бэлтгэсэн мэдээллийн хамт хүргүүлсэн.
Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтэд МУ-ын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат, УИХ гишүүн
Ц.Энх-Амгалан, Л.Болд, Б.Сарангэрэл болон, НИТХ-ын 7 төлөөлөгч, ДИТХ-ын 35 төлөөлөгч, хэлтэс албадын 14 дарга, хороодын 16 Засаг дарга,  эцэг эхийн төлөөлөл  тус тус оролцсон байна.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат тэргүүтэй зочид төлөөлөгчид тус дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж үг хэлж баярын мэндчилгээ дэвшүүлсэн байна.
    100
       3.        2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг сайтар хангаж ажиллах.  2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийг угтаж Ерөнхий боловсролын 32, 52, 15  115, 41, Орчлон, Орхон, Буянт-Ухаа цогцолбор зэрэг сургуулиудын ойр орчмын замуудад тус тус явган хүний гарцын хэвтээ тэмдэглэгээг тодруулах ажлыг Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-аар гүйцэтгүүлгэсэн. Мөн тус тасгийн зохицуулагчид хариуцсан хороодын иргэдтэй уулзалт зохион байгуулан ЗХАБТ хууль, Хүүхдийг Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж хараа, хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх талаар яриа таниулга хийж, хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед хариуцсан сургууль, цэцэрлэгүүдэд очиж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан сургууль цэцэрлэгийн ойр орчим дахь замын 1 дүгээр эгнээнд автомашин тавиулахгүй, хүүхдийг Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, ялангуяа 10-с доош насны хүүхдийг хараа, хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх талаар сэрэмжлүүлэн хяналт шалгалтыг хийж ажилласан.   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд хяналт тавьж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах 100
       4.        Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа ТҮЦ-дийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглан хэлэлцүүлэг хийж, зөвшөөрөлгүй болон зөрчилтэй ТҮЦ-дийг цэгцлэх ажлыг зохион байгуулах. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/103 дугаар тушаалын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршиж буй түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн үйл ажиллагаанд Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Өмч, газрын харилцааны алба, Цагдаагийн 1,2-р хэлтэстэй хамтран хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж, Түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгч 99 иргэн, аан хамрагдсанаас  хүнсний худалдаа  48, түргэн хоол, хуушуурын цэг 8, сүү, цагаан идээ борлуулах худалдаа 1, тос тосолгооны материалын худалдаа 1, нэгжний худалдаа 1, барааны худалдаа 2, сонин сэтгүүлийн худалдаа  4, жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногооны худалдаа 10, хими цэвэрлэгээ 8, дугуй засвар 11, гутал засвар 3, автобустай хуушуурын үйлчилгээ эрхлэгч 2 иргэн тус тус хамрагдлаа. Дүүргээс зөвшөөрөгдсөн 36, зөвшөөрөлгүй байршилд дур мэдэн буусан 63 ТҮЦ үйл ажиллагаа явуулж байв.
Мөн хаалттай, үйл ажиллагаа явуулаагүй 28 ТҮЦ байлаа. Үйлчилгээний стандартгүй хуулиар хоргилосон бараа, бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байсан нийт 14 ТҮЦ-т  Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын Улсын байцаагч      470.000₮ торгуулийн арга хэмжээ авч, 156 хайрцаг тамхийг хураан авч хүнсний аюулгүй байдал, тохижилт, цэвэрлэгээ болон холбогдох хууль, дүрмийг хэрэгжүүлэх талаар заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаа.  
ТҮЦ-дийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал болон “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан 2016.09.07-ны өдөр Нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгуулагдах “Түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгчдэд зориулсан уулзалт хэлэлцүүлэгт” дүүргийн ТҮЦ эрхлэгч 50 иргэнийг оролцуулахаар болсон.
  Хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал, дүн мэдээ болон холбогдох санал, дүгнэлтийг НЗАА-ны ХХҮХ-т хүргүүлсэн. УБ хотын Ерөнхий Менежерт дүүргүүдийн хяналт, шалгалтын тайлан мэдээг танилцуулж, зөвлөмж, зааварчилгаа гарсны дараа холбогдох арга хэмжээг авах болно.
 
90
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 97,5
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-  НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН  ҮҮРЭГДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.09.07                                                                                                      Багахангай дүүрэг

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүйшалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх аргахэмжээ Үнэлгээ
0-100
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд/
1 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр 08.00 цагт, хичээлийн 2-р байр 08.30-д 44, 207-р цэцэрлэг 09.00 цагт зохион байгуулж нээлтийн үеэр “Амарсанаа степ” кампаниас амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн 11 хүүхдэд хичээлийн хэрэглэл гардууллаа. Монголын нууц товчоо хичээлийг “Монгол бахархал” сэдвийн дор 1-12-р ангийн сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан анги удирдсан багш нар зааж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн “Монголын нэр ертөнцийн чихнээ” теле хичээлд “Хангай цогцолбор сургуулийн 1-12 дугаар ангийн 25 бүлгийн 622 сурагчийг хамруулаад байна.
 
- - 100


БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-09-07
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
3.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 37, 38 тоот тогтоолууд болон Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/657 тоот захирамжийг гарган Төсвийн шууд захирагч нарт хүргүүлэн ажиллаж байна.  
 
=
 
 
=
Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах.
100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. Нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргүүд/
/Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангаж ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/
4.
1. 2016-2017 оны хичээлийн жилд тус дүүрэгт төрийн өмчийн 17 сургууль, 29 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 6 сургууль, 26 цэцэрлэг сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Эдгээр сургууль, цэцэрлэгүүдийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох зочид, төлөөлөгчдийн хуваарийг гарган мэдээллээр ханган нээлтийн ажиллагаанд оролцуулсан.
2. Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг тохиолдуулан 2016 оны 09 сарын 01, 02-ны өдрийн 07:00-22:00 цагуудад дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын хичээл эхлэх, тарах үеэр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалалт зохицуулалтад хяналт тавих зорилгоор хяналт шалгалтыг хийснээр нийт 34 алба хаагчдыг хамруулсан. Хяналт, шалгалтаар нийт 730 зөрчил илрүүлэн замын хөдөлгөөний  аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27.1 дэх заалтыг зөрчин согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 7 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулан журамлаж зөрчил бүхий нийт 708 жолоочийг 18,823,600 төгрөгөөр торгосон байна.
 
 
 
=
 
 
 
=
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-Зургаа. Нийслэлийн хэмжээнд байгаа ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглан хэлэлцүүлэг хийж, зөвшөөрөлгүй болон зөрчилтэй ТҮЦ-ийг цэгцлэх ажлыг дүүргүүдийн Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба/
6.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны А/103 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Түргэн үйлчилгээний цэг”-дэд  2016 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс Улаанбаатар хотын Цагдаагийн хэлтэс, дүүргийн Өмч газрын харилцааны албатай хамтран хяналт, шалгалтыг зохион байгуулсанаар нийт 121 ТҮЦ-ийг хамруулаад байна. Үүнд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 98, хоолны чиглэлээр 5, гутал засвар 2, түлээ, нүүрс борлуулдаг 5, дугуй засварын 4, тос, тосолгооны 5, хими 1, сонингийн худалдааны чиглэлээр 1 ТҮЦ үйл ажиллагаа явуулж байна. Шалгалтын хугацаанд 1 ТҮЦ-ийг нүүлгэн 57 иргэнд холбогдох хуулийн дагуу нийт 855,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, 196 ширхэг тамхийг хураагаад байна.  
=
 
=
Зөвшөөрөлгүй болон зөрчилтэй ТҮЦ-ийг цэгцлэх ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-Долоо. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны  “Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай  зөвшөөрөлтэй үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг түр тогтоох тухай” А/609 дугаар захирамжийг өөрчлөх саналыг боловсруулж, танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/
 7.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/609 тоот захирамжийг өөрчлөх талаарх саналыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 5/245 тоот албан бичгээр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст хүргүүллээ.  
=
 
=
Санал хүргүүлэх.
90
Үүрэг, даалгавар-Найм. Нийслэлийн хэмжээнд үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллааг явуулдаг томоохон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн авто зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, зохицуулагч ажиллуулах тухай шийдвэрийн төслийг яаралтай боловсруулж шийдвэрлүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба/
8.
Үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллага орчимд авто зогсоол бий болгох шаардлагыг дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас тавьж ажилласнаар Тахько ХК, Скайтел группээс байгууллага орчмынхаа авто зогсоолд механик хаалтыг шинээр хийсэн. Гудамж, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах зорилгоор Олон нийтийн цагдаа 2, урамшилт эргүүл 2 хүнийг тус тус томилон ажиллуулсанаар авто замын 1 дүгээр эгнээнд тээврийн хэрэгслээ байршуулсан зөрчлийг зурагжуулан баримтжуулж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд мэдээллэн ажиллаж байна.  
=
 
=
Үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллага орчимд авто зогсоол бий болгох ажлыг зохион байгуулах.
70
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТАА ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 


Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
 
 
2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                                                  Улаанбаатар хот                   


Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт
 
 
1
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга оролцсон.
 
2
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Байгууллагын бүтэц, орон тоог шинэчлэх санал одоогоор байхгүй болно.
6 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангаж, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг нарийвчлан гарган, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж хянуулсан.
8 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх НЗДТГ-ын ХҮШХ-ын Х.Гантулга даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангаж ажилласан.
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 


ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                                       Ж.ГАНБОЛД
  
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА,
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
 
Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
                                                                                                                                                                                             2016.02.01
 
 № Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
1 Төсвийн шууд захирагч нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, хийх ажил хоног хугацааг зэргийг тодорхой тусгаж байгуулах Газрын дарга нийт 7 төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Тус газрын дарга, ахлах мэргэжилтэн нар 2016 оны 02-р сарын 15-нд Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гарган баталгаажуулсан.
4 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Удирдлагууд 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд  нөхөж оруулах. 2016 оны мэдээллүүдээ Шилэн дансны нэгдсэн системд цаг хугацаанд нь мэдээлж хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах. Тус газар нь Шилэн дансны цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан шилэн дансны шинэ системд 2015 оны мэдээллээ бүрэн оруулсан. Мөн 2016 оны мэдээллүүдээ хуулийн хугацаанд оруулан ажиллаж байна.  
5  “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа ирэх долоо хоногийн Бямба гарагт буюу  2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болох тул  байгууллагууд идэвхтэй оролцох. “Эрүүл агаар – Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нээлтийн ёслолын ажиллагаанд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, харъяа газрууд, Агентлагууд, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, түүний харъяа байгууллагууд, Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын газар, хороод, нийслэлийн иргэд нийт 138 байгууллагын 4906 гаруй хүн оролцлоо.

/Бусад заалт хамаарахгүй болно/.
                                     
 
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                                       Ж.ГАНБОЛД
  
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА,
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТАА ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
                                                                                                                                                                                             2016.02.01 
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт
 1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах.   Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
                                         ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
                                         НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
                                         ГАЗРЫН ДАРГА                                     Ж.ГАНБОЛД
 
                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
                                         МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ
                                         ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 
                                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
2 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-нд  Мишээл, Драгон төвүүдэд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинээр байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж төвд ажиллах албан хаагчдыг сургах бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад лиценз зэрэг тусгай зөвшөөрөл  олгодоггүй, үйлчилгээгээ иргэдэд шууд үзүүлэх боломжтой, орон тоо цөөн учир Мишээл, Драгон төвүүдэд шинээр байгуулагдаж буй “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байгууллагын төлөөллийг суулгах шаардлага одоохондоо байхгүй байгаа юм.
3 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүд байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
4 Мишээл, Драгон төвүүдэд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт нутгийн захиргааны байгууллагууд/
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд  нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар Марафон 2016 гүйлтэнд нэгдэцгээе” сэдэвт Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг 04-р сарын 04-нөөс 05-р сарын 30-ны хооронд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Агентлаг, харъяа газрууд, дүүргүүд, их, дээд сургууль, ЕБС-иудад удирдамжийн дагуу аялуулж байна.
-    Баянгол дүүрэгт: дүүргийн ИТХурал, ЗДТГазар, Усан спорт сургалтын төв, НХҮХэлтэс, НДХэлтэс, Татварын хэлтэс, Шинэ өргөө, Эрүүл мэндийн төв, Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн төвүүд, хороодод болон 5-н цэцэрлэг, ЕБ-ын 13-н сургууль, 6-н их, дэд сургууль, 3-н аж ахуйн нэгж, байгууллагад;
-    Баянзүрх дүүрэгт: дүүргийн ИТХ, ЗДТГ, харъяа хэлтсүүд, боловсролын байгууллагууд, хороод, томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд аялна. 
-    Багануур дүүрэгт: 41 байгууллагааас 1 байгууллагаар аялаж  одоо “Багануур” хувьцаат компани, “Багануур сувилал” ХК, “Мон цахим” зэрэг байгууллагуудаар аялаж байна.
-    Багахангай дүүрэгт: нийт  30 байгууллагад аялуулахаар хуваарь гарган ажиллаж байна.
-    Налайх дүүрэгт: нийт 29 байгууллагаас 3 дахь байгууллагад,
-    Сонгинохайрхан дүүрэгт: дүүргийн хэмжээний байгууллагуудаас одоогоор 3 байгууллагад аялж байна,
-    Сүхбаатар дүүрэг:  дүүргийн ЗДТГ, түүний хэлтэс, албад, 4-н аж ахуйн нэгж, 2 банк, их дээд сургуулиуд, хороодод аялуулахаар төлөвлөснөөс одоогоор ЕБС-иудаар аялж байна.
-    Хан-Уул дүүрэгт: нийт 24 байгууллагаас 2 байгууллагаар аялж байна,
-    Чингэлтэй дүүрэгт: дүүргийн хэмжээний байгууллагуудаас хуваарийн дагуу аялуулж байна.
-    Мөн НЗДТГ, ЗАА, АГЕНТЛАГ зэрэгт цом 4-р сарын 4-нөөс эхлэн аялуулж байна.
 
“Улаанбаатар-Марафон” олон улсын гүйлтэнд гүйхээр ub-marathon.ub.gov.mn сайтаар 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс бүртгэлийг эхлүүлсэн.
Тайлант хугацаанд нийт 325 хүн бүртгүүлснээс:
-    42 км-т 195 м-14;
-    21 км 095 м-8;
-    10 км-28;
-    5 км /12-17 нас/ -36;
-    5км /18-35 нас/-189;
-    5 км /36-54 нас/-39;
-    5 км /55-аас дээш/-8 хүн;
-    1500 м /гэр бүл/-3 гэр бүл 
-                  /хөгжлийн бэрхшээлтэй/ - 0 тус бүр бүртгэлтэй байна.
 
Гүйлтэнд сайтаар бүртгүүлсэн иргэдийг харьяаллаар нь нэгтгэж үзэхэд:
-    Баянгол-15,
-    Баянзүрх-19,
-    Багануур-0,
-    Багахангай-1,
-    Сонгинохайрхан-7,
-    Сүхбаатар-8,
-    Хан-Уул-15,
-    Налайх-1,
-    Чингэлтэй-224,
-    аймгуудаас-21 иргэн бүртгүүлсэн байна.
-    гадаадаас - 14 иргэн бүртгүүлсэн байна.
11 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь нийслэл Хотын ажил” сэдэвт зөвлөгөөн 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр болох тул байгууллагын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. /Нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд/ Уг сургалтанд тус газрын дарга хамрагдсан.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
 
 
 
 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТАА ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
                                                                                                                                                                                             2016.09.08 
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт
 1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас Засгийн газрын 2016 оны 37, 38 дугаар тогтоолууд, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус ханган ажиллаж байна.

Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
                                         ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
                                         НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
                                         ГАЗРЫН ДАРГА                                     Ж.ГАНБОЛД
 
                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
                                         МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ
                                         ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 
                                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100/
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 37-р тогтоол, "Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай" 38-р тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. - - Хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100%


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.МЯГМАРДУЛАМ

 
 
2016.08.29 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                    2016.09.07
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Биелэг-дээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй зөрчилтэй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ  авч ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ Нийслэлийн Багануур дүүрэгт 2015 онд зөвшөөрөлгүйгээр  барилга угсралтын үйл ажиллагаа эхлүүлсэн 5 аж ахуйн нэгж болох “Суман тэрх” ХХК, “Атар дулаан” ХХК, “Ахиад ДД” ХХК, “Тулга Констракшн” ХХК, “Хан баян” ХХК байгаа ба дээрх газрууд нь  2016 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй. 2016 оны 8 дугаар сард Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүйгээр барилга угсралтын үйл ажиллагаа эхлүүлсэн “Гэрэлт ирээдүй” МСҮТ-ийн дадлагын байрны барилгад хяналт шалгалт хийж 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн 02-07-265/21 дугаартай улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг нь түр зогсоогоод байна.
Багануур дүүрэгт барилга эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа дараах аж ахуйн нэгжүүд байна. Үүнд:
  1. “Квом”  ХХК- Цагдаагийн хэлтсийн        9 давхар орон сууцны барилга,
  2. “Олон тоосго” ХХК - 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
  3. “Хас түмэнтээ тулга” ХХК- Худалдаа үйлчилгээний төвийн барилга
  4.  “Хүслэн дэлгэрэх” ХХК-Амины орон сууцны барилга зэрэг болно.
Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ууд нь  хөдөлмөрийн  аюулгүй байдлын стандарт шаардлага хангаж ажиллаж байна.   Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх байгууллагуудад тогтмол хяналт тавьж ажиллана
 
100%
2 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд/
/Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг сайтар хангаж ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/
-Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/273 дугаар захирамжаар Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах  ажлын хэсэг байгуулагдан  төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажиллалаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг  2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр Д.Нацагдоржийн талбайд 08:00-08:45, СӨБ-ын нээлтийн үйл ажиллагааг 08:30-аас цэцэрлэгүүдийн гадна талбайд  тус тус зохион байгууллаа.  Энэ хичээлийн жилд 573 сурагч 1-р ангид, 669 хүүхэд шинээр цэцэрлэгт хамрагдсан ба нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр сургууль, цэцэрлэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, сурагчид багш нарын мэдээлэл багтаасан 10 минутын видео бичлэг бүхий танилцуулга бэлтгэн төв талбайн лед дэлгэцээр иргэд олон нийтэд хүргэлээ.
ичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тус дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 4 явган хүний гарц, 2 гэрлэн дохиотой уулзварт 5 алба хаагч 2 цаг биет зохицуулалт хийж ажилласан бөгөөд  зам тээврийн осол,  хэрэг гараагүй болно.
 
 
 
 
 
 
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл бүрэн хангагдсан ба  нээлтийн   үйл ажиллагааг хэрэг, зөрчилгүй амжилттай зохион байгууллаа.
 
 
 
 
 
 
 
 
.
    100%
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны  “Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай  зөвшөөрөлтэй үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг түр тогтоох тухай” А/609 дугаар захирамжийг өөрчлөх саналыг боловсруулж, танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/ Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээний газруудын судалгаа, Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст бүртгэгдсэн захиргааны зөрчлийн статистик мэдээ, иргэдээс ирсэн санал гомдлыг үндэслэн харьцуулсан.
Багануур дүүрэгт 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 50 аж ахуйн нэгж,  байгууллага  бүртгэгдсэнээс шөнийн 04 цаг хүртэл  үйл ажиллагаа явуулдаг үйлчилгээний газар нийт 17 байна. Эдгээр үйлчилгээний газруудын тоо, ажиллах цагийн хуваарьтай тус дүүрэгт гарах гэмт хэргийн тоо шууд хамааралтай бөгөөд  2016 оны эхний 8 сарын байдлаар Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст шөнийн 01-05 цагийн хооронд бүртгэгдсэн захиргааны зөрчлийн тоо 563 байгаа нь хүн ам олонтой бусад дүүргүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт тул холбогдох шийдвэрийг эргэж харах шаардлагатай байна.
    Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн дугаар А/609 захирамжид заагдсан цагийн хуваарийн хязгаарыг 00.00 цаг болгон өөрчлөх саналтай байна.  
                                                                    
 
 
 
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
Төсвийн зардлыг бууруулах чиглэлээр нийслэлийн төсвийн тодотгол батлагдах хүртэл хугацаанд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн дагуу зогсоосон болно. - - Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах. 100%
             
                                          
 
 
                                           
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ЗУХ-н ДАРГА:                                                     Б.СЭРГЭЛЭН
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
        ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                М.ГЭРЭЛТУЯА
2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН  29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
 2016.09.08.
Товч агуулга Биелэлт
1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн шинээр ажил үйлчилгээ болон бараа худалдан авах ажиллагааг зогсоож, гамшиг гарсан тохиолдолд автомашинуудад шатахуун олгож ажиллаж байна.

                                                           НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 09 дүгээр сарын 08 өдөр                                                            Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/            Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/616 тоот захирамжийг үндэслэн 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш гэрээ байгуулахаар шалгарсан аж ахуй нэгжүүдэд гэрээ байгуулах боломжгүй талаар албан бичгээр мэдэгдсэн.
Тендер зарласан болон үнэлгээний шатанд байсан ажлуудыг мөн зогсоох, гэрээ байгуулсан боловч ажлын гүйцэтгэл удаашралтай байгаа газруудын санхүүжилтийг олгоогүй байгаа болно.
 
2 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд/
/Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангаж ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулах зорилгоор Нийслэлийн Боловсролын Газрын даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/41, 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалууд батлагдсан.
            Дээрх хуваарийг Хороодын Засаг даргын ажлын алба, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд бусад мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулан иргэдэд хүргэж ажиллаа..
            Батлагдсан хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын 12 сургууль, 32 цэцэрлэгийн бүртгэлийг 08 дугаар сарын 22-28-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулан ажиллаж байна .
 
3 Нийслэлийн хэмжээнд байгаа ТҮЦ-дийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглан хэлэлцүүлэг хийж, зөвшөөрөлгүй болон зөрчилтэй ТҮЦ-дийг цэгцлэх ажлыг Дүүргүүдийн Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулах. Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас хэлэлцүүлэг хийж, зөвшөөрөлгүй болон зөрчилтэй ТҮЦ-дийг цэгцлэх ажлын хэлэлцүүлэг түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.  
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
  Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                        2016.08.24
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 2016 оны төсвийн тодотголын саналыг  БСШУСЯ, Сангийн яаманд тус тус  хүргүүлсэн.
НЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран дүүргийн ЗДТГ-ын СТСХ, Боловсролын хэлтсүүдэд 2016 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг тооцох, нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголд тусгуулах саналыг 2016 оны 09 дүгээр 15-ны дотор ирүүлэх албан бичиг хүргүүлсэн.
100%
2 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд/
/Нээлтэнд оролцох удирдлагуудын хуваарь, тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангах/

 
      Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчид, НЗДТГ-ын удирдлагуудын  саналыг аван нэгдсэн хуваарийг гарган тухайн сургууль, цэцэрлэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тухай мэдээллээр хангаж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаа.
      Мөн дүүргийн Боловсролын хэлсүүдийн удирдлагуудад хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг өглөөний 08-0840
цагийн хооронд сунжруулахгүйгээр  зохион байгуулах чиглэл өгсөн. Төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын бүх сургууль, цэцэрлэгүүд   09 дүгээр сарын 1-ний Даваа гаригт улсын хэмжээнд хичээлийн шинэ жилийн нээлтээ хийж эхний 2 цагийн хичээлийг дор дурьдсан хуваарийн дагуу зохион байгууллаа.
        0800 – 0840 цагт хичээлийн шинэ жилийн нээлт
      0900–0940 цагт Монголын нууц товчоо хичээлийг 1-12 дугаар ангийн бүх бүлгүүдэд
       1000-1100 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж “Монголын нэр ертөнцийн чихнээ” сэдвээр теле хичээлийг улс орон даяар Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизээр шууд нэвтрүүлэг үзүүлсэн.
100%
 
 
       ТАНИЛЦСАН:   
     НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН
                 ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                             Ж.ГАНТУЛГА
НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                          С.САЙНТӨГС
 
 
Маягт ШБ-01
2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.09.08.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
  1 2 3 4
1. Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй зөрчилтэй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ  авч ажиллах Зөрчилтэй барилга байгууламж, ухсан нүх түүний орчинд иргэдийг саадгүй зорчих, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2016 оны 04 дүгээр сард хяналт, шалгалт явуулж, зөрчилтэй байсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад Монгол Улсын Барилгын тухай хуулийн дагуу 30,446,000 төрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, З барилгын зөрчлийг арилгуулсан.
Энэхүү шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Албадан буулгах 9 барилгын шийдвэрийг гаргуулах” тухай 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 02-01/2916 дугаар бүхий албан бичгийг Нийслэлийн Засаг даргад, “Байнгын ашиглалтад оруулах шаардлагатай 6 барилга байгууламжийн тухай” 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 02-01/2915 дугаар бүхий албан бичгийг Нийслэлийн хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт тус тус хүргүүлсэн.
   
2. Дугуй түгжих асуудлыг хуулийн хүрээнд дахин хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг үндэслэн журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж танилцуулах Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс “Дугуй түгжих” журмын төслийг боловсруулан 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан Нийслэлийн түгжрэлийг бууруулах ажлын хэсгийн хурал дээр танилцуулсан.
Тус хуралд замын цагдаагийн ажил хариуцсан дэд дарга, цагдаагийн хурандаа Ч.Жаргалсайхан, Замын хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Батболд нар оролцсон бөгөөд  хурлаас төслийг дахин нягтлан, зогсоолын журамтай хамтатган танилцуулах үүргийг Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өгсөн.
   
3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/125 дугаар захирамжаар баригдах Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил 2016 оны 03 дугаар сард явагдаж, барилгыг “Тэд констракшн” ХХК  барихаар шалгарсан бөгөөд “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 38 дугаар тогтоол”-ын хүрээнд барилга угсралтын ажил түр хугацаагаар зогссон.
Сонгинохайрхан дүүргийн  13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт барих “Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын өргөтгөл”, Багануур дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн  барилга, Баянгол дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн конторын барилга барих төсөл “барих-түрээслэх-шилжүүлэх” төрлийн концесс олгох уралдаант шалгаруулалтуудыг Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хүрээнд хойшлогдоод байна.
   
4. 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг сайтар хангаж ажиллах 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үед хүүхэд багачууд, иргэдийг замын хөдөлгөөнд ая тухтай, аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор их, дээд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг орчимд хийх замын хөдөлгөөний хамгаалалт, зохицуулалтын төлөвлөгөөг гаргаж, 09 дүгээр сарын 01, 02-ны өдрүүдэд Замын цагдаагийн алба хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаа.
Дүүрэг дэх Замын цагдаагийн тасгууд дүүргийнхээ Боловсролын хэлтэстэй хамтран нутаг дэвсгэрийнхээ сургууль, цэцэрлэг орчимд цагдаа зохицуулагчийг томилон замын хөдөлгөөний хамгаалалт, зохицуулалтыг хийлээ.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгийн судалгааг гарган нийт 106 цэгт Замын цагдаагийн газрын төвийн тасаг, хэлтсийн алба хаагчдыг ажиллуулснаас  Хилийн цэргийн шалгах алба, Цэргийн шалгах алба, Төмөр замын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 20 алба хаагчийг нэмэгдлээр ажиллууллаа.
Хамгаалалт, зохицуулалтанд ажиллах алба хаагчдын ажлын болон албаны бэлтгэлийг хангуулж дохиур модоор хангах, автомашины шатах тослох материалыг олгох ажлыг зохион байгууллаа.
Тус өдрүүдэд Замын цагдаагийн газрын Жижүүрийн шуурхай удирдлага зохицуулалтын хэлтэс иргэдээс 613 дуудлага мэдээ мэдээлэл хүлээн авсан бөгөөд хэрэг, ослын улмаас 2 хүн нас барсан, 22 хүн гэмтсэн үүнээс сургуулийн өмнөх насны 2, сургуулийн насны 6 хүүхэд явган зорчигч хэлбэрээр хөдөлгөөнд оролцож байгаад зам тээврийн осолд өртсөн байна.
Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үеэр давхардсан тоогоор 726 цэгийг хяналтанд авч, 113 автомашин, 758 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэн 8471 зөрчилийг илрүүлж,  7851 иргэнд 202.294.400 төгрөгийн торгууль оногдуулж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 97 иргэн, жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 29 иргэн, эрэн сурвалжлагдаж байсан 10 тээврийн хэрэгслийг тус тус илрүүлэн ажиллаа.
Нийлэл хотын гудамж, замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал болон замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох, ачаалал багатай замыг сонгох, улсын дугаарын хязгаарлалтын талаарх мэдээ, мэдээллийг МҮОНРТ, NTV, UBS, SBN, MNC, NTV, ТВ-1,ТВ-5, “ТВ-9” телевизийн “Өглөөний зочин, “Рояль” телевизийн “Зочны цаг”, World, Оллоо, Өлзий, HD Mongol, ЕТВ зэрэг телевизүүд, “Монцамэ.mn”, “Dorgio.mn”, “Medee.mn”, “Шууд.mn”, “Масс”, “News”, “24 цаг”, “Fact.mn”, “Time.mn”, “Nuudel.mn”, “Eagle”, “Залуу.mn”, “Polit.mn”, “Ub.mn”, “Саак”, “Today.mn” цахим хуудас болон “Өнөөдөр”, “Монголын мэдээ”, “Зууны мэдээ”, “Өглөөний сонин”, “Улс төрийн тойм” сонинд мэдээ, мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг  өгч, замын хөдөлгөөний осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлж ажиллаа.
Мөн нийслэлийн 140 ерөнхий боловсролын сургууль дээр “Сургуулийн эргүүл”-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлж,  оюутан, сурагчдийг гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэх, зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 560 эцэг эх ажиллуулж, авто эргүүлийн 62 чиглэлд 124, явган эргүүлийн 210 чиглэлд 420, морьт эргүүлийн 2 чиглэлд 4, нохойт эргүүлийн 2 чиглэлд 4, завьт эргүүлийн 2 чиглэлд 4 буюу 278 чиглэлд 556 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэлээ.
   
 
 
 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
           2016.09.06                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол, “Монгол Улсын  2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай “ 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус ханган ажиллаж байна. Дээрх тогтоол захирамж гарсантай холбогдуулан 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ноос хойш хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний тендер зарлаагүй, гэрээ байгуулаагүй болно.     100
Үүрэг даалгавар-2.
2 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн нээлтийн арга хэмжээнд Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сумьяабазар, Д.Тэрбишдагва, Х.Нямбаатар, Б.Ундармаа, Ц.Гарамжав, Н.Ундрал нар болон нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид, дүүргийн ИТХурлын дарга Б.Мөнхцэцэг, Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн, Засаг даргын Тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс албадын дарга удирдлагууд оролцлоо.  Сонгинохайрхан дүүрэг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 25 сургууль, төрийн бус өмчийн 8 сургууль, төрийн өмчийн 43 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 58 цэцэрлэгт сургалт хүмүүжлийн ажил явуулна.
2016-2017 оны хичээлийн жилд нийт төрийн өмчийн 43 цэцэрлэгт 16821 хүүхэд бүртгэгдсэнээс 3258 хүүхэд шинээр, төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 25 сургуульд 46854 сурагч суралцахаас 1-р ангид 157 бүлэгт 6287 сурагч элсэн суралцана гэсэн статистик мэдээ одоогоор гараад байна.
9 дүгээр сарын 1-ний өдөр 24 дүгээр хороонд шинээр 139-р бага сургууль, 215 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор нээлтээ хийж, сургалтын хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ.
    100
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                              Т.СҮХБААТАР
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б.АЗЗАЯА2016  ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Монгол Улсын засгын газрын тогтоол, НЗД-ын захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Энэ хугацаанд манай газарт 5 Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирснийг буцаасан.       100
 
 
 
Хянасан:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН дарга                                                                   Д.ЦЭРЭНЛХАМ
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                     Д.ЭНХЖАРГАЛ
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
 
 
1. 2016 оны 06 сарын 21-ний өдөр зарласан “Бага оврын трактор болон хөдөө аж ахуйн машин тоног төхөөрөмж худалдан авах”  НҮХААГ-15/03  дугаар бүхий тендерийг зарлаж сонгон шалгаруулалтаар “Хаш техник” ХХК шалгарсан боловч Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны  38 дугаар тогтоол гарч нэрээ татаж авсанаар уг тендер хүчингүй болсон болно.

2. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06/2836 дугаар албан бичгээр төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай мэдэгдсэний дагуу  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус ханган ажиллаж байна.
2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс хойш бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт зарлаагүй, гэрээ байгуулаагүй болно.      
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
ХЯНАСАН:
 
           ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
           ДАРГА                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
         МЭРГЭЖИЛТЭН                                                  Ц.БУЯНЖАРГАЛ
 
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН  29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ 
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016 оны 09 дүгээр сарын 5                                                                                                                Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
3 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Тус газарт Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06/2836 дугаар албан бичгээр төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай мэдэгдсэний дагуу  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллаж байна. 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс хойш бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт зарлаагүй, гэрээ байгуулаагүй болно. - - 100
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                           С.СОРОНЗОНБОЛД
 
 НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Р.САРАНЦЭЦЭГ2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН  29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
      2016 оны 09 дугаар сарын 08                                                                                                                                            
Үүрэг даалгавар  
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцах хэлтэс
1 Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй зөрчилтэй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ  авч ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар 2016 оны 09 дүгээр  сарын 06-ны өдөр зөвшөөрөлгүй 27 барилгад авсан арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх саналыг Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүүд танилцуулав.  
 
Газрын даргын 2016 оны 02-01/-2915, 02-01/2916, 02-01/2914 дугаар албан бичгээр  Нийслэлийн Хот байгуулалт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид  барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй зөрчилтэй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах талаар авах арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн.  
 
 
 
 
ДБХХ
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хүрээнд 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг шалгалт хийж 2016 оны 08 дугаар сарын 17  -ны өдрийн 02-01/300 дугаартай хяналт шалгалтын танилцуулга гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн болно.   Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдөр байгуулсан ажлын хэсгээс Нийслэлд концессоор баригдаж буй цэцэрлэгийн 6 барилга түүний өргөтгөл, сургуулийн дотуур байрны барилга 1, хүүхдийн хөгжлийн төв 1, шинэ хотын төв зэрэг барилга байгууламжаар хяналт шалгалт хийлээ. Барилга байгууламжийн гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийсэн ажлын хэсэг 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр хуралдаж 5 барилга байгууламжийн ажлыг цаашид үргэлжлүүлэх, 4 барилга байгууламжийг зогсоох саналыг Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд оруулахаар санал тогтов.  
 
 
ДБХХ
                                                                      
ХЯНАСАН:
БАРИЛГА ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН
АХЛАХ УЛСЫН БАЙЦААГЧ                                          А.ЦЭЦЭГМАА
 
                                                                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                        ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
                                                                        АЖИЛТАН                                                                    М.ЦАЦРАЛ
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст Нийтлэг үйлчилгээний газрын 2016 оны төсвийн тодотголын саналыг хүргүүлэн ажиллав.2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 14 Манай байгууллага нь  Засгийн газрын 2016 оны 37, 38 дугаар тогтоолууд болон Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хүрээнд урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлж, урсгал зардлыг бууруулж, зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай үйлдвэрлэлийн  зардлыг гарган ажиллаж байна.
 
 
 
 
   
      БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН: ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                                                     Д.МӨНХЦЭЦЭГ
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН: ЗУХ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Б.ОЧИРБАТ
 
 
 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Су.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
  Тус газарт Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06/2836 дугаар албан бичгээр төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай мэдэгдсэний дагуу  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллаж байна.
2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт зарлаагүй, гэрээ байгуулаагүй болно. Концессоор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцан, концесс эзэмшигчидтэй уулзалт зохион байгуулсан. Концессийн эргэн төлөлтийн хуваарь дээр санал авахаар холбогдох албан бичгийг Нийслэлийн  Засаг даргад хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.  
       
 
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
 
 
 
уун, Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын даргаар Мягмаржавын Ганбаатар, Ус сувгийн удирдах газрын даргаар Цогтсайханы Төрхүү, Монголын хүүхдийн ордны даргаар Бямбабаатарын Цэнгэлмээ, Монгол наадам цогцолбор орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын даргаар Нацагдорж овогтой Батсүмбэрэл нар тус тус томилогджээ.

Мөн зөвлөгөөнөөр нийслэлийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга  Х.Гантулга танилцууллаа.  Өмнөх зөвлөгөөний үеэр нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй болон зөвшөөрлийн зөрчилтэй барилгын ажил явуулж байгаа, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах, дугуй түгжих асуудлыг хуулийн хүрээнд дахин хэрэгжүүлэхуун, Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын даргаар Мягмаржавын Ганбаатар, Ус сувгийн удирдах газрын даргаар Цогтсайханы Төрхүү, Монголын хүүхдийн ордны даргаар Бямбабаатарын Цэнгэлмээ, Монгол наадам цогцолбор орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын даргаар Нацагдорж овогтой Батсүмбэрэл нар тус тус томилогджээ.

Мөн зөвлөгөөнөөр нийслэлийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга  Х.Гантулга танилцууллаа.  Өмнөх зөвлөгөөний үеэр нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй болон зөвшөөрлийн зөрчилтэй барилгын ажил явуулж байгаа, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах, дугуй түгжих асуудлыг хуулийн хүрээнд дахин хэрэгжүүлэхуун, Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын даргаар Мягмаржавын Ганбаатар, Ус сувгийн удирдах газрын даргаар Цогтсайханы Төрхүү, Монголын хүүхдийн ордны даргаар Бямбабаатарын Цэнгэлмээ, Монгол наадам цогцолбор орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын даргаар Нацагдорж овогтой Батсүмбэрэл нар тус тус томилогджээ.

Мөн зөвлөгөөнөөр нийслэлийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга  Х.Гантулга танилцууллаа.  Өмнөх зөвлөгөөний үеэр нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй болон зөвшөөрлийн зөрчилтэй барилгын ажил явуулж байгаа, хөдөлмөр аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангаж ажиллаагүй барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоох, зөрчлийг арилгуулах, дугуй түгжих асуудлыг хуулийн хүрээнд дахин хэрэгжүүлэх
2016 ОНЫ 08 ДҮГЭЭР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№09
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус хангаж ажиллах. Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
Ц.Оюунчимэг
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол,  “Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус ханган ажиллаж байгаа бөгөөд 08 дугаар сарын 17–ны өдрөөс хойш бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, гэрээ байгуулаагүй, гэрээ байгуулсан боловч худалдан авалт нь эхлээгүй арга хэмжээний санхүүжилтийг зохих журмын дагуу зогсоосон болно. 100%
 
 
Биелэлттэй танилцсан:                                         Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/                    
                                   
Хянасан:                                                                     Н.Уранчимэг /НӨХГ-ын ерөнхий нягтлан бодогч/