Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-09-13 08:28:50
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2016 оны төсвийн тодотголыг өргөн барих бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлээс сонгогдсон Улсын Их хурлын гишүүдтэй Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийслэлд тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
3 Концессын зүйлийн жагсаалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээнүүдийг жагсаалтыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
4 НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих ажлыг зохион байгуулах./Захирагчийн  ажлын алба/ 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ 14
6 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2016 оны 14 дүгээр  тогтоол,  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Тогтоол хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/638 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг шуурхай хангуулж танилцуулж ажиллах./Захирагчийн  ажлын алба/ 14
7 Улсын төсөв болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжийн хөрөнгөөр шинээр бий болсон бүртгэлд тусгагдаагүй эд хөрөнгийг бүртгэх ажлуудыг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
8 Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/ 14 Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч
9 Засгийн газрын 2016 оны “Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай“  40  дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах.
Цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо цэцэрлэгийн хүүхдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлж ажиллах.
/НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар/
14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
10 Авлига тэмцэх газрын даргатай Нийслэлийн Засаг даргын хамтран сургууль, цэцэрлэгийн  элсэлт, бүртгэлийн  үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавихаар удирдамж баталсан үүний дагуу иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол гарсан зөрчил, дутагдлын талаар дүгнэлтээ гаргаж холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцох саналыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор багтааж танилцуулах./Нийслэлийн Боловсролын газар/ 14
11 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай” А/605, “Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай” А/612 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
12 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ 14
13 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Орон сууцны хорооллын доторх инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил бүрэн дууссан.
Орон сууцны хорооллын дээврийн засварын 19 ажил хэрэгжиж байна. Үүнээс 14 ажил нь бүрэн дууссан. Үлдсэн 5 ажлын Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 8 сард ирсэн, гэрээ байгуулагдан ажил графикийн дагуу хэрэгжиж байна.
Боловсролын салбарын инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн засварын 9 ажил хэрэгжиж байна. Үүнээс 4 ажил бүрэн дууссан. Үлдсэн 5 ажил 40%-ийн хэрэгжилттэй байна.
      100

 
 
 
2016 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт Хариуцах албан хэлтэс
1 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/ 14 Байгууллагын хэмжээнд бүх цэг салбарууд халаалт авахад бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. Шинээр баригдаж байгаа автогараж болон УТЛ-ийн барилгын дулааны тооцоог гаргаж дуусаны дараа Байгууллагын нэгдсэн халаалтын гэрээг 9-р сарын 25 –ны дотор хийхээр төлөвлөөд байна. ИБХ
 
 
 
   
      БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН: ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                                                     Д.МӨНХЦЭЦЭГ
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН: ЗУХ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Б.ОЧИРБАТ
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 09 дугаар сарын  20-ны өдөр                                                 Улаанбаатар хот       
                                                           
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
 
 
5.
 
 
Нийслэлийн татварын газрын бүтэц орон тооны талаар Нийслэлийн засаг даргатай зөвшилцөн Татварын ерөнхий газарт санал хүргүүлсэн.  
Татварын ерөнхий газраас хариу ирэхийг хүлээж байна.
  Татварын ерөнхий газар болон, НЗДаргын шийдвэрийг үндэслэн бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулах. 50%
13. Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 08 сарын 03-ны өдрийн  А/599 тоот ажлын хүрээнд дулаан авах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан.
 

 
"Дулаан өргөө" ХХК-тай 2016-10-01 өдрөөс дулаан авах гэрээ байгуулсан. НТГ-ын хэмжээнд хаалга цонхны  дулаалга хийж бэлтгэл ажил хангасан. Биелэсэн Дулаантай холбоотой гарах магадлалтай асуудлыг тухай бүр гэрээний дагуу зохицуулах 100%
 
    
 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр                        Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/89 дүгээр тушаалаар тус газрын албан хаагчдын “Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт”, байгууллагын дүрмийг шинэчлэн боловсруулан ажиллаж байна.  
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                   Э.БАТТУЛГА
 
                                   
Огноо: 2016.09.20
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ, ХҮНИЙ
НӨӨЦ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б.ЖАРГАЛАН
 
 
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 9 дүгээр сарын  20
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орчин дахь зам тээврийн ослыг бууруулах хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2016 оны 09 сарын 05-ны өдрийн 1/664 тоот эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх албан бичгийг ЕБС-ийн 38 сургууль, 35 цэцэрлэгт хүргэн тодорхой ажлын чиглэл өгөн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Үүнд:
1.Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орчин дахь зам тээврийн ослыг бууруулах хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж хүүхдийг замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох тухай санамжууд  сургуулийн бүсийг онцлон тэмдэглэсэн  тэмдэг тэмдэглэгээг  сургууль цэцэрлэгийн ойролцоо эрсдэлтэй хэсгүүдэд байрлуулав.
2.Төрийн өмчийн ЕБ-ийн 21 сургууль Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 177-р тогтоолоор батлагдсан “Сургуулийн эргүүлийн ажиллах журам”-ын дагуу зам тээврийн осол ихээр гарч буй замуудад ажиллах эцэг эхийн тоог нэмэгдүүлж, сургуулийн эргүүлийн ажиллах ажлын зураглал, нарийвчилсан цагийн хуваарь гаргаж мөрдөн ажиллаж байна. 
3.Хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөхөөс сэргийлж 1-3 ангийн 11000 гаруй  сурагчдад гэрэл ойлгогчтой цүнх, ханцуйвч, цүнхний ууттай болгох, зүүж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.
4. Хүүхдийг нэгдсэн зохион байгууллалттай автобусаар тээвэрлэхдээ “Хүүхэд тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд тавигдах шаардлага” стандартыг  хангасан автобусаар үйлчлүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Төрийн болон төрийн бус өмчийн 10 сургуулийн  21 хүүхдийн автобусыг НБГ, НМХГ Нийслэлийн  Замын цагдаагийн газартай хамтран  үзлэгт оруулж   аюулгүй байдлыг ханган ажиллалаа.
   
 
80%
2 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухай” дүүргийн Засаг даргын 2015 оны  353 дугаар  захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хэрхэн хангагдаж байгаа тухай  2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр хуралдаж, аж ахуйн нэгж байгууллагууд хүндэрч болзошгүй асуудлын талаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах комисст танилцуулан ярилцаж, тулгамдаж буй асуудлыг хүйтний эрч чангарахаас өмнө шийдэж өгөх санал ирүүлсэнийг холбогдох дээд байгуулагад уламжлаад байна.
Харьяа  хэлтэс албадаас өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг авч нэгтгэн явцын тайланг цаг тухай бүр авч дээд байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Нийтлэг үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ 1, 2, 3, 4 нь өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 225 тн давс, 81 тн бодис, 60 м3 дайрга, 56 м3 элсийг нөөцлөөд байна. Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 87.5% хангагдсан болно.
   
 
   90%
 
 
                                              
                                       
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ -  Газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/42 дугаар тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулж хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.
- Тус газрын бүтэц орон тоог  3 хэлтэст нийт 25 албан хаагч ажиллахаар бүдүүвчийг  боловсруулж, байгууллагын албан хаагчдын Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж холбогдох газарт хүргүүлсэн.
2 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
-Нийслэлийн хэмжээнд хараа хяналтгүй, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийг илрүүлэх, илэрсэн хараа хяналтгүй хүүхдийг эцэг эхэд нь хүлээлгэн өгөх  ажлыг зохион байгуулах ажлын удирдамж, зөвлөмжийг  боловсруулан дүүргүүдийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвүүдэд хүргүүлсэн.
 
 
       ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                  Я.БАЙГАЛМАА
       ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
       ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                 С.БАТСҮХ
       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ДОТООД АЖИЛ
       ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                        Э.ЗОЛМАА
 
Маягт ШБ-01
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр:Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.09.21.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1. Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах.             Тус цагдаагийн газраас Монголын Сурагчдын холбооны “School police” төвтэй хамтран нийслэлийн 180 сургууль дээр “Сургуулийн эргүүл” ажиллагааг эхлүүлж, 38 сургуулийн эргүүлийн үйл ажиллагааг шалган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 42 сургуульд шинээр 160 ширхэг гэрэлтдэг хантааз, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах дохиур 50, шүгэл 160, энгэрийн зүүлт 160 ширхэгийг тус тус хүлээлгэн өгсөн.   Дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдээс хэсгийн байцаагч, хорооны цагдаа, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарыг хамруулсан авто, явган, морьт, нохойт эргүүлийн нийт 278 чиглэлд 556 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн.    Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, чиглэлийн 3 төрлийн богино хэмжээний бичлэг,  4 төрлийн зурагт сэрэмжлүүлэг, 1 нийтлэл, 3  мэдээлэл  бэлтгэн, 14 телевизээр давхардсан тоогоор 39 удаа, сонин хэвлэлээр 12 удаа нэвтрүүлж, мэдээллийн сайтуудад байршуулсан. Хүүхдийн сэтгэлгээнд тохирсон сургалтын материал бэлтгэж ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн 2020 сурагчдад сургалт явуулж, нийслэлийн хувийн хэвшлийн 24 дунд сургуулийн захирлуудад Замын хөдөлгөөний хууль дүрмийг сурган сурталчлах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын анхан шатны заавар зөвлөгөө өгөх чиглэлээр уулзалт зохион байгуулсан. 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хүнгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулсны улмаас хүүхэд нь зам тээврийн осолд өртсөн 9, 13, 30 дугаар сургуулийн 3 багш, 2 эцэг эхэд  “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн 54.6-д заасны дагуу арга хэмжээ авч хариуцлага тооцлоо.  зам тээврийн ослоос хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх “Замын цагдаагийн газраас мэдээлж байна” мэдээллийн самбарыг сургууль бүр дээр байрлуулах санал хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.   зам тээврийн ослоос хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх “Замын цагдаагийн газраас мэдээлж байна” мэдээллийн самбарыг сургууль бүр дээр байрлуулах  .
2. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/ Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, хангамжийн газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 9/768 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын удирдамжийн дагуу тус цагдаагийн газар нь харьяа нэгж, дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтэс, тасаг, төвүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулж хяналт тавин ажиллаж байна.Тус газрын туслах аж ахуйн мал, морьт эргүүлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Төв аймгийн Жаргалант сумын хадлангийн бригадаас 7,500,000 төгрөгийн 2500 боодол өвс, 500,000 төгрөгийн хивэг, тэжээл, нийт 8,000,000 төгрөгөөр худалдан авах гэрээ байгуулан өвс, тэжээлийн нөөцийг бэлтгэж татан төвлөрүүлэх бэлтгэл ажил хангагдсан, харъяа дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтэс, тасаг, төвийн хэрэгцээнд шаардагдах нийт 1430 тонн нүүрсний тооцоо гаргаж Цагдаагийн ерөнхий газраас болон Худалдан авах ажиллагааны газраас нүүрс худалдан авах тендер шалгаруулалтыг хийж гүйцэтгэгчээр шалгарсан компанитай гэрээ байгуулан ажиллахад бэлтгэж байна. Албадан саатуулах төвд уурын зуухны галлагааны 2 амыг шинээр хийсэн, харъяа нэгж, хэлтсүүдийн байрны барилгын дулаан алдагдлыг арилгах зоилгоор  хаалга, цонхны дулаалгыг нэг бүрчлэн шалгаж засварлах, солих ажлыг гүйцэтгүүлсэн.    
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                           Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                   Ч.БОЛДБААТАР 
 
2016 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН  12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
  2016 оны 09 дугаар сарын 12                                                                                                                                               
Үүрэг даалгавар  
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцах хэлтэс
8 Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/630 дугаар захирамж болон хамтран ажиллах санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд НМХГ-аас хүн амын хүнсний аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна. Дээрх ажлын хүрээнд:
НМХГ-ын 2016 оны 02-03/668 тоот удирдамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдаж байгаа “Намрын ногоон өдрүүд-2016” яармаг худалдаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг бүх дүүрэгт зохион байгуулан ажиллаж байна. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлын дүн танилцуулгыг шалгалт дууссаны дараа хүргүүлнэ.
Мөн Мишээл экспо үзэсгэлэн худалдааны танхимд зохион байгууллагдаж байгаа “Намрын ногоон өдрүүд-2016” үзэсгэлэн худалдаанд НМХГ-ын ургамал хамгаалал, хорио цээр, мал эмнэлэг, хүнсний чанар, стандартын хяналтын чиглэлийн улсын /ахлах/ байцаагч нар энэ 09 дүгээр сарын 14-нөөс 20-ны өдрийн хугацаанд хяналт тавин ажиллаж, Нэгдсэн төв лабораторийн хими, нян судлалын лаборатори газар дээр нь ургамалын гаралтай бүтээгдэхүүн, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ зэрэг нийт 109 дээжинд 112 үзүүлэлтээр, малын гаралтай бүтээгдэхүүний 38 дээжинд 73 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж, сорилын дүнг олгож ажилласан байна.
Мишээл экспо үзэсгэлэн худалдаанд хяналт тавьж ажилласан хяналт шалгалтын танилцуулгыг 2016.09.20-ны өдөр ХХААХҮЯаманд  хүргүүлсэн.
  2016 оны 02-03/668 удирдамжийн хүрээнд Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт зохион байгуулагдаж буй төмс, хүнсний ногооны худалдаанд урьдчилан сэгргийлэх хяналт шалгалт хийгдэнэ.  
13
2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
МХЕГ-ын даргын 2016 оны 01/46 дугаар удирдамж,  Нийслэлийн Засаг даргын үүрэг даалгаврын хүрээнд “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн 2016 оны зуны засвар үйлчилгээний гүйцэтгэлийг шалгаж ажилаллаа. Тус байгууллага нь батлагдсан төлөвлөгөө хуваарийн дагуу 15 магистраль шугамыг 12 хэсэгт хуваан засвар хийхээр төлөвлөсөн их засвар шинэчлэлтийн ажлыг 100 хувь, урсгал засварын ажлыг мөн 100 хувь ханган биелүүлж бэлтгэл бэлэн байдлыг хангасан байна.
Энэ хугацаанд хувийн орон сууцны конторын 60 аж ахуйн нэгж, бага хүчин чадлийн усан халаалттай уурын зуухтай 12 аж ахуйн нэгжийн 40 уурын зуухны засвар шинэчлэлийн ажлыг тус тус шалгаж илэрсэн холбогдох зөрчлийг арилгуулж  өвөлжилтийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах албан шаардлага, зөвлөмж чиглэлийг өгөөд байна.
“УБЦТС” ТӨХК энэ оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулахад 7 нэр төрлийн 2.38 тэрбум төгрөгийн ажил, ТЗБАХ-ийн ажилд 21 төрлийн 2.97 тэрбум төгрөг, их засварын ажилд 14 нэр төрлийн 1.96 тэрбум төгрөгийн ажлуудыг тус тус хийхээр төлөвөлсөнөөс урсгал засварын ажил 97.6 хувь, их засварын ажил 63.7 хувь, аянгын улирлын өмнөх бэлтгэл ажил 100 хувь, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ 49.1 хувь, хөрөнгө оруулалтын ажил 61.4 хувийн тус тус гүйцэтгэлтэй байна.  Орон сууцны удирдах газрын харьяа хэрэглэгч, ХҮТ, түгээх төвүүд, ОСНААУГ төлөвлөгөөний дагуу төв шугамын графикт зогсолттоос шалтгаалан засварын ажлын гүйцэтгэл 12 удаагийн зогсолтын дараах байдлаар 70,5%-тай байна.
  Цаашид  холбогдох аж ахуйн нэгж байгууллагуудын  өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд  хяналт тавьж бэлэн байдлыг хангуулан ажиллана  
 
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016 оны 09 дүгээр сарын 21                                                                                                             Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар захирамжийн дагуу бүтэц, орон тооны саналаа өгч бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - - - 50
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                           С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Р.САРАНЦЭЦЭГНИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.09.12-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.09.21                                                                                                                                                                            Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах Дүүргийн  иргэдийн төмс, хүнсний ногооны  хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зорилгоор Ажилчны алдар талбай, Хоум плаза супермаркетын гадна талбай, Нисэх, Яармагийн эцэс, Буянт-Ухаа 1 хорооллын гадна талбай зэрэг нийт 5 байршилд 2016 оны 08 дугаар сарын 15-аас 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл “Монгол ногоо- 2016” өргөтгөсөн  худалдааг тус тус зохион байгуулан явуулж байна. Үүнд Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум, дүүргийн 12,13 дугаар хороо болон “Нар, хур шим” ТББ-ын ногоочид, Төв аймгийн Батсүмбэр, Ховд аймгийн нийт 30 гаруй  газар тариалан эрхлэгчид гарч байна.
Мөн “Намрын ногоон өдрүүд-2016” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Алтан намар-2016” шинэ ургацын төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үзэсгэлэн худалдаанд 9,12,13,14-р хорооны 13 тариалан эрхлэгч иргэд оролцож байгаа болно.
  Иргэдийг хямд чанартай бүтээгдэхүүнээр хангаж,  үндэсний үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч нарыг дэмжинэ. 100%
Үүрэг даалгаврыг:
Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст
Биелэлт гаргасан: Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
       2.        Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах Өсвөрийн цагдаагийн бүлгэм болон хорооны цагдаагийн тасаг, ХУД-ийн цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын байцаагчидтай  хамтран сар бүрийн эхний 7 хоногт ГХУС-х талаар сургалт, сурталчилгаа, уулзалт ярилцлага зэрэг ажил зохион байгуулж хэвшлээ.

Хүүхдээс үйлдэгдэж болзошгүй хэргийн талаар мэдээлэл цуглуулж түүний мөрөөр олон цагаар тоглоомын газар тоглодог, хичээл тасалдаг, гадуур дэмий сэлгүүцдэг хүүхдүүдтэй ганцаарчлан болон хэсэгчилсэн хэлбэрээр сургуулийн нийгмийн ажилтнууд уулзаж зөвлөгөө өгөх, мэргэжлийн хүмүүстэй уулзуулж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг үйл ажиллагаандаа тогтмолжсон ажил болсон. Гэр бүлийн дарамт шахалтнаас болж хичээл сургуульдаа ирэхгүй олон хоног тасласан сурагчидтай уулзаж зөвлөгөө өгөхөөс гадна эцэг эхийг нь хэсгийн байцаагч нартай уулзуулж хүүхдийн эрхийг зөрчихгүй байх тал дээр анхааруулга санамжийг өгөн ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Өсвөрийн цагдаагийн бүлгэмийн сурагчдын болон багш нарын эргүүл шалгалтыг хийж сурагчдаас гарсан зөрчлүүдэд  дор бүр нь хариу арга хэмжээ авч эцэг эх, асран хамгаалагч нарт нь мэдэгдэж байлаа. Сургуулийн эмч,анги удирдсан багш,нийгмийн ажилтан хамтран Тамхидалт, мансуурлын хор хөнөөлийн талаарх сургалтыг 8-11-р ангийн 324 сурагчдын дунд явуулж видео хичээл үзүүлж хэлэлцүүлэг хийснээс гадна, сургуулийн нийтийн эзэмшлийн талбай, хонгилуудад тамхи татахыг хориглосон зүйл заалтууд, зурагт хуудсуудыг нааж байрлуулах ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэлээ.

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах “SCHOOL POLICE” эргүүлийг ажиллуулахаар нийт эцэг эхийн хурал хийж  шийдвэрийг танилцуулан   эргүүлийн хуваарь гарган 4272 эцэг эх эргүүлээр хариуцлагатай  ажиллаж байна.
Мөн хурд сааруулагч шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгийн судалгааг гарган шийдвэрлэхээр зохих газруудад хүргүүлээд байна.
    100
Үүрэг даалгаврыг:
Боловсролын хэлтэст
Биелэлт гаргасан: Боловсролын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Ц.Батбаяр
       3.        2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/

 
Дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг хүрээнд Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны А/338 дугаар захирамж гаран 147 791 481 төгрөгөөр 10 цэцэрлэг, 5 сургууль, Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн  засварын ажлыг 2016 -2017 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхийн өмнө хийж дуусаад байна. Мөн Захирамжаар Иргэдэд үйлчлэх төв байрны засварын ажлыг Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГазар гүйцэтгэж дуусаад байна.  Дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГазар 100 тн давс, 9тн бодис нөөцлөхөөр гэрээ хийгдээд байна. Мөн Захирамжаар Иргэдэд үйлчлэх төв байрны засварын ажлыг Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГазар гүйцэтгэж дуусаад байна.
Өнөөдрийн байдлаар Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл 95 хувьтай хангагдаад байна.
 
   Бэлтгэлийг 100 хувь хангуулж хяналт тавьж ажиллана 95
Үүрэг даалгаврыг:
Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэст
Биелэлт гаргасан: Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтэн М.Очирпүрэв
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 98.3
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллаж байна.    Баянгол дүүргийн Засаг дарга 2016.08.30 өдрийн “Сургууль, цэцэрлэгийн аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, эрчимжүүлэх тухай” А/509 захирамж гаргасан. Уг захирамжийн дагуу сургууль, цэцэрлэгүүдэд дараах ажлууд хийгдээд байна.
 
   Замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран төрийн ба төрийн бус 28 сургууль, 55 цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт “Сургууль, цэцэрлэгийн аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх” сургалт зохион байгуулсан.
 
   Сургуулийн гадна гэрэлтүүлэг, хурд сааруулагч, явган хүний гарцыг сургууль, цэцэрлэгийн орчимд хаана байрлуулах шаардлагатайг зургаар авах судалгааг гаргаж байна.
 
   Сургуулийн эргүүл 9 сарын эхний 3 долоо хоногийн байдлаар 2 ээлжээр 2040 эцэг эх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, сургууль орчинд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, хөдөлгөөнт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн.
 
   Хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөхөөс сэргийлсэн гэрэл ойлгогчтой цүнх, ханцуйвч, цүнхний ууттай болгох ажлыг эцэг эхчүүдтэй хамтран зохион байгуулж байна.
 
   10 хүртэлх насны хүүхдийг эцэг эхчүүд өөрийн биеэр багшид хүлээлгэн өгөх, авах ажлуудын хамтран зохион байгуулж байна.
  Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавьж ажиллана. 100%
6 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд айл өрх, ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгч ажиллаж байна. Дүүргийн хэмжээнд ОСНААУГ-ын харьяа 5 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв үйл ажиллагаа явуулж байна. 2016-2017 оны өвөвжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүд графикийн дагуу засвар үйлчилгээ дуусч 2016.09.15-ны өдрөөс нийтийн зориулалттай орон сууц, цэцэрлэг, сургуулиудын халаалтыг хугацаанд нь өгсөн. 
ХҮТ-9- нийтийн зориулалттай орон сууцны 125 байр, 6 цэцэрлэг, 3 амины орон сууц, 1 хүүхдийн төвийн халаалтын хугацаанд нь өгч хэвийн ажиллаж байна.
ХҮТ-11- Их засвар, урсгал засварын ажил бүрэн дууссан. Халаалтыг хугацаанд нь өгсөн. Зарим сургууль мөнгө, зардал хэмнэх зорилгоор халаалтыг өөрсдөө хаасан байна.
ХҮТ-12- нийтийн зориулалттай орон сууцны 76 байр, 11 цэцэрлэгийн халаалтыг хугацаанд нь өгсөн.
ХҮТ-13- нийтийн зориулалттай орон сууцны 57 байр 145 узель, 8 сургууль, 9 цэцэрлэг, 2 өрхийн эмнэлэг, бие даасан узельтэй 6 байрны халаалт хугацаанд нь өгсөн.
ХҮТ-14- Засварын ажил дуусч, халаалтыг хугацаанд нь өгсөн.
  Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллана. 100%
 

                                                           ТАНИЛЦСАН:
ЗАСАГ ДАРГА                                            Д.ОРОСОО
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                       Б.ДАГИЙМАА2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
Тав: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/
1 Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны орон тоо, бүтцийн схемийг гарган, хорооны дүрмийг НЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу боловсруулж байна. -- -- --  
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО                                                   2016.09.21
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№08/
 
2016 оны 09 дүгээр сарын 21                                                                                                                                            Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. Газрын даргын 2016 оны 09 сарын 13-ны өдрийн А/42 дугаартай тушаалаар байгууллагын дүрэм, ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах ажлын хэсэг байгуулсан.
Ажлын хэсэг нь Архивын тухай хууль болон Төрийн архивын үндсэн заавар, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2016-2020/, ННЭЗ-ийн зорилтод тусгасан саналын үндэслэн байгууллагын дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, холбогдох нэгжийн дарга нараас санал авч тусгаж ажилласан. Ажлын хэсэг дээрх асуудлаар нийт 7 удаа хуралдсан байна.
Байгууллагын шинэчилсэн дүрэм, ажлын байрны чиг үүргийг  НЗД-ын захирамжийн төслөөр бэлтгэн НЗДТГ-ын НЗУХ-ийн даргад албан бичгээр болон биечлэн 9 сарын 21-нд хүргэсэн. - НЗД-ын захирамж батлагдснаар Газрын даргын тушаал гаргаж байгууллагын шинэчилсэн дүрэм,  бүтэц чиг, үүрэг ажлын байрны тодорхойлолтыг нийт албан хаагчдад танилцуулж, үүрэг чиглэл өгч ажиллана. 100%
2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2016 оны төсвийн тодотголыг өргөн барих бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт нийт 5 зорилтын хүрээнд 23 ажил хэрэгжүүлэхээр саналаа тусгаж НЗДТГ-ын НЗУХ-т албан бичгээр болон файлаар хүргэсэн.   Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлаа бүрэн тусгасан.    - Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгасан ажлыг цаашид үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнаж ажиллана. 100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                              Д.ОЮУНТУЯА
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                           ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.НАРАНБАЯР
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№10
2 Улсын төсөв болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжийн хөрөнгөөр шинээр бий болсон бүртгэлд тусгагдаагүй эд хөрөнгийг бүртгэх ажлуудыг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. Өмчийн хөдөлгөөн хувьчлалын хэлтэс Улсын төсөв болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжийн хөрөнгөөр шинээр бий болсон бүртгэлд тусгагдаагүй эд хөрөнгийг бүртгэх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд Монгол Улсын Засгийн газрын “Шинэ бүтээн байгуулалт, дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Баянгол, Хан-Уул дүүргүүдийн нутаг давсгэрт Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр барьж ашиглалтад оруулсан нийт 24 900 062 148 /хорин дөрвөн тэрбум есөн зуун сая жаран хоёр мянга нэг зуун дөчин найм/ төгрөгийн өртөг бүхий дэд бүтцийн барилга байгууламж, ус, дулааны шугам сүлжээ, тоног төрөөрөмжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай асуудлыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлээд байна. 80%
3 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/ Санхүү, аж ахуйн хэлтэс 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд НӨХГ-ын төв байрны дулааны засвар үйлчилгээнд 605,0 мянган төгрөг, Урт цагаан үйлчилгээний төвийн дулааны засвар үйлчилгээнд 1971,0 мянган төгрөгийн төсвийг тус тус батлуулан засварын ажлыг эхлүүлээд байна. 80%
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
   2016 оны 09 дүгээр сарын 21                                                                                                           Улаанбаатар хот
 
Байгууллага Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Гүйцэтгэлийн хувь (0-100%)
1 2 3 4 5
1 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах Тус байгууллага нь 2016-2017 оны халаалтын улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын халаалт тавихтай холбоотой үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллалаа. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК нь аж ахуйн нэгж байгуууллагуудтай дулааны гэрээ хийж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 15, 16-ны өдрүүдэд халаалт залгагдах  657 орон сууцны барилгаас залгасан 613, аж ахуйн нэгжээс залгагдах 410-аас залгасан 353, эмнэлгийн 16 байгууллагаас залгасан 9, сургуулийн 26 байгууллагаас залгасан 20, цэцэрлэгийн 21 байгууллагаас залгасан 21, нийт залгалтын хувь 91 хувьтай байна.
Дулааны 7 А магистральд гэмтэл гарч, 2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 11:00 цагаас эхлэн засварын ажил хийгдэж байна.
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын халаалт залгагдах 144 Ус дулаан дамжуулах төвөөс залгасан 134, орон сууцны 1600 барилгаас залгасан 1562, сургуулийн 48 байгууллагын залгасан 47, цэцэрлэгийн 106 байгууллагаас залгасан 106 нийт халаалт залгалтын хувь 88 % байв. Тус байгууллагын халаалт тавигдах ус дулаан дамжуулах төв-1,2, 3, 21  дээр цахилгааны гэмтэл гарсан.Халаалт тавигдсанаас хойш Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газарт нийт 7 удаагийн халаалтын гадна болон магистраль шугамын гэмтэл гарч, засварын үргэлжилсэн хугацаа 1цаг 10 минутаас 14 цаг 30 минут байв. Технологийн зөрчлийг ангилбал: аваари-4, нэгдүгээр зэргийн саатал-1, хоёрдугаар зэргийн саатал-2 тус тус бүртгэгдсэн байна.
90%
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                   Ч.ГАН-ОЧИР
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                          Э.ХУЛАН
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөг 2016 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр 3 бүлгийн 25 ажил хийхээр батлуулан, төлөвлөгөөний дагуу ажлаа зохион байгуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. - - Төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 60%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Ч.МЯГМАРДУЛАМ

ШУУРХАЙ БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Су.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэн асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлугуудын удирдлага/
  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар  захирамжийн дагуу Авто замын хөгжлийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны санал боловсруулан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.        
2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
  2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд хотын гол болон туслах гудамж замуудын ашиглалтын бэлэн байдлыг хангахаар нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 54 гудамж замд 233 сая төгрөгийн өртөг бүхий 4249 м2 урсгал засварын ажлыг УБЗЗАК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ажлын явц 90 хувьтай.
Мөн НЗД-ын 2016 оны А/667 дугаар захирамжаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нэмж хийгдэх төсөл, арга хэмжээнүүд батлагдаад байна. Тус ажлын хүрээнд ашиглалтын бэлэн бус байдалд байгаа  хотын гол болон туслах 22 гудамж замд 7500 м2 засварын ажил, Шалган бүртгэх товчоодын дээврийн засварын ажил, путекны дулаалга, засварын ажил, авто замын орох гарах хэсгийн өргөтгөлийн ажлууд хийгдэнэ. Тус төслүүд нь худалдан авах ажиллагааны шатандаа явагдаж байна.
 
       
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар
2016 оны 09 дугаар сарын 12-ны өдрийн Нийслэлийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр
нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагч С.Батболдын өгсөн үүрэг даалгавар
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
1  
 
 
 
2016.09.12
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах.
 
Нийслэлийн Засаг Даргын А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд газрын  дүрмийг шинэчлэх ажлын хэсэг газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан. Ажлын хэсэг нь газрын дүрэм болон хэлтсүүдийн чиг үүргийг тодорхой болгон шинэчилж Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд Нийслэлийн Засаг даргын орлогч болон тамгын газрын хэлтсийн дарга нараас  санал авахаар ажиллаж байна.
 
 
2016.09.12 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                   2016.09.20
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээ-гүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих ажлыг зохион байгуулах /Захирагчийн ажлын алба/ Одоогийн байдлаар Багануур хотод тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол байхгүй болно.
 
       
2 Сургууль, цэцэрлэгүүдийн хүүхдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар/ School police эцэг эхийн хамтарсан эргүүл 9 сарын 1-ний өдрөөс ажиллаж байгаа бөгөөд   өдөрт 4 эцэг эх,  2 ээлжээр  жилласан ба тайлангийн хугацаанд нийт 60 эцэг эх үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Энэ хугацаанд гарсан хэрэг зөрчил байхгүй.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах гурвалсан гэрээг 1-5 дугаар ангийн 1078 сурагчдын эцэг эх, сургуулийн захиргаа, багштай хамтран хийхээр  бэлтгэл ажлыг хангаад байгаа ба 10 сарын 1-нд гэрээг 100%  байгуулж дуусгахаар төлөвлөөд байна.
Сод сургууль 1-5 дугаар ангийн 85 эцэг эхтэй хүүхдийг хичээл эхлэх, тарах цагаар хүргэж өгөх, авах тухай гэрээ байгууллаа.
 
 
Эцэг эхийн эргүүл  болон мэдээллийн самбарыг  тогтмол ажиллуулдаг болсон.
 
 
 
    100
3 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
Багануур хотын Дулаанаар хангагч байгууллага нь орон сууцны айл өрхүүдийн дулааныг 2016.09.01-ний өдрөөс гэрээнд заасны дагуу өгч эхлээд байгаа ба зарим оршин суугчдын гомдлын дагуу  айл өрхүүдээс хий авах ажлыг зохион байгуулж,   24 цагаар ажиллаж байна.
Багануур ХК 2016.09.19-ний өдрөөс  халаалтаа авч эхлээд байгаа ба  бусад  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын дулааныг гэрээний дагуу  10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өгч эхлэхээр төлөвлөөд байна.
 
Орон сууцны айл өрхүүдийн халаалтыг хугацаанд нь өгсөн ААНБ-ын халаалт өгөх гэрээний хугацаа болоогүй ААНБ-ын дулааныг доголдол сааталгүй хугацаанд нь өгч ажиллана. 80
4 Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/ Багануур дүүргийн Захирагчийн ажлын албанаас тодорхой байршилд төмс, хүнсний ногооны ил задгай худалдаа явуулах зөвшөөрлийг олгож, худалдаа эрхлэгчидтэй гэрээ байгуулан ажиллаж  байна.
Орон нутагт  үйлдвэрлэсэн болон худалдаалж буй хүнсний түүхий эд,  бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд үнэлгээ өгөх зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн нян судлал, хими, мал эмнэлгийн лабораторид нийт 139 дээж  шинжлэгдсэн бөгөөд сорилтын дүнгээр стандарт, чанарын шаардлага хангаагүй үзүүлэлт илрээгүй байна.
Хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна.     100
                                                                    
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
 
2016.09.12 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                   2016.09.20
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээ-гүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих ажлыг зохион байгуулах /Захирагчийн ажлын алба/ Одоогийн байдлаар Багануур хотод тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол байхгүй болно.
 
       
2 Сургууль, цэцэрлэгүүдийн хүүхдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар/ School police эцэг эхийн хамтарсан эргүүл 9 сарын 1-ний өдрөөс ажиллаж байгаа бөгөөд   өдөрт 4 эцэг эх,  2 ээлжээр  жилласан ба тайлангийн хугацаанд нийт 60 эцэг эх үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Энэ хугацаанд гарсан хэрэг зөрчил байхгүй.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах гурвалсан гэрээг 1-5 дугаар ангийн 1078 сурагчдын эцэг эх, сургуулийн захиргаа, багштай хамтран хийхээр  бэлтгэл ажлыг хангаад байгаа ба 10 сарын 1-нд гэрээг 100%  байгуулж дуусгахаар төлөвлөөд байна.
Сод сургууль 1-5 дугаар ангийн 85 эцэг эхтэй хүүхдийг хичээл эхлэх, тарах цагаар хүргэж өгөх, авах тухай гэрээ байгууллаа.
 
 
Эцэг эхийн эргүүл  болон мэдээллийн самбарыг  тогтмол ажиллуулдаг болсон.
 
 
 
    100
3 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
Багануур хотын Дулаанаар хангагч байгууллага нь орон сууцны айл өрхүүдийн дулааныг 2016.09.01-ний өдрөөс гэрээнд заасны дагуу өгч эхлээд байгаа ба зарим оршин суугчдын гомдлын дагуу  айл өрхүүдээс хий авах ажлыг зохион байгуулж,   24 цагаар ажиллаж байна.
Багануур ХК 2016.09.19-ний өдрөөс  халаалтаа авч эхлээд байгаа ба  бусад  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын дулааныг гэрээний дагуу  10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өгч эхлэхээр төлөвлөөд байна.
 
Орон сууцны айл өрхүүдийн халаалтыг хугацаанд нь өгсөн ААНБ-ын халаалт өгөх гэрээний хугацаа болоогүй ААНБ-ын дулааныг доголдол сааталгүй хугацаанд нь өгч ажиллана. 80
4 Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/ Багануур дүүргийн Захирагчийн ажлын албанаас тодорхой байршилд төмс, хүнсний ногооны ил задгай худалдаа явуулах зөвшөөрлийг олгож, худалдаа эрхлэгчидтэй гэрээ байгуулан ажиллаж  байна.
Орон нутагт  үйлдвэрлэсэн болон худалдаалж буй хүнсний түүхий эд,  бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд үнэлгээ өгөх зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн нян судлал, хими, мал эмнэлгийн лабораторид нийт 139 дээж  шинжлэгдсэн бөгөөд сорилтын дүнгээр стандарт, чанарын шаардлага хангаагүй үзүүлэлт илрээгүй байна.
Хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна.     100
                                                                    
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН  12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.09.22.
 
Өгсөн үүрэг
 
Биелэлт
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/
 
 
 
 
Захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд
 
       2016-2017 онд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргаар “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын төлөвлөгөө”-г 2016 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр батлуулан дүүргүүдэд хүргүүлэн, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар  нийслэлийн Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтэс, Гал түймэр унтраах аврах ангиудын барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, бусад бодит, үр өгөөжтэй ажлуудын зардалд улсын төсөв, санхүүгийн бусад эх үүсвэр,  өөрсдийн дотоод нөөц бололцоо, алба хаагчдын хандивын тусламжтайгаар нийт 63.824.560 төгрөгийг зарцуулсан байна.
        Нийслэлийн Онцгой байдлын газар болон харъяа дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, анги салбарууд цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир усны хэрэглээ, хог тээвэрлэлтийн асуудал хариуцсан байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ 100 хувь хийгдсэн ба нийслэлийн Иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв, Аврах ангийн барилгын ашиглалтын зардал шийдвэрлэгдсэний дараа хамтран ажиллах гэрээнүүдийг байгуулахад бэлэн болгосон байна. Нийслэлийн Онцгой байдлын хэмжээнд  Гал түймэр унтраах 4 анги нам даралтын зуухны халаалттай байгаа ба халаалтын нүүрсний хангалтыг 10 дугаар сард Багануур дүүргийн нүүрсний уурхайгаас татан авахаар холбогдох аж ахуйн нэгжүүдээс үнийн санал авч байгаа болно.
Өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, анги салбарын 824 алба хаагч давхардсан тоогоор 63 нэр төрлийн 60,651,797 төгрөгийн хувцас хэрэгслийн хангалт авч бие бүрэлдэхүүний хувцасны хангалт нийслэлийн Онцгой байдлын газрын хэмжээнд 87,7 хувьтай байна.
2016-2017 оны өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Гал түймэр унтраах аврах ангиудын 2016-2017 оны өвлийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын ажлыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 19-нөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд зохион явуулж шалгалтаар гарсан ололт амжилт, зөрчил дутагдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын зөвлөлд танилцуулахаар ажиллаж байна.
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
                           2016  ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
     
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ    0-100
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ Байгууллагын дүрмийн боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд холбогдох албан тушаалтнуудаас санал авч байна. Захирамжаар батлагдсан орон тооны хязгаарт багтаан байгууллагын бүтцийг шинээр хийх, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг боловсруулах ажлыг хийж байна.   Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгууллагын дүрэм батлуулах 70
2  
Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/
 “Намрын ногоон өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Алтан намар-2016” шинэ ургацын төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдаа  2016 оны 09 дүгээр сарын 14-20-ны өдрүүдэд  “Мишээл экспо” төвд зохион байгуулагдлаа. Мөн нийслэлийн 5 дүүргийн 43 байршилд хөдөө орон нутгын 220 гаруй ногоочид борлуулалт хийж байна. “Алтан намар-2016” үзэсгэлэнд 16 аймгийн 29 сум, нийслэлийн 5 дүүргийн 26 аж ахуйн нэгж, 300 гаруй иргэд оролцож 24 нэр төрлийн 1100  гаруй тонн төмс, хүнсний ногоо, 25.000 ширхэг даршилсан ногоо, 10тн байгалийн жимс, 14 нэр төрлийн 20.000 ширхэг жимсний суулгац, 2200 кг зөгийн бал, 12 нэр төрлийн эмийн ургамал борлуулж нийт 728 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн байна.      
 
 
 
 
 
 
100
 
               
                                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                                               ТАНИЛЦСАН:
                                                                                       ГАЗРЫН ДАРГА                            Д.БАЯНБАТ
 
 
                                                                                                               ХЯНАСАН:
 
                                                                                       ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
                                                                                       ДАРГА                                   Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
 
                                                                                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
                                                                                     ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
                                                                                     МЭРГЭЖИЛТЭН                                                 Ц.БУЯНЖАРГАЛ
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-09-22
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2016 оны төсвийн тодотголыг өргөн барих бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/
1.
а/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгуулах саналыг нийт 16 бүлэг, 45 зүйлийн хүрээнд боловсруулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 1/1233 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
б/ Нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголыг өргөн барих бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын батлагдсан төсвийн хүрээнд 2016 оны эхний 8 сарын гүйцэтгэл болон эхний 9 сар, 2016 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлүүдийг тооцон гаргах, зардал тус бүрийн гүйцэтгэлд  нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг тооцоолох ажлуудыг дүүргийн хэмжээнд гарган холбогдох дээд шатны  байгууллагад саналаа хүргүүлсэн болно.
 
 
=
 
 
=
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2016 оны төсвийн тодотголыг өргөн барих ажлын бэлтгэлийг хангах.
100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Концессын зүйлийн жагсаалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээнүүдийн жагсаалтыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/
3.
Концессын зүйлийн жагсаалтаар дүүрэгт хэрэгжих нийт 15 төсөл, арга хэмжээний ажил батлагдсанаас гүйцэтгэл дууссан болон дуусах шатанд байгаа 7, тендерийн болон үнэлгээний шатанд байгаа 2, ажил хойшилсон болон тодорхойгүй шатанд байгаа 6 төсөл, арга хэмжээ байгаа ба эдгээр ажлуудын явц, гүйцэтгэл болон бусад холбогдох мэдээллүүдийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.  
=
 
=
Концессын зүйлийн жагсаалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний явцын мэдээллийг гаргах.
90
Үүрэг, даалгавар-Долоо. Улсын төсөв болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжийн хөрөнгөөр шинээр бий болсон бүртгэлд тусгагдаагүй эд хөрөнгийг бүртгэх ажлуудыг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/
7.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хүрээнд хийгдсэн доорх ажлуудыг хүлээн авсан. Үүнд:
  • Дүүргийн 8 дугаар хороо, Дунд тасганы 9 дүгээр гудамжин дахь шинэ цэцэрлэгийн орчны тохижилт,
  • 17 дугаар хороо, 174 дүгээр цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байрны гадна тохижилтын ажил,
  • 12 дугаар хороо, 154 дүгээр цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байрны  гадна тохижилт,
  • 2 дугаар хороо, 27 дугаар байрны дээвэр засварын ажил,
  • 19 дүгээр хороо, Гүнтийн зусланд байгуулсан худгийн ажлууд зэрэг болно.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний хүрээнд шинээр бий болсон ажлуудыг хүлээж авах ажлыг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-Найм. Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/
8.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 268 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2013 оны 100, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/630 тоот захирамжуудын хүрээнд газар тариалан эрхлэгчдийг дэмжих, нийслэлийн иргэдэд худалдаа үйлчилгээг ойртуулан шинэ ургацын ногоогоор хангах зорилгоор дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг болох Барилгачдын талбайд Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ аймгуудын газар тариалан эрхлэгч 24 иргэн, 2 дугаар хорооны нутаг дахь Алтжин худалдааны төвийн гадна талбайд хөдөө, орон нутгийн 14 тариаланч, 16 дугаар хорооны нутагт тусгайлан тохижуулсан контейнерээр дүүргийн харъяа 4 иргэн, 18 дугаар хорооны 7 буудлын уулзвар болон 2 дугаар хороо, 24 дүгээр сургууль, 5 дугаар хороо, Лааганы гудамж, Бамбарууштай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хажуу зэрэг нийт 8 байршилд 7 хоног бүрийн 2 өдөрт “Гацуурт” ХХК-аас машинтай худалдаа,  1 дүгээр хороо, Туул рестораны замын эсрэг талд “Гацуурт” ХХК-ний нэрийн барааны дэлгүүрээр дамжуулан тогтмол хүнсний ногооны худалдааг явуулан иргэдэд үйлчилж байна.  = =
Нийслэлийн иргэдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-Ес. Засгийн газрын 2016 оны “Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай“  40  дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах.
Цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо цэцэрлэгийн хүүхдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлж ажиллах.
/НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар/
9.
    Сургуулийн өмнөх боловсрол, цэцэрлэгийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12 дугаар хорооны 154 дүгээр цэцэрлэг, 17 дугаар хорооны 174 дүгээр цэцэрлэгт тус бүр 50 хүүхдийн ортой 2 нэмэлт бүлгийн байрыг байгуулж ашиглалтад орууллаа. Одоогоор энэ 4 бүлэгт 203 хүүхэд сурч хөгжиж байна. Мөн 10 дугаар хорооны 124 дүгээр цэцэрлэгт 4 бүлгийн нэмэлт байр барьж ашиглалтад оруулахад бэлэн болоод байна.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 8, 16, 18 дугаар хороодод баригдаж буй 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 16, 17 дугаар хороодод баригдаж буй бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын ажлыг үргэлжлүүлж 2016 оны 10 дугаар сард багтаан ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
 
=
 
=
Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах талд анхаарах.
90
Үүрэг, даалгавар-Арав. Авилга тэмцэх газрын даргатай Нийслэлийн Засаг даргын хамтран сургууль, цэцэрлэгийн  элсэлт, бүртгэлийн  үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавихаар удирдамж баталсан үүний дагуу иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол гарсан зөрчил, дутагдлын талаар дүгнэлтээ гаргаж холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцох саналыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор багтааж танилцуулах. /Нийслэлийн Боловсролын газар/
10.
Авилгатай тэмцэх газраас дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 10 цэцэрлэгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд 2016 оны 08 сарын 21-ны өдрөөс 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд хяналт тавин зөвлөн тусалж ажилласан.
Энэхүү ажлын хүрээнд сануулга авсан 220 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд 2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдөр дахин шалгалт хийн зөрчлийг арилгуулах талд тусласан. Мөн ерөнхий боловсролын 23 дугаар сургуулийн бүртгэлийн үйл явцтай танилцаж зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн.
Авлигатай тэмцэх газраас ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан.
2016 оны 08 дугаар сарын 22-оос 08 дугаар сарын 26-ны хооронд Засгийн газрын 11-11 төв болон нийслэлийн тусгай дугаар 12-00 утсаар сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой нийт 23 өргөдөл гомдол, мэдээллийг дүүргийн Боловсролын хэлтэст ирүүлсэнээс 5 хүсэлт 18 гомдол байгаа болно. Үүнээс:
1. 19 өргөдөл цэцэрлэгийн шинээр элсэгчдийн бүртгэлтэй холбоотой /82,6 %/
2. 3 өргөдөл 1-р ангид элсэгчдийн бүртгэлтэй холбоотой /13,0%/
3. 1 өргөдөл сургуулийн 12 дугаар ангийн багшийн харьцаатай холбоотой гомдол /4,3 %/ байлаа.
Элсэлтийн тасалбараар дүүргийн 19, 74, 83, 102 дугаар цэцэрлэгүүдийн бүртгэлийг хийсэн ба ямар нэгэн санал, гомдол гараагүй болно.
Ерөнхий боловсролын 5, 23, 24 дүгээр сургуулиудын бүртгэлтэй холбоотой гомдлыг иргэдээс утсаар болон биечлэн тавьж байсан ба энэ нь нийслэлийн Боловсролын газраас гаргасан зөвлөмж дэх “1-р ангид элсэн орж байгаа сурагчдын эцэг, эхийнх нь аль нэгний нэр нь тухайн байрны ордер дээр бичигдсэн байх шаардлагатай” гэснийг тодруулах явдал байсан.
 
=
 
=
Сургууль, цэцэрлэгийн  элсэлт, бүртгэлийн  үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавих.
90
Үүрэг, даалгавар-Арван нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай” А/605, “Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай” А/612 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/
11.
Нэг. Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан нутаг дэвсгэрийн их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын хичээл эхлэх, тарах үеийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалалт зохицуулалтад 2016 оны 09 сарын 01, 02-ны өдрүүдийн 07:00-22:00 цагуудын хооронд хяналт тавин ажилласан.  Тус тасгийн бүс хариуцсан зохицуулагч нараас 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулж  дүүргийн ерөнхий боловсролын 23, 24, 5, 50, 117, 49, 39, 72 дугаар сургууль 39, 19, 33, 108, 37, 154, 155, 31 34 дүгээр цэцэрлэгүүдийн багш, ажиллагсад болон сурагчдын дунд  Замын хөдөлгөөний дүрэм, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, 10 хүртлэх насны хүүхдийг хараа хяналтгүй, асран хамгаалагчгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх, хүүхдийг хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулсанаас үүсэх хохирол, хүлээх хариуцлагын талаар нийт 6 цагийн сургалтыг зохион байгуулан 1080 хүнийг хамруулсан.
Хоёр. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/150 дугаар захирамжаар хичээлийн жилийн бэлтгэл хангах, нээлт, элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 4 дэд хэсэгтэйгээр байгуулан ажиллалаа.
2016-2017 оны хичээлийн жилд тус дүүрэгт төрийн өмчийн 17 сургууль, 29 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 6 сургууль, 26 цэцэрлэг сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
Сургууль, цэцэрлэгийн элсэлт, бүртгэллийг Нийслэлийн Боловсролын газраас гаргасан зөвлөмжийн хүрээнд зохион байгуулсанаар шинэ хичээлийн жилд цэцэрлэгт 9412 хүүхэд, 1 дүгээр ангид 2703 хүүхэд суралцахаар бүртгүүлээд байна.
Цэцэрлэгийн хүүхдийн эрүүл мэндийн шинжилгээг 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2016 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд цэцэрлэг тус бүр дээр авсанаар нийт 8400 гаруй хүүхдийг хамруулсан.   
= =
Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-Арван хоёр. Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/
12.
2016-2017 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх ерөнхий боловсролын 23 сургууль, 25 цэцэрлэгийн ойр орчимд эцэг, эхчүүдийн хүчээр “School police” эргүүл, жижүүрийг ажлын өдрүүдийн 7:00-8:00, 12:00-13:00, 17:30-18:30 цагуудад тогтмол гарган ажиллуулж байна. Мөн 19 хороонд ажиллаж буй гудамж, байрны нийтийн эргүүл 995, хэв журмын урамшилтай 22 эргүүл, жижүүрийг ажиллуулан хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.
Дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдээс “Сургууль-Аюулгүй орчин” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-аас 09 дүгээр сарын 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулан ерөнхий боловсролын 23, 24, 50, 17, 62, 117 дугаар сургуулийн нийт 4500 гаруй эцэг, эхчүүдийг хамрууллаа.
= =
Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд анхаарах.
100
Үүрэг, даалгавар-Арван гурав. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
13.
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/454 тоот захирамжийг гарган ажлын хэсгийг томилон ажиллуулсанаар тус комиссын хуралдааныг 2016 оны 8 дугаар сарын 04, 26 болон 2016 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд хуралдуулж дүүргийн хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлын талаар ярилцан холбогдох үүрэг, чиглэлийг өгч ажилласан. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн Удирдах газрын харьяа ХҮТ-6, ХҮТ-7-өөс төвийн хороодын орон сууцны байруудын халаалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өгч эхэлсэн бөгөөд одоогоор Сууц Өмчлөгчдийн холбоод болон иргэдээс санал, гомдол ирээгүй байгаа болно. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын халаалтыг заасан хугацаанд өгөх ажлын бэлтгэл 95 хувийн хэрэгжилттэй байна.  
 
=
 
 
=
Айл, өрхүүд болон аж ахуйн нэгж байгууллагын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд анхаарч ажиллах.
90
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                            З.НАРАНТУЯА2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
 Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                               2016.09.21
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 80%
2 Засгийн газрын 2016 оны “Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай“  40  дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах.
Цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо цэцэрлэгийн хүүхдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлж ажиллах.
/НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар/
Засгийн газрын 2016 оны 40-р тогтоолд заасан төр, захиргааны байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга байгууламжтай танилцаж ажилласан.
1.       ГХЯ-ны дэргэд байгуулагдаж буй цэцэрлэгийг Сүхбаатар дүүргийн 16-р цэцэрлэгийн салбар бүлгээр ажиллуулахаар шийдвэрлэж байна.
2.       ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газрын /өргөтгөлтэй/ оффисын байрыг цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглахад барилгын засвар үйлчилгээнд шаардагдах зардлын урьдчилсан төсвийг БСШУСЯ-нд хүргүүлсэн.
Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2016 оны 8-р сард төрийн бус өмчийн цэцэрлэг байгуулах 44 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч, нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/207 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргаж ажилласан. НЗД-ын 2016 оны А657 дугаар захирамжаар  шаардлага хангасан 28 цэцэрлэгт сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгож ажиллалаа.
100%
3 Авилгатай тэмцэх газрын даргатай Нийслэлийн Засаг даргын хамтран сургууль, цэцэрлэгийн  элсэлт, бүртгэлийн  үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавихаар удирдамж баталсан үүний дагуу иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол гарсан зөрчил, дутагдлын талаар дүгнэлтээ гаргаж холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцох саналыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор багтааж танилцуулах./Нийслэлийн Боловсролын газар/ АТГ-ын комиссаруудтай дүүргүүдийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамтран ажиллалаа. Цэцэрлэгийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны явцад 9 цэцэрлэг хангалттай, 1 цэцэрлэг бичиг баримт бүрдүүлэх асуудалд анхаарахыг сануулав.
Бүртгэлийн үйл ажиллагаанд анхаарч ажиллах сануулга өгсөн 220 дугаар цэцэрлэг дээр 2016.09.14-ны өдөр дахин очиж ажиллаж зөрчлийг арилгуулан зөвлөн туслаж ажиллав.
 
100%
4 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай” А/605, “Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай” А/612 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай” А/605 дугаар захирамжийн биелэлт
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/605 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн “Хүүхдийн автобус”-ны стандарт хангалт, хүүхдийг нэгдсэн зохион байгуулалтаар тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан автобусаар тав тухтай аюулгүй тээвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор уг шалгалтыг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын замын цагдаагийн нэгж, Нийслэлийн Боловсролын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар хамтран зохион байгууллаа. Шалгалтанд нийслэлийн 7 дүүргийн 43 сургууль, 2 цэцэрлэгийн нийт 103 автобус хамрагдлаа.
Өмнөх оны судалгаагаар нийслэлийн хэмжээнд нийт 7 дүүргийн 55 сургууль, 4 цэцэрлэгийн нийт 132 автобус бүртгэлтэйгээс 2015-2016 оны хичээлийн жилд 6 дүүргийн 36 сургууль, 2 цэцэрлэгийн 72 автобус шалгалтанд 55% нь хамрагдсан.  
2016-2017 оны хичээлийн жилд 7 дүүргийн 41 сургууль, 2 цэцэрлэгийн нийт 103 автобус 78% хамрагдлаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 23% өссөн үзүүлэлттэй байна.  Шалгалтаар нийт автобусны  30% нь насжилтаар тэнцэж байна. Эдгээрээс насжилтаар тэнцсэн боловч хэрэглээний стандартын шаардлага /мэргэшсэн жолооны үнэмлэхгүй,Ослын тэмдэг, ослын алх, галын хор, ивүүр, нөөц дугуй, эмийн сан зэргийг иж бүрдэл хангаагүй сургууль, цэцэрлэгийн лого болон бусад тэмдэг, тэмдэглэгээ бичвэрүүд стандарын шаардлага хангаагүй/  зэрэг зөрчлүүд илэрсэнээс давтан үзэх шаардлагатай байна.
Үлдсэн 70% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай байгаа тул хүүхдийн автобусны үйлчилгээнд ажиллах боломжгүй гэсэн дүгнэлтийг гаргалаа.
 Цаашид авах арга хэмжээний санал
1.      Шалгалтын талаарх дүн мэдээг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх
2.      Насжилтаар хасагдсан тээврийн хэрэгсэлд сургуулийн хүүхэд тээвэрлэх зөвшөөрөл олгохгүй
3.      Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт шалгалтанд тэнцээгүй автобусны жолоочтой гэрээ байгуулахгүй байх талаар мэдээлэл өгөх
Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай” А/612 дугаар захирамжийн хэрэгжилт
2016-2017 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн цэцэрлэгт шинээр хүүхэд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулахдаа анхаарах зарим асуудлыг тусгасан зөвлөмжийг  шинэчлэн боловсруулсан. Энэхүү зөвлөмжид “Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүд 2016.08.22-26-ны өдрүүдэд хүсэлт гаргасан нийт хүүхдүүдийг бүртгэн аваад 2016.08.25-ны өдөр “Элсэлтийн тасалбар” үйл ажиллагааг явуулах эсэхээ шийдвэрлэх чиглэлийг шинээр тусгасан. Тодруулбал, хэрэв хяналтын тооноос хэтрээгүй тохиолдолд бүртгэлээрээ элсэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай асуудал юм. Түүнчлэн мэдээллийг байгууллагынхаа самбар болон цахим хуудсаар нээлттэй ил тод байршуулах чиглэл өгч, нийт цэцэрлэгүүд хэрэгжүүлсэн болно.
 Батлагдсан удирдамжийн дагуу  Нийслэлийн 32 цэцэрлэг, 4 сургуулийн элсэлтийн үйл ажиллагаатай танилцаж зөвлөгөө өглөө.
НБГ-ын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/68 тоот тушаалаар  төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоосон.
             Хан –Уул дүүргийн 3-р хорооны 46-р цэцэрлэгийн барилгыг буулган шинээр барих шийдвэр гарсантай холбогдуулан тухайн цэцэрлэгт хамрагдаж байсан 2011 онд төрсөн 66 хүүхдийг 27,41,65,67,72-р цэцэрлэгүүдэд шилжүүлэн сургуулийн өмнөх боловсролыг тасралтгүй эзэмших асуудлыг шийдвэрлэсэн.
100%
5 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр НБГ-ын даргын 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах, НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 177 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Сургуулийн эргүүлийн ажиллах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийт сургууль, цэцэрлэгүүдэд 2016/09/05-ны өдрийн 1/664 тоот албан бичгээр ажлын чиглэл өгч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
 Замын цагдаагийн газар, “Сүү” ХХК-тай хамтран нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1,2-р ангийн сурагчдад ханцуйвч хийлгэж үнэ төлбөргүй зүүж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хамтарсан ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
100%
6 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд төвлөрсөн бус халаалтын эх үүсвэрээр халдаг сургууль, цэцэрлэгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, хугацаанд нь дулааг авах ажлыг зохион байгуулах,
Сургууль, цэцэрлэгийн барилга, дотуур байрны дээвэр, хашлага хийцийг дулаалах, цонх, хаалгыг дулааалах, шинэчлэх замаар дулааны алдагдалыг бууруулж, ая тухтай сургалтын орчин бүрдүүлж ажиллах,
Өвөлжөлтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, биелэлтийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны дотор бүрэн хангуулж нэгдсэн дүн мэдээг тайлагнахыг дүүргүүдийн боловсролын хэлтсийн дарга нарт газрын даргын 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/79 дүгээр тушаалаар тус тус үүрэг болголоо.
100%
 
  ТАНИЛЦСАН:  
 ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                        Ц.МЯГМАР
 
НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                        С.САЙНТӨГС

 
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12- НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.09.22                                                                                                      Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүйшалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх аргахэмжээ Үнэлгээ
0-100
Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах.
  Сургуулийн бүсэд сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох, өртхөөс урьдчилан сэргийлэх, хичээл орох болон тарах цагуудад сурагчдыг замын хөдөлгөөнд оюулгүй оролцуулах зорилгоор “School police арга хэмжээг  2 хичээлийн байранд зохион байгуулан өдөр бүр 8 эцэг эх хуваарийг дагуу эргүүл хийлгэж давхардсан тоогоор 128 иргэнийг хамруулаад байна.
Бага насны хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөхөөс сэргийлж бага ангийн сурагчдын цүнхэнд гэрэл ойлгогч зүүлгэж хэвшүүлэв. 
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхдүүдийг хичээл эхлэх болон тарах цагаар заавал эцэг эх, асран хамгаалагчид хүлээлгэн өгч,  хүлээн авч байна.
2016 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс 09 сарын 22-ны хооронд 128 иргэн School police үүрэг гүйцэтгэж байна.   - Хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах олон талт арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна. 90
2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
       Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/120 дугаар захирамжаар  байгуулагдсан өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах  ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2016 оны 09 дүгээр сарын 15,21-ны өдрүүдэд дэд бүтцийн байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хангалт,  тулгамдаж буй асуудалтай газар дээр нь  танилцав.
   Дүүргийн хэмжээнд  2016 оны 09 дүгээр сарын 15,16-ны өдөр халаалт, дулааныг “Илч-Орд” НӨҮГ болон Төмөр замын Барилга ашиглалт үйлчилгээний 2 дугаар ангийн харъяа Багахангай хэсэг нь айл өрх,  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад бүрэн өгөөд байна.
    Одоогоор үйл ажиллагаанд гарсан зөрчил дутагдалгүй хэвийн горимд ажиллаж байна.    
Дүүргийн хэмжээнд  2016 оны 09 дүгээр сарын 15,16-ны өдөр халаалт, дулааныг “Илч-Орд” НӨҮГ болон Төмөр замын Барилга ашиглалт үйлчилгээний 2 дугаар ангийн харъяа Багахангай хэсэг нь айл өрх,  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад бүрэн өгөөд байна.
 
-   100

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
   
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2016 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг, даалгавар- Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хүрээнд төрийн байгууллагын оновчтой бүтцийг бий болгох чиглэлийг баримтлан ажиллах талаар газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 5/589 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. - - Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах. -
             
                                          
 
 
                                           
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ЗУХ-н ДАРГА:                                                     Б.СЭРГЭЛЭН
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
                                             ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                М.ГЭРЭЛТУЯА
                                                                           2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
                                                                                 УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
                                                                                 ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2016 оны төсвийн тодотголыг өргөн барих бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг өргөн барихтай холбогдуулан дүүргээс гарсан ажлын хэсэг 4 үндсэн чиглэлийн 38 төрлийн 172,2 тэрбум төгрөгийн төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулан 2016 оны 09 сарын 05-нд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
2 Нийслэлээс сонгогдсон Улсын Их хурлын гишүүдтэй Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийслэлд тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Нийслэл дүүрэгт тулгамдаж буй асуудлын талаар Налайх, Чингэлтэй дүүргээс УИХ-д сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Т.Аюурсайхантай уулзалт хийх санал хүргүүлсэн боловч хариу ирүүлээгүй байна. Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн дараа боловсруулна.
3 Концессын зүйлийн жагсаалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээнүүдийг жагсаалтыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтаар дүүрэгт 2015-2016 онд он дамжин хэрэгжиж байгаа “Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв”-ийн барилгын ажлыг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар болон холбогдох байгууллагуудаас гарсан ажлын хэсэг газар дээр ирж танилцан барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх, дуусгах шаардлагатай гэж дүгнэсэн. 2016-2020 оны Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 60 ортой “Ахмадын сувилал”-ын барилга санхүүжилтийн улмаас удаашралтай байгаа 700 хүний суудалтай “Спорт цогцолбор”-ын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхээр дутуу санхүүжилтийн асуудлыг тусган хүргүүлсэн.
4 Нийслэлд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний борлуулалтыг дэмжих талаар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар/ 2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр “Алтан намар -2016” өдөрлөгийг Соёл, урлагийн ордны өмнөх талбайд зохион байгуулсан. Өдөрлөгөөр: 1,2,3,4,5,7 дугаар хороо, Соёл, урлагийн ордон, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв, “Гацуурт” ХХК, “Эрч хүч дэм холбоо”, иргэн Т.Урнаа, Ц.Одонтуяа нар оролцож,  шинэ ургацын 10 гаруй төрлийн 2,5 тн хүнсний ногоо, жимс, нарийн ногоогоор, 26 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 500 гаруй иргэдэд шинэ ургацын эрүүл, аюулгүй хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийн амталгаат худалдаа болон үйлчилгээ үзүүлсэн.
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай” А/605, “Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай” А/612 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 сарын 16-ны өдрийн А/603 тоот захирамж, Нийслэлийн боловсролын газраас гаргасан 2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгт  шинээр хүүхэд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах зөвлөмжийн дагуу цэцэрлэг бүр ажлын хэсэг томилон өнгөрсөн хичээлийн жилд хүмүүжиж байсан хүүхдүүдийг үргэлжлүүлэн суралцуулах, 2014 онд төрсөн хүүхдийг шинээр элсүүлэн боловсрол эзэмшүүлэхээр зорилго тавин ажиллалаа. Бүртгэлийг хамран сургах тойргийн судалгаанд үндэслэн 2016 оны 08 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд  өнгөрсөн хичээлийн жилд хүмүүжиж байсан хүүхэд, 2016 оны 08 дугаар сарын 24-25-ны өдөр шинээр элсэн орох хүүхдийн бүртгэлийг тус тус 2 өдөр бүртгэсэн. 2016 оны 08 дугаар сарын 26-нд 10 цагаас төрийн өмчийн 6 цэцэрлэг  нэгэн зэрэг элсэлтийн тасалбар хувилбараар элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. “Элсэлтийн тасалбар” хувилбараар зохион байгуулах ажлын зарыг цэцэрлэгүүд 2016 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 10 хоног мэдээллийн самбар  болон цахим хуудсаар дамжуулан эцэг эх, олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд зөрчил, эрсдэл, хүндрэлгүй зохион байгуулсан. Бүртгэлийн үед тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн А.Булбул, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Мөнгөнтуяа, Хороодын Нийгмийн ажилтнууд, эцэг эхийн төлөөлөл хяналт тавьж ажиллалаа. 2016-2017 онд суралцах хүүхдийн тоо урьдчилсан байдлаар Төрийн өмчийн 7, төрийн бус өмчийн 6, нийт 13 цэцэрлэгийн 55 бүлэгт 2358 хүүхэд бүртгүүлж сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдсан.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн элсэлтийг 08 дугаар сарын 22-26 нд Төрийн өмчийн 5, төрийн бус өмчийн 2 сургуулийн 21 бүлэгт нийт 820 хүүхэд элссэн.
Дүүргийн “Голомт” цогцолбор, 119, 109, “Эрдмийн Оргил” цогцолбор сургуулийн зам дээр хурд сааруулагч 6, замын тэмдэг 6, гарц 3, цагаан шугам 4,  тус тус байрлуулсныг сайжруулан аюулгүй зорчих нөхцөл боломжийг хангаж ажиллаж байна.
6 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ Нийслэлийн ИТХ-ын дарга, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл”-ийн дарга Д.Баттулгын 2015.10.16-нд баталсан сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “School police” эргүүлийн ажиллах журмын дагуу дүүргийн төрийн өмчийн 5 сургуульд хэрэгжилтийг ханган, ажиллаж байна. Сургуулийн удирдлагууд сургууль болон түүний орчинд ажиллах “School police” эргүүлийн хуваарь, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган баталгаажуулж, эцэг эхийн эргүүлийн үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган, хяналт тавин, тасралтгүй явагдах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2016 оны 09 дүгээр сарын 1 нээс 16-ныг хүртэлх хугацаанд 260 эцэг эх эргүүлд гарсан байна.
7 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд зуухны их засварын ажил 80%, урсгал засварын ажил 100% хийгдэж 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн КВТС-10-150 зуухыг галлан айл өрхүүд болон төсөвт газруудын халаалтыг өгч хэвийн ажиллаж байна. Нүүрс нөөцийн хувьд 7 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байгаа ба 2016 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн “Шивээ овоо” ХК-ийн нүүрсний уурхайтай гэрээ хийж нүүрсээ татан авч байна. 
 
 
 
 
                                                                                                НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/
 
Тус газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг  шинэчлэн боловсруулж төслийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид танилцуулахаар төлөвлөсөн.       90
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай” А/605, “Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай” А/612 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус газар Нийслэлийн Боловсролын газар, Замын Цагдаагийн газар,  Сурагчийн холбоотой  хамтран “Хүүхдийн автобусны  стандартыг 8 дугаар сарын 25,26 ны өдрүүдэд  Дүнжингарав худалдааны төвийн зогсоолын талбайд шалгасан.
2016-2017 оны хичээлийн жилд 7 дүүргийн 41 ерөнхий боловсролын сургууль, 2 цэцэрлэгийн 103 автобус хамрагдав.Үүнээс 40 автобус тэнцсэн байна.
Шалгалтын дагуу тус газрын автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн албан шаардлагыг 27 сургууль, 2 цэцэрлэгт хүргүүлсэн.
Нийт автобусны 30 хувь нь насжилтаар тэнцсэн ба 70 хувь нь 10 дээш жилийн насжилттай байсан тул хүүхдийн автобусны үйлчилгээнд ажиллах боломжгүй  байна.
 
    100
3 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/60 дугаар тушаалаар нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг шалгах холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсэг байгуулагдан,  батлагдсан хуваарь, удирдамжийн дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж,  байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл шалгах ажлыг 2016 оны 10 дугаар сарын 03-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.     70
 
 
 
                                  ТАНИЛЦСАН:ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                            Д.ОТГОНБААТАР                                                                                            
                                   
                                  ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН : АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                               Г.ЛХАГВА-ОЧИР                 
                                      
                                  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                  Н.САНДАГМАА                   

 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 09 дүгээр сарын 22 өдөр                                                            Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүд, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/       Дүүргийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх тухай засаг даргын 09-р сарын 21 ны 01/07 тоот албан даалгаврыг дүүргийн төрийн болон хувийн секторын Сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудад хүргүүлэв.Энэ талаарх хариу мэдээлэлийг 14 хоног тутам гаргаж Боловсролын хэлтэст ирүүлж байхыг анхаарууллаа.  
2 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/294 тоот захирамжаар өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулагдан төрийн болон төрийн бус өмчит байгууллага аж ахуйн нэгжүүд, ХҮТ-5, ХҮТ-8, СӨХ, ЗДТГазар болон дэргэдэх хэлтэс албад, сургууль цэцэрлэгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг өглөө. Дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц 87 хувьтай байна. Тус дүүргээс 2016 оны 3 дугаар сард 30 тонн тусгай бодис, 20 тонн давс нөөцөлсөн. Дүүргийн Засаг даргын 2016.09.12-ны өдрийн А/18 дугаар Давс нөөцлөх хөрөнгө гаргах тухай захирамж гаргаж Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-аас 30 тонн давс худалдан авалт явуулж байна. Нийт 30 тонн тусгай бодис, 50 тонн давсыг зам талбайн хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлж цацахаар бэлдэж байна. Хог хаягдлын үйлчилгээний 5-н байгууллагад өвөлжилтийн бэлтгэл хангаж ажиллах талаар үүрэг өгч 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 80 хувьтай хангагдаад байна.  Үүнд: Хог тээврийн машин, техник хэрэгслийн бэлтгэл 50 хувь /тос масло, дугуй солих ажил шат дараатай хийгдэж байна. Жолооч, ачигч, зам талбайн үйлчлэгчдийн өвлийн дулаан хувцас, ажлын багаж хэрэгсэл 80 хувь хангагдсан.  Ажилчдын ажлын багаж хэрэгсэл 100 хувь хангагдсан болно.
Сүхбаатар дүүргийн Төрийн байгууллагуудын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгүүдийн, орон сууцнуудын халаалт 9 дугаар сарын 15-ны өдөр ирж хэвийн ажиллагаатай байна.
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ  ӨДРИЙН  НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ
АЖИЛТНЫ  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн  дагуу бүтэц, орон тоог мөрдөж  ажиллаж  байнаэ.  
 
-
 
 
-
 
 
-
 
2. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд  өвөлжилтийн  бэлтгэл  ажлыг хангаж,   харьяалагдах  орон сууцны   контортой гэрээ  байгуулан 10/01-нээс  халаалт авахаар бэлтгээд  байна.
Мөн халаалт  ирэхтэй  холбогдуулан  зарим  өрөөний   радиоторын засварлан, шинээр сольж,  хаалт,  вентилүүдийг  солилоо.
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1  Үүрэг даалгавар 13. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
1  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ОСНААУГ-ын харъяа ХҮТ №15, ХҮТ № 16, “Жинст Өргөө” ХХК, “Би Эм Жи Инженеринг” ХХК, “Голд Компас” ХХК зэрэг конторууд үйл ажиллагаагаа явуулж, нийт 256 байрны 16798 айл өрхийн халаалтын хариуцан ажиллаж байна. 2016 оны 09 дүгээр сарны 15-ны өдөр айл өрхийн халаалтыг 99 хувь өгсөн. 1 байрны халаалтыг өгсөн боловч шугам хоолой задарсан тул дахин засварлаж, туршилт хийгдэж байна. Шинээр ашиглалтанд орсон 3 байрны халаалтыг конторт хүлээлгэж өгөөгүй шалтгаанаар хойшлуулсан. Төвийн шугамаас халаалтаа авдаг 23 цэцэрлэг, 11 сургууль байгаагаас 5 цэцэрлэг халаалтаа аваагүй байна. 92 дугаар цэцэрлэг шугам хоолой засварлаж байгаа шалтгаанаар, 4 цэцэрлэг санхүүжилтийн улмаас халаалтаа аваагүй. 3 сургууль халаалтаа авсан.     90
Үүрэг даалгавар-2. Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайтар хангах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах
2
  1. Дүүргийн Ерөнхий боловсролын 25 сургууль, Ирээдүй цогцолборын хэмжээнд SCHOOL POLICE эцэг эхийн эргүүл жижүүр хийх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна
  2. Зам тээврийн осол гэмтээс урдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Сургууль орчмын зам дээр зохицуулалтыг эцэг эхчүүд хуваарийн дагуу зохицуулалт хийж байна.
  1. Сургуулиуд эргүүл жижүүр хийх хувиар гарган баталгаажуулж
09 сарын эхний 14 хоногт дүүргийн хэмжээнд 2000 эцэг эх эргүүл жижүүрээр ажилласан байна.
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд ЕБС-ийн бага дунд ангийн 28781 сурагчдийн 88 хувийг цацруулагчтай цүнх аянд хамруулсан..
  “Цацруулагчтай цүнх” аянд хамрагдаагүй  үлдсэн сурагчдыг 09 сардаа багтааж бүрэн хамруулна. 100
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                              Т.СҮХБААТАР
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б.АЗЗАЯА
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2016.09.22
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Агаарын чанарын алба нь Агаарын бохирдлыг бууруулах газар болж өөрчлөн байгуулагдсан.  Үүнтэй холбогдуулан агаарын бохирдлыг бууруулах газрын дүрэм, бүтэц зохион байгуулалтын схемийг боловсруулан холбогдох албан тушаалтнуудаас санал авч байна.
 
70%
Агаарын чанарын алба
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Х.ГАЛЫМБЕК / Дэд дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/           
 
 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2015.09.23                                                                                                                Улаанбаатар хот                                                                                                       
д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн, 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ААНБ-ын халаалтыг хугацаанд нь өгөхөд мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /ААНБ болон айл өрхүүд өөрсдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах/
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, Агентлагууд, Харьяа газрууд/
ОСНААУГ-ын хэмжээнд 144 УДДТ-өөс тэжээгддэг 1609 орон сууцны байр, 48 сургууль, 106 цэцэрлэгээс  2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар  134 УДДТ-өөс тэжээгддэг 1563 орон сууцны байр, 47 сургууль, 106 цэцэрлэгийн халаалтыг бүрэн өгч  ажлын явц 97%-тай байна. Дулааны тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил хийгдэж байна.
2016 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс  Амгалангийн цахилгаан станц ажиллахтай  холбогдуулан 10-н УДДТ-ийн харьяа 46 орон сууцны байр, 1 сургуулийн халаалтыг залгахаар бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.
97% 2016 оны 10-р сарын 01-ний өдрөөс  Амгалангийн цахилгаан станц ажиллахтай  холбогдуулан 10 УДДТ-ийн харьяа 46 орон сууцны байр, 1 сургуулийн халаалт залгахаар бэлтгэл хангуулан ажиллаж байна.
 
                                                              
 
 
                                                          ДАРГА                                           Ч.БЯМБАЖАВ
   Хянасан: ЗУХ-ийн дарга                                         Л.Намжилмаа
 Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН

2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН  12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
       
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлыг хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” А/635 дугаар захирамжийн 2 дугаар заалтын дагуу байгууллагын дүрмийн төслийг боловсруулж байна.
2      
       
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР