Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-09-26 12:16:43
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
3 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагын газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Боловсролын газар/ 14
4     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
14 Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч
5 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах тухай А/20 тоот тушаалаар Ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж цонх дулаалах, дулааны алдагдлаас сэргийлэх, цэвэр, бохир усны худгийг дулаалах, халаалт ирэхтэй холбогдуулан бүх паарны таг шалгах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.

             
                              ХЯНАСАН:
                              АРГА ЗҮЙЧ                                                                       Н.НЭРГҮЙ

                               МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
                                АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                    Д.ГАНЗАЯА
                             
2016  оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Нийслэлийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр
Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын
бохирдлын асуудал хариуцсан орлогчийн
өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт
 
д/д Өгсөн үүрэг
даалгавар
Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанд тус газраасЗахиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга О.Баттөмөр оролцсон болно.
2   Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн  А/10 тоот тушаалаар баталсан.
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан тус байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудаа 2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр хүлээн авч, гарын бэлэг гардуулан ажилласан.
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгуулагдсан 
Байгаль орчин, экологийн  асуудал хариуцсан
дэд  хорооны хуралд
 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд  тус газрын дарга А.Нарантуяа, орлогч дарга М.Түмэннаст нар оролцлоо.
Нийслэлийн  Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллгааны  хөтөлбөр,  2017-2020 оны  эдийн засаг,  нийгмийн  зорилтод тус газраас  хэрэгжүүлэх  тодорхой ажлуудыг  тусгахаар шийдвэрлэв.  
 
 
-
 
 
 
-
 
2. Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг угтаж,  мал  эмнэлгийн ажил  үйлчилгээг  сайжруулахаар  ажиллаж  байна.
Япон улсад  мэргэжлийн  чиглэлээр  суралцаж ирсэн  тус газрын 2 малын  эмчийн  илтгэлийг   нийслэл  хотод  үйл ажиллагаа  явуулж  буй  мал эмнэлэг,  үржлийн  үйлчилгээний нэгж,   хүнсний зах, худалдааны төвийн  дэргэдэх  лабораториудын  эмч  нарт танилцуулав.
Шинжлэгч  эмч нарыг Тахиа, гахайны   гаралтай  хүнсний  бүтээгдэхүүнээр дамжин  хүнд халдварладаг,  хүнсний  халдварт  хордлого  үүсгэгч  Campylobacter-ийг  ялгаварлан оношлох  арга  зүйг  эзэмшүүлэхэд чухал нөлөө  үзүүлнэ.  
 
-
 
 
-
 
3. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд  тус газрын  байрны доторхи сантехникийн шугамд урсгал засвар  хийж,   халаалт муу  ирдэг өрөөнд  тень  авч тавих  ажлыг  зохион байгууллаа.

 
10/01-ны  өдрөөс  халаалтыг  бүрэн  авсан.  
 
-
 
 
-
 
4. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тус газрын  харьяанд  байдаг 39 ахмад  настныг  байгууллага дээр  хүлээн  авч  хүндэтгэл  үзүүлэн,  гарын  бэлэг  гардуулах ажлыг  зохион  байгууллаа. Тус газрын  харьяанд  байдаг 39 ахмад  настныг  байгууллага дээр  хүлээн  авч  хүндэтгэл  үзүүлсэн.  
 
-
 
 
-
 
           
 
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
14 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд  байгууллагын  байрны доторхи дулааны системийн тохиргоо, үзлэг үйлчилгээг хийж, 10-р сарын 01-ны өдөр нэгдсэн дулаанд холбогдсон.
2 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 14 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан тус байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 470 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн 19406 000 төгрөг зарцуулав.
 
 
 
   
      БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН: ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                                                     Д.МӨНХЦЭЦЭГ
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН: ЗУХ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Б.ОЧИРБАТ
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                                                      /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
 
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурлаар Засаг даргын хөтөлбөрт эрүүл мэндийн салбараас хийгдэх ажлуудыг танилцуулан хэлэлцүүлсэн.
2 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ 14 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах ажлын хэсгийн хуралд оролцон ойн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаануудын үед түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
3     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
14 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн харьяа 25 байгууллагууд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг өөрсдийн хөрөнгөөр хангаж байна. Мөн Улсын төсвийн хөрөнгөөр Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн шинэ барилга угсралт, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр  Өргөө амаржих газрын цахилгааны болон дотор заслын ажлууд хийгдэж бүрэн дууссан байна. Нийт өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц 94%-тай явагдаж байна.
4 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 14 НЭМГ-ын даргын 2016 оны 09 сарын 27-ны өдрийн А/87 дугаар “Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай” тушаалыг батлуулан ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд 2 525 000 төгрөгийн төсөвлөсөн боловч МУЗГ-ын 2016 оны 47-р тогтоолын хүрээнд төсвийн зардлыг хэмнэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх заалтын дагуу ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээний зардал нийслэлийн төрийн сангаас олгогдоогүй болно.
 
                                                  БИЕЛЭЛТИЙН ХЯНАСАН:                                                                       СХШХ-ийн дарга С.Ариунтуяа
                                              БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:                                                                        СХШХ-ийн мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас байгуулагдсан дэд хорооны хуралд газрын дарга П.Батхүлэг оролцлоо.
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.  Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
3 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
2 өрөөний агааржуулалтын системийг авч өөр байгууллагад шилжүүлснээс үүдсэн таазны онгорхойгоор дулаан алдалт үүсэх магадлалтай байна. Цонхны дулаалга, өрөөнүүдийн халаалтыг хэвийн байлгах үүднээс НЗЗ-ны IV байрны даргад уламжилсан ба албан хаагчдын дунд “Эрүүл аюулгүй ажлын байр” 7 хоногийн аян зохион байгуулан ажиллаж байна.
4 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр байгууллагын ахмад ажилтан агрономич Ж.Сүрэнжавд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан.
 
 
                                                                                      ХЯНАСАН: ДАРГА                                        П.БАТХҮЛЭГ       
                                                                                      БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                      МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”  А/635 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж  ажиллах. /Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлага/ Тус захирамжаар Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын бүтэц орон тооны хязгаарыг 3 хэлтэс, 20 орон тоотойгоор баталсан бөгөөд үүний дагуу газрын албан хаагчдын “Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт”, байгууллагын дүрмийг шинэчлэн боловсруулан ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
                                                                                     ХЯНАСАН: ДАРГА                                        П.БАТХҮЛЭГ       
  
                                                                                     БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                     МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА
 ХЭСЭГЧИЛСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 

Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас байгуулагдсан дэд хороодын хуралд 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд Байгууллагын дарга З.Занданпүрэв оролцсон.
2     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх; /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/ 14 2016 оны 09 дүгээр сарын 24,25,30-ны өдрүүдэд өөрийн хариуцан ажиллуулдаг Хилчин хотхон, Хоршооллын хотхоны айл өрхүүдэд нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж, орон байраа дулаалж өвөлжилтийг ая тухай өнгөрүүлэх талаар уулзалт хийсэн.
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 14  Газрын даргын 2016 оны 10 дугаар  сарын 30-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 15 ахмадад хүндэтгэл үзүүлж хүлээж авсан.
 
 
                                 ХЯНАСАН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР                                                               Б.ЭРДЭНЭЭ
                                БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ                                          П.ҮРЖИНБАДАМ 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2016.10.04                                                                                                                                            Улаанбаатар хот     
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
 
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1             Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. 
 
       Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнд байгууллагын зүгээс идэвхитэй оролцохоос гадна, байгууллагын нийт албан хаагчдын дунд “Улаанбаатар хотоо хэн сайн мэдэх вэ?” сэдвийн дор АХА асуулт хариултын хөгжөөнт тэмцээнийг 10-р сарын 28-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлдэж байна.
- Төлөвлөсөн хугацаа болоогүй.      Нийт албан хаагчдад Улаанбаатар хотын түүх болон хотын тухай бусад сонирхолтой мэдээллийг тогтмол хүргэж, нийслэл хотынхоо тухай мэдлэгтэй болгох 50
2
     
      Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;  Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх
 
     Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв нь Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/599 дүгээр “Нийслэлийн 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай”  захирамжийн биелэлтийг бүрэн хангуулан ажиллаж байна. Уг захирамжийн 9 дүгээр заалтанд Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа байгууллагуудын дарга нарт өгөдсөн үүргийн дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
9.2. Нийслэл хотод 2016 онд хэрэгжих инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, тохижилтын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг графикт хугацаанд нь хийж гүйцэтгүүлэх ажлын хүрээнд:
Улаанбаатар хотын авто замын сангийн хөрөнгөөр Нийслэлийн Авто замын газрын захиалгаар 2016 онд 9 цэгт авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохио шинээр суурилуулсан. Эдгээр ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд улсын комисс ажиллаж, манай байгууллага эдгээр гэрэл дохиог байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан. /Гүйцэтгэл:100%/
 
 9.8. Өвлийн улиралд цас мөсний халтиргаанаас сэргийлж хот дотор зорчих замын хөдөлгөөний дүрмийг мөрдүүлэх, жолоочийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, сургалт явуулах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд:
 1. Автомашины дугаарын хязгаарлалтын өвлийн цагийн хуваарьт шилжихээс өмнө нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй сүлжээ дэлгүүрүүдэд түгээлт хийдэг борлуулалтын автомашинуудын жолооч нарт Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг сахин биелүүлэх, замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцох талаар сургалтыг тогтмол явуулж байна. Одоогоор тус сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Макс эксим ХХК-ийн 18 жолооч, АПУ ХК-ийн 56 жолооч, МСS Кока кола ХХК-ийн 80 жолоочид тухайн байгууллага дээр нь очиж сургалтуудыг зохион байгуулсан. 
 2. 9/1-ний өдрөөс эхлэн Их, дээд сургуулиудад хөдөө орон нутгаас суралцахаар ирсэн 1-р курсын оюутануудад замын хөдөлгөөний дүрмийг танилцуулах, хэрхэн  замын хөдөлгөөнд оролцож, гарцаар  аюулгүй, бусдын хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр гарах тухай сургалтыг их, дээд сургуулиуд дээр нь очиж  хийхээр төлөвлөсний дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.
 3. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн үйл ажиллагаа, торгуулийн мэдэгдэх хуудастай холбоотой асуудлаар иргэд тус төвийн 7011-1642 утсаар  холбогдож  санал, хүсэлт, гомдлоо өгч байна. Санал хүсэлтийг  холбогдох хэлтэс албадтай шуурхай холбон, шаардлагатай зөвлөгөө, тайлбарыг өгч тухай бүрд нь шуурхай шийдвэрлэж байна.
9.9. Авто зам, явган хүний гарцын гэрэл дохионы найдвартай ажиллагааг хангах, хүйтэн сэрүүний улиралд царцахгүй байхаар телекамерын холболтыг шийдвэрлэж ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд:
       1. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн ашиглалтанд байдаг Улаанбаатар хот дотор байрлах гэрлэн дохио, телекамер, зөрчил илрүүлэх төхөөрөмжүүдийн цахилгааны гэмтсэн кабель, шилэн кабелийн засвар, худаг сувагчлалын гэмтлийн засвар, худаг, монтаж хийх, муфт  хийх, газар ухах, зэрэг ажлыг Замын  хөдөлгөөний удирдлагын төвийн инженерүүд өөрсдийн нөөцөө ашиглан 2016.01.01-ээс хойш нийт 209 удаагийн дуудлага авч 369 удаа засвар арчлалт хийсэн.
         2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албан дээр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, удирдлагын төвийн гадна тоног төхөөрөмжүүдийн засвар арчлалт, хамгаалалт хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2 удаа хүчингүй болсноос шалтгаалан энэ ажил хийгдэхгүй удаашралтай байсан.
        Гэрлэн дохионы засвар арчлалтыг хариуцах ажлын гэрээг “Эрчим хэмнэлтийн төв” ХХК-тай 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр байгуулж дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:
 • Гэсэр сүмийн уулзварын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохионы цахилгаан хангамжийн үндсэн тэжээлийн кабель шугамд гэмтэл гарсан байсныг УБЦТС-с лаборатори орж, гэмтлийг тодорхойлон муфть, газар шорооны ажил хийж хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохио, телекамерийг хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 • Дунд голын уулзварын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохионы цахилгааны кабель шугамд гэмтэл гарсан байсныг УБЦТС-с лаборатори орж, гэмтлийг тодорхойлон муфть, газар шорооны ажил хийж, үндсэн тэжээлийг залгаж  хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохиог хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 • Хайлаастын уулзварын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохионы цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд гэмтэл гарч нэмэлт кабель татан хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохиог хэвийн байдалд оруулсан.
 • Төв шуудангийн уулзвар, Гадаад хэргийн яамны баруун хойд уулзварын гэрлэн дохио, телекамерийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр нь хүчдлийн хэлбэлзэлтэй байснаас гэрэл дохионы хэвийн ажиллагаа алдагдсан тул шинээр кабель шугам татаж, газар шорооны ажил хийж тус уулзварын гэрэл дохиог хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 • Сөүлийн гудамж Үндсэн хуулийн гудамжны /Өгөөж ХК-н баруун урд уулзвар/ уулзварт гэрлэн дохионы цахилгаан хангамжийн үндсэн тэжээлийн кабель гэмтсэн тул лаборатори орж гэмтлийг тодорхойлон засварласан.
 • Энэбишийн өргөн чөлөө Эх нялхасын урд уулзварын камерын цахилгааны кабель засварласан. Мөн тус уулзварыг ХТП-596-гийн цахилгааны найдвартай эх үүсвэрт холбосон.
 • Явган зорчигчийн гэрэл дохионы  23  ширхэг ЛЕД гэрэл эвдэрсэн байсныг  сольж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 • Тээврийн хэрэгслийг зохицуулах гэрэл дохионы 18 ширхэг ЛЕД гэрэл эвдэрсэн байсныг сольж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 • Энхтайваны өргөн чөлөө 3-р эмнэлэгийн урд явганы гарцын цахилгааны кабель  шугам гэмтэлтэй байсныг засварласан. 
 • 10-р хорооллын 4 замын уулзварын гэрлэн дохионы цахилгааны монтажны кабель гэмтсэн байсныг засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 • Их Монголын уулзварын гэрлэн дохионы цахилгаан хангамжийг найдвартай эх үүсвэрт холболт хийгдэж дуусаж байна.
 • Нарны зам Урбаникийн уулзвар гэрлэн дохионы цахилгааны кабелийг засварлаж хэвийн ажилллагаанд оруулсан.
 • Их тойруу 3-р сургуулийн урд гэрлэн дохионы монтажны кабель гэмтсэн байсныг засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Замын хөдөлгөөний дүрмийг мөрдүүлэх, сурталчилан таниулах, сургалт мэдээллийг сүлжээ дэлгүүрүүдэд түгээлт хийдэг борлуулалтын автомашинуудын 154 жолоочид хүргэж ажилласан.

Цахилгааны шугамын гэмтлийн улмаас 11 цэгт гэрлэн дохионы ажиллагаа сааталтай байсныг засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
       Явган зорчигчийн гэрлэн дохионы 23 ширхэг ЛЕД гэрэл эвдэрсэн байсныг сольж ажиллагаанд оруулсан.
 
Тээврийн хэрэгслийг зохицуулах гэрэл дохионы 18 ширхэг ЛЕД гэрэл эвдэрсэн байсныг сольж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
 
 
 
     Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албан дээр үнэлгээний хороо байгуулагдаж, удирдлагын төвийн гадна тоног төхөөрөмжүүдийн засвар арчлалт, хамгаалалт хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2 удаа хүчингүй болсноос шалтгаалан гэрлэн дохионы засвар арчлалтын ажил хийгдэхгүй удаашралтай байсан.
       Гэрлэн дохионы засвар арчлалтыг хариуцах ажлын гэрээг “Эрчим хэмнэлтийн төв” ХХК-тай 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр байгуулж засвар арчлалтын ажил шуурхай явагдаж байна.
      
 
 
 
 
       Газар  хөлдөж хүйтрэхээс өмнө газар шорооны ажил шаардлагатай цахилгааны монтажны  ажлуудыг нэн түрүүнд хийж гүйцэтгэх.
Цаашид газар дээр суурилагдсан эвдэрч гэмтсэн гэрэл дохиог солих, зам тээврийн осол аваарын улмаас хугарч унасан шонг солих ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
70
 
 
 ХЯНАСАН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА :                         Л.БАТЦООЖ
БИЕЛЭЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН:                                              Л.ЛХАМДУЛАМНИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
ТОВЧ АГУУЛГА ХУГАЦАА БИЕЛЭЛТ
1 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсэж байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.  14 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсэж байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд НЭМНД-ын газар нь 9 дүүрэгтэй хамтран нийслэлийн иргэдэд өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд хуулиа суртачлах ажлыг зохион байгуулна.
2 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
14 Байгууллагын эргэн тойронд байрлах гэрэлтүүлгийн бүрэн бүтэн байдалд байнга хяналт тавьж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг байнга хийлгэж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний болон даатгуулагч иргэдийн зорчих замд шалавч хадсан. Мөн цас орох үед хэрэглэх хүрз, жоотуу зэрэг багаж хэрэгслийг авч, холбогдох хүмүүст хариуцуулсан. Мөн дулааныг хүлээн авах бэлтгэл ханган, бүх шугам сүлжээг холбогдох ажилтнаар шалгуулж янзлуулаад байна.
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. 14 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан ЭМНДЕ газартай хамтран нийт ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулах ажлыг зохион байгуулсан.
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН: ГАЗРЫН ДАРГА                                                  Г.БОЛОРСҮХ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:ЗХМЭРГЭЖИЛТЭН                           Д.ГЭЛЭГХАНД
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 10 дугаар сарын  05
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/
 
Тус дүүргийн хэмжээнд Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахаар  Тамгын газрын хэлтэс албадаас саналыг нэгтгэн авч байна.    
10%
2 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;  Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
    Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
    /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухай” дүүргийн Засаг даргын 2015 оны  353 дугаар  захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хэрхэн хангагдаж байгаа тухай  2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр хуралдаж, аж ахуйн нэгж байгууллагууд хүндэрч болзошгүй асуудлын талаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах комисст танилцуулан ярилцаж, тулгамдаж буй асуудлыг хүйтний эрч чангарахаас өмнө шийдэж өгөх санал ирүүлсэнийг холбогдох дээд байгуулагад уламжлаад байна.
Харьяа  хэлтэс албадаас өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг авч нэгтгэн явцын тайланг цаг тухай бүр авч дээд байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Нийтлэг үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ 1, 2, 3, 4 нь өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 225 тн давс, 81 тн бодис, 60 м3 дайрга, 56 м3 элсийг нөөцлөөд байна. Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 87.5% хангагдсан болно.
Нийтлэг үйлчилгээний  газар ОНӨААТҮГ 1, 2,3,4 нь өвөлжилтийн бэлтгэл ахжлын хүрээнд нийт 245тн давс, 111тн бодис, 60 м3 дайрга, 56м3 элсийг нөөцлөөд байна. Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 95% хангагдсан болно.
Тус дүүрэг нь өөрийн байрны инженерийн инженерийн байгууламжуудыг нягтлан шалгаж засварын ажлыг хаийж гүйцэтгэсэн. Дүүргийн хэмжээнд хувийн болон улсын хөрөнгөөр хийгдэж буй инженерийн байгууламжуудын засвар  ажлыг хугацаанд  хийж дуусгах талаар хариуцан ажилладаг  байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан болно.
   
 
  90%
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Тус дүүрэг Монголын Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллалаа. Дүүргийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, дүүргийн Ахмадын хороо, дүүргийн Соёлын ордонтой хамтран зохион байгууллаа. Олон улсын ахмадын баярын угтан жил уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хаан вальс” цэнгээнт бүжгийн тэмцээнийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 16, 17-ны өдрүүдэд дүүргийн “Соёлын ордон”-ны бүжгийн зааланд зохион байгууллаа.Тэмцээнийг зохион байгуулсанаар дүүргийн иргэд, ахмад настнуудын баярыг зөв боловсон тэмдэглэн өнгөрүүлэх, ахмад настнуудын чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлыг багасгах, эрүүл зөв амьдралын хэвшлийг олгох, хэвшүүлэх, бүжгийг бүх нийтийн спорт болгох, ахмад настнуудыг урамшуулах дэмжих ач холбогдолтой байв, дүүргийн 28 хорооны эмэгтэй 55 нас, эрэгтэй 60 насны 24 хорооны 102 ахмад настнууд оролцлоо. Тэмцээнийг 3 үе шаттай зохион байгуулж, мэргэжлийн 3 шүүгч  бүжиглэгч хосуудын тайзны соёл, биеэ авч явах соёл, бүжгийн  гүйцэтгэл, ур чадвар, хөгжмийн мэдрэмж, хувцаслалт зэргийг харгалзан 1-5 баллын оноогоор  дүгнэж 1, 2, 3, Тусгай байруудыг шалгарууллаа. Олон Улсын Ахмадын баярыг тохиолдуулан 2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр ДИТХ, ЗДТГ, Ахмадын хорооноос дүүргийнхээ 3000 гаруй ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ. Хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр Засаг даргын орлогч Т.Батцогт, Ахмадын хорооны дарга Ж.Гажсүрэн нар мэндчилгээ дэвшүүлэн Монголын ахмадын хорооны шагналаар 6 ахмадыг шагнаж, урлагын тоглолт үзүүлсэн.  
Олон улсын ахмад настаны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг  тэмдэглэх өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  дүүргийн ЗДТГ-ын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Дарга А.Пүрэвдулам,  Аж ахуйн тасгийн дарга, Балдансүрэн, Тамгын газрын ахмадын хорооны дарга Л.Цэвэгдорж  нар Тамгын газар ажиллаж байгаад гавъяаныхаа амралтанд гарсан үе үеийн 91 өндөр настануудыг хүлээн авч хүндэтгэл  үзүүлэн 30,000 төгрөгний үнэ бүхий гарын бэлэг гардуулан өглөө.
   
 
   100%
 
 
 
 
                                              
                                       
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2015.10.05                                                                                                               Улаанбаатар хот                                                                                                       
д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тохиолдуулан  6 дүүрэгт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа  тус газрын харьяа 3 Түгээх төв, 16 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүд 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Хэрэглэгчээ сонсоё” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт системийн хэмжээгээр нийт 1200 гаруй ажилтнууд оролцсон. Айл өрхүүдэд усны зүй зохистой хэрэглээний талаарх зөвлөмж  плакат 3200 ширхэг, Үйлчилгээний тарифын дэвтэр 300 ширхэгийг тарааж 255 ширхэг халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулж, 2560 өрхөд үнэ төлбөргүй үзлэг хийж 50% хөнгөлөлтөй үнээр засвар үйлчилгээ хийж ажилласан.   100% -
2 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх; Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
    /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
2016 оны зуны их, урсгал засвараар нийт 535 ажилд 3,2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөснөөс 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар: 
Их засвараарын. 117 нэр төрлийн ажлыг  1.8 тэрбум төгрөгөөр хийж гүйцэтгэж ажлын явц 100%-тай, урсгал засварын 418 ажлаас 397 ажлыг 1,3 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж ажлын явц 95%-тай байна. Системийн хэмжээгээр өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 97,5%-тай хангагдсан ба мэдээг НЗАА-ны инженерийн байгууламжийн хэлтэст batuka_3579@yahoo.com хаягаар цахимаар хүргүүлсэн.
2016 оны 10-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар тус газрын харьяа 144 Ус дулаан дамжуулах төвөөс тэжээгддэг 1609 орон сууцны байр, 48 сургууль, 106 цэцэрлэгийн халаалтыг бүрэн өгч ажлын явц 100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Тус газрын инженер техникийн ажилтнууд дулааны тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг хийж  байна.
   
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Олон улсын Ахмадын өдрийг жил бүрийн 10 дугаар сарын 01-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэгтэй холбогдуулан тус газраас тэтгэвэрт гарсан нийт 469 ахмадуудад Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.3.1 дэх заалтыг үндэслэн Баярын тэтгэмж, 2,3,4 дүгээр улирлын тэтгэмж болох  нийт 14 070 000  төгрөгийг  тус Газрын даргын А/156 дугаар тушаалаар олгон хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 100% -
 
 
 
 
 
 
                                                          ДАРГА                                           Ч.БЯМБАЖАВ
   Хянасан: ЗУХ-ийн дарга                                         Л.Намжилмаа
 Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
/Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/
 
Үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хуралд чиг үүргийн дагуу идэвхитэй оролцлоо. 100%
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.  Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцохоор бэлтгэж байна. 100%
3 - Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
- Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
- Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
   
Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд НӨХГ-ын төв байрны дулааны засвар үйлчилгээнд 605,0 мянган төгрөг, Урт цагаан үйлчилгээний төвийн дулааны засвар үйлчилгээнд 1971,0 мянган төгрөгийн төсвийг тус тус батлуулан гаргаж засвар, дулаалгын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс халаалтаа авч эхлээд байна. 100%
4 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд НӨХГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн Б/03 дугаар тушаалаар 1,9 сая төгрөгийн зардал гарган НӨХГ болон нийслэлийн Газрын албаны нийт 39 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүллээ. 100%


2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
/Нийслэлийн газрын алба/
 
Үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хуралд чиг үүргийн дагуу идэвхитэй оролцлоо. 100%
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.  Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцохоор бэлтгэж байна. 100%
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд НӨХГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн Б/03 дугаар тушаалаар 1,9 сая төгрөгийн зардал гаргуулан НӨХГ болон нийслэлийн Газрын албаны нийт 39 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг НӨХГ-тай хамтран зохион байгууллаа. 100%

2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

Товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

3

2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Бүх хэлтсийн дарга нар/

14

 “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөрийн хяналт, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналт, Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч нар хяналт тавин ажилаллаа.Өдөрлөг арга хэмжээний үеэр хөдөлмөрийн осол, хоол хүнснээс шалтгаалах хордлого халдвар гараагүй.

4

Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
 
/Бүх хэлтсийн дарга нар/

14

Нийслэлийн удирдах ажилтануудын шуурхай зөвлөгөөн болон МХЕГ-ын  цахим шуурхай хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд 2016 оны 09-р сарын 26-ны өдөр байгууллагын дотоод шуурхай хурлыг зохион байгуулж удирдлагаас өгсөн цаг үеийн асуудалтай холбоотой үүрэг даалгаврыг хэнд хариуцуулж, биелэлт үр дүнг хэзээ, хэрхэн дүгнэх чиглэлийг газрын даргаас чиглэлийн болоод дүүргийн МХХ-ийн дарга нарт өглөө. Газрын даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу НМХГ болон дүүргийн МХХ-үүд энэ сарын эхний 7 хоногт багтаан албан тасалгааны хаалга, цонхны дулаалгыг хийж дуусгах ажлыг эхлүүлээд байна.

5

Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./

/Бүх хэлтсийн дарга нар/

14

Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт ажиллаж байсан үе үеийн 126 ахмад настанг Нийслэлийн “Иргэний танхим”-д хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэллээ. Тус тэмдэглэлт баяраар ахмадуудаа зориулан байгууллагын ажилтануудын бэлтгэсэн урлагийн тоглолтыг үзүүлж, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тэтгэвэрт гарсан нийт 210 ахмад ажилтанд газрын даргын гарын бэлгийг хүргүүллээ.

 
 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Маягт ШБ-01
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
    УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
         ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
         С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр:Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.10.05.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
1 2 3 4 5
1. 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах.      Бэлтгэл ажлын хүрээнд ажлын хэсгийн хуралдаанд 3 удаа оролцон аюулгүй байдлыг хангах, анхаарах асуудлын талаар ажлын чиглэл авсан. Зэвсэгт хүчний 084 дүгээр ангийн “Шуурхай бүлэг”-тэй хамтран тэсэрч, дэлбэрэх бодисын чиглэлээр Сүхбаатарын талбайн орчмын автомашины зогсоол, цэцэрлэгт хүрээлэн, урлагийн тоглолт хийх тайзны орчинд үзлэг, шалгалт хийхэд зөрчил илрээгүй, арга хэмжээний үед цагдаагийн 485 алба хаагч, 26 автомашин, 450 ширхэг хамгаалалтын хайсаар хэв журам сахиулж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан, хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт тавьж ажилласан. Эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа төөрсөн бага насны 1 хүүхдийг ар гэрийнхэнд нь хүлээлгэн өгч, халаасны хулгайн 3 гэмт хэргийг үйлдэл дээр нь илрүүлэн таслан зогсоож, арга хэмжээ дуусах үеэр талбайн баруун, зүүн талын автозамын хөдөлгөөнийг түр хааж зохицуулалт хийсэн болно.     .
2. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
     Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;    
            Нийслэлийн гудамж замд инженерийн шугам сүлжээний ажил хийж гүйцэтгэхээр зөвшөөрөл авч, ажлаа эхлүүлээгүй байгаа 11 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын ажлын хуваарьтай танилцаж, зорчих хэсэг дээр үйл ажиллагаа явуулах үедээ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах талаар зааварчилгааг хүргүүлсэн, Нийслэлийн тээврийн газар, Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газартай хамтран “Зэст хөлөг” ХХК-ний 7-н буудлаас 6-н буудал хүртэл бохирын шугам шинээр хийх ажлыг газар дээр нь үзэж шалган нийтийн тээврийн хэрэгслийн буудлыг шилжүүлэх зураглал гаргаж, тухайн байршилд замын цагдаагийн алба хаагч хөдөлгөөн зохицуулалт хийн ажиллаж байна.
 Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын төв болон харъяа нэгж хэлтсүүдийн байрнуудыг дулаанаар хангах гэрээг хариуцсан дулаан түгээх газруудтай гэрээ хийж дуусган, дулааныг хэвийн доголдолгүй олгох арга хэмжээнүүдийг авч, цонх, хаалганы дулаан алдалтыг нэг бүрчлэн шалгаж эвдрэл гэмтлийг засварлах, шинээр сольж тавих зэргээр дулаалгын ажлыг бүрэн хийж дуусгаад байна.
    
3. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах
            Олон улсын ахмад настнуудын эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын дарга, даргын зөвлөлийн гишүүд, алба хаагчид гавъяаны амралтад суугаа ахмадуудаа урьж ирүүлэн хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа. Хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд 120 гаруй ахмад ажилтнууд хүрэлцэн ирж Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ж.Эрдэнэболд ахмадууддаа зориулж мэндчилгээ дэвшүүлэн, дурсгалын зүйл гардуулж, цагдаагийн “Сүлд” чуулгын дуучид уран бүтээлээ толилууллаа. Арга хэмжээний үеийн зураг, мэдээллийг байгууллагынхаа цахим хуудас болон мэдээллийн сайтуудад байршуулж олон нийтэд мэдээлсэн.  
   
 
 
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                               Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
ХЯНАСАН: 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                       Б.БАТСУУРЬ  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.10.06                                                                                                                                Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1.  Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.
1 Нийслэл Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 377 жилийн ой угтаж зохион байгуулах 14 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулж дүүргийн Засаг даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөг холбогдох хэлтэс албадад хүргүүлж биелэлтийг ханган ажиллаж байна.       50
Үүрэг даалгавар 2.     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх
2 Нэг. Зохион байгуулалтын талаар
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/378 дугаар захирамжаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулан, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах асуудлаар ажлын хэсгийн хуралдааныг 2 удаа зохион байгууллаа.
Хоёр. Инженерийн шугам сүлжээ
Дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Нефтийн 1-27, 3-27 дугаар байрууд дундын өмчлөлийн шугам хоолойг солих ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “Хос шугам” ХХК хийж гүйцэтгэв. /Төсөвт өртөг 45 300 390 төгрөг/
Хороодод шаардлагатай халаалтын зуухны тогны гал хамгаалагч солих, сантехникийн узелийн бөмбөлөгтэй хаалт солих, радиатор солих зэрэг ажлуудыг өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэв. 29 дүгээр хорооны Москва хорооллын 131/3 дугаар байрнаас хорооны цогцолбор хүртэлх цэвэр усны болон бохирын 5 у/м шугам хоолойг дүүргийн хөрөнгөөр шинээр сольсон.
Хороодын сантехникийн шугам хоолойд бүрэн үзлэг хийж, чангалгаа, хий авах зэрэг жижиг засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, дулаанаар хангахад саадгүй бэлэн байдалд оруулав.
Гурав. Хороодод хийгдсэн ажлын талаар
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 7, 31 дүгээр хороонд ус түгээх байр баригдаж, комисс ажиллан хүлээн авсан. 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Зээлийн 13-р гудамжинд Дэлхийн зөн ОУБ-ын хөрөнгөөр ус түгээх байр баригдаж, цахилгаанд холбох ажил хийгдэж байна.
Хорооллын доторх авто замын засварын ажлын хүрээнд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Эмээлтийн зүүн талын 200 м ус ихээр тогтдог, хонхор гүдгэр ихтэй замыг 24,6 сая төгрөгөөр тэгшлүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Мөн гэр хорооллын 20 хорооны автомашины зорчих хэсэгт ус ихээр тогтдог, замын хөдөлгөөнд саад учруулдаг 4-5 гудамжинд “Ялгуусан” ХХК-иас хөнгөлөлттэй үнээр дайрга авч нүх сүвийг битүүлэх, нөхөөс хийх ажлыг хийж байна.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 10 хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 1789 ш гэрэлтүүлэг суурьлуулахаас 9 хорооны нутаг дэвсгэрт 1526 ш гэрэлтүүлэг суурьлуулах ажил хийгдсэн. 1 хорооны ажил хийгдэж байна. Гэрээний хугацаа дуусч комисс ажиллуулан, үүрэг даалгаварын биелэлтийг хангуулж байна.
Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын хүрээнд дүүргийн 6218 өрхийн зураг төсөв боловсруулах ажлыг “Шугам” ХХК хийж гүйцэтгэн, нийт 4.715.768 төгрөгийн төсөв хянагдаж Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газарт хүргүүлсэн.
      90
Үүрэг даалгавар 3. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах
3 Олон Улсын Ахмадын өдрийг угтан Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр Засаг даргын Тамгын газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 95 ахмад настныг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтанд ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Дүүргийн удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн оролцсон. Дүүргийн хүндэт медалиар 2 хүн, хүндэт өргөмжлөлөөр 6 хүн шагнаж, ахмадуудад гарын бэлэг гардуулсан. Олон улсын Ахмадын өдрийг угтсан үйл ажиллагааны хүрээнд Соёмбо кино театрын урд талбайд дүүргийн ахмадуудын гар урлалын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. Үзэсгэлэн худалдаанд Сонгинохайрхан дүүргийн удирдлагууд болон 80  ахмад настны 300 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байр эзлүүлэн шагнаж урамшуулсан. Дүүргийн 32 хороо тус бүр хороодын ахмад настангуудад  хүндэтгэл үзүүлж арга хэмжээ зохион байгуулсан.       100
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26- НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.10.05                                                                                                          Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүйшалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх аргахэмжээ Үнэлгээ
0-100
Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.
1 Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/171 дүгээр захирамжаар Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ой угтсан арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг, төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Ажлын хэсэг байгуулагдаж төлөвлөгөө боловсруулагдсан. - Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 50
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;  Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
1       Дүүргийн  Засаг даргын 2016 оны А/120 дугаар захирамжаар “Өвөлжилтийн бэлтгэл  ажил хангуулах” ажлын хэсэг  Засаг даргын Эдийн засаг, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ф.Мөнхгэрэл даргаар ахлуулсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй  томилогдон ажиллаж байна.
            Өвөлжилтийн бэлтгэлийг ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжын шугам сүлжээны ажил 100% хийгдэж дууссан.
   Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд, нийтийн орон сууц, гэр хорооллын айл өрхүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах,  дулаан хэмнэлтийн зөв дадалд бүх нийтийг уриалах зорилгоор 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулагдах “Дулаан Багахангай” аяныг Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/177 дугаар захирамжаар өрнүүлээд байна.
     Тус аяны хүрээнд хэрэгжүүлэх 10 арга хэмжээний төлөвлөгөөний боловсруулан батлуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэн, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.
Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг 15 заалттайгаар боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа ба биелэлт 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар 96,6 хувьтай байна. - - 100
Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах.
1 Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/73 дугаар захирамжийн дагуу “Ахмадын өдөр”-ийн арга хэмжээг 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.
Ахмадын баярын үеэр дүүргийн Соёлын ордоны уран бүтээлчид урлагийн тоглолт сонирхуулж, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс ахмадуудын дунд танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг зохион байгууллаа..
 
Хүлээн авалтанд нийт 387 ахмад настан ирэхээс 259 ахмад настан ирж дүүргийн удирдлагууд гарын бэлэг гардуулав. Арга хэмжээнд нийт 4.140.900 төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулав.
 
- - 100
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагын газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Боловсролын газар/ 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээнд тус газрын 105 албан хаагч оролцохоос, 66 албан хаагч хамрагдаж, 39 албан хаагч  ажил үүргээ гүйцэтгэсэн байна.       100
2 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
/Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Тус газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/60 дугаар тушаалаар нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг шалгах холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсэг байгуулагдан,  батлагдсан хуваарь, удирдамжийн дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж,  байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл шалгах ажлыг 2016 оны 10 дугаар сарын 03-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
2016 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйлчилгээнд ажиллаж байсан тээврийн хэрэгслээс  насжилтаар 67 тээврийн хэрэгсэл хасагдаж, 20 аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт их багтаамжийн 52 тээврийн хэрэгслээр паркын нөхөн хангалт хийсэн байна.
Тус газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/61 дүгээр “Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын ээлжит үзлэг явуулах тухай ” тушаал гарч  2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс намрын  ээлжит үзлэгийг эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний 1746 тээврийн хэрэгслээс 1290 тээврийн хэрэгсэл хамрагдаж 73,9%-тай байна.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээг хэвийн явуулахад хөдлөх бүрэлдхүүний шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, өвлийн улирлын шатахуун, тослох материал, хөлддөггүй шингэн, спиртийн нөөцийг зохих хэмжээнд нөөцөлж, мөн шатахуун, тослох материалыг худалдан авах гэрээг шатах, тослох материал итпортлогч байгууллага болон шатахуун түгээх газруудтай холбогдох гэрээг хийсэн байна.
“Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо, тодорхойлолт” MNS 4601:2011 стандартын дагуу техникийн үйлчилгээний тусгай график, төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж буй тээврийн хэрэгслийн өдөр тутмын болон урсгал засварыг хийх техник үйлчилгээний үечилсэн графикт хуваарийн дагуу тээврийн хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийгдэж байна. 20 байгууллагын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэхэд техник үйлчилгээ, засвар 71,7%-ийн биелэлттэй байна.
Тус газрын даргын баталсан 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний дагуу 14 заалттай зөвлөмжийг нийтийн тээврийн үндсэн чиглэлийн үйлчилгээ эрхэлдэг 20 байгууллагад 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр хүргүүлсэн.
2016 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг цахимаар Зам, Тээврийн хөгжлийн яам, Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, Шуурхай удирдлагын төвд өгч, 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр 4/1157,4/1158 дугаар албан бичгүүдээр тус тус хүргүүлсэн.
2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр Зам, Тээврийн хөгжлийн яамны дэд сайд Б.Цогтгэрэлд  “Нийтийн зорчигч тээврийн салбарын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө”-ний биелэлтийн талаар мэдээлэл хийсэн. Төлөвлөгөө 78,5%-ийн биелэлттэй байна.
    70
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тус газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/63 дугаарын “Ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх тухай” тушаал гарч  ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулсан.     100
 
 
 
                     ТАНИЛЦСАН:ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                 Д.ОТГОНБААТАР                                                                                            
                                   
                     ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                   Ц.МӨНХБАТ                 
                                                                                                                  
                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Н.САНДАГМАА                   

 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Санал
1 1.Засгийн газраас 2016 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах зарим арга хэмжээ”-ний тухай 322 дугаар тогтоол    2.Hийслэлийн  засаг даргын 02 тоот албан  даалгаврыг мал бүхий дүүргүүдийн удирдлагад  6 дугаар сарын 13-ны өдөр хүргүүлж, биелэлтийг хангуулахаар  ажиллаж байна. 1. Мал бүхий  дүүргүүдэд  аюулгүйн нөөцөд  бүрдүүлэх өвс, тэжээлийн хэмжээг тооцон  хүргүүлж төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.                                        2. Нийслэлд бэлтгэвэл зохих өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бэлтгэхэд шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг  шийдвэрлүүлэхээр Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны А/694 дүгээр захирамжийг  гаргуулан ажиллаж байна.           .                                   1.Нийслэлийн Засаг даргын  захирамжаар аюулгүйн нөөцөд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн   ажиллалаа.              2.Нийслэлийн "Мал хамгаалах сан"-д тодорхой хуримтлал бий болгож аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх  боломж бүрдсэн.                         1.Дүүргүүдийн хэмжээнд өвс, тэжээлийг хадгалах, агуулах сав, саравч шаардлагатай                    3.Хадлан бэлтгэх талбай жил бүр багасаж байгаа.                       4.Отрын бэлчээр, нутаггүй болж байгаа зэрэг нийтлэг бэрхшээлтэй асуудлуудыг дэвшүүлж ирсэн болно.   1.ЗГ-ын 322 дугаар тогтоол, Засаг даргын албан даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллах                  2. Оторлох боломжтой аймаг сумтай гэрээ байгуулах                          3.Мал аж ахуйн салбарын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангасан байдлыг дүгнэж, тайланг ХХААХҮЯ-нд тайлант хугацаанд хүргүүлэх                   

2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2016 оны 10 дугаар сарын 06                                                                                                         Улаанбаатар хот
 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгуулагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас байгуулагдсан дэд хороодын 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан хуралд тус байгууллагын дарга оролцсон болно.     100
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                       Ч.ГАН-ОЧИР
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                             Э.ХУЛАН
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох
нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажлаа зохион байгуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. - - Төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 76%
2 Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд даргын 2016 оны А/30 дугаар тушаалаар байгууллагын бүртгэлд буй 1 өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлж, гарын бэлэг гардуулав. - - - 100%

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Ч.МЯГМАРДУЛАМ

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.09.26-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.10.05                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  
            2017  оны Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, хөрөнгө оруулалтын ажилд тусгах саналыг тус тус нэгтгэн гаргаж Эдийн засаг, хот байгуулалтын хөгжлийн асуудал хариуцсан ажлын хэсэгт саналаа хүргүүлсэн шаардлага гарвал дуудаж тодруулна гэсэн боловч хуралд оролцох талаар буцаж мэдэгдээгүй болно
    90
Үүрэг даалгаврыг: Эдийн засаг, төлөвлөлтийн  хэлтэст Биелэлт гаргасан: Эдийн засаг, төлөвлөлтийн  хэлтсийн ахлах  мэргэжилтэн Б.Мэндсайхан
 1.  
Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч хөгжсөний 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт тус үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/379 дүгээр захирамжаар баталж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний саналыг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт  2016.09.23-ны өдрийн 04/983 тоот албан бичгээр хүргүүллээ. Нийслэлийн өдрийг угтан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд олон нийтийг хамарсан нийт 13 ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд байна.
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллах
 
 
 
 
 
 
 
 
70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгаврыг: Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст Биелэлт гаргасан: Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах  мэргэжилтэн Д.Батцэрэн
 1.  
2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах Нийслэлийн Засаг даргын А/680 захирамжийн хүрээнд   Улаанбаатарын намар арга хэмжээг 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд Хан-Уул дүүргийн Лүүк Монголиа ХХК, Дэлгэрзайсан ХХК, СГЗ ХХК, Таван богд фүүдс пицца ХХК-иуд халуун хоол, шорлог, хуушуур, цай, кофегоор иргэдэд үйлчлэв. ХҮХ Иргэдийг аюулгүй хүнсээр хангаж, хоол, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, ААНБ-ыг дэмжинэ. 100%
Үүрэг даалгаврыг: Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст Биелэлт гаргасан: Худалдаа, үйлчилгээний  хэлтсийн ахлах  мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
 1.  
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
    Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах
Дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг хүрээнд Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны А/338 дугаар захирамж гаран 147 791 481 төгрөгөөр 10 цэцэрлэг, 5 сургууль, Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн  засварын ажлыг 2016 -2017 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхийн өмнө хийж дуусаад байна. Мөн Захирамжаар Иргэдэд үйлчлэх төв байрны засварын ажлыг Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГазар гүйцэтгэж дуусаад байна.  Дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГазар 100 тн давс, 9тн бодис нөөцлөхөөр гэрээ байгуулан худалдан авч өнөөдрийн байдлаар 110 тн давс 13 тнн бодисны нөөц бүрдүүлээд байна. Мөн Захирамжаар Иргэдэд үйлчлэх төв байрны засварын ажлыг Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГазар гүйцэтгэж дууссан.
Нэмэлтээр:
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/394 дугаар захирамж гарч засварын ажлыг зохион байгуулж  ашиглалтанд оруулж хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байна.
Өнөөдрийн байдлаар Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл 95 хувьтай хангагдаад байна.
  Хяналт тавьж ажиллана. 95
Үүрэг даалгаврыг: Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэст Биелэлт гаргасан: ДБТХ мэрэгжилтэн М.Очирпүрэв
5 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах Монголын болон Олон Улсын Ахмадын баярыг угтан ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх  үйл ажиллагааг хороо тус бүр өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 2016 оны батлагдсан төсвөөс хороо тус бүрд 900,000 төгрөг, нийт 14,400,000 төгрөгийг ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг болгон олгосон.     100
Үүрэг даалгаврыг: Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст Биелэлт гаргасан: Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах  мэргэжилтэн Д.Батцэрэн
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 91.0%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
  
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         2016.10.06
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар- 1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
  НИТХ-ын  дэд хороодын хуралд тус газрын дарга Т.Оюунчимэг  оролцсон    Хуралд    оролцсон.    
 
1
Үүрэг даалгавар- 5   Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/
  Тус газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан Ш.Галсандуламыг Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр  хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэв. Мөн Нийслэлийн хэмжээнд албан байгууллагад харъяалалгүй  харъяа 9 дүүргийн 1549  ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлсэн. Хуулинд заасны дагуу ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлсэн.    
           
 
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн  газар
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-10-05
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/
1.
Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/726 тоот захирамжийг гарган “Ажлын хэсэг”-ийг томилон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулан бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.  
 
=
 
 
=
Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсны 377 жилийн ойн бэлтгэлийг хангах.
90
Үүрэг, даалгавар-Гурав. 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагын газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Боловсролын газар/
2.
2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээнд тус дүүргээс “Гал хувь” ХХК болон Туул ресторанаас хоолны үйлчилгээг иргэдэд үзүүлсэн. Арга хэмжээний үеэр нийгмийн дэг журмыг сахиулж иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсээс нийт 95 алба хаагчдыг хамгаалалтад гарган нийт 8 чиглэлд тухайн өдрийн 14,00-19,00, 19,00-22,30 цагуудад ажиллуулсан.  
=
 
=
“Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах.
100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх; /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
3.
1. Дүүргийн 14, 18 дугаар хорооны нутагт хийгдэх "Сэлбэ дэд төв"-ийн 2.2 км урттай, DN400 мм-ийн DI бохир усны коллектор шугамын барилгын болон нөхөн сэргээлтийн ажлыг "Хүрд" ХХК, "Зэст Хөлөг" ХХК-аас 2016 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээр 70 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
Дулааны шугамд хийгдэх засварын ажлын графикийн дагуу  УИД-ээс ТЕДИ төвийн зүүн тал хүртэлх газарт хийгдэх 3а магистраль Тк-305-ийн салаа Тк-305-4 худаг хүртэл 2Ф200мм голчтой 510 хос метр шугамыг 2Ф300мм-н голчтой болгон өргөтгөн шинэчилж сувагт оруулан солих ажил хийгдэж байна.
2. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/454 тоот захирамжийг гарган ажлын хэсгийг томилон комиссын хуралдааныг 3 удаа хуралдуулж тулгамдаж буй асуудлын талаар холбогдох газруудад үүрэг, чиглэлийг өгч ажилласан.
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн Удирдах газрын харьяа ХҮТ-6, ХҮТ-7-өөс төвүүдээс орон сууцны байруудын халаалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өгч эхэлсэн бөгөөд одоогоор Сууц Өмчлөгчдийн холбоод болон иргэдээс санал, гомдол ирээгүй байгаа болно. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын халаалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс өгч эхлээд байна. Дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцолбор болон Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрөөс халаалтаа авсан болно.
 
=
 
=
 
100
Үүрэг, даалгавар-Тав. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/
4.
Олон Улсын “Ахмадын баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/690 тоот захирамжийг гарган нийт 44,0 сая төгрөгийг батлуулан ахмад настнуудад “Хүндэтгэл үзүүлэх” арга хэмжээг зохион байгуулсанаар нийт 14.054 хүнийг хамруулсанаас 12.492 хүнд хороо, хороогоор нь дамжуулан, 1562 өндөр настан, хэвтрийн өвчтэй хүмүүст гэрээр нь явж хүндэтгэл үзүүлсэн.  
 
=
 
 
=
Олон Улсын “Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх.
100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                  А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                            З.НАРАНТУЯА
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдах нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг ойн баярт зориулах, ойг дүүргийн нийт иргэд, оршин суугчдад сурталчлаж ажиллахыг нийт албан хаагчдад чиглэл болгосон.
 
“Монгол Улсын Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/528 дугаар захирамжийг батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус захирамжаар Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай ажлын хэсэг томилогдон хуралдаж, ой угтан зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн холбогдох хэлтэс албадад үүрэг өгөн ажиллаж байна. Өнгөрсөн 9 дүгээр сард Баянгол дүүргээс Нийслэлийн ойг угтан “Мод үрсэлгээ-Намрын худалдаа”, Бүх нийтийн Бямба гарагийн цэвэрлэгээ, Эрүүл мэндийн төвийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг, Жижиг дунд бизнесс эрхлэгч нарт зориулсан сургалт зэргийг зохион байгуулаад байна. Энэ 10 дугаар сард “Их нүүдэл” өсвөрийн шатарчдын тэмцээн, Хүүхдийн найрал дууны наадам, “Их хотын тойрон аялал” зэрэг соёл спорт, танин мэдэхүйн ажлуудыг хийхээр бэлтгэл ханган ажиллаж байна.    Арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулалтын өндөр түвшинд зохион байгуулж, ойг дүүргийн нийт иргэд, оршин суугчдад сурталчлан ажиллана. 100%
2
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгасан.
   
Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй ОСНААУГ-ын харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний их засвар болон урсгал засварын ажлууд 100% бүрэн дууссан. Айл өрх, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэгүүдийн халаалтыг 09 дүгээр сарын 15-наас 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хооронд, аж ахуйн нэгж байгууллагын халаалтыг 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хугацаанд нь өгсөн. Байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын албан даалгавар гаргаж хүргүүлэхээр ажиллаж байна.    
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллана.
80%
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулсан. Баянгол дүүргийн хэмжээнд Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг угтан ахмадуудын хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж дүгнэх, тэднийг урамшуулан дэмжих, соёл урлаг, спортын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах, тэргүүний арга ажиллагаатай ахмадын зөвлөлүүдийн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, хүндэтгэл үзүүлэх ажлуудыг зохион байгуулсан.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд:
      “Дуун цэнгүүн”-ийг зохион байгуулж,  нийт 23 хорооны 1000 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн.
       МҮЭСТО-нд 1000 ахмад хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж, урлаг спорт, уралдаан тэмцээнд тэргүүлсэн болон төрийн дээд одон медаль, дүүргийн 50 жилийн ойн медалиар 80 гаруй ахмадуудыг шагнаж урамшуулсан.
      “Авьяасаар жигүүрлэсэн он жилүүд” соёл урлагийн тэмцээнд 23 хороодын  50 гаруй ахмадууд оролцож, 20 гаруй ахмадуудыг шалгаруулсан.
      “Бид хамтдаа” спортын тэмцээнийг явган аялал, хөгжилтэй буухиа, олс таталт, теннис, волейбол, шатар  гэсэн төрлөөр зохион байгуулж 120 гаруй ахмадуудыг хамруулж, төрөл тус бүрээр нь байр эзлүүлсэн.
    “Дэлхийг гайхуулсан гар урлал” уралдаанд өөрийн ур ухаан, авьяас чадвараа дайчлан 15 ахмад идэвхитэй оролцож гар урлалын бүтээлээ ирүүлсэн бөгөөд уралдаанд ирүүлсэн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж сурталчилсан.
     Ахмад настнуудын дунд биеийн тамир, спортоор хичээллэх, дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулах, бие бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор I, II дугаар бүсийн дунд “Явган аялал”-ыг зохион байгуулж 39 ахмад хамрагдсан.
      “Тэргүүний ахмадын зөвлөл” шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж 6,8,10,16,23-р хороодын Ахмадын зөвлөлүүд шалгарлаа.
      Нийслэлийн ахмадын хорооноос зохион байгуулсан баярын хүндэтгэлийн арга хэмжээнд дүүргийн 151 ахмадуудыг оролцуулсан.
     Ахмадын баярыг угтсан 4 удаагийн эрүүл мэндийн сургалтыг Талимаа, Хавдар судлалын эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулж нийт 148 ахмад хамруулсан.
      Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн ахмадын кабинетийн эмч, сувилагч, өрхийн эмч нартай хамтран алслагдсан хороодын 250 ахмад настанг  гэрээр урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд хамруулсан.
    100%
 
                                                                             ТАНИЛЦСАН:
                                                                             ЗАСАГ ДАРГА                                                                           Д.ОРОСОО

                                                                             БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                             ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
                                                                             ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ
                                                                             ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                          Б.ДАГИЙМАА 
 
 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                                                                          2016.10.06
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
Үүрэг даалгавар- 1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанд тус газрын дарга Ж.Гантулга оролцсон болно. Хуралд оролцсон.
 
 
-

 
 
-
100%
Үүрэг даалгавар-2. 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагын газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Боловсролын газар/
2. 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээнд НБГ-ын албан хаагчид оролцлоо. Арга хэмжээнд оролцсон.
 
-

 
-
100%
Үүрэг даалгавар-3 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
3. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд төвлөрсөн бус халаалтын эх үүсвэрээр халдаг сургууль, цэцэрлэгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, хугацаанд нь дулаан авах ажлыг зохион байгуулах,
Сургууль, цэцэрлэгийн барилга, дотуур байрны дээвэр, хашлага хийцийг дулаалах, цонх, хаалгыг дулааалах, шинэчлэх замаар дулааны алдагдалыг бууруулж, ая тухтай сургалтын орчин бүрдүүлж ажиллах,
Өвөлжөлтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, биелэлтийг бүрэн хангуулж нэгдсэн дүн мэдээг тайлагнахыг дүүргүүдийн боловсролын хэлтсийн дарга нарт газрын даргын 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/79 дүгээр тушаалаар үүрэг өгөгдсөн.
10 дугаар сарын 01-04-ний өдрүүдэд бүх сургууль, цэцэрлэгүүд халаалтаа авч бүрэн дууссан.
 
-

 
-
100%
 
Үүрэг даалгавар-04. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/
4. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Боловсролын газарт ажиллаж байсан үе үеийн 12 ахмад настанг газрын 85 жилийн ойн хүндэтгэлийн  хүлээн авалтын арга хэмжээн дээр хүндэтгэл үзүүлэн  гарын бэлгийг гардуулан өглөө. Тус газрын  харьяанд  байдаг 12 ахмад  настныг  хүлээн  авч  хүндэтгэл  үзүүлсэн.
 
-

 
-
100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:  
 ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                        Ц.МЯГМАР
 
НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                        С.САЙНТӨГС
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд

 
Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд, Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу нийт 6 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэн тэтгэмж олгов.
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

  ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2016 оны 10 дугаар сарын 06                                                                                                  Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:   Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох
01 Нийслэлийн Иргэдийн Хурал дахь нийгмийн хөгжлийн бодлогын хорооны хуралд цогцолборын удирдлага 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр сууж НЗД-ын 2016-2020 хүртэлх мөрийн хөтөлбөр, ирэх оны төсөвт тусгагдах асуудлын талаар санал солилцсон.      
Үүрэг даалгавар:   Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/
02 Нийслэлийн өдрийг угтан тусгай хөтөлбөрийн дагуу нийслэл хотын түүх соёлыг хүүхдүүдэд танин мэдүүлэх зорилготой уралдаан тэмцээн, яриа таниулга зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж тойргийн ЕБС-иудын багш НА-уудыг урьж оролцуулна Хүүхдүүд нийслэл хотынхоо түүх соёлын талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болох, байгууллагын үйл ажиллагааг хамтран ажилладаг сургуулийн багш НА-уудад сурталчлан цаашид хамтран ажиллах талаар тодорхой үр дүнтэй санал солилцсон байна.    
  Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг угтаж байгууллагыг  өнгө үзэмжтэй цэвэр цэмцгэр байлгах зорилгоор өөрийн эзэмшил зам талбай болон гадагшаа 50м хүртэлх орчны нийтийн эдэлбэр газарт их цэвэрлэгээ хийлээ. Хүүхэд залуус Цэвэрхэн тохилог тав тухтай аюулгүй орчинд сурч боловсорох боложийг бүрдүүлсэн.    
   Үүрэг даалгавар:   Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
   Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
03 Нийслэлийн Засаг даргын 2016.08.03-ны өдрийн А/599 дугаар захирамжийн дагуу манай цогцолбор халаалтын улирал эхлэхээс урьтаж  2016 оны зуны урсгал засвараар хүүхдийн төв болон залуучуудын төв,спорт заалын барилга байгууламжийн халаалтын шугам хоолойг нягтлан шалгаж шаардлага хангахгүй болсон шугамын холбох хэрэгсэл хаалт тоноглолыг сольж , халаах хэрэгсэлүүдийг угааж цэвэрлэн усны алдагдалгүй болгосон.
Цогцолборын барилгын гадна дотор бохирын шугам, ариутгах татуургыг цэвэрлэн өөрийн хариуцах 2ширхэг бохирын худгийг лайдаж цэвэрлэн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдсан.
Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, тохижилтын ажлыг хийснээр хүйтний улиралд хүүхэд залуучууд даарч хөрөхгүй тав тухтай амьдрах боломж бүрдэж байна.    
 Үүрэг даалгавар:    Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд
04 Олон улсын Ахмадын өдрийг тохиолдуулан байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт суусан ахмад буурлууддаа хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авсан.
15 ахмадад урилга өгсөнөөс 13 нь хүрэлцэн ирсэн.
Тухайн өдөр тусгай удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу ахмадуудаа Сүхбаатарын талбайд аваачин дурсгалын гэрэл зураг авахуулсны зэрэгцээ “Хүннү молл”  үйлчилгээний төвийн үзмэрийн хэсгүүдтэй танилцуулаж улмаар байгууллага дээрээ хүлээн авч  хүндэтгэлийн зоог, хүүхдүүдийн  урлагийн тоглолтоор мэндчилгээ дэвшүүллээ.    
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
 
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
                2016.10.06. 
д/д Өгсөн үүрэг Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгуулагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн  Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг батлахтай холбогдуулан нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  зохион байгуулагдсан  Ядуурлыг бууруулах болон Байгаль орчны дэд  хороодын ажлын хэсгийн хуралд оролцож Онцгой байдлын албанаас цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны саналыг тусгасан.
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Нийслэлийн баярын өдрийг тохиолдуулан ажил хөдөлмөрөөрөө тэргүүлэн ажилласан нийт 32 албан хаагчийн шагналын материалыг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулж хурлын шийдвэрээр нийслэлийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр 4, нийслэлийн “Тэргүүний ажилтан” тэмдгээр 8, нийслэлийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр 7, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт үнэмлэх”-ээр 5, “Хүндэт тэмдэг”-ээр 5 албан хаагч нийт 29 албан хаагчийн саналыг нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт албан бичгээр хүргүүлсэн.
3 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
     Тус газрын харьяа Аврах анги, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсүүдийн Гал унтраах, аврах ангиудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, гал унтраах, аврах тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмж, хорт хий утаанаас хамгаалах баг, багаж хэрэгслийн бүртгэл, ашиглалт, хадгалалт, албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, бэлтгэл, бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлэх зорилготой удирдамжит шалгалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 19-нөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд зохион явуулж шалгалтаар гарсан ололт амжилт, зөрчил дутагдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын зөвлөлд танилцууллаа.
       Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах тухай” А/62 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус газрын өргөтгөлийг засварлах, дулаан алдагдлыг арилгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
4 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/  
Олон улсын ахмадын баярыг тохиолдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын  2016 оны А/63 дугаар тушаалын дагуу тус газар ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 80 гаруй ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.
 
 
 
 
                                                        НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр                        Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
2 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тус газраас Аялал жуулчлалын чиглэлээр суралцдаг их дээд сургуулиудын 1-р дамжааны оюутнуудад Улаанбаатар хотын түүх, соёл, аялал жуулчлалын үзмэрүүдийг таниулах хотын аялалыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.


ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН                    
           ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Д.БАТСҮХ     
                                      
                                   
Огноо: 2016.10.06
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Б.ЖАРГАЛАН
 
 
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН  26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                   2016.10.05
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
ХОЁР. Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. 
Биелэлт: Нийслэлийн өдрийг угтан “Их хотын хямдрал-377” хямдралтай, урамшуулалтай, сугалаатай худалдаа, үйлчилгээг Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулах санал,  шаардлагатай төсвийн тооцоог гаргаж  ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.
ГУРАВ. 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. 
Биелэлт: “Улаанбаатарын намар“ нэгдсэн арга хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд үйлчилгээний хэсгийн схем зургийг гаргаж, 5х5 м хэмжээтэй 30 асрыг байршуулан  хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч үндэсний компаниудад үнэ төлбөргүйгээр үйлчилгээ эрхлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Өдөрлөгийн үеэр Номадс хоспиталити, Өгөөж хайрхан, Интеркюзин, Бродвэй, Таван богд пицца фүүдс, Лүүк Монголия ХХК зэрэг хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний 30 газар  хямдралтай, амталгаатай олон нэр төрлийн халуун хоол, зууш, ундаагаар өдөрлөгт оролцогчдод үйлчиллээ.  
ДӨРӨВ.     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;  Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
Биелэлт: Нийслэлийн 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явц 92%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх тухай албан бичгийг дүүргүүдийн Засаг дарга, харьяа газруудад хүргүүлээд байна.
 
ТАВ. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах.
Биелэлт: Захирагчийн Ажлын алба нь Олон улсын Ахмадын баярыг тохиолдуулан албаныхаа 29 ахмадыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлсэн.
 
 
ХЯНАСАН: УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД АЖЛЫН АЛБАНЫ
                    ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                        Т.ГАНТӨМӨР
 
ХЯНАСАН: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                                                     Э.ЭНХЦЭЦЭГ
 
                                НЭГТГЭСЭН: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн                                                                                                Ц.Уянга
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№08/
 
2016 оны 10 дугаар сарын 05                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. НИТХ-ын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас байгуулагдсан Эрх зүй, төрийн байгуулалтын дэд хорооны хуралд Газрын дарга оролцсон. Архивын барилгын асуудлыг Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулж шийдвэрлүүлсэн. - НЭЗН-ийн зорилтод тусгаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100%
2. Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах.  Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж, хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, төсвийн судалгааг хийж нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.
 
Их дээд сургуулийн удирдлагуудад хамтран албан бичиг, танилцуулга хуудсыг 6-н их сургуульд хүргэсэн.
Бага хурлыг зохион байгуулах хурлын танхим, шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд ажиллах эрдэмтэдтэй уулзаж, хамтран ажиллахаар тохиролцсон.
Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийн хуралдаанаар уг арга хэмжээг зохион байгуулахгүй шийдвэрлэж хасагдсан. Ойн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хөтөлбөрт багтаагүй тул зохион байгуулах боломжгүй болсон.
 
 
100%
3. 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах.  “Улаанбаатар намар” арга хэмжээнд байгууллагын 33 албан хаагч бүрэн оролцсон. Үндэсний үйлдвэрлэл, урлаг соёлын арга хэмжээтэй танилцсан. - - 100%
4. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
Байгууллагын хэмжээнд халаалт 10 сарын 05-ны өдөр ирсэн. Төр захиргааны 3-р байрны захиргаатай хамтраад өрөө тасалгааны цонх, хаалга дулаалах асуудлаар хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсэн.    Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдсан. - - 100%
5. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах Байгууллагын хэмжээнд ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулж нийт  120,000 төгрөг зарцуулсан. Байгууллагын ахмад настныг бүрэн хамруулсан. - - 100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                              Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                       ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.НАРАНБАЯР
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хуралд тус газрын дарга 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд идэвхтэй оролцсон болно. - - - 100%
Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Ахмадын өдрийг  тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  газрын даргын  2016 оны 09 дүгээр сарын 30 ны өдрийн Б/106 тушаалын дагуу хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулж өндөр настан Ц.Жаргалыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. - - Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах. 100%
             
                                          
 
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ЗУХ-н ДАРГА:                                                     Б.СЭРГЭЛЭН
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
        ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                М.ГЭРЭЛТУЯА
 
 
 
 
 
2016.08.29 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                           2016.10.06                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
2016-2017 оны өвөлжилтийн  бэлтгэл ажил хангах ажлын хүрээнд  айл өрхийн дулаан хангамжийг 9 сарын 15-нд,  аж ахуйн нэгж байгууллагын дулаан хангамжийг 10 сарын 1-ний өдрөөс бүрэн өгсөн ба мэргэжлийн  байгууллагууд өвлийн бэлтгэл хангах ажилдаа онцгой анхаарч ажиллаж байна. Мөн дүүргийн хэмжээний зорилтот бүлгийн иргэдийн судалгааг нэгтгэн гаргаж, түлээ нүүрсийг хөнгөлөлөттэй үнээр олгох  ажлын бэлтгэлийг  хангаж байна. Айл өрх, албан байгууллагуудын дулаан хангамж  хэвийн байна.     80%
2 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Ахмадын баярын өдрийг нийгэмд тустай бүтээлч ажил зохион байгуулах зорилгоор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 3 төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулсан бөгөөд үүнд:
- 2016.09.17-ны өдөр “Ажлын амт Алтан намар ” өдөрлөг
- 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр дүүргийн 5 хороо болон зэргэлдээх  Төв аймгийн Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Архуст, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумдын ахмад тамирчдын дунд спортын 4 төрлийн тэмцээн зохион байгуулсан.
- 2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Ахмад настны эрүүл мэндийг дэмжих өдөрлөг” зохион байгууллаа.  Өдөрлөгийн арга хэмжээнд дүүргийн 130 ахмад настан хамрагдаж, цусан дахь сахар тодорхойлох, артерын даралт үзэх, биеийн бүтэц тодорхойлох аппаратын үзлэгт орж эмч нар ахмадуудад зөвлөгөө өгч ажилласан. Өдөрлөгт оролцсон ахмад настнуудад хүчилтөрөгчийн коктейлоор үнэ төлбөргүй үйлчилсэн.
- 2016.09.30-ны өдөр дүүргийн төр захиргааны байгууллагын удирдлагууд харъяалалгүй ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ үеэр “Дуулах өдөр дуун цэнгүүн”-ийг зохион байгуулж  Д.Галсантогтох /МУГЖ, /М.Долгор /МУГЖ/, Ц.Үенч /МУГЖ/, З.Жарантав /МУГЖ/ нар урилгаар  оролцон ая дуугаа өргөж ахмадуудад баяр хүргэлээ. Дээрх үйл ажиллагаанд  нийт 800 орчим ахмад настан оролцсон бөгөөд дүүрэгт үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг  ахмад настнууд гар урлал, дархан, хүнсний ногоо, хүнсний бүтээгдэхүүн, малын түүхий эдийн үзэсгэлэн  худалдаа гаргалаа.
Нийгмийн эрүүл мэндийн төв болон хийн дасгалын багт хамрагдах ахмадын тоо нэмэгдэж байна.
 
    100%
                                                                    
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2016.09.26
 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэх дэд хороодын хуралд манай газраас НЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төсөлд өгсөн саналтай холбоотой ажлууд дээр нэмэлт тайлбар мэдээлэл өгөхөөр газрын даргыг орлож Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга болон Төлөвлөлт бодлогын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга нар оролцсон.
2
Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/
 
Тус газраас тэтгэвэрт гарсан ахмад настан байхгүй болно.
 
ХЯНАСАН:                                Д.ОНОН
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                              Г.ЭНХЗУЛ 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгуулагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. -2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдөр Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас байгуулагдсан 4 дэд хорооны Ажлын хэсгийн  хуралд Газрын дарга оролцсон.
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ -Нийслэлийн 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний саналыг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан.
 
-Төлөвлөгөөнд 6 төрлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
3 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02/68 дугаар “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах”  албан даалгаврын дагуу байгууллагын гаднах орчны хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
4 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ -Хүүхдийн байгууллага, залуучуудын ордонд ажиллаж байсан үе үеийн өндөр настан, ахмад настнаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12 цагт байгууллагын хурлын зааланд зохион байгуулсан.   Арга хэмжээнд 41 ахмад настан оролцсон.
-Ахмадуудад Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар хөтөлбөрийг танилцуулан, хөтөлбөрийн хүрээнд гарсан ном, гарын авлага, зурагт хуудсны дээжээс гардуулан өдрийн  зоог барьж,  Улаанбаатар чуулгад зохион байгуулагдсан хүндэтгэлийн  тоглолтыг  үзүүлсэн.
 
                         ХЯНАСАН:
                         ДАРГА                                Я.БАЙГАЛМАА
 
                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:      
                         ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Э.ЗОЛМААНийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016 оны 10 дугаар сарын 06                                                                                                              Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2-р хуралдаанаас байгууллагдсан   дэд хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. НЗД-ийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэх Төрийн байгуулалтын хороо, Аз жаргалтай хот, байгаль орчны экологи хороодын хуралдаанд сууж төлөөлөгчдийн сонирхсон асуултанд тус байгууллагын Газрын дарга Э.Баттулга Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга Х.Марат, Ой, ногоон байгууламжийн хэлтсийн дарга Ч.Болдбаатар нар хариулт өгч саналаа өгсөн.   - - - 100
4 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Тус байгууллага нь өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд байгууллагын хэрэгцээнд ашиглагддаг тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж авто оношлогоонд оруулж, байгаль хамгаалагчиддаа иж бүрэн өвлийн хувцасыг тараан ажилласан. - - - 100
5 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр тус байгууллагаас өндөр настны тэтгэвэрт гарсан нийт 26 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн уулзалт зохион байгуулж ажилласан. - - - 100
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                                Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                           С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Р.САРАНЦЭЦЭГ
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Нийслэл Улаанбаатар хот үүсгэн байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын дунд сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, буухиа зэрэг 3 төрөлт спорт тэмцээн зохион байгуулж нийт 9 баг хурд хүч авхаалж самбаагаа сорин оролцсон.
Голомт цогцолбор: Багш нарын дунд тохижилтын уралдаан зарлаж, сургуулийн дотоод орчинг тохижуулсан. Мөн “Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл”-өөс 1-2 дугаар ангийн сурагчдад “Нийслэл Улаанбаатар”-ын холбогдолтой дуу, шүлгийн, 3-7 дугаар ангийн сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан зарлаж, шалгарсан зургаар үзэсгэлэн гаргасан. Нийслэл хотын түүх, соёл, хөгжлийг бүхий л талаас харуулсан мэдээллийг бэлтгэн сургуулийн мэдээллийн самбарт тавьсан.
2     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
    Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.
    /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 23 аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэнээс 22 аж ахуй нэгж, байгууллага холбогдох бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. 
Цагдаагийн хэлтсийн түр саатуулах байрны дулааны шугамыг шинэчлэх шаардлагатай байгаа ба хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй. 2016 оны 05 дугаар сарын 15 наас 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дүүргийн нийт аж ахуйн нэгжийн дулааны шугам сүлжээ болон төв дулааны шугам сүлжээнд угаалгыг бүрэн хийсэн.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Замын цагдаагийн тасгийн 7 алба хаагч байнгын хяналтын Чулуут-69 пост, Городокийн баруун талд байгуулсан ариутгалын постод болон дайран өнгөрч байгаа авто зам, дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөнт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлж байна. Энэ хугацаанд 1866 тээврийн хэрэгслийг шалгаж, зөрчил гаргасан 331 жолоочийг 15,264,000 төгрөгөөр торгож, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8 жолоочийг илрүүлж захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан.
 Олон улсын болон улсын чанартай авто зам дайран өнгөрдөг нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын “Хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах тухай” 2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/422 дугаар тушаалын дагуу  байнгын хяналтын постод гарч байгаа алба хаагч дүүргийн нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд байнгын хяналт тавьж,  Тэрэлжийн чиглэлийн замд хөдөлгөөнт эргүүл тогтмол ажиллуулж, ажлын мэдээг 14  хоног тутам Замын цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлж байна.      
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ “Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 1300 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн.
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 10 дугаар сарын  04-ны өдөр                                                 Улаанбаатар хот                                                                   
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
3. “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээнд нийт төвийн 6 дүүргийн татварын хэлтсийг оролцууллаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд 6 дүүргийн албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон.    
Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд ирцийг хангуулан ажиллана.
100%
4. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажил, дулаалга цэвэрлэгээ хийж дууссан.

 
Нийслэлийн татварын газрын хэмжээнд их цэвэрлэгээг зохион байгуулж цонх хаалга дулаалж, инженерийн байгууламжуудын бүрэн бүтэн байдлыг хянаж дулаан авсан.    
Шаардалагатай үед тухай бүр дулаан алдалтыг хянаж, зохих арга хэмжээг авч ажиллах
100%
5. Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Орчин цагийн Татвар үүсч хөгжсөний 25 жилийн баярыг тохиолдуулан ахмадуудад  хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулсан.    
Дараа дараагийн татварын арга хэмжээнд ахмадуудаа оролцуулж ажиллана.
100%
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН  26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
       
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд Тус газрын дарга болон хэлтсийн дарга нар Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хуралд оролцсон.
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ 14 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд тус газраас Нийслэлийн хүндэтгэлийн гала концертыг "Хүүхдийн найрал дуу"-ны тоглолтоор зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Мөн Нийслэлийн анхны шав тавьсан "Мэлхийт хөшөө" , Монголын нууц товчоонд хүндэтгэл үзүүлж нийслэлийн "Сүлдэт хуур цэнгүүлэх" бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна.
3   Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;  
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
14 2016 оны 10 дугаар сарын 01-нд нэгдсэн халаалт ирж бүх өрөө тасалгааны халаалт жигд сайн байна.
4  2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагын газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Боловсролын газар/ 14 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А680 дугаар захирамжийн дагуу 2016 оны 09 дүгээр сарын 30 ны 19:00 цагаас “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээг  жанжин Д.Сүхбаатарын  талбайд зохион байгуулж ажиллаа.
 Тус газрын зүгээс тайз, техник тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал урлагийн тоглолтын бэлтгэл зохион байгуулалтад хяналт тавин  гүйцэтгэгч байгууллагуудтай байгуулах гэрээний төслийг бэлтгэн ажлын хэсгийн нарийн бичигт хүлээлгэн өгч хамтран ажиллаа.
 Тоглолтын зохион байгуулагчаар “БИ ПРОДАКШН” – ны захирал Д.Болд ажилласан бөгөөд  тоглолтод Никитон , Камиртан хамтлагууд оролцож 4 цагийн тоглолтыг нийслэлчүүддээ толилууллаа. Тоглолтыг 7000 гаруй үзэгчид үзэж сонирхсон байна.
       
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
                                                                                                                                                                                             2016.10.06 
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан дэд хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан дэд хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болохтой холбогдуулан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтод биеийн тамир, спортын чиглэлээр тусгуулах саналуудыг боловсруулан холбогдох хэлтэс, мэргэжилтэнд хүргүүлэн хамтран ажилласан.
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу “Спортлог Улаанбаатар” бүх нийтийн биеийн тамир, спортын өдөрлөг, бүх нийтийн гүйлтийг 2016.10.05-нд  зохион байгууллаа.
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Ахмадын өдөрт зориулсан хөлбөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулав.

Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
                                         ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
                                         НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
                                         ГАЗРЫН ДАРГА                                     Ж.ГАНБОЛД
 
                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
                                         МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ
                                         ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 
                                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.10.07
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан Санхүү, төсөв, эдийн засгийн хороо, Байгаль орчин, экологийн хороо, Нийгмийн хөгжлийн хорооны хуралд тус тус газрын дарга оролцсон.       100
2 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Орон сууцны хорооллын доторх инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил бүрэн дууссан.
Орон сууцны хорооллын дээ врийн засварын 19 ажил хэрэгжиж байна. Үүнээс 14 ажил нь бүрэн дууссан. Үлдсэн 5 ажлын Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 8 сард ирсэн, гэрээ байгуулагдан ажил графикийн дагуу хэрэгжиж байна.
Боловсролын салбарын инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн засварын 8 ажил хэрэгжиж байна. Үүнээс 4 ажил бүрэн дууссан. Үлдсэн 4 ажил 80%-ийн хэрэгжилттэй байна.
      100
3 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмадуудад газрын удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр хүлээн авсан.       100
 
 
 
Хянасан:
 
Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, зураг төсөл хариуцсан
орлогч даргын үүргийг түр гүйцэтгэгч                                                             А.Хаянхярваа
 
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН дарга                                                                                                       Н.ЭГИЙМАА
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                                                          Д.ЭНХЖАРГАЛ
2016  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хуралд үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу идэвхтэй оролцсон. 100%
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бэлтгэлийг хангаж байна. 100%
4     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
   Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд нийлүүлэгдэх сайжруулсан түлшний хэмжээ, түүнд шаардагдах татаасын тооцооны төслийг боловсруулж Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороонд хүргүүлсэн.  100%
5 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд  өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлсэн. 100%
 
   Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Х.ГАЛЫМБЕК / Дэд дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/
 
НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБА
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 2 дугаар хуралдаанаас  байгууллагдсан  дэд  хороодын хурал 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд болох тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Дэд  хороодын хуралд 2016 оны 09 дүгээр сарын 26, 27-ны өдрүүдэд байгууллагын удирдлага оролцсон болно.
2 Монгол  Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уламжлалт арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Дүүргүүд/ Тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
3 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдах “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагын газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Боловсролын газар/ Тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
4     Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд инженерийн байгууламжуудын ажлыг дуусгах;   
    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг орон байраа дулаалах аян өрнүүлэх;
   /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд/
Өвөлжилтийн бэлтгэл бүрэн хангасан болно.
5 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Тус байгууллагаас одоогоор тэтгэвэрт гарсан ахмад настан байхгүй болно.