Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-11-07 15:21:15
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж иргэдэд хүргэх.
Нийслэлийн өдрийн үеэр зохион байгуулагдах ёслол хүндэтгэл, нэгдсэн арга хэмжээ бүрт байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтан албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулах.
14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
2 Монгол Улсын нийслэл өдрийг угтаж тохижилт, хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ 14
3 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт ойг угтсан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах./Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ 14
4 Нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотгол болон төслийг дагалдах журамд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлууд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хуралдаанаар 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын  удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
5 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
6 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг шинэлэг арга, хэлбэрээр зохион байгуулах талаар судалгааны дүнг танилцуулах./Агаарын бохирдлыг бууруулах газар/ 14 Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч
 
7
Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөгдсөн холбогдуулан тохижилт, хог цэвэрлэгээний ажлууд үр дүнтэй болж байгаа эсэх тухай дахин судлах шаардлагатай./Захирагчийн ажлын алба/ 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
8 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд байгууллахынхаа дүрмийг энэ долоо хоногт багтаан батлуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж иргэдэд хүргэх.
Нийслэлийн өдрийн үеэр зохион байгуулагдах ёслол хүндэтгэл, нэгдсэн арга хэмжээ бүрт байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтан албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулах.
Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 377 жилийн ойг угтан нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар хамтран Богд хан уулын “Зайсан-Баруун ширээт” чиглэлийн 3,6 км явган аялалд  НХХААГ-ын албан хаагчид идэвхтэй оролцов.
 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгуулсан “Нийслэл хот байгуулагдсаны 377 жил”-ийн ойд зориулсан спорт арга хэмжээнд НХХААГ-ын албан хаагчид байгууллага баг хамт олноо төлөөлөн амжилттай оролцов.
 
Мөн нийслэлийн 377 жилийн ойн хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаанд байгуулага хамт олноорой идэвхтэй оролцов.
100
2 Монгол Улсын нийслэл өдрийг угтаж тохижилт, хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ - -
3 Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт ойг угтсан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах./Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ - -
4 Нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотгол болон төслийг дагалдах журамд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлууд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хуралдаанаар 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын  удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Дэд хорооны хуралдаанд газрын дарга оролцлоо. 100
5 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ Үндсэн чиглэлийн төслийг дахин боловсруулж СБТХ-т хүргүүллээ. 100
6 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг шинэлэг арга, хэлбэрээр зохион байгуулах талаар судалгааны дүнг танилцуулах./Агаарын бохирдлыг бууруулах газар/ -  
 
7
Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөгдсөн холбогдуулан тохижилт, хог цэвэрлэгээний ажлууд үр дүнтэй болж байгаа эсэх тухай дахин судлах шаардлагатай./Захирагчийн ажлын алба/ - -
8 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд байгууллахынхаа дүрмийг энэ долоо хоногт багтаан батлуулах. Байгууллагын дүрмийн боловсруулж НЗД-ын А/758 тоот захирамжаар батлууллаа. -
 
 
                        ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Б.САЙНБАЯР