Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-11-07 17:47:17
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
2 Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор эцэслэж Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
3 “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн  23.4, 26.2, 26.3 дах заалтуудын дагуу дүүргүүд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын анхдугаар хуралдааныг зохион байгуулж, дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх, томилуулах ажлыг яаралтай зохион байгуулж төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа цалгардалгүй явагдах нөхцлийг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
4 Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах./Нийслэлийн Татварын газар, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Газрын алба, Байгаль орчны газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
5 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний шинэлэг саналаа танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэх. /Агаарын бохирдлыг бууруулах газар/ 14 Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
7 НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөл:
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/
14 Дэд бүтэц, гэр хорооллийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
8 Усан спортын сургалтын төв /НӨҮГ/ хувьчлах жагсаалтад оруулах асуудлыг судалж танилцуулах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/, Усан спортын талаар бодлого боловсруулж танилцуулах. /Нийслэлийн Биеийн тамир спортын хороо/ 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ - -
2 Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор эцэслэж Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/ - -
3 “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн  23.4, 26.2, 26.3 дах заалтуудын дагуу дүүргүүд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын анхдугаар хуралдааныг зохион байгуулж, дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх, томилуулах ажлыг яаралтай зохион байгуулж төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа цалгардалгүй явагдах нөхцлийг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ - -
4 Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах./Нийслэлийн Татварын газарНийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Газрын алба, Байгаль орчны газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ - -
5 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний шинэлэг саналаа танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэх. /Агаарын бохирдлыг бууруулах газар/ - -
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Шилэн дансны сайтыг Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайт www.hhaag.ub.gov.mn холбож өгсөн. Шилэн дансны сайтанд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу мэдээ мэдээллийн тухай бүрт нь оруулж, тайланг улирал бүр илгээж ажиллаж байна. 100
 
7
НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөл:
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/
- -
8 Усан спортын сургалтын төв /НӨҮГ/ хувьчлах жагсаалтад оруулах асуудлыг судалж танилцуулах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/, Усан спортын талаар бодлого боловсруулж танилцуулах. /Нийслэлийн Биеийн тамир спортын хороо/ - -
 
 
                        ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                                    Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                      Э.ГЭРЭЛМАА
 

2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 

Товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

6

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/

14

Газрын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, өмч хөрөнгийн захиран зарцуулалтын талаарх тайлагналтыг хуульд заасан зарчмын хүрээнд, цаг хугацаанд нь Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.

Нийслэлийн Аудитын газраас 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр шалгалтаар шилэн данс хөтлөлтын зөрчилгүй дүгнэгдсэн.

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 11 дүгээр сар 14
д/д Үүрэг
 даалгавар
 
Биелэлт
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган шилэн дансны мэдээллээ цаг хугацаанд нь тухай бүр мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд байршуулж хэвшсэн болно.
Нийслэлийн аудын газраас 2016 оны 9 дүгээр сарыг дуустал Шилэн дансны тухай хуулийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласан.
ОӨУБЕГ-ын хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын газраас тухай бүр хяналт тавин ажиллаж байна.
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                    /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
 
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ 14  НЭМГ-ын 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, 2016 оны 9 дүгээр сард тодотгол хийгдсэн төсөв  10 дугаар сард дахин өөрчилөгдсөн өөрчлөлт буюу 5,6 тэрбумын төсөв 5,5 тэр бум болсон өөрчлөлт, 10 дугаар сард хийгдсэн цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгнөөс дээш 2,3 тэр бумын орлогын гүйлгээ, 1 тэр бумын зарлагын гүйлгээ, Нийслэлийн түргэн тусламжийн үйлчилгээний зориулалтын тоноглогдсон автомашины тендерийн гүйцэтгэл, ашиглалтын зардалын 14,8 сая төгрөгний өссөн дүн бүхий гүйлгээ, тээвэр, шатахууны 6,3 сая төгргөний өссөн дүн бүхий гүйлгээ, НЭМГ-ын газрын даргын хөрөнгө, мөнгө зарцуулахтай холбоотой 18-н тушаал зэрэг мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршууллаа.
 
 
НЭМГ
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах хүрээнд Нийсэлэлийн Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Дэмжих Төв /НӨҮГ/ -с “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас www.shilendans.gov.mn -д байгууллагын мэдээлэх ёстой нийт 26 төрлийн мэдээлэл болох тухай бүр байршуулах 8, сар бүр мэдээллэх 3, улирал бүр мэдээлэх 1, хагас жилээр оруулах 4, бүтэн жилээр оруулах 10 мэдээллээс 2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаар хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд тухай бүр оруулах 8 мэдээлэл, сар бүр мэдээлэх 3, улирал бүр оруулах 1 мэдээлэл, хагас жилээр оруулах 4, жил бүр оруулах 10 мэдээллээс хуулийн хугацаандаа 4 мэдээлэл байршуулан нийт 131 мэдээллийг цаг хугацаанд нь шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас болон байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбараарбайршуулж хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Сангийн яамнаас 2016 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсыг шинэчилсэнтэй холбоотойгоор 2015 оны шилэн дансны мэдээллийг www.shilendans.gov.mnнэгдсэн цахим хуудсанд нөхөж байршуулсан.
Шилэн дансны тайланг 2016 оны хагас жил, 3-р улирлаар илгээж ажиллаж байна. 
Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Аудитын газраас шилэн дансны шалгалтыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 1 өдрөөс 4 дүгээр сарын 30 өдрийг хүртэл, 5 дугаар сарын  1 өдрөөс 09 дүгээр сарын 30 өдрийг хүртэлх хугацаануудад байршуулсан шилэн дансны цахим хуудас болон байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарын мэдээлэлд шалгалт хийгдсэн. 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2016-11-15
 
6.    Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
 
 
2016 оны оны 10 сар хүртэлх бүх шилэн дансны мэдээллийг ShilenDans.Gov.mn вэб хуудас болон Нийслэлийн Статистикийн вэб хуудсан (http://ubstat.mn/AboutUs.aspx?id=3) дээрээ байршуулсан.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 11 дүгээр сарын  15
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/  Тус дүүргийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны “Халтиргаа гулгаа арилгах ажлыг эрчимжүүлэх” удирдамжийн дагуу хороодын нутаг дэвсгэр дээрх аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 м2 талбайн цас, мөс цэвэрлэх цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. Нийт 529 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 10755м2 талбайг цас, мөсийг цэвэрлэсэн байна.
Тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажилладаг Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4 ОНӨААТҮГ нь нийт 66 зам талбайн ажилчин, 66 жолооч, 110 ачигчтай бүгдэнд нь өвлийн хувцас хангасан бөгөөд цас мөс цэвэрлэдэг 81 ширхэг сүх, 56 ширхэг хусуур, 66 ширхэг хүрз, тус бүр 1 давс бодис цацдаг машин, 186 тн давс, 82.5 тн бодис, 60 м3 хайрга, 56 м3 элс нөөцлөөд байна үүнээс нийт 30 тн давс, 25тн бодис цацаж одоогий байдлаар 156 тн давс, 57.5 тн бодисын үлдэгдэлтэй байна.
 
   
90%
 
2 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн төсөвт байгууллагуудад сар бүр хяналт шалгалтын ажлыг хийж байна. 10 сарын байдлаар шалгалтанд нийт 244 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, дүүргийн харьяа хувийн хэвшлийн хуулийн этгээд багтсан бөгөөд үүний 62 нь Төрийн өмчит сургууль цэцэрлэг, 12 Дүүргийн харъяа газар, алба, 7 Орон нутгийн өмчид үйлдвэрийн газар, 163 төсвөөс санхүүжилт авдаг хувийн цэцэрлэг, сургууль, өрхийн эмнэлэг байна. Төсвийн 81 байгууллага 100 хувь нь мэдээллээ байршуулсан байгаа боловч дараах 17 байгууллага мэдээллээ дутуу байршуулсан зөрчилтэй байна, төрийн бус өмчийн сургууль цэцэрлэг 56 байгууллага огт оруулаагүй байна.  Дээрх 56 байгууллагын нэрсийг Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст гарган өгч сайтанд мэдээллээ байршуулсаны дараа санхүүжилтийг олгох арга хэмжээг авлаа.
Энэ оны байдлаар нийт 15 албан шаардлагыг дүүргийн төсөвт байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.
 
   
 
 
 
 
 
   90%
 
 
 
 
                                              
                                       
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Үүрэг даалгавар:
1. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах

Биелэлт:

Нийслэлийн Аудитын Газарт Шилэн дансны 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 24-ний өдөр хүртэлх хугацааны ажлыг шалгуулсан.

Нийслэлийн Дотоод Аудитын Албанаас 2016 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хөндлөнгийн хяналт хийсэн.

Шилэн дансанд зохих мэдээллүүдийг бүрэн байршуулж байна.


                        ХЯНАСАН:
                        АХЛАХ АРГА ЗҮЙЧ                                             Н.НЭРГҮЙ

                        БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
                        НЯ-БО                                                                  Б.ЭНХДОЛГОР
                        АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН           Д. ГАНЗАЯА2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт
1 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний шинэлэг саналаа танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэх. /Агаарын бохирдлыг бууруулах газар/ 2016 оны 11 дүгээр сар 11-ны өдөр агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний шинэ санаа, санаачлага, цаашид авах арга хэмжээний саналаа танилцуулахаар Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч хэвлэл бага хурал зарлаж олон нийтэд мэдээлэл хүргэн ажилласан. Мөн төвийн дулааны нэгдсэн шугам сүлжээнээс алслагдсан хорооны барилгыг сэргээгдэх эрчим хүчээр халаасан туршлага, нүүрсээр галладаг цэцэрлэг, хороодын үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор ажлын хэсэгч газар дээр нь очиж танилцсан. 100%
2 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Газрын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, өмч хөрөнгийн захиран зарцуулалтын талаарх тайлагналтыг хуульд заасан зарчмын хүрээнд, цаг хугацаанд нь Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.
 
100%
 
 
           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Б.БАДАМЦЭЦЭГ / МЭРГЭЖИЛТЭН/
 
         ХЯНАСАН:                                                 Ц.ЦОЛМОН / ХЭЛТСИЙН ДАРГА/
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаа.
Шилэн дансанд  Төсвийн  гүйцтгэлийн мэдээг 10,  жилийн  эцсийн санхүүгийн тайланг 2 удаа, 2016 оны эхний  хагас жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын тайлан,  төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн  талаар хугацаанд нь мэдээлсэн  байна.
5 сая төгрөгнөөс дээших гүйлгээ, төбөв, өмч хөрөнгө , мөнгө зарцуулах  шийдвэрийн мэдээллийг тус тус мэдээлсэн  байна.  
- - -  

2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.11.16
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах.             Тус цагдаагийн газраас 2016 онд орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх хүү, торгуулийн орлого 13.1 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан болно. Газрын даргаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу харья нэгж, хэлтэс, тасгийн торгууль, шийтгэврийн тайланг сар бүрийн 05-ны дотор авч, шалган, үлдэгдлийг баталгаажуулан тооцоо нийлэн ажиллаж хэвшсэн.    Энэ оны эхний 10 сарын  байдлаар 10.9 тэрбум төгрөгийн орлого оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 10.3 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлсэн, орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 94.0 хувьтай байна.   Үүрэг биелэсэн   94.0
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/             Нийслэлийн Аудитын газраас тус цагдаагийн газрын  “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”, байгууллагын цахим хуудасны “Шилэн данс” бүлгийн мэдээллийг үнэн зөв бодитой байршуулсан эсэхэд 2016 оны 04-р сарын 25, 09-р сарын 30-ны өдрүүдээр тасалбар болгон 2 удаа аудит хийгдэж ямар нэгэн зөрчил заагдаагүй болно.
             “Шилэн дансны тухай хууль”, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааын журам“-ын /код 135/ хэрэгжилтийг шалгах ажлын хүрээнд харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн шилэн дансны нэгдсэн систем, байгууллагын цахим хуудасны “Шилэн данс” бүлгийн мэдээллийг тогтмол шалган улирал бүр газрын даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан үр дүнг тооцон ажиллаж байна.
 
  Үүрэг биелэсэн   100
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                              Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
ХЯНАСАН: 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                     Б.БАТСУУРЬ   
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Биелэлт
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ -       2016 оны 01 сарын 15-ны өдөр  Нийслэлийн аудитын газар, Дотоод аудитын албанаас зохион байгуулсан  2015 оны  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих Ажлын хэсгийн  шалгалтаар  тус газар нь  А үнэлгээтэйгээр дүгнэгдсэн.
-        2016 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр дээрх  газруудаас дахин Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийгдэж  шалгалтын дүнгээр А үнэлгээтэй дүгнэгдсэн.
-       Шилэн дансны цахим хуудас, байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд хуулинд заагдсан цаглабарын дагуу иргэд олон нийтэд ил тод нээлттэй төсвийн  орлогын 28, зарлагын 93 нийт 121 мэдээ мэдээллийг  байршуулан ажилласан.
 
 
 
ХЯНАСАН:  
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                         С.БАТСҮХ
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: 
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                        Э.ЗОЛМАА
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ


ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/    
        Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах ажлын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны сарын мэдээ, санхүүгийн мэдээ, улирлын санхүү тайлангийн мэдээ, 5 сая төгрөгнөөс дээш ажлын гүйлгээ, эд хөрөнгөтэй холбоотой газрын даргын тушаал, төсвийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын мэдээлэл зэрэг шаардлагатай бүх мэдээллийг шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад байршуулан ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ХЯНАСАН: ДАРГА                                        П.БАТХҮЛЭГ       
                                                                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.11.07-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
                                                                                                                                                          
2016.11.16                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогчийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 06/562 тоот албан бичгийг хороодод хүргүүлэн биелэлтийг хангуулж ажиллалаа. Үүнд
1-р хороо – 95
2-р хороо- 33
3-р хороо- 64
4-р хороо- 40
5-р хороо- 14
6-р хороо- 38
7-р хороо- 25
8-р хороо- 45
9-р хороо- 18
10-хороо- 35
11-р хороо- 108
12-р хороо- 54
13-р хороо- 21
14-р хороо- 27
15-р хороо- 147
16-хороо- 46
Төрийн болон төрийн бус өмчийн 33 сургууль, 108 цэцэрлэг, 810 аж ахуй нэгж байгуулага хамрагдаж, нийт 951 Аж ахуй нэгж байгууллага орчны 50м хүртлэх талбайг цэвэрлэж, хальтиргаа гулгаанаас сэргийлж ажиллалаа. Дээрх ажлын хүрээнд нийслэлийн Шуурхай удирдлагын төвийн 310005 дугаарын утсанд тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цас цэвэрлэгээний талаар мэдээг өдөр тутам 11.00, 15.00 цагуудад мэдээлж байна.
  Хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх, цас цэвэрлэх ажлыг тогмолжуулан хяналт тавьж ажиллах 100
 1.  
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын газар, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Аудитын газраас хувийн хэвшлийн байгууллагуудын мэдээлл Шилэн данс програмд байршуулах ёстой гэсэн шаардлагын дагуу 2016 оны 3-4-р сард Хувийн хэвшлийн 63 цэцэрлэг, 12 сургууль, 15 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэвтрэх эрх, кодыг сангийн яамнаас авч, мэдээлэл хэрхэн оруулах талаар нэг бүрчлэн уулзаж зөвөлгөө өгч хамтран ажилласанаар дээрхы бүх байгууллагууд 1-р улирлын мэдээллийг бүрэн нөхөж оруулсан болно.
Одоогийн байдлаар дүүргийн харьяа төсөвт 65, хувийн хэвшлийн 75 байгууллага (63 цэцэрлэг, 12 сургууль), 15 өрхийн эрүүл мэндийн төв, нийт 155 байгууллага мэдээллээ хуулийн хугацаанд нь үнэн зөв байршуулж хэвшээд байна. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах зорилго тавин тухай бүр гарч буй бэрхшээлтэй болон системийн алдааны талаарх мэдээллийг сангийн яамны мэргэжилтэнтэй холбогдож байнга хамтарч ажиллаж байршуулах аргачлалтай холбоотой зөвөлгөө, мэдээллийг төсвийн байгууллагуудын Facebook.com/ХУД Нягтлан бодогчид гэсэн группээр харилцаж, шийдвэрлэж байна. Харин хувийн хэвшлийн цэцэрлэг, сургуулиудын мэдээлэл оруулахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор  Facebook.com/ХУД Хувийн хэвлийн цэцэрлэг сургуулиуд гэсэн группээр нээн мэдээлэл өгч хамтарч ажиллаж байна
 
  Хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих 100
 1.  
НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөл:
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар/
УБ хотын ЗАА-ны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Гантөмөрийн 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/1357 тоот албан бичгийн дагуу Журамд оруулах саналыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр НЗАА-ны  ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Т.Сэргэлэнгийн /sergelen1972#@yahoo.com/ хаягруу илгээж,  www.ubservice.ub.gov.mn цахим хуудсаар дамжуулан “ТҮРГЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭГИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЖУРМЫН ТӨСӨЛ”-Д иргэд, аж ахуйн нэгжээс санал авах link-г ХУД-ийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс Facebook page хуудсанд байршуулсан болно. Дээрх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлын хүрээнд дүүргүүдээс авсан саналыг нэгтгэж боловсруулан журмын төслийг НЗАА-ны зөвлөлийн хуралд танилцуулж, НУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэхэд бэлэн болсон тул дахин санал авах шаардлагагүй тухай мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнээс авсан болно.
Нийслэлийн Авто замын газрын Авто замын төсөл хариуцсан мэргэжилтэнрүү “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах 10 зүйл бүхий саналыг 2016 оны 09 дүгээр сард хүргүүлсэн.
  Журмуудын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж, зөвшөөрөлгүй байршсан ТҮЦ-ийг цэгцлэх. 100
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 100
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын газар, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Тус газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацааны Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн дотоод аудитын албанаас 2016 оны 10 дугаар сарын 05-16-ны өдрийн хооронд шалгахад илэрсэн зөрчил гараагүй болно.
Аудитын явцад холбогдох бүх мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлж, төсвийн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хүрэх үр дүн, хэрэгжилт, төсвийн хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбар, байгууллагын өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулахтай холбоотой шийдвэр, 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий нийт 665 удаагийн зарлагын гүйлгээ, 54 удаагийн орлогын гүйлгээг шивж оруулав. 9 дүгээр сарын Орлого зардлын зөрүү санхүүжилтийн үлдэгдэл 50%-ийг 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр 2,1 тэрбум төгрөгийн 1 удаагийн орлогын гүйлгээ, 2,1 тэрбум төгрөгийн 20 удаагийн зарлагын гүйлгээ, 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 10 дугаар сарын нөхөн олговор 2,5 тэрбум төгрөгийн 5 удаагийн орлогын гүйлгээ, 2,5 тэрбум төгрөгийн 20 удаагийн  зарлагын гүйлгээг тус тус шивж оруулав.
      100

2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 16                                                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот     
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
 
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах./Нийслэлийн Татварын газар, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Газрын алба, Байгаль орчны газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ Хүү торгуулийн орлогоор 2016 оны 11 сард 2720,0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 3066,8 мянган төгрөг төвлөрүүлэн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 346,8 мянган төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн дүнтэй байна.
        Авто машин бүхий иргэдийг замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн торгуулиа төлөх, эзэмшигчийн нэр шилжүүлэхээр ирэх үед нь тээврийн хэрэгслийн татварыг төлүүлдэг байх ажлыг хамтарч зохион байгуулан, уялдаатай ажиллахаар Нийслэлийн татварын газар, Автотээврийн үндэсний төв, Замын цагдаагийн албатай  тохирон, хамтран ажиллаж байна.
- Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллана. 100
2 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Өөрийн байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг холбогдох хуулийн дагуу Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас болон өөрийн байгууллагын ил тод байдлын самбар дээр байнга тавьж, олон нийтэд ил тод болгох ажлыг хийж байна.
2016 оны эхний 3 улирлын шилэн дансны мэдээллийг Нийслэлийн аудитын газраас шалган дүгнэлт гаргаж өгсөн. Манай байгууллага дээр зөрчил гараагүй. Нийслэлийн аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
- Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100
 
 
ХЯНАСАН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА :                         Д.ОДБАЯР
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН:                                              Л.ЛХАМДУЛАМНийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
            2016 оны 11 дүгээр сарын 15                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
4 Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах./Нийслэлийн Татварын газар, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Газрын алба, Байгаль орчны газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ Тус байгууллага нь 2016 онд 234,800.000 төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй. Үүнээс 11 сарын байдлаар 214,074.247 төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.  Эхний 9 сарын  гүйцэтгэлээр  орлого  бүрдүүлэлт 208.864,787 төгрөг  байсан бол 10-р сарын 30-ны байдлаар 211.374,247 төгрөг болж нэмэгдсэн.
11-р сард 2.7 сая төгрөгийн орлого нэмж төвлөрүүлээд байна. 
- Хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх асуудлаар 2016.11.13-ны өдөр Байгаль хамгаалах 4 хэсгийн ахлагч нарыг оролцуулан  уулзалт зохион байгуулж,   байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг  сайжруулж, зөрчил илрүүлэлтийг  нэмэгдүүлэх замаар    орлогын төлөвлөгөөний тасалдлыг үлдсэн хугацаанд нөхөхийг      үүрэг болгов. Мөн 11-р сарын 15-наас эхлэн Газрын орлогч даргын удирдлага дор  Гачуурт, Партизан чиглэлд 2 ажлын хэсэг гарч амралтын өдрүүдэд болон  шөнийн цагаар эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж ажиллахаар шийдвэрлээд  байна. 91.2%
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Байгаль орчны газрын даргын 2014 оны 12-р сарын 29-ний өдөр баталсан Шилэн дансны мэдээлэл байрлуулах төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой ажлуудад хяналт тавин ажиллаж байна.     Бүх мэдээллүүдийг цаг тухай бүрт нь  байршуулж байна. 100%
 
ТАНИЛЦСАН:         
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                Н.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА
 
                                    НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛСТИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              С.БОЛОРМАА
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/  Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах ажлын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны сарын мэдээ, санхүүгийн мэдээ, улирлын санхүү тайлангийн мэдээ, 5 сая төгрөгнөөс дээш ажлын гүйлгээ, эд хөрөнгөтэй холбоотой хорооны даргын тушаал, төсвийн гүйцэтгэл зэрэг шаардлагатай бүх мэдээллийг шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад байршуулан ажиллаж байна.
8 Усан спортын сургалтын төв /НӨҮГ/ хувьчлах жагсаалтад оруулах асуудлыг судалж танилцуулах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/, Усан спортын талаар бодлого боловсруулж танилцуулах. /Нийслэлийн Биеийн тамир спортын хороо/ Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо, Монголын Усан спорт сонирхогчдын холбоо, Усан спорт сургалтын төвийн төлөөлөл оролцсон Ажлын хэсэг байгуулан 2 удаа хуралдаж, нийслэл хотод усан спортыг хөгжүүлэх талаар бодлого, танилцуулгыг боловсруулж байна. Энэхүү баримт бичгүүдийг боловсруулснаар нийтийн усанд сэлэлтийг системтэй хөгжүүлэх, олон улсын стандартад нийцсэн усан спортын төвтэй болох, холбогдох багш, арга зүйчдийг системтэй бэлтгэх зэрэг ач холбогдолтой.
 
Жич: Бусад заалтууд нь холбогдолгүй болно.
 
 Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.11.17                                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1.  Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах
1 2016 оны 11 дүгээр сарын 09, 11-ний өдрүүдэд дүүргийн Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтэн, “ТЦҮ”ОНӨААТҮГ-ын зам талбайн инженер, мастер, менежер, нарын бүрэлдэхүүнтэй баянхошуу бүсийн баруун салаа, зүүн салаа, баянхошууны шинэ эцэс, хөтлийн салбар замууд, толгойт бүсийн нарангийн энгэр, 65, буяны зам,  орбит чиглэлийн тахилтын зам нийт 70 км замаар өнөр бүсийн 12,13,14,15,16-р хороо,  төвийн бүсийн 29-р хорооны орон сууцны хорооллын дундах нийт 45 км замаар хяналт шалгалт хийж ажилласан. Тус замуудад давс цацсан байдалтай авто замын голын хэсгийн цас хайлж захаараа барьцалдаж хөлдсөн,  хариуцсан зам талбайн үйлчлэгчид ажил үүргээ гүйцэтгэж  хөлдсөн цас мөсийг цохиж ховхлон цэвэрлэж бөөгнөрүүлэх ажил тогтмол хийгдэж байна. НИТХ-ын 63, 61-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Тохижилт хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарт “Хог хаягдлын тухай хууль”, НИТХ-ын 63, 61-р тогтоол, “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний талаар сургалт зохион байгуулж Аж ахуйн нэгж байгууллага, хорооны Засаг дарга, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн гурвалсан гэрээ болох “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ” дүгнэх аргачлал боловсруулж танилцуулсан. Цас цэвэрлэгээний ажилд дүүргийн хэмжээнд  923 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож нийтийн эзэмшлийн 4615 м2 талбай цэвэрлэсэн. 2016 оны 11 дүгээр сарын 05-наас 14-ны хооронд 69,2 тн давсыг 669 км замд цацаж, хайлсан цас мөсийг 71 зам талбайн үйлчлэгч цэвэрлэж ажиллалаа.       70%
Үүрэг даалгавар 2  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх.
2 Дүүргийн харъяа төсвийн 97 байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн, 2016 оны эхний 10 сарын байдлаар мэдээг нэгтгэн нийслэлийн СТСХ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Мэдээг дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансанд байршуулан олон нийтэд мэдээлж ажилласан. 2016 оны 2-р сарын 8-наас эхлэн дүүргийн батлагдсан төсөв, төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүр хуулийн хугацаанд нь www.shilendans.gov.mn цахим хуудас болон www.SHD.MN сайтандаа байршуулан ажиллаж байна.
www.shilendans.gov.mn сайтад дүүргийн 150 байгууллага мэдээлэлүүдээ бүрэн гүйцэт шивж оруулан олон нийтэд мэдээлж байна. 2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар 19 байгууллага Шилэн данс цахим хуудсанд мэдээллээ байршуулаагүй болон дутуу байршуулсан байсныг албан бичгээр мэдэгдэн, нөхөж байршуулах арга хэмжээ авч Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
      70%
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№18/
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 16                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд холбогдох мэдээллийг shilendans.gov.mn сайтад тухай бүр оруулж, байгууллагын Ил тод мэдээллийн самбарт холбогдох мэдээллийг байрлуулсан.  Мэдээлэл нийтэд ил, тод нээлттэй хүрч байна. байхгүй Мэдээллийг тогтмол хуулийн хугацаанд оруулж, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг бүх нийтэд нээлттэй, ил тод хүргэнэ.  100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                                ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                               Д.ОЮУНТУЯА
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН             О.НАРАНБАЯР
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
6 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
 
Шилэн дансны тухай хууль батлагдсанаас хойш манай газар www.mpa.ub.gov.mn цахим хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалтын ажлын талаарх санхүүгийн мэдэээллийг  сар, улирал бүр тогтмол байршуулж, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
       
 Нийслэлийн Аудитын газраас 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр “ Шилэн дансны тухай “ хуулийн хэрэгжилтийн талаар шалгалт орсон ба шалгалтаар илэрсэн зөрчилгүй хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна гэж дүгнүүлсэн болно.
 
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ш.УРТНАСАН
 

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ХҮНИИ НӨӨЦИЙН
 АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                     Ч.БАДАМХАНД
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
МОНИТОРИНГ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                          Н.ДҮНЖИЙМААӨМНӨХ ШУУРХАЙН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 07 өдөр                                                             Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллын дундах авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ Тус Дүүргийн Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ийн Тохижилт үйлчилгээний алба нь 2016 оны 11 дүгээр сарын  04-ний өдөр 45 ажилтан, 11 сарын 05-ны өдөр 50 ажилтан, 11 сарын 06-ны өдөр 48, 11 сарын 11ний өдөр 50, 11 сарын 13-ны өдөр 36 ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр хуваарьт газрууд болон Бээжин, Эрхүү, Денвер, Багшийн дээдийн оюутны гудамж, Циркийн хойд талын хэсгүүдэд ажилласан. Иргэдийг цас мөсний хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлж хамгаалах үүднээс байшин хорооллын нийт 410000мкв явган замуудын цасыг арилгасан болно. 2016 оны 11 сарын 07-ны өглөө 09 цагт хороодын Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарыг цуглуулан хуралдаж хариуцсан дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад шаардлага тавьж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. Хороодын хэсгийн ахлагч, тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар явж гадна орчны цас мөс арилгах, хальтиргаанаас урьдчилан сэргийлэх наалт наах зэрэг шаардлага тавин ажиллаж байна. 100
Бусад үүрэг даалгаврууд Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
НЭГТГЭСЭН: ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2016 оны 11 дүгээр сарын 17                                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Тус байгууллага нь Шилэн дансны тухай хуулийг баримтлан ажиллаж байгаа ба хуульд заасан хугацаанд мэдээ, мэдээллийг оруулан, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мөн Нийслэлийн Дотоод аудитын албаас 2016 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан Шилэн дансны аудитын шалгалтанд хамрагдсан бөгөөд уг шалгалтаар зөрчил, доголдол илрээгүй болно.   Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах, 100
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 100
 
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                      Ч.ГАН-ОЧИР
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                             Э.ХУЛАН
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр                        Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ Тус газрын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, өмч хөрөнгийн захиран зарцуулалтын талаарх тайлагналтыг хуульд заасан дагуу цаг хугацаанд нь Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.    Байгууллагын Шилэн дансны мэдээллийн самбарт цаг тухай бүрт мэдээллийг шинчилэн байршуулж байна.  
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.


ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН                    
ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Д.БАТСҮХ     
                                                                     
Огноо: 2016.11.17
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Б.ЖАРГАЛАН
 
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн талбайн хог, цас мөсийг цэвэрлүүлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун, зүүн авто зогсоолын 10672 м2, сөүлийн талбайн 16000 м2, урд, хойд усан оргилуурын 27804 м2, газрын усан ориглуурын 289 м2, цагдаагийн талбайн 3000 м2,  гүйлтийн замын 20800 м2 бүхий 8 обьектийн нийт 78565 м2 талбайн цасыг цэвэрлэв.
 
 
 
 
 
- Цас цэвэрлэх ажлыг тогтмол гүйцэтгэх 100%
2 Байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг тогтмол оруулан ажиллаж байна. - - Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100%
3 Нийслэлийн Архивын газрын албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Биндэръяа, нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Хишигжаргал нар Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн хэрэглээ, албан хаагчдын ажил хүлээлцэж буй үйл ажиллагаанд мониторинг үнэлгээ хийлээ. Уг мониторинг үнэлгээгээр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ нь 98% буюу бүрэн хангалттай дүгнэгдсэн.
 
- - eDoc.ub.gov.mn нэгдсэн системийг тогтмол хэрэглэх 98%
 
                                                    БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                    МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ч.МЯГМАРДУЛАМ2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 11 дугаар сарын  17-ны өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот       
                                                           
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
4 Нийслэлийн татварын газрын бүтэц, зохион байгуулалт нь ТЕГ-ын даргын 2016 оны 09 сарын 07 -ны өдрийн А/03 тушаалаар шинэчлэгдсэн.
 
НХАТ-ын төрөл
 1. Бүртгэл мэдээллийг, өөрчлөх, шинэчлэх
 2. Татварын өр, ногдол дуудах төвд иргэдээс ирүүлсэн /НӨАТ-ын баримттай холбоотой/ санал гомдлыг үндэслэн НХАТ-ын суутган төлөгч байгаа эсэхийг шалгах
 
 
 
ҮХХАТ-ын төрөл
 1. ҮХХАТ-ын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх
 2. Нийт дүүргийн хэмжээний улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн ҮХХ-ийн баазыг татварын албанд ҮХХАТ-аар бүртгэгдсэн баазтай тулгалт хийн дүүрэг бүрээр баазыг нэмэгдүүлэх
ХХОАТ-ын төрөл
 1. Өндөр ногдолтой татвар төлөгчийн ногдол төлөлтийн өсөлт бууралтын судалгааг өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулж гаргасан
 2. 2016 онд ногдолтой боловч татвар төлөөгүй татвар төлөгчдөд өр барагдуулах, татвар төлөгч бүрийг татварт хамрагдуулах
 
УНАТ-ын төрөл
 1. Дүүргүүдэд усны нөөц ашигласны төлбөр төлөгчөөр шинээр бүртгүүлэх,  тайлангаа ирүүлээгүй татвар төлөгчдөөс тайланг авах, ногдуулах, дутуу төлөлтийг хураан  барагдуулах судалгааг татвар төлөгч нэг бүрээр хүргүүлсэн.
 1. Захиргааны хэлтэс
 2. Татвар төлөгчтнй харилцах хэлтэс
 3. Татварын орлогын хэлтэс
-Нийслэлий төсвийн татварын орлогын тасаг
 1. татварын хяналт гшалгалтын хэлтэс
 2. Эрсдэл статистикийн хэлтэс гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.
 
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай  эрх бүхий байгууллагын тушаалын дагуу бүртгэл өөрчлөлтийг цаг тутам шинэчилсэн НХАТ-аар бүртгэлтэй бөгөөд 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар тайлан ирүүлээгүй 1389 ААН, "X"-тайлан ирүүлсэн 615 татвар төлөгчийг ААНОАТ-аар борлуулалттай тайлан илгээж байгаа эсэх, илүү төлөлттэй бөгөөд тайлангаа илгээхгүй ААН бүрт хяналт тавьж ажилласан.
ҮХХАТ-ийн бүртгэлтэй татвар төлөгч бүрийг хамруулан ажилласны үр дүнд төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2016 оны 10 сарын 31 байдлаар 106%-ийн биелэлттэй байна.
Татварын бүртгэлийн баазыг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэн  улсын бүртгэлийн баазыг  татварын баазтай тулган дүүрэг бүрт албан бичгээр хандан хүргүүлсэн. Нэгтгэл 2016.11.22-нд хийгдэнэ.
Үүний дүнд:
Суутган-I –ийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2016 оны 10 сарын 31 байдлаар 92.1%-хувьтай байна.
Хоёр оны өсөлт, бууралтын харьцуулсан судалгааг гарган НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
Хариуцсан хэлтэс, тасгийн байцаагч бүр тухайн татвар төлөгч бүртэй холбогдож ажиллаж байна.
УНАТ-ын төрөл
Дүүргүүдэд усны нөөц ашигласны төлбөр төлөгчөөр шинээр бүртгүүлэх,  тайлангаа ирүүлээгүй татвар төлөгчдөөс тайланг авах, ногдуулах, дутуу төлөлтийг хураан  барагдуулах судалгааг татвар төлөгч нэг бүрээр хүргүүлсэн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2768 татвар төлөгч ногдолтой боловч өр барагдуулаагүй
 
 
 
Ажиллагаа явагдаж байна. Эцсийн дүнг дараа оны 1 дүгээр сарын 20 нд гаргана.
 
 
 
 
Хаяг байршил, холбоо барих бусад сувгийг ААН тус бүр дээр шинэчилж гаргаж тайлангаа ирүүлэхийг шаардана.
 
 
 
Татварын албанд бүртгэлтэй байгаа ҮХХАТ-ын баазыг  нэмэгдүүлэн татварт хамруулах
 
Төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллах. Судалгаанд үндэслэн татвар төлөгч бүрт хүрч ажиллах
 
6. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжтилтийг хангаж ажиллаж байгаа. Сар бүр хуулийн хугацаанд мэдээллүүдийг сайтад шивж оруулдаг. 2016оны 10сард НАГазраас шалгалт орж зөвлөмж өгсөн. Хүссэн хүн бүрт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ил тод байдлаар хүрч байгаа.   Аудитаас авсан зөвлөмж дээр анхаарч ажиллах арга хэмжээг авч байгаа. 100%
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
  2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                                                                          2016.11.15
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган шилэн дансны мэдээллээ цаг хугацаанд нь тухай бүр мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд байршуулж байна.

 
Мэдээлэл байршуулах ажил тогтмолжсон. - - 100
 
ТАНИЛЦСАН
ДАРГА                        Ж.ГАНТУЛГА
 
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                        С.САЙНТӨГС
 
 
2016 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын газар, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ 14 Шилэн дансны хуулийг байгууллагын хэмжээнд мөрдөх 19 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна. Мөн 2015 он, 2016 оны 1, 2 дугаар улирлын байдлаар Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг НАГ-т шалгуулсан.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-11-16
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолlын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/
1.
Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/454 тоот захирамжаар “Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг”-ийг  байгуулан Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулан ажиллаж байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллуудын дундахи авто замын цас, мөсний цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/368 тоот тушаалаар “Хальтиргаа, гулгаа, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилон холбогдох газруудад үүрэг, чиглэлийг өгөн ажиллаж байна. Тохижилт, цэвэрлэгээний чиглэлээр нийт 1400 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа ба үүнээс 850 аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Албан даалгавар” хүргүүлээд байна.
Нийслэл хотод цас орж цаг агаар хүйтрэн авто болон явган хүний замд хальтиргаа гулгаа үүсч байгаатай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Анкара, Самбуугийн гудамжны дагуу үйл ажиллагаа эрхэлж буй 60 гаруй аж ахуй нэгж, байгууллагын удирдлагуудтай урилцлага, уулзалтыг зохион байгуулан НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 тоот  тогтоолуудын хэрэгжилтийг ханган байгууллага орчмын 50 метр талбайг хариуцан ажиллахыг даалгаж гэрээнд өөрчлөлт оруулан хариуцсан талбайн зураглалаар баталгаажууллаа.
Сууц Өмчлөгчдийн холбоодын удирдлагуудтай 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр  1 дүгээр хорооны “Иргэний танхим”-д уулзалт зохион байгуулан 80 гаруй газрыг хамруулж холбогдох үүрэг, даалгаврыг өглөө.
2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 350 тонн давс, 0,5 тонн бодис, 20 тонн дайрга нөөцөлсөн. 2016 оны 10, 11 дугаар саруудад орсон 6 удаагийн цаснаар нийт 131 тонн давс, 10 тонн дайрга цацан 32572 м2 зам талбайг цэвэрлэн 391 м3 цасыг ачиж зайлуулсан.
 
 
=
 
 
=
Цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
90
 Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор эцэслэж Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/
2.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01/3558 тоот албан бичгийн дагуу дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 25,9 тэрбум төгрөгийн 37 төсөл арга хэмжээний саналыг 2017-2020 онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний зураг, төсвийн 761,0 сая төгрөгийн 16 ажлын саналын хамтаар нэгтгэн боловсруулж дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 1/1510 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. Мөн “Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө”-нд тусгах саналыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны  3/1492 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Иргэдийн Хурал болон Нийслэлийн Газрын албанд тус тус хүргүүлсэн.  
 
=
 
 
=
 
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналыг хүргүүлэх.
100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн  23.4, 26.2, 26.3 дах заалтуудын дагуу дүүргүүд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын анхдугаар хуралдааныг зохион байгуулж, дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх, томилуулах ажлыг яаралтай зохион байгуулж төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа цалгардалгүй явагдах нөхцлийг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/
3 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 8 дахь удаагийн “Анхдугаар хуралдаан”-аас тус дүүргийн Засаг даргад Ж.Эрдэнэбатыг нэр дэвшүүлэн 100 хувийн саналаар дэмжин дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 03 тоот тогтоолоор баталгаажуулж Нийслэлийн Засаг даргаар батламжлуулахаар уламжилсан. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяраар ахлуулсан ажлын хэсгээс 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хамт олонд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболдын “Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргаар Ж.Эрдэнэбатыг батламжилсан тухай”  захирамжийг  танилцуулан гардуулсанаар тус дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Д.Бат-Эрдэнээс тамгыг хүндэтгэлтэйгээр хүлээлгэн өгсөн.  
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа цалгардалгүй явагдах нөхцлийг хангах. 100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах./Нийслэлийн Татварын газар, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Газрын алба, Байгаль орчны газар, УБ хотын Цагдаагийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/
4.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/747 тоот захирамжийг гарган Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтсүүдэд үүрэг, чиглэлийг өгсөнөөр төсвийн орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт мэдээллэн ажиллаж байна. Татвар төлөгчдийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх, татварын ногдолд бүрэн хамруулах, дутуу төлөлтийг төсөвт төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд шинээр ААНОАТ төлөгчөөр 19 байгууллага, НӨАТ төлөгчөөр 4 байгууллага, үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар төлөгчөөр 5 аж ахуйн нэгж, 14 иргэн, нийслэл хотын албан татвар төлөгчөөр 5 аж ахуйн нэгж, иргэнийг бүртгэж зөвөлгөө өгөн хуваарилагдаагүй, буцаасан төлөвт байсан аж ахуйн нэгжүүдийн тайланг залруулж тайлангийн ногдлыг оруулсан.
2016 оны 11 сарын 11-ны байдлаар урьд оны тайлангаар оногдуулсан өрийн үлдэгдэл 39,687,176.6 мянган төгрөгөөс 18,144,933.5 мянган төгрөгийн өрийг буюу 45.7 хувийг, ХШАктын өрийн 13,736,369.2 мянган төгрөгийн өрөөс 390,206.4 мянган төгрөгийн өрийг буюу 2.8 хувийг барагдуулсан. Тайлант онд 118,172,614.3 мянган төгрөгийн ногдол орсноос 100,552,590.5 мянган төгрөгийг буюу 85.0 хувийг, ХШАктын 5,074,682.2 мянган төгрөгийн ногдлоос 3,455,615.9 мянган төгрөгийн өр буюу 68,0 хувийг барагдуулаад байна.
 1.  Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө тасарч буйтай холбогдуулан дүүргийн Татварын хэлтсээс дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
 • Нийслэл хотын албан татвар,
 • Усны нөөц ашигласны төлбөр,
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар,
 • Цалин хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого “Суутган-1” татварын төрлүүдийн төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжийн талаарх судалгааг сар бүрийн эхэнд аж ахуйн нэгж бүрээр гарган ажиллаж байна.
2. Нийслэлд бүртгэлтэй нийт 3474 тээврийн хэрэгслийн судалгааг гарган 2662 тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэнийг татварт хамруулаад байна. Татвар, төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийн нийт 8016 тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдэд мессаже хүргүүлсэн.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан /2016 оны 11 сарын 02-ний өдрийн/ удирдамжийн хүрээнд Авто тээврийн хэрэгслийн татвар хураалтын байдалд хяналт, шалгалтыг зохион байгуулсан. Үүнд: 
Хураагдсан бичиг баримтын тоо  
Төсөвт төвлөрүүлэх
 
Төсөвт төвлөрүүлсэн
АТБӨЯХАТ АБТ АЗАТөлбөр АТБӨЯХАТ АБТ АЗАТөлбөр
51 1.956.5. 77.4 1,046.4 658.4 15.8 298.7
 
3. Хаяг байршилдаа байхгүй болон хаяг нь тодорхойгүй 7,293,246.4 мянган төгрөгийн өртэй 421 аж ахуй нэгжийн судалгааг гарган өр барагдуулах чиглэлээр дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран ажиллаж байна.
4. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт 30 гаруй авто засварын газарт хяналт, шалгалтыг хийснээс 7 Вьетнам засварын газар 7 нь автозасвар нь үйл ажиллагаа явуулж байснаас 4 газар нь тус дүүрэгт бүртгэлтэй байгаа болно. буюу тайлан, төлөлтийн талаар шалгалаа. 3 ААН нь өөр дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй байгаа болно.
Цагдаатай хамтран ажиллах Цагдаатай ажилласан Мэдэгдэх хуудас гардуулсан Өр барагдуулсан
ТТТоо Өрийн дүн ТТТоо Өрийн дүн ТТТоо Өрийн дүн ТТТоо Өрийн дүн
421 7,293,246.4 127 2,568,615.3 39 945,806.4 14 26,067.0
5. Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах  300 сая төгрөгийн үнэлгээ бүхий  2 үл хөдлөх эд хөрөнгийг илрүүлэн Татварын албанд  бүртгээд байна. Цаашид шинээр ашиглалтанд орсон Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ гарсан татвар төлөгч иргэн, аж ахуй нэгжийг олж илрүүлэх тал дээр Улсын бүртгэлийн албатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөтэй байна.
 
 
 
=
 
 
 
=
 
90
Үүрэг, даалгавар-Тав. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний шинэлэг саналаа танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэх. /Агаарын бохирдлыг бууруулах газар/
5.
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргаас дулаан баригч төхөөрөмж үйлдвэрлэгч “Гүүдшэйринг” ХХК-тай хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-т 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр гарын үсэг зурсан. Уг ажлын хүрээнд дүүргийн гэр хорооллын 7-19 дүгээр хороодын айл, өрхүүдэд нийт 1500 ширхэг дулаан баригчийг тус бүр нь 36000 төгрөгөөр худалдаалахаар төлөвлөөд байна. Дүүргийн гэр хорооллын 13 /7-19/ хороодын хэсгийн ахлагчдын дунд сургалт зохион байгуулан нийт 75 хэсгийн ахлагчтай гэрээ байгуулаад байна.  
=
 
 
 
=
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-Зургаа. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
6.
Шилэн дансны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/21 тоот тушаалаар “Ажил үүргийн нэгдсэн хуваарь”-ийг батлан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  
Дүүргийн chingeltei.gov.mn сайтад “Шилэн данс” буланг нээн
 • Орон нутгийн төсвийн байгууллага /4/
 • БШУ-ны сайдын тусгай байгууллага болох сургууль /13/, цэцэрлэг /23/
 • ЭМ-ын сайдын тусгай шилжүүлгийн байгууллага /Өрхийн 18 эмнэлэг/
 • ССАЖ-ын сайдын тусгай шилжүүлгийн байгууллага /2/
 • ОНӨААТҮГ /2/
 • Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа байгууллага /25 сургууль, цэцэрлэг/-ын мэдээллүүдийг тухай бүр байршуулан ажиллаж байна.
  Мөн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын гадна байрлах самбарт "Шилэн данс”-ны талаарх мэдээллүүдийг сар бүр шинэчлэн байршуулж иргэдэд ил тод,  нээлттэй хүргэж байна.
= =
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах
100
Үүрэг, даалгавар-Долоо. НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөл:
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар/
7.
1. Дүүргийн Замын Цагдаагийн хэлтсээс нутаг дэвсгэрийн томоохон үйлчилгээний төвүүд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гадна талбайд авто зогсоол бий болгох шаардлагыг тавин ажилласнаар Тахько ХК, Скайтел группээс байгууллага орчмынхаа авто зогсоолд механик хаалтыг шинээр хийсэн. Гудамж, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах зорилгоор Олон нийтийн цагдаа 2, урамшилт эргүүл 2 хүнийг тус тус томилон ажиллуулсанаар авто замын 1 дүгээр эгнээнд тээврийн хэрэгслээ байршуулсан зөрчлийг зурагжуулан баримтжуулж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд мэдээллэн ажиллаж байна. НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөлд тусгах саналыг дүүргийн Замын Цагдаагийн хэлтсээс ажил, төрлийн шугамаар холбогдох дээд шатны байгууллагуудад тухай бүр тавин ажиллаж ирлээ.      
2. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 5/1244 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.
= =
Журмуудын төсөлд санал хүргүүлэх
90
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                    Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                        А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                  О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                    З.НАРАНТУЯА
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
      2016.11.17.
д/д Товч агуулга Биелэлт
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах        Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын www.nobg.ub.gov.mn сайт мөн www.shilendans.gov.mn сайтад төсвийн хуваарь, зарцуулалтын тайлан /жагсаалтаар болон файлаар/, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хүрэх үр дүн, 5 саяас дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээг жагсаалт, файлаар хугацаанд нь шивж оруулан ажиллаж байна.
                                                     
                                                                                                         НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 17                                                                                                    Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллын дундах авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/
01 Байгууллагын гадна явган хүн, автомашин зорчих хэсгийн зам талбай болон ойр орчмын 50м газарт шинэ орсон цас, мөсийг цохиж цэвэрлэн халтиргаа гулгаа үүсэхээргүй болгон цэвэрлэсэн.
Цогцолборын хүүхдийн төв, залуучуудын төвийн барилгын үүдний довжоо, шатны гишгүүр зэрэг газруудад хүүхэд залуусыг халтирч унах бэртэхээс хамгаалан резин нааж тэднийг аюулгүй зорчих орчин бүрдүүллээ.                               
Мөн цогцолборын хүүхэд залууст орчны ариун цэвэр, эрүүл аюулгүй амьдрах талаар заавар зөвлөгөөг байнга өгч ажиллаж байна.
Хүүхэд залуус тав тухтай аюулгүй орчинд сурч хүмүүжиж амьдрах  боломж бүрдэнэ.    
Үүрэг даалгавар:  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
02 Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллахын тулд Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 17-р журмыг баримтлан цахим хуудсанд ‘’Байгууллагын төсөв’’ гэсэн цэс нээж, мэдээллийн самбарыг холбогдох мэдээллүүдийг шинэчлэн хийж ажиллаж ирсэн.
      2016 оны 10 дугаар сарын 31-ны байдлаар  төсөв,сар бүрийн батлагдсан төсөв, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээнүүд буюу 10,1 төгрөгийн зарлага, 68,7 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээ орсон. Таван саяас дээш гэрээгээр худалдан авалт 330,6 сая төгрөгийн дүнтэй байна.
     11 дүгээр сард 5 саяас дээш орлого, зарлага: санхүүжилт 58,4 сая, цэвэр бохир усны 5,6 сая төгрөгийн зарлага гарсан байна.
      Бусад мэдээллүүд хуулийн хугацаандаа мэдээлэгдсэн.
       Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээллийг тогтмол оруулж хэвшин, ил тод мэдээллээр хангаж ажилласан.   2014 оны 07 сарын 01-ны өдөр батлагдсан ‘’Шилэн дансны тухай хууль’’-ийг 2015 оны 01 сарын 01-ны өдрөөс хэрэгжүүлэн ажиллаж 
-Жилд 9 төрлийн
-Хагас жилд 3 төрлийн
-Улиралд 11 төрлийн
-Сард 9 төрлийн мэдээллийг батлагдсан 19 төрлийн маягтаар өгч ажиллана.
 
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ6. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг мөрдөн ажиллаж байна. 
 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         2016.11.16
 
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар- 6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн  сангийн хэлтэс, Дотоод аудитын газар, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
  Үйл ажиллагаа халамжийн  сан хариуцсан мэргэжилтэн  тус байгууллагын холбогдолтой  бүх мэдээллүүдийг  шилэн данс болон байгууллагын  мэдээллийн самбарт байршуулсан    Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан    
           
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн  газар
 
Хянасан : ЗСХХ-ийн дарга                           М.Халтар
Биелэлт гаргасан:Мэргэжилтэн                 Н.Буяннэмэх 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№07
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор эцэслэж Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Газрын менежмент төлөвлөлтын хэлтэс
Ч.Очир
5 бүлгийн 26 дэд бүлэгт хамаарах 752 заалт бүхий 2017 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний саналыг боловсруулан, 2016 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөний биелэлттэй хамт 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 04/1642 тоот албан бичгээр Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар хүргүүллээ. 2016 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөний биелэлт 51.3 хувьтай байна. 100%
2 Нийслэлийн Татварын газар бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, татвар хураалтанд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлээс гаргах саналаа танилцуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах. Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
Д.Дашцэцэг
Орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах үүднээс газрын төлбөрийн үлдэгдэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын судалгааг гарган “Мэдэгдэх хуудас” хүргүүлээд байгаа бөгөөд үүрэн холбооны 3 оператортай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.
2016 онд нийслэлийн төсөвт газрын төлбөрөөс нийт 28 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 25.4 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлээд байгаа бөгөөд төлөвлөгөөний биелэлт 83.7 хувьтай байна.
83.7%
3 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
Ц.Алтанцэцэг
Шилэн дансанд мэдээлэл оруулах эрх нээлгэхээр Сангийн яаманд хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор холбогдох байгууллагуудад албан хүсэлт хүргүүлсний үндсэн дээр байгууллагын данс нээлгэх, төсөв батлуулах үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. 90%
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

 
 
     
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ    0-100
1  
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгах саналаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор эцэслэж Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.
 /Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төслийг 01/05 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэв.       50
2 НЗДТГазрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэстэй хамтран Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулахаар НИТХуралын тогтоолын төсөл бэлтгэж байна. Нийслэлийн харьяа газар агентлагуудаас ирүүлсэн саналыг нэгтгэн 6 концессийн төсөл шинээр нэмж 9 төсөлд өөрчлөлт оруулан 95 төслийг жагсаалтаас хасахаар бэлтгэсэн. Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт нь 139 төсөлтэй байсанаас 95 төсөл хасагдаж нийт 41 төсөлтэйгөөр хэрэгжих болно.   НИТХурлын тогтоол батлагдана. 100
 
 
 
 
 
                                                                                   ТАНИЛЦСАН:
                                                                                 ГАЗРЫН ДАРГА                                                      Б.БАТ-ЭРДЭНЭ
 
                                                                                 БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                 МЭРГЭЖИЛТЭН                                                 Ц.БУЯНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
               
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.11.17                                                                                                    Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүйшалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/
1
        2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн цас цэвэрлэгээнд гараагүй байгууллагуудад 2016 оны 11 дүгээр сарын 08,09-ны өдрүүдэд хороодын тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар 16 зөрчлийн тэмдэглэл хөтлөн, сануулга өгч ажиллав.
       2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр цас цэвэрлэгээнд  дүүргийн хэмжээнд 15 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 112 ажилтан албан хаагчид оролцов.
     Хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлж дүүргийн “Хот  тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ нь 1,2-р хороог холбосон авто зам, 1 дүгээр хорооны Үнэгтэй гэр хорооллын авто зам, Цагдаагийн постын авто замын дагуу  2016 оны 11 дүгээр сарын 08,13-ны өдрүүдэд 252кг давс, 350кг бодис цацсан байна
       Цэвэрлэгээний явцын мэдээг 4 удаа Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн /11-310005/ дугаарын утсанд  мэдэгдэн, дүн мэдээг нэгтгэн dispatcher_ub@yahoo.com и-мэйл хаягаар хүргүүлэв.
 
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд давс, бодис, элс, хайрганы мэдээг нийслэлийн ЗАА-ны шуурхай албанд 2016 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр мэдэгдэв.
 2015-2016 оны үлдэгдэл:
 • Давс-7тн
 • Бодис-2тн 200кг
 • Дайрга-5тн
 • Хайрга- 12тн
 • Элс- 5  тн байгааг 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлэн
байдлыг ханган  зарцуулж байна.
          Хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлж дүүргийн
 “Хот  тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ нь 1,2-р хороог
холбосон авто зам, 1 дүгээр хорооны Үнэгтэй гэр хорооллын авто зам, Цагдаагийн постын авто замын дагуу  2016 оны
11 дүгээр сарын 08,13-ны өдрүүдэд 252кг давс, 350кг бодис
цацсан байна.
       2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны байдлаар  үлдэгдэл:
 • Давс-6.75тн
 • Бодис-1тн 850кг
 • Дайрга-5тн
 • Хайрга- 12тн
 • Элс- 5  тн байна.
- Цас орсон үед цасны цэвэрлэгээг тухай бүр хийх 100

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Нийслэлийн Дотоод аудитын алба
 
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
6 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн дотоод аудитын алба нь Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хуулийн 8.2. “Энэ хуулийн 3.1.1-д заасан төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч хэрэгжүүлнэ.”, нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/01 дүгээр захирамжийн 2. “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахад дараах хяналт шалгалтыг тогтмол хэрэгжүүлж, ажиллахыг нийслэл, дүүргийн дотоод аудитын албанд үүрэг болгосугай.” заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу  нийслэлийн харьяа 67 /төсөвт-44, ОНӨААТҮГ-23/ байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг аудитын жилийн төлөвлөгөөнд тусган мэдээллэсэн байдлыг сар бүр хянан ажиллаж  байна.
Нийслэлийн харьяа 67 байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд шивсэн мэдээллийн үнэн зөв эсэхэд хяналт тавихаар хагас, бүтэн жилээр нэгдсэн үзлэг шалгалтыг явуулахаар аудитын жилийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 2016 оны эхний хагас жилийн үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан. Үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай зөвлөмж өгч ажилласан.
Сангийн сайдын 2016 оны 29 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын 8.2 “ Дотоод аудитын алба нь улирлын нэгдсэн тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад дараа сарын 25-ны дотор хүргүүлнэ.” заалтын дагуу нийслэлийн харьяа 67, дүүргийн харьяа 471 /төсөвт-445, ОНӨААТҮГ-26/, нийт 538 байгууллагын мэдээллийг нэгтгэн 2016 оны  3 дугаар улирлын мэдээг хугацаанд нь Сангийн яаманд цахимаар хүргүүлсэн.
Мөн нийслэлийн харьяа 67 байгууллагын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн 2016 оны 3 дугаар улирлын тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэст албан бичгээр хүргүүлсэн.
 
 2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2016.11.07
 
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
 
Шилэн дансны тухай хуулинд заасны дагуу хагас болон бүтэн жилийн төсөв, санхүүгийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж зэрэг заавал оруулах тайлан мэдээг  www.shilendans.gov.mn  сайтад цаг тухай бүрт  нь байршуулж  байна. 
 
                                               ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                  Г.ЧИНЗОРИГ /ЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /
        ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                              Г.ЭНХЗУЛ/ ЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
 
1
    Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор эцэслэж Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
 
Өмчийн бүртгэл, хувьчлалын хэлтэс
Д.Итгэл
     
 
Нийслэлийн Өмч хувьчлалын жагсаалт, 2017 оны орлогын төсвийн төслийг урьдчилсан байдлаар гаргаж НЗДТГ-ын Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст 2016 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүргүүллээ. 
“Урт цагаан үйлчилгээний төв”-ийг Концессын жагсаалтад оруулах саналын төслийг боловсруулан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
50%
 
 
2
 
      Төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд он дуустал орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр хангаж ажиллах            
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
 
      Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажилд анхааран хяналт тавин ажиллаж байна. Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар нь 2016 онд 14,452,000.0 төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэх  төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа бөгөөд 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн  байдлаар  өссөн дүнгээр нийт 2,166,458.2 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд байна. 
Үүнд: Хүснэгтээр задалж харуулав       
Орлогын зүйл анги 11-р сард  
Хувь
Жилийн Өссөн дүнгээр  
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
1 Түрээсийн орлого 135,000.0 82,115.3 61% 1,370,000.0 1,272,848.4 93%
2 Өмч хувьчлал 5,000,000.0 14,127.6 0% 12,300,000.0 198,277.6 2%
3 Ноогдол ашиг 170,000.0 349,000.0 205% 650,000.0 620,775.2 96%
4 Акталсан хөрөнгө борлуулснаас орсон орлого 18,000.0 17,283.1 96% 132,000.0 74,557.0 56%
  Дүн 5,323,000.0 462,526.0 9% 14,452,000.0 2,166,458.2 15%
 
 
100%
 
 
3
        Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр /Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт/ өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх.   
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
 
     
      Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 72,222.176 төгрөгийн орлогын гүйлгээ, 245,660.942 төгрөгийн зардлын гүйлгээ, газрын даргын зардал гаргах тухай 2 тушаалыг байршуулан ил тод болгосон.
 
 
100%
 
4
Усан спортын сургалтын төвийг /НӨҮГ/ хувьчлах жагсаалтад оруулах асуудлыг судалж танилцуулах.  Өмчийн бүртгэл, хувьчлалын хэлтэс
Д.Итгэл
    Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 32/29 дүгээр тогтоолоор 2016 онд хувьчлагдах барилга байгууламжийн жагсаалтад оруулж хувьчлахаар санал боловсруулсан ба Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ-ыг хувьчлах бэлтгэл ажил хангагдан Нийслэлийн Өмч Хувьчлалын Комиссын хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгоод байна. 100%
 
Биелэлттэй танилцсан:                       Ч.Îäíàñàí /НӨХГ-ын дарга/
                                    Хянасан:                                                   Х.Жаргалсайхан /Захиргаа, ñàíõ¿¿ãèéí хэлтсийн дарга/
                                    Биелэлт гаргасан:                                  Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1 Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах ажлын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны сарын мэдээ, санхүүгийн мэдээ, улирлын санхүү тайлангийн мэдээ, 5 сая төгрөгөөс дээш ажлын гүйлгээ, төсвийн гүйцэтгэл болон тус газарт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын 89 төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад байршуулсан. - - Өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтйиг хангах 100%
                                      
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ОРЛОГЧ:                                                             Б.ГҮНДСАМБУУ
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
                                             МЭРГЭЖИЛТЭН                                                М.ГЭРЭЛТУЯА
ШУУРХАЙ БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Су.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/
   Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сар бүр зохих хууль тогтоомжийн дагуу хугацаанд нь мэдээллийг оруулж ажиллаж байна.Мөн байгууллагадаа шилэн дансны мэдээллийн самбар байршуулан ажилчин албан хаагчид болон иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.
 
       
НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөл:
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв//
  НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоол,  2011 оны 7/66 дугаар тогтоолоор батлагдан мөрдөгдөж буй “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Ерөнхий менежерийн А/111 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсэг нь шинэчилсэн журмын төслийг боловсруулж, нутгийн захиргааний байгууллагуудаас санал авч нэгтгэх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Захиргааны Ерөнхий хуулийн 26.1, 27.4.5-д зааснаар  30 хоног сонсох ажиллагаа  явуулсан ба иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог ханган ажилласан.  
Журмын төслийг 2016.11.03-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар төлөвлөж санал авах явцад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг НИТХурал нь өөрт олгогдсон тусгайлсан эрхийн дагуу гаргах тул тус журам нь хуульд нийцэхгүй” тухай тайлбар бичиж Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тус тайлбарын талаар Нийслэлийн Засаг даргад мэдэгдсэн бөгөөд Засаг даргаас Зөвлөлийн хуралд оруулах тухай аман шийдвэр авсаны үндсэн дээр НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар оруулах саналыг дахин авч эхэлсэн. Журмын төслийг 2016.11.10-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар төлөвлөсөн боловч Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт хариуцсан зөвлөх Б.Хишигтогтох НЗД-ын А/736 дугаар захирамжийн ажилтай уялдуулах тул хүлээж бай гэсэн шийдвэрийг өгч саналын хуудсыг буцааж өгөөгүй байна.
 
       
 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН  07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                   2016.11.17
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
НЭГ. Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/
Биелэлт
Сонгинохайрхан дүүрэг
“ТЦҮ” ОНӨААТҮГ амралтын  өдөр бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллалаа.  Хальтиргаа гулгаа үүссэн замууд дээрээ давс цацаж, цэвэрлэгээ хийлээ.
Зам талбайн үйлчлэгчид явган хүний замыг шүүрдэж цэвэрлэж байсан ч цасан шуургатай байсан учир дийлдэхгүй байдалтай байлаа. 14-ний өдрөөс бүх зам талбайн үйлчлэгч нар хариуцсан авто замын явган зорчигчийн хэсгийн цас мөсийг цэвэрлэж байна. “ТЦҮ” ОНӨААТҮГ -ын 11-р сарын 12-ны өдөр дараах газруудад давс цацаж ажилласан.
1.    Толгойтын уулзвараас Буяны зам,
2.    Улаанчулуутын эцсээс 84-р гудамж дуусталх шороон зам/нийслэлийн шуурхайд гомдол ирсэний дагуу/,
3.    Бадамжунайгийн гүүрний гудамж
4.    Баруун зүүн салаа.
5.    170 цэцэрлэгийн харалдаа авто зам дээр
6.    Хөтөл 127 цэцэрлэгийн авто зам
7.    Жанцангаас Баянхошууны эцэс хүртэлх
“ТЦҮ” ОНӨААТҮГ -ын 11-р сарын 13-ны өдөр дараах газруудад давс цацаж ажилласан.
1.    1-р хорооллын Оюуны замаас 1 дүгээр хороо хүртэл 
2.    23-р хороо Содон хорооллын арын зам
3.    34-р байрны гүүрнээс 30-р хороо хүртэл
4.    30 хороо  Хилчин хотхоны зам,
5.    Ханын  материалын авто замууд
6.    Баруун зүүн салааны авто зам
7.    170-р  цэцэрлэгийн авто зам
8.    Хөтөлийн 127-р цэцэрлэг,
9.    Жанцангаас Баянхошууны эцэс
10. Тахилтын авто зам
11. Нарангийн голын авто зам 
12. 18-р хороо Гурилын үйлдвэрийн авто зам
13. Буяны зам,
14. Арвайн үндэсийн уулзвараас Улаанчулуутын хогын пүү хүртэл авто замууд дээр тус тус нийт 11.5 тонн давс цацсан.
2016 оны 11-р сарын 13-ны байдлаас харахад хамгийн хүндрэлтэй их цас мөстэй замууд нь Далангийн зам, Нарангийн зам, Зүүнсалаа, Баруунсалааны авто замууд байлаа. Нийт 35 зам талбайн үйлчлэгч, 2 машин техник ажиллаж байна.
“Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ
“Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ 11 сарын 12,13 нд хариуцсан авто замуудад давс цацаж, зам талбайн үйлчлэгч нар явган хүний зам талбайн цас, мөсийг арилган ажилласан. Нийт 16 зам талбайн үйлчлэгч, 1 машин техник ажиллаж байна.
1.    Тээвэрчин 1
2.    Тээвэрчин 2
3.    Жасрайн гудамж
4.    Амарсанаагийн гудамж
5.    Энхболдын зам
6.    Энхбаярын зам
7.    23-р хорооны зам
8.    23-р хорооны арын туслах зам
9.    Чингүнжавын гудамж
10. 18-р хорооны 45-р байрнаас дээш өгсөх зам
11. 12-р хорооны Санни хаус өгсөх зам
12. 11-р хороо МТ колонкоос өгссөн зам
13. 9. Таван эрдэнэ захаас уруудсан туслах замууд
14. 10-р хорооны усан сан өгссөн зам /113-р сургуулийн баруун тал/
15. Энэбишийн өргөн чөлөө
16. ЭТӨЧ-ний туслах зам /МТ колонкоос Сувилагчийн сургуулийн туслах хүртэл/
17. 6-р хороо УБ Паласаас Баялаг дэлгүүр хүртэл
18. Хорооллын эцсийн шуудан уруудсан зам
19. Гэмтлийн эмнэлэг уруудсан зам
20. Говь саун уруудсан зам
21. Дүүхээ уруудсан
22. Баянгол зах уруудсан
23. 9-р хорооны усан сан өгссөн зам
24. 9-р хорооны урдуурх
25. ААӨЧ-өөс микроны эцэс
26. 22-р хорооны Хангал дэлгүүрээс микроны эцэс хүртэлх
27. Хоёр хутагтын гудамжуудад нийт 33 тонн давс цацсан.
“БГШӨ” ОНӨААТҮГ -ын хариуцан ажилладаг авто замуудаас хүндрэлтэй авто зам байхгүй, 2016-11-14-ний өдрөөс эхлээд явган хүний зорчих хэсгийн цас, нуухыг цэвэрлэж эхлээд байна.
Чингэлтэй дүүргийн ажлын явцын мэдээлэл
2016 оны 11-р сарын 12, 13-нд Чингэлтэй ТҮК нь гол гулгаа ихтэй замуудад 34 тн давс цацаж,  80 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан. Явган хүний замуудыг хариуцсан зам талбайг цэвэрлэсэн. 11 сарын 14-ний өдрийн байдлаар зам талбайн цэвэрлэгч нар хариуцсан замууд дээрээ ажиллаж байна. Гүнтийн замын цасыг Автогрейдэрээр хусч, замын нуухыг цэвэрлэх ажил хийгдэж байна.
Сүхбаатар дүүргийн ажлын явцын мэдээлэл
Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ нь 2016 оны 11-р сарын 12, 13-нд тус бүр 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан. Хальтиргаа, гулгаа үүссэн замууд дээр 10тн давс цацсан. Бэлх, Сэлбэ болон байшин хороолол дундуурх замуудаа цэвэрлэсэн. 2016-11-14-ний өдрүүдэд байшин хорооллын замууд дээр ажиллаж байна. 
 
Хан-Уул дүүргийн ажлын явцын мэдээлэл
ТҮТ нь 2016 оны 11-р сарын 12, 13-нд тус бүр 42 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, 8 тн давс цацсан. Нисэх, Яармагийн чиглэлийн туслах замуудад цас хусдаг машин гаргаж нэмж шүүрдэн цэвэрлэсэн. Гэр хорооллын дундах замууд, Ясны сүрьеэ, Зайсан толгойн туслах замуудыг цэвэрлэсэн. 2016-11-14-нд 4 тн давс нэмж цацаж ажиллаж байна.
Эко орчин ХХК нь 15 хүнийг гаргаж 2 тн давсыг гулгаа ихтэй дэнжийн замуудад цацсан.
Баянзүрх дүүрэг
11-р сарын 12, 13, 14-ний өдрүүдэд Баянзүрх дүүргийн НҮГ 1, 2, 3, 4 болон Хот тохижилтын газрын зүүн салбарынхан уртсгасан болон шөнийн цагаар зам талбай болон явган хүний замын цас мөсийг арилгах шаардлагатай газруудад  давс, бодис цацах зэрэг ажлуудад идэвхитэй ажилласан. Нийт 71 зам талбайн үйлчлэгч, 4 машин ажилласан байна. Аж ахуй нэгжүүд зөвхөн шат довжооны цасыг цэвэрлэхээс хэтрэхгүй байна. СӨХ-үүд хангалтгүй оролцож байна. Анхаарал татсан газруудын судалгаа:
1. Цагдаагийн академийн өгсүүр зам
5. Баянзүрх дүүргийн эмнэлэгийн уулзвар
6. Цайзаас Цагаандаваа хүртлэх зам
7. Энхтайваны өргөн чөлөөнөөс Орос 14-р сургууль хүртэлх зам
8. Доржийн гудамжны явган хүний зам
9. 3-р хороо Сансарын туннелийн зүүн талын шатаар уруудсан явган хүний зам
10. Токиогийн гудамжны явган хүний зам
11. Нарны зам, явган хүний зам зэрэг газруудад давс, бодис цацах болон цэвэрлэх шаардлагатайг холбогдох газруудад мэдэгдэж эхнээсээ ажиллаж эхлэж байна. 
Токиогийн гудамжны уулзварын хайс хашлагыг машин дайрч, эвдэлсэн байна. Үүнийг мөн мэдэгдсэн.
Хот тохижилтын газар
Төвийн замуудын явган замын цэвэрлэгээ сайн хийгдэж байна.
Хот тохижилтын газар 11 сарын 12,13-нд ажиллаж, хариуцсан авто замууддаа бодис цацсан. 2016.11.14-ний 17.00 цагийн байдлаар ХТГ-аас хог тээврийн 11 шахдаг машин, 3 задгай машин, бодис цацдаг машин-2 зэрэг техник, 227 зам талбайн үйлчлэгч, ногоон байгууламжийн 75 үйлчлэгч ажиллаж,  нийт 85 тн бодис цацсан байна.
Дүүргүүдийн орон сууцны хорооллын цэвэрлэгээ өмнөх цас оролттой харьцуулахад сайн байна. Анхаарах шаардлагатай замуудыг тухай бүрт нь хариуцсан байгууллагад мэдэгдэж шуурхай ажиллаж байна.
Нийт 222 зам талбайн үйлчлэгч, 18 машин техник ажиллаж байна.
Сонгинохайрхан дүүрэгт 926 ААНБ, Баянгол дүүрэг 643, Сүхбаатар дүүрэг 510, Чингэлтэй дүүрэг 800, Хан-Уул дүүрэг 900 ААНБ-ууд буюу нийт  3776 ААНБ-ууд орчны цэвэрлэгээгээ хийсэн.
 
Нөөц зарцуулалтын мэдээ:
Үзүүлэлт Нөөцийн төрөл Эхний үлдэгдэл /тн/ Зарцуулалт /тн/ Эцсийн үлдэгдэл /тн/ Нөөц зарцуулсан гудамжны нэрс
“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ Бодис/тн/ 157.3 7 150.3 Энх тайвны гүүрний нүхэн гарц, Нарны гүүр, Улиастайн зам, Офицеруудын ордноос 5-н шар хүртэлх 2 талын автобусны зогсоолууд, Нарны замын сүүдэртэй газар, Орбит, Найрамдлын зам, Өлзийт хорооллын замд бодис цацаж цэвэрлэв.
Давс /тн/ 7   7
Элс /м3/      
“Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ Бодис/тн/ 26.1   26.1 2016-11-18-нд мэдээ өгнө.
Давс /тн/ 7.95   7.95
“Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ Бодис/тн/ 20   20 2016-11-18-нд мэдээ өгнө.
Давс /тн/ 20   20
Төвийн 6 дүүрэг
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ Бодис/тн/ 29.825   29.825 Мэдээ өгөөгүй
Давс /тн/ 12.5   12.5
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ Бодис/тн/ 0.5   0.5 Чингэлтэй хайлаастыг холбосон зам
Давс /тн/ 235.5 1 234.5
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ Бодис/тн/ 13   13 Мэдээ өгөөгүй
Давс /тн/ 76.1   76.1
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ Бодис/тн/ 10.5 1.5 9 Энэбиш, Амарсанаа, 2хутагтын гудамж
Давс /тн/ 51   51
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ Бодис/тн/ 48   48 Мэдээ өгөөгүй
Давс /тн/ 140   140
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ Бодис/тн/     0 1-р хорооллын 34-р байрны гүүрнээс 2 дээш авто замуудад  давс цацсан
Давс /тн/ 225.639 0.54 225.099
Элс /м3/ 100   100
Алслагдсан 3 дүүүрэг
БАГАНУУР ДҮҮРЭГ Бодис/тн/        
Давс /тн/      
НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ Бодис/тн/        
Давс /тн/      
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ Бодис/тн/        
Давс /тн/      
НИЙТ Бодис/тн/ 305.225 85 296.725  
Давс /тн/ 775.689 1.54 774.149  
Элс/м3/ 100   100  
ЗУРГАА. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд
Биелэлт. Хот нийтийн аж ахуйтай холбоотой 5 саяас дээш төгрөгний 772 удаагийн 29,5 сая төгрөгний гүйлгээг  хуулийн хугацаанд шивж оруулсан. Мөн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 1,2 дугаар улирлын тайлан балансыг хугацаанд нь хавсралт файлын хамт оруулсан.
Захирагчийн ажлын албаны шилэн дансны системийн Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр тухай бүрт нь скайнердаж шивж оруулж байна. Мөн албаны цахим хуудсанд холбосон  http://www.shilendans.gov.mn/ энгийн холбоос өөрчлөгдөж https://www.shilendans.gov.mn/ байгууллагын мэдээлэл дамжуулах холбоос болсныг шинэчилсэн.
ДОЛОО.  НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах тухай журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөл:
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/
Биелэлт 1: НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг боловсруулж 2016.11.11-ний өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Журмын төслийг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд өргөн барихаар бэлтгэж байна.
Биелэлт 2: НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоол,  2011 оны 7/66 дугаар тогтоолоор батлагдан мөрдөгдөж буй “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэх зорилгоор хотын Ерөнхий менежерийн А/111 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсэг нь шинэчилсэн журмын төслийг боловсруулж, нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч нэгтгэх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн 30 хоног сонсох ажиллагаа  явуулсан бөгөөд иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог ханган ажиллаж, журмын төслийг НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар бэлдсэн.
Журмын төслийг 2016.11.03-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар төлөвлөж санал авах явцад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь өөрт олгогдсон тусгайлсан эрхийн дагуу гаргах тул тус журам нь хуульд нийцэхгүй” тухай тайлбар бичиж НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тус тайлбарын талаар Нийслэлийн Засаг даргад мэдэгдсэн бөгөөд Засаг даргаас Зөвлөлийн хуралд оруулах тухай аман шийдвэр авсны үндсэн дээр НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар оруулах саналыг дахин авч эхэлсэн. Журмын төслийг 2016.11.10-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар төлөвлөсөн боловч Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт хариуцсан зөвлөх Б.Хишигтогтох НЗД-ын А/736 дугаар захирамжийн ажилтай уялдуулах тул хүлээж бай гэсэн шийдвэрийг өгч саналын хуудсыг буцааж өгөөгүй байна.  
 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН  07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн  хуралдааны  52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. /Нийт байгууллагууд/ 14 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт болон Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 52 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллаж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах журмын хоёрдугаар хавсралт
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ,
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
/НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН/
 
2016 оны 11 сарын 17-ны өдөр
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажиллах
/Монгол улсын Засгийн газрын 2016.10.26-ны өдрийн хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх/
 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс хүрээлэнгийн даргын А/11 /2016.04.06/ тушаал гарч хуулийн зөвлөх Б.Эрхүү, Ахлах мэргэжилтэн Р.Оргодол, Хөгжлийн менежментийн хэлтсийн дарга Г.Батхишиг, нягтлан бодогч О.Бямбасүрэн, нярав М.Мөнхжаргал нар шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл оруулж байна. 2016 оны 10 сарын байдлаар нийт 118 мэдээлэл оруулахаас хугацаандаа оруулсан 49, хугацаа хоцроосон 69 мэдээлэл байна.
Хүн тус бүрээр мэдээллийг хугацаандаа оруулсан байдлыг харахад:
Б.Эрхүү-50%
Р.Оргодол-60%
Г.Батхишиг-10%
О.Бямбасүрэн-50%
М.Мөнхжаргал-40% байгаа тул цаашид мэдээллийг хуулийн хугацаанд тогтмол оруулж хэвших үүрэг өгч ажиллаж байна.    
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээллийг хуулийн хугацаанд тогтмол оруулж хэвших
 
 
 
 
 
 
100%
 
 
 
 
                                      БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН:
                                                                      ДАРГА                                         С.ЦАХИУР
                                                                                                     
                                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                               АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН              Р.ОРГОДОЛ
 “МОНГОЛ НААДАМ ЦОГЦОЛБОР” ОНӨТҮГ-ЫН
11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРӨӨС 11 ДҮГЭЭР САРЫН 16-НЫ
ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 
            Нэг. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд:
 
            1.1. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/34 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан захиалагч менежер Я.Болдбаатар, соёл, урлаг хариуцсан мэргэжилтэн Б.Солонго, мастер С.Энхбаатар, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Баяр, спорт аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Өлзийсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн дотор  “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын  орон тооны бус зөвлөл байгуулах;
 
          1.2. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/35 дугаар тушаалаар байгуулагдсан захиалагч менежер Я.Болдбаатар, байгаль экологийн мэргэжилтэн Ц.Нямдэлгэр, мастер С.Энхбаатар,  спорт, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Өлзийсайхан, хуулийн мэргэжилтэн О.Уянга нарын бүрэлдэхүүнтэй байгалийн гамшигт үзэгдэл, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  гамшгаас хамгаалах;
 
            1.3. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/36 дугаар тушаалаар байгуулагдсан мастер С.Энхбаатар,  соёл, урлаг хариуцсан мэргэжилтэн Б.Солонго, хуулийн мэргэжилтэн О.Уянга, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Баяр, эдийн засагч Р.Дашгомбо, байгаль экологийн мэргэжилтэн Ц.Нямдэлгэр, архитектор Б.Дэлгэрхангай нарын бүрэлдэхүүнтэй Нийслэлийн иргэд, хүүхэд залуусын амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зорилгоор цанын бааз байгуулах;
 
1.4. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/37 дугаар тушаалаар байгуулагдсан байгаль экологийн мэргэжилтэн Ц.Нямдэлгэр, мастер С.Энхбаатар, ашиглалтын инженер Т.Эрдэнэбат,  хуулийн мэргэжилтэн О.Уянга, архитектор Б.Дэлгэрхангай нарын бүрэлдэхүүнтэй Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 225 дугаар тогтоолоор баталсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Хүй долоон худаг дахь газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг тус тус байгуулан хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
                                                                                                                                                Хоёр. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын талаар:          
 
            2.1. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-т 14 хоногийн хугацаанд гаднаас ирсэн 4 албан бичиг үүнээс хариутай 1, хариугүй 3 албан бичгийг бүртгэж бүртгэл хяналтын карт үйлдэн удирдлагад шилжүүлсэн бөгөөд байгууллагаас гадагш 23 албан бичиг явсан болно. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр А тушаал 5, боловсон хүчний асуудлын Б тушаал 9, Нийт ажилтан, албан хаагчид шуурхай хуралдааны үүрэг даалгаврын биелэлтийг гарган, хуулийн мэргэжилтэн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
 
            Гурав. Цаг үеийн холбоотой ажлын талаар:
 
3.1. “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын даргын тушаал, баталсан удирдамжийн дагуу Захиалагч менежер Я.Болдбаатар, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Ц.Нямдэлгэр, Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Дашдорж, Эдийн засагч Р.Дашгомбо, Хуулийн мэргэжилтэн О.Уянга нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан байгууллагын баримт бичигт нягтлан шалгалт хийсэн.
            ББНШК дараах асуудлуудыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх дүгнэлт гаргасан болно.
            Баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын дүгнэлт:
1. Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд:
-             Нийт ажилтан, албан хаагчид ажил үүргийнхээ дагуу ирсэн болон явуулсан бичгийн хяналт тавин ажиллаж байна.
2. Зохион байгуулалт, захирамжлал /тушаал, гэрээ, хурлын тэмдэглэл/-ын баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын хэрэгжилтийн байдал, түүнийг ангилан төрөлжүүлэх ажлын хүрээнд:
-  Үндэсний архивын газрын 2007 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын дагуу Зохион байгуулалт, захирамжлал /тушаал, гэрээ, хурлын тэмдэглэл/-ын баримт бичгийн стандартын дагуу боловсруулсан байна.
3. Тушаал, явуулсан бичгийн хавсралтын бүрдлийг хянаж буй байдлыг шалгах ажлын хүрээнд:
- Газрын даргын А, Б тушаал, байгууллагаас явуулсан албан бичгийн хавсралтыг сайн бүрдүүлсэн байна.
4. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавих ажлын хүрээнд:
- Байгууллагын үйл ажиллагаанд, ажилтан албан хаагчдад иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн /www.smartcity.mn/ өргөдөл гомдол 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар байхгүй болно.
- Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын дотоод асуудлыг шийдвэрлэх өргөдөл, гомдлыг тухай бүрд нь хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч өргөдөл, гомдлын дэвтэрт бүртгэлжүүлж, холбогдох хууль тогтоомж, дотоод журам, бусад дүрэм журамд зааснаар шийдвэрлэн ажиллаж байна.
5. Баримт бичгийн боловсруулалтын байдалд дүгнэлт хийх ажлын хүрээнд:
- Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуулан Нийслэлийн Архивын Газарт сургалт зохион байгуулах тухай албан бичиг хүргүүлэн хүсэлт тавьж нийт, ажилтан албан хаагчдыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад хамруулах төлөвлөгөөтэй байна.
6. Устгах /хүчингүй болсон/ баримт бичгийг ангилах ажлын хүрээнд:
 
- 2016 онд байгууллагын хэмжээнд хөтлөгдөж буй баримт бичгүүдэд устгах баримт байхгүй байна.
7. Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг шалгаж, өөрчлөлт оруулах санал гаргах ажлын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй:
- 2014.07.08-ны өдрийн НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 127 дугаар тогтоол
- 2015.06.26-ны өдрийн А/22 “Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг байгуулах тухай”
- 2015.11.26-ны өдрийн А/48 “Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай”
- 2015.12.10-ны өдрийн Б/77 “Техникийн комисс байгуулах тухай”
- 2016.01.04-ний өдрийн А/01 “Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”
- 2016.01.04-ний өдрийн А/02 “Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай”
- 2016.01.06-ны өдрийн А/03 “Тооллогын комисс томилох тухай”
- 2016.01.06-ны өдрийн А/04 “Ёс зүйн хороо байгуулах тухай”
- 2016.01.18-ны өдрийн А/06 “Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай”
- 2016.03.11-ний өдрийн А/11 “Байгууллагын эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам батлах тухай”
- 2016.05.20-ны өдрийн А/15 “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах тухай”
 
Нийт 11 дүрэм, журам байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа бөгөөд хүчингүй болгох дүрэм, журам байхгүй болно.  Газрын даргын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”, “Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай”, “Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай”, “Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг байгуулах тухай” тушаалуудад тус тус өөрчлөлт оруулж, “Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай” тушаалын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох саналыг ББНШК гаргасан болно.


Байгууллагын 2016 оны баримт бичиг


Байгууллагын 2013-2015 оны архивын баримт
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа
1 Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хороолын дундахи авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ “Хоггүй Налайх” хот нийтийн их цэвэрлэгээг 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан. Нийтийн их цэвэрлэгээнд  55 байгууллага, 7 хороо  оролцохоос дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх, Дүүргийн прокурор, Хас банк, Хаан банк, Төрийн банк их цэвэрлэгээнд оролцоогүй.
49 байгууллагын 1859 ажилтан, албан хаагч, нутаг дэвсгэрийн 205 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны 526 иргэд оролцож, нийт 58,596 м2 талбайн цасыг цэвэрлэсэн.
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. 1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллын дундах авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулсан.     Дүүргийн тохижилт үйлчилгээний “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ нь үйл ажиллагааны чиглэлийнхээ хүрээнд хариуцсан хэсгийн авто замуудад халтиргаа гулгаа үүсэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдал алдагдах, зам тээврийн осол аваар гарах, явган зорчигч халтирч гэмтэх зэрэг болзошгүй аюулаас сэргийлэн давс, бодис цацах, цас мөсийг цэвэрлэж тээвэрлэх ажлыг 10 дугаар сарын 25 болон 11 дүгээр сарын 05, 06, 11-15 хүртэлх өдрүүдэд шуурхай зохион байгуулж ажилласан. 2016 оны 10 дугаар сарын 25-нд 13 ажилтан оролцон 12 тонн давс, 11 дүгээр сарын 05-наас 06-ны өдрүүдэд нийт 19 ажилтан оролцон хог тээврийн 3 машин, давс цацах зориулалтын 1 машин ашиглан 3 удаагийн давс цацалтаар нийт 42 тонн давс, 11 дүгээр сарын 11-нд 0.5 тонн бодис, 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр нийт 19 ажилтан оролцон хог тээврийн 3 машин, давс цацах зориулалтын 1 машин ашиглан нийт 33 тонн давс, 14-ний өдөр 1 тн бодис, 15-ны өглөө 0,7 тн бодисыг тус тус хариуцсан замууд дээрээ цацаж ажилласан байна.
         Зам талбайн 3-н хэсгийн 78 үйлчлэгч, 3-н мастерийн хамт өөрийн хариуцсан бүх авто замуудын цасыг цэвэрлэх, давс цацах ажлуудыг 11-р сарын 06-07, 11-13-ны өдөр зохион байгуулж ажилласан. Уг ажлын дүнд 15 удаагийн рейсээр 41,3 тонн цасыг ачиж тээвэрлэсэн байна. Хариуцсан гудамжны цасыг цэвэрлэх ажил үргэлжилж байна.
           Мөн 2016 оны 11-р сарын 13-ны өдөр гэр хорооллын 21, 22 ,23 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрийн 9 км асфальтан замыг авто гридрээр хусч авто замын зорчих хэсэгт үүссэн цасыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан.
            Улсын хэмжээнд 2016-2017 оны өвлийн улирал эхлэн цас орж халтиргаа гулгаа үүсч байгаатай холбогдуулан иргэдийн аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлж нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цас, мөсийг цэвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллах тухай дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/583 дугаар захирамж батлагдан гарч захирамжийг хэрэгжүүлэх ажын хүрээнд нийт Хороодын Ажлын алба, тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчдыг хамруулан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цас мөсний цэвэрлэгээг зохион байгуулсан бөгөөд нийт 650 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага, 95 сууц өмчлөгчдийн холбоо орчны хариуцсан газраа цэвэрлэсэн.
  Цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулахад хяналт тавьж ажиллана. 100%
2. 2. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, хяналт тавьж ажилласан.                Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Шилэн дансны программ болох SHILENDANS.GOV.MN, BDG.MN  цахим хуудсанд заагдсан хуулийн дагуу ИТХ-ын дүүргийн 2016 оны төсөв батлах тухай 27/01 дүгээр тогтоол, 2015 оны аудитын дүгнэлт, 2015 оны 4 дүгээр улирлын нэгтгэсэн тайлан, дүүргийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 29/01 дүгээр тогтоол, дүүргийн 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тогтоол, дүүргийн 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл, дүүргийн 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийгдсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан, 2016 оны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн мэдээг байршуулан, БГД-ийн Шилэн самбарт тогтмол шинэчлэн, үйл ажиллагаагаа олон нийтэд ил тод болгон ажиллаж байна.
         Дүүргийн Дотоод аудитын албанаас хувийн хэвшлийн сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургууль, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 104 байгууллагын Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 2016 оны 10 дугаар сарын 27, 28-нд хяналт тавьж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг засч залруулах албан шаардлагыг 44 байгууллагад хүргүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад хяналт тавьж ажиллана. 100%
 
     
         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Б.ДАГИЙМАА 
 
 
 
 
2016.11.07 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       2016.11.18
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийтийн эзэмшилийн гудамж талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллын дундах авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, цаг агаарын нөхцөл байдал хүндэрч байгаатай холбогдуулан  хотын нутаг дэвсгэрт орсон цас мөсийг  цэвэрлэх зорилгоор  Багануур хотын ерөнхий менежерийн 2016 оны  2/276  дугаартай  албан тоот гарган нийт 73 байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэн ажилласан.
Албан тоотын  хүрээнд  дүүргийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүд өөрийн баталгаажсан эдэлбэр газраас гадна хотоос хариуцуулсан нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цас мөсийг цэвэрлэж халтиргаа гулгааг арилгаж ажилласан  ба  Автожим ОНӨААТҮГ нь нийтийн эзэмшлийн зам талбайд   9,5тн бодис, давс, цацаж 3 машин 1 техник ажиллуулсан.  Мөн нийт 5 хороонд 196 ААНБ, 2399 иргэд цас цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж 49,1 тонн цас цэвэрлэсэн байна.
Цас цэвэрлэгээний ажлыг өргөн хүрээнд шуурхай зохион байгуулж ажиллалаа.     100
2 “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн  23.4, 26.2, 26.3 дах заалтуудын дагуу дүүргүүд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын анхдугаар хуралдааныг зохион байгуулж, дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх, томилуулах ажлыг яаралтай зохион байгуулж төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа цалгардалгүй явагдах нөхцлийг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 2016 оны 11 сарын 03-ны өдөр Дүүргийн ИТХ-ын анхдугаар хуралдааныг зарлан хийсэн. Уг хуралдаанаар  Ц.Сандаг-Очирыг Дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшүүлж 25 төлөөлөгчдийн 100 хувийн саналаар дэмжиж,  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболдод өргөн мэдүүлсний  дагуу   2016 оны 11 дүгээр  сарын 09-ны өдөр Ц.Сандаг-Очирыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч захирамж гаргаж, батламжиллаа. Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа цалгардалгүй явагдах нөхцлийг хангаж ажиллалаа.     100
                                                                    
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Б.ДЭЛГЭРМӨРӨН