Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл


2016-11-15 12:08:50
 
 
Сурталчилгаа