Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-12-19 15:31:41
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
дарга
2 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
3 Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14 Нийгмийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
4 Эрүүл мэндийн яамтай Азийн хөгжлийн банкы зээлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 3 эмнэлэгийн асуудлын талаар уулзалт зохион байгуулах. /Эрүүл мэндийн газар/ 14
5 Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай  асуудлыг дахин судалж шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах. /Эрүүл мэндийн газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын/ 14
6 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх. /Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Газрын алба/ 14 Дэд бүтэц, гэр хорооллийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ 14
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2016 оны 12 дугаар сар 19
Товч агуулга Биелэ.лт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах.          /Нийт байгууллагууд/ Тус байгууллага нь 2016 онд шинэ жилийн ямар нэгэн арга хэмжээ төлөвлөгөөгүй болно.
 
НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР
http://мэдээ2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН       ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар албан хаагчдад танилцууллаа. 100
2 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - -
3 Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - -
4 Эрүүл мэндийн яамтай Азийн хөгжлийн банкы зээлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 3 эмнэлэгийн асуудлын талаар уулзалт зохион байгуулах. /Эрүүл мэндийн газар/ - -
5 Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай  асуудлыг дахин судалж шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах. /Эрүүл мэндийн газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын/ - -
6 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх. /Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Газрын алба/ - -
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтын дагуу 2016 оны ажлыг дүгнэж А үнэлгээ авсан 4 албан хаагчийг журмын дагуу урамшуулсан. Албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жил зохион байгуулахгүй болно. 100                          ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                            Д.МЯГМАРСҮРЭН                                                   
 
                        НЭГТГЭСЭН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Э.ГЭРЭЛМАА
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 
2016 оны 12-р сарын 27
 
Оруулах мэдээлэл байхгүй.

 
Нийслэлийн Статистикийн газар
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН нИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Үүрэг даалгавар 1.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай" 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах

Биелэлт:

Нийт ажилтнуудад дээрх албан даалгаврыг танилцуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүрэг болгосон.

Үүрэг даалгавар 2.

Шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажилтнуудаа урамшуулсан хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгөн хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах

Биелэлт:

2016 оны ажлаа дүгнэж, тайлангийн хурлыг 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд албан хаагчдаас мөнгөн хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулаагүй болно.


                              ХЯНАСАН:
                              АРГА ЗҮЙЧ                                                                         Н.НЭРГҮЙ

                              БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
                              АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                        Д.ГАНЗАЯА
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                                                                          2016.12.27
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах.
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажиллах хүрээнд нийслэлийн төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт  2016 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 01/1084 дүгээр албан бичгээр зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа. Бүх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд албан даалгаварыг хэрэгжүүлэж ажиллах тухай чиглэл хүрсэн. - - 100
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. 
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт  2016 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 01/1084 дүгээр албан бичгээр зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа. Бүх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд хэрэгжүүлэж ажиллах тухай чиглэл хүрсэн. - - 100
                                                                                                 
                                                                                                 
ТАНИЛЦСАН
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭЧ                               Л.БУЯНТОГТОХ
 
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                 С.САЙНТӨГС
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016.12.19
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/  
Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгаврыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна.
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оын 58 дугаар тэмдэглэлийн хэрэгжүүлэх хүрээнд хэмнэлтийн горимд шилжин байгууллагын шинэ жил болон тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээг төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тайланг дүгнэх газрын тайлангийн хурлыг зохион байгуулж хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж ажилласан.
 
                                                      ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                  Г.ЧИНЗОРИГ /ЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /
        ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                              Г.ЭНХЗУЛ/ ЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Тус газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Шинэ жилийн баярын болон амралтын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах тухай” А/90 дүгээр тушаал гарч Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд иргэдэд үзүүлж байгаа нийтийн тээврийн үйлчилгээний шуурхай үйл ажиллагааг  хангах зорилгоор тухайн өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн нэрс, ажиллах автомашины хуваарийг нэгдүгээр, авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч нарын хуваарийг хоёрдугаар, нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийг гуравдугаар, зураглалыг дөрөвдүгээр, тээврийн хэрэгслийн тоо, рейсийн нэгдсэн даалгаварыг тавдугаар, тээвэр зохицуулагч нарын  хуваарийг зургаадугаар хавсралтаар тус тус баталсан.
Хуваарийн дагуу ажиллах хариуцлагатай жижүүр, улсын байцаагч, тээвэр зохицуулагч, жолооч нарын ажил үйлчилгээнд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах, тухайн өдрийн үйлчилгээний явц байдлын талаар байгууллагын удирдлагууд болон Хотын шуурхай албанд тухай бүр мэдээлж ажиллахыг хариуцлагатай эргүүлүүдэд, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарийн мөрдөлтөд хяналт тавьж, ажил үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийн дагуу шуурхай зохицуулалт хийх, тухайн ээлжиндээ баярын үйлчилгээг зохицуулан зохион байгуулах, ажлын явц байдлын талаар хариуцлагатай эргүүлд мэдээлж ажиллахыг хариуцлагатай жижүүрүүдэд тус тус үүрэг болгосон.
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудад шуурхай хурлыг  2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж Нийслэлийн Засаг даргын 03 дугаар албан даалгаврыг танилцуулан, баярын үйлчилгээг зохион байгуулах талаар нэгдсэн зөвлөгөө, удирдамж өгсөн.
Нийслэлийн Засаг даргын 03 дугаар албан даалгавар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12в/27 дугаар албан бичгээр ирсэн “Гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэх тухай хуулиас” мэдэгдлийг  12 дугаар сарын 27-ны өдрийн  3/1492 дугаар  албан бичгээр нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагад хүргүүлэв.
“Нийслэлийн шинэ жилийн цэнгүүн” арга хэмжээний үеийн үйлчилгээний даалгаврыг өгч гүйцэтгэлийг хянаж биелэлтийг дүгнэхээр төлөвлөсөн.
    100
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах.  /Нийт байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэн ажилласан.
Байгууллагын шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулаагүй.
 
    100
4         100
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН      
 ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах.  Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар албан хаагчдад танилцуулж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах.  Тус байгууллага нь 2016 оны 12 сарын 20-нд 2016 онд хийсэн ажлаа дүгнэж ажил үйлсээрээ манлайлсан шилдэг мэргэжилтэн, байцаагч нартаа шагнал гардууллаа.
 
                        ХЯНАСАН:
                       НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ, МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН
                        ГАЗРЫН  ДАРГА                                              Г.БОЛОРСҮХ         
 
 
                        НЭГТГЭСЭН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН              Д.ГЭЛЭГХАНД                                                                                            
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээрөгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.12.28                                                                                                                                                                   Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжилтйг хангуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 10 тоот албан  даалгаврыг гаргахаар ажиллаж байна.       50%
Үүрэг даалгавар 2. Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах
2 Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны  А/501 дүгээр захирамжаар шинэ жилийн баярыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, их цэвэрлэгээг зохион байгуулж хамтран оролцох байгууллага, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, Тамгын газрын хэлтсүүдийн хороодод цэвэрлэгээг хариуцан хяналт тавьж ажиллах хуваарь, авто зам дагуух нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдал, халтиргаа гулгаатай явган замуудын цас мөсийг цэвэрлэх хуваарийг баталж, дүүргийн цахим хуудсанд байршуулан, хэрэгжилтийг нь зохион байгуулан ажиллалаа.   Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 63, 61 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орчны 50 м газрын цас мөс, халтиргаа гулгааг цэвэрлэх ажилд аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, иргэдийг өргөнөөр татан оролцуулан  ажиллалаа. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/506 дугаар “Бэлэн байдлыг хангуулах, ерөнхий эргүүл, жижүүр томилох тухай” захирамж гаргаж, хавсралтаар ерөнхий эргүүл, жижүүрээр ажиллах хуваарийг баталсан. Шинэ жилийн баяр угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийт 1256 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4890 иргэд оролцож, 186317 м2 талбайн цас мөсийг цэвэрлэсэн. Дүүргийн 32 хороодод нийт 42 хог тээврийн авто машин 61 рейсээр 389,7 тн хог хаягдал, цас мөсийг ачиж тээвэрлэн, Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн.
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 94 үйлчлэгч ажиллаж 1475283 м2 талбайн цас мөсийг  цэвэрлэлээ.
    100%
Үүрэг даалгавар 3. Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
3. 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар  Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэгт 272 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж  байна. 1 дүгээр амбулаторт хүүхэд хүлээн авах 50 ортой өрөө гаргаж эмнэлэгийн анхан шатны үйлчилгээг хэвийн үзүүлж байна. Дүүргийн Засаг даргын нөөцөөс хөрөнгө гаргаж  50 хүүхдийг  эвхдэг орыг авч нэгдсэн эмнэлэгт нийлүүлсэн. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 4 резедент эмч, Эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн 4 эмч нэмэлтээр ажиллаж эхэлсэн. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд 20.00 цаг хүртэл уртасгасан цагаар ажиллаж байна Өргөтгөлийг засварлаж 50 ор нэмэгдүүлсэн нь коридорт хэвтүүлэх хүүхдийн тоог бууруулсан.     50%
Үүрэг даалгавар 4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах.
4. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын 2016 онд зохион байгуулсан ажлыг дүгнэж, ажлын үр дүнгээр тэргүүлсэн хэлтэс, алба, төрийн албан хаагчдыг шагнаж урамшуулсан.       100%
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
 1. Байгууллагын шинэ жилийн болон бусад баярын арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх
 2.  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулж, ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг нийслэлийн бүх шатны байгууллагуудад өндөржүүлэн, хууль тогтоомж зөрчсөн, ажлаа цалгардуулсан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тухай бүр хариуцлага тооцож байх   
 3. Нутгийн өөрөө удирдах болон төр, захиргааны байгууллагуудын хооронд ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг зохих журмын дагуу хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх ажлын зохион байгуулж ажиллах.    
14
 1.  Тус алба нь Засгийн газар болон Нийслэлийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд 2016 онд төсвийн хөрөнгөөр шинэ жилийн арга хэмжээ болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулаагүй болно.
 2.  Байгууллагын дэргэдэх ёс зүйн хороог нууц санал хураалтаар 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулж, байгууллагын даргын 2016.02.04-ний А/04 тушаалаар томилсон. 2016 оны байдлаар иргэнээс албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх нэг гомдол  ирснийг журмын дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэж, хариуг иргэнд хүргэсэн бөгөөд удирдлагын санаачлагаар олон нийтийн ажилд оролцоогүй 2 албан хаагчийг тус хорооны  хурлаар авч хэлэлцэн анхааруулсан.
 3. Нутгийн өөрөө удирдах болон төр, захиргааны байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог сайжруулахаар ажиллаж байна.
Тус байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээ байхгүй болно.
 
 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангийн хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/
14 Тус алба нь 2016 оны ажил дүгнэх тайлангийн хурлыг 2016.12.23-ны өдөр хийсэн. Уг хурлаар үр дүнгийн гэрээний үнэлгээг танилцуулж, оны шилдэг ажилтнуудад шагнал гардуулсан. Нийт албан хаагчдаас мөнгөн хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярыг зохион байгуулаагүй болно. 
 
 
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
            Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга Хугацаа Хариуцах алба
1
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
 
14 12-р сарын 20-ны тус газрын шуурхай зөвлөгөөнөөр газрын дарга Ц.Төрхүү албан даалгаврыг танилцуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг зохион байгуулалтын нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болгон ажиллаа.
2
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/
14 Засгийн газрын 2016 оын 58 дугаар тэмдэглэлийн хэрэгжүүлэх хүрээнд хэмнэлтийн горимд шилжин байгууллагын шинэ жил болон тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээг төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөн албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жил зохион байгуулаагүй.  Мөн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тайланг дүгнэх газрын тайлангийн хурлыг 12 сарын 21-нд  зохион байгуулж хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж ажил үйлсээрээ манлайлсан шилдэг ажилтнууддаа шагнал гардууллаа.
 
 
 
            БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН: ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                                                                                                                                                                            Д.МӨНХЦЭЦЭГ
 
            БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН: ЗУХ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                                                                         Б.ОЧИРБАТ
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
 
2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1 Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгаврыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна. - - - 100%
2 Засгийн газрын 2016 оын 58 дугаар тэмдэглэлийн хэрэгжүүлэх хүрээнд хэмнэлтийн горимд шилжин байгууллагын шинэ жил болон тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээг албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жил зохион байгуулаагүй.  Мөн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тайланг дүгнэж ажил үйлсээрээ манлайлсан шилдэг ажилтнууддаа шагнал гардууллаа. - - - 100%
 
 
                                           
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                   Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ОРЛОГЧ ДАРГА                                         Б.ГҮНДСАМБУУ
 
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
        МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА

2016  ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар   2016 оны 12 дүгээр сарын 28
 
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/  Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар албан хаагчдад танилцуулж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 
100%
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/
Засгийн газрын 2016 оын 58 дугаар тэмдэглэлийн хэрэгжүүлэх хүрээнд хэмнэлтийн горимд шилжин байгууллагын шинэ жил болон тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээг төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөн албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жил зохион байгуулаагүй.
2016 онд байгууллагадаа хийсэн ажил үйлсээрээ манлайлсан 4 хүнд шагнал гардууллаа.
 
 
 
100%
 
       
                  ХЯНАСАН                                                 Д.ЖАРГАЛСАЙХАН / ХЭЛТСИЙН ДАРГА/
 
                                                                                      Ц.ЦОЛМОН / ХЭЛТСИЙН ДАРГА/
 
                  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН                            Б.БАДАМЦЭЦЭГ / МЭРГЭЖИЛТЭН/
 
 
 
 
 
 2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                                          2016 оны 12 дугаар сарын  27
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
 
   1
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Дүүргийн Засаг даргын “Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай” 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/444-р захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэр болон хороодод шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүр, албан хаагчдыг томилж, Онцгой байдлын хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Цагдаагийн 1,2,3-р хэлтсүүд, Нийтлэг үйлчилгээний 1,2,3,4-р газруудад холбогдох үүрэг чиглэл, даалгаврыг өгч ажиллалаа.
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/444-р захирамжаар нийт албан хаагчдад ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг сахиж, цаг ашиглалтыг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосон бөгөөд Төрийн захиргааны албан хаагчын ёс зүйн зөрчлийн 2016 оны тайлан мэдээг НЗДТГ-т хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.
Дүүргийн ИТХ болон дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудын хооронд ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг зохих журмын дагуу хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэхэд анхаарч ажиллаж байна.
   
 
 
100%
 
 
 
 2
Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Шинэ жилийн баярыг угтаж дүүргийн иргэдийн ая тухтай ажиллаж, амьдрах таатай орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх, Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын А/458 тоот захирамжийн дагуу 2016 оны 12-р сарын 24-ний өдөр бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгууллаа. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 28 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Засаг даргын захирамжийг хүргүүлэн ажиллав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албад хяналт тавьж цэвэрлэгээнд биечлэн оролцов. Цэвэрлэгээнд 28 хорооны 558 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2528 хүн, Ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн 175 хүн, 6 их дээд сургуулийн 90  хүн, 9 цэцэрлэгийн 61 хүн 67 СӨХ-ийн 490 хүн, 41 төрийн байгууллагын 325 албан хаагч гарч цэвэрлэгээний ажилд оролцов.  Орон нутгийн өмчит “Нийтлэг үйлчилгээний газар-1, 2, 3, 4”-с 53 хог тээврийн машин ажиллаа. Аж ахуйн нэгж байгууллага, Их дээд болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, төрийн байгууллагууд орчныхоо 50 м газарт болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд цэвэрлэгээ хийж дүүргийн хэмжээнд нийт  58700м2 талбайн 157.2 тн хог болон цасны хар улыг  63 рейсээр цэвэрлэж тээвэрлэв. Цэвэрлэгээнд Орон нутгийн өмчит Нийтлэг үйлчилгээний газраас хариуцсан нийтийн эзэшлийн зам талбайд 78 зам талбайн үйлчлэгч ажиллаж /нийт 154 хүн ажилласан/ явган хүний замын 18000м2 талбайн  цас, мөсийг  цэвэрлэн 5 машинаар 5 рейс хийж 14 тн цасны хар улыг авч автобусны буудал, ТҮЦ-ний орчныг цэвэрлэгээ хийв.
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/444 дугаар захирамж гарган шинэ жилийн баярын өдрүүдэд Дүүргийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хариуцлагатай эргүүл, жижүүр хийх албан хаагчдын хуваарийг гаргасан.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  100%
3 Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 сарын 27-ны өдрийн 358 тоот тушаал, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны 10 сарын 02-ны өдрийн А/86 тоот тушаал, Баянзүрх эрүүл мэндийн төвийн даргын 2016 оны 12 сарын 02-ны өдрийн А/85 тоот тушаал, ЭМТ-ийн даргын А/83 тоот тушаалуудыг үндэслэн доорх ажлыг зохион байгуулан хийлээ.  Улирлын томуугийн вакцинаар дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулахаар ӨЭМТ-ийн их эмч нар, вакцинатори сувилагч нарыг хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад 27 ӨЭМТ их эмч, хонхор тосгоны эмч, вакцинатори нийт 38 хүнийг хамрууллаа. Төрийн өмчийн цэцэрлэгт томуугийн вакцин хийх мэдээллийг нийт 14 эмч нарт өгөв.  “Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлье”,” Томуугийн үед гэрээр хийх асаргаа сувилгаа”, “Цэгэн массаж хийхийн ач холбогдол” зэрэг зөвлөмж боловсруулан байршуулах, иргэдэд олшруулан тарааж сурталчилгаа хийж байна. ӨЭМТ-ийн хүлээлгийн танхим, вэб, facebook хуудсаар “Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлье”, Томуугийн сэрэмжлүүлэг, Томуугаас сэргийлэх таван арга,  Өвчтэй хүүхдийн асаргаа зэрэг видео хиичээлүүдийг тогтмол гаргаж иргэдэд сурталчилж байна. Мэдээлэл, Сургалт, сурталчилгааны талаар ажилчдад 10 удаа хамрагдсан хүн 107, Хүүхдийн байгууллагад 16 удаагийн сургалтаар 1939 хүн, Эрсдэлт бүлгийнхэнд 12 удаагийн сургалтаар 150 хүн хамрууллаа. Сурталчилгааны гарын авлага материалыг 2450 гаран хүнд тарааж ажиллалаа.    
 
 
 
   90%
4 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн талаар дүүргийн харьяа төсөвт байгууллагуудад мэдээлж Засаг даргын тамгын газар нь албан хаагчдын дунд өвөрмөц хэлбэрээр Монита зохион байгуулан бэлэг солилцон хөгжөөнт тоглоом явуулж шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.
 
  100%
5 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэх асуудлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/863 тоот захирамжийн дагуу тус дүүргийн  МХХ, ХҮХ, ЦХ, ОБХ, Дүүргийн ӨГХА, УБ цахилгаан түгээх сүлжээний  харьяа Баянзүрх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв хамтран дүүргийн нийтийн эдэлбэрийн газар, гудамж, зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 168 түргэн үйлчилгээний цэг,  55 павильон, 12 граж, контейнер, нийт 235 цэгт газар чөлөөлөх албан мэдэгдлийг энэ оны 11 дүгээр сарын 18, 12 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд өгч 28 түргэн үйлчилгээний цэг, 6 контейнер, 1 павильоныг  буулган газар чөлөөлөөд байна.     
 
 
    70%
          
 
 
 
 
 
 
            ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                  /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
Товч агуулга Хугацаа Хяналттавихалбантушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаарсарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэгжурам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 14  Албан даалгаврын дагуу байгууллагын шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх  заалтыг бүрэн хэрэгжүүлсэн.
Шинэ жилийн баяртай холбогдуулан хоолны хордлого, хордлогот халдвар, бусад өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүнсний чанар аюулгүй байдлын талаар зөвлөмж сэрэмжлүүлэг бэлтгэж 15 телевиз, 2 сонин, 15 вэб сайт, 5 радио болон цахим сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд сурталчилан таниулсан.
Албан даалгаврын 1.2, 1.3, 1.4 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
2 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - Хамааралгүй
  Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14 НЭМГ–ын даргын 2016 оны “Томуу, томуу төст өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд дэмжлэгт хяналт хийх тухай” А/113 дугаар тушаал  гарч, зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүд авагдаж байна.
Сонгинохайран дүүргийн Эрүүл мэндийн төв (ЭМТ)-ийн  “Төв” амбулаторийн 1 давхарт хүүхдийн 50 ор шинээр дэлгэн,  Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн 3 дугаар тасаг болгон ажиллуулж байна.
2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны байдлаар нийслэлийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн насанд  хүрэгчдийн орны 28.5 % буюу 308 орыг хүүхдийн оронд шилжүүлж, нөөц өрөөнүүдэд 275 ор тавьж, орны зохицуулалтыг хийж,нийт 633 ороор хүүхдийн орны хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
  Эрүүл мэндийн яамтай Азийн хөгжлийн банкы зээлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 3 эмнэлэгийн асуудлын талаар уулзалт зохион байгуулах. /Эрүүл мэндийн газар/ 14 Азийн Хөгжлийн Банкны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ажилтнуудтай Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга, орлогч дарга нар  уулзалт хийлээ. Уулзалтаар эрүүл мэндийн салбарт хэрхэн хамтран ажиллах тухай, өмнө нь хамтран хэрэгжүүлсэн төслүүдийн талаар ярилцлаа. Мөн түүнчлэн, Сонгинохайрхан дүүрэгт Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 4-ийн хүрээнд баригдах гэж буй загвар нэгдсэн эмнэлгийн ажлыг эрчимжүүлэх талаар хэлэлцэж, цаашид Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 6–г анх төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн хэмжээнд 2 дүүрэгт загвар нэгдсэн эмнэлэг, 10 өрхийн эрүүл мэндийн төв барих байдлаар хэрэгжүүлэхийг санал болголоо.
  Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай  асуудлыг дахин судалж шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах. /Эрүүл мэндийн газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын/ 14 БГД-ийн Засаг дарга С.Одонтуяагийн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны 01/2483 тоот албан тоотоорБаянгол дүүргийн 2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 21/01 дугаартай Иргэдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор “Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилгааны төв, хүүхдийн эмнэлэг”-ийг барихад 3.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжлэг үзүүлсэн.
Цаашид дүүргийн нийт ахмад  настанд зориулсан нөхөн сэргээх эмчилгээ, сувилгаа, гэрээр үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хүртээмжтэй, цогц байдлаар үзүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарсан, мөн ахмадуудад олон жил хүлээлт, үүсгэж, амласан хүсэн хүлээсэн эмнэлэг тул нийслэлийн хүүхдийн эмнэлэг болгох нь зохимжгүй талаарх албан тоотыг ирүүлсэн.
6 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх. /Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Газрын алба/ - Хамааралгүй
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээрсарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ 14 Албан хаагчдын 2016 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэн, тайлангийн хурал хийж, “ Хангалттай” үнэлгээгээр дүгнэгдсэн албан хаагчдад үр дүнгийн гэрээний урамшууллыг олгосон.
8 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэх асуудлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - Хамааралгүй
 
                                                                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны  өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
1  
Нийт байгууллагууд
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах.  “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллав.
2 Нийслэлийн Хот төлөвллөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн газрын алба
 
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх. Уг асуудлын талаар  Нийслэлийн газрын албатай мэдээлэл солилцон хамтран судалж байна.
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                     Ц.ТУЛГА 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                     Д.УРАНЦЭЦЭГ
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
 МОНИТОРИНГ ХАРИУЦСАН   МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                   Н.ДҮНЖИЙМАА
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  
ТОВЧ АГУУЛГА БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах Тус албан даалгаврын 5.1 дүгээр заалтын дагуу 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн №1/10 тоот “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд чиглэлийн улсын /ахлах/ байцаагч нар худалдаа, үйлчилгээний төв болон нийтийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалтаар ажиллаж байгаа бөгөөд тус удирдамжийн дагуу 7 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган “Эрүүл хүнс – Эрүүл хүүхэд” аяныг ХХААҮҮХХ ,ЭМБСХХ хамтран 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ны  өдрөөс эхлэн хяналт шалгалт хийгдэж байна. 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны байдлаар нийт 815 иргэн, аж ахуйн нэгж хяналт шалгалтанд хамрагдлаа. Үүнд: зоогийн газар-137, мах, сүү, өндөгний худалдаа эрхлэгч-43 аж ахуйн нэгж, “Наран тист” , Мон Кек, Агь, Жүр Үр, “Мөнх ундармал”, “Хатан жүрж”, “Тэнгэрийн хишиг”, Даниста”, “Шүр хишиг”, “Өгөөмж архад” үйлдвэрүүдийн бялуу болон хүүхдийн бэлэгний худалдаа эрхэлж буй худалдааны 678 цэг салбар тус тус хамрагдсан байна. Мөн Нийслэлийн 8 дүүргийн МХХ-ээс дунд сургуулийн эмч, тогооч, туслах багш, ерөнхий боловсролын сургуулийн ажилтан ажилчид нийт 449 хүнийг хамруулан сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд “Шүд цоорол, амны хөндийн эрүүл ахуй”,”Гарын эрүүл ахуй”,”Эрүүл хүнс”, “Хоол үйлдвэрлэлийн газрын эрүүл ахуйн зохистой дадал”,”Хүнсний бохирдол”,”Эрүүл Үдийн цай” зэрэг сэдвээр мэдээлэл хүргэж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Аяны талаарх мэдээллийг SBN, MNB, UBS, TV25, TV9, Эх орон телевиз, Өдрийн сонин, Үнэн, МҮОНРадио зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд хүргэлээ.
2 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. НМХГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/58 дугаартай тушаалын дагуу 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдөр хүртэлх хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажиллаж байна.
3 Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай зөвлөмж бэлтгэж,  дүүргүүд дэх МХХ-т хүргүүлж,  байгууллагын вэб сайтаар сурталчилсан болно. 
Мөн “Эрүүл хүүхэд-Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургуулийн 3 дугаар ангийн 2 бүлгийн нийт 82 хүүхдэд Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай сургалт зохион байгууллаа.Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтууд үргэлжилж байна.
4 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр  Тэнгис кино театрын их танхимд 2016 оны  үйл ажиллагааны тайланг нийт ажилтан, албан хаагчдад тавьж мөн 2016 онд мэргэжлийн ур чадвараар албан үүргээ чанартай сайн биелүүлж, ажлын амжилтаараа хамт олноо манлайлан ажилласан 54 албан хаагчдаа урамшуулан шагналаа. Тухайн үйл ажиллагаанд НЗДТГ-ын дарга М.Отгонбаяр МХЕГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга Ч.Энхбат нар хүрэлцэн ирж оролцлоо.
5 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэх асуудлыг шуурхай зохион байгуулах. 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар  Нийслэлийн өмч, газрын харилцааны алба,цагдаагийн хэлтэс, дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газрын хүнс, худалдаа,үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 119 Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэсэн бөгөөд нийт 600 ТҮЦ-д мэдэгдэл хүргүүдээд байна. /Сүхбаатар дүүрэг-30, Хан-уул дүүрэг-15, Баянзүрх дүүрэг-19, Баянгол-22, Сонгинохайрхан дүүрэг-25, Чингэлтэй дүүрэг-8  нийт -119/ Дүүргүүдээс ТҮЦ нүүлгэсэн зурагтай судалгааг авч нэгтгэж байна.
                                                ТАНИЛЦСАН
ГАЗРЫН ДАРГА                                                     Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
БОЛОВСРУУЛСАН
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
АЖИЛТАН                                                                М.ЦАЦРАЛ
 
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
     2016 оны 12 сарын 28-ны өдөр                                                                                                       Налайх дүүрэг
 

ТОВЧ УТГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр байгууллагын дарга удирдлагуудад шинэ жилийн баярын арга хэмжээг төсвийн мөнгөөр тэмдэглэхгүй байх, шат шатандаа төрийн албаны хүнд суртлыг халж иргэндээ хүрч ажиллах, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж ажлын хариуцлагаа өндөржүүлэхийг Засаг даргаас үүрэг болгож, зөрчил гаргасан албан хаагч, байгууллагын удирдлагад хариуцлага тооцож ажиллахыг хатуу сануулсан.
Дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар Хороодын Засаг даргатай 14 хоногт нэг удаа уулзалт хийж, мэдээлэл солилцон, нийгмийн хэв журмыг хангаж ажиллах чиглэлээр хороо бүрт гаргасан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
Байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний зохион байгуулалтын хуваарь гарган байгууллагуудад хариуцуулж, мэдээллээ шуурхай солилцдог болсон. Албан бичгийн edoc, smartcity программуудыг нутгийн захиргааны байгууллагууд бүрэн ашиглаж байна.
70%
2 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
Налайх дүүрэг шинэ оноо хоггүй угтах зорилт тавьж, бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 удаа (12.10, 12.17-ны амралтын өдрүүдэд) зохион байгуулсан.
12-р сарын 10-ны өдрийн цэвэрлэгээнд 78 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 826 иргэн ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан. Налайх тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-аас 2 машин ажиллаж зам талбайн үйлчилгээний 20 хүн өөрийн эзэмшлийн зам болон  кварталуудын талбайн хогийг квартал дунд байрлалтай бункерт цуглуулж зориулалтын машинаар тээвэрлүүлж ажилласан.
Нийт 6 машин, 24 рейс, 228 м3 хог ачиж тээвэрлэсэн.
12-р сарын 17-ны бүх нийтийн их цэвэрлэгээг хороодын хэмжээнд айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг түлхүү татан оролцуулж зохион байгуулсан.
12-р сарын 20-ны цас орсон өдөр “Налайх тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-аас 9 шуудай буюу 0,5 тонн давсыг зам талбайн үйлчлэгч нар хуваарьт замд буюу 66,3 мянган м2 замд хэсэгчлэн цацсан.
12-р сарын 28-ны өдөр ЗАА, Налайх тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Хороодын хэсгийн ахлагч, гишүүд, иргэдтэй хамтран мөстөж хатуурсан авто замын цас, мөсийг цэвэрлэлээ.
 
Дүүргийн шинэ жилийн “Сүлд модны наадам”-ыг 12-р сарын 30-ны өдөр зохион байгуулахаар ажлын хэсэг ажиллаж байна.
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн А/359 дугаар захирамжаар дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүр ажиллуулах хуваарийг батлан, хэрэгжүүлж байна.
Мөн баярын өдрүүдэд дүүргийн нийтийн болон ахуйн үйлчилгээ, нийгмийн дэг журам хангах ажиллагаанд хяналт тавьж, найдвартай ажиллагааг бүрдүүлж, хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилохыг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад даалган, хэрэгжилтийг хангах талаар хяналт тавин ажиллаж байна.
Дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэл зэрэг байгууллагууд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг уртасгасан цагаар ажиллах эмнэлэг үйлчилгээг зохицуулан ажиллаж байна.
90%
3 Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
Эрүүл мэндийн сайдын 358, НЭМГ-ын даргын 2015 оны А/86 дугаар тушаалуудын дагуу дүүрэгт томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Дүүргийн ЕБС, цэцэрлэгүүдэд “Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх” зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлэн, 14 хоногт 1 удаа ЕБС, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн ирцийн бүртгэлийг авч ажиллах болсон. Дүүргийн ӨЭМТ-үүд нь 830-2000 цаг хүртэл уртасгасан цагаар ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор Налайх дүүргийн хэмжээнд 48 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад эмч, сувилагч нар “Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” сургалт зохион байгуулсан.
Эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн тасаг нь 30 хүүхэд хүлээн авах багтаамжтай боловч одоогийн байдлаар 70 хүүхэдтэй, 30 орны нөөц гаргасан. Хүүхдийн тоглоомын өрөө, хоолны өрөөг суллан хүүхдүүдийг хүлээн авч эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлж байна.
Эргэлтийг хязгаарлан 1 асрагчийг эмчлүүлэгч нарт хоол, цайг нь зөөлгөж, сувилагч өрөө тус бүрт эмчилгээг хийж, ахлах сувилагч хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүдийн ар гэрт томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх сургалт хийн, гарын авлага тарааж байна. Хүүхдийн тасагт одоогийн байдлаар сэхээнд 3 хүнд хүүхэд, сэхээний тасагт 9 хүнд хүүхэд тус тус эмчлүүлж байна. Хүүхдийн тасгийн ачаалал ихэссэнтэй холбогдуулан 2 ээлжийн сувилагч,  хүүхдийн хүлээн авах хэсэгт нэмэгдлээр эмч, машиныг гарган бэлэн байдал зарлан ажиллаж байгаа.
Мөн 70233464 гэсэн утсан дээр нэмэгдлээр эмч гарган томуу, томуу төст өвчний талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.
Дүүргийн ЕБС-иудын 1-5 дугаар ангийн нийт 2851 сурагч амьсгалын замын өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор амны хаалт хэрэглэж хэвшээд байна.
70%
4 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/   Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосон.
  Дүүргийн ЗДТГ-аас ажилтнуудынхаа ажлыг дүгнэж, шагнал урамшуулал гардуулсан.
  Сургууль, цэцэрлэг боловсролын байгууллагууд томуу томуу төст өвчний дэгдэлт ихэссэнтэй холбогдуулан сурагч багачуудыг нийтээр нь хамруулсан шинэ жилийн баяр хийхгүй байх чиглэл баримталж байна.
 
 
 
 
 
                             
                                   ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                              Ж.АЛТАНГЭРЭЛ
                          БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   Г.ОДОНТУЯА
 
 
 
Нийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
            2016 оны 12 дугаар сарын 28                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Тус байгууллага нь 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Шинэ жилийн арга хэмжээнд төсвийн мөнгө зарцуулаагүй болно. 03 албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилласан.     100
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангийн хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, амжилт гаргасан ажилтнуудаа шагнаж урамшуулан тэмдэглэв. Үүнд: Байгаль орчны тэргүүний ажилтан тэмдэг -1, БОАЖЯамны “Жуух бичиг”-3, “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр -1, НЗД-ын “Жуух бичиг”-2, Ерөнхий менежерийн “Өргөмжлөл” - 2, Байгууллагын хүндэт дэвтэрт -1, Оны шилдэг ажилтан -2 албан хаагч тус тус шагнуулсан. Тайлангийн хурал хийж, ажилтнуудаа шагнасан.     100
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                    Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Д.БАЯРМАА
                                   
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   С.БОЛОРМАА
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.       100
2 Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Байгууллагаас шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулах хөрөнгө гаргаагүй.       100

 
 
 
Хянасан:
 
 
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН даргА                                                                   Н.ЭГИЙМАА
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                      Д.ЭНХЖАРГАЛ
 
 
1.Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыy хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
 7.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ханган ажиллаж байна.  
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2016.12.28                                                                                                                                    Улаанбаатархот                                                                                                
д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаварыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Энэхүү албан даалгаварын тус байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 2.1 дэх заалт /Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх/-ын дагуу тус газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай” А/184 дүгээр тушаал гаргасан.  Уг тушаалаар халаалтын оргил ачааллын үед инженерийн шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 2016 оны 11 сарын 16-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хуваарийн дагуу Техник бодлогын хэлтэс, Техник хяналтын хэлтсийн инженерүүд хариуцлагатай эргүүлээр ажиллаж, тухайн үед гарсан аваарь саатлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэж байна.
Тус газрын даргын  2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Баярын өдрүүдэд ажиллах ажилтнуудын хуваарь, журам батлах тухай” А/215  дугаар тушаал гарч, шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах “Шуурхай ажиллагааны баг”, “Шуурхай ажиллагааны багийн ажиллах түр журам”, “Хариуцлагатай эргүүлээр ажиллах албан тушаалтнуудын хуваарь”-ийг хавсралтаар баталсан болно. Тус газрын 2016 оны А/125 дугаар тушаалыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, холбогдох ажилтнуудад мэдээлж, үүрэг даалгавар өгсөн.
- -
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангийн хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/          Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу 2016 оны шинэ жилийн баярыг байгууллагаас санхүүжүүлэхгүйгээр шийдвэрлэсэн тул тус байгууллага нь 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр нийт ажилтнуудаа оролцуулан тайлангийн хурлыг зохион байгуулж, 2016 оны ажлаа дүгнэж,  2017 онд хийж хэрэгжүүлэх  зорилтоо тодорхойлсон.
Мөн Орон сууц нийтийн аж ахуйн системд олон жил тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажилласан шилдэг ажилтнуудаа урамшуулах зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шагнал,     Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын шагнал,   Барилга хот байгуулалтын яамны шагнал, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны шагнал, Ерөнхий менежерийн  өргөмжлөл, Монголын хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны  шагнал, Сангийн яамны Жуух бичиг, Барилгын хөгжлийн төвийн Баярын бичиг,            Монголын залуучуудын холбооны шагнал, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын шагналаар нийт  147 ажилтанг тус тус шагнасан болно.
- -
 
 
ДАРГА                                                           Ж.БАТСАЙХАН
ХЯНАСАН:                   ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
                                     ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Л.НАМЖИЛМАА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:    ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
                                     ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     М.АРИУНАА
                                                   
 
 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2016 оны 12 дугаар сарын 28                                                                                                       Улаанбаатар хот                                   Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Байгууллагын шинэ жилийн болон бусад баярын арга хэмжээг төсвийн хөрөнгөөр зохион байгуулаагүй болно.
 
  . 100
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн шийдвэрийн баримтлан байгууллагын шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулаагүй.   Байгууллагын шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулаагүй. 100
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 100
 
                                                                ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                 Ч.ГАН-ОЧИР
                                                                БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
                                                                ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                               Б.БИНДЭРЪЯА
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.12.28                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2016.12.09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах Нийслэлийн засаг даргын 2016.12.09-ны “Хууль ёс, дэг журам аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээ тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг ДЗДТГ-ын хэлтэс, албад, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн I, II хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг  зэрэг холбогдох хэлтэс, албадад хүргүүлэн, Еоффис дрограмын файлын санд байршуулсан. Дараахь арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Үүнд:
 1. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 сарын 23-ны өдрийн Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, ажил сайжруулах тухай А/462 дугаар захирамжаар шинэ жил болон бусад төрлийн баярыг төсвийн хөрөнгөөр тэмдэглэхгүй байхыг Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албадад үүрэг өгч ажилласан.
 2. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжаар дүүргийн хэмжээнд баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрээр ажиллах албан хаагчийг томилсон.
 3. Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг хүлээн авч хяналт тавьж ажиллана.
 4. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын мэдэгдлийн дагуу иргэдэд цайны завсарлагагүйгээр ажиллаж үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай хүргэн ажиллаж байна   
    90
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, бүх хэлтэс албад Биелэлт гаргасан:  ЗХХ-ийн мэргэжилтэн Л.Отгонбаяр
 1.  
Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны 01-р сарын 12-ны А/02 дугаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай Захирамжийн дагуу 2016 оны 12-р сарын 10 өдөр нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын дунд ил задгай үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр хүртэлх  талбайн хог, цас мөсийг цэвэрлүүлж, хальтиргаа гулгаа үүсгэхгүй, орчныг бохирдолгүй цэвэр байлгах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. 
Их цэвэрлэгээний үеэр 19 рейс буюу 28,4 тонн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэсэн байна. Дүүргийн хэмжээнд 221340 м2 талбайг хамруулан цэвэрлэж, нийт 715 ААНБ-С 4634 хүн хог цэвэрлэгээний ажилд хамрагдан ажиллалаа.
Баярын өдрүүдэд зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдлыг тасралтгүй ачиж тээвэрлэх зорилгоор Хог тээвэрлэгч байгууллагуудаас хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг батлуулан ажиллаж байна.
Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжаар дүүргийн хэмжээнд баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрээр ажиллах албан хаагчийг томилсон.
Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг хүлээн авч хяналт тавьж ажиллана.
 
    100
Үүрэг даалгаврыг: Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, ТҮТ Биелэлт гаргасан: ДБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Очирпүрэв,
 1.  
Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  
    Томуу, томуу төст өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэг болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн томуугийн вирусын өвчлөлийн үеийн бэлэн байдлыг хангуулах, тус арга хэмжээний хүрээнд эмнэлгийн байгууллагын хүрэлцээ хангамжийг хангаж ажиллах талаар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/481 тоот захирамж гарсан.
 
ЕБС-уудын эмч нарт “Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх” талаар сургалт зохион байгуулсан.
  
 
/-/ ӨЭМТ-үүд болон дүүргийн ЭМТ, Нэгдсэн эмнэлэгүүдэд “Томуугаас сэргийлье” тараах материалыг хувиарлан, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтуудыг зохион байгуулна. 80
  Үүрэг даалгаврыг: НХХ, ЭМТ, ДНЭ, Боловсролын хэлтэс Биелэлт гаргасан: НХХ-ийн мэргэжилтэн Г.Шижиртуяа      
 1.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016.11.30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ  болон бусад хэлтэс, албад  2016 оны тайлангын хурлыг  оны хөдөлмөрийн аварга, шилдэг алба хаагчдаа тодруулж, баярын хурлаа зохион байгуулсан.
Засгийн газрын  хуралдааны 2016.11.30-ны өдрийн 58 дугаар тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2013.09.16-ны А/876 дугаар захирамж,  Дүүргийн Засаг даргын 2016.11.23-ны А/462 дугаар захирамжийн дагуу тэмдэглэлт өдөр, баяр ёслолын аливаа арга хэмжээнд төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх заалтыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
    100
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, бүх хэлтэс албад Биелэлт гаргасан: ЗХХ
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 92.5%
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:               ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                            Ж.АЛДАРЖАВХЛАН
 
 
ХЯНАСАН:                   ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                   Б.ЭНХБОЛД
                                                                          
НЭГТГЭСЭН:                ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХШҮ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЦАГААН
 
 
 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.12.28
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 12-р сарын 23-ны өдрийн Б/723, Улаанбаатар хотын  цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн Б/995 дугаар тушаалын дагуу нийт бие  бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 2-р зэрэглэлд шилжин үүрэг гүйцэтгэж байна.
            Нийслэлийн  нутагт дэвсгэрт 12-р сарын 29-ний өдрөөс 2017 оны 01-р сарын 02-ны өдөр хүртэлх хугацаанд тус цагдаагийн газрын төв байрны-68, дүүрэг дэх цагдаагийн цагдаагийн хэлтсүүдийн-1792, нэмэгдлээр Цагдаагийн Ерөнхий Газрын-45, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны-60, Хууль сахиулахын их сургуулийн-750, Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 201,  давхардсан тоогоор нийт-2916 алба хаагч, сонсогч авто эргүүлийн 63, явган эргүүлийн 951 чиглэлд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлэх байгуулалтын арга хэмжээ авсан.
            Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг 3550 аж ахуйн нэгжид мэдэгдэл, зөвлөмж хүргүүлж, шинэ жилийн баярын захиалга авсан архи согтууруулах ундаагаар  үйлчилдэг 137 аж ахуйн нэгжийн захиалганд хяналт тавьж,  137 аж ахуйн нэгж нь 740 байгууллага, иргэдийн захиалга авч, урьдчилсан байдлаар 82756 хүн оролцох захиалга өгсөн байгаа бүртгэлийг нэгтгэн, дээрх аж ахуйн нэгжүүдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдэгдэл өгч, нэг удаа 1000 хүнээс дээш хүн хүлээн чадвартай аж ахуйн нэгж, байгууллагын гадна хэв журам сахиулах эргүүлийг ажиллуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
  Хэрэгжүүлэх шатанд ажиллаж байна. Шинэ жилийн баярын арга хэмжээний үеэр Албан даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллана. 70
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. Тус цагдаагийн газар 12-р сарын 22-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд 2016 оны ажлаа дүгнэж, тайлангийн хурлаа зохион байгуулан хөдөлмөрийн болон ажил мэргэжлийн шилдэг алба хаагч нараа тодруулж, шагнаж урамшуулсан.            Арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны дарга М.Буяндэлгэр Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, дэд комиссар М.Лувсандорж, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны дарга, туслах комиссар П.Энхтогтох нар оролцсон.
Нийт бие бүрэлдэхүүн нэгдсэн журмаар шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулаагүй болно.
  Үүрэг биелэсэн   100
 
 
ХЯНАСАН: 
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                      Б.БАТСУУРЬ  
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                              Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  Нийслэлийн Засаг даргын “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулж хүргүүлсэн.
 
 
 
 
 
 
    100%
2. Шинэ жилийн баярыг угтаж гудамж талбайд хог, цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулсан бөгөөд дүүргийн хэмжээнд баярын арга хэмжээ зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Мөн баярын өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилсон. Нийслэлийн хэмжээнд шинэ жилийн баяр угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулагдахтай холбогдуулан нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайд үүссэн халтиргаа гулгааг арилгах, хог хаягдлыг цэвэрлэх цэвэрлэгээг 2016 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн Бямба гарагт зохион байгууллаа. 
Нийтийн цэвэрлэгээгээр нутаг дэвсгэрийн бүх төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, сууц өмчлөгчдийн холбоод хамрагдаж орчны газрыг цэвэрлэн цас цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж үүссэн хар цас, хог хаягдлыг тээвэрлэсэн.
Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа хэлтэс албадын нийт 24 байгууллага баталсан хуваарийн дагуу хариуцсан гудамж, талбайд албан хаагчид нийтээрээ цэвэрлэх болон тус гудамж талбайд үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг цэвэрлэгээнд татан оролцуулах замаар цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулсан. “Баянгол-Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-аас өвлийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд 76 зам талбайн үйлчлэгч хариуцсан хороодын хорооллын доторх нутаг дэвсгэрийн цас мөс арилгах ажлыг хийсэн бөгөөд хороодод хог тээврийн нийт 34 машин ажиллаж цэвэрлэгээнээс үүссэн 87 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн. Дүүргийн хэмжээнд ажиллаж буй 12 тохижилт хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчид өөрсдийн хариуцсан хороодын аж ахуйн нэгж, байгууллагыг цэвэрлэгээний ажилд хамруулж шаардлага тавьж ажилласан. Баянгол дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд 995 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 3180 хүн хамрагдаж ажилласан.
Шинэ жилийн баяртай холбогдуулан Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, сууц өмчлөгчдийн холбоо, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоотой “100 өвлийн өвгөн”-ий парадыг 3 дахь жилдээ зохион байгууллаа.
Парадад өвлийн өвгөн нараас гадна цасан охид, үлгэрийн баатрууд оролцож шинэ жилийн мэндчилгээ дэвшүүлдэг уламжлалтай бөгөөд парад Баянгол дүүргийн “Ган зам” 20-р сургуулиас "Өргөө" кино театр хүртэл алхсан. 
12 дугаар сарын 31-нд 21 цагаас Өргөө кино театрын өмнө дүүргийн иргэдэд зориулсан шинэ жилийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
Мөн “Шинэ жилийн баяр, амралтын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох” тухай дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/647 дугаартай захирамж гарсан.
    100%
3.
 
 
 
 
Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу төст өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулсан.      Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны А/86 тоот тушаал, 2016 оны 03 тоот албан даалгаварыг хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байна.
     “Томуу, томуу төст авчинтэй тэмцэх, сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр А/64 тоот тушаалын дагуу өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг ажлын өдрүүдэд орой 19:00 цаг хүртэл, Бямба гарагт 10:00-14:00 цаг цаг хүртэл уртасгасан цагаар ажиллуулж байна. Нийт 1400 хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлээд байна.
     Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг дархлаажуулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А/145 тоот тушаалаар сонгогдсон цэцэрлэгүүд дээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулах Эрүүл мэндийн төвийн даргын А/65 тоот тушаалыг гарган Баянгол дүүргийн 15, 30, 34, 47, 57, 133, 141 дүгээр цэцэрлэгүүдэд томуугийн эсрэг вакциныг хийх хувиарлалт гарган өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүргүүлж нийт 1890 хүүхдийг хамруулаад байна.
     Хүүхдийн эмнэлгийн орны ачаалал, амьсгалын замын халдварт өвчин ихэссэнтой холбогдуулан Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэгээс 30 ор, 50 ширхэг гудас хандивласныг   хүлээн авч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэмэлтээр ашиглаж байна. Мөн 3 сувилагч нэмэлтээр ажиллуулж нийт 13 их эмч, 28 сувилагчийг ажиллуулж байна.
     Эрүүл мэндийн төв болон Хүүхдийн эмнэлгийн хүлээлгийн танхимд LED ТV байршуулж иргэдэд амьсгалын замын цочмог халдварт өвчин, томуу, томуу төст өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, авах арга хэмжээний талаар тогтмол сурталчилгаа хүргэж байна.
     Амьсгалын замын цочмог халдвар,  томуу, томуу төст өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан хүүхдийн эмнэлгийн орны ачаалал болон цаг үеийн холбогдлоор иргэд, эцэг эх асран хамгаалагчдад чиглэсэн зөвлөмжийг “World” TV-ийн мэдээний албаар дамжуулан хүргэлээ.
    100%
4. Дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай асуудлыг дахин судалж, шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулсан.      Баянгол дүүргийн 2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 21/01 дугаартай Иргэдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор “Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилгааны төв, хүүхдийн эмнэлэг”-ийг барихад 3.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжлэг үзүүлсэн.
    Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай асуудлыг Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар дахин хэлэлцэн яаралтай ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэсэн.
    80%
5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангийн хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хуримтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзсан.       Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг тэмдэглэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    100%
6. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэх асуудлыг шуурхай зохион байгуулж байна.  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/863 дугаар захирамжийг үндэслэн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/626 дугаар захирамж гарч, дүүргийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, нийтийн эдэлбэр газар, гудамж зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан ТҮЦ-үүдийг нүүлгэх арга хэмжээг 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 1 сарын туршид зохион байгууллаа. Гэсэр сүмийн уулзвараас баруун 4 зам, 5 шарын автобусны буудал, Энхтайвны өргөн чөлөө, Амарсанаа, Энэбиш, Ард Аюушийн гудамжинд зэрэг нийт 107 түргэн үйлчилгээний цэгт газар чөлөөлөх тухай шаардах хуудас өгч, 22 түргэн үйлчилгээний цэгийг албадан нүүлгэж газар чөлөөлсөн байна.     100%
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Б.ДАГИЙМАА
ШУУРХАЙ БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн  “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/
  НЗД-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны 03 дугаар албан даалгаврын хүрээнд НАЗХГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Тогтохбаяр нийт албан хаагчдын шуурхай хурлыг хийж дээрхи албан даалгаврыг чанд биелүүлж ажиллахыг үүрэг болгов.
Албан даалгаврын 1.1т үүрэг богосны дагуу төсвийн хөрөнгө зарцуулаагүй, үр дүнгийн гэрээг дүгнэн оноожуулж байгууллагын Шилдэг ажилтныг тодруулан урамшуулав.
1.3-т үүрэг болгосны дагуу НАЗХГ-н даргын дэргэдэх ёс зүйн хорооны гишүүдийг шинэчлэн байгуулав.
1.4-т үүрэг болгосны дагуу Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Эрдэнэсайхан Нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээнд ажиллаж буй НАЗХГ-ын албан хаагчдад ТАХ-ын Ёс зүйн дүрэм болон түүнчлэн ажлын уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр сургалт зохион байгууллан ажиллаа.  
       
ХОЁР.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/
  НАЗХГ нь 2016 оны ажлыг дүгнэж, нийт албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэн оноожуулж  Оны шилдэг ажилтан-1, Тэргүүний ажилтан-3 тодруулж, нийт ажиллагсадаа тайлангын хурал хэлбэрээр зохион байгуулж Шилдэг, тэргүүний ажилчидаа урамшууллаа.        
 
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо нь энэхүү үүрэг даалгаварыг биелүүлэн ажиллаж байна.
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/
Энэхүү хуралдааны тэмдэглэлийг мөрдлөг болгон ажиллалаа.
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО

 
 
 
 
 
2016.12.19 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       2016.12.30
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Дүүргийн Засаг дарга Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс болон инженерийн байгууллагуудын дарга нарыг дуудан хуралдан шинэ жилийн үеэр өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгууллага бүр хариуцлагатай жижүүр ажилуулахыг үүрэг болгосон. Дээрх байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллаж байна. Дүүргийн Автожим ОНӨААТҮГ-ын 47 үйлчилгээний ажилтан болон СӨХ-ын үйлчилгээний ажилагсад шинэ он гарах гэж байгаатай холбоотой нийтийн эзэмшлийн зам тайлбайн цас цэвэрлэгээ болон гудамж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Хэрэгжиж байна.      
2 Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
 
Дүүргийн хэмжээнд Амьсгалын замын цочмог халдвар, томуу, томуу өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан ЭМТөвийн даргын тушаал гарч хүүхдийн тасагт эмч сувилагчийг нэмэгдүүлж ажиллаж байна. Мөн хүүхдийн тасагт ор нэмэгүүлж урдчилан сэргийлэх 70210290 дугаараар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.
 
 
Хэрэгжиж байна.        
 
                                                                  
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Б.ДЭЛГЭРМӨРӨННИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№10/
 
2016 оны 12 дугаар сарын 26                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. Байгууллагын хэмжээнд баярын өдрүүдээр ажиллах хариуцлагатай эргүүлийн хуваарь гаргаж, ажилтнуудад тог цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. Мэдээллийн цаг зохион байгуулж албан даалгаварыг танилцуулж, байгууллагын хэмжээнд сахилга бат, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах үүрэг өгсөн. - Албан даалгаварын хэрэгжилтэд хяналт тавина. 100%
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. Байгууллагын 2016 оны жилийн ажлын тайлангийн хурлыг 12 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулж, жилийн төлөвлөгөөний биелэлт, хэлтсүүдийн оны онцлох ажлаар танилцуулга хийж, 2017 онд хэрэгжүүлэх зорилтоо хэлэлцсэн. Байгууллагын оны шилдэг Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагч, шилдэг хэлтсийг шалгаруулж Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнасан.
Албан хаагчдаас  хуримтлал үүсгэж баяр зохион байгуулахгүй гэсэн саналын дагуу баяр ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулаагүй.
- Байгууллагын хэмжээнд хууль ёс, дэг журмыг сахиж ажиллана. 100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                              Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                       ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.НАРАНБАЯРӨМНӨХ ШУУРХАЙН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 12 дугаар сарын 30  өдөр                                                          Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Энэ сарын сүүлээр хүйтэрч, цас орох төлөвтэй байгаа тул нутаг дэвсгэр дэх явган хүний зам, гарц дээрх цасыг тухай бүрт нь арилгахдаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудаа татан оролцуулах, болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлж ажиллахад анхаарах 2016 оны 12 дугаар сард нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна. Дүүргийн Засаг даргын даргын 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн  А/388 дугаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай захирамж гаргаж 12 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Баярын өдрүүдэд хороодын тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарыг хуваарийн дагуу ажиллах чиглэл өгч ажиллаж байна.  
2 Баярын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох Тус дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/399 дүгээр захирамжийн дагуу албан хаагчдыг ерөнхий эргүүлээр томилон хуваарийн дагуу  хариуцлагатай ажиллаж байгаа болно.  
3 Нийслэл, дүүргийн  хэмжээнд томуу, томуу төст өвчний дэгдэлт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан дүүргийн эмнэлэг, өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг бүхий талаар дэмжих, бага насны хүүхдүүдэд аль болох өрхөөр нь явж эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн орны хүртээмжийг нэмэгдүүлэн хангах, ӨЭМТ-үүд уртасгасан цагийн хуваариар 20:00 цаг хүртэл ажиллаж, нярай, өндөр настан, ХБИ-ийн эргэлтэд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. -Хүүхдийн түргэн тусламжид ирж үзүүлэх хүүхдийн тоо ихэсч хоногтоо 150-250 хүрсэнтэй холбогдуулан нэмэлт эмчийн ажиллах цагийг 09-22:00 цаг хүртэл уртасгасан. -ЭМТ-ийн бүх давхарт иргэдийг маск зүүж үйлчлүүлэх Санамж, 1 давхарт томуугаас урьдчилан сэргийлэх Зөвлөмж бүхий самбар байршуулсан. -Урсгалыг зөв зохион байгуулах, шуурхай байдлыг хангах зорилгоор хүүхдийн үзлэгийн өрөөг ЭМТ-ийн 1 давхарт шилжүүлсэн. -“Утасны эмч” ажиллуулах журам гарган хэрэгжүүлж байна. -ӨЭМТ-үүд иргэдэд томуу томуу төст өвчний зөвлөмж хүргэж, 9 сургуулийн 684 сурагч, 3 цэцэрлэгийн 118 хүүхэд, үйлчлэгч, багш нарт сургалт мэдээлэл хийн ажилласан. -Эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТ-ийн Facebook хуудсаар иргэдэд томуугаас сэргийлэх өгөх зөвлөгөө, санамж байршууллаа.  
4 Агаарын бохирдлоос хүүхдүүдээ хамгаалах зорилгоор хэт их бохирдолтой бүсэд байгаа гэр хорооллын 7 сургуулийн бага ангийн сурагчдад амны хаалт тараах, цэцэрлэгт агаар цэвэршүүлэгч суурилуулах ажлыг зохион байгуулалт, удирдлагаар ханган ажиллах, Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 24, 234,69,51,109,130,159,36,150 зэрэг нийт 9 цэцэрлэгт агаар цэвэршүүлэх чийгшүүлэх, бактер, мөөг, устгах зориулалттайгаар тус бүрт 4, нийт 36 ширхэг цэвэршүүлэгч олгон, ашиглаж байна. “Өэлүн менч” ХХК-аас төрийн өмчийн 18 сургуулийн бага ангийн 16 мянган сурагчдад, Нийслэлийн ЗДТГ, Цэвэр агаар сангаас 35, 58, 71 дүгээр сургуулийн 1-5 дугаар ангийн 5746 сурагчдад агаарын бохирдлоос хамгаалах амны хаалт, маск олгосон. 2016 оны 12 сарын 21-ны өдөр НЭМГ-ын дарга н.Төмөрбаатар болон Оюу толгой компани төлөөлөгчид "Санколл" Өрхийн Эрүүл мэндийн төвд зочлон агаарын бохирдол, утаа, амьсгалын замын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдэд түгээх 360 ширхэг амны хаалтыг хүлээлгэн өгч, тулгамдаж буй асуудал болон цаашид хамтран хийх ажлын талаар санал солилцсон.  
5 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй ТҮЦ, зөвшөөрөлгүйгээр байршуулсан, шаардлага хангахгүй том, жижиг сурталчилгааны самбаруудыг нүүлгэн шилжүүлж, газар чөлөөлөхөд хяналт тавьж, дахин зөвшөөрөлгүй ТҮЦ, самбар байршуулахгүй байх, Дүүргийн засаг даргын ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжийн хүрээнд  нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 36 түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэн шилжүүлэв
 
 
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Х.БОЛОРМАА
НЭГТГЭСЭН: ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.12.28 
Товч агуулга  
Биелэлт
Хувь
2 Шинэ жилийн баярыг угтаж  гудамж талбайн хог, цэвэрлэгээний ажил болон дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, баярын  өдрүүдэд ажиллах эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах. Шинэ жилийн баярын амралтын өдрүүдэд өдөрт хоёр ээлжээр 8 байцаагч хариуцлагатай жижүүр хийж ажиллахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 100%
7 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангын хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэн ажилласан. 100%
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай”  03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж,  шинэ  жилийн  баярын  өдрүүдэд  хариуцлагатай  жижүүр томилон  ажилууллаа.
Шинэ  жилийн  баярын  өдрүүдэд  гэмт хэрэг зөрчилгүй, мал,  амьтны  өвчлөлийн дуудлага ирээгүй  болно.
- - -  
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулан тайлангийн хурал хийлээ. - - -  
 
 
2016 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№10
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:
1. Байгууллагын шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байхаар зохион байгуулж байна.
2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулж, ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг өндөржүүлэн, хууль тогтоомж зөрчсөн, ажлаа цалгардуулсан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тухай бүр хариуцлага тооцон ажиллаж байна.
3. Байгууллагуудын хооронд ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг зохих журмын дагуу хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
100%
2 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх. /Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Газрын алба/ Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс
С.Дашмаа
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэхээр судалж байна.  
3 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангийн хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 100%
4 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэх асуудлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс
С.Дашмаа

        Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн зөрчлийг арилгах яаралтай арга хэмжээ авах талаар өгөгдсөн чиглэлийн дагуу тус албанаас НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс, НМХГ, УБХЦГ, ЗЦА, НОБГ, дүүргүүдийн Газрын албад хамтарсан шуурхай хурал зохион байгуулж, гэнэтийн түүвэрчилсэн шалгалтыг 2 өдөрт багтаан явуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд шалгалтанд хамрагдсан ТҮЦ-үүдэд зөрчил арилгах, газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

 

          Газрын зөрчил арилгах нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан түргэн үйлчилгээний цэг /ТҮЦ/-үүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх ажил төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхэлсэн бөгөөд 27-ны өдрийн байдлаар нийт 148 түц-ийг нүүлгэн шилжүүлж, газар албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авсан.

100%
 
Танилцсан:                                       Э.Болорчулуун /Нийслэлийн Газрын албаны дарга/
Хянасан:                                             Б.Загдсамбар /Орлогч дарга/                                
О.Дагвадорж /Захиргааны хэлтсийн дарга/
            Биелэлт нэгтгэсэн:                           Э.Одонбаяр /Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн/