Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Ажлын хэсэг байгуулах тухай


2017-02-03 16:53:46
2017 оны 01 сарын 27-ны өдөр                                                              Дугаар А/37                                                                        Улаанбаатар хот
 
 
 
 
 
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 
 
           Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 54 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
           1.Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудтай байгуулах Контрактын төсөл, 2017 оны эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын талаар төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:
 
Дарга -Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга Ч.Однасан
 
Гишүүд -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Захиргааны албаны дарга Э.Энхцэцэг;  
 
 
 
-Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн дарга М.Энхболд; 
 
 
 
-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн;
 
 
 
-Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Хишигбэгз;
 
 
 
-Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ганцэцэг.          
 
Нарийн бичгийн
дарга
-Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Оюунсувд.
 
            2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан төслийг боловсруулан 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ч.Однасан/-т даалгасугай.
    
      
 
                                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                              ЗАХИРАГЧ                                                                                      С.БАТБОЛД
 
Сурталчилгаа