Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2017-02-20 10:26:39
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 • Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
 • Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 • Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/ 14
3 Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/ 14
4 Нийслэлийн 2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын задаргааг 1 дүгээр улиралдаа багтаан шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
Нийслэлийн Байгаль орчны газарт өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
 УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 02 дугаар сарын 24                                                                                                               Улаанбаатар хот
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо
Нэг. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих.хангаж ажиллах.
1 НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017.02.23-ны өдрийн хуралдаанаар Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн журмын нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулсан. Үүнд: 12 заалтыг нэмж, 12 заалтыг өөрчлөн найруулсан. Өөрчлөн найруулсан заалтууд нь газрын нэр, бүтцийн талаарх мэдээллүүд байсан болно. - - Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100
 
 
                                                                                       ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                   П.БАТХҮЛЭГ
 
                                                                                        ХЯНАСАН: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
                                                                                        ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Н.ЦЭЖИДДУЛАМ
 
                                                                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АСУУДАЛ
                                                                                         ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                  Н.ОДОНТУЯА
 “Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ
 
2017-02-24                                                                                            Улаанбаатар хот

 
Үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Цаашид авч хэрэгжүү
лэх арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
    1 2 4 5
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 
Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад 
зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  
иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуу
дад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.
 
2017 оны 02 дугаа сарын 11, 12, 18, 19-ны Бямба Ням гаригуудад Дэнжийн 1000-н Хүчит шонхор зах руу явсан  авто замын түгжрэлийг бууруулах үүднээс 1 чигийн хөдөлгөөнд шилжүүлж 19 ширхэг түр тэмдэг байршууллаа.
1 чигийн хөдөлгөөний Эхлэл тэмдэг-2
Төгсгөл тэмдэг-2
Орохыг хориглоно тэмдэг-4
Саадыг тойрох тэмдэг-11 ширхэг байршуулсан байна.
-ЧД-т Энхтайван найрамдлын ордны автобусны буудлын 45м хайсыг хурааж, Алтжин Бөмбөгөрийн зүүн урд талын авто машины зогсоолд байршууллаа.
-БГД-т ТБД Андуудын автобусны буудлын хайсыг хурааж, Нарны гүүрний урдах түгжрэл үүсгэдэг хэсэгт сунгаж, тэмдэглээний дагуу байршуулсан.
Хорооллын Номингийн ойролцоо эгнээ тусгаарлах хайс тавьсан.
-СБД-т Түшиг их дэлгүүрийн урдах 94м хайсыг СБД-т 17-р сургуулийн авто замаас Зуслан руу явах чиглэлийн замын голоор байршууллаа.
-СХД-т 34-р байрны ардах авто замд эгнээ тусгаарлах 100м хайс байршууллаа.
Байгууллагын Шуурхай ажиллагааны хэсэг байнгын бэлэн байдалд ажиллаж байна.
Сар шинийн баярын өдрүүд болох 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ний өдөр хүртэлх өдрүүдэд тус Газрын удирдах албан тушаалтнуудын  хяналт тавьж ажиллах жижүүрийн хуваарийг гарган Газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/53 тоот тушаалаар батлуулсан.
Уг тушаалыг ЗАА-ны obi_obli@yahoo.com,
info@ubroad.ub.gov.mn цахим хаягаар илгээсэн болно.
 
 
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 
Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж,  замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй хэсгүүдэд түр тэмдгүүд болон эгнээ тусгаарлах хайсуудыг байршуулсан.
Авто замын хөдөлгөө
ний аюулгүй байдал, шуурхай зорчих нөхцлөөр хангахад хяналт тавин ажиллах.
100%
 
БИЕЛЭЛТИЙГ БАТАЛСАН ДАРГА:                                              Ж.ЧИНЗОРИГ
БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН ҮАТХ-Н ДАРГА:                                  Д.АРИУНБОЛД
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ТШӨГХ МЭРГЭЖИЛТЭН             Ж.МӨНХЖАРГАЛ
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                                                                   /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
Товч агуулга Хугацаа  
Биелэлт
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 • Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
 • Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 • Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
14 Сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд НЭМГ-т 2017 оны 02 сарын 24-ны оройн 16:00 цагаас 2017 оны 03 сарын 02-ны өдрийн 08:30 цаг хүртэл эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд тасралтгүй, түргэн шуурхай хүргэх, тусламж үйлчилгээг зохицуулах зорилгоор  “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цохицуулах тухай” НЭМГ-ын даргын А/24 дүгээр тушаал гарган харьяа байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Тус тушаалаар сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд НЭМГ-т ажиллах хариуцлагатай жижүүрүүд болон хяналт тавих албан тушаалтнуудыг нэрсийг баталгаажуулан НЗДТГ, Нийслэлийн шуурхай удирдлагын төв, ЭМЯ руу хүргүүлсэн. Мөн харьяа эрүүл мэндийн  байгууллагууд сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган НЭМГ-т ирүүлсэн.
НЭМГ-ын харьяа байгууллагуудын цагаан сарын баярын өдрүүдэд ажиллах цагийн хуваарийг гарган www.ubhealth.mn сайтад байршуулан ажиллалаа.
 
2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/ 14 Хамааралгүй
3 Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/ 14 Хамааралгүй
4 Нийслэлийн 2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын задаргааг 1 дүгээр улиралдаа багтаан шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14 Хамааралгүй
 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 Нийслэлийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газар
Өгсөн үүрэг даалгавар Хүрсэн үр дүн

 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100

1
Ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллагад гарч болзошгүй гэнтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж өрөөний цахилгаан хэрэгсэлээ бүгдийг унтрааж тэжээлээс салгах, өрөөний гэрлээ унтраах, хаалга цонхоо хааж түгжин бие биедээ хяналт тавин явахыг нийт ажилтан албан хаагчдад анхааруулан зарласан.
Мөн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллуулах тушаалын дагуу байгууллага дээр хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүр ажиллуулсан.
  Долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд мөн адил мөрдөн ажиллаж байх. 100
 
------ оОо ------2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 03 дугаар сарын 02
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
 
   1
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 • Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 • Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
 • Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
 • Холбогдох байгууллагуудад сар шинийн өдрүүдэд шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. Сар шинийн өдрүүдэд гарсан зөрчилгүй тайван байсан болно.
 • Тус дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/57 дугаар захирамжаар Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн хуваарийг гарган дүүрэг болон 28 хороодод хариуцлагатай эргүүл жижүүр нь  баярын өдрүүдэд  ажиллалаа. Дээрх баярын өдрүүдэд тус дүүрэгт ямар нэгэн гарсан зөрчилгүй тайван өнгөрлөө. Нийслэлийн Шуурхай төвийн  310005 дугаарын утсанд нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг тогтмол мэдээлж ажилласан.
 • 2017 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд хэлтсийн ерөнхий эргүүлээр Урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын дэслэгч С.Должинсүрэн, Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Сүхбаатар, Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын дэслэгч Б.Амандых, Гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн захирагч, онцгой байдлын дэд хурандаа  Х.Буяндэлгэр, Автын механик, онцгой байдлын ахмад Ш.Ганзориг нар ажиллалаа. Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, улсын хяналтын ахлах байцаагч, онцгой байдлын дэслэгч Б.Амандых 2017.02.26-ны өдрийн 06:30 цагт Гал түймэр унтраах, аврах 63 дугаар анги, 07:40 цагт Гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнд “Яаралтай цуглар” дохио өгч ангийн бие бүрэлдэхүүнд тус тус хувцасны болон аранзны үзлэг хийлээ. “Яаралтай цуглар” дохиогоор ажиллахад зөрчил дутагдал илэрээгүй болно.
 • Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг  гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх 4900  тараах материалыг   4300  гаруй иргэнд  хүргүүлж, 216 аж ахуй нэгж байгууллагад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, заавар зөвлөмжийг хүргүүлж ажиллалаа.  Дүүргийн 14-р  хороонд байрлах  Нарантуул худалдааны төвд  тус хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн, дэслэгчээр ахлуулсан  ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 631 дүгээр дамжааны 6 сонсогчид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээг  10-16 цагийн хороонд дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд: Галын аюулын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  1600 гаруй иргэдэд   гамшгийн 5 төрлөөр  ухуулга сурталчилгааны материал 600 ш  тарааж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг 120 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагад өгч  ажилласан. Дүүргийн 14-р  хороонд байрлах  Сандэй плаза худалдааны төв  Баянзүрх дүүргийн 14-р  хороонд байрлах  Сандэй плаза  худалдааны төвд  тус хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн, хошууч Х.Цогбадрахаар ахлуулсан  ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 631 дүгээр дамжааны 6 сонсогчид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээг  10-16 цагийн хороонд дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд: Галын аюулын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  700 гаруй иргэдэд   гамшгийн 5 төрлөөр  ухуулга сурталчилгааны материал 500 ш  тарааж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг 36  аж ахуй нэгж байгууллагад өгч  ажилласан.  Дүүргийн 6-р  хороонд байрлах Баянзүрх худалдааны төвд  тус хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, дэд хурандаа  Б.Сүхбаатараар ахлуулсан  ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн 631 дүгээр дамжааны 6 сонсогчид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээг  10-16 цагийн хороонд дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд:Галын аюулын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  550 гаруй иргэдэд   гамшгийн 5 төрлөөр  ухуулга сурталчилгааны материал 500 ш  тарааж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг  22  аж ахуй нэгж байгууллагад өгч  ажилласан.
  100%
           
 
 
 
            ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 03 дугаар сарын 03                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
Сар шинийн баярыг зүй зохистой тэмдэглэн өнгөрүүлэх, хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах.
Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалаар байгууллагын хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл ажиллах хуваарийг баталж, нийт ажилтнуудад үүрэгжүүлсэн. 2 сарын 24, 27, 3 сарын 1-ний өдрүүдэд 4 ажилтан хариуцлагатай эргүүл ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэн Нийслэлийн шуурхай албаны 310005 утсанд мэдээлж ажилласан. -         Байгууллагын хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн тэмдэглэлийг баримтжуулсан. 100
2 Байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх. Газрын даргын 2017 оны 02 сарын 20-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар 170,000 төгрөгийн төсөв баталсан. Нийт 3 ахмадад хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг тус бүр 40,000 төгрөг гардуулсан. -         Жил бүрийн олон улсын ахмадын баяр болон сар шинийн баяраар байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлнэ.   100
Нийт хувь 100%

            ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
ДАРГА                                                                                 Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                           ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ж.БЯМБАА
3. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудын жагсаалтыг хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО
                                                                                                                                                                                             2017.03.02 
                                                                                                

Тайлбар: Тус байгууллагад хамааралтай заалт үгүй болно.
 

 
                                         ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
                                         НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
                                         ХОРООНЫ ДАРГА                                     Ж.ГАНБОЛД
 
                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
                                         МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ
                                         ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 
                                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ


2017  ОНЫ 02 ДҮГААР САРЫН 20-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                                                                                                           Багануур дүүрэг        
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 
Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
 
Гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх зорилгоор ЦЕГазрын даргын тушаалаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 2-р зэрэгт шилжин ажилласан. 2017.02.26-ны өдрөөс эхлэн Хоногт 3 машинаар 24 цагаар 6 албан хаагч хөдөлгөөнт эргүүл хийж ажилласан. Хэрлэнгийн пост болон Цагдаагийн постонд 24 цагаар 3 албан хаагч хяналт тавин ажилласан. Өдрийн цагаар 20 албан хаагч дүүргийн хэмжээнд эргүүл хийж ажилласан. Биелэсэн. Байхгүй
 
   
  Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх                 Дүүргийн “Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ийг шалгахад  15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, хэрэглэгчид өгөх даралт 100 буцах 70 -тай хэвийн, 2 зуух ажиллагаанд 5 зуух нөөцөнд байсан хоногийн нөөц 1,5 байв.
“БНЗӨБЦТС” ТӨХК Багануур цахилгаан түгээх сүлжээ салбар 16 цагаас хойш дуудлага 3, Багануур-Ус ОНӨААТҮГ дуудлага 2 ахуйн дуудлага, Эрүүл мэндийн төвийн хариуцлагатай жижүүр эх эмч Ц.Гэрэлцэцэг 103- ын дуудлага 23,  ажил хэвийн байв.
Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа онц чухал объектуудын хариуцлагатай жижүүрүүдийн үүрэг гүйцэтгэлтийг тус тус шалгахад үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байсан.
 
 
 
 
 
Биелэсэн.
 
 
 
 
Байхгүй
 
   
  Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
 
Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017.02.21 өдрийн А/73 дугаар захирамжаар хариуцлагтай жижүүр томилон нийт 8 байгууллагын 18 албан хаагч ажилласан. 2017.02.26-ны өдрийн 08 цагаас 2017.03.02-ны 08 цаг хүртэл хаиуцлагатай жижүүр томилогдон ажиллахад ямар нэгэн зөрчил илрээгүй. Биелэсэн.  
Байхгүй
 
   
  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 
Дүүргийн хэмжээнд 2 машинаар 4 албан хаагч мянганы зам дагуу хяналтыг 24 цагийн турш хийж хэрэгжүүлсэн. Хот доторх уулзварууд дээр хөдөлгөөн зохицуулалтаар 6 албан хаагч хяналт хийсэн. Биелэсэн.  
Байхгүй
 
   
  Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.
 
Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салааны захирагч, салааны захирагчийн туслах нар  галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 1.3.4.5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон худалдааны төвүүд болон хүнс барааны дэлгүүрүүдийг / нийт 38/  хамруулан зөвлөмж сэрэмжлүүлэгийг өгч ажиллалаа. Биелэсэн.  
Байхгүй
 
   
                                                                                                                                                                                              2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2017 оны 03 дугаар сарын 02                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 Үүрэг даалгавар: Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх
Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.
01 2017 оны 02 дугаар сарын 25-наас 03 дугаар сарын 01-ийг хүртэлх Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган байгууллагын даргаар батлуулан  ажиллуулаа .
Энэ хугацаанд  хүүхдийн төв 4 жижүүр, жижүүр багшаар Бүлэг удирдсан нийгмийн ажилтан 10  залуучуудын төвд жижүүрээр 3, Ээлжийн нийгмийн ажилтан 4 тус тус ажиллаа. Хариуцлагатай жижүүрээр Д.Буянтогтох,  Арга зүйч Б.Ундрал, Аж ахуйн дарга Б.Мөнхдалай, Хүний нөөц Б.Дамдинсүрэн  нар баярын өдрүүдэд хүүхдийн төв болон залуучуудын төвийн ажил байдалтай танилцан хяналт тавьж ажилласан. Байгууллагын хэмжээний хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаан  ямар нэгэн доголдолгүй хэвийн байсан.
Баярын өмнөх өдрүүдэд тус цогцолборын нийт багш ажилчид нэгдсэн их цэвэрлэгээ хийж  6520м2  зам талбайн цас, мөсийг  цэвэрлэн замын халтиргаа гулгааг арилгаж 8 шуудай хог хаягдлыг ачуулж иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж ажилласан.
Баярын өдрүүдээр хүүхэд, залуус хэвийн тайван сайхан шинэлж өнгөрүүлсэн.    
 
 
 
 
 
                    ТАНИЛЦСАН:                  
ДАРГА                                         Б.ЛХАМСҮРЭН

                    ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН            М.ЧУЛУУНХҮҮ
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаврын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1 Тус газарт 128,848.4 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 106 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг захирамжаар шилжүүлсэн. Үүнээс:
-      Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 101,976.2 сая төгрөгийн 53 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж байгаагаас  97,385.6 сая төгрөгийн 42 төсөл, арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч байгаа, 2,936.3 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ тендерийн бэлтгэл шатандаа, 1,654.3 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй  байна.
-      Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12,713.2 сая төгрөгийн 41 төсөл, арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч байна.
-      Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр: 7,268.7 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 3,309.3 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээ тендерийн үнэлгээ хийгдэж, 3,959.4 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээ тендерийн бэлтгэл шатандаа байна.
-      Дэлхийн банкны санхүүжилтээр: 1,206.9 сая төгрөгийн 4 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 224.7 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ гэрээ байгуулах шатандаа, 187.6 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа, 14,432.5 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч байгаа, 780.1 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ тендерийн бэлтгэл шатандаа байна.
-      2016 оноос хойш хэрэгжиж байгаа 5,683.1 сая төгрөгийн 6 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаагаас 1,346.0 сая төгрөгийн 2 ажил гэрээ байгуулах шатандаа, 4,337.1 сая төгрөгийн 4 ажлын зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй байна.
 
- - - 90%
                                           
                                         
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА
                                           
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ОРЛОГЧ ДАРГА                                         Б.ГҮНДСАМБУУ
                                             
                                             ЗСХ-н ДАРГА:                                             Б.СЭРГЭЛЭН
                                             
 
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
        МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
 
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 03 дугаар сарын 02                                                                                                                                             Улаанбаатар хот
Хариуцсан хэлтэс
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 АУДИТ ДОТООД, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих.
1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор I улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан болон шинэчлэн батлуулахаар төлөвлөсөн 7 дүрэм журам, 2 дэд хөтөлбөр байгаагаас НИТХ-ын 2017.02.23-ны өдөр 4 журам хэлэлцүүлсэн.
-       Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам,
-       Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах  журам,
-       Нохой муур тэжээх,  устгах, нохойны худалдаа аж ахуй эрхлэх журам,
-       Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байгуулахад дагаж мөрдөх журам  
 
2.”Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулхад дагаж мөрдөх журам”-ыг 2017 оны 02-р сарын 16-ны өдрийн НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн бөгөөд НИТХ-д өргөн бариад байна.
3. Хотын ЕМ-ийн зөвлөлийн 2-р сарын 22-ны өдрийн хурлаар “Согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журам”-ыг хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн бөгөөд НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр өргөн барьж байна.
4. Хог хаягдлын менежментийн журмыг боловсруулж хэлтсийн дарга нараас санал авч байна.
1.НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  2017.02.23-ны өдрийн  дугаар хурлаар
“Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой муур тэжээх, устгах, нохойны худалдаа аж ахуй эрхлэх журам” –уудыг хэлэлцүүлсэн.
2. НЗД-ын 2017.02.09-ны өдрийн зөвлөлийн хурлаар “Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн.
-
 
 
 
 
1. НЗД-ын зөвлөлийн хуралд “Хог хаягдлыг ангилан ялгах журам”,  “Согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журам”-ыг хэлэлцүүлж, НИТХ-д өргөн барих,
2. “Гадна зар сурталчилгааны журам”-ыг НИТХ-ын ээлжит чуулганаар хэлэлцүүлэх ,
3. Эзэнгүй нохой муур устгах, тэжээх,  журам” батлагдсантай холбогдуулан НМЭГ, дүүргүүдийн ЗДТГ уг журмыг мөрдөн ажиллах.
4. “Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах  журам”-ыг дахин боловсруулж хэлэлцүүлнэ  
 
 
 
 
 
90%
2  
ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС
 
1.Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
2. Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/
1. Алтан унжлагат хэмээх гал тахиа жилийн сар шинийн баярын өдрүүдэд нийт инженер хангамжийн байгууллагуудаас гэрийн жижүүр, хариуцлагатай жижүүр болон аваарийн нөөцийн мэдээллүүдийг авч нэгтгэсэн. Баярын өдрүүдээр Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг ерөнхий менежерийн удирдамжаар боловсруулж баталсан. Тус хариуцлагатай жижүүрээр харъяа алба хэлтэс, агентлангийн 17 удирдах албаны албан хаагчид 2017.02.24-03.02-ыг дуустал ажиллахаар байгаа.
Мөн Баярын өдрүүдээр худалдаа үйлчилгээ болон нийтийн тээвийн хэрэгслийн ажиллах цагийн хуваарийг хотын ерөнхий менежерээр батлуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлсэн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Тус алба нь нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын “Тулга” системд холбох ажлын техникийн даалгавар ажлын тоо хэмжээ, батлагдсан зураг төсвийг ерөнхий менежерийн 2017.01.04-ний өдрийн 01/04 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн болно. НХААГ-аас худалдан авах ажиллагаатай холбоотой ажлын даалгавар , зураг төсөл зэргийг шаардаагүй байна.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 03 дугаар сарын 02                                                                                                              Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
·      Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
·      Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
·      Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
·      Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
·      Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
Газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/59 тоот “Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай” тушаалын дагуу хариуцлагатай эргүүл гарган Сар шинийн баярын өдрүүдэд байгууллага, иргэдийг Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг ханган, хэрэгцээний халуун, хүйтэн ус, дулаан хангамжаар ханган ажилласан. = =

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
2 3 4 5 6 7
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
Газрын хэмжээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 26- аас 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулсан. 2017 оны 02 дугаар сарын 26- нд Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс
2017 оны 02 дугаар сарын 27 -нд Захиргааны хэлтэс
2017 оны 02 дугаар сарын 28-нд Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс
2017 оны 03 дугаар сарын 01-нд Газар тариалангийн хэлтэс тус тус хариуцлагатай жижүүрээр ажиллаа.
    100
 
                            
                          ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Х.БИЛИГСАЙХАН
 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2017.03.02                                                                                                                                                                  Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд Цагдаагийн ерөнхий  газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Цагдаагийн   бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах тухай” Б/89, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн  “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж, эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлах тухай” Б/131 дүгээр тушаалыг   үндэслэн хэлтсүүдийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжиж ажилласан. Цагдаагийн хэлтсүүд  мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв болон СЭЛБЭ-10-аас 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 01-ны өдрийн хооронд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас  гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй  2965 дуудлага, гэмт хэргийн шинжтэй 271 дуудлага, 28 өргөдөл гомдол бүртгэгдэж, түдгэлзүүлснээс 8, ажиллагаанаас 12,  урьд цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй 13 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж ажилласан.  Энэ хугацаанд 6 гэмт хэрэг таслан зогсоож, гудамж талбайд биеэ авч явах чадваргүй болон ар гэртээ агсам согтуу тавьсан 360 хүнийг саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 103 болон ар гэр асран хамгаалагчид нь 19 хүнийг тус тус хүлээлгэн өгсөн.  Захиргааны зөрчил гаргасан 1961 иргэнийг 13.194.000 төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл-285, ААНБ-26, Дэлгүүр-156, Баар-16, Зочид буудал-38, 289 хүний биед үзлэг шалгалт хийж хэргийн газрын хамгаалалт 26 удаа хийж, 8216 км явж үүрэг гүйцэтгэж ажилласан байна.       100%
Үүрэг даалгавар 2: Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
  Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан. Баярын өдрүүдэд ирүүлсэн дуудлагыг цаг тухай бүрт нь шуурхай шийдвэрлэж ажиласан. Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд инженерийн шугам сүлжээтэй холбоотой 3 дуудлага ирсэнийг холбогдох газарт мэдэгдэж арга хэмжээ авч ажилласан.       100%
Үүрэг даалгавар 3: Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
  Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд Засаг даргын “Бэлэн байдлыг хангуулах ерөнхий эргүүл, жижүүр томилох тухай” А/82 дугаар захирамжийн дагуу Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2017 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр хүртлэх хугацаанд 24 цагаар ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүрүүд ажиллан нийт 5 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч шийдвэрлэн Нийслэлийн шуурхай удирдлагын төвд хариуг өгч мэдээ мэдээлэл солилцож ажиллалаа. Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллага, хороодын хариуцлагатай жижүүрүүд дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүртэй холбоотой ажиллан нөхцөл байдлын мэдээг цаг тухайд нь өгч ажилласан.               100%
Үүрэг даалгавар 4: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  нэмэлт хайсуудыг байрлуулж хөдөлгөөнийг зохицуулж ажилласан. Үүнд: Сутай буянт ХХК захын урд зам дээр байрлах хөдөлгөөн хязгааралсан 150 м хайсыг шилжүүлэн Содон хороолол урд замд 20ш хайс, Хөтлийн уулзварт зүүн баруун тийш 15ш хайс, Энхжин худалдааны төвийн урд замд байрлах эгнээ тусгаарласан 150м хайсыг шилжүүлэн баянхошууны тойргийн уулзварын зүүн талд байрлуулж хөдөлгөөн зохион байгуулсан. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн автобусны буудлын нэгдүгээр эгнээ тусгаарласан хайсыг мөн адил шилжүүлэн авч ашигласан байна. Үүнд: Цамбагарав төвийн урд байрлах нийтийн тээврийн хэрэгсэлийн автобусны буудалд байрлах нийт -15ш хайс Хархорин хүрээ ХХК-ны арын замд автобусны буудалд байрлах - 8ш хайс, Москвагийн гудамж Саппрогийн автобусны буудлын 30ш хайс, 1-р хороололын 32-н автобусны буудалд байрлах эгнээ тусгаарласан 12ш хайс, Сүлжмэлийн автобусны буудлын 3ш  хайс зэргийг Баянхошууны жанцангийн уулзвараас хойш байрлуулж ашигласан байна. 5-н шарын автобусны буудлын 14ш  хайсыг шилжүүлэн сутай буянт захын урд замд эгнээ тусгаарлан тавьж сар шинийн баярын өдрүүдэд ачаалалыг бууруулах талаар арга хэмжээ авч ажиллалаа.        
Үүрэг даалгавар 5: Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах
  Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 26-нд Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч онцгой байдлын ахмад Ч.Артаг, Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн онцгой байдлын хошууч Б.Бат-Очир, Гал түймэр унтраах, аврах 11, 26, 29 дүгээр ангийн салаадын захирагч болон 23 алба хаагч, Хууль сахиулахын их сургуулийн онцгой байдлын сургуулийн 632-р дамжааны 22 сонсогч, 2 техник хэрэгсэлтэйгээр дүүргийн 13, 14, 17, 18-р хороодын оршин суугчид иргэд хөдөлмөрчидөд  гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар заавар, зөвлөмж сэрэмжлүүлэг хүргэж, нээлттэй өдөрлөгийг 18 дугаар хорооны “Драгон” худалдаа үйлчилгээний төвийн дэргэд зохион байгуулж ажиллалаа. Арга хэмжээний хүрээнд Онцгой байдлын албанаас 47 албан хаагчид нийт 1190 гаруй иргэнд гамшиг осол болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгч, санамж сэрэмжлүүлгийн материал 3000 ширхэгийг тарааж ажилласан.       100%
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
  
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017.03.02                                                                                                   Багахангай дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 • иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
 • Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, хот хоорондын тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.
  Сар шинийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан ГАУС-х зорилгоор Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 ААНБ, иргэдийн барилга байгууламж, 130 айл өрхөд хяналт шалгалт явуулж 45 зөрчил илрүүлж 10 зөрчил дутагдлыг мэргэжлийн заавар зөвлөмж өгч арилгуулан 110 гаруй хүнд урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийж 90 гаруй гарын авлага материал тараасан байна.
Баяр амралтын өдрүүдэд хот хоорондын зам даваагаар зорчих үед тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангаж хөдөө орон нутагт зорчигчдод төөрч осгох, амь насаа алдах аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар санамж сэрэмжлүүлгийг барйшуулж, хот хоорондын зорчигч тээврийн “Хийморийн зам” ХХК-д хүргэж ажилласан.
Дүүргийн Засаг даргын “Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай” 2017 оны А/43 дугаар захирамжаар Онцгой комиссын гишүүд хуваарийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэлх хугацаанд улсын онц чухал обьект болон галын аюултай обьектын харуул хамгаалалт, галын аюулгүй байдал, байгууллагуудын томилгоот эргүүл жижүүрүүдийн үүрэг гүйцэтгэж буй байдалд хяналт тавьж заавар зөвлөмж өгч ажиллаж байна.
Гал унтраах болон шуурхай албаны автомашин, техник хэрэгсэл, холбоо, зарлан мэдээллийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт хийж холбогдох үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Цахилгаан үүсгүүрийн шатах тослох материалын нөөц бүрдүүлж бэлэн байдлыг хангасан. Гал унтраах болон шуурхай албаны автомашинуудын бэлэн байдлыг хангаж дүүргийн Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн ААНБ-ын харуул манааг шалгахад шуурхай албаны автомашиныг томилгоожуулан үүрэг гүйцэтгэсэн.
Баярын өдрүүдэд гарсан зөрчилгүй байв. - - 90
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
 Газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ний өдрийн А/07 дугаар  тушаалаар хариуцлагатай  жижүүрт томилон ажиллуулах тухай тушаалаар 6 албан хаагч хуваарийн дагуу 02 дугаар сарын 27-03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл ажиллаж Нийслэлийн шуурхай албанд мэдээг хүргүүлэн ажилласан.
 
 
 
                    ХЯНАСАН;ДАРГА                                               Я.БАЙГАЛМАА
                                                   БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ,ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
                 ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                Э.ЗОЛМАА 
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
     2017 оны 03 сарын 02-ны өдөр                                                                                                       Налайх дүүрэг
  ТОВЧ АГУУЛГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 • Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
Монголын уламжлалт Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэлх хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлсэн тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, тус тасгийн 11 алба хаагч батлагдсан хуваарийн дагуу байнгын хяналтын пост, эргүүл, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж, алба хаагчид сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй ажиллалаа. 
Гудамж талбайд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдад өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах үүрэг өгч, зааварчилгаанд гарын үсэг зуруулж, алба хаагчдад нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, гэрэлтүүлэгч хантааз өмсгөн үүрэг гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна.
Хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийн чиглэлд гарч буй алба хаагчдыг гар станцаар бүрэн хангаж, хэлтсийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ахлах офицер нар эргүүлийн чиглэлд байнгын хяналт тавьж ажилласан.
Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг улсын онц чухал обьектыг эргүүлийн чиглэлд хамруулснаар ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдээгүй.
Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн захиргааны хяналтанд 36 хүн байдаг ба уг хүмүүсийг сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхгүй байх талаар баталгаа гаргуулан авч, байнга архидан согтуурч, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг архаг архичдыг хяналтандаа авч ажилласан.
Баярын өдрүүдэд иргэдээс нийт 52 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн шинжтэй 6, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 43, замын хөдөлгөөний аюлгүй байдлын дүрэм зөрчсөн 2 зөрчил  бүртгэгдэж, Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд тухай бүр нь шуурхай хүргэж ажилласан. Баяр амралтын өдрүүдэд алба хаагчдаас шалгаж буй эрүүгийн хэргийн болон цагдан хорих хугацаа алдах зөрчил дутагдал гараагүй байна.
Саатуулах байранд хэлтсийн хариуцлагатай эргүүл болон жижүүрийн ахлах офицерууд тогтмол хяналт тавьж ажилласнаар саатуулах байранд ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдээгүй, хүний эрх зөрчигдөөгүй.
Баярын өдрүүдэд архи согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэж бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан 39 иргэнийг саатуулах байранд хүлээн авч ажилласан.
Сар шинийн баярын өдрүүдэд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 29 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, захиргааны зөрчилд холбогдсон иргэдийн асуудлыг хэсгийн байцаагч нар томилгооны дагуу шуурхай шийдвэрлэн ажилласан.
Дүүргийн хэмжээнд баярын өдрүүдэд хүнд, онц хүнд гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба гадаадын иргэнтэй холбоотой гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил үйлдэгдээгүй.
100%
 
 • Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 
2017 оны 02 дугаар сарын 26-наас 03 дугаар сарын 01-нийг дуустал Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-т нийт 70 дуудлага ирснээс ус алдалт-54, халаалтын-4, бохирын-12 дуудлагыг бүрэн барагдуулж ажилласан байна. 
5 дугаар хорооны Городок тосгоны шугам сүлжээ, уурын зуух хэвийн хэмжээнд ажилласан.
2017 оны 02 сарын 27-ны 01.40 минутанд цэвэр усны станцын усан сангийн холбох камер дотор гэмтэл гарч, тухайн өдрийн хариуцлагатай жижүүр засварын шуурхай бригадыг дуудаж, гэмтлийг илрүүлэх хугацаанд Дүүргийн халаалтыг доголдуулахгүйн тулд Дулааны станцын нэмэлт усны санг бүрэн дүүргэж, 03.20 минутанд төв шугамын хаалтыг хааж, усыг түр хугацаагаар хязгаарласан.
Холбох камерт дүүрсэн усыг 03.20 минутаас 06.30 минут хүртэл соруулж, шугамыг ил гаргахад ф80 мм голчтой хаалт хагарсан гэмтлийг олж илрүүлсэн. Энэ хугацаанд дүүргийн Засаг дарга болон бусад ерөнхий жижүүр холбогдох удирдлагууд бүгд ажилласан.
Засварлах хугацаанд Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангийн худгаас зөөврийн 4 машинаар ус авч, орон сууцны өрхүүдэд ус түгээсэн. Мөн тус байгууллагаас 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй шуурхай засварын бригад, Дулааны станцаас 2 инженер, УСУГ-аас 3 инженер, Онцгой байдлын хэлтсээс-2, ЗАА-1 нийт 20 хүн хамтран ажиллаж шугамын гэмтлийг шуурхай засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулж, 08.40 минутанд сүлжээний насосыг түлхэж, дүүргийн усан хангамжийг жигдрүүлж ажилласан.
50%
 
 • Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
           Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 20-ны өдрийн А/57 дугаар захирамжийн дагуу Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүрийн хуваарийг гарган ерөнхий эргүүлээр 3, ерөнхий жижүүрээр 9 албан хаагч томилогдон 2017 оны 02-р сарын 27-ноос 2017 оны 03-р сарын 02-ны өдрийн дуустал 3 ээлжээр ажиллалаа.
Мөн дүүргийн хэмжээнд 7 хороо, 37 байгууллага дотооддоо хариуцлагатай эргүүл жижүүр гарган, цаг тутамд мэдээлэл солилцож ажилласан.
Баяр, амралтын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд гарсан зөрчилгүй тайван байлаа.
02 дугаар сарын 26-27-ны шилжих шөнө цэвэр усны станцын усан сангийн холбох камер дотор гэмтэл гарч дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүр, дүүргийн Засаг дарга, холбогдох 20 гаруй засварчид шуурхай ажиллаж, шинийн нэгний өглөө 09 цаг 40 минут гэхэд хэвийн хэмжээнд оруулж ажилласан. Цэвэр усны шугамыг засварлаж хэвийн хэмжээнд оруулах хүртэл усны машин зөөврөөр орон сууцны айл өрхөд ус түгээх арга хэмжээ авсан.
100%
 
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт болон дайран өнгөрч байгаа орон нутгийн замуудад хяналт шалгалт хийж, 6119 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 1146 зөрчил илрүүлсэнээс тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 4, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 33 зөрчил илрүүлж, зөрчил гаргасан 1110 хүнийг 43.824.000 төгрөгөөр торгож, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 3 хүний эрхийг хасаж, 1,440,000 төгрөгөөр торгож  ажилласан байна.  
2017 оны 02 дугаар сарын 27-ны шинийн нэгний өглөө Цонжинболдог, Багахангай дүүргийн чиглэлд өглөөний нар мандахыг үзэхээр явсан иргэдийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтанд тасгийн 10 алба хаагч 05-10 цаг хүртэлх хугацаанд 5 цэгт 2 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэж, баярын өдрүүдэд  зам тээврийн ослын 1 гомдол, мэдээллийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэн, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 2 зөрчил илрүүлж, энэ хугацаанд дүүргийн замд хүний амь нас хохирсон, гэмтэл учирсан  зам тээврийн осол хэрэг гараагүй.
100%
 
 • Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
Сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдэд гамшиг осол, гал түймэр, цаг агаарын болзошгүй үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээг иргэд олон нийтэд  дүүргийн телевиз, ФМ 104.7, төв гудамжны ЛЭД дэлгэцээр өдөр бүр хүргэж ажиллалаа.
Мөн 2017 оны 02 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд 1, 2, 3, 4, 7 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг “Оргил Налайх” худалдааны төв, “Everyday” супер маркет, “Баянгийн бүрд” зах, “Буян Налайх” худалдааны төв, Стар худалдааны төв зэрэг хүн ам олноор цуглардаг үйлчилгээний байгууллагуудад Цагаан сарын баяр амралтын өдрүүдэд болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулгыг Онцгой байдлын хэлтсээс хийж, чанга яригч бүхий 2 автомашинтай 13 албан хаагч, Ахлагчийн сургуулийн 17 сонсогч нийт 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж 300 ширхэг санамж материалыг тарааж ажилласан.
Баяр, амралтын өдрүүдэд гал түймрийн нэг дуудлагаар ажиллаж, шуурхай унтраасан.
100%
                                 
 
ХЯНАСАН:
                        ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               М.БААТАРЦОГТ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                             Г.ОДОНТУЯА


 
 
 
2017 оны 02 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр                                                                                    Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                                                                                                                                                          өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
Ус сувгийн удирдах газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100 Хариу-цах алба хэлтэс
1 2 3 4 5 6 7
1 Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Сар шинийн баяртай холбогдуулан  хэрэглэгчдийн  ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ашиглалтын хэвийн найдвартай, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах,  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллага дээр баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хувиар гарган ажилласан бөгөөд нийт зохион байгуулалтын нэгжүүдэд цэг салбар болон тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээндээ урьдчилсан үзлэг хийж шаардлагатай тохиолдолд засвар үйлчилгээг хийлгэж ажилласан.     100% ҮАХХ

153Маягт ШБ-01
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2017.03.02
 
 
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
 
            Үүрэг даалгаврын хэрэгжүүлж ажиллах тухай 2017 оны 02-р сарын 21-ний өдрийн 12-а/920 дугаарын албан бичгийг харьяа нэгж, хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.   Үүрэг биелэсэн    
            Иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны “Цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах тухай” Б/89 дүгээр тушаал, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж, эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлах тухай” Б/131 дүгээр тушаалын батлагдсан.   Тушаалын хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны 09:00 цагийн хооронд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн албаны бэлэн байдлыг хангаж ажилласан.    
Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороонд 5 цэгт 15, Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороонд 29 цэгт 29, Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 17 цэгт 42, нийт 51 цэгт 86 камер суурилуулж  дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсээс үйл ажиллагаа, ашиглалтад хяналт тавьж ажилласан Камерийн хяналт бичлэгээр 14 зөрчил 5 гэмт хэргийг илрүүлсэн.    
  Халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр томоохон зах, худалдааны төвүүдэд ОНАБХА-ын Хамгаалалтын 1-р газрын 10 алба хаагчийг төлөөлөгч нартай хамтруулан энгийн хувцастай үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 8 хулгайн хэргийг үйлдэл дээр нь илрүүлж ажилласан.    
  Нийслэл хотын гудамж талбайд үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлийг шуурхай илрүүлэх, таслан  зогсоох үүрэг бүхий замын цагдаа, хэв журам хамгаалах албаны алба хаагчдаас бүрдсэн 66 алба хаагчийн “Шуурхай бүлэг”-ийг Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 02 тоот тушаалаар байгуулж, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн нутаг дэвсгэрийн 36 цэгт 24 цагаар 6 хоногийн хугацаанд ажиллуулсан.
 
Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 6 дуудлага хүлээн авч шийдвэрлэн, 3852 автомашин, 2288 иргэн, 80 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалган 3 гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулан танхайрсан 25 иргэнийг саатуулж, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 33 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, зөрчил гаргасан 1215 иргэнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 21.607.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 46 зөрчил илрүүлж, эрэн сурвалжлагдаж байсан 3 этгээдийг олж тогтоон ажилласан.      
Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гудамж талбай, олон нийтийн газар нийтийн хэв журам сахиулан, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эргүүлийн хүчийг нэмэгдүүлэн зохион  байгуулж, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсээс 515, Хууль сахиулах их сургуулиас 515, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 190,  63 авто эргүүлд 126, 16 дэд хэсэгт 32 нийт 1378 алба хаагч өдөр бүр үүрэг гүйцэтгэж, давхардсан тоогоор явган эргүүлд 1080 чиглэлд 2261 алба хаагч, 196 авто эргүүлд 392 алба хаагч, 48 дэд хэсгийн жижүүрт 96 алба хаагч ажилласан. Эргүүлийн алба хаагчид зөрчил гаргасан 1015 иргэнийг 12.541.000 төгрөгөөр торгож, 10 гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлж ажилласан байна.    
                       
                        ХЯНАСАН: 
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
                        ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                            Б.БАТСУУРЬ  
 
                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
                        АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                                  Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 
Сар шинийн баярын болон амралтын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хэвийн ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
а/ Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай” А/25 дугаар тушаалын дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 27, 28, 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд тус газрын 21 ажилтан хариуцлагатай эргүүл,  жижүүрээр ажиллаж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэв.
б/ Сар шинийн баярыг угтсан арга хэмжээний талаар:
Нийслэлийн тээврийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Сар шинийн баяр угтсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” А/13 дугаар тушаалын дагуу автомашины улсын дугаарын хязгаарлалт тогтоосон амралтын өдрүүд буюу 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12, 18, 19-ний өдрүүдэд Дэнжийн мянгын Хүчит шонхор худалдааны төвийн авто замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 4 Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч шугам замын хяналт тавин ажиллаж, алслагдсан гэр хорооллоос Нарантуул олон улсын худалдааны төв рүү 11 чиглэлд их багтаамжийн автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж 16 Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, 7 жолооч  нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэл, зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.
в/ Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудын өргөтгөсөн шуурхайг 2017 оны 02 дугаар сарын 03, 20-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, сар шинийн баярыг угтсан болон баярын өдрүүдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар танилцуулж, иргэд зорчигчдод гомдол чирэгдэлгүй соёлтой үйлчлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар санамж, зөвлөмж өгч ажилласан.
Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын дагуу 21 аж ахуйн нэгж байгууллагад Монголын уламжлалт Цагаан сарын баяр амралтын өдрүүдэд 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тухай албан бичиг хүргүүлж хяналт тавин ажиллалаа.
г/ Ажлын гүйцэтгэлийн талаар:
Сар шинийн баярын өдрүүдийн нэгдсэн дүнгээр нийтийн тээврийн үйлчилгээний үндсэн болон хот орчмын 86 чиглэлд 1980 их, дунд багтаамжийн автобус 24670:30 цаг ажиллахаас 1974 тээврийн хэрэгсэл 23181:45 цаг ажиллаж 94 хувийн ажлын гүйцэтгэлтэй,  туслах шугамын 5 чиглэлд 63 бага оврын автобус ажиллахаас 63 тээврийн хэрэгсэл 828:24 цаг ажиллаж 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.
д/ Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой 3 гомдол иргэдээс хүлээн авч, зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн жолоочид Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч  арга хэмжээ тооцож ажилласан.
           е/ Баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой 1 зам тээврийн осол гарсан.
    100
 
 
                   
                    ТАНИЛЦСАН:ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                              Д.ОТГОНБААТАР                                                                                            
 
                     ХЯНАСАН: ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН
                                          ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                               Ц.МӨНХБАТ                 
                                                                                         
                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                                Н.САНДАГМАА                    
Оруулах мэдээгүй
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
1 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг баталж, жижүүржжр ажиллах хүмүүсийн холбоо барих утас мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд хүргүүлсэн бөгөөд жижүүрүүд хуваарийн дагуу ажиллаж, тэмдэглэл хөтөлсөн.       100
ХОЁР.    Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/
2 2017 онд нийслэлд Нийслэлийн төсөв, Замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих авто зам, замын байгууламжийн ажлуудын 
төслийн холбогдох материалыг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн бөгөөд сонгон шалгаруулалт зарлагдсан.
      90
             
ХЯНАСАН:
 
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах,хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,хэв журмыг сахиулан ажиллах. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд:Нийт дуудлага  14.4 % буурсан
Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 28.7 % буурсан
Захиргааны зөрчил  4,8 %  буурсан
Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны 511 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан.
  511   Зөрчлийг шалгаж нийт 3.319.000                                 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан.
Энэ 14 хоногт  шүүхээр баривчлуулсан  1            эрүүлжүүлэгдсэн   161  хүн байна.
2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хилийн цэргийн ... дугаар ангид Улсын их хурлын гишүүн С.Эрдэнэ, Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа нарын санаачлан хэрэгжүүлж буй “Эх орон-36” хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээ боллоо. Арга хэмжээнд Улсын их хурлын гишүүн С.Эрдэнэ, Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах байцаагч нар болон бусад албаны хүмүүс, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургуул ийн Өсвөрийн эх орончид бүлгийн хүүхдүүд оролцож хилийн цэргийн ... дугаар ангийн үйл ажиллагаатай танилцан сургалтанд хамрагдлаа.
 
Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэмжээнд:
Нийт дуудлага 7% буурсан
Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага 18,4% буурсан
Захиргааны зөрчил 32,4% буурсан
Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд захиргааны  587 зөрчлийг илрүүлэн захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан.
Зөрчлийг шалгаж нийт  6,215,000 мянган төгрөгний торгууль ногдуулсан.
Энэ 7-21 хоногт   шүүхээр баривчлуулсан 12, эрүүлжүүлэгдсэн 60 хүн байна.
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа, гэрээт харуул хамгаалалтыг сайжруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа     81 аж нэгж байгууллагад  мэдэгдэл, 169 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөмж хүргүүлж 13 аж ахуй нэгж байгууллагыг 370.000 төгрөгөөр торгож үр дүнг тооцож ажиллаж байна.
Арга хэмжээний хүрээнд авто болон дэд хэсгийн алба хаагчдыг 3 ээлжинд оруулж бусад алба хаагчдыг явган эргүүлд татан өдөр бүр 13 чиглэлд 26 алба хаагчийг ажиллуулж байна. Энэ хугацаанд 466 дуудлага, мэдээллийг хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэн, зөрчил гаргасан 516 иргэнийг торгуулийн тасалбараар  2,580,000  төгрөгөөр, 59 аж ахуйн нэгж байгууллагыг шийтгэврээр  3,635,000  төгрөгөөр нийт 587 иргэн аж ахуйн нэгжийг  6,215,000 төгрөгөөр торгож, оршин суух газраасаа сураггүй алга болсон 24 хүнийг олж тогтоон, согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглсэн 78 иргэнийг саатуулах байранд хүргэж, 12 иргэнийг 103 буюу яаралтай түргэн тусламжийн эмчид хүлээлгэн өгч шүүхээр 12 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан.
“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад 2 сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай уулзаж “Sсhool police” эргүүлийн  ажиллах хувиарыг авч,   мэргэжил арга зүйн талаар зөвлөгөө өгч, гэмт хэрэг захиргааны зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрсдийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах талаар анхааруулсан.
 
 
    100%
2. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх.Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан,   цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай” А/66 дугаар захирамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс  03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл томилгоот хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүд үүрэг гүйцэтгэсэн.
 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/47, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/15 дугаар тушаалын дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын мөн оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/07 тоот тушаалын дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажилласан.
 
           2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 19.00 цагаас 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10.00 цаг хүртэлх хугацаанд Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Гандантэгчилэн хийдэд ном хурах үеэр тус хэлтсийн 15 албан хаагч, 1 гал унтраах автомашинтайгаар хамгаалалтанд гарч аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.
 
             Нийсэлийн Онцгой байдлын газрын дэд, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн баталсан удирдамж, Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 25,26-ны өдрүүдэд Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч, Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахмад Б.Идэрмөнх, Сургалт сурталчилгаа асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахмад Н.Оюунболд, Гал түймэр унтраах аврах 18 дугаар ангийн захирагч ахлах дэслэгч Д.Мөнхням, Гал түймэр унтраах аврах 18 дугаар ангийн 18 албан хаагч,  Хууль сахиулах их сургуулийн, Онцгой байдлын сургуулийн 20 сонсогч нар мөн гал унтраах албаны 3,5 тн авто машинтайгаар Баянгол дүүргийн томоохон худалдааны төвүүд болох “Хар хорин”, “Барс-1,2”. “Баянгол зах” хүн ихээр цуглардаг 3,4-р хороололоор, 9,10,11,16,22,23 гэр хороололын 4000 гаруй айл өрхийн нийт 10000 гаруй ард иргэдэд гамшиг гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа тараах материал тарааж ажиллалаа.
Болзошгүй байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдэл, гал түймэр, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгон бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшиг осол тохиолдсон үед шуурхай удирдлагаар хангах  тухай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын шуурхай мэдээг албан бичгээр дүүргийн 23 хороо, харьяа хэлтэс албадад хүргүүлсэн.
 
Баяр амралтын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэсэн хариуцлагатай эргүүлүүд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх  ОСНААУГ-ын харьяа Баруун түгээх төв, Төв түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 9,14 дүгээр төв, 6, 9, 19, 2,4, 7, 16, 20 хороод, Эрүүл мэндийн төв, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 28, 20, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль, 198, 34, 47, Албан бус- насан туршийн боловсролын төв, 11, 85, 157, 96-р цэцэрлэг, Гал түймэр унтраах аврах  18 дугаар ангийн бэлэн байдлыг шалгахад тухайн байгууллагуудын жижүүрүүд албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэж, дүүргийн 23 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хариуцлагатай жижүүрүүд мэдээгээ дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрт цаг хугацаанд нь тайвнаа илтгэж ажилласан.
 
Баяр амралтын өдрүүдэд Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт  гал түймрийн нийт 1 удаагийн  дуудлагаар  Гал түймэр унтраах, аврах ангиуд үүрэг гүйцэтгэж баяр амралтын өдрүүдэд гамшиг ослын дуудлаггүй тайван байлаа.
Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуух 8 байдаг бөгөөд түүнээс 3 технологийн зуух, 5 халаалтын зуух. 5 халаалтын зуухны 2 зуух нь өөрийн оффис болон үйлдвэрийн байгууламж, 3 зуух нь сургууль, орон сууц, худалдааны байгууллага, зочид буудал зэргийг тус тус халаадаг баяр амралтын өдрүүдэд уурын зуухны найдвартай ажиллагааг хангах, хөлдөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан
            Дүүргийн Засаг даргын захирамж болон Онцгой байдлын хэлтсийн даргын тушаалаар  томилогдсон ерөнхий эргүүлүүд Гал түймэр унтраах аврах анги, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавин, удирдлага зохицуулалтаар хангаж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ерөнхий эргүүл, жижүүрүүдтэй байнга утсаар холбогдож тайвнаа илтгэж ажилласан.
Баянгол дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай захирлын тушаал, хуваарийг ирүүлж хэрэгжүүлэн ажилласан.
 
    100%
3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж,замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах,нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх Зам тээврийн 791 дуудлага ирж даатгалаар шийдвэрлэсэн 237 хүн гэмтсэн осол 16, гэмтсэн 17, журмын хашаанд 12, илрүүлсэн зөрчил 3607, торгуулсан 3485 хүн, торгуулийн дүн 83102000, зам тээврийн осолд 2 хүүхэд өртсөн байна.
БГД-16 /13-р чиглэл, 317 Х-0.1/ Амарсанаагийн гудамж, Gandan Viev-1 “Хаан” банкны Toyota Prius-20 /13-68УНЧ/ автомашины жолооч Отгонбаатарын Бямбахүү нь явган зорчигч, БГД-н 16-р хороо 20-419 тоотод оршин суух, “Эрдмийн Өргөө” сургуулийн 9-р ангийн сурагч, Баярын Отгоннямыг /14н.эр/ мөргөж гэмтээсэн.
БГД-6 /12-р чиглэл, 348/ Энхтайваны өргөн чөлөө, 10-р хорооллын уулзварт “Бичил глобус” ХХК-ийн Toyota Sai /80-54УБӨ, өвлийн дугуйтай/ автомашины жолооч Балаадайн Хашбат нь амины Subaru Forester /64-93УНЗ, өвлийн дугуйтай/ Гонгорсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнэ жолоочтой автомашинтай мөргөлдөж, зорчигч 58-р сургуулийн 2-р ангийн сурагч, БЗД 23-р хороо Баатархайрхан 898 тоотод оршин суух Хашбатын Өлзийсайхан /8н,эр/ гэмтсэн.
 
    100%
          100%
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  ТӨРИЙН ЗАХИРГАА,УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЭНХЦЭЦЭГ
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2017.03.02                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
-Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
-Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
-
Цагдаагийн I-р хэлтэс:
 
             “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 3 төрлийн 500 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн хариуцсан 1,2,3,11,15 дугаар хороодын аж ахуй нэгж, байгууллага, орон сууцны байр, сууцуудаар тарааж ажилласан. 
           
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Номин, Мишээл экспо, Оргил худалдааны төв, Миний дэлгүүр, 19-н үйлчилгээний төв, Цагаан хаалга зах зэрэг үйлчилгээний төв, зах, хүнсний бөөний төвүүдэд явган эргүүлийн чиглэл гарган 160 аж ахуйн нэгж, 34 иргэнийг шалгаж  1 зөрчлийг  илрүүлэн зөвшөөрөлгүй архи согтууруулах ундаагаар үйлчилж байсан аж ахуй нэгж байгууллагыг АСТ-ийн 16.1.7-оор торгож арга хэмжээ авсан.
          Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэж байгаа цэгүүдэд  алба хаагчдыг ээлжнээс чөлөөлөн өдөр бүрийн 18:00-00:00 цагийн хооронд 6 чиглэлд 12 алба хаагч, 83 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул хамгаалалтыг шалгаж, сэжиг бүхий яваа 52 иргэн, тээврийн хэрэгсэл 15-д үзлэг шалгалт хийж, захиргааны зөрчлийн дуудлага мэдээлэл 21-д очиж ажиллаж, саатуулах байранд 18 иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан.
          Мөн Олон нийт аюулгүй байдлыг хангах газрын 3 дугаар газраас 14 алба хаагчдыг 12.00-18.00, урамшилт эргүүлээр 8 удаа 30 цагаар, 34 чиглэлд 68 иргэнийг  12:00-16:00 цагийн хооронд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллуулсан.
Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй  хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг  120  аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж,  зөрчил гаргасан 5 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 1,250,000 төгрөгөөр торгож,  тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан ХУД-ийн 2-р хороо Дурсамж бааранд Захиргааны шийтгэл ногдуулахаар материалжуулан шалгаж байна.
              
 “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Мишээл экспо” худалдааны төвд зохион байгуулагдаж байгаа сар шинэ үзэсгэлэн худалдааны үеэр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль сурталчлах чиглэлээр “Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг зохион байгуулж,  нийт 7 төрлийн 560 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэгийг тараав. Өдөрлөгт  нийт 22 алба хаагч, 1520 орчим иргэд оролцлоо.
Цагдаагийн II-р хэлтэс:
“Сар шинэ” ерөнхий арга хэмжээний хүрээнд “Сар шинэ-хяналт” тусгайлсан арга хэмжээ зохион байгуулж, 11 хэсгийн байцаагч , 6 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан оролцож 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт байрлах нийт 171 архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах аж ахуй нэгжийг шалгасан.
          Арга хэмжээний хүрээнд давхардсан тоогоор 1087 байгууллага аж ахуйн нэгж, 745 иргэнийг шалгаж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр мэдэгдэл 150 ширхэгийг өгч 85 мэдэгдлийн хариуг авч,  санамж сэрэмжлүүлэг 250 ширхэг өгч үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Энэ хугацаанд тус цагдаагийн хэлтэс 25 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, үүрэг гүйцэтгэн зөрчил гаргасан 96 иргэнийг 480000 төгрөг, гудамж талбайд биеэ авч явах чадваргүй 34  иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч,давхардсан тоогоор  244 байгууллага аж ахуйн нэгж, хүнсний дэлгүүр 112 иргэнийг шалгаж, Эргүүлийн чиглэлд үйлдэгдсэн 1 хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэн ажилласан. Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хулгайн гэмт хэрэг гарч болзошгүй эмзэг цэг, байршилд эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 508 чиглэлд 778 алба хаагч, 140 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нийт 918  алба хаагч   ОНАБХА-ны хамгаалалтын   газраас давхардсан тоогоор 220 чиглэлд 442 алба хаагч нийт  728 чиглэлд  1456 алба хаагч, 140 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан  09:00-15:00, 15:00-20:00 цагийн хооронд явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж  байна.
Арга хэмжээний хүрээнд явган эргүүлийн чиглэл, ажилласан цаг хугацаанд орон байрны хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй болно.           Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан хороодод байрлах 48 аж ахуйн нэгж байгууллагын 57  ажилчидыг хамтарсан эргүүлд татан оролцуулж үр дүнг тооцон ажилласан.
Хууль зүйн тасаг:
Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 23-ны өдрийн А/41 дүгээр захирамжаар Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийгмийн дэг журмыг сахиулах, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Иргэдэд үйлчлэх төв байранд 2017.02.26-аас 2017.03.01-ний өдрүүдэд ажиллах 8 албан хаагчийг Хариуцлагатай жижүүрээр томилон ажиллуулсан. Жижүүрлэх хугацаанд ямар нэг зөрчилгүй тайван байлаа.
    100
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, Хууль зүйн тасаг
Цагдаагийн I, II-р
 Хэлтэс
Биелэлт гаргасан: Хууль зүйн тасгийн Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Очир, Цагдаагийн 1-р хэлтэс Төлөвлөлт зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /хошууч Ц.Дунжид,
 
 1.  
-Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 
ТНААХ:
-Тус дүүргийн орон сууцны хорооллын шугам сүлжээг хариуцаж ажилладаг Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төв болон Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газарт инженерийн шугам сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах талаар 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн 06/262, 06/261 дугаар  албан бичиг хүргүүлж, хяналт тавьж инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж ажилласан.
-Мөн дүүргийн авто зам, гэр хороолол, нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийн тасралтгүй ажиллагааг ханган хяналт тавьж ажиллах  жижүүрийн хуваарыг НОБЕЛЬНЕТВОРК ХХК-аар гаргуулан хяналт тавин ажилласнаар ямар нэг гэмтэл, саатал гараагүй болно.
 
  Бүрэн хэрэгжүүлсэн. 100
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, ТНААХ Биелэлт гаргасан: ТНААХ-ийн Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ган-Эрдэнэ
 1.  
-Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 
- 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Хийморь хотхоны зүүн талаар автомашин уул руу өгсөх гарцыг хааж цоожлуулсан. 2017 оны 02 дугаар сарын 27-ны өглөөний 05:00-09:00 цагийн хооронд ЗЦХ 15 албан хаагч, 3 авто машин, Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 4 алба хаагч 1 автомашинтай, Богд Хан-Уулын тусгай хамгаалалттай газрын 6 алба хаагч 2 автомашинтай тус тус үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Иргэд өглөөний 05:00 цагаас Хийморийн овоо руу гарч эхэлж, 08:00-09:00 цагийн хооронд Хийморийн овооноос буусан бөгөөд ямар нэгэн зам тээврийн осол, зөрчлийн дуудлага, мэдээлэлгүй замын хөдөлгөөнийг зохицуулж ажилласан болно.         Мөн Хан-Уул дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэр Хадан хясаа, Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн орчмын замуудад хяналт тавьж ажилласан бөгөөд ХААИС-н зүүн хойд уулзварт замын хөдөлгөөнийг зохицуулж ажилласнаар тухайн замуудад замын хөдөлгөөний ачаалал хэвийн түгжрэл сааталгүй байсан болно.
-  Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо Морин уулын орчмын зам, Хан-Уул дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Дээд Бодь” хийд Яармагийн 2-р буудлын замуудад хяналт тавьж ажилласанаар хөдөлгөөний ачаалал хэвийн түгжрэл сааталгүй, зам тээврийн осол, зөрчлийн дуудлага мэдээлэлгүй байсан.
-Сар шинийн баярын өдрүүдээр Нийтийн тээврийн газраас батлагдсан чиглэл, хуваарийн дагуу зорчигч тээврийн автобусууд иргэдэд үйлчилсэн бөгөөд Хан-Уул дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг түгжрэл сааталгүй зорчуулах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажилласан. Мөн Замын цагдаагийн албаны конторын алба хаагчид болон Хууль сахиулахын их сургуулийн 20 сонсогч замын хөдөлгөөн зохицуулж, хяналт тавьж ажилласан.
- Сар шинийн баярын өдрүүдэд иргэд, жолооч нарыг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх талаар тус хэлтсээс 4 төрлийн сэрэмжлүүлэг, санамжийг / нийт 540 ширхэг / хэвлүүлж 2017.02.25, 2017.02.26-ны өдрүүдэд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд, жолооч нарт тарааж ажилласан.
  Бүрэн хэрэгжүүлсэн. 100
Үүрэг даалгаврыг:  ЗЦХ Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн ХАБХ Б.Эрдэнэхуяг
 1.  
“Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  . ОБХ:
Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал, Нийслэлийн Онцгой  байдлын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/15 тоот тушаалын доорхи ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
            Дүүргийн  Онцгой комиссын даргын “Дүүргийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 тоот тушаал, Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/41 тоот “ Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай” захирамж, Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/05 дугаартай “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” тушаалыг тус тус гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.
             -Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд тус хэлтсийн Гал түймэр унтраах,аврах ангиуд нийт 5 гал түймрийн дуудлага хүлээн авч ажиллалаа.
- Гал түймэр унтраах, аврах 30 дугаар анги 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн 15 цаг 46 минутанд ХУД 10 дугаар хороо Морингийн 9- 373 тоот иргэн Г.Энхтөрийн 9х9 хэмжээтэй мансарддтай 2 давхар дээвэр гэсэн дуудлагаар гарч 40 минут ажиллан 2 тонн ус, 01 цаг 35 минутанд ХУД 8 дугаар хороо Сонсголонгийн 3-150 тоот иргэн Д.Бямбаагийн 4х5 хэмжээтэй байшингийн дээвэр гэсэн дуудлагаар гарч 30 минут ажиллан 1 тонн ус зарццулан ажиллалаа.
- Гал түймэр унтраах, аврах 14 дүгээр анги 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр ХУД 3 дугаар хороо  дцс-3 Эрчим хотхоны хогийн суваг шатсан дуудлагаар 5 минут ажиллан, 300 литр ус,
-2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр ХУД 4 дүгээр хороо Вива сити хотхоны хажууд ПУМА 107 дугаар байрны 3 давхар 9 тоотод иргэн Долгион цахилгаан зуух асаалттай орхисон байсныг аюулгүй болгож тус тус ажиллалаа.
- Гал түймэр унтраах, аврах 65 дугаар анги 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр ХУД 14 дүгээр хороо Өлзийт хороолол Бурхантын 3-1 тоотод гэр шатсан дуудлагаар 30 минут ажиллан 1 тонн ус зарцуулан ажиллалаа.   
Хэлтсийн эргүүлүүд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын ерөнхий эргүүлүүдэд 2 цаг тутам холбоотой ажилласан.
Сар шинийн баяр амралтын өдрийг тохиолдуулан 2017.02.25,26-ны өдөх дүүргийн 3,4,5,6,10,15,16 дугаар хороонд ХСИС-ын 24 сонсогч, хэлтсийн 40 албан хаагч 2065 иргэнд 1990 ширхэг сэрэмжлүүлэг тараан ажиллалаа.
  Бүрэн хэрэгжсэн. 90
Үүрэг даалгаврыг: ОБХ Биелэлт гаргасан: ОБХ-ийн УСАХ мэргэжилтэн Ж.Энхтөр
Биелэлтийн үнэлгээ 97,5%
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
 
1 Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
 
2017 оны 2 дугаар сарын 27-ноос 3 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлан, хуваарийн дагуу жижүүрүүд ажиллаж, баярын өдрүүдэд элдэв хэрэг зөрчилгүй тайван байлаа.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
    2017.03.02. 
Өгсөн үүрэг Биелэлт
     1. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх  бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/15 дугаар тушаал гаргаж тус газрын харъяа бүтцийн нэгжүүдийн бие бүрэлдэхүүн, автомашин техникийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02- ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгэн ажиллалаа.
        Мөн нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 02 дугаар тушаалаар нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн, гамшгаас хамгаалах албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж ажилласны үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд нийтийг хамарсан томоохон аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол гараагүй болно.
       2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/       Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дүрэм болон холбогдох дүрэм журмуудыг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль шинэчилэн гарсантай холбогдуулан Онцгой байдлын ерөнхий газраас боловсруулсан дүрэм журмуудтай уялдуулан 2 дугаар улирлын эхний хагаст шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна.
      3. Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/        Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо Хуурай мухрын аманд баригдах Гал унтраах ангийн барилгыг барих ажлын тендерийг зарлахаар Худалдан авах ажиллагааны газар зохион байгуулж байна.
     4. Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.        Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан тус газраас нийт 442 албан хаагч 19 техник хэрэгсэлтэйгээр төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт гамшгаас  урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулж, 192 аж ахуйн нэгж байгууллага, 26535 иргэдэд ухуулга сурталчилгаа явуулж, 23950 ширхэг санамж сэрэмжлүүлгийн материал тарааж, SBN, UBS, ETV, SBS телевизээр иргэд, олон нийтэд сэрэмжлүүлж ажилласны дүнд ямар нэгэн нийтийг хамарсан томоохон аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой осол гараагүй болно.

                                                                                                        НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр                                              Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах, хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/30 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг Улаанбаатар хотод Аялал жуулчлалыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл боловсруулан Захирагчийн ажлын алба, Нийлэлийн Соёл урлагын газар, Биеийн тамир, спортын хороо, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар зэрэг байгууллагуудаас санал авч нэгтгэв. Хөтөлбөрийг 3 дугаар сард Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж, хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна. 100%
 
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ     
                                                           
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
 
2017.03.03                  
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 03 дүгээр сарын 03 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх. Цагаан сарын баярын өдрүүдээр ажиллах Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/62 дугаар захирамжаар батлуулж, 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16:00 цагаас 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл 6 хэлтсийн дарга ерөнхий эргүүлээр, 17 албан хаагч хариуцлагатай жижүүрээр ажиллалаа. Мөн дэргэдэх хэлтэс албад, дүүргийн 1-20 дугаар хороодын ажлын алба баярын өдрүүдээр хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах шийдвэрийг гаргаж, хариуцлагатай жижүүрүүд ажилласан болно. Баяр амралтын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд онц ноцтой гал түймэр, хулгай, дээрмийн дуудлага ирээгүй тайван байлаа.  100
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх  
Сар шинийн баярын өдрүүдэд хөдөлгөөний түгжрэл, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Сүхбаатар дүүргийн 1-8 дугаар хороонд байрлах 424 метр хайсыг 32-ийн уулзвараас Чингэлтэйн өргөн чөлөөнд байрлуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан байна.
100
Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай” А/62 дугаар захирамжийг удирдлага болгон дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” A/08 дугаар тушаал гарган Онцгой байдлын хэлтэс, Гал унтраах, аврах 34 дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллалаа. Цагаан сарын баяр, амралтын өдрүүд болж байгаатай холбогдуулан 2017.02.26, 27-ны өдрүүдэд 13, 14, 15, 17, 18 дугаар хорооны иргэдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг зохион байгуулж ажиллав. Өдөрлөгийг 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Бүрэн плаза, 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Бэлх худалдааны төвд тус тус зохион байгуулж, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс тусгай зориулалтын 3 автомашин, 32 албан хаагч, Хууль сахиулах их сургуулийн 26 сонсогч хамрагдсан бөгөөд энэ үеэр иргэдэд гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх гарын авлага 800 ширхэгийг бэлтгэн тараасан байна.  
100
 
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА
 
НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ,
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ
 
                                  
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Сар  шинийн баярын өдрүүдэд сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, хэв журмыг сахиж ажиллах Захиргаа санхүүгийн хэлтсээс сар шинийн баярын өдрүүдэд олон хоног амрах учир гал түймэр, техникийн ослоос  урьдчилан сэргийлж, алба хэлтсүүдийн тог цахилгааныг унтраан, тэжээлүүдийг бүрэн салгаж, галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллав.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ц.ТУЛГА
 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Д.УРАНЦЭЦЭГ 
 
БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              Н.ДҮНЖИЙМАА2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/- тай  холбоотой үүрэг даалгавар байхгүй болно.НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2017 оны 03 дугаар сар 03                                                                                                                                                           Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Манай газраар хэрэгжихээр 2017 оны Нийслэлийн төсөвт 40 багц төсөл арга хэмжээ батлагдсан. Үүнээс
·         64,4 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 10 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг НХААГ-т хүргүүлсэн.
·         2,0 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 17 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг НХААГ-т хүргүүлэхэд бэлэн.
·         2,8 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг НХААГ-т хүргүүлэхэд бэлтгэж байна.
·         0,3 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 3 төсөл, арга хэмжээ зураг төсөвгүй.
·         2,04 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээ газрын асуудалтай
·         3,3 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээ концессийн эргэн төлөлт
·         7,8 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 4 багц төсөл, арга хэмжээний задаргаа хийгдэж НЗД-ын захирамж гараагүй
·         1,0 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг ЗАА-аас хариуцаж хүргүүлэхээр байна.
      100
 
 

Хянасан:
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН даргА                                                           Н.ЭГИЙМАА
 
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                Д.ЭНХЖАРГАЛ
БАЙГУУЛЛАГА: “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ ҮҮрэг даалгавар биелүүлээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100-
1 Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүр хийх хуваарь гаргах Байгууллагын даргын 2017  оны А/11 тушаалаар хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг баталж, Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын албанд хүргүүлсэн.
Баталсан хуваари йн дагуу ажилтнууд хариуцлагатай жижүүрийн ажлаа гүйцэтгэлээ. Баяр наадмын үеэр байгууллагын орчимд хэвийн байлаа.
     
 
 
100%
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     А.АЛТАНЖАРГАЛ
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2017-03-03
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
 • Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
 • Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
 • Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
/Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Тээврийн газар Улаанбаатар Дулаан түгээх сүлжээ, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
1. а/ Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах чиглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврын хүрээнд:
Монголын уламжлалт баяр “Сар шинийн өдөр”-дийг угтан Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар Цагдаагийн алба хаагчдыг 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд “Өндөржүүлэн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжүүлэн ажиллуулсанаар тус дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдээс тусгай төлөвлөгөөний хүрээнд нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг нийт 36 удаа зохион байгуулан 2690 хүнийг нийт 12.453.000 төгрөгөөр торгосон. Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийт 102 цагдаагийн алба хаагчдаас өдрийн 8 цагаар 2 ээлжээр эргүүл, жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2060 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулан шалгаж 42 төрлийн 1800 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийг тараасан. Үүнд:
Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс:
Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс баяр, амралтын өдрүүдэд 1-9 дүгээр хорооны нутаг дахь нийт 57 томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллага, 26 нийтийн байрны үйл ажиллагааг шалган харуул хамгаалалтын байдал тааруу, цонх, хаалганы бэхэлгээ муу, гадна орчны гэрэлтүүлэг хангалтгүй зэрэг зөрчил бүхий нийт 48 газарт албан мэдэгдэл, шаардлага, зөвлөмжийг хүргүүлсэнээр 39 газартай албан мэдэгдлийн хариуг тооцон ажиллалаа. Тус хэлтсийн Эрүүгийн Цагдаагийн тасгийн ажилтнууд болон хороодын хэсгийн байцаагч нараас гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгдэж буй эмзэг цэгийн байршлын судалгааг Crime map програмтай уялдуулан гаргаж эргүүлийн маршрут, чиглэлийг өдөр бүр шинэчлэн тогтоож тусгай төлөвлөгөөний дагуу ажиллуулж байна. Дүүргийн Замын Цагдаагийн хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсүүдийн дарга нарын баталсан төлөвлөгөөний дагуу баяр, амралтын өдрүүдэд автын эргүүлийн  үүрэг гүйцэтгэж буй 10 алба хаагч, хороодын цагдаа, хэсгийн байцаагч, Олон нийтийн цагдаа нарын хамтаар 18:00-01:00 цагийн хооронд мөн цагдаагийн 308 алба хаагчийг 40 цагийн явган эргүүлийн үүргийг гүйцэтгүүлэн ажиллуулсанаар нийт 205 байгууллага аж ахуй нэгж, 185 тээврийн хэрэгсэл, 787 иргэнийг шалган 305 зөрчилд 1.525.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсаны гадна хулгайн 4 гэмт хэргийг үйлдэлд дээр нь илрүүллээ.
Мөн тус Цагдаагийн хэлтэст Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын 20 алба хаагчаас давхардсан тоогоор 250 чиглэлд 1600 цагаар үүрэг гүйцэтгэж 104 дуудлага, мэдээллийг хүлээн авсан. Үүнээс: Түргэн тусламжийн 103 буюу эмнэлгийн байгууллагад 9 хүнийг хүргэн 3 иргэнийг саатуулах байранд, 8 хүнийг ар гэрт нь хүргэж 503 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 250 иргэнийг шалган овор ихтэй эд зүйл авч явсан 34 хүн, 346 тээврийн хэрэгслийг зогсоон 450 зөрчил илрүүлж 425 хүнийг 2.125.000 төгрөгөөр торгож 11 хэргийг илрүүлэн ажилласан.
Гудамж талбайд үйлдэгдэж буй хэрэг, зөрчлийг илрүүлэн таслан зогсоох зорилгоор телекамерын хяналтын нэгдсэн төвийг ашиглалтад оруулан ажилласнаар орон сууцны байрны гаднах авто зогсоолд байрлуулсан иргэдийн тээврийн хэрэгслийг мөргөж ослын газрыг орхин явсан 5, такси, хувийн унаагаар хүргүүлээд буухдаа эд зүйлээ мартаж гээгдүүлсэн 6,  хаалаасны хулгайн  2 гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэн эргүүлд ажиллаж буй алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлийг байдлыг хянаж мэдээ, мэдээллээр ханган  ажиллаж  байна.
Гудамж талбайн болон байгууллага аж ахуйн нэгжийн камерын хяналтаар дээрмийн 1, халаасны хулгайн 9, танхайн 5 гэмт хэргийг илрүүлэн материалжуулан шалгаж байна.
Нутаг дэвсгэрийн томоохон худалдааны төв /Алтжин, Юмт, Содон Бөмбөгөр/,ТҮЦ 44, хүнсний дэлгүүр 90 шалгахад хямд үнэтэй эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй архи согтууруулах ундаа худалдаалж буй үйлдэлд хяналт тавьж хороо хариуцсан цагдаа 8, олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч 4, машинт эргүүлийн 40 алба хаагчийг ажиллуулахад ямар нэг зөрчил илрээгүй цаашид дээрх зөрчлийн илрүүлэх чиглэлээр хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.
Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсээс:
Тус хэлтсээс “Хүчит шонхор”сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажилласнаар зах орчимд гар дээрээс зөвшөөрөлгүй эд зүйлс худалдан борлуулдаг 9 иргэнийг  Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 42дүгээр зүйлийн дагуу 45000 төгрөгөөр  торгон дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан хуулийн холбогдох заалтыг сурталчилан таниулж ажилласны гадна архидан согтуурч орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, бүлэг бөөгнөрөл үүсгэдэг 55 иргэнийг 300.000 төгрөгөөр торгон 3 иргэнийг 7-30 хоногоор баривчлуулан захиргааны арга хэмжээг авч ажилласан.
Тус дүүргийн 12, 14, 18 дугаар хороодын гудамжинд авто замын дагуу түлээ, нүүрс худалдан борлуулж буй 6 иргэнд Захиргааны хариуцлагийн тухай хуулийн дагуу 30,000 төгрөгийн торгууль ногдуулан ажилласан ба тос, тосолгооны материал болон хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулж буй 3 цэгийг бүртгэл, судалгаанд хамруулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, галын аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах талаар санамж, зөвлөмжийг өгч ажилласан.
Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор тус хэлтсээс Замын Цагдаагийн хэлтсийн ажилтнуудтай хамтран зуслангийн чиглэлд хяналт, шалгалтыг зохион байгуулан ажилласнаар нийт 240 тээврийн хэрэгсэл, 490 иргэнийг хамруулан шалгаж 1200 гаруй санамж, сэрэмжлүүлгийг тараан урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгууллаа.
б/ Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
Дүүргийн Онцгой Комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 04 дүгээр тушаалыг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны А/43 тоот тушаалыг гарган “Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр”-ийг томилон 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17,30 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 08.30 цагийн хооронд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулсанаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 22, 1-19 дүгээр хороодод 239 ажилтан, албан хаагчид үүрэг гүйцэтгэлээ. Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрээс хороодын хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ажилд тогтмол хяналт тавин 2 цаг тутамд тогтмол мэдээг авч цагийн байдалтай танилцан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв, Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүдэд тогтмол илтгэж ажилласан.
Дуудлага, мэдээллийн хүрээнд:
 1. 2017 оны 2 дугаар сарын 25-аас 26-ны өдрийн шилжих шөнө Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны байрны паарнаас ус алдсан дуудлага ирүүлсэний дагуу 03.30-цагт Нийтлэг үйлчилгээний албанаас холбогдох ажилтанг явуулсан боловч ус алдсан зүйлгүй хэвийн байсан болно.
 2.  2017 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 21.30 цагт 16 дугаар хорооын Согоотын 8-110 тоотод оршин суугч иргэн Батнасангийн байшин шатаж дүүргийн Гал унтраах, аврах 10 дугаар ангид цаг алдалгүй мэдэгдсэнээр галыг унтраасан талаар тус хорооны хариуцлагатай жижүүр мэдээлсэн байна.
 3. 2017 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр 5 дугаар хорооны Цагдаагийн хэсгийн 00-с ус алдсан дуудлага ирж ОСНААУГ-ын харьяа ХҮТ-7-д мэдэгдэж засварлуулсан. Эдгээр өдрүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд гарсан зөрчилгүй, камер, холбооны хэрэгсэл бүрэн ажилласан.
Баярын өдрүүдэд инженерийн шугам сүлжээ, ус, дулаан, цахилгаан хангамжийн байдал хэвийн байж иргэд, байгууллагаас гомдол, санал ирээгүй болно.
в/ Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
Дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 04 тоот тушаал, Онцгой байдлын хэлтсийн 2017 оны  А/07 тоот тушаалын дагуу дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Гал түймэр унтраах, аврах 10 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09.00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09.00 цаг хүртэлх хугацаанд албаны бэлэн байдлын өндөржүүлсэн зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулсанаар нийт 71 алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэсэн.
Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажилласан хугацаанд тус хэлтсийн хариуцлагатай эргүүлээр 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл хугацаанд нийт 6 алба хаагч хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэсэн ба эдгээр хариуцлагатай эргүүлүүдээс дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 19 хорооны хариуцлагатай жижүүрүүд болон аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавин мэдээг 2 цаг тутамд авч ажилласан ба давхардсан тоогоор 27 аж ахуйн нэгжийн жижүүрүүдийн үүрэг гүйцэтгэлтийн байдлыг газар дээр нь очиж шалган гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан.
г/ Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ачаалал ихтэй уулзваруудад зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр:
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Сар шинийн баяр”-ын өдрүүдэд Замын цагдаагийн хэлтсийн нийт 56 алба хаагчдаас 1792 цагаар үүрэг гүйцэтгэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллалаа. Ингэснээр 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд нийт 4097 зөрчлийг илрүүлэн 4055 жолоочид 99.028.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсан. Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 69 иргэнийг илрүүлэн 23 тээврийн хэрэгслийг журмын хашаанд хүргүүлсэн. Сар шинийн баярын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад 32 зохицуулагч зам тээврийн аваар осол, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажилласан ба энэ хугацаанд онц ноцтой зам тээврийн аваар, осол гараагүй байна.
д/ Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал  түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.
      Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан “Сар шинийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн барилга байгууламжинд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах” ажлын удирдамжийн хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд /10:00-14:00 цагийн хооронд/ тус дүүргийн 2  дугаар хороо Бөмбөгөр худалдааны төв, 12 дугаар хороо Хүчит шонхор хүнсний зах, Нарантуул худалдааны төвүүдэд гамшиг осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 4 удаагийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсанаар нийт 250 өрх, 2200 иргэн, 70 аж ахуйн нэгжийг хамруулан гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 5800 ширхэг санамж, гарын авлага материалыг тараан сэрэмжлүүлсэн.
2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт объектын гал түймэр 9 удаа гарсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3 нэгжээр буюу 25 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг, осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх. 90
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар/
2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2017 оны 1 дүгээр улиралд хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн  журмын төсөл болон НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хэлтэс, албадаас санал хүргүүдээгүй болно. = = Холбогдох журмын төсөл болон төсөл, хөтөлбөрүүдэд санал тусгах. -
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Боловсролын газар, Гэр хороолол дэд бүтцийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар НӨҮГ  2017 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын даалгавар, зургийн даалгавруудыг  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж тендер зарлах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны газар/
3.
    Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 13 дугаар тогтоол, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/03 тоот захирамжийн дагуу тус дүүрэгт 2017 онд дүүргийн  төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 2 600 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 20 төсөл, арга хэмжээ, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийж хэрэгжүүлэх 380 535 700 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 25 төсөл арга хэмжээ буюу нийт 2 980 535 700  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 45 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд ил тод, нээлттэйгээр зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
   Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах журмаар нь ангилбал:
Худал
дан авах ажиллагааны журам
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө Дүүргийн  төсвийн хөрөнгө
Аж
лын тоо
Батлагдсан төсөв /мян.төг/ 2017 онд санхүүжүүлэх төсөв /мян.төг/ Ажлын тоо Батлагдсан төсөв /мян.төг/ 2017 онд санхүүжүүлэх төсөв /мян.төг/
1 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга       11 2.340.000.00 2.220.000.00
2 Харьцуу
лалтын арга
5 54.215.00 54.215.00 9 380.000.00 380.000.00
3 Олон нийтийн оролцоо
той худалдан авах ажиллагааны арга
20 326.320.70 326.320.70      
  Нийт: 25 380.535.70 380.535.70 20 2.720.000.00 2.600.000.00
 
Дүүргийн төсвийн болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын явцаас:
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх:
 • Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны “Жишиг Өрхийн Эрүүл Мэндийн төв”-д рентген дижитал аппарат нийлүүлэх /төсөвт өртөг 400 000 000 төгрөг/,
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /төсөвт өртөг 400 000 000 төгрөг/,
 • ЕБС-дад UNIMAT-ын кабинет тохижуулах /төсөвт өртөг 160 000 000 төгрөг/,
 • Цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байр /70-р цэцэрлэг, 2 бүлэг төсөвт өртөг 50 000 000 төгрөг/,
 • Цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байр /126-р цэцэрлэг, 4 бүлэг төсөвт өртөг  300 000 000/,
 • Хамтдаа хөгжье хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байр бий болгох /төсөвт өртөг 300 000 000 төгрөг/,
 • “Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоног төхөөрөмж, технологийг сайжруулах /төсөвт өртөг 105 000 000 төгрөг/
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх:
 •   Чингэлтэй дүүргийн  1, 2, 3, 11, 14  дүгээр хороодын Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвд чийрэгжүүлэлт, сэргээн засах физик эмчилгээний болон шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /төсөвт өртөг 50 763 000 төгрөг/ зэрэг хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх журмын дагуу нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар олон нийтэд нээлттэйгээр зарласан.
Мөн Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх 50 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 72 дугаар сургуулийн урлаг заалны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн дагуу харьцуулалтын аргаар зарласан. Тендерийн баримт бичгийг сонирхсон аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байна.
 
=
 
=
 
2017 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг эрчимжүүлэх. 90
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                                            Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                                     А.ДАМЦАГДОРЖ 
ХЯНАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                                               О.НЯМБАТ       

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                З.НАРАНТУЯА
 НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№04
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Сар шинийн баярын өдрүүдэд:
·         Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж ажиллах.
·         Инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх.
·         Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.
·         Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад  зохицуулагч ажиллуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  иргэдийг хүндрэл зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх
·         Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж тарааж ажиллах.  
 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
НӨХГ-ын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай” А/77 тоот тушаалаар жижүүр, эргүүлийг томилон ажиллуулж тусгай дэвтэрт тэмдэглэл хөтлүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.  
100%
 
 
2
 
       Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих.  Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахаар төлөвлөн саналаа боловсруулж байна.
Үүнд:
- Хуулийн зохицуулалтын давхардал, зөрчлийг арилгах, өмчийн тухай ойлголтыг эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шинээр тодорхойлох
-  Өмчийн удирдлагыг боловсронгуй болгох, өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох
-  Орон нутгийн өмчийн төвлөрлийг саарулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах
- Хотын эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангахад шаардлагатай өмч, хөрөнгийн эрхтэй холбоотой зохицуулалтыг нэмж оруулах
2. Улсын Их хурлын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-д нийцүүлэн “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн төсөлд тусгуулах өмчийн харилцааны чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын саналыг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн боловсруулж байна.
3.  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07/01 дүгээр тогтоолоор “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө” батлагдсантай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/201 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
 
Танилцсан:                                               Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/
Биелэлт гаргасан:                   Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
Нийслэлийн Дотоод аудитын албатай холбоотой үүрэг даалгавар өгөгдөөгүй болно.

 

2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
                                                                                                                                       2017 оны 03 дугаар сарын 06
Товч агуулга Хугацаа                        Биелэлт
1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн  журмын төсөл боловсруулж батлуулах, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих. /Захирагчийн ажлын алба, Соёл урлагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Өмчийн харилцааны газар, Боловсролын газар 14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн “Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийг тус газраас боловсруулан  2017 оны 02 дугаар сарын 22-ний өдрийн 02/162,169,170,171,172 дугаарын албан бичгээр холбогдох 22 байгууллагаас санал авахаар явуулсан болно.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР