Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2017-03-27 12:39:52
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 14
3 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ 14
4 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ 14
5 “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хууль, “Нийслэл хотын албан татварын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн томоохон төвлөрсөн зах, худалдааны төвүүд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн системд холбогдсон байдалд хяналт тавих нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулах. /Нийслэлийн Татварын газар/ 14
6 Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ 14
7 Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ 14
8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№05
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
          Байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны 1 дүгээр улирлын тайлан, НЗД-ын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02 тоот албан даалгаврын дагуу “Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний биелэлт, НӨХГ-ын                                                                                  03 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн                                                                                   онцлох ажлын талаарх тайланг нэгтгэж байна.
         Мөн байгууллагад 2017 онд Засгийн газрын тогтоол 1, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 11, НИТХ-ын тогтоол 3, Нийслэлийн Засаг даргын   захирамж 18, НЗД-ын Удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 1, НЗД-ын албан даалгавар 1 ирснийг бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж  хэрэгжилтэнд хяналт  тавин, биелэлтийг гаргаж байгаа бөгөөд  Засгийн газрын тогтоолын биелэлт 70%, Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилт 100%, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн Хурлын тогтоолын хэрэгжилт 70%, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын хэрэгжилт 70%, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт 90%-ийн биелэлттэй байна.
 
 
 
2
 
Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан хог цэвэрлэгээний аянд байгууллагын ажилтан, албан хаагчид  Энх тайвны гүүрнээс Нарны гүүр хүртэлх зам, талбай, ногоон байгууламжийн хогийг цэвэрлэв.  
100%
Танилцсан:                                     Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/
Биелэлт гаргасан:                      Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2017 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаврын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1 Манай газрын хамт олон 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцож, хуваарийн дагуу Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байраас урагш Цэцэг төвийн уулзвар хүртэлх 16000 м.кв ногоон байгууламж 6000 м. кв зорчих хэсгийн зам талбайг цэвэрлэж 22 шуудай хог хаягдлыг Хотын тохижилт газрын хог ачилтын машинд ачуулав. - - - 100%
                                           
                                         
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА
                                           
 
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
        МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ
 ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ ГАРГАХ
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
 үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Иргэдийн эрүүл, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд тус газар нь 2017.03.31-ний өдөр 13:00 цагаас 17:00 хүртэл нийт  76 ажилтан албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагын ойр орчмын газрын цэвэрлэгээ хийж 20 тн хог хаягдал ачиж Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргүүллээ.
  Нийгмийн ажилтнуудтай хамтран хорооны иргэд, сурагчдын дунд “Далан сувгийн ашиглалт, хамгаалалт” сэдвээр сургалт зохион байгуулна. 100%
2 Нийслэлийн засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 2017.04.01-ний өдрийн их цэвэрлэгээнд тус байгууллага нь 11:00-15:00 цаг хүртэл нийт 76 ажилтан албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр хамрагдав. Улаанбаатар хотын Ерөнхий Менежерийн удирдамж, хуваарийн дагуу Баруун уулын далан дотор/СХД-ийн хос гүүрнээс 1-р хорооллын араар Барилгачны гудамж хүртэл/-х хариуцсан далангийн хог хаягдлыг цэвэрлэв. Нийт 6 тоннын хогийг автомашинаар 8 ресс хийж нийт 48 тн хог хаягдлыг хогийн цэгт хүргүүллээ. Дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын  төв ОНӨҮГ/11-310005/-д мэдэгдэж ажиллаа.

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
  Далан суваг, барилга байгууламжийн өнөөгийн бодит байдлыг тодорхойлох
Нэн даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай ажлын тоо хэмжээ авах
Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасын журмын зөрчлийг илрүүлж  арга хэмжээ авах
100%
3 “ДАЛАН СУВАГ ЭЗЭНТЭЙ” НЭГ САРЫН АЯНЫГ ӨРНҮҮЛЭВ
Хамрах хугацаа: 2017.03.20-2017.04.20
 
1.     Аяныг нээж МХЕГ-тай хамтран ЧД-ийн 12-р хорооны Баруун Уулын сувгийн эхлэл хэсгийг сэтэлж үйл ажиллагаа явуулж буй авто засвар, гагнуурын үйл ажиллагаа эрхэлж байсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн зөрчлийг таслан зогсоож эвдэж сүйтгэсэн 180м2 үерийн хамгаалалтын газрыг нөхөн сэргээж ажиллаа.
2.     БЗД-ийн 10-р хороонд хуучин сувгийн гольдролыг хааж, айл өрх суурьшин усны урсацыг боож буусан байсныг илрүүлж, суваг сэргээж ус урсах нөхөцлийг бүрдүүлж ажилласан.
3.     Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, СХД-ийн засаг даргын тамгын газар, СХД-ийн онцгой байдлын алба зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд  үерийн хамгаалалтын далан сувагт халиа дошин үүсэж айл өрхүүд шар усны үерт автах аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар газар дээр нь явж танилцсан
4.     Монгол Улсын Шадар сайд, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер болон холбогдох бусад албаныхан Баянзүрх дүүрэгт усанд автсан айлууд болон шар усны үер бууж болзошгүй газруудын нөхцөл байдалтай танилцсан.
5.     Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга болон холбогдох албаны хүмүүс Улаанбаатар хотын үерийн  хамгаалалтын далан суваг, барилга байгууламжийн нөхцөл байдал, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлын явцтай танилцсан.
  “ДАЛАН СУВАГ ЭЗЭНТЭЙ” аяныг олон нийтэд хүргэж, хэвлэлийн бага хурал хийх
Аян зарласантай холбогдуулан үерийн хамгаалалтын далан суваг руу хог хаягдал хаях, эвдэж гэмтээхгүй байхыг ард иргэддээ уриалсан SMS
явуулах.
 
30%
 
 
 
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН:                      Г.ЦЭЛМЭГ
 

БАЙГУУЛЛАГА: “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ ҮҮрэг даалгавар биелүүлээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100-
1 Байгууллагын ажилтнуудаас 01 улирлын төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг авч, байгууллагын улирлын тайланг гаргах
 
Байгууллагын 2017 оны 01 дүгээр улирлын тайланг гаргалаа.
 
     
 
 
100%
2 ЗАА-наас зарласан бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцож, хариуцуулсан зам талбай болон байгууллага дотроо их цэвэрлэгээг зохион байгуулах 2017 оны 04 сарын 01-ний Бямба гаригийн амралтын өдөр байгууллагын 60 ажилтан оролцож, их цэвэрлэгээг амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 2 тн хог хаягдлыг түүж, портер машинаар тээвэрлэж хаясан. Их цэвэрлэгээгээр хийсэн ажлын мэдээг Захирагчийн ажлын албаны 310005 утсанд өгсөн.      
 
 
100%
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     А.АЛТАНЖАРГАЛ
 
 Нийслэлийн Байгаль орчны газар
 
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
            2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газарт төлөвлөгөө тасарсан ажил байхгүй болно.       100
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Уг аянд газрын 33 албан хаагч бүрэн оролцож, Их тойруугийн гудамж /Сансарын тойргоос Зүүн дөрвөн зам хүртэл/ замын 2 талаар цэвэрлэж, 13 шуудай хог  түүв.     Нийслэлийн ногоон бүсэд цэвэрлэгээ хийнэ. 100
6 Туул голын хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ Нийслэлийн Засаг дарга 2017 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулсан хэвлэлийн бага хурлаар нийслэлийн бүтээн байгуулалтад голын хайрга бус уулын дайрга ашиглах ба  түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийгээгүй, хууль зөрчиж байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг бүтээн байгуулалтын улирал эхэлж байгааг үл харгалзан зогсоож, тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах талаар мэдэгдсэн. Уг мэдэгдлийн хүрээнд тус газар нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 4 дүгээр  сараас хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүлж, зөвшөөрөлгүй болон нөхөн сэргээлт хийгээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цуцлах арга хэмжээг авна. Мөн БОАЖ-ын Сайдын тушаалаар Туул гол дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд тус ажлын хэсэгт газрын төлөөлөл орж ажиллаж байна.     Хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, арга хэмжээ авна. 30
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон” тэмцээний хүрээнд зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч идэвхтэй оролцоно.     Тэмцээнд идэвхтэй оролцоно.  
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
ДАРГА                                                            Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА
                                   
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              С.БОЛОРМАА
 
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 04 дүгээр сарын 04
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
1
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/  Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 1 дүгээр улирлын байдлаар удирдах дээд шатны байгууллагад дараах тайлан мэдээг хугацаанд хүргүүлсэн байна. Үүнд: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтын тайланг /Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлээс дүүрэг хамтран 3 ажил хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд/ нэгдүгээр улирлын байдлаар 30 хувийн хэрэгжилттэйгээр, Нийслэлийн Засаг даргын 14 захирамжийн биелэлтийг 30%-ийн хэрэгжилттэйгээр, нэгдүгээр улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын хэрэгжилтийн тайланг /иргэдээс ирүүлсэн  195 өргөдөл, хүсэлтийн 157 буюу 80,5%-ийг шийдвэрлэснийг/ тус тус НЗДТГ-т хүргүүлсэн байна.
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Төрийн албан хаагчийн 2016 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг  2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 02/37 тоот албан бичгээр,  ХАСХОМ-ийн тайланг Тус дүүргийн 36 албан тушаалтнууд 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний дотор https://meduuleg.iaac.mn/ сайтад хандан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 100% мэдүүлсэн байна.   
Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 123 ажил үйлчилгээ бүхий төлөвлөгөөний биелэлтийг 30 хувь хэрэгжүүлэн ажилласныг дээд шатны байгууллага  болон удирдах албан тушаалтнуудад тайлагнаж ажилласан байна.
 
   
 
 100%
 
 
2
Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Одоогоор хог цэвэрлэгээний нэгдсэн аян зарлагдаагүй байна. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албатай хамтран ажилладаг хяналтын “Шинэ тосгон” ТББ-тай хамтран дүүргийн 28 хороог хамруулсан “Их цэвэрлэгээний” аян”-ыг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаварын дагуу 2017 оны 03-р сарын 31, 04-р сарын 01-ны өдрүүдэд их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд 28 хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй 1137 /үйлчилгээний төв, зах, дэлгүүр, үсчин, гоо сайхан, ТҮЦ, баар, цайны газар гэх мэт/ аж ахуйн нэгж байгууллагын 3564 хүн, Ерөнхий боловсролын 19 сургуулийн 354 хүн, 14 их дээд сургуулийн 321 хүн, 19 цэцэрлэгийн 209 хүн, 102 СӨХ-ийн 496 хүн, 61 төрийн байгууллагын 615 албан хаагч цэвэрлэгээний ажилд оролцлоо. Аж ахуйн нэгж байгууллага, Их дээд болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, төрийн байгууллагууд орчныхоо 50 м газарт болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд цэвэрлэгээ хийж дүүргийн хэмжээнд нийт 184260 м2 талбайг цэвэрлэх ажил хийгдлээ. Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-с нийт 51 хог тээврийн авто машин ажиллаж 152 рейсээр 426.6 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэв.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албатай хамтран ажилладаг хяналтын “Шинэ тосгон” ТББ-тай хамтран дүүргийн 28 хороог хамруулсан аян зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  
50%
 
 
 3
Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, ус хуримтлагддаг гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойд хуримтлагдсан ахуйн гаралтай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлын хүрээнд 13, 14 дүгээр хорооны үерийн далан, Сүнжин гранд зочид буудлын усны суваг, 22-р хорооны 9, 27-р гудамжны жалга, 17-р хорооны эмнэлэгийн жалга, 8-р хороо Холбоо толгой, Эрдэнэтолгойн усны суваг, 28-р хорооны үерийн далан, 9-р хорооны 19, 20 гудамжны жалга, 28-р хороо 5-р хэсгийн жалга, 5-р хорооны Монелийн үерийн далан, 22-р хорооны Баруун алтан өлгийн жалга, 24-р хороо овоотын жалга зэрэг нийт 12 байршлын далан суваг, гуу жалгыг цэвэрлэх ажил хийгдлээ. Нийт 34 рейсээр 122.4 тн хог хаягдлыг  тээвэрлэж зайлуулав.
 
 
Дүүргийн хэмжээнд нийт 47 гадна зар сурталчилгааны байгууламж байна. Үүнээс өнгө үзэмж нь муудсан хулдаасан хэвлэл нь урагдсан 3 ширхэг гадна зар сурталчилгааны байгууламж байсныг хулдаасан хэвлэлийг нь буулгах арга хэмжээ авлаа.
 
Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4 нь 2017 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн иргэдийн бүлгийг ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд цаашид цэвэрлэх шаардлагатай үерийн далан, гуу жалганы цэвэрлээг хийлгэх арга хэмжээ авна.
Шаардлага хангахгүй зар сурталчилгааны самбаруудын өнгө үзэмжийг сайжруулах мэдэгдэх хуудсыг эзэмшигчдэд хүргүүлж ажиллаж байна.
100%
 
 
4
Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/147 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрийн А//88 дугаар захирамжаар удирдамж төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж Улаанбаатар марафоны нэрэмжит шилжин явах цомыг хуваарийн дагуу 120 байгууллагаар аялуулахаар  5 чиглэлээр удирдамж, хуваарийг тарааж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 6 байгууллагаар цомыг аялуулсан байна.
 
     
  
 
80%
 
 
 
 
         
 
            ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
 2017  ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ГАЗАР
 
 
2017 оны 04 дугаар сарын 05                                                                            Улаанбаатар хот                
                                         
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ НИТХ-ын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07/01 тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажлын биелэлтийг харъяа агентлагуудаас авч нэгтгэн гаргаж,  НИТХ-ын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралд хэлэлцүүлсэн. 100%
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Манай байгууллага 2017 оны 04 сарын 01-ны өдрийн 10:00 цагаас Элчингийн гудамж /Япон элчингийн байрны уулзвараас Сэлбэ гол хүртэл/ 1800 м2 талбайг 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй 6 шуудай хог цэвэрлэн бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцсон. Дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨГ /11-310005/-д мэдэгдсэн. 100%
3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд мэргэжилтэн Б.Болор, Ү.Одонбилэг, С.Батсая, Г.Уранцэцэг нар оролцохоор бэлтгэл хийж байна. 100%
                 
                                                                                
 
                   ХЯНАСАН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Х.ГАЛЫМБЕК
                                                                                                            О.МЯГМАРСҮРЭН
                                                                                                            Ц.ЦОЛМОН
                   БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН  МЭРГЭЖИЛТЭН                     Б.БАДАМЦЭЦЭГНИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 03                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Газрын 2017 оны нэгдүгээр улирлын тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг НЗДТГ-ын НЗУХ-т 2017.03.30-ны өдрийн 4/471 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Тайлант хугацаанд 41 ажил төлөвлөснөөс 10 ажил бүрэн дууссан, үлдсэн 31 ажил графикийн дагуу хэрэгжиж байна. Төлөвлөгөөний дундаж биелэлт 73%-тай байна.       100
2 2017 оны 4 сарын 01-ний өдрийн Бямба гарагт зохион байгуулсан бүх нийтийн цэвэрлэгээнд  Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 70 ажилтан, албан хаагчид оролцож Баруун уулын үерийн далан доторх / Өндөр гэгээн Занабазарын гудамжнаас баруун тийш Амарсанаагийн гудамж хүртэл/ 300 м орчим газрыг цэвэрлэж дуусгав. Шуурхай удирдлагын төвд мэдээлж, бүртгүүлсэн.       100
3 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд аялах Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом манай газарт өнөөдрийн байдлаар ирээгүй байна.
Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэн бэхжүүлэх, хамт олныг идэвхижүүлэх,
амралт, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, хамт олонч уур амьсгалыг бий болгоход чиглэсэн спорт, олон нийтийн арга хэмжээг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах үүрэг бүхий 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Соёл, спортын хамтлаг”- 2017.01.17-ны А/02 тоот тушаалаар томилогдож соёл, спортын арга хэмжээний 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан. Төлөлөгөөний дагуу 2017.02.04-ны өдөр хамт олны дунд “Олс таталт”, “Морин барилдаан”, “Цасны сумо” гэсэн 3 төрлөөр, 2017.03.31-ны өдөр шатар, даамын тэмцээнийг тус тус зохион байгуулж хүч самбаагаа сорьсон.
      100
 
 
 
 
Хянасан:
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН даргА                                                           Н.ЭГИЙМАА
 
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                Д.ЭНХЖАРГАЛ
2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр                                                 Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газрын 2017 оны 01-р улиралд төлөвлөсөн ажлууд цаг тухай бүрт хугацаандаа хийгдэн ажиллаж байна.
100%
 
 2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2017 оны 04 сарын 01 өдрийн 10 цагаас эхлэн 11:30 минут хүртэл бүх нийтийн цэвэрлэгээнд Сэлбэ голын эрэг дагуу /зуун айлын гүүрнээс урагш Голден вилл хотхон орох жижиг гүүр хүртэл/, түүний харалдаа Денверийн гудамжны зам дагуу нийт 12 албан хаагч 6 шуудай хог цэвэрлэж хогийн машинд ачуулаж ажиллав.  
 
100%
8 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд тус газрын мэргэжилтнүүд оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ     
                                                           
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
 
2017.04.05                  
2017  ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
/Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/
2017 оны 4 дүгээр сарын 05
   
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэг-жээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ         0-100
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулла-гуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлө-сөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны 1 дүгээр улирлын  тайланг нэгтгэж байна.
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр улирлын биелэлт 30%,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 35%, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт  100%-тай  байна. Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний улирлын дундаж биелэлт 44,5%-тай байна.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/131, 3 дугаар 31-ний 01/134 тоотуудаар хүргүүлэв.     100
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Улаанбаатар хотын Манай газрын хамт олон 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцож, хуваарийн дагуу ШУТИС-ийн уулзвараас  e-mart-ын уулзвар хүртэлх Бээжингийн гудамжны урд хэсгийн зам талбайг цэвэрлэлээ. 20 шуудай хог хаягдлыг Хотын тохижилт газрын хог ачилтын машинд ачуулж, дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨҮГ /1 1-310005/-д утсаар мэдэгдэв.     100
3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд          нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулла-гуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулах “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн аялуулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд байгууллага дээрээ биеийн тамир спортыг сурталчлах, чөлөөт цагаараа зохион байгуулах спорт арга хэмжээний хөтөлбөр боловсруулах, мөн спорт хамтлаг бий болгохоор бэлтгэж байна.
 
      100

2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 4 дүгээр сар 5
д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
 
1 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд харъяа агентлагуудын ажилтан албан хаагчдыг заасан хуваарийн дагуу 2017.04.01-нний 10:00 цагт Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт баянголын аманд  далан сувгийн 700 м газарт цэвэрлэгээ хийсэн.Цэвэрлэгээнд
НУБГ, төвийн 6 дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид бүрэн хамрагдлаа.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР
 
 
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                             Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/        Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг нэгтгэн 2017 оны 03 дугаар сарын 20 нд НЗДТГ-ийн ХШҮХ-т 02-01/869 албан бичгээр хүргүүлсэн. 1 дүгээр  улирлын байдлаар 9 заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц 12.1% -тай байна.     
       НМХГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1-р улирлын байдлаар нэгтгэн 2017.03.24–нд МХЕГ-т цахимаар хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтан, албан хаагчид 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан их цэвэрлэгээнд талбайн хуваарийн дагуу Дунд голын эрэг дагуух /Энхтайваны гүүрний доороос Нарны хороолол орох гүүр хүртэл/ хэсгийн хогийг цэвэрлэж дуусгалаа. Их цэвэрлэгээнд тус газрын 260 албан хаагч оролцсон бөгөөд нийт 8,000 мкв талбайн хогийг цэвэрлэж, ТҮК-ийн машинд ачуулсан.
3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. 
/Нийт байгууллагуудад/
       “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тэмцээнд идэвхитэй оролцохоор төлөвлөж ажиллаж байна.

                                                                                   
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар нь 2017 оны эхний улиралд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан мал эмнэлгийн хариуцан гүйцэтгэх ажлын биелэлтийг гаргаж НЗДТГ-т хүргүүлэв. - - - 100
2. Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 04 сарын 01-ны өдөр 25-р эмийн сангийн замын уулзвараас Смарт Электроникс хүртэлх гудамж талбай, ногоон байгууламжийг цэвэрлэсэн. Үүнд НМЭГ-ын 30 ажилтан оролцож, 20 шуудай 1 тн хогийг  цэвэрлэж дууссан. - - -        100
3. Улаанбаатар Марафон Олон улсын гүйлтийн тэмцээн НМЭГ жил бүр идэвхтэй оролцдог. Цомыг хүлээж авахад бэлтгээд байна. - - - 100
 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР


Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ НХГБХГ-ын 2017 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр НЗД-ын орлогчийн туслах руу twin_0120@yahoo.com цахим хаягаар явуулсан.
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 01 өдөр хаврын их цэвэрлэгээнд тус газрын 20 албан хаагч оролцсон.
Цэвэрлэгээ хийх хуваарийн дагуу сэлбэ голын эрэг дагуу Голден вилл хотхон орох гүүрнээс ургаш Бээжингийн гудамжны гүүр хүртэл түүний харалдаа Денверийн гудамж дагуу цэвэрлэгээ хийсэн. Мөн сэлбэ голын эрэг дагуу цэвэрлэж 13 шуудай хог гаргасан.
3 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомийг хуваарийн дагуу хүлээн авахад бэлэн болсон.

2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр
“Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ

 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалга вар биелээ гүй
бол хэрэг жээгүй шалт гаан
Цаашид авч хэрэг жүүлэх арга хэмжээ Үнэл  гээ
0-100
  1 2 3 4 5
1
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Газрын даргын 2017 оны эхний улиралд төлөвлөгөөний батлагдсан ажлууд цаг хугацаандаа бүрэн хэрэгжиж дууссан.
-Наадамчдын замын” арчлалтын ажил байнгын явагдаж, цас, мөсний үлдэгдэл, түүвэр хог цэвэрлэгээний ажлыг 2017 оны эхний улирлын байдлаар Ажилласан хүн хүч, машин механизмын тоо хэмжээ-
Инженер-28,
Тоо бүртгэгч-42,
Замчин-389,
Портер-40,
Ачааны машин-27,
Бобкат-18,
Авто грейдэр-2
-Авто замын зорчих хэсгийн нуухны цэвэрлэгээ / у/м/-250,000
-Явган замын цэвэрлэгээ / м2/-1,884,300
-Түүвэр хог цэвэрлэгээ /м2/-1,560,000
-Ачиж хаясан хогны хэмжээ / тонн/-429.
-Гэрэлтүүлгийн ажлын чиглэлээр: Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн 17465 ширхэг гэрэлтүүлэгч, 249 ширхэг хуваарилах самбарын ашиглалт үйлчилгээг хариуцан ажиллаж 1-р сард 167 165 846 төгрөг, 2-р сард 172 716 332 төгрөг ба нийтдээ 339 882 178 төгрөгийн ажил үйлчилгээ хийж гүйцэтгэл гарган хотын хэмжээнд нийт гэрэлтүүлэгчийн асалтыг 96,86% хувьтайгаар асаан ажиллаж байна. Мөн гэрэлтүүлгийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөр 1-р сард 113,678, 667 төгрөг, 2-р сард 131,049,128 төгрөг, 3-р сард 134,618,059 төгрөгийн төлбөр тооцоо гарсан бөгөөд энэ нь нийтдээ 379, 345, 854 төгрөг болж байгаа бөгөөд уг гарсан төлбөрийг цаг тухайд нь зохих газруудад шилжүүлсэн. Үйлдвэрлэлийн ажлын хүрээнд: Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар: 1-р сард – 193 ширхэг тэмдэг, 2-р сард -46 тэмдэг 3-р сард -107 ширхэг тэмдгийг тус тус захиалсан байршилд стандарт  техник шаардлагын дагуу тавьж гүйцэтгэлээ .             НАЗХГ-ын захиалгаар нийслэлийн 6-н дүүрэгт хайс шинээр суурилууллаа. Үүнд: ХУД-т -44 урт метр , СБД-т 21 урт метр, ЧД-т 222.8 урт метр, СХД-т16 урт метр , БЗД-т 6 урт метр  нийт 309.8 метр шинэ  хайс  тус тус байршууллаа. Сар шинийн баярыг угтаж иргэдийг аюул осол , авто замын түгжрэлгүй зорчуулах зорилгоор томоохон зах худалдааны төвүүд, өвлийн уралдааны үед хөдөлгөөн зохион байгуулалт хийлээ .Үүнд: ЧД,Хүчит шонхор худалдааны төвд 2017 оны 02-р сарын 11,12 ба 18,19-нд Хүчит шонхор захын замыг нэг чигийн хөдөлгөөнд оруулж 19 түр тэмдэг байршуулан хураан авлаа. “Дүнжингарав -2017” Хурдан морины уралдааны өдөр буюу 2017оны 03-р сарын 4,5-нд Хүй долоон худаг  , Цагаан хөтөлд 14 тэмдэг түр байршуулж хураан авлаа. Тэмдэг арчлалтын ажлыг Нийслэлийн 6 дүүрэгт хийж гүйцэтгэлээ . Үүнд: 1-р сард -461 тэмдэг , 2-р сард -145 тэмдэг 3-р сард -243 тэмдэг нийт энэ улиралд 849 ширхэг тэмдэгт арчлалт хийсэн . Мөн хотын өнгө үзэмж сайжруулах , авто замын тэмдгийн харагдах байдлыг сайжруулж осол аваараас сэргийлэхийн тулд тэмдэг угаалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн. Энэ хугацаанд Энхтайваны өргөн чөлөөнд 193 ширхэг  тэмдэг угааж арчлалт хийлээ. Хайс арчлалтын хүрээнд нийслэлйин 6-н дүүрэгт 5563 урт метр хайс арчлалтын ажил хийлээ. Хайс угаалтын ажил: Энхтайваны өргөн чөлөө -156 урт метр, БГД –т 360 урт метр БЗД-т 897 урт метр СБД-т 177 урт метр СХД-т 303 урт метр , ХУД-т 258 урт метр, ЧД-т 867 урт метр тус тус угааж нийт 2151 метр хайс угаалаа. Хайс шилжүүлэн байршуулах ажил: – Сар шинйн баяртай холбогдуулан  авто замын ачаалал ихсэх гудамж , замуудад 1305 урт метр хайс шилжүүлэн түр байршуулсан. Хайс нөхөж байршуулах, шилжүүлэх  ажил – Нийслэлийн гудамж, замуудад  2107 метр хайс хайс шилжүүлж , нөхөн байршуулах зэрэг арчлалтын ажил хийгдлээ.
 
 
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажлаа бүрэн хэрэг жүүлж, гүйцэт гэлийн чана рыг сайж руула хад анхаа
ран ажил
лах
100%
2
 
Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 06/428 тоот албан бичгийн дагуу манай байгууллага 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 2017 оны хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд цэвэрлэх зам талбайн хуваарийн дагуу “Наадамчдын замын” 2 талын зүлэгт талбай, мод тарьсан зурвас талбайн хог цэвэрлэгээний ажлыг 6 км буюу 300000 м2 талбайд хийж 4.5 тонн хог ачиж тээвэрлэсэн. Нийт 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй цэвэрлэгээнийг ажлыг хийсэн.
Цэвэрлэгээний ажлын дүн мэдээг Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨҮГ /11310005/-д мэдэгдэж ажиллалаа.
  Цаг тухай бүрд цэвэрлэгээний ажлыг хийх. 100%
3
 
Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/147 дугаар Захирамж, хотын Ерөнхий Менежерийн баталсан хуваарийн дагуу “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг аялуулах аяны хүрээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн гаргасан удирдамжийг үндэслэн төлөвлөгөө гаргаж идэвхтэй оролцон, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлэн ажиллана. Тус байгууллагын Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Б.Түвшинтөр хариуцан ажиллах болно. Улаан баатар хотын Ерөн хий Менежерийн 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/398 тоот албан бичгийг хүлээн авч, хариу цах албан тушаалтанд танил цуулсан 2017  оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн гарга сан удир дам жийг үндэс лэн төлөвлөгөө гаргаж идэвх тэй орол цох.
Тайланг тогтоо сон хугацаанд удир дам жийн дагуу хүргүү лэх
 
 
 
 
Биелэлтийг баталсан
Дарга:                                                                                                Ж.Чинзориг
Биелэлтийг хянасан
ҮАТХ-ийн дарга:                                                                 Д.Ариунболд
Биелэлтийг нэгтгэсэн
ТШӨГХ мэргэжилтэн:                                                        Ж.Мөнхжаргал2017  оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн  үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2017.04.06                                                                                                                                               Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах
1 Дүүргийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян зохион байгуулахаар Засаг даргын 2017 оны А/144 тоот захирамж гаргасан.  Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хог хаягдал хаяхгүй байх дадал төлөвшүүлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн үүсмэл болон хур хог хаягдлын цэгийг бүрэн устгах, дахин хог хаягдлын цэг үүсгэхгүй байх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах талаар шинэ арга барил бүхий санал санаачлагыг дэмжих зорилгоор 3 сарын  аяныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд “Хоггүй орчин-эрүүл амьдрал” болзолт уралдааныг хороод болон хог хаягдал тээвэрлэгч байгууллагууд, сууц өмчлөгчдийн хооронд явуулахаар удирдамжийг хүргүүлээд байна.       100%
Үүрэг даалгавар 2. Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох
  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 03 дугаар сарын 31, 04 дүгээр сарын 01-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Их цэвэрлэгээний хүрээнд нийт       2392   аж ахуйн нэгж, 12455 иргэд оролцож 453695 м/кв талбайг цэвэрлэсэн. Их цэвэрлэгээгээр давхардсан тоогоор нийт 94 хог тээврийн автомашин 235 рейсээр 965,5 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 93 үйлчлэгч 783 уртааш метр хайс хашлага, хогийн сав, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээг угааж цэвэрлэн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн реклам мэдээллийн байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал өнгө үзэмжинд хяналт тавьж үзлэг явуулсанаар ҮЭ-ийн гудамж, Баянхошуу чиглэлд байгаа өнгө үзэмж муудсан зөвшөөрөлгүй 3 хаяг, байгууламжийг буулгах арга хэмжээ авсан.
Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 3-р сарын 23, 24-ний өдрүүдэд авто замын дагуу түлээ, нүүрс, малын тэжээл, хоёрдогч түүхий эд, тосолгооны материал ил задгай, зөвшөөрөлгүй худалдаалж буй иргэдэд хяналт шалгалт хийж ажилласан. Шалгалтын явцад дээрх 18 цэгт хууль, тогтоомж, журмын тухай танилцуулж гаргасан зөрчлүүдийг газар дээр нь арилгуулсан. 23 зөрчил илэрснээс 1 иргэнд холбогдох хуулийн дагуу 720,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, 5 иргэнд үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай улсын байцаагчийн акт үйлдэж, 10 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд зөрчлийг арилгах тухай улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлж биелэлтийг хангуулан ажиллалаа. Дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ил задгай худалдаа эрхэлж буй иргэдийг дүүргийн цагдаагийн 3-р хэлтсээс 10 хоногийн дотор цэгцлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллаж байна
      90%
Үүрэг даалгавар 3. Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох
  Нийслэлийн Засаг даргын А/147 тоот захирамжийн дагуу "УЛААНБААТАР МАРАФОН" олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулагдахаар "УЛААНБААТАР МАРАФОНД НЭГДЭЦГЭЭЕ" Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ЦОМ  дүүргийн хэмжээнд 2017 оны 03-р сарын 23-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд  хуваарийн дагуу  дараах байгууллагуудаар аялж байна.
1.Засаг даргын тамгын газар
2.Дэргэдэх хэлтэс, алба
3.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
4.Ерөхний боловсролын сургуулиуд
5.Их дээд сургууль
6.Аж ахуй нэгж байгууллага
7.Хороод 
Засаг даргын Тамгын газрын А/33 тоот тушаалаар 2017 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр “Сонгинохайрхан марафон” гүйлтийн уралдааныг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.
      50%
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодитүр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хороо нь 2017 оны эхний улиралд 31 ажил хийхээр төлөвлөж бүрэн хэрэгжүүлсэн. - - 100
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын тушаалаар 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн нийтийн цэвэрлэгээнд Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны хамт олон, Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүн нийт 18 хүн оролцлоо. Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас хуваарилсан газрыг Нийслэлийн Боловсролын газартай хуваан цэвэрлэж 15 шуудай хог гарган авч, хогийн цэгт хаясан. - - 100
8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит аяны цомыг 03-р сарын 20-ноос 05-р сарын 30-ны хооронд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, 9-н дүүргүүдэд батлагдсан удирдамжийн дагуу аялуулж, телевиз, олон нийтийн сошиал мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчилж байна.
Дүүргүүд ДЗДТГ болон хэлтэс албад, хороод, ЕБС, цэцэрлэг, их дээд сургууль гэсэн 5 чиглэлээр дээрх цомыг өөрсдийн гаргасан хуваарийн дагуу аялуулж байна. Багахангай дүүрэг цомын аяны нээлтийн ажиллагааг 2017 оны 04-р сарын 03-ны өдөр дүүрэгтээ зохион байгуулж, 15 байгууллагын 220 хүн хамрагдсан.
- - 70

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                   /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
Товч агуулга Хугацаа  
Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлтийг гарган нэгтгэж байна. Мөн Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны 1-р улирлын тайлан болон бусад холбогдох тайлангуудыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. 
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Ууганбаярын 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдрийн 06/428 дугаар албан бичгийн дагуу их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Тус газар нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 10:00-12:00 цагт хувиарласан талбай болох Их тойруугийн гудамж, Зуун айлын гүүрнээс Сансарын аюулгүйн тойрог хүртэлх талбайг цэвэрлэсэн болно. Их цэвэрлэгээнд газрын 50 албан хаагчаас 44 албан хаагч оролцсон. Тус их цэвэрлэгээний бэлтгэлийг ханган ажлын бээлий, шуудай, хүрз, шүүр гэх мэт багаж хэрэгслийг ашиглан 15 шуудай хог хаягдлыг савласан болно.
3 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ 14 Хамааралгүй
4 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ 14 Хамааралгүй
5 “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хууль, “Нийслэл хотын албан татварын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн томоохон төвлөрсөн зах, худалдааны төвүүд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн системд холбогдсон байдалд хяналт тавих нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулах. /Нийслэлийн Татварын газар/ 14 Хамааралгүй
6 Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ 14 Хамааралгүй
7 Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ 14 Хамааралгүй
8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ 14 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн хуралд нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын холбогдох мэргэжилтнүүд 3 удаа оролцсон. Мөн гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах төлөвлөгөөнд саналаа тусган хүргүүлсэн. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар болон харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцох бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
 
 ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/                  
1 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2017 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажил графикийн дагуу явж байна. 2017 онд нийслэлд хийгдэх зам барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөл, бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр голлон ажиллалаа.  БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төслийн бэлтгэл ажлыг хангаж, ажил эхлэхэд бэлэн болсон. Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц барих төслийн бэлтгэл ажлыг графикийн дагуу хийж байна.   Мөн  Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртлэх 20,9 км замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил, Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөрбетон  гүүрээс гадна  Улс, Нийслэлийн төсөв, Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллалаа. -       БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төслийн шав тавих ёслолыг хийж, хаврын зам барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн.
 
-       Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 3 төсөл арга хэмжээний 2 төслийн холбогдох материалыг НХААГТ-т хүргүүлж, сонгон шалгаруулалт зарлагдсан байна.
 
-       Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтын II.1.1,2,5 болон II.3.2,3,4,5 заалтад тусгагдсан ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт зэрэг худалдан авах ажиллагаанд шаардлагатай материалыг НХААГ-т хүргүүлсэн.
 
 
     

 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ
 
   2017.04.06
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар-1:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Газрын хэмжээнд 1-р улиралд төлөвлөсөн ажлын биелэлтийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 03 дугаар сарын 28-ны өдөр monitoring@ulaanbaatar.mn хаягаар хүргүүлсэн. 2017 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллав.    
2 Үүрэг даалгавар-2: Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/
  Тус газрын 10 албан хаагч 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр Баянбүрдээс 100 айлын уулзвар хүртэлх  талбайд их цэвэрлэгээ хийж нийт 12 шуудай хог цэвэрлэсэн. Цэвэрлэгээний талаарх мэдээг Шуурхай удирдлагын 310005 утсаар өгсөн. Цэвэрлэгээг чанартай сайн хийж гүйцэтгэсэн.    
                                                             
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
 
2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 03 дугаар сарын 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Хариуцсан хэлтэс
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС
1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
1.Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан нийт 139 ажил үйлчилгээнээс  I дүгээр улиралд хийж хэрэгжүүлэхээр 44 ажил үйлчилгээ төлөвлөсний дагуу хэрэгжилт, үр дүнг тооцож, дүн шинжилгээ хийж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Удааширч буй болон тасарч болзошгүй ажлуудад 1 удаа хяналт, мониторинг хийж ажилласан.
2. НИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдаж, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд шинээр болон шинэчлэн баталж мөрдүүлэхээр тусгагдсан эрх зүйн баримт бичиг, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явцад 3 удаа хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийж, гүйцэтгэл үр дүнг тооцож, хэрэгжих боломжгүй болон албаны чиг үүрэгт хамааралгүй баримт бичгүүдийн тайлбарыг холбогдох байгууллагад мэдээлж ажиллалаа.
1.МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагаан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга  хэмжээний 2016 оны биелэлтийг гаргаж, НЗДТГ-ын ХШҮХ-т цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн.
2. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг “L-Monitoring” программд хугацаанд нь шивсэн.
3. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр улирлын биелэлтийг гарган  НЗДТГ-т албан бичгээр болон o_tung@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлсэн.
 
-
 
 
 
1.Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн,  хурлын тэмдэглэлийн  хамт НЗДТГ-т хүргүүлж, тайлагнана.
2. 2017 оны I дүгээр улиралд багтаан баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөсөн эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт тавьж, төлөвлөгөөт бодлогын баримт бичгүүдийг НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж, НИТХ-д өргөн барина.
 
 
 
100%
 
 
 
 
 
2 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС
1.Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/
2. Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/
1.СХД-ийн 23,27-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Намгийн сувгийн эхлэлд хогийн цэг үүссэн байсныг цэвэрлэж, гаргалгаа хоолойг чөлөөлөн 24тн хог хаягдлыг хогийн цэгт буулгасан.
Баруун Уулын Суваг: Баянбүрдийн тойргийн авто зам доорх гаргалгааг шалгаж, ус хүлээж авах хэвийн ажиллагааг хангасан.
Авто зам, гүүрний доод хэсгүүдэд усны зарцуулга буурах эрсдэлийг тооцож суваг татах, хог лаг цэвэрлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.
“Геодези, усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ нь нийслэлийн хэмжээнд шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд одоогоор нийт 2080 м урт суваг татаж, ухлагаас гарсан мөсөөр далан үүсгэж, шаардлагатай газруудаас 3438 м3 мөсийг зөөж тээвэрлэж, 24620м3 ус соруулан, 24тн ахуйн хаягдлыг Улаанчулуутын төвлөрсөн хогийн цэг рүү тээвэрлэсэн.
2. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цомыг 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хүлээн авсан. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа 10 байгууллагуудад цом аялуулах хуваарийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр батлуулан, харьяа газруудад хүргүүлсэн. Хуваарийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Ус сувгийн удирдах газарт ёслол төгөлдөр хүлээлгэн өглөө.
1.Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт хийж хэрэгжүүлсэн бүх нийтийн цэвэрлэгээ, тохижилт болон шар усны үерийн далангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний талаар хийж хэрэгжүүлсэн ажилд 2017.04.04-ны өдөр УБЗАА-ны 6 мэргэжилтэн, хөндлөнгийн хяналтын 3 төрийн бус байгууллагатай хамтран 3 баг төвийн 6 дүүрэгт явцын болон нийцлийн хяналт шалгалтын ажлыг биечлэн хийлээ. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг дүүргүүдийн Тохижилт үйлчилгээний хэлтсүүдэд газар дээр нь мэдэгдэж, алдаа дутагдлыг арилгуулж ажилласан.
2. ХУД-ийн 11-р хорооны Зайсангийн үерийн далан суваг сэтэлж зам тавьсан, дулааны шугам татсан зэрэг зөрчлийг газар дээр нь шалгаж, ХУД-ийн ОБХ, МХХ-үүдтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай арга хэмжээ авсан.
3.Хотын өнгө үзэмжид муугаар нөлөөлж, үүсмэл болон хур хог үүсгэж буй хайс, хашаа зэрэг газруудыг цэгцлэх зорилго бүхий “Ажлын хэсэг”-ийг НЗД-ын 2017.04.03-ны өдрийн А/51 дүгээр захирамж гаруулса.
4. Дээрх захирамжийн дагуу судалгаа мэдээлэл цуглуулахаар 3 баг төвийн 6 дүүрэгт биечлэн ажиллаж, түүвэрчилсэн байдлаар нийт 45 байршлыг тогтоогоод байна.
- 1.Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс Дүүргүүдэд өгөгдөж буй үүрэг даалгаврын биелэлтэд явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулах давтамжийг нэмэгдүүлэх замаар хот нийтийн аж ахуйн холбогдох ажлуудад хяналт тавьж ажиллана.
2.ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнөөр шуурхай шийдвэрлэх шаардлагатай цаг үеийн чанартай ажлуудыг давхар үүрэгжүүлэн биелэлт тооцож, ажиллана.
3.Үерийн далан сувгийн цэвэрлэгээ, шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын явцыг эрчимжүүлж, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана.
4. “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангах, УБЗАА-ны биеийн тамир спортын 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлж ажиллана.
100%
3
 
ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
1.Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/
2.Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/
1. 2017.04.01-ний өдрийн Бямба гарагт Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, үерийн далан сувгийг цэвэрлэх их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017.04.03-ны өдрийн А/51 дүгээр тушаалаар тохижилт цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг дүүргийн ЗДТГ, НХТЕТГ, НГА, ХТГ гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаж, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд ил байрлах өнгө үзэмжгүй, газар эзэмшил олгогдсон боловч ашиглагдахгүй байгаа хашаа хайсыг цэгцлэх шаардлагатай тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэх аян өрнүүлэн ажиллаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловруулан ажиллав.
Эмийн сан, эмнэлэг, дэн буудал, буудлын тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах талаар Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газарт албан бичиг, автобусны буудлуудын цэвэрлэгээ өнгө үзэмжийг сайжруулах талаар автобусны буудал эзэмшигч “ЖиСиДеко” ХХК-д албан бичиг, барилгын хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулж арга хэмжээ авч ажиллах талаар Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт албан бичиг тус тус хүргүүлж, уулзалт зохион байгуулан ажиллав.
Гэрэлтүүлгийн шонд хууль бус сурталчилгаа байрлуулж буй үйлдлүүдийг таслан зогсоох зорилгоор гэрэлтүүлгийн шонд хамгаалах зориулалтын наалт хийж байрлуулах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. 
1.           Их цэвэрлэгээнд Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага, харьяа газруудын 3700 гаруй албан хаагч, ААНБ-ын төлөөлөл болон ажилгүй иргэд, оюутан залуусын төлөөлөл нийт 32,5 мян хүн оролцож нийт 382,2 мян м2 талбайг цэвэрлэж 2723,8 тн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд хүргүүлсэн.
 
 
2.           Өнгө үзэмжийг нь сэргээж засварлах, орчныг нь цэвэрлэх шаардлагатай хашаа хайсны судалгааг гаргаж, сэргээн засварлах, цэвэрлэх хугацаатай үүрэг даалгаварыг хариуцагч ААНБ-д хүргүүлсэн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автобусны буудал эзэмшиж байгаа “ЖиСиДеко” ХХК 135 автобусны буудал буудлын байгууламжийн бүрдэл хэсгийг угааж цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулав.
 
 
Нэр бүхий 42 гудамжны 3554 гэрэлтүүлгийн шонг хамгаалах ажлыг эхлүүлсэн.
  1.         Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналт тавьж буй төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 14 хоног тутамд үзлэг шалгалт хийж цэвэрлэгээний ажлыг тогтмолжуулна.
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үүссэн хур хог цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.
Улаанбаатар  хотын ерөнхий менежерийн баталсан хуваарийн дагуу их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулна.
 
2.         Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн эд хөрөнгийг эзэнжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, арчилгаа цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
                     
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах тухай ” А/1146 дугаар захирамжийн дагуу бодлогын баримт бичгүүдэд туссан арга хэмжээний биелэлтүүдийг 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гаргаж, тогтоосон хугацаанд хүргүүлж ажиллав.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний Бямба гарагт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн гаргасан удирдамж, хуваарийн дагуу тус газрын 87 албан хаагч Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэлх Баруун уулын үерийн далан сувгийн хоёр талын 2100м2 газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж 110 шуудай хог хаягдлыг тээвэрлүүлэн цэвэрлэгээний мэдээг шуурхай удирдлагын төвийн 31-00-05 дугаар утсанд өгч ажиллав.
3 Нийт байгууллагуудад “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхитэй оролцох Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг аялуулах ажлыг НЗДТГ, УБЗАА, нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ-т эхлүүлсэн байна. 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар тус аяны удирдамж манай газарт ирээгүй байна
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ц.ТУЛГА
 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Д.УРАНЦЭЦЭГ 
 
БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              Н.ДҮНЖИЙМАА1.   Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар нь  2017 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажлаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.       
2. Нийслэлийн хэмжээнд “Хог цэвэрлэгээний аян”-ий хүрээнд нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар нь баруун 4 замаас нарны зам хүртэлх замын 2 талын явган хүний замыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр цэвэрлэж нийслэлийн шуурхай алба буюу 310005 мэдэгдсэн.
8.  “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг  аялуулуулсан болно. 
2017  ОНЫ 03 ДҮГААР САРЫН 27-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                                                   Багануур дүүрэг
                                                                                      
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусч байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан  дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний  үеэр   Дүүргийн Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагуудад 1 дүгээр улирлын тайлан, төлөвлөгөөг 03.24-ний дотор ирүүлэхийг үүрэг болгосон ба нийт 38 байгууллага тайлан, төлөвлөгөөг  ирүүлж,   төлөвлөгөөний биелэлт 95%-тай  байна. Хэрэгжсэн.      
  Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны  А/04 дүгээр тушаалаар батлагдсан удирдамжийн  дагуу хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг  04 дүгээр сарын 01-ний өдөр дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгууллаа.
Цэвэрлэгээнд ААНБ-ууд өөрийн эзэмшлийн газраас гадна Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан хуваарийн дагуу хариуцсан газрын цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэсэн ба мөн ХХҮХ-тэй хамтран дүүргийн 5 хороодоос ажилгүй 140 иргэдийг түр ажлын байраар хангаж үүсмэл болон хур хогтой газруудын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Их цэвэрлэгээний үеэр  56,4м3 үүсмэл хог хаягдлыг “Автожим” ОНӨААТҮГ, 5 хороонд 2 хогны машин 4 рейс хийж тухай бүр ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт буулган ажилласан.
 
 
Хэрэгжсэн.
 
 
 
 
 
 
   
  Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/147 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны A/127 захирамжийн дагуу “Улаанбаатар марафон -2017” цомыг 03 сарын 30-наас 05 сарын 20-ны өдрүүдэд  дүүргийн 45 байгууллага, аж ахуйн нэгжээр аялуулах ажлыг эхлүүлээд байна.   Хэрэгжсэн.
 
     
  Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/
 
Нийслэлийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд  дүүргийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Замын цагдаагийн тасаг, АЗЗА ТӨХК-ний холбогдох албан тушаалтнууд дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа А0501 автозамын тэмдэг тэмдэглэгээнд  үзлэг тооллого хийх ажлыг зохион байгуулсан. Тооллогоор ус зайлуулах хоолой-19, гүүрэн байгууламж-2, шинээр хийх, засварлах шаардлагатай тэмдэг, тэмдэглэгээ нийт -58ш байгаа бөгөөд АЗЗА ТӨХК-нд шаардлагатай газруудад шинээр хийгдэх болон  засварлах шаардлагатай  тэмдэг тэмдэглэгээний  судалгааг хүргүүлсэн. Мөн хороолол доторх авто замуудын хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэлд үзлэг шалгалтыг удирдамжийн дагуу  2017.04.07-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
 Багануур дүүргийн суурьшлын бүсийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн сурталчилгааны самбарыг тоолох, шалгах ажлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Үзлэгийн явцад нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байрлуулсан том тулгуурт самбар-22, жижиг тулгуурт самбар-11 байна.  Тооллогоор цоорч гэмтсэн самбар-4,  солих шаардлагатай самбар -25 байгаа бөгөөд холбогдох байгууллагуудад шаардлага хүргүүлээд байна.  Тус дүүрэгт  ил задгай худалдаа үйлчилгээ явуулдаггүй болно.
 
 
       
                                                                                                
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                            Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
01 Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу тус цогцолборын 2017 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган Нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч Д.Энхтөр даргын туслахад болон НЗДТГ-ын ХШҮХ, НБХ-т тус тус хүргүүлсэн.      
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/
02 Нийслэлийн  Захирагчийн ажлын албанаас их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор нь   Ботаникийн эцсээс Чулуун овооны Нохойтой хөшөө хүртэл 2км авто замын 2 талын ойр орчмын  газрыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 10.00-13.00 цаг хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ
          Цэвэрлэгээнд залуучууд,  багш, ажиллагсад нийт 52 хүн оролцсон ба нийтдээ 9000 м2 талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэн 32 шуудай ахуйн хог хаягдлыг Баянзүрх Дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний албанд мэдэгдэн ачилт хийлгэсэн.
17797103_1035896986555231_1589981739_o17776768_1035897189888544_1174584615_o17807082_1035897049888558_2008512137_n17522403_1035896899888573_874135571_o    
Үүрэг даалгавар: Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялгуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/
03
Улаанбаатар марафон-2017” олон улсын гүйлтийн тэмцээнд Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбороос дараах нэр бүхий хүмүүс 18-35 насны ангилалд оролцохоор мэдүүлгээ гаргалаа.
Овог нэр Нас Хүйс Оролцох
төрөл
1 Б.Батпүрэв 25 Эр 5000м
2 Н.Цэрэндаваа 27 Эр 5000м
3 О.Идэрмөнх 32 Эр 5000м
4 Б.Дамдинсүрэн 27 Эр 5000м
5 М.Цэдэвсүрэн 27 Эр 5000м
6 О.Батжаргал 27 Эр 5000м
7 М.Солдат 27 Эр 5000м
8 Б.Оюун-Эрдэнэ 29 эм 5000м
9 Ж.Батцоож 20 Эм 42км
10 С.Цэндээхүү 31 Эм 5000м
11 О.Сугараа 31 Эм 5000м
12 Ш.Галбаяр 29 Эр 5000м
13 О.Уламбаяр 27 Эр 5000м
    Тамирчдын тэмцээнд оролцох мандатыг авах, тэмцээнд оролцох
 
 
 
 
                ТАНИЛЦСАН:                        ДАРГА                                                                                          Б.ЛХАМСҮРЭН
 
                ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                         М.ЧУЛУУНХҮ
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                         2017 оны 04 дугаар сарын 06                                                                                                                           Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газар нь 2017 оны I улиралд нийт 53  төрлийн ажил хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд төлөвлөгөөний биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. = 2017 оны II улиралд  хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг  боловсруулан биелэлтийг ханган ажиллана.
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний өдөр болгон зарласантай холбогдуулан Энхтайваны өргөн чөлөө /Баруун 4 замаас 10 дугаар хорооллын уулзвар/ хүртэлх гудамж, зам талбайн зорчих хэсэг, ногоон байгууламжийг цэвэрлэхэд нийт 205 ажилтан оролцож, нийт 55 шуудай хог хаягдлыг нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаас татан цэвэрлэсэн. = =
3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт dайгууллагуудад Тус газрын спортын арга хэмжээ хариуцсан ажилтнууд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангасан ба тус газар болон салбар төвүүдээс “Улаанбаатар марафон”-д оролцох ажилтнуудын бүртгэлийг хийж байна.   = “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд тус газар болон салбар төвүүдийн ажилтнууд идвэхтэй оролцоно.

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
                                           
       Үүрэг даалгавар:
2. Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газар, нийт байгууллагууд/

      Биелэлт:
            Хотын ерөнхий менежерийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/04 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу  хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Бямба гарагт  зохион байгуулж хуваарийн дагуу Санзайн зам /Долоон буудлын эцсээс Жигжидийн уулзар хүртэл/-ыг цэвэрлэв.
           Цэвэрлэгээнд 49 ажилтан, 13 зам талбайн үйлчлэгч нийт 62 ажилчин, хог тээврийн 2 машин ажиллан, 252 мкв талбайг цэвэрлэж, 2 рейсээр 8 тн хог тээвэрлэсэн.
           Алтан-Өлгий хүндэтгэлийн оршуулгын газрын хашааны дотор гадна талбай, манаачийн ажлын байр, А, Б, корпусын шарил хоорондын өндөр ургасан хогийн ургамлыг зулгааж, бунхны дотор талыг угааж цэвэрлэн, 1 рейсээр 4,5 тн хог тээвэрлэв.

   
1. Байгууллагын 2017 оны эхний 1 дүгээр улиралд төлөвлөгдсөн ажлуудын хэрэгжилтийг ханган ажилласан болно. Мөн 14 хоног тутамд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөнийхөө биелэлтийг тухай бүрт нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.
2. Хаврын их цэвэрлэгээнд байгууллага хамт олноороо 2017 оны 04 сарын 01-ний өдөр идвэхтэй оролцож, тайлан мэдээгээ зургаар баримтжуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлээд байна.
3. "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагаараа идвэхтэй оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 04 дугаар сарын 05                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  Байгууллагын 2017 оны 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөө, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцүүлж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний биелэлт хангагдсан. -         Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100
2 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06/428 тоот албан бичгийн дагуу 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Бямба гарагт 10.00-11.30 цагийн хооронд их цэвэрлэгээ Тус архивын газрын ажилтнууд Ж.Самбуугийн гудамж буюу Хүнсний 1 дүгээр дэлгүүрийн уулзвараас Тусгаар тогтнолын талбай хүртэл зорчих хэсэг, ногоон байгууламжийн  5200м2 талбайг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 15 албан хаагч идэвхтэй оролцлоо Албан бичгийн биелэлт хангагдсан. -         Бүх нийтийг хамарсан ажлын гүйцэтгэлийг хангаж ажиллана. 100
Нийт хувь 100%

            ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
ДАРГА                                                                                 Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                           ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ж.БЯМБАА
2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВД
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 06                                                                                                            Улаанбаатар хот
    
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
 
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1        Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/       Оны эхний улиралын байдлаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж, мэдээ тайланг хугцаанд нь гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна. - Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган, хуваарийн дагуу тайлагнаж ажиллах. 100
2        Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга  нар, нийт байгууллагууд/        Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн нийт ажилтан, албан хаагчид 2017 оны хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцож тухайн өдөр ээлжийн болон захиргааны чөлөөтэй албан хаагчдаас бусад бүх ажилтан, албан хаагч 80 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 1 дүгээр хороололын арын үерийн далан /Барилгачны гудамжны уулзвараас Залуусын гудамж хүртэл 650 м урттай 7-8 метрийн өргөнтэй талбай/-гийн цэвэрлэгээг хийж нийт 50 килограммын 100 шуудай, 25 килограммын 90 шуудай хог цэвэрлэсэн.
       Далангийн хог бохирдол их, гэр хороололын иргэд, суугчид үнс, ахуйн хог хаягдлаа даланруу шууд хаяж хогийн цэг үүсгэсэн байсан.
       Шуудайлах боломжгүй ихээр овоолсон хогийн овоо дээр ойр орчмын хогийг цэвэрлэн овоолж Захирагчийн ажлын албаны холбогдох албан хаагчид нөхцөл байдлыг утсаар мэдэгдэж, цэвэрлэсэн талбай, хогны хэмжээг Шуурхай удирдлагын зохицуулалтын төвд утсаар мэдээллэж, илтгэх хуудсыг цахим шуудангаар илгээсэн.
- Дээд газар, Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн чиглэлийн дагуу бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцох. 100
3      Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/      Оны эхнээс авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хориглосон хэсгээр зорчиж зөрчил гаргасан 17944 тээврийн хэрэгслийг хяналтын камераар илрүүлж, торгуулийг баталгаажуулан тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягаар “Зөрчилд ногдуулсан торгуулийн мэдэгдэх хуудас”-ыг илгээсэн.
     
- Хэрэгжилтийг ханган, хуваарийн дагуу тайлагнаж ажиллах. 100
 
 
 
 
ХЯНАСАН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА :                         Д.ОДБАЯР
 
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН:                             Л.ЛХАМДУЛАМ2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр                                                                                    Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                                                                                                                                                          өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
Ус сувгийн удирдах газар
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
 
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100
1 2 3 4 5 6
1  Ус сувгийн удирдах газар нь 1 дүгээр улирлын байдлаар удирдах дээд шатны байгууллагад дараах тайлан мэдээг хугацаанд хүргүүлсэн байна. Үүнд:
-Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтын тайлан,  
-Нийслэлийн Засаг даргын 9 захирамжийн биелэлт
-Тус байгууллагын 2017 оны 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайланг ЗАА болон НЗДТГ-т тус тус хүргүүлсэн байна.
Хяналт удирдлагын төвөөр дамжуулан 1373 хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэн ажилласан байна.
Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 5 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр манай байгууллагад хамааралтай 18 үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж тогтоосон маягтын дагуу Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан.
Тус газрын 2017 оны 01-р улиралд төлөвлөсөн  ажлууд цаг тухай бүрт хугацаандаа хийгдэн   ажиллаж байна. 

 
  Төлөвлөсөн ажлуудаа цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана. 100%
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлын хүрээнд Ус сувгийн удирдах газраас Хан уул дүүргийн  19-р хорооллын үйлчилгээний төвийн хойд талаас Нарны гүүр хооронд Дунд голын орчны хогийг бүрэн цэвэрлэж дуусгасан. Цэвэрлэгээний ажлын тайланг холбогдох газарт өгсөн. Тус ажлын хүрээнд 125 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр нийт 500 шуудай хог цэвэрлэж, ачуулсан. - Тус аяны хүрээнд хуваарьт газруудын цэвэрлэж ажиллана. 100%
3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цомыг ЗАА-наас хүлээн авсан.  Аяны хугацаанд хийх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Цом аялах хугацаанд БХБЯ, БОАЖЯ,ХСУХАТАҮЗЗ, НИТХ, НЗДТГ, ЗАА болон усны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын дунд Сагсан бөмбөгийн тэмцээн, байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжүүдийн тэмцээн уралдаануудыг злхилн байгуулсан. Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд тус газрын зүгээс баг тамирчид, мэргэжилтнүүд оролцохоор бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.   Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээнд амжилттай оролцож ажиллана. 100%
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                             Д.МӨНХЦЭЦЭГ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Б.ОЧИРБАТ                                                                     
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн  2017 оны үндсэн чиглэлд нийслэлийн нийтийн тээврийн салбараас тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн  биелэлтийг  хэлтсүүдээс авч нэгтгэв. 1 улирлын байдлаар 8 заалтын хэрэгжилт 32,8%-тай байна. Хугацаа болоогүй  1 заалт байна.  Хэрэгжилтийн тайланг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн  1/431 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв.
·         Монгол Улсын Засгийн газрын 1 тогтоолын   1 заалтын хэрэгжилт 1-100%, Улсын Их хурлын байнгын хорооны тогтоол 1  заалтын хэрэгжилт 1-30%,  НИТХ-н 1 тогтоолын 1 заалтын хэрэгжилт 1-30%,  НИТХТ-н 2 тогтоолын 2 заалтын хэрэгжилт 1-100%, 1-30% нийт дүнгээр 58% биелэлттэй байна.
·         1 дүгээр улирлын байдлаар 7 захирамж, нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн  20 заалтын хэрэгжилт 1-100%, 2-90%,  5-70%, 7-50%, 3-30% хугацаа болоогүй 2 нийт дүнгээр 59,4%-н биелэлттэй байна.
Тогтоол, шийдвэр, захирамжийн биелэлтийн тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “Төлөвлөлт үнэлгээ, мониторингийн удирдлагын систем” буюу “L-monitoring програм”-д  улирал бүр оруулж, 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/430 дугаар албан бичгээр Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
    100
2 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ Замын цагдаагийн албаны Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газартай хамтран “Нийслэлд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд хяналт тавих чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө” гарган, төлөвлөгөөний дагуу албан хаагч нарын ажлын хуваарийг батлуулан 2017 оны  04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийг дуустал хугацаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсээс нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг стандартын шаардлага хангахгүй тээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэсэн 16 жолоочийн бичиг баримтыг хураан авч, Нийслэлийн тээврийн газрын  автотээврийн хяналтын улсын байцаагчид шилжүүлэн Автотээврийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.4 дэхь заалтыг үндэслэн нийт 470000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.
Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээ буюу автобусны зогсоол дээр удаан хугацаагаар зогсож байгаа суудлын автомашины зөрчлийг арилгах зорилгоор автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар  71 зөрчлийг илрүүлэн фото зургаар баталгаажуулан Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд хүлээлгэн өгч, гэрийн хаягаар торгуулийн хуудсыг хүргүүлэх ажлыг хийж эхлүүлээд  байна. 
    90
3 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/147 дугаар захирамжаар 2017 оны 05 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногийн Бямба гарагийг бүх нийтээр биеийн тамир, спортыг дэмжих автомашингүй өдөр болгож, “Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулахаар тогтсон.
“Улаанбаатар марафон” үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Бага тойруу, Энхтайваны өргөн чөлөөний  Баруун 4 замын уулзвараас Зүүн 4 зам хүртэлх авто зам, Сөүлийн гудамж, Бээжингийн гудамж, Анкарагийн гудамж, Самбуугийн гудамжны автозамын хөдөлгөөнийг тодорхой цагуудад  түр хязгаарлах тул нийтийн тээврийн үйлчилгээний   тээврийн хэрэгслийн чиглэл, замналд  өөрчлөлт орох төлөвлөлтийг гаргахаар бэлтгэл ажлыг хийж байна.
    100

2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА,                                                                                                   ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВ /ОНӨААТҮГ/                                                                                              
2017 оны 04 дүгээр сарын 06
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны I улирлын  тайлан, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэн боловсруулж тайлан мэдээг 2017оны 04 дүгээр сарын 04-нд холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлсэн.     100
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлын хүрээнд манай Төв, Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд болон  8 дүүргээс ирүүлсэн нийт оролцсон байгууллага, хүн хүч, цэвэрлэсэн талбай болон хог хаягдлын хэмжээ, хог хаягдал тээвэрлэсэн рейс зэрэг мэдээг хүлээн авч нэгтгэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Даваахатанд хүргүүлж ажилласан.      100
8 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд цом аялахтай холбогдуулан байгууллагаас зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.     30
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 76
 
 
 
 
 
 
 
                          ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                 Ч.ГАН-ОЧИР
 
                              БОЛОВСРУУЛСАН:ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
                                                                ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                              Б.БИНДЭРЪЯА
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
 
 2017.04.05                                                                                                      Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
1 Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж,  амьдрах  таатай  нөхцлийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2/338-2/342 дугаар албан бичгүүдийг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж, дүүргийн хэмжээнд “Бүх нийтийн цэвэрлэгээ”-г 2017 оны 03 дугаар сарын 31, 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд нийт- 62 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 473 ажилтан, албан хаагч, 118 гэр хороолол болон орон сууцны оршин суугч иргэд ойр орчны 20715м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 31,8 тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав. Цэвэрлэгээний явцын мэдээг 09.00-16.00 цагийн хооронд 2 удаа  Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн /11-310005/ дугаарын утсанд мэдэгдэн, дүн мэдээг нэгтгэн dispatcher_ub@yahoo.com и-мэйл хаягаар хүргүүлэв.
        Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийх ажлыг Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс зохион байгуулж, цэвэрлэгээний явцад 1,2 дугаар хорооны тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар хяналт тавьж ажиллав
Цэвэрлэгээнд нийт- 62 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 473 ажилтан, албан хаагч, 118 гэр хороолол болон орон сууцны оршин суугч иргэд ойр орчны 20715м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 31,8 тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав. - - 100
Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох.
2 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр 1 дүгээр хорооны 400 м ус зайлуулах суваг болон 1,2 дугаар хороо холбосон авто зам дагуух үерийн далан далан, хангай зөрлөгөөс Цагдаагийн пост, Цагдаагийн постноос Төв аймгийн Баян сум хүртэлх гуу жалгуудад түүвэр цэвэрлэгээ хийж 8,5тн хог хаягдлыг цуглуулан зөөж тээвэрлэн устгал хийж ажилласан.  Дүүрэгт ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байхгүй болно. Мэргэжлийн байгууллагууд хамтран тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Түүвэр цэвэрлэгээ зохион байгуулсан. - - 100
Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/147, Дүүргийн Засаг даргын А/65 дугаар захирамжийн дагуу “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялах аяны нээлтийн арга хэмжээ 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 07.00 цагт дүүргийн төв талбайд зохион байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээг Засаг даргын орлогч Б.Болормаа нээж аяны цом, хавтасыг гардуулан өгөв.
Нээлтэнд нийт 15 байгууллагын 220 албан хаагч хамрагдлаа.
Нээлтэнд нийт 15 байгууллагын 220 албан хаагч хамрагдлаа. - - 90
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар
Огноо: 2017.04.06
 
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/   Тус цагдаагийн газрын  2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний  1-р улирлын биелэлтийг харьяа газар, хэлтсүүдээс авч нэгтгэн  Цагдаагийн Ерөнхий Газарт хүргүүлсэн 1-р улиралд  хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 62 ажил арга хэмжээний биелэлт 75 хувьтай, тасалдсан, хэрэгжээгүй ажил арга хэмжээ байхгүй болно. Үүрэг даалгавар биелэсэн   100 %
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ “Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний хүрээнд тус цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Захиргааны удирдлагын газрын даргаар 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр тус цагдаагийн газрын харьяа нэгж, албадуудын цэвэрлэх талбайн хэмжээний салбар хуваарийг батлуулж, нийт 310 алба хаагчид 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагаас 12 цаг 30 минутын хооронд Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх 100 айлын гүүрнээс хойш Сэлбэ голын эрэг дагуу 500 метр газрын хог, хаягдлыг цэвэрлэж Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас олгосон 80 ширхэг шуудай, 72 ширхэг ажлын бээлийг алба хаагчдад тарааж олгон нийт 80 ширхэг шуудай хог хаягдал, 10 гаруй тонн задгай хогийг цэвэрлэн түүж, замын хажууд болон голын хоёр талын үерийн далангийн орчимд зөөвөрлөн төвлөрүүлсэн. 
Цэвэрлэгээний ажлын гүйцэтгэлийн талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн Э.Даваахатан /88703377/-д утсаар мэдэгдэж, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн 11310005 дугаарын утсанд болон Dispatcher_ub@yahoo.com цахим хаягаар дүн мэдээг хүргүүлсэн.
 
Үүрэг даалгавар биелэсэн   100%
3 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн “Тэмцээн зохион  байгуулах тухай”  А/147 дугаарын захирамжаар батлагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн 2 удаагийн хуралдаанд тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын алба хаагч оролцож, бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр ажиллаж байна.   Үүрэг даалгавар биелэсэн Тэмцээн зохион байгуулах удирдамжийн дагуу   алба хаагчдаа хамруулж, арга хэмжээний үед хэв журам сахиулах хамгаалалтыг төлөвлөгөө зураглалын дагуу гүйцэтгэнэ.
                       
                       
 
 
                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
                        АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                        Ц.ОЮУНГЭРЭЛ                   
 
 
                        ТАНИЛЦСАН.: 
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
                        ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                  Б.БАТСУУРЬ  
  
 
Description: Description: http://www.khanuul.mn/data/header/image/home-logo.png2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2017.04.05                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
  1.  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 120 ажил үйлчилгээ 40 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн.
 
  Цаашид төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллана. 100
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, БҮХ ХЭЛТЭС, АЛБА Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн Захиргааны зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ариунжаргал
  1.  
Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 сарын 15 ний өдрийн  А/54-р захирамжаар “Хоггүй  Хан-Уул”  аяныг 2017 оны 3 дугаар сарын 20 ний өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ныг хүртлэх хугацаанд зохион байгуулж их цэвэрлэгээний ажил үргэлжлэн явагдаж байна.
 Аяны хүрээнд бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2017оны  03 дугаар сарын 25, 04 дугаар сарын 01 нд зохион байгуулж дүүргийн хэмжээнд 809 аж ахуй нэгж байгууллагын 4468 хүн оролцон 789537 м.кв талбайг хамруулан цэвэрлэж 55 рэйсээр 171,4 тонн хогийг цэвэрлэн ачиж тээвэрлэн ажилласан.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далан ,суваг шуудууг цэвэрлэх, онгойлгох ажлыг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран хороо тус бүрээр зохион байгуулан цэвэрлэгээ хийсэн.
 
2017 оны 04 сарын 05 ний өдөр Захирагчийн ажлын албанд тайлан мэдээг хүргүүлж ажилласан.
  Дүүргийн хэмжээнд хоггүй Хан-Уул аян 04 сарын 20-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. 100
Үүрэг даалгаврыг:  ЗДТГ, ТНААХ, БҮХ ХЭЛТЭС АЛБА Биелэлт гаргасан: Орчны бохирдол хариуцсан  мэргэжилтэн О.Солонгоо
  1.  
Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. Үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдлын цэвэрлэгээ:
 Онцгой байдлын хэлтэс:       Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/53 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэхээр шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд далан суваг дотор хуримтлагдаж үүссэн хог хаягдлыг дүүргийн 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 дугаар хороодын автозамын ус нэвтрүүлэх хоолой болон үерийн далан суваг шуудуу, нийт 34 ус нэвтрүүлэх хоолойг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 машин 6 рейсээр 7.85 тонн хог цэвэрлэж ачиж тээвэрлэлээ.
Зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээг зогсоох:
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс: Тус дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Ажилчны алдар талбай дээр зөвшөөрөлгүй жимс, ногооны худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг зогсоох талаар дүүргийн Газрын албанд хамртран ажиллах 01/455 тоот албан бичгийг хүргүүлж, зөөврийн төмөр хүрээтэй асруудыг журамлах талаар арга хэмжээ авахаар ажиллаж байна.
Гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах:
Тохижилт, нийтий аж ахуйн хэлтэс: Нийтийн эзэмшилийн замын тэмдэг тэмдэглэгээг хот тохижилтын газартай холбогдон сэргээх, угааж цэвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.
2017 оны 04 дүгээр сарын 1-ний өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээний зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллахадаа дүүргийн нийтийн эзэмшлийн авто зам дагуу 14 ширхэг, аж ахуй нэгж байгууллагын хашаан дотор 17 ширхэг зар сурталчилгааны байгууламжийн агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж,  эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудад мэдээллийн байгууламжийн орчин тойрныг цэвэрлэх мөн самбарын байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулах шаардлага тавьж ажилласан.
Дээрх зар сурталчилгааны байгууламжууд нь шинээр баригдаж байгаа болон ашиглалт орсон барилга, орон сууцны болон аж ахуй нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх агуулга бүхий мэдээлэлтэй байна.
 
Авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ:
Замын цагдаагийн хэлтэс: 2017.03.27-03.28-ны  өдрүүдэд Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газартай хамтран батлагдсан удирдамжийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах авто замын босоо тэмдгийн тооллогын шалгалтаар явж, цаашид хурааж авах болон засварлах, арчлалт хийх, солих шаардлагатай тэмдгийн судалгааг гаргаж,  2017 оны 04.03-ны өдөр дүүргийн Чингсийн өргөн чөлөө, Махатма Ганди, Их Монгол улс зэрэг гудамжнуудад байрлах бохирдсон авто замын босоо тэмдгүүдийг Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-аар угаалган цэвэрлүүлсэн.
2017.03.27-ны өдөр Махатма Гандигийн гудамж, жаргалан хотхоны урд талын замд 2 ширхэг дулааны болон ус зайлуулах сувгийн худгийн 2 ширхэг таг байхгүй болсон байсныг Дулааны шугам сүлжээний байцаагч н.Эрдэнэцэцэгийн хамт шинээр 2 ширхэг худгийн тагийг тавиулан хэвийн байдалд нь оруулсан.
Дүүргийн алслагдсан 12,13-р хороо, Шувуу, Био-комбинатын замд байрлах автобусны зогсоолд байхгүй болсон МУ-ын ЗХД-ийн 1-р хавсралтын 5.21 “Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол” 10 ширхэг тэмдгийг Улаанбаатар Зам засвар ачрлалтын газар ОНӨААТҮГ-ээр стандартын дагуу нөхүүлэн тавиулж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан.
  Урьчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухй бүр авч бэлэн байдлыг хангах. 90
Үүрэг даалгаврыг: ТНААХ, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, ОБХ, Замын цагдаагийн хэлтэс Биелэлт гаргасан: ТНААХ-ийн Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж,СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн С.Батдорж, ХХҮХ-ийн Хоол үйлдвэрлэл , аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нарантуяа, ОБХ-ийн Мэргэжилтэн Н.Алтанзагас, Замын цагдаагийн хэлтэс Б.Эрдэнэхуяг
 
4 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. “Улаанбаатар марафон-2017” ОУ-ын гүйлтийг ажилттай зохион байгуулж иргэдийг өргөнөөр татан оролцуулах зорилгоор Хан-уул дүүрэгт “Улаанбаатар марафон-2017” цомыг 03 дугаар сарын 31-нээс 05 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 80 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, их дээд сургуулиудаар 3 цомыг зэрэг аялуулж  байна.   “Дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллагдаж байгаа аяны хүрээнд Улаанбаатар марафоны талаарх мэдээллийг 8 байгууллагын  2000 гаран ажилтан албан хаагчдад сурталчилан таниулж  5-6 спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж  1500 орчим иргэдийг хамруулан ажиллаа. Мөн гүйлтэнд оролцох иргэдийн  Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороонд  бүртгэж байна. Цомыг Засаг даргын орлогч, дүүргийн марафоны ажлын хэсгийн дарга А.Амартүвшин, Засаг даргын Тамгийн газрын дарга Б.Энхболд, БТСХ-ны дарга Д.Жаргалсайхан, ажлын хэсгийн нарийн бичиг БТСХ-ны менежер Т.Уранчимэг нар хуваарийн дагуу 8 байгууллагаар аялуулаад байна.
 
  Аяны үргэлжлэх хугацаанд төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлэх 100
Үүрэг даалгаврыг:
ЗДТГ, Биеийн тамир, спорт  хороо /Бүх хэлтэс албад/
Биелэлт гаргасан: Биеийн тамир спорт хорооны менежер Т.Уранчимэг
Биелэлтийн үнэлгээ 97,5%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ҮҮРЭГ БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлийн, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 1-р улирлын хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Мөн байгууллагын Төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний хавсралт болох  газрын 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1-р улирлын байдлаар нэгтгэж, нийслэлийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүрт  нь шуурхай ханган гүйцэтгэж байна.
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан “Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян”-д  байгууллага хамт олноороо идэвхитэй хамрагдаж 2017 оны 04 сарын 01-нд баянзүрх дүүргийн Зүүн дөрвөн замын уулзвараас Нарантуул олон улсын худалдааны замын уулзвар /Намянжугийн гудамжны/ хүртлэх явган хүний замыг цэвэрлэж нийт 15 шуудай хогийг Хот тохижилтын газарт хүлээлгэн өгсөн.
3 Автобусны буудлуудын зогсоолуудыг эзэлж хууль бусаар таксийн үйлчилгээ явуулж байгаа жолооч нарт хариуцлага тооцох, нийтийн тээврийн автобуснууд чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээний хяналтын камеруудыг  хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж, зөрчлүүдийг бүртгэж, хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Нийтийн Тээврийн газар/ 2017 оны 03 дугаар сарын 27 ны өдрийн нийслэлийн удирдлагын шуурхай зөвлөгөөний хурлаар Энхтайвны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээний зөрчлийг илрүүлэх камерын системийг хэвийн ажиллагаанд оруулах ажлыг Сектек сервис ХХК-д үүрэг болгосны дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 27-оос 2017 оны 03 дугаар сарын 29 ны хооронд хяналт тавьж ажиллаа. Дээрхи ажлын хүрээнд хийсэн тайлан мэдээг 2017 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 02/158 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
4 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн тэмцээнд байгууллагын албан хаагчдыг идэвхитэй хамруулах,  Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжилт цом аялуулах ажилд  идэвхитэй оролцохоор бэлтгэж байна. 
 
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                         Г.ЭНХЗУЛ     
                                             Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
                                                           ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                             И.УРАНЧИМЭГ
                                           Захиргааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 
2017 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
№05
           
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1
 
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийт хэлтэс, албад Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   90%
2 Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Нийт хэлтэс, албад Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 10.00 цагт эхэлсэн 2017 оны хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийслэлийн Газрын албаны албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо.
Нийслэлийн Газрын албаны хувьд Нарны зам дагуу /Наран туул захын уулзвараас Энхтайваны гүүр хүртэлх хэсгийн 2,3 км урттай, 13800 м2 талбай бүхий зам дагуух талбайг цэвэрлэж, нийт 64 шуудай хогийг тээвэрлүүлээ.
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийслэлийн Газрын албаны 8 хэлтсийн  79 албан хаагч идэвхитэй оролцож, ирц 88.8 хувьтай ажиллаа.
100%
3 Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийг шалгах, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэх. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн газрын алба/ Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс
Ч.Очир
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд байгуулсан 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 03-р сарын 09-ний өдрийн А/54 тоот тушаалаар Туул голын хамгаалалтын бүсэд газар ашиглаж байгаа болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж хууль бус газар ашиглалтын талаар авах арга хэмжээний санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.
Тус ажлын хэсгээс иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглалтын судалгааг гаргасан бөгөөд судалгаанд урьдчилсан байдлаар 56 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдснаас дийлэнх олонх нь буюу 53 аж, ахуйн нэгж нь газар ашиглалтын гэрээ хийгээгүй байна. Цаашид Туул голын хамгааллтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа элс, хайрганы карьер ашиглаж буй дээрх аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхтэй холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллагууддтай хамтран шалгалт хийж, хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг холбогдох яамтай зөвшилцөж шийдвэрлүүлэх ажил үргэлжилж байна.
70%
4 Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ Газар чөлөөлөх хэлтэс
Д.Энхтөр
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны суурин судалгааг хийж байна. Суурин судалгааны дүнгээр нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд нийт 113 байршилд мухар гудамж үүсгэн орц, гарц хаасан 233 нэгж талбар байна. Үүний 203 нэгж талбар нь эзэмших эрхийн зөвшөөрөлтэй, 30 нэгж талбар нь огт зөвшөөрөлгүй байна. Цаашид эдгээр газруудын хээрийн судалгааг газар дээр нь хийж гүйцэтгэн судалгааны үндсэн дээр газар чөлөөлөх ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна. /Суурин судалгааны дүн эхний байдлаар/
         
Дүүрэг Байршлын тоо Нэгж талбарын тоо
эзэмших эрхтэй зөвшөөрөлгүй
1 Баянгол 3 2 1
2 Баянзүрх 53 53 7
3 Сүхбаатар 26 8 18
4 Сонгинохайрхан 9 8 1
5 Чингэлтэй 8 89 0
6 Хан-Уул 14 43 3
  Нийт 113 203 30
           
70%
5 Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээний хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Нийт хэлтэс, албад        Нийслэлийн иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх хүсэл, сонирхлыг нэмэгдүүлэх, дасгал хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллэн эрүүл мэндээ бэхжүүлэх мэдлэг, дадал хэвшилд сургах, өсвөр залуу үеийнхэнд өөрийн дотоод нөөц боломжийг нээж, зорилгодоо хүрэх тэсвэр хатуужилтай болгох, бие бялдарын болон оюун санааны өв тэгш хүмүүжил төлөвшүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд жил бүрийн 05 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногийн бямба гаригийг бүх нийтээр биеийн тамир, спортыг дэмжих амтомашингүй өдөр болгон зарласантай холбогдуулан “Улаанбаатар марафон” ОУ-ын гүйлтийн тэмцээнийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа билээ. Тус арга хэмжээнд нийт албан хаагчдыг идэвхитэй оролцуулахаар нэгжийн дарга нарт үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 100%
 
2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 04 дүгээр сарын 04 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны эхний улирал дуусаж байгаатай холбогдуулан тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг  2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд нийт 45 заалт тусгагдсан. Үүнээс 100 хувийн биелэлтэй-5, 90 хувийн биелэлттэй-6, 70 хувийн биелэлтэй-10, 50 хувийн биелэлтэй- 6, 30 хувийн биелэлтэй-5, 10 хувийн биелэлтэй-8, хугацаа болоогүй ажил 5 байна. Эдгээрийг нэгтгэвэл 1 дүгээр улирлын байдлаар биелэлт 44,7 хувьтай  байна. Харин дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 150 заалттай батлагдсан. Үүнээс 100 хувийн биелэлтэй-22, 90 хувийн биелэлтэй-11, 70 хувийн биелэлтэй-23, 50 хувийн биелэлтэй-15, 30 хувийн биелэлтэй-18, 10 хувийн биелэлтэй болон хугацаа болоогүй 50 ажил байна. Эдгээрийн нэгтгэвэл биелэлт нь 1 дүгээр улирлын байдлаар 40.9 хувьтай байна. 100
 
 
 
 
 
 
2
Нийслэлийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээний аян өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, нийт байгууллагууд/ Дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/98 дугаар захирамжаар нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 03 дугаар сарын 31, 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Захирамжийн хүрээнд ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн даргын 7/685 дугаар Цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай албан мэдэгдэл гарган Аж ахуйн нэгж, байгууллага, СӨХ, иргэдэд хороодоор дамжуулан мэдээлэл хүргүүлж, 1295 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4330 иргэнийг бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд хамруулан гаднах орчны цэвэрлэгээг хийлгэв. Мөн дүүргийн ЗДТГ-аас хороо тус бүрт 5-30, нийт 300 иргэнийг урамшуулал олгон шуудай, бээлий, багаж хэрэгслээр ханган эзэнгүй талбай, далан гуу жалга,  хогийн цэгийн хог хаягдлыг бзрэн цэвэрлүүлсэн. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 9, 11-20 дугаар хорооны гэр хороололд цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж 240 иргэнд урамшуулал олгон далан, гуу жалга, гудамжны хог хаягдлыг цэвэрлүүлэв. Харин 2017 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдөр 1-8, 10 дугаар хорооны орон сууцны хороололд цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж 60 иргэнд урамшуулал олгон орон сууцны дундах нийтийн эзэмшлийн талбай, граж, булан тохойн хог хаягдлыг цэвэрлүүллээ. Их цэвэрлэгээнийн үеэр “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-иас ковш гарган 9, 11-р хорооны дахин төлөвлөлтөд орж газар чөлөөлөгдсөн талбайн эзэнгүй хог хаягдлыг түрүүлж, тээвэрлүүлсэн. Цэвэрлэгээний явцад Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг дарга, орлогч, Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нар, холбогдох мэргэжилтнүүд газар дээр нь хяналт тавин ажиллав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төрийн захиргааны байгууллагууд, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд идэвхтэй оролцож гаднах орчны хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж, хаалга, цонх, хашаа хайсыг угаалаа. Цэвэрлэгээний ажилд “Сүхбаатар тохижилт” ХХК, “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК, “Алтан дорнын хүч” ХХК, “Цүзүки-Юмэ” ХХК-иудын нийт 36 хог тээврийн машин, 4 ковш ажиллаж, нийт 126 рейс буюу  567 тонн хог хаягдал, цас, мөсийг тээвэрлэсэн байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
3
Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замын нөхцөл байдал, тэмдэг тэмдэглэгээ, үерийн далан шуудуу, хур хог хаягдал, гудамж замын дагуу байрлуулсан сурталчилгааны самбаруудын агуулга, өнгө үзэмж зэрэгтэй биечлэн танилцаж холбогдох арга хэмжээ авах, зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэж байгаа тохиолдлуудыг бүрэн зогсоох. /Дүүргүүдийн Засаг дарга/ ·         Сүхбаатар дүүргийн авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний тооллого судалгааг Нийслэлийн авто замын хяналтын газар, Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газартай хамтран зохион байгуулж 1200 гаруй замын тэмдэг тэмдэглэгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулан ажиллалаа.
·         Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хэлтэс, албадын дарга нар нөхцөл байдалтай газар дээр танилцаж, холбогдох арга хэмжээг авахаар ажиллаж байна. Тодруулбал, Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Б.Анхбаяр, ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Мөнхцогт нарын бүрэлдэхүүнтэй Ажлын хэсэг 9, 13, 16, 17 дугаар хорооны шар усны үерт өртөж болзошгүй айл өрхүүд болон үерийн даран, гуу жалгыг шалгахад хэд хэдэн зөрчил илэрлээ. /Хавсралт1-ээр Илтгэх хуудсыг дор хавсаргав/
·         Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас өгсөн шинэ журам гарах хүртэл шинээр рекламны самбар байршуулах, гэрээ хийх, байгуулсан гэрээг сунгах үйл ажиллагааг зогсоох тухай 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/14 тоот албан бичгийн дагуу рекламын байгууламжтай холбоотой гэрээ байгуулах, гэрээний хугацааг сунгах асуудлыг тодорхойгүй хугацаанд зогсоогоод байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд 2016 онд гэрээ байгуулан рекламын самбар байгуулсан  22 аж  ахуй нэгж байгууллагад зар сурталчилгааны тухай хууль, журмыг мөрдөж ажиллах, өнгө үзэмжийг сайжруулж, тогтмол хяналттай байх тухай дүүргийн ЗДТГ-ын ТНААХ-ийн даргын 2017 оны 03 удагаар сарын 28-ны өдрийн 07/559 тоот албан даалгаварыг хүргүүлээд байна. Мөн зөвшөөрөлгүй байршуулсан рекламны байгууламжийн судалгааг хороодын Засаг даргын ажлын албадтай хамран гарган бүртгэлжүүлж байгаа бөгөөд Зар сурталчилгаа, рекламын байгууламжтай холбоотой шинэ журам гармагц зөвшөөрөлгүй самбарыг буулгах, шаардлага хангасан зар сурталчилгааны самбарын эзэмшигч ашиглагчидтай гэрээ байгуулан ажиллахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
·         Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар болон Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журмын 6.7 - Төвийн бүсэд түлш, мод, нүүрсийг нийтийн эзэмшлийн талбайд болон хүнсний худалдаа эрхэлдэг зааланд худалдаалахыг хориглоно гэсэн заалтын дагуу тус дүүргийн  9, 11-17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт төв зам дагуу, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээрээс зөвшөөрөлгүй түлээ, нүүрс худалдаалж буй 29 иргэнд худалдаа эрхлэхийг зогсоохыг мэдэгдсэн. Мөн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр 7 буудлын эцэст байрлалтай 2 контейнерийг шалгахад зөөврийн устай, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэлийг дураараа явуулж, иргэдэд үйлчилж байсан тул үйл ажиллагаагаа зогсоохыг мэдэгдлээ. Эдгээр контейнерүүдийг нүүлгэн шилжүүлснээр 7 буудал дээр ил задгай, нохойн хоол зарж буй 15 иргэнийг замаас чөлөөлөн байршуулах боломжтой болно. Мөн тодорхой хэмжээний тохижилт хийснээр түлээ, нүүрсний нэгдсэн цэгээр ч ашиглах боломжтой байна. Түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгчдэд дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан “Зөвлөмж” болон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 8/668 тоот орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээ тогтмол хийх, хуурамч үнэмлэх бүхий хүнээс сэргийлэх анхааруулга бүхий “Албан мэдэгдэл”-ийг 1-5, 9, 11, 12, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 74 ТҮЦ-т хүргүүлээд байна. Цаашид дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 120 түргэн үйлчилгээний цэгт хүргүүлнэ. Мөн 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 8/729 тоот УБЦТС ТӨХК-ийн Сүхбаатар хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв болон дүүргийн Онцгой байдлыг хэлтэст зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-ийг цахилгаанаар хангаж буй иргэн, аж ахуй, нэгж байгууллагад хариуцлага тооцон, хяналт тавьж хамтран ажиллах тухай албан бичгийг хүргүүлээд байна. /Хавсралт2-оор Илтгэх хуудсыг дор хавсаргав/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
4
Гэр хорооллын нарийн болон мухар гудамжны судалгааг гаргах, газрыг чөлөөлөн түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Газрын алба/ Дүүргийн Газрын албанаас нутаг дэвсгэрт байгаа мухар гудамжны судалгааг шинэчлэн гаргаж, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст хүргүүлсэн болно. Уг судалгаагаар нийт 26 айл өрх хамрагдсан. 100
 
 
5
“Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулуулах тул байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт байгууллагуудад/ Улаанбаатар марафон цомыг нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуй нэгжид аялуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/93 дугаар захирамж гарган ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Улаанбаатар марафон цомыг дүүргийн Татварын хэлтэс, Болорсролын хэлтсээр аялуулахаар гардуулан өглөө. Цом аялах аяны хүрээнд Татварын хэлтсээс 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр биллярд, дартсын тэмцээн зохион байгуулав. 100
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА
НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ,
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ
 
 
 
 
Хавсралт1
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС
ИЛТГЭХ ХУУДАС 
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт зохион
байгуулсан талаар
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүргийн дагуу Онцгой байдлын хэлтсийн дарга дэд хурандаа Б.Анхбаяр, хэлтсийн орлогч ахмад П.Элбэгсайхан, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн н.Мөнхцог нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг албаны Land 80 маркийн 0803 УНҮ улсын дугаартай автомашинаар 9,13,16,17 дугаар хорооны далан суваг шуудуугаар шалгалтыг зохион байгууллахад доорхи зөрчил илэрлээ. Үүнд:
v  9 дүгээр хорооны Ногоон нуурын гудамжны үерийн усны далан хог ихтэй далан эвдрэлтэй, Мөн тус хорооны 7 дугаар гудамжин дахь үерийн далангийн тойрог хэсэгт ус зайлуулах хоолой шороогоор битүүрсэн,
v  13 дугаар хорооны Рашаантын 12-14 дүгээр гудамжинд 2016 оны 06 дугаар сард шинээр үерийн ус зайлуулах суваг /шуудуу/ тавьсан газар нь хог болон шороогоор дүүрсэн,  ус зайлуулах хоолой нь битүүрсэн, Щ24 645 дугаартай айлын урд талын айл хашааруугаа орсон автомашины том хаалганы урд орших шуудууг шороогоор дүүргэж тэгшилсэн,
v  13 дугаар хорооны Лазер төвийн урд хэсэгт орших ус зайлуулах шуудууг ухаж цэвэрлэх шаардлагатай, хог шороо орж битүүрсэн,
v  16 дугаар хорооны тоосгоны эцсийн буудлын уулын гуу жалганаас уулын цас хайлж төв засмал замруу орсон байдалтай,
v  17 дугаар хороо Дамбадаржаагийн 73-78 дугаар гудамж нь булгын усны цэвдэг намагтай, айлууд нь усанд автах эрсдэлтэй,
Дүгнэлт:
            Дээрхи хороодын айл өрх нь намагтай газар болон уулны ус бууж болзошгүй гуу жалга дагаж буусан байгаа нь эрсдэл ихээр дагуулж байна. Иймд дээрхи айл өрх нь өөрсдийгөө хамгаалах далан суваг татах шаардлагатай бөгөөд нүүх хүртэл арга хэмжээ авах.
Цаашид авах арга хэмжээ:
·           Ус зайлуулах далан сувгийн эвдрэлийг засах арга хэмжээ авах,
·           Борооны улирал эхлэхээс өмнө суваг шуудууны хогийг цэвэрлэж, битүүрсэн шороог зайлуулан далан сувгийг сэргээх, ус зайлуулах сувгийг бэлэн болгох,
·           Газрын алба, хороодын ажлын албад усны далан суваг, гуу жалга цэвдэгтэй газар айл өрхийг буулгахгүй байх,
·           Хороодын ажлын албад ус зайлуулах сувагт байнгын хараа хяналт тавьж цэвэрлэгээг хороодын иргэдийн хүчээр цэвэрлэх арга хэмжээ авах,
 
ТАНИЛЦСАН:
ЗАСАГ ДАРГА                                                                     Х.БОЛОРМАА
ХЯНАСАН:
ХЭЛТСИЙН ДАРГА ДЭД ХУРАНДАА                                  Б.АНХБАЯР
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЛТСИЙН ОРЛОГЧ, ГХТББХАМЭРГЭЖИЛТЭН, АХЛАХ БАЙЦААГЧ
АХМАД                                                                         П.ЭЛБЭГСАЙХАН
9 дүгээр хороо ногоон нуурын гудамж
  
 
 

13  дугаар хороо рашаантын 12-14 дүгээр гудамжны хоолойг цэвэрлэх

 
13 дугаар хороо Лазер төвөөс доошоо хоолойн шороог ухаж цэвэрлэх
 
 
17 дугаар хорооны уулын жалга гуу

 
17 дугаар хороо Дамбадаржаа 73-78 дугаар гудамж булаг усны цэвдэгтэй
 
16 дугаар хороо тоосгоны эцсийн буудлын уулын жалга гуу

 
 
 
 
 
Хавсралт2
ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
 
ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТҮЛЭЭ, НҮҮРСНИЙ НЭГДСЭН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТАЛААР ОРУУЛАХ САНАЛ
 
Үндэслэл:
 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын 5.1.19 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/31,  дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн Сар шинийн баярыг угтан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/34 дүгээр захирамжуудын  хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт ил задгай, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр авто замын дагуу худалдаалж буй түлээ, нүүрс зөвшөөрөлгүй худалдаалахыг зогсоож, цаашид дараах төвлөрсөн цэгүүдээс худалдаалах  саналтай  байна. Үүнд:
  1. 9 дүгээр хороо, Цагаан байрны автобусны буудлаас 32-ын тойрог руу явах  замд дахин төлөвлөлтөөр чөлөөлсөн газар
  2. 12 дугаар хороо, 32-ын тойргийн зүүн хойно нийтийн эзэмшлийн талбай
  3. 13 дугаар хороо,  Рашааны 13-741 тоот
  4. 14 дүгээр хороо, 7 буудлын эцэс  зөвшөөрөлгүй хуушуурын 2 контейнер
  5. 17-р хороо, Миний дэлгүүрийн хажууд Дамбадаржаа 26-290в, 65-ын автобусны буудал, Хур супермаркетын хажууд
 
Жич: Хороодын нутаг дэвсгэр дэх дараах байршлуудыг хороодын Засаг дарга болон Газрын албатай зөвшилцсөн болно.
Зураг болон тайлбарыг хавсаргав.

 
ТҮЛЭЭ НҮҮРСНИЙ ЦЭГ ҮҮСГЭХ ГАЗРЫН СУДАЛГАА
 
9 ДҮГЭЭР ХОРОО, Цагаан байрны автобусны буудлаас 32-ын тойрог руу явах замд дахин төлөвлөлтөөр чөлөөлсөн газар
 
Тайлбар: Иргэн түлээ, нүүрсний амбаараас  24 цагаар түлээ, нүүрс зарж байгаа.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12 ДУГААР ХОРОО, 32-ын тойргийн зүүн хойно нийтийн эзэмшлийн талбай
 
Тайлбар: Одоогийн байдлаар хувь хүмүүс машин дээрээс  түлээ зарж байгаа. Орц, гарцтай.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ДУГААР ХОРОО,  Рашааны 13-741 тоот
Тайлбар:  Газрын албаны мэдээллийн санд кадастрын зурагтай, газар дээрээ хоосон.Орц, гарцтай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ДҮГЭЭР ХОРОО, 7 буудлын эцэс  зөвшөөрөлгүй хуушуурын 2 контейнер
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайлбар: Дээрх контейнерүүдэд зөөврийн устай, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэл явуулж буй учир үйл ажиллагааг нь зогсоон, нүүлгэн шилжүүлснээр 7 буудал дээр ил задгай, автобусны буудал дээр нохойн хоол зарж буй 15 иргэнийг замаас чөлөөлөн байршуулах боломжтой болно.
Мөн тодорхой хэмжээний тохижилт хийснээр түлээ, нүүрсний нэгдсэн цэгээр ч ашиглах боломжтой юм.
 
 
17 ДУГААР ХОРОО, Миний дэлгүүрийн хажууд Дамбадаржаа 26-290в
 
 
 
 
 
 
 
 
17 ДУГААР ХОРОО, 65-ын автобусны буудал, Хур супермаркетын хажууд
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайлбар: Одоогийн байдлаар иргэд түлээ, нүүрс зарж байгаа. Орц, гарцтай.

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 2017  ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр                                                Улаанбаатар хот       
                                                           
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн татварын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан тусгай болон нийт арга хэмжээнүүдийг шалгуур үзүүлэлт, хэрэгжүүлэх хугацаанд нь биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 2 заалтын 14 арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг эхний улирлын байдлаар
НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэв.
  Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу биелэлтийг хангаж, хугацаанд нь тайлан, биелэлтийг хүргүүлнэ.  
2 УБХЗАА–аас ирүүлсэн 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06/428 тоот албан бичгийн дагуу НТГ-ын албан хаагчдад их цэвэрлэгээний хуваарийг танилцуулав. 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн Бямба гарагт тус газрын 67 албан хаагч хуваарийн дагуу Сэлбэ голын эрэг орчмын зам талбай, ногоон байгууламжийн хогийг цэвэрлэсэн.      
5 Нийслэлийн засаг дарга, Татварын ерөнхий газрын даргын хамтарсан нийслэлийн хэмжээнд  “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах”  тухай захирамж, тушаалын төслийг бэлтгэж НЗДТГ-т хянуулж байна.
 
Энэ ажлын хүрээнд Нийслэлийн татварын газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны А/27 дугаар   тушаалаар дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан,  хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна.   Ажлын хэсэг нийслэлийн хэмжээнд “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх” төлөвлөгөөг боловсруулж, дүүргийн татварын хэлтсүүдэд хуваарийн дагуу ажиллан, тайлан мэдээг хүргүүлж ажиллах  
                      
 
     Хянасан:                                        ЗХ-ийн дарга Т.Тамир
Боловсруулсан:                                 Д.Нандин-Эрдэнэ