Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалагавар


2017-04-10 13:10:27
 2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн нэгж  талбарыг  хуваах,  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлах ажлыг ойрын үед зохион байгуулах./Гэр хороолол, дэд бүтцийн газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 “Нэг өрх-нэг ажлын байр” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг,  “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармаг зэргийн бэлтгэлийг хангаж, зохион байгуулах. /Нийслэлийн Аялал жуучлалын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар/ 14
3 Олон улсын “Сувилагчдын өдөр”-ийг угтаж Сувилагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14
4 Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 14
5 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ 14
6 Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/ 14
7 2016 онд нийслэлээс хэрэгжүүлсэн авто замын, барилга байгууламжийн төслүүдийн чанарын баталгаат хугацааны үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, авто замын эвдэрч гэмтсэн хэсгүүдийг гүйцэтгэгч байгууллагуудаар засварлуулах ажлыг хийлгэх. /Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар/ 14
8 Нийслэлд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хувиарт өөрчлөлт оруулах,  бараа, бүтээгдэхүүнээ түгээлтээр хүргэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуутай уулзаж шөнийн цагаар хүргэх асуудлуудыг судалж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/ 14
9 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ 14

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
  2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр                        Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
2 “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармагийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Аялал жуучлалын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар/ Тус газраас 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газар, Аялал жуулчлалын багш судлаачдын нийгэмлэг, Улаанбаатар чуулгатай хамтран “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн яармаг”-ийг зохион байгуулахаар удирдамжыг батлан, ажлын төлөвлөгөө, төсвийн төслийг гарган бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
 
 
   100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ     
                                                           
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
 
2017  ОНЫ 04 ДҮГААР САРЫН 10-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                                                                                             Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. / Дүүргүүд
 
 
1.Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай дүүргийн Онцгой комисс 01 дүгээрр албан даалгавар гарч, холбогдох ААНБ-д хүргүүлсэн бөгөөд албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2. Дүүргийн Засаг даргын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай” захирамжийг гаргуулж, дүүргийн хил залгаа Төв аймгийн Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумдын Засаг даргын Тамгын газартай  гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Мөн Онцгой байдлын хэлтсийн болон дүүргийн Ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийн судалгааг гаргасан.
 
Хэрэгжсэн      
       
 
.
 
 
 
 
 
 
   

 
2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                               2017 оны 04 дүгээр сарын 18
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
1
Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/            Байгаль орчны газар, нийслэлийн Газрын албанаас голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад арга хэмжээ авах талаар санал боловсруулахаар байгуулагдсан дэд ажлын хэсгийн хуралд дүүргийн Газрын албан дарга н.Бат-Ундрах 2 удаа сууж мэдээлэл өгсөн.
         Мөн Улаанбаатар хотын ундны усны хориглолтын мужид орсон иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг нарийвчлан гаргаад байна. Нийт 930 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагыг нүүлгэн шилжүүлэх талаар дээд байгууллагад санал хүргүүлсэн.
        Тус дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх усны ундарга бүхий газарт мэдээллийн санд орсон нэр бүхий 37 иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулахаар Дүүргийн Засаг даргад танилцуулаад байна. Мөн газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ бүхий 8 иргэний өмчлөх эрхийг хүчингүй болгуулахаар Нийслэлийн газрын албанд холбогдох баримтыг хүргүүлээд байна.
   
 
80%
 
 
 
2
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/           Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 01 тоот, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03 тоот албан даалгаваруудын хүрээнд  дүүргийн Засаг даргын  03  тоот албан даалгаварыг гаргаж Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.
Хуурайшилтын  улирал эхлэж байгаатай холбоотойгоор ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх  зорилгоор  ОБХ-ийн даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан дүүргийн ногоон бүсэд эргүүл шалгалт хийх хуваарийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-15 ны өдрүүдэд тус хэлтсээс  Nissan safari, Газель, Ой хээрийн түймэр унтраах протер маркын автомашинууд,  троссон шүүр 5, рло 5, гөвүүр 4, үлээгч аппарат 3 нийт 17 ш багаж хэрэгсэлтэй   Гал унтраах, аврах 63, 35 дугаар ангиудын бэлтгэл ээлжийн албан хаагчдтайгаар Хуанди, Дэндий, Улиастайн Их, Бага ам, Төр хурх, Бумбат, Хүрхрээ Залаат, Бага тэнгэрийн гэсэн амуудын ногоон бүсэд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалт зохион байгууллаа.
               Эргүүл шалгатын хүрээнд дээрх ногоон бүсийн байгаль хамгаалагчдын ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийг шалгаж бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах талаар заавар зөвлөмжийг өгсөн.  Нийт 750 гаруй иргэдэд заавар зөвлөмж өгч, 4 аж ахуй нэгжийг ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийг шалгаж сургалтыг зохион байгуулж ажилласан байна. Мөн бөөгийн ёс заншил үйлдэж байсан 4 иргэн ил задгай галыг  унтраалгаж ажилласан.
             Эргүүл, шалгалт талаарх илтгэх хуудсыг тухай бүрд нь Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд  хүргүүлсэн.
             Баянзүрх дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 25 аж ахуй нэгж байгууллагыг ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийн судалгааг гаргаж  Нийслэлийн Онцгой байдлын хэлтэст хүргүүлж ажилласан.
 
   
 
  100%
 
 
 
 
 
 
                                                 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                                 ХЯНАСАН
 
                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                                 МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                             Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
 ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ.               Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/                
1             Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн гол болон туслах замуудад угсарч байрлуулсан замын хөдөлгөөн зохицуулах тэмдэг, тэмдэглэгээний ашиглалтад Замын цагдаагийн алба, УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ-уудтай хамтран үзлэг тооллогыг хийж гүйцэтгэв. Үзлэгийн тайланг үндэслэн  төлөвлөгөө боловсруулж, гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг сэргээх ажлыг 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.        
ХОЁР.  2016 онд нийслэлээс хэрэгжүүлсэн авто замын, барилга байгууламжийн төслүүдийн чанарын баталгаат хугацааны үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, авто замын эвдэрч гэмтсэн хэсгүүдийг гүйцэтгэгч байгууллагуудаар засварлуулах ажлыг хийлгэх. /Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар/                       
2 2016 онд нийслэлээс хэрэгжүүлсэн 25 авто зам, замын байгууламжийн төслүүдийн чанарын баталгаат хугацааны үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэгч компанийн төлөөллийн хамт хийсэн. Эвдэрч, гэмтсэн зайлшгүй засварлах шаардлагатай ажлуудыг фото зургаар баримтжуулан тухай бүрт нь заавар зөвлөгөө өгч зөрчлийг арилгуулж байна. 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөрчил арилгах тухай хугацаатай албан бичиг хүргүүлсэн. Үүнээс 7 байгууллага засварын ажлыг гүйцэтгэж дууссан. 13 байгууллага засвар хийх бэлтгэлээ хангаж байна.       35
             
ХЯНАСАН:
 
153 Маягт ШБ-01
2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар
Огноо: 2017.04.19
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга ахлахуудад биечлэн үүрэг өгч, 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14в/697 тоотоор ажлын чиглэл хүргүүлэн, биелэлтийг тооцож ажилласан.
Нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй худалдаа наймаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт тавьж, хариуцлага тооцох чиглэлээр 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-наас 19-ний өдрүүдэд давхардсан тоогоор 702 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж  нийт 1620  аж ахуйн нэгж буюу 853 дэлгүүр, худалдааны төв, 234 баар, 174 ресторан, 223 караоке , 136 кафе, 2232 иргэн, 612 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 405 зөрчлийг таслан зогсоож,  2100 зөрчлийг  илрүүлсэн.
 
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар 2037 иргэн, 5 аж ахуйн нэгжийг 14.795.000 төгрөгөөр торгож, бусад хуулиар 44 иргэн, 14 аж ахуйн нэгжийг 2.762.000 төгрөгөөр торгож захиргааны арга хэмжээ авсан.
Дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүд зөрчлийн улмаас хураагдсан 40 хайрцаг, 324 ширхэг задгай утаат тамхийг харъяа дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, үнэлэх, устгах, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлсэн байна.
 
Үүрэг биелэсэн.   100 %
                       
                        ТАНИЛЦСАН.: 
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
                        ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                      Б.БАТСУУРЬ  
                       
 
 
                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
                        АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                 Ц.ОЮУНГЭРЭЛ                   
 
2017  ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                     2017 оны 04 дугаар сарын 19-ны өдөр                                
                                                           “Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ
 

 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
  1 2 3 4
1
 
Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/
Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах ажлын хүрээнд нийслэлийн гол гудамж замуудад байрлах 420 ширхэг тэмдгийг угааж  өнгө үзэмж ,харагдах байдлыг сэргээн арчлалт хийж ажиллаа. Үүнд:
 
 
 
 
Огноо
 
Байршил
Тоо хэмжээ
/ш/
1 04.10 Бага тойруу 78
2 04.11 Их тойруу /Замын урд талаар/ 74
3 04.12 Их тойруу /Замын хойд талаар/ 62
4 04.13 Баянбүрдээс- Баруун 4 зам 40
5 04.14 Сүхбаатарын гудамж /Дөлгөөн нуурын уулзвараас Байгалийн түүхийн музей хүртэл / 20
6 04.15 СБД , Өлзий төвийн уулзвараас Сүхбаатарын талбай хүртэл 34
7 04.16 Бээжингийн гудамжны уулзвараас  Гэсэр сүмийн уулзвар /2 талаараа/ 112
 
Нийт дүн
420
ширхэг тэмдэгт арчлалт хийлээ.
-Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан авто замын тэмдэглэгээний арчлалт, сэргээх ажлууд 5дугаар сараас эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа болно.
 
100%
 
                        Биелэлтийг баталсан  Дарга  :                                                        Ж.Чинзориг
                        Биелэлтийг хянасан ҮАТХ-ийн дарга:                                           Д.Ариунболд
                        Биелэлтийг нэгтгэсэн ТШӨГХ мэргэжилтэн:                                Ж.Мөнхжаргал


Хавсралт
Гүйцэтгэсэн ажлын зураг авалт
                             
“Улаанбаатар зам засвар,арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ
 
Байршил Тэмд
гийн шифр
Өмнө нь Дараа нь Тайлбар
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Их тойруу
5,19 а,б  
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
 
 2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 19                                                                                                               Улаанбаатар хот
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо
Нэг. “Нэг өрх-нэг ажлын байр” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг,  “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармаг зэргийн бэлтгэлийг хангаж, зохион байгуулах.
1
  1. “Нэг өрх-нэг ажлын байр” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, “Эйч ар” клуб хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт нийт 61 аж ахуйн нэгж байгууллага 3996 нээлттэй ажлын байрыг танилцуулж, 7151 ажилгүй иргэдийг бүртгэсэн байна. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, дүүргийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсүүдэд 366 ажил олгогчоос ирүүлсэн нээлттэй 1553 ажлын байрыг танилцуулж, нийт 620 иргэнийг ажлын байранд зуучилж, 4735 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллажээ.
  2. Жил бүр уламжлал болгон Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран зохион байгуулдаг “Аялал жуулчлал ба Хөдөлмөр эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармагийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
- - Аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх 100
 
                                                                    ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                   П.БАТХҮЛЭГ
 
                                                                     ХЯНАСАН: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
                                                                     ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Н.ЦЭЖИДДУЛАМ
 
                                                                     БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АСУУДАЛ
                                                                     ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                  Н.ОДОНТУЯА2017  оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн  үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2017.04.20                                                                                                                                               Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах
1 Сонгинохайрхан дүүрэгтэй ногоон бүсээр хил залгаа Төв аймгийн Онцгой байдлын газар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсүүдтэй ой, хээрийн түймэр гарсан үед хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2017 оны А/28 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд тус дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн  ой, хээрийн түймэр унтраах багаж, аранз, автомашины бэлтгэл бэлэн байдалд үзлэг шалгалт хийсэн. Дүүргийн 1, 21, 24, 25 дугаар хорооны ногоон бүсэд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 06 дугаар албан даалгавар, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/169 дүгээр захирамжийг гаргаж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.     70%
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ
 
     2017 оны 04 сарын 20 өдөр                                                                                                     Баянгол дүүрэг                                                     
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
  1.  Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. / Дүүргүүд/
 
2017 îíû 04 äүгээр ñàðûí 05-ны өдрөөс  04 дүгээð ñàðûí 19-ний өдрийн õîîðîíä  дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 30  áàéãóóëëàãà àæ àõóé íýãæид ãàìøèã, ãàë ò¿éìðèéí àþóëààñ óðüäчèëàí ñýðãèéëýõ шуурхай, төлөвлөгөөт болон биелэлтийн øàëãàëò õèéæ холбогдох хууль, дүрэм норм, стандартуудыг зөрчсөн  45  çºðчлийг  èëð¿¿ëэн  үүнээс 20  çºðчëèéã ãàçàð äýýð íü àðèëãóóëæ, бусад зөрчлийг арилгуулахаар çààâàë áèåë¿¿ëýõ àëáàí øààðäëàãà  3,   ìýäýãäýë  10-ыг хүргүүлэн ажилласан байна.
           Иргэд, байгууллагын хүсэлтээр шуурхай шалгалтыг 15  áàéãóóëëàãàä хийж ажлын байрны галын аюулгүй байдлын ä¿ãíýëò  15-ыг îëãîâ.             
             Иргэд байгууллагаас ирсэн өргөдөл, мэдээлэл 3-г  шалгаж, холбогдох хууль, дүрэм норм, стандартуудыг  үндэслэн  дүгнэлт  гаргаж  хугацаанд нь шийдвэрлэж  àæèëëаñàí.
Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/28 тоот “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, анги салбарын бэлэн байдлыг хангуулах тухай” тушаалын дагуу 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн онцгой байдлын газрын дэд дарга, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга дэд хурандаа Б.Үнэнбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг  хэлтсийн ой хээрийн гал түймрийн бэлтгэл бэлэн байдал гал унтраах багаж хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн үүргэвч, машин техникт үзлэг шалгалт хийсэн.
 
 
  100%  
               
 
 
2. Дүүргийн гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. Дүүргийн Засаг даргын А/139 дүгээр захирамжаар Замчдын гудамж, Жасрайн гудамж, Нарны замын туслах зам дагуу ургаж байгаа улиас модыг хэлбэржүүлэх, өвчин хортноос хамгаалж, шохойдох ажлыг “Бүрэн Үлэмж” ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу зохион байгуулсан.
Нийслэлийн Хот тохижилтын газраас хариуцсан дүүргийн гол гудамж замуудын ногоон байгууламжийн арчилгаа, хамгаалалтын ажлыг 2017 оны 4 дүгээр сард багтаан эхлүүлэхээр гэрээ байгуулалтын шатандаа байна.
Дүүргийн аж ахуйн нэгж, сууц өмчлөгчдийн холбоодод орчны тохижилтыг сайжруулж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг батлуулж, хүргүүлэн 2017 оны 05 дугаар сард багтаан биелэлтийг нэгтгэн дүгнэнэ.
Мөн Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанд дүүргийн 38 байршилд сандал, хогийн сав шинээр тавих болон эко хавтанжуулах газрын судалгааг хүргүүлсэн
Дүүргийн авто замын сүлжээнд замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтарч сэргээн засварлах, шинээр байршуулах тэмдэг, тэмдэглээний судлагаа нэгтгэгдэж байна.
 
 
  100%
3. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй  аж ахуйн нэгжүүдэд Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэсээс гэрээ байгуулахдаа  орчны цэвэрлэгээ, тохижилтын байдалд  хяналт тавьж 5 байгууллагын хаягийг солиулж,  8 аж ахуйн нэгжид хугацаатай  үүрэг өгөн ажиллаж байна. Хар хорин зах орчим ил задгай худалдаа хийж буй иргэдийн  үйл ажиллагааг зогсоох талаар дүүрэг дээр Ажлын хэсэг байгуулагдан  Хар хорин захын удирдлагуудтай уулзан ажлын байр гаргах асуудлаар хэлэлцэж, түр ажлын байр гаргах талаар судлахаар болов. Мөн дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй худалдааны төв, дэлгүүрүүдэд  хоосон байгаа лангуу болон  түрээсийг боломжийн хэмжээгээр багасгахаар  судлан ажиллаж байна. Мөн  Хар хорин захын гадна нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж буй 86 иргэнд үйл ажиллагааг зогсоох албан мэдэгдэл хүргүүлэн, 5 контейнерын  газрыг чөлөөлөхөөр болоод байна.Ил задгай зөвшөөрөлгүй худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа тохиолдолыг зогсоох:
 Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/16 тоот захирамжийн дагуу Ил задгай худалдаа хийж буй иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох ажлын хэсэг байгуулан  төлөвлөгөө боловсруулан, зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж буй иргэдэд  албан шаардлага өгөн,  Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсээс  эргүүлийн  цагдаа гарган  ажиллаж байна.Цаашид ил задгай худалдаа хийж буй иргэдэд ажлын байр   олж өгөх зэргээр  төлөвлөгөө гарган, ил задгай худалдаа үйлчилгээг зогсоохоор ажиллаж байна.
 
 
 
  100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ТАНИЛЦСАН: БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                  Д.ДЭЛГЭРМАА
 БИЕЛЭЛТ  ГАРГАСАН:                                       Д.ЭНХЦЭЦЭГ
 
 
 
2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                
 
ТОВЧ АГУУЛГА
 
ХУГАЦАА
 
БИЕЛЭЛТ
1 Олон улсын “Сувилагчдын өдөр”-ийг угтаж Сувилагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14 Олон улсын “Сувилагчдын өдөр”-ийг угтаж Сувилагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрийн “Болзолт уралдаан, зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай” А/176 дугаар захирамжийг батлуулан, 2017 оны  05 дугаар сарын 12-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд НЭМГ-ын харьяа байгууллагын сувилагч нарын дунд “Сувилагчийн-Алдар” нийслэлийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
 
2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 04 дугаар сарын 10                                                                                                                                       Улаанбаатар хот
Хариуцсан хэлтэс
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1.Нийслэлд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хувиарт өөрчлөлт оруулах,  бараа, бүтээгдэхүүнээ түгээлтээр хүргэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуутай уулзаж шөнийн цагаар хүргэх асуудлуудыг судалж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/
 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг зах, худалдааны төвүүдийн удирдлага болон хүнс, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогч нарын төлөөлөл, Монголын борлуулагчдын холбооны удирдлагуудтай  уулзалт зохион байгуулсан. Зах худалдааны төвүүдийн удирдлагуудаас Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/605 дугаар захирамжаар батлагдсан томоохон зах, худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарийг тогтоохдоо авто замын түгжрэл, ачааллыг судлан холбогдох төрийн байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжүүдийн саналыг үндэслэн тогтоосон тул өөрчлөх шаардлагагүй, бараа бүтээгдэхүүнийг шөнийн цагаар хүлээж авахад дотооддоо зохицуулалт хийж, түгээлтийн автомашин зогсох талбайг тусгайлж гаргах боломжтой гэсэн саналтай байна. Хүнсний болон өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогч байгууллагуудаас түгээлтийн машинуудын зогсоолыг шийдсэн тохиолдолд шөнийн болон ачаалал багатай цагаар түгээлт хийх боломжтой, авто замуудад аль болох хязгаарлалт хийхгүй байх талаар шийдвэр гаргуулах саналтай байна. Зах худалдааны төвүүдийн удирдлага болон хүнс, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогчидтой уулзалт зохион байгуулж саналыг нэгтгэсэн.  
 
 
 
 
Уулзалтанд оролцоогүй зах, худалдааны төвүүдээс саналыг албан бичгээр авч нэгтгэх ажлыг дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулах /2017.04.26-ны дотор/
 
Зах худалдааны төвүүдийн удирдлагад бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг шөнийн цагаар хийх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, түгээлтийн автомашины зогсоол тусгайлан гаргах талаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хугацаатай үүрэг өгөх
 
 
 
 
 
 
70%
 2. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, зах худалдааны төвүүдийн гаднах талбайн ил задгай худалдаа, зөвшөөрөлгүй худалдаа,   үйлчилгээг
цэгцлэх, зогсоох талаар зохион байгуулалтын шуурхай арга хэмжээ авах үүргийг  төвийн 6 дүүргийн Засаг дарга нарт 2017.04.14-ний өдрийн 01/528 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
Албан бичгээр хүргүүлсэн үүрэг даалгаврын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэгт нийтийн эзэмшлийн зам талбай, зах худалдааны төвүүдийн гадна талбайд ил задгай, зөвшөөрөлгүй
худалдаа, үйлчилгээг зогсоох зорилгоор “Зөрчил” арга хэмжээг
зохион байгуулж, нийт 309 зөрчил илрүүлж,  1.7 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан байна.
Сүхбаатар дүүрэг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тос, тосолгооны материал худалдаалж буй 3, хуушуурны 2 ТҮЦ-т мэдэгдэл өгсөн байна.
Чингэлтэй дүүрэг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байршсан  8 ТҮЦ-ийг албадан нүүлгэсэн байна.
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгоогүй байна.
  НИТХТ-ийн 2014 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар  дүүргүүдээс нийтийн эзэмшлийн зам талбайд сүүдрэвчтэй жимс, ногоо, зайрмагны худалдаа эрхлэх түр зөвшөөрөл олгохыг болиулах    
 
 
 
 
 
70%
2 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС
1.Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
2. Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар/
 
 
 
СБД-ийн 1, 2, 11, 12 дугаар хороо Сэлбэ голын далан суваг дээр нийт 107 өрх, 16 барилга байгууламж хамгаалтын зурвас зөрчсан байдалтай байна. СБД-ийн 13-р хороо Чингэлтэйн далангийн төгсгөл хэсэг дээр 35 өрх, СБД-ийн 14-р хороо Хайлаастын далангийн төгсгөл хэсэг дээр 36 өрх, Зайсангийн даланд 36 өрх, 108 барилга байгууламж, ХУД туул голын далангийн хамгааалтын бүсэд 66 өрх, 116 барилга байгууламж мөн ХУД-ийн 10 дугаар хороо Нисэхийн далангийн хамгаалтын бүсэд 7 барилга байгууламж тус тус байршсан байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын  2017 оны А/144 дүгээр захирамжаар Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөөний нөхөөс, заадас засварлах, тэмдэглэгээ хийх, гүүрэн гарц, гүүрийн байгууламжийг засварлах, тэмдэг, хайс суурилуулах ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгох эрх шилжиж ирсэн. Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/45 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулж, Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ыг дээрх ажлуудын гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан тухай зөвлөмж, хурлын тэмдэглэл, захирамж, тушаалыг 2017.04.07-ны 01/481 тоот албан бичгээр нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.  Тус газраас гэрээ байгуулах мэдэгдлийг Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-т өгсөн. Гэрээ байгуулаагүй ч, замын хагарлыг битумээр засварлах заадсын ажил Энхтайваны өргөн чөлөөний зүүн захаас хийгдэж байна. Замын хэвтээ цагаан тэмдэглэгээний ажлыг дулаарахаар шөнийн цагаар хөдөлгөөний эрчим багатай үед хийгдэх ба 4 дүгээр сарын сүүлээр хийгдэх төлөвлөгөөтэй байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ыг тэмдэглэгээ хийх, тэмдэг, хайс суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан тухай зөвлөмж, хурлын тэмдэглэл, захирамж, тушаалыг 2017.04.07-ны 01/481 тоот албан бичгээр нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.
 
Нийслэлийн гол гудамж замуудын хайс болон тэмдэг арчлалтын ажлуудыг хийж засаж янзлах, тоноглолыг засварлаж , шаардлага хангахгүй болсон тоноглолыг хураан авч нөхөн байршуулах ажил тогтмол хйигдэж байна.
-Энхтайваны өргөн чөлөөний тэмдэг  угаалт:
 “Энх тайвны өргөн чөлөөны 2 талын автобусны эгнээ тусгаарлах  483 ширхэг 1449 урт метр хайс угаасан.
-Энхтайваны өргөн чөлөөний хайс  угаалт:
Чингисийн өргөн чөлөөнд байрлах 171 ширхэг тэмдэг угаалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
-Чингисийн өргөн чөлөөний хайс угаалт:
Чингисийн өргөн чөлөөний гудамж дахь автобусны эгнээ тусгаарлах  313 урт метр хайс угаалаа .
 -Чингисийн өргөн чөлөөний тэмдэг угаалт:
Хайс нөхөн суурилуулалтын ажил:
БГД-т 10-р хорооллын урд замд-Явганы хайс-19 ширхэг, 28.5 метр
10-р хорооллын хойд замд-Явганы хайс-10 ширхэг, 15 метр
БЗД-т Офицерүүдийн ордноос Зүүн 4 замд-Явганы хайс-20 ширхэг, 30 метр
ЧД-т 32-н тойргоос 17 буудлын чиглэлд-Эгнээ тусгаарлах өндөр хайс-10 ширхэг, 30 метр
СХД-т Төв лабораторийн урд замд-
Эгнээ тусгаарлах өндөр хайс-6 ширхэг, 18 метр
Дүн: Явганы хайс-49 ширхэг, 73.5 метр
Эгнээ тусгаарлах өндөр хайс-16 ширхэг, 48 метр
Нийт: 130 ширхэг, 243 метр
Хайсны хөл нөхөн суурилуулалтын ажил:
БЗД-т Намьяанжүгийн гудамжинд-Ширмэн хөл-20 ширхэг сольсон.
Дайрагдан хураагдсан хайс нөхөн байршуулах болон засварын ажлын гүйцэтгэл:
БГД 10-р хороололд-3 метр
СБД Талбайн хойд талд-4 метр Никель хайсыг гагнаж арчлалтын ажил хийгдлээ.
Нийслэлийн гол гудамж замуудын хайсанд 494 ширхэг цацруулагч тогтоох  арчлалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: БЗД, Бөхийн өргөөнөөс Зүүн 4 зам /урд, хойд талаараа/-Явганы хайсанд
СБД, 32-н тойргоос 17-н уулзвар хүртэл-Эгнээ тусгаарлах хайсанд
ЧД, Бөмбөгөр худалдааны төв- Эгнээ тусгаарлах өндөр хайсанд цацруулагч хадав.
 
  Нийслэлийн гол гудамж замуудын Хайс болон Тэмдэг арчлалтын ажил нь манай байгууллагын үндсэн ажлын нэг хэсэг тул бид өдөр бүр
 
Улаанбаатар хотын гол замуудын  хайсанд 494 ширхэг цацруулагч хадаж тогтоов.
Ажлын гүйцэтгэлийн зургийг хавсралтаар илгээлээ.
 
 
3
 
ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН
УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
1. Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар/
 
 
 
 
 
 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг нэр бүхий 98 гудамжинд хийлгэхээр Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ, болон ногоон байгууламжийн мэргэжлийн 78 байгууллагатай гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна.
Засварлах шаардлагатай хогийн сав сандалын судалгааг гаргаж засварлах ажлыг эхлүүлсэн.
Хогийн сав, сандал шинээр суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, тавигдах шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэх ажлын гэрээг 3 байгууллагатай байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байрлуулах хогийн савны ангилал загварыг  боловсруулан танилцуулгыг бэлдсэн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагуудыг шалгаруулж, гэрээ байгуулан ажил эхлүүлсэн.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%

2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 04 сарын 20-ны өдөр                                                                                                            Налайх дүүрэг 
  ТОВЧ АГУУЛГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ
1 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр А/117 дугаар захирамжаар “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын орлогч С.Тунгалагаар ахлуулан 13 гишүүнтэй байгуулсан.
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах чиглэлээр 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ногоон бүсэд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд батлагдсан  хуваарийн дагуу эргүүл хийхээр төлөвлөсөн.
Дүүргийн боловсролын байгууллагууд 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл хугацаанд нийтийн эзэмшлийн ногоон бүсэд амралт, зугаалгын арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх талаар албан бичгийг хүргүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
80
2 Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хийх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар/ Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн 27850 м2 талбайд арчилгаа хийх, зүлгийн ургах нөхцөлийг бүрдүүлж нарийн самнах цэвэрлэгээ хийсэн. Мөн дүүргийн төв гудамж талбайн 20м ургамалан хашлагад тайралт хийх, Өвөршандын зам дагуух модыг шилжүүлэн суулгах, шинээр мод тарих бэлтгэлийг хангаж 78 модны нүхийг сэргээн ухах, ногоон байгууламжид орсон хариулгагүй малыг хаших, модны цэцэг усалгаа хийх хуваарийг гаргах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.
Дүүргийн 5 автобусны буудал, сандал, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 12 хогийн сав, орон сууцны квартал дундах 4 том оврын зөөврийн хогийн савнуудыг угааж цэвэрлэсэн.
70
3 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Дүүргийн 1, 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй цэгт худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа 9 иргэдтэй уулзаж, нөхөрлөл байгуулж, хууль, дүрэм журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулахаар зөвшилцөлд хүрсэн.
1, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт түлээ, нүүрс худалдаж байгаа 6 иргэнтэй уулзаж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор түлээ, нүүрсний цэгт үйл ажиллагаа явуулахыг зөвлөсөн. Зөвшөөрөлгүй цэгт түлээ, нүүрс худалдаалдаг иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай ажлын хэсгийг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй, гар дээрээс худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй хүүхдүүдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох дүүргийн ажлын хэсгийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаж байна.
80
 
 
ХЯНАСАН:
                        ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
                        ГАЗРЫН ДАРГА                                                           Ж.АЛТАНГЭРЭЛ


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                        ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
                        ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                Г.ОДОНТУЯА
2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧААС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
 
2017.04.19                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
  1. 5
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ Нийслэлийн Онцгой комиссын 2017 оны “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай” 03 тоот албан даалгаврын хүрээнд дүүргийн Онцгой комиссын даргын “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай” 02 тоот албан даалгаврыг гаргуулж албан даалгаврыг холбогдох аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 байгууллагад шалгалт хийж, ой хээрийн түймэр унтраах хүч хэрэгсэл, багаж хэрэгслийг бэлтгүүлэн, эргүүл шалгалт хийх хуваарь гарган дүүргийн Богдхан уулын Дархан цаазат газар хамгаалалтын захиргаа, дүүргийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 04 сарын 03-ны өдрөөс хойш эргүүл шалгалтыг 25 алба хаагч, 2 техниктэй явуулан ногоон бүсэд зорчиж явсан 54 иргэн, 18 автомашиныг буулган, 110 иргэнд санамж тараан ажилласан байна.
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Богд Хан-Уулын Богино, Зайсан, Нүхт, Жаргалант, Чандмань, Арцат, Хүүш, Өвөр Зайсангийн амуудад ногоон бүсийн эргүүлийг Гал түймэр унтраах, аврах ангиудын албан хаагчид 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн эргүүлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Эргүүл 06 сарын 15 хүртэл явагдана.        
 Объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд төлөвлөгөөт гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг “Говь” ложистик, “АПУ” ХХК-ийн албан хаагчдад явууллаа.
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд эрүүл шалгалтыг тогтмол гүйцэтгэх 100
Биелэлтийн дүн     100 %
 
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2017.04.20                                                                                                      Багахангай дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах.
1 Нийслэлийн Онцгой комиссын Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай 03, 04 дүгээр албан даалгавар, дүүргийн Засаг даргын А/82 дугаар захирамж, НОБГ-ын даргын А/28, А/29 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэн Ой ,хээрийн түймрийн үед ажиллах бүрэлдэхүүний томилогоо, төлөвлөгөө, багаж хэрэгслийн судалгааг гарган, дүүргийн тал, хээрийн бүсэд нутаглаж буй 12 айл өрхөд тал, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөө өгч харилцан ажиллах гэрээ байгуулж, бэлчээрийн бүсэд эргүүл хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ. 12 айл өрхөд тал, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөө өгч харилцан ажиллах гэрээ байгуулж, бэлчээрийн бүсэд эргүүл хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ.   - 100
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товчагуулга Хугацаа Хяналттавихалбантушаалтан, байгууллага
4 Голуудынхамгаалалтынбүсэдгазарэзэмшиж, ашиглажбайгааиргэн, ажахуйннэгжбайгууллагуудадонцгойалбантатварноогдуулахзамаарголдойрхонгазарэзэмшиж, ашиглахсонирхолыгхязгаарлахчиглэлээрдүрэмжурамболовсруулах, Туул, Сэлбэголдагууүерийнбүсэдбайгааайлөрхүүдийгнүүлгэхасуудлыгсудлах. /НийслэлийнБайгальорчныгазар, Газрыналба, НийслэлийнТатварынгазар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэйдүүрэг/ 14  
5 Хаврынхуурайшилтынүедойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхталаартодорхойаргахэмжээавчажиллах. /НийслэлийнБайгальорчныгазар, НийслэлийнОнцгойбайдлынгазар, Дүүргүүд/ 14


 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 

 
Нийслэлийн Байгаль орчны газар
 
 
2017 ОНЫ 04ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 04дүгээр сарын 20                                                                                   Улаанбаатар хот
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
4 Голуудынхамгаалалтынбүсэдгазарэзэмшиж, ашиглажбайгааиргэн, ажахуйннэгжбайгууллагуудадонцгойалбантатварногдуулахзамаарголдойрхонгазарэзэмшиж, ашиглахсонирхлыгхязгаарлахчиглэлээрдүрэмжурамболовсруулах, Туул, Сэлбэголдагууүерийнбүсэдбайгааайлөрхүүдийгнүүлгэхасуудлыгсудлах. /НийслэлийнБайгальорчныгазар, Газрыналба, НийслэлийнТатварынгазар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэйдүүрэг/ 1.    Хамгаалалтын бүс шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Туул болон түүний цутгал голуудын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хамгаалалтын бүс дэх газар олголтын талаарх судалгааг Нийслэлийн Газрын албанаас гаргуулж авахад:
- Онцгой хамгаалалтын  бүсэд буюу  50 м дотор нийслэлийн Засаг даргын захирамжтай 500, дүүргүүдийн Засаг даргын захирамжтай 2610, мэдээллийн санд дутуу бүртгэгдсэн 1674, нийт 4784 нэгж талбарт газар олголт хийгдсэн байна.
- Энгийн хамгаалалтын бүсэд буюу 200 м дотор нийслэлийн Засаг даргын захирамжтай 1571, дүүргийн Засаг даргын захирамжтай 8027, мэдээллийн санд дутуу бүртгэлтэй 6712, нийт 16256 нэгж талбарт газар олголт хийгдсэн байна.
- Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, түүний хамгаалалтын бүс, үерийн эрсдэлтэй бүс, зурваст зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй нийлээд 3100 орчим нэгж талбарт иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага байрлаж байна.
2.    Шийдвэр гаргахад ашиглах зорилгоор Туул, Сэлбэ голын сав дагуу агаарын зураг авалтыг хийлээ.
3.    Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга нартай Сэлбэ голын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт газар олголт хийсэн асуудал болон байгаль орчны асуудлаар уулзалт зохион байгууллаа.
4.    Нийтийн эзэмшилд олгоогүй, голуудын хамгаалалтын бүсэд ойжуулалт хийхээр нийслэлийн Газрын албанаас газрын мэдээлэл авлаа.
5.    Уг асуудлаар БОАЖЯ, Туул голын сав газрын захиргааг нэмж оруулан ажлын хэсэг байгуулах нийслэлийн Засаг даргын Захирамжийн төсөл боловсруулав.
Хамгаалалтын бүсийн газар олголтын талаар мэдээлэл, зураглалтай болсон. - Цаашид Нийслэлийн газрын алба, Татварын газар, дүүргүүдийн холбогдох хүмүүсийг оролцуулан ажлын хэсэг байгуулж ажиллахаар төлөвлөж байна. 40%
5 Хаврынхуурайшилтынүедойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхталаартодорхойаргахэмжээавчажиллах. 
/НийслэлийнБайгальорчныгазар, НийслэлийнОнцгойбайдлынгазар, Дүүргүүд/
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/221 дүгээр захирамж, нийслэлийнОнцгойкомиссын 2017 оны03 дугааралбандаалгавар, НийслэлийнБайгальорчныгазрындаргын 2017 оны А/24 дүгээртушаал, Байгальорчныбагцхуультогтоомжийннэгдсэн хяналтшалгалтхийхтухай 2017/06 дугаар удирдамжийнхэрэгжилтийгхангуулахажлынхүрээндойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэххөдөлгөөнт эргүүлийг 2017 оны 04 дүгээр сарын10, 13, 14, 15-ныөдрүүдэднийслэлийн ногоонбүсийннутагдэвсгэрт: Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Санзай, Их, Багабаян, Жигжид, Гоодой, Баянбулаг, Хандгайт, Бэлх, Сэлхийн ам, БаянзүрхдүүргийнГачуурттосгон, Гүнжийнхоолой, Шархоолой, Намдаваа, Сүүлдаваа, СонгинохайрхандүүргийнБаянголын ам, Толгойт, Зүүнсалаа, Цагаанчулуут, Тарвагатай, Жаргаланттосгонзэрэггазруудадхийсэн.
2. Давхацсантоогоор нийт 120 орчимиргэнд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх танилцуулгыг хийж, гарынавлагатараасан.
3. Газрындаргын 2017 оны А/24 дүгээр тушаалаарнийслэлийнногоонбүсэд хуурайшилтын үед ажиллах 40 урамшуулалтморинэргүүлийг гэрээгээр, түймрийн хариуцлагатай жижүүрийг хуваарийн дагуу томилон ажиллуулж байна.
4. Ойхээрийнтүймрээсурьдчилансэргийлэхдүрсбичлэгийгнийслэлийнхэвлэлмэдээллийналбаардамжууланолон нийтэд хүргэж байна.
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага, сурталчилгааны материал, дүрс бичлэг хийгдсэн.Хяналт шалгалтаар ой хээрийн түймрийн болзошгүй эрсдлийг удаа дараа бууруулсан.   Цаашид урьдчилан сэргийлэх ажлыг хаврын хуурайшилтын хугацаанд тогтмол хийж хэрэгжүүлнэ.  50%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
ДАРГА                                                            Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА
                                   
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              С.БОЛОРМАА
 
Биелэлт:
214 км замын 15 чиглэлд нийтийн эзэмшлийн хайс, хашлага, сандал, хогийн савны бүртгэл судалгааг нарийвчлан гаргаж, бүртгэлжүүлэн, зам талбайн үйлчлэгч нарт хуваарьт замын эд хогшлыг хариуцуулан хүлээлгэн өглөө. Судалгаагаар:
          Энхтайваны өргөн чөлөө, Москвагийн гудамж, Өнөр хороолол, Их, бага тойруу, Ард-Аюушийн гудамж, Үндсэн хуулийн гудамж, Нарны гүүр, Энхтайваны гүүр, Хасбаатарын гудамж, Их монголын гудамж зэрэг нийт 103 гудамжны 23660 у/м хайс, хашлага, 549 ш хогийн сав, 522 ш сандал, Маамуу нааш ир, Эвтэй 4 амьтан, Тэмээтэй хөшөө, Онгоцтой хөшөө, Нохойтой хөшөө, Чингэлтэй өндөрлөг, Баянголын өндөрлөг гэх мэт нийт 10 хөшөө дурсгал, дурсгал, 9 цэцэрлэгт хүрээлэн, 2 усан оргилуурын цэвэрлэгээ, арчлалтыг хариуцаж ажиллаж байна. 
         Энхтайвны өргөн чөлөөнд 16 ш хогийн сав, 3 ш сандал шинээр  суурилуулсан.  
         Энх тайваны өргөн чөлөө,  Их Монгол улсын гудамж, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Сөүлийн гудамж, Цэрэндоржийн гудамж, Турк Монголын цэцэрлэг, Засгийн газрын ордны баруун, зүүн тал, Их сургуулийн гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Олимпийн гудамж, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын урд тал, Бээжингийн гудамж, Нарны замын тусгаарлах зурвас, Партизаны гудамж, Тасганы овооны зам дагуух бичил цэцэрлэг, Хувьсгалчдын гудамж, Энэбишийн  өргөн чөлөө, Энхтайваны гүүрний хоёр тал, Наадамчдын зам, Нисэхийн тойргийн хоёр талын бичил төгөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны бичил цэцэрлэг, 22-ын товчоо, Сонсголонгийн замын тусгаарлах зурвас, Хос гүүрний цэцэрлэг, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө зэрэг 23 гудамжны 25 байршлын 210524 мкв зүлэгт талбайг цэвэрлэж, 825 ш мод, 3042 ш бут, 6241 у/м ургамлан хашлаганы хөрс сийрүүлж, 268 ш улиас модны гуврын цэвэрлэгээ хийж, усалгааны 10 машинаар 250 рейсээр 1942 тн усаар цэнэг усалгаа хийв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2017  ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 04 дүгээр сарын 20 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
 
 
 
1
Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Сэлбэ голын хамгаалалтын бүсэд орсон 1740 айл өрхийн судалгааг дүүргийн Газрын албанаас гаргаж , судалгаанд хамрагдсан эдгээр айл өрхүүдэд  голын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглахыг хориглосон холбогдох хуулийн заалт бүхий албан шаардлага, мэдэгдлийг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын албатай хамтран хүргүүлээд байна. 100
 
2
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргүүд/ Улсын Онцгой комиссын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Ой, хээрийн гал түймэртэй тэмцэх тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, нийслэлийн Онцгой комиссын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгавар, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн “Ой, хээрийн түймэр болон өнжмөл өвсний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” А/104 дугаар захирамж, дүүргийн Онцгой комиссын 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 04 дүгээр албан даалгаврыг гаргуулан  доорхи ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
Дүүргийн Онцгой комиссын 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01 тоот “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт зохион байгуулах тухай” тушаал гаргуулсан. Тус тушаалын хүрээнд дүүргийн ногоон бүсийн Шарга морьт, Хандгайт, Санзайн ам, Бэлх, Сэлхийн зуслан, Гоодойн амуудад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, томилгоот 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг гүйцэтгэлд хяналт тавьж, эргүүл, үзлэг шалгалтыг зохион байгуулах, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бэлэн байдлын ажиллах журмыг 1 дүгээр, аж ахуйн нэгж байгууллагын эргүүл хийх хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус батлаж,  бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэх байгууллага ой хээрийн түймэр унтраах багаж зэвсэглэмжийг бэлтгэн, ногоон бүсийн нутаг дэвсгэрт 7 хоногт 150 км газар эргүүл шалгалт явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна. Мөн Онцгой комииссын “Ой хээрийн түймрийн аюултай үед харилцан ажиллагааг зохион байгуулж явуулах журам”-ыг батлуулан хэрэгжлүүлсэн.
Дүүргийн ногоон бүсээр эргүүл шалгалт хийх хуваарь гаргаж, хяналт шалгалт явуулсан тухайд 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр дүүргийн 18-20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хашаанд болон нийтийн эзэмшлийн талбай, ногоон бүсэд гал түймрийн хэрэг зөрчлийг бууруулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг хүргэх, ухуулга сурталчилгааг хийх, хаврын хуурайшилттай байгаа үед хөрсний өвс болон хогоо шатаахгүй байхыг сэрэмжлүүлэн ажилласан. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд Аврах гал унтраах 34 дүгээр ангийн бэлтгэл 11 албан хаагч, 1 автомашин, тросон шүүр 8, ерло 5, гөвүүр 9, хүрз 2 багаж зэвсэглэмжтэйгээр ажиллав. Мөн 18, 19, 20 дугаар хорооны 45 айл өрхөөр санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгсөн.
Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа  Бага баян, Санзайн амралтын үйл ажиллагааг шалгаж, үүрэг чиглэл өгч, хаврын хуурайшилттай байгаа үед хөрсний өвс болон хогоо шатаахгүй байхыг сэрэмжлүүлэн дүүргийн sbd.gov.mn сайтааар ард иргэдэд санамж сэрэмжлүүлэг хүргэж ажиллалаа.
Хэлтсийн даргын тушаалаар Ой, хээрийн түймэр болон өнжмөл өвсний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар эргүүл шалгалтыг явуулах хуваарь гарган, гэр хороолол бүхий 17-20 дугаар хороодод  болзошгүй ой, хээрийн болон өнжмөл өвсний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар ард иргэдэд сурталчилан ажиллаж байна. 2017 оны 04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан хуваарийн дагуу Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах байцаагч П.Элбэгсайхан, д/а Б.Дэлгэрдалай нар Land 80 маркийн 08-03 УБҮ улсын дугаартай автомашинтайгаар тус дүүргийн ногоон бүсийн 17, 18, 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших Шарга морьт, Хандгайт, Санзайн ам, Бэлх, Сэлхийн зуслан, Гоодойн ам зуслангийн чиглэлд хяналт шалгалт зохион байгуулж ажиллалаа. Бэлтгэл ээлжийн 7 албан хаагчийг бэлэн байдалд байлган ой хээрийн түймэр гарсан тохиолдолд гаргах Porter маркийн 54-34 УБУ улсын дугаартай автомашин, ГАЗ 66 маркийн 01-17 УБЦ улсын дугаартай автомашин, PLO 8ш, тросон шүүр 10ш, цохиур 10ш, цуравдагч 1ш, хүрз 10ш, үлээгч аппарат 2 ширхэгийг тус тус бэлэн байдалд байлгаж техник үйлчилгээ хийлгээд байна.
100
 
 
3
Нийслэлд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хувиарт өөрчлөлт оруулах,  бараа, бүтээгдэхүүнээ түгээлтээр хүргэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуутай уулзаж шөнийн цагаар хүргэх асуудлуудыг судалж танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба/ Нийслэл хотын авто замын ачааллыг бууруулах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон зах, худалдааны төвүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 3/816 тоот албан бичгээр тухайн байгууллагын одоо ажиллаж байгаа цагийн хуваарь, цагийн хуваарьт хэрхэн өөрчлөлт оруулах, оройн цагаар бараа бүтээгдэхүүнээ татан авах боломжтой эсэх талаар  хариу ирүүлэх тухай албан бичгийг 1-20 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй 14  зах худалдааны төвүүдэд хүргүүлээд байна. Дээрх зах, худалдааны төвүүд энэхүү албан бичгийн хариуг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр ирүүлэх хугацаатай болно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан зогсоох. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар/ Дүүргийн нутаг дэвсгэрт дэх ил задгай худалдааг цэгцлэх ажлын хүрээнд 14 дүгээр хороонд нийтийн эзэмшлийн талбайд зөвшөөрөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Хөөрхөн хуушуур”, “Лайк хуушуур” гуанзуудад хяналт шалгалт хийж, үйл ажиллагааг нь зогсоох, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлөх талаар дараах ажлуудыг хийгээд байна. Тухайлбал, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст 2017 оны 04 сарын 11-ний өдрийн 8/777 тоот албан бичгээр хамтран ажиллах санал хүргүүлсэн бөгөөд 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс тус 2 гуанзанд 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдрийн дотор үйл ажиллагаагаа зогсоож, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлөх тухай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 8/818 дугаар бүхий мэдэгдлийг “Хөөрхөн хуушуур” гуанзны ажилчин н.Баянцэцэг, “Like” хуушуур гуанзны ажилчин Б.Бадам нарт хүлээлгэн өгсөн. Мөн 2017 оны 04 сарын 18-ны өдөр дүүргийн Газрын албаны тус хороог хариуцсан газар зохион байгуулагч н.Алтантуяа газар чөлөөлөх тухай албан мэдэгдлийг хүргүүлээд байна.  
 
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА
НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ,
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ
 
 
 
1.  Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн нэгж талбарыг хуваах, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлах ажлыг хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг  даргын тамгын газарт захирамж гаргуулахаар санал авч ажиллаж байна. 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭРНИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
№06
           
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
 
 
 
1
 
 
 
Голуудын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад онцгой албан татвар ноогдуулах замаар голд ойрхон газар эзэмшиж, ашиглах сонирхолыг хязгаарлах чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэх асуудлыг судлах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Газрын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Газар чөлөөлөх хэлтэс
Д.Энхтөр
 
Дүүргүүдийн газрын албад
Туул, Сэлбэ гол дагуу үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийн талаарх судалгааг жил бүр шинэчлэн гаргаж байна. Эдгээр үерийн бүсэд байгаа айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг нүүлгэх асуудлыг дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд шаардах хуудас өгч эхлээд байна. Шаардах хуудсаар мэдэгдсэн шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд даргаагийн албадан нүүлгэх арга хэмжээг авч ажиллана.        100%