Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ


2012-02-13 22:22:41


Төсөл хэрэгжүүлэгч, яам, агентлаг,байгууллагын нэр....................................


Хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг татаж авах хэсгээс бүрэн эхээр нь үзнэ үү

 
Сурталчилгаа